Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»

Утвержден Священным Синодом 17.07.2020 (журнал № 34).

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 28 октября (15 октября ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небесе́ и земли́, избавля́ющей на́с от вся́кия ну́жды, благода́рственное прино́сим пе́ние. Ты́ же, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, приими́ на́ше усе́рдное моле́ние, сохрани́ на́с от гла́да и па́губы, да́руй земли́ на́шей плодоно́сие, Пита́тельнице и Спори́тельнице ни́в и хлебо́в на́ших, да ра́дующеся всегда́ зове́м Ти́:

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц избра́ Тя́, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию и дарова́ Тя́ Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую на́с от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую в ми́ре и вся́ком дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти́:

Ра́дуйся, благода́тное челове́ков от вся́кия ну́жды избавле́ние; ра́дуйся, достоя́нию Твоему́ по́мощь и заступле́ние.

Ра́дуйся, христолюби́выя лю́ди от вся́ких бе́д спаса́ющая; ра́дуйся, а́лчущих пита́ющая.

Ра́дуйся, си́рых заступле́ние; ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, израсти́вшая на́м Пло́д Живота́; ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са ду́ш на́ших.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 2.

Ви́дев Сы́н Тво́й, Богома́ти, вели́кое Твое́ к лю́дем милосе́рдие, глаго́лет Тебе́: проси́, Ма́ти Моя́, зане́ не отвращу́ся Тебе́, но испо́лню вся́ проше́ния Твоя́. Мы́ же, прославля́юще сие́ ди́вное промышле́ние о ро́де челове́честем, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2

Ра́зум Небе́сный дарова́ся преподо́бному ста́рцу Амвро́сию, е́же водрузи́ти во оби́тели, и́м созда́нней, ико́ну Пресвяты́я Богоро́дицы и нарещи́ ю́ Спори́тельница хлебо́в, я́ко Ты́, Пресвята́я Де́во, спаса́еши лю́ди Твоя́ от гла́да, защища́еши я́ от смертоно́снаго вре́да и па́губы, да́руеши земли́ плодоно́сие, посыла́еши до́ждь ра́нний и по́здний на ни́вы и поля́ на́ша. Те́мже вопие́м Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́; ра́дуйся, я́ко блажа́т Тя́ вси́ ро́ди.

Ра́дуйся, я́ко Ты́ хле́бы на́ша благословля́еши и споря́еши; ра́дуйся, я́ко Ты́ на́с от гла́да избавля́еши.

Ра́дуйся, пита́ющая на́с Хле́бом Жи́зни; ра́дуйся, млеко́м пита́вшая Пита́теля вселе́нныя.

Ра́дуйся, Плода́ безсме́ртнаго стяжа́ние; ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 3.

Си́лою свы́ше укрепи́ на́с, благода́тная Влады́чице, во дни́ гла́да и па́губы, да не поги́бнем лю́те без покая́ния во уны́нии и отча́янии, но утверди́ и наста́ви на́с в терпе́нии и благоугожде́нии Бо́гови, да разуме́ем в напа́стех и ско́рбех во́лю Его́ святу́ю, благу́ю и соверше́нную, непреста́нно взыва́юще к Нему́ хвале́бным гла́сом: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́щи любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Честно́ю Кро́вию Сы́на Твоего́ и Бо́га, Богома́ти Пречи́стая, прия́ла еси́ от Него́ вла́сть устроя́ти и покрыва́ти ро́д христиа́нский. Ты́ бо бе́дствующим Помо́щница еси́ ско́рая, градо́м и ве́сем, се́лам и ни́вам и всему́ ми́ру покро́в. Тебе́, Милосе́рдой и Боголюби́вой Ма́тери на́шей, устроя́ющей и направля́ющей ко спасе́нию земну́ю жи́знь на́шу, со смире́нием глаго́лем:

Ра́дуйся, Блага́го Сы́на Блага́я Ма́ти; ра́дуйся, непреста́нно моля́щаяся о спасе́нии на́с гре́шных.

Ра́дуйся, о все́м ми́ре христиа́нстем к Бо́гу Хода́таице; ра́дуйся, бла́г вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице.

Ра́дуйся, плене́нных и в темни́цах заключе́нных Пита́тельнице; ра́дуйся, телесе́м на́шим здра́вие и душа́м спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко ра́й пи́щный процвета́еши; ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 4.

Бу́ря проти́вных ве́тров, егда́ на́йдет на ны́ внеза́пно, гро́мы и мо́лнии, гра́д и вода́ мно́гая устремя́тся на зе́млю, тогда́, Госпоже́ Всеми́лостивая, ускори́ на по́мощь на́м безпомо́щным, защити́ и изба́ви на́с от дожде́внаго лия́ния, его́же сотвори́хомся досто́йни гре́х ра́ди на́ших, и да бу́дут поля́ и ни́вы невреди́мы от си́х, и да не потопи́т на́с бу́ря водна́я. Тебе́ бо гре́шнии и́мамы Засту́пницу непосты́дную, на Тя́ упова́ние на́ше возлага́ем и, прославля́юще си́лу моли́тв Твои́х, ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су ми́ра зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще и ви́дяще Твое́ сострада́ние, Влады́чице, к бе́дствующим и ги́бнущим лю́дем, мы́ гре́шнии прибега́ем к Тебе́ и мо́лимся: о Пресвята́я Де́во, услы́ши на́с, и во дни́, егда́ со́лнце изсуши́т зе́млю и от су́хости зно́й бу́дет, и прозябе́ния земна́я начну́т увяда́ти, тогда́, Влады́чице, ро́су благода́ти Твоея́ низпосли́ на тре́бующия и прося́щия ми́лости, возвесели́ лице́ земли́ люде́й ра́ди Твои́х, и младе́нец и́х, и ското́в, и ины́х все́х, и́же ча́ют к Бо́гу да́ти пи́щу и́м во бла́го вре́мя, и от святы́я ико́ны Твоея́ Спори́тельницы яви́ милосе́рдие Твое́ вопию́щим Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Моли́твеннице неусыпа́ющая ко Христу́ Бо́гу, на ми́лость к на́м Его́ преклоня́ющая; ра́дуйся, гне́в Бо́жий, на ны́ пра́ведно дви́жимый, от гла́в на́ших отводя́щая.

Ра́дуйся, Ма́терним покро́вом Твои́м от вся́ких несча́стий на́с охраня́ющая; ра́дуйся, поля́ и ни́вы на́ша от запале́ния со́лнечнаго и зно́я спаса́ющая.

Ра́дуйся, Всеми́лостивая Услы́шательнице гласо́в на́ших моле́бных в ско́рби и обстоя́ниих; ра́дуйся, жили́ща на́ша от огня́ спаса́ющая.

Ра́дуйся, держа́вная Скоропомо́щнице на́ша во дни́ тя́жких испыта́ний; ра́дуйся, от все́х бе́д ско́рое избавле́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ ико́на Твоя́, Богома́ти, лю́дем, прося́щим хле́ба насу́щнаго, немерца́емо сия́ет. Покро́вом бо Твоея́ ми́лости соблюда́еши поля́ и ни́вы на́ша и плодоноси́ти и́х устроя́еши, подвиза́ющи ве́рныя вопи́ти Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя Тя́ Сы́н Тво́й при Кресте́ стоя́щую с возлю́бленным ученико́м, глаго́лет Тебе́: Же́но, се́ сы́н Тво́й. И ученику́: се́ Ма́ти твоя́, – всыновля́я Тебе́ вся́ ве́рующия в Него́. Мы́ же, ча́да Твоя́ су́ще, на Тво́й покро́в наде́ющеся, Тебе́, я́ко Ма́тери на́шей, глаго́лати дерза́ем:

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго умоле́ние; ра́дуйся, грехо́в на́ших проще́ние.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша изве́стная; ра́дуйся, упова́ние на́ше непосты́дное.

Ра́дуйся, скорбе́й на́ших разреше́ние; ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние.

Ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая; ра́дуйся, все́х родо́в весе́лие.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 6.

Пропове́дует Це́рковь Христо́ва чудеса́ Твоя́, Богороди́тельнице, от восто́к бо до за́пад хва́льно и́мя Твое́, и не́сть гра́да или́ страны́, иде́же не яви́шася Тобо́ю де́йства си́лы Бо́жия, во избавле́ние и спасе́ние, просвеще́ние и исцеле́ние люде́й христоимени́тых, наипа́че же чрез ико́ны Твоя́ святы́я обы́кла еси́ чудотвори́ти, излива́ющи от ни́х струи́ ми́лостей и щедро́т бе́дствующему и тре́бующему по́мощи челове́честву. Сего́ ра́ди славосло́вяще Тя́, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ла еси́ от И́стиннаго Со́лнца заря́, Де́во Богоотрокови́це, просвеща́ющи ду́ши все́х томи́мых гла́дом душе́вным, рече́ бо Госпо́дь: не о хле́бе еди́нем жи́в бу́дет челове́к, но о вся́ком глаго́ле, исходя́щем из у́ст Бо́жиих. Оба́че помрачи́шася о́чи на́ши и окамене́ша сердца́ на́ша, и не ви́дим очи́ма свои́ма и не разуме́ем се́рдцем суде́б Бо́жиих. Томи́мии же душе́вным гла́дом к Тебе́ прибега́ем, Пречи́стая Де́во, и про́сим Сло́вом Жи́зни утоли́ти гла́д душе́вный на́с, вопию́щих Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, от убо́жества душе́внаго на́с воздвиза́ющая; ра́дуйся, пита́ющая на́с Сло́вом Жи́зни.

Ра́дуйся, трапе́зо пресве́тлая, Хле́б Жи́зни носи́вшая; ра́дуйся, пи́ще, ма́нны Прие́мнице.

Ра́дуйся, земле́ блага́я, Кла́с Боже́ственный израсти́вшая; ра́дуйся, ни́во, растя́щая многопло́дие щедро́т.

Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни; ра́дуйся, ми́лость сугу́бо на́м подаю́щая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 7.

Хотя́щи жа́ти спасе́ние, я́ко село́ сла́дкое показа́лася еси́, Влады́чице, от него́же пита́ющеся, и́мамы пи́щу ве́чную и нетле́нную. Мы́ же, земни́и су́ще, мо́лим Тя́, Пречи́стая Де́во: покажи́ си́лу Твою́ в дни́ жа́твы ни́в и поле́й на́ших, да вся́к зла́к изоби́лует на утеше́ние на́с, пою́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Ди́вно просла́вилася еси́, Богома́ти, в защище́нии люде́й правосла́вных. Возстаю́щии на Бо́га не познаю́т, ко́ль сильна́ е́сть моли́тва Бо́жия Ма́тере. Мы́ же, о Твое́м всемо́щнем заступле́нии, по́мощи и благослове́нии до́бре ве́дуще, си́це к Тебе́ со умиле́нием зове́м:

Ра́дуйся, чи́стых рука́ма и се́рдцем земледе́льцев благослове́нными плода́ми венча́ющая; ра́дуйся, бе́дствующим среди́ напа́стей и трудо́в внеза́пное вспоможе́ние.

Ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице; ра́дуйся, Помо́щнице все́х безпомо́щных.

Ра́дуйся, Корми́тельнице вдо́в и сиро́т; ра́дуйся, подаю́щая си́лу, пи́щу и отра́ду боля́щим и разсла́бленным.

Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния; ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 8.

Я́коже дре́вле соде́йствовала еси́ схожде́нию на зе́млю Спаси́теля ми́ра, си́це и ны́не, я́ко со́лнце светоза́рное, восхо́диши над созрева́ющею ни́вою, предше́ствующи прихо́ду Господи́на с жа́тельми. Тому́ и мы́ со стра́хом вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́ упова́ние на́ше на Тя́ возлага́ем, Ма́ти Бо́жия, и в ско́рбех на́ших ко святе́й ико́не Твое́й усе́рдно притека́ем, ча́юще получи́ти от Тебе́ утеше́ние благода́тное и вспоможе́ние во оскуде́нии и нищете́ на́шей, сего́ ра́ди взыва́ем Ти́:

Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище; ра́дуйся, пи́ще и утеше́ние к Тебе́ прибега́ющих.

Ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих; ра́дуйся, ско́рое ни́щих услы́шание.

Ра́дуйся, от гла́да и ну́жды скорбя́щих прия́тное попече́ние; ра́дуйся, к Све́ту Непристу́пному на́с изводя́щая.

Ра́дуйся, ключу́ Ца́рствия Христо́ва; ра́дуйся, наде́ждо бла́г ве́чных.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 9.

Вси́ лю́дие дивя́тся вели́чию чуде́с Твои́х, Пресвята́я Де́во, излива́емых Тобо́ю от святы́х Твои́х ико́н, я́ко все́м да́руеши по коего́ждо проше́нию, устроя́еши до́мы на́ша, посыла́еши благослове́ние земли́ де́лателем и дае́ши лю́дем вся́кое дово́льство. Те́мже вопие́м Сы́ну Твоему́: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не мо́гут воспе́ти чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, я́ко все́м конце́м земли́ простира́еши ру́ку по́мощи и низпосыла́еши ве́рным земли́ плодоно́сие, благорастворе́ние возду́хов и вся́кое изоби́лие плодо́в и бла́г земны́х. Мы́ же, во смире́нии свое́м испове́дающе Твое́ вели́кое заступле́ние на́с гре́шных и непреста́нную по́мощь в ну́ждах на́ших, вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, досто́йно восхваля́емая от Арха́нгел и А́нгел; ра́дуйся, велича́емая от все́х Небе́сных Си́л.

Ра́дуйся, честне́йшая Херуви́м; ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м.

Ра́дуйся, Влады́чице Не́ба и земли́; ра́дуйся, Роди́тельнице Ве́чнаго Царя́.

Ра́дуйся, ве́рная Рабо́ Госпо́дня; ра́дуйся, ублажа́емая на Небеси́ и на земли́.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 10.

Спаси́тельное прибе́жище в ско́рбех и напа́стех Ты́ еси́, Богоро́дице, те́мже испроси́ у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего ми́лости на́м гре́шным, пою́щим: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ похваля́ющим чудеса́ Твоя́, Богоро́дице Де́во, и все́м с ве́рою притека́ющим и покланя́ющимся Тебе́ и ико́не Твое́й, Спори́тельница хлебо́в имену́емой, и глаго́лющим:

Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче ми́лостей и щедро́т; ра́дуйся, любве́ Боже́ственныя проявле́ние.

Ра́дуйся, чуде́с пресла́вных соверше́ние; ра́дуйся, тружда́ющихся и обремене́нных сла́дкий поко́ю.

Ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев да́ры благода́тными ущедря́ющая; ра́дуйся, о хра́мех Бо́жиих попече́ние иму́щих духо́вною ра́достию утеша́ющая.

Ра́дуйся, несумне́нная на́ша наде́ждо; ра́дуйся, ти́хое и до́брое приста́нище.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 11.

Пе́ние на́ше не пре́зри, Пресвята́я Де́во, и сокро́вище любве́ Твоея́ не затвори́ от на́с; ще́друю ру́ку Твоея́ по́мощи простри́ на́м, да, прославля́юще ми́лости и чудеса́ Твоя́, пое́м Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х просвеща́еши ве́сь ми́р христиа́нский и заступа́еши лю́ди правосла́вныя, искупле́нныя Кро́вию Сы́на Твоего́. Те́мже, припа́дающе ко свято́му о́бразу Твоему́, на не́мже зри́м Тя́, Богома́ти, на возду́се над поля́ми и ни́вами на́шими, благословля́ющую со́бранныя снопы́ хле́ба, мо́лим Тя́, Всеми́лостивая Влады́чице: ро́д челове́ческий, осужде́нный в по́те лица́ своего́ сне́сти хле́б, в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да своя́, ми́лостивно пощади́ и заступи́. Да́руй на́м здра́вие и благомо́щие, да, пита́емии Тобо́ю, от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дем и вси́ испо́лнимся ра́дости и утеше́ния от щедрода́тельныя десни́цы любве́ Твоея́, зову́ще Тебе́:

Ра́дуйся, младе́нцев Млекопита́тельнице; ра́дуйся, усты́ дете́й хвалу́ Бо́гови соверша́ющая.

Ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и трудо́в су́щим; ра́дуйся, подаю́щая тре́бующим благострое́ние.

Ра́дуйся, прося́щим изоби́лие уготовля́ющая; ра́дуйся, мно́гажды проше́ния предваря́ющая.

Ра́дуйся, печа́льных утеше́ние; ра́дуйся, скорбя́щих весе́лие.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 12.

Благода́тную по́мощь низпосли́ на́м, Ма́ти Бо́жия, и, егда́ изы́дет се́яй се́яти, да не паду́т се́мена при пути́, или́ посреде́ те́рния, или́ на ка́мени, но на земли́ до́брей. Сотвори́ восхо́д и́х, да произрасти́т земля́ пло́д стори́цею, и мы́ вси́ в ра́дости се́рдца благода́рными усты́ вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще чудеса́ Твоя́ и ми́лости, Влады́чице Богоро́дице, хва́лим Тя́ вси́, я́ко вои́стину еси́ на́ша Помо́щница, Засту́пница, Пита́тельница и Домострои́тельница, житие́ на́ше ко спасе́нию устроя́ющая. Те́мже вопие́м Ти́:

Ра́дуйся, бога́тство нетле́нное на́м подава́ющая; ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды.

Ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни; ра́дуйся, земле́ обетова́ния, из нея́же тече́т ме́д и млеко́.

Ра́дуйся, ве́рных спаси́тельное прибе́жище; ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака.

Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся, отча́янных спасе́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и на́м недосто́йным ро́су благода́ти Твоея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 13.

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая все́х святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее на́ше прие́мши приноше́ние, изба́ви лю́ди, к Тебе́ прибега́ющия, от вся́кия ну́жды, гла́да душе́внаго и теле́снаго, смертоно́сных боле́зней и вся́каго зла́ и ве́чныя изми́ му́ки, да с ли́ки А́нгельскими непреста́нно пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Се́й конда́к глаго́лется три́жды. И па́ки чте́тся и́кос 1-й, и конда́к 1-й.

Моли́тва.

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и все́х люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя, и Спори́тельнице хлебо́в на́ших, Ты́, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя́ упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя́: бу́ди и на́м, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Все́х же прибега́ющих к покро́ву Твоему́, вся́кий до́м и семе́йство во благоче́стии и Правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, все́х вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: хле́б на́ш насу́щный да́ждь на́м дне́сь. Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели [или́: ве́си] на́шей [или́: гра́ду на́шему], домо́м и семе́йством, и вся́кой души́ христиа́нской, и все́й стране́ на́шей исхода́тайствуй ми́р и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя́, Преми́лостивую Пита́тельницу и Спори́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ въ че́сть є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны, и҆менꙋ́емыѧ спори́тельница хлѣбѡ́въ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́ннѣй ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ влⷣчцѣ нб҃сѐ и҆ землѝ, и҆збавлѧ́ющей на́съ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе. Ты́ же, всемлⷭ҇тиваѧ гпⷭ҇жѐ бцⷣе, прїимѝ на́ше ᲂу҆се́рдное моле́нїе, сохранѝ на́съ ѿ гла́да и҆ па́гꙋбы, да́рꙋй землѝ на́шей плодоно́сїе, пита́тельнице и҆ спори́тельнице ни́въ и҆ хлѣбѡ́въ на́шихъ, да ра́дꙋющесѧ всегда̀ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆збра̀ тѧ̀, влⷣчце, къ бл҃года́тномꙋ человѣ́кѡвъ сп҃се́нїю и҆ дарова̀ тѧ̀ помо́щницꙋ лю́демъ, и҆збавлѧ́ющꙋю на́съ ѿ гла́да и҆ всѧ́кихъ напа́стей, житїѐ на́ше до́брѣ ᲂу҆строѧ́ющꙋю въ ми́рѣ и҆ всѧ́комъ дово́льствѣ. Тѣ́мже со ᲂу҆миле́нїемъ взыва́емъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тное человѣ́кѡвъ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆збавле́нїе: ра́дꙋйсѧ, достоѧ́нїю твоемꙋ̀ по́мощь и҆ застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇толюби̑выѧ лю́ди ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ сп҃са́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆́лчꙋщихъ пита́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, си́рыхъ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, наги́хъ ѡ҆дѣѧ́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, и҆зрасти́вшаѧ на́мъ пло́дъ живота̀: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѣвъ сн҃ъ тво́й, бг҃омт҃и, вели́кое твоѐ къ лю́демъ млⷭ҇рдїе, глаго́летъ тебѣ̀: просѝ, мт҃и моѧ̀, занѐ не ѿвращꙋ́сѧ тебє̀, но и҆спо́лню всѧ̑ прошє́нїѧ твоѧ̑. Мы́ же прославлѧ́юще сїѐ ди́вное промышле́нїе ѡ҆ ро́дѣ человѣ́честѣмъ, вопїе́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ нбⷭ҇ный дарова́сѧ прпⷣбномꙋ ста́рцꙋ а҆мвро́сїю, є҆́же водрꙋзи́ти во ѻ҆би́тели, и҆́мъ созда́ннѣй, і҆кѡ́нꙋ прест҃ы́ѧ бцⷣы и҆ нарещѝ ю҆̀ спори́тельница хлѣбѡ́въ, ꙗ҆́кѡ ты̀, прест҃а́ѧ дв҃о, сп҃са́еши лю́ди твоѧ̑ ѿ гла́да, защища́еши ѧ҆̀ ѿ смертоно́снагѡ вре́да и҆ па́гꙋбы, да́рꙋеши землѝ плодоно́сїе, посыла́еши до́ждь ра́ннїй и҆ по́зднїй на ни̑вы и҆ полѧ̀ на́шѧ. Тѣ́мже вопїе́мъ тебѣ̀ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, дв҃о, хрⷭ҇тїа́нъ похвало̀: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃жа́тъ тѧ̀ всѝ ро́ди.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ хлѣ́бы на́шѧ бл҃гословлѧ́еши и҆ спорѧ́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ты̀ на́съ ѿ гла́да и҆збавлѧ́еши.

Ра́дꙋйсѧ, пита́ющаѧ на́съ хлѣ́бомъ жи́зни: ра́дꙋйсѧ, млеко́мъ пита́вшаѧ пита́телѧ вселе́нныѧ.

Ра́дꙋйсѧ, плода̀ безсме́ртнагѡ стѧжа́нїе: ра́дꙋйсѧ, сади́телѧ жи́зни на́шеѧ ро́ждшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ г҃.

Си́лою свы́ше ᲂу҆крѣпѝ на́съ, бл҃года́тнаѧ влⷣчце, во дни̑ гла́да и҆ па́гꙋбы, да не поги́бнемъ лю́тѣ без̾ покаѧ́нїѧ во ᲂу҆ны́нїи и҆ ѿча́ѧнїи, но ᲂу҆твердѝ и҆ наста́ви на́съ въ терпѣ́нїи и҆ бл҃гоꙋгожде́нїи бг҃ови, да разꙋмѣ́емъ въ напа́стехъ и҆ ско́рбехъ во́лю є҆гѡ̀ ст҃ꙋ́ю, бл҃гꙋ́ю и҆ соверше́ннꙋю, непреста́ннѡ взыва́юще къ немꙋ̀ хвале́бнымъ гла́сомъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мꙋ́щи любо́вь ве́лїю къ лю́демъ, и҆скꙋпле́ннымъ чтⷭ҇но́ю кро́вїю сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а, бг҃омт҃и пречⷭ҇таѧ, прїѧ́ла є҆сѝ ѿ негѡ̀ вла́сть ᲂу҆строѧ́ти и҆ покрыва́ти ро́дъ хрⷭ҇тїа́нскїй. Ты́ бо бѣ́дствꙋющымъ помо́щница є҆сѝ ско́раѧ, градѡ́мъ и҆ ве́семъ, се́ламъ и҆ ни́вамъ и҆ всемꙋ̀ мі́рꙋ покро́въ. Тебѣ̀, млⷭ҇рдой и҆ бг҃олюби́вой мт҃ри на́шей, ᲂу҆строѧ́ющей и҆ направлѧ́ющей ко сп҃се́нїю земнꙋ́ю жи́знь на́шꙋ, со смире́нїемъ глаго́лемъ:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃га́гѡ сн҃а бл҃га́ѧ мт҃и: ра́дꙋйсѧ, непреста́ннѡ молѧ́щаѧсѧ ѡ҆ сп҃се́нїи на́съ грѣ́шныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ все́мъ мі́рѣ хрⷭ҇тїа́нстѣмъ къ бг҃ꙋ хода́таице: ра́дꙋйсѧ, бла̑гъ всѧ́ческихъ всебл҃га́ѧ пода́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, плѣне́нныхъ и҆ въ темни́цахъ заключе́нныхъ пита́тельнице: ра́дꙋйсѧ, тѣлесє́мъ на́шымъ здра́вїе и҆ дꙋша́мъ сп҃се́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ра́й пи́щный процвѣта́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ приста́нище дꙋша́мъ гото́виши.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рѧ проти́вныхъ вѣ́трѡвъ, є҆гда̀ на́йдетъ на ны̀ внеза́пнѡ, гро́мы и҆ мѡ́лнїи, гра́дъ и҆ вода̀ мно́гаѧ ᲂу҆стремѧ́тсѧ на зе́млю, тогда̀, гпⷭ҇жѐ всемлⷭ҇тиваѧ, ᲂу҆скорѝ на по́мощь на́мъ безпомѡ́щнымъ, защитѝ и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ дожде́внагѡ лїѧ́нїѧ, є҆гѡ́же сотвори́хомсѧ досто́йни грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ, и҆ да бꙋ́дꙋтъ полѧ̀ и҆ ни́вы невреди̑мы ѿ си́хъ, и҆ да не потопи́тъ на́съ бꙋ́рѧ водна́ѧ. Тебе́ бо грѣ́шнїи и҆́мамы застꙋ́пницꙋ непосты́днꙋю, на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе на́ше возлага́емъ, и҆ прославлѧ́юще си́лꙋ мл҃твъ твои́хъ, ро́ждшемꙋсѧ ѿ тебє̀ сп҃сꙋ мі́ра зове́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́шаще и҆ ви́дѧще твоѐ сострада́нїе, влⷣчце, къ бѣ́дствꙋющымъ и҆ ги́бнꙋщымъ лю́демъ, мы̀ грѣ́шнїи прибѣга́емъ къ тебѣ̀ и҆ мо́лимсѧ: ѽ прест҃а́ѧ дв҃о, ᲂу҆слы́ши на́съ, и҆ во дни̑, є҆гда̀ со́лнце и҆зсꙋши́тъ зе́млю и҆ ѿ сꙋ́хости зно́й бꙋ́детъ, и҆ прозѧбє́нїѧ земна̑ѧ начнꙋ́тъ ᲂу҆вѧда́ти, тогда̀, влⷣчце, ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ низпослѝ на тре́бꙋющыѧ и҆ просѧ́щыѧ млⷭ҇ти, возвеселѝ лицѐ землѝ люде́й ра́ди твои́хъ, и҆ младе́нєцъ и҆́хъ, и҆ скотѡ́въ, и҆ и҆ны́хъ всѣ́хъ, и҆̀же ча́ютъ къ бг҃ꙋ да́ти пи́щꙋ и҆̀мъ во бл҃го вре́мѧ, и҆ ѿ ст҃ы́ѧ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ спори́тельницы ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ вопїю́щымъ тебѣ̀ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, мл҃твеннице неꙋсыпа́ющаѧ ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, на млⷭ҇ть къ на́мъ є҆го̀ преклонѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, гнѣ́въ бж҃їй, на ны̀ пра́веднѡ дви́жимый, ѿ гла́въ на́шихъ ѿводѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мт҃рнимъ покро́вомъ твои́мъ ѿ всѧ́кихъ несча́стїй на́съ ѡ҆хранѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, полѧ̀ и҆ ни̑вы на́шѧ ѿ запале́нїѧ со́лнечнагѡ и҆ зно́ѧ спаса́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всемлⷭ҇тиваѧ ᲂу҆слы́шательнице гласѡ́въ на́шихъ моле́бныхъ въ ско́рби и҆ ѡ҆бстоѧ́нїихъ: ра́дꙋйсѧ, жили̑ща на̑ша ѿ ѻ҆гнѧ̀ спаса́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, держа́внаѧ скоропомо́щнице на́ша во дни̑ тѧ́жкихъ и҆спыта́нїй: ра́дꙋйсѧ, ѿ всѣ́хъ бѣ́дъ ско́рое и҆збавле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнаѧ ѕвѣзда̀ і҆кѡ́на твоѧ̀, бг҃омт҃и, лю́демъ, просѧ́щымъ хлѣ́ба насꙋ́щнагѡ, немерца́емѡ сїѧ́етъ. Покро́вомъ бо твоеѧ̀ млⷭ҇ти соблюда́еши полѧ̀ и҆ ни̑вы на́шѧ и҆ плодоноси́ти и҆̀хъ ᲂу҆строѧ́еши, подвиза́ющи вѣ̑рныѧ вопи́ти хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѧ тѧ̀ сн҃ъ тво́й при крⷭ҇тѣ̀ стоѧ́щꙋю съ возлю́бленнымъ ᲂу҆ч҃нко́мъ, глаго́летъ тебѣ̀: же́но, сѐ сы́нъ тво́й. И҆ ᲂу҆ч҃нкꙋ̀: сѐ мт҃и твоѧ̀: всыновлѧ́ѧ тебѣ̀ всѧ̑ вѣ́рꙋющыѧ въ него̀. Мы́ же ча̑да твоѧ̑ сꙋ́ще, на тво́й покро́въ надѣ́ющесѧ, тебѣ̀, ꙗ҆́кѡ мт҃ри на́шей, глаго́лати дерза́емъ:

Ра́дꙋйсѧ, сꙋдїѝ првⷣнагѡ ᲂу҆моле́нїе: ра́дꙋйсѧ, грѣхѡ́въ на́шихъ проще́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, наде́ждо на́ша и҆звѣ́стнаѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆пова́нїе на́ше непосты́дное.

Ра́дꙋйсѧ, скорбе́й на́шихъ разрѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, печа́лей на́шихъ ᲂу҆толе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, пла́мене страсте́й и҆змѣнѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ родѡ́въ весе́лїе.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋетъ цр҃ковь хрⷭ҇то́ва чꙋдеса̀ твоѧ̑, бг҃ороди́тельнице, ѿ востѡ́къ бо до за̑падъ хва́льно и҆́мѧ твоѐ, и҆ нѣ́сть гра́да и҆лѝ страны̀, и҆дѣ́же не ꙗ҆ви́шасѧ тобо́ю дѣ̑йства си́лы бж҃їѧ, во и҆збавле́нїе и҆ сп҃се́нїе, просвѣще́нїе и҆ и҆сцѣле́нїе люде́й хрⷭ҇тоимени́тыхъ, наипа́че же чрез̾ і҆кѡ̑ны твоѧ̑ ст҃ы̑ѧ ѡ҆бы́кла є҆сѝ чꙋдотвори́ти, и҆злива́ющи ѿ ни́хъ стрꙋи̑ млⷭ҇тей и҆ щедро́тъ бѣ́дствꙋющемꙋ и҆ тре́бꙋющемꙋ по́мощи человѣ́чествꙋ. Сегѡ̀ ра́ди славосло́вѧще тѧ̀, сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́ла є҆сѝ ѿ и҆́стиннагѡ со́лнца зарѧ̀, дв҃о бг҃оѻтрокови́це, просвѣща́ющи дꙋ́шы всѣ́хъ томи́мыхъ гла́домъ дꙋше́внымъ, рече́ бо гдⷭ҇ь: не ѡ҆ хлѣ́бѣ є҆ди́нѣмъ жи́въ бꙋ́детъ человѣ́къ, но ѡ҆ всѧ́комъ глаго́лѣ, и҆сходѧ́щемъ и҆з̾ ᲂу҆́стъ бж҃їихъ. Ѻ҆ба́че помрачи́шасѧ ѻ҆́чи на́ши и҆ ѡ҆каменѣ́ша сердца̀ на̑ша, и҆ не ви́димъ ѻ҆чи́ма свои́ма и҆ не разꙋмѣ́емъ се́рдцемъ сꙋде́бъ бж҃їихъ. Томи́мїи же дꙋше́внымъ гла́домъ къ тебѣ̀ прибѣга́емъ, пречⷭ҇таѧ дв҃о, и҆ про́симъ сло́вомъ жи́зни ᲂу҆толи́ти гла́дъ дꙋше́вный на́съ, вопїю́щихъ тебѣ̀ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ ᲂу҆бо́жества дꙋше́внагѡ на́съ воздвиза́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, пита́ющаѧ на́съ сло́вомъ жи́зни.

Ра́дꙋйсѧ, трапе́зо пресвѣ́тлаѧ, хлѣ́бъ жи́зни носи́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, пи́ще, ма́нны прїе́мнице.

Ра́дꙋйсѧ, землѐ бл҃га́ѧ, кла́съ бжⷭ҇твенный и҆зрасти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, ни́во, растѧ́щаѧ многопло́дїе щедро́тъ.

Ра́дꙋйсѧ, ка́меню, напои́вшїй жа́ждꙋщыѧ жи́зни: ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ть сꙋгꙋ́бѡ на́мъ подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́щи жа́ти сп҃се́нїе, ꙗ҆́кѡ село̀ сла́дкое показа́ласѧ є҆сѝ, влⷣчце, ѿ негѡ́же пита́ющесѧ, и҆́мамы пи́щꙋ вѣ́чнꙋю и҆ нетлѣ́ннꙋю. Мы́ же земні́и сꙋ́ще, мо́лимъ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о: покажѝ си́лꙋ твою̀ въ дни̑ жа́твы ни́въ и҆ поле́й на́шихъ, да всѧ́къ ѕла́къ и҆з̾ѡби́лꙋетъ на ᲂу҆тѣше́нїе на́съ, пою́щихъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Ди́внѡ просла́виласѧ є҆сѝ, бг҃омт҃и, въ защище́нїи люде́й правосла́вныхъ. Возстаю́щїи на бг҃а не познаю́тъ, ко́ль сильна̀ є҆́сть мл҃тва бж҃їѧ мт҃ре. Мы́ же ѡ҆ твое́мъ всемо́щнѣмъ застꙋпле́нїи, по́мощи и҆ бл҃гослове́нїи до́брѣ вѣ́дꙋще, си́це къ тебѣ̀ со ᲂу҆миле́нїемъ зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, чи́стыхъ рꙋка́ма и҆ се́рдцемъ земледѣ́льцєвъ бл҃гослове́нными плода́ми вѣнча́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, бѣ́дствꙋющымъ средѝ напа́стей и҆ трꙋдѡ́въ внеза́пное вспоможе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, безма́тернихъ сиро́тъ незри́маѧ воспита́тельнице: ра́дꙋйсѧ, помо́щнице всѣ́хъ безпомо́щныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, корми́тельнице вдѡ́въ и҆ сиро́тъ: ра́дꙋйсѧ, подаю́щаѧ си́лꙋ, пи́щꙋ и҆ ѿра́дꙋ болѧ́щымъ и҆ разсла́блєннымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆де́ждо наги́хъ дерзнове́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ согрѣше́нїй проще́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ и҃.

Ꙗ҆́коже дре́вле содѣ́йствовала є҆сѝ схожде́нїю на зе́млю сп҃си́телѧ мі́ра, си́це и҆ ны́нѣ, ꙗ҆́кѡ со́лнце свѣтоза́рное, восхо́диши над̾ созрѣва́ющею ни́вою, предше́ствꙋющи прихо́дꙋ гдⷭ҇и́на съ жа́тельми. Томꙋ̀ и҆ мы̀ со стра́хомъ вопїе́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всѐ ᲂу҆пова́нїе на́ше на тѧ̀ возлага́емъ, мт҃и бж҃їѧ, и҆ въ ско́рбехъ на́шихъ ко ст҃ѣ́й і҆кѡ́нѣ твое́й ᲂу҆се́рднѡ притека́емъ, ча́юще полꙋчи́ти ѿ тебє̀ ᲂу҆тѣше́нїе бл҃года́тное и҆ вспоможе́нїе во ѡ҆скꙋдѣ́нїи и҆ нищетѣ̀ на́шей, сегѡ̀ ра́ди взыва́емъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ти превели́кїѧ сокро́вище: ра́дꙋйсѧ, пи́ще и҆ ᲂу҆тѣше́нїе къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ.

Ра́дꙋйсѧ, хлѣ́бе неснѣда́емый а҆́лчꙋщихъ: ра́дꙋйсѧ, ско́рое ни́щихъ ᲂу҆слы́шанїе.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ гла́да и҆ нꙋ́жды скорбѧ́щихъ прїѧ́тное попече́нїе: ра́дꙋйсѧ, къ свѣ́тꙋ непристꙋ́пномꙋ на́съ и҆зводѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ключꙋ̀ црⷭ҇твїѧ хрⷭ҇то́ва: ра́дꙋйсѧ, наде́ждо бла̑гъ вѣ́чныхъ.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѝ лю́дїе дивѧ́тсѧ вели́чїю чꙋде́съ твои́хъ, прест҃а́ѧ дв҃о, и҆злива́емыхъ тобо́ю ѿ ст҃ы́хъ твои́хъ і҆кѡ́нъ, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ да́рꙋеши по коегѡ́ждо проше́нїю, ᲂу҆строѧ́еши до́мы на́шѧ, посыла́еши бл҃гослове́нїе землѝ дѣ́лателємъ и҆ дае́ши лю́демъ всѧ́кое дово́льство. Тѣ́мже вопїе́мъ сн҃ꙋ твоемꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и многовѣща́ннїи не мо́гꙋтъ воспѣ́ти чꙋде́съ твои́хъ, бг҃омт҃и влⷣчце, ꙗ҆́кѡ всѣ̑мъ концє́мъ землѝ простира́еши рꙋ́кꙋ по́мощи и҆ низпосыла́еши вѣ̑рнымъ землѝ плодоно́сїе, бл҃горастворе́нїе воздꙋ́хѡвъ и҆ всѧ́кое и҆з̾ѻби́лїе плодѡ́въ и҆ бла̑гъ земны́хъ. Мы́ же во смире́нїи свое́мъ и҆сповѣ́дающе твоѐ вели́кое застꙋпле́нїе на́съ грѣ́шныхъ и҆ непреста́ннꙋю по́мощь въ нꙋ́ждахъ на́шихъ, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, досто́йнѡ восхвалѧ́емаѧ ѿ а҆рха̑гг҃лъ и҆ а҆́гг҃лъ: ра́дꙋйсѧ, велича́емаѧ ѿ всѣ́хъ нбⷭ҇ныхъ си́лъ.

Ра́дꙋйсѧ, чтⷭ҇нѣ́йшаѧ херꙋві̑мъ: ра́дꙋйсѧ, сла́внѣйшаѧ без̾ сравне́нїѧ серафі̑мъ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце нб҃а и҆ землѝ: ра́дꙋйсѧ, роди́тельнице вѣ́чнагѡ цр҃ѧ̀.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рнаѧ рабо̀ гдⷭ҇нѧ: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆бл҃жа́емаѧ на нб҃сѝ и҆ на землѝ.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ і҃.

Сп҃си́тельное прибѣ́жище въ ско́рбехъ и҆ напа́стехъ ты̀ є҆сѝ, бцⷣе: тѣ́мже и҆спросѝ ᲂу҆ сн҃а твоегѡ̀ и҆ бг҃а на́шегѡ млⷭ҇ти на́мъ грѣ̑шнымъ, пою́щымъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ похвалѧ́ющымъ чꙋдеса̀ твоѧ̑, бцⷣе дв҃о, и҆ всѣ̑мъ съ вѣ́рою притека́ющымъ и҆ покланѧ́ющымсѧ тебѣ̀ и҆ і҆кѡ́нѣ твое́й, спори́тельница хлѣбѡ́въ и҆менꙋ́емой, и҆ глаго́лющымъ:

Ра́дꙋйсѧ, неистощи́мый и҆сто́чниче млⷭ҇тей и҆ щедро́тъ: ра́дꙋйсѧ, любвѐ бжⷭ҇твенныѧ проѧвле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, чꙋде́съ пресла́вныхъ соверше́нїе: ра́дꙋйсѧ, трꙋжда́ющихсѧ и҆ ѡ҆бремене́нныхъ сла́дкїй поко́ю.

Ра́дꙋйсѧ, терпѣли́выхъ страда́льцєвъ да̑ры бл҃года́тными ᲂу҆щедрѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ хра́мѣхъ бж҃їихъ попече́нїе и҆мꙋ́щихъ дх҃о́вною ра́достїю ᲂу҆тѣша́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, несꙋмнѣ́ннаѧ на́ша наде́ждо: ра́дꙋйсѧ, ти́хое и҆ до́брое приста́нище.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе на́ше не пре́зри, прест҃а́ѧ дв҃о, и҆ сокро́вище любвѐ твоеѧ̀ не затворѝ ѿ на́съ: ще́дрꙋю рꙋ́кꙋ твоеѧ̀ по́мощи прострѝ на́мъ, да прославлѧ́юще млⷭ҇ти и҆ чꙋдеса̀ твоѧ̑, пое́мъ трїеди́номꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тлыми лꙋча́ми чꙋде́съ твои́хъ просвѣща́еши ве́сь мі́ръ хрⷭ҇тїа́нскїй и҆ застꙋпа́еши лю́ди правосла̑вныѧ, и҆скꙋплє́нныѧ кро́вїю сн҃а твоегѡ̀. Тѣ́мже припа́дающе ко ст҃о́мꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀, на не́мже зри́мъ тѧ̀, бг҃омт҃и, на воздꙋ́сѣ над̾ полѧ́ми и҆ ни́вами на́шими, бл҃гословлѧ́ющꙋю сѡ́бранныѧ снопы̀ хлѣ́ба, мо́лимъ тѧ̀, всемлⷭ҇тиваѧ влⷣчце: ро́дъ человѣ́ческїй, ѡ҆сꙋжде́нный въ по́тѣ лица̀ своегѡ̀ снѣ́сти хлѣ́бъ, въ болѣ́знехъ роди́ти и҆ въ печа́лехъ пита́ти ча̑да своѧ̑, млⷭ҇тивнѡ пощадѝ и҆ застꙋпѝ. Да́рꙋй на́мъ здра́вїе и҆ бл҃гомо́щїе, да пита́емїи тобо́ю, ѿ си́лы въ си́лꙋ возраста́ти бꙋ́демъ и҆ всѝ и҆спо́лнимсѧ ра́дости и҆ ᲂу҆тѣше́нїѧ ѿ щедрода́тельныѧ десни́цы любвѐ твоеѧ̀, зовꙋ́ще тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, младе́нцєвъ млекопита́тельнице: ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆сты̀ дѣте́й хвалꙋ̀ бг҃ови соверша́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, росо̀ нб҃ото́чнаѧ въ зно́и трꙋдѡ́въ сꙋ́щымъ: ра́дꙋйсѧ, подаю́щаѧ тре́бꙋющымъ бл҃гострое́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, просѧ́щымъ и҆з̾ѻби́лїе ᲂу҆готовлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, мно́гажды прошє́нїѧ предварѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, печа́льныхъ ᲂу҆тѣше́нїе: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ весе́лїе.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́тнꙋю по́мощь низпослѝ на́мъ, мт҃и бж҃їѧ, и҆ є҆гда̀ и҆зы́детъ сѣ́ѧй сѣ́ѧти, да не падꙋ́тъ сѣ́мена при пꙋтѝ, и҆лѝ посредѣ̀ те́рнїѧ, и҆лѝ на ка́мени, но на землѝ до́брѣй. Сотворѝ восхо́дъ и҆́хъ, да произрасти́тъ землѧ̀ пло́дъ стори́цею, и҆ мы̀ всѝ въ ра́дости се́рдца бл҃года́рными ᲂу҆сты̀ вопїе́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще чꙋдеса̀ твоѧ̑ и҆ млⷭ҇ти, влⷣчце бцⷣе, хва́лимъ тѧ̀ всѝ, ꙗ҆́кѡ вои́стиннꙋ є҆сѝ на́ша помо́щница, застꙋ́пница, пита́тельница и҆ домострои́тельница, житїѐ на́ше ко сп҃се́нїю ᲂу҆строѧ́ющаѧ. Тѣ́мже вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бога́тство нетлѣ́нное на́мъ подава́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, бра́шно неги́блющее а҆́лчꙋщымъ пра́вды.

Ра́дꙋйсѧ, питїѐ неисчерпа́емое жа́ждꙋщымъ жи́зни: ра́дꙋйсѧ, землѐ ѡ҆бѣтова́нїѧ, и҆з̾ неѧ́же тече́тъ ме́дъ и҆ млеко̀.

Ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ сп҃си́тельное прибѣ́жище: ра́дꙋйсѧ, покро́ве мі́рꙋ, ши́ршїй ѻ҆́блака.

Ра́дꙋйсѧ, ненаде́жныхъ надѣ́ѧнїе: ра́дꙋйсѧ, ѿча́ѧнныхъ сп҃се́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ всепѣ́таѧ мт҃и, ро́ждшаѧ всѣ́хъ ст҃ы́хъ ст҃ѣ́йшее сло́во! Ны́нѣшнее на́ше прїе́мши приноше́нїе, и҆зба́ви лю́ди, къ тебѣ̀ прибѣга́ющыѧ, ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, гла́да дꙋше́внагѡ и҆ тѣле́снагѡ, смертоно́сныхъ болѣ́зней и҆ всѧ́кагѡ ѕла̀ и҆ вѣ́чныѧ и҆змѝ мꙋ́ки, да съ ли̑ки а҆́гг҃льскими непреста́ннѡ пое́мъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́летсѧ три́жды. И҆ па́ки чте́тсѧ і҆́косъ а҃-й, и҆ конда́къ а҃-й.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆збра̀ тѧ̀, влⷣчце, къ бл҃года́тномꙋ человѣ́кѡвъ сп҃се́нїю и҆ дарова̀ тѧ̀ помо́щницꙋ лю́демъ, и҆збавлѧ́ющꙋю на́съ ѿ гла́да и҆ всѧ́кихъ напа́стей, житїѐ на́ше до́брѣ ᲂу҆строѧ́ющꙋю въ ми́рѣ и҆ всѧ́комъ дово́льствѣ. Тѣ́мже со ᲂу҆миле́нїемъ взыва́емъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тное человѣ́кѡвъ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды и҆збавле́нїе: ра́дꙋйсѧ, достоѧ́нїю твоемꙋ̀ по́мощь и҆ застꙋпле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇толюби̑выѧ лю́ди ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ сп҃са́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, а҆́лчꙋщихъ пита́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, си́рыхъ застꙋпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, наги́хъ ѡ҆дѣѧ́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, и҆зрасти́вшаѧ на́мъ пло́дъ живота̀: ра́дꙋйсѧ, ро́ждшаѧ сп҃са дꙋ́шъ на́шихъ.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́ннѣй ѿ всѣ́хъ родѡ́въ бж҃їей мт҃ри и҆ влⷣчцѣ нб҃сѐ и҆ землѝ, и҆збавлѧ́ющей на́съ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, бл҃года́рственное прино́симъ пѣ́нїе. Ты́ же, всемлⷭ҇тиваѧ гпⷭ҇жѐ бцⷣе, прїимѝ на́ше ᲂу҆се́рдное моле́нїе, сохранѝ на́съ ѿ гла́да и҆ па́гꙋбы, да́рꙋй землѝ на́шей плодоно́сїе, пита́тельнице и҆ спори́тельнице ни́въ и҆ хлѣбѡ́въ на́шихъ, да ра́дꙋющесѧ всегда̀ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю, пода́ждь и҆ на́мъ недостѡ́йнымъ ро́сꙋ бл҃года́ти твоеѧ̀ и҆ ꙗ҆вѝ млⷭ҇рдїе твоѐ.

Мл҃тва.

Ѽ прест҃а́ѧ дв҃о бцⷣе, премлⷭ҇тиваѧ влⷣчце, цр҃и́це нб҃сѐ и҆ землѝ, всѧ́кагѡ до́ма и҆ семе́йства хрⷭ҇тїа́нскагѡ бл҃гоꙋстрои́тельнице, трꙋжда́ющихсѧ бл҃гослове́нїе, нꙋжда́ющихсѧ неистощи́мое бога́тство, си́рыхъ и҆ вдови́цъ и҆ всѣ́хъ люде́й корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшаѧ пита́телѧ вселе́нныѧ, и҆ спори́тельнице хлѣбѡ́въ на́шихъ, ты̀, влⷣчце, низпосыла́еши твоѐ мт҃рнее бл҃гослове́нїе градѡ́мъ на́шымъ, се́ламъ и҆ ни́вамъ и҆ коемꙋ́ждо до́мꙋ, на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе и҆мꙋ́щемꙋ. Тѣ́мже съ бл҃гоговѣ́йнымъ тре́петомъ и҆ сокрꙋше́ннымъ се́рдцемъ смире́ннѡ мо́лимъ тѧ̀: бꙋ́ди и҆ на́мъ, грѣ̑шнымъ и҆ недостѡ́йнымъ рабѡ́мъ твои̑мъ, мꙋ́драѧ домострои́тельница, житїѐ на́ше до́брѣ ᲂу҆строѧ́ющаѧ. Всѣ́хъ же прибѣга́ющихъ къ покро́вꙋ твоемꙋ̀, всѧ́кїй до́мъ и҆ семе́йство во бл҃гоче́стїи и҆ правосла́вїи, є҆диномы́слїи, послꙋша́нїи и҆ дово́льствѣ соблюдѝ. Ни́щыѧ и҆ неимꙋ́щыѧ пропита́й, ста́рость поддержѝ, младе́нцы воспита́й, всѣ́хъ вразꙋмѝ преи́скреннѣ взыва́ти ко гдⷭ҇ꙋ: хлѣ́бъ на́шъ насꙋ́щный да́ждь на́мъ дне́сь. Сохранѝ, пречⷭ҇таѧ мт҃и, лю́ди твоѧ̑ ѿ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, болѣ́зни, гла́да, ѻ҆гнѧ̀, ѿ всѧ́кагѡ ѕла́гѡ ѡ҆бстоѧ́нїѧ и҆ всѧ́кагѡ нестрое́нїѧ. Ѻ҆би́тели [и҆лѝ: ве́си] на́шей [и҆лѝ: гра́дꙋ на́шемꙋ], домѡ́мъ и҆ семе́йствѡмъ, и҆ всѧ́кой дꙋшѝ хрⷭ҇тїа́нской, и҆ все́й странѣ̀ на́шей и҆схода́тайствꙋй ми́ръ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть, да сла́вимъ тѧ̀, премлⷭ҇тивꙋю пита́тельницꙋ и҆ спори́тельницꙋ на́шꙋ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри, име­ну­е­мая "Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов", на­пи­са­на по бла­го­сло­ве­нию стар­ца Вве­ден­ской Оп­ти­ной пу­сты­ни иерос­хи­мо­на­ха Ам­вро­сия (23.XI.1812 - 10.X.1891). Отец Ам­вро­сий, ве­ли­кий рус­ский по­движ­ник XIX ве­ка, пла­ме­нел дет­ской ве­рой к Бо­жи­ей Ма­те­ри. Он осо­бен­но чтил все Бо­го­ро­дич­ные празд­ни­ки и в эти дни усу­губ­лял мо­лит­ву. Ико­ной "Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов" отец Ам­вро­сий бла­го­сло­вил ос­но­ван­ную им неда­ле­ко от Оп­ти­ной пу­сты­ни Ша­мор­дин­скую жен­скую оби­тель в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри.

На этой иконе Бо­жия Ма­терь изо­бра­же­на си­дя­щей на об­ла­ках. Ее ру­ки рас­про­стер­ты на бла­го­сло­ве­ние. Вни­зу - сжа­тое по­ле, а на нем сре­ди трав и цве­тов сто­ят и ле­жат сно­пы ржи. Ста­рец Ам­вро­сий сам ука­зал день празд­не­ства - 15 ок­тяб­ря и на­звал об­раз "Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов", ука­зы­вая этим, что Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца - "По­мощ­ни­ца лю­дям в их тру­дах по снис­ка­нию хле­ба на­сущ­но­го". Пе­ред сво­ей бла­жен­ной кон­чи­ной отец Ам­вро­сий за­ка­зы­вал во мно­же­стве фо­то­сним­ки с этой ико­ны и раз­да­вал и рас­сы­лал их сво­им ду­хов­ным де­тям. Для пе­ния ака­фи­ста пе­ред свя­тым об­ра­зом ста­рец со­ста­вил осо­бый при­пев: "Ра­дуй­ся, Бла­го­дат­ная, Гос­подь с То­бою! По­даждь и нам, недо­стой­ным, ро­су бла­го­да­ти Тво­ея и яви ми­ло­сер­дие Твое!"

День по­гре­бе­ния стар­ца Ам­вро­сия в Ша­мор­дин­ской оби­те­ли при­шел­ся как раз на 15 ок­тяб­ря - день празд­не­ства ико­ны. Пер­вое чу­до от свя­той ико­ны за­сви­де­тель­ство­ва­но в 1891 го­ду, ко­гда во всей Рос­сии был го­лод из-за неуро­жая, а в Ка­луж­ской об­ла­сти и на по­лях Ша­мор­дин­ской оби­те­ли хлеб ро­дил­ся. В 1892 го­ду, уже по­сле кон­чи­ны стар­ца Ам­вро­сия, его по­слуш­ник Иван Фе­до­ро­вич Че­ре­па­нов по­слал спи­сок с ико­ны в Пят­ниц­кую жен­скую оби­тель Во­ро­неж­ской об­ла­сти. В той мест­но­сти бы­ла за­су­ха и угро­жал го­лод, но вско­ре по­сле то­го, как пе­ред ико­ной "Спо­ри­тель­ни­ца хле­бов" был от­слу­жен мо­ле­бен, по­шел дождь и за­су­ха пре­кра­ти­лась.