Акафист святому великомученику Артемию Антиохийскому

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 02 ноября (20 октября ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Взбра́нному воево́де и августа́лию страны́ Еги́петския, царе́м земны́м че́стию превознесе́нному, последи́ же от Юлиа́на злочести́ваго му́чимому и во главу́ усече́нному, я́ко зе́льне страда́вшему и победи́тельне вся́ претерпе́вшему, от Бо́га же прия́вшему нетле́ние и благода́ть чудотворе́ния, дне́сь ве́рнии в похва́льная возопии́м:

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

И́кос 1.

Антиохи́йстии лю́дие диви́шася святе́й ре́вности твое́й о и́мени Христо́ве, сла́вне Арте́мие, не терпя́ бо зре́ти муче́ния святы́х и хулы́ слы́шати на Го́спода, Юлиа́ном изрыга́емыя; а́ще и че́сть ему́ возда́ти от Александри́и прише́л, оба́че и обличи́ти того́ не устраши́лся еси́. Те́мже, и чи́на своего́ во́инскаго изве́рженный за дерзнове́ние свое́, осужде́ние на ра́ны и сме́рть прия́л еси́. Мы́ же ны́не, а́ки обстоя́ще ти́ на позо́рищи му́чимому, вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, безсла́вие и муче́ние от Юлиа́на претерпе́вый; ра́дуйся, в сла́ву и осия́ние от Бо́га облече́нный.

Ра́дуйся, лю́тая страда́ния подъя́вый; ра́дуйся, вели́чие ве́ры показа́вый.

Ра́дуйся, блиста́яйся сла́вою терпе́ния; ра́дуйся, кре́посте на́ша в ско́рбех и изнеможе́нии.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 2.

Бу́ди ве́рен царю́, преща́ше святы́й Арте́мий нечести́вому Юлиа́ну: «Я́ко су́етны твоя́ начина́ния и не́мощна е́сть го́рдость твоя́ истреби́ти христиа́ны: отне́леже бо прии́де Христо́с, и водрузи́ся Кре́ст, и воздви́жеся на не́м Госпо́дь - паде́ злочести́вых горды́ня и попра́на бы́сть лука́ваго кре́пость, Христо́ва же непобеди́ма и непреодоле́нна е́сть си́ла, е́юже огражда́ющеся, возмо́жем устоя́ти проти́ву ко́зней вра́жиих, побе́дне вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа».

И́кос 2.

Во́инствуя за вели́каго царя́ Константи́на, кре́пкою си́лою кре́стною побежда́л еси́ враги́, оружебо́рче Арте́мие; то́ю же си́лою и мучи́теля своего́ Юлиа́на одоле́л еси́. Виде́нием бо креста́ овогда́ на небеси́ в ве́ре Христо́вей утверди́лся, ле́сть и́дольскую и по́чести во́инскаго зва́ния презре́в, за христиа́ны пред отсту́пником му́жественно ра́товал еси́, и во́инов началовождя́ ве́ры на́шея, Го́спода Христа́, себе́ наре́к, живо́т сво́й за Того́ до́блественно положи́л еси́. Те́мже и притяжа́л еси́ себе́ от на́с зва́ния такова́я:

Ра́дуйся, зна́мена и́дольская ке́саря–отсту́пника отри́нувый; ра́дуйся, зна́мению Креста́ после́довавый.

Ра́дуйся, и ны́не си́лы борю́щихся под стя́гом ве́ры укрепля́яй; ра́дуйся, упова́ние изнемога́ющих утвержда́яй.

Ра́дуйся, до́брый Христо́в ору́жниче; ра́дуйся, святы́я ве́ры тве́рдый защи́тниче.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 3.

«Го́споди, дале́че е́смь от терпе́ния и незло́бия Твоего́»,– вопия́л еси́, свя́те Арте́мие, пе́рвая муче́ния претерпе́в,– «Ты́ бо, Го́споди, за мене́, грешне́йшаго, по всему́ телеси́ содробле́н бы́л еси́ ра́нами, от но́г до главы́ не бе́ в Тебе́ це́лости. Молю́ у́бо Тя́, Влады́ко, я́ко Твои́ми страда́ньми венча́л мя́ еси́, да и соверши́ши тече́ние мое́ во испове́дании Тебе́ с пе́снию: Аллилу́иа».

И́кос 3.

Даде́ злочести́вый ца́рь повеле́ние оружено́сцем свои́м восхи́тити тя́, сла́внаго во́инскаго вождя́, Арте́мие, и сано́вный по́яс тво́й отъе́мше, и ри́зы совле́кше, на́га истяза́ти. Они́ же, связа́вше ру́це и но́зе твои́, растяго́ша те́ло твое́ на че́тверо и бия́ху воло́вьими жи́лами по хребту́ и чре́ву толи́ко, я́ко оскуде́ти си́лам и́х. Ты́ же а́ки нечу́вствен пребыва́л еси́, я́ко все́м, о́крест стоя́щим, и самому́ Юлиа́ну чуди́теся зело́. Приими́ у́бо и от на́с похва́льная удивле́ния сицева́я:

Ра́дуйся, в ве́ре непобеди́мый; ра́дуйся, в упова́нии непреодоли́мый.

Ра́дуйся, на ка́мени терпе́ния но́зе свои́ поста́вивый; ра́дуйся, му́жественне стопы́ своя́ испра́вивый.

Ра́дуйся, ра́довавыйся в страда́ниях; ра́дуйся, просла́вленный в поруга́ниях.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 4.

Егда́ святи́и испове́дницы Евге́ний и Мака́рий му́чими бя́ху, тогда́ и ты́, блаже́нне Арте́мие, ре́вностию по Бо́зе дви́жим, моли́тву твори́л еси́, да не пока́жет Бо́г тебе́ не то́чию недосто́йна страда́льческаго начина́ния, но да испра́вится пред Ни́м и твоя́ исхо́дная пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Жи́лами воло́вьими бие́мый и по земле́ протяза́емый ничто́же малоду́шествовал еси́, но ра́дуяся и веселя́ся, страда́ньми Христо́выми просвеща́ем, по́двиг му́ченичества до конца́ соверши́л еси́ до́бре. Те́мже и досто́ин яви́лся еси́ ублаже́ния сицева́го:

Ра́дуйся, скуде́льный сосу́д пло́ти своея́ сокруши́вый; ра́дуйся, све́т ве́ры и си́лу му́жества из него́ яви́вый.

Ра́дуйся, в его́же не́мощи си́ла Госпо́дня соверши́ся; ра́дуйся, его́же терпе́нию мучи́тель почуди́ся.

Ра́дуйся, я́ко Бо́г прия́т твою́ же́ртву муче́ния; ра́дуйся, я́ко Благи́й даде́ тебе́ жре́бий спасе́ния.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 5.

«За Мене́ стра́ждеши, Арте́мие, дерза́й и ра́дуйся», - глаго́ла Христо́с, яви́вся свято́му в темни́це, - «Со Мно́ю бу́деши во Ца́рствии Мое́м». Сия́ слы́шав му́ченик, а́бие от ра́н исцеле́, и душе́ю испо́лнився Боже́ственнаго утеше́ния, пребыва́ше в темни́це, благословля́я Бо́га и поя́ Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

И гла́дом, и жа́ждею му́чиша тя́ в темни́це, блаже́нне Арте́мие. Ты́ же, на щедро́ты Преблага́го Го́спода себе́ возве́рг, еди́наго проси́л еси́, да и са́мую ду́шу твою́, я́ко же́ртву живу́ю прии́мет Влады́ка Христо́с от тебе́ с еще́ оста́вшеюся кро́вию твое́ю. И не вотще́ бы́сть раче́ние твое́: запове́да бо Госпо́дь А́нгелом Свои́м в темни́це пита́ти и сохраня́ти тя́, пото́м же и Са́м яви́ся, укрепля́я тебе́, на́с же возглаша́ти тебе́ науча́я:

Ра́дуйся, от руки́ А́нгел в темни́це пита́выйся; ра́дуйся, хле́бом живо́тным с небесе́ укрепля́выйся.

Ра́дуйся, от ра́н Госпо́дним посеще́нием во у́зах исцели́выйся; ра́дуйся, явле́нием Христо́вым утеше́ния испо́лнивыйся.

Ра́дуйся, Го́сподем в темни́це обра́дованный; ра́дуйся, восше́дый к Нему́ прия́ти вене́ц сла́вы тебе́ угото́ванный.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 6.

«Ко́ль мно́га су́ть Влады́ки моего́ страда́ния и что́ бо́лее Его́ претерпе́х а́з, недосто́йный», - вопия́ше блаже́нный Арте́мий, - «То́й ко Кресту́ пригвожде́н бы́сть греха́ ра́ди моего́, Са́м не позна́в греха́, ниже́ ле́сть во усте́х соде́ла. Ра́дуюся и веселю́ся просвеща́емый Го́спода моего́ страда́ньми, я́же облегчева́ют ми́ боле́зни моя́». Та́ко святы́й в себе́ бесе́дуя, чрез всю́ но́щь ку́пно со страда́льцами Евге́нием и Мака́рием воспева́ше Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Люте́йшим му́кам предаде́ тя́, страда́льче Арте́мие, нечести́вый ца́рь, егда́ со студо́м от Аполло́на Дафни́йскаго возврати́ся и от тебе́ посмея́ние и прорече́ние поги́бели своея́ слы́шав, зе́льною я́ростию распали́ся. Те́мже и мы́ за о́ныя страда́ния мно́жайшими ликостоя́нии ублажа́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Бо́г, ди́вный во святы́х Свои́х, язы́ком яви́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сладча́йшее и́мя Христо́во просла́вися.

Ра́дуйся, я́рости мучи́телевы не устраши́выйся; ра́дуйся, в Христо́вем упова́нии над и́долы посмея́выйся.

Ра́дуйся, в ду́се проро́честем бу́дущих предзри́телю; ра́дуйся, Ду́ха Госпо́дня до́блий носи́телю.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 7.

Мно́га досажде́ния творя́ше нечести́вый Юлиа́н христиа́ном, лжу́ще на ня́, я́ко сожго́ша хра́м Аполло́на Дафни́йскаго. Егда́ же се́й лже́ц пред Арте́мием мно́жайшия преще́ния изрека́ше на христиа́ны, святы́й Арте́мий отвеща́: «Богопу́стный гне́в и о́гнь с небесе́ пояде́ и́дола твоего́ и ка́пище его́ сожже́; посмева́юся безу́мию ва́шему, я́ко слу́жите безду́шному бо́гу, утеша́юся о паде́нии его́ и ра́дуюся о все́х си́х, я́же Христо́с чудоде́йствова, Ему́же досто́ит пе́ти велегла́сно: Аллилу́иа».

И́кос 7.

Не терпя́ слы́шати пра́ведных сло́в твои́х, свя́те Арте́мие, беззако́нный Юлиа́н, разгне́вався зело́, повеле́ каменосе́чцем разсещи́ вели́кий ка́мень, да посреде́ часте́й его́ согнете́н бу́деши. И сему́ угото́ванному, па́дший ка́мень все́ те́ло твое́ сотре́, и вну́тренняя твоя́ распадо́шася, и сломи́шася вся́ чле́ны твоя́. И бе́ зре́ти чу́до ве́лие, я́ко в таково́м согнете́нии посреде́ ка́мней ты́ жи́в оста́ся. Мы́ же Бо́жией си́ле, укрепля́вшей тя́, удивля́яся, вопие́м:

Ра́дуйся, гро́зде виногра́да Христо́ва в точи́ле исто́птанная; ра́дуйся, же́ртво жива́я, Го́споду верху́ ка́мене кро́вию возлия́нная.

Ра́дуйся, му́чениче, его́же все́ те́ло а́ки дска́ согнете́ся; ра́дуйся, скрижа́ле жива́я, на не́йже испове́дание ве́ры кро́вию написа́ся.

Ра́дуйся, кровьми́ свои́ми, а́ки бре́нием ка́мение смеси́вый; ра́дуйся, себе́ самаго́ жи́ва в созида́ние Це́ркве Христо́вы положи́вый.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 8.

О́чи твои́ от му́к искочи́ша, свя́те, и лице́ бе́ сотре́но, душа́ же еще́ бе́ держа́щися и язы́к до́бре веща́ющ, и́мже и в согнете́нии призва́л еси́ Бо́га, Помо́щника своего́, и во упова́нии на Него́ взыва́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Привиде́нием почте́ тя́ ца́рь, егда́ узре́ ви́дом стра́шна и естество́ челове́ческое происходя́ща; оба́че и увеща́ тебе́ еще́ поклони́тися и́долом, да поми́луют тя́ и поне́ я́же во а́де му́кам не предадя́т. Ты́ же, посмея́вся царю́, отвеща́л еси́: «Я́ко и́доли и са́ми огня́ не мо́гут избежа́ти, с ни́миже и ты́, царю́, безконе́чному огню́ пре́дан бу́деши». За е́же, я́ко ху́льника, ца́рь на сме́рть осуди́ тя́. Мы́ же, сше́ствуя тебе́ на ме́сто усече́ния, увяза́ем главу́ твою́ похва́льными венцы́ та́ко:

Ра́дуйся, страда́льче, посреде́ ка́мений согнете́нный; ра́дуйся, испове́дниче, в кре́пости ве́ры не одоле́нный.

Ра́дуйся, и́стину без стра́ха пред цари́ веща́вый; ра́дуйся, за сие́ последи́ все́х злострада́ний усече́ние ме́чное прия́вый.

Ра́дуйся, главу́ свою́ свяще́нную под ме́ч самово́льне подклони́вый; ра́дуйся, терпе́нием свои́м главы́ неви́димых враго́в сокруши́вый.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 9.

Ра́нами содробле́н бы́л еси́ по всему́ телеси́, я́ко лю́дем на тя́ зре́ти бе́ стра́шно: согнете́нный а́ки дска́, ко́сти сокруше́нны и вся́ вну́тренняя испадо́ша. Таково́е злострада́ние за ма́лую боле́знь почита́л еси́, наде́яся у Го́спода, за Него́же страда́л еси́, име́ти поко́й ве́чный, науча́я в злострада́нии не малоду́шествовати, но па́ки возсыла́ти Бо́гу благода́рне: Аллилу́иа.

И́кос 9.

«Се́ я́звы Христо́вы на те́ле твое́м начерта́ны су́ть», - глаго́ла к себе́ святы́й, - «оста́лося у́бо, да и са́мую ду́шу за Христа́ отда́м с оста́вшеюся во мне́ кро́вию». И на щедро́ты Госпо́дни себе́ возве́рг, небоя́зненно Христа́ испове́дал пред челове́ки, за Него́же и усече́ние с ра́достию прия́л еси́. Сего́ ра́ди, за превосходя́щую любо́вь твою́ к Бо́гу, похваля́ем тя́ си́це:

Ра́дуйся, Христо́ва Ева́нгелия ско́рый послу́шателю; ра́дуйся, вели́кия за́поведи Его́ гото́вый исполни́телю.

Ра́дуйся, кре́пкую любо́вь ко Го́споду Христу́ показа́вый; ра́дуйся, и ду́шу свою́ с кро́вию ра́достно за Того́ преда́вый.

Ра́дуйся, содробле́нием свои́м на́ше разслабле́ние укрепля́яй; ра́дуйся, я́звами свои́ми на́ша боле́зни исцеля́яй.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 10.

Тве́рдою ве́рою вооружи́вся, неи́стовство мучи́телево презре́л еси́, и осужде́ние на усече́ние ме́чное с ра́дованием прия́л еси́, и ведо́мый на сме́рть, ше́ствовал еси́ весе́лыми нога́ми, вопия́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Усече́нием главы́ по́двиг сво́й му́ченический запечатле́вый, утверди́ моли́твами твои́ми и на́с, главы́ своя́ под и́го Христо́во подклони́вших, чрез все́ житие́ по́двигом до́брым подвиза́тися, люби́ти Го́спода у тебе́ поуча́тися, вопия́ тебе́ си́це:

Ра́дуйся, си́льне, на одоле́ние мучи́телей ме́ч ве́ры при бедре́ препоя́савый; ра́дуйся, шле́мом спасе́ния от Го́спода защище́нный.

Ра́дуйся, по́ясом сла́вы от Него́ до́бре украше́нный; ра́дуйся, щито́м моли́тв свои́х все́х прибега́ющих к тебе́ охраня́яй.

Ра́дуйся, за страда́льцев Госпо́дних во всеору́жии ополча́яйся; ра́дуйся, ше́ствующих у́зким путе́м в Ца́рствие Небе́сное неукло́нно провожда́яй.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 11.

Фиа́л злострада́ния уготовля́яся до конца́ испи́ти, на ме́сте усече́ния преклони́вся до земли́, моли́твою к Бо́гу ду́х сво́й укрепля́л еси́. И слы́шав гла́с с не́ба глаго́лющ: «Вни́ди со святы́ми прия́ти воздая́ние тебе́ угото́ванное», - преклони́л еси́ главу́ под ме́ч, с ра́достию вознося́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Хва́лим тя́ вси́, страстоте́рпче святы́й, и почита́ем честна́я страда́ния твоя́, я́же па́че естества́ челове́ческаго претерпе́л еси́, и Ца́рствие Небе́сное притяжа́л еси́. Те́мже воздвиза́емся вопи́ти тебе́ та́ко:

Ра́дуйся, изможде́ния и членоврежде́ния прия́вый; ра́дуйся, высоту́ ду́ха в му́ках яви́вый. Ра́дуйся, щито́м упова́ния себе́ огради́вый; ра́дуйся, тве́рдостию свое́ю де́рзость мучи́телей истощи́вый.

Ра́дуйся, его́же муче́нию А́нгели предстоя́ху со удивле́нием; ра́дуйся, его́же страда́ния лю́дие почита́ют со умиле́нием.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 12.

Цено́ю кро́ви твоея́ притяжа́л еси́ Ца́рствие Небе́сное, великострада́льче Христо́в Арте́мие. Упра́ви и на́с твои́м предста́тельством во оби́тели небе́сныя, да, наслажда́яся с тобо́ю ча́сти пра́ведных, вы́ну сла́вим с тобо́ю Бо́га пе́снию: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Черто́г небе́сный отве́рзе ти́ Страстополо́жник Христо́с и даде́ ти́ досто́йно вене́ц сла́вы: и ны́не на небесе́х со А́нгельскими чи́нми ра́дуешися. Те́мже и мы́, благода́рнии лю́дие и любому́ченицы, пе́сньми вопие́м ти́:

Ра́дуйся, воево́до, ники́миже в му́жестве одоле́нный; ра́дуйся, ратобо́рче за Христа́, в си́ле неоскуде́емый.

Ра́дуйся, великострада́льче, му́ками твои́ми естество́ челове́ческое удиви́вый; ра́дуйся, несокруши́мость ду́ха в теле́снем содробле́нии яви́вый.

Ра́дуйся, во упова́нии на Бо́га Жи́ва не усумне́выйся; ра́дуйся, ча́сти пра́ведных на небесе́х наслажда́яйся.

Ра́дуйся, святы́й Арте́мие, пресла́вный Христо́в великому́чениче.

Конда́к 13.

О пресла́вне великому́чениче Христо́в Арте́мие! Пое́м страда́ния твоя́, чти́м до́блюю кончи́ну твою́, с усе́рдным моле́нием к тебе́ притека́юще: укрепи́ и на́с с терпе́нием в по́двизе крестоноше́ния пребыва́ти, испыта́ния и злострада́ния чрез все́ житие́ до конца́ понести́ не уныва́юще, но бо́дренне пребыва́юще в пе́нии Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1 и конда́к 1.

Моли́тва пе́рвая великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

Святы́й уго́дниче Бо́жий, Арте́мие пра́ведный! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву на́с, гре́шных (имена́), и твои́м благомо́щным предста́тельством проще́ние согреше́ний на́ших у Го́спода испроси́, преспе́яние же в ве́ре и благоче́стии и от ко́зней диа́вольских огражде́ние исхода́тайствуй на́м. Наипа́че же моли́ Го́спода, да сподо́бит все́х на́с по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие получи́ти, иде́же вси́ пра́веднии ку́пно с тобо́ю сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в.

Моли́тва втора́я великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

Святы́й му́чениче Арте́мие! При́зри с небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с гре́шных по беззако́нием на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, дару́емая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва тре́тья великому́ченику Арте́мию Антиохи́йскому.

О всехва́льный великому́чениче Арте́мие, Госпо́день во́инственниче и все́м на́м кре́пкий побо́рниче! Ско́р бу́ди предста́тельством твои́м у Человеколю́бца Христа́, да да́ст правове́рным лю́дем, почита́ющим тя́ и на поклоне́ние моще́м твои́м приходя́щим, ми́лость и благи́х проше́ний ско́рое исполне́ние. Предстоя́й Престо́лу Бо́жию в ли́це му́ченик, помина́й все́х на́с, беда́ми, напа́стьми и скорбьми́ обстои́мых, и в житии́ се́м мно́го стра́ждущих: да твое́ю по́мощию и кре́пким побо́рством преста́нут приходя́щая на на́с зла́я. Мы́ же, твои́ми злострада́ньми назида́еми, си́лою благода́ти Христо́вы чрез тебе́ исполня́еми, в терпе́нии крестоноше́ния жи́ти начне́м, во е́же Го́споду покая́нием благоугоди́ти и неизрече́нная блага́я насле́довати, я́же угото́вана лю́бящим Бо́га и прославля́ющим свято́е и́мя Его́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ґкafістъ с™0му великомyченику ґртeмію ґнтіохjйскому

Кондaкъ №

Взбрaнному воев0дэ и33 ґvгустaлію страны2 є3гЂпетскіz, царeмъ земнhмъ чeстію превознесeнному, послэди1 же t ю3ліaна ѕлочести1вагw мyчимому и3 во главY ўсэчeнному, ћкw ѕёльнэ страдaвшему и3 побэди1тельнэ вс‰ претерпёвшему, t бGа же пріsвшему нетлёніе и3 бlгодaть чудотворeніz, днeсь вёрніи въ похвaльнаz возопіи1мъ: Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Јкосъ №

Ґнтіохjйстіи лю1діе диви1шасz с™ёй рeвности твоeй њ и4мени хrт0вэ, слaвне ґртeміе, не тэрпS бо зрёти мучeніz с™hхъ и3 хулы2 слhшати на гDа, ю3ліaномъ и3зрыгaемыz: ѓще и3 чeсть є3мY воздaти t ґлеxандрjи пришeлъ, nбaче и3 њбличи1ти тогw2 не ўстраши1лсz є3си2. Тёмже, и3 чи1на своегw2 в0инскагw и3звeрженный за дерзновeніе своE, њсуждeніе на р†ны и3 смeрть пріsлъ є3си2. Мh же нhнэ, ѓки њбстоsще ти2 на поз0рищи мyчимому, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, безслaвіе и3 мучeніе t ю3ліaна претерпёвый: рaдуйсz, въ слaву и3 њсіsніе t бGа њблечeнный.

Рaдуйсz, лю6таz страд†ніz под8sвый: рaдуйсz, вели1чіе вёры показaвый.

Рaдуйсz, блистazйсz слaвою терпёніz: рaдуйсz, крёпосте нaша въ ск0рбэхъ и3 и3знеможeніи.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ в7

Бyди вёренъ царю2, прещaше с™hй ґртeмій нечести1ваму ю3ліaну: ћкw сyетны тво‰ начин†ніz и3 нем0щна є4сть г0рдость твоS и3стреби1ти хrтіaны: tнeлэже бо пріи1де хrт0съ, и3 водрузи1сz кrтъ, и3 воздви1жесz на нeмъ гDь, падE ѕлочести1выхъ гордhнz и3 попрaна бhсть лукaвагw крёпость, хrт0ва же непобэди1ма и3 непреwдолённа є4сть си1ла, є4юже њграждaющесz, возм0жемъ ўстоsти проти1ву к0зней врaжіихъ, побёднэ вопіS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Вои1нствуz за вели1кагw царS константjна, крёпкою си1лою кrтною побэждaлъ є3си2 враги2, nружеб0рче ґртeміе: т0ю же си1лою и3 мучи1телz своегw2 ю3ліaна њдолёлъ є3си2. Видёніемъ бо кrтA nвогдA на нб7си2 въ вёрэ хrт0вэй ўтверди1лсz, лeсть јдwльскую и3 п0чести в0инскагw звaніz презрёвъ, за хrтіaны пред8 tстyпникомъ мyжественнw рaтовалъ є3си2, и3 в0инwвъ началовождS вёры нaшеz, гDа хrтA, себЁ нарeкъ, жив0тъ св0й за тогw2 д0блественнw положи1лъ є3си2. Тёмже и3 притzжaлъ є3си2 себЁ t нaсъ звaніz таков†z:

Рaдуйсz, знaмена јдwльскаz кeсарz tстyпника tри1нувый: рaдуйсz, знaменію кrтA послёдовавый.

Рaдуйсz, и3 нhнэ си1лы б0рющихсz под8 стsгомъ вёры ўкрэплszй: рaдуйсz, ўповaніе и3знемогaющихъ ўтверждazй.

Рaдуйсz, д0брый хrт0въ nрyжниче: рaдуйсz, с™hz вёры твёрдый защи1тниче.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ G

ГDи, далeче є4смь t терпёніz и3 неѕл0біz твоегw2: вопіsлъ є3си2, с™е ґртeміе, пє1рваz мучє1ніz претерпёвъ, тh бо, гDи, за менE, грэшнёйшагw, по всемY тэлеси2 содр0бленъ бhлъ є3си2 рaнами, t н0гъ до главы2 не бЁ въ тебЁ цёлости. Молю2 ќбw тS, вLко, ћкw твои1ми страдaньми вэнчaлъ мS є3си2, да и3 соверши1ши течeніе моE во и3сповёданіи тебЁ съ пёснію: Ґллилyіа.

Јкосъ G

ДадE ѕлочести1вый цaрь повелёніе nружен0сцємъ свои1мъ восхи1тити тS, слaвнагw в0инскагw вождS, ґртeміе, и3 сан0вный п0zсъ тв0й teмше, и3 ри1зы совлeкше, нaга и3стzзaти. Тjи же, свzзaвше рyцэ и3 н0зэ твои2, растzг0ша тёло твоE на чeтверо и3 біsху вол0вьими жи1лами по хребтY и3 чрeву толи1кw, ћкw њскудёти си1ламъ и5хъ. Тh же ѓки нечyвственъ пребывaлъ є3си2, ћкw всBмъ, w4крестъ стоsщимъ, и3 самомY ю3ліaну чуди1тесz ѕэлw2. Пріими2 ќбw и3 t нaсъ похв†льнаz ўдивлє1ніz сицев†z:

Рaдуйсz, въ вёрэ непобэди1мый: рaдуйсz, въ ўповaніи непреwдоли1мый.

Рaдуйсz, на кaмени терпёніz н0зэ свои2 постaвивый: рaдуйсz, мyжественнэ стwпы6 сво‰ и3спрaвивый.

Рaдуйсz, рaдовавыйсz въ страдaніzхъ: рaдуйсz, прослaвленный въ поругaніzхъ.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ д7

Е#гдA с™jи и3сповёдницы є3vгeній и3 макaрій мyчими бsху, тогдA и3 ты2, бл9eнне ґртeміе, рeвностію по бз7э дви1жимъ, мlтву твори1лъ є3си2, да не покaжетъ бGъ тебЁ не т0чію недост0йна страдaльческагw начинaніz, но да и3спрaвитсz пред8 ни1мъ и3 тво‰ и3сх0днаz пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Жи1лами вол0вьими біeмый и3 по землЁ протzзaемый ничт0же малодyшествовалъ є3си2, но рaдуzсz и3 веселsсz, страдaньми хrт0выми просвэщaемъ, п0двигъ мyченичества до концA совэрши1лъ є3си2 д0брэ. Тёмже и3 достои1нъ kви1лсz є3си2 ўблажeніz сицевaгw:

Рaдуйсz, скудeльный сосyдъ пл0ти своеS сокруши1вый: рaдуйсz, свётъ вёры и3 си1лу мyжества и3з8 негw2 kви1вый.

Рaдуйсz, въ є3г0же нeмощи си1ла гDнz соверши1сz: рaдуйсz, є3г0же терпёнію мучи1тель почyдисz.

Рaдуйсz, ћкw бGъ пріsтъ твою2 жeртву мучeніz: рaдуйсz, ћкw бlгjй дадE тебЁ жрeбій сп7сeніz.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ є7

За менE стрaждеши, ґртeміе, дерзaй и3 рaдуйсz: глаг0ла хrт0съ, kви1всz с™0му въ темни1цэ, со мн0ю бyдеши во цrвіи моeмъ. СіS слhшавъ мyченикъ, ѓбіе t рaнъ и3сцэлЁ, и3 душeю и3сп0лнивсz бжcтвеннагw ўтэшeніz, пребывaше въ темни1цэ, бlгословлsz бGа и3 поS є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

И# глaдомъ, и3 жaждею мyчиша тS въ темни1цэ, бlжeнне ґртeміе. Тh же, на щедрHты пребlгaгw гDа себЁ возвeргъ, є3ди1нагw проси1лъ є3си2, да и3 самyю дyшу твою2, ћкw жeртву живyю пріи1метъ вLка хrт0съ t тебє2 съ є3щE њстaвшеюсz кр0вію твоeю. И# не вотщE бhсть рачeніе твоE: заповёда бо гDь ѓгGлwмъ свои1мъ въ темни1цэ питaти и3 сохранsти тS, пот0мъ же и3 сaмъ kви1сz, ўкрэплsz тебЁ, нaсъ же возглашaти тебЁ научaz:

Рaдуйсz, t руки2 ѓгGлъ въ темни1цэ питaвыйсz: рaдуйсz, хлёбомъ жив0тнымъ съ нб7сЁ ўкрэплsвыйсz.

Рaдуйсz, t рaнъ гDнимъ посэщeніемъ во ќзахъ и3сцэли1выйсz: рaдуйсz, kвлeніемъ хrт0вымъ ўтэшeніz и3сп0лнивыйсz.

Рaдуйсz, гDемъ въ темни1цэ њбрaдованный: рaдуйсz, восшeдый къ немY пріsти вэнeцъ слaвы тебЁ ўгот0ванный.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ ѕ7

К0ль мнHга сyть вLки моегw2 страдaніz и3 что2 б0лэе є3гw2 претерпёхъ ѓзъ, недост0йный: вопіsше бlжeнный ґртeмій. Т0й ко кrтY пригвождeнъ бhсть грэхA рaди моегw2, сaмъ не познaвъ грэхA, нижE лeсть во ўстёхъ содёла. Рaдуюсz и3 веселю1сz просвэщaемый гDа моегw2 страдaньми, ћже њблегчевaютъ ми2 болBзни мо‰. Тaкw с™hй въ себЁ бесёдуz, чрез8 всю2 н0щь кyпнw со страдaльцами є3vгeніемъ и3 макaріемъ воспэвaше бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Лютёйшимъ мyкамъ предадE тS, страдaльче ґртeміе, нечести1вый цaрь, є3гдA со стыд0мъ t ґполлHна дафнjйскагw возврати1сz и3 t тебє2 посмэsніе и3 проречeніе поги1бели своеS слhшавъ, ѕёльною ћростію распали1сz. Тёмже и3 мы2 за џныz страдaніz множaйшими ликостоsніи ўбlжaемъ тS си1це:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю бGъ, ди1вный во с™hхъ свои1хъ, kзhкwмъ kви1сz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю сладчaйшее и4мz хrт0во прослaвисz.

Рaдуйсz, ћрости мучи1телевы не ўстраши1выйсz: рaдуйсz, въ хrт0вэмъ ўповaніи над8 јдwлы посмэsвыйсz.

Рaдуйсz, въ дyсэ прbр0честэмъ бyдущихъ предзри1телю: рaдуйсz, д¦а гDнz д0блій носи1телю.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ з7

МнHга досаждeніz творsше нечести1вый ю3ліaнъ хrтіaнwмъ, лжyще на нS, ћкw сожг0ша хрaмъ ґполлHна дафнjйскагw. Е#гдa же сeй лжeцъ пред8 ґртeміемъ множaйшіz прещє1ніz и3зрекaше на хrтіaны, с™hй ґртeмій tвэщA: бGопyстный гнёвъ и3 џгнь съ нб7сE поzдE јдwла твоегw2 и3 кaпище є3гw2 сожжE: посмэвaюсz безyмію вaшему, ћкw слyжите бездyшному бGу, ўтэшaюсz њ падeніи є3гw2 и3 рaдуюсz њ всёхъ си1хъ, ћже хrт0съ чудодёйствова, є3мyже дост0итъ пёти велеглaснw: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Не терпS слhшати прaвэдныхъ сл0въ твои1хъ, с™е ґртeміе, беззак0нный ю3ліaнъ, разгнёвавсz ѕэлw2, повелЁ каменосёчцємъ разсёщи вели1кій кaмень, да посредЁ частeй є3гw2 согнэтeнъ бyдеши. И# сeму ўгот0ванному, пaдшій кaмень всE тёло твоE сотрE, и3 внyтреннzz тво‰ распад0шасz, и3 сломи1шасz вс‰ члeны тво‰. И# бЁ зрёти чyдо вeліе, ћкw въ таков0мъ согнэтeніи посредЁ камнeй ты2 жи1въ њстaсz. Мh же б9іей си1лэ, ўкрэплsвшей тS, ўдивлszсz, вопіeмъ:

Рaдуйсz, гр0зде віногрaда хrт0ва въ точи1лэ и3ст0птаннаz: рaдуйсz, жeртво жи1ваz, гDу верхY кaменэ кр0вію возліsннаz.

Рaдуйсz, мyчениче, є3г0же всE тёло ѓки дскA согнэтeсz: рaдуйсz, скрижaле живaz, на нeйже и3сповёданіе вёры кр0вію написaсz.

Рaдуйсz, кр0вьми свои1ми, ѓки брeніемъ кaменіе смэси1вый: рaдуйсz, себЁ самагw2 жи1ва въ созидaніе цRквэ хrт0вы положи1вый.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ }

Џчи твои2 t мyкъ и3скочи1ша, с™е, и3 лицE бЁ сотрeнw, душa же є4ще бЁ держaщисz и3 љзhкъ д0брэ вэщaющъ, и4мже и3 въ согнэтeніи призвaлъ є3си2 бGа, пом0щника своегw2, и3 во ўповaніи на негw2 взывaлъ є3си2: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Привидёніемъ почтE тS цaрь, є3гдA ўзрЁ ви1домъ стрaшна и3 є3стество2 чlвёческое происходsща: nбaче и3 ўвэщA тебЁ є3щE поклони1тисz јдwлwмъ, да поми1луютъ тS и3 понE ћже во ѓдэ мyкамъ не предадsтъ. Тh же, посмэsвсz царю2, tвэщaлъ є3си2: ћкw јдwли и3 сaми nгнS не м0гутъ и3збэжaти, съ ни1миже и3 ты2, царю2, безконeчному nгню2 прeданъ бyдеши. За є4же, ћкw хyльника, цaрь на смeрть њсуди2 тS. Мh же, сшeствуz тебЁ на мёсто ўсэчeніz, ўвzзaемъ главY твою2 похвaльными вэнцы2 тaкw:

Рaдуйсz, страдaльче, посредЁ кaмєній согнэтeнный: рaдуйсz, и3сповёдниче, въ крёпости вёры не њдолённый.

Рaдуйсz, и4стину без8 стрaха пред8 цaри вэщaвый: рaдуйсz, за сіE послэди2 всёхъ ѕлострадaній ўсэчeніе мeчное пріsвый.

Рaдуйсz, главY свою2 сщ7eнную под8 мeчъ самов0льнэ подклони1вый: рaдуйсz, терпёніемъ свои1мъ главы2 невиди1мыхъ врагHвъ сокруши1вый.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ f7

Рaнами содр0бленъ бhлъ є3си2 по всемY тэлеси2, ћкw лю1демъ на тS зрёти бЁ стрaшнw: согнэтeнный ѓки дскA, к0сти сокрушeнны и3 вс‰ внyтреннzz и3спад0ша. Таков0е ѕлострадaніе за мaлую болёзнь почитaлъ є3си2, надёzсz ў гDа, за нег0же страдaлъ є3си2, и3мёти пок0й вёчный, научаS въ ѕлострадaніи не малодyшествовати, но пaки возсылaти бGу бlгодaрнэ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

СE ћзвы хrт0вы на тэлЁ твоeмъ начертaны сyть: глаг0ла къ себЁ с™hй, њстaлосz ќбw, да и3 самую2 дyшу за хrтA tдaмъ съ њстaвшеюсz во мнЁ кр0вію. И# на щедрHты гDни себЁ возвeргъ, небоsзненнw хrтA и3сповёдалъ пред8 чlвёки, за нег0же и3 ўсэчeніе съ рaдостію пріsлъ є3си2. Сегw2 рaди, за превосходsщую люб0вь твою2 къ бGу, похвалsемъ тS си1це:

Рaдуйсz, хrт0ва є3ђліz ск0рый послyшателю: рaдуйсz, вели1кіz зaповэди є3гw2 гот0вый и3сполни1телю.

Рaдуйсz, крёпкую люб0вь ко гDу хrтY показaвый: рaдуйсz, и3 дyшу свою2 съ кр0вію рaдостнw за тогw2 предaвый.

Рaдуйсz, содроблeніемъ свои1мъ нaше разслаблeніе ўкрэплszй: рaдуйсz, ћзвами свои1ми н†ша болBзни и3сцэлszй.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ ‹

Твeрдою вёрою воoружи1всz, неи1стовствw мучи1телево презрёлъ є3си2, и3 њсуждeніе на ўсэчeніе мeчное съ рaдованіемъ пріsлъ є3си2, и3 вед0мый на смeрть, шeствовалъ є3си2 весeлыми ногaми, вопіS хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Ўсэчeніемъ главы2 п0двигъ св0й мyченическій запечатлёвый, ўтвeрди мlтвами твои1ми и3 нaсъ, главы6 сво‰ под8 и4го хrт0во подклони1вшихъ, чрез8 всE житіE п0двигомъ д0брымъ подвизaтисz, люби1ти гDа ў тебє2 поучaтисz, вопіS тебЁ си1це:

Рaдуйсz, си1льнэ, на њдолeніе мучи1телей мeчъ вёры при бедрЁ препоsсавый: рaдуйсz, шлeмомъ сп7сeніz t гDа защищeнный.

Рaдуйсz, п0zсомъ слaвы t негw2 д0брэ ўкрашeнный: рaдуйсz, щит0мъ мlтвъ свои1хъ всёхъ прибэгaющихъ къ тебЁ њхранszй.

Рaдуйсz, за страдaльцєвъ гDнихъ во всеoрyжіи њполчazйсz: рaдуйсz, шeствующихъ ќзкимъ путeмъ въ цrтвіэ нбcное неукл0ннw провождazй.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ №i

Фіaлъ ѕлострадaніz ўготовлszсz до концA и3спи1ти, на мёстэ ўсэчeніz преклони1всz до земли2, мlтв0ю къ бGу дyхъ св0й ўкрэплsлъ є3си2. И# слhшавъ глaсъ съ нб7а глаг0лющъ: вни1ди со с™hми пріsти воздаsніе тебЁ ўгот0ванное: преклони1лъ є3си2 главY под8 мeчъ, съ рaдостію возносS бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Хвaлимъ тS вси2, страстотeрпче с™hй, и3 почитaемъ чтcнaz страд†ніz тво‰, ћже пaче є3стествA чlвёческагw претерпёлъ є3си2, и3 цrтвіе нбcное притzжaлъ є3си2. Тёмже воздвизaемсz вопи1ти тебЁ тaкw:

Рaдуйсz, и3змождє1ніz и3 членовреждє1ніz пріsвый: рaдуйсz, высотY дyха въ мyкахъ kви1вый.

Рaдуйсz, щит0мъ ўповaніz себЁ њгради1вый: рaдуйсz, твeрдостію своeю дeрзость мучи1телей и3стощи1вый.

Рaдуйсz, є3г0же мучeнію ѓгGли предстоsху со ўдивлeніемъ: рaдуйсz, є3г0же страдaніz лю1діе почитaютъ со ўмилeніемъ.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ в7i

Цэн0ю кр0ви твоеS притzжaлъ є3си2 цrтвіе нбcное, великострадaльче хrт0въ ґртeміе. Ўпрaви и3 нaсъ твои1мъ предстaтельствомъ во nби1тели нбcныz, да, наслаждazсz съ тоб0ю чaсти прaведныхъ, вhну слaвимъ съ тоб0ю бGа пёснію: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Черт0гъ нбcный tвeрзе ти2 страстопол0жникъ хrт0съ и3 дадE ти2 дост0йнw вэнeцъ слaвы: и3 нhнэ на нб7сёхъ со ѓгGльскими чи1нми рaдуешисz. Тёмже и3 мы2, бlгодaрніи лю1діе и3 любомyченицы, пёсньми вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, воев0до, ники1миже въ мyжествэ њдолённый: рaдуйсz, ратоб0рче за хrтA, въ си1лэ неwскудёемый.

Рaдуйсz, великострадaльче, мyками твои1ми є3стество2 чlвёческое ўдиви1вый: рaдуйсz, несокруши1мость дyха въ тэлeснэмъ содроблeніи kви1вый.

Рaдуйсz, во ўповaніи на бGа жи1ва не ўсумнёвыйсz: рaдуйсz, чaсти прaведныхъ на нб7сёхъ наслаждazйсz.

Рaдуйсz, с™hй ґртeміе, преслaвный хrт0въ великомyчениче.

Кондaкъ Gi

Q, преслaвне великомyчениче хrт0въ ґртeміе. Поeмъ страд†ніz тво‰, чти1мъ д0блюю кончи1ну твою2, съ ўсeрднымъ молeніемъ къ тебЁ притекaюще: ўкрэпи2 и3 нaсъ съ терпёніемъ въ п0двизэ кrтоношeніz пребывaти, и3спыт†ніz и3 ѕлострад†ніz чрез8 всE житіE до концA понести2 не ўнывaюще, но б0дреннэ пребывaюще въ пёніи бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. Тaже јкосъ №-й кондaкъ №-й.

Мlтва

Q, всехвaльный великомyчениче ґртeміе, гDень вои1нственниче и3 всBмъ нaмъ крёпкій поб0рниче. Ск0ръ бyди предстaтельствомъ твои1мъ ў чlвэколю1бца хrтA, да дaстъ правовёрнымъ лю1дємъ, почи1тающимъ тS и3 на поклонeніе мощeмъ твои1мъ приходsщимъ, млcть и3 бlги1хъ прошeній ск0рое и3сполнeніе. Предстоsй пrт0лу б9ію въ ли1цэ мyчєникъ, поминaй всёхъ нaсъ, бэдaми, напaстьми и3 ск0рбьми њбстои1мыхъ, и3 въ житіи2 сeмъ мнHгw стрaждущихъ: да твоeю п0мощію и3 крёпкимъ поб0рствомъ престaнутъ приходsщаz на нaсъ ѕлaz. Мh же, твои1ми ѕлострадaньми назидaеми, си1лою бlгодaти хrт0вы чрез8 тебE и3сполнsеми, въ терпёніи кrтон0шеніz жи1ти начнeмъ, во є4же гDу покаsніемъ бlгоугоди1ти и3 неизречeннаz бlгaz наслёдовати, ћже ўгот0вана лю1бzщимъ бGа и3 прославлsющимъ с™0е и4мz є3гw2, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Краткое житие великомученика Артемия Антиохийского

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ар­те­мий был од­ним из вы­да­ю­щих­ся во­е­на­чаль­ни­ков в прав­ле­ние рав­ноап­о­столь­но­го ца­ря Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го (306–337, па­мять 21 мая), а за­тем – его сы­на и пре­ем­ни­ка Кон­стан­ция (337–361). Ар­те­мий, имел мно­го на­град за от­лич­ную служ­бу и от­ва­гу, был по­став­лен на­мест­ни­ком Егип­та. В этой долж­но­сти он мно­го сде­лал для рас­про­стра­не­ния и укреп­ле­ния хри­сти­ан­ства в Егип­те. Им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ция на пре­сто­ле сме­нил Юли­ан (361–363). Им­пе­ра­тор-от­ступ­ник, же­лая воз­вра­тить язы­че­ство, вел непри­ми­ри­мую борь­бу с хри­сти­ан­ством, от­прав­ляя на смерть сот­ни хри­сти­ан. В Ан­тио­хии он при­ка­зал ис­тя­зать двух епи­ско­пов, не же­лав­ших от­речь­ся от Хри­сто­вой ве­ры. В это вре­мя в го­род при­шел свя­той Ар­те­мий и все­на­род­но об­ли­чил Юли­а­на в нече­стии. Раз­гне­ван­ный От­ступ­ник под­верг свя­то­го же­сто­ким пыт­кам. По­сле это­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка бро­си­ли в тем­ни­цу. Во вре­мя мо­лит­вы, ко­то­рую свя­той воз­но­сил ко Гос­по­ду, ему явил­ся Сам Хри­стос в окру­же­нии Ан­ге­лов и ска­зал: "Му­жай­ся, Ар­те­мий! Я с то­бой и из­бав­лю те­бя от вся­кой бо­ли, ка­кую при­чи­ни­ли те­бе му­чи­те­ли, и уже го­тов­лю те­бе ве­нец сла­вы. Ибо как ты ис­по­ве­дал Ме­ня пред людь­ми, на зем­ле, так и Я ис­по­ве­дую те­бя пред От­цем Мо­им Небес­ным. Итак, будь му­же­ствен и ра­дуй­ся – ты бу­дешь со Мною в Мо­ем Цар­стве". Услы­шав это от Са­мо­го Гос­по­да, ве­ли­ко­му­че­ник об­ра­до­вал­ся и стал го­ря­чо бла­го­да­рить и сла­во­сло­вить Его.

На сле­ду­ю­щий день Юли­ан по­тре­бо­вал, чтобы ве­ли­ко­му­че­ник Ар­те­мий при­знал язы­че­ских бо­гов. Встре­тив ре­ши­тель­ный от­каз, им­пе­ра­тор при­бег к пыт­кам. По­движ­ник пе­ре­но­сил всё без еди­но­го сто­на. Свя­той пред­рек Юли­а­ну, что ско­ро тот по­лу­чит спра­вед­ли­вое воз­мез­дие за зло, при­чи­нен­ное им хри­сти­а­нам. От­ступ­ник разъ­ярил­ся и при­бег к еще бо­лее лю­тым пыт­кам, но они не сло­ми­ли во­лю ве­ли­ко­му­че­ни­ка, и то­гда свя­той Ар­те­мий был обез­глав­лен († 362).

Его остан­ки бы­ли по­гре­бе­ны хри­сти­а­на­ми.

По­сле кон­чи­ны свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ар­те­мия сбы­лось его про­ро­че­ство о ско­рой ги­бе­ли Юли­а­на От­ступ­ни­ка.

Юли­ан со сво­им вой­ском вы­шел из Ан­тио­хии для сра­же­ния с пер­са­ми. Око­ло пер­сид­ско­го го­ро­да Кте­зи­фо­на ему встре­тил­ся ста­рый перс. Он обе­щал пре­дать со­оте­че­ствен­ни­ков и быть про­вод­ни­ком вой­ску Юли­а­на. Ста­рик об­ма­нул От­ступ­ни­ка и за­вел его вой­ско в Кар­ма­нит­скую пу­сты­ню, в непро­хо­ди­мые ме­ста, где не бы­ло ни во­ды, ни пи­щи. Ис­том­лен­ное го­ло­дом и жаж­дой гре­ко-рим­ское вой­ско Юли­а­на бы­ло вы­нуж­де­но всту­пить в бой со све­жи­ми си­ла­ми пер­сов.

Бо­же­ствен­ное воз­мез­дие на­стиг­ло здесь и са­мо­го От­ступ­ни­ка. Во вре­мя бит­вы он был смер­тель­но ра­нен неви­ди­мою ру­кою, незри­мым ору­жи­ем. Юли­ан тя­же­ло за­сто­нал и, уми­рая, про­из­нес: "Ты по­бе­дил, Га­ли­ле­я­нин!" По­сле ги­бе­ли им­пе­ра­то­ра-от­ступ­ни­ка мо­щи свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ар­те­мия бы­ли с по­че­стя­ми пе­ре­не­се­ны из Ан­тио­хии в Кон­стан­ти­но­поль.

Полное житие великомученика Артемия Антиохийского

О свя­том му­че­ни­ке Ар­те­мии древ­ние ска­за­ния со­об­ща­ют, что он был ро­дом из знат­но­го рим­ско­го се­мей­ства, имел зва­ние се­на­то­ра и при им­пе­ра­то­ре Кон­стан­ции за­ве­до­вал всем цар­ским иму­ще­ством.

Ар­те­мий на­чал свою служ­бу при Кон­стан­тине Ве­ли­ком, в вой­сках это­го бла­го­че­сти­во­го им­пе­ра­то­ра. Ко­гда ему при­шлось, вме­сте с Кон­стан­ти­ном, уви­деть на небе чу­дес­ное зна­ме­ние Свя­то­го Кре­ста, то он утвер­дил­ся в ве­ре хри­сти­ан­ской и стал вер­ным слу­гою им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на и его до­ма[1]. По смер­ти Кон­стан­ти­на он все вре­мя пре­бы­вал при сыне его, Кон­стан­ции[2], как его луч­ший друг, и царь да­вал ему са­мые по­чет­ные по­ру­че­ния. Так, ко­гда Кон­стан­ций узнал от од­но­го епи­ско­па, что те­ла апо­сто­лов Хри­сто­вых Ан­дрея и Лу­ки по­гре­бе­ны в Аха­ии[3], то по­ру­чил Ар­те­мию пе­ре­не­сти сии дра­го­цен­ные со­кро­ви­ща в Кон­стан­ти­но­поль. Ар­те­мий, ис­пол­няя цар­ское по­ве­ле­ние, с ве­ли­ки­ми по­че­стя­ми пе­ре­нес мо­щи свя­тых апо­сто­лов в цар­ству­ю­щий град, и за сие по­лу­чил от ца­ря по­вы­ше­ние, ко­то­ро­го он был вполне до­сто­ин: имен­но царь сде­лал его дук­сом и ав­гу­ста­ли­ем[4] Егип­та, и Ар­те­мий жил там, бла­го­уго­ждая Бо­гу. Рас­про­стра­няя честь и сла­ву име­ни Иису­са Хри­ста, он низ­верг­нул и со­кру­шил мно­го идо­лов в Егип­те.

Ко­гда царь Кон­стан­ций, сын Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го, скон­чал­ся, то власть над всею Рим­скою им­пе­ри­ей при­нял нече­сти­вый от­ступ­ник Юли­ан[5], ко­то­рый преж­де тай­но, а те­перь яв­но от­верг­ся от Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста и от­кры­то стал по­кло­нять­ся идо­лам. Он разо­слал по всем стра­нам сво­е­го цар­ства, во­сточ­ным и за­пад­ным, указ о том, чтобы те хра­мы, ко­то­рые в цар­ство­ва­ние Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го бы­ли от­ня­ты хри­сти­а­на­ми у языч­ни­ков, те­перь бы­ли сно­ва от­да­ны языч­ни­кам; вме­сте с тем он по­ве­лел в этих хра­мах сно­ва по­ста­вить ку­ми­ры и со­вер­шать жерт­во­при­но­ше­ния бо­гам.

Так сей нече­сти­вый царь вос­ста­но­вил по­всю­ду мно­го­бо­жие, ко­то­рое па­ло при свя­том ца­ре Кон­стан­тине, хри­сти­ан же под­верг силь­ным при­тес­не­ни­ям, му­чая и умерщ­вляя их, раз­граб­ляя их иму­ще­ство и из­ры­гая ху­ле­ния на свя­тое имя Иису­са Хри­ста.

Чтобы уни­зить хри­сти­ан­ство, нече­сти­вый Юли­ан, взяв из ра­ки ко­сти свя­то­го про­ро­ка Елис­сея и мо­щи свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля – кро­ме чест­ной его гла­вы и пра­вой ру­ки, ко­то­рые ле­жа­ли в Се­ва­стии – и, сме­шав их с ко­стя­ми жи­вот­ных и нече­сти­вых лю­дей, сжег их, а пе­пел рас­се­ял по воз­ду­ху; хри­сти­ане со­бра­ли тот пе­пел и остав­ши­е­ся от со­жже­ния ко­сти и со­хра­ни­ли их в по­чет­ном ме­сте.

За­тем он узнал, что в го­ро­де Па­не­аде[6] на­хо­дит­ся из­ва­я­ние Хри­ста Спа­си­те­ля, устро­ен­ное кро­во­то­чи­вою жен­щи­ною, ис­це­лив­ше­ю­ся чрез при­кос­но­ве­ние к краю риз Хри­сто­вых (Мф.9:20). Сие из­ва­я­ние царь нис­про­верг­нул и по­ве­лел вла­чить его по пло­ща­ди, до­ко­ле оно все не раз­би­лось; толь­ко го­ло­ву се­го из­ва­я­ния один хри­сти­а­нин по­хи­тил и со­хра­нил. На ме­сте же, где сто­я­ло это из­ва­я­ние, царь по­ве­лел по­ста­вить свою ста­тую, ко­то­рая, од­на­ко, бы­ла раз­би­та уда­ром мол­нии.

Со­брав боль­шое вой­ско, нече­сти­вец Юли­ан ре­шил ид­ти про­тив пер­сов, и во вре­мя се­го по­хо­да, при­быв в Ан­тио­хию, воз­двиг здесь, по сво­е­му обы­чаю, го­не­ние на Цер­ковь Хри­сто­ву, умерщ­вляя ве­ру­ю­щих.

В то вре­мя к нему при­ве­де­ны бы­ли два Ан­тио­хий­ских пре­сви­те­ра, Ев­ге­ний и Ма­ка­рий, – лю­ди уче­ные. С ни­ми Юли­ан дол­го спо­рил о бо­гах, при­во­дя для до­ка­за­тель­ства нече­сти­вых сво­их мыс­лей раз­лич­ные сло­ва язы­че­ских гре­че­ских пи­са­те­лей, но не смог при­ну­дить к мол­ча­нию бо­го­гла­го­ли­вые уста муд­рых стар­цев; на­про­тив, он сам был ими по­ра­жен, по­срам­лен и об­ли­чен в нече­стии. Не вы­но­ся сво­е­го по­срам­ле­ния, Юли­ан по­ве­лел бить свя­тых нещад­но, пред­ва­ри­тель­но об­на­жив их, и Ев­ге­нию бы­ло да­но пять­сот уда­ров, а Ма­ка­рию – без чис­ла.

Ко­гда свя­тые сии под­верг­ну­ты бы­ли тяж­ким му­че­ни­ям, в то вре­мя на ме­сте каз­ни слу­чи­лось быть ве­ли­ко­му Ар­те­мию. Услы­шав, что во­ца­рил­ся Юли­ан и что он идет в по­ход про­тив пер­сов, – вви­ду че­го и ему был по­слан указ о при­бы­тии со все­ми сво­и­ми вой­ска­ми в Ан­тио­хию, – Ар­те­мий при­шел сю­да с сво­и­ми вой­ска­ми, воз­дал Юли­а­ну по­чте­ние, по­до­ба­ю­щее ца­рю, пред­ло­жив ему при сем по­дар­ки, и сто­ял око­ло ца­ря в то вре­мя, ко­гда под­вер­га­е­мы бы­ли му­че­нию свя­тые ис­по­вед­ни­ки, Ев­ге­ний и Ма­ка­рий. Слы­ша, как нече­сти­вый Юли­ан ху­лит сво­и­ми сквер­ны­ми уста­ми Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Ар­те­мий ис­пол­нил­ся рев­но­сти и, по­дой­дя к ца­рю, ска­зал:

– За­чем ты, го­су­дарь, так бес­че­ло­веч­но му­чишь непо­вин­ных и по­свя­щен­ных Бо­гу му­жей и при­нуж­да­ешь их от­сту­пить от пра­во­слав­ной ве­ры? Знай, что и ты – че­ло­век немощ­ный; ес­ли Бог и по­ста­вил те­бя ца­рем, то все-та­ки ты мо­жешь под­верг­нуть­ся ис­ку­ше­нию от диа­во­ла; я ду­маю, что пер­вый ви­нов­ник зла – лу­ка­вый диа­вол. Как неко­гда он ис­про­сил у Бо­га поз­во­ле­ние ис­ку­сить Иова[7] и по­лу­чил оное, так и те­бя он воз­двиг про­тив нас и на­вел на нас, чтобы тво­и­ми ру­ка­ми ис­тре­бить Хри­сто­ву пше­ни­цу и все­ять свои пле­ве­лы. Но тщет­ны его ста­ра­ния и ни­чтож­на его си­ла; ибо с тех пор, как при­шел Гос­подь и во­дру­жен был Крест, на ко­ем воз­не­сен был Хри­стос, па­ла бе­сов­ская гор­ды­ня и со­кру­ше­на си­ла бе­сов­ская. Итак, не обо­льщай­ся, царь, и не пре­сле­дуй, в угод­ность де­мо­нам, Бо­гом хра­ни­мый на­род хри­сти­ан­ский. Знай, что кре­пость и си­ла Хри­сто­ва непо­бе­ди­мы и непре­одо­ли­мы.

Услы­шав сие, Юли­ан воз­го­рел­ся гне­вом и за­кри­чал гром­ким го­ло­сом:

– Кто и от­ку­да сей нече­сти­вец, ко­то­рый так дерз­но­вен­но об­ра­ща­ет­ся к нам и сме­ет в ли­цо оскорб­лять нас?

Пред­сто­яв­шие ца­рю от­ве­ча­ли:

– Царь! Это дукс и ав­гу­ста­лий Алек­сан­дрий­ский.

– Как? – ска­зал царь, – это мерз­кий Ар­те­мий, ко­то­рый участ­во­вал в умерщ­вле­нии бра­та мо­е­го Гал­ла[8]?

– Да, дер­жав­ный царь, это – он, – от­ве­ча­ли пред­сто­яв­шие.

Царь же ска­зал:

– Я дол­жен бла­го­да­рить бес­смерт­ных бо­гов, а бо­лее все­го Даф­ний­ско­го Апол­ло­на[9] за то, что они пре­да­ли мне в ру­ки се­го вра­га, ко­то­рый сам при­шел сю­да. Итак, пусть сей негод­ный бу­дет ли­шен сво­е­го са­на; пусть с него сни­мут по­яс[10] и ныне же под­верг­нут его на­ка­за­нию, а зав­тра, ес­ли угод­но бу­дет бо­гам, я про­из­не­су над ним при­го­вор за убий­ство мо­е­го бра­та. Я ото­мщу на нем непо­вин­ную кровь и по­губ­лю его не од­ною каз­нью, но мно­же­ством каз­ней, ибо он про­лил кровь не про­сто­го че­ло­ве­ка, а цар­скую.

Ко­гда царь ска­зал сие, ору­же­нос­цы его тот­час взя­ли Ар­те­мия и, сняв с него во­е­на­чаль­ни­че­ский по­яс и дру­гие зна­ки до­сто­ин­ства, по­ста­ви­ли его об­на­жен­ным. И от­дан был свя­той в ру­ки па­ла­чей, ко­то­рые, свя­зав ему ру­ки и но­ги, рас­тя­ну­ли его на че­ты­ре сто­ро­ны[11], и так дол­го би­ли его по спине и чре­ву во­ло­вьи­ми жи­ла­ми, что от уста­ло­сти сме­ни­лось че­ты­ре па­ры па­ла­чей. Но свя­той про­явил под­лин­но сверх­че­ло­ве­че­ское тер­пе­ние и ка­зал­ся всем как бы со­вер­шен­но бес­чув­ствен­ным: он не ис­пу­стил ни од­но­го зву­ка, не за­сто­нал, не сде­лал ни од­но­го дви­же­ния и не вы­ка­зал ни­ка­ко­го зна­ка стра­да­ния, как обык­но­вен­но по­ка­зы­ва­ют лю­ди, тер­пя­щие му­че­ния. Зем­ля на­по­я­лась его кро­вью, а он оста­вал­ся непо­ко­ле­бим, так что удив­ля­лись ему все, да­же сам нече­сти­вый Юли­ан. По­том царь по­ве­лел пе­ре­стать бить его, и свя­той уве­ден был в тем­ни­цу со свя­ты­ми му­че­ни­ка­ми Ев­ге­ни­ем и Ма­ка­ри­ем. Стра­сто­терп­цы в сие вре­мя пе­ли: "Ты ис­пы­тал нас, Бо­же, пе­ре­пла­вил нас, как пе­ре­плав­ля­ют се­реб­ро. Ты ввел нас в сеть, по­ло­жил око­вы на чрес­ла на­ши, по­са­дил че­ло­ве­ка на гла­ву на­шу. Мы во­шли в огонь и в во­ду, и Ты вы­вел нас на сво­бо­ду" (Пс.65:10-12)[12].

Окон­чив пе­ние, Ар­те­мий ска­зал сам се­бе:

– Ар­те­мий, вот яз­вы Хри­сто­вы на­чер­та­ны на тво­ем те­ле, – оста­лось те­бе са­мую ду­шу твою от­дать за Хри­ста с остав­ше­ю­ся в те­бе кро­вью; и вспо­ми­нал он про­ро­че­ское сло­во: "Я пре­дал хре­бет Мой би­ю­щим и ла­ни­ты Мои по­ра­жа­ю­щим" (Ис.50:6)[13]. Но раз­ве по­тер­пел я, недо­стой­ный, – го­во­рил он, – бо­лее, чем мой Вла­ды­ка? Он по все­му те­лу был по­крыт ра­на­ми: от ног до гла­вы не бы­ло в Нем здо­ро­во­го ме­ста, гла­ва Его бы­ла прон­зе­на тер­ни­ем, ру­ки и но­ги бы­ли при­гвож­де­ны ко кре­сту за гре­хи мои, то­гда как Сам Он гре­ха не знал и не ска­зал да­же ни од­но­го непра­вед­но­го сло­ва. О, как ве­ли­ки, по срав­не­нию с мо­и­ми, стра­да­ния мо­е­го Вла­ды­ки и как да­лек я, жал­кий че­ло­век, от Его тер­пе­ния и незло­бия! Ра­ду­юсь и ве­се­люсь, по­то­му что укра­ша­юсь стра­да­ни­я­ми мо­е­го Вла­ды­ки: сие об­лег­ча­ет мои му­че­ния. Бла­го­да­рю Те­бя, Вла­ды­ко, за то, что увен­чал ме­ня Тво­и­ми стра­да­ни­я­ми! Мо­лю Те­бя, до­ве­ди ме­ня до кон­ца по пу­ти ис­по­вед­ни­че­ства; не дай мне ока­зать­ся недо­стой­ным се­го пред­на­ча­то­го мною по­дви­га; ибо я воз­ло­жил свое упо­ва­ние на Твои щед­ро­ты, пре­б­ла­гий Гос­по­ди Че­ло­ве­ко­люб­че!

Так по­мо­лив­шись сам в се­бе, свя­той до­стиг тем­ни­цы и в те­че­ние це­лой но­чи пре­бы­вал там вме­сте со свя­ты­ми Ев­ге­ни­ем и Ма­ка­ри­ем, сла­во­сло­вя Бо­га.

Ко­гда на­сту­пи­ло утро, Юли­ан От­ступ­ник сно­ва по­ве­лел му­че­ни­кам явить­ся на су­ди­ли­ще, и здесь, не под­вер­гая до­про­су, раз­лу­чил их: Ар­те­мия оста­вил при се­бе, Ев­ге­ния же и Ма­ка­рия по­слал в за­то­че­ние в Оасим Ара­вий­ский[14]. Стра­на та – крайне нездо­ро­вая: там ду­ют ги­бель­ные вет­ры и ни­кто из при­хо­дя­щих ту­да не мо­жет вы­жить бо­лее го­да, ибо непре­мен­но впа­да­ет в лю­тую бо­лезнь, кон­ча­ю­щу­ю­ся смер­тью. Итак, свя­тые Ев­ге­ний и Ма­ка­рий, бу­дучи по­сла­ны ту­да, чрез несколь­ко вре­ме­ни до­стиг­ли бла­жен­ной кон­чи­ны[15], а свя­той Ар­те­мий пре­тер­пел мно­же­ство стра­да­ний. Но сна­ча­ла Юли­ан, как волк, на­дев­ший на се­бя ове­чью шку­ру, крот­ко, как бы со­бо­лез­нуя Ар­те­мию и жа­лея его, на­чал го­во­рить так:

– Без­рас­суд­ною сво­ею дер­зо­стью ты при­ну­дил ме­ня, Ар­те­мий, обес­че­стить твою ста­рость и по­вре­дить твое здо­ро­вье, о чем я и со­жа­лею. Те­перь про­шу те­бя, по­дой­ди и при­не­си жерт­ву бо­гам, преж­де же все­го Даф­ний­ско­му бо­гу, Апол­ло­ну, осо­бен­но чти­мо­му мною. Ес­ли ты сие ис­пол­нишь, то я от­пу­щу те­бе пре­ступ­ле­ние про­тив бра­та мо­е­го и на­гра­жу те­бя еще бо­лее слав­ным и по­чет­ным са­ном: я сде­лаю те­бя вер­хов­ным жре­цом[16] ве­ли­ких бо­гов и на­чаль­ни­ком над жре­ца­ми всей все­лен­ной; я на­зо­ву те­бя сво­им от­цом, и ты бу­дешь вто­рым за мною ли­цом в мо­ем цар­стве. Ты, Ар­те­мий, зна­ешь и сам, что брат мой, Галл, без­вин­но, из од­ной за­ви­сти, был умерщ­влен Кон­стан­ци­ем. На пре­стол бо­лее прав имел наш род, чем род Кон­стан­ти­на, ибо отец мой, Кон­стан­ций, ро­дил­ся у де­да мо­е­го, Кон­стан­ция, от до­че­ри Мак­си­ми­а­на, Кон­стан­тин же ро­дил­ся от Еле­ны, жен­щи­ны про­сто­го зва­ния[17]. К то­му же дед мой то­гда еще не был ке­са­рем, ко­гда у него ро­дил­ся сын от Еле­ны, а отец мой ро­дил­ся у него то­гда, ко­гда он уже всту­пил на пре­стол. Но Кон­стан­тин дерз­ко по­хи­тил цар­скую власть. Сын его, Кон­стан­ций, умерт­вил мо­е­го от­ца и бра­тьев его, убил недав­но и бра­та мо­е­го, Гал­ла. Хо­тел он убить и ме­ня, но ме­ня спас­ли из его рук бо­ги. В на­деж­де на них я от­рек­ся от хри­сти­ан­ства и укло­нил­ся к ел­лин­ской ре­ли­гии; я хо­ро­шо знаю, что ве­ра ел­лин­ская и рим­ская есть ве­ра древ­ней­шая, хри­сти­ан­ская же яви­лась недав­но, и Кон­стан­тин при­нял ее, от­верг­ши древ­ние и доб­рые рим­ские пра­ви­ла жиз­ни, толь­ко по сво­е­му неве­же­ству и нера­зу­мию. И бо­ги воз­не­на­ви­де­ли его, как нече­сти­во­го и недо­стой­но­го до­ве­рия их. Бо­ги воз­не­на­ви­де­ли и от­верг­ли его от се­бя, а его нече­сти­вое потом­ство ис­тре­би­ли от сре­ды жи­ву­щих[18]. Не прав­ду ли я го­во­рю, Ар­те­мий? Ты че­ло­век ста­рый и ра­зум­ный – рас­су­ди же, прав­ду ли я го­во­рю? Итак, при­знай ис­ти­ну и будь на­шим, ибо я хо­чу, что бы ты мне был дру­гом и по­мощ­ни­ком по управ­ле­нию цар­ством.

Услы­шав сие и немно­го по­мед­лив, свя­той Ар­те­мий на­чал так го­во­рить:

– Преж­де все­го, от­но­си­тель­но тво­е­го бра­та ска­жу те­бе, царь, что я непо­ви­нен в его смер­ти, – да и во­об­ще я ни де­лом, ни сло­вом ни­ко­гда не сде­лал ему вре­да; сколь­ко ни рас­сле­дуй, ты ни­чем не до­ка­жешь, что я был по­ви­нен в его смер­ти. Я знал, что он был на­сто­я­щий хри­сти­а­нин, бла­го­че­сти­вый и по­слуш­ный за­ко­ну Хри­сто­ву. Да ве­да­ют небо и зем­ля и весь лик свя­тых Ан­ге­лов и Гос­подь мой Иисус Хри­стос, Ко­е­му я слу­жу, что я непо­ви­нен в убий­стве тво­е­го бра­та и ни в чем не со­дей­ство­вал его убий­цам. Ме­ня и не бы­ло с ца­рем Кон­стан­ци­ем в то вре­мя, ко­гда бы­ло рас­суж­де­ние о тво­ем бра­те: все вре­мя до се­го го­да я оста­вал­ся в Егип­те. А на твое пред­ло­же­ние, чтобы я от­рек­ся от Хри­ста, мо­е­го Спа­си­те­ля, – от­ве­чу те­бе сло­ва­ми трех от­ро­ков, ко­то­рые бы­ли при На­ву­хо­до­но­со­ре (Дан.3:18): да бу­дет те­бе, царь, из­вест­но, что бо­гам тво­им я не слу­жу и зо­ло­то­му ис­ту­ка­ну те­бе лю­без­но­го Апол­ло­на не по­кло­нюсь ни­ко­гда. Ты уни­зил бла­жен­но­го Кон­стан­ти­на и его род, на­звав его вра­гом бо­гов и че­ло­ве­ком безум­ным. Но он был об­ра­щен ко Хри­сту от бо­гов ва­ших чрез осо­бое при­зва­ние свы­ше. Об этом ты по­слу­шай ме­ня как сви­де­те­ля се­го со­бы­тия. Ко­гда мы шли на вой­ну про­тив лю­то­го му­чи­те­ля и кро­во­жад­но­го Мак­сен­ция[19], око­ло по­лу­дня явил­ся на небе крест, си­яв­ший яр­че солн­ца, и на том кре­сте звез­да­ми бы­ли изо­бра­же­ны ла­тин­ские сло­ва, обе­щав­шие Кон­стан­ти­ну по­бе­ду. Все мы ви­де­ли тот крест, явив­ший­ся на небе, и про­чи­та­ли на­пи­сан­ное на нем. И ныне в вой­ске есть еще мно­го ста­рых во­и­нов, ко­то­рые хо­ро­шо пом­нят то, что яс­но ви­де­ли сво­и­ми гла­за­ми. Раз­уз­най, ес­ли хо­чешь, и ты уви­дишь, что я го­во­рю прав­ду. Но за­чем я го­во­рю об этом? Хри­ста еще за­дол­го до Его при­ше­ствия пред­воз­ве­сти­ли про­ро­ки, как это и ты сам хо­ро­шо зна­ешь. Мно­го есть сви­де­тельств о том, что Он дей­стви­тель­но при­хо­дил на зем­лю, и да­же са­мые ва­ши бо­ги неред­ко про­ри­ца­ли о при­ше­ствии Хри­ста, – го­во­ри­ли о том же Си­вил­ли­ны кни­ги и Вер­ги­лий[20].

И го­во­рил да­лее свя­той о том, как неред­ко жи­ву­щие в идо­лах бе­сы, бу­дучи при­нуж­да­е­мы си­лою Бо­жи­ей, про­тив сво­ей во­ли ис­по­ве­до­ва­ли Хри­ста ис­тин­ным Бо­гом. Юли­ан же, не вы­но­ся прав­ди­вых ре­чей Ар­те­мия, по­ве­лел об­на­жить му­че­ни­ка и рас­ка­лен­ны­ми ши­ла­ми про­ко­лоть бо­ка его, а в спи­ну вон­зить ост­рые тре­зуб­цы. Ар­те­мий же, как и преж­де, как бы не чув­ствуя ни­ка­кой бо­ли, не за­кри­чал и не ис­пу­стил ни­ка­ко­го сто­на, яв­ля­ясь див­но тер­пе­ли­вым в стра­да­нии. По­сле сих ис­тя­за­ний Юли­ан сно­ва ото­слал его в тем­ни­цу, по­велев мо­рить свя­то­го го­ло­дом и жаж­дой, сам же ушел на ме­сто, на­зы­ва­е­мое Дафне, чтобы при­не­сти жерт­вы бо­гу сво­е­му Апол­ло­ну, и во­про­шал его об ис­хо­де сво­ей вой­ны про­тив пер­сов[21]. Там про­был он до­воль­но дол­го, вся­кий день при­но­ся в жерт­ву сквер­но­му Апол­ло­ну боль­шое ко­ли­че­ство жи­вот­ных, но все-та­ки не по­лу­чил же­ла­е­мо­го от­ве­та. Ибо бес, на­хо­див­ший­ся в идо­ле Апол­ло­на и да­вав­ший от­ве­ты лю­дям, умолк с то­го вре­ме­ни, ко­гда на то ме­сто пе­ре­не­се­ны бы­ли мо­щи свя­то­го Ва­ви­лы (епи­ско­па и му­че­ни­ка Ан­тио­хий­ско­го) вме­сте с остан­ка­ми трех мла­ден­цев, по­стра­дав­ших с Ва­ви­лой[22]. Итак, Апол­лон ни­че­го не от­ве­тил Юли­а­ну. Ко­гда царь узнал по­сле дол­го­го рас­сле­до­ва­ния что Апол­лон оне­мел по­то­му, что невда­ле­ке от него бы­ли по­ло­же­ны мо­щи Ва­ви­лы, то тот­час по­ве­лел хри­сти­а­нам взять от­ту­да мо­щи; но лишь толь­ко свя­тые мо­щи бы­ли взя­ты со сво­е­го ме­ста, как на храм Апол­ло­нов нис­пал огонь с неба и сжег его вме­сте с на­хо­див­шим­ся в нем идо­лом.

Ар­те­мий же, на­хо­дясь в тем­ни­це, был по­се­щен Са­мим Гос­по­дом и Его свя­ты­ми Ан­ге­ла­ми. Ко­гда Ар­те­мий мо­лил­ся, ему явил­ся Хри­стос и ска­зал:

– Му­жай­ся, Ар­те­мий! Я с то­бою и из­бав­лю те­бя от вся­кой бо­ли, ка­кую при­чи­ни­ли те­бе му­чи­те­ли, и уже го­тов­лю те­бе ве­нец сла­вы. Ибо как ты ис­по­ве­дал Ме­ня пред людь­ми на зем­ле, так и Я ис­по­ве­даю те­бя пред От­цом Мо­им Небес­ным. Итак, будь му­же­ствен и ра­дуй­ся: ты бу­дешь со Мною в Мо­ем Цар­стве.

Услы­шав сие от Гос­по­да, му­че­ник тот­час стал сла­во­сло­вить Его; ни од­ной ра­ны или яз­вы не оста­лось на его свя­том те­ле, ду­ша его ис­пол­ни­лась Бо­же­ствен­но­го уте­ше­ния и он пел и бла­го­слов­лял Бо­га. А меж­ду тем с тех пор, как он был бро­шен в тем­ни­цу, он ни­че­го не вку­шал и ни­че­го не пил, и так про­дол­жа­лось до са­мой его смер­ти. Пи­та­ем же был Ар­те­мий свы­ше, – бла­го­да­тью Свя­то­го Ду­ха.

Воз­вра­тив­шись со сты­дом от сво­их жерт­во­при­но­ше­ний, Юли­ан воз­ло­жил ви­ну в со­жже­нии хра­ма Апол­ло­но­ва на хри­сти­ан, – го­во­ря, что его за­жгли но­чью имен­но они, – и, от­няв у хри­сти­ан свя­тые церк­ви, пре­вра­тил их в идоль­ские хра­мы и стал де­лать боль­шие при­тес­не­ния хри­сти­а­нам. При­ка­зав за­тем при­ве­сти к се­бе Ар­те­мия из тем­ни­цы, он ска­зал ему:

– Ты, ко­неч­но, слы­шал, что слу­чи­лось в Дафне, – как нече­сти­вые хри­сти­ане за­жгли храм ве­ли­ко­го бо­га Апол­ло­на и уни­что­жи­ли пре­крас­ное его изо­бра­же­ние. Но пусть не ра­ду­ют­ся се­му без­за­кон­ные, пусть не сме­ют­ся над на­ми, ибо я от­пла­чу за сие в семь­де­сят раз все­ме­ро, как у вас го­во­рит­ся[23].

Свя­той же Ар­те­мий от­ве­чал:

– Слы­шал я, что, по по­пуще­нию раз­гне­ван­но­го Бо­га, со­шед­ший огонь с неба ис­тре­бил тво­е­го бо­га и сжег его храм. Но ес­ли твой Апол­лон был бо­гом, то как он не из­ба­вил се­бя от ог­ня?

Царь же ска­зал:

– И ты, несчаст­ный, сме­ешь­ся и ра­ду­ешь­ся со­жже­нию Апол­ло­на?

– Я сме­юсь над ва­шим безу­ми­ем, – от­ве­чал Ар­те­мий, – что вы слу­жи­те та­ко­му бо­гу, ко­то­рый не мог сам се­бя спа­сти от ог­ня. Как же он мо­жет вас из­ба­вить от ог­ня веч­но­го? Уте­ша­юсь же я па­де­ни­ем его и ра­ду­юсь все­му то­му, что чу­до­дей­ствен­но со­вер­ша­ет мой Хри­стос. А ес­ли ты по­хва­ля­ешь­ся от­пла­тить в семь­де­сят раз все­ме­ро непо­вин­ным и ни­ка­ко­го те­бе зла не сде­лав­шим хри­сти­а­нам, то ты по­лу­чишь за сие то­гда, ко­гда бу­дешь ввер­жен в неуга­си­мый огонь и веч­ные му­че­ния, ко­то­рые на­сту­пят для те­бя ско­ро. Ибо по­ги­бель твоя – уже близ­ка, и ско­ро па­мять твоя по­гибнет с шу­мом[24].

Му­чи­тель, раз­гне­вав­шись, по­ве­лел ка­ме­но­те­сам рас­сечь один боль­шой ка­мень и по­том столк­нуть его свер­ху на Ар­те­мия, ко­то­рый был свя­зан и по­ло­жен на ка­мен­ную же пли­ту под этим кам­нем. Ко­гда это бы­ло ис­пол­не­но, все те­ло му­че­ни­ка по­крыл упав­ший на него ка­мень и так при­да­вил его, что сло­мал ему все ко­сти; внут­рен­но­сти его вы­па­ли, со­ста­вы те­ла пе­ре­ло­ми­лись и глаз­ные яб­ло­ки вы­шли из сво­их мест. И ка­кое ве­ли­кое чу­до! Бу­дучи сплю­щен меж­ду кам­ня­ми, свя­той остал­ся жи­вым и при­зы­вал Бо­га, сво­е­го По­мощ­ни­ка, и го­во­рил сло­ва­ми Да­ви­да:

"Воз­вел ме­ня на ска­лу, для ме­ня недо­ся­га­е­мую, ибо Ты при­бе­жи­ще мое, Ты креп­кая за­щи­та от вра­га" (Пс.60:3-4)[25]."По­ста­вил на камне но­ги мои и утвер­дил сто­пы мои" (Пс.39:3)[26]. При­ми же те­перь, Еди­но­род­ный, дух мой, ибо Ты зна­ешь мое тяж­кое по­ло­же­ние, и не оставь ме­ня в ру­ках вра­же­ских.

Так, бу­дучи при­дав­лен кам­нем, свя­той про­вел це­лые сут­ки. По­том Юли­ан по­ве­лел снять ка­мень, счи­тая свя­то­го уже умер­шим, но свя­той, к об­ще­му удив­ле­нию, ока­зал­ся жив и, встав, хо­дил. И бы­ло всем страш­но смот­реть на него: пред ни­ми был об­на­жен­ный че­ло­век, вдав­лен­ный как дос­ка, с раз­дроб­лен­ны­ми ко­стя­ми, с вы­пав­ши­ми внут­рен­но­стя­ми; ли­цо его бы­ло раз­дав­ле­но, гла­за вы­шли из ор­бит, но жизнь все еще дер­жа­лась в нем, но­ги мог­ли дви­гать­ся и язык еще был спо­со­бен яс­но го­во­рить. Сам му­чи­тель, уви­дав та­кое чу­до, ужас­нул­ся и ска­зал сво­им при­бли­жен­ным:

– Че­ло­век это или при­ви­де­ние? Не от­вел ли гла­за нам этот вол­шеб­ник? Ибо пред на­ми зре­ли­ще страш­ное и вы­хо­дя­щее за пре­де­лы при­ро­ды. Кто ожи­дал, что он еще жив? А те­перь, ко­гда у него вы­па­ли внут­рен­но­сти и все су­ста­вы его раз­би­ты и рас­слаб­ли, он все-та­ки дви­га­ет­ся, хо­дит и го­во­рит. Но, вид­но, на­ши бо­ги со­хра­ни­ли его жи­вым для вра­зум­ле­ния дру­гих, чтобы тот, кто не хо­тел при­знать их власть, оста­вал­ся ужас­ным стра­ши­ли­щем для тех, кто на него смот­рит.

И ска­зал Юли­ан му­че­ни­ку:

– Вот ты, несчаст­ный, уже ли­шил­ся очей и все чле­ны тво­е­го те­ла окон­ча­тель­но ис­пор­че­ны, – как мо­жешь ты еще пи­тать на­деж­ду на То­го, на Ко­го ты до­се­ле на­де­ял­ся на­прас­но? Но про­си ми­ло­сти у ми­ло­серд­ных бо­гов, чтобы они по­ми­ло­ва­ли те­бя и чтобы не пре­да­ли те­бя адским му­че­ни­ям.

Му­че­ник же Хри­стов, услы­шав о му­че­ни­ях, усмех­нул­ся и ска­зал ца­рю:

– Твои ли бо­ги пре­да­дут ме­ня му­че­ни­ям? Они и са­ми не мо­гут из­бе­жать уго­то­ван­ных им му­че­ний, а с ни­ми и ты, бу­дучи бро­шен в веч­ный огонь, бу­дешь веч­но му­чить­ся, ибо от­рек­ся от Сы­на Бо­жия и по­прал но­га­ми Его свя­тую кровь, про­ли­тую за нас, и по­ру­гал­ся над бла­го­да­тью Свя­то­го Ду­ха, по­ви­ну­ясь гу­би­тель­ным бе­сам. Я же за незна­чи­тель­ную боль, при­чи­нен­ную мне то­бою, на­де­юсь у сво­е­го Гос­по­да, за Ко­то­ро­го стра­даю, иметь веч­ный по­кой в Его небес­ном чер­то­ге.

Юли­ан, услы­шав сие, из­рек му­че­ни­ку та­кой при­го­вор:

– Ар­те­мия, ху­лив­ше­го бо­гов, по­прав­ше­го рим­ские и на­ши за­ко­ны, при­знав­ше­го се­бя не рим­ля­ни­ном, а хри­сти­а­ни­ном и на­рек­ше­го се­бя, вме­сто дук­са и ав­гу­ста­лия, га­ли­ле­я­ни­ном – пре­да­ем на смерть и по­веле­ва­ем сквер­ную его го­ло­ву от­сечь ме­чом.

По­сле та­ко­го при­го­во­ра свя­той был уве­ден на ме­сто каз­ни и ше­ство­вал ту­да с неска­зан­ною ра­до­стью, же­лая "раз­ре­шить­ся и со Хри­стом быть"[27]. При­дя же на ме­сто, где долж­на бы­ла со­вер­шить­ся над ним казнь, он ис­про­сил се­бе вре­мя для мо­лит­вы и, об­ра­тив­шись к во­сто­ку, три­жды пре­кло­нил ко­ле­на и дол­го мо­лил­ся. По­сле се­го он услы­шал с неба го­лос, ко­то­рый го­во­рил:

– Вой­ди со свя­ты­ми при­нять уго­то­ван­ную те­бе на­гра­ду.

И тот­час бла­жен­ный пре­кло­нил го­ло­ву свою и был усе­чен од­ним во­и­ном, в два­дца­тый день ок­тяб­ря ме­ся­ца; день же, в ко­то­рый он со­вер­шил му­че­ни­че­ский по­двиг, бы­ла пят­ни­ца. Чест­ное и свя­тое те­ло его од­на жен­щи­на, по име­ни Ари­ста, диа­ко­нис­са Ан­тио­хий­ской церк­ви, вы­про­си­ла у му­чи­те­ля и, по­ма­зав­ши его дра­го­цен­ны­ми аро­ма­та­ми, вло­жи­ла в ков­чег и по­сла­ла в Кон­стан­ти­но­поль, где оно и бы­ло с по­че­стя­ми пре­да­но по­гре­бе­нию. От мо­щей его со­вер­ша­лись мно­гие див­ные чу­де­са и бо­ля­щим по­да­ва­лись раз­лич­ные ис­це­ле­ния, ко­то­рые и ныне по­да­ет свя­той Ар­те­мий всем, с ве­рою к нему при­те­ка­ю­щим.

По­сле же кон­чи­ны Ар­те­мия вско­ре сбы­лось то про­ро­че­ство, ко­то­рое он вы­ска­зал Юли­а­ну пря­мо в гла­за от­но­си­тель­но его смер­ти: "те­бе пред­сто­ит ско­рая по­ги­бель и недол­го уже до то­го вре­ме­ни, ко­гда па­мять о те­бе по­гибнет с шу­мом". Ибо Юли­ан, умерт­вив свя­то­го Ар­те­мия, тро­нул­ся с сво­и­ми вой­ска­ми из Ан­тио­хии и по­шел на пер­сов. Ко­гда до­шел он до го­ро­да Кте­зи­фо­на[28], ему встре­тил­ся один перс, че­ло­век ста­рый, ува­жа­е­мый и очень рас­су­ди­тель­ный. Он обе­щал Юли­а­ну пре­дать Пер­сид­ское цар­ство и вы­звал­ся быть про­вод­ни­ком в Пер­сию без­за­кон­но­му ца­рю и все­му его вой­ску. Но это не по­слу­жи­ло на поль­зу зло­му кро­во­пий­це, ибо тот перс об­ма­нул его и, по­ка­зы­вая вид, что ве­дет его пря­мою на­сто­я­щею до­ро­гою, ввел зло­дея в Кар­ма­нит­скую пу­сты­ню[29], в ме­ста непро­хо­ди­мые, где по­сто­ян­но встре­ча­лись про­па­сти, где не бы­ло во­все во­ды и ни­ка­кой пи­щи, так что все во­и­ны ис­то­ми­лись от го­ло­да и жаж­ды, а ко­ни и вер­блю­ды все па­ли. По­сле се­го про­вод­ник при­знал­ся, что он с на­ме­ре­ни­ем за­вел рим­лян в та­кие пу­стые и страш­ные ме­ста, чтобы осла­бить их си­лу. "Я для то­го сие сде­лал – ска­зал он, – чтобы не ви­деть оте­че­ство свое пле­нен­ным вра­га­ми, и луч­ше здесь мне од­но­му, чем все­му мо­е­му оте­че­ству, по­гиб­нуть от ва­ших рук". И тот­час по­сле се­го при­зна­ния перс тот был рас­се­чен во­и­на­ми на ча­сти. Блуж­дая по пу­стыне, гре­ки и рим­ляне про­тив сво­ей во­ли столк­ну­лись с пер­сид­ским вой­ском, и во вре­мя про­ис­шед­ше­го здесь сра­же­ния мно­гие юли­а­но­вы во­и­ны па­ли. Воз­мез­дие Бо­же­ствен­ное по­стиг­ло тут и са­мо­го Юли­а­на, ибо он был прон­зен в бок неви­ди­мою ру­кою свы­ше и неви­ди­мым ору­жи­ем, ко­то­рое про­шло вниз жи­во­та его. Он тяж­ко за­сто­нал и, схва­тив ру­кою горсть кро­ви, бро­сил ее в воз­дух и вос­клик­нул:

– Ты по­бе­дил, Хри­стос! на­сыть­ся, Га­ли­ле­я­нин!

И тут из­верг­нул он, уми­рая в му­ках, свою зло­дей­скую и сквер­ную ду­шу и по­гиб с шу­мом, по про­ро­че­ству свя­то­го Ар­те­мия[30]. Вой­ско же рим­ское по смер­ти Юли­а­на по­ста­ви­ло ца­рем Иови­а­на, ко­то­рый был хри­сти­а­ни­ном и ко­то­рый, за­клю­чив с пер­са­ми мир, воз­вра­тил­ся на­зад. Итак, Юли­ан му­чит­ся в аду с Иудою[31], Ар­те­мий же ве­се­лит­ся на небе со свя­ты­ми[32], пред­стоя Бо­гу Еди­но­му в Тро­и­це, От­цу и Сы­ну и Свя­то­му Ду­ху, Ему же сла­ва во ве­ки. Аминь.


При­ме­ча­ния

[1] Кон­стан­тин еще не был хри­сти­а­ни­ном, ко­гда ему при­шлось вы­сту­пить про­тив сво­е­го силь­но­го со­пер­ни­ка Мак­сен­ция. Он не знал, ко­го ему мо­лить о по­мо­щи, и вот, ко­гда солн­це скло­ни­лось к за­па­ду, Кон­стан­тин уви­дел на небе си­я­ю­щий крест и под ним над­пись: "сим по­беж­дай"; это зна­ме­ние ви­де­ли и вой­ска его. Во сне, но­чью, Кон­стан­ти­ну явил­ся Сам Хри­стос и по­ве­лел устро­ить зна­мя в ви­де кре­ста и изо­бра­зить крест на щи­тах и шле­мах сво­их во­и­нов. Кон­стан­тин ис­пол­нил это – и вско­ре со­вер­шен­но раз­бил вой­ска Мак­сен­ция. По­сле это­го он от­кры­то за­явил о сво­ем со­чув­ствии хри­сти­ан­ству.

[2] Цар­ство­вал с 337 до 361 г.

[3] Про­вин­ция в Гре­ции.

[4] Дукс – во­е­на­чаль­ник. Ав­гу­ста­лий – ти­тул, рав­ный совре­мен­но­му ти­ту­лу "вы­со­че­ство".

[5] Юли­ан, пле­мян­ник Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го, еще при жиз­ни Кон­стан­ция был со­пра­ви­те­лем се­го им­пе­ра­то­ра, управ­ляя за­пад­ны­ми про­вин­ци­я­ми Рим­ской им­пе­рии.

[6] Го­род на се­ве­ре Па­ле­сти­ны (ина­че – Ке­са­рия Филип­по­ва).

[7] Иов – вет­хо­за­вет­ный ве­ли­кий пра­вед­ник; хра­ни­тель ис­тин­но­го от­кро­ве­ния и бо­го­по­чте­ния в ро­де че­ло­ве­че­ском во вре­мя уси­ле­ния язы­че­ско­го суе­ве­рия по­сле рас­се­я­ния на­ро­дов; из­ве­стен сво­им бла­го­че­сти­ем и непо­роч­но­стью жиз­ни; был ис­пы­тан от Бо­га все­ми несча­стья­ми, сре­ди ко­то­рых, од­на­ко, остал­ся непо­ко­ле­би­мым в ве­ре и доб­ро­де­те­ли. Ис­то­рия Иова по­дроб­но из­ло­же­на в кни­ге его име­ни.

[8] Галл, брат Юли­а­на, был сде­лан им­пе­ра­то­ром Кон­стан­ци­ем – не имев­шим де­тей – на­след­ни­ком пре­сто­ла, но по­том воз­бу­дил про­тив се­бя гнев Кон­стан­ция тем, что яв­но стал стре­мить­ся к нис­про­вер­же­нию с пре­сто­ла Кон­стан­ция. По­след­ний по­слал до­ве­рен­ных сво­их лю­дей, чтобы ли­шить Гал­ла вла­сти над во­сточ­ны­ми про­вин­ци­я­ми, а эти по­слан­ные из же­ла­ния уго­дить сво­е­му го­су­да­рю умерт­ви­ли Гал­ла.

[9] Дафне – при­го­род Ан­тио­хии. Это бы­ла чрез­вы­чай­но кра­си­вая мест­ность, где рос­ло мно­же­ство вся­ких де­ре­вьев, где по­всю­ду стру­и­лись про­зрач­ные ру­чьи и где сто­я­ло изо­бра­же­ние бо­га солн­ца, Апол­ло­на, ко­то­ро­го Юли­ан по­чи­тал боль­ше всех дру­гих бо­гов.

[10] По­яс – осо­бое от­ли­чие во­е­на­чаль­ни­ка.

[11] Ру­ки и но­ги ис­тя­зу­е­мых при­вя­зы­ва­ли к че­ты­рем ко­льям, вби­тым в зем­лю, чтобы на­ка­зы­ва­е­мые не мог­ли по­ме­шать на­ка­за­нию.

[12] В этом ме­сте идет речь об ев­ре­ях, для ко­то­рых пре­бы­ва­ние в пле­ну Ва­ви­лон­ском бы­ло тем же, чем пре­бы­ва­ние се­реб­ра в рас­ка­лен­ной пе­чи или пре­бы­ва­ние пти­цы в се­ти. Скор­би на хреб­те – по­бои по спине. Че­ло­ве­ки на гла­вы – му­чи­те­ли, име­ю­щие в сво­ей вла­сти на­шу жизнь.

[13] Про­рок соб­ствен­но го­во­рит о бу­ду­щих стра­да­ни­ях Спа­си­те­ля, но его сло­ва мо­гут быть при­ла­га­е­мы и к ве­ру­ю­щим, ко­то­рые бе­рут на се­бя иго стра­да­ний Хри­сто­вых.

[14] Оасим – один из оа­зи­сов в Ара­вии. Оа­зи­са­ми в Ара­вий­ской пу­стыне на­зы­ва­ют­ся ме­ста, снаб­жен­ные рас­ти­тель­но­стью и во­дою.

[15] Па­мять их 19 фев­ра­ля.

[16] Как важ­на бы­ла долж­ность вер­хов­но­го жре­ца – вид­но из то­го, что на­зва­ние "вер­хов­ный жрец" бы­ло од­ним из ти­ту­лов рим­ско­го им­пе­ра­то­ра. Этот жрец имел пра­во об­ре­кать непо­слуш­ных ему низ­ших жре­цов на смерт­ную казнь. Жил он в ста­рин­ном цар­ском двор­це Ну­мы.

[17] Им­пе­ра­тор за­пад­ной им­пе­рии Мак­си­ми­ан Гер­кул цар­ство­вал с 284 до 305 г. по Р. Хр. – Кон­стан­ций, про­зван­ный Хлор, его пре­ем­ник, был же­нат сна­ча­ла на Елене (св. рав­ноап­о­столь­ная Еле­на), по­том по тре­бо­ва­нию им­пе­ра­то­ра Дио­кли­ти­а­на раз­вел­ся с нею и же­нил­ся на Фе­о­до­ре, до­че­ри Мак­си­ми­а­на Гер­ку­ла. Кон­стан­тин Ве­ли­кий все-та­ки, как стар­ший его сын, был сде­лан на­след­ни­ком пре­сто­ла.

[18] У Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го бы­ло три сы­на: Кон­стан­тин, Кон­стан­ций и Кон­станс. Стар­ший взял се­бе Верх­нюю Гал­лию, Бри­та­нию, Гер­ма­нию и Ис­па­нию, млад­ший – Ниж­нюю Гал­лию, Ита­лию, Ил­ли­рию и Аф­ри­ку, а сред­ний – стра­ны Во­сто­ка и Еги­пет. Ско­ро Кон­стан­тин был убит на войне, а Кон­станс был умерщ­влен сво­им при­бли­жен­ным Маг­нен­ци­ем во вре­мя охо­ты.

[19] Этот во­ен­ный по­ход про­тив рим­ско­го им­пе­ра­то­ра Мак­сен­ция был пред­при­нят Кон­стан­ти­ном в 312 го­ду.

[20] Си­вил­ла­ми на­зы­ва­лись у рим­лян в древ­но­сти про­ри­ца­тель­ни­цы. Их пред­ска­за­ния бы­ли со­еди­не­ны в три кни­ги, ко­то­рые хра­ни­лись в хра­ме Юпи­те­ра Ка­пи­то­лий­ско­го, а по­том в хра­ме Апол­ло­на на Па­ла­тин­ском хол­ме. На их пред­ска­за­ния об­ра­ща­ли вни­ма­ние и хри­сти­ан­ские пи­са­те­ли, на­хо­дя в них неко­то­рые на­ме­ки на на­ступ­ле­ние Цар­ства Хри­сто­ва. – Вер­ги­лий Ма­рон – зна­ме­ни­тый рим­ский по­эт (род. в 70-м г. до Р. Хр.). – Ар­те­мий име­ет в ви­ду здесь, оче­вид­но, его сти­хо­тво­ре­ния – "Бу­ко­ли­ки".

[21] Языч­ни­ки ду­ма­ли, что бо­ги по сво­ей за­бот­ли­во­сти о лю­дях же­ла­ют от­кры­вать им свою во­лю. По­это­му они ве­ри­ли в сны, ко­то­рые им буд­то бы по­сы­ла­ли бо­ги. Кро­ме то­го, у языч­ни­ков су­ще­ство­ва­ли осо­бые ора­ку­лы – ме­ста и хра­мы, где го­во­ри­ли от ли­ца бо­гов жре­цы или ли­ца, спо­соб­ные при­хо­дить в осо­бое со­сто­я­ние ис­ступ­ле­ния и про­из­но­сив­шие за­тем раз­ные сло­ва, из ко­то­рых жре­цы со­став­ля­ли бо­лее ила ме­нее связ­ные из­ре­че­ния. Бог Апол­лон по пре­иму­ще­ству счи­тал­ся ру­ко­во­ди­те­лем этих ора­ку­лов.

[22] Па­мять свя­щен­но­му­че­ни­ка Ва­ви­лы празд­ну­ет­ся 4-го сен­тяб­ря.

[23] Юли­ан ис­ка­жа­ет смысл тек­ста из Мф.18:22. Здесь идет речь не о воз­мез­дии или ка­ре, а о про­ще­нии со­гре­шив­ше­го бра­та до сед­ми­жды се­ми­де­ся­ти раз.

[24] Т.е. по­ги­бель твоя бу­дет необык­но­вен­ная и про­из­ве­дет боль­шие тол­ки в лю­дях.

[25] Т.е. "Ты, Гос­по­ди, по­ста­вил ме­ня на ска­лу, как на без­опас­ное ме­сто; Ты сде­лал­ся для ме­ня креп­ким стол­пом или баш­ней, где я мог най­ти спа­се­ние".

[26] Ис­пра­вить сто­пы – по­ста­вить на на­сто­я­щую, пря­мую до­ро­гу.

[27] Флп.1:23. Раз­ре­шить­ся – отой­ти из зем­ной жиз­ни.

[28] Пер­сид­ский го­род на ле­вом бе­ре­гу р. Тиг­ра; во вре­ме­на рим­ско­го вла­ды­че­ства это бы­ла силь­ная кре­пость, ко­то­рая несколь­ко раз, од­на­ко, под­па­да­ла во власть рим­лян.

[29] Кар­ма­ния – ны­неш­няя пер­сид­ская об­ласть Кер­ман. Се­вер­ная ее часть (степ­ная Кар­ма­ния) бы­ла по­чти вся бес­плод­ною пу­сты­нею, а юж­ная – очень пес­ча­ная, хо­тя в по­след­ней и про­те­ка­ло несколь­ко рек.

[30] Юли­ан умер в 363-м г. по Р. Хр.

[31] Юли­ан по смер­ти был по­хо­ро­нен в язы­че­ском ка­пи­ще, впо­след­ствии же те­ло его бы­ло пе­ре­не­се­но в Кон­стан­ти­но­поль и по­ло­же­но в церк­ви св. апо­сто­лов ря­дом с те­лом его су­пру­ги, но без от­пе­ва­ния, как те­ло от­ступ­ни­ка.

[32] Кон­чи­на св. Ар­те­мия по­сле­до­ва­ла 20 ок­тяб­ря 363 г. Мо­щи его впо­след­ствии бы­ли по­ло­же­ны в хра­ме св. Иоан­на Пред­те­чи, по­стро­ен­ном им­пе­ра­то­ром Ана­ста­си­ем, ко­то­рый и стал на­зы­вать­ся хра­мом св. Ар­те­мия.