Акафист святому великомученику Димитрию Солунскому

Составлен схимонахом Аркадием. Одобрен решением Св. Синода 3 июля/8 августа 1877 года №1077.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 08 ноября (26 октября ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Ди́вный воево́до гра́да Солу́ня, вели́кий уго́дниче Христо́в и сла́вный страстоте́рпче, святы́й Дими́трие, источа́яй ми́рови ми́лости ми́ро, похва́льная воспису́ем ти́, чту́щии святу́ю па́мять твою́. Ты́ же име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких бе́д избавля́й на́с, ве́рно зову́щих ти́:

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц и Госпо́дь Си́л яви́ тя́, досточу́дне, а́нгела во пло́ти, му́ченика тве́рда и си́льнаго предста́теля ве́рных. Прибега́юще у́бо к заступле́нию твоему́, сицева́я ра́достная тебе́ прино́сим:

Ра́дуйся, звездо́ блиста́ющая на тве́рди церко́вней; ра́дуйся, свети́льниче, чудесы́ ми́р озаря́яй.

Ра́дуйся ве́ры непоколеби́мый сто́лпе; ра́дуйся, христиа́н несокруши́мый щи́те.

Ра́дуйся, Фесса́лии све́тлое украше́ние; ра́дуйся, Солу́ня похвало́ пресла́вная.

Ра́дуйся, апо́столов сограждани́не; ра́дуйся, му́чеников совсе́льниче.

Ра́дуйся, моля́щихся к тебе́ проше́ния прие́мляй; ра́дуйся, о все́х на́с Бо́гу моля́йся.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дяще себе́ безча́дна, благочести́вая роди́теля твоя́ приле́жно моля́ста Бо́га о дарова́нии ча́да. Прие́м же Всевы́шний моли́твы ею́, и помяну́в ми́лостыни, я́же творя́ста убо́гим, дарова́ и́м тебе́, блаже́нне. Сего́ ра́ди с весе́лием возопи́ста Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум боже́ственный име́я, я́ко отроча́ богодарова́нное, возгнуша́лся еси́ язы́ческия пре́лести, му́дре. Роди́тельское же благоче́стие возлю́бль, доброде́тельми а́ки ле́ствицею от си́лы в си́лу восходя́й, благода́ть Бо́жию приобре́л еси́, ю́же испроси́ получи́ти и на́м, почита́ющим тя́ зва́нии си́ми:

Ра́дуйся, благочести́вым роди́телем моли́твенное прозябе́ние; ра́дуйся, благоче́стия и́х насле́дниче.

Ра́дуйся, рожде́нием свои́м возвесели́вый мно́гих; ра́дуйся, от утро́бы ма́терния благода́тию свы́ше осене́нный.

Ра́дуйся, благоуха́нный кри́не де́вства и нетле́ния; ра́дуйся, освяще́нный душе́ю же и те́лом.

Ра́дуйся, вмести́лище дарова́ний Бо́жиих; ра́дуйся от ю́ности идолослуже́ние презре́вый.

Ра́дуйся, и́стинное богопочита́ние да́же до сме́рти возлюби́вый; ра́дуйся, я́ко благоче́стием твои́м угоди́л еси́ Христу́.

Ра́дуйся, я́ко благода́тию Его́ мно́г пло́д сотвори́л еси́.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго сотвори́ тя́, Дими́трие, хра́бра во бра́нех, враго́м стра́шна, все́м лю́дем имени́та. Те́мже и злочести́вый ца́рь Максимиа́н вручи́ тебе́ гра́д Солу́нь, повелева́я, я́ко суему́дрый, гна́ти Христиа́ны, пою́щия Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́яй благоприя́тную по благоче́стию ре́вность, я́ве пред неве́рными испове́дал еси́ Христа́, прехва́льне, и те́х ве́ровати и покланя́тися Тому́ научи́л еси́, и я́ко вторы́й Па́вел бы́л еси́ солу́няном, с ни́миже вопие́м ти́:

Ра́дуйся, Це́ркви Христо́вой драги́й би́сере; ра́дуйся, гра́да твоего́ украше́ние.

Ра́дуйся, боже́ственную ре́вность в се́рдцы свое́м носи́вый; ра́дуйся, мучи́телей кова́рства победи́вый.

Ра́дуйся, и́дольския пре́лести обличи́телю; ра́дуйся, и́дольское те́рние посеца́яй.

Ра́дуйся, благоче́стия учи́телю; ра́дуйся, на стези́ спасе́ния наста́вителю.

Ра́дуйся, враго́м ви́димым и неви́димым непристу́пне; ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́ме.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 4.

Бу́рею одержи́м помышле́ний зло́бных, нечести́вый ца́рь смяте́ся, уве́дев тя́, всече́стне, ве́рнаго бы́ти раба́ Христо́ва, к ве́ре в Того́ приводя́ща и и́долы низлага́юща, солу́нян же науча́юща сла́вити трисвято́е и́мя Бо́жие и пе́ти Тому́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́ша, я́ко ды́шащий на тя́, Дими́трие, я́ростию Максимиа́н гряде́т в Солу́нь, моли́твою и поще́нии предугото́вил еси́ себе́ к муче́нию, повелева́я Лу́ппу, ве́рному ти́ рабу́, вся́ име́ния твоя́ и бога́тства привре́менная расточи́ти убо́гим. Те́мже, восхваля́юще тя́, с любо́вию зове́м:

Ра́дуйся, преще́ния мучи́телева не убоя́выйся; ра́дуйся, да Христа́ приобря́щеши, вся́ расточи́вый.

Ра́дуйся, су́етную сла́ву ми́ра сего́ во уме́ты вмени́вый; ра́дуйся, небе́сную сла́ву у Христа́ Бо́га на́шего получи́вый.

Ра́дуйся, я́ко состра́ждеши все́м тре́бующим от тебе́ по́мощи; ра́дуйся, су́щим в ну́ждах ско́рый засту́пниче.

Ра́дуйся, ни́щих обогати́телю; ра́дуйся, си́рых предста́телю.

Ра́дуйся, убо́гим помо́щниче; ра́дуйся, а́лчущим пита́телю.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боготе́чней звезде́ уподо́блься, Дими́трие, дерзнове́нно Со́лнце Пра́вды пропове́дал еси́ тьмо́ю одержи́мому царю́. В темни́це же и́м заключе́нный, славосло́вил еси́ в не́й, я́ко в черто́зе све́тле, Христа́ Бо́га на́шего, с весе́лием поя́ Тому́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя добра́ ненави́стник диа́вол тече́ние, достоблаже́нне, сконча́тися иму́щее, за́вистию снеда́емь, устреми́ся на тя́ во о́бразе ско́рпии. Ты́ же, попра́в того́, узре́л еси́ во све́тлости вели́цей а́нгела Госпо́дня, укрепля́юща тя́ и вене́ц ра́йский тебе́ подаю́ща, приими́ у́бо и от на́с земны́х ма́лый вене́ц похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, трубо́, неве́рным Христа́ Бо́га возвести́вшая; ра́дуйся, свире́ле, услажда́ющая слы́шание ве́рным.

Ра́дуйся, я́ко му́жеством твои́м небожи́тели возвесели́л еси́; ра́дуйся, в темни́це мра́чней святы́м а́нгелом уте́шенный.

Ра́дуйся, пресве́тлый на небесе́х черто́г, я́ко му́ченик, унасле́довавый; ра́дуйся, во пло́ти безпло́тныя враги́ победи́вый.

Ра́дуйся, ко́зни и́х, а́ки паучи́ну разори́вый; ра́дуйся, све́тлый коне́ц побе́ды прие́мый.

Ра́дуйся, венце́м от Царя́ сла́вы венча́нный; ра́дуйся, сугу́быя благода́ти от Него́ сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ стяжа́вый.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дник злоче́стия Максимиа́н ра́довашеся, я́ко прекре́пкий боре́ц его́ Ли́й убива́ше Христиа́ны. Блаже́нный же Не́стор не терпя́ того́ безчелове́чия, у тебе́, му́чениче, благослове́ние испроси́, и ше́д низве́рже того́ на ко́пия, поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́вый в Солу́не просвеще́ние и́стины, свя́те, предпосла́л еси́ ко Го́споду Не́стора, чрез посече́ние от нечести́вых. Та́же и са́м, повеле́нием царе́вым, ко́пиями избоде́н бы́л еси́ за Христа́, пред Ни́мже помяни́ и на́с, помина́ющих страда́ния твоя́ и вопию́щих ти́:

Ра́дуйся, на Ли́ево низложе́ние Не́стора моли́твами твои́ми укрепи́вый; ра́дуйся, я́ко по умерщвле́нии Ли́я, сме́рть му́ченическую ку́пно с Не́стором прия́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко за Прободе́ннаго на Кресте́ на́с ра́ди ко́пиями избоде́н бы́л еси́; ра́дуйся, со сла́вою на небеса́ по сме́рти от а́нгел провожде́нный.

Ра́дуйся, в немерца́ющем све́те душе́ю пребыва́яй; ра́дуйся, с му́ченики и со все́ми святы́ми ликовству́яй.

Ра́дуйся, покро́ве песносло́вящих тя́; ра́дуйся, моли́твенниче о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 7.

Хотя́ блаже́нный Лу́пп благослове́ние от тебе́, страстоте́рпче Христо́в, получи́ти, взя́ по кончи́не твое́й пе́рстень тво́й и ри́зу, кро́вию твое́ю омоче́нную, и мно́га чудеса́ и исцеле́ния те́ми сотвори́в, усе́чен бы́сть во главу́, да пое́т ку́пно с тобо́ю и Не́стором в Тро́ице сла́вимому Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вый хра́м созида́я тебе́, досточу́дне, исцеле́нный тобо́ю Лео́нтий, обре́те в земли́ святы́я мо́щи твоя́, источа́ющая ми́ро, его́же благоуха́ния испо́лнися ве́сь гра́д и мно́жество боля́щих исцеле́. Те́мже уврачу́й и облагоуха́й и на́с, вопию́щих ти́ си́це:

Ра́дуйся, благоуха́ние доброде́телей от ю́ности возлюби́вый; ра́дуйся, нра́в а́нгельский от младе́нчества стяжа́вый.

Ра́дуйся, сосу́де благода́ти; ра́дуйся, хра́ме непоро́чности и чистоты́.

Ра́дуйся, я́ко Госпо́дь оби́тель в тебе́ сотвори́ со Отце́м и Ду́хом; ра́дуйся, я́ко То́й просла́ви мо́щи твоя́ нетле́нием благода́ти.

Ра́дуйся, благово́нное Ми́ро от те́х источа́яй; ра́дуйся, освяще́ние и цельбы́ те́ми подава́яй.

Ра́дуйся, я́ко па́че на́рда и сми́рны благоуха́еши; ра́дуйся, я́ко благоуха́нием твои́м злово́ние страсте́й отгоня́еши.

Ра́дуйся, зе́млю и оде́жды твоя́ кро́вию твое́ю освяти́вый; ра́дуйся, я́звами свои́ми на́ша я́звы душе́вныя и теле́сныя врачу́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нное и ди́вное чу́до сотвори́л еси́, пречу́дне, возвраща́вшемуся во своя́ си храмозда́телю твоему́, прии́м бо то́й плащани́цу от святы́х твои́х моще́й, волну́ющуюся и многово́дную реку́ немо́кренно пре́йде. Те́мже прославля́емому в тебе́ Бо́гу се́рдцем и усты́ воспева́ше: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь горя́ любо́вию и усе́рдием к тебе́ Лео́нтий вторы́й в че́сть твою́, свя́те, созда́ хра́м во Иллири́и, оте́честве свое́м, и та́мо, я́коже и в Солу́не, мно́жество боля́щих и стра́ждущих от ду́х нечи́стых, моли́твами твои́ми исцеля́шеся, и и́на мно́га соверша́хуся чудеса́. И́мже мы́, дивя́шеся тебе́, вопие́м:

Ра́дуйся, любо́вию прославля́ющим тя́ кре́пкий засту́пниче; ра́дуйся, созида́ющим во и́мя твое́ хра́мы чу́дный покро́ве.

Ра́дуйся, здра́вия пода́телю; ра́дуйся, неду́гов врачева́телю.

Ра́дуйся, то́ки кро́ви уставля́яй; ра́дуйся, епа́рха Мари́на от стру́пов и гно́я свободи́вый.

Ра́дуйся, оде́ждою твое́ю, я́коже Па́вел убру́сцами, чудоде́йствуяй; ра́дуйся, име́вшему ю́ Лео́нтию немо́кренный на реце́ пу́ть показа́вый.

Ра́дуйся, я́ко повину́ются тебе́ быстрины́ ре́чныя; ра́дуйся, я́ко ду́си зло́бы бе́гают от призыва́ющих и́мя твое́.

Ра́дуйся, я́ко предста́тельством твои́м и мы́ упова́ем от наве́тов вра́жиих сохрани́тися; ра́дуйся, я́ко заступле́нием твои́м и мы́ ве́руем от пото́па ины́х бе́д изба́витися.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 9.

Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся, Дими́трие святы́й, вели́каго твоего́ дерзнове́ния де́лу. Хотя́щу бо Го́споду враго́м преда́ти Солу́нь, и явле́нием а́нгельским, повеле́вшу ти́ оста́вити гра́д, не оста́вил еси́ того́, сла́вне. Те́мже сподо́бивыйся ужа́снаго виде́ния и слы́шания, Иллю́стрий с тре́петом возглаша́ше: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́и многовеща́нныя не возмо́гут разуме́ти, ка́к плене́нныя иногда́ де́вы, о́браз тво́й, свя́те, плени́вшему и́х кня́зю шве́нием угото́вавшия, внеза́пу восхище́ни бы́ша тобо́ю, и у гро́ба твоего́ поста́влени, бде́нию на па́мять твою́ соверша́ющуся, благословя́ще у́бо о тебе́ Го́спода, со умиле́нием зове́м ти́:

Ра́дуйся, за и́стину на земли́, да́же до кро́ви пострада́вый; ра́дуйся, на небеси́ со дерзнове́нием престо́лу Бо́жию предстоя́й.

Ра́дуйся, благопотре́бная отту́ду ве́рным посыла́яй; ра́дуйся, от бе́д призыва́ющия тя́ свобожда́яй.

Ра́дуйся, я́ко во озлобле́нии су́щим ско́ро помога́еши; ра́дуйся, я́ко Госпо́дь моли́твам твои́м благоутро́бно вне́млет.

Ра́дуйся, чуде́с неисчерпа́емый кла́дезю; ра́дуйся, зна́мений неоскудева́емый исто́чниче.

Ра́дуйся, плене́нных свободи́телю; ра́дуйся, ва́рварския де́рзости укроти́телю.

Ра́дуйся, печа́льным утеше́ние посыла́яй; ра́дуйся, скорбя́щим ра́дость подава́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ гра́д тво́й от гла́да, явля́лся еси́, Дими́трие, во приста́нищех морски́х и ото́цех, повелева́я иму́щим пшени́цу плы́ти с то́ю в Солу́нь. Те́мже тобо́ю от сме́рти изба́вленнии, благода́рственне поя́ху о тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ яви́лся еси́ гра́ду твоему́ несокруши́мая, богому́дре, и необори́мый защи́тник все́м призыва́ющим тя́, зане́ та́ко благоволи́ о тебе́ небесе́ и земли́ Творе́ц. Те́мже и на́с научи́ приглаша́ти тебе́:

Ра́дуйся, милосе́рдия вели́кий люби́телю; ра́дуйся, о бе́дствующих сострада́тельный попечи́телю.

Ра́дуйся, от гла́да ве́рныя спаса́яй; ра́дуйся, от наше́ствия язы́ков те́х изыма́яй.

Ра́дуйся, мно́жицею изба́вивый солу́нян от у́з рабо́ты го́рькия; ра́дуйся, губи́тельную я́зву и и́ный вре́д от ни́х удали́вый.

Ра́дуйся, воево́до, ники́мже в му́жестве одоли́мый; ра́дуйся, ратобо́рче, николи́же в си́ле оскудева́ющий.

Ра́дуйся, вся́ на гра́д тво́й устремля́ющияся, я́ко Моисе́й Амали́ка, низлага́яй; ра́дуйся, я́ко Сампсо́н, иноплеме́нники прогоня́яй.

Ра́дуйся, царе́м ве́рным на враги́ одоле́ние подава́яй; ра́дуйся, христолюби́вым во́ином на бра́ни помога́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние вся́кое побежда́ется, прехва́льне, пред сия́нием сла́вы твоея́ и вели́чием чуде́с. Егда́ бо Иустиниа́н ца́рь, возжеле́ име́ти в Софи́йстем хра́ме ча́сть моще́й твои́х, о́гнь изы́де от гро́ба твоего́ на посла́нные от него́, возбраня́юще прикаса́тися ра́це твое́й. Те́мже удивле́ннии со стра́хом возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рную звезду́, су́щим во тьме́ неразу́мия, зри́м тя́, свя́те. Служа́щу бо у гро́ба твоего́ Ониси́фору тьмо́ю святота́тства держи́му, двукра́тным явле́нием твои́м возбрани́л ему́ похища́ти свещи́, возжига́емыя ве́рными у моще́й твои́х. Сего́ ра́ди со благогове́нием зове́м ти́:

Ра́дуйся, пре́жде му́ченическия кончи́ны свя́то пожи́вый; ра́дуйся, по кончи́не чудесы́ просла́вивыйся.

Ра́дуйся, я́ко жи́в во гра́де мощми́ твои́ми почива́еши; ра́дуйся, я́ко присноживы́й чудеса́ те́ми содева́еши.

Ра́дуйся, я́ко пра́вду ми́лостию растворя́еши; ра́дуйся, я́ко огне́м ре́вности по сла́ве Бо́жией гори́ши.

Ра́дуйся, святы́я мо́щи твоя́ неприкоснове́нны име́яй; ра́дуйся, каса́тися и́м дерза́ющия, я́ко мо́лния опаля́яй.

Ра́дуйся, согреша́ющих вразуми́телю; ра́дуйся, святота́тцев наказа́телю.

Ра́дуйся, освяще́ние подава́яй благогове́ющим к тебе́ усе́рдно; ра́дуйся, ми́ром облагоуха́яй чту́щих тя́ ве́рно.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́ть прия́л еси́, Дими́трие, цели́ти вся́к неду́г и вся́ку я́зю в лю́дех. Пода́ждь у́бо и на́шим душа́м и телесе́м исцеле́ние, да Бо́гу, дарова́вшему на́м тебе́, помо́щника и врачева́теля, благода́рственне воспои́м: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще твоя́ чудеса́, ублажа́ем тя́, досточу́дне, пред нечести́выми Христа́ Бо́га дерзнове́нно испове́давша, прославля́ем му́ченическую кончи́ну твою́, почита́ем па́мять твою́, и сицева́я ра́достная тебе́ прино́сим:

Ра́дуйся, стопа́м Христа́ Спаси́теля все́х ре́вностный после́дователю; ра́дуйся, страсте́м его́ му́жественный подража́телю.

Ра́дуйся, с небе́сными си́лами прославля́яй Бо́га; ра́дуйся, с Цари́цею небесе́ и земли́ моля́йся о ми́ре.

Ра́дуйся, многоцеле́бнаго ми́ра сподобля́яй ве́рных; ра́дуйся, разсла́бленныя те́лом и ду́хом исцеля́яй.

Ра́дуйся, святы́й Дими́трие, сла́вный великому́чениче и чудотво́рче.

Конда́к 13.

О, святы́й великому́чениче и ве́рный уго́дниче Христо́в, Дими́трие мироточи́ве, ма́лое сие́ песносло́вие от на́с прие́мше, моли́ Христа́ Бо́га на́шего, да вселя́ется и благоуха́ет в сердца́х на́ших святы́ня правосла́вной ве́ры, да умножа́ется в житии́ на́шем еле́й благи́х де́л, да не уга́снут свети́льники на́ши в полу́нощный ча́с сре́тения Небе́снаго Жениха́, и да сподо́бимся вме́сте с тобо́ю воспева́ти Ему́ в ве́чном Ца́рствии: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

Моли́тва.

Святы́й и сла́вный великому́чениче Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Предстоя́ с дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ние согреше́ний на́ших и о е́же изба́витися на́м от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни. Моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити гра́д се́й, оби́тель сию́ и вся́кую страну́ христиа́нскую. Исхода́тайствуй у Царя́ Ца́рствующих на враги́ побе́ду и одоле́ние правосла́вным христианам, все́й держа́ве правосла́вной ми́р, тишину́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии; на́м же, чту́щим честну́ю па́мять твою́, испроси́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоутро́бное Влады́це на́шему Христу́ Бо́гу зде́ творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное для ве́чнаго прославле́ния Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом. Ами́нь.

А҆ка́ѳїстъ великомч҃нкꙋ дими́трїю солꙋ́нскомꙋ.

Конда́къ а҃.

Ди́вный воево́до гра́да солꙋ́нѧ, вели́кїй ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ и҆ сла́вный страстоте́рпче, ст҃ы́й дими́трїе, и҆сточа́ѧй мі́рови ми́лости мѵ́ро, похва̑льнаѧ восписꙋ́емъ тѝ, чтꙋ́щїи ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀. ты̀ же и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко гдⷭ҇ꙋ, ѿ всѧ́кихъ бѣ́дъ и҆збавлѧ́й на́съ, вѣ́рнѡ зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃лѡвъ творе́цъ и҆ гдⷭ҇ь си́лъ ꙗ҆вѝ тѧ̀, досточꙋ́дне, а҆́гг҃ла во пло́ти, мч҃нка тве́рда и҆ си́льнагѡ предста́телѧ вѣ́рныхъ. прибѣга́юще ᲂу҆́бѡ къ застꙋпле́нїю твоемꙋ̀, сицева̑ѧ ра́дѡстнаѧ тебѣ̀ прино́симъ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕвѣздо̀ блиста́ющаѧ на тве́рди цр҃ко́внѣй: ра́дꙋйсѧ, свѣти́льниче, чꙋдесы̀ мі́ръ ѡ҆зарѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ вѣ́ры непоколеби́мый сто́лпе: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нъ несокрꙋши́мый щи́те.

Ра́дꙋйсѧ, ѳессалі́и свѣ́тлое ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, солꙋ́нѧ похвало̀ пресла́внаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, а҆пⷭ҇лѡвъ сограждани́не: ра́дꙋйсѧ, мч҃нкѡвъ совсе́льниче.

Ра́дꙋйсѧ, молѧ́щихсѧ къ тебѣ̀ прошє́нїѧ прїе́млѧй: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ всѣ́хъ на́съ бг҃ꙋ молѧ́йсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧще себє̀ безча́дна, бл҃гочести̑ваѧ роди́тєлѧ твоѧ̑ прилѣ́жнѡ молѧ́ста бг҃а ѡ҆ дарова́нїи ча́да. прїе́мъ же всевы́шнїй моли̑твы є҆ю̀, и҆ помѧнꙋ́въ ми́лостыни, ꙗ҆́же творѧ́ста ᲂу҆бѡ́гимъ, дарова́ и҆̀мъ тебѐ, блаже́нне. сегѡ̀ ра́ди съ весе́лїемъ возопи́ста бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Ра́зꙋмъ бжⷭ҇твенный и҆мѣ́ѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆троча̀ бг҃одарова́нное, возгнꙋша́лсѧ є҆сѝ ꙗ҆зы́ческїѧ пре́лести, мꙋ́дре. роди́тельское же бл҃гоче́стїе возлю́бль, добродѣ́тельми а҆́ки лѣ́ствицею ѿ си́лы въ си́лꙋ восходѧ́й, блгⷣть бж҃їю прїѡбрѣ́лъ є҆сѝ, ю҆́же и҆спросѝ полꙋчи́ти и҆ на́мъ, почита́ющымъ тѧ̀ зва̑нїи си́ми:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гочести̑вымъ роди́телємъ мл҃твенное прозѧбе́нїе: ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїѧ и҆́хъ наслѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, рожде́нїемъ свои́мъ возвесели́вый мно́гихъ: ра́дꙋйсѧ, ѿ ᲂу҆тро́бы ма́тернїѧ блгⷣтїю свы́ше ѡ҆сѣне́нный.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоꙋха́нный крі́не дѣ́вства и҆ нетлѣ́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆сщ҃е́нный дꙋше́ю же и҆ тѣ́ломъ.

Ра́дꙋйсѧ, вмести́лище даро́ванїй бж҃їихъ: ра́дꙋйсѧ ѿ ю҆́ности і҆дѡлослꙋже́нїе презрѣ́вый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́стинное бг҃опочита́нїе, да́же до сме́рти возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоче́стїемъ твои́мъ ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ хрⷭ҇тꙋ̀.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ блгⷣтїю є҆гѡ̀ мно́гъ пло́дъ сотвори́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ сотворѝ тѧ̀, дими́трїе, хра́бра во бра́нехъ, врагѡ́мъ стра́шна, всѣ̑мъ лю́демъ и҆мени́та. тѣ́мже и҆ ѕлочести́вый ца́рь маѯїмїа́нъ врꙋчѝ тебѣ̀ гра́дъ солꙋ́нь, повелѣва́ѧ, ꙗ҆́кѡ сꙋемꙋ́дрый, гна́ти хрⷭ҇тїа́ны, пою́щїѧ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧй бл҃гопрїѧ́тнꙋю по бл҃гоче́стїю ре́вность, ꙗ҆́вѣ пред̾ невѣ́рными и҆сповѣ́далъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, прехва́льне, и҆ тѣ́хъ вѣ́ровати и҆ поклонѧ́тисѧ томꙋ̀ наꙋчи́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ вторы́й па́ѵелъ бы́лъ є҆сѝ солꙋ́нѧнѡмъ, съ ни́мже вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, цр҃кви хрⷭ҇то́вой драгі́й би́сере: ра́дꙋйсѧ, гра́да твоегѡ̀ ᲂу҆краше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, бжⷭ҇твеннꙋю ре́вность въ се́рдцы свое́мъ носи́вый: ра́дꙋйсѧ, мꙋчи́телей кова̑рства побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, і҆́дольскїѧ пре́лести ѡ҆бличи́телю: ра́дꙋйсѧ, і҆́дѡльское те́рнїе посѣца́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїѧ ᲂу҆чи́телю: ра́дꙋйсѧ, на стезѝ сп҃се́нїѧ наста́вителю.

Ра́дꙋйсѧ, врагѡ́мъ ви̑димымъ и҆ неви̑димымъ непристꙋ́пне: ра́дꙋйсѧ, во́ине хрⷭ҇то́въ непобѣди́ме.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рею ѡ҆держи́мъ помышле́нїй ѕло́бныхъ, нечести́вый ца́рь смѧте́сѧ, ᲂу҆вѣ́дѣвъ тѧ̀, всече́стне, вѣ́рнаго бы́ти раба̀ хрⷭ҇то́ва, къ вѣ́рѣ въ того̀ приводѧ́ща и҆ і҆́дѡлы низлага́юща, солꙋ́нѧнъ же наꙋча́юща, сла́вити трист҃о́е и҆́мѧ бж҃їе и҆ пѣ́ти томꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́ша, ꙗ҆́кѡ дыша́щїй на тѧ̀, дими́трїе, ꙗ҆́ростїю маѯїмїа́нъ грѧде́тъ въ солꙋ́нь, мл҃твою и҆ поще́нїи предꙋгото́вилъ є҆сѝ себѐ къ мꙋче́нїю, повелѣва́ѧ лꙋ́ппꙋ, вѣ́рномꙋ тѝ рабꙋ̀, всѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ твоѧ̑ и҆ бога́тства привре́мєннаѧ расточи́ти ᲂу҆бѡ́гимъ. тѣ́мже восхвалѧ́юще тѧ̀ съ любо́вїю зове́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, проше́нїѧ мꙋчи́телева не ᲂу҆боѧ́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, да хрⷭ҇та̀ прїѡбрѧ́щеши, всѧ̑ расточи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, сꙋ́етнꙋю сла́вꙋ мі́ра сегѡ̀ во ᲂу҆мє́ты вмѣни́вый: ра́дꙋйсѧ, нбⷭ҇нꙋю сла́вꙋ ᲂу҆ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ полꙋчи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ состра́ждеши всѣ̑мъ тре́бꙋющымъ ѿ тебє̀ по́мощи: ра́дꙋйсѧ, сꙋ́щымъ въ нꙋжда́хъ ско́рый застꙋ́пниче.

Ра́дꙋйсѧ, ни́щихъ ѡ҆богати́телю: ра́дꙋйсѧ, си́рыхъ предста́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆бѡ́гимъ помо́щниче: ра́дꙋйсѧ, а҆́лчꙋщымъ пита́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнѣй ѕвѣздѣ̀ ᲂу҆подо́бльсѧ, дими́трїе, дерзнове́ннѡ со́лнце пра́вды проповѣ́далъ є҆сѝ тьмо́ю одержимомꙋ ца́рю. въ темни́цѣ же и҆̀мъ заключе́нный, славосло́вилъ є҆сѝ въ не́й, ꙗ҆́кѡ въ черто́зѣ свѣ́тлѣ, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, съ весе́лїемъ поѧ̀ томꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѧ добра̀ ненави́стникъ дїа́волъ тече́нїе, достоблаже́нне, сконча́тисѧ и҆мꙋ́щее, за́вистїю снѣда́емь, ᲂу҆стреми́сѧ на тѧ̀ во ѡ҆́бразѣ ско́рпїи. ты́ же, попра́въ того̀, ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ во свѣ́тлости вели́цѣй а҆́гг҃ла гдⷭ҇нѧ, ᲂу҆крѣплѧ́юща тѧ̀ и҆ вѣне́цъ ра́йскїй тебѣ̀ подаю́ща, прїимѝ ᲂу҆́бѡ и҆ ѿ на́съ земны́хъ ма́лый вѣне́цъ похвалы̀ сицева́ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, трꙋбо̀, невѣ́рнымъ хрⷭ҇та̀ бг҃а возвѣсти́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, свирѣ́ле, ᲂу҆слажда́ющаѧ слы́шанїе вѣ̑рнымъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́жествомъ твои́мъ нб҃ожи́тели возвесели́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, въ темни́цѣ мра́чнѣй ст҃ы́мъ а҆́гг҃ломъ ᲂу҆тѣ́шенный.

Ра́дꙋйсѧ, пресвѣ́тлый на нб҃сѣ́хъ черто́гъ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́ченикъ, ᲂу҆наслѣ́довавый: ра́дꙋйсѧ, во пло́ти безплѡ́тныѧ врагѝ побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ко́зни и҆́хъ, а҆́ки паꙋчи́нꙋ разори́вый: ра́дꙋйсѧ, свѣ́тлый конє́цъ побѣ́ды прїе́мый.

Ра́дꙋйсѧ, вѣнце́мъ ѿ цр҃ѧ̀ сла́вы вѣнча́нный: ра́дꙋйсѧ, сꙋгꙋ́быѧ блгⷣти ѿ негѡ̀ сподо́бивыйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ве́лїе дерзнове́нїе къ немꙋ̀ стѧжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дникъ ѕлоче́стїѧ маѯїмїа́нъ ра́довашесѧ, ꙗ҆́кѡ прекрѣ́пкїй боре́цъ є҆гѡ̀ лі́й ᲂу҆бива́ше хрⷭ҇тїа́ны. бл҃же́нный же не́сторъ не терпѧ̀ тогѡ̀ безчеловѣ́чїѧ, ᲂу҆ тебє̀, мꙋ́чениче, бл҃гослове́нїе и҆спросѝ, и҆ ше́дъ низве́рже того̀ на копїѧ̀, поѧ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ́вый въ солꙋ́нѣ просвѣще́нїе и҆́стины, свѧ́те, предпосла́лъ є҆сѝ ко гдⷭ҇ꙋ не́стора, чрез̾ посѣче́нїе ѿ нечести́выхъ. тѧ́же и҆ са́мъ, повеле́нїемъ царе́вымъ, ко́пїѧми и҆збодѣ́нъ бы́лъ є҆сѝ за хрⷭ҇та̀, пред̾ ни́мже помѧнѝ и҆ на́съ, помина́ющихъ страда̑нїѧ твоѧ̑ и҆ вопїю́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, на лі́ево низложе́нїе не́стора мл҃твами твои́ми ᲂу҆крѣпи́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ по ᲂу҆мерщвле́нїи лі́ѧ, сме́рть мꙋ́ченическꙋю кꙋ́пнѡ съ не́сторомъ прїѧ́лъ є҆сѝ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ за прободе́ннаго на крⷭ҇тѣ̀ на́съ ра́ди ко́пїѧми и҆збодѣ́нъ бы́лъ є҆сѝ: ра́дꙋйсѧ, со сла́вою на нб҃са̀ по сме́рти ѿ а҆́гг҃лъ провожде́нный.

Ра́дꙋйсѧ, въ немерца́ющемъ свѣ́тѣ дꙋше́ю пребыва́ѧй: ра́дꙋйсѧ, съ мч҃нки и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми лико́вствꙋѧй.

Ра́дꙋйсѧ, покро́ве пѣсносло́вѧщихъ тѧ̀: ра́дꙋйсѧ, мл҃твенниче ѡ҆ чтꙋ́щихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ бл҃же́нный лꙋ́ппъ бл҃гослове́нїе ѿ тебє̀, страстоте́рпче хрⷭ҇то́въ, полꙋчи́ти, взѧ̀ по кончи́нѣ твое́й пе́рстень тво́й и҆ ри́зꙋ, кро́вїю твое́ю ѡ҆моче́ннꙋю, и҆ мно́га чꙋдеса̀ и҆ и҆сцѣлє́нїѧ тѣ́ми сотвори́въ, ᲂу҆сѣ́ченъ бы́сть во главꙋ̀, да пое́тъ кꙋ́пнѡ съ тобо́ю и҆ не́сторомъ въ трⷪ҇цѣ сла́вимомꙋ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Но́вый хра́мъ созида́ѧ тебѣ̀, досточꙋ́дне, исцѣле́нный тобо́ю лео́нтїй, ѡ҆брѣ́те въ землѝ ст҃ы́ѧ мо́щи твоѧ̑, и҆сточа́ющаѧ мѵ́ро, є҆го́же бл҃гоꙋха́нїѧ и҆спо́лнисѧ ве́сь гра́дъ и҆ мно́жество болѧ́щихъ и҆сцѣлѣ̀. тѣ́мже ᲂу҆врачꙋ́й и҆ ѡ҆благоꙋха́й и҆ на́съ, вопїю́щихъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гоꙋха́нїе добродѣ́телей ѿ ю҆́ности возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, нра́въ а҆́гг҃льскїй ѿ младе́нчества стѧжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, сосꙋ́де блгⷣти: ра́дꙋйсѧ, хра́ме непоро́чности и҆ чистоты̀.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь ѡ҆би́тель въ тебѣ̀ сотворѝ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ дх҃омъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ то́й просла́ви мо́щи твоѧ̑ нетлѣ́нїемъ блгⷣти.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гово́нное мѵ́ро ѿ тѣ́хъ и҆сточа́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆сщ҃е́нїе и҆ цѣльбы̀ тѣ́ми подава́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ па́че на́рда и҆ смѵ́рны бл҃гоꙋха́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ бл҃гоꙋха́нїемъ твои́мъ ѕлово́нїе страсте́й ѿгонѧ́еши.

Ра́дꙋйсѧ, землю̀ и҆ ѻ҆дє́жды твоѧ̑ кро́вїю твое́ю ѡ҆ст҃и́вый: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́звами свои́ми на́ша ꙗ҆́звы дꙋшє́вныѧ и҆ тѣлє́сныѧ врачꙋ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ и҃.

Стра́нное и҆ ди́вное чꙋ́до сотвори́лъ є҆сѝ, пречꙋ́дне, возвраща́вшемꙋсѧ во своѧ́ си храмозда́телю твоемꙋ̀, прїи́мъ бо то́й плащани́цꙋ ѿ ст҃ы́хъ твои́хъ моще́й, волнꙋ́ющꙋюсѧ и҆ многово́днꙋю рекꙋ̀ немо́креннѡ пре́йде. тѣ́мже прославлѧ́емомꙋ въ тебѣ̀ бг҃ꙋ се́рдцемъ и҆ ᲂу҆сты̀ воспѣва́йте: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Ве́сь горѧ̀ любо́вїю и҆ ᲂу҆се́рдїемъ къ тебѣ̀, лео́нтїй вторы́й въ че́сть твою̀, свѧ́те, созда̀ хра́мъ во і҆лли́рїи, ѻ҆те́чествѣ свое́мъ, и҆ та́мѡ, ꙗ҆́кѡже и҆ въ солꙋ́нѣ, мно́жество болѧ́щихъ и҆ стра́ждꙋщихъ ѿ дꙋ́хъ нечи́стыхъ, мл҃твами твои́ми и҆сцѣлѧ́шесѧ, и҆ и҆́на мно́га соверша́хꙋсѧ чꙋдеса̀. и҆́мже мы̀, дивѧ́щесѧ тебѣ̀, вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, любо́вїю прославлѧ́ющымъ тѧ̀ крѣ́пкїй застꙋ́пниче: ра́дꙋйсѧ, созида́ющымъ во и҆́мѧ твоѐ хра́мы чꙋ́дный покро́ве.

Ра́дꙋйсѧ, здра́вїѧ пода́телю: ра́дꙋйсѧ, недꙋ́гѡвъ врачева́телю.

Ра́дꙋйсѧ, тѡ́ки кровѝ ᲂу҆ставлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, є҆па́рха марі́на ѿ стрꙋ́пѡвъ и҆ гно́ѧ свободи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆де́ждою твое́ю, ꙗ҆́кѡже па́ѵелъ ᲂу҆брꙋ́сцами, чꙋдодѣ́йствꙋѧй: ра́дꙋйсѧ, и҆мѣ́вшемꙋ лео́нтїю немо́кренный на рѣцѣ̀ пꙋ́ть показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ повинꙋ́ютсѧ тебѣ̀ быстри́ны рѣ̑чныѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ дꙋ́си ѕло́бы бѣ́гаютъ ѿ призыва́ющихъ и҆́мѧ твоѐ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ предста́тельствомъ твои́мъ и҆ мы̀ ᲂу҆пова́емъ ѿ навѣ́тѡвъ вра́жїихъ сохрани́тисѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ застꙋпле́нїемъ твои́мъ и҆ мы̀ вѣ́рꙋемъ ѿ пото́па и҆́ныхъ бѣ́дъ и҆зба́витисѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кое є҆стество̀ а҆́гг҃льское ᲂу҆диви́сѧ, дими́трїе ст҃ы́й, вели́кагѡ твоегѡ̀ дерзнове́нїѧ дѣ́лꙋ. хотѧ́щꙋ бо гдⷭ҇ꙋ врагѡ́мъ преда́ти солꙋ́нь, и҆ ꙗ҆вле́нїемъ а҆́гг҃льскимъ, повелѣ́вшꙋ тѝ ѡ҆ста́вити гра́дъ, не ѡ҆ста́вилъ є҆сѝ тогѡ̀, сла́вне. тѣ́мже сподо́бивыйсѧ ᲂу҆жа́сногѡ видѣ́нїѧ и҆ слы́шанїѧ, и҆ллю́стрїй съ тре́петомъ возглаша́ше: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Виті́и многовѣща́нныѧ не возмо́гꙋтъ разꙋмѣ́ти, ка́къ плѣнє́нныѧ и҆ногда̀ дѣ́вы, ѡ҆́бразъ тво́й, свѧ́те, плѣни́вшемꙋ и҆ и҆́хъ кнѧ́зю шве́нїем ᲂу҆гото́вавшыѧ, внеза́пꙋ восхище́ни бы́ша тобо́ю, и҆ ᲂу҆ гро́ба твоегѡ̀ поста́влени, бдѣ́нїю на па́мѧть твою̀ соверша́ющꙋсѧ, бл҃гословѧ́ще ᲂу҆́бѡ ѡ҆ тебѣ̀ гдⷭ҇а, со ᲂу҆миле́нїемъ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, за и҆́стинꙋ на землѝ, да́же до кровѝ пострада́вый: ра́дꙋйсѧ, на нб҃сѝ со дерзнове́нїемъ прⷭ҇то́лꙋ бж҃їю предстоѧ́й.

Ра́дꙋйсѧ, бл҃гопотрє́бнаѧ ѿтꙋ́дꙋ вѣ̑рнымъ посыла́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѿ бѣ́дъ призыва́ющыѧ тѧ̀ свобожда́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ во ѡ҆ѕлобле́нїи сꙋ́щымъ ско́ро помога́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь мл҃твами твои́ми бл҃гоꙋтро́бнѡ вне́млетъ.

Ра́дꙋйсѧ, чꙋде́съ неисчерпа́емый кла́дезю: ра́дꙋйсѧ, зна́менїй неѡскꙋдѣва́емый и҆сто́чниче.

Ра́дꙋйсѧ, плѣне́нныхъ свободи́телю: ра́дꙋйсѧ, ва́рварскїѧ де́рзѡсти ᲂу҆кроти́телю.

Ра́дꙋйсѧ, печа́льнымъ ᲂу҆тѣше́нїе посыла́ѧй: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щымъ ра́дость подава́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ і҃.

Спастѝ хотѧ̀ гра́дъ тво́й ѿ гла́да, ꙗ҆влѧ́лсѧ є҆сѝ, дими́трїе, во приста́нищѣхъ морски́хъ и҆ ѡ҆то́цѣхъ, повелѣва́ѧ и҆мꙋ́щымъ пшени́цꙋ плы́ти съ то́ю въ солꙋ́нь. тѣ́мже тобо́ю ѿ сме́рти и҆зба́вленнїи, бл҃года́рственнѣ поѧ́хꙋ ѡ҆ тебѣ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ гра́дꙋ твоемꙋ̀ несокрꙋши́маѧ, бг҃омꙋ́дре, и҆ неѡбори́мый защи́тникъ всѣ̑мъ призыва́ющымъ тѧ̀, занѐ та́кѡ бл҃говолѝ ѡ҆ тебѣ̀ нб҃сѐ и҆ землѝ творе́цъ. тѣ́мже и҆ на́съ наꙋчѝ приглаша́ти тебѣ̀:

Ра́дꙋйсѧ, милосе́рдїѧ вели́кїй люби́телю: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ бѣ́дствꙋющихъ сострада́тельный попечи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ гла́да вѣ̑рныѧ спаса́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѿ нашє́ствїѧ ѧ҆зы́кѡвъ тѣ́хъ и҆зыма́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, мно́жицею и҆зба́вивый солꙋ̑нѧнъ ѿ ᲂу҆́зъ рабо́ты го́рькїѧ: ра́дꙋйсѧ, гꙋби́тельнꙋю ꙗ҆́звꙋ и҆ и҆ны́й вре́дъ ѿ ни́хъ ᲂу҆дали́вый.

Ра́дꙋйсѧ, воево́до, ники́мже въ мꙋ́жествѣ ѡ҆доли́мый: ра́дꙋйсѧ, ратобо́рче, николи́же въ си́лѣ ѡ҆скꙋдева́ющий.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ на гра́дъ тво́й ᲂу҆стремлѧ́ющыѧсѧ, ꙗ҆́кѡ мѡѷсе́й а҆мали́ка, низлага́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ самѱѡ́нъ, и҆ноплеме́нники прогонѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, царє́мъ вѣ̑рнымъ на врагѝ ѡ҆доле́нїе подава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇толюби́вымъ во́инѡмъ на бра́ни помога́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе всѧ́кое побѣжда́етсѧ, прехва́льне, пред̾ сїѧ́нїемъ сла́вы твоеѧ̀ и҆ вели́чїемъ чꙋде́съ. є҆гда̀ бо і҆ꙋстїнїа́нъ ца́рь, возжелѣ̀ и҆мѣ́ти въ софі́йстѣмъ хра́мѣ ча́сть моще́й твои́хъ, ѻ҆́гнь и҆зы́де ѿ гро́ба твоегѡ̀ на посла́нные ѿ негѡ̀, возбранѧ́юще прикаса́тисѧ ра́цѣ твое́й. тѣ́мже ᲂу҆дивле́ннїи со стра́хомъ возопи́ша бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтоза́рнꙋю ѕвѣздꙋ̀, сꙋ́щымъ во тьмѣ̀ неразꙋ́мїѧ, зри́мъ тѧ̀, свѧ́те. слꙋжа́щꙋ бо ᲂу҆ гро́ба твоегѡ̀ ѻ҆нисі́форꙋ тьмо́ю свѧтота́тства держи́мꙋ, двꙋкра́тнымъ ꙗ҆вле́нїемъ твои́мъ возбрани́лъ є҆мꙋ̀ похища́ти свѣщѝ, возжига́ємыѧ вѣ́рнымъ моще́й твои́хъ. сегѡ̀ ра́ди со бл҃гоговѣ́нїемъ зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, пре́жде мч҃нческїѧ кончи́ны свѧ́тѡ пожи́вый: ра́дꙋйсѧ, по кончи́нѣ чꙋдесы̀ просла́вивыйсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ жи́въ во гра́дѣ мощмѝ твои́ми почива́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ присноживы́й чꙋдеса̀ тѣ́ми содѣва́еши.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ пра́вдꙋ ми́лостїю растворѧ́еши: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆гне́мъ ре́вности по сла́вѣ бж҃їей гори́ши.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́ѧ мѡ́щи твоѧ̑ неприкосновє́нны и҆мѣ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, каса́тисѧ и҆̀мъ дерза́ющїѧ, ꙗ҆́кѡ мо́лнїѧ ѡ҆палѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, согрѣша́ющихъ вразꙋми́телю: ра́дꙋйсѧ, свѧтота́тцєвъ наказа́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆сщ҃е́нїе подава́ѧй бл҃гоговѣ́ющымъ къ тебѣ̀ ᲂу҆се́рднѡ: ра́дꙋйсѧ, мѵ́ромъ ѡ҆бл҃гоꙋха́ѧй чтꙋ́щихъ тѧ̀ вѣ́рнѡ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ в҃і.

Блгⷣть прїѧ́лъ є҆сѝ, дими́трїе, цѣли́ти всѧ́къ недꙋ́гъ и҆ всѧ́кꙋ ꙗ҆́зю въ лю́дехъ. пода́ждь ᲂу҆́бѡ и҆ на́шимъ дꙋша́мъ и҆ тѣлесє́мъ и҆сцѣле́нїе, да бг҃ꙋ, дарова́вшемꙋ на́мъ тебѣ̀, помо́щника и҆ врачева́телѧ, бл҃года́рственнѣ воспои́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѧ̑ чꙋдеса̀, ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, досточꙋ́дне, пред̾ нечести́выми хрⷭ҇та̀ бг҃а дерзнове́ннѡ и҆сповѣ́давша, прославлѧ́емъ мч҃нческꙋю кончи́нꙋ твою̀, почита́емъ па́мѧть твою̀, и҆ сицева̑ѧ ра́дѡстнаѧ тебѣ̀ прино́симъ:

Ра́дꙋйсѧ, стопа́мъ хрⷭ҇та̀ сп҃си́телѧ всѣ́хъ ре́вностный послѣ́дователю: ра́дꙋйсѧ, страсте́мъ є҆гѡ̀ мꙋ́жественный подража́телю.

Ра́дꙋйсѧ, съ нбⷭ҇ными си́лами прославлѧ́ѧй бг҃а: ра́дꙋйсѧ, съ цари́цею нб҃сѐ и҆ землѝ молѧ́йсѧ ѡ҆ мі́рѣ.

Ра́дꙋйсѧ, многоцѣле́бнагѡ мѵ́ра сподоблѧ́ѧй вѣ́рныхъ: ра́дꙋйсѧ, разсла́бленныѧ тѣ́ломъ и҆ дꙋ́хомъ и҆сцѣлѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й дими́трїе, сла́вный великомч҃ниче и҆ чꙋдотво́рче.

Конда́къ г҃і.

Ѽ ст҃ы́й великомч҃нче и҆ вѣ́рный ᲂу҆го́дниче хрⷭ҇то́въ, дими́трїе мѷроточи́ве, ма́лое сїѐ пѣсносло́вїе ѿ на́съ прїе́мше, молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, да вселѧ́етсѧ и҆ бл҃гоꙋха́етъ въ сердца́хъ на́шихъ ст҃ы́нѧ правосла́вной вѣ́ры, да ᲂу҆множа́етсѧ въ житїѝ на́шемъ є҆ле́й бл҃ги́хъ дѣ́лъ, да не ᲂу҆га́снꙋтъ свѣти́льники на́ши въ полꙋ́нощный ча́съ срѣ́тенїѧ нбⷭ҇наго жениха̀, и҆ да сподо́бимсѧ вмѣ́стѣ съ тобо́ю воспѣва́ти є҆мꙋ̀ въ вѣ́чномъ црⷭ҇твїи: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́ли г҃-жды, та́же і҆́косъ а҃-й, и҆ конда́къ а҃-й.

Моли́тва.

Ст҃ы́й и҆ сла́вный великомч҃ниче хрⷭ҇то́въ дими́трїе, ско́рый помо́щниче и҆ те́плый застꙋ́пниче съ вѣ́рою притека́ющихъ къ тебѣ̀! предстоѧ̀ съ дерзнове́нїемъ нбⷭ҇номꙋ цр҃ю̀, и҆спросѝ ᲂу҆ негѡ̀ проще́нїе согрѣше́нїй на́шихъ и҆ ѡ҆ є҆́же и҆зба́витисѧ на́мъ ѿ всегꙋби́тельныѧ ꙗ҆́звы, трꙋ́са, пото́па, ѻ҆гнѧ̀, меча̀ и҆ вѣ́чныѧ ка́зни. молѝ бла́гость є҆гѡ̀, є҆́же ᲂу҆ще́дрити гра́дъ сѣ́й, ѡ҆би́тель сїю̀ и҆ всѧ́кꙋю странꙋ̀ хрⷭ҇тїа́нскꙋю. и҆схода́тайствꙋй ᲂу҆ цр҃ѧ̀ ца́рствꙋющихъ на врагѝ побѣ́дꙋ и҆ ѡ҆доле́нїе правосла́внымъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ, все́й держа́вѣ правосла́вной ми́ръ, тишинꙋ̀, тве́рдость въ вѣ́рѣ и҆ преспѣ́ѧнїе во бл҃гоче́стїи: на́мъ же, чтꙋ́щымъ честнꙋ́ю па́мѧть твою̀, и҆спросѝ бл҃года́тное ᲂу҆крѣпле́нїе на дѣла̀ блага̑ѧ, да благоꙋтро́бное влады́цѣ на́шемꙋ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ здѣ̀ творѧ́ще, сподо́бимсѧ мл҃твами твои́ми наслѣ́довати црⷭ҇твїе нбⷭ҇ное длѧ вѣ́чнагѡ прославле́нїѧ є҆гѡ̀ со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ. А҆ми́нь.

Краткое житие великомученика Димитрия Солунского (Фессалоникийского)

Ро­ди­те­ли, тай­ные хри­сти­ане, кре­сти­ли его и на­ста­ви­ли в ве­ре. Отец его, рим­ский про­кон­сул, умер, ко­гда Ди­мит­рий до­стиг со­вер­шен­но­ле­тия. Им­пе­ра­тор Мак­си­ми­ан Га­ле­рий, всту­пив­ший на пре­стол в 305 го­ду, на­зна­чил Ди­мит­рия на ме­сто от­ца вла­сти­те­лем и во­е­во­дой Фес­са­ло­ний­ской об­ла­сти. Глав­ной обя­зан­но­стью Ди­мит­рия бы­ло за­щи­щать свою об­ласть от внеш­них вра­гов, но им­пе­ра­тор по­тре­бо­вал от него так­же, чтобы он ис­треб­лял хри­сти­ан. Ди­мит­рий вме­сто это­го стал ис­ко­ре­нять язы­че­ские обы­чаи, а языч­ни­ков об­ра­щать к Хри­сто­вой ве­ре.

Ко­неч­но, им­пе­ра­то­ру вско­ре до­нес­ли, что про­кон­сул Ди­мит­рий – хри­сти­а­нин. Воз­вра­ща­ясь из по­хо­да про­тив сар­ма­тов (пле­мен, на­се­ляв­ших при­чер­но­мор­ские сте­пи), Мак­си­ми­ан оста­но­вил­ся в Со­лу­ни. Го­то­вясь к смер­ти, Ди­мит­рий раз­дал свое иму­ще­ство бед­ным, а сам пре­дал­ся мо­лит­ве и по­сту. Им­пе­ра­тор за­клю­чил про­кон­су­ла в тем­ни­цу и стал раз­вле­кать се­бя и жи­те­лей Со­лу­ни гла­ди­а­тор­ски­ми сра­же­ни­я­ми в цир­ке. Хри­сти­ан разыс­ки­ва­ли и та­щи­ли на аре­ну. Из­вест­ный сре­ди гла­ди­а­то­ров за­дор­ный Лий лег­ко одоле­вал крот­ких хри­сти­ан в сра­же­нии и при ли­ко­ва­нии озве­рев­шей тол­пы сбра­сы­вал их на ко­пья во­и­нов.

Юно­ша Нестор, из хри­сти­ан, на­ве­стил Ди­мит­рия в тем­ни­це, и Ди­мит­рий бла­го­сло­вил его на еди­но­бор­ство с Ли­ем. Укреп­ля­е­мый Бо­гом, Нестор одо­лел гор­до­го гла­ди­а­то­ра и бро­сил его на ко­пья во­и­нов. Несто­ра долж­ны бы­ли на­гра­дить как по­бе­ди­те­ля, но вме­сто это­го его каз­ни­ли как хри­сти­а­ни­на.

По при­ка­зу им­пе­ра­то­ра тем­нич­ная стра­жа прон­зи­ла Ди­мит­рия ко­пья­ми в 306 го­ду. Те­ло ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия вы­бро­си­ли на съе­де­ние зве­рям, но со­лу­няне тай­но пре­да­ли его зем­ле. Слу­га Ди­мит­рия Лупп взял кро­ва­вую ри­зу и пер­стень му­че­ни­ка и на­чал ими ис­це­лять недуж­ных. Его то­же каз­ни­ли. В прав­ле­ние им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го (324–337 гг.) над мо­ги­лой ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия воз­двиг­ли храм, а через сто лет бы­ли об­ре­те­ны его нетлен­ные мо­щи. При гро­бе ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия со­вер­ша­лись чу­де­са и ис­це­ле­ния. В прав­ле­ние им­пе­ра­то­ра Мав­ри­кия ава­ры, жив­шие на До­ну, оса­ди­ли го­род Со­лунь. Свя­той Ди­мит­рий явил­ся на го­род­ской стене, и 100-ты­сяч­ное вой­ско оса­ждав­ших об­ра­ти­лось в бег­ство. В дру­гой раз свя­той спас го­род от го­ло­да. Жи­тие свя­то­го Ди­мит­рия по­вест­ву­ет, что он осво­бож­дал плен­ных от ига невер­ных и по­мо­гал им до­стиг­нуть Со­лу­ни.

С VII ве­ка при ра­ке свя­то­го Ди­мит­рия на­ча­ло ис­те­кать бла­го­вон­ное и чу­до­твор­ное ми­ро, о чем пи­са­ли совре­мен­ни­ки. В XIV ве­ке Ди­мит­рий Хри­зо­лог пи­сал о нем: ми­ро «по свой­ству сво­е­му не во­да, но гу­ще ее и не по­хо­же ни на од­но из из­вест­ных нам ве­ществ... Оно уди­ви­тель­нее всех бла­го­во­ний не толь­ко ис­кус­ствен­ных, но и по есте­ству со­здан­ных Бо­гом». По этой при­чине ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия на­име­но­ва­ли Ми­ро­то­чи­вым.

Полное житие великомученика Димитрия Солунского (Фессалоникийского)

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ди­мит­рий, сын бла­го­род­ных и бла­го­че­сти­вых ро­ди­те­лей, про­ис­хо­дил из го­ро­да Со­лу­ни, где отец его был во­е­во­дою. В то вре­мя нече­сти­вые ца­ри воз­двиг­ли на хри­сти­ан же­сто­кое го­не­ние; по­се­му отец Ди­мит­рия, тай­но ве­ро­вав­ший в Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста и ис­пол­няв­ший Его за­по­ве­ди, не осме­ли­вал­ся яв­но ис­по­ве­до­вать пре­свя­тое Его имя, бо­ясь страш­ных угроз языч­ни­ков. Внут­ри па­лат сво­их в со­кро­вен­ной гор­ни­це он имел две свя­тые ико­ны, укра­шен­ные зо­ло­том и ка­ме­нья­ми; на од­ной из них бы­ло изо­бра­же­ние Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, а на дру­гой – Пре­свя­той Бо­го­ма­те­ри; пред си­ми ико­на­ми он воз­жи­гал све­чи, вос­ку­рял фими­ам. В сей уеди­нен­ной хра­мине он вме­сте с су­пру­гой сво­ей ча­сто воз­но­сил мо­лит­вы Ис­тин­но­му Бо­гу, в выш­них жи­ву­ще­му, Еди­но­род­но­му Сы­ну Его и Пре­не­по­роч­ной Вла­ды­чи­це. Сии бла­го­че­сти­вые су­пру­ги щед­ро оде­ля­ли ни­щих ми­ло­сты­ней и ни­ко­гда не от­ка­зы­ва­ли лю­дям нуж­да­ю­щим­ся. Од­но лишь силь­но пе­ча­ли­ло их: не бы­ло у них де­тей. Они усерд­но про­си­ли Гос­по­да, чтобы Он да­ро­вал им на­след­ни­ка, и спу­стя несколь­ко вре­ме­ни же­ла­ние их ис­пол­ни­лось.

Все­выш­ний внял их мо­лит­вам и да­ро­вал им сы­на, свя­то­го Ди­мит­рия. Ве­ли­ко бы­ло ли­ко­ва­ние ро­ди­те­лей, силь­но они бла­го­да­ри­ли Гос­по­да. Вся Со­лунь раз­де­ля­ла ра­дость сво­е­го во­е­во­ды, ко­то­рый устро­ил тра­пе­зу для все­го го­ро­да, осо­бен­но же для убо­гих.

Ко­гда от­рок воз­рос и мог уже по­сти­гать ис­ти­ну, ро­ди­те­ли вве­ли его в хра­ми­ну, где бы­ли свя­тые ико­ны и, ука­зы­вая на них, ска­за­ли:

– Вот изо­бра­же­ние Еди­но­го Ис­тин­но­го Бо­га, со­тво­рив­ше­го небо и зем­лю, а это – об­раз Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

Они на­учи­ли его свя­тым за­по­ве­дям Хри­сто­вым, объ­яс­ни­ли ему все, чрез что че­ло­век мо­жет по­знать Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста и пред­ста­ви­ли ему, на­сколь­ко су­ет­на и па­губ­на ве­ра в сквер­ных бо­гов язы­че­ских.

С се­го вре­ме­ни Ди­мит­рий, вра­зум­ля­е­мый как сло­ва­ми сво­их ро­ди­те­лей, так в осо­бен­но­сти на­став­ля­е­мый свы­ше Ду­хом Свя­тым, по­знал ис­ти­ну: уже Бо­жия бла­го­дать по­чи­ва­ла на нем; всей ду­шой уве­ро­вал он в Гос­по­да и, по­кло­ня­ясь свя­тым ико­нам, с бла­го­го­ве­ни­ем ло­бы­зал их.

То­гда ро­ди­те­ли Ди­мит­рия, при­звав свя­щен­ни­ка и неко­то­рых из­вест­ных им хри­сти­ан, в по­та­ен­ном сво­ем хра­ме кре­сти­ли от­ро­ка во имя От­ца и Сы­на и Свя­то­го Ду­ха.

Вос­при­няв Свя­тое Кре­ще­ние, Ди­мит­рий по­учал­ся ис­тин­ной ве­ре, воз­рас­тал как го­да­ми, так и ра­зу­мом, под­ни­мал­ся и вы­ше и вы­ше по ле­стви­це доб­ро­де­те­лей – и бла­го­дать Бо­жия все бо­лее про­све­ща­ла и вра­зум­ля­ла его.

Ко­гда Ди­мит­рий до­стиг со­вер­шен­но­лет­не­го воз­рас­та, ро­ди­те­ли его пе­ре­се­ли­лись из сей вре­мен­ной жиз­ни, пре­по­дав сво­е­му сы­ну при­мер Бо­го­угод­ной жиз­ни и оста­вив его на­след­ни­ком все­го име­ния.

Меж­ду тем царь Мак­си­ми­ан, узнав о смер­ти во­е­во­ды Со­лун­ско­го, при­звал к се­бе сы­на его, свя­то­го Ди­мит­рия. За­ме­тив, что он ра­зу­мен и храбр в бо­ях, царь на­зна­чил его пра­ви­те­лем всей Со­лун­ской об­ла­сти; по­ру­чая ему та­кую долж­ность, ска­зал:

– Со­хра­няй род­ной твой го­род и очи­сти его от нече­сти­вых хри­сти­ан, пре­да­вай смер­ти каж­до­го, кто толь­ко при­зо­вет имя Рас­пя­то­го.

При­няв цар­ское на­зна­че­ние, Ди­мит­рий воз­вра­тил­ся до­мой и с че­стью был встре­чен жи­те­ля­ми го­ро­да. Уже дав­но он же­лал утвер­дить в род­ном го­ро­де свет ис­тин­ной ве­ры и скор­бел, ко­гда ви­дел, что жи­те­ли Со­лу­ни по­кло­ня­лись без­душ­ным идо­лам. Те­перь по при­бы­тии в го­род тот­час же пред все­ми он на­чал ис­по­ве­до­вать и про­слав­лять Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста; он всех по­учал за­по­ве­дям Хри­сто­вым, об­ра­щал языч­ни­ков к свя­той ве­ре и ис­ко­ре­нял сквер­ное мно­го­бо­жие; сло­вом, он был для со­лу­нян вто­рым апо­сто­лом Пав­лом. Слух о сем ско­ро до­шел и до са­мо­го Мак­си­ми­а­на. Царь, узнав, что по­став­лен­ный им пра­ви­тель Ди­мит­рий – хри­сти­а­нин и мно­гих уже об­ра­тил в свою ве­ру, силь­но раз­гне­вал­ся. Как раз в то са­мое вре­мя, воз­вра­ща­ясь с Сар­мат­ской[1] вой­ны, царь оста­но­вил­ся в Со­лу­ни. Еще до при­бы­тия Мак­си­ми­а­на в го­род, Ди­мит­рий по­ру­чил сво­е­му вер­но­му слу­ге, по име­ни Луп­пу, все иму­ще­ство, до­став­ше­е­ся ему по­сле ро­ди­те­лей, зо­ло­то, се­реб­ро, дра­го­цен­ные ка­ме­нья и одеж­ды и ве­лел все сие раз­дать бед­ным и нуж­да­ю­щим­ся.

– Раз­де­ли сие бо­гат­ство зем­ное меж­ду ни­ми, – при­ба­вил свя­той, – бу­дем ис­кать се­бе бо­гат­ства небес­но­го.

А сам стал мо­лить­ся и по­стить­ся, го­то­вясь та­ким об­ра­зом к вен­цу му­че­ни­че­ско­му. Царь немед­лен­но на­чал узна­вать, прав­да ли то, что слы­шал он о Ди­мит­рии? Бес­тре­пет­но вы­сту­пив пред ца­рем, Ди­мит­рий ис­по­ве­дал се­бя хри­сти­а­ни­ном и стал по­ри­цать язы­че­ское мно­го­бо­жие. Злой му­чи­тель тот­час же при­ка­зал за­клю­чить ис­по­вед­ни­ка ис­тин­ной ве­ры в тем­ни­цу. Вой­дя ту­да, свя­той мо­лил­ся сло­ва­ми про­ро­ка Да­ви­да: «По­спе­ши, Бо­же, из­ба­вить ме­ня, [по­спе­ши], Гос­по­ди, на по­мощь мне» (Пс.69:2). «Ибо Ты – на­деж­да моя, Гос­по­ди Бо­же, упо­ва­ние мое от юно­сти мо­ей. На Те­бе утвер­ждал­ся я от утро­бы; Ты из­вел ме­ня из чре­ва ма­те­ри мо­ей; Те­бе хва­ла моя не пре­станет. Ра­ду­ют­ся уста мои, ко­гда я пою Те­бе, и ду­ша моя, ко­то­рую Ты из­ба­вил; и язык мой вся­кий день бу­дет воз­ве­щать прав­ду Твою» (Пс.70:5-6, 23-24).

Как в свет­лом чер­то­ге си­дел Ди­мит­рий в тем­ни­це, хва­ля и про­слав­ляя Бо­га. Диа­вол, же­лая устра­шить его, об­ра­тил­ся в скор­пи­о­на и хо­тел уяз­вить свя­то­го в но­гу. Озна­ме­но­вав се­бя крест­ным зна­ме­ни­ем, свя­той без­бо­яз­нен­но на­сту­пил на скор­пи­о­на, про­из­но­ся сло­ва Да­ви­да: "на ас­пи­да и ва­си­лис­ка на­сту­пишь; по­пи­рать бу­дешь льва и дра­ко­на" (Пс.90:13).

Про­во­дя та­ким об­ра­зом вре­мя в тем­ни­це, свя­той удо­сто­ил­ся по­се­ще­ния Ан­ге­ла Бо­жия; в яр­ком све­те пред­стал пред ним небес­ный по­слан­ник с пре­крас­ным рай­ским вен­цом и ска­зал:

– Мир те­бе, стра­да­лец Хри­стов, му­жай­ся и кре­пись!

Свя­той же от­ве­чал:

– Ра­ду­юсь о Гос­по­де и ве­се­люсь о Бо­ге, Спа­се мо­ем!

Сие яв­ле­ние Ан­ге­ла уте­ши­ло и обод­ри­ло свя­то­го стра­даль­ца; еще силь­нее же­лал он за­пе­чат­леть сво­ею кро­вью ис­по­ве­да­ние ис­тин­ной ве­ры Хри­сто­вой.

Меж­ду тем царь устро­ил иг­ры и стал за­бав­лять­ся зре­ли­ща­ми. Был у него один вы­да­ю­щий­ся бо­ец, ро­дом ван­дал[2], по име­ни Лий. При­ка­зав для него по­стро­ить вы­со­кие под­мост­ки, Мак­си­ми­ан с боль­шим удо­воль­стви­ем смот­рел на то, как Лий бо­рет­ся с сво­и­ми про­тив­ни­ка­ми и, низ­вер­гая их с вы­со­ты на ко­пья, пре­да­ет их му­чи­тель­ной смер­ти. Сре­ди зри­те­лей на­хо­дил­ся один юно­ша – хри­сти­а­нин – по име­ни Нестор; узы ду­хов­ной друж­бы со­еди­ня­ли его со свя­тым Ди­мит­ри­ем, ко­то­рый был его на­став­ни­ком в ве­ре. Ви­дя, что Лий мно­гих уби­ва­ет и осо­бен­но силь­но гу­бит хри­сти­ан, – по­след­них на­силь­но за­став­ля­ли всту­пать в бой с Ли­ем, – сей юно­ша, вос­пря­нув ду­хом, по­же­лал сра­зить­ся с цар­ским бор­цом. Но преж­де, неже­ли всту­пить в бой, он от­пра­вил­ся в тем­ни­цу к свя­то­му Ди­мит­рию. Здесь Нестор рас­ска­зал ему все, что де­ла­ет Лий, со­об­щил, что же­ла­ет всту­пить в борь­бу с сим неми­ло­серд­ным гу­би­те­лем хри­сти­ан, и про­сил у свя­то­го бла­го­сло­ве­ния и мо­лит­вы. Озна­ме­но­вав его крест­ным зна­ме­ни­ем, Ди­мит­рий пред­рек ему:

– Ты одер­жишь по­бе­ду над Ли­ем и пре­тер­пишь му­ки за Хри­ста!

По­дой­дя к ме­сту зре­ли­ща, Нестор во все­услы­ша­ние вос­клик­нул:

– Бо­же Ди­мит­ри­ев, по­мо­ги мне в борь­бе с мо­им про­тив­ни­ком!

За­тем, всту­пив в бой с Ли­ем, он одо­лел цар­ско­го бор­ца и сбро­сил его вниз с по­мо­ста на ост­рые ко­пья. Ги­бель Лия силь­но опе­ча­ли­ла ца­ря; он тот­час же при­ка­зал пре­дать смерт­ной каз­ни бла­жен­но­го Несто­ра[3]. Но сие не мог­ло уте­шить Мак­си­ми­а­на, весь день и всю ночь жа­лел он о смер­ти Лия. Узнав, что Нестор всту­пил в еди­но­бор­ство с Ли­ем по со­ве­ту и бла­го­сло­ве­нию Ди­мит­рия, царь по­ве­лел и свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка прон­зить ко­пья­ми.

– Лий, – ду­мал без­за­кон­ный му­чи­тель, – был низ­ри­нут ру­кою Несто­ра на острия ко­пий; ка­кую смерть пре­тер­пел он, та­кую же долж­но пре­тер­петь и свя­то­му Ди­мит­рию, пусть он по­гибнет тою же смер­тью, ка­кой по­гу­бил и на­ше­го лю­би­мо­го бор­ца Лия.

Но безум­ный му­чи­тель пре­льщал­ся, по­ла­гая, что смерть пра­вед­ни­ка и греш­ни­ка оди­на­ко­ва; он за­блуж­дал­ся в сем, ибо смерть греш­ни­ков лю­та, а кон­чи­на свя­тых чест­на пред оча­ми Гос­по­да.

Лишь толь­ко за­брез­жи­лось утро 26 ок­тяб­ря, в тем­ни­цу к Ди­мит­рию во­шли во­и­ны; они за­ста­ли свя­то­го му­жа сто­я­щим на мо­лит­ве и тут же устре­ми­лись на него и прон­зи­ли ко­пья­ми. Так пре­дал сей ис­по­вед­ник Хри­стов в ру­ки Со­зда­те­ля чест­ную и свя­тую свою ду­шу[4].

Но­чью хри­сти­ане тай­но взя­ли те­ло свя­то­го, бес­чест­но по­вер­жен­ное в пра­хе, и бла­го­го­вей­но по­греб­ли его.

На ме­сте бла­жен­ной кон­чи­ны свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка на­хо­дил­ся вер­ный раб его, вы­ше­упо­мя­ну­тый Лупп; он бла­го­го­вей­но взял ри­зу сво­е­го гос­по­ди­на, оро­шен­ную его чест­ною кро­вью, в ко­то­рой омо­чил и пер­стень. Сею ри­зою и перст­нем он со­тво­рил мно­го чу­дес, ис­це­ляя вся­кие бо­лез­ни и из­го­няя лу­ка­вых ду­хов.

Слух о та­ких чу­де­сах раз­нес­ся по всей Со­лу­ни, так что все боль­ные ста­ли сте­кать­ся к Луп­пу. Узнав о сем, Мак­си­ми­ан при­ка­зал взять бла­жен­но­го Луп­па и от­ру­бить ему го­ло­ву. И так доб­рый раб по­сле­до­вал за гос­по­ди­ном сво­им, свя­тым Ди­мит­ри­ем, в оби­те­ли небес­ные.

Ко­гда уже про­шло мно­го вре­ме­ни и го­не­ние на хри­сти­ан пре­кра­ти­лось, над гро­бом свя­то­го Ди­мит­рия воз­двиг­ли неболь­шой храм; здесь со­вер­ша­лось мно­го чу­дес, и мно­го бо­ля­щих по­лу­ча­ли ис­це­ле­ния от сво­их неду­гов. Один ил­ли­рий­ский знат­ный вель­мо­жа, по име­ни Леон­тий[5], впал в тяж­кий, неиз­ле­чи­мый недуг. Слы­ша о чу­де­сах свя­то­го стра­сто­терп­ца, он с ве­рою об­ра­тил­ся к свя­то­му ве­ли­ко­му­че­ни­ку Ди­мит­рию. Ко­гда его внес­ли в храм и по­ло­жи­ли на том ме­сте, где бы­ли по­гре­бе­ны мо­щи свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка, он тот­час по­лу­чил ис­це­ле­ние и встал со­вер­шен­но здо­ро­вым, бла­го­да­ря Бо­га и про­слав­ляя Его угод­ни­ка свя­то­го Ди­мит­рия.

По чув­ству бла­го­дар­но­сти к свя­то­му Леон­тий за­хо­тел вы­стро­ить в честь се­го слав­но­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка ве­ли­кую и пре­крас­ную цер­ковь. Преж­ний неболь­шой храм был разо­бран, и вот, ко­гда ста­ли ко­пать ров для фун­да­мен­та, бы­ли об­ре­те­ны мо­щи свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия, со­вер­шен­но це­лые и без вся­ко­го тле­ния; из них ис­те­ка­ло бла­го­вон­ное ми­ро, так что весь го­род на­пол­нил­ся бла­го­уха­ни­ем.

На сие ду­хов­ное тор­же­ство со­бра­лось мно­го на­ро­да. С ве­ли­ким бла­го­го­ве­ни­ем свя­тые мо­щи бы­ли взя­ты из зем­ли, при­чем бес­чис­лен­ное мно­же­ство боль­ных по­лу­ча­ли ис­це­ле­ние чрез по­ма­за­ние ис­те­кав­шим ми­ром[6]. Леон­тий ра­до­вал­ся не столь­ко о сво­ем ис­це­ле­нии, сколь­ко об от­кры­тии свя­тых мо­щей. Ско­ро окон­чил он на­ча­тое де­ло и по­стро­ил на том ме­сте пре­крас­ный храм во имя свя­то­го Ди­мит­рия. Здесь в ков­че­ге, око­ван­ном зо­ло­том и се­реб­ром и укра­шен­ном дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми, и бы­ли по­ло­же­ны чест­ные мо­щи ве­ли­ко­му­че­ни­ка. Но за­бо­ты Леон­тия про­сти­ра­лись еще да­лее: он ку­пил се­ла и ви­но­град­ни­ки и от­дал их на со­дер­жа­ние слу­жа­щих при сей церк­ви. Ко­гда при­шло ему вре­мя воз­вра­тить­ся на ро­ди­ну, он за­ду­мал взять с со­бою неко­то­рую часть мо­щей свя­то­го, чтобы в сво­ем го­ро­де по­стро­ить цер­ковь во имя Ди­мит­рия. Но свя­той, явив­шись, за­пре­тил ему от­де­лять ка­кую бы ни бы­ло часть мо­щей. То­гда Леон­тий взял толь­ко обаг­рен­ную кро­вью свя­то­го пла­ща­ни­цу и, вло­жив ее в зо­ло­той ков­чег, от­пра­вил­ся к се­бе в Ил­ли­рию. Во вре­мя пу­те­ше­ствия от той пла­ща­ни­цы по мо­лит­вам свя­то­го про­изо­шло мно­го чу­дес. Раз Леон­тию во вре­мя сво­е­го воз­вра­ще­ния над­ле­жа­ло пе­ре­прав­лять­ся чрез од­ну ре­ку, ко­то­рая силь­но раз­ли­лась и гроз­но бу­ше­ва­ла[7]; страх и ужас охва­ти­ли его, но вдруг пред ним пред­стал свя­той Ди­мит­рий и ска­зал:

– Возь­ми ков­чег с пла­ща­ни­цей в ру­ки и пе­ре­стань бо­ять­ся.

Леон­тий по­сту­пил по со­ве­ту свя­то­го: и сам он, и быв­шие с ним все бла­го­по­луч­но пе­ре­пра­ви­лись. Ко­гда он воз­вра­тил­ся к се­бе на ро­ди­ну, то преж­де все­го по­стро­ил пре­крас­ный храм во имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия. При­зы­вая с ве­рою имя се­го ве­ли­ко­го по­движ­ни­ка Хри­сто­ва, Леон­тий по мо­лит­вам свя­то­го со­тво­рил чу­де­са. Пра­ви­тель Ил­ли­рии был силь­но бо­лен, так что гной и стру­пья по­кры­ва­ли все его те­ло от го­ло­вы до ног. Но Леон­тий из­ба­вил бо­ля­ще­го от его тяж­ко­го неду­га, об­ра­тив­шись с мо­лит­вой к свя­то­му Ди­мит­рию; так­же див­но ис­це­лил он од­но­го кро­во­то­чи­во­го, увра­че­вал дру­го­го бес­ну­ю­ще­го­ся; мно­го и дру­гих чу­дес там про­изо­шло по мо­лит­вам свя­то­го. Но осо­бен­но мно­го бы­ло чу­дес в Со­лу­ни, где по­чи­ва­ли мо­щи се­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка.

Од­на­жды в хра­ме, по­свя­щен­ном свя­то­му ве­ли­ко­му­че­ни­ку, про­изо­шел по­жар. Осо­бен­но силь­но по­вре­жде­на бы­ла се­реб­ря­ная сень над мо­ща­ми угод­ни­ка Бо­жия: от ог­ня она рас­пла­ви­лась. Быв­ший в то вре­мя ар­хи­епи­скоп Ев­се­вий весь­ма за­бо­тил­ся о том, чтобы вновь сде­лать сень. Но у него бы­ло слиш­ком ма­ло се­реб­ра. В сем хра­ме на­хо­дил­ся се­реб­ря­ный трон, остав­ший­ся со­вер­шен­но непо­вре­жден­ным во вре­мя по­жа­ра. Сей трон и за­ду­мал ар­хи­епи­скоп пе­ре­лить на сень ко гро­бу свя­то­го, но по­ка еще не со­об­щал ни­ко­му о сво­ем на­ме­ре­нии. В то же са­мое вре­мя при сем хра­ме был один бла­го­че­сти­вый пре­сви­тер, по име­ни Ди­мит­рий. Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник явил­ся ему и ска­зал:

– Иди и ска­жи епи­ско­пу го­ро­да: не дер­зай пе­ре­ли­вать тро­на, ко­то­рый на­хо­дит­ся в мо­ем хра­ме.

Ди­мит­рий тот­час же от­пра­вил­ся к Ев­се­вию и ска­зал ему, чтобы он от­ка­зал­ся от сво­е­го на­ме­ре­ния. Ар­хи­епи­скоп сна­ча­ла силь­но был по­ра­жен сло­ва­ми пре­сви­те­ра, но по­том, по­ла­гая, что Ди­мит­рий мог как-ни­будь узнать его на­ме­ре­ние, пе­ре­стал ди­вить­ся се­му и да­же сде­лал вы­го­вор пре­сви­те­ру. Спу­стя несколь­ко дней ар­хи­епи­скоп уже при­ка­зал явить­ся к се­бе ма­сте­рам. В это са­мое вре­мя к Ев­се­вию вто­рич­но при­шел пре­сви­тер Ди­мит­рий и ска­зал:

– Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник сно­ва явил­ся мне греш­но­му в сон­ном ви­де­нии и при­ка­зал ска­зать те­бе: ра­ди люб­ви ко мне не пе­ре­ли­вай тро­на.

Ар­хи­епи­скоп так­же су­ро­во от­пу­стил пре­сви­те­ра, но од­на­ко по­ка не ве­лел пе­ре­ли­вать тро­на. Чрез несколь­ко вре­ме­ни он опять хо­тел бы­ло от­дать трон, но свя­той Ди­мит­рий, явив­шись то­му же пре­сви­те­ру ска­зал:

– Не уны­вай­те, я сам за­бо­чусь о мо­ем хра­ме и го­ро­де, предо­ставь­те мне са­мо­му по­пе­че­ние о том.

То­гда ар­хи­епи­скоп уже не мог воз­дер­жать­ся от слез и ска­зал всем окру­жа­ю­щим:

– По­до­ждем немно­го, бра­тие, ибо нам обе­щал свою по­мощь сам угод­ник Хри­стов.

Не успел ар­хи­епи­скоп кон­чить сво­ей ре­чи, как при­шел один со­лун­ский граж­да­нин, по име­ни Ми­на, и при­нес с со­бою 75 фун­тов се­реб­ра.

– Ча­сто свя­той Ди­мит­рий, – го­во­рил Ми­на, – из­бав­лял ме­ня от опас­но­стей и да­же спа­сал от смер­ти. Я уже дав­но хо­тел сде­лать по­жерт­во­ва­ние в храм мо­е­го ми­ло­сти­во­го по­кро­ви­те­ля и див­но­го за­ступ­ни­ка. Ныне с са­мо­го утра ка­кой-то го­лос по­буж­дал ме­ня:

– Сту­пай и сде­лай то, что на­ме­ре­вал­ся дав­но сде­лать.

От­да­вая се­реб­ро, Ми­на по­же­лал чтобы сие се­реб­ро бы­ло ис­тра­че­но на сень ко гро­бу ве­ли­ко­му­че­ни­ка. По­сле се­го яви­лись и дру­гие граж­дане со­лун­ские и так­же при­нес­ли се­реб­ро. Из по­жерт­во­ва­ний бы­ла сде­ла­на пре­крас­ная сень к гроб­ни­це свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия.

В цар­ство­ва­ние им­пе­ра­то­ра Мав­ри­кия[8] ава­ры[9] по­тре­бо­ва­ли боль­шой да­ни от жи­те­лей Ви­зан­тии, но Мав­ри­кий от­ка­зал­ся ис­пол­нить их тре­бо­ва­ние. То­гда они со­бра­ли гро­мад­ное вой­ско, в со­став ко­то­ро­го вхо­ди­ли глав­ным об­ра­зом сла­вяне, и ре­ши­ли взять Со­лунь, от­ли­чав­шу­ю­ся сво­ей об­шир­ной тор­гов­лей и ве­ли­ки­ми бо­гат­ства­ми. Хо­тя им­пе­ра­тор Мав­ри­кий и при­слал в сей го­род вой­ско, но сви­реп­ство­вав­шая неза­дол­го пе­ред тем яз­ва силь­но умень­ши­ла чис­ло со­лун­ских жи­те­лей, да и чис­ло непри­я­тель­ско­го вой­ска бы­ло гро­мад­но: оно про­сти­ра­лось до 100000. Еще дней за 10 до при­бы­тия вра­гов свя­той Ди­мит­рий явил­ся ар­хи­епи­ско­пу Ев­се­вию и ска­зал, что го­ро­ду гро­зит страш­ная опас­ность. Но со­лу­няне ду­ма­ли, что непри­я­тель­ское вой­ско при­бли­зит­ся к го­ро­ду еще не ско­ро. Вдруг, во­пре­ки ожи­да­нию, непри­я­тель по­ка­зал­ся неда­ле­ко от го­род­ских стен. Он да­же мог бы бес­пре­пят­ствен­но вой­ти но­чью в го­род, но мо­гу­ще­ствен­ная дес­ни­ца Все­выш­не­го по мо­лит­вам свя­то­го Ди­мит­рия оста­но­ви­ла див­ным об­ра­зом страш­ных вра­гов неда­ле­ко от го­ро­да. Вра­ги при­ня­ли один из укреп­лен­ных мо­на­сты­рей, на­хо­див­ших­ся вне го­ро­да, за са­мую Со­лунь и про­сто­я­ли под ним це­лую ночь; на­ут­ро они за­ме­ти­ли свою ошиб­ку и устре­ми­лись на сам го­род. Непри­я­тель­ские от­ря­ды пря­мо по­шли на при­ступ, но тут на го­род­ской стене на гла­зах у всех по­явил­ся свя­той Ди­мит­рий в ви­де во­ору­жен­но­го во­и­на и пер­во­го из непри­я­те­лей, ко­то­рый под­нял­ся на сте­ну, он по­ра­зил ко­пьем и сбро­сил со сте­ны. По­след­ний, па­дая, увлек за со­бою дру­гих на­сту­пав­ших – ужас то­гда вдруг овла­дел вра­га­ми, – они немед­лен­но от­сту­пи­ли. Но оса­да не окон­чи­лась, она толь­ко еще на­чи­на­лась. При ви­де мно­же­ства вра­гов от­ча­я­ние овла­де­ло да­же са­мы­ми храб­ры­ми. Все сна­ча­ла ду­ма­ли, что ги­бель го­ро­да неиз­беж­на. Но по­том, ви­дя бег­ство вра­гов и по­кро­ви­тель­ство див­но­го за­ступ­ни­ка, жи­те­ли обод­ри­лись и ста­ли упо­вать, что за­щит­ник Со­лу­ни, свя­той Ди­мит­рий, не оста­вит сво­е­го род­но­го го­ро­да и не до­пу­стит, чтобы он до­стал­ся вра­гам. А меж­ду тем непри­я­те­ли на­ча­ли оса­ждать го­род, при­дви­ну­ли ору­дия и ста­ли по­тря­сать ос­но­ва­ния го­род­ских стен; ту­чи стрел и кам­ней, пу­щен­ных из ме­та­тель­ных ору­дий, за­сти­ла­ли свет днев­ной – вся на­деж­да оста­ва­лась на по­мощь свы­ше, и тол­пы на­ро­да на­пол­ня­ли храм во имя свя­то­го Ди­мит­рия. В то вре­мя в го­ро­де был один бо­го­бо­яз­нен­ный и весь­ма доб­ро­де­тель­ный че­ло­век, по име­ни Ил­лю­стрий. При­дя но­чью в цер­ковь свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия, он в цер­ков­ном при­тво­ре го­ря­чо мо­лил­ся Бо­гу и Его слав­но­му угод­ни­ку об из­бав­ле­нии го­ро­да от вра­гов, и вдруг спо­до­бил­ся узреть див­ное ви­де­ние: пред ним пред­ста­ли два неких свет­лых юно­ши, кои бы­ли по­хо­жи на цар­ских те­ло­хра­ни­те­лей – то бы­ли Ан­ге­лы Бо­жии. Две­ри хра­ма са­ми рас­пах­ну­лись пред ни­ми, и они во­шли внутрь церк­ви. Ил­лю­стрий по­сле­до­вал за ни­ми, же­лая по­смот­реть, что бу­дет по­том. Вой­дя, они гро­мо­глас­но ска­за­ли:

– Где на­хо­дит­ся гос­по­дин, жи­ву­щий здесь?

То­гда явил­ся дру­гой юно­ша, по ви­ду по­хо­жий на слу­гу, и спро­сил их:

– Для че­го он ну­жен вам?

– Гос­подь по­слал нас к нему, – от­ве­ча­ли они, – чтобы ска­зать ему нечто.

Ука­зав на гроб свя­то­го, слу­га-юно­ша ска­зал:

– Вот он!

– Воз­ве­сти ему о нас, – ска­за­ли они.

То­гда юно­ша под­нял за­ве­су, и от­ту­да на­встре­чу при­шед­шим вы­шел свя­той Ди­мит­рий; ви­дом он был та­кой, как его изо­бра­жа­ют на ико­нах; от него ис­хо­дил яр­кий свет, по­доб­ный сол­неч­но­му. От стра­ха и осле­пи­тель­но­го блес­ка Ил­лю­стрий не мог смот­реть на свя­то­го. При­шед­шие юно­ши при­вет­ство­ва­ли Ди­мит­рия.

– Бла­го­дать да бу­дет с ва­ми, – от­вет­ство­вал свя­той, – что по­бу­ди­ло вас по­се­тить ме­ня?

Они же от­ве­ча­ли ему:

– Вла­ды­ка по­слал нас, по­веле­вая те­бе оста­вить го­род и пой­ти к Нему, ибо Он хо­чет пре­дать его в ру­ки вра­гов.

Услы­шав сие, свя­той пре­кло­нил го­ло­ву и мол­чал, про­ли­вая горь­кие сле­зы. А юно­ша-слу­га ска­зал при­шед­шим:

– Ес­ли бы я знал, что при­ше­ствие ва­ше не при­не­сет ра­до­сти мо­е­му гос­по­ди­ну, не ска­зал бы ему о вас.

То­гда и свя­той на­чал го­во­рить:

– Так ли из­во­лил Гос­подь мой? та­ко­ва ли во­ля Вла­ды­ки вся­че­ских, чтобы го­род ис­куп­лен­ный чест­ною кро­вью, пре­дать в ру­ки вра­гов, ко­то­рые не зна­ют Его, не ве­ру­ют в Него и не чтут Его свя­то­го име­ни?

На сие при­шед­шие от­ве­ча­ли:

– Ес­ли бы не из­во­лил так Вла­ды­ка наш, не по­слал бы Он нас к те­бе!

То­гда Ди­мит­рий ска­зал:

– Сту­пай­те, бра­тие, ска­жи­те Вла­ды­ке мо­е­му, что раб Его Ди­мит­рий го­во­рит так:

– Знаю я щед­ро­ты Твои, че­ло­ве­ко­лю­би­вый Вла­ды­ко Гос­по­ди; да­же без­за­ко­ния все­го ми­ра не мо­гут пре­взой­ти ми­ло­сер­дия Тво­е­го; ра­ди греш­ных Ты про­лил Свою свя­тую Кровь, Ты по­ло­жил за нас ду­шу Свою; про­яви же ныне ми­лость Свою на сем го­ро­де и не по­веле­вай мне остав­лять его. Ты Сам по­ста­вил ме­ня стра­жем се­го го­ро­да; поз­воль мне под­ра­жать Те­бе, мо­е­му Вла­ды­ке: дай мне по­ло­жить ду­шу свою за жи­те­лей се­го го­ро­да, и ес­ли им суж­де­но по­гиб­нуть, то по­гиб­ну и я вме­сте с ни­ми; не по­гу­би же, Гос­по­ди, го­ро­да, где все взы­ва­ют к Тво­е­му свя­то­му име­ни; ес­ли лю­ди сии и со­гре­ши­ли, они все-та­ки не от­сту­пи­ли от Те­бя: ведь Ты Бог ка­ю­щих­ся.

При­шед­шие юно­ши спро­си­ли Ди­мит­рия:

– Так ли от­ве­чать нам по­слав­ше­му нас Вла­ды­ке?

– Да, от­ве­чай­те так, – ска­зал он, – ибо я знаю, что Гос­подь "не до кон­ца гне­ва­ет­ся и не во век него­ду­ет" (Пс.102:9).

Ска­зав сие, свя­той во­шел в гроб­ни­цу, и свя­щен­ный ков­чег за­тво­рил­ся; а бе­се­до­вав­шие с ним Ан­ге­лы ста­ли неви­ди­мы. Вот что спо­до­бил­ся узреть Ил­лю­стрий в чу­дес­ном и страш­ном ви­де­нии. На­ко­нец, при­дя в се­бя, он упал на зем­лю, бла­го­да­рил свя­то­го за по­пе­че­ние о го­ро­де, воз­но­сил ему хва­лу за то, что он мо­лил Вла­ды­ку не пре­да­вать жи­те­лей Со­лу­ни в ру­ки вра­гов. Утром Ил­лю­стрий рас­ска­зал обо всем ви­ден­ном граж­да­нам и обод­рял их му­же­ствен­но бо­роть­ся с непри­я­те­ля­ми. Услы­хав рас­сказ Ил­лю­стрия, все со сле­за­ми про­си­ли Гос­по­да, чтобы Он нис­по­слал им ми­лость, и при­зы­ва­ли на по­мощь свя­то­го Ди­мит­рия. За­ступ­ле­ни­ем свя­то­го го­род остал­ся цел: в ско­ром вре­ме­ни вра­ги от­сту­пи­ли от стен с ве­ли­ким сты­дом, не имея сил взять го­род, хра­ни­мый слав­ным угод­ни­ком Бо­жи­им. На седь­мой день оса­ды вра­ги без вся­кой ви­ди­мой при­чи­ны об­ра­ти­лись в бес­по­ря­доч­ное бег­ство, по­бро­сав свои па­лат­ки и ме­та­тель­ные ору­дия. На сле­ду­ю­щий день неко­то­рые из вра­гов вер­ну­лись и рас­ска­за­ли сле­ду­ю­щее:

– С са­мо­го пер­во­го дня оса­ды мы ви­де­ли у вас та­кое мно­же­ство за­щит­ни­ков, что они да­ле­ко пре­вос­хо­ди­ли на­ше вой­ско. Мы ду­ма­ли, что во­ин­ство ва­ше скры­ва­ет­ся у вас за сте­на­ми. Вче­ра оно вдруг устре­ми­лось на нас, и мы по­бе­жа­ли.

То­гда изум­лен­ные граж­дане спро­си­ли: "кто пред­во­ди­тель­ство­вал вой­ском?"

– Мы ви­де­ли, – от­ве­ча­ли воз­вра­тив­ши­е­ся вра­ги, – ог­нен­но­го си­я­ю­ще­го му­жа на бе­лом коне в бе­ло­снеж­ной одеж­де.

Граж­дане со­лун­ские, слы­ша сие, по­ня­ли, кто об­ра­тил вра­гов в бег­ство. Так свя­той Ди­мит­рий за­щи­тил свой го­род.

Вско­ре по­сле то­го, как непри­я­те­ли от­сту­пи­ли от Со­лу­ни, дру­гое бед­ствие об­ру­ши­лось на сей го­род. Вра­ги в ве­ли­ком мно­же­стве опу­сто­ша­ли во вре­мя оса­ды все хлеб­ные за­па­сы, так что в са­мом го­ро­де про­изо­шел ве­ли­кий го­лод: лю­ди в боль­шом чис­ле ста­ли уми­рать от недо­стат­ка пи­щи. Ви­дя, что его род­ной го­род гибнет от го­ло­да, свя­той несколь­ко раз яв­лял­ся на ко­раб­лях, пла­вав­ших в мо­ре, об­хо­дил при­ста­ни и мно­гие ост­ро­ва, по­веле­вая по­всю­ду ко­раб­лям с пше­ни­цею плыть в Со­лунь, и та­ким об­ра­зом из­ба­вил от го­ло­да свой го­род[10].

Ко­гда бла­го­че­сти­вый царь Юс­ти­ни­ан[11] вы­стро­ил пре­крас­ный и ве­ли­ко­леп­ный храм в Ца­рь­гра­де во имя Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, он по­слал в Со­лунь чест­ных му­жей, чтобы они при­нес­ли от­ту­да неко­то­рую часть мо­щей свя­то­го на укра­ше­ние и освя­ще­ние вновь воз­двиг­ну­то­го хра­ма. При­дя в Со­лунь, по­слан­ные при­бли­зи­лись к чест­но­му ков­че­гу, где по­чи­ва­ли мо­щи ве­ли­ко­му­че­ни­ка, чтобы ис­пол­нить цар­ское по­ве­ле­ние; вдруг из ков­че­га вы­рвал­ся столб пла­ме­ни, осы­пав всех це­лым сно­пом искр, и из ог­ня по­слы­шал­ся го­лос:

– Стой­те и не осме­ли­вай­тесь.

Объ­ятые стра­хом, при­сут­ство­вав­шие упа­ли на зем­лю; за­тем по­слан­ные, взяв толь­ко несколь­ко зем­ли с то­го ме­ста, воз­вра­ти­лись к ца­рю и рас­ска­за­ли ему обо всем слу­чив­шем­ся с ни­ми. Все слу­шав­шие их рас­сказ бы­ли по­ра­же­ны удив­ле­ни­ем. Од­ну по­ло­ви­ну взя­той зем­ли по­слан­ные пе­ре­да­ли ца­рю, а дру­гую по­ло­жи­ли в цер­ков­ную со­су­до­хра­ни­тель­ни­цу.

На обя­зан­но­сти неко­то­ро­го юно­ши Они­си­фо­ра ле­жа­ло за­жи­гать све­чи и оправ­лять лам­па­ды в церк­ви свя­то­го Ди­мит­рия. На­у­ща­е­мый диа­во­лом, сей юно­ша стал красть све­чи и тай­но про­да­вал их, а день­ги, вы­ру­чен­ные от та­кой про­да­жи, при­сва­и­вал се­бе. Свя­той Ди­мит­рий не по­тер­пел та­ко­го зло­де­я­ния, со­вер­ша­е­мо­го в хра­ме, ему по­свя­щен­ном: он явил­ся во сне Они­си­фо­ру и с ве­ли­чай­шим снис­хож­де­ни­ем стал об­ли­чать его:

– Брат Они­си­фор, мне непри­ят­но, что ты кра­дешь све­чи; чрез сие ты при­чи­ня­ешь убы­ток тем, кто при­но­сит их; не ме­нее ты вре­дишь са­мо­му се­бе; вспом­ни, что лю­дей, по­сту­па­ю­щих по­доб­но те­бе, ждет осуж­де­ние; оставь сие злое де­ло и по­кай­ся.

Они­си­фор, проснув­шись, по­чув­ство­вал стыд и страх; но спу­стя неко­то­рое вре­мя он за­был по­ве­ле­ние свя­то­го и опять стал красть све­чи, как де­лал то рань­ше, – на­ка­за­ние ско­ро по­стиг­ло его. Од­на­жды некий бла­го­че­сти­вый че­ло­век, встав ра­но утром при­шел в цер­ковь свя­то­го Ди­мит­рия и при­нес несколь­ко боль­ших све­чей. Он за­жег их, по­ста­вил у гро­ба ве­ли­ко­му­че­ни­ка и, по­мо­лив­шись, ушел из хра­ма. По­дой­дя к све­чам, Они­си­фор про­тя­нул ру­ку свою, чтобы взять их, как вдруг раз­дал­ся го­лос из гро­ба свя­то­го:

– Опять ты де­ла­ешь то же!

По­ра­жен­ный сим го­ло­сом, как гро­мом, Они­си­фор тот­час рух­нул на зем­лю и ле­жал, как мерт­вец, до тех пор, по­ка не во­шел один из кли­ри­ков. При­шед­ший под­нял юно­шу, объ­ято­го ужа­сом. Как толь­ко Они­си­фор при­шел в се­бя, он рас­ска­зал все: и свою гре­хов­ную страсть, и пер­вое яв­ле­ние ему во сне свя­то­го, и вто­рич­ное об­ли­че­ние Ди­мит­рия. То­гда все, слы­ша та­кой рас­сказ, при­шли в ве­ли­кий ужас.

Мно­го плен­ных бы­ло осво­бож­де­но свя­тым ве­ли­ко­му­че­ни­ком Ди­мит­ри­ем от ига невер­ных. – Так, один епи­скоп был взят вар­ва­ра­ми и за­клю­чен в око­вы, но свя­той явил­ся ему, осво­бо­дил его от оков и, хра­ни­мый свя­тым, епи­скоп бла­го­по­луч­но при­был в Со­лунь. В дру­гой раз вар­ва­ры, на­хлы­нув­ши в пре­де­лы се­го го­ро­да, за­бра­ли мно­гих жи­те­лей. Меж­ду плен­ни­ка­ми на­хо­ди­лись две пре­крас­ные де­ви­цы; они хо­ро­шо уме­ли вы­ши­вать на пяль­цах и изо­бра­жать на тка­ни раз­ные цве­ты, де­ре­вья, птиц, зве­рей и че­ло­ве­че­ские ли­ца. Вар­ва­ры от­ве­ли их в свою зем­лю и от­да­ли в дар сво­е­му кня­зю. Узнав об их ис­кус­стве, князь ска­зал им:

– Мне из­вест­но, что в ва­шей зем­ле есть ве­ли­кий бог Ди­мит­рий, ко­то­рый тво­рит див­ные чу­де­са; вы­шей­те на по­лотне его изо­бра­же­ние, и я по­кло­нюсь ему.

Де­ви­цы от­ве­ча­ли:

– Нет, князь, Ди­мит­рий не Бог, а толь­ко ве­ли­кий слу­га Бо­жий и по­мощ­ник хри­сти­ан­ский. Тво­е­го тре­бо­ва­ния мы не ис­пол­ним, ибо зна­ем, что ты хо­чешь не по­кло­нить­ся ему, а над­ру­гать­ся над его изо­бра­же­ни­ем.

– В мо­ей вла­сти, – от­ве­чал им князь, – ва­ша жизнь и смерть; вы­би­рай­те, че­го вы хо­ти­те: или сде­лай­те то, че­го я тре­бую от вас, то­гда бу­де­те жи­вы; а ес­ли не ис­пол­ни­те мо­е­го при­ка­за­ния, вас немед­лен­но каз­нят.

Бо­ясь по­гиб­нуть, плен­ни­цы ста­ли вы­ши­вать изо­бра­же­ние свя­то­го Ди­мит­рия. Пред са­мым днем, ко­гда празд­ну­ет­ся па­мять свя­то­го, де­ви­цы окон­чи­ли свою ра­бо­ту и но­чью на 26 ок­тяб­ря, си­дя за пяль­ца­ми, они, скло­нив­шись на вы­ши­тый ими об­раз, на­ча­ли пла­кать:

– Не про­гне­вай­ся на нас, му­че­ник Хри­стов, – го­во­ри­ли они, – мы зна­ем, что без­за­кон­ный князь хо­чет по­сме­ять­ся над тво­им изо­бра­же­ни­ем; при­зы­ва­ем те­бя в сви­де­те­ли, что мы не хо­те­ли вы­ши­вать тво­е­го об­ра­за, нас за­ста­ви­ли сде­лать сие под угро­зой злой смер­ти.

Пла­ча та­ким об­ра­зом над изо­бра­же­ни­ем свя­то­го, они за­сну­ли.

Во вре­мя их сна свя­той Ди­мит­рий чу­дес­ным об­ра­зом, как неко­гда Ан­гел Ав­ва­ку­ма[12], пе­ре­нес тех де­виц вме­сте с их ра­бо­тою в ту же са­мую ночь в Со­лунь на свой празд­ник и по­ста­вил их в церк­ви у сво­их мо­щей во вре­мя все­нощ­но­го бде­ния. Ви­дя та­кое чу­до, все уди­ви­лись, а де­ви­цы, про­бу­див­шись, воз­гла­си­ли:

– Сла­ва Бо­гу. Где на­хо­дим­ся мы?

От удив­ле­ния они не мог­ли прид­ти в се­бя и ду­ма­ли, что все сие про­ис­хо­дит во сне.

На­ко­нец, они убе­ди­лись окон­ча­тель­но, что дей­стви­тель­но на­хо­дят­ся в Со­лу­ни, ви­дят пред со­бою гроб­ни­цу свя­то­го, пред­сто­ят в его хра­ме, где на­хо­дит­ся мно­же­ство мо­ля­ще­го­ся на­ро­да. То­гда во все­услы­ша­ние они ста­ли бла­го­да­рить сво­е­го за­ступ­ни­ка, свя­то­го Ди­мит­рия, и рас­ска­за­ли все слу­чив­ше­е­ся с ни­ми. Жи­те­ли Со­лу­ни, об­ра­до­ван­ные та­ким див­ным чу­дом, с ве­ли­ким ли­ко­ва­ни­ем празд­но­ва­ли то­гда день па­мя­ти свя­то­го Ди­мит­рия, а вы­ши­тый об­раз по­ста­ви­ли над ал­та­рем, и мно­го чу­дес со­вер­ша­лось от него во сла­ву Бо­га, Еди­но­го в Тро­и­це. Сла­ва, честь и по­кло­не­ние от всей тва­ри да бу­дет Ему во ве­ки, аминь.


При­ме­ча­ния

[1] Под име­нем сар­ма­тов из­вест­ны раз­ные пле­ме­на, на­се­ляв­шие юг ны­неш­ней Рос­сии, от­ча­сти Гер­ма­нию и Ав­стрию.

[2] Ван­да­лы – на­род гер­ман­ско­го про­ис­хож­де­ния, жив­ший глав­ным об­ра­зом по бе­ре­гам Бал­тий­ско­го мо­ря.

[3] Па­мять его 27 ок­тяб­ря.

[4] Кон­чи­на свя­то­го бы­ла око­ло 306 го­да.

[5] Леон­тий за­ни­мал вид­ную долж­ность в Ил­ли­ри­ке, к ко­то­ро­му при­над­ле­жа­ла то­гда и Со­лун­ская об­ласть.

[6] Од­ним из са­мых див­ных чу­до­тво­ре­ний, ко­и­ми Бог бла­го­во­лил про­сла­вить Сво­е­го ве­ли­ко­го угод­ни­ка, бы­ло ис­те­че­ние ми­ра от его чест­ных мо­щей. Сие ис­те­че­ние – див­ное зна­ме­ние бла­го­да­ти Бо­жи­ей. Ис­те­че­ние ми­ра на­ча­лось с VII ве­ка. Це­лый ряд пи­са­те­лей и ис­то­ри­ков сви­де­тель­ству­ют о сем непо­сти­жи­мом яв­ле­нии. При­ве­дем сви­де­тель­ство од­но­го из пи­са­те­лей, имен­но Ди­мит­рия Хри­зо­ло­га, жив­ше­го во­то­рой по­ло­вине XIV ве­ка: "оно (т.е. ми­ро) по свой­ству сво­е­му не во­да, но гу­ще ее и не по­хо­дит ни на од­но из тел на зем­ле, ни из жид­ких, ни из твер­дых, и ни на од­но из при­го­тов­лен­ных ис­кус­ствен­но... оно уди­ви­тель­нее всех бла­го­во­ний, не толь­ко при­го­тов­лен­ных ис­кус­ством, но и по есте­ству со­здан­ных Бо­гом". Мно­го ис­це­ле­ний про­изо­шло чрез по­ма­за­ние этим ми­ром; да­же на­ро­ды, не ве­ру­ю­щие во Хри­ста, до­ро­жи­ли сим див­ным то­ком. Так, при ра­зо­ре­нии Со­лу­ни тур­ка­ми в 1429 г. бла­го­ра­зум­ные из вра­гов на­ме­ре­ва­лись взять с со­бою неко­то­рое ко­ли­че­ство се­го ми­ра, про цель­бо­нос­ную си­лу ко­е­го они так мно­го слы­ша­ли. Свя­тая Цер­ковь, име­нуя свя­то­го Ди­мит­рия ми­ро­то­чи­вым, так вос­хва­ля­ет Хри­сто­ва по­движ­ни­ка: "ми­ра бла­го­вон­но и чест­на, Ди­мит­рие, от­вер­зен­ный ис­точ­ни­че (Ка­нон, песнь 1-я). Тво­е­го про­ли­ва­ют­ся ми­ра ис­точ­ни­цы прис­но­те­ку­щии".

[7] Это бы­ла ре­ка Ду­най.

[8] Мав­ри­кий цар­ство­вал с 582 до 603 г.

[9] Ава­ры, дан­ни­ка­ми ко­то­рых бы­ли не про­све­щен­ные еще то­гда све­том Хри­сто­вой ве­ры сла­вяне, жи­ли на До­ну, око­ло Кас­пий­ско­го мо­ря.

[10] Сие чу­до про­изо­шло в 547 г.

[11] Юс­ти­ни­ан цар­ство­вал от 527 до 566 г

[12] Од­на­жды Ан­гел явил­ся свя­то­му про­ро­ку Ав­ва­ку­му и по­ве­лел ему от­не­сти пи­щу Да­ни­и­лу, за­клю­чен­но­му то­гда во рву Ва­ви­лон­ском. Ко­гда Ав­ва­кум ска­зал, что он не зна­ет, где на­хо­дит­ся Ва­ви­лон, Ан­гел див­ным об­ра­зом пе­ре­нес его в сей го­род. Па­мять свя­то­го про­ро­ка Ав­ва­ку­ма празд­ну­ет­ся 2 де­каб­ря.