Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 16 ноября (03 ноября ст. ст.); 23 ноября (10 ноября ст. ст.); 09 декабря (26 ноября ст. ст.)

Кондак 1

Взбра́нному воево́де и Победоно́сцу Гео́ргию соста́вим по­хва­лу́, я́ко хо­да́­таю на́­ше­му и ско́рому помо́щнику: ты же, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Икос 1

А́н­ге­лов Тво­ре́ц и всея́ тва́­ри Соде́тель, яви́­вый тя Це́рк­ви Свое́й ве́­ры побо́рника и за ве́­ру непобеди́маго страстоте́рпца, внуша́ет нам за по́д­ви­ги страда́ний тво­и́х восхваля́ти тя, свя́­те Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, до кон­ца́ Иису́­са Сы́­на Бо́­жия воз­лю­би́­вый; ра́­дуй­ся, за и́мя Его́ с лю­бо́­вию ду́­шу свою́ по­ло­жи́­вый.

Ра́­дуй­ся, ис­по­ве́д­ни­че, от Бо́­га при́званный; ра́­дуй­ся, подви́жниче, Бо́­жиею бла­го­да́­тию про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лов сожи́телю; ра́­дуй­ся, про­ро́­ков равностоя́телю.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 2

Ви́­дя гоне́ние не­чес­ти́­вых на христиа́ны, не убоя́лся еси́ ко́з­ни их и мучи́тельства, бо­го­му́д­ре, но я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, вся своя́ ни́щим разда́в, во́­лею поте́кл еси́ на сове́т их непра́ведный, Хри­сту́ вож­дю́ и Бо́­гу сво­ему́ поя́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Разу́мно уразуме́в Еди́­на­го Бо́­га, в Трие́х Ипоста́сех боголе́пно покланя́емаго, тве́рдым умо́м испове́дал еси́ Его́ на собо́рищи не­чес­ти́­вых и та́­ко обличи́л еси́ безу́мнаго ца­ря́ безу́мное по­кло­не́­ние тва́­ри. Се­го́ ра́­ди за твое́ высо́кое любому́дрие при­ими́ от нас, Гео́ргие, усе́рдныя похвалы́:

Ра́­дуй­ся, Еди́­на­го и́с­тин­на­го Бо́­га про­по­ве́д­ни­че; ра́­дуй­ся, Пре­свя­ты́я Тро́ицы ве́р­ный за­щи́т­ни­че.

Ра́­дуй­ся, ве́­лию пра­во­сла́в­на­го испове́дания та́й­ну неве́рным показа́вый; ра́­дуй­ся, и́дольскаго слу­же́­ния пре́­лесть обличи́вый.

Ра́­дуй­ся, ри́торе Бо́­жий; ра́­дуй­ся, ви­ти́е, пре­му́д­ро­сти ис­по́л­нен­ный.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 3

Си́­ла Бо́­жия, про­све­ща́ю­щая вся́­ка­го че­ло­ве́­ка, гряду́щаго в мир, и в темни́це тя стра́ждущаго посети́ла есть, смиренному́дре Гео́ргие: по­не́­же ты вся жи­тия́ се­го́ тле́н­ная, я́ко уме́ты пре­зре́в, еди́­но­му Хри­сту́ прилепи́лся еси́, да за и́мя Его́ до́б­ре во́инствовав, сподо́бишися Тому́ со А́н­ге­лы веч­но вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ум и се́рд­це, Ду́­хом Свя­ты́м озаре́нныя, ты по внуше́нию Его́ поревнова́л еси́ подвиза́тися за и́мя Хрис­то́­во, до кро́­ве стоя́ бо му́жественно в ве́­ре, обличи́л еси́ вознесе́нную не­чес­ти́­ва­го со­бо́­ри­ща горды́ню. Се­го́ ра́­ди хва́­лим тя, всему́дре Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, щи́­те, воздви́гнутый на охране́ние бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, ме­чу́, подъя́тый на посече́ние не­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, сто́л­пе ве́­ры; ра́­дуй­ся, сте­но́ и утвер­жде́­ние Хри­сто́­вы Це́рк­ви.

Ра́­дуй­ся, ве́р­ных удо­бре́­ние; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ных страх и посрамле́ние.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 4

Безу́мный му­чи́­тель, ды́шащий на тя уби́йством, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие, жа́ждал бо кро́­ве твоея́, я́ко пес а́лчный, повелева́я распя́ти на колесе́ те́­ло твое́ и зле́йшим му́кам преда́ти; ты же, возмога́я о Го́с­по­де, с тве́рдым упова́нием к Бо́­гу взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­шав­ше от те­бе́ Диоклетиа́н и жре­цы́ и́дольс­тии словеса́ пре­му́д­ро­сти, распыха́хуся на тя зло́бою, па́­че же ег­да́ рекл еси́: «О ца­рю́ мучи́телю! Почто́ мя всу́е истязу́еши? Мне бо е́же жи́ти, Хрис­то́с, и е́же умре́ти, приобре́тение. Тру́дно ти есть про­ти́­ву рожна́ пра́ти». Се­го́ ра́­ди мы взы­ва́­ем ти, великоимени́те Гео́ргие, си́­це:

Ра́­дуй­ся, за му́жественное ис­по­ве́­да­ние ве́­ры на колесе́ кровь свою́ пролия́вый; ра́­дуй­ся, кро́­вию свое́ю торжество́ ве́­ры возвели́чивый.

Ра́­дуй­ся, Апо́с­то­лов соревни́телю; ра́­дуй­ся, во́льным Хри­сто́­вым Стра­сте́м под­ра­жа́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, по­бо́р­ни­че ве́­ры не­по­ко­ле­би́­мый; ра́­дуй­ся, стра­сто­те́рп­че, адама́нта тверде́йший.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 5

Боготе́чной звез­де́ по­до́­бен был еси́ Гео́ргие, чуде́сным бо от А́н­ге­ла исцеле́нием и ви́димым от ко­ле­са́ отреше́нием научи́л еси́ не­ве́р­ных ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную и Той ку́п­но с то­бо́ю вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́деша наро́ди чу­де­са́ си́­лы Бо́­жия, я́ве на те­бе́ быва́емыя, с кро́тостию уче́ние Хрис­то́­во от те­бе́ прия́ша и возо­пи́­ша, гла­го́­лю­ще: «Вои́стину вели́к Бог христиа́нский!» Се­го́ ра́­ди и мы, восхваля́я тя, достосла́вне Гео́ргие, взы­ва́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, светоно́сным спа­се́­ния сло́­вом тьму не­ве́­рия раз­гна́­вый; ра́­дуй­ся, му́­че­ни­чес­ким ве́­ры испове́данием не­ве́р­ныя ко Хри­сту́ обрати́вый.

Ра́­дуй­ся, легио́ны во́­ин­ов зем­ны́х в не­бе́с­ное во́инство предводя́й; ра́­дуй­ся, я́ко во́ин Хрис­то́в с небе́сными во́и пре­бы­ва́яй.

Ра́­дуй­ся, ратобо́рцев сла́­во; ра́­дуй­ся, пресве́тлаго му́ченическаго ли́­ка кра­со­то́.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 6

Пропове́дником и́с­ти­ны, духоно́сным Апо́с­то­лом поревнова́в, кресто́м ми́­ру распя́лся еси́, стра­сто­те́рп­че; се бо, я́ко Ио́на во чре́­во ки́тово, в пещь нерастворе́нныя и́звести стремгла́в вве́р­жен был еси́, да просла́вится те­бе́ ра́­ди ди́вный во свя­ты́х Гос­по́дь, Ему́­же ты и в ро́ве изве́стнем, я́ко во хра́­ме сла́­вы, у́мно взы­ва́л еси́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́вый в тридне́вном Сво­е́м от гро́­ба воста́нии всеси́льный а́да и сме́р­ти Победи́тель Иису́с спа­се́ тя от а́дова истле́ния, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: по трие́х бо днех обрето́ша тя в и́звести жи́ва и в воздея́нии рук пою́ща Бо́­га; се­го́ ра́­ди вельми́ пристра́шни бы́ша и ужасо́шася. Мы же, ра́дующеся, воспису́ем ти побе́дную песнь:

Ра́­дуй­ся, позо́рным в и́звестный ров низверже́нием, вознесе́нную диа́вола горды́ню низложи́вый; ра́­дуй­ся, ди́вным от Бо́­га спасе́нием зве́рство му­чи́­те­лей по­бе­ди́­вый.

Ра́­дуй­ся, я́ко незло́бив сый, за твори́вших ти напа́сть моли́лся еси́, я́ко за благотво́рцев; ра́­дуй­ся, я́ко о обраще́нии их, я́ко же Па́­вел о евре́ех, боле́зновал еси́.

Ра́­дуй­ся, му́­жу же­ла́­ний; ра́­дуй­ся, со­су́­де из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 7

Хо­тя́й вся́чески улови́ти се́рд­це твое́ к пре́­лес­ти и́дол, не­чес­ти́­вый му­чи́­тель умышля́ет прельсти́ти тя волшебными чарова́нии; ты же, богоизбра́нне, с Дави́дом восклица́я: «О Бо́­зе спа­се́­ние мое́ и сла́­ва моя́», ве́р­но Тому́ пел еси́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое по­ка­за́ зло лука́вый о́ный сатаны́ служи́тель Диоклетиа́н, ег­да́ в безу́мной свое́й ко и́долом ре́вности по­ве­ле́ напои́ти тя, Гео́ргие, я́дом; ты же ис­по́л­нен сый ве́­ры и упова́ния, а́ще и сме́ртное испи́л, оба́­че без вре́да пребы́л еси́, богохва́льне, те́м­же и мы во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко во упова́нии на Бо́­га Жи́ва не посрами́лся еси́; ра́­дуй­ся, я́ко мучи́теля нивочто́же вме­ни́л еси́.

Ра́­дуй­ся, бесо́в отгна́телю; ра́­дуй­ся, волше́бныя ко́з­ни разруши́телю.

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю ди́вен Бог во свя­ты́х Сво­и́х явля́­ет­ся; ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю бла­го­че́ст­но и́мя Хрис­то́­во прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 8

Стра́нный и стра́шный сове́т бысть от не́коего волхва́ нечести́вому ца­рю́, да повели́т ти, в доказа́тельство пра́вости ве́­ры Хри­сто́­вой, сло́­вом воскреси́ти ме́ртваго; ты же, Гео́ргие, ни­что́же сумня́ся, воспева́л еси́ Тому́, И́же несть Бог ме́рт­вых, но Бог жи­вы́х: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всежела́нный и Сладча́йший Иису́с, Его́­же ты все́ю ду­ше́ю и всем се́рд­цем возлюби́л еси́, все­бла­же́н­не Гео́ргие, слы́­ша те́п­лое ве́­ры твоея́ мо­ле́­ние, вско́ре по­ве­ле́ по сло́­ву тво­ему́ воскре́снути ме́ртвому, прославле́ния ра́­ди И́мени Сво­его́ и ве́р­ных утвержде́ния, неве́рным же и ослепле́нным на удив­ле́­ние и бо­го­позна́ние. Се­го́ ра́­ди по до́лгу во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко Гос­по́дь сил ди́в­ная на те­бе́ яви́л есть; ра́­дуй­ся, я́ко ме́ртваго то­бо́ю от гро́­ба вос­кре­си́л есть.

Ра́­дуй­ся, ослепле́нному волхву́ у́мное про­зре́­ние ве́­ры да­ро­ва́­вый; ра́­дуй­ся, мно́гим, Хри­ста́ ра́­ди пострада́вшим, во свя­та́я свя­ты́х путь показа́вый.

Ра́­дуй­ся, Ри́ма удив­ле́­ние; ра́­дуй­ся, хри­сти­а́н­ска­го ро́­да возвыше́ние.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 9

Вси А́нгели восхвали́ша Бо́­га, да­ро­ва́в­ша­го ти та­ко­во́е му́жество, Гео́ргие, я́ко и в темни́чном заточе́нии не престава́л еси́ моли́твенно бо́дрствовати. Се­го́ ра́­ди, я́ко ве­ли́­кий таи́нник Бо́­жия бла­го­да́­ти, удосто́ился еси́ ви́дети в виде́нии Го́с­по­да, вен­це́м не­тле́­ния гла­ву́ твою́ венча́юща, да и мы с то­бо́ю во­пи­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́и мно­го­ве­ща́н­нии ри́торскими свои́ми язы́ки не воз­мо́­гут изрещи́ те­бе́ досто́йныя хвалы́, Гео́ргие, мно́гих ра́­ди тво­и́х по́двигов и бо­ле́з­ней, и́хже за Хри­ста́ и Це́р­ковь подъ­я́л еси́ во́­лею. Се­го́ ра́­ди и мы, недоуме́я восхваля́ти тя по до­стоя́­нию, вос­пе­ва́­ем си́­це:

Ра́­дуй­ся, во́льным за Хри­ста́ и Це́р­ковь страда́нием ве́тхаго в се­бе́ Ада́ма распя́вый; ра́­дуй­ся, за до́блестное страда́ние ве­не́ц пра́в­ды от ру­ки́ Госпо́дни прия́вый.

Ра́­дуй­ся, пра́­ви­ло ре́вности благочести́выя; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе ни­ще­ты́ ду­хо́в­ныя.

Ра́­дуй­ся, я́ко не се­бе́, но Еди́­но­му Бо́­гу до́б­ре угоди́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко за Хри­ста́ на мно­го­об­раз­ныя сме́р­ти го­то́в был еси́.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­ши во тьме идолослуже́ния погиба́ющих, боголю́бче Гео́ргие, ты, ревну́я, поревнова́л еси́, я́ко Илия́ по Бо́­зе: вшед бо во храм и́дольский, си́­лою Бо́­жиею разгна́л еси́ бе́сы, сокруши́л и́до­лы, посрами́л жре­цы́ и, я́ко победи́тель, не с че­ло­ве́­ки, но со А́н­ге­лы пел еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Стены́ бесчу́вственнее окамене́нный се́рд­цем му­чи́­тель твой, Гео́ргие, не уразуме́ Бо́­га, я́ве то­бо́ю чудоде́йствующа, но до кон­ца́ пребы́л еси́, я́ко а́спид, затыка́яй у́ши свои́. Се­го́ ра́­ди по­ве­ле́ усещи́ тя на позо́рищи во гла­ву́, я́ко злоде́я; ты же, боле́знуя о по­ги́­бе­ли ду­ши́ его́, ра́­дост­но при­я́л еси́ кон­чи́­ну, за ню́же мы тя убла­жа́­ем лю­бо́­вию си́­це:

Ра́­дуй­ся, ве́­ру, на­де́ж­ду и лю­бы́ до кон­ца́ сохрани́вый; ра́­дуй­ся, во успе́нии тво­е́м мно́­гия и ве­ли́­кия чу­де­са́ сотвори́вый.

Ра́­дуй­ся, ору́­жи­ем бла­го­во­ле́­ния Бо́­жия вен­ча́н­ный на зем­ли́; ра́­дуй­ся, сла́­вою и велеле́пием укра­ше́н­ный на Не­бе­си́.

Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­че Бо́­жий; ра́­дуй­ся, до́б­рый во́и­не Хрис­то́в.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 11

Пе́­ние Пресвяте́й Тро́­ице па́­че ины́х возда́л еси́, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, не сло́­вом то́­чию и умо́м, но жи­вы́м всего́ себя́ в же́ртву принесе́нием: подража́я бо распя́тому за ны непоро́чному А́гнцу Хри­сту́, положи́л еси́ ду́­шу свою́ за дру́ги своя́ во́­лею. Те́м­же у́бо а́ще недово́льни ес­мы к похвале́нию та­ко­вы́я твоея́ до́блести, бо́льше бо сея́ люб­ве́ ни­кто́­же и́мать, оба́­че благода́рни су́ще, по­е́м Ди́в­но­му во свя­ты́х: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоприе́мный свети́льник и́с­тин­на­го Све́­та су́­щим на зем­ли́ явля́е­ши­ся, богоизбра́нне Гео́ргие, просвеща́еши бо серд­ца́ ве́р­ных и к ра́зуму Боже́ственному вся наставля́еши, поуча́я и нас ве́село взыва́ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко в пре­све́т­лых а́нгельских чер­то́­зех все­ля́е­ши­ся; ра́­дуй­ся, я́ко не в гада́нии, но ли­це́м к ли­цу́, Невече́рняго Тро́ичнаго Све́­та при­ча­ща́е­ши­ся.

Ра́­дуй­ся, ни́­щих пи­та́­те­лю и оби́­ди­мых за­щи́т­ни­че; ра́­дуй­ся, немощны́х вра­чу́ и ца­ре́й по­бо́р­ни­че.

Ра́­дуй­ся, правосла́вным во́ином во бра́нех спобо́рниче; ра́­дуй­ся, о спа­се́­нии гре́ш­ни­ков те́п­лый хо­да́­таю.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть, да́н­ную ти от Бо́­га, ве́­ду­ще, па́­мять твою́ пра́зднуем, ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, и с усе́рдным мо­ле́­ни­ем к чудотво́рному о́б­ра­зу тво­ему́ притека́юще, твое́ю всеси́льною о Го́с­по­де по́­мо­щию, я́ко необори́мою стено́ю, огражда́емся. Се­го́ ра́­ди восхваля́я тя, усе́рд­но зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

Сла́вную кон­чи́­ну твою́ пою́­ще, е́ю­же возвели́чился еси́, я́ко до́б­рый во́ин Хрис­то́в, мо́­лим тя, стра­сто­те́рп­че Гео́ргие: бу́­ди нам во всем ко бла́гу по­мо́щ­ни­че и услы́­ши ны, усе́рд­но взыва́ющих ти:

Ра́­дуй­ся, я́ко то­бо́ю Це́р­ковь ве́р­ных просвеща́ется; ра́­дуй­ся, я́ко и́мя твое́ и между́ неве́рными прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, ди́в­ная испове́дников сла́­во; ра́­дуй­ся, вы­со́­кая му́­че­ни­ков по­хва­ло́.

Ра́­дуй­ся, теле́с на́­ших це­ле́б­ни­че; ра́­дуй­ся, о ду­ша́х на́­ших мо­ли́т­вен­ни­че.

Ра́­дуй­ся, Гео́ргие, ве­ли́­кий По­бе­до­но́с­че.

Кондак 13

О все­бла­же́н­ный и свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие, при­ими́ сие́ на́­ше хва­ле́б­ное пе́­ние и из­ба́­ви нас от вся́­ка­го зла тво­и́м те́п­лым к Бо́­гу хо­да́­тай­ством, да с то­бо́ю вос­пе­ва́­ем: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «А́н­ге­лов Тво­ре́ц…» и 1-й кондак «Взбра́нному воево́де …».

Мо­ли́т­ва пер­вая

Свя­ты́й, сла́в­ный и всехва́льный ве­ли­ко­му́­че­ни­че Гео́ргие! Собра́ннии в хра́­ме тво­е́м и пред ико́­ною твое́ю свя­тою покланя́ющиися лю́­дие, мо́­лим тя, изве́стный жела́ния на́­ше­го хо­да́­таю, мо­ли́ с на́­ми и о нас умоля́емаго от Сво­его́ бла­го­утро́­бия Бо́­га, да ми́лостивно услы́­шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́­ша ко спа­се́­нию и жи­тию́ ну́ждная про­ше́­ния, и да́­ру­ет стра­не́ на́­шей побе́ду на со­про­ти́в­ныя; и па́­ки, при­па́­даю­ще, мо́­лим тя, свя­ты́й По­бе­до­но́с­че: укре­пи́ да́н­ною те­бе́ бла­го­да́­тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́­лы востаю́щих вра­го́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́р­зость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́­мощь, и всем, в ско́р­би и обстоя́нии су́­щим, многомо́щное яви́ свое́ за­ступ­ле́­ние. Умо­ли́ Го́с­по­да Бо́­га, всея́ тва́­ри Созда́теля, из­ба́­ви­ти нас от ве́ч­на­го му­че́­ния, да про­сла­вля­ем От­ца́, и Сы́­на, и Свя­та́­го Ду́­ха и твое́ ис­по­ве́­ду­ем предста́тельство ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О всехва́льный, свя­ты́й ве­ли­ко­му́­че­ни­че и чу­до­тво́р­че Гео́ргие! При́­зри на ны ско́рою твое́ю по́­мо­щию и умо­ли́ Человеколю́бца Бо́­га, да не осу́дит нас, гре́ш­ных, по беззако́ниям на́­шим, но да сотвори́т с на́­ми по ве­ли­цей Свое́й ми́­лос­ти. Не пре́­зри мо­ле́­ния на́­ше­го, но ис­про­си́ нам у Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го ти́­хое и бо­го­угод­ное жи­тие́, здра́­вие же душе́вное и теле́сное, зем­ли́ плодоро́дие и во всем изо­би́­лие, и да не во зло обрати́м да́руемая нам то­бо́ю от Всеще́драго Бо́­га, но во сла́­ву свя­та́­го И́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго тво­его́ за­ступ­ле́­ния, да по­да́ст Он стра­не́ на́­шей и все­му́ боголюби́вому во́­ин­ству на супоста́ты одо­ле́­ние и да укрепи́т непременя́емым ми́­ром и благослове́нием. Из­ря́д­нее же да огради́т нас свя­ты́х А́н­гел Сво­и́х опол­че­ни­ем, во е́же из­ба­ви­ти­ся нам по исхо́де на́­шем из жи­тия́ се­го́ от ко́з­ней лу­ка́­ва­го и тя́жких воз­душ­ных мыта́рств его́ и неосужде́нным пред­ста́­ти Пре­сто́­лу Го́с­по­да сла́­вы. Услы́­ши нас, стра­сто­те́рп­че Хрис­то́в Гео́ргие, и мо­ли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Вла­ды́­ку всех Бо́­га, да бла­го­да́­тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́­мо­щию и заступле́нием обря́щем ми́­лость со А́н­ге­лы и Арха́нгелы и все́­ми свя­ты́­ми одесну́ю Правосу́днаго Судии́ ста́ти и Того́ вы́­ну сла́­ви­ти со От­це́м и Свя­ты́м Ду́­хом ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Ґкafістъ с™0му великом§нику геHргію побэдон0сцу

Кондaкъ №

Возбрaнному воев0дэ и3 побэдон0сцу геHргію состaвимъ похвалY, ћкw ходaтаю нaшему и3 ск0рому пом0щнику, ты2 же, с™hй великом§ниче, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ творeцъ и3 всеS твaри содётель, kви1вый тS цRкви своеS вёры поб0рника и3 за вёру непобэди1маго страстотeрпца, внушaетъ нaмъ за п0двиги страдaній твои1хъ восхвали1ти тS, с™hй геHргіе, си1це: Рaдуйсz, до концA ї}са, сн7а б9іz, возлюби1вый. Рaдуйсz, за и4мz є3го2 съ люб0вію дyшу свою2 положи1вый. Рaдуйсz, и3сповёдниче, t бGа при1званный. Рaдуйсz, подви1жниче, б9іею блгdтію прослaвленный. Рaдуйсz, ѓгGлwвъ сожи1телю. Рaдуйсz, прbр0кwвъ равностоsтелю. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ в7

Ви1дz гонeніе нечести1выхъ на хrтіaны, не ўбоsлсz є3си2 к0зни и4хъ и3 мучи1тельства, бGомyдре, но ћкw д0брый в0инъ хrт0въ, всS сво‰ ни1щимъ раздaвъ, в0лею потeклъ є3си2 на совBтъ и4хъ непрaведный, хrтY, вождю2 и3 бGу своемY поS: Ґллилyіz.

Јкосъ в7

Разyмно ўразумёвъ є3ди1нагw бGа, въ трeхъ v3постaсехъ бGолёпно покланsемагw, твє1рдымъ ўм0мъ и3сповёдалъ є3си2 є3го2 на соб0рищи нечести1выхъ и3 тaкw њбличи1лъ є3си2 безyмнагw царS безyмное поклонeніе твaри. Сегw2 рaди за твоE выс0кое любомyдріе пріими2 t нaсъ, геHргіе, ўсeрдныz похвалы2: Рaдуйсz, є3ди1нагw и4стиннагw бGа проповёдниче. Рaдуйсz, прес™hz трbцы вёрный защи1тниче. Рaдуйсz, вeлію правослaвнагw и3сповBданіz тaйну невёрнымъ показaвый. Рaдуйсz, јдwльскагw служeніz прелeсть њбличи1вый. Рaдуйсz, ри1торе бжcтвенный. Рaдуйсz, витіE, премyдрости и3сп0лненный. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ G

Си1ла б9іz, просвэщ†ющаz всsкаго человBка, грzдyщаго въ мjръ, и3 въ темни1цэ тS стрaждущагw посэти1ла є4сть, смиренномyдре геHргіе. Понeже ты2 всS житі‰ сегw2 тлBннаz, ћкw ўмeты, презрёвъ, є3ди1ному хrтY прилэпи1лсz є3си2, да за и4мz є3го2 д0брэ в0инствовавъ, спод0бишисz томY со ѓгGлы вёчно воспэвaти: Ґллилyіz.

Јкосъ G

И#мёz ќмъ и3 сeрдцэ, д¦омъ с™hмъ њзарeнныz, ты2 по внушeнію є3го2 поревновaлъ є3си2 подвизaтисz за и4мz хrт0во, до кр0вэ стоS бо мyжественнw въ вёрэ, њбличи1лъ є3си2 вознесeнную нечести1вагw соб0рища гордhню. Сегw2 рaди хвaлимъ тS, всемyдре геHргіе, си1це: Рaдуйсz, щи1те, воздви1гнутый на њхранeніе благочeстіz. Рaдуйсz, мечY, под8sтый на посэчeніе нечeстіz. Рaдуйсz, ст0лпе вёры. Рaдуйсz, стэно2 и3 ўтверждeніе хrт0вы цRкви. Рaдуйсz, вBрныхъ ўдобрeніе. Рaдуйсz, невёрныхъ стрaхъ и3 посрамлeніе. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ д7

Безyмный мучи1тель, дhшащий на тS ўбjйствомъ, страстотeрпче геHргіе, жaждалъ бо кр0вэ твоеS, ћкw пє1съ ѓлчный, повелэвaz распsти на колесE тёло твоE и3 ѕлёйшимъ мyкамъ предaти; ты2 же, возмогaz њ гDе, съ твє1рдымъ ўповaніемъ къ бGу взывaлъ є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ д7

Слhшавше t тебє2 діоклетіaнъ и3 жрецы2 јдwльстіи словесA премyдрости, распыхaхусz на тS ѕл0бою, пaче же є3гдA рёклъ є3си2: q царю2 мучи1телю, почто2 мS всyе истzзуеши; мнЁ бо є4же жи1ти хrт0съ и3 є4же ўмрeти пріwбрётеніе, трyдно ти2 є4сть проти1ву рожнA прaти. Сегw2 рaди мы2 взывaемъ ти2, великоимени1те геHргіе, си1це: Рaдуйсz, за мyжественное и3сповэдaніе вёры на колесE кр0вь свою2 проліsвый. Рaдуйсz, кр0вію своeю торжество2 вёры возвели1чивый. Рaдуйсz, ґпcлwвъ соревни1телю. Рaдуйсz, в0льнымъ хrт0вымъ страстeмъ подражaтелю. Рaдуйсz, поб0рниче вёры непоколеби1мый. Рaдуйсz, страстотeрпче, ґдамaнта твердёйшій. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ є7

БGотeчной ѕвэздЁ под0бенъ бhлъ є3си2, геHргіе, чудє1снымъ бо t ѓгGла и3сцэлeніємъ и3 ви6димымъ t колeса tрешeніємъ научи1лъ є3си2 невёрныхъ вёровати въ трbцу є3диносyщную и3 т0й кyпнw съ тоб0ю воспэвaти: Ґллилyіz.

Јкосъ є7

Ви1дэша нар0ди чудесA си6лы б9іей, ћвэ на тебє2 бывaемаz, съ кр0тостію ўчeніе хrт0во t тебє2 пріsша и3 возопи1ша, глаг0люще: Вои1стинну вели1къ бGъ хrтіaнскій! Сегw2 рaди и3 мы2, восхвалsz тS, достослaвне геHргіе, взывaемъ си1це: Рaдуйсz, м§ничєскимъ вёры и3сповёданіемъ невBрныz ко хrтY њбрати1вый. Рaдуйсz, легі0ны в0инwвъ земнhхъ въ небeсное в0инство приводsй. Рaдуйсz, ћкw в0инъ хrт0въ, съ небeсными в0и пребывazй. Рaдуйсz, ратоб0рцевъ слaво. Рaдуйсz, пресвётлаго м§ническагw ли6ка крас0то. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникомъ и4стины, д¦он0снымъ ґпcлwмъ поревновaвъ, крест0мъ мjру распsлсz є3си2, страстотeрпче: сE бо, ћкw їHна во чрeво ки1тово, въ пeщь нерастворённыz и4звести стремглaвъ ввeрженъ бhлъ є3си2, да прослaвитсz тебє2 рaди ди1вный во с™hхъ гDь, є3мyже ты2 и3 въ р0вэ и4звэстнемъ, ћкw во хрaме слaвы, ќмнw взывaлъ є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвый въ триднeвнемъ своeмъ t гр0ба востaніи, всеси1льный ѓда и3 смє1рти побэди1тель ї}съ спасE тS t ѓдwва и3стлёніz, страстотeрпче геHргіе; по тріeхъ бо днeхъ њбрэт0ша тS въ и4звести жи1ва и3 въ воздеsніи рyкъ пою1ща бGа; Сегw2 рaди вельми2 пристрaшни бhша и3 ўжас0шасz. Мы2 же, рaдующесz, восписyемъ ти2 побёдную пёснь: Рaдуйсz, поз0рнымъ въ и4звэстный р0въ низвержeніемъ вознесeнную діaвола гордhню низложи1вый. Рaдуйсz, ди6внымъ t бGа спасeніемъ ѕвёрство мучи1телz побэди1вый. Рaдуйсz, ћкw неѕл0бивъ сhй, за твори1вшихъ ти2 напaсть моли1лсz є3си2, ћкw за бlготв0рцевъ. Рaдуйсz, ћкw њ њбращeніи и4хъ, ћкw же пavелъ њ є3врeехъ, болёзновалъ є3си2. Рaдуйсz, мyже желaній. Рaдуйсz, сосyде и3збрaнный. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ з7

Хотsй всsчески ўлови1ти сeрдцэ твоE къ прeлести јдwлъ, нечести1вый мучи1тель ўмышлsетъ прельсти1ти тS волшє1бными чаровaніи; ты2 же, бGоизбрaнне, съ давjдомъ восклицaz: њ бз7э спасeніе моE и3 слaва моS, вёрнw томY пёлъ є3си2: Ґллилyіz.

Јкосъ з7

Н0вое показA ѕло2 лукaвый џный сатаны2 служи1тель діоклетіaнъ, є3гдA въ безyмной своeй ко јдwлwмъ рeвности повелЁ напои1ти тS, геHргіе, ћдомъ; Ты2 же и3сп0лненъ сhй вёры и3 ўповaніz, ѓще и3 смeртное и3спи1лъ, њбaче без8 врeда пребhлъ є3си2, бGохвaльне, тBмже и3 мы2 вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, ћкw въ ўповaніи на бGа жи1ва не посрами1лсz є3си2. Рaдуйсz, ћкw мучи1телz нивочт0же вмэни1лъ є3си2. Рaдуйсz, бэсHвъ tгнaтелю. Рaдуйсz, волшє1бныz кaзни разруши1телю. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю ди1венъ бGъ во с™hхъ свои1хъ kвлsетсz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю благочeстнw и4мz хrт0во прославлsетсz. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ }

Стрaнный и3 стрaшный совBтъ бhсть t нёкоегw волхвA нечести1вому царю2, да повели1тъ ти2, въ доказaтельство прaвости вёры хrт0вой, сл0вомъ воскреси1ти мeртваго: ты2 же, геHргіе, ничт0же сумнsсz, воспэвaлъ є3си2 томY, и4же нёсть бGъ мeртвыхъ, но бGъ живhхъ: Ґллилyіz.

Јкосъ }

Всежелaнный и3 сладчaйшій ї}съ, є3гHже ты2 всeю душeю и3 всёмъ сeрдцемъ возлюби1лъ є3си2, всеблажeнне геHргіе, слhша тeплое вёры твоеS молeніе, вск0рэ повелЁ по сл0ву твоемY воскрeснути мeртвому, прославлeніz рaди и4мени своего2 и3 вBрныхъ ўтверждeніz, невёрнымъ же и3 њслэплeннымъ на ўдивлeніе и3 бGопознaніе. Сегw2 рaди по д0лгу вопіeмъ ти2: Рaдуйсz, ћкw гDь си6лъ ди6внаz на тебє2 kви1лъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю мeртваго t гр0ба воскреси1лъ є4сть. Рaдуйсz, њслэплeнному волхвY ќмное вёры прозрёніе даровaвый. Рaдуйсz, мн0гимъ хrтA рaди пострадaвшимъ во с™az с™hхъ пyть показaвый. Рaдуйсz, ри1ма ўдивлeніе. Рaдуйсz, хrтіaнскагw р0да возвышeніе. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ f7

Вси2 ѓгGли восхвали1ша бGа, даровaвшагw ти2 таков0е мyжество, геHргіе, ћкw и3 въ темни1чнемъ заточeніи не преставaлъ є3си2 моли1твеннw б0дрствовати. Сегw2 рaди, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz блгdти, ўдост0илсz є3си2 ви1дэти въ видBніи гDа, вэнцє1мъ нетлBніz главY твою2 вэнчaюща, да и3 мы2 съ тоб0ю вопіeмъ: Ґллилyіz.

Јкосъ f7

Вит‡и многовэщaнніи ри1торскими свои1ми љзhки не возм0гутъ и3зрещи2 тебє2 достHйныz хвалы6, геHргіе, мн0гихъ рaди твои1хъ подвигHвъ и3 болёзней, и4хже за хrтA и3 цRковь под8sлъ є3си2 в0лею. Сегw2 рaди и3 мы2, недоумёz восхвалsти тS по достоsнію, воспэвaемъ си1це: Рaдуйсz, в0льнымъ за хrтA и3 цRковь страдaніємъ вeтхагw въ себЁ ґдaма распsвый. Рaдуйсz, за д0блестное страдaніе вэнeцъ пр†вды t руки2 гDней пріsвый. Рaдуйсz, прaвило рeвности благочести1выz. Рaдуйсz, w4бразэ нищеты2 духHвныz. Рaдуйсz, ћкw не себЁ, но є3ди1ному хrтY д0брэ ўгоди1лъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw за хrтA на многоoбрaзныz смє1рти гот0въ бhлъ є3си2. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ ‹

Спасти2 хотS дyши во тьмЁ їдwлослужє1ніz погибaющихъ, бGолю1бче геHргіе, ты2 ревнyz поревновaлъ є3си2, ћкw и3лiA по бз7е: вшeдъ бо во хрaмъ јдwльскій, си1лою б9іею разгнaлъ є3си2 бёсы, сокруши1лъ јдwлы, посрами1лъ жрецы2, и3 ћкw побэди1тель, не съ человBки, но со ѓгGлы пёлъ є3си2 бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ ‹

Стэны2 безчyвственнее њкаменeнный сeрдцемъ мучи1тель тв0й, геHргіе, не ўразумЁ бGа, ћвэ тоб0ю чудодёйствующа, но до концA пребhлъ є4сть, ћкw ѓспидъ, затыкaz ќши свои2. Сегw2 рaди повелЁ ўсэщи2 тS на поз0рищи во главY, ћкw ѕлодёz; ты2 же, болёзнуz њ поги1бели души2 є3го2, рaдостнw пріsлъ є3си2 кончи1ну, за ню1же мы2 тS ўблажaемъ люб0вію си1це: Рaдуйсz, вёру, надeжду и3 любы2 до концA сохрани1вый. Рaдуйсz, во ўспeніи твоeмъ мн0гіz и3 вели1кіz чудеси2 сотвори1вый. Рaдуйсz, њрyжіемъ благоволeніz б9іz вэнчaнный на земли2. Рaдуйсz, слaвою и3 велелёпіемъ ўкрaшенный на небеси2. Рaдуйсz, человёче б9ій. Рaдуйсz, д0брый в0ине хrт0въ. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ №i

Пёніе прес™ёй трbце пaче и3нhхъ воздaлъ є3си2, с™hй великом§ниче геHргіе, не сл0вомъ т0чію и3 ўм0мъ, но живhмъ всегw2 себS въ жeртву принесeніемъ: подражaz бо распsтому за ны2 непор0чному ѓгнцу хrтY, положи1лъ є3си2 дyшу свою2 за дрyги сво‰ в0лею. ТBмже u5бо ѓще и3 недов0льны є3смы2 къ похвалeнію таковы6z твоеS д0блести, б0льше бо сёz любвE никт0же и4мать, њбaче благодaрны сyще, поeмъ ди1вному во с™hхъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ №i

Свэтопріeмный свэти1льникъ и4стиннагw свёта сyщимъ на земли2 kвлsешисz, бGоизбрaнне геHргіе, просвэщaеши бо сердцA вBрныхъ и3 къ рaзуму бжcтвенному всS наставлsеши, поучaz и3 нaсъ вeселw взывaти: Рaдуйсz, ћкw въ пресвётлыхъ ѓгGльскихъ черт0зэхъ вселsешисz. Рaдуйсz, ћкw не въ гадaніихъ, но лицeмъ къ лицY невечeрнzгw трbческаго свёта причащaешисz. Рaдуйсz, ни1щихъ питaтелю и3 њби1димыхъ защи1тниче. Рaдуйсz, немощнhхъ врaчъ и3 царeй поб0рниче. Рaдуйсz, правослaвнымъ в0инwмъ во бранeхъ поб0рниче. Рaдуйсz, њ спасeніи грёшникwвъ тeплый ходaтаю. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ в7i

Блгdть, дaнную ти2 t бGа, вёдуще, пaмzть твою2 прaзднуемъ, великом§ниче геHргіе, и3 съ ўсє1рднымъ молeніемъ къ чудотв0рному џбразу твоемY притекaюще, твоє1ю всеси1льною њ гDе п0мощію, ћкw необори1мою стэн0ю, њграждaемсz. Сегw2 рaди восхвалsz тS, ўсeрднw зовeмъ бGу: Ґллилyіz.

Јкосъ в7i

Слaвную кончи1ну твою2 пою1ще, є4юже возвели1чилсz є3си2, ћкw д0брый в0инъ хrт0въ, м0лимъ тS, страстотeрпче геHргіе, бyди нaмъ во всёмъ ко блaгу пом0щникъ и3 ўслhши ны2, ўсeрднw взывaющихъ ти2: Рaдуйсz, ћкw тоб0ю цRковь вBрныхъ просвэщaетсz. Рaдуйсz, ћкw и4мz твоE и3 мeжду невёрными прославлsетсz. Рaдуйсz, ди6внаz и3сповёдникwвъ слaво. Рaдуйсz, высHкаz м§никwвъ похвало2. Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ цэлeбниче. Рaдуйсz, њ душaхъ нaшихъ моли1твенниче. Рaдуйсz, геHргіе, вели1кій побэдон0сче.

Кондaкъ Gi

Q, всеблажeнный и3 с™hй великом§ниче геHргіе, пріими2 сіE нaше хвалeбное пёніе и3 и3збaви нaсъ t всsкаго ѕл† твои1мъ тeплымъ къ бGу ходaтайствомъ, да съ тоб0ю воспэвaемъ: Ґллилyіz.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды. Тaже јкосъ №-й: ЃгGловъ творeцъ: И# кондaкъ №-й: Возбрaнному воев0дэ:

Мlтва №

Q, всехвaльный, с™hй великом§ниче и3 чудотв0рче геHргіе! При1зри на ны2 ск0рою твоє1ю п0мощію и3 ўмоли2 человэколю1бца бGа, да не њсyдитъ нaсъ, грёшныхъ, по беззак0ніемъ нaшимъ, но да сотвори1тъ съ нaми по вели1цэй своeй млcти. Не прeзри молeніz нaшегw, но и3спроси2 нaмъ ў хrтA и3 бGа нaшегw ти1хое и3 бGоуг0дное житіE, здрaвіе же душeвное и3 тэлeсное, земли2 плодор0діе и3 во всёмъ и3зоби1ліе, и3 да не во ѕло2 њбрати1мъ благ†z, дaруємаz нaмъ тоб0ю t всещeдрагw бGа, но во слaву с™aгw и4мени є3го2 и3 въ прославлeніе крёпкагw твоего2 заступлeніz, да подaстъ џнъ всемY бGолюби1вому в0инству на супост†ты њдолёніе. И#зрsднее же да њгради1тъ нaсъ с™hхъ ѓгGловъ свои1хъ њполчeніємъ, во є4же и3збaвитисz нaмъ по и3сх0дэ нaшемъ t житі‰ сегw2 t к0зней лукaвагw и3 тsжкихъ воздyшныхъ мытaрствъ є3го2 и3 неwсуждє1ннымъ предстaти прест0лу гDа слaвы. Ўслhши ны2, страстотeрпче хrт0въ геHргіе, и3 моли2 за ны2 непрестaнно тріmпостaснагw вLку всёхъ бGа, да блгdтію є3го2 и3 человэколю1біемъ, твоє1ю же п0мощію и3 заступлeніємъ њбрsщемъ млcть со ѓгGлы и3 ґрхaгGлы и3 всёми с™hми nдеснyю правосyднагw судіи2 стaти и3 того2 вhну слaвити со nтцє1мъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7

С™hй, слaвный и3 всехвaльный великом§ниче геHргіе! Собрaнніи въ хрaме твоeмъ и3 пред8 їкHною твоє1ю с™0ю покланsющіисz лю1діе, м0лимъ тS, и3звёстный желaніz нaшегw ходaтаю: моли2 съ нaми и3 њ нaсъ ўмолsемаго t своего2 благоутр0біz бGа, да млcтивнw ўслhшитъ нaсъ, просsщихъ є3го2 благостhню, и3 не њстaвитъ всS н†ша ко спасeнію и3 житію2 нyжднаz прошeніz, и3 дaруетъ лю1демъ нaшимъ побёду на сопроти6вныz; и3 пaки припaдающе м0лимъ тS, с™hй побэдон0сче, ўкрэпи2 дaнною тебє2 блгdтію во бранёхъ правослaвное в0инство, разруши2 си6лы возстаю1щихъ врагHвъ, да постыдsтсz и3 посрaмzтсz, и3 дeрзость и4хъ да сокруши1тсz, и3 да ўвёдzтъ, ћкw мы2 и4мамы бжcтвенную п0мощь; и3 всёмъ, въ скHрби и3 њбстоsніи сyщимъ, многом0щное kви2 своE заступлeніе, ўмоли2 гDа бGа, всеS твaри создaтелz, и3збaвити нaсъ t вёчнагw мучeніz, да всегдA прославлsемъ nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, и3 твоE и3сповёдуемъ предстaтельство, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Список храмов с престольным праздником в честь великомученика Георгия Победоносца

Ве­ли­ко­му­че­ник Ге­ор­гий был сы­ном бо­га­тых и бла­го­че­сти­вых ро­ди­те­лей, вос­пи­тав­ших его в хри­сти­ан­ской ве­ре. Ро­дил­ся он в го­ро­де Бей­рут (в древ­но­сти – Бе­лит) у под­но­жия Ли­ван­ских гор.

По­сту­пив на во­ен­ную служ­бу, ве­ли­ко­му­че­ник Ге­ор­гий вы­де­лял­ся сре­ди про­чих во­и­нов сво­им умом, храб­ро­стью, физи­че­ской си­лой, во­ин­ской осан­кой и кра­со­той. До­стиг­нув вско­ре зва­ния ты­ся­че­на­чаль­ни­ка, св. Ге­ор­гий сде­лал­ся лю­бим­цем им­пе­ра­то­ра Дио­кли­ти­а­на. Дио­кли­ти­ан был та­лант­ли­вым пра­ви­те­лем, но фа­на­тич­ным при­вер­жен­цем рим­ских бо­гов. По­ста­вив се­бе це­лью воз­ро­дить в Рим­ской им­пе­рии от­ми­ра­ю­щее язы­че­ство, он во­шел в ис­то­рию как один из са­мых же­сто­ких го­ни­те­лей хри­сти­ан.

Услы­шав од­на­жды на су­де бес­че­ло­веч­ный при­го­вор об ис­треб­ле­нии хри­сти­ан, св. Ге­ор­гий вос­пла­ме­нил­ся со­стра­да­ни­ем к ним. Пред­ви­дя, что его то­же ожи­да­ют стра­да­ния, Ге­ор­гий раз­дал свое иму­ще­ство бед­ным, от­пу­стил на во­лю сво­их ра­бов, явил­ся к Дио­кли­ти­а­ну и, объ­явив се­бя хри­сти­а­ни­ном, об­ли­чил его в же­сто­ко­сти и неспра­вед­ли­во­сти. Речь св. Ге­ор­гия бы­ла пол­на силь­ных и убе­ди­тель­ных воз­ра­же­ний про­тив им­пе­ра­тор­ско­го при­ка­за пре­сле­до­вать хри­сти­ан.

По­сле без­ре­зуль­тат­ных уго­во­ров от­речь­ся от Хри­ста им­пе­ра­тор при­ка­зал под­верг­нуть свя­то­го раз­лич­ным му­че­ни­ям. Св. Ге­ор­гий был за­клю­чен в тем­ни­цу, где его по­ло­жи­ли спи­ной на зем­лю, но­ги за­клю­чи­ли в ко­лод­ки, а на грудь по­ло­жи­ли тя­же­лый ка­мень. Но св. Ге­ор­гий му­же­ствен­но пе­ре­но­сил стра­да­ния и про­слав­лял Гос­по­да. То­гда му­чи­те­ли Ге­ор­гия на­ча­ли изощ­рять­ся в же­сто­ко­сти. Они би­ли свя­то­го во­ло­вьи­ми жи­ла­ми, ко­ле­со­ва­ли, бро­са­ли в нега­ше­ную из­весть, при­нуж­да­ли бе­жать в са­по­гах с ост­ры­ми гвоз­дя­ми внут­ри. Свя­той му­че­ник все тер­пе­ли­во пе­ре­но­сил. В кон­це кон­цов им­пе­ра­тор при­ка­зал от­ру­бить ме­чом го­ло­ву свя­то­му. Так свя­той стра­да­лец ото­шел ко Хри­сту в Ни­ко­ми­дии в 303 го­ду.

Ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия за му­же­ство и за ду­хов­ную по­бе­ду над му­чи­те­ля­ми, ко­то­рые не смог­ли за­ста­вить его от­ка­зать­ся от хри­сти­ан­ства, а так­же за чу­до­дей­ствен­ную по­мощь лю­дям в опас­но­сти – на­зы­ва­ют еще По­бе­до­нос­цем. Мо­щи свя­то­го Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца по­ло­жи­ли в па­ле­стин­ском го­ро­де Ли­да, в хра­ме, но­ся­щем его имя, гла­ва же его хра­ни­лась в Ри­ме в хра­ме, то­же по­свя­щен­ном ему.

На ико­нах св. Ге­ор­гий изо­бра­жа­ет­ся си­дя­щим на бе­лом коне и по­ра­жа­ю­щим ко­пьем змия. Это изо­бра­же­ние ос­но­ва­но на пре­да­нии и от­но­сит­ся к по­смерт­ным чу­де­сам свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия. Рас­ска­зы­ва­ют, что неда­ле­ко от ме­ста, где ро­дил­ся св. Ге­ор­гий в го­ро­де Бей­ру­те, в озе­ре жил змей, ко­то­рый ча­сто по­жи­рал лю­дей той мест­но­сти. Что это был за зверь – удав, кро­ко­дил или боль­шая яще­ри­ца – неиз­вест­но.

Суе­вер­ные лю­ди той мест­но­сти для уто­ле­ния яро­сти змея на­ча­ли ре­гу­ляр­но по жре­бию от­да­вать ему на съе­де­ние юно­шу или де­ви­цу. Од­на­жды жре­бий вы­пал на дочь пра­ви­те­ля той мест­но­сти. Ее от­ве­ли к бе­ре­гу озе­ра и при­вя­за­ли, где она в ужа­се ста­ла ожи­дать по­яв­ле­ния змея.

Ко­гда же зверь стал при­бли­жать­ся к ней, вдруг по­явил­ся на бе­лом коне свет­лый юно­ша, ко­то­рый ко­пьем по­ра­зил змея и спас де­ви­цу. Этот юно­ша был свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ге­ор­гий. Та­ким чу­дес­ным яв­ле­ни­ем он пре­кра­тил уни­что­же­ние юно­шей и де­ву­шек в пре­де­лах Бей­ру­та и об­ра­тил ко Хри­сту жи­те­лей той стра­ны, ко­то­рые до это­го бы­ли языч­ни­ка­ми.

Мож­но пред­по­ло­жить, что яв­ле­ние свя­то­го Ге­ор­гия на коне для за­щи­ты жи­те­лей от змея, а так­же опи­сан­ное в жи­тии чу­дес­ное ожив­ле­ние един­ствен­но­го во­ла у зем­ле­дель­ца по­слу­жи­ли по­во­дом к по­чи­та­нию свя­то­го Ге­ор­гия по­кро­ви­те­лем ско­то­вод­ства и за­щит­ни­ком от хищ­ных зве­рей.

В до­ре­во­лю­ци­он­ное вре­мя в день па­мя­ти свя­то­го Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца жи­те­ли рус­ских де­ре­вень в пер­вый раз по­сле хо­лод­ной зи­мы вы­го­ня­ли скот на паст­би­ще, со­вер­шив мо­ле­бен свя­то­му ве­ли­ко­му­че­ни­ку с окроп­ле­ни­ем до­мов и жи­вот­ных свя­той во­дой. День ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия в на­ро­де еще на­зы­ва­ют «Юрьев день», в этот день, до вре­мен цар­ство­ва­ния Бо­ри­са Го­ду­но­ва, кре­стьяне мог­ли пе­ре­хо­дить к дру­го­му по­ме­щи­ку.

Св. Ге­ор­гий – по­кро­ви­тель во­ин­ства. Изо­бра­же­ние Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца на коне сим­во­ли­зи­ру­ет по­бе­ду над диа­во­лом – «древним зми­ем» (Откр.12:3, 20:2). Это изо­бра­же­ние бы­ло вклю­че­но в древ­ний герб го­ро­да Моск­вы.

10/23 ноября – Колесование святого великомученика Георгия

Гру­зия, про­све­щен­ная хри­сти­ан­ской ве­рой свя­той рав­ноап­о­столь­ной Ни­ной († 335), род­ствен­ни­цей свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца († 303, па­мять 23 ап­ре­ля), осо­бо чтит свя­то­го Ге­ор­гия, как сво­е­го по­кро­ви­те­ля. Од­но из на­име­но­ва­ний Гру­зии – в честь Ге­ор­гия (это на­зва­ние со­хра­ня­ет­ся и сей­час во мно­гих язы­ках ми­ра). В честь ве­ли­ко­му­че­ни­ка свя­тая Ни­на уста­но­ви­ла празд­ник. Он со­вер­ша­ет­ся и по­ныне в Гру­зии 10 но­яб­ря – в вос­по­ми­на­ние ко­ле­со­ва­ния свя­то­го Ге­ор­гия. В 1891 го­ду на Кав­ка­зе, вбли­зи се­ла Ка­хи За­ка­таль­ско­го окру­га, по­стро­ен на ме­сте древ­не­го но­вый храм в честь свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца к ко­то­ро­му сте­ка­ет­ся мно­же­ство бо­го­моль­цев раз­ных ве­ро­ис­по­ве­да­ний.

3/16 ноября – Освящение храма святого великомученика Георгия в Лидде

Го­род Лид­да (Лод) – ро­ди­на ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца. Здесь был дом его ма­те­ри, здесь про­шло его дет­ство. Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник Ге­ор­гий был рим­ским во­и­ном, по­стра­дал он при им­пе­ра­то­ре Дио­кли­ти­ане в Ни­ко­ми­дии в на­ча­ле IV ве­ка. Мо­щи его хри­сти­ане пе­ре­нес­ли на ро­ди­ну, в Лид­ду, и здесь он был по­гре­бен.

Гроб­ни­ца, в ко­то­рой бы­ли по­ло­же­ны мо­щи ве­ли­ко­му­че­ни­ка, сей­час рас­по­ло­же­на в крип­те пра­во­слав­но­го хра­ма, по­свя­щен­но­го ве­ли­ко­му­че­ни­ку Ге­ор­гию. В са­мом хра­ме име­ет­ся ча­сти­ца мо­щей свя­то­го Ге­ор­гия, а так­же цепь, ко­то­рой был ско­ван ве­ли­ко­му­че­ник.

Первую цер­ковь здесь воз­ве­ли в VI ве­ке. Храм несколь­ко раз раз­ру­шал­ся и в сво­ем ны­неш­нем ви­де был вос­ста­нов­лен лишь в 1872 го­ду бла­го­да­ря по­жерт­во­ва­ни­ям из Рос­сии. Освя­ще­ние об­нов­лен­но­го хра­ма со­сто­я­лось 3/16 но­яб­ря 1872 го­да , в го­дов­щи­ну то­го дня, в ко­то­рый он был освя­щен впер­вые. Вос­по­ми­на­ние о сем зна­ме­на­тель­ном со­бы­тии Рус­ская цер­ковь со­вер­ша­ет в этот день и до на­сто­я­ще­го вре­ме­ни; этот празд­ник вне­сен в ме­ся­це­слов, в честь се­го тор­же­ства на Ру­си стро­и­лись хра­мы.

Так­же в Лид­де апо­стол Петр ис­це­лил Энея, во­семь лет ле­жа­вше­го в рас­слаб­ле­нии (Де­ян. 9:32-35).

26 ноября/9 декабря – Воспоминание освящения храма великомученика Георгия в Киеве

У рус­ских кня­зей, на­чи­ная с рав­ноап­о­столь­но­го кня­зя Вла­ди­ми­ра, су­ще­ство­вал бла­го­че­сти­вый обы­чай ос­но­вы­вать хра­мы в честь сво­их Ан­ге­лов Хра­ни­те­лей. Так, рав­ноап­о­столь­ный Вла­ди­мир, в Свя­том Кре­ще­нии Ва­си­лий, по­стро­ил в Ки­е­ве и Вы­ш­го­ро­де хра­мы во имя свя­ти­те­ля Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, князь Изя­с­лав I (1054–1068), в Кре­ще­нии Ди­мит­рий, по­стро­ил в Ки­е­ве храм и мо­на­стырь во имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­рия (па­мять 26 ок­тяб­ря), князь Яро­слав Муд­рый (1019–1054), во Свя­том Кре­ще­нии Ге­ор­гий, по­ло­жил на­ча­ло хра­му и муж­ской оби­те­ли в честь сво­е­го Ан­ге­ла Хра­ни­те­ля – ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия (па­мять 23 ап­ре­ля), а так­же по­стро­ил храм во имя ве­ли­ко­му­че­ни­цы Ири­ны (па­мять 5 мая), Ан­ге­ла Хра­ни­те­ля сво­ей су­пру­ги. Храм в честь ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия на­хо­дил­ся пе­ред вра­та­ми Свя­той Со­фии, на его стро­и­тель­ство князь Яро­слав за­тра­тил боль­шие сред­ства, в воз­ве­де­нии хра­ма при­ни­ма­ло уча­стие боль­шое чис­ло стро­и­те­лей. 26 но­яб­ря храм был освя­щен свя­ти­те­лем Ила­ри­о­ном, мит­ро­по­ли­том Ки­ев­ским (па­мять 21 ок­тяб­ря), и уста­нов­ле­но еже­год­ное празд­но­ва­ние в честь это­го со­бы­тия.

См. так­же: "Стра­да­ние свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца", "Освя­ще­ние хра­ма свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия в Лид­де" и "Вос­по­ми­на­ние освя­ще­ния хра­ма ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ге­ор­гия" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.