Акафист святому великомученику и целителю Пантелеимону

Одобрен: решение Св. Синода 11 апреля 1860 года №30

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 09 августа (27 июля ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нный страстоте́рпче Христо́в и врачу́ благода́тный, ту́не подая́й неду́гующим исцеле́ния, пе́сньми восхваля́ем тя́, засту́пника на́шего. Ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких бе́д и боле́зней свобожда́й на́с, любо́вию тебе́ зову́щих:

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

И́кос 1.

А́нгела земна́го и небе́снаго челове́ка ве́мы тя́, сла́вный Пантелеи́моне: а́нгельскою бо непоро́чностию и му́ченичеством укра́шен, пресели́лся еси́ от земли́ на Не́бо, иде́же со а́нгелы и все́ми святы́ми предстоя́ Престо́лу Го́спода сла́вы, моли́ся о на́с, земны́х, почита́ющих тя́ зва́нии си́ми:

Ра́дуйся, све́тлосте благоче́стия; ра́дуйся, пресла́вный свети́льниче Це́ркве.

Ра́дуйся, му́чеников пречестны́х украше́ние; ра́дуйся, ве́рных в непоколеби́мом терпе́нии утвержде́ние.

Ра́дуйся, ю́ности преизря́дная похвало́; ра́дуйся, побо́рниче Христо́в, в му́жестве неодоле́нный.

Ра́дуйся, произра́стший в ми́ре, преми́рен яви́выйся; ра́дуйся, а́нгеле во пло́ти, превосходя́й сме́ртных.

Ра́дуйся, небожи́телю всеблаже́нный; ра́дуйся, Боже́ственнаго ра́зума вмести́лище.

Ра́дуйся, и́мже ве́ра возвы́сися; ра́дуйся, и́мже пре́лесть низложи́ся.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 2.

Ви́дя тя́ Влады́ка сосу́д избра́н, возлюби́ души́ твоея́ добро́ту. Ты́ бо земну́ю вся́кую сла́дость и сла́ву презре́в, венце́м му́ченическим возжеле́л еси́ украси́тися, уя́звлен Боже́ственною любо́вию, и вдохнове́нно поя́: Аллилу́ия.

И́кос 2.

Ра́зум богодухнове́н име́я, о до́блий вои́телю Пантелеи́моне, изуми́л еси́ царя́ Максимиа́на му́жеством души́ твоея́ и словесы́, и́миже дерзнове́нно пропове́дал еси́ Христа́. Те́мже похваля́юще дерзнове́ние твое́, глаго́лем ти́ си́це:

Ра́дуйся, угро́зы Максимиа́на презре́вый; ра́дуйся, сове́том нечести́вых не покори́выйся.

Ра́дуйся, насажде́ние и́стиннаго богопочита́ния; ра́дуйся, искорене́ние де́монскаго служе́ния.

Ра́дуйся, неи́стовства мучи́телей изобличи́телю; ра́дуйся, и́дольския пре́лести низложи́телю.

Ра́дуйся, разгна́вый нечести́вых собо́рища; ра́дуйся, премени́вый тле́нная на Небе́сная.

Ра́дуйся, собесе́дниче невеще́ственных А́нгелов; ра́дуйся, сликовствова́телю многострада́льных святы́х.

Ра́дуйся, и́мже сатана́ посрами́ся; ра́дуйся, и́мже Христо́с просла́вися.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 3.

Си́лою Вы́шняго, дарова́нною тебе́, и кре́пким терпе́нием твои́м обезси́лил еси́ мучи́телеву де́рзость, му́жественный победоно́сче: огня́, звере́й, колеса́ не убоя́вся и мече́м усе́чен во главу́, вене́ц побе́ды прия́л еси́ от Христа́ Бо́га, взыва́я Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 3.

Иму́щи оби́тель твоя́ вседрагу́ю главу́ твою́, богому́дрый страстоте́рпче, я́ко превели́кое сокро́вище, ра́дости исполня́ется о се́м и, любо́вию воспева́юще да́нную тебе́ от Бо́га благода́ть исцеле́ний, благода́рно зове́т ти́:

Ра́дуйся, Никомиди́и свети́льниче всесве́тлый; ра́дуйся, чту́щей тя́ оби́тели стра́же неусы́пный.

Ра́дуйся, и́мже охладе́ безбо́жие; ра́дуйся, и́мже возрасте́ богопозна́ние.

Ра́дуйся, све́тлая страстоте́рпцев сла́во; ра́дуйся, ра́достное правосла́вных слы́шание.

Ра́дуйся, исцеле́ний благода́тный исто́чниче; ра́дуйся, дарова́ний вели́ких вмести́лище.

Ра́дуйся, благово́нное ми́ро, облагоуха́ющее души́; ра́дуйся, я́ко помога́еши призыва́ющим тя́.

Ра́дуйся, слепы́м зре́ние дарова́вый; ра́дуйся, хромы́м благоше́ствие устро́ивый.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 4.

Бу́рею помышле́ний многобо́жия одержи́м, нечести́вый ца́рь смути́ся, уви́дев от зави́ствовавших тебе́ враче́в, я́ко вся́кия неисце́льныя неду́ги цели́ши ты́ и́менем Христа́. Мы́ же, с весе́лием сла́вяще ди́внаго в тебе́ Бо́га, вопие́м Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 4.

Слы́шавше никомиди́йстии лю́дие о вели́ком сострада́нии твое́м к стра́ждущим и о безме́здном врачева́нии от вся́ких боле́зней, устреми́шася вси́ к тебе́, с ве́рою во врачу́ющую благода́ть, в тебе́ су́щую, и, прие́млюще ско́рая исцеле́ния от вся́ких боле́зней, прославля́ху Бо́га и тебе́ велича́ху, всеми́лостиваго цели́теля своего́, зову́ще ти́:

Ра́дуйся, пома́занный ми́ром благода́ти; ра́дуйся, хра́ме Бо́га освяще́нный.

Ра́дуйся, вели́кая благочести́вых сла́во; ра́дуйся, тве́рдая озлобля́емых стено́.

Ра́дуйся, му́дрых превосходя́й ра́зумом; ра́дуйся, ве́рных осиява́яй мы́сли.

Ра́дуйся, Боже́ственных даро́в прия́телище и многообра́зных на́м ми́лостей Госпо́дних исто́чниче; ра́дуйся, ско́рый помо́щниче стра́ждущим.

Ра́дуйся, обурева́емых приста́нище; ра́дуйся, заблу́ждших наста́вниче.

Ра́дуйся, боля́щих ту́не врачу́яй; ра́дуйся, оби́льно исцеле́ния источа́яй.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 5.

Чу́до пресла́вное сотвори́ с тобо́ю Госпо́дь, егда́ чрез служи́теля Своего́ Ермола́я призва́ тя́ в чу́дный Сво́й све́т. Ехи́дною бо ве́лиею угрызе́нно уме́ршее отроча́ по моли́тве твое́й ко Христу́ а́бие оживе́ и воста́ здра́во. Позна́в у́бо Жизнода́вца все́х И́стиннаго Бо́га, с тве́рдою ве́рою воззва́л еси́ Ему́: Аллилу́ия.

И́кос 5.

Узре́ све́т слепы́й, ему́же с призыва́нием и́мене Христо́ва прикосну́лся еси́ ты́, сла́вне. Ермола́ем бо пресви́тером просвеще́н, отри́нув оте́ческое многобо́жие, восприя́л еси́ ма́тернее благоче́стие, и́мже и отца́ просвети́л еси́. Сего́ ра́ди тебе́, сла́вному уго́днику Бо́жию и чу́дному врачу́, взыва́ем:

Ра́дуйся, к Бо́гу ве́лие раче́ние име́яй; ра́дуйся, присногоря́щий огню́ Боже́ственныя любве́.

Ра́дуйся, де́ятельный послу́шателю свяще́нных поуче́ний Ермола́я; ра́дуйся, после́довавый сове́там ма́тере твоея́ Евву́лы.

Ра́дуйся, я́ко вся́ разда́л еси́, да Христа́ приобря́щеши; ра́дуйся, любо́вь к ми́ру любо́вию Бо́жиею победи́вый.

Ра́дуйся, я́ко вме́сто сла́дких ми́ра за Христа́ лю́тая страда́ния прия́л еси́; ра́дуйся, я́ко о́бщник сотвори́лся еси́ Страсте́м Христо́вым.

Ра́дуйся, восторжествова́вый над все́ми страстьми́; ра́дуйся, украси́выйся благода́тным безстра́стием.

Ра́дуйся, исполня́яй ра́дости притека́ющия к тебе́; ра́дуйся, ту́не исцеля́яй все́х благода́тию Христо́вою.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 6.

Пропове́дник и́стины яви́ся просвеще́нный тобо́ю теле́сне и душе́вне слепе́ц: подо́бно бо ева́нгельскому слепцу́, дерзнове́нно пред все́ми испове́да Све́та И́стиннаго Христа́, просвеща́юща вся́каго челове́ка, нечести́ваго же царя́ и бо́ги язы́ческия укори́в, чрез ме́чное усече́ние взы́де к немерца́ющему све́ту на Небеси́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 6.

С све́тлым лице́м предста́в суди́лищу царе́ву, дерзнове́нно взыва́л еси́, преблаже́нне, во услы́шание все́х: «Всецеле́бная си́ла моя́ и сла́ва — Христо́с е́сть, И́стинный Бо́г, Влады́ка все́х, ме́ртвыя воскреша́яй и вся́к неду́г отгоня́яй». За таково́е испове́дание ублажа́юще тя́, глаго́лем:

Ра́дуйся, уста́ громогла́сная Божества́ Христо́ва; ра́дуйся язы́че медото́чный, веща́яй Его́ домострои́тельство.

Ра́дуйся, вити́е превы́сшаго богосло́вия; ра́дуйся, се́ятелю му́дрый благоче́стия.

Ра́дуйся, сладкозву́чная ве́ры свире́ль; ра́дуйся, сла́вный пропове́дниче Правосла́вия.

Ра́дуйся, пре́жде сме́рти яви́вый ди́вная; ра́дуйся, по сме́рти соверша́яй чу́дная.

Ра́дуйся, зри́телю сла́вы Христо́вой; ра́дуйся, послу́шателю моля́щихся тебе́.

Ра́дуйся, пода́телю ми́лости тоя́ тре́бующим; ра́дуйся, хода́таю бла́г почита́ющим па́мять твою́.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 7.

Ми́ро излия́ся на ду́шу твою́, богому́дрый целе́бниче, от Уте́шителя Ду́ха; те́мже по сме́рти честны́я оста́нки твоя́, благоуха́нием свои́м страсте́й злосмра́дие отгоня́я, исцеле́ние подаю́т вопию́щим ве́рою Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7.

Егда́ узре́ша и́дольстии чти́тели многоле́тна разсла́блена, моли́твою твое́ю, свя́те, воздви́гнута и ходя́ща, мно́зи уве́роваша во Христа́; жрецы́ же бесо́встии, за́вистию снеда́еми, подвиго́ша царя́ на я́рость. Тебе́ у́бо неща́дно за Христа́ стру́жему и опаля́ему бы́вшу, со умиле́нием зове́м:

Ра́дуйся, наслажде́ния земна́я презре́вый; ра́дуйся, бла́г веще́ственных превы́сший.

Ра́дуйся, я́ко вся́ кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ же вмени́л еси́; ра́дуйся, я́ко сла́ву скоротеку́щую с себе́ отря́сл еси́.

Ра́дуйся, неулови́м пребы́вый ловле́нии велиа́ра; ра́дуйся, победи́вый мучи́теля кова́рства.

Ра́дуйся, не пощади́вый за Христа́ жи́зни своея́; ра́дуйся, вра́г яви́выйся вражде́бныя пло́ти.

Ра́дуйся, многобо́жия широту́ утесни́вый; ра́дуйся, Боже́ственною си́лою и́долы попра́вый.

Ра́дуйся, остре́йшая стрело́, язвя́щая враги́; ра́дуйся, предста́телю, заступа́яй ве́рующия.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 8.

Странноле́пно явля́шеся тебе́ Госпо́дь, ободря́я и соблюда́я в муче́ниих за и́мя Его́: во о́бразе бо пресви́тера Ермола́я, клоко́чущее о́лово, в не́же вве́ржен бы́л еси́, охлади́, и в мо́ри отреши́в ве́лий ка́мень от вы́и твоея́, изведе́ неврежде́нна на зе́млю. Ты́ же, па́ки предста́в пред царя́, торже́ственне пе́л еси́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 8.

Ве́сь у́мне на Небеси́ водворя́яся, и ни́зу на земли́ су́щих не оставля́еши, сопребыва́я с на́ми всечестно́ю главо́ю твое́ю, вели́кий страстоте́рпче Христо́в, прие́мля от Го́спода и подая́ просвеще́ние и освяще́ние вопию́щим тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, прему́дрости Боже́ственныя испо́лненный; ра́дуйся, промышле́ния Бо́жия о на́с таи́нниче.

Ра́дуйся, богому́дренных умо́в услажде́ние; ра́дуйся, боголюби́вых ду́ш увеселе́ние.

Ра́дуйся, пресве́тлый Христо́в би́сере; ра́дуйся, освяще́нный душе́ю и те́лом.

Ра́дуйся, во дво́рех перворожде́нных на Небеси́ всели́выйся; ра́дуйся, в присноблаже́нных обита́яй черто́зех.

Ра́дуйся, све́та Тро́ическаго зри́телю; ра́дуйся, в моли́твах к Бо́гу те́плый о на́с предста́телю.

Ра́дуйся, просвеще́ние душа́м подава́яй; ра́дуйся, скорбя́щим утеше́ние низпосыла́яй.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 9.

Вся́кое естество́ удиви́ся, Пантелеи́моне, сия́нию в тебе́ благода́ти и бога́тству доброде́телей: ангелоподо́бней чистоте́ твое́й, вели́кому му́жеству в лю́тых страда́ниях, кре́пкой любве́ ко Христу́ и мно́гому сострада́нию к лю́дем, в ни́хже твори́ши пресла́вная, во е́же пе́ти: Аллилу́ия.

И́кос 9.

Вити́я многовеща́нныя не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти боре́ния твоя́, сла́вный добропобе́дниче, ка́ко непобеди́мою си́лою Бо́жиею ю́ный ле́ты победи́ дре́вняго и иско́ннаго врага́ и посрами́ и́дольскую пре́лесть. Мы́ же, удивле́ния испо́лненнии, зове́м ти́:

Ра́дуйся, ра́достное зре́лище а́нгелов; ра́дуйся, благогове́йное удивле́ние челове́ков.

Ра́дуйся, кро́вь за Христа́ излия́вый и в сме́рти млеко́ источи́вый; ра́дуйся, те́ло за Него́ му́ченической сме́рти преда́вый.

Ра́дуйся, испове́дничества пра́вило; ра́дуйся, до́блий во́ине Царя́ царе́й.

Ра́дуйся, тьмы́ держа́вца победи́вый; ра́дуйся, побе́дою твое́ю Небе́сных и земны́х обвесели́вый.

Ра́дуйся, го́рняго ми́ра обита́телю блаже́нный; ра́дуйся, до́льняго ми́ра му́дрый стра́нниче.

Ра́дуйся, дре́во, украше́нное плода́ми благода́тных дарова́ний; ра́дуйся, нося́й добропобе́дныя ве́тви.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 10.

Сострада́ния испо́лнен, я́ко и́стинный подража́тель Пода́теля ми́лости Го́спода, честны́й страда́льче, Пантелеи́моном (си́ е́сть, всеми́лостивым) от Него́ преимено́ван еси́, на вся́ притека́ющия к тебе́ ми́лость излива́я, ю́же и на́м неоску́дно источа́й, о тебе́ вопию́щим Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 10.

Сте́ну тя́ тве́рду обре́т мучи́тель, ники́ими же му́ками победи́му, покуси́ся сокруши́ти кре́пость твою́ зубы́ звере́й и острия́ми мучи́лищнаго колеса́, оба́че и в се́м ничто́же у́спе: си́ла бо Христо́ва лю́тость звере́й укроти́, а стра́шное ко́ло, на не́мже обраща́емо бе́ те́ло твое́, а́бие сокруши́ся. Тебе́ у́бо, непобеди́мому страстоте́рпцу, зове́м:

Ра́дуйся, честно́е Христо́во избра́ние; ра́дуйся, непоро́чное Бо́гови благоуха́ние.

Ра́дуйся, тве́рдый адама́нте Це́ркве; ра́дуйся, непоколеби́мый сто́лпе, досяза́яй до Небесе́.

Ра́дуйся, зве́ри ви́димыя укроща́яй; ра́дуйся, драко́нов неви́димых сокруша́яй.

Ра́дуйся, обагре́нный твое́ю за Христа́ кро́вию, срастворе́нною млеко́м; ра́дуйся, неувяда́емыя прие́мый венцы́.

Ра́дуйся, ра́дость причини́вый А́нгелом и челове́ком; ра́дуйся, просла́вленный Бо́гом на Небеси́ и на земли́.

Ра́дуйся, небожи́телю, ликовству́яй с му́ченики; ра́дуйся, насыща́яйся лицезре́нием Христа́ пресла́дким.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 11.

Пе́снь исхо́дную прино́сим твоему́ за Христа́ заколе́нию свяще́нному, в не́мже вме́сте с кро́вию млеко́ истече́ от тебе́, великому́чениче, и ма́сличина, под не́юже усе́чен бы́л еси́, испо́лнися цели́тельных плодо́в. Те́мже Христу́, ди́вно прославля́ющему сла́вящия Его́, те́пле вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 11.

Светоза́рная луча́ бы́л еси́, богому́дре, во тьме́ многобо́жия седя́щим, путеводя́щая к Со́лнцу Пра́вды Христу́ Бо́гу, Ему́же моли́ся, во све́те за́поведей Его́ при́сно пребыва́ти и на́м, сицева́я ра́достная тебе́ принося́щим:

Ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, на мы́сленной тве́рди блиста́ющая; ра́дуйся, луча́, христоимени́тым лю́дем светя́щая.

Ра́дуйся, та́инственно облистава́емый от Со́лнца Христа́; ра́дуйся, у́мне зе́млю обтека́яй.

Ра́дуйся, селе́ние кра́сное Пресвята́го Ду́ха; ра́дуйся, сосу́де пречестны́й, излива́яй исцеле́ния.

Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище; ра́дуйся, ми́лости тезоимени́те.

Ра́дуйся, Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче; ра́дуйся, ве́чныя сла́вы соприча́стниче.

Ра́дуйся, предста́телю бе́дствующим в мо́ри жите́йстем; ра́дуйся, безсре́брениче, помога́яй призыва́ющим тя́ с ве́рою.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 12.

Благода́ти оби́лие прия́л еси́, треблаже́нне, по оби́лию любве́ твоея́ ко Христу́ Бо́гу. И́же и яви́ тя́ многоцеле́бным исто́чником, безме́здно врачу́ющим душе́вныя и теле́сныя боле́зни притека́ющих к тебе́ с ве́рою и Бо́гу вопию́щих: Аллилу́ия.

И́кос 12.

Пою́ще многострада́льныя по́двиги твоя́ за Христа́, сла́вный страстоте́рпче, хва́лим долготерпе́ние твое́, ублажа́ем му́ченическую кончи́ну, почита́ем и свяще́нную па́мять твою́, засту́пниче на́ш и цели́телю, и в похвалу́ сицева́я тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, благоче́стия трубо́ благозву́чная; ра́дуйся, мечу́, посека́яй нече́стие.

Ра́дуйся, строга́нный на дре́ве за Распросте́ршаго ру́це Свои́ на дре́ве Кре́стнем; ра́дуйся, я́ко опаля́ем за Него́, пре́лести пе́щь погаси́л еси́.

Ра́дуйся, я́звами твои́ми враги́ уязви́вый; ра́дуйся, кро́вию твое́ю то́ки и́дольския кро́ве изсуши́вый.

Ра́дуйся, в кипя́щее о́лово вве́рженный за Христа́; ра́дуйся, погруже́нный за и́мя Его́ в вода́х морски́х.

Ра́дуйся, промышле́нием Бо́жиим неврежде́н в си́х пребы́вый; ра́дуйся, я́ко чрез о́гнь и во́ду муче́ния вше́л еси́ в поко́й небе́сный.

Ра́дуйся, излива́яй неизсяка́емыя струи́ ми́лости ве́рным; ра́дуйся, благосострада́тельный врачу́, исцеле́ния благода́тная подава́яй.

Ра́дуйся, великому́чениче и цели́телю Пантелеи́моне.

Конда́к 13.

О многострада́льный и преди́вный страстоте́рпче Христо́в и цели́телю на́ш Пантелеи́моне! Ми́лостиво прие́м сие́ ма́лое от на́с приноше́ние, от многообра́зных неду́гов исцели́ ны́ и предста́тельством твои́м сохрани́ от вра́г ви́димых и неви́димых и ве́чнаго муче́ния изба́витися на́м Го́спода умоли́, да во Ца́рствии Его́ вы́ну воспева́ем: Аллилу́ия.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

Моли́тва

О вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и триипоста́сныя Его́ сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мех почива́яй и да́нною ти́ свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́яй, при́зри ми́лостивным твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди, честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щияся и прося́щия от тебе́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния: простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя твоя́ моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний. Се́ бо мы́, за беззако́ния на́ша не сме́юще возвести́ очеса́ на́ша к высоте́ небе́сней, ниже́ вознести́ гла́с моле́бный к Его́ в Божестве́ непристу́пней сла́ве, се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны́, гре́шныя, призыва́ем, я́ко ты́ прия́л еси́ благода́ть от Него́ неду́ги исцеля́ти и стра́сти отгоня́ти. Тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри на́с, недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи тре́бующих. Бу́ди на́м в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущым вра́ч, напа́ствуемым ско́рый покрови́тель, очесе́м неду́гующим прозре́ния да́тель, ссу́щим и младе́нцем ско́рый предста́тель и исцели́тель: исхода́тайствуй все́м вся́, я́же ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим все́х благи́х Исто́чника и Даропода́теля Бо́га, Еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ґкafістъ с™0му великом§нику и3 цэли1телю пантелеи1мону

Кондaкъ №

И#збрaнный страстотeрпче хrт0въ и3 врачY блгdтный, тyнэ подаsй недyгующымъ и3сцэлє1ніz, пёсньми восхвалsемъ тS, застyпника нaшего. Тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ бёдъ и3 болёзней свобождaй нaсъ, люб0вію тебЁ зовyщихъ:

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Јкосъ №

ЃгGла земнaгw и3 нбcнагw человBка вёмы тS, слaвный пантелеи1моне: ѓгGльскою бо непор0чностію и3 мyченичествомъ ўкрaшенъ, пресели1лсz є3си2 t земли2 на нб7о, и3дёже со ѓгGлы и3 всёми с™hми предстоS пrт0лу гDа слaвы, моли1сz њ нaсъ, земнhхъ, почитaющихъ тS звaніи си1ми:

Рaдуйсz, свётлосте бlгочeстіz: рaдуйсz, преслaвный свэти1льниче цRкви.

Рaдуйсz, м§никwвъ пречестнhхъ ўкрашeніе: рaдуйсz, вBрныхъ въ непоколеби1момъ терпёніи ўтверждeніе.

Рaдуйсz, ю4ности преизрsднаz похвало2: рaдуйсz, поб0рниче хrт0въ, въ мyжествэ неwдолённый.

Рaдуйсz, произрaстшій въ мjрэ, премjренъ kви1выйсz: рaдуйсz, ѓгGле во пл0ти, превосходsй смeртныхъ.

Рaдуйсz, небожи1телю всебlжeнный: рaдуйсz, бжcтвеннагw рaзума вмести1лище.

Рaдуйсz, и4мже вёра возвhсисz: рaдуйсz, и4мже прелeсть низложи1сz.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ в7

Ви1дz тS вLка сосyдъ и3збрaнъ, возлюби2 души2 твоеS добр0ту. Тh бо земнyю всsкую слaдость и3 слaву презрёвъ, вэнцемъ мyченическимъ возжелёлъ є3си2 ўкраси1тисz, ўsзвленъ бжcтвенною люб0вію, и3 вдохновeннw поS: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ бGодухновeнъ и3мёz, q д0блій вои1телю пантелеи1моне, и3зуми1лъ є3си2 царS маxіміaна мyжествомъ души2 твоеS и3 словесы2, и4миже дерзновeннw проповёдалъ є3си2 хrтA. Тёмже похвалsюще дерзновeніе твоE, глаг0лемъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, ўгрHзы маxіміaна презрёвый: рaдуйсz, совётwмъ нечести1выхъ не покори1выйсz.

Рaдуйсz, насаждeніе и4стиннагw бGопочитaніz: рaдуйсz, и3скоренeніе дeмwнскагw служeніz.

Рaдуйсz, неи1стwвства мучи1телей и3зwбличи1телю: рaдуйсz, јдwлскіz прeлести низложи1телю.

Рaдуйсz, разгнaвый нечести1выхъ соб0рища: рaдуйсz, премэни1вый тлBннаz на нбcнаz.

Рaдуйсz, собесёдниче невещeственныхъ ѓгGлwвъ: рaдуйсz, сликовствовaтелю многострадaльныхъ с™hхъ.

Рaдуйсz, и4мже сатанA посрами1сz: рaдуйсz, и4мже хrт0съ прослaвисz.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ G.

Си1лою вhшнzгw, даровaнную тебЁ, и3 крёпкимъ терпёніемъ твои1мъ њбезси1лилъ є3си2 мучи1телеву дeрзость, мyжественный побэдон0сче: nгнS, ѕвэрeй, колесA не ўбоsвсz и3 мечeмъ ўсэчeнъ во главY, вэнeцъ побёды пріsлъ є3си2 t хrтA бGа, взывaz є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyщи њби1тель твоS вседрагyю главY твою2, бGомyдрый страстотeрпче, ћкw превели1кое сокр0вище, рaдости и3сполнsетсz њ сeмъ и3, люб0вію воспэвaющи дaнную тебЁ t бGа блгdть и3сцэлeній, бlгодaрнw зовeтъ ти2:

Рaдуйсz, нікомидjи свэти1льниче всесвётлый: рaдуйсz, чтyщэй тS њби1тели стрaже неусhпный.

Рaдуйсz, и4мже њхладЁ безб9іе: рaдуйсz, и4мже возрастЁ бGопознaніе.

Рaдуйсz, свётлаz страстотeрпцєвъ слaво: рaдуйсz, рaдостное правослaвныхъ слhшаніе.

Рaдуйсz, и3сцэлeній блгdтный и3ст0чниче: рaдуйсz, дар0ваній вели1кихъ вмести1лище.

Рaдуйсz, благов0нное мЂро, њблагоухaющее дyши: рaдуйсz, ћкw помогaеши призывaющымъ тS.

Рaдуйсz, слэпы6мъ зрёніе даровaвый: рaдуйсz, хромы6мъ бlгошeствіе ўстр0ивый.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ д7.

Бyрею помышлeній многоб0жіz њдержи1мъ, нечести1вый цaрь смути1сz, ўви1дэвъ t зави1ствовавшихъ тебЁ врачє1въ, ћкw вс‰кіz неисцBльныz нед{ги цэли1ши ты2 и4менемъ хrтA. Мh же, съ весeліемъ слaвzще ди1внаго въ тебЁ бGа, вопіeмъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавше никомидjйстіи лю1діе њ вели1комъ сострадaніи твоeмъ къ стрaждущымъ и3 њ безмeздномъ врачевaніи t всsкихъ болёзней, ўстреми1шасz вси2 къ тебЁ, съ вёрою во врачyющую блгdть, въ тебЁ сyщую, и3 пріeмлюще ск0раz и3сцэлeніz t всsкихъ болёзней, прославлsху бGа и3 тебE величaху, всемлcтиваго цэли1телz своего2, зовyще ти2:

Рaдуйсz, помaзанный мЂромъ блгdти: рaдуйсz, хрaме бGа њсвzщeнный.

Рaдуйсz, вели1каz бlгочести1выхъ слaво: рaдуйсz, твeрдаz њѕлоблsемыхъ стэно2.

Рaдуйсz, мyдрыхъ превосходszй рaзумомъ: рaдуйсz, вBрныхъ њсіzвazй мы6сли.

Рaдуйсz, бжcтвенныхъ дарHвъ пріsтелище и3 многоwбрaзныхъ нaмъ млcтей гDнихъ и3ст0чниче: рaдуйсz, ск0рый пом0щниче стрaждущымъ.

Рaдуйсz, њбуревaемыхъ пристaнище: рaдуйсz, заблyждшихъ настaвниче.

Рaдуйсz, болsщихъ тyне врачyzй: рaдуйсz, њби1льнw и3сцэлє1ніz и3сточazй.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ є7.

Чyдо преслaвное сотвори2 съ тоб0ю гDь, є3гдA чрeз8 служи1телz своего2 є3рмолaа призвA тS въ чyдный св0й свётъ. Е#хjдною бо вeліею ўгрhзенно ўмeршее nтрочA по мlтвэ твоeй ко хrтY ѓбіе њживE и3 востA здрaво. Познaвъ u5бо жизнодaвца всёхъ и4стиннагw бGа, съ твeрдою вёрою воззвaлъ є3си2 є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

ЎзрЁ свётъ слэпhй, є3мyже съ призывaніемъ и4мене хrт0ва прикоснyлсz є3си2 ты2, слaвне. Е#рмолaемъ бо пресвЂтеромъ просвэщeнъ, tри1нувъ nтeческое многобожіе, воспріsлъ є3си2 мaтернее благочeстіе, и4мже и3 nтцA просвэти1лъ є3си2. Сегw2 рaди тебЁ, слaвному ўг0днику б9ію и3 чyдному врачY, взывaемъ:

Рaдуйсz, къ бGу вeліе рачeніе и3мёzй: рaдуйсz, присногорsщій nгню2 бжcтвенныz любвE.

Рaдуйсz, дёzтельный послyшателю свzщeнныхъ поучeній є3рмолaа: рaдуйсz, послёдовавый совётамъ мaтере твоеS є3ввyлы.

Рaдуйсz, ћкw всS раздaлъ є3си2, да хrтA пріwбрsщеши: рaдуйсz, люб0вь къ мjру люб0вію б9іею побэди1вый.

Рaдуйсz, ћкw вмёсто слaдкихъ мjра за хrтA лю6таz страд†ніz пріsлъ є3си2: рaдуйсz, ћкw w4бщникъ сотвори1лсz є3си2 стrтeмъ хrт0вымъ.

Рaдуйсz, восторжествовaвый над8 всёми страстьми2: рaдуйсz, ўкраси1выйсz блгdтнымъ безстрaстіемъ.

Рaдуйсz, и3сполнszй рaдости притекaющыz къ тебЁ: рaдуйсz, тyне и3сцэлszй всёхъ блгdтію хrт0вою.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдникъ и4стины kви1сz просвэщeнный тоб0ю тэлeснэ и3 душeвнэ слэпeцъ: под0бнw бо є3ђльскому слэпцY, дерзновeннw пред8 всёми и3сповёда свёта и4стиннагw хrтA, просвэщaюща всsкаго человёка, нечести1вагw же царS и3 б0ги kзhческіz ўкори1въ, чрeз8 мeчное ўсэчeніе взhде къ немерцaющему свёту на нб7си2 пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Съ свётлымъ лицeмъ предстaвъ суди1лищу царeву, дерзновeннw взывaлъ є3си2, пребlжeнне, во ўслышaніе всёхъ: всецэлёбнаz си1ла моS и3 слaва хrт0съ є4сть и4стинный бGъ, вLка всёхъ, мє1ртвыz воскрешazй и3 всsкъ нед{гъ tгонszй. За таков0е и3сповэдaніе ўбlжaюще тS, глаг0лемъ:

Рaдуйсz, ўстA громогл†снаz бжcтвA хrт0ва: рaдуйсz љзhче медот0чный, вэщazй є3го2 домострои1тельство.

Рaдуйсz, вэтjе превhсшагw бGосл0віz: рaдуйсz, сёzтелю мyдрый бlгочeстіz.

Рaдуйсz, сладкозвyчнаz вёры свирёль: рaдуйсz, слaвный проповёдниче правослaвіz.

Рaдуйсz, прeжде смeрти kви1вый ди6внаz: рaдуйсz, по смeрти совершazй ч{днаz.

Рaдуйсz, зри1телю слaвы хrт0вой: рaдуйсz, послyшателю молsщихсz тебЁ.

Рaдуйсz, подaтелю ми1лости то‰ трeбующымъ: рaдуйсz, ходaтаю бл†гъ почитaющымъ пaмzть твою2.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ з7.

МЂрw и3зліsсz на дyшу твою2, бGомyдрый цэлeбниче, t ўтёшителz д¦а: тёмже по смeрти честнhz њстaнки тво‰, благоухaніемъ свои1мъ страстeй ѕлосмрaдіе tгонsz, и3сцэлeніе подаю1тъ вопію1щымъ вёрою бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Е#гдA ўзрёша јдwльстіи чти1тели многолётна разслaбленна, мlтвою твоeю, свsте, воздви1гнута и3 ходsща, мн0зи ўвёроваша во хrтA: жрецh же бэс0встіи, зaвистію снэдaеми, подвиг0ша царS на ћрость. ТебЁ u5бо нещaднw за хrтA стрyжему и3 њпалsему бhвшу, со ўмилeніемъ зовeмъ:

Рaдуйсz, наслаждє1ніz земн†z презрёвый: рaдуйсz, бл†гъ вещeственныхъ превhсшій.

Рaдуйсz, ћкw всS кр†снаz мjра сегw2 нивочт0же вмэни1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw слaву скоротекyщую съ себє2 њтрsслъ є3си2.

Рaдуйсz, неулови1мъ пребhвый ловлє1ніz веліaра: рaдуйсz, побэди1вый мучи1телz ков†рства.

Рaдуйсz, не пощади1вый за хrтA жи1зни своеS: рaдуйсz, врaгъ kви1выйсz враждeбныz пл0ти.

Рaдуйсz, многоб0жіz широтY ўтесни1вый: рaдуйсz, бжcтвенною си1лою јдwлы попрaвый.

Рaдуйсz, nстрёйшаz стрело2, kзвsщаz враги2: рaдуйсz, предстaтелю, заступazй вёрующыz.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ }.

Страннолёпнw kвлsшесz тебЁ гDь, њбодрsz и3 соблюдaz въ мучeніихъ за и4мz є3го2: во w4бразэ бо пресвЂтера є3рмолaа, клок0чущее џлово, въ нeже ввeрженъ бhлъ є3си2, њхлади2, и3 въ м0ри tрэши1въ вeлій кaмень t вhи твоеS, и3зведE невреждeнна на зeмлю. Тh же, пaки предстaвъ пред8 царS, торжeственнw пёлъ є3си2 хrтY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь ќмнэ на нб7си2 водворszсz, и3 ни1зу на земли2 сyщихъ не њставлsеши, сопребывaz съ нaми всечестн0ю глав0ю твоeю, вели1кій страстотeрпче хrт0въ, пріeмлz t гDа и3 подаS просвэщeніе и3 њсвzщeніе вопію1щымъ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, премyдросте бжcтвенныz и3сп0лненный: рaдуйсz, промышлeніz б9іz њ нaсъ таи1нниче.

Рaдуйсz, бGомyдренныхъ ўмHвъ ўслаждeніе: рaдуйсz, бGолюби1выхъ дyшъ ўвеселeніе.

Рaдуйсz, пресвётлый хrт0въ би1сере: рaдуйсz, њсвzщeнный душeю и3 тёломъ.

Рaдуйсz, во дв0рэхъ перворождeнныхъ на нб7си2 всели1выйсz: рaдуйсz, въ присноблажeнныхъ њбитazй черт0зэхъ.

Рaдуйсz, свёта трbческагw зри1телю: рaдуйсz, въ мlтвахъ къ бGу тeплый њ нaсъ предстaтелю.

Рaдуйсz, просвэщeніе душaмъ подавazй: рaдуйсz, скорбsщымъ ўтэшeніе низпосылazй.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ f7

Всsкое є3стество2 ўдиви1сz, пантелеи1моне, сіsнію въ тебЁ блгdти и3 богaтству добродётелей: ґгGлопод0бнэй чистотЁ твоeй, вели1кому мyжеству въ лю1тыхъ страдaніихъ, крёпкой любвE ко хrтY и3 мн0гому сострадaнію къ лю1демъ, въ ни1хже твори1ши преслaвнаz, во є4же пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовэщaнныz не возм0гутъ по достоsнію восхвали1ти борє1ніz тво‰, слaвный добропобёдниче, кaкw непобэди1мою си1лою б9іею ю4ный лBты побэди2 дрeвнzго и3 и3ск0ннаго врагA и3 посрами2 јдwльскую прeлесть. Мh же, ўдивлeніz и3сп0лненніи, зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, рaдостное зрёлище ѓгGлwвъ: рaдуйсz, бlгоговёйное ўдивлeніе человёкwвъ.

Рaдуйсz, кр0вь за хrтA и3зліsвый и3 въ смeрти млеко2 и3сточи1вый: рaдуйсz, тёло за него2 мyченической смeрти предaвый.

Рaдуйсz, и3сповёдничества прaвило: рaдуйсz, д0блій в0ине цRS царeй.

Рaдуйсz, тмы2 держaвца побэди1вый: рaдуйсz, побёдою твоeю нбcныхъ и3 земнhхъ њбвесели1вый.

Рaдуйсz, г0рнzгw мjра њбитaтелю бlжeнный: рaдуйсz, д0льнzгw мjра мyдрый стрaнниче.

Рaдуйсz, дрeво, ўкрaшенное плодaми блгdтныхъ даровaній: рaдуйсz, носsй добропобBдныz вётви.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ ‹.

Сострадaніz и3сп0лненъ, ћкw и4стинный подражaтель подaтелz млcти гDа, честнhй страдaльче, пантелеи1мономъ сjесть, всемлcтивымъ, t негw2 проимен0ванъ є3си2, на всS притекaющыz къ тебЁ ми1лость и3зливaz, ю4же и3 нaмъ неwскyднw и3сточaй, њ тебЁ вопію1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

Стёну тS твeрду њбрётъ мучи1тель, никjими же мyками побэди1му, покуси1сz сокруши1ти крёпость твою2 зубы2 ѕвэрeй и3 џстріzми мучи1лищнагw колесA, њбaче и3 въ сeмъ ничт0же ўспE: си1ла бо хrт0ва лю1тость ѕвэрeй ўкроти2, ґ стрaшное к0ло, на нeмже њбращaемо бЁ тёло твоE, ѓбіе сокруши1сz. ТебЁ u5бо непобэди1мому страстотeрпцу зовeмъ:

Рaдуйсz, честн0е хrт0во и3збрaніе: рaдуйсz, непор0чное бGови благоухaніе.

Рaдуйсz, твeрдый ґдамaнте цRкве: рaдуйсz, непоколеби1мый ст0лпе, досzзazй до нб7сE.

Рaдуйсz, ѕвёри ви6димыz ўкрощazй: рaдуйсz, драк0нwвъ невиди1мыхъ сокрушazй.

Рaдуйсz, њбагрeнный твоeю за хrтA кр0вію срастворeнною млек0мъ: рaдуйсz, неувzдaемыz пріeмый вэнцы2.

Рaдуйсz, рaдость причини1вый ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ: рaдуйсz, прослaвленный бGомъ на нб7си2 и3 на земли2.

Рaдуйсz, небожи1телю, ликовствyzй съ м§ники: рaдуйсz, насыщazйсz лицезрёніемъ хrтA преслaдкимъ.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ №i.

Пёснь и3сх0дную прин0симъ твоемY за хrтA заколeнію свzщeнному, въ нeмже вмёстэ съ кр0вію млеко2 и3стечE t тебє2, великом§ниче, и3 мaсличина, под8 нeюже ўсёченъ бhлъ є3си2, и3сп0лнисz цэли1тельныхъ плодHвъ. Тёмже хrтY, ди1внw прославлsющему слaвzщыz є3го2, тeплэ вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтозaрнаz лучA бhлъ є3си2, бGомyдре, во тьмЁ многоб0жіz седsщымъ, путеводsщаz къ сlнцу прaвды хrтY бGу, є3мyже моли1сz, во свётэ зaповэдей є3гw2 при1снw пребывaти и3 нaмъ, сицєвaz рaдwстнаz тебЁ приносsщымъ:

Рaдуйсz, пресвётлаz ѕвэздо2, на мhсленной твeрди блистaющаz: рaдуйсz, лучA, хrтоимени1тымъ лю1демъ свэтsщаz.

Рaдуйсz, тaинственнw њблиставaемый t сlнца хrтA: рaдуйсz, ќмнэ зeмлю њбтекazй.

Рaдуйсz, селeніе крaсное прес™aгw д¦а: рaдуйсz, сосyде пречестнhй, и3зливazй и3сцэлє1ніz.

Рaдуйсz, чистоты2 сокр0вище: рaдуйсz, ми1лости тезоимени1те.

Рaдуйсz, цrтвіz нбcнагw наслёдниче: рaдуйсz, вёчныz слaвы сопричaстниче.

Рaдуйсz, предстaтелю бёдствующымъ въ м0ри житeйстэмъ: рaдуйсz, безсрeбренниче, помогazй призывaющымъ тS съ вёрою.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ в7i.

Блгdти њби1ліе пріsлъ є3си2, требlжeннэ, по њби1лію любвE твоеS ко хrтY бGу. И$же и3 kви2 тS многоцэлeбнымъ и3ст0чникомъ, безмeзднw врачyющимъ душє1вныz и3 тэлeсныz болёзни притекaющихъ къ тебЁ съ вёрою и3 бGу вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще многострад†льныz п0двиги тво‰ за хrтA, слaвный страстотeрпче, хвaлимъ долготерпёніе твоE, ўбlжaемъ мyченическую кончи1ну, почитaемъ и3 свzщeнную пaмzть твою2, застyпниче нaшъ и3 цэли1телю, и3 въ похвалY сицєвaz тебЁ зовeмъ:

Рaдуйсz, благочeстіz трубо2 благозвyчнаz: рaдуйсz, мечY, посекazй нечeстіе.

Рaдуйсz, строгaнный на дрeве за распростeршаго рyцэ свои2 на дрeве крeстнэмъ: рaдуйсz, ћкw њпалsемь за него2, прeлести пeщь погаси1лъ є3си2.

Рaдуйсz, ћзвами твои1ми враги2 ўzзви1вый: рaдуйсz, кр0вію твоeю т0ки јдwльскіz кр0ве и3зсуши1вый.

Рaдуйсz, въ кипsщее џлово ввёрженный за хrтA: рaдуйсz, погружeнный за и4мz є3го2 въ водaхъ морски1хъ.

Рaдуйсz, промышлeніемъ б9іимъ невреждeнъ въ си1хъ пребhвый: рaдуйсz, ћкw чрeз8 џгнь и3 в0ду мучeніz вшeлъ є3си2 въ пок0й нбcный.

Рaдуйсz, и3зливazй неизсzкaемыz струи6 ми1лости вBрнымъ: рaдуйсz, благосострадaтельный врачY, и3сцэлeніz благодaть подавazй.

Рaдуйсz, великом§ниче и3 цэли1телю пантелеи1моне.

Кондaкъ G7i.

Q многострадaльный и3 преди1вный страстотeрпче хrт0въ и3 цэли1телю нaшъ пантелеи1моне! Ми1лостивw пріeмъ сіE мaлое t нaсъ приношeніе, t многоwбрaзныхъ недyгwвъ и3сцэли2 ны2 и3 предстaтельствомъ твои1мъ сохрани2 t вр†гъ ви1димыхъ и3 невиди1мыхъ и3 вёчнагw мучeніz и3збaвитисz нaмъ гDа ўмоли2, да во цrтвіи є3го2 вhну воспэвaемъ: Ґллилyіа.

Конда1къ се1й глаго1лн G-жды, таже i4косъ №-й, и3 кондaкъ №-й.

Моли1тва.

Q вели1кій хrт0въ ўг0дниче и3 преслaвный цэлeбниче, великом§ниче пантелеи1моне! Душeю на нб7си2 пrт0лу б9ію предстоsй и3 тріmпостaсныz є3го2 слaвы наслаждazйсz, тёломъ же и3 ли1комъ с™hмъ на земли2 въ бжcтвенныхъ хрaмэхъ почивazй и3 дaнною ти2 свhше блгdтію разли1чнаz чудесA и3сточazй, при1зри ми1лостивнымъ твои1мъ џкомъ на предстоsщыz лю1ди, честнёй твоeй їкHнэ ўми1льнw молsщіzсz и3 просsщіz t тебє2 цэлє1бныz п0мощи и3 заступлeніz: простри2 ко гDу бGу нaшему тeплыz тво‰ мlтвы2 и3 и3спроси2 душaмъ нaшымъ њставлeніе согрэшeній. СE бо мы2, за беззак0ніz н†ша не смёюще возвэсти2 nчесA н†ша къ высотЁ нбcнэй, нижE вознести2 глaсъ молeбный къ є3го2 въ бжcтвЁ непристyпнэй слaвэ, сeрдцемъ сокрушeннымъ и3 дyхомъ смирeннымъ тебЁ, ходaтаz ми1лостива ко вLцэ и3 мlтвенника за ны2, грBшныz, призывaемъ, ћкw ты2 пріsлъ є3си2 блгdть t негw2 нед{ги tгонsти и3 стр†сти и3сцэлsти. ТебE ќбw пр0симъ: не прeзри нaсъ, недост0йныхъ, молsщихсz тебЁ и3 твоеS п0мощи трeбующихъ. Бyди нaмъ въ печaлехъ ўтёшитель, въ недyзэхъ лю1тыхъ стрaждующымъ врaчъ, напaствуемымъ ск0рый покрови1тель, nчесeмъ недyгующымъ прозрёніz дaтель, ссyщымъ и3 младeнцємъ въ ск0рбэхъ гот0вэйшій предстaтель и3 и3сцэли1тель: и3сходaтайствуй всёмъ вс‰, ±же ко сп7сeнію полBзнаz, ћкw да твои1ми ко гDу бGу мlтвами получи1вше блгdть и3 млcть, прослaвимъ всёхъ благи1хъ и3ст0чника и3 дароподaтелz бGа, є3ди1нагw въ трbцэ с™ёй слaвимагw nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Житие великомученика и целителя Пантелеимона

Свя­той ве­ли­ко­му­че­ник и це­ли­тель Пан­те­ле­и­мон ро­дил­ся в Вифи­нии (Ма­лая Азия) в го­ро­де Ни­ко­ми­дия в се­мье знат­но­го языч­ни­ка Евстор­гия и был на­зван Пан­то­лео­ном (что зна­чит «по все­му лев»), так как ро­ди­те­ли же­ла­ли ви­деть его му­же­ствен­ным и бес­страш­ным юно­шей. Мать, свя­тая Евву­ла (па­мять 30 мар­та), вос­пи­ты­ва­ла маль­чи­ка в хри­сти­ан­ской ве­ре, но ра­но окон­чи­ла свою зем­ную жизнь. То­гда отец от­дал Пан­то­лео­на в язы­че­скую шко­лу, а за­тем обу­чал его ме­ди­цин­ско­му ис­кус­ству у зна­ме­ни­то­го в Ни­ко­ми­дии вра­ча Ев­фро­си­на. От­ли­ча­ясь крас­но­ре­чи­ем, хо­ро­шим по­ве­де­ни­ем и необык­но­вен­ной кра­со­той, юный Пан­то­ле­он был пред­став­лен им­пе­ра­то­ру Мак­си­ми­а­ну (284–305), ко­то­рый за­хо­тел оста­вить его при­двор­ным вра­чом.

В это вре­мя в Ни­ко­ми­дии тай­но про­жи­ва­ли свя­щен­но­му­че­ни­ки пре­сви­те­ры Ер­мо­лай, Ер­мипп и Ер­мо­крат, уцелев­шие по­сле со­жже­ния 20 ты­сяч хри­сти­ан (па­мять 28 де­каб­ря) в Ни­ко­ми­дий­ской церк­ви в 303 го­ду и стра­да­ний свя­щен­но­му­че­ни­ка Ан­фи­ма (па­мять 3 сен­тяб­ря). Из ок­на уеди­нен­но­го до­ми­ка свя­той Ер­мо­лай неод­но­крат­но ви­дел бла­го­об­раз­но­го юно­шу и про­зор­ли­во про­ви­дел в нем из­бран­ный со­суд бла­го­да­ти Бо­жи­ей. Од­на­жды пре­сви­тер по­звал Пан­то­лео­на к се­бе и на­чал с ним бе­се­ду, во вре­мя ко­то­рой из­ло­жил ему ос­нов­ные ис­ти­ны хри­сти­ан­ской ве­ры. С этих пор Пан­то­ле­он стал еже­днев­но за­хо­дить к свя­щен­но­му­че­ни­ку Ер­мо­лаю и с на­сла­жде­ни­ем слу­шал то, что от­кры­вал ему Бо­жий слу­жи­тель о Слад­чай­шем Иису­се Хри­сте.

Од­на­жды, воз­вра­ща­ясь от учи­те­ля, юно­ша уви­дел ле­жав­ше­го на до­ро­ге мерт­во­го ре­бен­ка, уку­шен­но­го ехид­ной, ко­то­рая из­ви­ва­лась тут же ря­дом. Ис­пол­нив­шись со­стра­да­ния и жа­ло­сти, Пан­то­ле­он стал про­сить Гос­по­да о вос­кре­ше­нии умер­ше­го и умерщ­вле­нии ядо­ви­то­го га­да. Он твер­до ре­шил, что в слу­чае ис­пол­не­ния его мо­лит­вы станет хри­сти­а­ни­ном и при­мет Свя­тое Кре­ще­ние. И по дей­ствию Бо­же­ствен­ной бла­го­да­ти ре­бе­нок ожил, а ехид­на раз­ле­те­лась на кус­ки на гла­зах удив­лен­но­го Пан­то­лео­на.

По­сле это­го чу­да свя­той Ер­мо­лай кре­стил юно­шу во имя От­ца и Сы­на и Свя­та­го Ду­ха. Семь дней про­вел но­во­кре­ще­ный у сво­е­го ду­хо­нос­но­го учи­те­ля, впи­ты­вая в свое серд­це бо­го­от­кро­вен­ные ис­ти­ны свя­то­го Еван­ге­лия. Став хри­сти­а­ни­ном, Пан­то­ле­он ча­сто бе­се­до­вал со сво­им от­цом, рас­кры­вая ему лжи­вость язы­че­ства и по­сте­пен­но под­го­тав­ли­вая к при­ня­тию хри­сти­ан­ства. В это вре­мя Пан­то­ле­он уже был из­ве­стен как хо­ро­ший врач, по­это­му к нему при­ве­ли сле­по­го, ко­то­ро­го ни­кто дру­гой не мог ис­це­лить. «Свет гла­зам тво­им воз­вра­тит Отец све­та. Бог ис­тин­ный, – ска­зал ему свя­той, – во имя Гос­по­да мо­е­го Иису­са Хри­ста, про­све­ща­ю­ще­го сле­пых, про­зри!» Сле­пец тот­час же про­зрел, а вме­сте с ним ду­хов­но про­зрел и отец свя­то­го – Евстор­гий, и оба с ра­до­стью при­ня­ли Свя­тое Кре­ще­ние.

По­сле смер­ти от­ца свя­той Пан­то­ле­он по­свя­тил свою жизнь страж­ду­щим, боль­ным, убо­гим и ни­щим. Он без­мезд­но ле­чил всех об­ра­щав­ших­ся к нему, по­се­щал в тем­ни­цах уз­ни­ков и при этом ис­це­лял страж­ду­щих не столь­ко ме­ди­цин­ски­ми сред­ства­ми, сколь­ко при­зы­ва­ни­ем Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Это вы­зва­ло за­висть, и вра­чи до­нес­ли им­пе­ра­то­ру, что свя­той Пан­то­ле­он хри­сти­а­нин и ле­чит хри­сти­ан­ских уз­ни­ков.

Мак­си­ми­ан уго­ва­ри­вал свя­то­го опро­верг­нуть до­нос и при­не­сти жерт­ву идо­лам, но из­бран­ный стра­сто­тер­пец Хри­стов и бла­го­дат­ный врач ис­по­ве­дал се­бя хри­сти­а­ни­ном и на гла­зах им­пе­ра­то­ра ис­це­лил рас­слаб­лен­но­го: «Во имя Гос­по­да Иису­са Хри­ста, встань и будь здо­ров», – про­из­нес свя­той Пан­то­ле­он, и боль­ной тот­час вы­здо­ро­вел. Оже­сто­чен­ный Мак­си­ми­ан при­ка­зал каз­нить ис­це­лен­но­го, а свя­то­го Пан­то­лео­на пре­дал же­сто­чай­шим му­кам. «Гос­по­ди Иису­се Хри­сте! Пред­ста­ни мне в эту ми­ну­ту, дай мне тер­пе­ние, чтобы я до кон­ца мог вы­не­сти му­че­ние!» – мо­лил­ся свя­той и услы­шал го­лос: «Не бой­ся, Я с то­бой». Гос­подь явил­ся ему «во об­ра­зе пре­сви­те­ра Ер­мо­лая» и укре­пил пе­ред стра­да­ни­я­ми. Ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­то­лео­на по­ве­си­ли на де­ре­ве и рва­ли те­ло же­лез­ны­ми крю­ка­ми, об­жи­га­ли све­ча­ми, рас­тя­ги­ва­ли на ко­ле­се, бро­са­ли в ки­пя­щее оло­во, ввер­га­ли в мо­ре с кам­нем на шее. Од­на­ко во всех ис­тя­за­ни­ях му­же­ствен­ный Пан­то­ле­он оста­вал­ся невре­ди­мым и с дерз­но­ве­ни­ем об­ли­чал им­пе­ра­то­ра. Гос­подь неод­но­крат­но яв­лял­ся свя­то­му и укреп­лял его. В это же вре­мя пе­ред су­дом языч­ни­ков пред­ста­ли пре­сви­те­ры Ер­мо­лай, Ер­мипп и Ер­мо­крат. Они му­же­ствен­но ис­по­ве­да­ли Слад­чай­ше­го Гос­по­да Иису­са и бы­ли обез­глав­ле­ны (па­мять 26 июля).

По по­ве­ле­нию им­пе­ра­то­ра свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­то­лео­на при­ве­ли в цирк и бро­си­ли его на рас­тер­за­ние ди­ким зве­рям. Но зве­ри ли­за­ли его но­ги и от­тал­ки­ва­ли друг дру­га, ста­ра­ясь кос­нуть­ся ру­ки свя­то­го. Ви­дя это, зри­те­ли под­ня­лись с мест и ста­ли кри­чать: «Ве­лик Бог хри­сти­ан­ский! Да бу­дет от­пу­щен непо­вин­ный и пра­вед­ный юно­ша!» Разъ­ярен­ный Мак­си­ми­ан при­ка­зал во­и­нам убить ме­ча­ми всех, кто сла­вил Гос­по­да Иису­са, и да­же убить зве­рей, не тро­нув­ших свя­то­го му­че­ни­ка. Ви­дя это, свя­той Пан­то­ле­он вос­клик­нул: «Сла­ва Те­бе, Хри­сте Бо­же, что не толь­ко лю­ди, но и зве­ри уми­ра­ют за Те­бя!»

На­ко­нец, обе­зу­мев­ший от яро­сти Мак­си­ми­ан при­ка­зал от­ру­бить ве­ли­ко­му­че­ни­ку Пан­то­лео­ну го­ло­ву. Во­и­ны при­ве­ли свя­то­го на ме­сто каз­ни и при­вя­за­ли к мас­лич­но­му де­ре­ву. Ко­гда ве­ли­ко­му­че­ник на­чал мо­лить­ся Гос­по­ду, один из во­и­нов уда­рил его ме­чом, но меч стал мяг­ким как воск и не на­нес ни­ка­кой ра­ны. По­ра­жен­ные чу­дом, во­и­ны за­кри­ча­ли: «Ве­лик Бог хри­сти­ан­ский!» В это вре­мя Гос­подь еще раз от­крыл­ся свя­то­му, на­звав его Пан­те­ле­и­мо­ном (что зна­чит «мно­го­мило­сти­вый») вме­сто преж­не­го име­ни Пан­то­ле­он, за его ве­ли­кое ми­ло­сер­дие и со­стра­да­тель­ность. Услы­шав Го­лос с Неба, во­и­ны упа­ли на ко­ле­ни пе­ред му­че­ни­ком и про­си­ли про­ще­ния. Па­ла­чи от­ка­за­лись про­дол­жать казнь, но ве­ли­ко­му­че­ник Пан­те­ле­и­мон по­ве­лел вы­пол­нить при­каз им­пе­ра­то­ра. То­гда во­и­ны со сле­за­ми про­сти­лись с ве­ли­ко­му­че­ни­ком, це­луя его ру­ку. Ко­гда му­че­ни­ку от­сек­ли го­ло­ву, то из ра­ны вме­сте с кро­вью ис­тек­ло и мо­ло­ко, а мас­ли­на, к ко­то­рой был при­вя­зан свя­той, в этот мо­мент про­цве­ла и ис­пол­ни­лась це­ли­тель­ных пло­дов. Ви­дя это, мно­го лю­дей уве­ро­ва­ло во Хри­ста Иису­са. Те­ло свя­то­го Пан­те­ле­и­мо­на, бро­шен­ное в ко­стер, оста­лось непо­вре­жден­ным, и то­гда ни­ко­ми­дий­ский стра­сто­тер­пец был по­гре­бен хри­сти­а­на­ми на близ­ле­жа­щей зем­ле схо­ла­ста Ада­ман­тия.

Лав­рен­тий, Вас­сой и Про­ви­ан, слу­ги ве­ли­ко­му­че­ни­ка, на­пи­са­ли по­вест­во­ва­ние о жиз­ни, стра­да­ни­ях и кон­чине ве­ли­ко­му­че­ни­ка. Па­мять свя­то­го Пан­те­ле­и­мо­на из­древ­ле чтит­ся пра­во­слав­ным Во­сто­ком. Уже в IV ве­ке бы­ли воз­двиг­ну­ты хра­мы во имя свя­то­го в Се­ва­стии Ар­мян­ской и Кон­стан­ти­но­по­ле. Кровь и мо­ло­ко, ис­тек­шие при усе­че­нии свя­то­го, хра­ни­лись до Х ве­ка и по­да­ва­ли ве­ру­ю­щим ис­це­ле­ния.

Чест­ные мо­щи ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на ча­стич­ка­ми разо­шлись по все­му хри­сти­ан­ско­му ми­ру. Осо­бен­но мно­го их на Свя­той Го­ре Афон. Чест­ная и мно­го­це­леб­ная гла­ва его хра­нит­ся в Рус­ском Афон­ском Свя­то-Пан­те­ле­и­мо­но­вом мо­на­сты­ре, в со­бор­ном хра­ме, по­свя­щен­ном его име­ни.

В Ни­ко­ми­дии на­ка­нуне 27 июля – дня па­мя­ти свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка – со­вер­ша­ет­ся тор­же­ствен­ный крест­ный ход с чу­до­твор­ной ико­ной свя­то­го. Ты­ся­чи лю­дей – пра­во­слав­ных хри­сти­ан и ино­слав­ных – ар­мян, ка­то­ли­ков, и да­же ма­го­ме­тане съез­жа­ют­ся сю­да и при­во­зят сот­ни боль­ных, ко­то­рые по­лу­ча­ют ис­це­ле­ние по мо­лит­вам свя­то­го. В цер­ков­ной кни­ге «Кондак», хра­ня­щей­ся в Ни­ко­ми­дий­ской мит­ро­по­лии, за­фик­си­ро­ва­но две ты­ся­чи ав­то­гра­фов гре­ков, ту­рок, ита­льян­цев и ар­мян, по­лу­чив­ших ис­це­ле­ние по мо­лит­вам ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на.

По­чи­та­ние свя­то­го му­че­ни­ка в Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви из­вест­но уже с XII ве­ка. Ве­ли­кий князь Изя­с­лав, в Свя­том Кре­ще­нии Пан­те­ле­и­мон, имел изо­бра­же­ние ве­ли­ко­му­че­ни­ка на сво­ем бо­е­вом шле­ме и его за­ступ­ни­че­ством остал­ся жив в сра­же­нии 1151 го­да. Под ко­ман­до­ва­ни­ем Пет­ра I рус­ские вой­ска одер­жа­ли в день па­мя­ти ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на две мор­ских по­бе­ды над шве­да­ми: в 1714 го­ду при Ган­гау­зе (Фин­лян­дия) и в 1720 го­ду при Грен­га­ме (неболь­шая га­вань на Аланд­ских ост­ро­вах).

Имя свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на при­зы­ва­ет­ся при со­вер­ше­нии Та­ин­ства Еле­освя­ще­ния, освя­ще­ния во­ды и мо­лит­ве о немощ­ном. Па­мять его осо­бен­но тор­же­ствен­но со­вер­ша­ет­ся в Рус­ском Свя­то-Пан­те­ле­и­мо­но­вом мо­на­сты­ре на Афоне. Со­бор во имя его по­стро­ен в 1826 го­ду по ти­пу древ­них Афон­ских хра­мов. В ал­та­ре, в дра­го­цен­ном ков­че­ге, хра­нит­ся глав­ная свя­ты­ня оби­те­ли – гла­ва свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на. За 8 дней до празд­ни­ка на­чи­на­ет­ся пред­праздн­ство. В эти дни по­сле ве­чер­ни по­ют­ся мо­леб­ные ка­но­ны на 8 гла­сов, при­ме­ча­тель­но, что для каж­до­го дня име­ет­ся осо­бый ка­нон. В день празд­ни­ка со­вер­ша­ет­ся тор­же­ствен­ное все­нощ­ное бде­ние и ты­ся­чи го­стей и па­лом­ни­ков участ­ву­ют в Бо­го­слу­же­нии. По ру­ко­пис­ной Афон­ской служ­бе на­пе­ча­та­ны при­пе­вы на 9-й песне ка­но­на ве­ли­ко­му­че­ни­ку. По древ­ней тра­ди­ции па­лом­ни­ки Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви еже­год­но со­вер­ша­ют по­езд­ки в Гре­цию и на Свя­тую Го­ру Афон к дню па­мя­ти свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на.

См. так­же: "Стра­да­ние свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.Сайт нуждается в средствах на оплату хостинга. С помощью кнопки выберите банковскую карту или Яндекс.деньги.