Акафист Введению во Храм Пресвятой Богородицы

Предназначен для келейного чтения

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 04 декабря (21 ноября ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Кондак 1

Избра́нней Пред­ве́ч­ным Царе́м Богоотрокови́це Ма­ри́и, А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков Ца­ри́­це, прише́дшей иногда́ в храм Госпо́день во Свя­та́я Свя­ты́х, на обруче́ние де́вст­ва Сво­его́ Жениху́ Небе́сному воспита́тися в Бо́­жие Жи­ли́­ще, досто́йное по­кло­не­ние усе́рд­но Те­бе́ при­но́­сим, Ты же я́ко многомо́щная За­сту́п­ни­ца на́­ша, от вся́­ких нас бед и скор­бе́й сво­боди́, да с лю­бо́­вию и уми­ле́­нием Те­бе́ во­пи­е́м: Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Икос 1

Арха́нгелов и А́н­ге­лов ли́ки от не­бе́с­ных вы­со́т стеко́шася ви́дети пре­сла́в­ное Твое́, о Бо­го­ма́­ти, во храм Госпо́день Введе́ние и вку́­пе с земны́м ли́­ком чи́стых дев неви́димый лик безпло́тных умо́в с ве­се́­ли­ем идя́ше, Тя, Пре­чи́с­тая Де́­во, провожда́юще и я́ко со­су́д из­бра́н­ный Бо́­гу повеле́нием Госпо́дним окружа́юще, и я́ко Гос­по­же́ свое́й служа́ще, а́ще не ви́десте та́й­ны Твоея́ си́­лу, ви́­дя­ще же Тя не­бе́с­ныя чис­то­ты́ неизрече́нно испо́лнену, и вся бы́в­шая о Те­бе́ зря́ще, ужаса́хуся и со стра́­хом мно́гим воспе́ша Те­бе́ та́­ко: Ра́­дуй­ся, прера́дованная Де́­во, Ма́­ти Ца­ре́­ва иму́щая бы­ти. Ра́­дуй­ся, предпочте́нная Ца­ри́­це, в храм Царе́в гряду́щая жи́ти. Ра́­дуй­ся, Бо́­га От­ца́ Дщерь избра́нная и пре­воз­не­се́н­ная. Ра́­дуй­ся, Бо́­га Сы́­на Ма́­терь от ве́­ка предрече́нная. Ра́­дуй­ся, Бо́­гу Ду́ху Всесвято́му Не­ве́с­то неискусобра́чная. Ра́­дуй­ся, всея́ Тва́­ри ви́­ди­мыя и неви́димыя Влады́чица превожделе́нная. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 2

Ви́­дя­ще пра́веднии роди́тели Твоя́, Пре­свя­та́я Де́­во, я́ко три ле́та испо́лнишася от рождества́ Тво­его́, восхоте́ста соверши́ти де́­лом обетова́ние свое́, е́же пе́рвее сло­ве­сы́ изреко́ша, да принесу́т Тя в дар Бо́­гу, се­го́ ра́­ди созва́ша в Назаре́т вся сро́дники своя́ от ца́рскаго и архиере́йского ро́­да, и свя­ще́н­ни­ки мно́­гия, пригла́сиша же и лик чи́стых дев, да со свещи́ горя́щими провожда́ют Тя, я́ко же предрече́ Писа́ние: «приведу́тся Ца­рю́ де́­вы в след Ея́, и́скренния Ея́ приведу́тся Те­бе́, приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в». И та́­ко совоку́пльшеся вси и помоли́вшеся о Те­бе́ Бо́­гу, воспе́ша Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум Не­бе́с­ный открыва́я, Богоотрокови́це, бла­го­во­ли́­ла еси́, я́ко да не в нище́тных ру́бищах предста́неши ко хра́­му Ца­рю́ Небе́сному, се­го́ ра́­ди преоде́яна была́ еси́ со сла́­вою и красото́ю мно́гою, да испо́лнится на Те­бе́ Дави́да пра́отца Тво­его́ предрече́ние: «Предста́ Цари́ца одесну́ю Те­бе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна, преиспещре́на». Ег­да́ же, я́ко Неве́ста Бо́­жия преукра́шена была́ еси́ и вся ко всечестно́му Введе́нию Тво­ему́ досто́йна устро́ишася, поведо́ста Тя роди́тели Твоя́, я́ко трехле́тнюю а́гницу во Иерусали́м, воспе́вше Те­бе́ та́­ко: Ра́­дуй­ся, преоде́янная в ря́сны златы́я де́вст­ва и чис­то­ты́. Ра́­дуй­ся, пре­укра́­шен­ная во вся добро́ты не­бе́с­ныя красоты́. Ра́­дуй­ся, Дщи Ца­ре́­ва всю сла́­ву де́вственную внутрь Се­бе́ иму́щая. Ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Бо́­жия, пред­ста́­ти одесну́ю Небе́сному Жениху́ гряду́щая. Ра́­дуй­ся, оду­шев­ле́н­ный Киво́те Бо́­жий, посреде́ дев тимпа́нниц ше́ствия своя́ устроя́яй. Ра́­дуй­ся, пре­чи́с­тый Храм Спа́сов, ко хра́­му зако́нному пу­ти́ Своя́ направля́яй. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го осени́ Тя и Дух Свя­ты́й на́йде на Тя и бысть Предводи́тель Твой, ег­да́ по трие́х днех пу­ти́ дости́гла еси́ гра́­да Иерусали́ма, и я́ко Киво́т Бо́­жий ведо́ма была́ еси́ ко хра́­му Госпо́дню, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, да сбу́дется сло́­во псало́мское, глаго́лющее: «Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́­же, ше́ствия Бо́­га мо­его́ Ца­ря́, и́же во Святе́м». И та́­ко за премно́гую не­бе́с­ную чис­то­ту́ Твою́, храм Бо́­жий удосто́илася еси́ бы­ти, иде́­же Дух Свя­ты́й хотя́ше жи́ти да соде́лает Тя Жи­ли́­ще Свое́, се­ле́­ние не­бе́с­ное, да па́­ки испо́лнится на Те­бе́ друго́е Писа́ние, глаго́лющее: «Освяти́л еси́ Се­ле́­ние Свое́, Вы́шний, Свят храм Твой, Го́с­по­ди, ди́вен в пра́вде», се­го́ ра́­ди да вос­по­и́м вси о Те­бе́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Иму́ще ле́­ты три, Пре­свя­та́я Де́­во, приведе́на была́ еси́ ко хра́­му, свя­ты́я же роди́тели Твоя́, ов от еди́ныя стра­ны́, о́ва же от други́я, взе́мше за ру́­ки Тя, Богодарова́нную им Дщерь свою́, кро́тко и че́стно ведо́ша Тя ко хра́­му, гла­го́­лю­ще: «Начни́те Де́­вы свещено́сныя, предше́ствуйте пред Богоотрокови́цей». Все же мно́­жест­во сро́дник и сосе́дов зна́емых и свяще́нник с ве­се́­ли­ем после́доваху, свещи́ в ру­ка́х держа́ще, и окружа́юще Тя, я́ко­же зве́зды луну́ све́тлую. Стече́ся же и весь Иерусали́м, но́вое сие́ превожде́ние со удивле́нием зря́ще, От­ро­ко­ви́­цу трехле́тнюю толи́кою сла́­вою облача́емую и таковы́м светоноше́нием почита́емую и воспе́ша Те­бе́ та­ко­ва́я: Ра́­дуй­ся, триле́тствующая те́­лом, не́­ба не­бе­си́ ши́ршая. Ра́­дуй­ся, многоле́тствующая ду́­хом, го́рних сил превы́сшая. Ра́­дуй­ся, А́гнице Непоро́чная, де́вство Свое́ Бо́­гу в же́ртву чи́сту прине́сшая. Ра́­дуй­ся, Голуби́це Нескве́рная, чис­то­то́ю Свое́ю А́н­ге­лы удиви́вшая. Ра́­дуй­ся, с де́вственными ли́ки ко Го́с­по­ду приведе́нная. Ра́­дуй­ся, с горя́щими све­ти́ль­ни­ки ко хра́­му препровожде́нная. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 4

Бу́­рю внутрь име́я по­мыш­ле́­ний су­мни́­тель­ных, Первосвяще́нник Заха́рия смяте́ся, зря Твое́, Пре­чи́с­тая, ко хра́­му Госпо́дню со сла́­вою мно́гою превожде́ние и ко врато́м на восто́ки зря́щим за­тво­ре́н­ным су́­щим приближе́ние. Ег­да́ же воспомяну́ Иезекии́ля предрече́ние дре́внее: «Врата́ сия́ затворе́на бу́дут и ни­кто́­же про́йдет сквозе́ их, я́ко Гос­по́дь Бог про́йдет и́ми, и бу́дут заключе́на» ис­по́л­ни­ся Ду́­ха Свя­та́­го и открове́ние свы́­ше по­лу­чи́в, да отве́рзет приведе́нной Богоотрокови́це заключе́нная врата́, возо­пи́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

«Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́, и за­бу́­ди лю́­ди Твоя́ и дом от­ца́ Тво­его́, и возжела́ет Царь добро́ты Твоея́». Та́­ко глаго́лаху Те­бе́, Пре­свя­та́я Де́­во, роди́тели Твоя́, ег­да́ приведе́на была́ еси́ ко хра́­му Госпо́дню. Свяще́нницы же, слу́жбы соверша́ющия, ви́деша прише́ствие Твое́, изыдо́ша во сре́тение сла́в­но­му введе́нию Тво­ему́, и с пе́снь­ми прия́ша Тя, я́ко Ма́­терь иму́щую бы­ти Архиере́я Вели́каго Не­бе­са́ Проше́дшаго, гла­го́­лю­ще: Ра́­дуй­ся, бла­го­во­ле́­ния Бо́­жия предображе́ние, про­ро́­ки предвозвеще́нная. Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­ков спа­се́­ния пропове́дание, нам ны́­не явле́нная. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лы Небе́сными со сла́­вою провожда́емая. Ра́­дуй­ся, иере́и Бо́­жи­ими с ра́­дос­тию срета́емая. Ра́­дуй­ся, дом От­ца́ Тво­его́ и лю́­ди Твоя́ оста́вльшая. Ра́­дуй­ся, дом Бо́­жий яв­ле́­ни­ем Сво­и́м освяти́вшая. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 5

Боговмести́мый храм бы́в­ши, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ко хра́­му зако́нному со сла́­вою мно́гою провожде́на была́ еси́, да испо́лнится Агге́я проро́ка предрече́ние: «И испо́лню храм сей сла́­вою, зане́ ве́лия бу́дет сла́­ва хра́ма се­го́ после́дняго па́­че пе́р­ва­го, глаго́лет Гос­по́дь Вседержи́тель». Ма́­ти же Твоя́ приведе́ Тя к церко́вному вхо́ду, глаго́лющи: Гряди́, Дщи, ко И́же Те­бе́ мне Дарова́вшему. Гряди́, Киво́те освяще́ния, к благоутро́бному Вла­ды́­це. Гряди́, Две́ре Жи́з­ни, к Милосе́рдому Да́телю. Гряди́, Киво́те Сло́ва, ко хра́­му Госпо́дню. Вни́ди в Це́р­ковь Госпо́дню, ми́­ра ра́­дос­те и ве­се́­лие, да воспою́ о Те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́девши Ма́­ти Твоя́, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, иере́и Бо́жии из хра́ма изше́дшия, и Святи́теля вели́каго Заха́рию, во сре́тение Твое́ гряду́щаго, ре­че́ к не­му́: «При­ими́, Заха́рие, Сень Нескве́рную; при­ими́, свяще́нниче, Не­по­ро́ч­ный Ковче́г; при­ими́, проро́че, Кади́льницу невеще́ственнаго У́гля; при­ими́, пра́ведниче, Ка­ди́­ло Духо́вное. При­ими́, о проро́че, Бо́­гом дарова́нную Дщерь мою́ и введи́ в храм Зи́ждителя тво­его́, и введ, насади́ Ю в го­ре́ свя­ты́­ни, в гото́вом жи­ли́­ще Бо́жием, ни­что́же испыту́я, Тоя́ бо ра́­ди бу́дет из­бав­ле́­ние», с не́ю же и мы возопие́м Те­бе́ та­ко­ва́я: Ра́­дуй­ся, не­бе́с­ныя ли́ки возвесели́вшая Тво­и́м вхожде́нием. Ра́­дуй­ся, иере́и Бо́жии обра́довавшая Тво­и́м яв­ле́­ни­ем. Ра́­дуй­ся, Се­ле́­ние Не­бе́с­ное, храм зако́нный па́­че пе́р­ва­го освяти́вшая бла­го­да́­тию. Ра́­дуй­ся, Не́­бо земно́е, Сама́ Се­бе́ в жи­ли́­ще Хрис­то́­во приугото́вившая чис­то­то́ю. Ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Бо́­жия, я́ко вели́ко и ди́в­но предше́ствие Твое́. Ра́­дуй­ся, Де́­во Чи́с­тая, я́ко стра́шно и пресла́вно во хра́­ме обита́ние Твое́. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник вхожде́ния Тво­его́ во храм Госпо́день пра́ведный Заха́рия уди­ви́­ся зело́, ви́­дев Твое́, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, по ле́ствице церко́вней, пятна́десять сте́пень иму́щей, ди́в­ное восхожде́ние: поста́влена бы́в­ши роди́тели Тво­и́ми на пе́рвом сте́пени, Ты а́бие Сама́ о се­бе́ потекла́ еси́ на про́чия сте́пени ско́ро зело́, ники́мже поддержи́мая, и на высоча́йший сте́пень восте́кши, ста́ла еси́, укрепля́ема неви́димою си́­лою Бо́­жиею; свя­ты́й же Заха́рия, ви́­дев сие́, объя́т бе Ду́­хом Бо́­жи­им и ре­че́ ма­те­ри Тво­е́й: «Бла­го­сло­ве́н Плод чре́ва тво­его́, о же́но, пресла́вно приведе́ние твое́: Жи́з­ни бо Ма́­терь и́стинную вво́диши, ка́­ко храм вмести́т Ю?» Те́м­же бла­го­да­ря́­ще Бо́­га, воспе́л Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ ра́­дость ве́лия всем хра́­му зако́нному предстоя́щим, ег­да́ Святи́тель ве­ли́­кий Заха́рия, Ду́­ха Свя­та́­го ис­по́л­нен­ный, прия́т Тя, о Бо­го­ма́­ти, пред враты́ церко́вными, рука́ма свои́ма держа́, и вводя́ Тя во Свя­та́я, веща́ше к Те­бе́ та́­ко: О, От­ро­ко­ви́­це Нескве́рная! О, Де́­во Небла́зная! О, Деви́це Прекра́сная! О, жена́м укра­ше́­ние! О, дще́рям удо­бре́­ние! Ты Бла­го­сло­ве́н­ная в же­на́х, Ты препросла́вленная чис­то­то́ю, Ты запечатле́нная де́вством, Ты Ада́мовы кля́т­вы разреше́ние. Гряди́, ис­пол­не́­ние мо­его́ проро́чества. Гряди́, соверше́ние обетова́ний Гос­по́д­них. Гряди́, печа́те Того́ заве́та. Гряди́, изъявле́ние Того́ сове́та. Гряди́, ис­пол­не́­ние Того́ та́инств. Гряди́, про­ро́­ков всех Зер­ца́­ло. Гряди́, обновле́ние обветша́вших. Гряди́, Све́­те во тьме ле­жа́­щих. Гряди́, да­ро­ва́­ние нове́йшее и Боже́ственнейшее. Вни́ди в ра́­дость в Це́р­ковь Го́с­по­да Тво­его́, ны́­не у́бо в до́льнюю, че­ло­ве́­ки входну́ю, не по мно́­зе же в го́рнюю и непристу́пную». С ним же и мы воспое́м Те­бе́ си́­це: Ра́­дуй­ся, Ле́ствице одушевле́нная, ко хра́­му Госпо́дню по степе́нем ле́ствицы высо́кия восте́кшая. Ра́­дуй­ся, Две́ре, непроходи́мая челове́ческими по́мыслы, во две́ри хра́ма воше́дшая. Ра́­дуй­ся, я́ко по степе́нем доб­ро­де́­те­лей возвы́силася еси́ до вы­со­ты́ Не­бе́с­на­го Алтаря́. Ра́­дуй­ся, я́ко на крыле́х де́вст­ва и чис­то­ты́ дости́гла еси́ Гра́­да Вели́каго Ца­ря́. Ра́­дуй­ся, Дом Бо́­жий на версе́ го́ры дости́гшая. Ра́­дуй­ся, врата́ заключе́нная проше́дшая. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отверза́ющая.

Кондак 7

Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь спас­ти́ род челове́чь, избра́ Те­бе́ еди́ну в Ма́­терь Се­бе́ и введе́ Тя во свя­ты́й храм Свой, да та́­мо в уедине́нии и тишине́ глубо́цей да­ле́­че от собла́знов ми́­ра се­го́ воспита́ешися во святы́не Госпо́дней в Бо́­жие жи­ли́­ще. Ты же, игра́ющи и зело́ ра́дующися, я́ко в черто́зе, в до­му́ Госпо́дни ше́ствовала еси́, а́ще и ма́ла была́ еси́ во́зрастом, трие́х лет су́­щи, оба́­че соверше́нна была́ еси́ бла­го­да́­тию, я́ко предуве́денная и предызбра́нная от Бо́­га пре́ж­де сложе́ния ми́­ра, и та́­мо воспева́ла еси́ Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вая, ди́в­ная и ужа́сная со­тво­ри́ о Те­бе́ Гос­по́дь, Богоблагода́тная, ег­да́ Святи́тель ве­ли́­кий Заха́рия, вне се­бе́ быв, по та́инственному открове́нию Бо́­жию введе́ Тя па́­че зако́на за втору́ю заве́су, во вну́треннюю ски́нию, глаго́лемую Свя­та́я Свя­ты́х, иде́­же не то́­чию же́нскому по́лу, но ни­же́ свяще́нником подоба́ше входи́ти, но то́­чию еди́­но­му Архиере́ю еди́ною в ле́то; подоба́ше бо Те­бе́, я́ко Одушевле́нному Бо́­жию Киво́ту, еще́ пре́ж­де зача́тия па́­че вся́­ка­го ес­тест­ва́ преиспо́лненней чис­то­ты́, ста́ти на ме́сте зако́ннаго Киво́та Бо́­жия, Иереми́ем сокрове́ннаго, да испо́лнится па́­ки сла́­вою храм Госпо́день. Сие́ пречу́дное вхожде́ние Твое́ зря́ще, во­пи­е́м Те­бе́ та­ко­ва́я: Ра́­дуй­ся, во Свя­та́я Свя­ты́х, я́ко на не́­бо земно́е взоше́дшая. Ра́­дуй­ся, Свя­та́я Свя­ты́х бо́льшая, я́ко к Пре­сто́­лу Бо́­жию предста́вшая. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лы удиви́вшая, ка́­ко во Свя­та́я Свя­ты́х пресла́вно взошла́ еси́. Ра́­дуй­ся, че­ло­ве́­ки возвесели́вшая, я́ко храм Госпо́день сла́­вою испо́лнила еси́. Ра́­дуй­ся, Черто́же Красне́йший, в не́м­же жи­ли́­ще Свя­ты́я Тро́ицы со­де­ва́­ет Пресу́щественный. Ра́­дуй­ся, Престо́ле Святе́йший, на не́м­же гото́вится се́сти пло́­тию Пребоже́ственный. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 8

Стра́н­но Твое́ зача́тие и рождество́. Стра́нен о́б­раз возраста́ния Тво­его́. Стра́н­но и пресла́вно, Богоневе́сто, Твое́ е́же внутрь Святи́лища Введе́ние, и на мо­ли́т­ве пребыва́ние при́сное, и вся, я́же суть Твоя́: от у́тра бо да́же до тре́тьяго ча́са стоя́ла еси́ по вся дни на мо­ли́т­ве внутрь Святи́лища, посе́м с про́чими де́­вы в притво́ре в рукоде́лии упражня́лася еси́, от девя́таго же ча́са па́­ки в хра́­ме во Свя­та́я Свя­ты́х предстоя́ла еси́ Бо́­гу на мо­ли́т­ве, в Богомы́слии и в поуче́нии Бо­же́ст­вен­ных Писа́ний, до́ндеже А́н­гел Госпо́день я́вльшеся препита́ти Тя небе́сною пи́щею. Таково́му равноа́нгельскому жи­тию Тво­ему́ чудя́­щеся, во­пи­е́м та́­ко благоволи́вшему о те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всю Те­бе́ освяти́ Всесвяты́й Дух, внутрь хра́ма пребыва́ющую, Пре­свя­та́я Де́­во. Се­го́ ра́­ди да не косне́тся Ти ничто́ от зем­ны́я скве́р­ны, небе́сною и нетле́нною пита́ема была́ еси́ пи́щею, подава́емую же зем­ну́ю пи́щу раздава́ла еси́ ни́щим и стра́нным. И та́­ко прие́млющи по вся дни от А́н­ге­ла хлеб не­бе́с­ный, преуспева́ла еси́ му́дростию и бла­го­да́­тию, те́­лом и ду́­хом ра́дующися, да невмести́мое Сло́­во Бо́­жие непоро́чно вмести́ши. И бе Ар­ха́н­гел Гаврии́л неотсту́пный храни́тель де́вственныя чис­то­ты́ Твоея́ и со ины́ми А́н­ге­лы Бо́­жи­ими ча́сто Те­бе́ явля́­ше­ся, укрепля́ше Тя в по́двизех духо́вных, в мо­ли́т­ве и посте́, в кро́­тос­ти и смире́нии и лю­бе́з­но бесе́доваше с То­бо́ю, Пре­ве́ч­ный Сове́т Вы́ш­ня­го о Те­бе́ раскрыва́я, да бу́деши гото́ва к прия́тию Бо́­жию, вопия́ к Те­бе́ та­ко­ва́я: Ра́­дуй­ся, неизрече́нных тайн Бо́­жи­их преди́вное ис­пол­не́­ние. Ра́­дуй­ся, Предве́чнаго Сове́та Вы́ш­ня­го всечу́дное соверше́ние. Ра́­дуй­ся, не­бе́с­ным хле́бом от А́н­ге­ла неизрече́нно воспита́нная.

Ра́­дуй­ся, бла­го­да́­тию Бо­жией с не­бе­се́ несказа́нно укрепле́нная. Ра́­дуй­ся, Ю́же во Свято́е Свя­ты́х срета́ют многоочи́тии Херуви́ми. Ра́­дуй­ся, с Не́ю­же непреста́нно собесе́дуют шестокрыла́тии Серафи́ми. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 9

Вся́­кое ес­тес­тво́ А́н­гель­ское уди­ви́­ся о превели́цей красоте́ де́вст­ва Тво­его́, Всесвята́я Де́­во. Ты бо со А́н­ге­лы во Свя­та́я Свя­ты́х пребыва́ющи, Сама́ вожделе́ла еси́ в чис­то­те́ А́нгельской и неврежде́нном Сво­е́м де́встве веч­но жи́ти. Се­го́ ра́­ди пер­вая в ми́­ре дала́ еси́ обе́т де́вст­ва и обручи́ла еси́ Себя́ на при́сное служе́ние Бо́­гу в чис­то­те́ деви́честей, и уневе́стилася еси́ Ему́, да Ду́­хом Свя­ты́м приугото́вана бу́деши в чи́с­тое и не­тле́н­ное Се­ле́­ние Сло́­ву Бо́­жию, пою́щи Ему́ день и нощь: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ве­ти́и богоглаго́ливыя не мо́гут гла­го́­ла­ти, во е́же изрещи́ та́й­ну жи­тия́ Тво­его́ в чис­то­те́ де́вст­ва во хра́­ме. Бо­го­ро́­ди­це. Расту́щей Те­бе́ ле́­ты, Ты бо день от дне укрепля́лася еси́ ду́­хом и подви́жнейшее растя́ше жи­тие́ Твое́: с трудолю́бием бо умножа́ла еси́ мо­ли́т­ву, иду́щи от си́­лы в си́­лу, до́ндеже Си́­ла Вы́ш­ня­го осени́ Тя. Растя́ху же в Те­бе́ и да́ры Свя­та́­го Ду́­ха: ег­да́ бо в бо́льший приходи́ла еси́ во́зраст, бо́лее упражня́лася еси́ в мо­ли́т­ве, не́­же в рукоде́лии, но́щи же це́лыя в мо­ли́т­ве со А́н­ге­лы проводи́ла еси́ за второ́ю заве́сою; се­го́ ра́­ди со удивле́нием зо­ве́м Те­бе́ та­ко­ва́я: Ра́­дуй­ся, Свя­та́я Свя­ты́х Святе́йшая Де́­во, в же́ртву чи́стую де́вство Свое́ Бо́­гу прине́сшая. Ра́­дуй­ся, чисте́йшая Свя­та́­го Ду́­ха Па­ла́­то, в Жи­ли́­ще Хрис­то́­во Се­бе́ воспита́вшая. Ра́­дуй­ся, Две́ри Не­бе́с­ная, в хра́­ме, я́ко на не­бе­си́ пребы́вшая. Ра́­дуй­ся, Горо́ Усыре́нная Ду́­хом, во Святи́лище все́­ми доброде́тельми процве́тшая. Ра́­дуй­ся, Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́р­но. Ра́­дуй­ся, Ю́же вси ве́рнии бла­го­да́р­ствен­но славосло́вят при́с­но. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 10

Спа­се́­ния на́­ше­го весна́ ра́­дост­ная воз­сия́ всем конце́м зем­ли́ пресла́внаго Тво­его́ ра́­ди Введе́ния во храм Бо­го­ро́­ди­це. Писа́ние мимои́де и оскуде́ зако́н, я́ко же сень, вше́дшей же Те­бе́ во храм Бо́­жий, Де́­во Чи́с­тая, лучи́ бла­го­да́­ти всем возсия́ша, просвеща́юще ду́­ши и помышле́ния всех во тьме неве́дения седя́щих. Се­го́ ра́­ди да ра́дуется не́­бо и земля́, не́­бо У́мное Гряду́щее зря́ще и А́н­ге­лов чи́ни и че­ло­ве́­ков мно́­жест­во да во­пи­ю́т: в храм вво́дится ра́­дость и из­бав­ле́­ние всем во­пию́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ де́­вам в чис­то­те́ де́вст­ва во оби́­те­лех подвиза́ющимся, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, по­не́­же, да́вши во хра́­ме обе́т де́вст­ва Бо́­гу, Ты ди́в­но сохрани́ла еси́ его́ и дости́гши лет двуна́десяти, ег­да́ про́чия де́­вы, при хра́­ме живу́щия, сочетова́хуся супру́жества по обы́чаю подзако́нному, Ты откры́ла еси́ та́й­ну обетова́ния Тво­его́, чесо́ ра́­ди отдана́ была́ еси́ на хране́ние де́вст­ва ста́рцу Ио́сифу, Бо́­гом ука́занному возлете́нием голуби́цы от же́зла его́. И та́­ко во всеце́лую доб­ро́­ту де́вст­ва обле́кшися, я́ко Неве́ста Бо́­жия, Ты всем подае́ши в чис­то­те́ служе́ние свое́ соверша́ющим дарова́ния кро́ткаго Тво­его́ и молчали́ваго ду́­ха, Твою́ ти­ши­ну́, сми­ре́­ние и неизглаго́ланную чис­то­ту́, да вси То­бо́ю спаса́емии со благодаре́нием воспою́т Те­бе́ си́­це: Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах во хра́­ме Госпо́днем неусыпа́ющая, не даждь нам во грехе́ усну́ти. Ра́­дуй­ся, в безмо́лвии во Свя­та́я Свя­ты́х пребыва́ющая, спо­до́­би нас в тишине́ живо́тней пожи́ти. Ра́­дуй­ся, со А́н­ге­лы во Святи́лище при́с­но собесе́днице, нау­чи́ нас безпло́тных глаго́лам внима́ти. Ра́­дуй­ся, с чи́с­ты­ми де́­вы при хра́­ме сожи́тельнице, помози́ нам в де́встве и чис­то­те́ жи­тие́ свое́ соверша́ти. Ра́­дуй­ся, Оду­шев­ле́н­ный Храм Бо́­га Жи­ва́­го, хра́мы Ду́­ха Свя­та́­го нас со­тво­ри́. Ра́­дуй­ся, Черто́же Вседраги́й вся́­ка­го доброде́лания, во всех Да́рах Ду́­ха Свя­та́­го нас утвер­ди́. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 11

Пе́­ния всеумиле́нныя от неземны́х мусики́й приноша́ху Те­бе́, Пре­свя­та́я Де́­во, Святи́и А́нгели, деви́ческому Введе́нию Тво­ему́ служа́ще и ве­се́­лие творя́ше и небе́снии припева́ху гла́сы, Те­бе́ на слу́жбу Бо́­жию входя́щей, с ни́миже на зем­ли́ от пе́сней че­ло­ве́­чес­ких де́вственнии ли́­цы Го́сподеви пою́т, псало́мски вос­пе­ва́ю­ще и чту́ще Те­бе́ Ма́­терь Его́. С ни́­ми же и нас спо­до́­би чи́с­ты­ми умы́ и нескве́рными ус­ты́ воспе́ти о честне́м Введе́нии Тво­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоприе́мная нам возсия́ла еси́ свеща́, Бо­го­ро́­ди­це, во храм Госпо́день прише́дши, ра́­дость велича́йшую та́­мо светя́щи и на мо­ли́т­ве во Свя­та́я Свя­ты́х горя́щи, отону́доже и облиста́ла еси́ небе́сною чис­то­то́ю все­му́ ми́­ру, во тьме грехо́вней пребыва́ющему, да и мы со свещено́сными де́вами, Тя ко хра́­му Госпо́дню све́т­ло со сла́­вою де́вственною проводи́вшими, узря́щем Тя ра́­дост­но, во све́­те чис­то­ты́ ду­ше́в­ныя и те­ле́с­ныя сия́ющу, и воспое́м Те­бе́ похвалы́ та­ко­вы́я: Ра́­дуй­ся, Свеще́ Неугаси́мая, во Святи́лище возже́нная, свещено́сными де́вами провожда́емая. Ра́­дуй­ся, Заре́ Незаходи́мая, весь мир облиста́вшая, све́тлыми А́н­ге­лы во хра́­ме срета́емая. Ра́­дуй­ся, Све­ти́ль­ни­че Не­бе́с­ныя сла́­вы, Све́­те неле́стный во хра́­ме всем возсия́вший. Ра́­дуй­ся, Черто́же Бо́­жия бла­го­да́­ти, Хле́­бе слове́сный из ру­ки́ А́н­ге­ла прия́вший. Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Све́­та гряду́щая бы­ти, све́­том чис­то­ты́ Твоея́ всех про­све­ща́ю­щая. Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Све́­та Ти́хаго Сия́ние, теп­ло­то́ю мо­ли́тв Тво­и́х всех утеша́ющая. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 12

Бла­го­да́­ти Бо́­жия но́вый и оду­шев­ле́н­ный Киво́т су́­щи, Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, в не́м­же вме́с­то ма́нны чу́вственныя и ве­ще́ст­вен­ных скрижа́лей вмеща́ются невеще́ственныя неистощи́мыя дарова́ния Бо́­жия, досто́йно введе́на была́ еси́ во Свя­та́я Свя­ты́х, я́ко вмести́ти иму́щая пло́тски Безнача́льное Сло́­во Бо́­жие, иде́­же Си́­лы Не­бе́с­ныя служа́ху Те­бе́, стра́шнии Херуви́ми и пламене́ющии лю­бо́­вию Серафи́ми осени́ша Тя крылы́ свои́ми, Престо́ли и Госпо́дствия, Нача́ла, Си́­лы и Вла́сти припадо́ша к Те­бе́ со Арха́нгелы и А́н­ге­лы, во­пию́­ще о Те­бе́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще пре­чест­но́е Твое́ во храм Госпо́день Введе́ние, хва́­лим вси Твое́ пречу́дное во Свя­та́я Свя­ты́х со А́н­ге­лы спребыва́ние и не­бе́с­ным хле́бом пита́ние, по­кло­ня́­ем­ся равноа́нгельской де́вственной чис­то­те́ Тво­е́й, Бо­го­ро́­ди­це, и ве́­ру­ем, я́ко пришла́ еси́ от зем­на́­го до́­ма в Дом Бо́­жий, я́ко же́ртва чи́с­тая, я́ко дар освяще́н на обруче́ние де́вст­ва Тво­его́ Жениху́ Небе́сному, да угото́ваешися досто́йно к нетле́нному и чи́стому Рождеству́ Христо́ву в Бо́­жие Жи­ли́­ще. Те́м­же та́­ко ве́рую­ще, возглаго́лем Те­бе́ си́­це: Ра́­дуй­ся, храм Госпо́день Пречи́стых ног Тво­и́х стопа́ми освяти́вшая. Ра́­дуй­ся, жи­ли́­ще Бо́­жие от оскверне́ния гре́ш­ных отмы́вшая. Ра́­дуй­ся, во Свято́м хра́­ме, я́ко на не­бе­си́, по­кло­не­ние Го́рних Сил прие́мшая. Ра́­дуй­ся, во Свя­та́я Свя­ты́х, я́ко на не­бе­си́, Пре­сто́­лу Бо́­жию предста́вшая. Ра́­дуй­ся, Прекра́сная Деви́це, изше́ствием Тво­и́м из до́­му о́тчаго во храм мир все­му́ ми́­ру Прине́сшая. Ра́­дуй­ся, Но́вая Голуби́це, вхожде́нием во храм пра́ведным в преиспо́дней на­де́ж­ду впервы́е дарова́вшая. Ра́­дуй­ся, Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, вхожде́нием во храм две́ри ра́йс­кия нам отве́рзшая.

Кондак 13

О, Все­пе́­тая Богоотрокови́це, Прише́дшая во храм Госпо́день воспита́тися во Свя­та́я Свя­ты́х в Бо́­жие Жи­ли́­ще, ны́нешнее на́­ше о всечестне́м Введе́нии Тво­е́м прие́мши приноше́ния, из­ба́­ви нас от вся́­кия ско́р­би и на­па́с­ти и ис­ку­ше́­ний вра́жеских, очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны пло́­ти и ду́­ха и со­хра­ни́ нас до сконча́ния на́­ше­го в целому́дрии и чис­то­те́, да освяще́ннии То­бо́ю досто́йны бу́дем введе́ния во оби́­те­ли ра́йс­кия с му́дрыми де́вами, с ни́миже да воспое́м о Те­бе́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос и 1-й кондак)

Мо­ли́т­ва Введе́нию во храм Пре­свя­той Бо­го­ро́­ди­цы

О, Пре­свя­та́я Де́­во, Цари́ца Не­бе­си́ и зем­ли́, пре́ж­де век избра́нная Не­ве́с­то Бо́­жия, в после́дняя же вре­ме­на́ прише́дшая в храм зако́нный на обруче́ние Жениху́ Небе́сному! Ты ос­та́­ви­ла еси́ лю́­ди Твоя́ и дом от­ца́ Тво­его́, во е́же при­нес­ти́ Се­бе́ в же́ртву чи́стую и непоро́чную Бо́­го­ви, и пер­вая дала́ еси́ обе́т всегда́шняго де́вст­ва. Да́­руй же и нам соблюда́ти се­бе́ в целому́дрии и чис­то­те́ и в стра́хе Бо́жием во вся дни жи­во­та́ на́­ше­го, да бу́дем хра́мы Ду́­ха Свя­та́­го, наипа́че помози́ всем в подража́ние Твое́ во оби́­те­лех живу́щим и обручи́вшим се­бе́ на служе́ние Бо́­го­ви в чис­то­те́ де́вст­ва провожда́ти жи­тие́ свое́ и от ю́нос­ти нести́ и́го Хрис­то́­во благо́е и ле́гкое, свя́то храня́ще обе́­ты своя́. Ты провела́ еси́, Всечи́стая, вся дни ю́нос­ти Твоея́ во хра́­ме Госпо́днем вдали́ от собла́знов ми́­ра се­го́, в при́сном бо́дрствовании моли́твенном и во вся́ком воздержа́нии душе́вном же и теле́снем, помози́ и нам отража́ти вся искуше́ния вра́жеския от пло́­ти, ми́­ра и диа́вола на­ходя́­щих на ны от ю́нос­ти на́шея, и побежда́ти о́ныя мо­ли́т­вою и пос­то́м. Ты во хра́­ме Госпо́днем со А́н­ге­лы пребыва́ющи, укра́силася еси́ все́­ми доброде́тельми, наипа́че же смире́нием, чис­то­то́ю и лю­бо́­вию и досто́йно воспита́лася еси́, да гото́ва бу́деши вмести́ти пло́­тию Невмести́мое Сло́­во Бо́­жие. Спо­до́­би же и нам, одержи́мым го́рдостию, невоздержа́нием и ле́ностию, об­ле­щи­ся во вся́­кое соверше́нство духо́вное, да угото́вает ки́йждо от нас с по́­мо­щию Твое́ю оде­я́ние бра́чное ду­ши́ своея́ и еле́й доброде́лания, да не на́зи и негото́ви яви́мся во сре́тение Безсме́ртному Жениху́ на́­ше­му и Сы́­ну Тво­ему́, Хри­сту́ Спа­си́­те­лю и Бо́­гу на́­ше­му, но да прии́мет ны с му́дрыми де́вами во оби́­те­ли ра́йс­кия, иде́­же со все́­ми свя­ты́­ми спо­до́­би нас вы́­ну сла́­ви­ти и прославля́ти всесвято́е и́мя От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха и Твое́ ми́лостивое за­ступ­ле́­ние всег­да́, ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва в пра́здник Введе́ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро́­ди­цы

К кому́ возопию́, Вла­ды́­чи­це, к кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Те­бе́, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная? Кто плач мой услы́­шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, Наде́жда хри­сти­а́н и При­бе́­жи­ще нам, гре́ш­ным? Кто па́­че Те­бе́ в несча́стиях защити́т? Услы́­ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га мо­его́! Не пре́­зри и́щущаго Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни ме­не́ гре́ш­на­го, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная! Нау­чи́ ме­не́ исполня́ти во́лю Сы́­на Тво­его́ и да́­руй же­ла́­ние всег­да́ сле́довати Его́ свя­ты́м за́поведям. За мой ро́пот в бо­ле́з­нех, труда́х и несча́стиях не от­сту­пи́ от ме­не́, но пребу́ди Ма́терию и Покрови́тельницею ме­не́ малоду́шнаго. Ца­ри́­це моя́ Преблага́я, За­сту́п­ни­це Усе́рд­ная! Тво­и́м хо­да́­тай­ством прегреше́ния моя́ по­кры́й, от ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых вра­го́в защити́, серд­ца́ вражду́ющих про́тив ме­не́ смягчи́ и Хри­сто́­вою лю­бо́­вию со­гре́й их. Мне же немощно́му да́­руй Твою́ всеси́льную по́­мощь победи́та моя́ гре­хо́в­ныя привы́чки, дабы́, очище́нный покая́нием и после́дующею доброде́тельною жи́знию, в обще́нии со Свя­тою Це́рковию прове́л остальны́я дни зем­на́­го стра́нствия. Предста́ни мне, На­де́ж­до всех хри­сти­а́н, в час кон­чи́­ны моея́ и подкрепи́ мою́ ве́­ру в сме́ртный тя́жкий час. Вознеси́ за ме­не́, многопрегреша́ющаго в жи́з­ни сей, Твоя́ всеси́льныя мо­ли́т­вы по от­ше́ст­вии мое́м, да оправда́ет ме­не́ Гос­по́дь и соде́лает прича́стником Его́ безконе́чных ра́достей. Ами́нь.

Ґкafістъ введeнію во хрaмъ прес™ёй бцdы

Кондaкъ №

И#збрaннэй предвёчнымъ цReмъ бGоoтрокови1цэ мRjи, ѓгGлwвъ и3 чlвёкwвъ цRи1це, пришeдшей и3ногдA въ хрaмъ гDень во с™az с™hхъ, на nбручeніе дёвства своегw2 женихY нбcному воспитaтесz въ б9іе жили1щэ, дост0йное поклонeніе ўсeрднw тебЁ прин0симъ, тh же ћкw многомо6щнаz застyпница нaша, t вс‰кихъ нaсъ бёдъ и3 ск0рбей свободи2, да съ люб0вію и3 ўмилeніемъ тебЁ вопіeмъ: Рaдуйсz, бGоизбрaннаz nтрокови1це, вхождeніемъ во хрaмъ двeри рaйскіz нaмъ tвeрзшаz.

Јкосъ №

ҐрхaгGлwвъ и3 ѓгGлwвъ ли1ки t нбcныхъ выс0тъ стек0шасz ви1дэти преслaвное твоE, q, бGом™и, во хрaмъ гDень введeніе и3 вкyпэ съ земны6мъ ли1комъ чcтыхъ дёвъ неви1димый ли1къ безпло6тныхъ ўмHвъ съ весeліемъ и3дsше, тS, пречcтаz дв7о, провождaюще и3 ћкw сосyдъ и3збрaнный бGу повелёніемъ гDнимъ њкружaюще, и3 ћкw гпcжЁ своeй служaще, ѓще не ви1дэстэ тaйны твоеS си1лу, ви1дzще же тS нбcныz чcтоты2 неизречeннw и3сп0лнену, и3 вс‰ бhвшаz њ тебЁ зрsще, ўжасaхусz и3 со стрaхомъ мн0гимъ воспёша тебЁ тaкw: Рaдуйсz, прерaдованнаz дв7о, м™и цReва и4мущаz бhти. Рaдуйсz, предпочтeннаz цRи1це, въ хрaмъ цReвъ грzдyщаz жи1ти. Рaдуйсz, бGа nц7A дщeрь и3збр†ннаz и3 превознесeннаz. Рaдуйсz, бGа сн7а м™рь t вёка предречeннаz. Рaдуйсz, бGу д¦у всес™0му невёсто неискусобрaчнаz. Рaдуйсz, всеS твaри ви6димыz и3 неви6димыz вLчица превожделённаz.

Кондaкъ в7

Ви1дzще првdніи роди1тели твоS, прес™az дв7о, ћкw три2 лёта и3сп0лнишасz t рождествA твоегw2, восхотёста соверши1ти дёломъ nбэтовaніе своE, є4же первёе словесы2 и3зрек0ша, да принесyтъ тS въ дaръ бGу, сегw2 рaди созвaша въ назарeтъ вс‰ ср0дники своS t цRскагw и3 ґрхіерeйскагw р0да, и3 сщ7eнники мнHгіz, приглaсиша же и3 ли1къ чcтыхъ дёвъ, да со свёщи горsщими провождaютъ тS, ћкw же предречE пис†ніе: приведyтсz цRю дёвы въ слёдъ є3S, и4скренніz є3S приведyтсz тебЁ, приведyтсz въ весeліи и3 рaдованіи, введyтсz въ хрaмъ цReвъ. И# тaкw совокyпльшесz вси2 и3 помоли1вшесz њ тебЁ бGу, воспёша є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ нбcный tкрывaz, бGоoтрокови1це, бlговоли1ла є3си2, ћкw да не въ ни1щетныхъ рyбищахъ предстaнеши ко хрaму цRю2 нбcному, сегw2 рaди преoдэsна бhла є3си2 со слaвою и3 красот0ю мн0гою, да и3сп0лнитсz на тебЁ дв7да прaoтца твоегw2 предречeніе: предстA цRи1ца њдеснyю тебЁ, въ ри1захъ позлащeнныхъ nдёzна, преиспещрeна. Е#гдA же, ћкw невёста б9іz преукрaшена бhла є3си2 и3 вс‰ ко всечтcн0му введeнію твоемY дост0йна ўстр0ишасz, повед0ста тS роди1телz твоS, ћкw трехлётнюю ѓгницу во їеrли1мъ, воспёвше тебЁ тaкw: Рaдуйсz, преoдёzннаz въ рsсны златhz дёвства и3 чcтоты2. Рaдуйсz, преукрaшеннаz во вс‰ доброты2 нбcныz красоты2. Рaдуйсz, дщи2 цReва всю2 слaву дёвственную внyтрь себЁ и3мyщаz. Рaдуйсz, невёсто б9іz, предстaти њдеснyю нбcному женихY грzдyщаz. Рaдуйсz, њдушевле6нный ківw6те б9ій, посредЁ дёвъ тmмпaнницъ шeствіz своS ўстроszй. Рaдуйсz, пречcтый хрaмъ сп7совъ, ко хрaму зак0нному пути2 своS направлszй.

Кондaкъ G

Си1ла вhшнzгw њсэни2 т‰ и3 д¦ъ с™hй найдE на т‰ и3 бhсть предводи1тель тв0й, є3гдA по трjехъ днeхъ пути2 дости1гла є3си2 грaда їеrли1ма, и3 ћкw ківHтъ б9ій вед0ма бhла є3си2 ко хрaму гDню, бцdе дв7о, да сбyдетсz сло6во pало6мское, глаг0лющее: ви1дэна бhша шeствіz тво‰, б9е, шeствіz бGа моегw2 цRS, и4же во с™ёмъ. И# тaкw за премн0гую нбcную чcтотY твою2, хрaмъ б9ій ўдост0иласz є3си2 бhти, и3дёже д¦ъ с™hй хотsше жи1ти да содёлаетъ тS жили1ще своE, селeніе нбcное, да пaки и3сп0лнитсz на тебЁ друг0е писaніе, глаг0лющее: њс™и1лъ є3си2 селeніе своE, вhшній, с™ъ хрaмъ тв0й, гDи, ди1венъ въ прaвдэ, сегw2 рaди да воспои1мъ вси2 њ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мyще лёты три2, прес™az дв7о, приведeна бhла є3си2 ко хрaму, с™hz же роди1тели твоS, џвъ t є3ди1ныz страны2, џва же t другjz, взeмше за рyки тS, бGодaрованную и4мъ дщeрь свою2, кр0ткw и3 чтcнw вед0ша тS ко хрaму, глаг0люще: начни1те дв7ы свэщен0сныz, предшeствуйте пред8 бGоoтрокови1цей. Всe же мн0жество ср0дникъ и3 сосёдwвъ знaемыхъ и3 сщ7eнникъ съ весeліемъ послёдоваху, свёщы въ рукaхъ держaще, и3 њкружaюще тS, ћкоже ѕвёзды лунY свётлую. Стечeсz же и3 вeсь їеrли1мъ, н0вое сіE превождeніе со ўдивлeніемъ зрsще, nтрокови1цу трехлётнюю толи1кою слaвою њблачaемую и3 таковhмъ свэтоношeніемъ почитaемую и3 воспёша тебЁ таков†z: Рaдуйсz, трилётствующаz тёломъ, нб7а нб7си2 ши1ршаz. Рaдуйсz, многолётствующаz дyхомъ, г0рнихъ си1лъ превhсшаz. Рaдуйсz, ѓгнице непоро6чнаz, дёвство своE бGу въ жeртву чcту принeсшаz. Рaдуйсz, голуби1це несквeрнаz, чcт0тою своeю ѓгGлы ўдиви1вшаz. Рaдуйсz, съ дёвственными ли1ки ко гDу приведeннаz. Рaдуйсz, съ горsщими свэти1льники ко хрaму препровождeннаz.

Кондaкъ д7

Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній сумни1тельныхъ, первосщ7eнникъ захaріz смzтeсz, зрS твоE, пречcтаz, ко хрaму гDню со слaвою мн0гою превождeніе и3 ко вратHмъ на вост0ки зрsщимъ затворeннымъ сyщимъ приближeніе. Е#гдA же воспомzнY їезекіи1лz предречeніе дрeвнее: вратA сіS затворeна бyдутъ и3 никт0же пройдeтъ сквозЁ и5хъ, ћкw гDь бGъ пройдeтъ и4ми, и3 бyдутъ заключeна и3сп0лнисz д¦а с™aгw и3 tкровeніе свhше получи1въ, да tвeрзетъ приведeнной бGоoтрокови1цэ заключeннаz вратA, возопи2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhши, дщи2, и3 ви1ждь, и3 приклони2 ќхо твоE, и3 забyди лю1ди твоS и3 д0мъ nтцA твоегw2, и3 возжелaетъ цRь доброты2 твоеS. Тaкw глаг0лаху тебЁ, прес™az дв7о, роди1тели тво‰, є3гдA приведeна бhла є3си2 ко хрaму гDню. Свzщeнницы же, слyжбы совэршaющіz, ви1дэша пришeствіе твоE, и3зыд0ша во срётеніе слaвному введeнію твоемY, и3 съ пёсньми пріsша тS, ћкw м™рь и3мyщую бhти ґрхіерez вели1кагw нб7сA прошeдшагw, глаг0люще: Рaдуйсz, бlговолє1ніz б9іz предoбражeніе, прbр0ки предвозвэщeннаz. Рaдуйсz, чlвёкwвъ сп7сeніz проповёданіе, нaмъ нhнэ kвлeннаz. Рaдуйсz, ѓгGлы нбcными со слaвою провождaемаz. Рaдуйсz, їерeи б9іими съ рaдостію срётаемаz. Рaдуйсz, д0мъ nтцA твоегw2 и3 лю1ди твоS њстaвльшаz. Рaдуйсz, д0мъ б9ій kвлeніемъ свои1мъ њс™и1вшаz.

Кондaкъ є7

БGовмэсти1мый хрaмъ бhвши, бцdе дв7о, ко хрaму зак0нному со слaвою мн0гою провождeна бhла є3си2, да и3сп0лнитсz ґггez прbрока предречeніе: и3 и3сп0лню хрaмъ сeй слaвою, занE вeліz бyдетъ слaва хрaма сегw2 послёднzгw пaче пeрвагw, глаг0летъ гDь вседержи1тель. М™и же тво‰ приведe тz къ цRк0вному вх0ду, глаг0лющи: грzди2, дши2, ко и4же тебЁ мнЁ даровaвшему. Грzди2, ківHте њсщ7eніz, къ бlгоутр0бному вLцЁ. Грzди2, двeре жи1зни, къ млcрдому дaтелю. Грzди2, ківHте сл0ва, ко хрaму гDню. Вни1ди въ цRковь гDню, мjра рaдосте и3 весeліе, да воспою2 њ тебЁ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвши мaти твоS, бцdе дв7о, їерeи б9іи и3з8 хрaма и3зшeдшіz, и3 с™и1телz вели1кагw захaрію, во срётеніе твоE грzдyщагw, речE къ нeму: пріими2, захaріе, сёнь нескве6рную: пріими2, сщ7eнниче, непор0чный ковчeгъ: пріими2, прbроче, кади1льницу невещес1твеннагw ќглz: пріими2, првdниче, кади1ло д¦0вное. Пріими2, q, прbроче, бGомъ даровaнную дщeрь мою2 и3 введи2 въ хрaмъ зи1ждителz твоегw2, и3 ввeдъ, насади2 ю5 въ горЁ с™hни, въ гот0вомъ жили1ще б9іемъ, ничт0же и3спытyz, т0z бо рaди бyдетъ и3збaвленіе, съ нeю же и3 мы2 возопіeмъ тебЁ таков†z: Рaдуйсz, нбcныz ли1ки возвесели1вшаz твои1мъ вхождeніемъ. Рaдуйсz, їерeи б9іи њбрaдовавшаz твои1мъ kвлeніемъ. Рaдуйсz, селeніе нбcное, хрaмъ зак0нный пaче пeрвагw њс™и1вшаz блгdтію. Рaдуйсz, нб7о земн0е, самA себЁ въ жили1ще хrт0во пріугот0вившаz чcт0тою. Рaдуйсz, невёсто б9іz, ћкw вели1кw и3 ди1внw предшeствіе твоE. Рaдуйсz, дв7о чcтаz, ћкw стрaшнw и3 преслaвнw во хрaмэ nбитaніе твоE.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ вхождeніz твоегw2 во хрaмъ гDень првdный захaріz ўдиви1сz ѕэлw2, ви1дэвъ твоE, бцdе дв7о, по лёствицэ цRк0внэй, пzтнадесsть степeнь и4мущей, ди1вное восхождeніе: постaвлена бhвши роди1тели твои1ми на пeрвомъ стeпени, ты2 ѓбіе самA њ себЁ потеклA є3си2 на пр0чіz степeни ск0рw ѕэлw2, никёмже поддержи1маz, и3 на высочaйшій стeпень востeкши, стaла є3си2, ўкрэплsема неви6димою си6лою б9іею: с™hй же захaріz, видёвъ сіE, њб8sтъ бЁ д¦омъ б9іимъ и3 речE м™ри твоeй: бlгсловeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, q, жeно, преслaвнw приведeніе твоE: жи1зни бо м™рь и4стинную вв0диши, кaкw хрaмъ вмэсти1тъ ю5; Тёмже бlгодарsше бGа, воспёлъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

ВозсіS рaдость вeліz всёмъ хрaму зак0нному предстоsщимъ, є3гдA с™и1тель вели1кій захaріz, д¦а с™aгw и3сп0лненный, пріsтъ тS, q, бGом™и, пред8 враты2 цRк0вными, рукaма свои1ма держA, и3 вводS тs во с™az, вэщaше къ тебЁ тaкw: q, nтрокови1це несквёрнаz. Q, дв7о неблaзнаz. Q, дв7и1це прекрaснаz. Q, жeнамъ ўкрашeніе. Q, дщeрzмъ ўд0брэніе. Ты2 бlгсловeннаz въ женaхъ, ты2 препрослaвленнаz чcт0тою, ты2 запечатлeннаz дёвствомъ, ты2 ґдaмовы клsтвы разрэшeніе. Грzди2, и3сполнeніе моегw2 прbр0чества. Грzди2, совершeніе nбэтовaній гDнихъ. Грzди2, печaте тагw2 завёта. Грzди2, и3з8zвлeніе тагw2 совёта. Грzди2, и3сполнeніе тагw2 тaинствъ. Грzди2, прbр0кwвъ всёхъ зерцaло. Грzди2, њбновлeніе њбветшaвшихъ. Грzди2, свёте во тмЁ лежaщихъ. Грzди2, даровaніе новёйшее и3 бжcтвеннэйшее. Вни1ди въ рaдость въ цRковь гDа твоегw2, нhнэ ќбw въ д0льнюю, чlвёки входнyю, не по мн0зэ же въ г0рнюю и3 непристyпную. Съ ни1мъ же и3 мы2 воспоeмъ тебЁ си1це: Рaдуйсz, лёствице њдушевлeннаz, ко хрaму гDню по степeнємъ лёствицы выс0кіz востeкшаz. Рaдуйсz, двeре, непроходи1маz чlвёческими п0мыслы, во двeри хрaма вошeдшаz. Рaдуйсz, ћкw по степeнємъ добродётелей возвhсиласz є3си2 до высоты2 нбcнагw nлтарS. Рaдуйсz, ћкw на крылёхъ дёвства и3 чcтоты2 дости1гла є3си2 грaда вели1кагw цRz. Рaдуйсz, д0мъ б9ій на вeрсэ горы2 дости1гшаz. Рaдуйсz, вратA заключeннаz прошeдшаz. Рaдуйсz, бGоизбрaннаz nтрокови1це, вхождeніемъ во хрaмъ двeри рaйскіz нaмъ tверзaющаz.

Кондaкъ з7

ХотS чlвэколю1бецъ гDь сп7сти2 р0дъ чlвёчь, и3збрA тебЁ є3ди1ну въ м™рь себЁ и3 введE тS во с™hй хрaмъ св0й, да тaмw въ ўединeніи и3 тишинЁ глуб0цэй далeчэ t соблaзнwвъ мjра сегw2 воспитaешисz во с™hнэ гDнэй въ б9іе жили1ще. Тh же, и3грaющи и3 ѕэлw2 рaдующисz, ћкw въ черт0зэ, въ домY гDни шeствовала є3си2, ѓще и3 мaла бhла є3си2 в0зрастомъ, трjехъ лётъ сyщи, nбaче совэршeнна бhла є3си2 блгdтію, ћкw предувёдэннаz и3 предызбрaннаz t бGа прeжде сложeніz мjра, и3 тaмw воспэвaла є3си2 є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0ваz, ди1внаz и3 ўжaснаz сотвори2 њ тебЁ гDь, бGоблгdтнаz, є3гдA с™и1тель вели1кій захaріz, внЁ себЁ бhвъ, по тaинственному tкр0венію б9ію введE тS пaче зак0на за вторyю завeсу, во внyтреннюю ски1нію, глаг0лемую с™az с™hхъ, и3дёже не т0чію жeнскому п0лу, но нижE сщ7eнникwмъ подобaше входи1ти, но т0чію є3ди1ному ґрхіерeю є3ди1ною въ лёто: подобaше бо тебЁ, ћкw њдушевлeнному б9ію ківHту, є4ще прeжде зачaтіz пaче вс‰кагw є3стествA преисп0лненнэй чcтоты2, стaти на мёстэ зак0ннагw ківHта б9іz, їеремjемъ сокр0веннагw, да и3сп0лнитсz пaки слaвою хрaмъ гDень. СіE пречyдное вхождeніе твоE зрsще, вопіeмъ тебЁ тaков†z: Рaдуйсz, во с™az с™hхъ, ћкw на нб7о земн0е взошeдшаz. Рaдуйсz, с™az с™hхъ б0льшаz, ћкw къ пrт0лу б9ію предстaвшаz. Рaдуйсz, ѓгGлы ўдиви1вшаz, кaкw во с™az с™hхъ преслaвнw взошлA є3си2. Рaдуйсz, чlвёки возвесели1вшаz, ћкw хрaмъ гDень слaвою и3сп0лнила є3си2. Рaдуйсz, черт0же краснёйшій, въ нeмже жили1ще с™hz трbцы содэвaетъ пресущeственный. Рaдуйсz, пrт0ле с™ёйшій, на нeмже гот0витсz сёсти пл0тію пребжcтвенный.

Кондaкъ }

Стрaннw твоE зачaтіе и3 рождество2. Стрaненъ џбразъ возростaніz твоегw2. Стрaннw и3 преслaвнw, бGоневёсто, твоE є4же внyтрь свzти1лища введeніе, и3 на мlтвэ пребывaніе при6сное, и3 вс‰, ћже сyть твоS: t ќтра бо дaже до трeтьzгw чaса стоsла є3си2 по вс‰ дни2 на мlтвэ внyтрь с™и1лища, посeмъ съ пр0чими дёвы въ притв0рэ въ рукодёліи ўпражнsласz є3си2, t девsтагw же чaса пaки въ хрaмэ во с™az с™hхъ предстоsла є3си2 бGу на мlтвэ, въ бGомhсліи и3 въ поучeніи бжcтвенныхъ писaній, д0ндеже ѓгGлъ гDень ћвльшесz препитaти тS нбcною пи1щею. Тaковому равноaгGльскому житію2 твоемY чудsщесz, вопіeмъ тaкw бlговоли1вшему њ тебЁ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Всю2 тебЁ њс™и всес™hй д¦ъ, внyтрь хрaма пребывaющую, прес™az дв7о. Сегw2 рaди да не коснeтсz ти2 ничто2 t земнhz сквёрны, нбcною и3 нетлённою питaема бhла є3си2 пи1щею, подавaемую же земнyю пи1щу раздавaла є3си2 ни1щимъ и3 стрaннымъ. И# тaкw пріeмлющи по вс‰ дни2 t ѓгGла хлёбъ нбcный, преуспэвaла є3си2 мyдростію и3 блгdтію, тёломъ и3 дyхомъ рaдующисz, да невмэсти1мое сл0во б9іе непор0чнw вмэсти1ши. И# бЁ ґрхaгGлъ гавріи1лъ неtстyпный храни1тель дёвственныz чcтоты2 твоеS и3 со и3нhми ѓгGлы б9іими чaстw тебЁ kвлsшесz, ўкрэплsше тS въ п0двизэхъ дух0вныхъ, въ мlтвэ и3 постЁ, въ кр0тости и3 смирeніи и3 любeзнw бесёдоваше съ тоб0ю, превёчный совётъ вhшнzгw њ тебЁ раскрывaz, да будeши гот0ва къ пріsтію б9ію, вопіS къ тебЁ тaков†z: Рaдуйсz, неизречeнныхъ тaйнъ б9іихъ преди1вное и3сполнeніе. Рaдуйсz, предвёчнагw совёта вhшнzгw всечyдное совершeніе. Рaдуйсz, нбcнымъ хлёбомъ t ѓгGла неизречeннw воспитaннаz. Рaдуйсz, блгdтію б9іей съ нб7сэ несказaннw ўкрэплeннаz. Рaдуйсz, ю4же во с™0е с™hхъ срётаютъ многоoчи6тіи херув‡ми. Рaдуйсz, съ нeюже непрестaннw собесёдуютъ шестокрылaтіи сераф‡ми.

Кондaкъ f7

Вс‰кое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz њ превeлицей красотЁ дёвства твоегw2, всес™аz дв7о. Тh бо со ѓгGлы во с™az с™hхъ пребывaющи, самA вожделёла є3си2 въ чcтотЁ ѓгGльской и3 повреждeнномъ своeмъ дёвствэ вёчнw жи1ти. Сегw2 рaди пeрваz въ мjрэ далA є3си2 nбётъ дёвства и3 њбручи1ла є3си2 себS на при1сное служeніе бGу въ чcтотЁ дэви1честэй, и3 ўневёстиласz є3си2 є3мY, да д¦омъ с™hмъ пріугот0вана бyдеши въ чcтое и3 нетлённое селeніе сл0ву б9ію, пою1щи є3мY дeнь и3 н0щь: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡и бGоглаго6ливыz не могутъ глаг0лати, во є4же и3зрeщи тaйну житіS твоегw2 въ чcтотЁ дёвства во хрaмэ, бцdэ. Раст{щей тебЁ лёты, тh бо дeнь t днЁ ўкрэплsласz є3си2 дyхомъ и3 подви1жнэйшее растsше житіE твоE: съ трудолю1біемъ бо ўмножaла є3си2 мlтву, и3дyщи t си1лы въ си1лу, д0ндеже си1ла вhшнzгw њсэни2 тS. Растsху же въ тебЁ и3 дaры с™aгw д¦а: є3гдA бо въ б0льшій приходи1ла є3си2 в0зрастъ, б0лэе ўпражнsласz є3си2 въ мlтвэ, нежE въ рукодёліи, н0щи же цёлыz въ мlтвэ со ѓгGлы проводи1ла є3си2 за втор0ю завёсою: сегw2 рaди со ўдивлeніемъ зовeмъ тебЁ тaков†z: Рaдуйсz, с™az с™hхъ с™ёйшаz дв7о, въ жeртву чcтую дёвство своE бGу принeсшаz. Рaдуйсz, чcтёйшаz с™aгw д¦а палaто, въ жили1щэ хrт0во себЁ воспитaвшаz. Рaдуйсz, двeри нбcнаz, въ хрaмэ, ћкw на нб7си2 пребhвшаz. Рaдуйсz, горо2 ўсырeннаz д¦омъ, во с™и1лище всёми добродётельми процвётшаz. Рaдуйсz, ю4же ѓгGли б9іи дорmн0сzтъ вёрнw. Рaдуйсz, ю4же вси2 вёрніи бlгодaрственнw слaвословzтъ при1снw.

Кондaкъ ‹

Сп7сeніz нaшегw веснA рaдостнаz возсіS всёмъ концє1мъ земли2 преслaвнагw твоегw2 рaди введeніz во хрaмъ бцdэ. Писaніе мимои1де и3 њскудЁ зак0нъ, ћкw же сёнь, вшeдшей же тебЁ во хрaмъ б9ій, дв7о чcтаz, лучи2 блгdти всёмъ возсіsша, просвэщaюще дyши и3 помышлeніz всёхъ во тмЁ невёдэніz сэдsщихъ. Сегw2 рaди да рaдуетсz нб7о и3 землS, нб7о ќмное грzдyщее зрsще и3 ѓгGлwвъ чи1ни и3 чlвёкwвъ мн0жество да вопію1тъ: въ хрaмъ вв0дитсz рaдость и3 и3збавлeніе всёмъ вопію1щимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA є3си2 дёвамъ въ чcтотЁ дёвства во nби1телэхъ подвизaющимсz, бцdе дв7о, понeже, дaвши во хрaмэ nбётъ дёвства бGу, ты2 ди1внw сохрани1ла є3си2 є3гw2 и3 дости1гши лётъ двунадесsти, є3гдA пр0чіz дёвы, при хрaмэ живyщіz, сочетовaхусz супрyжества по nбhчаю подзак0нному, ты2 tкрhла є3си2 тaйну nбэтовaніz твоегw2, чесо2 рaди tдaна бhла є3си2 на хрaненіе дёвства стaрцу їHсифу, бGомъ ўкaзанному возлетeніемъ голуби1цы t жeзла є3гw2. И# тaкw во всецёлую добротY дёвства њблeкшисz, ћкw невёста б9іz, ты2 всёмъ подаeши въ чcтотЁ служeніе своE совэршaющимъ дaрованіz кр0ткагw твоегw2 и3 молчали1вагw дyха, твою2 тишинY, смирeніе и3 неизглаг0ланную чcтотY, да вси2 тоб0ю сп7сaеміи со бlгодaреніемъ воспою1тъ тебЁ си1це: Рaдуйсz, въ мlтвахъ во хрaмэ гDнемъ неусыпaющаz, не дaждь нaмъ во грэхЁ ўснyти. Рaдуйсz, въ безм0лвіи во с™az с™hхъ пребывaющаz, спод0би нaсъ въ тишинЁ жив0тнэй пожи1ти. Рaдуйсz, со ѓгGлы во с™и1лищэ при1снw собесёднице, научи2 нaсъ безпл0тныхъ глаг0ламъ внимaти. Рaдуйсz, съ чcтыми дёвы при хрaмэ сожи1тельнице, помози2 нaмъ въ дёвствэ и3 чcтотЁ житіE своE совершaти. Рaдуйсz, њдушевлeнный хрaмъ бGа живaгw, хрaмы д¦а с™aгw нaсъ сотвори2. Рaдуйсz, черт0же вседрагjй вс‰кагw добродёланіz, во всёхъ дaрахъ д¦а с™aгw нaсъ ўтверди2.

Кондaкъ №i

Пёніz всеумиле6нныz t неземнhхъ мусикjй приношaху тебЁ, прес™az дв7о, с™іи ѓгGли, дэви1ческому введeнію твоемY служaще и3 весeліе творsше и3 нбcніи припэвaху глaсы, тебЁ на слyжбу б9ію входsщей, съ ни1миже на земли2 t пёсней чlвёческихъ дёвственніи ли1цы гDеви пою1тъ, pал0мски воспэвaюще и3 чтyще тебЁ м™рь є3гw2. Съ ни1ми же и3 нaсъ спод0би чcтыми uмы2 и3 несквeрными ўсты2 воспёти њ чтcнёмъ введeніи твоeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтопріeмнаz нaмъ возсіsла є3си2 свэщA, бцdэ, во хрaмъ гDень пришeдши, рaдость величaйшую тaмо свэтsщи и3 на мlтвэ во с™az с™hхъ горsщи, tонyдоже и3 њблистaла є3си2 нбcною чcтотою всемY мjру, во тмЁ грэх0внэй пребывaющему, да и3 мы2 со свэщeносными дёвами, тs ко хрaму гDню свётло со слaвою дёвственною проводи1вшими, ўзрsщемъ тS рaдостнw, во свётэ чcтоты2 душeвныz и3 тэлeсныz сіsющу, и3 воспоeмъ тебЁ похвалы2 тaковыz: Рaдуйсz, свэщE неугаси1маz, во с™и1лищэ возжeннаz, свэщeносными дёвами провождaемаz. Рaдуйсz, зарE незаходи1маz, вeсь мjръ њблистaвшаz, свётлыми ѓгGлы во хрaмэ срётаемаz. Рaдуйсz, свэти1льниче нбcныz слaвы, свёте нелeстный во хрaмэ всёмъ возсіsвшій. Рaдуйсz, черт0же б9іz блгdти, хлёбе словeсный и3з8 руки2 ѓгGла пріsвшій. Рaдуйсz, м™и свёта грzдyщаz бhти, свётомъ чcтоты2 твоеS всёхъ просвэщaющаz. Рaдуйсz, м™и свёта ти6хагw сіsніе, теплот0ю мlтвъ твои1хъ всёхъ ўтэшaющаz.

Кондaкъ в7i

Блгdти б9іz н0вый и3 њдушевлeнный ківHтъ сyщи, бцdе дв7о, въ нeмже вмёстw мaнны чyвственныz и3 вещeственныхъ скрижaлей вмэщaютсz невещeственныz неистощи1мыz даровaніz б9іz, дост0йнw введeна бhла є3си2 во с™az с™hхъ, ћкw вмэсти1ти и3мyщаz пл0тски безначaльное сл0во б9іе, и3дёже сил1ы нбcныz служaху тебЁ, стрaшніи херув‡ми и3 пламенёющіи люб0вію сераф‡ми њсэни2ша тS крылы2 свои1ми, пrт0ли и3 гDствіz, начaла, сил1ы и3 влaсти припад0ша къ тебЁ со ґрхaгGлы и3 ѓгGлы, вопію1ще њ тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще пречтcное твоE во хрaмъ гDень введeніе, хвaлимъ вси6 твоE пречyдное во с™az с™hхъ со ѓгGлы спребывaніе и3 нбcнымъ хлёбомъ питaніе, поклонsемсz равноaгGльской дёвственной чcтотэ твоeй, бцdэ, и3 вёруемъ, ћкw пришлA є3си2 t земнaгw д0ма въ д0мъ б9ій, ћкw жeртва чcтаz, ћкw дaръ њсщ7eнъ на њбручeніе дёвства твоегw2 женихY нбcному, да ўгот0ваешисz дост0йнw къ нетлённому и3 чcтому рождествY хrт0ву въ б9іе жили1ще. Тёмже тaкw вёрующе, возглаг0лемъ тебЁ си1це: Рaдуйсz, хрaмъ гDень пречcтыхъ н0гъ твои1хъ стопaми њс™и1вшаz. Рaдуйсz, жили1ще б9іе t њсквэрнeніz грёшныхъ tмhвшаz. Рaдуйсz, во с™0мъ хрaмэ, ћкw на нб7си2, поклонeніе г0рнихъ си1лъ пріeмшаz. Рaдуйсz, во с™az с™hхъ, ћкw на нб7си2, пrт0лу б9ію предстaвшаz. Рaдуйсz, прекрaснаz дв7и1це, и3зшeствіемъ твои1мъ и3з8 д0му џтчагw во хрaмъ ми1ръ всемY мjру принeсшаz. Рaдуйсz, н0ваz голуби1це, вхождeніемъ во хрaмъ првdнымъ въ преисп0дней надeжду впервhе даровaвшаz.

Кондaкъ Gi

Q, всепётаz бGоoтрокови1це, пришeдшаz во хрaмъ гDень воспитaтисz во с™az с™hхъ въ б9іе жили1ще, нhнэшнее нaше њ всечтcнёмъ введeніи твоeмъ пріeмши приношeніz, и3збaви нaсъ t вс‰кіz ск0рби и3 напaсти и3 и3скушeній врaжескихъ, њчи1сти ны2 t вс‰кіz скве6рны пл0ти и3 дyха и3 сохрани2 нaсъ до скончaніz нaшегw въ цэломyдріи и3 чистотЁ, да њсщ7eнніи тоб0ю дост0йны бyдемъ введeніz во nби1тєли рaйскіz съ мyдрыми дёвами, съ ни1миже да воспоeмъ њ тебЁ бGу: Ґллилyіа. Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды.

И# пaки јкосъ №-й: ҐрхaгGлwвъ и3 ѓгGлwвъ ли1ки: И# кондaкъ №-й: И#збрaннэй предвёчнымъ цReмъ:

Мlтва введeнію во хрaмъ прес™ёй бцdы

Q, прес™az дв7о, цRи1ца нб7си2 и3 земли2, прeжде вёкъ и3збрaннаz невёсто б9іz, въ послёднzz же временA пришeдшаz въ хрaмъ зак0нный на њбручeніе женихY нбcному. Ты2 њстaвила є3си2 лю1ди твоS и3 д0мъ nтцA твоегw2, во є4же принести2 себЁ въ жeртву чcтую и3 непор0чную бGови, и3 пeрваz далA є3си2 nбётъ всегдaшнzгw дёвства. Дaруй же и3 нaмъ соблюдaти себЁ въ цэломyдріи и3 чистотЁ и3 въ стрaхэ б9іемъ во вс‰ дни6 животA нaшегw, да бyдемъ хрaмы д¦а с™aгw, наипaче помози2 всёмъ въ подражaніе твоE во nби1телэхъ живyщимъ и3 њбручи1вшимъ себЁ на служeніе бGови въ чcтотЁ дёвства провождaти житіE своE и3 t ю4ности нести2 и4го хrт0во бlг0е и3 лeгкое, с™о хранsще nбёты своS. Ты2 провелA є3си2, всечcтаz, вс‰ дни6 ю4ности твоеS во хрaмэ гDнёмъ вдали2 t соблaзнwвъ мjра сегw2, въ при1сномъ б0дрствованіи мlтвенномъ и3 во всsкомъ воздержaніи душeвномъ же и3 тэлeснэмъ, помози2 и3 нaмъ tражaти всS и3скушeніz врaжескіz t пл0ти, мjра и3 діaвола находsщихъ на ны2 t ю4ности нaшеz, и3 побэждaти џныz мlтвою и3 пост0мъ. Тh во хрaмэ гDнэмъ со ѓгGлы пребывaющи, ўкрaсиласz є3си2 всёми добродётельми, наипaче же смирeніемъ, чcтот0ю и3 люб0вію и3 дост0йнw воспитaласz є3си2, да гот0ва бyдеши вмэсти1ти пл0тію невмэсти1мое сл0во б9іе. Спод0би же и3 нaмъ, њдержи1мымъ г0рдостію, невоздержaніемъ и3 лёностію, њблещи1сz во вс‰кое совэршeнство дух0вное, да ўгот0ваетъ кjйждо t нaсъ съ п0мощію твоeю nдэsніе брaчное души2 свое‰ и3 є3лeй добродёланіz, да не нaзи и3 негот0ви kви1мсz во срётеніе безсмeртному женихY нaшему и3 сн7у твоемY, хrту сп7си1телю и3 бGу нaшему, но да пріи1метъ ны2 съ мyдрыми дёвами во nби1тєли рaйскіz, и3дёже со всёми с™hми спод0би нaсъ вhну слaвити и3 прославлsти всес™0е и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а и3 твоE млcтивое заступлeніе всегдA, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва въ прaздникъ введeніz во хрaмъ прес™ёй бцdы

Къ комY возопію2, вLчице, къ комY прибёгну въ г0рести моeй, ѓще не къ тебЁ, цRи1це нбcнаz; Кто2 плaчъ м0й ўслhшитъ и3 воздыхaніе пріи1мэтъ, ѓще не ты2, пренепор0чнаz, надeжда хrтіaнъ и3 прибёжище нaмъ, грёшнымъ; Кто2 паче тебЁ въ несчaстіzхъ защити1тъ; ўслhши стенaніе моE и3 приклони2 ќхо твоE ко мнЁ, вLчице и3 м™и бGа моегw2. Не презри2 и4щущагw твоеS п0мощи и3 не tри1ни менE грёшнагw, цRи1це нбcнаz. Научи2 менE и3сполнsти в0лю сн7а твоегw2 и3 дaруй желaніе всегдA слёдовати є3гw2 с™hмъ заповёдzмъ. За м0й р0потъ въ болёзнэхъ, трудaхъ и3 несчaстіzхъ не tступи2 t менE, но пребyди м™рію и3 покрови1тельницею менE малодyшнагw. ЦRи1це моS пребlгaz, застyпнице ўсeрднаz. Твои1мъ ходaтайствомъ прегрэшeніz моS покрhй, t ви6димыхъ и3 неви6димыхъ врагHвъ защи1ти2, сердцA враждyющихъ пр0тивъ менE смzгчи2 и3 хrт0вою люб0вію согрeй и5хъ. МнЁ же нeмощному дaруй твою2 всеси1льную п0мощь побэди1та мо‰ грэхо6вныz привhчки, дaбы, њчи1щенный покаsнніемъ и3 послёдующею добродётельною жи1знію, въ nбщeніи со с™0ю цRковію провeлъ њстальнhz дни2 земнaгw стрaнствіz. Предстaни мнЁ, надeждо всёхъ хrтіaнъ, въ ч†съ кончи6ны моеS и3 подкрэпи2 мою2 вёру въ сме6ртный т‰жкій чaсъ. Вознеси2 за менE, многопрегрёшающагw въ жи1зни сeй, твоS всеси1льныz мlтвы по tшeствіи моeмъ, да њправдaетъ менE гDь и3 содёлаетъ причaстникомъ є3гw2 безконeчныхъ рaдостей. Ґми1нь.

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы празднуется 4 декабря (нов. ст.) и имеет 1 день предпразднства и 4 дня попразднства.

Сказание о Входе во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии

В изложении свт. Димитрия Ростовского

Когда Пречистой Богоотроковице, Преблагословенной Деве Марии Богородице, исполнилось три года от рождения, святые праведные родители Ее, Иоаким и Анна, решились исполнить данный ими обет – отдать на служение Богу рожденное ими дитя. Созвали они в Назарет, где жили, всех своих родственников из царского и архиерейского рода, – ибо сам праведный Иоаким был из царского рода, супруга же его, святая Анна, была из рода архиерейского, – а также хор непорочных дев; приготовили много свечей и окружили Пречистую Деву Марию царским благолепием, как все сие свидетельствуется святыми отцами.

Святый Иаков, архиепископ Иерусалимский, от лица Иоакима, говорит так:

– Позовите непорочных дочерей Еврейских, чтобы они взяли горящие свечи.

От лица праведной Анны, святой Герман, патриарх Цареградский, говорит:

– Я выполняю пред Господом тот обет, какой высказала в состоянии скорби, и для этого собрала хор дев со свечами, созвала священников, пригласила сродников, говоря всем: радуйтесь все со мною, ибо я теперь явилась матерью и родительницею, приводя свою Дочь не к царю земному, но к Богу, Царю Небесному.

О царском же украшении Богоотроковицы святой Феофилакт, архиепископ Болгарский, говорит:

– Надлежало, чтобы введение Божественнейшей Отроковицы было достойно Ее, чтобы такой пресветлой и многоценной Жемчужины не касалась убогая одежда; следовало именно царскою одеждою одеть Ее, для наибольшей славы и украшения.

Так устроив все, что надлежало к честному и славному введению, они отправились в путь, ведущий от Назарета до Иерусалима в течение трех дней.

Достигнув города Иерусалима, они торжественно вошли в храм и повели туда одушевленный храм Божий, трехлетнюю отроковицу, Пречистую Деву Марию. Впереди Нее шел хор девиц, с зажженными свечами, как свидетельствует святой Тарасий, архиепископ Константинопольский, который влагает в уста святой Анны такие слова:

– Начните (шествие), девы, носящие свечи, и предшествуйте мне и Богоотроковице.

Святые же родители, один с одной стороны, другая с другой, взяв за руки данную Богом Дочь свою, с нежностию и честию вели ее между собою. За ними радостно следовало все множество родственников, соседей и знакомых, держа в руках свечи и окружая Пречистую Деву, как звезды светлую луну, на удивление всему Иерусалиму. Святый Феофилакт описывает это таким образом:

– Забывает Дочь дом отца и приводится к Царю, возжелавшему красоты Ее, – приводится не без почести и не без славы, но с торжественными проводами. Вот выводится Она из отеческого дома со славою, при всеобщем рукоплескании Ее выхождению; родителям Ее последовали родственники, соседи и все, кто любил их; отцы сорадовались отцу, матери сорадовались матери; отроковицы и девы, со свечами в руках, предшествовали Богоотроковице. Весь Иерусалим, как некоторый звездный круг, сияющий с луною, собрался смотреть эти небывалые проводы и видеть трехлетнюю Отроковицу, окруженную такою славою и почтенную преднесением свечей. И не только граждане земного Иерусалима, но и небесного – святые Ангелы – стеклись видеть преславное введение Пречистой Девы Марии и, видев, удивлялись, как сие воспевает Церковь: "Ангели вхождение Пречистыя зрящи, удивишася: како Дева вниде во святая святых"[1].

Соединившись с видимым хором непорочных дев, невидимый хор безплотных чинов шел, совводя Пречистую Деву Марию во Святое Святых и, по повелению Господню, окружая Ее, как избранный сосуд Божий. Об этом святой Георгий, архиепископ Никомидийский, говорит так:

– Родители уже вели к дверям храма Деву, окруженную Ангелами, при совместном радовании всех небесных сил. Ибо Ангелы, хотя и не знали силы тайны, однако же, по повелению Господню, служили при входе Ее во храм. Итак, они, во-первых, удивлялись, видя, что Она будет драгоценный сосуд добродетелей, что Она носит признаки вечной чистоты и имеет такую плоть, которой никогда не прикоснется никакая греховная скверна, а во-вторых, исполняя волю Господню, совершили служение, которое им было повелено.

Так, с честию и славою не только людьми, но и Ангелами была введена в храм Господень Пренепорочная Отроковица. И достойно: ибо, если ветхозаветный ковчег, носивший в себе манну, который служил только прообразом Пресвятой Девы, внесен был в храм с великою честию, при собрании всего Израиля, то тем с большею честию, при собрании Ангелов и человеков, должно было совершаться введение во храм того самого одушевленного кивота[2], который имел в себе манну – Христа, – преблагословенной Девы, предназначенной в Матерь Богу.

При внесении ветхозаветного кивота в храм Господень, впереди его шел царь земной, царствовавший тогда над Израилем, Богоотец Давид; а при введении в храм Божий сего одушевленного кивота, Пречистой Девы, предшествовал не земной царь, а Небесный, Которому мы каждый день молимся: "Царю небесный, утешителю, душе истины". Что сей именно Царь предводительствовал этой Дщери царской, об этом святая Церковь в нынешних песнопениях свидетельствует так: "во святых святая, святая и непорочная Святым Духом вводится"[3]. При внесении ковчега были музыка и пение, ибо Давид велел начальникам левитов поставить певцов, чтобы они играли на органах[4], псалтирях[5], кимвалах[6] и гуслях[7], и воспевали радостные песни; при введении же Пресвятой Девы содействовали веселию не земная музыка и пение, но пение Ангелов, невидимо при сем присутствовавших. Ибо они, при входе Ее во Святое Святых на служение Господу, воспевали небесными голосами, что и воспоминает ныне Церковь, которая поет в кондаке[8]: "Благодать совводяще, яже в Дусе божественном, юже воспевают Ангели Божии: сия есть селение небесное". Впрочем, введение Пречистой Богородицы во храм представляется и не без человеческих песнопений. Ибо праведная Анна (в слове святого Тарасия) говорит идущим впереди девам:

– Воспойте Сию хвалебною песнию, пойте Ей под звуки гуслей, воскликните Ей песнь духовную, прославьте Ее на десятиструнном псалтири.

Это же вспоминает Церковь, говоря: "Радуются Иоаким и Анна Духом, и девственнии лицы Господеви поют, псаломски воспевающе, и чтуще Матерь Его"[9].

Отсюда открывается, что хор девственниц, предшествовавших тогда Пречистой Деве, пели некоторые песни из псалмов Давида.

Согласно с этим, и составитель нынешнего канона говорит означенным девам: "Начинайте, девы, и воспойте песни, руками держаще свещы"[10].

Сами же святые праведные родители Иоаким и Анна, по свидетельству святого Тарасия, имели на устах своих такую песнь праотца Давида: "Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает Царь красоты твоей" (Пс.44:11-12).

На встречу этому славному введению Богоотроковицы, по рассказу Феофилакта, вышли священники, служившие во храме, и с песнопениями встретили Пресвятую Деву, имевшую быть Материю Великого Архиерея, прошедшего небеса[11]. Приведя Ее ко дверям храма, святая Анна, (как пишет святой Тарасий), говорила так:

– Иди, Дщерь моя, к Тому, Кто мне даровал Тебя; иди, Священный Кивот, к милостивому Владыке; иди, Дверь Жизни, к милосердому Дателю; иди, Ковчег Слова, к храму Господню; войди в церковь Господню, Радость и Веселие мира.

Захарии же, как пророку, архиерею и сроднику своему[12], она сказала с Иоакимом:

– Приими, Захария, чистую сень; приими, священник, непорочный Ковчег; приими, пророк, Кадильницу невещественного угля; приими, праведный, Духовное Кадило.

И еще праведная Анна, как повествует святой Герман, сказала первосвященнику:

– Приими, пророк, Дочь мою, данную Богом; приими и, введши, посади Ее на горе святыни, в приготовленном Божием жилище, ничего не допытываясь, до тех пор, пока Бог, призвавший Ее сюда, не откроет окончательно Своей воли о Ней.

Было там, – пишет блаженный Иероним, – пятнадцать ступеней на церковном входе, по числу пятнадцати степенных псалмов, ибо на каждой из этих ступеней всходившими для служения священниками и левитами был пет отдельный псалом[13]. Вот поставили праведные родители пренепорочную отроковицу на первой ступени. Она тотчас весьма скоро пошла сама собою по прочим ступеням, никем не ведомая и не поддерживаемая; поднявшись на самую верхнюю ступень, Она стала, укрепляемая невидимою силою Божиею. Удивились все, увидев трехлетнюю отроковицу, поднявшуюся по этим ступеням так скоро, а особенно дивился этому великий первосвященник Захария и, как пророк, по откровению Божию, проразумевал будущее сей Девы, ибо он, по словам Феофилакта, был объят Духом. Также и святой Тарасий касательно этого говорит, что Захария, исполнившись Святого Духа, воскликнул:

– О, чистая Отроковица! О, Дева, незнающая соблазна! О, Девица прекрасная! О, украшение жен! О, краса дочерей! Ты благословенна между женами! Ты в высшей степени прославлена чистотою, Ты запечатлена девством, Ты – разрешение клятвы Адама!

Держа Отроковицу, Захария, говорит святой Герман, с радостным духом ввел Ее во Святая Святых[14], говоря Ей так:

– Иди, исполнение моего пророчества, иди, совершение Господних обетований, иди, запечатление завета Его, иди, обнаружение Его совета, иди, исполнение тайн Его, иди, зерцало всех пророков, иди, обновление обветшавших грехами, иди, Свет лежащих во тьме, иди, новейший Божественнейший Дар. Войди теперь в нижнюю часть храма Господа своего, доступную человекам, а чрез немного времени – в горнюю и неприступную для них.

Отроковица, веселясь и весьма радуясь, шла в дом Господень, как в чертог, ибо хотя и была мала возрастом, всего только трех лет, но была совершенна по благодати Божией, как предъузнанная и предъизбранная Богом прежде сложения мира.

Так Пречистая и Преблагословенная Дева Мария введена была в храм Господень. При этом первосвященник Захария совершил необычайное и для всех удивительное дело: он ввел отроковицу в самую выстроенную скинию, называемую "святая святых", которая была за второю завесою и где был ковчег завета, обложенный со всех сторон золотом, и херувимы славы, осеняющие очистилище (Евр.9:3-5), куда нельзя было входить не только женщинам но даже и священникам, а мог туда входить только первосвященник, однажды в год. Там первосвященник Захария отвел Пречистой Деве место для молитвы. Всем же прочим девам, живущим во храме, по свидетельству св. Кирилла Александрийского и св. Григория Нисского, отводилось место для молитвы между церковью и алтарем[15]. Ни одной из этих дев никаким образом нельзя было подходить к алтарю, ибо это строжайше запрещалось им первосвященниками; Пречистой же Деве, со времени введения Ее, не было запрещено ежечасно входить во внутренний алтарь, за вторую завесу и молиться там. Сделано было это первосвященником по таинственному вразумлению Божию, о чем святой Феофилакт говорит так:

– Первосвященник, быв тогда вне себя, объятый Духом Божиим, понял, что эта отроковица – вместилище Божественной благодати и что Она более его достойна всегда предстоять пред Лицом Божиим. Вспомнив сказанное в законе о ковчеге, что ему назначено находиться во Святом Святых, он тотчас понял, что это преднаписано было относительно сей Отроковицы, нисколько не усомнившись и не остановившись, дерзнул, вопреки закону, ввести Ее во Святое Святых.

Как говорит блаженный Иероним, праведные родители Иоаким и Анна, вручив дитя свое воле Отца Небесного, принесли дары Богу, жертвы и всесожжения, и, получив благословение от первосвященника и всего собора священников, возвратились, со всеми своими сродниками, домой и устроили там пир, веселясь и благодаря Бога. Преблагословенная же Дева, с начала жизни своей в доме Господнем, отдана была в помещение для девиц, ибо храм Иерусалимский, построенный Соломоном и потом разрушенный и выстроенный снова Зоровавелем[16], имел, много жилых помещений, как пишет Иосиф, древний иудейский историк[17]. Вне, к стенам храма пристроены были каменные здания, числом тридцать, отдельные одно от другого, просторные и очень красивые, на них были другие здания, на других третьи, так что общее число их было девяносто, и они имели все удобства для жительства в них. Высота, их равнялась высоте храма; они были как бы столпы, извне поддерживающие его стены. В этих зданиях находились помещения для разных лиц; отдельно жили девы, посвященные на служение Богу до времени; отдельно жили вдовицы, давшие обет Богу хранить чистоту свою до смерти, как пророчица Анна, дочь Фануилова; отдельно обитали мужи, называвшиеся назореями[18], подобно инокам, жившие безбрачно. Все эти лица служили Господу при храме и получали пропитание от доходов храма. Остальные здания отведены были для пребывания странников и пришельцев, приходивших издалека на поклонение в Иерусалим.

Трехлетняя отроковица, Пречистая Дева Мария, как сказано, была отдана в помещение для девиц, при чем к Ней приставлены были девицы, по летам более взрослые и искусные в писании и рукоделии, чтобы Богоотроковица с младенчества научилась и писанию и рукоделию вместе. Святые родители, Иоаким и Анна, часто посещали Ее; Анна, как матерь, особенно часто приходила посмотреть на свою Дочь и поучать Ее. По свидетельству святого Амвросия и историка Георгия, Дева скоро научилась Еврейскому ветхозаветному писанию в совершенстве, – и не только Писанию, но и рукоделию хорошо научилась, как говорит о том святой Епифаний:

– Она отличалась силою ума и любовью к учению; не только поучалась в Священном Писании, но и упражнялась в прядении шерсти и льна и в шитье шелком. Благоразумием своим Она удивляла всех; занималась преимущественно такими трудами, которые могли бы быть потребны священникам в служении при храме; рукоделью этому Она так научилась, что им могла впоследствии, при Сыне своем, добывать себе пропитание; Она своими руками сделала Господу Иисусу хитон, не сшитый, но весь тканый.

Пречистой Деве (говорит тот же Епифаний), как и другим девицам, обычная пища подавалась от храма; но ее съедали нищие и странники, ибо Она, как воспевает Церковь, питалась хлебом небесным. Святый Герман говорит о Ней, что Она пребывала обыкновенно во Святом Святых, принимая сладкую пищу от Ангела; а святой Андрей Критский[19] так говорит:

– Во Святом Святых, как в чертоге, Она принимала необычайную и нетленную пищу.

При этом предание присоединяет, что Пречистая Дева часто пребывала во внутренней скинии, бывшей за второю завесой и называемой "Святое Святых ", а не в обычном помещении для дев при храме, – потому что хотя ей место для жительства было уготовано в этом помещении, но на молитву не запрещено было ходить во Святое Святых. Пришедши в совершенный возраст, Она, с юных лет научившись священному Писанию и прилежно занимаясь рукоделием, еще больше упражнялась в молитве, и целые ночи и большую часть дня имела обыкновение проводить в молитве. На молитву входила во Святое Святых, для рукоделья же возвращалась в свое жилище, ибо, по закону, нельзя было во Святом Святых что-либо делать или что-нибудь внести туда. И большую часть жизни своей Она проводила в храме, за второю завесою, во внутренней скинии, на молитве, а не в отведенном Ей жилище, за рукодельем. Потому-то всеми учителями Церкви согласно говорится, что Пречистая Дева, до двенадцатого года, всю свою жизнь провела во Святом Святых, так как оттуда редко выходила в свое помещение.

Какова же была жизнь Ее в младшем возрасте, это описал Иероним так:

– Блаженная Дева, еще в детстве и младенчестве своем, когда была при храме с прочими, однолетними Ей девицами, жизнь свою проводила по строгому порядку, от раннего утра до третьего часа дня стояла на молитве; от третьего до девятого упражнялась в рукоделье или чтении книг; от девятого часа снова начинала свою молитву, и не прекращала ее до тех пор, пока не являлся Ей Ангел, из рук которого Она обыкновенно принимала пищу. Так все более и более возрастала Она в любви к Богу[20].

Такого рода была жизнь Ее в детстве, когда Она еще жила с девами – сверстницами. В то время, как день ото дня Она возрастала и укреплялась духом, совершенствовалась она и в подвигах и укреплялась в молитве и трудолюбии, восходя от силы в силу, до тех пор, пока не осенила Ее сила Всевышнего. А что являлся Ей Ангел и приносил пищу, это видел своими глазами первосвященник Захария, о чем рассказывает святой Григорий Никомидийский, говоря:

– В то время, как Она, день ото дня, росла, с летами возрастали в Ней и дары Святого Духа, и Она пребывала в общении с Ангелами. Это и Захария узнал; ибо когда он, по обычаю священническому, был в алтаре, то увидел, что кто-то необычайного вида, беседует с Девою и подает Ей пищу. Это был явившийся Ангел; и удивился Захария, размышляя в себе: что это за новое и необычайное явление? Видом подобен Ангелу, и говорит со святою Девицею; бесплотный по образу приносит пищу, питающую плоть, невещественный по природе подает Деве вещественную корзину. Ангельское явление здесь бывает одним только священникам, и то не часто; к женскому же полу, да еще к такой юной Девице, пришествие Ангела, видимое теперь, совершенно необычайно. Если бы Она была из числа замужних, и, одержимая недугом неплодства, молилась о даровании Ей плода, как молилась некогда Анна, я не удивился бы тому явленно, которое вижу, но Девица не просит об этом[21]; Ангел же всегда, как и теперь вижу, является Ей, отчего я прихожу в еще большее удивление, ужас и недоумение, что будет из этого? Что благовествовать приходит Ангел? И какого свойства приносимая им пища? Из какого хранилища она берется? И кто приготовил ее? Какая рука сделала этот хлеб? Ибо Ангелам несвойственно заботиться о требованиях плоти; если и многие были питаемы ими, однако пищу эту приготовляла человеческая рука. Ангел, служивший Даниилу, хотя и мог бы, силою Всевышнего, не чрез кого-либо другого, а сам собою исполнить то, что ему было повелено, однако послал для сего Аввакума с сосудами, чтобы не устрашили питаемого необыкновенное видение Ангела и необычная пища. Здесь же к Отроковице приходит сам Ангел, – дело, полное таинственности, относительно которого я недоумеваю; Она в младенчестве сподобилась таких даров, что Ей служат бесплотные. Что это такое? Не на Ней ли сбудутся предсказания пророков? Не Она ли цель нашего ожидания? Не от Нее ли приимет естество хотящий придти спасти род наш? Ибо тайна эта предсказана еще прежде, и Слово ищет Ту, которая могла бы послужить тайне. И ужели не другая предъизбрана послужить этой тайне, а именно сия Девица, на которую смотрю. Как счастлив ты дом Израилев, из которого прозябло такое семя! Как счастлив ты, корень Иессеев, из которого произошла эта ветвь, имеющая произвести миру цвет спасения! Как счастлив и я, наслаждающийся таким видением и приготовляющий эту Деву в невесту Слову.

Это слова Георгия Никомидийского. Подобно ему говорит Иероним:

– Каждый день посещали Ее Ангелы, и если бы меня спросил кто-нибудь: как Пречистая Дева проводила там время юности, – я отвечал бы: сие известно Самому Богу, да Архангелу Гавриилу, неотступному Ее хранителю, с прочими Ангелами, часто приходившими к Ней и с любовию беседовавшими с Нею.

Пребывая таким образом с Ангелами во Святом Святых, Пречистая Дева пожелала вечно жить в Ангельской чистоте и неврежденном девстве. По свидетельству святых учителей: Григория Нисского, Иеронима и других, Дева сия – первая обручила свое девство Богу, ибо в Ветхом Завете необычно было девам не вступать в брак, так как супружество было в большем почете, чем девство[22]. Пречистая же Дева первая в мире предпочла девство супружеству и, уневестившись Богу, служила Ему чистым девством своим день и ночь. Пресвятой Дух, благоволением Бога Отца, готовил в Ней вместилище Богу-Слову. Да будет же Пресвятой, Единосущной и Нераздельной Троице слава и благодарение; Пречистой же Владычице нашей Богородице, Приснодеве Марии, честь и хвала от всех родов во веки. Аминь[23].


Примечания

[1] Припев на девятой песни канона.

[2] Кивот, ковчег – деревянный ящик, обитый снаружи золотом. В нем находились: скрижали Завета, манна и жезл Ааронов. Он был прообразом Божией Матери, отчего Святая Дева и называется Кивотом и Ковчегом.

[3] Стихира праздника на великой вечерне.

[4] Орган – духовный инструмент, вероятно, вроде свирели (музыкальное орудие пастухов).

[5] Псалтирь – струнный инструмент, вроде арфы или лиры. Преимущественно игрою на нем сопровождалось пение священных песней или гимнов.

[6] Кимвал – бряцательный инструмент, состоящий из двух широких металлических кружков, которые, будучи ударяемы один о другой, издавали громкий звук.

[7] Гусли – струнный инструмент, имевший форму треугольника.

[8] Кондаком называется священная песнь, вкратце выражающая сущность праздника.

[9] Стихира на великой вечерне.

[10] Канон, песнь 4.

[11] Под Великим Архиереем, прошедшим небеса, разумеется Иисус Христос. Евр.4:14.

[12] Это, по преданию, тот самый Захария, который был отцом Иоанна Крестителя. Евангелие называет его священником, Авиевой чреды (Лк.1:5).

[13] Эти пятнадцать ступеней находились при входе во святилище, куда никто не мог входить, кроме священников и первосвященника. Священники, при восхождении во святилище, на каждой ступени пели по псалму; переступая со ступени на ступень, они пели всего 16 псалмов; отсюда эти псалмы называются "песнями степеней" или "степенными". По счету это 119-133 псалмы.

[14] Святое Святых – самая важная и священнейшая часть храма. В нее мог входить один только первосвященник, и то раз в год.

[15] Т. е. притвором священников, в котором приносились жертвы и по сторонам которого были жилые комнаты для посвященных Богу, – и святилищем.

[16] Храм Соломонов был разрушен Навуходоносором, царем Вавилонским. Новый храм был построен Зоровавелем спустя 62 года после разрушения первого.

[17] Жил в I в. по Р. Хр.

[18] Назореи были лица, давшие обет Богу не вступать в брак, воздерживаться от употребления вина и всяких опьяняющих напитков и не стричь волос. Обыкновенно назорейство продолжалось известное время, было принимаемо добровольно, по разным побуждениям; но иногда родители давали обет назорейства за своих детей: и именно в том случае, когда они, не имея детей, желали получить их от Бога.

[19] Живший в VIII ст.

[20] Израильтяне считали часы дня от восхода солнца так, что 3-й час соответствовал нашему 9-му утра; конец 6-го часа – нашему полудню; с 9-го час. день клонился к вечеру.

[21] Т. е. о даровании ей плода чрева.

[22] В то время каждый желал иметь потомство, чтобы память о нем дольше сохранилась на земле и чтобы, если не он сам, так его потомки могли бы сделаться участниками благ в царствии ожидаемого Мессии-Избавителя.

[23] В воспоминание введения Пресвятые Богородицы во храм Иерусалимский древле учрежден Церковью праздник, 21 ноября. Указание на этот праздник можно находить в IV веке – в преданиях христиан Палестинских, кои доселе указывают на бывшую древле церковь Введения Богородицы и построение этой церкви приписывают св. царице Елене. В IV веке указание на этот праздник находят также в словах Григория Нисского. В VIII веке, как указано выше, Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские, произносили в этот день поучения.