Пе́снь 1.

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Наста́ви мя́, Го́споди Бо́же мо́й, да возмогу́ благоче́стно уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Пахо́мия, сла́вное и честно́е восхвали́ти торжество́.

Отве́рзи ми́, Го́споди, у́м мо́й и да́руй ми́ смы́сл, е́же хвале́ние принести́ Твоему́ уго́днику, преподо́бному Пахо́мию.

Живоно́сным ору́жием кре́стным прии́м на враги́ ополче́ние, озари́ у́м мо́й, молю́ся, оби́льно всю́ зе́млю напая́я сло́вом уче́ния, а́ки прему́др чинонача́льник на́ш.

Богоро́дичен: Пресу́щное Сло́во существо́ прии́м, от чи́стых крове́й Твои́х богосоде́ла, на́с нетле́ния изба́ви, Чи́стая, сего́ ра́ди Тя́ при́сно сла́вим.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди, Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Боле́зньми свои́ми бразду́ душе́вную, му́дре Пахо́мие, до́бре соде́ла и кла́с безстра́стия чу́ден израсти́л еси́.

Кро́тостию смиря́шеся, молча́нием украша́шеся, у́м всегда́ в вы́шних име́я, во пло́ти а́нгельски, о́тче, пожи́л еси́.

А́ще и в ми́ре су́щая, о́тче Пахо́мие, преоби́дел еси́, но та́мо преми́рная и нетле́нная стяжа́л еси́, иде́же гла́с пра́зднующих и ра́йское наслажде́ние.

Богоро́дичен: Спа́са Ро́ждшая, спаси́ мя́, и́же в бу́ре все́х сласте́й обурева́ема, Христа́, тишину́, моли́ о пою́щих Тя́.

Седа́лен, гла́с 4:

Всено́щное стоя́ние и ва́ра дневна́го тяготу́ понесе́ и мно́гии труды́ показа́ и сего́ ра́ди уго́дник бы́сть, блаже́нне Пахо́мие, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная же, Еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́та поро́ждши, Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, с ученики́, и проро́ки, и преподо́бными моли́ дарова́ти на́м очище́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Егда́ прии́де в пусты́ню и еди́н с Бо́гом безмо́лвствуя, дре́вие, возра́стшее от земли́, собесе́дники себе́ име́яше, до́ндеже снидо́шася к тебе́ бра́тия.

Христа́ Животво́рца оде́яся ме́ртвостию и стопа́м Его́ после́дуя, те́мже Ему́ предстоя́ и моли́твою благода́ть восприя́.

Зарю́ невече́рнюю вну́трь в се́рдцы прии́м, и от нея́ просия́л еси́, и всестра́стную мглу́ потреби́л еси́.

Богоро́дичен: Чистоте́ жили́ще, селе́ние Влады́ки все́х и проро́ком все́м сбытие́, Благодарова́нная Чи́стая, пою́щия Тя́ уще́дри.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Егда́ в жи́зни се́й бы́сть стро́ящий в пусты́ни оби́тель, Бо́г же ви́де твоя́ труды́ и дая́ше благода́ть, мно́зи лю́дие помога́ше ти́.

Боже́ственным манове́нием, о́тче, плотско́е житие́ отри́нув, после́довал еси́ любо́вию зову́щему Христу́, преподо́бне Пахо́мие.

Преблаже́нне, Богоприя́тне о́тче на́ш Пахо́мие, непреста́нно ста́до твое́ вопие́т ти́: моли́твами свои́ми ко Го́споду спаси́ на́с, мо́лим тя́.

Богоро́дичен: Ме́сто освяще́ния и мы́сленную трапе́зу, Чи́стая, Хле́б – Христа́ – Жи́знь все́х прие́мшую, пое́м Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостива.

Ка́плями по́тов твои́х, преподо́бне, враго́в ополче́ния попра́л и дости́гл еси́ А́нгельский невеще́ственныя ли́ки.

Хра́м бы́в Трисо́лнечнаго Божества́, стра́шныя куми́ры потреби́л еси́, преподо́бне Пахо́мие, от ни́хже и на́с изба́ви.

Терпе́ние и моли́тву стяжа́в, держа́вна смире́ния испо́лнь и тве́рдо любле́ние ко Христу́, о́тче, стяжа́л еси́.

Богоро́дичен: Богоро́дице, Ро́ждшая незаходи́мое Со́лнце, всего́ мя́ просвети́, омраче́ннаго страстьми́.

Конда́к, гла́с 4:

В пусты́ни безмо́лвствуя, еди́нствующу тя́, Богоно́се, взыску́ющу ти́ Го́спода, Бо́гу же тебе́ не оста́вльшу еди́ному бы́ти в пусты́ни, и Того́ повеле́нием снидо́шася к тебе́ не́колико бра́тии, с ни́миже ти́ моля́щуся Го́сподеви, Тро́ице прече́стен хра́м воздви́же, в не́мже предстоя́ще, преподо́бне Пахо́мие, моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

И́кос:

Пусты́нный граждани́н, о́тче, показа́ся, оста́вил оте́чество свое́ гра́д Влади́мир и честну́ю оби́тель царя́ Константи́на и хожда́ше по страна́м мно́гим и по честны́м оби́телем и, Бо́гом наставля́емь, дои́де в пусты́ню и в не́й селе́ние сотвори́. Мы́ же к тебе́ сицева́я рце́м: ра́дуйся, преподо́бне о́тче Пахо́мие, и́же в пусты́ни Тро́ице прече́стен хра́м созда́вый и в не́м Бо́жие славосло́вие устро́и и о́бщее житие́ соста́ви; ра́дуйся, поуча́я ве́рныя ко спасе́нию; ра́дуйся, стра́нным корми́телю, па́че всего́ прилежа́вый о церко́вном строе́нии; ра́дуйся, распространи́вый пусты́ню и многочелове́чну устро́и ю́; ра́дуйся, устро́ивый общежи́тельный монасты́рь, нарица́емый на Сыпа́нове; ра́дуйся, я́ко Бо́г тебе́ показа́ наста́вника о́бласти гра́да Костромы́; ра́дуйся, я́ко вели́кий гра́д Кострома́ тобо́ю хва́лится, име́я мо́щи твоя́ во о́бласти свое́й; ра́дуйся, я́ко нарица́емому ме́сту Не́рехте хвала́ и утвержде́ние; ра́дуйся, преподо́бне Пахо́мие, моли́ся о спасе́нии ду́ш на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Умертви́ пло́ти свое́й мудрова́ние, Богоно́се, и де́йством Свята́го Ду́ха, Пахо́мие, отце́м собесе́дник яви́ся и непреста́нно вопие́ши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Яви́лся еси́ отгони́тель духово́м нечи́стым, Боже́ственнаго Ду́ха селе́ние чи́сто бы́л еси́, взыва́ше: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Хва́лится, преподо́бне, гра́д тво́й, я́ко во о́бласти его́ сокрове́нны бы́ста мо́щи твоя́ и я́ко добра́ граждани́на от Бо́га прия́л е́сть.

Богоро́дичен: Спаси́ мя́, Ма́ти Спа́сова, содержи́ма глубино́ю согреше́ний, да Твое́ заступле́ние велича́ем, Чи́стая, и Сы́на Твоего́, Христа́, Бо́га на́шего: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Ви́де у́бо преподо́бный оби́тель устро́ену, и яви́ся ле́пота церко́вная соста́влена, и па́ки от земли́ к Небе́сным взы́ти тща́ся и все́х пе́ти науча́я: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

По успе́нии твое́м не́кий бра́т бори́м бы́сть по́мыслом душевре́дным, и́же пло́ть на ду́х вою́ет, ты́ же явле́нием свои́м сего́ исцели́, Христо́ви вопия́: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Блаже́нне Богогла́се, прово́диши пою́щия тя́ ко Христу́ очище́ны от тиме́ния стра́стнаго моли́твами твои́ми, вопию́щих, Пахо́мие, и глаго́лющих: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ты́ Ада́ма, Де́во, па́дшаго Дщи́ яви́ся, Бо́жия же Ма́ти, обнови́вшаго мое́ существо́, Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти: Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и Тя́ ублажа́ем.

Сла́ву Вседержи́теля жела́я ви́дети, обнови́л еси́ души́ кре́пость и сла́вою обогати́ся Небе́сною.

Честно́е украше́ние благода́ти, о́тче преподо́бне Пахо́мие, испроси́ свяще́нником на́шим, во́ином во бране́х кре́пость и здра́вие телесе́м, я́ко да непреста́нно тя́ велича́ем.

Пра́веден и непоро́чен, о́тче, бы́л еси́, Бо́гови послужи́л еси́ в преподо́бии, те́мже почи́ла е́сть Тро́ица в се́рдце твое́м, Ея́же ны́не наслажда́ешися, досточу́дне.

Богоро́дичен: Тя́ дре́вле Авваку́м прови́де го́ру несеко́мую, из Нея́же Бо́г яви́ся, истле́вшия ны́ обнови́ла е́сть.

Свети́лен:

Устро́ивый оби́тель и созда́ хра́мы Бо́жия и собра́вый и́нок мно́жества, в моли́твах прилежа́ Го́сподеви и ны́не, со дерзнове́нием предстоя́ Христо́ви, моли́ся о ста́де свое́м, Пахо́мие, о́тче на́ш.

Богоро́дичен: Еди́н Чи́стый, Еди́н Госпо́дь Тя́ Еди́ну избра́, Чисте́йшу всея́ тва́ри, Пренепоро́чная, от чи́стых крове́й Твои́х воплоти́ся.