Каноны собору святых Сербских просветителей и учителей

Припе́в: Вси́ святи́телие се́рбстии, моли́те Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 02 января (20 декабря ст. ст.); 17 января (04 января ст. ст.); 25 января (12 января ст. ст.); 21 февраля (08 февраля ст. ст.); 24 мая (11 мая ст. ст.); 12 сентября (30 августа ст. ст.); 10 ноября (28 октября ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Мно́гими содержи́мии напа́стьми, к ва́м прибега́ем, спасе́ние получи́ти, о вели́цыи святи́телие и патриа́рси, от лю́тыя ну́жды и бе́д спаси́те на́с.

Страсте́й прило́зи и мно́гия печа́ли погубля́ют мою́ ду́шу, умири́те ю́, святи́телие, к Бо́гу ва́шими моли́твами преложи́в ея́ печа́ли на весе́лие.

Спа́са Христа́ моли́те, избра́ннии чудотво́рцы, Са́вво, Арсе́ние, Са́вво вторы́й с Никоди́мом прехва́льным, изба́витися на́м от бе́д, скорбе́й и ва́рварскаго нахожде́ния ва́шими моли́твами.

Богоро́дичен: Су́ще в ско́рбех и боле́знех, умиле́нно про́сим посеще́ния и промышле́ния Боже́ственнаго, его́же сподо́би на́с, Богома́ти Влады́чице.

И́н.

Вели́кия патриа́ршеския Ла́вры созда́теля в пе́снех почита́ю, я́ко нача́ток Боже́ственнаго смотре́ния в Се́рбии, святи́теля Са́вву со Арсе́нием, и́же о́браз и начерта́ние бы́ша святи́телем в се́рбстей земли́, во виде́ниих вку́пе же и дея́ниих.

Ко́е благодаре́ние, ко́е ли воздая́ние принесе́м святи́телем на́шим, и́же облагоде́тельствоваша на́с, о лю́дие се́рбстии? Воззри́м на до́брое сконча́ние и́х жития́, и́мже до́бре наставля́емся.

Сво́йственнаго у́бо и́м возноше́ния горе́, прилепля́ху сердца́ своя́ к Бо́гу, отчужда́ющеся любостяжа́ния сокро́вищ земли́, сего́ ра́ди богому́дрении яви́шася храни́телие о́бщества и предста́телие, о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.

Богоро́дичен: Тя́, о́бщее любоче́стие на́шего естества́, сла́вим вси́, Всенепоро́чная, я́ко еди́ными усты́ принося́ще Ти́ хвале́бную пе́снь велича́ния.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Засту́пницы се́рбскому ро́ду есте́, Бо́жии уго́дницы, сего́ ра́ди упра́вите стопы́ на́ша ко приста́нищу спасе́ния, зане́ вы́ есте́ ве́рным огражде́ние.

Мо́лим ва́с, святи́и чудотво́рцы, Ефре́ме, Иоанни́кие и Дании́ле, душе́вное смуще́ние и бу́рю печа́ли разори́ти, ми́р и безмяте́жие пода́ти на́м моли́твами ва́шими.

Благи́м подража́телие, от Бо́га чудесы́ обогати́вшеся, все́м на́м помога́йте, моля́щеся Христу́ Го́споду, прославля́ющему Своя́ уго́дники.

Богоро́дичен: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными, тя́жкими нахо́ды ва́рваров и супоста́тов истяза́еми, припа́дающе, мо́лимся Ти́, Де́во Богоро́дице: Ты́ на́м помози́, преложи́вши печа́ль и лю́тую ско́рбь на ра́дость и весе́лие.

И́н.

Зако́ну Ду́ха повину́лися есте́, о святи́телие, все́х на́с науча́юще не покоря́тися зако́ну грехо́внаго изволе́ния.

Растерза́вше у́зы естества́ преесте́ственным чи́стым житие́м свои́м, Богоно́снии Евста́фие, Спиридо́не и Иа́кове, прия́сте вышеесте́ственных де́йство.

От молвы́ ми́ра сего́ удаля́ющеся, о́тче Григо́рие и Са́вво, я́ко да в пусты́ннем безмо́лвии всегда́ бесе́дуете к Бо́гу, Его́же моли́те и о все́х на́с, да безмяте́жно поживе́м в ны́нешнем ве́це, благоугожда́юще ему́ до́брыми де́лы.

Богоро́дичен: Спасти́ восхоте́в челове́ка, я́ко Благоде́тель и Человеколю́бец, во Твою́ утро́бу неопи́санно, Богома́ти, всели́ся Преве́чное Сло́во.

Седа́лен, гла́с 4:

Простри́те ва́ша дла́ни, святи́и отцы́, ко все́х Влады́це, и́миже потруди́стеся до́бре, благоугожда́юще Ему́, тре́бующим неоску́дно подава́йте, отверза́юще на моли́тву уста́ своя́, и́миже Бо́га славосло́висте и лю́ди благоразу́мию науча́сте, ускори́те у́бо на по́мощь призыва́ющим ва́с и изба́вите на́с моли́твами свои́ми от обдержа́щих ны́ бе́д, зо́л и вели́кия ско́рби.

Богоро́дичен: Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости Исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́ и от бе́д изба́ви на́с, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Страсте́й мои́х смуще́ние и мно́гих бе́д нахожде́ния бу́рю ути́шити моли́теся, святи́и отцы́ и архипа́стырие, к Бо́гу ва́шими моли́твами.

Милосе́рдия бе́здну откры́йте на́м, святи́и Иоанни́кие и Евста́фие со про́чими, моля́щеся Милосе́рдому Бо́гу, И́же послу́шает ва́ших моли́тв те́плая проше́ния о призыва́ющих вы́ усе́рдно.

Наде́жду иму́ще ва́с, святи́и архипа́стырие и патриа́рси со про́чими седмиюна́десяте, я́ко сте́ну недви́жиму, те́мже упова́ем изба́витися от все́х зо́л и находя́щих на ны́ скорбе́й моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Исцели́, Чи́стая, не́мощи на́ша и стра́сти теле́сныя, поспеши́, Госпоже́, здра́вие пода́ти воспева́ющим Тя́.

И́н.

Трубо́ вели́кая, Це́ркве свети́льницы, просвеща́юще вселе́нную пропове́дным веща́нием, устроя́ете неподви́жно Святу́ю Це́рковь Правосла́вную во оте́чествии свое́м, великоимени́те Са́вво и Арсе́ние со про́чими, мо́лимся: подвиза́йте сие́ собра́ние.

Благословя́ще ва́ша труды́ и боле́зни, я́же подъя́сте о устрое́нии и просвеще́нии своего́ наро́да, велича́ем, отцы́, ва́шу блаже́нную па́мять.

Богоро́дичен: Егда́ просвеща́шеся язы́к се́рбский, Пренепоро́чная Богома́ти, прия́ла еси́ достоя́ние Вседе́теля Сы́на Твоего́ в благо́е покрови́тельство, и́мже спаса́й и в сия́ дни́ храня́щияся оста́нки благоче́стия.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Испо́лните, отцы́, весе́лия живо́т на́ш, избавля́юще на́с ва́рварскаго нахожде́ния и междоусо́бныя бра́ни.

Изба́вите на́с от бе́д и лю́тых скорбе́й, святи́и чудотво́рцы, я́ко предста́телие и те́плии моли́твенницы о душа́х на́ших.

Разреши́те мглу́ прегреше́ний мои́х и безме́стных дея́ний ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Богоро́дичен: Я́ко сте́ну неруши́му и приста́нище Тя́ стяжа́хом, душа́м же на́шим соверше́нное спасе́ние и осла́бу в ско́рбех, о Влады́чице, те́мже спаси́ на́с, призыва́ющих Тя́, Де́во Мари́е.

И́н.

Ше́ствие ва́ше до́бре сконча́сте, на Небеса́ всели́стеся, Влады́чню Престо́лу предстоя́ще со А́нгелы, Того́ воспева́йте, я́ко просла́вися.

Житие́м доброде́тельным Бо́гу угоди́сте, велиа́ра посрами́сте и Христу́ возопи́сте: не́сть свя́т и не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Зача́ла еси́ О́тчее Сло́во Ипоста́сное, Его́же моли́, Богоро́дице, изба́вити от бе́д рабы́ Твоя́, вои́стинну призыва́ющия Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Сме́рти, тли́ и ва́рварскаго плене́ния изба́вите, от о́гненнаго запале́ния гра́д сво́й сохрани́те ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Засту́пники и тве́рдыя храни́тели ро́ду на́шему ве́мы ва́с, всеблаже́ннии отцы́, те́мже к ва́м прибега́юще, ми́лость прие́млем и бе́д избавля́емся.

Я́ко сте́ну и приста́нище стяжа́хом ва́с, чудотво́рцы, в ско́рбех утеше́ние и спасе́ние ду́ш на́ших.

Богоро́дичен: Засту́пницу Тя́ и Храни́тельницу тве́рду живота́ ве́м, Деви́це, напа́стей реша́щу молвы́ и нало́ги бесо́в отгоня́ющу, молю́ся Ти́ всегда́ страсте́й мя́ изба́вити, Всенепоро́чная.

И́н.

Хра́м Свята́го Ду́ха от ю́ности бы́сте, отцы́ святи́и, сего́ ра́ди и по сме́рти соблюде́ся те́ло ва́ше нетле́нно, его́же ра́достно лобыза́юще, вопие́м Христу́: Свя́т еси́, Го́споди, спаса́яй ду́ши на́ша.

Измла́да Христа́ возлюби́сте, сего́ ра́ди, я́ко рачи́телей Свои́х, возлюби́ ва́с Христо́с, к Нему́же с ва́ми возопии́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Исполня́юще зако́ны Боже́ственныя, преиспо́лнистеся дарова́ний Бо́жиих, Христо́вы уго́дницы, Ему́же с ва́ми ве́рно воспое́м: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Пресвята́я Влады́чице Мари́е, моли́, Его́же родила́ еси́, Бо́га и Царя́ на́шего, я́ко да ми́лостив бу́дет на́м в де́нь Су́дный.

Конда́к, гла́с 3.

На престо́лех святи́тельских благоче́стно пожи́сте и лю́ди своя́ к богоразу́мию наста́висте, до́бре Бо́гу угожда́юще, сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́ просла́влены бы́сте, я́ко ученицы́ Бо́жия благода́ти.

И́кос:

Первозва́ннаго наме́стницы, се́рбстии первопресто́льницы, Са́вво, Арсе́ние с про́чими, о вели́цыи свети́льницы, Тро́ице побо́рницы, Правосла́вию наста́вницы, в ми́ре благоче́стно пожи́вше, уче́нием свои́м ро́д се́рбский в правове́рии утверди́сте, сего́ ра́ди Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы показа́стеся, нетле́нием и чудесы́ просла́влени яви́стеся, я́ко ученицы́ Христа́ Бо́га на́шего.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

На́ше спасе́ние восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, сего́ ра́ди прославля́еши Твоя́ уго́дники чудесы́, с ни́миже вопие́м Ти́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же роди́ Ма́ти, просия́вшии в се́рбстем наро́де святи́телие, укрепля́юще свои́х люде́й, моли́те Го́спода, да изба́вит от прегреше́ний и все́х зо́л зову́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сокро́вище спасе́ния и исто́чник исцеле́ния, наста́вницы покая́ния бу́дите, Бо́жии уго́дницы, вопию́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Рожде́нный Тобо́ю, Де́во Пречи́стая, я́ко сокро́вище на́шего спасе́ния, исто́чник нетле́ния, сто́лп утвержде́ния и две́рь покая́ния вопию́щим ему́ показа́ся: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И́н.

Лу́к врага́ сокруши́сте, бра́нь его́ до конца́ разори́сте и соверше́ния доброде́телей, святи́и, достиго́сте, просла́вльше Вседе́теля, все́х Творца́.

Моли́твою взыдо́сте, святи́телие, в Небе́сная оби́телища, иде́же, веселя́щеся с ли́ки безпло́тных, помина́йте па́мять ва́шу све́тло пра́зднующия.

Неизрече́нных та́ин Христо́вых служи́телие бы́ти сподо́бистеся, те́мже, отцы́, припа́дайте Бо́гу, о на́с приле́жно моля́щеся.

Богоро́дичен: Правосла́вною ве́рою и любо́вию притека́ющих Ти́ и со стра́хом пою́щих Тя́ моле́бный гла́с услы́ши, Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

По́мощи ва́шея тре́бующих не пре́зрите, всехва́льнии архипа́стырие и наста́вницы Правосла́вия, пою́ще и превознося́ще Христа́ во ве́ки.

Неможе́ния ду́ш на́ших исцеля́йте, от теле́сных боле́зней возставля́юще пою́щих и превознося́щих Христа́ во ве́ки.

Бога́тство исцеле́ний подае́те притека́ющим к ва́м, Бо́жиим уго́дником, и ве́рно пою́щим и превознося́щим Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Прило́ги напа́стей и нахо́ды страсте́й отгоня́еши, Де́во, я́ко да Тя́ пое́м и превозно́сим, Чи́стую Богоро́дицу, во ве́ки.

И́н.

И на́м, пою́щим и сла́вящим ва́шу па́мять, святи́телие, испроси́те разреше́ние грехо́в, избавле́ние суда́ и му́ки и Ца́рствия Небе́снаго сподобле́ние.

Изба́витися ста́ду ва́шему вся́каго озлобле́ния и ско́рби мо́лимся ва́м, се́рбстии святи́телие, вы́ бо есте́ на́м непосты́дная наде́жда, изве́стное упова́ние и стена́ необори́мая.

Уясня́ют, воспева́юще, а́нгельстии чи́ни па́мять ва́шу, Богоно́снии отцы́ патриа́рси; и мы́ же, земни́и, умиле́нно к ва́м вопие́м: испроси́те на́м согреше́ний на́ших оставле́ние и благи́х наслажде́ние.

Богоро́дичен: Земноро́дных естество́ на Не́бо Тобо́ю взы́де, пала́та бо Царе́ва обрела́ся еси́, Богоро́дице: те́мже согла́сно воспева́ем Тя́.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

То́ки сле́з на́ших не пре́зрите, мо́лим ва́с, все́х святы́х се́рбских, подава́йте утеше́ние все́м блажа́щим вы́.

Ра́дости сердца́ на́ша испо́лните ва́шими к Бо́гу моли́твами, о отцы́ и засту́пницы ро́да се́рбскаго крестоно́снаго.

Свети́льницы пресве́тлии, Тро́ицы побо́рницы, Са́вво, Арсе́ние и вси́ про́чии, труды́ и по́двиги ва́шими мра́к неве́дения отгоня́сте, те́мже благове́рно ва́с ублажа́ем.

Богоро́дичен: Све́та Твоего́ заря́ми просвети́ ны́, мра́к неве́дения отгоня́ющи и от лю́тых бе́д спаса́ющи, и́же благове́рно Богоро́дицу Тя́ испове́дающих.

И́н.

А́нгелом уподо́бистеся, на высоту́ возлете́сте, со Безпло́тными ны́не водворя́ющеся, Христу́ воспо́йте: благослове́н Бо́г Изра́илев.

Мо́ре жите́йское преплы́сте воздержа́нием и те́м достиго́сте широты́ ра́йския, иде́же со А́нгелы при́сно весели́теся.

Ра́ка моще́й ва́ших, о святи́телие, дража́йши сапфи́ра показа́ся, чудотворе́нии исцеле́ния источа́ет облобыза́ющим я́ все́м, и́же ра́достно от души́ вопию́т: со́н че́стен пред Го́сподем сме́рть преподо́бных Его́.

Богоро́дичен: Тя́ пе́сньми ублажа́ем, Де́во, Бо́га бо роди́вши, на руку́ носи́ла еси́, Того́ моли́ за ду́ши на́ша.

Свети́лен:

Светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных лу́ч, от Светоза́рныя и Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы, па́че естества́ возвели́ченныя, восхва́лим вси́.

И́н.

Егда́ у́бо честны́я ва́ша и святы́я мо́щи нетле́нны яви́шася, тогда́ благоуха́ние от гробо́в ва́ших изноша́шеся, исцеля́ющее неду́ги и отгоня́ющее ду́хи лука́выя.

Сла́ва, и ны́не: Да почти́тся Всепе́тая Ма́ти Бо́жия, Жи́знь су́щую ро́ждшая, Христа́ Бо́га на́шего, ра́йских двере́й отверзе́ние, всего́ ми́ра очище́ние, к животу́ возведе́ние. Се́й е́сть проро́ки глаго́ланный: Тому́ поклони́мся, Бо́гу и Спа́су ду́ш на́ших.

Краткое житие святителя Саввы I, архиепископа Сербского

Свя­ти­тель Сав­ва, воз­люб­лен­ное и лу­че­зар­ное све­ти­ло на серб­ском ду­хов­ном небо­сво­де, ро­дил­ся в бла­го­че­сти­вой се­мье пра­ви­те­лей Нема­ней. Из этой се­мьи про­изо­шло мно­же­ство свя­тых, как еще при жиз­ни свя­ти­те­ля Сав­вы, так и в те­че­ние двух по­сле­ду­ю­щих сто­ле­тий, вклю­чая и его от­ца, пре­по­доб­но­го Си­мео­на Ми­ро­то­чи­во­го (Ве­ли­ко­го жу­па­на Сте­фа­на), его мать, свя­тую Ана­стас­ию (Ан­ну) и его бра­та, пре­по­доб­но­го Сте­фа­на Пер­во­вен­чан­но­го. В воз­расте 17 лет, укло­нив­шись от бра­ка, свя­ти­тель Сав­ва при­нял мо­на­ше­ский по­стриг на Свя­той Го­ре Афон и ско­ро про­явил се­бя как непре­клон­ный во­ин и по­движ­ник Хри­стов. Че­ты­ре го­да спу­стя его отец от­рек­ся от пре­сто­ла Серб­ско­го ко­ролев­ства, по­стриг­ся в мо­на­ха и при­шел на Свя­тую Го­ру, где вме­сте со свя­ти­те­лем Сав­вой ос­но­вал Хи­лан­дар­ский мо­на­стырь. Поз­же свя­ти­тель Сав­ва был на­прав­лен Гос­по­дом об­рат­но в Сер­бию и объ­еди­нил свою смя­тен­ную стра­ну, по­лу­чив от все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха ав­то­ке­фа­лию для Серб­ской Церк­ви, спас ее от войн, бу­ше­вав­ших во­круг. Глу­бо­кий пат­ри­от, свя­ти­тель Сав­ва рев­но­вал об ограж­де­нии без­опас­но­сти Сер­бии. При­няв­ший ар­хи­епи­скоп­ский сан с ве­ли­ким при­нуж­де­ни­ем, он был ис­тин­ным ис­их­а­стом. Со­вер­шен­но про­ник­шись уче­ни­ем древ­них от­цов пу­сты­ни, он дал то на­прав­ле­ние ду­хов­ной жиз­ни Сер­бии, ко­то­ро­му она и до­ныне сле­ду­ет. Про­све­ти­тель Сер­бии, свя­ти­тель Сав­ва был ве­ли­ким по­бор­ни­ком пра­во­сла­вия. По смер­ти про­сла­вил­ся мно­го­чис­лен­ны­ми чу­де­са­ми.

Полное житие святителя Саввы I, архиепископа Сербского

Свя­ти­тель Сав­ва, пер­вый ар­хи­епи­скоп Серб­ский, в ми­ру Ро­сти­слав (Рас­т­ко), был сы­ном са­мо­держ­ца Сер­бии Сте­фа­на Нема­ни и Ан­ны, до­че­ри гре­че­ско­го им­пе­ра­то­ра Ро­ма­на. С ран­не­го дет­ства он усерд­но по­се­щал цер­ков­ные служ­бы и пи­тал осо­бую лю­бовь к ино­кам. В сем­на­дца­ти­лет­нем воз­расте, встре­тив рус­ско­го ино­ка со Свя­той Го­ры Афон, Ро­сти­слав тай­но оста­вил от­чий дом и при­был в рус­ский Пан­те­ле­и­мо­нов мо­на­стырь. (По Про­мыс­лу Бо­жию в год рож­де­ния свя­то­го – 1169 – древ­ний мо­на­стырь свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка и це­ли­те­ля Пан­те­ле­и­мо­на был от­дан на веч­ное вла­де­ние рус­ским ино­кам.) Отец его, узнав, что сын на Афоне, сна­ря­дил це­лую дру­жи­ну с вер­ным во­е­во­дой и на­пи­сал пра­ви­те­лю об­ла­сти, ку­да вхо­дил Афон, что, ес­ли ему не вер­нут сы­на, он пой­дет на гре­ков вой­ной. При­быв в мо­на­стырь, во­е­во­да ве­лел глаз не спус­кать с Ро­сти­сла­ва. Во вре­мя ве­чер­не­го бо­го­слу­же­ния, ко­гда упо­ен­ные ви­ном во­и­ны усну­ли, Ро­сти­слав при­нял по­стриг (1186 г.) и по­слал ро­ди­те­лям свою мир­скую одеж­ду, во­ло­сы и пись­мо. Инок Сав­ва су­мел убе­дить сво­их дер­жав­ных ро­ди­те­лей при­нять мо­на­ше­ство. Отец пре­по­доб­но­го (па­мять пре­по­доб­но­го Сте­фа­на, во ино­че­стве Си­мео­на, ца­ря Серб­ско­го, 13 фев­ра­ля) вме­сте с сы­ном под­ви­зал­ся в Ва­то­пед­ской оби­те­ли. На Афоне они об­но­ви­ли серб­ский Хи­лен­дар­ский мо­на­стырь, и эта оби­тель по­лу­чи­ла зва­ние цар­ской став­ро­пи­гии. В Хи­лен­дар­ском мо­на­сты­ре пре­по­доб­ный Сав­ва был по­свя­щен в диа­ко­на и за­тем во пре­сви­те­ра. В Со­лу­ни за свои ино­че­ские по­дви­ги на Свя­той Го­ре пре­по­доб­ный был удо­сто­ен са­на ар­хи­манд­ри­та. В 1219 го­ду в Ни­кее на празд­ник Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы все­лен­ский пат­ри­арх Гер­ман ру­ко­по­ло­жил ар­хи­манд­ри­та Сав­ву в сан ар­хи­епи­ско­па всей Сер­бии. При этом пре­по­доб­ный Сав­ва ис­про­сил у гре­че­ско­го им­пе­ра­то­ра пра­во ищу­ще­му до­сто­ин­ства ар­хи­епи­ско­па быть по­свя­ща­е­мым в Сер­бии со­бо­ром епи­ско­пов, что бы­ло очень важ­но для то­го вре­ме­ни ча­стых войн меж­ду во­сточ­ны­ми и за­пад­ны­ми вла­сти­те­ля­ми. При­быв из Ни­кеи на Свя­тую Го­ру, свя­ти­тель в по­след­ний раз обо­шел все мо­на­сты­ри, по­кло­нил­ся всем церк­вам и, вспо­ми­ная бла­жен­ное жи­тие пу­стын­ных от­цов, в глу­бо­ком со­кру­ше­нии про­стил­ся с по­движ­ни­ка­ми, "ис­хо­дя из Свя­той Го­ры, как бы из неко­е­го Бо­же­ствен­но­го рая". По пу­ти с Афо­на, удру­чен­ный тя­же­стью раз­лу­ки со Свя­той Го­рой, свя­ти­тель ед­ва шел. Толь­ко сло­ва явив­шей­ся свя­то­му во сне Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы – "имея Ме­ня Спо­руч­ни­цею к Ца­рю всех, Сы­ну и Бо­гу Мо­е­му, о сих ли еще скор­бишь?" – выз­во­ли­ли его из уны­ния, пе­ре­ме­нив пе­чаль на ра­дость. В па­мять об этом яв­ле­нии свя­ти­тель за­ка­зал в Со­лу­ни две боль­шие ико­ны Спа­си­те­ля и Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­став­лен­ные им в церк­ви Фило­ка­лии.

В Сер­бии де­я­тель­ность пер­во­свя­ти­те­ля по устрой­ству дел Церк­ви и оте­че­ства со­про­вож­да­лась мно­го­чис­лен­ны­ми зна­ме­ни­я­ми и чу­де­са­ми. Во вре­мя ли­тур­гии и все­нощ­ной, ко­гда свя­ти­тель при­хо­дил по­ка­дить над гро­бом сво­е­го от­ца, пре­по­доб­но­го Си­мео­на, свя­тые мо­щи ис­то­ча­ли бла­го­ухан­ное ми­ро.

Ве­дя пе­ре­го­во­ры с вен­гер­ским ко­ро­лем Вла­ди­сла­вом, объ­явив­шим вой­ну Сер­бии, про­слав­лен­ный небес­ны­ми зна­ме­ни­я­ми свя­ти­тель не толь­ко до­ста­вил же­лан­ный мир сво­е­му оте­че­ству, но и при­вел в пра­во­сла­вие вен­гер­ско­го мо­нар­ха. По­ло­жив на­ча­ло ис­то­ри­че­ско­му су­ще­ство­ва­нию са­мо­сто­я­тель­ной Серб­ской Церк­ви, свя­ти­тель Сав­ва спо­соб­ство­вал так­же утвер­жде­нию серб­ской го­судар­ствен­но­сти. Чтобы укре­пить неза­ви­си­мое го­су­дар­ство сер­бов, свя­той ар­хи­епи­скоп Сав­ва вен­чал на цар­ство дер­жав­но­го бра­та Сте­фа­на. По пре­став­ле­нии Сте­фа­на, вен­чав на цар­ство его стар­ше­го сы­на Ра­до­сла­ва, свя­ти­тель Сав­ва от­пра­вил­ся в Свя­тую Зем­лю "со сле­за­ми об­ло­бы­зать свя­той Гроб Хри­стов и страш­ную Гол­го­фу". Вер­нув­шись на ро­ди­ну, свя­ти­тель бла­го­сло­вил и вен­чал на цар­ство Вла­ди­сла­ва и, для боль­ше­го утвер­жде­ния пре­сто­ла серб­ско­го, об­ру­чил его с до­че­рью бол­гар­ско­го кня­зя Аса­на. Свя­той пер­во­свя­ти­тель обо­шел всю зем­лю Серб­скую, ис­пра­вил ино­че­ские уста­вы по об­раз­цу афон­ских и па­ле­стин­ских, по­стро­ил и освя­тил мно­же­ство церк­вей, утвер­ждая пра­во­слав­ных в ве­ре. За­вер­шив свой по­двиг на ро­дине, свя­ти­тель, на­зна­чив сво­им пре­ем­ни­ком иеро­мо­на­ха Ар­се­ния, ру­ко­по­ло­жив его во епи­ско­па и пре­по­дав всем бла­го­сло­ве­ние, от­пра­вил­ся в невоз­врат­ный путь, же­лая "окон­чить дни свои стран­ни­ком в зем­ле чу­жой". Прой­дя всю Па­ле­сти­ну, Си­рию и Пер­сию, Ва­ви­лон, Еги­пет и Ана­то­лию, по­всю­ду по­се­щая свя­тые ме­ста, бе­се­дуя с ве­ли­ки­ми по­движ­ни­ка­ми, со­би­рая свя­щен­ные остан­ки свя­тых, свя­ти­тель окон­чил свое стран­ствие в Тыр­но­ве, в Бол­га­рии, в до­ме род­ствен­ни­ка ца­ря Аса­на, где с ду­хов­ной ра­до­стью пре­дал свою ду­шу Гос­по­ду († 1237). При пе­ре­не­се­нии свя­тых мо­щей свя­ти­те­ля Сав­вы в Сер­бию в 1237 го­ду ис­це­ле­ния бы­ли столь мно­го­чис­лен­ны, что бол­га­ры ста­ли роп­тать на Аса­на, "за­чем он усту­па­ет та­кое со­кро­ви­ще". На ро­дине свя­ти­те­ля его чест­ные мо­щи бы­ли по­ло­же­ны в церк­ви Ми­ле­ше­во, да­руя ис­це­ле­ние всем при­хо­дя­щим с ве­рою. Жи­те­ли Тыр­но­ва про­дол­жа­ли по­лу­чать ис­це­ле­ния от остат­ков гро­ба свя­ти­те­ля, ко­то­рые бла­го­че­сти­вый Асан при­ка­зал со­брать вме­сте и по­ло­жить во вновь со­ору­жен­ную гроб­ни­цу.

На­сле­дие свя­ти­те­ля Сав­вы Серб­ско­го жи­вет в пра­во­слав­ном цер­ков­ном пре­да­нии сла­вян­ских на­ро­дов. С его име­нем свя­за­но пер­вое вве­де­ние Иеру­са­лим­ско­го уста­ва в сла­вян­ских ино­че­ских оби­те­лях, по Ти­пи­ку свя­то­го Сав­вы до­ныне жи­вет Серб­ский Хи­лен­дар­ский мо­на­стырь на Афоне. При­над­ле­жа­щая свя­ти­те­лю ре­дак­ция Корм­чей кни­ги с тол­ко­ва­ни­я­ми Алек­сия Ари­сти­на ста­ла наи­бо­лее рас­про­стра­нен­ной в Рус­ской Церк­ви. В 1270 го­ду мит­ро­по­ли­ту Ки­ев­ско­му Ки­рил­лу был при­слан из Бол­га­рии пер­вый спи­сок Корм­чей свя­то­го Сав­вы. С него бы­ла спи­са­на од­на из древ­ней­ших рус­ских Корм­чих – Ря­зан­ская Корм­чая 1284 го­да. Она, в свою оче­редь, лег­ла в ос­но­ву пе­чат­ной Корм­чей, из­дан­ной в 1653 го­ду и неиз­мен­но с тех пор пе­ре­из­да­вав­шей­ся в Рус­ской Церк­ви. Та­ков вклад свя­ти­те­ля Сав­вы в ка­но­ни­че­скую со­кро­вищ­ни­цу пра­во­сла­вия.


См. так­же: "Жи­тие свя­то­го Сав­вы, ар­хи­епи­ско­па Серб­ско­го" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Краткое житие святителя Арсения, архиепископа Сербского

Лич­ность свя­то­го Ар­се­ния име­ла ве­ли­кое зна­че­ние в ис­то­рии Серб­ской Церк­ви и Церк­ви Все­лен­ской. Имен­но он смог сбе­речь и пе­ре­дать уже сво­им пре­ем­ни­кам тра­ди­ции свя­то­го Сав­вы Серб­ско­го как его бли­жай­ший уче­ник и пре­ем­ник. Кро­ме то­го, имен­но бла­го­да­ря ему Ко­со­во ста­ло еще до Ко­сов­ской бит­вы ду­хов­ным цен­тром для сер­бов. Здесь серб­ские влы­ды­ки воз­во­ди­ли свои за­дуж­би­ны – но­вые оби­те­ли во спа­се­ние сво­ей ду­ши. В XVI–XVIII ве­ках Печ ста­л ду­хов­ной сто­ли­цей и для всех пра­во­слав­ных сла­вян Бал­кан, ибо все они вхо­ди­ли в об­нов­лен­ную Печ­скую пат­ри­ар­хию.

Свя­той Сав­ва, ко­гда на­вис­ла опас­ность втор­же­ния та­тар на Бал­ка­ны, бла­го­сло­вил сво­е­го луч­ше­го уче­ни­ка най­ти на юге дер­жа­вы но­вое, бо­лее без­опас­ное ме­сто для Серб­ской ар­хи­епи­ско­пии. То­гда-то свя­той Ар­се­ний и об­лю­бо­вал го­род Печ в Ко­со­во для этой вы­со­кой це­ли. В Пе­чи он по­стро­ил цер­ковь свя­тых апо­сто­лов, освя­тив на­все­гда это ме­сто сво­ей бла­го­дат­ной лич­но­стью. С тех пор этот мо­на­стырь и храм, в ко­то­ром бы­ли по­став­ле­ны мо­щи свя­то­го, ста­ли ду­хов­ным цен­тром все­го серб­ско­го на­ро­да, и имен­но здесь Серб­ская ар­хи­епи­ско­пия пе­ре­рос­ла в пат­ри­ар­хию, чтобы по­том, во вре­мя ту­рец­ко­го ига, объ­еди­нить всех пра­во­слав­ных сла­вян Бал­кан.

Полное житие святителя Арсения, архиепископа Сербского

По­сле свя­то­го Сав­вы ар­хи­епи­ско­пом Серб­ским стал свя­той Ар­се­ний. О нем, хри­сто­лю­би­вый чи­та­тель, нам пред­сто­ит мно­го рас­ска­зать, ибо в жи­тии его нема­ло чу­дес. Я, сми­рен­ный и недо­стой­ный раб Твой, Спа­се Хри­сте, мо­лю Твое че­ло­ве­ко­лю­бие, да по мо­лит­вам свя­то­го от­ца на­ше­го Ар­се­ния по­шлешь мне бла­го­дать Свя­то­го Ду­ха, дабы до­стой­но вос­хва­лить его жизнь. Он, укра­сив­шись уче­ни­ем еван­гель­ским, был воз­не­сен до небес и ныне осве­ща­ет со­бо­ры пра­во­слав­ных бла­го­да­тью Свя­то­го Ду­ха. Во бла­жен­ном упо­ко­е­нии сво­ем он уна­сле­до­вал веч­ную жизнь в Пре­свя­той Тро­и­це с пра­вед­ни­ка­ми, ко­то­рые с древ­них вре­мен слу­жи­ли Бо­гу. С ран­них лет бла­го­дать Ду­ха Свя­то­го по­чи­ва­ла на нем и су­ли­ла в бу­ду­щем нетлен­ные бла­га в жиз­ни веч­ной. На­де­ясь на Гос­по­да, при­ле­пив­шись к Нему всем сво­им глу­бо­ким ра­зу­мом и ве­ли­ко­душ­ным серд­цем, он стал хра­ни­те­лем За­ко­на Бо­жи­его и учи­те­лем бла­го­че­стия, со­вер­шая чу­де­са ми­ло­стью воз­лю­бив­ше­го его Хри­ста, про­сла­вив­ше­го свя­то­го в без­ко­неч­ные ве­ки. Как же, ви­дя столь ве­ли­кую бла­го­дать Бо­жию, по­чи­ва­ю­щую на нем, не рас­ска­зать нам с по­хва­ла­ми о его жи­тии, ис­пол­нен­ном люб­ви к Бо­гу?!

Мой свя­той гос­по­дин! Я сми­рен­но пы­та­юсь воз­ве­стить о де­лах жиз­ни тво­ей и на­хо­жусь в недо­уме­нии, из-за без­чис­лен­ных чу­дес тво­их как бы пла­вая мыс­ля­ми во мно­гих реч­ных стру­ях и не зная, от­ку­да на­чать. Но, на­де­ясь на твои бо­го­угод­ные мо­лит­вы, нач­ну, ве­руя, что ты на­пра­вишь ме­ня в нуж­ную сто­ро­ну невы­ра­зи­мой бла­го­да­тью, да­ро­ван­ной те­бе свы­ше Бо­гом. Итак, нач­нем о Гос­по­де по­весть о чу­дес­ных де­лах тво­ей жиз­ни, столь дра­го­цен­ных для бла­го­че­сти­вых слу­ша­те­лей. Бла­жен­ный отец наш и учи­тель, свя­тый Хри­стов Ар­се­ний был рож­ден в зем­ле Срем­ской. Его ро­ди­те­ли бы­ли пра­вы­ми в ве­ре и доб­ро­де­тель­ны­ми людь­ми. Свя­той Ар­се­ний еще в ма­те­рин­ской утро­бе был осе­нен Ду­хом Свя­тым и с дет­ства яв­лял­ся чи­стой и непо­роч­ной жерт­вой Бо­гу, ни­ко­гда не пре­да­ва­ясь сла­ве и мир­ской су­е­те. Бо­же­ствен­ный все­муд­рый свет оси­ял его серд­це, и он про­зрел ум­ны­ми оча­ми сер­деч­ны­ми, что этот мир с его мя­теж­ной пу­стой сла­вой пре­хо­дящ и здесь лишь пе­чаль, ро­пот и скорбь; всем же пра­вед­ни­кам, воз­лю­бив­шим Гос­по­да, уго­то­ва­на жизнь веч­ная и ра­дость без­край­няя. Ура­зу­мев это, он муд­ро по­за­бо­тил­ся о ду­ше сво­ей, от­рек­ся от всей кра­со­ты и удо­воль­ствий этой вре­мен­ной жиз­ни, оста­вил от­ца и ма­терь, бра­тьев и се­стер, род­ных и дру­зей, оста­вил дом, бо­гат­ство – весь мир оста­вил и с дет­ства стя­жал Ан­гель­скую чи­сто­ту ду­ши. В сла­дость ему бы­ли сло­ва Гос­под­ни: «Кто не оста­вит от­ца или ма­терь, по­ля и до­ма ра­ди име­ни Мо­е­го, не мо­жет быть Мо­им уче­ни­ком; кто лю­бит от­ца, или ма­терь бо­лее Ме­ня, не до­сто­ин Ме­ня» (См.: Мф.19,29; Лк.14,26). Ве­руя сло­ву Бо­жи­е­му, он в твер­дом ра­зу­ме и с нели­це­мер­ной лю­бо­вию ко Гос­по­ду устре­мил­ся по уз­ко­му пу­ти, ве­ду­ще­му в Цар­ствие Небес­ное, цве­тя невин­но­стью, пре­по­я­сав­шись мо­лит­вою и по­стом, так что уне­ве­стил­ся Хри­сту, как об этом го­во­рит про­рок Да­вид: Бла­го мне есть при­ле­пить­ся ко Гос­по­ду, и на Него воз­ло­жу упо­ва­ние мое. А Гос­подь ска­зал: Кто лю­бит Ме­ня, то­го и Я воз­люб­лю, и яв­люсь ему и по­се­люсь в нем и он бу­дет мне сын, а я бу­ду ему Отец.

Воз­же­лал то­го и сей бла­жен­ный муж, от дет­ства воз­лю­бив жизнь мо­на­ше­скую, раз­го­ра­ясь Ду­хом Свя­тым и непре­стан­но мо­лясь Гос­по­ду, чтобы удо­сто­ил его чи­на мо­на­ше­ско­го, че­го и до­стиг по во­ле Бо­жи­ей. Став мо­на­хом, он на­чал утвер­ждать­ся в ве­ли­ких доб­ро­де­те­лях, остав­шись в них ве­рен и неиз­ме­нен, так что ни­че­го ху­до­го и зло­го не при­об­рел. По ви­ду он был Ан­гел и по ра­зу­му, по де­лам сво­им – во­ис­ти­ну свя­той муж, с ве­рою, на­деж­дою и лю­бо­вию не раз­лу­чен­ный. О всех его доб­рых де­лах и муд­рых со­ве­тах и пи­са­ни­ях ду­ше­спа­си­тель­ных не в си­лах я рас­ска­зать до­стой­но.

В то вре­мя был свя­той Сав­ва пер­вым ар­хи­епи­ско­пом Серб­ской зем­ли, по за­ве­ту От­ца Небес­но­го пра­вя на­ро­дом Бо­жи­им по за­по­ве­дям апо­сто­лов и свя­тых от­цов, – так во дни се­го свя­то­го му­жа в оте­че­стве на­шем про­си­я­ла ве­ра пра­вая и со­вер­шен­ная. Ба­нею вод­ною Кре­ще­ния он омыл на­ро­ды, неко­гда жив­шие во тьме гре­хов­ной, все об­нов­ляя ве­рой, и со­де­лал их сы­на­ми све­та, воз­ве­стив про­ще­ние гре­хов.

О сем прео­свя­щен­ном слы­шал и свя­той Ар­се­ний. Убе­див­шись твер­до в свя­то­сти его жиз­ни, в том, как свя­той Сав­ва си­лою Бо­жи­ей про­по­ве­ду­ет по­ка­я­ние, вво­дит че­ло­ве­ко­лю­бие, учит муд­ро­сти, про­све­ща­ет всех при­хо­дя­щих к нему, он ис­пол­нил­ся неска­зан­ной ра­до­сти и ре­шил­ся без­от­ла­га­тель­но пой­ти к све­тиль­ни­ку Церк­ви, ко­то­рый то­гда све­тил из сво­ей ар­хи­епи­ско­пии в ме­сте, на­зы­ва­е­мом Жи­ча.

Ко­гда он при­шел в мо­на­стырь, то на­шел там од­но­го из мо­на­хов, ко­то­ро­го и упро­сил до­ло­жить о нем свя­то­му Сав­ве, все рас­ска­зав о се­бе: и от­ку­да он, и ка­ко­ва цель его при­хо­да. Пе­ре­да­но бы­ло о нем свя­то­му, ко­то­рый по­ве­лел при­ве­сти при­шель­ца к се­бе. Ко­гда тот во­шел, то пер­во­свя­ти­тель Серб­ский, имея в се­бе ве­ли­кую бла­го­дать Ду­ха Свя­то­го, про­зрел сво­им про­зор­ли­вым взо­ром все спо­соб­но­сти и доб­ро­де­те­ли его серд­ца. По­то­му при­нял его с лю­бо­вью и по­учал об уз­ком и тес­ном пу­ти, ко­то­рым сле­ду­ет ид­ти в ми­ре этом, дабы вой­ти в небес­ные оби­те­ли Цар­ства Бо­жи­его с жиз­нью веч­ной. Этим пу­тем шел и сам свя­той Сав­ва. По­том на­чал он спра­ши­вать при­шед­ше­го: «Для че­го ты при­шел сю­да?» И сей бла­жен­ный от­ве­чал ему: «Я слы­шал о доб­рых де­лах тво­ей свет­ло­сти, что при­ни­ма­ешь вся­ко­го при­шед­ше­го к те­бе и всем да­ешь бо­го­ра­зум­ное по­уче­ние. Для то­го и я об­ра­тил­ся к свя­той тво­ей ми­ло­сти, на­де­ясь, что при­мешь ме­ня». Услы­шав это, свя­той Сав­ва с бла­го­дар­но­стью при­нял его и бла­го­сло­вил ра­бо­тать в мо­на­сты­ре вме­сте с бра­ти­ей – да бу­дет ис­ку­сен во вся­ком де­ле, и то­гда уже до­ве­рит ему боль­шее, что впо­след­ствии и ис­пол­ни­лось.

Дей­ством Свя­то­го Ду­ха Сав­ва воз­вел его к све­ту Бо­же­ствен­но­го ра­зу­ма и по­доб­но ме­до­то­чи­во­му ис­точ­ни­ку на­по­ил его серд­це непре­стан­ны­ми по­уче­ни­я­ми. С са­мо­го на­ча­ла бла­жен­ный гос­по­дин мой Ар­се­ний при­нял сми­рен­но­муд­рие и по­слу­ша­ние и с этим жил сре­ди бра­тии. Ища по­мо­щи Все­выш­не­го, во вся­ком по­слу­ша­нии он пре­вос­хо­дил всех, мо­лил­ся неустан­но, ни­ко­гда не на­ру­шал устав и пра­ви­ло цер­ков­ное, ни­ко­гда не опаз­ды­вал на бо­го­слу­же­ние. Ви­дел он по­сто­ян­но невы­ра­зи­мые по­дви­ги и тру­ды сво­е­го учи­те­ля – свя­то­го Сав­вы и под­ра­жал ему с рев­но­стью, с ве­ли­ким сми­ре­ни­ем и кро­то­стью жи­вя в до­ме Бо­жи­ем. Он огра­ни­чи­вал се­бя и в хле­бе, и в во­де, и да­же то при­ни­мал в стро­го опре­де­лен­ное вре­мя и ни­ко­гда не да­вал те­лу сво­е­му до­ста­точ­но сна и по­коя. Воз­же­лав вой­ти в Цар­ство Бо­жие как ис­тин­ный граж­да­нин Небес­но­го Иеру­са­ли­ма, он го­во­рил се­бе: "Ох! убо­гая и гре­хо­лю­би­вая ду­ша моя! Под­ви­зай­ся, чтобы уго­дить Гос­по­ду! Ведь зна­ешь, что твое вре­мя ис­че­за­ет в су­е­те и ждут те­бя лю­тые му­ки, а ты все еще не го­то­ва! Неуже­ли не зна­ешь, что ты са­ма се­бя про­да­ла Гос­по­ду, ведь це­ною Его Чест­ной Кро­ви ты ис­куп­ле­на от за­кон­но­го про­кля­тия! Воз­же­лай же со­еди­нить­ся с без­ко­неч­но пре­крас­ным Бо­гом, для че­го под­ви­зай­ся и свер­ши, что долж­но, сле­дуя за Ним, ра­бо­тая толь­ко для Него. Слу­шай бо­го­от­ца и про­ро­ка Да­ви­да, ко­то­рый го­во­рит: Ми­лость Твоя пре­вы­ше жиз­ни мо­ей" (Пс.22,6). Так свя­той Ар­се­ний бла­жен­но и непо­роч­но пре­бы­вал в за­коне Гос­под­нем, в по­сте и сле­зах стя­жав си­лу ду­хов­ную, рев­ност­но ис­пол­няя каж­дое по­слу­ша­ние, так что в ско­ром вре­ме­ни его жи­тие пре­взо­шло жи­тие всех мо­на­хов это­го мо­на­сты­ря.

Свя­той Сав­ва, ви­дя бла­го­дать, ко­то­рую он стя­жал, и по­дви­ги, ра­до­вал­ся о нем и мо­лил­ся Бо­гу, чтобы Все­выш­ний еще бо­лее утвер­дил его в доб­ро­де­те­ли, и на­чал по­сто­ян­но про­ве­рять, ис­ку­шать сво­е­го уче­ни­ка, дабы уви­деть, как он се­бя по­ве­дет. Не один раз, ко­гда бра­тия со­би­ра­лись на тра­пе­зу во вре­мя обе­да или ужи­на и ко­гда бла­жен­ный Ар­се­ний был с ни­ми, он вме­сто пи­тья на­хо­дил ук­сус, а вме­сто хо­ро­шей еды ма­ло­при­год­ную. Но свя­той ни­ко­гда не воз­му­щал­ся, а с бла­го­дар­но­стью все при­ни­мал как долж­ное. Он и не же­лал ни­ко­гда есть вкус­ную и при­ят­ную пи­щу, но го­во­рил сло­ва­ми Да­ви­до­вы­ми: Увя­ло серд­це мое, как тра­ва, ибо за­был есть хлеб мой и пи­тье мое со сле­за­ми (см.: Пс.101,10-12). Чу­дес­ное смот­ре­ние Бо­жие о нем про­дол­жа­лось изо дня в день, и бла­го­дать все бо­лее пре­об­ра­жа­ла его, чтобы он обо­га­тил­ся Бо­же­ствен­ным ра­зу­мом и укра­сил­ся Небес­ной сла­вой. Ви­дя эту ве­ли­кую бла­го­дать Бо­жию, свя­той Сав­ва взял бла­жен­но­го в свою кел­лию, чтобы он все­гда на­хо­дил­ся ря­дом и, под­ви­за­ясь, до­стиг еще боль­ше­го ду­хов­но­го со­вер­шен­ства. Бла­жен­ный Ар­се­ний, как ис­тин­ный уче­ник Хри­стов, имея ра­зум, от ран­ней юно­сти слу­шал­ся слов Бо­жи­их, а ныне и свя­той Сав­ва стал его учи­те­лем. По­то­му, упи­ва­ясь сла­дост­ны­ми по­уче­ни­я­ми от­ца ду­хов­но­го, рас­цве­та­ла его бо­го­лю­би­вая ду­ша в кел­лии свя­то­го Сав­вы по­дви­га­ми и доб­ро­де­те­ля­ми. Всех дру­гих мо­на­хов пре­взо­шел тру­да­ми сво­и­ми из­бран­ник Бо­жий, и Все­ве­ду­щий Бог за его слу­же­ние в ве­ре и чи­сто­те да­ро­вал ему свет ис­ти­ны Сво­ей, стрем­ле­ние к сла­ве небес­ной, к жи­тию пра­вед­ни­ков и по­движ­ни­ков, что и сбы­лось вско­ре. Взяв по­двиг вы­ше сил сво­их, пре­воз­мо­гая го­лод и жаж­ду, мо­лясь днем и но­чью по уста­ву, он за­был свои пер­вые тру­ды пе­ред но­вы­ми, ибо они да­ле­ко пре­вос­хо­ди­ли их.

По про­ше­ствии неко­то­ро­го вре­ме­ни свя­той Сав­ва ре­шил до­ве­рить ему храм Бо­жий, ви­дя, что он до­сто­ин это­го вы­со­ко­го слу­же­ния. При­звав его к се­бе и дав муд­рое по­уче­ние, объ­яс­нив все уста­вы цер­ков­ные, он за­хо­тел вве­сти его в со­вер­шен­ство во всем: дал клю­чи цер­ков­ные из рук сво­их с бла­го­сло­ве­ни­ем: «Иди, ча­до с ми­ром, на­сла­ждай­ся без­ко­неч­но­го ве­се­лия в Бо­ге и при­учи ум свой к по­ка­я­нию, укра­шай­ся доб­ры­ми де­ла­ми, во­ору­жа­ясь по­стом про­тив вра­га неви­ди­мо­го до кон­ца дней тво­их. Да не по­гибнет со­кро­ви­ще ду­ши тво­ей – бой­ся Вла­ды­ку, со­тво­рив­ше­го те­бя, чтобы не по­сты­дить­ся в день Его слав­но­го Вто­ро­го При­ше­ствия. Пусть же все­мо­гу­щая дес­ни­ца Все­дер­жи­те­ля укре­пит те­бя на пу­ти сем в во­ле Его».

Бла­го­сло­вив его та­ко­вы­ми сло­ва­ми, прео­свя­щен­ный по­ру­чил ему все де­ла и по­тре­бы цер­ков­ные. При­няв эту власть от прео­свя­щен­но­го, его мо­лит­ва­ми с по­мо­щью Бо­жи­ей, он не толь­ко не бро­сил по­движ­ни­че­ства сво­е­го, но на­про­тив – стал под­ви­зать­ся еще бо­лее. Сбы­лись на нем сло­ва Хри­сто­вы: «Дух Гос­по­день ды­шит, где хо­чет» (см. Ин.3,15), и ды­ха­ние Ду­ха Бо­жи­его сде­ла­ло все воз­мож­ным для бла­жен­но­го Ар­се­ния, так что мно­гие удив­ля­лись, го­во­ря: «От­ку­да у него та­кая муд­рость, ра­зум неска­зан­ный? Как он учит нас все­му и по его сло­вам все пре­тво­ря­ет­ся во бла­го?» Не зна­ли они, что все это от бла­го­да­ти Бо­жи­ей, обиль­но из­лив­шей­ся на свя­то­го Ар­се­ния и изу­мив­шей его неиз­ре­чен­ны­ми чу­де­са­ми по бо­го­от­цу Да­ви­ду, го­во­ря­ще­му: Свя­тым, су­щим на зем­ле Его, со­тво­ри чуд­но Гос­подь Свою во­лю в них. Его бла­го­дат­ная ду­ша яви­ла се­бя укра­ше­ни­ем свя­то­го хра­ма Бо­жи­его, ибо он за­бо­тил­ся о хра­ме как о сво­ей соб­ствен­ной ду­ше, ни­ко­гда не на­ру­шая пре­да­ния и уста­ва цер­ков­но­го, но еще бо­лее их утвер­див. Сми­рял­ся же он все бо­лее, со­вер­шая лю­бую ра­бо­ту и рас­пи­ная те­ло свое, дабы мыс­ли не об­ра­ща­лись к су­е­те зем­ной че­сти и сла­вы. Мо­лил­ся бла­жен­ный: «Гос­по­ди, да не воз­гор­дит­ся серд­це мое, да не воз­но­сит­ся, да не воз­ве­ли­чит­ся на­до мною!»

Так, про­цве­тая сми­ре­ни­ем, управ­лял бла­жен­ный хра­мом Бо­жи­им, а прео­свя­щен­ный Сав­ва все­гда сто­ял в церк­ви на та­ком ме­сте, от­ку­да мог все хо­ро­шо ви­деть. И ви­дел прео­свя­щен­ный, что Ар­се­ний де­ла­ет все как сле­ду­ет и пре­успе­ва­ет все бо­лее, счи­тая весь ве­ли­кий труд свой за ра­дость. Ви­дя, что он под­ви­за­ет­ся все бо­лее и бо­лее, свя­той Сав­ва по­ста­вил его екк­ле­си­ар­хом ве­ли­кой со­бор­ной церк­ви ар­хи­епи­ско­пии Серб­ской в мо­на­сты­ре Жи­ча, дав все в мо­на­сты­ре под власть его, за­по­ве­дав не остав­лять за­бо­ты о Бо­жи­ей Церк­ви, ко­то­рая яв­ля­ет­ся ма­те­рью мно­гим церк­вам.

Уви­дел бо­го­из­бран­ный Ар­се­ний, что объ­яла его ми­лость Бо­жия, что воз­вы­си­ла его и по­ста­ви­ла ря­дом с бла­жен­ны­ми от­ца­ми, и то­гда еще бо­лее уси­лил свой по­двиг мо­лит­вен­ный, мо­лясь и день, и ночь. Уве­ли­чив мо­лит­вен­ное пра­ви­ло свое, он ни­ко­гда не остав­лял его, взыс­кав Хри­ста. Ви­дя, что он ис­пол­ня­ет за­по­ве­ди Гос­под­ни, вос­хва­ля­ли его лю­ди, ибо вся­кое де­ло уда­ва­лось ему. Так на­ча­ла раз­но­сить­ся сла­ва его бо­го­угод­но­го жи­тия, и воз­лю­би­ли бла­жен­но­го Ар­се­ния и краль, и вель­мо­жи, слы­ша о мно­гих доб­рых де­лах его. И прео­свя­щен­ный Сав­ва еще бо­лее воз­лю­бил се­го свя­то­го му­жа, ока­зы­вая ему мно­гую честь. А свя­той Ар­се­ний, как и во дни юно­сти сво­ей, не пре­дал серд­це свое че­сти и сла­ве зем­ной, бу­дучи чужд все­му су­ет­но­му, по за­по­ве­ди Хри­сто­вой апо­сто­лам: не бе­ри­те с со­бой ни зла­та, ни се­реб­ра. Так по­сту­пал и сей бла­жен­ный, явив­шись в по­след­ние вре­ме­на на зем­ле как но­вый апо­стол Хри­стов. Ви­дишь, лю­без­ный чи­та­тель, что тем, кто лю­бит Бо­га, все об­ра­ща­ет­ся во бла­го, как это про­изо­шло и с сим бла­жен­ным му­жем. Бла­го­дать Бо­жия все­гда при­хо­дит во­вре­мя, быст­ро при­во­дя та­ко­вых лю­дей к ве­ли­чай­шей че­сти и сла­ве.

Прео­свя­щен­ный отец наш Сав­ва, жи­вя жиз­нью без­те­лес­но­го Ан­ге­ла, ис­тин­ный про­по­вед­ник бла­го­че­стия и учи­тель ис­ти­ны, от­рек­шись от ми­ра, воз­же­лал по­се­тить свя­тые ме­ста, чтобы ви­деть бла­гую жизнь тех, кто по­свя­тил се­бя Гос­по­ду. И стал он то­гда раз­мыш­лять в се­бе, что необ­хо­ди­мо на пре­сто­ле ар­хи­епи­ско­пии Серб­ской оста­вить вме­сто се­бя до­стой­но­го му­жа, ко­то­рый бу­дет пас­ты­рем и учи­те­лем. Мно­го же раз­мыш­ляя об этом, свя­той Сав­ва не на­шел дру­го­го му­жа, кро­ме се­го бла­жен­но­го Ар­се­ния, ко­то­ро­го на­учил вся­че­ской доб­ро­де­те­ли.

Ви­дя, что Ар­се­ний в си­лах быть ис­тин­ным ис­пол­ни­те­лем во­ли От­ца Небес­но­го, ис­пол­няя все ска­зан­ное в Еван­ге­лии Хри­сто­вом и при­во­дя к это­му на­род, он при­звал его и от­крыл мысль свою: «Воз­люб­лен­ное мое во Хри­сте ча­до, Ар­се­ние! Вы­слу­шай ра­зум­но сло­ва мои, ибо они не во вред ду­ше тво­ей! Ес­ли их со­хра­нишь в глу­бине ду­ши и они все­гда бу­дут в тво­ей па­мя­ти, то не бой­ся то­гда ис­ку­ше­ний лу­ка­во­го. Ты зна­ешь, воз­люб­лен­ный уче­ник мой, что с тех пор, как ты при­шел к нам по во­ле Бо­жи­ей, по­ки­нув род­ных и ро­ди­ну, не ослаб­ла в те­бе ве­ра. Все­му бла­го­му на­учил­ся ты здесь и при­учил серд­це свое к доб­ро­де­те­ли, так что мо­жешь во всем быть уго­ден Гос­по­ду. Вот, знай те­перь, что я устрем­ля­юсь на путь, ко­то­рый мне по­ка­зал Гос­подь, и не хо­чу разо­ча­ро­вать­ся в те­бе. Остав­ляю те­бя вме­сто се­бя упра­ви­те­лем свя­той ве­ры и пас­ты­рем овец Хри­сто­вых – чад оте­че­ства мо­е­го». Ко­гда это услы­шал от прео­свя­щен­но­го Ар­се­ний, то обу­ял его ве­ли­кий тре­пет, и, по­мыс­лив, что это лишь некое ис­пы­та­ние, он дол­го не мог ска­зать ни­че­го, ожи­дая но­вых слов от свя­то­го Сав­вы, но на­ко­нец, как бы вос­пря­нув от сна, от­ве­тил: «Гос­по­дин мой свя­тый! Что это зна­чит? Что та­кое ты го­во­ришь? – не ра­зу­ме­ет то­го ум мой!»

И сно­ва прео­свя­щен­ный го­во­рит ему: «От­брось вся­кий страх, ча­до, и по­слу­шай ме­ня – я те­бе го­во­рю прав­ду. Я от­прав­ля­юсь в до­ро­гу, как уже ска­зал те­бе, и о те­бе мне от­кры­то, что ты бу­дешь упра­ви­те­лем это­го свя­то­го пре­сто­ла, ко­то­рый мне да­ро­вал Гос­подь». Бла­жен­ный же от­ве­чал прео­свя­щен­но­му: «Гос­по­дин мой свя­тый! Оставь ме­ня, я гре­шен и недо­сто­ин та­кой уча­сти. Но ес­ли та­ко­ва во­ля твоя, то возь­ми ме­ня с со­бой ту­да, ку­да идешь, ибо я не хо­чу рас­ста­вать­ся с то­бой, мо­им бла­го­де­те­лем и учи­те­лем». Прео­свя­щен­ный ска­зал: «Бог мне явил те­бя до­стой­ным для вся­ко­го де­ла доб­ро­го, не упор­ствуй, не про­тивь­ся бла­го­да­ти Ду­ха Свя­то­го, ибо недо­стой­но бе­жать от ис­пол­не­ния за­по­ве­ди Бо­жи­ей». Ви­дя, что не мо­жет про­ти­вить­ся по­ве­ле­нию прео­свя­щен­но­го, Ар­се­ний от­ве­тил: «Да бу­дет во­ля Бо­жия и тво­ей свя­то­сти».

По­сле этой бе­се­ды по­ве­лел свя­той отец наш Сав­ва со­брать­ся в его слав­ную ар­хи­епи­ско­пию Жи­чу всем ча­дам дер­жа­вы его, от ма­ло­го до ве­ли­ко­го. Ко­гда же со­бра­лись все, то ска­зал им: «Ча­да мои воз­люб­лен­ные, знай­те, что я ухо­жу от вас, чтобы пой­ти нераз­вра­щен­ным пу­тем мо­е­го бла­го­го Вла­ды­ки Спа­си­те­ля Хри­ста, а вас по­ру­чаю Гос­по­ду, остав­ляя вме­сто се­бя это­го бла­жен­но­го му­жа, да бу­дет вам учи­тель и на­став­ник, ко­то­рый смо­жет за­бо­тить­ся о всех ва­ших немо­щах». И ко­гда все ча­да оте­че­ства его услы­ша­ли эти сло­ва, то ста­ли горь­ко пла­кать, с ве­ли­кой скор­бью сте­ная и вос­кли­цая: «О бла­гой на­став­ник и бла­го­де­тель! Прео­свя­щен­ный отец наш Сав­ва! По­че­му ты те­перь по­ки­да­ешь нас, пас­ты­рю доб­рый! Ты по­ка­зал нам, де­тям тво­им, ис­тин­ный при­мер всех доб­ро­де­те­лей, неустан­но пи­тая на­ши ду­ши сло­ве­са­ми ду­хов­ны­ми и при­во­дя нас на путь к жиз­ни веч­ной. Не остав­ляй же нас те­перь си­ро­та­ми, лю­бя­щих те­бя! Ко­го мы най­дем вме­сто те­бя, чтобы был та­кой же, как ты?!» И мно­гие дру­гие жа­лост­ные сло­ва го­во­ри­ли прео­свя­щен­но­му, чтобы он от­ка­зал­ся от на­ме­ре­ния сво­е­го.

В то вре­мя был кра­лем пле­мян­ник свя­то­го Сав­вы Ра­до­слав. Он так­же дол­го умо­лял свя­то­го не остав­лять его. Но свя­той Сав­ва, пра­вед­ник и сын пра­вед­ни­ка, от юно­сти по­свя­тил се­бя Бо­гу и все­гда ви­дел Его сво­и­ми ду­хов­ны­ми оча­ми. В этом он пре­взо­шел древ­них пра­вед­ни­ков, чьи изо­бра­же­ния бы­ли на рос­пи­сях стен. Все они ви­де­ли Бо­га раз­лич­но: Ис­айя – на пре­сто­ле, Ие­зе­ки­иль – на жи­вот­ных, Да­ни­ил – на об­ла­ках, На­ву­хо­до­но­сор – в пе­чи ог­нен­ной. Его при­нял Ав­ра­ам в сво­ем до­ме, а Иа­ков Его не от­пу­стил, по­ка Он не дал бла­го­сло­ве­ния. Зад­няя Бо­жия ви­дел Мо­и­сей на го­ре. А прео­свя­щен­ный Сав­ва ви­дел Гос­по­да не в од­ном толь­ко ви­де­нии, а по­сто­ян­но и все яс­нее оча­ми ра­зу­ма, по сло­ву бо­го­от­ца Да­ви­да: Ви­жу Гос­по­да пе­ре­до мною непре­стан­но, он с дес­ной мо­ей сто­ро­ны, чтобы я не по­ко­ле­бал­ся. К Гос­по­ду стре­мил­ся свя­той Сав­ва, не об­ра­щая вни­ма­ния на зем­ное и же­лая те­перь уй­ти как мож­но ско­рее, дабы мно­ги­ми за­держ­ка­ми не по­да­вать по­во­да к еще боль­шей скор­би у чад сво­е­го оте­че­ства.

В некий осо­бый день прео­свя­щен­ный отец наш Сав­ва от­слу­жил Бо­же­ствен­ную ли­тур­гию со все­ми епи­ско­па­ми, иере­я­ми и диа­ко­на­ми по чи­ну со­бор­ной церк­ви ве­ли­кой ар­хи­епи­ско­пии. Был тут и бла­го­вер­ный краль Ра­до­слав, и це­лый со­бор зем­ли Серб­ской, и пре­по­доб­ный отец наш Ар­се­ний был здесь для по­свя­ще­ния. По Бо­жи­ей во­ле был он здесь по­став­лен ар­хи­епи­ско­пом ру­кой прео­свя­щен­но­го от­ца на­ше­го Сав­вы, ко­то­рый сде­лал для его по­став­ле­ния все необ­хо­ди­мое. По­сле то­го он был воз­ве­ден на свя­той и бо­же­ствен­ный пре­стол свя­то­го Сав­вы, и все его еди­но­душ­но про­сла­ви­ли, го­во­ря: «Ар­се­нию, прео­свя­щен­но­му ар­хи­епи­ско­пу всей Серб­ской зем­ли, мно­гая ле­та!»

Ко­гда же за­кон­че­но бы­ло бо­го­слу­же­ние, на­род уви­дел во­ис­ти­ну зре­ли­ще Бо­жие: как гос­по­дин остав­ля­ет свой пре­стол и идет за Хри­стом. То­гда горь­ко за­пла­кал на­род из-за это­го рас­ста­ва­ния. Но по­сколь­ку скорбь бы­ла без­по­лез­на, то на­род обод­рил­ся и неволь­но на­чал ра­до­вать­ся. В тот день отец наш Сав­ва со­тво­рил ве­ли­кое тор­же­ство с кра­лем Ра­до­сла­вом и со всем со­бо­ром оте­че­ства сво­е­го. Раз­дал мно­гие да­ры все­чест­ным епи­ско­пам, игу­ме­нам и всем вель­мо­жам бла­го­че­сти­во­го кра­ля. В тот день вся че­ло­ве­че­ская при­ро­да, ко­то­рая бы­ла здесь, воз­ве­се­ли­лась ду­хов­но и те­лес­но.

Свя­той Сав­ва непре­стан­но по­учал бла­жен­но­го Ар­се­ния, по­ка еще оста­вал­ся здесь, в до­ме Спа­си­те­ля, в ме­сте, на­зы­ва­е­мом Жи­ча, в бо­же­ствен­ных пра­ви­лах за­ко­на и пре­да­ни­ях к его ду­хов­ной поль­зе, го­во­ря: «Бра­те и ча­до мое воз­люб­лен­ное! Сле­ди за са­мим со­бой и за всем ста­дом, над ко­то­рым те­бя по­ста­вил Дух Свя­тый пас­ты­рем и учи­те­лем, чтобы ты пас Цер­ковь Бо­жию, Ко­то­рую Гос­подь стя­жал чест­ною Сво­ею Кро­вию. Ты зна­ешь, как я под­ви­зал­ся во вре­мя сво­ей жиз­ни и как тру­дил­ся для Церк­ви Хри­сто­вой. По­сле то­го мне суж­де­но те­перь за­вер­шить все, как обе­щал Вла­ды­ка не толь­ко мне од­но­му, но и всем тем, кто воз­лю­бил про­све­ще­ние Его. Сей­час я не знаю, уви­дишь ли ты ме­ня еще в этом смерт­ном те­ле, по­то­му с лю­бо­вию сер­деч­ной на­пом­нил те­бе о вся­ком доб­ром де­ле, что те­бе на ду­хов­ную поль­зу».

По­сле это­го прео­свя­щен­ный отец наш Сав­ва под­го­то­вил все, что ему бы­ло необ­хо­ди­мо в пу­ти, а бла­го­вер­ный краль Ра­до­слав да­ро­вал прео­свя­щен­но­му мно­го добра, зо­ло­то без чис­ла и осталь­ное, что бы­ло нуж­но, во мно­же­стве. Все­гда го­ря лю­бо­вью ко Хри­сту, свя­тый Сав­ва от­пра­вил­ся в путь из сво­ей слав­ной ар­хи­епи­ско­пии, ве­до­мый Ду­хом Свя­тым, да­ро­вав мир и бла­го­сло­ве­ние бла­го­вер­но­му кра­лю и всей зем­ле его дер­жа­вы. Про­во­жа­ем детьми оте­че­ства сво­е­го, епи­ско­па­ми и игу­ме­на­ми со мно­ги­ми сле­за­ми, он при­шел в свою дер­жа­ву, в ме­сто, на­хо­дя­ще­е­ся на бе­ре­гу мо­ря и на­зы­ва­е­мое Ста­рый Град. Здесь он хо­тел сесть в ла­дью и пу­те­ше­ство­вать да­лее по пу­чине мор­ской.

Остав­шись на несколь­ко дней, по­ка не при­дет за ним ла­дья, он уви­дел по­том, что все го­то­во к от­плы­тию, встал и по­шел к мо­рю. Мно­же­ство на­ро­да со­бра­лось на бе­ре­гу воз­ле него, с пе­ча­лью рас­ста­ва­ясь со сво­им учи­те­лем и на­став­ни­ком. Ви­дя, что они не хо­тят от­пус­кать его, тол­пят­ся во­круг и при­чи­та­ют, он неожи­дан­но быст­ро взо­шел в ла­дью и при­ка­зал от­плыть на ма­лое рас­сто­я­ние от бе­ре­га. Так он упо­до­бил­ся Хри­сту, ко­то­рый так­же, ко­гда его тес­нил на­род, во­шел в ла­дью и на­чал с мо­ря учить их, как об этом рас­ска­зы­ва­ет­ся в Еван­ге­лии. Так­же и прео­свя­щен­ный, стоя в ла­дье, уте­шал чад сво­их, да­руя им мир и бла­го­сло­ве­ние. Осо­бое бла­го­сло­ве­ние он дал кра­лю Ра­до­сла­ву и прео­свя­щен­но­му ар­хи­епи­ско­пу Ар­се­нию, бла­го­сло­вил зем­лю оте­че­ства сво­е­го, по­мо­лясь об его укреп­ле­нии. И дру­гие мно­гие ду­хов­ные бе­се­ды и по­уче­ния он го­во­рил де­тям сво­им, и, рас­ста­ва­ясь с пе­ча­лью, на­чал свой путь по мор­ской пу­чине. С то­го вре­ме­ни мно­го тру­дов и по­дви­гов он со­вер­шил, по­се­щая свя­тые ме­ста, как об этом на­пи­са­но в его жи­тии.

По­сле это­го гос­по­дин мой прео­свя­щен­ный ар­хи­епи­скоп Ар­се­ний на­чал па­сти вве­рен­ное ему ста­до, по­учая муд­ры­ми и бла­ги­ми сло­ва­ми: «Вы, дру­зья мои и ча­да воз­люб­лен­ные о Гос­по­де! Помни­те, что мы – при­шель­цы на этой чу­жой зем­ле, в ко­то­рой ма­лое вре­мя жи­вем как смерт­ные. Нас ожи­да­ет иная жизнь, а мы не го­то­вы и не мо­жем от­ве­чать без­смерт­но­му Ца­рю, ко­то­рый бу­дет су­дить нас за все, что мы со­вер­ши­ли: и яв­ное, и тай­ное. При­бли­жа­ет­ся ко­нец жиз­ни на­шей, на­ши го­ды неустой­чи­вы – усколь­за­ют как па­у­ти­на и, как цве­ты и листва, увя­да­ют и про­па­да­ют. Не зна­ем мы, в ка­кой день и час при­дут к нам по­слан­ные Им, го­во­ря: «Встань! Зо­вет те­бя!» То­гда уже не бу­дет вре­ме­ни на по­ка­я­ние!!!

Нет сей­час с на­ми на­ше­го доб­ро­го на­став­ни­ка и учи­те­ля, ко­то­рый ушел от нас, но его по­уче­ния все­гда с на­ми. Имея же ма­ло вре­ме­ни, бу­дем за­бо­тить­ся о ду­шах на­ших и но­сить тя­го­ты друг дру­га, имея од­ну об­щую во­лю, од­но бла­го­че­сти­вое же­ла­ние, од­ну свя­тую лю­бовь! Ес­ли мы вы­пол­ним по­уче­ния на­ше­го до­ро­го­го учи­те­ля, то не бу­дем от­да­ле­ны от Цар­ствия Небес­но­го и с Гос­по­дом пре­бу­дем в без­ко­неч­ные ве­ки».

Прео­свя­щен­ный Ар­се­ний еще при жиз­ни вы­гля­дел как Ан­гел Бо­жий. За его ве­ли­кие тру­ды и по­дви­ги Гос­подь его удо­сто­ил стать еще на зем­ле Хе­ру­ви­мом по при­ро­де ду­ши сво­ей. О ве­ли­кой церк­ви, ко­то­рую мы зо­вем дом Спа­сов, в ве­ли­кой ар­хи­епи­ско­пии он за­бо­тил­ся неустан­но, укра­шая ее, по­доб­но зо­ло­ту, сла­во­сло­ви­я­ми. Бо­же­ствен­ная бла­го­дать, о учи­тель, по­чи­ва­ла на язы­ке тво­ем, и из уст тво­их, как жи­во­твор­ная ре­ка из Еде­ма, ис­те­ка­ли бо­го­ра­зум­ные ре­чи, на­по­я­ю­щие и про­све­ща­ю­щие серд­ца слу­ша­ю­щих.

Мно­гие ца­ри со­сед­них дер­жав и бо­го­бо­яз­нен­ные лю­ди в раз­ных кра­ях и зем­лях слы­ша­ли о его бо­го­угод­ном и непо­роч­ном жи­тии и, воз­лю­бив свя­то­го, мно­гие да­ры и под­но­ше­ния ему да­ро­ва­ли. Ес­ли же кто го­во­рил про­тив него или до­са­ждал и не про­сил сра­зу же про­ще­ния у свя­то­го, то на­ка­зы­вал­ся безвре­мен­ной смер­тью. Бла­го­да­тью Бо­жи­ей, си­лою Свя­то­го Ду­ха прео­свя­щен­ный Ар­се­ний мно­гие го­ды про­вел в сане дан­но­го ему Бо­гом ар­хи­ерей­ства, со столь мно­ги­ми доб­ро­де­те­ля­ми, и по­дви­га­ми, и тру­да­ми про­во­дя жизнь свою, что невоз­мож­но в од­ной по­ве­сти все это опи­сать. Пре­бла­гой Бог за­хо­тел при­звать к Се­бе свя­то­го от этих без­чис­лен­ных тру­дов и тя­гот в веч­ную жизнь, в се­ле­ния рай­ские, где без­ко­неч­но ли­ку­ют пра­вед­ни­ки. При­бли­зи­лось вре­мя, ко­то­рое ожи­да­ет каж­до­го из земно­род­ных, вре­мя ча­са смерт­но­го. Прео­свя­щен­ный на­чал тяж­ко бо­леть, и бо­лезнь эта про­дол­жа­лась три го­да, осо­бен­но уси­лив­шись пе­ред кон­чи­ной. Свя­той не мог слу­жить Бо­же­ствен­ную ли­тур­гию, не мог да­же сам дой­ти до хра­ма, но, хо­тя его те­ло бы­ло рас­слаб­ле­но тя­же­лой бо­лез­нью, он не остав­лял ис­пол­не­ния уста­вов цер­ков­ных и по­движ­ни­че­ства, под­ви­за­ясь и в немо­щи те­лес­ной. Ко­гда при­шло вре­мя его пре­став­ле­ния, он на­хо­дил­ся в ме­сте, на­зы­ва­е­мом Чрн­ча. Здесь его бо­лезнь на­столь­ко уси­ли­лась, что он ура­зу­мел бли­зость ча­са смерт­но­го и, горь­ко пла­ча, го­во­рил: «Го­ре мне, слад­чай­ший мой Иису­се, что я уда­лил­ся от сла­вы Тво­ей, не по­слу­шал­ся Тво­ей Бо­же­ствен­ной за­по­ве­ди! Жи­вя в су­е­те это­го ми­ра, я, об­ма­нув­шись, по­те­рял вре­мя, дан­ное на по­ка­я­ние! И вот хо­чет ме­ня рас­сечь смерть, хо­чет по­гу­бить непо­треб­ное те­ло мое! Что мне де­лать, несчаст­но­му!? Кто ме­ня из­ба­вит от лю­то­го ог­ня, ко­то­рый не гаснет во тьме кро­меш­ной, ко­гда при­дет Гос­подь су­дит мир?!» При­звав к се­бе чад ду­хов­ных, ко­то­рые на­хо­ди­лись здесь, свя­той ска­зал: «При­бли­зил­ся ко­нец жиз­ни мо­ей, воз­люб­лен­ные! – се­го­дня или зав­тра мы рас­ста­нем­ся. Но воз­ве­ли­чи­те Гос­по­да со мною, да на­сла­дит­ся ду­ша моя о Гос­по­де, слы­ша бо­же­ствен­ные пе­ния пред Твор­цом мо­им Хри­стом. Я уже не бу­ду вас боль­ше ви­деть в этой жиз­ни, и не бу­дет у нас с ва­ми боль­ше ду­хов­ных бе­сед здесь».

Услы­шав та­кие сло­ва, де­ти ду­хов­ные впа­ли в ве­ли­кую скорбь и на­ча­ли горь­ко пла­кать, пе­чаль­но гля­дя на сво­е­го доб­ро­го пас­ты­ря и учи­те­ля, го­то­вя­ще­го­ся пред­стать Бо­гу, и, по по­ве­ле­нию от­ца ду­хов­но­го, на­ча­ли петь Бо­гу хва­леб­ные и бла­годар­ствен­ные пес­но­пе­ния.

Бог без­ко­неч­ный и без­на­чаль­ный от юно­сти из­брал свя­то­го Ар­се­ния для ве­ли­ко­го слу­же­ния и удо­сто­ил его еще в зем­ной жиз­ни встре­тить­ся со свя­ты­ми и Ан­ге­ла­ми. Пе­ред его от­ше­стви­ем на небо Бог по­слал к нему Ан­ге­лов Сво­их в те­лес­ном об­ли­ке, дабы они из­рек­ли ему ду­ше­по­лез­ные сло­ва, а он уви­дел это ум­ны­ми оча­ми серд­ца и, по­няв их при­ход, воз­ра­до­вал­ся. И в один из дней при­шли три юно­ши, как стран­ни­ки, и во­шли во двор по­кло­нить­ся свя­той церк­ви и здесь се­ли пе­ред хра­мом Бо­жи­им.

Прео­свя­щен­ный про­зрел оча­ми ум­ны­ми их при­ход и, по­до­звав од­но­го из уче­ни­ков сво­их, ска­зал: «Ча­до, тут извне си­дят три стран­ни­ка чу­дес­но­го об­ли­ка. Пой­ди, при­зо­ви их ко мне». Ко­гда они во­шли в кел­лию, где на сво­ем од­ре ле­жал прео­свя­щен­ный, то, по­кло­нив­шись ему, ска­за­ли: «Мир те­бе, угод­ни­че Бо­жий!» А он им от­ве­чал: «Мир и вам, ра­бы Бо­жии, при­вет­ствую вас, по­се­тив­ших мою немощь!»

Они се­ли пе­ред прео­свя­щен­ным и на­ча­ли дол­гую ду­хов­ную бе­се­ду, а по­том хо­те­ли ухо­дить. Прео­свя­щен­ный же по­ве­лел дать им обиль­ную ми­ло­сты­ню, а так­же и все, что им мог­ло бы быть необ­хо­ди­мо. Они, взяв бла­го­сло­ве­ние, вы­шли. То­гда по­ве­лел прео­свя­щен­ный их воз­вра­тить из-за од­но­го сло­ва в бе­се­де, но вы­шед­шие вслед за ни­ми не на­шли пут­ни­ков, ибо те ста­ли неви­ди­мы. То­гда ура­зу­мел прео­свя­щен­ный, что это бы­ли Ан­ге­лы Бо­жии, и ве­ли­кую хва­лу воз­дал Гос­по­ду сво­е­му. По­сле это­го он по­мо­лил­ся воз­люб­лен­но­му им Хри­сту за се­бя, и за бла­го­вер­но­го кра­ля, и всю дер­жа­ву его, и всех ду­хов­ных чад сво­их, ко­то­рые бы­ли при его пре­став­ле­нии, дал им бла­го­сло­ве­ние и ло­бы­зал с лю­бо­вию. По­сле же при­ча­стил­ся Свя­тых Тайн и так со сла­вой пре­дал дух свой Гос­по­ду. То­гда ве­ли­кая скорбь обу­я­ла всех его чад ду­хов­ных, ко­то­рые про­ли­ва­ли горь­кие го­рю­чие сле­зы, ви­дя пре­став­ле­ние сво­е­го бла­го­го хра­ни­те­ля и на­став­ни­ка. Они ло­бы­за­ли его непо­роч­ное те­ло, окроп­ляя его сле­за­ми мно­ги­ми и с див­ным и пре­крас­ным бо­же­ствен­ным пе­ни­ем от­пе­ли его, ибо бы­ли здесь и прео­свя­щен­ные епи­ско­пы, и чест­ные игу­ме­ны.

Ко­гда же со­бра­лось ве­ли­кое мно­же­ство его ду­хов­ной паст­вы – со­бор ве­ли­кий, то с по­че­стя­ми, по­до­ба­ю­щи­ми свя­ти­те­лю, взя­ли его чест­ное и свя­тое те­ло и по­нес­ли к хра­му свя­тых апо­сто­лов, где при­го­то­ви­ли ме­сто для по­гре­бе­ния. Нес­ли и но­чью те­ло свя­то­го, с мо­лит­вою и сла­во­сло­ви­ем непре­стан­ным, и при­нес­ли в дом свя­тых апо­сто­лов. Учи­нив все по обы­чаю, вос­пе­ли за упо­кой ду­ши пра­вед­ни­ка псал­мы и пес­ни ду­хов­ные, по­ло­жив его в ра­ку из кам­ня, ко­то­рую он сам под­го­то­вил для се­бя. По­сле же разо­шлись каж­дый в свой дом, про­слав­ляя От­ца и Сы­на и Свя­то­го Ду­ха, раз­мыш­ляя о бла­жен­ном упо­ко­е­нии свя­то­го, про­слав­лен­но­го Бо­гом, как все мыс­ли­ли.

По про­ше­ствии несколь­ких лет те­ло его все ле­жа­ло в гро­бе, ожи­дая ми­ло­сти и неиз­ре­чен­ной сла­вы от все­ми­ло­серд­но­го Бо­га, и раз­лич­ные чу­дес­ные ви­де­ния и зна­ме­ния бы­ва­ли за это вре­мя у ра­ки с его чест­ны­ми мо­ща­ми. Од­на­жды же но­чью, ко­гда не бы­ло ни вет­ра, ни бу­ри, а сто­я­ла ве­ли­кая ти­ши­на и си­я­ли звез­ды, в са­мую пол­ночь, в церк­ви, где сто­я­ли мо­щи, раз­дал­ся гром, как бы нис­хо­дя­щий от неба к те­лу свя­то­му, так что все быв­шие в мо­на­сты­ре по­мыс­ли­ли, что об­ва­лил­ся ку­пол хра­ма, и с ве­ли­ким тре­пе­том при­бе­жа­ли, за­жгли све­чи и во­шли в храм. По­дой­дя же к ра­ке с мо­ща­ми свя­то­го, уви­де­ли, что она вся разо­шлась свер­ху до­ни­зу и из нее ис­хо­дит неска­зан­ный аро­мат, ко­то­рым на­пол­ни­лась вся цер­ковь Бо­жия, так что все, обо­няя аро­мат бла­го­да­ти Бо­жи­ей, вос­пе­ли хва­лу Гос­по­ду, во­ве­ки пре­воз­но­си­мо­му.

В то вре­мя был на пре­сто­ле свя­то­го от­ца на­ше­го Сав­вы прео­свя­щен­ный ар­хи­епи­скоп Сав­ва П. Он об­лек­ся в свя­ти­тель­ские одеж­ды и со все­чест­ны­ми из­бран­ны­ми мо­на­ха­ми, иере­я­ми, диа­ко­на­ми, взяв ка­ди­ла и све­тиль­ни­ки, с бо­же­ствен­ны­ми пес­но­пе­ни­я­ми при­шел к ра­ке с мо­ща­ми свя­то­го и по­ве­лел ее от­крыть. От­ко­пав гроб, уви­де­ли невы­ра­зи­мую бла­го­дать Бо­жию, ко­то­рая свер­ши­лась над прео­свя­щен­ным, и, взяв его свя­тые мо­щи, по­ло­жи­ли их в из­бран­ном ков­че­ге, так что они ле­жа­ли на ви­ду всех вхо­дя­щих в свя­тую цер­ковь Пет­ра и Пав­ла, где на­хо­дят­ся и те­перь. Так про­сла­вил­ся свя­той Ар­се­ний, мно­гие чу­де­са со­тво­рив и по­прав на­чаль­ни­ка зло­бы и вра­га ро­да че­ло­ве­че­ско­го.

Пер­вое чу­до он со­тво­рил, явив­шись неко­му мо­на­ху, ко­то­рый был в до­ме свя­тых апо­сто­лов, уми­рая от тяж­кой бо­лез­ни гор­ла, так что лю­ди удив­ля­лись, го­во­ря: «Как он мо­жет жить с та­кой лю­той бо­лез­нью?» По­сколь­ку же об­ре­ли мо­щи прео­свя­щен­но­го с ве­ли­ким тор­же­ством и хо­те­ли по­ло­жить в ки­вот со сла­вой, то со­бра­лось неис­чис­ли­мое мно­же­ство лю­дей для ли­це­зре­ния се­го пре­див­но­го чу­да и бы­ло ве­ли­кое сла­во­сло­вие в хра­ме Бо­жи­ем. И сей боль­ной мо­нах при­пал к мо­щам свя­то­го Ар­се­ния, це­ло­вал их с лю­бо­вию и, горь­ко пла­ча, го­во­рил: «Угод­ни­че Бо­жий, свя­ти­те­лю Хри­стов Ар­се­ние! Сми­луй­ся на­до мною, греш­ным, угне­тен­ным сво­и­ми тяж­ки­ми гре­ха­ми! Ты име­ешь дерз­но­ве­ние ко Хри­сту и про­слав­лен Им, так что мо­жешь ис­це­лять немо­щи на­ши! По­то­му мо­лю те­бя, уми­ло­сер­дись на­до мною и ис­це­ли от лю­той бо­лез­ни, объ­яв­шей ме­ня!»

В тот же миг, как в неко­ем сон­ном ви­де­нии, про­шла его немощь и при­шла к нему си­ла, так что, лишь кос­нув­шись свя­тых мо­щей, он ура­зу­мел, что ему да­ро­ва­но ис­це­ле­ние, и вос­клик­нул гром­ким го­ло­сом: «Бла­го­да­рю те­бя, гос­по­дине мой свя­тый, что чрез те­бя по­лу­чил я ис­це­ле­ние от мо­ей лю­той бо­лез­ни! По­се­му сла­во­слов­лю и по­кло­ня­юсь ве­ли­чию свя­то­сти тво­ей!»

И все ви­дев­шие это пре­див­ное чу­до вос­пе­ли хва­лу все­ми­ло­сти­во­му Бо­гу, про­сла­вив­ше­му по­сле смер­ти Сво­е­го свя­ти­те­ля чу­де­са­ми. С то­го вре­ме­ни раз­лич­ные чу­де­са ста­ли со­вер­шать­ся от его свя­тых мо­щей, и во мно­гих кра­ях узна­ли о про­слав­ле­нии свя­то­го, и на­ро­ды из раз­ных мест при­хо­ди­ли по­кло­нять­ся его чест­ным мо­щам.

Неко­то­рый юно­ша, о ко­то­ром го­во­ри­ли, что он из Срем­ской зем­ли, был нем и глух, имея некую неиз­вест­ную бо­лезнь внут­ри, так что все те­ло его ис­сох­ло, вид­ны бы­ли толь­ко су­хие ко­сти с жи­ла­ми, об­тя­ну­тые по­чер­нев­шей ко­жей. Услы­шав о чу­до­тво­ре­ни­ях свя­то­го Ар­се­ния, он при­был в дом свя­тых апо­сто­лов и здесь про­вел мно­го вре­ме­ни, не от­хо­дя от ра­ки с мо­ща­ми свя­то­го. Ожи­дая про­ще­ния, взды­хая с го­ря­чи­ми сле­за­ми из глу­би­ны сер­деч­ной, он внут­ренне мо­лил­ся об ис­це­ле­нии и ни­ко­гда не опаз­ды­вал на бо­го­слу­же­ние. Од­на­жды, как все­гда, не от­хо­дя от ра­ки с мо­ща­ми свя­то­го, он мо­лил­ся на бо­го­слу­же­нии. Ко­гда же за­вер­ши­лась ве­чер­ня, то мо­на­хи вы­шли из хра­ма для пе­ния мо­леб­но­го ка­но­на, а боль­ной остал­ся один у мо­щей. То­гда по­сле сво­ей обыч­ной мо­лит­вы свя­то­му он вдруг вы­шел у всех на гла­зах из хра­ма и ска­зал ду­хо­вен­ству: «Про­сти­те ме­ня, греш­но­го, гос­по­да мои, свя­тые от­цы, ибо сей­час я при­нял про­ще­ние и ис­це­ле­ние по мо­лит­вам прео­свя­щен­но­го!» И все, ви­дев­шие столь див­ное чу­до свя­то­го, воз­да­ли мно­гую хва­лу и ве­ли­кое бла­го­да­ре­ние Гос­по­ду. Вой­дя же в храм, учи­ни­ли Три­свя­тое и бо­же­ствен­ное пе­ние у ра­ки с чест­ны­ми мо­ща­ми. Ис­це­лен­ный, про­ве­дя немно­го вре­ме­ни в мо­на­сты­ре для укреп­ле­ния те­ла, ото­шел в дом свой, ра­ду­ясь. И на­ча­ли непре­стан­но умно­жать­ся чу­де­са от мо­щей по во­ле Бо­жи­ей и же­ла­нию свя­то­го Ар­се­ния.

Во вре­мя прео­свя­щен­но­го ар­хи­епи­ско­па Ев­стра­тия I ко дню па­мя­ти свя­то­го был ве­ли­кий недо­ста­ток ви­на в до­ме свя­тых апо­сто­лов. Ар­хи­епи­скоп Ев­стра­тий скор­бел из-за это­го оску­де­ния и, при­звав ключ­ни­ка, спро­сил его, не най­дет­ся ли хо­тя бы немно­го ви­на. Ключ­ник от­ве­чал: «Бог, ви­дя­щий серд­ца каж­до­го, зна­ет, что нет ни­че­го». Прео­свя­щен­ный же воз­звал: «Бог – бо­га­тый ми­ло­стью, на­сы­тив­ший пя­тью хле­ба­ми пять ты­сяч, а по­том и семь ты­сяч на­сы­тив­ший и пре­тво­рив­ший во­ду в ви­но в Кане Га­ли­лей­ской – да явит сей­час неска­зан­ное ве­ли­чие си­лы Сво­ей по мо­лит­вам угод­ни­ка Сво­е­го в про­слав­ле­ние его име­ни!»

Во вре­мя все­нощ­но­го бде­ния все, что сле­ду­ет по чи­ну цер­ков­но­му, бы­ло со­вер­ше­но, и, ко­гда взо­шло солн­це, ар­хи­епи­скоп Ев­стра­тий го­то­вил­ся со­вер­шить Бо­же­ствен­ную ли­тур­гию со все­чест­ны­ми иере­я­ми и диа­ко­на­ми, как и по­до­ба­ет в день па­мя­ти бла­жен­но­го свя­ти­те­ля Ар­се­ния. То­гда па­ра­екк­ли­си­арх по­шел к ключ­ни­ку, дабы за­брать ви­но в цер­ковь для бо­го­слу­же­ния, и ко­гда оба во­шли в клеть, то ключ­ник по­до­шел к од­ной из боль­ших бо­чек, где ра­нее дер­жа­ли ви­но, и на­шел ее пол­ной ви­на до са­мо­го вер­ха.

Ужас­нув­шись от та­ко­го зре­ли­ща, он при­шел к прео­свя­щен­но­му и рас­ска­зал ему и все­му со­бо­ру ду­хо­вен­ства об этом чу­де: «Ко­гда я во­шел в клеть, чтобы взять ви­но для хра­ма Бо­жи­его, то на­шел од­ну боль­шую боч­ку, ко­то­рая ра­нее бы­ла пу­ста, пол­ной ви­на до са­мо­го вер­ха!» Услы­шав об этом, прео­свя­щен­ный и весь со­бор до­ма Ста­со­ва воз­дал бла­го­да­ре­ние Бо­гу и Его свя­то­му Ар­се­нию, про­слав­лен­но­му свы­ше та­ки­ми чу­де­са­ми. В тот день учи­ни­ли ве­ли­кий празд­ник, и воз­ве­се­ли­лись ду­хов­но и те­лес­но все лю­ди, со­брав­ши­е­ся здесь, про­слав­ляя день па­мя­ти свя­то­го.

В то вре­мя, ко­гда на пре­сто­ле свя­то­го Сав­вы был прео­свя­щен­ный ар­хи­епи­скоп Иа­ков, при­шли два мо­на­ха из Гре­ции в дом свя­тых апо­сто­лов как дру­зья, воз­лю­бив­шие жизнь ино­че­скую. По­дой­дя к прео­свя­щен­но­му, они ска­за­ли: «Мо­лим твою свя­тость, да дашь нам ме­сто для пре­бы­ва­ния в уеди­не­нии, ибо мы при­вык­ли к это­му и не мо­жем жить вме­сте с бра­ти­ей». Прео­свя­щен­ный внял их про­ше­нию и на­шел ме­сто для их пре­бы­ва­ния – пе­ще­ру в ска­ле, на­зы­ва­е­мую Ко­т­ру­ли­ца, близ ре­ки Быст­ри­ца, и за­по­ве­дал обу­стро­ить ее так, как им бы­ло нуж­но. Ко­гда все бы­ло за­вер­ше­но, они по­се­ли­лись там, пи­та­ясь из мо­на­сты­ря свя­тых апо­сто­лов. На каж­дый же празд­ник они при­хо­ди­ли в мо­на­стырь и так в ве­ли­ком по­движ­ни­че­стве про­ве­ли мно­гие го­ды.

На­чаль­ник зло­бы и враг ро­да че­ло­ве­че­ско­го по­за­ви­до­вал им и од­на­жды вверг млад­ше­го в некий неодо­ли­мый ужас, так что он по­бе­жал в го­ру, как буд­то го­ни­мый бе­сом. Со­брат его, уви­дев, что про­ис­хо­дит, стал его до­го­нять, чтобы удер­жать, на­стиг его на го­ре и, с тру­дом свя­зав, при­вел в мо­на­стырь свя­тых апо­сто­лов с ве­ли­ки­ми уси­ли­я­ми, по­сто­ян­но бо­рясь в пу­ти, чтобы тот не вы­рвал­ся и опять не по­бе­жал в го­ру.

На­род, уви­дев это, взял боль­но­го мо­на­ха и ввел внутрь хра­ма, где, по­мо­лив­шись Гос­по­ду, его по­ма­за­ли свя­тым мас­лом и да­ли ему пить во­ду, от кре­ста бла­го­слов­лен­ную. А стар­ший со­брат это­го мо­на­ха при­вел несчаст­но­го к ра­ке мо­щей свя­то­го от­ца на­ше­го Ар­се­ния и с силь­ным пла­чем, уда­ря­ясь го­ло­вой сво­ей в по­кло­нах, го­во­рил: «Свя­тый Хри­стов! По­смот­ри на мо­е­го дру­га, как он страш­но му­чит­ся из-за за­ви­сти лу­ка­во­го! Но знаю, что ты име­ешь власть по­беж­дать его на­па­де­ния и си­лою Свя­то­го Ду­ха, Ко­то­рый по­се­лил­ся в те­бе, про­сти и ис­це­ли мо­е­го воз­люб­лен­но­го бра­та и дру­га! Я бу­ду здесь, у ра­ки тво­ей, и умру с ним, ес­ли его не ис­це­лишь!»

Тот­час же на гла­зах у всех боль­ной упал ря­дом с мо­ща­ми свя­то­го и как мерт­вый про­ле­жал здесь мно­го ча­сов, а за­тем вско­чил и про­из­нес: «Свя­той Ар­се­ний сде­лал ме­ня здо­ро­вым!» За­тем ис­це­лен­ный на­чал хо­дить по хра­му и кла­нять­ся свя­тым ико­нам, бла­го­да­ря свя­то­го Ар­се­ния. По­лу­чив ис­це­ле­ние, он со сво­им со­бра­том про­был в мо­на­сты­ре ма­лое вре­мя, и за­тем оба сно­ва вер­ну­лись в ме­сто сво­е­го по­движ­ни­че­ства, ра­ду­ясь о Гос­по­де.

Ко­гда рас­про­стра­ни­лись ве­сти о мно­же­стве чу­дес свя­то­го Ар­се­ния, то, услы­шав об этом, при­шла в дом свя­тых апо­сто­лов од­на жен­щи­на, ру­ка ко­то­рой ссох­лась и врос­ла внутрь те­ла. День и ночь она мо­ли­лась пе­ред свя­той цер­ко­вью. Ко­гда вхо­ди­ли все­чест­ные мо­на­хи со мно­гим на­ро­дом в храм Бо­жий, она па­да­ла ниц и про­си­ла их: «Свя­тые мои гос­по­да, по­мо­ли­тесь за ме­ня, греш­ную!» Мно­го вре­ме­ни она про­бы­ла в этом мо­на­сты­ре, умо­ляя о про­ще­нии гре­хов и ис­це­ле­нии. Од­на­жды во вре­мя Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии, ко­гда ду­хо­вен­ство с на­ро­дом бы­ли в хра­ме, эта жен­щи­на во­шла в цер­ковь и вста­ла ря­дом с мо­ща­ми свя­то­го и на­ча­ла мо­лить­ся с пла­чем. Во вре­мя чте­ния иере­ем Свя­то­го Еван­ге­лия она упа­ла, и по­ду­ма­ли, что это от уста­ло­сти и скор­би. По­дой­дя, хо­те­ли по­мочь ей под­нять­ся, но она бы­ла как мерт­вая, так что ее оста­ви­ли ле­жать у мо­щей до за­вер­ше­ния ли­тур­гии. Ко­гда на­ча­ли вы­хо­дить из хра­ма, она вста­ла, бла­го­да­ря Бо­га, Вла­ды­ку всех, и Его угод­ни­ка свя­то­го Ар­се­ния.

Спро­си­ли ее от­цы: «Ви­де­ла ли ты ка­кое-ни­будь ви­де­ние?» Она от­ве­ча­ла: «Про­сти­те, гос­по­да мои, я ви­де­ла со­всем немно­го. На­хо­дясь как бы во сне, я уви­де­ла, что ко мне по­до­шел некий ве­ли­че­ствен­ный муж в свя­ти­тель­ских ри­зах, так что я убо­я­лась. Он же взял ме­ня за боль­ную ру­ку и под­нял, го­во­ря: "Встань!" Под­няв­шись, я уви­де­ла, что ис­це­ли­лась от сво­ей бо­лез­ни».

Уви­дев это чу­до свя­то­го Ар­се­ния, про­сла­ви­ли бла­го­де­те­ля всех Бо­га. Ис­це­лен­ная жен­щи­на от­пра­ви­лась до­мой с та­кой же здо­ро­вой ру­кой, как и дру­гая. Бог ведь не за­бы­ва­ет тру­дов Сво­их ра­бов, ко­то­рые Ему слу­жат в этой вре­мен­ной жиз­ни. И по­сле смер­ти Он воз­ве­ли­чи­ва­ет их па­мять, так что и су­хие ко­сти пра­вед­ни­ков при­но­сят ис­це­ле­ния боль­ным. Та­ким об­ра­зом Гос­подь про­сла­вил и свя­то­го Ар­се­ния.

Да­ро­ван­ный ему Бо­гом пре­стол свя­то­го Сав­вы он дер­жал трид­цать лет, и за его ве­ли­кие тру­ды и по­дви­ги при­ба­вил ему Бог к это­му сро­ку еще три го­да. Его пре­став­ле­ние вспо­ми­на­ет­ся в ок­тяб­ре ме­ся­це, в 28-й день. Гос­по­ду на­ше­му Иису­су Хри­сту сла­ва и честь и по­кло­не­ние со От­цем и Пре­свя­тым Ду­хом и ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Пре­ди­слав, бу­ду­щий ар­хи­епи­скоп Сав­ва II, ро­дил­ся око­ло 1200 го­да и был чет­вер­тым сы­ном свя­то­го серб­ско­го ко­ро­ля Сте­фа­на Пер­во­вен­чан­но­го. В то вре­мя как его стар­шие бра­тья Ра­до­слав, Вла­ди­слав и Урош по оче­ре­ди вла­де­ли Сер­би­ей, Пре­ди­слав, пре­не­бре­гая мир­ской вла­стью и ве­ли­чи­ем, от юно­сти по­сле­до­вал по сто­пам сво­е­го дя­ди – свя­ти­те­ля Сав­вы.

Как и его пред­ше­ствен­ни­ки на пер­во­свя­ти­тель­ском пре­сто­ле Серб­ской Церк­ви, он сна­ча­ла под­ви­зал­ся в мо­на­сты­ре Хи­лан­дар на Афоне, от­ку­да со­вер­шил па­лом­ни­че­ство на Свя­тую зем­лю. «В Иеру­са­лим бо ше­ство­вав по­кло­ни­ти­ся Гро­бу Гос­под­ню и ви­де­тель бы­ти всем страс­тем Его. Та­мо бо мно­го вре­ме пре­про­во­див и па­ки воз­вра­ти­ся», – го­во­рит­ся в его жи­тии.

Со вре­ме­нем хи­лан­дар­ский мо­нах Сав­ва был из­бран епи­ско­пом Холм­ским с ка­фед­рой в Стоне. От­сю­да он впо­след­ствии пе­ре­нес епи­скоп­скую ре­зи­ден­цию в цер­ковь свя­то­го Пет­ра на Ли­ме. Из­вест­но, что по­сле втор­же­ния бол­гар и ра­зо­ре­ния церк­ви свя­то­го Пет­ра со­сто­ял­ся со­бор, на ко­то­ром вме­сте с ко­ро­лем Уро­шем и ар­хи­епи­ско­пом Ар­се­ни­ем при­сут­ство­вал и Холм­ский епи­скоп Сав­ва. Точ­ная да­та это­го со­бо­ра неиз­вест­на, но упо­ми­на­ние о нем со­дер­жит­ся в Лим­ской гра­мо­те, от­но­ся­щей­ся к пе­ри­о­ду с 1254 по 1263 гг.

По­сле пре­став­ле­ния свя­ти­те­ля Ар­се­ния (1233–1263) свя­той Сав­ва был из­бран тре­тьим по сче­ту Серб­ским ар­хи­епи­ско­пом и оста­вал­ся у цер­ков­но­го кор­ми­ла в те­че­ние се­ми лет до са­мой сво­ей бла­жен­ной кон­чи­ны. По сло­вам сво­е­го био­гра­фа, Сав­ва II имел осо­бое по­пе­че­ние о со­блю­де­нии древ­них пра­вил «свя­тых апо­сто­лов и бо­го­нос­ных от­цов» и управ­лял Серб­ской Цер­ко­вью с ве­ли­кой пре­дан­но­стью и лю­бо­вью. Он ни­ко­гда не за­бы­вал о том, что обя­за­тель­но бу­дет нести от­вет за дан­ный ему та­лант и неослаб­но за­бо­тил­ся о Бо­гом да­ро­ван­ной ему пастве ста­да Хри­сто­ва.

Свя­ти­тель ото­шел ко Гос­по­ду 8 фев­ра­ля 1271 го­да в Пе­чи и был по­хо­ро­нен здесь же в хра­ме Свя­тых апо­сто­лов. Нетлен­ные мо­щи свя­то­го ис­то­ча­ли бла­го­уха­ние и по­да­ва­ли ис­це­ле­ния при­те­ка­ю­щим к ним.

Жи­тие свя­ти­те­ля Сав­вы II при­над­ле­жит пе­ру од­но­го из уче­ни­ков Да­ни­и­ла Стар­ше­го и бы­ло со­став­ле­но до 1330 го­да. В жи­тии го­во­рит­ся, что мо­щи свя­то­го по­чи­ва­ют в Пе­чи, «иде­же все­леп­но и еже­час­но по­ми­на­ет­ся до­ныне, и есть па­мять его пре­став­ле­ния ме­ся­ца фев­ра­ля в вось­мой день». В 1861 го­ду мит­ро­по­лит Серб­ский Ми­ха­ил (Йо­ва­но­вич) со­ста­вил и из­дал служ­бу это­му свя­то­му.

На фрес­ках в мо­на­сты­рях Сту­де­ни­ца, Ари­лье, Со­по­ча­ны и Ора­хо­ви­ца со­хра­ни­лись изо­бра­же­ния свя­ти­те­ля Сав­вы II, а в Печ­ском мо­на­сты­ре над его гроб­ни­цей на­хо­дит­ся изо­бра­же­ние его успе­ния. Лик это­го свя­то­го мы так­же на­хо­дим в ло­зе Нема­ни­чей в Гра­ча­ни­це, Пе­чи и Де­ча­нах. Па­мять свя­то­го празд­ну­ет­ся 8/21 фев­ра­ля.

См. также: Память святителя Саввы II, архиепископа Сербского. Иером. Макарий Симонопетрский


Ли­те­ра­ту­ра

Ар­хи­епи­скоп Да­ни­ло и дру­ги. Жи­во­ти краљева и ар­хи­епи­ско­па срп­ских. За­греб, 1866

Ар­хи­манд­рит др Jустин По­по­вић. Жи­тиjа Све­тих за феб­ру­ар. Ваљево, 1991.

Ми­ле­ус­ниħ С., Све­ти Ср­би. Но­ви Сад: Про­ме­теj, 2000.

Сав­ва (Ву­ко­виħ), епи­скоп Шу­ма­диjски. Срп­ски jeрар­си: од де­ве­тог до два­де­се­тог ве­ка. Бео­град: Ев­ро; Под­го­ри­ца: Уни­рекс; Кра­гуjевац: Ка­ле­ниħ, 1996.

Святитель Евстафий, архиепископ Сербский, жил во второй половине XIII века, при короле Сербском Стефане Уроше II Милутине, правившем Сербией с 1262 по 1320 год.

Родился он в Будимильской области в благочестивой христианской семье, где и получил духовное воспитание. Отличаясь незаурядными способностями, юный Евстафий был отдан родителями на обучение «книжной премудрости». Особенно прилежно он изучал Священное Писание, совершенствуясь в благочестии и добродетели.

Пострижение и иноческий чин он принял в монастыре Архангела Михаила, который находится в области Зетской в Черногории. Вел строгую подвижническую жизнь. От урочной своей монастырской доли в пище и одежде благотворил нищим.

Оттуда он предпринял путешествие в Иерусалим для поклонения святому Гробу Господню. На обратном пути он посетил Святую Гору Афон и поселился там в сербском монастыре Пресвятой Богородицы Хиландарском, построенном святым Симеоном, в мире – великим Сербским жупаном Стефаном Неманей, и сыном его святителем Саввой..

Преподобный Евстафий приобрел всеобщую известность и любовь как строгий подвижник и добрый учитель и был возведен в сан игумена монастыря.

Через несколько лет его рукоположили во епископа Зетской епархии. Тогда святитель и вернулся на родину. Богатый духовный опыт и иноческая жизнь снискали ему любовь соотечественников, и святитель Евстафий был избран на престол архиепископов Сербских, преемников святого Саввы. Семь лет святитель Евстафий управлял Сербской Церковью и мирно скончался около 1285 года. Тело его было погребено в монастыре Жидоча, позднее оно было перенесено в Пеши (Печ) и положено в кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла.


См. так­же:

Свя­ти­тель Ни­ко­дим, ар­хи­епи­скоп Серб­ский, ода­рен­ный цер­ков­ный пи­са­тель и уче­ный бо­го­слов, по­доб­но мно­гим серб­ским ар­хи­ере­ям пер­во­на­чаль­но под­ви­зал­ся на Свя­той Го­ре Афон и был по­стри­же­ни­ком, а за­тем и игу­ме­ном (1312–1316 гг.) мо­на­сты­ря Хи­лан­дар. Хи­лан­дар­ский иеро­мо­нах Гер­ва­сий пи­шет о свя­том, что он был ро­дом «из за­пад­ной стра­ны, зем­ли Раш­ской, зо­ву­щей­ся Серб­ской».

По смер­ти Серб­ско­го ар­хи­епи­ско­па Сав­вы III свя­ти­тель Ни­ко­дим был из­бран ар­хи­епи­ско­пом «всея Серб­ския и По­мор­ския зем­ли» и в 1317 го­ду взо­шел на пред­сто­я­тель­ский пре­стол.

Свя­ти­те­лю при­над­ле­жит пе­ре­вод с гре­че­ско­го на серб­ский язык уста­ва св. Сав­вы Освя­щен­но­го. Им же вне­се­ны в си­нак­сарь да­ты упо­ко­е­ния серб­ских пра­ви­те­лей и ар­хи­епи­ско­пов для со­вер­ше­ния за­упо­кой­ных по­ми­но­ве­ний или празд­нич­ных бо­го­слу­же­ний, ес­ли они про­слав­ле­ны в ли­ке свя­тых. В сво­ем пе­ре­во­де Иеру­са­лим­ско­го ти­пи­ка Ни­ко­дим на­по­ми­на­ет, что еще свя­ти­тель Сав­ва Серб­ский хо­тел, чтобы его церк­ви устра­и­ва­лись по по­до­бию иеру­са­лим­ских хра­мов и Лав­ры Сав­вы Освя­щен­но­го. В пре­ди­сло­вии к это­му тру­ду он го­во­рит: «Все­мо­гу­щий Бог, зна­ю­щий немощь на­шу, по­да­ет си­лу ду­хов­ную, ес­ли мы пер­вы­ми са­ми по­ка­жем труд». В од­ном при­ме­ча­нии, от­но­ся­щем­ся к 1319 го­ду, свя­той ука­зы­ва­ет, что бе­рет­ся за пе­ре­вод ти­пи­ка, ис­пол­няя за­ве­ща­ние са­мо­го свт. Сав­вы, и за­клю­ча­ет свое на­став­ле­ние сле­ду­ю­щи­ми сло­ва­ми: «Мо­лю тех, кто при­дет по­сле ме­ня, за­вер­шить то, что оста­лось неза­вер­шен­ным ра­ди мо­ей крат­ковре­мен­ной жиз­ни».

Еще бу­дучи игу­ме­ном Хи­лан­да­ра, бла­жен­ный Ни­ко­дим по же­ла­нию ко­ро­лей Ми­лу­ти­на и Дра­гу­ти­на и все­го со­бо­ра Серб­ской зем­ли от­пра­вил­ся в Кон­стан­ти­но­поль к пат­ри­ар­ху Ни­ко­ну и им­пе­ра­то­ру Ан­д­ро­ни­ку для то­го, чтобы спо­соб­ство­вать при­ми­ре­нию враж­ду­ю­щих бра­тьев. Свя­ти­тель в сане ар­хи­епи­ско­па сто­ял во гла­ве по­соль­ства Хи­лан­дар­ско­го мо­на­сты­ря, при­быв­ше­го в Сер­бию про­сить ко­ро­ля Ми­лу­ти­на о про­ще­нии и воз­вра­ще­нии из ссыл­ки его сы­на – Сте­фа­на Де­чан­ско­го. Об этом со­об­ща­ет цер­ков­ный пи­са­тель ар­хи­епи­скоп Да­ни­ил II, то­же при­ни­мав­ший уча­стие в де­ле при­ми­ре­ния. «А сей прео­свя­щен­ный, – пи­шет он о свя­том Ни­ко­ди­ме, – во­ис­ти­ну имел дерз­но­ве­ние… при­сту­пив к нему, на­чал го­во­рить слад­кие и бла­го­ра­зум­ные сло­ва, ко­то­ры­ми воз­мож­но бы­ло ве­ли­кий гнев его яро­сти обер­нуть на кро­тость, что и про­изо­шло».

6 ян­ва­ря 1321 го­да свт. Ни­ко­дим ко­ро­но­вал Сте­фа­на Уро­ша III Де­чан­ско­го ко­ролев­ской ко­ро­ной. Ге­ор­гий Цам­блак так пи­шет об этом со­бы­тии: «И встре­тил его свя­ти­тель­ство­вав­ший в ту по­ру то­гдаш­ний ар­хи­епи­скоп, зван­ный Ни­ко­дим… с ве­ли­кой ра­до­стью и цар­ски­ми по­че­стя­ми. И ко­гда они бы­ли в хра­ме, ар­хи­ерей, взяв ру­ка­ми ко­ро­ну цар­ства, вен­чал ей гла­ву его, явив его как со­вер­шен­но­го ца­ря…».

Свя­ти­тель Ни­ко­дим был кти­то­ром хра­ма св. Ди­мит­рия в Печ­ской пат­ри­ар­хии и хра­ма свт. Сав­вы Серб­ско­го у Ли­зи­цы. Он вос­ста­но­вил мо­на­стырь Жи­чу и осо­бо по­за­бо­тил­ся о кел­лии свя­то­го Сав­вы в Ко­рее на Афоне. Свя­ти­тель оста­вил за­ве­ща­ние о том, чтобы серб­ские ар­хи­епи­ско­пы до­став­ля­ли этой ке­ллии все, что опре­де­лил неко­гда сам свя­той Сав­ва.

Ис­кренне пре­дан­ный Хри­сто­ву уче­нию и сво­е­му на­ро­ду, свя­ти­тель был непри­ми­ри­мым бор­цом про­тив лже­уче­ний и ере­сей, в первую оче­редь бо­го­миль­ской. В по­свя­щен­ной ему служ­бе, со­став­лен­ной меж­ду 1404 и 1412 гг. епи­ско­пом Мар­ком, со­об­ща­ет­ся о том, что свя­ти­тель вел острую борь­бу с ере­ти­ка­ми, и в том чис­ле с ла­ти­ня­на­ми. Гим­но­граф упо­доб­ля­ет свя­ти­те­ля се­ки­ре, по­се­ка­ю­щей на­ме­ре­ния ере­ти­ков, при­хо­дя­щих из ино­пле­мен­ных на­ро­дов.

Био­граф свя­ти­те­ля со­об­ща­ет, что он был ар­хи­епи­ско­пом «толь­ко во­семь лет сво­ей крат­ковре­мен­ной жиз­ни» и ото­шел ко Гос­по­ду срав­ни­тель­но неста­рым еще че­ло­ве­ком. Это про­изо­шло 11 мая 1324 го­да. Мо­щи свя­ти­те­ля Ни­ко­ди­ма бы­ли по­ло­же­ны в хра­ме св. Ди­мит­рия в Пе­че. Точ­ная да­та их об­ре­те­ния неиз­вест­на, но уже в 1391 го­ду они бы­ли по­ме­ще­ны в спе­ци­аль­ный ков­чег. Про­слав­ле­ние Ни­ко­ди­ма в ли­ке свя­тых про­изо­шло до­воль­но ра­но. Так же ра­но по­яви­лось цер­ков­ное по­чи­та­ние это­го свя­то­го на Ру­си. Изо­бра­же­ния свт. Ни­ко­ди­ма мож­но встре­тить на фрес­ках в мо­на­сты­ре Мо­ра­ча, хра­ме свт. Ни­ко­лая под Мо­ра­чей и в мо­на­сты­ре Ора­хо­ви­ца.

Иеро­мо­нах Иг­на­тий (Ше­ста­ков)

Свя­той серб­ский ар­хи­епи­скоп Да­ни­ил жил в са­мое слав­ное вре­мя древ­ней Сер­бии. Бла­го­род­но­го ро­да, юно­шей он рос при дво­ре серб­ско­го кра­ля Сте­фа­на Уро­ша Ми­лу­ти­на. Тай­но бе­жав от цар­ско­го дво­ра, при­шел в Кон­чуль­ский мо­на­стырь свя­то­го Ни­ко­лая на ре­ке Иб­ре, где и был по­стри­жен в ино­че­ский чин. Он рев­ност­но вы­пол­нял ино­че­ские обе­ты, пре­да­ва­ясь бде­нию, бо­го­мыс­лию и непре­стан­ной мо­лит­ве. Мо­лит­ва, сле­зы уми­ле­ния и по­ка­я­ния, пост и дру­гие по­дви­ги ско­ро сде­ла­ли его об­раз­цом для ино­ков. При­зван­ный ар­хи­епи­ско­пом Ев­ста­фи­ем II, был по­свя­щен им в иеро­мо­на­ха и удер­жан в мо­на­сты­ре Жи­че. Да­ни­ил от­ли­чал­ся кра­со­тою ли­ца и пре­крас­ным го­ло­сом. Ду­хов­ным со­бо­ром он был из­бран игу­ме­ном Хи­лан­дар­ско­го мо­на­сты­ря. Сверх ду­хов­ных по­дви­гов, игу­ме­ну Да­ни­и­лу при­шлось со­вер­шать по­дви­ги внеш­ней борь­бы, за­щи­ты оби­те­ли от раз­бой­ни­ков, опу­сто­шав­ших то­гда Свя­тую Го­ру. По вос­ста­нов­ле­нии ми­ра он оста­вил игу­мен­ство в Хи­лан­да­ре и уда­лил­ся в Ка­рею, в скит свя­то­го Сав­вы. Поз­же был епи­ско­пом Холм­ским (в ны­неш­ней Гер­це­го­вине), а за­тем – ар­хи­епи­ско­пом всех серб­ских и по­мор­ских зе­мель. Осо­бен­но мно­го тру­дов и за­бот свя­ти­тель Да­ни­ил по­ло­жил на устрой­ство и укра­ше­ние церк­вей в двух ар­хи­епи­скоп­ских ка­фед­раль­ных мо­на­сты­рях, в Жи­че и Пе­чи. В раз­ных ме­стах Сер­бии, как то: в кре­по­сти Ма­гли­че, в ме­стеч­ках Ели­це, Ли­зи­це и дру­гих он по­стро­ил и воз­об­но­вил мно­го церк­вей, мо­на­сты­рей и дру­гих цер­ков­ных зда­ний. За­бо­тил­ся и об устрой­стве хо­зяйств для обес­пе­че­ния раз­лич­ных цер­ков­ных учре­жде­ний. Зна­ме­нит он не толь­ко как бла­го­че­сти­вый по­движ­ник, цер­ков­ный и го­судар­ствен­ный де­я­тель, но и как пи­са­тель. Вре­мя прав­ле­ния ар­хи­епи­ско­па Да­ни­и­ла бы­ло луч­шим вре­ме­нем как внут­рен­не­го, так и внеш­не­го про­цве­та­ния Серб­ской Церк­ви.


См. так­же: "Жи­тие свя­то­го Да­ни­и­ла, ар­хи­епи­ско­па Серб­ско­го" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

Свя­щен­но­му­че­ник Гав­ри­ил (Рай­ич) взо­шел на пат­ри­ар­ший пре­стол в тя­же­лое для Серб­ской Церк­ви вре­мя ту­рец­ко­го вла­ды­че­ства. Он сто­ял у кор­ми­ла Церк­ви с 1648 по 1655 гг., за­бо­тясь о вве­рен­ном ему ста­де сло­вес­ных овец. Бла­жен­ный Гав­ри­ил при­ла­гал нема­ло тру­дов для укреп­ле­ния цер­ков­но­го по­ряд­ка и ми­ра. Од­на­ко со вре­ме­нем по­ло­же­ние Церк­ви ста­ло ухуд­шать­ся. «С од­ной сто­ро­ны, – пи­шет пре­по­доб­ный Иустин (По­по­вич), – бы­ли ту­рец­кие вла­сти, тво­рив­шие раз­лич­ные на­си­лия и тре­бо­вав­шие от Церк­ви огром­ной по­да­ти, а с дру­гой сто­ро­ны – силь­ная ка­то­ли­че­ская про­па­ган­да, ко­то­рая через пап­ских «мис­си­о­не­ров» пы­та­лась в Сер­бии, как и сре­ди дру­гих пра­во­слав­ных на­ро­дов на Бал­ка­нах, по­се­ять се­ме­на унии».

В 1649 го­ду свя­ти­тель по­се­тил Кон­стан­ти­но­поль для упла­ты по­ло­жен­ной по­да­ти и под­твер­жде­ния сво­е­го ар­хи­пас­тыр­ско­го по­ло­же­ния. Ис­пол­няя свой пас­тыр­ский долг, пат­ри­арх Гав­ри­ил объ­ез­жал от­да­лен­ные угол­ки серб­ских зе­мель. Так в 1650–1651 гг. он со­вер­шил мно­го мис­си­о­нер­ских по­ез­док, по­учая на­род За­ко­ну Бо­жию и укреп­ляя в ве­ре от­цов, чтобы пра­во­слав­ная паства мог­ла твер­до про­ти­во­сто­ять дав­ле­нию рим­ской про­па­ган­ды. Пат­ри­арх по­се­щал наи­бо­лее от­да­лен­ные серб­ские зем­ли к се­ве­ру от Ду­ная, где уни­ат­ское вли­я­ние бы­ло осо­бен­но ве­ли­ко.

В 1653 го­ду свя­ти­тель по­бы­вал в Ва­ла­хии и Мол­да­вии, где на неко­то­рое вре­мя за­дер­жал­ся у во­е­во­ды Ма­тии Ба­са­ра­ба, вы­пол­няя воз­ло­жен­ную на него по­ли­ти­че­скую мис­сию: Серб­ский пат­ри­арх со­дей­ство­вал при­ми­ре­нию Ма­тии Бе­са­ра­ба с гет­ма­ном Бог­да­ном Хмель­ниц­ким. Да­лее пат­ри­арх про­дол­жил путь в еди­но­вер­ную Рос­сию и в се­ре­дине 1654 го­да при­был в Моск­ву, где ему был ока­зан ра­душ­ный при­ем. Глав­ной це­лью по­езд­ки свя­ти­те­ля был сбор ми­ло­сты­ни для мно­го­стра­даль­ной Серб­ской Церк­ви. Ле­то­пи­сец от­ме­ча­ет, что в то вре­мя на­блю­да­лось ве­ли­кое оску­де­ние, и в серб­ских церк­вях и мо­на­сты­рях недо­ста­ва­ло необ­хо­ди­мой бо­го­слу­жеб­ной утва­ри.

По­ми­мо сбо­ра ми­ло­сты­ни, пат­ри­арх имел и еще од­но на­ме­ре­ние. В Москве он хо­тел на­пе­ча­тать при­ве­зен­ный им «Ти­пик. Из­бра­ние мно­гое от трид­ца­ти че­ты­рех книг на ла­тин­скую ересь» Со­лун­ско­го мит­ро­по­ли­та Ни­ла Ка­ва­си­лы. Свя­ти­тель осо­зна­вал на­сущ­ную необ­хо­ди­мость в кни­ге, где бы по­дроб­но рас­смат­ри­ва­лись раз­лич­ные по­ле­ми­че­ские во­про­сы. В Москве серб­ско­го свя­ти­те­ля два­жды при­ни­мал царь Алек­сей Ми­хай­ло­вич, а с пат­ри­ар­хом Ни­ко­ном у него сло­жи­лись близ­кие дру­же­ствен­ные от­но­ше­ния, и он да­же при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в Мос­ков­ском Со­бо­ре 1655 го­да.

Под дав­ле­ни­ем раз­лич­ных об­сто­я­тельств пат­ри­арх Гав­ри­ил хо­тел остать­ся в Рос­сии на­дол­го и по­слал в Сер­бию до­ве­рен­ных лиц с пред­ло­же­ни­ем об из­бра­нии для Церк­ви но­во­го пред­сто­я­те­ля. И дей­стви­тель­но, вско­ре на пат­ри­ар­ший пре­стол был воз­ве­ден пат­ри­арх Мак­сим (1655–1674). Впро­чем, позд­нее свя­ти­тель Гав­ри­ил ре­шил вер­нуть­ся к сво­ей пастве. Воз­вра­тив­шись в свое оте­че­ство, он, по-ви­ди­мо­му, опять хо­тел за­нять пат­ри­ар­ший пре­стол, но ему это не уда­лось, во мно­гом бла­го­да­ря со­про­тив­ле­нию ту­рец­ких вла­стей. Све­де­ний о даль­ней­ших об­сто­я­тель­ствах его воз­вра­ще­ния и де­я­тель­но­сти на ро­дине прак­ти­че­ски не со­хра­ни­лось.

Из­вест­но, од­на­ко, что бла­жен­ный Гав­ри­ил был об­ви­нен тур­ка­ми в из­мене и окле­ве­тан иуде­я­ми, озлоб­лен­ны­ми на него за об­ра­ще­ние неко­то­рых их со­пле­мен­ни­ков в хри­сти­ан­ство. Бы­ло рас­про­стра­не­но об­ви­не­ние, что он кре­стил ту­рок, за что пат­ри­арх был схва­чен и до­став­лен в Бру­су, где в тот мо­мент на­хо­ди­лись сул­тан и ве­ли­кий ви­зирь. Услы­шав на­го­во­ры, ви­зирь с осо­бой стро­го­стью до­про­сил пат­ри­ар­ха, и, убе­див­шись в фаль­си­фи­ка­ции, ска­зал свя­ти­те­лю:

– Те­бя об­ви­ня­ют в го­судар­ствен­ной из­мене, и по на­ше­му за­ко­ну ты дол­жен быть каз­нен. Но ес­ли ты от­ре­чешь­ся от сво­ей ве­ры и пе­рей­дешь в на­шу, я да­рую те­бе сво­бо­ду, ока­жу ве­ли­чай­шие по­че­сти, дабы ты про­во­дил жизнь во вся­ком до­воль­стве, че­сти и сла­ве.

Услы­шав эти сло­ва, бла­жен­ный пат­ри­арх Гав­ри­ил, ни­ма­ло не по­ко­ле­бав­шись, сме­ло от­ве­тил:

– Я со­вер­шен­но не ви­но­вен, и это яс­но лю­бо­му. Что же до то­го, чтобы оста­вить свою ве­ру и пе­рей­ти в ва­шу и тем из­бе­жать смер­ти, то, по­ку­да я на­хо­жусь в здра­вом уме, со­гла­сить­ся на это не смо­гу. Я го­тов пре­тер­петь с по­мо­щью Хри­ста ты­ся­чи му­че­ний и хо­тел бы уме­реть из люб­ви к Нему не один, а сот­ни раз, ес­ли бы та­кое бы­ло воз­мож­но. А по­че­сти и мни­мые вре­мен­ные бла­га, что ты су­лишь мне, пусть оста­нут­ся вам.

По­сле та­ко­го от­ве­та ис­по­вед­ник был осуж­ден на по­ве­ше­ние и пре­дан в ру­ки му­чи­те­лям, ко­то­рые ис­тя­за­ли его и под­вер­га­ли пыт­кам, на­де­ясь все же при­ну­дить от­речь­ся от Хри­ста и при­нять ис­лам. Но храб­рый во­ин Хри­стов не толь­ко тер­пел все му­че­ния с ве­ли­ким му­же­ством, но и ис­пы­ты­вал неиз­ре­чен­ную ра­дость от то­го, что удо­сто­ил­ся по­стра­дать за сво­е­го Вла­ды­ку. Ви­дя твер­дость ду­ха и непо­ко­ле­би­мость ве­ры свя­ти­те­ля, му­чи­те­ли, на­ко­нец, по­ве­си­ли его. Так в 1659 го­ду свя­той пат­ри­арх-му­че­ник Гав­ри­ил пре­дал свою свя­тую и бла­жен­ную ду­шу в ру­ки Бо­жии и ото­шел ко сво­е­му воз­люб­лен­но­му Гос­по­ду, дабы по­лу­чить от Него ве­нец в Цар­ствии Небес­ном.

Иеро­ди­а­кон Иг­на­тий (Ше­ста­ков)

Свя­ти­тель Гри­го­рий Серб­ский, епи­скоп Раш­ский (меж­ду 1 сен­тяб­ря 1303 и 31 ав­гу­ста 1304 и в 1313). Из вы­ход­ной за­пи­си из­вест­но, что в 1305 г., в прав­ле­ние ко­ро­ля Ми­лу­ти­на Уро­ша, в мо­на­сты­ре Печ Гри­го­рий пе­ре­пи­сал так на­зы­ва­е­мую Раш­скую Корм­чую для афон­ско­го мо­на­сты­ря Хи­лан­дар (Стоjано­вић. За­пи­си. Књ. 1. № 38, 40). Гри­го­рий на­звал се­бя со­бра­том хи­лан­дар­ских мо­на­хов: воз­мож­но, до хи­ро­то­нии он был на­сель­ни­ком это­го мо­на­сты­ря. Его имя так­же упо­ми­на­ет­ся на ре­з­ном се­реб­ря­ном кре­сте, вло­жен­ном в со­бор­ную цер­ковь св. апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла в Ра­се, поз­же был пе­ре­не­сен в до­ми­ни­кан­ский мо­на­стырь в Дуб­ров­ни­ке (Ра­доjичић Ђ. С. Твор­ци и де­ла ста­ре срп­ске књижев­но­сти. Ти­то­град, 1963. С. 109). Вре­мя и об­сто­я­тель­ства ка­но­ни­за­ции свя­ти­те­ля Гри­го­рия неиз­вест­ны.

Ис­точ­ник: http://www.pravenc.ru