Акафист Архангелу Божию Гавриилу

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 08 апреля (26 марта ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нный Бо́гом от все́х Небе́сных Си́л послужи́ти предве́чной та́йне спасе́ния ро́да челове́ческаго, ди́вный предстоя́телю Престо́лу Святы́я Тро́ицы, носи́телю та́йн и чуде́с Бо́жиих, Арха́нгеле Гаврии́ле, к тебе́ припа́даем и умиле́нно воспева́ем ти́: Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц и вся́ческих избра́ тя́, тайнови́дче Гаврии́ле, в пречу́днем Сове́те Святы́я Тро́ицы, да послу́жиши та́йне Боговоплоще́ния, и повеле́ бы́ти тебе́ носи́телем си́лы и чуде́с Бо́жиих. Сего́ ра́ди вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, Гаврии́ле, избра́нный Творцо́м служи́телю; Ра́дуйся, Гаврии́ле, Промышле́ния Бо́жия носи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю хва́лятся Си́лы Небе́сныя; Ра́дуйся, я́ко тебе́ сла́вят сердца́ земноро́дных.

Ра́дуйся, ве́рно послужи́вый Престо́лу Святы́я Тро́ицы; Ра́дуйся, со дру́ги свои́ми сокруши́вый и изри́нувый денни́цу.

Ра́дуйся, обличи́вый заблужде́ния того́; Ра́дуйся, из пе́рвых пе́снь Трисвяту́ю воспе́вый.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 2.

Ви́дя Творе́ц тя́ усе́рднаго и ве́рнаго служи́теля Своего́, возлюби́ тя́ и вознесе́ пред А́нгельскими чи́нми, и укрепле́нный благода́тию Его́ в свои́х вели́цех до́блестех, ты́ воспева́еши с ли́ки А́нгельскими усе́рдно Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зумом смиренному́дренно прекло́ньшеся пред та́йною непостижи́мою единосу́щности Святы́я Тро́ицы, ты́ благода́тных открове́ний прия́л еси́ неистощи́мый исто́чник благогове́йнаго тре́пета, любви́ к Творцу́, и ра́дости испо́лненный сия́еши, Арха́нгеле, пред Престо́лом Всевы́шняго, я́ко свети́льник пла́менный. О се́м благогове́йно воспева́ти дерза́ем:

Ра́дуйся, лампа́до неугаси́мая седмисве́щника вели́каго; Ра́дуйся, звездо́ светоза́рная небосво́да духо́внаго.

Ра́дуйся, первоприе́мниче Боже́ственных сия́ний; Ра́дуйся, сокро́вище Боже́ственных веле́ний.

Ра́дуйся, кла́дезь смире́ния неисчерпа́емый; Ра́дуйся, реко́, послуша́ния испо́лненная.

Ра́дуйся, я́ко ты́ у Престо́ла вы́ну пребыва́еши; Ра́дуйся, я́ко ты́ ве́лие дерзнове́ние к Бо́гу и́маши.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 3.

Си́лы Небе́сныя ра́дуются о тебе́, Арха́нгеле, и защище́нныя не́когда от зловре́дных заблужде́ний денни́цы, в го́рдости возста́вшаго проти́в Творца́ своего́, с весе́лием взыва́ют непреста́нно Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Иму́ще ве́лие дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, ве́лию благода́ть прие́млеши от Бо́га непреста́нно, и я́ко лу́ч Боже́ственнаго Трисия́тельнаго Со́лнца, повсю́ду разлива́еши све́т веле́ний Бо́жиих, да сла́вится спаси́тельное и́мя Бо́жие сердца́ми земноро́дных, тебе́ пою́щих:

Ра́дуйся, Небе́сных Си́л Нача́льниче; Ра́дуйся, Пра́вды ве́чныя побо́рниче.

Ра́дуйся, твоя́ кре́пкая пре́данность Бо́гу чи́ны А́нгельския укрепи́; Ра́дуйся, чрез тебе́ Госпо́дня благода́ть и́х сугу́бо просвети́.

Ра́дуйся, и земле́ ты́ благода́ть от Бо́га прино́сиши; Ра́дуйся, ты́ о́гнь небе́сный в сердца́ челове́ков низво́диши.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 4.

Бу́ря злочести́вых за́мыслов врага́ Бо́жия разби́ся о скалу́ ве́рности слу́г Госпо́дних, и победи́вши свои́м смире́нием горды́ню того́, воспе́ли Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́ша Госпо́дь испове́дования тобо́ю вели́каго И́мени Его́, Арха́нгеле, испо́лнися благоволе́ния, и озари́в тя́ Свое́ю благода́тию, вся́ просвети́ воспе́ти ти́:

Ра́дуйся, адама́нте небе́сный; Ра́дуйся, сто́лпе Це́ркви Вселе́нский.

Ра́дуйся, рая́ Госпо́дня храни́телю; Ра́дуйся, цве́те благоче́стия.

Ра́дуйся, лучу́ престо́ла Бо́жия; Ра́дуйся, украше́ние порфи́ры Царя́ Христа́.

Ра́дуйся, знамено́сче Бо́жий; Ра́дуйся, украше́ние военача́льничей Небе́сных Си́л.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 5.

Боготе́чною звездо́ю те́кл от высо́т надзве́здных, Гаврии́ле, да возвести́ши земны́м ра́дость бли́зкаго спасе́ния, предста́л еси́ пра́ведным Иоаки́му и А́нне и провеща́л еси́ и́м ми́лость Бо́жию, и ра́дуяся с ни́ми ку́пно, воспе́л Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девши тя́ единовре́менно роди́тели Богоотрокови́цы, су́щии в страна́х разли́чных, сше́дшихся у двере́й хра́ма по твоему́ глаго́лу, диви́шася и в ра́дости взыва́ху ти́:

Ра́дуйся, служи́телю Святы́я Тро́ицы; Ра́дуйся, ди́вный благове́стниче.

Ра́дуйся, Бо́жий избра́нниче; Ра́дуйся, Госпо́дней во́ли провозве́стниче.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ра́дость лю́дям прино́сится; Ра́дуйся, я́ко тебе́ хвала́ во сла́ву Бо́жию земноро́дными пое́тся.

Ра́дуйся, пла́нов Тво́рческих исполни́телю; Ра́дуйся щедро́т Бо́жиих раздая́телю.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 6.

Пропове́дником Бо́жия милосе́рдия ты́, Гаврии́ле, яви́лся Заха́рии, веща́я ему́ Боже́ственныя глаго́лы и науча́я его́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́в благода́тию Бо́жиею пред очи́ма Заха́рии, ужаси́л еси́ его́, и вла́стию ти́ Бо́гом да́нною смири́л еси́ его́, да не де́рзнет сомне́нием ума́лити си́лу Бо́жию. И умудре́нный свы́ше Заха́рия безмо́лвным у́мным гла́сом воспе́л ти́ такова́я:

Ра́дуйся, досто́инств Бо́жиих храни́телю; Ра́дуйся, вели́кий в ли́ке А́нгельском.

Ра́дуйся, прекра́сное творе́ние Творца́; Ра́дуйся, та́йн сокрове́нных ми́ру открове́ние.

Ра́дуйся, вели́ких обе́тов Бо́жиих соверше́ние; Ра́дуйся, пра́вды Бо́жией испо́лненный.

Ра́дуйся, благода́тию Бо́жией осия́нный.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 7.

Хотя́щу Бо́гу воплоти́тися и на земли́ яви́тися челове́ком, предста́л еси́, служи́телю, провозве́стником ко избра́нней от ве́ка Де́ве и откры́л еси́ Е́й во́лю созда́вшего Ю́, воспева́я Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́вую и непостижи́мую та́йну Боговоплоще́ния откры́л еси́ Богоотрокови́це, Гаврии́ле сла́вне, не постига́я и са́м се́й вели́кой та́йны, дивя́ся безпреде́льной любви́ и милосе́рдию Бо́жию к лю́дям. О се́м и мы́, земноро́днии, со стра́хом и ра́достию диви́мся и вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, Сове́та предве́чнаго служи́телю; Ра́дуйся, к Богоневе́сте Бо́гом ниспо́сланный.

Ра́дуйся, Пречи́стыя Де́вы небе́сный храни́телю; Ра́дуйся, Ма́тери Бо́жией ди́вный служи́телю.

Ра́дуйся, Боже́ственной Отрокови́цы учи́телю; Ра́дуйся, Ея́ хле́бом небе́сным пита́телю.

Ра́дуйся, во Свята́я Святы́х с Не́ю глаго́лавый; Ра́дуйся, глубины́ Бо́жия Про́мысла Е́й откры́вый.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 8.

Стра́нно челове́ком зре́ти ли́к А́нгельский, стра́нно и глаго́лы небе́сныя слы́шати, но умудре́нная Боже́ственною му́дростию Присноде́ва, не устраши́лась зра́ка твоего́ и вознесла́ к Творцу́ и Бо́гу пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь бе́ в ни́жних, узре́л еси́ Богоотрокови́цу вы́сшую чино́в А́нгельских, Гаврии́ле, и трепе́ща откры́л еси́ Е́й во́лю Влады́ки, и ужаса́ясь та́йне Боговоплоще́ния, испо́лнися благогове́ния к Богоизбра́нной Де́ве. Ви́дяще вели́кое твое́ служе́ние Престо́лу и зря́ще неизглаго́ланное смире́ние твое́ пред Де́вою, пое́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, первоприе́мниче сия́ний Тро́ических; Ра́дуйся, сия́ниями те́ми осия́нный.

Ра́дуйся, благода́ти испо́лненный; Ра́дуйся, Присноде́ве Благода́ть прине́сший.

Ра́дуйся, в ли́ке А́нгелов вы́сших; Ра́дуйся, пред Де́вою Мари́ею коле́на склони́вший.

Ра́дуйся, избра́нней ра́дость возвести́вый; Ра́дуйся, и са́м се́й ра́дости возра́довавыйся.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 9.

Вся́кий чи́н А́нгельский превосходя́, ты́ пред Боже́ственною земноро́дною Богоотрокови́цею смире́нно предстои́ши, взыва́я ра́достию Творцу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́йства многовеща́нныя все́х вити́й челове́ческих ничто́ су́ть пред безгла́сною ве́твью ра́йскою, тобо́ю принесе́нною, егда́ воспе́л еси́ Святу́ю Де́ву, благовеству́я Е́й избра́ние Ея́ бы́ти Богома́терию и па́ки возвеща́я спаси́тельное успе́ние Ея́. Твое́й вели́кой му́дрости удиви́шася земля́ и возопи́:

Ра́дуйся, смире́ния учи́телю; Ра́дуйся, вели́ких та́йн Боготво́рческих зри́телю.

Ра́дуйся, ве́твью чистоту́ Матереде́вства Пречи́стыя знамена́вый; Ра́дуйся, благоуха́нием кри́на ра́йскаго благоуха́ние души́ чисте́йшия показа́вый.

Ра́дуйся, неувяда́нием Цве́та небе́снаго неувяда́емость жи́зни Богома́тери предвеща́вый; Ра́дуйся, смире́нной ве́твью смире́ние ве́тви ца́рственней восхвали́вый.

Ра́дуйся, красото́ю Цве́та небе́снаго духо́вную красоту́ Присноде́вы воспе́вый; Ра́дуйся, всю́ сла́ву Де́вы Мари́и си́м изобрази́вый.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 10.

Спасе́ние ду́ш челове́ческих предвозвеща́я, Арха́нгеле Бо́жий, научи́л еси́ на́с воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ грехо́вная между́ не́бом и земле́ю не загради́ла пу́ть тебе́, Арха́нгеле, но я́ко ды́м и мра́к разсе́ялась пред свя́тостию твое́ю и ты́ предста́л еси́ Пречи́стей Де́ве благове́стником небе́сным в Назаре́те, веща́я: «Ра́дуйся», — прине́сл еси́ Е́й, си́м ра́дость Воскресе́ния Христо́ва возвеща́я, и ра́ди ра́дости возвеще́нной тобо́ю Де́ве, и чрез Де́ву ми́ру, ми́р принести́ тебе́ дерза́ет:

Ра́дуйся, ра́дости ми́ру веща́ние; Ра́дуйся, Бо́жиих даро́в раздая́ние.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, свети́льниче светоза́рный; Ра́дуйся, дру́г и сослужи́тель вели́каго Архистрати́га Михаи́ла.

Ра́дуйся, звездо́, явле́ние со́лнца Христа́ возвести́вый; Ра́дуйся, мно́гажды Боже́ственней Ма́тери Его́ послужи́вый.

Ра́дуйся, вели́ких обетова́ний Бо́жиих соверши́телю; Ра́дуйся, я́ко ты́ при гро́бе: «Воскре́се Христо́с, не́сть зде́», — мироно́сицам возвести́.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 11.

Пе́снь лико́в А́нгельских прине́сл еси́ земле́ ты́, Арха́нгеле, и веща́ти благогове́йное «Досто́йно» Афо́нския го́ры и́нока научи́л еси́, и науче́ннии тобо́ю чрез того́ лю́дие благода́рно о се́м воспе́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рный ли́к сво́й сокры́л еси́ ты́, Гаврии́ле, обле́кшися оде́ждою и́ноческою, дабы́ не ужасну́лся сме́ртный боголе́пнаго зра́ка твоего́, но умудри́лся бы пости́гнути и уясни́ти себе́ песнопе́ние небе́сное, и да не мни́тся пре́лестию лука́ваго и́ноку смире́нному явле́ние чинонача́льника Си́л Вы́шних бы́ти, удостове́рить и́стину явле́ния твоего́ возжела́л еси́. Сего́ ра́ди, ка́мень ве́лий взе́мше, на не́м пе́рстом безпло́тным, я́ко по во́ску, начерта́л еси́ Небе́сное: «Досто́йно», уви́дев чу́до сие́ ве́лие, вси́ и́ноцы Афо́нския горы́ воспе́ша ти́ согла́сно:

Ра́дуйся, Бо́жий служи́телю; Ра́дуйся, Боже́ственный Арха́нгеле.

Ра́дуйся, благове́стниче преди́вный; Ра́дуйся, Богоотрокови́цы храни́телю.

Ра́дуйся, земноро́дных пе́сне Небе́сней научи́вый; Ра́дуйся, са́м пре́жде пе́снь сию́ ди́вную пред и́ноком воспе́вый.

Ра́дуйся, Боже́ственныя слова́ чу́дно на ка́мени начерта́вый; Ра́дуйся, се́й ка́мень в зало́г и́стиннаго зна́мения твоего́ горе́ Афо́нстей да́вый.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 12.

Благода́тныя твоя́ явле́ния воспомина́я, благодаре́ние прино́сим Творцу́ и Бо́гу, спаса́ющему ро́д челове́ческий, и пое́м Бо́гу усе́рдно: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще все́ на́м ве́домыя, Гаврии́ле, до́блести твоя́, неве́домыя же ча́ем за предста́тельство твое́ о на́с уве́дети в Небе́сном Ца́рствии. Ны́не же по си́ле на́шей дерза́ем ти́ воспе́ти:

Ра́дуйся, Сове́та преве́чнаго Святы́я Тро́ицы предначерта́ния прия́вый; Ра́дуйся, домострои́тельства Бо́жия все́ пла́ны охраня́вый.

Ра́дуйся, охране́нием о́ных Творцу́ служи́вый; Ра́дуйся, ми́ру спасе́ние возвести́вый.

Ра́дуйся, Ма́тери Бо́жией храни́телю; Ра́дуйся, Це́ркви Христо́вой блюсти́телю.

Ра́дуйся, и Втора́го прише́ствия Христо́ва на зе́млю возвести́телю; Ра́дуйся, я́ко ты́ предъи́деши Си́лам Небе́сным с вели́ким тру́бным гла́сом в де́нь Стра́шнаго Суда́ Бо́жия.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 13.

О ди́вный тайнови́дче и пресла́вный Арха́нгеле, вели́ко дерзнове́ние твое́ пред Го́сподом и си́льна моли́тва твоя́. Припа́даем к тебе́ и мо́лим, Гаврии́ле пречу́дне, приими́ на́с немощны́х под кро́в кри́л твои́х и защити́ от ко́зней враго́в ви́димых и неви́димых. Помяни́ на́с недосто́йных в твое́м предста́тельстве пред Престо́лом Всевы́шняго, да воспое́м Ему́ по неизрече́нному милосе́рдию Его́ в Ца́рстве Сла́вы с лико́м А́нгелов и все́ми святы́ми: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц и вся́ческих избра́ тя́, тайнови́дче Гаврии́ле, в пречу́днем Сове́те Святы́я Тро́ицы, да послу́жиши та́йне Боговоплоще́ния, и повеле́ бы́ти тебе́ носи́телем си́лы и чуде́с Бо́жиих. Сего́ ра́ди вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, Гаврии́ле, избра́нный Творцо́м служи́телю; Ра́дуйся, Гаврии́ле, Промышле́ния Бо́жия носи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю хва́лятся Си́лы Небе́сныя; Ра́дуйся, я́ко тебе́ сла́вят сердца́ земноро́дных.

Ра́дуйся, ве́рно послужи́вый Престо́лу Святы́я Тро́ицы; Ра́дуйся, со дру́ги свои́ми сокруши́вый и изри́нувый денни́цу.

Ра́дуйся, обличи́вый заблужде́ния того́; Ра́дуйся, из пе́рвых пе́снь Трисвяту́ю воспе́вый.

Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Конда́к 1.

Избра́нный Бо́гом от все́х Небе́сных Си́л послужи́ти предве́чной та́йне спасе́ния ро́да челове́ческаго, ди́вный предстоя́телю Престо́лу Святы́я Тро́ицы, носи́телю та́йн и чуде́с Бо́жиих, Арха́нгеле Гаврии́ле, к тебе́ припа́даем и умиле́нно воспева́ем ти́: Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнозри́телю Святы́я Тро́ицы.

Моли́тва

О, святы́й вели́кий Арха́нгеле Гаврии́ле, Бо́жию Престо́лу предстоя́й и озаре́нием от Боже́ственнаго све́та осия́нный, ве́дением же непостижи́мых та́йн о преве́чней Прему́дрости Его́ просвеще́нный! Всеусе́рдно молю́ тя́, наста́ви мя́ к покая́нию от злы́х де́л и ко утвержде́нию в ве́ре мое́й, укрепи́ и огради́ ду́шу мою́ от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́ Созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в мои́х. О, святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгеле! Не пре́зри мене́ гре́шнаго моля́щаго тебя́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це се́м и в бу́дущем, но при́сно помо́щник мне́ яви́ся, да непреста́нно сла́влю Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь

Ґкaфист ґрхaгGлу гавріи1лу

Кондaкъ №.

И#збрaнный бGомъ t всёхъ нбcныхъ си1лъ послужи1ти предвёчной тaйнэ сп7сeніz р0да человёческагw, ди1вный предстоsтелю пrт0лу с™hz трbцы, носи1телю тaйнъ и3 чудeсъ б9іихъ, ґрхaгGле гавріи1ле, къ тебЁ припaдаемъ и3 ўмилeннw воспэвaемъ ти2:

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ творeцъ и3 всsческихъ и3збрA тS, тайнови1дче гавріи1ле, въ пречyдномъ совётэ с™hz трbцы, да послyжиши тaйнэ бGовоплощeніz, и3 повелЁ бhти тебЁ носи1телемъ си1лы и3 чудeсъ б9іихъ. сегw2 рaди вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, гавріи1ле, и3збрaнный творц0мъ служи1телю: рaдуйсz, гавріи1ле, промышлeніz б9іz носи1телю.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю хвaлzтсz си1лы нбcныz: рaдуйсz, ћкw тебE слaвzтъ сердцA земнор0дныхъ.

Рaдуйсz, вёрнw послужи1вый пrт0лу с™hz трbцы: рaдуйсz, со дрyги свои1ми сокруши1вый и3 и3зри1нувый денни1цу.

Рaдуйсz, њбличи1вый заблуждє1ніz тогw2: рaдуйсz, и3з8 пeрвыхъ пёснь трис™yю воспёвый.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ в7.

Ви1дz творeцъ тS ўсeрднаго и3 вёрнаго служи1телz своегw2, возлюби2 тS и3 вознесE пред8 ѓгGльскими чинaми, и3 ўкрэплeнный блгdтію є3гw2 въ свои1хъ вели1кихъ д0блестехъ, ты2 воспэвaеши съ ли1ки ѓгGльскими ўсeрднw бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумомъ смиренномyдреннw прекл0ньшесz пред8 тaйною непостижи1мою є3диносyщности с™hz трbцы, ты2 бlгодатныхъ tкровeній пріsлъ є3си2 неистощи1мый и3ст0чникъ бlгоговёйнагw трeпета, любви2 къ творцY, и3 рaдости и3сп0лненный сіsеши, ґрхaгGле, пред8 пrт0ломъ всевhшнzгw, ћкw свэти1льникъ плaменный. њ сeмъ бlгоговёйнw воспэвaти дерзaемъ:

Рaдуйсz, лампaдо неугаси1маz седмисвёщника вели1кагw: рaдуйсz, ѕвэздо2 свэтозaрнаz нб7осв0да д¦0внагw.

Рaдуйсz, первопріeмниче бжcтвенныхъ сіsній: рaдуйсz, сокр0вище бжcтвенныхъ велёній.

Рaдуйсz, клaдезь смирeніz неисчерпaемый: рaдуйсz, рэко2, послyшаніz и3сп0лненнаz.

Рaдуйсz, ћкw ты2 ў пrт0ла вhну пребывaеши: рaдуйсz, ћкw ты2 вeліе дерзновeніе къ бGу и4маши.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ G.

Си1лы нбcныz рaдуютсz њ тебЁ, ґрхaгGле, и3 защищeнныz нёкогда t ѕловрeдныхъ заблуждeній денни1цы, въ г0рдости возстaвшаго проти1въ творцA своегw2, съ весeліемъ взывaютъ непрестaннw бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мyще вeліе дерзновeніе ко с™ёй трbцэ, вeлію блгdть пріeмлеши t бGа непрестaннw, и3 ћкw лyчъ бжcтвеннагw трисіsтельнагw сlнца, повсю1ду разливaеши свётъ велёній б9іихъ, да слaвитсz сп7си1тельное и4мz б9іе сердцaми земнор0дныхъ, тебЁ пою1щихъ:

Рaдуйсz, нбcныхъ си1лъ начaльниче: рaдуйсz, прaвды вёчныz поб0рниче.

Рaдуйсz, твоS крёпкаz прeданность бGу чи1ны ѓгGльскіz ўкрэпи2: рaдуйсz, чрeз8 тебE гDнz блгdть и4хъ сугyбо просвэти2.

Рaдуйсz, и3 землЁ ты2 блгdть t бGа прин0сиши: рaдуйсz, ты2 џгнь нбcный въ сердцA человёкwвъ низв0диши.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ д7.

Бyрz ѕлочести1выхъ зaмыслwвъ врагA б9іz разбіS њ скалу вёрности слyгъ гDнихъ, и3 побэди1вши свои1мъ смирeніемъ гордhню тогw2, воспёли бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhша гDь и3сповBдованіz тоб0ю вели1кагw и4мени є3гw2, ґрхaгGле, и3сп0лнисz бlговолeніz, и3 њзари1въ тS своeю блгdтію, вс‰ просвэти2 воспёти ти2:

Рaдуйсz, ґдамaнте нбcный: рaдуйсz, ст0лпе цeркви вселeнскій.

Рaдуйсz, раS гDнz храни1телю: рaдуйсz, цвёте бlгочeстіz.

Рaдуйсz, лучY пrт0ла б9іz: рaдуйсz, ўкрашeніе порфЂры цRе хrтA.

Рaдуйсz, знамен0сче б9ій: рaдуйсz, ўкрашeніе военачaльникwвъ нбcныхъ си1лъ.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ є7.

БGот0чною ѕвэзд0ю тeкъ t выс0тъ надзвёздныхъ, гавріи1ле, да возвэсти1ши земнhмъ рaдость бли1зкагw сп7сeніz, предстaлъ є3си2 првdнымъ їwакjму и3 ѓннэ и3 провэщaлъ є3си2 и3мъ млcть б9ію, и3 рaдуzсz съ ни1ми кyпнw, воспёлъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэвши тS є3диноврeменнw роди1тели бGоoтрокови1цы, сyщіи въ странaхъ разли1чныхъ, сшeдшихсz ў двeрей хрaма по твоемY глаг0лу, диви1шасz и3 въ рaдости взывaху ти2:

Рaдуйсz, служи1телю с™hz трbцы: рaдуйсz, ди1вный бlговёстниче.

Рaдуйсz, б9ій и3збрaнниче: рaдуйсz, гDнэй в0ли провозвёстниче.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю рaдость лю1демъ прин0ситсz: рaдуйсz, ћкw тебЁ хвалA во слaву б9ію земнор0дными поётсz.

Рaдуйсz, плaнwвъ тв0рческихъ и3сп0лнителю: рaдуйсz щедрHтъ б9іихъ раздаsтелю.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдникомъ б9іz милосeрдіz ты2, гавріи1ле, kви1лсz захaріи, вэщaz є3мY бжcтвенныz глаг0лы и3 научaz є3го2 пёти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Возсіsвъ блгdтію б9іею пред8 nчи1ма захaріи, ўжаснyлъ є3си2 є3го2, и3 влaстію ти2 бGомъ дaнною смири1лъ є3си2 є3го2, да не дерзнeтъ сомнёніемъ ўмaлити си1лу б9ію. и3 ўмyдренный свhше захaріа безм0лвнымъ ќмнымъ глaсомъ воспёлъ ти2 такwвaz:

Рaдуйсz, дост0инствъ б9іихъ храни1телю: рaдуйсz, вели1кій въ ли1кэ ѓгGльстемъ.

Рaдуйсz, прекрaсное творeніе творцA: рaдуйсz, тaйнъ сокровeнныхъ мjру tкровeніе.

Рaдуйсz, вели1кихъ nбётwвъ б9іихъ совершeніе: рaдуйсz, прaвды б9іей и3сп0лненный.

Рaдуйсz, блгdтію б9іей њсіsнный.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ з7.

Хотsщу бGу воплоти1тисz и3 на земли2 kви1тисz человёкомъ, предстaлъ є3си2, служи1телю, провозвёстникомъ ко и3збрaннэй t вёка дёвэ и3 tкрhлъ є3си2 є4й в0лю создaвшегw ю5, воспэвaz бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вую и3 непостижи1мую тaйну бGовоплощeніz tкрhлъ є3си2 бGоoтрокови1цэ, гавріи1ле слaвне, не постигaz и3 сaмъ сеS вели1кіz тaйны, дивsсz безпредёльной любви2 и3 милосeрдію б9ію къ лю1демъ. њ сeмъ и3 мы2, земнор0дніи, со стрaхомъ и3 рaдостію диви1мсz и3 вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, совёта предвёчнагw служи1телю: рaдуйсz, къ бGоневeстэ бGомъ нисп0сланный.

Рaдуйсz, пречcтыz дв7ы нбcный храни1телю: рaдуйсz, м™ре б9іей ди1вный служи1телю.

Рaдуйсz, бжcтвенной nтрокови1цы ўчи1телю: рaдуйсz, є3S хлёбомъ нбcнымъ питaтелю.

Рaдуйсz, во с™az с™hхъ съ нeю глаг0лавый: рaдуйсz, глуби1ны б9іz пр0мысла є4й tкрhвый.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ }.

Стрaннw человёкwмъ зрёти ли1къ ѓгGльскій, стрaннw и3 глаг0лы нбcныz слhшати, но ўмyдреннаz бжcтвенною мyдростію приснодв7а, не ўстраши1ласz зрaка твоегw2 и3 вознеслA къ творцY и3 бGу пёснь: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, ўзрёлъ є3си2 бGоoтрокови1цу вhсшую чинHвъ ѓгGльскихъ, гавріи1ле, и3 трепeща tкрhлъ є3си2 є4й в0лю вLки, и3 ўжасazсz тaйнэ бGовоплощeніz, и3сп0лнисz бlгоговёніz къ бGоизбрaнной дв7э. ви1дzще вели1кое твоE служeніе пrт0лу и3 зрsще неизглаг0ланное смирeніе твоE пред8 дв7ою, поeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, первопріeмниче сіsній трои1ческихъ: рaдуйсz, сіsнми тёми њсіsнный.

Рaдуйсz, бlгодaти и3сп0лненный: рaдуйсz, приснодв7э бlгодaть принeсшій.

Рaдуйсz, въ ли1кэ ѓгGлwвъ вhсшихъ: рaдуйсz, пред8 дв7ою мRіею колBна склони1вшій.

Рaдуйсz, и3збрaннэй рaдость возвэсти1вшій: рaдуйсz, и3 сaмъ сeй рaдости возрaдовавшійсz.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ f7.

Всsкій чи1нъ ѓгGльскій превосходS, ты2 пред8 бжcтвенною земнор0дною бGоoтрокови1цею смирeннw предстои1ши, взывaz рaдостію творцY бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вит‡йства многовэщaнныz всёхъ витjй человёческихъ ничто2 сyть пред8 безглaсною вeтвью рaйскою, тоб0ю принесeнною, є3гдA воспёлъ є3си2 с™yю дв7у, благовэствyz є4й и3збрaніе є3S бhти бGомaтерію и3 пaки возвэщaz сп7си1тельное ўспeніе є3S. твоeй вели1кой мyдрости ўдиви1шасz землS и3 возопи2:

Рaдуйсz, смирeніz ўчи1телю: рaдуйсz, вели1кихъ тaйнъ бGотв0рческихъ зри1телю.

Рaдуйсz, вeтвью чистотY м™редвcтва пречcтыz знаменaвый: рaдуйсz, благоухaніемъ кри1на рaйскагw благоухaніе души2 чистёйшіz показaвый.

Рaдуйсz, неувzдaніем цвёта нбcнагw неувzдaемость жи1зни бGом™ри предвэщaвый: рaдуйсz, смирeнной вeтвью смирeніе вётви цrтвенной восхвали1вый.

Рaдуйсz, красот0ю цвёта нбcнагw д¦0вную красотY приснодёвы воспёвый: рaдуйсz, всю2 слaву дв7ы мRjи си1мъ из8wбрази1вый.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ ‹.

Сп7сeніе дyшъ человёческихъ предвозвэщaz, ґрхaгGле б9ій, научи1лъ є3си2 нaсъ воспэвaтн бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA грэх0внаz междY нб7омъ и3 землeю не загради1ла пyть тебЁ, ґрхaгGле, но ћкw дhмъ и3 мрaкъ рассezсz пред8 с™остію твоeю и3 ты2 предстaлъ є3си2 пречcтэй дв7э благовёстникомъ нбcнымъ въ назарeтэ, вэщaz: рaдуйсz, принeслъ є3си2 є4й, си1мъ рaдость воскrніz хrт0ва возвэщaz, и3 рaди рaдости возвэщeнной тоб0ю дв7э, и3 чрeз8 дёву мjру, мjръ принести2 тебЁ дерзaетъ:

Рaдуйсz, рaдости мjру вэщaніе: рaдуйсz, б9іихъ дарHвъ раздаsніе.

Рaдуйсz, гавріи1ле, свэти1льниче свэтозaрный: рaдуйсz, дрyгъ и3 сослужи1тель вели1кагw ґрхістрати1га міхаи1ла.

Рaдуйсz, ѕвэздо2, kвлeніе сlнца хrтA возвэсти1вый: рaдуйсz, многaжды бжcтвеннэй м™ри є3гw2 послужи1вый.

Рaдуйсz, вели1кихъ њбэтовaній б9іихъ соверши1телю: рaдуйсz, ћкw ты2 при гр0бэ: воскрeсе хrт0съ, нёсть здЁ, мmрон0сицамъ возвэсти2.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ №i.

Пёснь ликHвъ ѓггльскихъ принeслъ є3си2 землЁ ты2, ґрхaгGле, и3 вэщaти бlгоговёйное, дост0йнw, ґfHнскіz горы2 и4нока научи1лъ є3си2, и3 научeнные тоб0ю чрeз8 того2 лю1діе бlгодaрнw њ сeмъ воспёша бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтозaрный ли1къ св0й сокрhлъ є3си2 ты2, гавріи1ле, њблeкшисz њдeждою и4ноческою, дабы2 не ўжаснyлсz смeртный бGолёпнагw зрaка твоегw2, но ўмудри1лсz бы2 пости1гнути и3 ўzсни1ти себЁ пэснопёніе нбcное, и3 да не мни1тсz прeлестію лукaвагw и4ноку смирeнному kвлeніе чиноначaльника си1лъ вhшнихъ бhти, ўдостовёрить и4стину kвлeніz твоегw2 возжелaлъ є3си2. сегw2 рaди, кaмень вeлій взeмше, на нeмъ пeрстомъ безпл0тнымъ, ћкw по в0ску, начертaлъ є3си2 нбcное: дост0йнw. ўви1дэвъ чyдо сіE вeліе, вси2 и4ноцы ґfHнскіz горы2 воспёша ти2 соглaснw:

Рaдуйсz, б9ій служи1телю: рaдуйсz, бжcтвенный ґрхaгGле.

Рaдуйсz, бlговёстниче преди1вный: рaдуйсz, бGоoтрокови1цы храни1телю.

Рaдуйсz, земнор0дныхъ пёсни нбcнэй научи1вый: рaдуйсz, сaмъ прeжде пёснь сію2 ди1вную пред8 и4нокомъ воспёвый.

Рaдуйсz, бжcтвенныz словA чyднw на кaмени начертaвый: рaдуйсz, сeй кaмень въ зал0гъ и4стиннагw знaменіz твоегw2 горЁ ґfHнстэй дaвый.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ в7i.

Благодaтныz тво‰ kвлє1ніz воспоминaz, бlгодарeніе прин0симъ творцY и3 бGу, сп7сaющему р0дъ человёческій, и3 поeмъ бGу ўсeрднw: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще всE нaмъ вёдомые, гавріи1ле, д0блєсти тво‰, невёдомые же чaемъ за предстaтельство твоE њ нaсъ ўвёдати въ нбcномъ цrтвіи. нhнэ же по си1лэ нaшей дерзaемъ ти2 воспёти:

Рaдуйсz, совёта превёчнагw с™hz трbцы предначертaніz пріsвшій: рaдуйсz, домострои1тельства б9іz всE плaны њхранsвшій.

Рaдуйсz, њхранeніемъ џныхъ творцY служи1вшій: рaдуйсz, мjру сп7сeніе возвэсти1вшій.

Рaдуйсz, м™ри б9іей храни1телю: рaдуйсz, цRкви хrт0вой блюсти1телю.

Рaдуйсz, и3 вторaгw пришeствіz хrт0ва на зeмлю возвэсти1телю: рaдуйсz, ћкw ты2 пред8и1деши си1ламъ нбcнымъ съ вели1кимъ трyбнымъ глaсомъ въ дeнь стрaшнагw судA б9іz.

Рaдуйсz, гавріи1ле, тайнозри1телю с™hz трbцы.

Кондaкъ Gi.

Q ди1вный тайнови1дче и3 преслaвный ґрхaгGле, вели1кw дерзновeніе твоE пред8 гDэмъ и3 сильнA мlтва твоS. припaдаемъ къ тебЁ и3 м0лимъ, гавріи1ле пречyдне, пріими2 нaсъ нeмощныхъ под8 кр0въ кри1лъ твои1хъ и3 защити2 t к0зней врагHвъ ви1димыхъ и3 невиди1мыхъ. помzни2 нaсъ недост0йныхъ въ твоeмъ предстaтельствэ пред8 пrт0ломъ всевhшнzгw, да воспоeмъ є3мY по неизречeнному млcрдію є3гw2 въ цrтвэ слaвы съ ли1комъ ѓгGлwвъ и3 всёми с™hми: Ґллилyіа.

Конда1къ се1й глаго1лн G-жды, таже i4косъ №-й, и3 кондaкъ №-й.

Моли1тва.

Q, с™hй вели1кій ґрхaгGле гавріи1ле, б9ію пrт0лу предстоsй и3 њзарeніемъ t бжcтвеннагw свёта њсіsнный, вёдэніемъ же непостижи1мыхъ тaйнъ њ превёчной премyдрости є3гw2 просвэщeнный! всеусeрднw молю2 тS, настaви мS къ покаsнію t ѕлhхъ дёлъ и3 ко ўтверждeнію въ вёрэ моeй, ўкрэпи2 и3 њгради2 дyшу мою2 t и3скушeній прельсти1тельныхъ и3 ўмоли2 создaтелz нaшего њ tпущeніи грэхHвъ мои1хъ.

Q, с™hй вели1кій гавріи1ле ґрхaгGле! не прeзри менE грёшнаго молsщаго тебE њ п0мощи и3 заступлeніи твоeмъ въ вёцэ сeмъ и3 въ бyдущемъ, но при1снw пом0щникъ мнЁ kви1сz, да непрестaннw слaвлю nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а держaву и3 твоE предстaтельство во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Архангел Гавриил – посланник Божий

Ар­хан­гел Гав­ри­ил был из­бран Гос­по­дом для то­го, чтобы бла­го­ве­стить Де­ве Ма­рии, а с Нею и всем лю­дям ве­ли­кую ра­дость о Во­пло­ще­нии Сы­на Бо­жия. По­это­му на сле­ду­ю­щий день по­сле Бла­го­ве­ще­ния, про­сла­вив Пре­чи­стую Де­ву, мы бла­го­да­рим Гос­по­да и по­чи­та­ем Его по­слан­ни­ка Ар­хан­ге­ла Гав­ри­и­ла, по­слу­жив­ше­го та­ин­ству на­ше­го спа­се­ния.

Свя­той Ар­хи­стра­тиг Гав­ри­ил – слу­жи­тель Бо­же­ствен­но­го Все­мо­гу­ще­ства. Он воз­ве­щал вет­хо­за­вет­но­му че­ло­ве­че­ству о бу­ду­щем во­пло­ще­нии Сы­на Бо­жия: вдох­нов­лял про­ро­ка Мо­и­сея при на­пи­са­нии кни­ги Бы­тия; про­ро­ку Да­ни­и­лу воз­ве­щал о гря­ду­щих судь­бах ев­рей­ско­го на­ро­да (Дан.8:16; Дан.9:21-24); яв­лял­ся пра­вед­ной Анне с ве­стью о рож­де­нии от нее Пре­бла­го­сло­вен­ной Де­вы Ма­рии. Свя­той Ар­хи­стра­тиг Гав­ри­ил неот­ступ­но пре­бы­вал со свя­той От­ро­ко­ви­цей Ма­ри­ей в Иеру­са­лим­ском хра­ме и впо­след­ствии охра­нял Ее во все вре­мя зем­ной жиз­ни. Он явил­ся свя­щен­ни­ку За­ха­рии, пред­ска­зав рож­де­ние Пред­те­чи Гос­под­ня – Иоан­на Кре­сти­те­ля. Гос­подь по­сы­лал его к свя­то­му Иоси­фу Об­руч­ни­ку: он явил­ся ему во сне, чтобы от­крыть ему тай­ну во­пло­ще­ния Сы­на Бо­жия от Пре­свя­той Де­вы Ма­рии, пре­ду­пре­дил о за­мыс­лах Иро­да и по­ве­лел бе­жать в Еги­пет с Мла­ден­цем и Бо­го­ро­ди­цей. Ко­гда Гос­подь пе­ред Сво­и­ми стра­да­ни­я­ми мо­лил­ся в Геф­си­ман­ском са­ду до кро­ва­во­го по­та, на укреп­ле­ние Его, по Цер­ков­но­му Пре­да­нию, был по­слан с Небес Ар­хан­гел Гав­ри­ил, имя ко­то­ро­го озна­ча­ет "Кре­пость Бо­жия" (Лк.22:43). Же­ны-ми­ро­но­си­цы услы­ша­ли от Ар­хи­стра­ти­га ра­дост­ную весть о Вос­кре­се­нии Хри­сто­вом.

Вспо­ми­ная в этот день мно­го­крат­ные яв­ле­ния свя­то­го Ар­хи­стра­ти­га Гав­ри­и­ла и его рев­ност­ное ис­пол­не­ние Бо­же­ствен­ной во­ли, ис­по­ве­дуя его хо­да­тай­ство пред Гос­по­дом о хри­сти­а­нах, Пра­во­слав­ная Цер­ковь при­зы­ва­ет сво­их чад с ве­рой и усер­ди­ем при­бе­гать в мо­лит­вах к ве­ли­ко­му Ан­ге­лу.

См. также: