Акафист святой равноапостольной великой княгине Ольге

Одобрен: 1911 год

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 24 июля (11 июля ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́къ 1

Первоизбра́ннѣй отъ всего́ россíйскаго ро́да, сла́внѣй и равноапо́стольнѣй уго́дницѣ Бо́жіей Ольгѣ соста́вимъ похвалу́, я́ко зарѣ́ во тмѣ́ идолопоклоне́нія свѣ́томъ вѣ́ры возсія́вшей и пу́ть ко Христу́ всѣ́мъ россія́номъ показа́вшей. Ты́ же, я́ко иму́щая дерзнове́ніе къ просла́вльшему тя́ Го́споду, огражда́й на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ моли́твами твои́ми, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Икосъ 1

Ангеловъ и человѣ́ковъ Творе́цъ, времена́ и лѣ́та во Свое́й вла́сти положи́вый и судьбы́ ца́рствъ и наро́довъ по Свое́й во́ли управля́яй, егда́ восхотѣ́ ро́дъ россíйскій святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́ти, тогда́, ви́дя благо́е изволе́ніе се́рдца твоего́, призва́ тя́ пе́рвѣе въ позна́ніе Себе́, да бу́деши всѣ́мъ россія́номъ о́бразъ и наста́вница въ христіа́нстѣй вѣ́рѣ. Сего́ ра́ди восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, россíйскаго небесе́ у́треннее звѣздо́, отъ первозва́ннаго апо́стола на гора́хъ Кíевскихъ предвозвѣще́нная; ра́дуйся, заре́, во мра́кѣ невѣ́дѣнія свѣ́томъ боговѣ́дѣнія свѣ́тло возоблиста́вшая. Ра́дуйся, до́брая лозо́ виногра́да Христо́ва, отъ ди́віяго язы́ческаго ко́рене прозя́бшая; ра́дуйся, пречу́дная лѣ́торасле, изъ нея́ же ве́ліе правовѣ́рія дре́во на земли́ на́шей возрасте́. Ра́дуйся, первоучи́тельнице и просвѣти́тельнице на́ша; ра́дуйся, я́ко тобо́ю позна́хомъ покланя́тися въ Тро́ицѣ Творцу́. Ра́дуйся, я́ко тебе́ ра́ди пресвято́е и́мя Госпо́дне отъ всѣ́хъ россія́нъ прославля́ется; ра́дуйся, я́ко и твое́ пресла́вное и́мя вку́пѣ съ равноапо́стольнымъ Влади́міромъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ ца́рства Россíйскаго восхваля́ется. Ра́дуйся, страны́ на́шея Россíйскія духо́вное сокро́вище; ра́дуйся, всея́ Христо́вы Це́ркве пресла́вное украше́ніе. Ра́дуйся, сто́льнаго гра́да Кíева изря́дная добро́то; ра́дуйся, царю́ на́шему на враги́ блага́я помо́щнице.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 2

Ви́дяще тя́, свята́я Ольго, я́ко кри́нъ въ те́рніи прозя́бшій: ты́ бо а́ще и въ нече́стіи язы́честѣмъ рожде́на была́ еси́, оба́че зако́нъ Бо́жій въ се́рдцѣ твое́мъ напи́санъ всегда́ имѣ́ла еси́ и цѣлому́дріе твое́ я́ко зѣ́ницу о́ка блюла́ еси́, благода́рно пое́мъ ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2

Ра́зумомъ твои́мъ вся́ до́брѣ вѣ́дящи, позна́ла еси́, богому́драя Ольго, я́ко и́доли, рука́ма человѣ́ческима сотворе́нніи, не су́ть бо́зи, тѣ́мъ же, отве́ргши ты́я, потща́лася еси́ позна́ти Бо́га и́стиннаго. Сего́ ра́ди, похваля́юще сицево́е твое́ благоразу́міе, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, до́брая же́но, пе́рвѣе всѣ́хъ россія́нъ заблужде́ніе свое́ позна́вшая; ра́дуйся, тщету́ идолопоклоне́нія разумѣ́вшая. Pа́дуйся, и́стиннаго богопозна́нія и пра́выя вѣ́ры усе́рдно иска́вшая; ра́дуйся, еще́ не вѣ́дущи Истиннаго Бо́га, я́ко же Корни́лій со́тникъ, до́брыми дѣ́лы Тому́ угожда́вшая. Ра́дуйся, пре́жде разумѣ́нія зако́на Бо́жія по зако́ну со́вѣсти пра́ведно жи́вшая; ра́дуйся, пре́жде прія́тія христіа́нскія вѣ́ры дѣла́, христіа́номъ подоба́ющая, твори́вшая. Ра́дуйся, держа́ву твою́ отъ наше́ствія супоста́тъ му́жественно защити́вшая; ра́дуйся, въ подчине́нныхъ ти́ лю́дехъ суды́ пра́ведны твори́вшая. Ра́дуйся, прему́дростію отъ Бо́га одаре́нная; ра́дуйся, ца́рственною сла́вою на земли́ и на небеси́ почте́нная. Pа́дуйся, нетлѣ́ніемъ святы́хъ моще́й твои́хъ отъ Бо́га просла́вленная; ра́дуйся, тѣ́ми мно́гая исцѣле́нія вся́кимъ неду́гамъ подава́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 3

Си́лою благода́ти Бо́жіей дви́жима, потща́лася еси́, богому́драя Ольго, дости́гнути Царьгра́да, идѣ́же зря́щи красоту́ церко́внаго благолѣ́пія и послу́шающи уче́нія слове́съ Боже́ственныхъ, распаля́лася еси́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ въ любо́вь Христо́ву, благода́рственно вопію́щи Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3

Имѣ́я се́рдце я́ко до́брую зе́млю, удо́бь воспрія́ла еси́, Ольго, сѣ́мя святы́я вѣ́ры, позна́вши Христа́ Бо́га Истиннаго. Тѣ́мже и креще́ніе свято́е прія́ла еси́ отъ руку́ патріа́рха Царьгра́да, и́же и предрече́ ти́, я́ко отны́нѣ блажи́ти тя́ и́мутъ россíйстіи сы́нове. Испо́лнити у́бо хотя́ще прорече́ніе сіе́, взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, тму́ идолослуже́нія оста́вльшая; ра́дуйся, свѣ́тъ богопозна́нія взыска́вшая. Ра́дуйся, безконе́чныя па́губы вѣ́рою избѣжа́вшая; ра́дуйся, жи́знь вѣ́чную во Христѣ́ стяжа́вшая. Ра́дуйся, въ купе́ли свята́го креще́нія отъ скве́рны грѣхо́вныя омы́вшаяся; ра́дуйся, благода́тію Свята́го Ду́ха духо́вно роди́вшаяся. Pа́дуйся, разу́мная го́рлице, отъ когте́й душепа́губнаго вра́на излетѣ́вшая; ра́дуйся, подъ крилѣ́ Орла́ Небе́снаго прилетѣ́вшая. Pа́дуйся, мно́жество ду́шъ креще́ніемъ съ собо́ю ко Христу́ приве́дшая; ра́дуйся, сего́ ра́ди сугу́бое воздая́ніе отъ Бо́га получи́вшая. Ра́дуйся, съ вѣ́рою несумнѣ́нною приходя́щихъ свѣ́томъ отъ честны́хъ твои́хъ моще́й осіява́ющая; ра́дуйся, душа́мъ и тѣлесе́мъ тѣ́хъ, я́же на по́льзу, подава́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 4

Ка́ко мо́жемъ не удиви́тися благоразу́мію твоему́, Ольго преблаже́нная, и́бо ты́ предложе́ніе царя́ е́ллиновъ о бра́цѣ съ ни́мъ разу́мно отве́ргла еси́, ре́кши тому́: "не бра́ка ра́ди пріидо́хъ сѣ́мо и не соца́рствованія ра́ди съ тобо́ю, но да уневѣ́щуся креще́ніемъ безсме́ртному Жениху́ Христу́ Бо́гу, Его́ же па́че всего́ возлюби́ душа́ моя́, и Ему́ же отны́нѣ во вѣ́ки не преста́ну воспѣва́ти: Аллилу́ія".

Икосъ 4

Слы́шавши отъ крести́вшаго тя́ патріа́рха напу́тственное сло́во о чистотѣ́, постѣ́, моли́твѣ и о всѣ́хъ добродѣ́телехъ, христіа́номъ подоба́ющихъ, слага́ла еси́ сія́ въ се́рдцы твое́мъ, дѣ́лы вся́ та́ исполня́ти обѣщава́яся. Тѣ́мъ же у́бо по до́лгу воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, усе́рдная слы́шательнице слове́съ Боже́ственныхъ; ра́дуйся, ре́вностная исполни́тельнице зако́на христіа́нскаго. Ра́дуйся, ни́ву се́рдца твоего́ очи́стившая отъ те́рнія душевре́дныхъ страсте́й; ра́дуйся, ороси́вшая ю́ слеза́ми покая́нія. Ра́дуйся, я́ко сѣ́мя сло́ва Бо́жія въ се́рдцы твое́мъ, я́ко на земли́ до́брѣй, укорени́ся; ра́дуйся, я́ко сѣ́мя сіе́ прозябе́ и стори́чный пло́дъ благи́хъ дѣ́лъ принесе́. Ра́дуйся, вдо́вственную твою́ чистоту́ непоро́чно сохрани́вшая; ра́дуйся, воздержа́ніемъ и моли́твою Бо́гу угоди́вшая. Pа́дуйся, ми́лостынею Творца́ уми́лостивившая; ра́дуйся, ни́щія и убо́гія потре́бами снабди́вшая. Pа́дуйся, сы́ну своему́ кня́зю Святосла́ву, непослу́шливу су́щу ма́тери свое́й, кончи́ну злу́ю предре́кшая; ра́дуйся, просвѣще́ніе земли́ Россíйскія свѣ́томъ Христо́ва уче́нія прови́дѣвшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 5

Боготка́нною оде́ждою свята́го креще́нія обле́кшися и нетлѣ́нною пи́щею пречи́стаго Тѣ́ла и Кро́ве Христо́вы духо́вно укрѣ́пльшися, Ольго преблаже́нная, не убоя́лася еси́ потещи́ къ невѣ́рнымъ сооте́чественникомъ твои́мъ, пре́дкомъ на́шимъ, проповѣ́дати и́мъ Еди́наго Истиннаго Бо́га, Ему́ же ны́нѣ вся́ Россíя, я́ко еди́нѣми усты́, воспѣва́етъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5

Ви́дѣвши, свята́я Ольго, вся́ лю́ди земли́ Россíйскія во тмѣ́ идолослуже́нія погруже́нныя, усе́рдно потща́лася еси́ просвѣти́ти ты́я свѣ́томъ Христо́вы вѣ́ры и сотвори́ти я́ сы́ны дне́ и наслѣ́дники Ца́рствія небе́снаго. Помина́юще у́бо сицево́е твое́ попече́ніе о ни́хъ, благода́рственно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, прему́драя власти́тельнице наро́да россíйскаго; ра́дуйся, до́брая наста́внице ввѣ́реннаго ти́ ста́да. Ра́дуйся, пе́рвѣй христіа́нстѣй цари́цѣ Еле́нѣ въ ре́вности боже́ственнѣй подража́вшая; ра́дуйся, и и́мя тоя́ во святѣ́мъ креще́ніи прія́вшая. Pа́дуйся, честны́й кре́стъ Христо́въ и святы́я ико́ны изъ Царьгра́да во гра́дъ Кíевъ прине́сшая; ра́дуйся, іере́и и кли́рики съ собо́ю въ Россíю приве́дшая. Pа́дуйся, му́дрыми твои́ми глаго́лы поуча́вшая лю́ди оста́вити тму́ язы́ческаго нече́стія; ра́дуйся, увѣща́вшая и́хъ воспрія́ти свѣ́тъ христіа́нскаго благоче́стія. Ра́дуйся, мно́гія россія́ны свѣ́томъ вѣ́ры Христо́вы просвѣти́вшая; ра́дуйся, нача́ло просвѣще́нія всея́ земли́ Россíйскія положи́вшая. Ра́дуйся, гра́ды Россíйскія проповѣ́даніемъ Христо́ва уче́нія огласи́вшая; ра́дуйся, пе́рвая отъ земли́ Россíйскія ли́ку святы́хъ причте́нная.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 6

Проповѣ́дникомъ духоно́снымъ апо́столомъ подража́вши, Ольго богому́драя, обтекла́ еси́ гра́ды и ве́си держа́вы твоея́, приводя́щи, ели́ко мо́щно бѣ́, лю́ди къ вѣ́рѣ Христо́вѣй и науча́ющи и́хъ воспѣва́ти Еди́ному въ Тро́ицѣ сла́вимому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6

Утвержда́я въ держа́вѣ твое́й нача́токъ вѣ́ры христіа́нскія, создала́ еси́ хра́мы Бо́жіи во гра́дѣ Кíевѣ и въ странѣ́ рожде́нія твоего́, при рѣцѣ́ Вели́цѣй у гра́да Пско́ва. И та́ко нача́ша россія́не прославля́ти повсю́ду Христа́ Бо́га на́шего, тебѣ́ же, просвѣти́тельницѣ свое́й, похва́льная воспѣва́ти:

Ра́дуйся, я́ко отъ чи́стаго исто́чника святы́я собо́рныя и апо́стольскія Це́ркве чи́стое уче́ніе прія́ла еси́; pа́дуйся, я́ко тѣ́мъ на́съ научи́ла еси́ позна́ти Еди́наго Истиннаго Бо́га. Pа́дуйся, и́дольскихъ тре́бищъ и кумíровъ потреби́тельнице; ра́дуйся, святы́хъ Бо́жіихъ хра́мовъ созида́тельнице. Ра́дуйся, я́ко же и первозва́нный апо́столъ, съ про́повѣдію Ева́нгелія зе́млю Ру́сскую обходи́вшая; ра́дуйся, Вели́кому Новугра́ду и про́чіимъ Россíйскимъ градово́мъ Христо́во въ мíръ прише́ствіе благовѣсти́вшая. Ра́дуйся, на разли́чныхъ мѣ́стѣхъ про́повѣди твоея́ честны́я кресты́ водрузи́вшая; ра́дуйся, я́ко отъ тѣ́хъ мно́гая зна́менія и чудеса́, увѣре́нія ра́ди невѣ́рныхъ, си́лою Бо́жіею содѣва́хуся. Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Всеблагíй Госпо́дь сыново́мъ Россíйскимъ позна́ніе Свое́ яви́лъ е́сть; ра́дуйся, я́ко чрезъ ни́хъ и про́чія мно́гія наро́ды свѣ́томъ вѣ́ры просвѣти́лъ е́сть. Ра́дуйся, я́ко отъ ко́рене твоего́ честна́го Госпо́дь свята́го равноапо́стольнаго кня́зя Влади́міра показа́лъ на́мъ е́сть; ра́дуйся, я́ко о́бразомъ житія́ твоего́ святы́й кня́зь Влади́міръ подви́гся прія́ти христіа́нскую вѣ́ру.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 7

Хотя́ изба́вити сы́на твоего́ Святосла́ва отъ па́губы вѣ́чныя, приле́жно увѣщева́ла еси́ его́ оста́вити почита́ніе и́доловъ и вѣ́ровати въ Бо́га и́стиннаго. Но то́й не вня́тъ ма́тернему наказа́нію твоему́ и не восхотѣ́ нече́стіе свое́ премѣни́ти на благоче́стіе. Тѣ́мже, я́ко невѣ́рный, отчужди́ся жи́зни вѣ́чныя и не сподо́бися съ тобо́ю въ го́рнѣмъ Ца́рствіи воспѣва́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7

Но́вое зна́меніе благоволе́нія Своего́ яви́ тебѣ́ Госпо́дь, егда́, во о́бразъ Пресвяты́я Тро́ицы, три́ пресвѣ́тлыя луча́ съ небесе́ облиста́ на мѣ́стѣ дубра́внѣ, и́хже не то́чію еди́на ты́ зрѣ́ла еси́, но и вси́ су́щіи та́мо лю́діе ви́дѣша, и вку́пѣ съ тобо́ю просла́виша Тріеди́наго Бо́га. Мы́ же, вѣ́дуще сбытіе́ прорече́нія твоего́ о созда́ніи на мѣ́стѣ о́номъ хра́ма и гра́да, ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, вели́кая Бо́жія уго́днице; ра́дуйся, да́ра проро́чествія отъ Него́ сподо́бльшаяся. Pа́дуйся, Трисія́ннаго небе́снаго свѣ́та зри́тельнице; ра́дуйся, всеблагíя во́ли Бо́жіей о просвѣще́ніи наро́да ру́сскаго пе́рвая исполни́тельнице. Pа́дуйся, гра́да Пско́ва нача́льная основа́тельнице; ра́дуйся, всея́ Россíйскія держа́вы засту́пнице и покрови́тельнице. Pа́дуйся, я́ко изволе́ніемъ Бо́жіимъ держа́ва Россíйская ны́нѣ отъ мо́ря до мо́ря распространи́ся; ра́дуйся, я́ко вся́ гра́ды и ве́си ея́ мно́жествомъ хра́мовъ Бо́жіихъ украси́шася. Ра́дуйся, я́ко въ хра́мѣхъ си́хъ святи́тели и іере́и безкро́вную Же́ртву о лю́дехъ Бо́гу прино́сятъ; ра́дуйся, я́ко со́нмы и́ночествующихъ по всему́ лицу́ земли́ Россíйскія денноно́щно хвалу́ Святѣ́й Тро́ицѣ воспѣва́ютъ. Pа́дуйся, яко обита́теліе гра́да Кíева тя́ превозно́сятъ и ублажа́ютъ; ра́дуйся, я́ко и вси́ правосла́вніи россія́не съ лѣ́тъ дре́внихъ тя́ почита́ютъ и прославля́ютъ.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 8

Стра́нствія земна́го тече́ніе скончава́я, те́плѣ Го́спода моли́ла еси́, Ольго блаже́нная, да, по преставле́ніи твое́мъ, не оста́витъ Онъ земли́ Россíйскія во тмѣ́ невѣ́дѣнія пребыва́ти, но да просвѣти́тъ ю́ свѣ́томъ святы́я вѣ́ры, и вся́ сыны́ Россíйскія да научи́тъ воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8

Вся́ объя́та бы́вши благода́тію Боже́ственною, достохва́льная Ольго, мы́сленными очесы́ зрѣ́ла еси́ просвѣще́ніе всего́ наро́да твоего́ и проро́чески предрекла́ еси́, я́ко мно́зи вели́ціи уго́дницы Бо́жіи, я́ко звѣ́зды свѣ́тлыя, въ земли́ Россíйстѣй возсія́ютъ, е́же уже́ и сбы́стся изволе́ніемъ и благода́тію Всемогу́щаго Бо́га. Сего́ ра́ди по до́лгу воспѣва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, духо́вная на́ша ма́ти, испроси́вшая у Бо́га просвѣще́ніе пра́отцемъ на́шимъ; ра́дуйся, я́ко Всеблагíй Госпо́дь, зря́ добро́ту души́ твоея́, тебе́ ра́ди вся́ лю́ди ру́сскія возлюби́. Ра́дуйся, я́ко тя́ обрѣ́те Христо́съ досто́инъ сосу́дъ, чрезъ него́же нача́ излива́ти благода́ть Свою́ земли́ Россíйстѣй; ра́дуйся, я́ко ты́ предугото́вала еси́ лю́ди твоя́ ко прія́тію вѣ́ры и благода́ти Христо́вы. Pа́дуйся, я́ко прозорли́во предзрѣ́ла еси́ вели́чіе и сла́ву держа́вы твоея́; ра́дуйся, я́ко весели́лася еси́ о предви́дѣнномъ тобо́ю благоче́стіи сыно́въ Россíйскихъ. Ра́дуйся, я́ко, по прорече́нію твоему́, мно́зи святíи отъ ро́да на́шего возсія́ша; ра́дуйся, я́ко и отъ пле́мене твоего́ мно́зи кня́зи Россíйстіи Бо́гу благоугоди́ша и вѣнцы́ сла́вы получи́ша. Pа́дуйся, я́ко и до ны́нѣ въ наро́дѣ ру́сскомъ блюде́тся вѣ́ра и благоче́стіе; ра́дуйся, я́ко не оскудѣ́ша въ не́мъ подви́жницы, благоугожда́ющіи Го́сподеви исполне́ніемъ святы́хъ Его́ за́повѣдей. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми въ ско́рбехъ и напа́стехъ на́съ заступа́ющая; ра́дуйся, во обстоя́ніихъ злы́хъ оте́чество на́ше сохраня́ющая и отъ враго́въ избавля́ющая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 9

Вся́кихъ добродѣ́телей испо́лнена бы́вши, Ольго блаже́нная, съ моли́твою во устѣ́хъ предала́ еси́ ду́хъ тво́й въ ру́цѣ Бо́жіи, Иже всели́ тя въ небе́сныя оби́тели и пе́рвую отъ россія́нъ сопричте́ ли́ку святы́хъ уго́дникъ Свои́хъ. Тѣ́мже испроси́ у́бо и на́мъ у Го́спода ми́рную христіа́нскую кончи́ну, да предади́мъ ду́ши на́ша въ ру́цѣ Христа́ Бо́га на́шего, пою́ще Тому́ хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9

Витíи многовѣща́нніи не мо́гутъ досто́йно восхвали́ти тя́, Ольго богому́драя: ка́ко ты́, ни ки́мъ же отъ человѣ́къ учи́ма и увѣщева́ема, позна́ла еси́ тщету́ идолослуже́нія, пра́выя же вѣ́ры взыска́ла еси́ и, я́коже му́дрый купе́цъ, обрѣла́ еси́ безцѣ́нный би́серъ, Христа́, Его́же лицезрѣ́нія на небеси́ наслажда́яся ны́нѣ, не забу́ди на́съ, пре́лестьми мíра сего́ омрача́емыхъ и о бла́гахъ вѣ́чныхъ забыва́ющихъ, да тобо́ю на пу́ть пра́вый наставля́еми, взыва́емъ ти́ ра́достно:

Ра́дуйся, до́брыми твои́ми дѣ́лы и пра́вымъ ума́ и се́рдца изволе́ніемъ пріугото́вившая себе́ жили́ще Боже́ственной благода́ти; ра́дуйся, я́ко Са́мъ Ду́хъ Святы́й учи́тель тебѣ́ бы́сть къ позна́нію Христа́ Сы́на Бо́жія. Ра́дуйся, ни кíихъ же зна́меній и чуде́съ ви́дѣвшая и во Христа́ вѣ́рововшая; ра́дуйся, таково́ю вѣ́рою твое́ю мно́гихъ гони́телей и мучи́телей, ви́дѣвшихъ зна́менія и чудеса́ и не вѣ́ровавшихъ, посрами́вшая. Ра́дуйся, води́тельству Свята́го Ду́ха себе́ преда́вшая; ра́дуйся, соверше́нную поко́рность во́лѣ Бо́жіей показа́вшая. Ра́дуйся, зва́вшему тя́ гла́су благода́ти послу́шна яви́вшаяся; ра́дуйся, съ единона́десятаго часа́ въ вертогра́дѣ Госпо́днемъ потруди́вшаяся и мзду́ съ пе́рвыми получи́вшая. Ра́дуйся, я́ко умудри́ тя Госпо́дь че́сть ца́рскую, бога́тство и сла́ву сочета́ти со смире́ніемъ христіа́нскимъ; ра́дуйся, я́ко си́мъ о́бразомъ я́вѣ показа́вшая на́мъ, я́ко бла́га земны́я не су́ть препя́тіе души́ боголюби́вѣй къ достиже́нію бла́гъ небе́сныхъ. Ра́дуйся, добро́тою цѣлому́дрія и свѣ́тлостію разумѣ́нія просла́вившаяся; ра́дуйся, крѣ́постію вѣ́ры и чистото́ю житія́ твоего́ проро́чества да́ръ отъ Бо́га воспрія́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 10

Пу́ть спасе́нія сыново́мъ Россíйскимъ устроя́я и предсме́ртное проше́ніе твое́ исполня́я, Всеблагíй Госпо́дь возрасти́ во вну́цѣ твое́мъ Влади́мірѣ всѣ́янное тобо́ю сѣ́мя вѣ́ры и чрезъ него́ всю́ зе́млю Россíйскую просвѣти́ святы́мъ креще́ніемъ. Тѣ́мже у́бо прославля́емъ тя́, Ольго блаже́нная, я́ко вино́вницу просвѣще́нія на́шего свѣ́томъ святы́я вѣ́ры, и уми́льно пое́мъ Христу́ Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 10

Прія́въ свято́е креще́ніе, вну́къ тво́й Влади́міръ, потща́ся изъя́ти изъ земли́ нетлѣ́нныя, испо́лненныя чу́днаго благоуха́нія, мо́щи твоя́, и со святи́телемъ Лео́нтіемъ и всѣ́мъ мно́жествомъ наро́да поста́ви я́ въ це́ркви Пречи́стыя Богома́тери, и отто́лѣ нача́ша источа́тися отъ ни́хъ цѣльбы́ вся́кимъ неду́гомъ, притека́ющимъ съ вѣ́рою. Сего́ ра́ди восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко благода́ть Свята́го Ду́ха, въ тя́ все́льшаяся, подаде́ нетлѣ́ніе моще́мъ твои́мъ; ра́дуйся, я́ко сотвори́ ты́я цѣльбопода́тельный исто́чникъ вся́кимъ неду́гомъ. Ра́дуйся, святы́я мо́щи твоя́ оста́вльшая въ подтвержде́ніе правоты́ прія́тыя тобо́ю во Христа́ вѣ́ры; ра́дуйся, я́ко бы́вшими отъ ни́хъ чудесы́ мно́зи невѣ́рніи ко Христу́ обрати́шася. Ра́дуйся, чу́дное сія́ніе отъ моще́й твои́хъ испуска́вшая; ра́дуйся, съ маловѣ́ріемъ къ ни́мъ приходя́щихъ ви́дѣти я́ не попуска́вшая. Ра́дуйся, явле́ніемъ моще́й твои́хъ младе́нствовавшую Це́рковь Россíйскую возвесели́вшая; ра́дуйся, прославле́ніемъ и́хъ вну́ка твоего́ Влади́міра зѣло́ обра́довавшая. Ра́дуйся, я́ко и до ны́нѣ благочести́віи лю́діе земли́ Россíйскія сла́вною па́мятію твое́ю услажда́ются; ра́дуйся, я́ко твои́мъ къ Бо́гу хода́тайствомъ вѣ́рніи россія́не мно́гихъ бла́гъ отъ Го́спода сподобля́ются. Ра́дуйся, моли́твами твои́ми о просвѣще́ніи земли́ Россíйскія Бо́га умоли́вшая; ра́дуйся, вско́рѣ мно́гимъ вели́кимъ святы́мъ яви́тися на земли́ Россíйстѣй прорекова́вшая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 11

Пѣ́ніе умиле́нное прино́симъ ти́, уго́днице Бо́жія, и смире́нно тя́ мо́лимъ: моли́ о на́съ Еди́наго Человѣколю́бца Бо́га, да не отврати́тъ лица́ Своего́ отъ на́съ, недосто́йныхъ, при́сно согрѣша́ющихъ и преогорчева́ющихъ бла́гость Его́, но да нака́жетъ на́съ здѣ́, я́ко Оте́цъ чадолюби́вый, о́наможе, въ бу́дущемъ вѣ́цѣ, да спасе́тъ и поми́луетъ, я́ко Судія́ и Мздовоздая́тель пра́ведный, да та́ко изба́вльшеся вѣ́чнаго муче́нія, сподо́бимся съ тобо́ю въ ра́йскихъ оби́телѣхъ воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11

Трисія́ннымъ свѣ́томъ осіява́ема, со всѣ́ми святы́ми предстои́ши ны́нѣ на небеси́ престо́лу Царя́ ца́рствующихъ, Ольго всеблаже́нная, и отту́ду, я́ко свѣтоза́рное свѣти́ло, просвѣща́еши всю́ страну́ Россíйскую, разгоня́я мра́къ заблужде́ній и показу́я пу́ть къ и́стинному просвѣще́нію и небе́сному блаже́нству. Сего́ ра́ди, прославля́юще тя́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, луно́, просвѣще́нная отъ незаходи́маго Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, путеводи́тельнице, пра́вую стезю́ къ вѣ́чному спасе́нію на́мъ показу́ющая. Pа́дуйся, мо́щная споспѣ́шнице и укрѣпи́тельнице проповѣ́дниковъ правосла́вныя вѣ́ры; ра́дуйся, при́сная покрови́тельнице благи́хъ наста́вниковъ ю́ношества и всѣ́хъ благотрудя́щихся на по́льзу о́бщую. Pа́дуйся, законода́телей ца́рства Россíйскаго наста́внице и просвѣти́тельнице; pа́дуйся, народоправи́телей и нача́льниковъ ца́рства сего́ му́драя и до́брая свѣтопода́тельнице. Pа́дуйся, крамо́лъ и раздо́ровъ потреби́тельнице; ра́дуйся, всѣ́хъ оби́димыхъ и непра́ведно гони́мыхъ засту́пнице. Pа́дуйся, скорбя́щихъ ско́рая утѣ́шительнице; ра́дуйся, боля́щихъ ми́лостивая исцѣли́тельнице. Pа́дуйся, Царю́ на́шему и всему́ ро́ду Ца́рскому по́мощь моли́твами твои́ми отъ Бо́га подава́ющая; ра́дуйся, всея́ страны́ Россíйскія предста́тельнице и засту́пнице.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 12

Благода́ть Пресвята́го Ду́ха испроси́ на́мъ, наста́внице на́ша, отъ всеще́драго Бо́га и Спа́са на́шего, вразумля́ющую и укрѣпля́ющую на́съ въ дѣ́лѣ спасе́нія, да не безпло́дно бу́детъ въ на́съ всѣ́янное тобо́ю сѣ́мя святы́я вѣ́ры, но да прозя́бнетъ и пло́дъ сотвори́тъ, и́мже бы возмощи́ на́мъ пита́ти ду́ши на́ша въ бу́дущей вѣ́чнѣй жи́зни, идѣ́же вси́ святíи воспѣва́ютъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12

Пою́ще твоя́ мно́гая и пресла́вная благодѣя́нія, явле́нная ца́рству Россíйскому въ просвѣще́ніи того́ свѣ́томъ вѣ́ры Христо́вой, благода́рственная прино́симъ ти́, съ любо́вію зову́ще сицева́я:

Ра́дуйся, богоизбра́нная и богопросла́вленная самоде́ржице земли́ Ру́сскія; ра́дуйся, несокруши́мое огражде́ніе ея́, покро́въ и защище́ніе. Pа́дуйся, дѣ́вамъ россíйскимъ о́бразъ цѣлому́дреннаго житія́; ра́дуйся, ма́теремъ наста́внице зако́ннаго сожи́тія и до́браго ча́дъ воспита́нія. Pа́дуйся, вдови́цамъ пра́вило богоуго́днаго житія́; ра́дуйся, всѣ́мъ россія́номъ учи́тельнице и о́бразъ всѣ́хъ добродѣ́телей. Pа́дуйся, соуча́стнице на небеси́ жре́бія проповѣ́дниковъ вѣ́ры Христо́вы; pа́дуйся, соприча́стница вѣ́чнаго блаже́нства пра́ведныхъ. Pа́дуйся, те́плая о на́съ предъ Бо́гомъ моли́твеннице; pа́дуйся, усе́рдная о спасе́ніи на́шемъ хода́таице. Ра́дуйся, въ ча́съ сме́рти на́шея о на́съ къ Бо́гу моли́твенница; pа́дуйся, по исхо́дѣ на́шемъ отъ сме́ртнаго сего́ тѣлесе́ по́мощь и утѣше́ніе подаю́щая.

Ра́дуйся, свята́я равноапо́стольная княги́не Ольго богому́драя.

Конда́къ 13

О, свята́я равноапо́стольная, вели́кая княги́не Ольго, пріими́ ми́лостивно отъ на́съ хвале́бное благодаре́ніе сіе́ о всѣ́хъ, я́же тобо́ю воздаде́ Госпо́дь на́мъ, отце́мъ и пра́отцемъ на́шимъ и все́й держа́вѣ Россíйстѣй, и моли́ всеблага́го Бо́га проба́вити ми́лость Свою́ на ны́ и на ро́ды родо́въ на́шихъ, утверди́ти ны́ въ правовѣ́ріи и благоче́стіи, храни́ти же отъ всѣ́хъ напа́стей, бѣ́дъ и зо́лъ, да сподо́бимся съ тобо́ю, я́ко ча́да съ ма́терію, во вѣ́ки воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же Икосъ 1-й и Конда́къ 1-й

Моли́тва пе́рвая

О, свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не Ольго, первоуго́днице Россíйская, те́плая о на́съ предъ Бо́гомъ хода́таице и моли́твеннице! Къ тебѣ́ прибѣга́емъ съ вѣ́рою и мо́лимся съ любо́вію: бу́ди на́мъ во все́мъ ко бла́гу помо́щница и споспѣ́шница и я́коже во вре́меннѣй жи́зни тща́лася еси́ просвѣти́ти пра́отцы на́ша свѣ́томъ святы́я вѣ́ры и наста́вити я́ твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́нѣ, въ небе́снѣй пребыва́я свѣ́тлости, благопрія́тными твои́ми къ Бо́гу моли́твами, вспомоществу́й на́мъ въ просвѣще́ніи ума́ и се́рдца на́шего свѣ́томъ Ева́нгелія Христо́ва, да преспѣва́емъ въ вѣ́рѣ, благоче́стіи и любви́ Христо́вѣ. Въ нищетѣ́ и ско́рби су́щія утѣ́ши, бѣ́дствующимъ пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́дшія отъ пра́выя вѣ́ры и е́ресьми ослѣпле́нныя вразуми́, и испроси́ на́мъ у всеще́драго Бо́га вся́ блага́я и поле́зная въ жи́зни вре́меннѣй и вѣ́чнѣй, да та́ко благоуго́днѣ здѣ́ пожи́вше, сподо́бимся наслѣ́дія бла́гъ вѣ́чныхъ въ безконе́чномъ Ца́рствіи Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же съ Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе всегда́, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О, вели́кая уго́днице Бо́жія, богоизбра́нная и богопросла́вленная, равноапо́стольная вели́кая княги́не Ольго! Ты отри́нула еси́ зловѣ́ріе и нече́стіе язы́ческое, увѣ́ровала еси́ во Еди́наго Истиннаго Тріѵпоста́снаго Бо́га и воспрія́ла еси́ свято́е креще́ніе и положи́ла еси́ нача́ло просвѣще́нія земли́ Россíйскія свѣ́томъ вѣ́ры и благоче́стія. Ты́ еси́ духо́вная родонача́льнице на́ша, ты́ по Христѣ́ Спаси́телѣ на́шемъ пе́рвая вино́вница просвѣще́нія и спасе́нія ро́да на́шего. Ты́ еси́ те́плая моли́твенница и хода́таица о ца́рствѣ Всероссíйстѣмъ, о царѣ́хъ его́, народоправи́телѣхъ, во́инствѣ и о всѣ́хъ лю́дехъ. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лимъ тя́: при́зри на не́мощи на́ша и умоли́ премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогнѣ́вается на ны́ зѣло́, я́ко по не́мощемъ на́шимъ по вся́ дни́ согрѣша́емъ, да не погуби́тъ на́съ со беззако́ньми на́шими, но да поми́луетъ и спасе́тъ на́съ по ми́лости Свое́й, да всади́тъ въ сердца́ на́ша спаси́тельный стра́хъ Сво́й, да просвѣти́тъ Свое́ю благода́тію у́мъ на́шъ, во е́же разумѣ́ти на́мъ пути́ Госпо́дни, оста́вити стези́ нече́стія и заблужде́ній, тща́тися же во стезя́хъ спасе́нія и и́стины, неукло́ннаго исполне́нія за́повѣдей Бо́жіихъ и уста́вовъ святы́я Це́ркве. Моли́, блаже́нная Ольго, Человѣколю́бца Бо́га, да проба́витъ на́мъ вели́кую ми́лость Свою́: да изба́витъ на́съ отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ, отъ вну́треннихъ нестрое́ній, мяте́жей и раздо́ровъ, отъ гла́да, смертоно́сныхъ болѣ́зней и отъ вся́каго зла́, да пода́стъ на́мъ благорастворе́ніе возду́ха и плодоно́сіе земли́, да сохрани́тъ и спасе́тъ Благочести́вѣйшаго Госуда́ря на́шего Импера́тора [и́мярекъ] отъ всѣ́хъ ко́зней и навѣ́товъ вра́жіихъ, да да́руетъ Ему́ побѣ́ду на враги́, да испо́лнитъ вся́ блага́я жела́нія Его́, да огради́тъ престо́лъ Его́ му́дрыми и вѣ́рными слуги́, да соблюде́тъ въ судія́хъ и прави́телехъ пра́вду и ми́лость, да да́стъ па́стыремъ ре́вность о спасе́ніи пасо́мыхъ, всѣ́мъ же лю́демъ споспѣше́ніе о е́же усе́рдно слу́жбы своя́ исправля́ти, любо́вь между́ собо́ю и единомы́сліе имѣ́ти, на бла́го оте́чества и святы́я Це́ркве вѣ́рнѣ подвиза́тися, да возсія́етъ свѣ́тъ спаси́тельныя вѣ́ры въ ца́рствѣ на́шемъ, во всѣ́хъ концѣ́хъ его́, да обратя́тся къ вѣ́рѣ невѣ́рующіи, да упраздня́тся вся́ е́реси и раско́лы. Да та́ко пожи́вше въ ми́рѣ на земли́, сподо́бимся съ тобо́ю вѣ́чнаго блаже́нства на небеси́, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Ґкafістъ с™ёй равноапcльнэй вели1цэй кн7ги1ни џльзэ

Кондaкъ №.

Первоизбрaннэй t всегw2 рwссjйскагw р0да, слaвнэй и3 равноапcльнэй ўг0дницэ б9іей џльзэ состaвимъ похвалY, ћкw зарЁ во тмЁ їдwлопоклонeніz свётомъ вёры возсіsвша и3 пyть ко хrтY всBмъ рwссіsнwмъ показaвшей. тh же, ћкw и3мyщаz дерзновeніе къ прослaвльшему тS гDу, свобождaй нaсъ t всsкихъ бёдъ мlтвами твои1ми, да зовeмъ ти2: Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ и3 человёкwвъ творeцъ, временA и3 лBта во своeй влaсти положи1вый и3 судьбы6 цaрствъ и3 нар0дwвъ по своeй в0ли ўправлszй, є3гдA восхотЁ р0дъ рwссjйскій с™hмъ крещeніемъ просвэти1ти, тогдA, ви1дz бlг0е и3зволeніе сeрдца твоегw2, призвa тz пeрвэе въ познaніе себE, да бyдеши всBмъ рwссіsнwмъ w4бразъ и3 настaвница въ христіaнстэй вёрэ. сегw2 рaди восхвалsемъ тS си1це: Рaдуйсz, рwссjйскагw небесE ќтреннzz ѕвэздо2, t первозвaннагw ґпcла на горaхъ кjевскихъ предвозвэщeннаz. Рaдуйсz, зарE, во мрaцэ невёденіz свётлw возблистaвшаz. Рaдуйсz, д0браz лозо2 віногрaда хrт0ва, t ди1віzгw kзhческагw к0рене прозsбшаz. Рaдуйсz, пречyднаz лёторасле и3з8 неs же вeліе правовёріz дрeво на земли2 нaшей возрастE. Рaдуйсz, первоучи1тельнице и3 просвэти1тельнице нaша. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю познaхомъ покланsтисz въ трbцэ творцY. Рaдуйсz, ћкw тебE рaди прес™0е и4мz гDне t всёхъ рwссіsнъ прославлsетсz. Рaдуйсz, ћкw и3 твоE преслaвное и4мz вкyпэ съ равноапcльнымъ влади1міромъ во всёхъ предёлэхъ цaрства рwссjйскагw восхвалsетсz. Рaдуйсz, страны2 нaшеz рwссjйскіz дух0вное сокр0вище. Рaдуйсz, всеS хrт0вы цRкве преслaвное ўкрашeніе. Рaдуйсz, ст0льнагw грaда кjева и3зрsднаz добр0то. Рaдуйсz, царю2 нaшему на враги2 бlгaz пом0щнице. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ в7.

Ви1дzще тS, с™az џльго, ћкw крjнъ въ тeрніи прозsбшій: тh бо ѓще и3 въ нечeстіи kзhчестэмъ рождeна былA є3си2, nбaче зак0нъ б9ій въ сeрдцэ твоeмъ напи1санъ всегдA и3мёла є3си2, и3 цэломyдріе твоE ћкw зёницу џка блюлA є3си2: благодaрнw поeмъ ди1вному во с™hхъ свои1хъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумомъ твои1мъ вс‰ д0брэ вёдzщи, познaла є3си2, бGомyдраz џльго, ћкw јдwли, рукaми человёческими сотворeнніи, не сyть б0зи. тёмже, tвeргши тhz, потщaласz є3си2 познaти бGа и4стиннаго. сегw2 рaди, похвалsюще сицев0е твоE бlгоразyміе, вопіeмъ ти2 си1це: Рaдуйсz, д0браz жeно, пeрвэе всёхъ рwссіsнъ заблуждeніе своE познaвшаz. Рaдуйсz, тщетY їдwлопоклонeніz разумёвше. Рaдуйсz, и4стиннагw бGопознaніz и3 прaвыz вёры ўсeрднw и3скaвшаz. Рaдуйсz, є4ще не вёдущи и4стиннагw бGа, ћкw же корни1лій с0тникъ, д0брыми дёлы томY ўгождaвшаz. Рaдуйсz, прeжде разумёніz зак0на б9іz, по зак0ну с0вэсти прaведнw жи1вшаz. Рaдуйсz, прeжде пріsтіz хрістіaнскіz вёры дэлA хрістіaнwмъ подоб†ющаz твори1вшаz. Рaдуйсz, держaву твою2 t нашeствіz супост†тъ мyжественнw защити1вшаz. Рaдуйсz, въ подчинeнныхъ ти2 лю1дехъ суды2 прaвєдны твори1вшаz. Рaдуйсz, премyдростію t бGа њдарeннаz. Рaдуйсz, цaрственною слaвою на земли2 и3 на нб7си2 почтeннаz. Рaдуйсz, нетлёніемъ с™hхъ мощeй твои1хъ t бGа прослaвленнаz. Рaдуйсz, тёми мнHгаz и3сцэлє1ніz вс‰кимъ недyгwмъ подавaющаz. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ G.

Си1лою бlгодaти б9іей дви1жима, потщaласz є3си2, бGомyдраz џльго, дости1гнути царьгрaда и3дёже зрsщи красотY церк0внагw бlголёпіz, и3 послyшающи ўчeніz словeсъ б9eственныхъ, распалsласz є3си2 всёмъ сeрдцемъ твои1мъ въ люб0вь хrт0ву, бlгодaрственнw вопію1щи є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёющи сeрдце ћкw д0брую зeмлю, ўд0бь воспріsла є3си2, џльго, сёмz с™hz вёры, познaвши хrтA бGа и4стиннаго. тёмже и3 крещeніе с™0е пріsла є3си2 t рукY патріaрха царьгрaда, и4же и3 предречE ти2, ћкw tнhнэ блажи1ти тS и4мутъ рwссjйстіи сhнове. и3сп0лнити ќбw хотS проречeніе сіE, взывaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, тмY їдwлослужeніz њстaвльшаz. Рaдуйсz, свётъ бGопознaніz взыскaвшаz. Рaдуйсz, безконeчныz пaгубы вёрою и3збэжaвшаz. Рaдуйсz, жи1знь вёчную во хrтЁ стzжaвшаz. Рaдуйсz, въ купёли с™aгw крещeніz t сквeрны грэх0вныz њмhвшаzсz. Рaдуйсz, бlгодaтію с™aгw д¦а дух0внw роди1вшаzсz. Рaдуйсz, разyмнаz г0рлице, t когтeй душепaгубнагw врaна и3злетёвшаz. Рaдуйсz, под8 крилЁ nрлA небeснагw прилетёвшаz. Рaдуйсz, мн0жество дyшъ крещeніемъ съ соб0ю ко хrтY привeдшаz. Рaдуйсz, сегw2 рaди сугyбое воздаsніе t бGа получи1вшаz. Рaдуйсz, съ вёрою несумнeнною приходsщихъ свётомъ t честнhхъ твои1хъ мощeй њсіzвaющаz. Рaдуйсz, душaмъ и3 тэлесє1мъ тёхъ, ±же на п0льзу, подавaющаz. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ д7.

Кaкw м0жемъ не ўдиви1тисz бlгоразyмію твоемY, џльго пребlжeннаz, и4бо ты2 предложeніе царS є4ллинwвъ њ брaцэ съ ни1мъ разyмнw tвeргла є3си2, рeкши томY: не брaка рaди пріид0хъ сёмw, и3 не соцaрствованіz рaди съ тоб0ю, но да ўневёщусz женихY хrтY бGу: є3г0же пaче всегw2 возлюби2 душA моS, и3 є3мy же tнhнэ во вёки не престaну воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшавши t крести1вшагw тS патріaрха напyтственное сл0во њ чистотЁ, постЁ, моли1твэ и3 њ всёхъ добродётелехъ, хрістіaнwмъ подобaющихъ, слагaла є3си2 сі‰ въ сeрдцы твоeмъ, дёлы вс‰ т† и3сполнsти њбэщавaющисz. тёмъ же ќбw по д0лгу воспэвaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, ўсeрднаz слhшательнице словeсъ б9eственныхъ. Рaдуйсz, рeвностнаz и3сполни1тельнице зак0на хрістіaнскагw. Рaдуйсz, ни1ву сeрдца твоегw2 њчи1стившаz t тeрніz душеврeдныхъ страстeй. Рaдуйсz, њроси1вшаz ю5 слезaми покаsніz. Рaдуйсz, ћкw сёмz сл0ва б9іz въ сeрдцы твоeмъ, ћкw на земли2 д0брэй, ўкорени1сz. Рaдуйсz, ћкw сёмz сіE прозzбE и3 стори1чный пл0дъ бlги1хъ дёлъ принесE. Рaдуйсz, вд0вственную чистотY непор0чнw сохрани1вшаz. Рaдуйсz, воздержaніемъ и3 мlтвою бGу ўгоди1вшаz. Рaдуйсz, ми1лостынею творцA ўми1лостивившаz. Рaдуйсz, ни1щыz и3 ўбHгіz потрeбами снабди1вшаz. Рaдуйсz, сhну своемY кнsзю свzтослaву, непослyшливу сyщу мaтери своeй, кончи1ну ѕлyю предрeкшаz. Рaдуйсz, просвэщeніе земли2 рwссjйскіz свётомъ хrт0ва ўчeніz прови1дэвшаz. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ є7.

БGоткaнною њдeждою с™aгw крещeніz њблeкшисz, и3 нетлённою пи1щею пречcтагw тёла и3 кр0ве хrт0вы дух0внw ўкрёпльшисz, џльго пребlжeннаz, не ўбоsлсz є3си2 потещи2 къ невBрнымъ соoтeчественникwмъ твои6мъ, прeдкwмъ нaшымъ, проповёдати и5мъ є3ди1наго и4стиннаго бGа, є3мyже нhнэ вс‰ рwссjа, ћкw є3ди1нэми ўсты2, воспэвaетъ: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэвши, с™az џльго, вс‰ лю1ди земли2 рwссjйскіz во тмЁ їдwлослужeніz погружє1нныz, ўсeрднw потщaласz є3си2 просвэти1ти тhz свётомъ хrт0вы вёры и3 сотвори1ти | сhны днE и3 наслёдники цrтвіz нбcнагw. поминaюще ќбw сицев0е твоE попечeніе њ ни1хъ, бlгодaрственнw зовeмъ ти2: Рaдуйсz, премyдраz власти1тельнице нар0да рwссjйскагw. Рaдуйсz, д0браz настaвнице ввёреннагw ти2 стaда. Рaдуйсz, пeрвэй хрістіaнстэй цари1цэ є3лeнэ въ рeвности б9eственнэй подражaвшаz. Рaдуйсz, и3 и4мz тоS во с™ёмъ крещeніи пріsвшаz. Рaдуйсz, чcтнhй кrтъ хrт0въ и3 с™ы6z їкHны и3з8 царьгрaда въ грaдъ кjевъ принeсшаz. Рaдуйсz, їерє1и и3 кли1рики съ соб0ю въ рwссjю привeдшаz. Рaдуйсz, мyдрыми твои1ми глаг0лы поучaвшаz лю1ди њстaвити тмY kзhческагw нечeстіz. Рaдуйсz, ўвэщaвшаz и5хъ воспріsти свётъ хрістіaнскагw бlгочeстіz. Рaдуйсz, мнHгіz рwссіsны свётомъ вёры хrт0вы просвэти1вшаz. Рaдуйсz, начaло просвэщeніz всеS земли2 рwссjйскіz положи1вшаz. Рaдуйсz, грaды рwсс‡йскіz проповёданіемъ хrт0ва ўчeніz њгласи1вшаz. Рaдуйсz, пeрваz t земли2 рwссjйскіz ли1ку с™hхъ причтeннаz. Рaдуйсz, с™az равноапcлнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдникwмъ духонHснымъ ґпcлwмъ подражaвши, џльго бGомудраz, њбтеклA є3си2 грaды и3 вє1си держaвы твоеS, приводsщи, є3ли1кw м0щно бЁ, лю1ди къ вёрэ хrт0вэй и3 научaющи и5хъ воспэвaти є3ди1ному въ трbцэ слaвимому бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Утверждaz въ держaвэ твоeй начaтокъ вёры хрістіaнскіz, создалA є3си2 хрaмы б9іи во грaдэ кjевэ и3 въ странЁ рождeніz твоегw2, при рэцЁ вели1цэй ў грaда пск0ва. и3 тaкw начaша рwссіsне прославлsти повсю1ду хrтA бGа нaшего, тебё же, просвэти1тельницэ своeй, похв†льнаz воспэвaти: Рaдуйсz, ћкw t чи1стагw и3ст0чника с™hz соб0рныz и3 ґпcльскіz цRкве чи1стое ўчeніе пріsла є3си2. Рaдуйсz, ћкw тёмъ нaсъ научи1ла є3си2 познaти є3ди1наго и4стиннаго бGа. Рaдуйсz, јдwльскихъ трeбищъ и3 кумjрwвъ потреби1тельнице. Рaдуйсz, с™hхъ б9іихъ хрaмwвъ создaтельнице. Рaдуйсz, ћкw же и3 первозвaнный ґпcлъ, съ пр0повэдію є3ђліа зeмлю рyсскую њбходи1вшаz. Рaдуйсz, вели1кому новугрaду и3 прHчимъ рwсс‡йскимъ градHмъ хrт0во въ мjръ пришeствіе бlговэсти1вшаz. Рaдуйсz, на разли1чныхъ мёстэхъ пр0повэди твоеS честны6z кресты2 водрузи1вшаz. Рaдуйсz, ћкw t тёхъ мнHгаz знaмєніz и3 чудесA, ўвэрeніz рaди невёрныхъ, си1лою б9іею содэвaхусz. Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всебlгjй гDь сыновHмъ рwсс‡йскимъ познaніе своE kви1лъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw чрез8 ни1хъ и3 прHчіz мнHгіz нар0ды свётомъ вёры просвэти1лъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw t к0рене твоегw2 честнaгw гDь с™aго равноапcльнаго кн7зz влади1міра показaлъ нaмъ є4сть. Рaдуйсz, ћкw w4бразомъ житіS твоегw2 с™hй кн7зь влади1міръ подви1глсz є4сть пріsти хрістіaнскую вёру. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ з7.

ХnтS и3збaвити сhна твоего2 свzтослaва t пaгубы вёчныz, прилёжнw ўвэщевaла є3си2 є3го2 њстaвити почитaніе јдwлwвъ и3 вёровати въ бGа и4стиннаго. но т0й не внsтъ мaтернему наказaнію твоемY и3 не восхотЁ нечeстіе своE премэни1ти на бlгочeстіе. тёмже, ћкw невёрный, tчужди1сz жи1зни вёчныz и3 не спод0бисz съ тоб0ю въ г0рнэмъ цrтвіе воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вое знaменіе бlговолeніz своегw2 kви2 тебЁ гDь, є3гдA, во w4бразъ прес™hz трbцы, три2 пресвBтлыz лучA съ нб7есE њблистA на мёстэ дубрaвэ, и5хже не т0чію є3ди1на ты2 зрёла є3си2, но и3 вси2 сyщіи тaмw лю1діе ви1дэша, и3 вкyпэ съ тоб0ю прослaвиша тріеди1наго бGа. мh же, вёдуще сбhтіе проречeніz твоегw2 њ создaніи на мёстэ џномъ хрaма и3 грaда, ўблажaемъ тS си1це: Рaдуйсz, вели1каz б9іz ўг0днице. Рaдуйсz, дaра прор0чества t негw2 спод0бльшаzсz. Рaдуйсz, трисіsннагw нбcнагw свёта зри1тельнице. Рaдуйсz, всебlгjz в0ли б9іz њ просвэщeніи нар0да рyсскагw пeрваz и3сполни1тельнице. Рaдуйсz, грaда пск0ва начaльнаz њсновaтельнице. Рaдуйсz, всеS рwссjйскіz держaвы застyпнице и3 покрови1тельнице. Рaдуйсz, ћкw и3зволeніемъ б9іимъ держaва рwссjйскаz нhнэ t м0рz до м0рz распространи1сz. Рaдуйсz, ћкw вс‰ грaды и3 вє1си є3S мн0жествомъ хрaмwвъ б9іихъ ўкраси1шасz. Рaдуйсz, ћкw въ хрaмэхъ си1хъ с™и1тели и3 и3ерє1и безкр0вную жeртву њ лю1дехъ бGу прин0сzтъ. Рaдуйсz, ћкw с0нмы и4ночествующихъ по всемY лицY земли2 рwссjйскіz деннон0щнw хвалY с™ёй трbцэ воспэвaютъ. Рaдуйсz, ћкw њбитaтеліе грaда кjева тS превозн0сzтъ и3 ўблажaютъ. Рaдуйсz, ћкw и3 вси2 правослaвніи рwссіsне съ лётъ дрeвнихъ тS почитaютъ и3 прославлsютъ. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ }.

Стрaнствіz земнaго течeніе скончавaz, тeплэ гDа моли1ла є3си2, џльго бlжeннаz, да по преставлeніи твоeмъ не њстaвитъ џнъ земли2 рwссjйскіz во тмЁ невёдэніz пребывaти, но да просвэти1тъ ю5 свётомъ с™hz вёры, и3 вс‰ сhны рwсс‡йскіz да научи1тъ воспэвaти Ґллилyіа.

Јкосъ }.

ВсS њб8sта бhвши бlгодaтію б9eственною, достохвaльнаz џльго, мhсленными nчесы2 зрёла є3си2 просвэщeніе всегw2 нар0да твоего2 и3 прор0чески предреклA є3си2, ћкw мн0зи вели1ціи ўг0дницы б9іи, ћкw ѕвэзды6 свBтлыz, въ земли2 рwссjйстэй возсіsютъ, є4же ўжE и3 сбhстсz и3зволeніемъ и3 бlгодaтію всемогyщагw бGа. сегw2 рaди по д0лгу воспэвaемъ ти2 си1це: Рaдуйсz, дух0внаz нaша мaти, и3спроси1вшаz ў бGа просвэщeніе прaотцємъ нaшымъ. Рaдуйсz, ћкw всебlгjй гDь, зрS добр0ту души2 твоеS, тебE рaди вс‰ лю1ди рyсскіz возлюби2. Рaдуйсz, ћкw тS њбрёте хrт0съ дост0инъ сосyдъ, чрез8 нег0же начA и3зливaти бlгодaть свою2 земли2 рwссjйстэй. Рaдуйсz, ћкw ты2 пред8угот0вала є3си2 лю1ди тво‰ ко пріsтію вёры и3 бlгодaти хrт0вы. Рaдуйсz, ћкw прозорли1вw предзрёла є3си2 вели1чіе и3 слaву держaвы твоеS. Рaдуйсz, ћкw весели1ласz є3си2 њ предви1дэнномъ тоб0ю бlгочeстіи сынHвъ рwссjйскихъ. Рaдуйсz, ћкw, по проречeнію твоемY, мн0зи с™jи t р0да нaшегw возсіsша. Рaдуйсz, ћкw и3 t плeмене твоегw2 мн0зи кнsзи рwссjйстіи бGу бlгоугоди2ша и3 вэнцы2 слaвы получи1ша. Рaдуйсz, ћкw и3 до нhнэ въ нар0дэ рyсскомъ блюдeтсz вёра и3 бlгочeстіе. Рaдуйсz, ћкw не њскудёша въ нeмъ подви1жницы бlгоугождaющіи гDеви и3сполнeніемъ с™hхъ є3гw2 зaповэдей. Рaдуйсz, мlтвами твои1ми въ ск0рбехъ и3 напaстехъ нaсъ заступaющаz. Рaдуйсz, во њбстоsніихъ ѕлhхъ nтeчество нaше сохранsющаz и3 t врагHвъ и3збавлsющаz. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ f7.

Всsкихъ добродётелей и3сп0лнена бhвши, џльго бlжeннаz, съ мlтвою во ўстёхъ предалA є3си2 дyхъ тв0й въ рyцэ б9іи, и4же всели1 тz въ нбcныz њби1тєли и3 пeрвую t рwссіsнъ сопричтE ли1ку с™hхъ ўг0дникwвъ свои1хъ. тёмже и3спроси2 ќбw и3 нaмъ u5 гDа ми1рную хrтіaнскую кончи1ну, да предади1мъ дyшы нaшz въ рyцэ хrтA бGа нaшегw, пою1ще томY хвалeбную пёснь. Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Ви3т‡и многовэщaнніи не м0гутъ дост0йнw восхвали1ти тS, џльго бGомyдраz: кaкw ты2, ннки1мъ же t человэкъ ўчи1ма и3 ўвэщевaема, познaла є3си2 тщетY їдwлослужeніz, прaвыz же вёры взыскaла є3си2, и3 ћкоже мyдрый купeцъ, њбрэлA є3си2 безцённый би1серъ, хrтA, є3г0же лицезрёніz на нб7си2 наслаждazсz нhнэ, не забyди нaсъ, прeлестьми мjра сегw2 њмрачaемыхъ и3 њ бlгахъ вёчныхъ забывaющихъ, да тоб0ю на пyть прaвый наставлsеми, взывaемъ ти2 рaдостнw: Рaдуйсz, д0брыми твои1ми дёлы и3 прaвымъ ўмA и3 сeрдца и3зволeніемъ пріугот0вившаz себE жили1ще б9eственной бlгодaти. Рaдуйсz, ћкw сaмъ д¦ъ с™hй ўчи1тель тебЁ бhсть къ познaнію хrтA сн7а б9іz. Рaдуйсz, никjихъ же знaменій и3 чудeсъ ви1дэвшаz и3 во хrтA вёровавшаz. Рaдуйсz, таков0ю вёрою твоeю мн0гихъ гони1телей и3 мучи1телей, ви1дэвшихъ знaмєніz и3 чудесы2 и3 не вёровавшихъ, посрами1вшаz. Рaдуйсz, води1тельству с™aгw д¦а себE предaвшаz. Рaдуйсz, совершeнную пок0рность в0ли б9іей показaвшаz. Рaдуйсz, звaвшему тS глaсу бlгодaти послyшна kви1вшаzсz. Рaдуйсz, съ є3динонaдесzтаго часA въ вертогрaдэ гDнемъ потруди1вшаzсz и3 мздY съ пeрвыми получи1вшаz. Рaдуйсz, ћкw ўмудри1 тz гDь, чeсть цaрскую, богaтство и3 слaву, сочетaти со смирeніемъ хрістіaнскимъ. Рaдуйсz, ћкw си1мъ w4бразомъ ћвэ показaвшаz нaмъ, ћкw бл†га земн†z не сyть препsтіе къ достижeнію бlгъ нбcныхъ. Рaдуйсz, добр0тою цэломyдріz и3 свётлостію разумёніz прослaвившаzсz. Рaдуйсz, крёпостію вёры и3 чистот0ю житіS твоегw2 прор0чества дaръ t бGа воспріsвшаz. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ ‹.

Пyть сп7сeніz сыновHмъ рwсс‡йскимъ ўстроsz, и3 предсмeртное прошeніе твоE и3сполнsz, всебlгjй гDь возрасти2 во внyцэ твоeмъ влади1мірэ всёzнное тоб0ю сёмz вёры и3 чрез8 него2 всю2 зeмлю рwссjйскую просвэти2 с™hмъ крещeніемъ. тёмже ќбw прославлsемъ тS, џльго бlжeннаz, ћкw пeрвую вин0вницу просвэщeніz нaшегw свётомъ с™hz вёры, и3 ўми1льнw поeмъ хrтY сп7си1телю нaшему: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

Пріsвъ с™0е крещeніе внyкъ тв0й влади1міръ, потщaсz и3з8sти и3з8 земли2 нетлBнныz, и3сп0лнєнныz чyднагw бlгоухaніz, м0щи тво‰, и3 со с™и1телемъ ле0нтіемъ и3 всёмъ мн0жествомъ нар0да постaви | въ цeркви пречcтыz бGом™ри, и3 tт0лэ начaша и3сточaтисz t ни1хъ цэльбы6 вс‰кимъ недyгwмъ, притекaющымъ съ вёрою. сегw2 рaди восхвалsемъ тS си1це: Рaдуйсz, ћкw бlгодaть с™aгw д¦а, въ тS всeльшаzсz, подадE нетлёніе мощeмъ твои6мъ. Рaдуйсz, ћкw сотвори2 тhz цэльбоподaтельный и3ст0чникъ всsкимъ недyгwмъ. Рaдуйсz, с™ы6z м0щи тво‰ њстaвльшаz въ подтверждeніе правоты2 пріsтыz тоб0ю во хrтA вёры. Рaдуйсz, ћкw бhвшими t ни1хъ чудесы2 мн0зи невёрніи ко хrтY њбрати1шасz. Рaдуйсz, чyдное сіsніе t мощeй твои1хъ и3спускaвшаz. Рaдуйсz, съ маловёріемъ къ ни6мъ приходsщихъ ви1дэти | не попускaвшаz. Рaдуйсz, kвлeніемъ мощeй твои1хъ младeнствовавшую цeрковь рwссjйскую возвесели1вшаz. Рaдуйсz, прославлeніемъ и5хъ внyка твоего2 влади1міра ѕэлw2 њбрaдовавшаz. Рaдуйсz, ћкw и3 до нhнэ бlгочести1віи лю1діе земли2 рwссjйскіz слaвною пaмzтію твоeю ўслаждaюстz. Рaдуйсz, ћкw твои1мъ къ бGу ходaтайствомъ вёрніи рwссіsне мн0гихъ бlгъ t гDа сподоблsютсz. Рaдуйсz, мlтвами твои1ми њ просвэщeніи земли2 рwссjйскіz бGа ўмоли1вшаz. Рaдуйсz, вск0рэ мнHгимъ вели6кимъ с™ы6мъ kви1тисz на земли2 рwссjйстэй прорековaвшаz. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ №i.

Пёніе ўмилeнное прин0симъ ти2, ўг0днице б9іz, и3 смирeннw тS м0лимъ: моли2 њ нaсъ є3ди1наго человэколю1бца бGа, да не tврати1тъ лицA своегw2 t нaсъ недост0йныхъ, при1снw согрэшaющихъ и3 преwгорчевaющихъ бlгость є3гw2, но да накaжетъ нaсъ здЁ ћкw nц7ъ чадолюби1вый, џнаможе, въ бyдущемъ вёцэ, да сп7сeтъ и3 поми1луетъ ћкw судіS и3 мздовоздаsтель прaведный, да тaкw, и3збaвльшесz вёчнагw мучeніz, спод0бимсz съ тоб0ю въ рaйскихъ њби1телехъ воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Трисіsннымъ свётомъ њсіzвaема, со всёми с™hми предстои1ши нhнэ на нб7си2 пrт0лу цRS цaрствующихъ, џльго всебlжeннаz, и3 tтyду, ћкw свэтозaрное свэти1ло, просвэщaеши всю2 странY рwссjйскую, разгонsющи мрaкъ заблуждeній, и3 показyющи пyть къ и4стинному просвэщeнію и3 нбcному бlжeнству. сегw2 рaди прославлsюще тS глаг0лемъ: Рaдуйсz, луно2 просвэщeннаz t незаходи1магw сlнца прaвды. Рaдуйсz, путеводи1тельнице, прaвую стезю2 къ вёчному спасeнію нaмъ показyющаz. Рaдуйсz, м0щнаz споспёшнице и3 ўкрэпи1тельнице проповёдникwвъ правослaвныz вёры. Рaдуйсz, при1снаz покрови1тельнице бlги1хъ настaвникwвъ ю4ношества и3 всёхъ бlготрудsщихсz на п0льзу џбщую. Рaдуйсz, законодaтелей цaрства рwссjйскагw настaвнице и3 просвэти1тельнице. Рaдуйсz, народоправи1телей и3 начaльникwвъ цaрства сегw2 мyдраz и3 д0браz свэтоподaтельнице. Рaдуйсz, крам0лъ и3 разд0рwвъ потреби1тельнице. Рaдуйсz, всёхъ њби1димыхъ и3 непрaведнw гони1мыхъ застyпнице. Рaдуйсz, скорбsщихъ ск0раz ўтёшительнице. Рaдуйсz, болsщихъ ми1лостиваz и3сцэли1тельнице. Рaдуйсz, царю2 нaшему и3 всемY р0ду цaрскому п0мощь мlтвами твои1ми t бGа подавaющаz. Рaдуйсz, всеS страны2 рwссjйскіz предстaтельнице и3 застyпнице. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть прес™aгw д¦а и3спроси2 нaмъ, настaвнице нaша, t всещeдрагw бGа и3 сп7са нaшегw, вразумлsющую и3 ўкрэплsющую нaсъ въ дёлэ сп7сeніz, да не безпл0днw бyдетъ въ нaсъ всёzнное тоб0ю сёмz с™hz вёры, но да прозsбнетъ и3 пл0дъ сотвори1тъ, и4мже бы возмощи2 нaмъ питaти дyшы нaшz въ бyдущей вёчнэй жи1зни, и3дёже вси2 с™jи воспэвaютъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

По3ю1ще тво‰ мнHгаz и3 пресл†внаz бlгодэ‰ніz, kвлє1ннаz цaрству рwссjйскому въ просвэщeніи того2 свётомъ вёры хrт0вой, бlгодaрственнw прин0симъ ти2, съ люб0вію зовyще сицев†z: Рaдуйсz, бGоизбрaннаz и3 бGопрослaвленнаz самодeржице земли2 рyсскіz. Рaдуйсz, несокруши1мое њграждeніе є3S, покр0въ и3 защищeніе. Рaдуйсz, дёвамъ рwсс‡йскимъ w4бразе цэломyдреннагw житіS. Рaдуйсz, мaтеремъ настaвнице зак0ннагw сожи1тіz и3 д0брагw чaдъ воспитaніz. Рaдуйсz, вдови1цамъ прaвило бGоуг0днагw житіS. Рaдуйсz, всBмъ рwссіsнwмъ ўчи1тельнице и3 w4бразе всёхъ добродётелей. Рaдуйсz, соучaстнице на нб7еси2 жрeбіz проповёдникwвъ вёры хrт0вы. Рaдуйсz, сопричaстнице вёчнагw бlжeнства прaведныхъ. Рaдуйсz, тeплаz њ нaсъ пред8 бGомъ мlтвеннице. Рaдуйсz, ўсeрднаz њ сп7сeніи ходaтаице. Рaдуйсz, въ чaсъ смeрти нaшеz њ нaсъ къ бGу мlтвеннице. Рaдуйсz, по и3сх0дэ нaшемъ t смeртнагw сегw2 тэлесE п0мощь и3 ўтэшeніе подаю1щаz. Рaдуйсz, с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго бGомyдраz.

Кондaкъ Gi.

Q с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго, пріими2 ми1лостивнw t нaсъ хвалeбное благодарeніе сіE њ всёхъ, ±же тоб0ю воздадE гDь нaмъ, nтцє1мъ и3 прaoтцємъ нaшымъ и3 всeй держaвэ рwссjйстэй, и3 моли2 всебlгaго бGа пробaвити млcть свою2 на ны2 и3 на р0ды родHвъ нaшихъ, ўтверди1ти ны2 въ правовёріи и3 бlгочeстіи, храни1ти же t всёхъ напaстей бёдъ и3 ѕHлъ, да спод0бимсz съ тоб0ю, ћкw ч†да съ мaтерію, во вёки воспэвaти бGу: Ґллилyіа.

Кондaкъ сeй глаг0ли G-жды, тaже јкосъ №-й, и3 кондaкъ №-й.

Мlтва №.

Q с™az равноапcльнаz кн7ги1не џльго, первоуг0днице рwссjйскаz, тeплаz њ нaсъ пред8 бGомъ ходaтаице и3 мlтвеннице: къ тебЁ прибэгaемъ съ вёрою и3 м0лимсz съ люб0вію: бyди нaмъ ко бlгу пом0щница и3 споспёшница и3 ћкоже во врeменнэй жи1зни тщaласz є3си2 просвэти1ти прaoтцы нaшz свётомъ с™hz вёры и3 настaвити | твори1ти в0лю гDню, тaкw и3 нhнэ, въ нбcнэй пребывaющи свётлости бlгопріsтными твои1ми къ бGу мlтвами, вспомоществyй нaмъ въ просвэщeніи ўмA и3 сeрдца нaшегw свётомъ є3ђліа хrт0ва, да преспэвaемъ въ вёрэ, бlгочeстіи и3 любви2 хrт0вэ. въ нищетЁ и3 ск0рби сyщыz ўтёши, бёдствующымъ подaждь рyку п0мощи, њби6димыz и3 напaствуємыz заступи2, заблyдшыz t прaвыz вёры и3 є4ресьми њслэплє1нныz вразуми2, и3 и3спроси2 нaмъ ў всещeдрагw бGа вс‰ бlг†z и3 полє1знаz жи1зни врeменнэй и3 вёчнэй, да тaкw бGоуг0днэ здЁ пожи1вше, спод0бимсz наслёдіz бlгъ вёчныхъ въ безконeчномъ цrтвіи хrтA бGа нaшегw, є3мyже со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ подобaетъ вс‰каz слaва, чeсть и3 поклонeніе всегдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7.

Q вели1каz ўг0днице б9іz, бGоизбрaннаz и3 бGопрослaвленнаz, равноапcльнаz вели1каz кн7ги1не џльго, ты2 tри1нула є3си2 ѕловёріе и3 нечeстіе kзhческое, ўвёровала є3си2 во є3ди1наго и4стиннаго тріmпостaснаго бGа, и3 воспріsла є3си2 с™0е крещeніе и3 положи1ла є3си2 начaло просвэщeніz земли2 рwссjйскіz свётомъ вёры и3 бlгочeстіz. ты2 є3си2 дух0внаz родоначaльнице нaша, ты2 по хrтЁ сп7си1телэ нaшемъ пeрваz вин0вница просвэщeніz и3 сп7сeніz р0да нaшегw. ты2 є3си2 тeплаz мlтвенница и3 ходaтаица њ цaрствэ всерwссjйстэмъ, њ царeхъ є3гw2, народоправи1телехъ, в0инствэ и3 њ всёхъ лю1дехъ. сегw2 рaди смирeннw м0лимъ тS: при1зри на нє1мощи нaшz и3 ўмоли2 премилосeрдаго цRS нбcнаго, да не прогнёваетсz на ны2 ѕэлw2, ћкw по нeмощемъ нaшымъ по вс‰ дни6 согрэшaемъ, да не погуби1тъ нaсъ со беззак0ньми нaшими, но да поми1луетъ и3 сп7сeтъ нaсъ по млcти своeй, да всади1тъ въ сердцA н†ша сп7си1тельный стрaхъ св0й, да просвэти1тъ своeю бlгодaтію ќмъ нaшъ, во є4же разумёти нaмъ пути6 гDни, њстaвити стези6 нечeстіz и3 заблуждeній, тщaтисz же во стезsхъ сп7сeніz и3 и4стины, неукл0ннагw и3сполнeніz зaповэдей б9іихъ и3 ўстaвwвъ с™hz цRкве. моли2, бlжeннаz џльго, чlвэколю1бца бGа, да пробaвитъ нaмъ вели1кую млcть свою2: да и3збaвитъ нaсъ t нашeствіz и3ноплемeнныхъ, t внyтреннихъ нестроeній, мzтeжей и3 разд0рwвъ, t глaда, смертон0сныхъ болёзней и3 t всsкагw ѕлA: да подaстъ нaмъ бlгорастворeніе воздyха и3 плодон0сіе земли2. моли1сz вhну: стрaждущую странY рwссjйскую t лю1тыхъ безбHжникъ и3 влaсти и4хъ гDь да свободи1тъ, и3 да возстaвитъ прест0лъ правослaвныхъ царeй: вёрныхъ рабHвъ є3гw2, въ ск0рби и3 печaли дeнь и3 н0щь вопію1щихъ къ немY, многоболёзный в0пль да ўслhшитъ и3 да и3зведeтъ t поги1бели жив0тъ нaшъ, да дaстъ пaстырємъ рeвность њ сп7сeніи пас0мыхъ, всBмъ же лю1демъ споспэшeніе њ є4же ўсeрднw слyжбы сво‰ и3справлsти, люб0вь междY соб0ю и3 є3диномhсліе и3мёти на бlго nтeчества и3 с™hz цRкве вёрнэ подвизaтисz: да возсіsетъ свётъ сп7си1тельныz вёры въ цaрствэ нaшемъ во всёхъ концёхъ є3гw2: да њбратsтсz къ вёрэ невёрующіи: да ўпразднsтсz вс‰ є4реси и3 раск0лы: да тaкw пожи1вше въ ми1рэ на земли2, спод0бимсz съ тоб0ю вёчнагw бlжeнства на нб7си2, хвaлzще и3 превозносsще бGа во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Краткое житие равноапостольной Ольги, великой княгини Российской

«На­чаль­ни­цей ве­ры» и «кор­нем пра­во­сла­вия» в Рус­ской зем­ле из­древ­ле на­зы­ва­ли свя­тую рав­ноап­о­столь­ную Оль­гу лю­ди. Кре­ще­ние Оль­ги бы­ло озна­ме­но­ва­но про­ро­че­ски­ми сло­ва­ми пат­ри­ар­ха, кре­стив­ше­го ее: «Бла­го­сло­вен­на ты в же­нах рус­ских, ибо оста­ви­ла тьму и воз­лю­би­ла Свет. Про­слав­лять те­бя бу­дут сы­ны рус­ские до по­след­не­го ро­да!» При Кре­ще­нии рус­ская кня­ги­ня удо­сто­и­лась име­ни свя­той рав­ноап­о­столь­ной Еле­ны, мно­го по­тру­див­шей­ся в рас­про­стра­не­нии хри­сти­ан­ства в огром­ной Рим­ской им­пе­рии и об­рет­шей Жи­во­тво­ря­щий Крест, на ко­то­ром был рас­пят Гос­подь. По­доб­но сво­ей небес­ной по­кро­ви­тель­ни­це, Оль­га ста­ла рав­ноап­о­столь­ной про­по­вед­ни­цей хри­сти­ан­ства на необъ­ят­ных про­сто­рах зем­ли Рус­ской. В ле­то­пис­ных сви­де­тель­ствах о ней нема­ло хро­но­ло­ги­че­ских неточ­но­стей и за­га­док, но вряд ли мо­гут воз­ник­нуть со­мне­ния в до­сто­вер­но­сти боль­шин­ства фак­тов ее жиз­ни, до­не­сен­ных до на­ше­го вре­ме­ни бла­го­дар­ны­ми по­том­ка­ми свя­той кня­ги­ни – устро­и­тель­ни­цы Рус­ской зем­ли. Об­ра­тим­ся к по­вест­во­ва­нию о ее жиз­ни.

Имя бу­ду­щей про­све­ти­тель­ни­цы Ру­си и ро­ди­ну ее древ­ней­шая из ле­то­пи­сей – «По­весть вре­мен­ных лет» на­зы­ва­ет в опи­са­нии же­нить­бы Ки­ев­ско­го кня­зя Иго­ря: «И при­ве­ли ему же­ну из Пско­ва, име­нем Оль­га». Иоаки­мов­ская ле­то­пись уточ­ня­ет, что она при­над­ле­жа­ла к ро­ду кня­зей Из­бор­ских – од­ной из древ­не­рус­ских кня­же­ских ди­на­стий.

Су­пру­гу Иго­ря зва­ли ва­ряж­ским име­нем Хель­га, в рус­ском про­из­но­ше­нии – Оль­га (Воль­га). Пре­да­ние на­зы­ва­ет ро­ди­ной Оль­ги се­ло Вы­бу­ты непо­да­ле­ку от Пско­ва, вверх по ре­ке Ве­ли­кой. Жи­тие свя­той Оль­ги по­вест­ву­ет, что здесь впер­вые со­сто­я­лась встре­ча ее с бу­ду­щим су­пру­гом. Мо­ло­дой князь охо­тил­ся «в об­ла­сти Псков­ской» и, же­лая пе­ре­брать­ся через ре­ку Ве­ли­кую, уви­дел «неко­е­го плы­ву­ще­го в лод­ке» и по­до­звал его к бе­ре­гу. От­плыв от бе­ре­га в лод­ке, князь об­на­ру­жил, что его ве­зет де­вуш­ка уди­ви­тель­ной кра­со­ты. Игорь вос­пы­лал к ней по­хо­тью и стал скло­нять ее ко гре­ху. Пе­ре­воз­чи­ца ока­за­лась не толь­ко кра­си­ва, но це­ло­муд­рен­на и ум­на. Она усты­ди­ла Иго­ря, на­пом­нив ему о кня­же­ском до­сто­ин­стве пра­ви­те­ля и су­дии, ко­то­рый дол­жен быть «свет­лым при­ме­ром доб­рых дел» для сво­их по­дан­ных. Игорь рас­стал­ся с ней, хра­ня в па­мя­ти ее сло­ва и пре­крас­ный об­раз. Ко­гда при­шло вре­мя вы­би­рать неве­сту, в Ки­ев со­бра­ли са­мых кра­си­вых де­ву­шек кня­же­ства. Но ни од­на из них не при­шлась ему по серд­цу. И то­гда он вспом­нил «див­ную в де­ви­цах» Оль­гу и по­слал за ней срод­ни­ка сво­е­го кня­зя Оле­га. Так Оль­га ста­ла же­ной кня­зя Иго­ря, ве­ли­кой рус­ской кня­ги­ней.

По­сле же­нить­бы Игорь от­пра­вил­ся в по­ход на гре­ков, а вер­нул­ся из него уже от­цом: ро­дил­ся сын Свя­то­слав. Вско­ре Игорь был убит древ­ля­на­ми. Бо­ясь ме­сти за убий­ство Ки­ев­ско­го кня­зя, древ­ляне от­пра­ви­ли по­слов к кня­гине Оль­ге, пред­ла­гая ей всту­пить в брак со сво­им пра­ви­те­лем Ма­лом. Оль­га сде­ла­ла вид, что со­глас­на. Хит­ро­стью за­ма­ни­ла она в Ки­ев два по­соль­ства древ­лян, пре­дав их му­чи­тель­ной смер­ти: пер­вое бы­ло за­жи­во по­гре­бе­но «на дво­ре кня­же­ском», вто­рое – со­жже­но в бане. По­сле это­го пять ты­сяч му­жей древ­лян­ских бы­ли уби­ты во­и­на­ми Оль­ги на тризне по Иго­рю у стен древ­лян­ской сто­ли­цы Ис­ко­ро­сте­ня. На сле­ду­ю­щий год Оль­га сно­ва по­до­шла с вой­ском к Ис­ко­ро­сте­ню. Го­род со­жгли с по­мо­щью птиц, к но­гам ко­то­рых при­вя­за­ли го­ря­щую пак­лю. Остав­ших­ся в жи­вых древ­лян пле­ни­ли и про­да­ли в раб­ство.

На­ря­ду с этим ле­то­пи­си пол­ны сви­де­тельств о ее неустан­ных «хож­де­ни­ях» по Рус­ской зем­ле с це­лью по­стро­е­ния по­ли­ти­че­ской и хо­зяй­ствен­ной жиз­ни стра­ны. Она до­би­лась укреп­ле­ния вла­сти Ки­ев­ско­го ве­ли­ко­го кня­зя, цен­тра­ли­зо­ва­ла го­судар­ствен­ное управ­ле­ние с по­мо­щью си­сте­мы «по­го­стов». Ле­то­пись от­ме­ча­ет, что она с сы­ном и дру­жи­ной про­шла по Древ­лян­ской зем­ле, «уста­нав­ли­вая да­ни и об­ро­ки», от­ме­чая се­ла и ста­но­ви­ща и ме­ста охот, под­ле­жа­щие вклю­че­нию в ки­ев­ские ве­ли­ко­кня­же­ские вла­де­ния. Хо­ди­ла она в Нов­го­род, устра­и­вая по­го­сты по ре­кам Мсте и Лу­ге. «Ло­ви­ща ее (ме­ста охо­ты) бы­ли по всей зем­ле, уста­нов­лен­ные зна­ки, ме­ста ее и по­го­сты, – пи­шет ле­то­пи­сец, – и са­ни ее сто­ят в Пско­ве до се­го дня, есть ука­зан­ные ею ме­ста для лов­ли птиц по Дне­пру и по Десне; и се­ло ее Оль­ги­чи су­ще­ству­ет и по­ныне». По­го­сты (от сло­ва «гость» – ку­пец) ста­ли опо­рой ве­ли­ко­кня­же­ской вла­сти, оча­га­ми эт­ни­че­ско­го и куль­тур­но­го объ­еди­не­ния рус­ско­го на­ро­да.

Жи­тие так по­вест­ву­ет о тру­дах Оль­ги: «И управ­ля­ла кня­ги­ня Оль­га под­власт­ны­ми ей об­ла­стя­ми Рус­ской зем­ли не как жен­щи­на, но как силь­ный и ра­зум­ный муж, твер­до дер­жа в сво­их ру­ках власть и му­же­ствен­но обо­ро­ня­ясь от вра­гов. И бы­ла она для по­след­них страш­на. сво­и­ми же людь­ми лю­би­ма, как пра­ви­тель­ни­ца ми­ло­сти­вая и бла­го­че­сти­вая, как су­дия пра­вед­ный и ни­ко­го не оби­дя­щий, на­ла­га­ю­щий на­ка­за­ние с ми­ло­сер­ди­ем и на­граж­да­ю­щий доб­рых; она вну­ша­ла всем злым страх, воз­да­вая каж­до­му со­раз­мер­но до­сто­ин­ству его по­ступ­ков, но всех де­лах управ­ле­ния она об­на­ру­жи­ва­ла даль­но­вид­ность и муд­рость. При этом Оль­га, ми­ло­серд­ная по ду­ше, бы­ла щед­ро­да­тель­на ни­щим, убо­гим и ма­ло­иму­щим; до ее серд­ца ско­ро до­хо­ди­ли спра­вед­ли­вые прось­бы, и она быст­ро их ис­пол­ня­ла ... Со всем этим Оль­га со­еди­ня­ла воз­дер­жан­ную и це­ло­муд­рен­ную жизнь, она не хо­те­ла вы­хо­дить вто­рич­но за­муж, но пре­бы­ва­ла в чи­стом вдов­стве, со­блю­дая сы­ну сво­е­му до дней воз­рас­та его кня­же­скую власть. Ко­гда же по­след­ний воз­му­жал, она пе­ре­да­ла ему все де­ла прав­ле­ния, а са­ма, устра­нив­шись от мол­вы и по­пе­че­нии, жи­ла вне за­бот управ­ле­ния, пре­да­ва­ясь де­лам бла­го­тво­ре­ния».

Русь рос­ла и укреп­ля­лась. Стро­и­лись го­ро­да, окру­жен­ные ка­мен­ны­ми и ду­бо­вы­ми сте­на­ми. Са­ма кня­ги­ня жи­ла за на­деж­ны­ми сте­на­ми Вы­ш­го­ро­да, окру­жен­ная вер­ной дру­жи­ной. Две тре­ти со­бран­ной да­ни, по сви­де­тель­ству ле­то­пи­си, она от­да­ва­ла в рас­по­ря­же­ние ки­ев­ско­го ве­ча, тре­тья часть шла «к Оль­ге, на Вы­ш­го­род» – на рат­ное стро­е­ние. Ко вре­ме­ни Оль­ги от­но­сит­ся уста­нов­ле­ние пер­вых го­судар­ствен­ных гра­ниц Ки­ев­ской Ру­си. Бо­га­тыр­ские за­ста­вы, вос­пе­тые в бы­ли­нах, сто­ро­жи­ли мир­ную жизнь ки­ев­лян от ко­чев­ни­ков Ве­ли­кой Сте­пи, от на­па­де­ний с За­па­да. Чу­же­зем­цы устрем­ля­лись в Гар­да­ри­ку («стра­ну го­ро­дов»), как на­зы­ва­ли они Русь, с то­ва­ра­ми. Скан­ди­на­вы, нем­цы охот­но всту­па­ли на­ем­ни­ка­ми в рус­ское вой­ско. Русь ста­но­ви­лась ве­ли­кой дер­жа­вой.

Как муд­рая пра­ви­тель­ни­ца, Оль­га ви­де­ла на при­ме­ре Ви­зан­тий­ской им­пе­рии, что недо­ста­точ­но за­бот лишь о го­судар­ствен­ной и хо­зяй­ствен­ной жиз­ни. Необ­хо­ди­мо бы­ло за­нять­ся устро­е­ни­ем ре­ли­ги­оз­ной, ду­хов­ной жиз­ни на­ро­да.

Ав­тор «Сте­пен­ной кни­ги» пи­шет: «По­двиг ее /Оль­ги/ в том был, что узна­ла она ис­тин­но­го Бо­га. Не зная за­ко­на хри­сти­ан­ско­го, она жи­ла чи­стой и це­ло­муд­рен­ной жиз­нью, и же­ла­ла она быть хри­сти­ан­кой по сво­бод­ной во­ле, сер­деч­ны­ми оча­ми путь по­зна­ния Бо­га об­ре­ла и по­шла по нему без ко­ле­ба­ния». Пре­по­доб­ный Нестор Ле­то­пи­сец по­вест­ву­ет: «Бла­жен­ная Оль­га с ма­лых лет ис­ка­ла муд­ро­сти, что есть са­мое луч­шее в све­те этом, и на­шла мно­го­цен­ный жем­чуг – Хри­ста».

Сде­лав свой вы­бор, ве­ли­кая кня­ги­ня Оль­га, по­ру­чив Ки­ев под­рос­ше­му сы­ну, от­прав­ля­ет­ся с боль­шим фло­том в Кон­стан­ти­но­поль. Древ­не­рус­ские ле­то­пис­цы на­зо­вут это де­я­ние Оль­ги «хож­де­ни­ем», оно со­еди­ня­ло в се­бе и ре­ли­ги­оз­ное па­лом­ни­че­ство, и ди­пло­ма­ти­че­скую мис­сию, и де­мон­стра­цию во­ен­но­го мо­гу­ще­ства Ру­си. «Оль­га за­хо­те­ла са­ма схо­дить к гре­кам, чтобы сво­и­ми гла­за­ми по­смот­реть на служ­бу хри­сти­ан­скую и вполне убе­дить­ся в их уче­нии об ис­тин­ном Бо­ге», – по­вест­ву­ет жи­тие свя­той Оль­ги. По сви­де­тель­ству ле­то­пи­си, в Кон­стан­ти­но­по­ле Оль­га при­ни­ма­ет ре­ше­ние стать хри­сти­ан­кой. Та­ин­ство Кре­ще­ния со­вер­шил над ней пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Фе­о­фи­лакт (933–956), а вос­при­ем­ни­ком был им­пе­ра­тор Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный (912–959), оста­вив­ший в сво­ем со­чи­не­нии «О це­ре­мо­ни­ях ви­зан­тий­ско­го дво­ра» по­дроб­ное опи­са­ние це­ре­мо­ний во вре­мя пре­бы­ва­ния Оль­ги в Кон­стан­ти­но­по­ле. На од­ном из при­е­мов рус­ской кня­гине бы­ло под­не­се­но зо­ло­тое, укра­шен­ное дра­го­цен­ны­ми кам­ня­ми блю­до. Оль­га по­жерт­во­ва­ла его в риз­ни­цу со­бо­ра Свя­той Со­фии, где его ви­дел и опи­сал в на­ча­ле XIII ве­ка рус­ский ди­пло­мат Доб­ры­ня Яд­рей­ко­вич, впо­след­ствии ар­хи­епи­скоп Нов­го­род­ский Ан­то­ний: «Блю­до ве­ли­ко зла­то слу­жеб­ное Оль­ги Рус­ской, ко­гда взя­ла дань, хо­див­ши в Ца­рь­град: во блю­де же Оль­гине ка­мень дра­гий, на том же кам­ни на­пи­сан Хри­стос».

Пат­ри­арх бла­го­сло­вил но­во­кре­ще­ную рус­скую кня­ги­ню кре­стом, вы­ре­зан­ным из цель­но­го кус­ка Жи­во­тво­ря­ще­го Дре­ва Гос­под­ня. На кре­сте бы­ла над­пись: «Об­но­ви­ся Рус­ская зем­ля Свя­тым Кре­стом, его же при­ня­ла Оль­га, бла­го­вер­ная кня­ги­ня».

В Ки­ев Оль­га вер­ну­лась с ико­на­ми, бо­го­слу­жеб­ны­ми кни­га­ми – на­ча­лось ее апо­столь­ское слу­же­ние. Она воз­двиг­ла храм во имя свя­ти­те­ля Ни­ко­лая над мо­ги­лой Ас­коль­да – пер­во­го ки­ев­ско­го кня­зя-хри­сти­а­ни­на и мно­гих ки­ев­лян об­ра­ти­ла ко Хри­сту. С про­по­ве­дью ве­ры от­пра­ви­лась кня­ги­ня на се­вер. В Ки­ев­ских и Псков­ских зем­лях, в от­да­лен­ных ве­сях, на пе­ре­крест­ках до­рог воз­дви­га­ла кре­сты, уни­что­жая язы­че­ские идо­лы.

Свя­тая Оль­га по­ло­жи­ла на­ча­ло осо­бен­но­го по­чи­та­ния на Ру­си Пре­свя­той Тро­и­цы. Из ве­ка в век пе­ре­да­ва­лось по­вест­во­ва­ние о ви­де­нии, быв­шем ей око­ло ре­ки Ве­ли­кой, непо­да­ле­ку от род­но­го се­ла. Она уви­де­ла, что с во­сто­ка схо­дят с неба «три пре­свет­лых лу­ча». Об­ра­ща­ясь к сво­им спут­ни­кам, быв­шим сви­де­те­ля­ми ви­де­ния, Оль­га ска­за­ла про­ро­че­ски: «Да бу­дет вам ве­до­мо, что из­во­ле­ни­ем Бо­жи­им на этом ме­сте бу­дет цер­ковь во имя Пре­свя­той и Жи­во­тво­ря­щей Тро­и­цы и бу­дет здесь ве­ли­кий и слав­ный град, изоби­лу­ю­щий всем». На этом ме­сто Оль­га воз­двиг­ла крест и ос­но­ва­ла храм во имя Свя­той Тро­и­цы. Он стал глав­ным со­бо­ром Пско­ва – слав­но­го гра­да рус­ско­го, име­но­вав­ше­го­ся с тех пор «До­мом Свя­той Тро­и­цы». Та­ин­ствен­ны­ми пу­тя­ми ду­хов­но­го пре­ем­ства через че­ты­ре сто­ле­тия это по­чи­та­ние пе­ре­да­но бы­ло пре­по­доб­но­му Сер­гию Ра­до­неж­ско­му.

11 мая 960 го­да в Ки­е­ве освя­ти­ли храм Свя­той Со­фии Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей. Этот день от­ме­чал­ся в Рус­ской Церк­ви как осо­бый празд­ник. Глав­ной свя­ты­ней хра­ма стал крест, по­лу­чен­ный Оль­гой при Кре­ще­нии в Кон­стан­ти­но­по­ле. Храм, по­стро­ен­ный Оль­гой, сго­рел в 1017 го­ду, и на его ме­сто Яро­слав Муд­рый воз­двиг цер­ковь свя­той ве­ли­ко­му­че­ни­цы Ири­ны, а свя­ты­ни Со­фий­ско­го Оль­ги­на хра­ма пе­ре­нес в до­ныне сто­я­щий ка­мен­ный храм Свя­той Со­фии Ки­ев­ской, за­ло­жен­ный в 1017 го­ду и освя­щен­ный око­ло 1030 го­да. В Про­ло­ге XIII ве­ка об Оль­ги­ном кре­сте ска­за­но: «Иже ныне сто­ит в Ки­е­ве во Свя­той Со­фии в ал­та­ре на пра­вой сто­роне». По­сле за­во­е­ва­ния Ки­е­ва ли­тов­ца­ми Оль­гин крест был по­хи­щен из Со­фий­ско­го со­бо­ра и вы­ве­зен ка­то­ли­ка­ми в Люб­лин. Даль­ней­шая его судь­ба нам неиз­вест­на. Апо­столь­ские тру­ды кня­ги­ни встре­ча­ли тай­ное и от­кры­тое со­про­тив­ле­ние языч­ни­ков. Сре­ди бо­яр и дру­жин­ни­ков в Ки­е­ве на­шлось нема­ло лю­дей, ко­то­рые, по сло­вам ле­то­пис­цев, «воз­не­на­ви­де­ли Пре­муд­рость», как и свя­тую Оль­гу, стро­ив­шую Ей хра­мы. Рев­ни­те­ли язы­че­ской ста­ри­ны все сме­лее под­ни­ма­ли го­ло­ву, с на­деж­дой взи­рая на под­рас­та­ю­ще­го Свя­то­сла­ва, ре­ши­тель­но от­кло­нив­ше­го уго­во­ры ма­те­ри при­нять хри­сти­ан­ство. «По­весть вре­мен­ных лет» так по­вест­ву­ет об этом: «Жи­ла Оль­га с сы­ном сво­им Свя­то­сла­вом, и уго­ва­ри­ва­ла его мать кре­стить­ся, но пре­не­бре­гал он этим и уши за­ты­кал; од­на­ко ес­ли кто хо­тел кре­стить­ся, не воз­бра­нял то­му, ни из­де­вал­ся над ним ... Оль­га ча­сто го­во­ри­ла: «Сын мой, я по­зна­ла Бо­га и ра­ду­юсь; вот и ты, ес­ли по­зна­ешь, то­же нач­нешь ра­до­вать­ся». Он же, не слу­шая се­го, го­во­рил: «Как я мо­гу за­хо­теть один ве­ру пе­ре­ме­нить? Мои дру­жин­ни­ки это­му сме­ять­ся бу­дут!» Она же го­во­ри­ла ему: «Ес­ли ты кре­стишь­ся, все так же сде­ла­ют».

Он же, не слу­шая ма­те­ри, жил по язы­че­ским обы­ча­ям, не зная, что ес­ли кто ма­те­ри не слу­ша­ет, по­па­дет в бе­ду, как ска­за­но: «Ес­ли кто от­ца или ма­терь, не слу­ша­ет, то смерть при­мет». Он же к то­му еще и сер­дил­ся на мать ... Но Оль­га лю­би­ла сво­е­го сы­на Свя­то­сла­ва, ко­гда го­во­ри­ла: «Да бу­дет во­ля Бо­жия. Ес­ли Бог за­хо­чет по­ми­ло­вать по­том­ков мо­их и зем­лю Рус­скую, да по­ве­лит их серд­цам об­ра­тить­ся к Бо­гу, как это бы­ло мне да­ро­ва­но». И го­во­ря так, мо­ли­лась за сы­на и за лю­дей его все дни и но­чи, за­бо­тясь о сво­ем сыне до его воз­му­жа­ния».

Несмот­ря на успех сво­ей по­езд­ки в Кон­стан­ти­но­поль, Оль­га не смог­ла скло­нить им­пе­ра­то­ра к со­гла­ше­нию по двум важ­ней­шим во­про­сам: о ди­на­сти­че­ском бра­ке Свя­то­сла­ва с ви­зан­тий­ской ца­рев­ной и об усло­ви­ях вос­ста­нов­ле­ния су­ще­ство­вав­шей при Ас­коль­де мит­ро­по­лии в Ки­е­ве. По­это­му свя­тая Оль­га об­ра­ща­ет взо­ры на За­пад – Цер­ковь бы­ла в то вре­мя еди­на. Вряд ли мог­ла знать рус­ская кня­ги­ня о бо­го­слов­ских раз­ли­чи­ях гре­че­ско­го и ла­тин­ско­го ве­ро­уче­ния.

В 959 го­ду немец­кий хро­нист за­пи­сы­ва­ет: «При­шли к ко­ро­лю по­слы Еле­ны, ко­роле­вы рус­сов, ко­то­рая кре­ще­на в Кон­стан­ти­но­по­ле, и про­си­ли по­свя­тить для се­го на­ро­да епи­ско­па и свя­щен­ни­ков». Ко­роль От­тон, бу­ду­щий ос­но­ва­тель Свя­щен­ной Рим­ской им­пе­рии гер­ман­ской на­ции, от­клик­нул­ся на прось­бу Оль­ги. Через год епи­ско­пом Рус­ским был по­став­лен Ли­бу­ций, из бра­тии мо­на­сты­ря свя­то­го Аль­ба­на в Майн­це, но он вско­ре скон­чал­ся (15 мар­та 961 г.). На его ме­сто по­свя­ти­ли Адаль­бер­та Трирско­го, ко­то­ро­го От­тон, «щед­ро снаб­див всем нуж­ным», от­пра­вил, на­ко­нец, в Рос­сию. Ко­гда в 962 го­ду Адаль­берт по­явил­ся в Ки­е­ве, он «не успел ни в чем том, за чем был по­слан, и ви­дел свои ста­ра­ния на­прас­ны­ми». На об­рат­ном пу­ти «неко­то­рые из его спут­ни­ков бы­ли уби­ты, и сам епи­скоп не из­бе­жал смерт­ной опас­но­сти», – так по­вест­ву­ют ле­то­пи­си о мис­сии Адаль­бер­та.

Язы­че­ская ре­ак­ция про­яви­лась столь силь­но, что по­стра­да­ли не толь­ко немец­кие мис­си­о­не­ры, но и неко­то­рые из ки­ев­ских хри­сти­ан, кре­стив­ших­ся вме­сте с Оль­гой. По при­ка­зу Свя­то­сла­ва был убит пле­мян­ник Оль­ги Глеб и раз­ру­ше­ны неко­то­рые по­стро­ен­ные ею хра­мы. Свя­той Оль­ге при­шлось сми­рить­ся с про­ис­шед­шим и уй­ти в де­ла лич­но­го бла­го­че­стия, предо­ста­вив управ­ле­ние языч­ни­ку Свя­то­сла­ву. Ко­неч­но, с ней по-преж­не­му счи­та­лись, к ее опы­ту и муд­ро­сти неиз­мен­но об­ра­ща­лись во всех важ­ных слу­ча­ях. Ко­гда Свя­то­слав от­лу­чал­ся из Ки­е­ва, управ­ле­ние го­су­дар­ством по­ру­ча­лось свя­той Оль­ге. Уте­ше­ни­ем для нее бы­ли слав­ные во­ен­ные по­бе­ды рус­ско­го во­ин­ства. Свя­то­слав раз­гро­мил дав­не­го вра­га Рус­ско­го го­су­дар­ства – Ха­зар­ский ка­га­нат, на­все­гда со­кру­шив мо­гу­ще­ство иудей­ских пра­ви­те­лей При­азо­вья и Ниж­не­го По­вол­жья. Сле­ду­ю­щий удар был на­не­сен Волж­ской Бол­га­рии, по­том при­шел че­ред Ду­най­ской Бол­га­рии – во­семь­де­сят го­ро­дов взя­ли ки­ев­ские дру­жин­ни­ки по Ду­наю. Свя­то­слав и его во­и­ны оли­це­тво­ря­ли бо­га­тыр­ский дух язы­че­ской Ру­си. Ле­то­пи­си со­хра­ни­ли сло­ва Свя­то­сла­ва, окру­жен­но­го со сво­ей дру­жи­ной огром­ным гре­че­ским вой­ском: «Не по­сра­мим зем­ли рус­ской, но ля­жем ко­стьми здесь! Мерт­вые сра­му не имут!» Свя­то­слав меч­тал о со­зда­нии огром­ной Рус­ской дер­жа­вы от Ду­ная до Вол­ги, ко­то­рая объ­еди­ни­ла бы Русь и дру­гие сла­вян­ские на­ро­ды. Свя­тая Оль­га по­ни­ма­ла, что при всем му­же­стве и от­ва­ге рус­ских дру­жин им не спра­вить­ся с древ­ней им­пе­ри­ей ро­ме­ев, ко­то­рая не до­пу­стит уси­ле­ния язы­че­ской Ру­си. Но сын не слу­шал предо­сте­ре­же­ний ма­те­ри.

Мно­го скор­бей при­шлось пе­ре­жить свя­той Оль­ге в кон­це жиз­ни. Сын окон­ча­тель­но пе­ре­се­лил­ся в Пе­ре­я­с­ла­вец на Ду­нае. Пре­бы­вая в Ки­е­ве, она учи­ла сво­их вну­ков, де­тей Свя­то­сла­ва, хри­сти­ан­ской ве­ре, но не ре­ша­лась кре­стить их, опа­са­ясь гне­ва сы­на. Кро­ме то­го, он пре­пят­ство­вал ее по­пыт­кам утвер­жде­ния хри­сти­ан­ства на Ру­си. По­след­ние го­ды сре­ди тор­же­ства язы­че­ства ей, ко­гда-то все­ми по­чи­та­е­мой вла­ды­чи­це дер­жа­вы, кре­стив­шей­ся от Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха в сто­ли­це пра­во­сла­вия, при­хо­ди­лось тай­но дер­жать при се­бе свя­щен­ни­ка, чтобы не вы­звать но­вой вспыш­ки ан­ти­хри­сти­ан­ских на­стро­е­ний. В 968 г. Ки­ев оса­ди­ли пе­че­не­ги. Свя­тая кня­ги­ня с вну­ка­ми, сре­ди ко­то­рых был и князь Вла­ди­мир, ока­за­лись в смер­тель­ной опас­но­сти. Ко­гда весть об оса­де до­стиг­ла Свя­то­сла­ва, он по­спе­шил на по­мощь, и пе­че­не­ги бы­ли об­ра­ще­ны в бег­ство. Свя­тая Оль­га, бу­дучи уже тя­же­ло боль­ной, про­си­ла сы­на не уез­жать до ее кон­чи­ны. Она не те­ря­ла на­деж­ды об­ра­тить серд­це сы­на к Бо­гу и на смерт­ном од­ре не пре­кра­ща­ла про­по­ве­ди: «За­чем остав­ля­ешь ме­ня, сын мой, и ку­да ты идешь? Ища чу­жо­го, ко­му по­ру­ча­ешь свое? Ведь де­ти Твои еще ма­лы, а я уже ста­ра, да и боль­на, – я ожи­даю ско­рой кон­чи­ны – от­ше­ствия к воз­люб­лен­но­му Хри­сту, в ко­то­ро­го я ве­рую; я те­перь ни о чем не бес­по­ко­юсь, как толь­ко о те­бе: со­жа­лею о том, что хо­тя я и мно­го учи­ла и убеж­да­ла оста­вить идоль­ское нече­стие, уве­ро­вать в ис­тин­но­го Бо­га, по­знан­но­го мною, а ты пре­не­бре­га­ешь этим, и знаю я, что за твое непо­слу­ша­ние ко мне те­бя ждет на зем­ле ху­дой ко­нец, и по смер­ти – веч­ная му­ка, уго­то­ван­ная языч­ни­кам. Ис­пол­ни же те­перь хоть эту мою по­след­нюю прось­бу: не ухо­ди ни­ку­да, по­ка я не пре­став­люсь и не бу­ду по­гре­бе­на; то­гда иди ку­да хо­чешь. По мо­ей кон­чине не де­лай ни­че­го, что тре­бу­ет в та­ких слу­ча­ях язы­че­ский обы­чай; но пусть мой пре­сви­тер с кли­ри­ка­ми по­гре­бут по обы­чаю хри­сти­ан­ско­му мое те­ло; не смей­те на­сы­пать на­до мною мо­гиль­но­го хол­ма и де­лать триз­ны; но по­шли в Ца­рь­град зо­ло­то к свя­тей­ше­му пат­ри­ар­ху, чтобы он со­вер­шил мо­лит­ву и при­но­ше­ние Бо­гу за мою ду­шу и раз­дал ни­щим ми­ло­сты­ню».

«Слы­ша это, Свя­то­слав горь­ко пла­кал и обе­щал ис­пол­нить все за­ве­щан­ное ею, от­ка­зы­ва­ясь толь­ко от при­ня­тия свя­той ве­ры. По ис­те­че­нии трех дней бла­жен­ная Оль­га впа­ла в край­нее из­не­мо­же­ние; она при­ча­сти­лась Бо­же­ствен­ных Тайн Пре­чи­сто­го Те­ла и Жи­во­тво­ря­щей Кро­ви Хри­ста Спа­са на­ше­го; все вре­мя она пре­бы­ва­ла в усерд­ной мо­лит­ве к Бо­гу и к Пре­чи­стой Бо­го­ро­ди­це, ко­то­рую все­гда по Бо­ге име­ла се­бе по­мощ­ни­цею; она при­зы­ва­ла всех свя­тых; с осо­бен­ным усер­ди­ем мо­ли­лась бла­жен­ная Оль­га о про­све­ще­нии по ее смер­ти зем­ли Рус­ской; про­зи­рая бу­ду­щее, она неод­но­крат­но пред­ска­зы­ва­ла, что Бог про­све­тит лю­дей зем­ли Рус­ской и мно­гие из них бу­дут ве­ли­кие свя­тые; о ско­рей­шим ис­пол­не­нии это­го про­ро­че­ства и мо­ли­лась бла­жен­ная Оль­га при сво­ей кон­чине. И еще мо­лит­ва бы­ла на устах ее, ко­гда чест­ная ду­ша ее раз­ре­ши­лась от те­ла и как пра­вед­ная бы­ла при­ня­та ру­ка­ми Бо­жи­и­ми». 11 июля 969 го­да свя­тая Оль­га скон­ча­лась, «и пла­ка­ли по ней пла­чем ве­ли­ким сын ее и вну­ки и все лю­ди». Пре­сви­тер Гри­го­рий в точ­но­сти вы­пол­нил ее за­ве­ща­ние.

Свя­тая рав­ноап­о­столь­ная Оль­га бы­ла ка­но­ни­зи­ро­ва­на на со­бо­ре 1547 го­да, ко­то­рый под­твер­дил по­все­мест­ное по­чи­та­ние ее на Ру­си еще в до­мон­голь­скую эпо­ху.

Бог про­сла­вил «на­чаль­ни­цу» ве­ры в Рус­ской зем­ле чу­де­са­ми и нетле­ни­ем мо­щей. При свя­том кня­зе Вла­ди­ми­ре мо­щи свя­той Оль­ги бы­ли пе­ре­не­се­ны в Де­ся­тин­ный храм Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и по­ло­же­ны в сар­ко­фа­ге, в ка­ких бы­ло при­ня­то по­ме­щать мо­щи свя­тых на пра­во­слав­ном Во­сто­ке. Над гроб­ни­цей свя­той Оль­ги в цер­ков­ной стене бы­ло ок­но; и ес­ли кто с ве­рой при­хо­дил к мо­щам, ви­дел через окон­це мо­щи, при­чем неко­то­рые ви­де­ли ис­хо­дя­щее от них си­я­ние, и мно­гие одер­жи­мые бо­лез­ня­ми по­лу­ча­ли ис­це­ле­ние. При­хо­див­ше­му же с ма­ло­ве­ри­ем окон­це но от­кры­ва­лось, и он не мог ви­деть мо­щей, а толь­ко гроб.

Так и по кон­чине свя­тая Оль­га про­по­ве­до­ва­ла веч­ную жизнь и вос­кре­се­ние, на­пол­няя ра­до­стью ве­ру­ю­щих и вра­зум­ляя неве­ру­ю­щих.

Сбы­лось ее про­ро­че­ство о злой кон­чине сы­на. Свя­то­слав, как со­об­ща­ет ле­то­пи­сец, был убит пе­че­неж­ским кня­зем Ку­рей, ко­то­рый от­сек го­ло­ву Свя­то­сла­ва и из че­ре­па сде­лал се­бе ча­шу, око­вал зо­ло­том и во вре­мя пи­ров пил из нее.

Ис­пол­ни­лось и про­ро­че­ство свя­той о зем­ле Рус­ской. Мо­лит­вен­ные тру­ды и де­ла свя­той Оль­ги под­твер­ди­ли ве­ли­чай­шее де­я­ние ее вну­ка свя­то­го Вла­ди­ми­ра (па­мять 15 (28) июля) – Кре­ще­ние Ру­си. Об­ра­зы свя­тых рав­ноап­о­столь­ных Оль­ги и Вла­ди­ми­ра, вза­им­но до­пол­няя друг дру­га, во­пло­ща­ют ма­те­рин­ское и оте­че­ское на­ча­ло рус­ской ду­хов­ной ис­то­рии.

Свя­тая рав­ноап­о­столь­ная Оль­га ста­ла ду­хов­ной ма­те­рью рус­ско­го на­ро­да, через нее на­ча­лось его про­све­ще­ние све­том Хри­сто­вой ве­ры.

Язы­че­ское имя Оль­ги со­от­вет­ству­ет муж­ско­му Олег (Хель­ги), что озна­ча­ет «свя­той». Хо­тя язы­че­ское по­ни­ма­ние свя­то­сти от­ли­ча­ет­ся от хри­сти­ан­ско­го, но оно пред­по­ла­га­ет в че­ло­ве­ке осо­бый ду­хов­ный на­строй, це­ло­муд­рие и трезв­ле­ние, ум и про­зор­ли­вость. Рас­кры­вая ду­хов­ное зна­че­ние это­го име­ни, на­род Оле­га на­звал Ве­щим, а Оль­гу – Муд­рой. Впо­след­ствии свя­тую Оль­гу ста­нут на­зы­вать Бо­го­муд­рой, под­чер­ки­вая ее глав­ный дар, став­ший ос­но­ва­ни­ем всей ле­стви­цы свя­то­сти рус­ских жен – пре­муд­рость. Са­ма Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца – Дом Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей – бла­го­сло­ви­ла свя­тую Оль­гу на ее апо­столь­ские тру­ды. Стро­и­тель­ство ею Со­фий­ско­го со­бо­ра в Ки­е­ве – ма­те­ри го­ро­дов Рус­ских – яви­лось зна­ком уча­стия Бо­жи­ей Ма­те­ри в До­мо­стро­и­тель­стве Свя­той Ру­си. Ки­ев, т.е. хри­сти­ан­ская Ки­ев­ская Русь, ста­ла тре­тьим жре­би­ем Бо­жи­ей Ма­те­ри по Все­лен­ной, и утвер­жде­ние это­го жре­бия на зем­ле на­ча­лось через первую из свя­тых жен Ру­си — свя­тую рав­ноап­о­столь­ную Оль­гу.

Хри­сти­ан­ское имя свя­той Оль­ги – Еле­на (в пе­ре­во­де с древ­не­гре­че­ско­го «фа­кел») – ста­ло вы­ра­же­ни­ем го­ре­ния ее ду­ха. Свя­тая Оль­га (Еле­на) при­ня­ла ду­хов­ный огонь, ко­то­рый не угас во всей ты­ся­че­лет­ней ис­то­рии хри­сти­ан­ской Рос­сии.

Полное житие равноапостольной Ольги, великой княгини Российской

Свя­тая рав­ноап­о­столь­ная Оль­га бы­ла су­пру­гой ве­ли­ко­го кня­зя Ки­ев­ско­го Иго­ря. Борь­ба хри­сти­ан­ства с язы­че­ством при Иго­ре и Оль­ге, кня­жив­ших по­сле Оле­га († 912), всту­па­ет в но­вый пе­ри­од. Цер­ковь Хри­сто­ва в по­след­ние го­ды кня­же­ния Иго­ря († 945) ста­но­вит­ся зна­чи­тель­ной ду­хов­ной и го­судар­ствен­ной си­лой в Рус­ском го­су­дар­стве. Об этом сви­де­тель­ству­ет со­хра­нив­ший­ся текст до­го­во­ра Иго­ря с гре­ка­ми 944 го­да, ко­то­рый вклю­чен ле­то­пис­цем в "По­весть вре­мен­ных лет", в ста­тью, опи­сы­ва­ю­щую со­бы­тия 6453 (945) го­да.

Мир­ный до­го­вор с Кон­стан­ти­но­по­лем дол­жен был утвер­ждать­ся обе­и­ми ре­ли­ги­оз­ны­ми об­щи­на­ми Ки­е­ва: "Русь кре­ще­ная", то есть хри­сти­ане, при­во­ди­лись к при­ся­ге в со­бор­ном хра­ме свя­то­го про­ро­ка Бо­жия Илии; "Русь некре­ще­ная", языч­ни­ки, кля­лись на ору­жии в свя­ти­ли­ще Пе­ру­на Гро­мо­верж­ца. Тот факт, что хри­сти­ане по­став­ле­ны в до­ку­мен­те на пер­вом ме­сте, го­во­рит о их пре­иму­ще­ствен­ном ду­хов­ном зна­че­нии в жиз­ни Ки­ев­ской Ру­си.

Оче­вид­но, в мо­мент, ко­гда до­го­вор 944 го­да со­став­лял­ся в Ца­рь­гра­де, у вла­сти в Ки­е­ве сто­я­ли лю­ди, со­чув­ство­вав­шие хри­сти­ан­ству, со­зна­вав­шие ис­то­ри­че­скую необ­хо­ди­мость при­об­ще­ния Ру­си к жи­во­твор­ной хри­сти­ан­ской куль­ту­ре. К это­му на­прав­ле­нию при­над­ле­жал, воз­мож­но, и сам князь Игорь, офи­ци­аль­ное по­ло­же­ние ко­то­ро­го не поз­во­ля­ло ему лич­но пе­рей­ти в но­вую ве­ру, не ре­шив во­про­са о Кре­ще­нии всей стра­ны и уста­нов­ле­нии в ней пра­во­слав­ной цер­ков­ной иерар­хии. По­это­му до­го­вор был со­став­лен в осто­рож­ных вы­ра­же­ни­ях, ко­то­рые не по­ме­ша­ли бы кня­зю утвер­дить его и в фор­ме язы­че­ской клят­вы, и в фор­ме при­ся­ги хри­сти­ан­ской.

Но по­ка ви­зан­тий­ские по­слы при­бы­ли в Ки­ев, об­ста­нов­ка на Дне­пре су­ще­ствен­но из­ме­ни­лась. Чет­ко опре­де­ли­лась язы­че­ская оп­по­зи­ция, во гла­ве ко­то­рой сто­я­ли ва­ряж­ские во­е­во­ды Све­нельд и его сын Мсти­слав (Мсти­ша), ко­то­рым Игорь дал в дер­жа­ние Древ­лян­скую зем­лю.

Силь­но бы­ло в Ки­е­ве и вли­я­ние ха­зар­ских иуде­ев, ко­то­рым не мог­ла прий­тись по нра­ву мысль о тор­же­стве пра­во­сла­вия в Рус­ской зем­ле.

Не су­мев пре­одо­леть кос­но­сти обы­чая, Игорь остал­ся языч­ни­ком и скре­пил до­го­вор по язы­че­ско­му об­раз­цу – клят­вой на ме­чах. Он от­верг бла­го­дать Кре­ще­ния и был на­ка­зан за неве­рие. Год спу­стя, в 945 го­ду, вос­став­шие языч­ни­ки уби­ли его в Древ­лян­ской зем­ле, разо­рвав меж­ду двух де­ре­вьев. Но дни язы­че­ства и ос­но­ван­но­го на нем жиз­нен­но­го укла­да сла­вян­ских пле­мен бы­ли уже со­чте­ны. Бре­мя го­судар­ствен­но­го слу­же­ния воз­ло­жи­ла на се­бя при трех­лет­нем сыне Свя­то­сла­ве вдо­ва Иго­ря – ве­ли­кая кня­ги­ня Ки­ев­ская Оль­га.

Имя бу­ду­щей про­све­ти­тель­ни­цы Рус­ско­го края и ро­ди­ну ее "По­весть вре­мен­ных лет" впер­вые на­зы­ва­ет в ста­тье о же­нить­бе Иго­ря: "и при­ве­ли ему же­ну из Пско­ва, име­нем Оль­гу". При­над­ле­жа­ла она, уточ­ня­ет Иоаки­мов­ская ле­то­пись, к ро­ду кня­зей Из­бор­ских, од­ной из за­бы­тых древ­не­рус­ских кня­же­ских ди­на­стий, ко­то­рых бы­ло на Ру­си в Х–Х1 вв. не мень­ше два­дца­ти, но ко­то­рые все бы­ли вы­тес­не­ны со вре­ме­нем Рю­ри­ко­ви­ча­ми или сли­лись с ни­ми по­сред­ством бра­ков. Неко­то­рые из них бы­ли мест­но­го, сла­вян­ско­го про­ис­хож­де­ния, дру­гие – приш­лые, ва­ряж­ские. Из­вест­но, что скан­ди­нав­ские ко­нун­ги, при­гла­шен­ные на кня­же­ние в рус­ские го­ро­да, неиз­мен­но при­ни­ма­ли рус­ский язык, ча­сто – рус­ские име­на и быст­ро ста­но­ви­лись на­сто­я­щи­ми рус­ски­ми как по об­ра­зу жиз­ни, так и по ми­ро­воз­зре­нию и да­же по физи­че­ско­му об­ли­ку.

Так и су­пру­гу Иго­ря зва­ли ва­ряж­ским име­нем Хель­га, в рус­ском "ока­ю­щем" про­из­но­ше­нии – Оль­га, Воль­га. Жен­ское имя Оль­га со­от­вет­ству­ет муж­ско­му Олег (Хель­ги), что зна­чит "свя­той". Хо­тя язы­че­ское по­ни­ма­ние свя­то­сти со­вер­шен­но от­лич­но от хри­сти­ан­ско­го, но и оно пред­по­ла­га­ет в че­ло­ве­ке осо­бый ду­хов­ный на­строй, це­ло­муд­рие и трез­ве­ние, ум и про­зор­ли­вость. Рас­кры­вая ду­хов­ное зна­че­ние име­ни, на­род Оле­га на­звал Ве­щим, Оль­гу – Муд­рой.

Позд­ней­шие пре­да­ния на­зы­ва­ли ее ро­до­вым име­ни­ем се­ло Вы­бу­ты в несколь­ких ки­ло­мет­рах от Пско­ва вверх по ре­ке Ве­ли­кой. Еще недав­но по­ка­зы­ва­ли на ре­ке Оль­гин мост – у древ­ней пе­ре­пра­вы, где Оль­га встре­ти­лась с Иго­рем. Псков­ская то­по­ни­ми­ка со­хра­ни­ла нема­ло на­зва­ний, свя­зан­ных с па­мя­тью ве­ли­кой пско­ви­тян­ки: де­рев­ни Оль­же­нец и Оль­ги­но По­ле, Оль­ги­ны Во­ро­та – один из ру­ка­вов ре­ки Ве­ли­кой, Оль­ги­на Го­ра и Оль­гин Крест – близ Псков­ско­го озе­ра, Оль­гин Ка­мень – у се­ла Вы­бу­ты.

На­ча­ло са­мо­сто­я­тель­но­го прав­ле­ния кня­ги­ни Оль­ги свя­за­но в ле­то­пи­сях с рас­ска­зом о гроз­ном воз­мез­дии древ­ля­нам, убий­цам Иго­ря. Кляв­ши­е­ся на ме­чах и ве­ро­вав­шие "толь­ко в свой меч", языч­ни­ки об­ре­че­ны бы­ли Бо­жи­им су­дом от ме­ча и по­гиб­нуть (Мф.26,52). По­кло­няв­ши­е­ся, сре­ди про­чих обо­жеств­лен­ных сти­хий, ог­ню – на­шли свое от­мще­ние в огне. Ис­пол­ни­тель­ни­цей ог­нен­ной ка­ры Гос­подь из­брал Оль­гу.

Борь­ба за един­ство Ру­си, за под­чи­не­ние Ки­ев­ско­му цен­тру раз­ди­ра­е­мых вза­им­ной враж­дой пле­мен и кня­жеств про­кла­ды­ва­ла путь к окон­ча­тель­ной по­бе­де хри­сти­ан­ства в Рус­ской зем­ле. За Оль­гой, еще языч­ни­цей, сто­я­ла Ки­ев­ская хри­сти­ан­ская Цер­ковь и ее небес­ный по­кро­ви­тель, свя­той про­рок Бо­жий Илия, пла­мен­ной ве­рой и мо­лит­вой сво­див­ший огонь с неба, и по­бе­да ее над древ­ля­на­ми, несмот­ря на су­ро­вость по­бе­ди­тель­ни­цы, бы­ла по­бе­дой хри­сти­ан­ских, со­зи­да­тель­ных сил в Рус­ском го­су­дар­стве над си­ла­ми язы­че­ски­ми, тем­ны­ми и раз­ру­ши­тель­ны­ми.

Оль­га Бо­го­муд­рая во­шла в ис­то­рию как ве­ли­кая со­зи­да­тель­ни­ца го­судар­ствен­ной жиз­ни и куль­ту­ры Ки­ев­ской Ру­си. Ле­то­пи­си пол­ны сви­де­тельств о ее неустан­ных "хож­де­ни­ях" по Рус­ской зем­ле с це­лью бла­го­устро­е­ния и упо­ря­до­че­ния граж­дан­ско­го и хо­зяй­ствен­но­го бы­та под­дан­ных. До­бив­шись внут­рен­не­го укреп­ле­ния вла­сти Ки­ев­ско­го ве­ли­ко­го кня­зя, осла­бив вли­я­ние ме­шав­ших со­би­ра­нию Ру­си мел­ких мест­ных кня­зей, Оль­га цен­тра­ли­зо­ва­ла все го­судар­ствен­ное управ­ле­ние с по­мо­щью си­сте­мы "по­го­стов". В 946 го­ду с сы­ном и дру­жи­ной про­шла она по Древ­лян­ской зем­ле, "уста­нав­ли­вая да­ни и об­ро­ки", от­ме­чая се­ла, ста­но­ви­ща и ме­ста охот, под­ле­жа­щие вклю­че­нию в ки­ев­ские ве­ли­ко­кня­же­ские вла­де­ния. На дру­гой год хо­ди­ла в Нов­го­род, устра­и­вая по­го­сты по ре­кам Мсте и Лу­ге, всю­ду остав­ляя зри­мые сле­ды сво­ей де­я­тель­но­сти. "Ло­ви­ща ее (ме­ста охо­ты) бы­ли по всей зем­ле, уста­нов­лен­ные зна­ки, ме­ста ее и по­го­сты, – пи­сал ле­то­пи­сец, – и са­ни ее сто­ят в Пско­ве до се­го дня, есть ука­зан­ные ею ме­ста для лов­ли птиц по Дне­пру и по Десне; и се­ло ее Оль­жи­чи су­ще­ству­ет и по­ныне".

Устро­ен­ные Оль­гой по­го­сты, яв­ля­ясь финан­со­во-адми­ни­стра­тив­ны­ми и су­деб­ны­ми цен­тра­ми, пред­став­ля­ли проч­ную опо­ру ве­ли­ко­кня­же­ской вла­сти на ме­стах.

Бу­дучи преж­де все­го, по са­мо­му смыс­лу сло­ва, цен­тра­ми тор­гов­ли и об­ме­на ("гость" – ку­пец), со­би­рая и ор­га­ни­зуя во­круг се­бя на­се­ле­ние (вме­сто преж­не­го "по­лю­дья" сбор да­ни и на­ло­гов осу­ществ­лял­ся те­перь рав­но­мер­но и упо­ря­до­чен­но по по­го­стам), Оль­ги­ны по­го­сты ста­ли важ­ней­шей ячей­кой эт­ни­че­ско­го и куль­тур­но­го объ­еди­не­ния рус­ско­го на­ро­да.

Поз­же, ко­гда Оль­га ста­ла хри­сти­ан­кой, по по­го­стам ста­ли воз­дви­гать пер­вые хра­мы; со вре­ме­ни Кре­ще­ния Ру­си при свя­том Вла­ди­ми­ре по­гост и храм (при­ход) ста­ли нераз­рыв­ны­ми по­ня­ти­я­ми. (Лишь впо­след­ствии от су­ще­ство­вав­ших воз­ле хра­мов клад­бищ раз­ви­лось сло­во­упо­треб­ле­ние "по­гост" в смыс­ле "клад­би­ще".)

Мно­го тру­дов при­ло­жи­ла кня­ги­ня Оль­га для уси­ле­ния обо­рон­ной мо­щи стра­ны. Го­ро­да за­стра­и­ва­лись и укреп­ля­лись, вы­ш­го­ро­ды (или де­тин­цы, кро­мы) об­рас­та­ли ка­мен­ны­ми и ду­бо­вы­ми сте­на­ми (за­бра­ла­ми), още­ти­ни­ва­лись ва­ла­ми, ча­сто­ко­ла­ми. Са­ма кня­ги­ня, зная, сколь враж­деб­но от­но­си­лись мно­гие к идее укреп­ле­ния кня­же­ской вла­сти и объ­еди­не­ния Ру­си, жи­ла по­сто­ян­но "на го­ре", над Дне­пром, за на­деж­ны­ми за­бра­ла­ми ки­ев­ско­го Вы­ш­го­ро­да (Верх­не­го го­ро­да), окру­жен­ная вер­ной дру­жи­ной. Две тре­ти со­бран­ной да­ни, по сви­де­тель­ству ле­то­пи­си, она от­да­ва­ла в рас­по­ря­же­ние ки­ев­ско­го ве­ча, тре­тья часть шла "к Оль­зе, на Вы­ш­го­род" – на нуж­ды рат­но­го стро­е­ния. Ко вре­ме­ни Оль­ги ис­то­ри­ки от­но­сят уста­нов­ле­ние пер­вых го­судар­ствен­ных гра­ниц Рос­сии – на за­па­де, с Поль­шей. Бо­га­тыр­ские за­ста­вы на юге сто­ро­жи­ли мир­ные ни­вы ки­ев­лян от на­ро­дов Ди­ко­го По­ля. Чу­же­зем­цы спе­ши­ли в Гар­да­ри­ку ("стра­ну го­ро­дов"), как на­зы­ва­ли они Русь, с то­ва­ра­ми и ру­ко­де­лья­ми. Шве­ды, дат­чане, нем­цы охот­но всту­па­ли на­ем­ни­ка­ми в рус­ское вой­ско. Ши­рят­ся за­ру­беж­ные свя­зи Ки­е­ва. Это спо­соб­ству­ет раз­ви­тию ка­мен­но­го стро­и­тель­ства в го­ро­де, на­ча­ло ко­то­ро­му по­ло­жи­ла кня­ги­ня Оль­га. Пер­вые ка­мен­ные зда­ния Ки­е­ва – го­род­ской дво­рец и за­го­род­ный те­рем Оль­ги – лишь в на­шем ве­ке бы­ли разыс­ка­ны ар­хео­ло­га­ми. (Дво­рец, точ­нее, его фун­да­мент и остат­ки стен, бы­ли най­де­ны и рас­ко­па­ны в 1971–1972 гг.)

Но не толь­ко укреп­ле­ние го­судар­ствен­но­сти и раз­ви­тие хо­зяй­ствен­ных форм на­род­ной жиз­ни при­вле­ка­ло вни­ма­ние муд­рой кня­ги­ни. Еще бо­лее на­сущ­ным пред­став­ля­лось ей ко­рен­ное пре­об­ра­зо­ва­ние ре­ли­ги­оз­ной жиз­ни Ру­си, ду­хов­ное пре­об­ра­же­ние рус­ско­го на­ро­да. Русь ста­но­ви­лась ве­ли­кой дер­жа­вой. Лишь два ев­ро­пей­ских го­су­дар­ства мог­ли в те го­ды со­пер­ни­чать с нею в зна­че­нии и мо­щи: на во­сто­ке Ев­ро­пы – древ­няя Ви­зан­тий­ская им­пе­рия, на за­па­де – ко­ролев­ство сак­сов.

Опыт обе­их им­пе­рий, обя­зан­ных сво­им воз­вы­ше­ни­ем ду­ху хри­сти­ан­ско­го уче­ния, ре­ли­ги­оз­ным ос­но­вам жиз­ни, по­ка­зы­вал яс­но, что путь к бу­ду­ще­му ве­ли­чию Ру­си ле­жит не толь­ко через во­ен­ные, но преж­де все­го и пре­иму­ще­ствен­но через ду­хов­ные за­во­е­ва­ния и до­сти­же­ния. По­ру­чив Ки­ев под­рос­ше­му сы­ну Свя­то­сла­ву, ве­ли­кая кня­ги­ня Оль­га ле­том 954 го­да, взыс­кав бла­го­да­ти и ис­ти­ны, от­прав­ля­ет­ся с боль­шим фло­том в Ца­рь­град. Это бы­ло мир­ное "хож­де­ние", со­че­тав­шее за­да­чи ре­ли­ги­оз­но­го па­лом­ни­че­ства и ди­пло­ма­ти­че­ской мис­сии, но по­ли­ти­че­ские со­об­ра­же­ния тре­бо­ва­ли, чтобы оно ста­ло од­новре­мен­но про­яв­ле­ни­ем во­ен­но­го мо­гу­ще­ства Ру­си на Чер­ном мо­ре, на­пом­ни­ло гор­дым "ро­ме­ям" о по­бе­до­нос­ных по­хо­дах Ас­коль­да и Оле­га, при­бив­ше­го в 907 го­ду свой щит "на вра­тах Ца­ре­гра­да".

Ре­зуль­тат был до­стиг­нут. По­яв­ле­ние рус­ско­го фло­та на Бос­фо­ре со­зда­ва­ло необ­хо­ди­мые пред­по­сыл­ки для раз­ви­тия дру­же­ско­го рус­ско-ви­зан­тий­ско­го диа­ло­га. В свою оче­редь, юж­ная сто­ли­ца по­ра­зи­ла су­ро­вую дочь Се­ве­ра раз­но­об­ра­зи­ем кра­сок, ве­ли­ко­ле­пи­ем ар­хи­тек­ту­ры, сме­ше­ни­ем язы­ков и на­ро­дов ми­ра. Но осо­бен­ное впе­чат­ле­ние про­из­во­ди­ло бо­гат­ство хри­сти­ан­ских хра­мов и со­бран­ных в них свя­тынь. Ца­рь­град, "цар­ству­ю­щий град" Гре­че­ской им­пе­рии, еще при са­мом ос­но­ва­нии (точ­нее, воз­об­нов­ле­нии) в 330 го­ду по­свя­щен­ный свя­тым рав­ноап­о­столь­ным Кон­стан­ти­ном Ве­ли­ким (па­мять 21 мая) Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це (это со­бы­тие празд­но­ва­лось в Гре­че­ской Церк­ви 11 мая и пе­ре­шло от­ту­да в рус­ские ме­ся­це­сло­вы), стре­мил­ся во всем быть до­стой­ным сво­ей Небес­ной По­кро­ви­тель­ни­цы. Рус­ская кня­ги­ня при­сут­ство­ва­ла за бо­го­слу­же­ни­ем в луч­ших хра­мах Кон­стан­ти­но­по­ля – Свя­той Со­фии, Влахерн­ской Бо­го­ма­те­ри и дру­гих.

Серд­це муд­рой Оль­ги от­кры­лось свя­то­му пра­во­сла­вию, она при­ни­ма­ет ре­ше­ние стать хри­сти­ан­кой. Та­ин­ство Кре­ще­ния со­вер­шил над нею пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­поль­ский Фе­о­фи­лакт (933–956), а вос­при­ем­ни­ком был сам им­пе­ра­тор Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный (912–959). Ей бы­ло на­ре­че­но в Кре­ще­нии имя Еле­на в честь свя­той рав­ноап­о­столь­ной Еле­ны (па­мять 21 мая), ма­те­ри свя­то­го Кон­стан­ти­на, об­рет­шей Чест­ное Дре­во Кре­ста Гос­под­ня. В на­зи­да­тель­ном сло­ве, ска­зан­ном по со­вер­ше­нии об­ря­да, пат­ри­арх ска­зал: "Бла­го­сло­вен­на ты в же­нах рус­ских, ибо оста­ви­ла тьму и воз­лю­би­ла Свет. Бла­го­сло­вят те­бя рус­ские лю­ди во всех гря­ду­щих по­ко­ле­ни­ях, от вну­ков и пра­вну­ков до от­да­лен­ней­ших по­том­ков тво­их". Он на­ста­вил ее в ис­ти­нах ве­ры, цер­ков­ном уста­ве и мо­лит­вен­ном пра­ви­ле, изъ­яс­нил за­по­ве­ди о по­сте, це­ло­муд­рии и ми­ло­стыне. "Она же, – го­во­рит пре­по­доб­ный Нестор Ле­то­пи­сец, – скло­ни­ла го­ло­ву и сто­я­ла, слов­но гу­ба на­па­я­е­мая, вни­мая уче­нию, и, по­кло­нив­шись Пат­ри­ар­ху, про­мол­ви­ла: "Мо­лит­ва­ми тво­и­ми, Вла­ды­ко, да со­хра­не­на бу­ду от се­тей вра­же­ских".

Имен­но так, со слег­ка на­кло­нен­ной го­ло­вой, изо­бра­же­на свя­тая Оль­га на од­ной из фре­сок Ки­ев­ско­го Со­фий­ско­го со­бо­ра, а так­же на совре­мен­ной ей ви­зан­тий­ской ми­ни­а­тю­ре, в ли­це­вой ру­ко­пи­си Хро­ни­ки Иоан­на Ски­ли­цы из Мад­рид­ской на­цио­наль­ной биб­лио­те­ки. Гре­че­ская над­пись, со­про­вож­да­ю­щая ми­ни­а­тю­ру, на­зы­ва­ет Оль­гу "ар­хон­тес­сою (то есть вла­ды­чи­цей) рус­сов", "же­ною, Эль­гою по име­ни, ко­то­рая при­шла к ца­рю Кон­стан­ти­ну и бы­ла кре­ще­на". Кня­ги­ня изо­бра­же­на в осо­бом го­лов­ном убо­ре, "как но­во­кре­ще­ная хри­сти­ан­ка и по­чет­ная диа­ко­нис­са Рус­ской Церк­ви". Ря­дом с ней в та­ком же убо­ре но­во­кре­ще­ной – Ма­луша († 1001), впо­след­ствии мать свя­то­го рав­ноап­о­столь­но­го Вла­ди­ми­ра (па­мять 15 июля).

Та­ко­го нена­вист­ни­ка рус­ских, ка­ким был им­пе­ра­тор Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный, непро­сто бы­ло за­ста­вить сде­лать­ся крест­ным от­цом "ар­хон­тес­сы Ру­си". В рус­ской ле­то­пи­си со­хра­ни­лись рас­ска­зы о том, как ре­ши­тель­но и на рав­ных раз­го­ва­ри­ва­ла Оль­га с им­пе­ра­то­ром, удив­ляя гре­ков ду­хов­ной зре­ло­стью и го­судар­ствен­ной муд­ро­стью, по­ка­зы­вая, что рус­ско­му на­ро­ду как раз под си­лу вос­при­нять и умно­жить выс­шие свер­ше­ния гре­че­ско­го ре­ли­ги­оз­но­го ге­ния, луч­шие пло­ды ви­зан­тий­ской ду­хов­но­сти и куль­ту­ры. Так свя­той Оль­ге уда­лось мир­ным пу­тем "взять Ца­рь­град", че­го до нее не смог сде­лать ни один пол­ко­во­дец. По сви­де­тель­ству ле­то­пи­си, сам им­пе­ра­тор вы­нуж­ден был при­знать, что "пе­ре­клю­ка­ла" (пе­ре­хит­ри­ла) его Оль­га, а на­род­ная па­мять, со­еди­нив пре­да­ния о ве­щем Оле­ге и муд­рой Оль­ге, за­пе­чат­ле­ла эту ду­хов­ную по­бе­ду в бы­лин­ном ска­за­нии "О взя­тии Ца­ря­гра­да кня­ги­ней Оль­гой".

Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный в сво­ем со­чи­не­нии "О це­ре­мо­ни­ях ви­зан­тий­ско­го дво­ра", до­шед­шем до нас в един­ствен­ном спис­ке, оста­вил по­дроб­ное опи­са­ние це­ре­мо­ний, со­про­вож­дав­ших пре­бы­ва­ние свя­той Оль­ги в Кон­стан­ти­но­по­ле. Он опи­сы­ва­ет тор­же­ствен­ный при­ем в зна­ме­ни­той па­ла­те Магнавре, под пе­ние брон­зо­вых птиц и ры­ча­ние мед­ных львов, ку­да Оль­га яви­лась с огром­ной сви­той из 108 че­ло­век (не счи­тая лю­дей из дру­жи­ны Свя­то­сла­ва), и пе­ре­го­во­ры в бо­лее уз­ком кру­гу в по­ко­ях им­пе­ра­три­цы, и па­рад­ный обед в за­ле Юс­ти­ни­а­на, где по сте­че­нию об­сто­я­тельств про­мыс­ли­тель­но встре­ти­лись за од­ним сто­лом че­ты­ре "го­судар­ствен­ных да­мы": ба­буш­ка и мать свя­то­го рав­ноап­о­столь­но­го Вла­ди­ми­ра (свя­тая Оль­га и ее спут­ни­ца Ма­луша) с ба­буш­кой и ма­те­рью его бу­ду­щей су­пру­ги Ан­ны (им­пе­ра­три­ца Еле­на и ее невест­ка Фе­о­фа­но). Прой­дет немно­гим бо­лее по­лу­ве­ка, и в Де­ся­тин­ном хра­ме Свя­той Бо­го­ро­ди­цы в Ки­е­ве бу­дут ря­дом сто­ять мра­мор­ные гроб­ни­цы свя­той Оль­ги, свя­то­го Вла­ди­ми­ра и бла­жен­ной "ца­ри­цы Ан­ны".

Во вре­мя од­но­го из при­е­мов, рас­ска­зы­ва­ет Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный, рус­ской кня­гине бы­ло под­не­се­но зо­ло­тое, укра­шен­ное кам­ня­ми блю­до. Свя­тая Оль­га по­жерт­во­ва­ла его в риз­ни­цу Со­фий­ско­го со­бо­ра, где его ви­дел и опи­сал в на­ча­ле ХIII ве­ка рус­ский ди­пло­мат Доб­ры­ня Яд­рей­ко­вич, впо­след­ствии ар­хи­епи­скоп Нов­го­род­ский Ан­то­ний: "Блю­до ве­ли­ко зла­то слу­жеб­ное Оль­ги Рус­ской, ко­гда взя­ла дань, хо­див­ши в Ца­рь­град; во блю­де же Оль­жине ка­мень дра­гий, на том же ка­ме­ни на­пи­сан Хри­стос".

Впро­чем, лу­ка­вый им­пе­ра­тор, со­об­щив столь­ко по­дроб­но­стей, как бы в от­мест­ку за то, что "пе­ре­клю­ка­ла его Оль­га", за­дал нелег­кую за­гад­ку ис­то­ри­кам Рус­ской Церк­ви. Де­ло в том, что пре­по­доб­ный Нестор Ле­то­пи­сец рас­ска­зы­ва­ет в "По­ве­сти вре­мен­ных лет" о Кре­ще­нии Оль­ги под 6463 (955 или 954) го­дом, и это со­от­вет­ству­ет сви­де­тель­ству ви­зан­тий­ской хро­ни­ки Кед­ри­на. Дру­гой рус­ский цер­ков­ный пи­са­тель ХI ве­ка, Иа­ков Мних, в сло­ве "Па­мять и по­хва­ла Вла­ди­ми­ру... и как кре­сти­лась баб­ка Вла­ди­ми­ра Оль­га", го­во­ря о кон­чине свя­той кня­ги­ни († 969), от­ме­ча­ет, что она про­жи­ла хри­сти­ан­кой пят­на­дцать лет, и от­но­сит тем са­мым вре­мя Кре­ще­ния к 954 го­ду, что то­же сов­па­да­ет с точ­но­стью до несколь­ко ме­ся­цев с ука­за­ни­ем Несто­ра. Меж­ду тем Кон­стан­тин Баг­ря­но­род­ный, опи­сы­вая пре­бы­ва­ние Оль­ги в Кон­стан­ти­но­по­ле и на­зы­вая точ­ные да­ты устро­ен­ных им в ее честь при­е­мов, с несо­мнен­но­стью да­ет по­нять, что все это про­ис­хо­ди­ло в 957 го­ду. Для при­ми­ре­ния дан­ных ле­то­пи­си, с од­ной сто­ро­ны, и по­ка­за­ний Кон­стан­ти­на, с дру­гой, рус­ским цер­ков­ным ис­то­ри­кам при­шлось пред­по­ла­гать од­но из двух: ли­бо свя­тая Оль­га для про­дол­же­ния пе­ре­го­во­ров с им­пе­ра­то­ром в 957 го­ду при­е­ха­ла в Кон­стан­ти­но­поль уже во вто­рой раз, ли­бо она кре­сти­лась во­об­ще не в Ца­рь­гра­де, а в Ки­е­ве в 954 го­ду и един­ствен­ное свое па­лом­ни­че­ство в Ви­зан­тию со­вер­ши­ла, уже бу­дучи хри­сти­ан­кой. Пер­вое пред­по­ло­же­ние бо­лее ве­ро­ят­но.

Что ка­са­ет­ся непо­сред­ствен­но ди­пло­ма­ти­че­ско­го ис­хо­да пе­ре­го­во­ров, у свя­той Оль­ги бы­ли ос­но­ва­ния остать­ся недо­воль­ной ими. До­бив­шись успе­ха в во­про­сах о рус­ской тор­гов­ле в пре­де­лах им­пе­рии и под­твер­жде­нии мир­но­го до­го­во­ра с Ви­зан­ти­ей, за­клю­чен­но­го Иго­рем в 944 го­ду, она не смог­ла, од­на­ко, скло­нить им­пе­ра­то­ра к двум важ­ным для Ру­си со­гла­ше­ни­ям: о ди­на­сти­че­ском бра­ке Свя­то­сла­ва с ви­зан­тий­ской ца­рев­ной и об усло­ви­ях вос­ста­нов­ле­ния су­ще­ство­вав­шей при Ас­коль­де пра­во­слав­ной мит­ро­по­лии в Ки­е­ве. Ее недо­воль­ство ис­хо­дом мис­сии яв­ствен­но зву­чит в от­ве­те, ко­то­рый она да­ла уже по воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну при­слан­ным от им­пе­ра­то­ра по­слам. На за­прос им­пе­ра­то­ра от­но­си­тель­но обе­щан­ной во­ен­ной по­мо­щи свя­тая Оль­га через по­слов рез­ко от­ве­ти­ла: "Ес­ли ты так же по­сто­ишь у ме­ня в По­чайне, как я в Су­ду, то то­гда дам те­бе во­ев в по­мощь".

Вме­сте с тем, несмот­ря на неуда­чу ста­ра­ний об учре­жде­нии на Ру­си цер­ков­ной иерар­хии, свя­тая Оль­га, став хри­сти­ан­кой, рев­ност­но пре­да­ва­лась по­дви­гам хри­сти­ан­ско­го бла­го­ве­стия сре­ди языч­ни­ков и цер­ков­но­го стро­и­тель­ства: "тре­би­ща бе­сов­ская со­кру­ши и на­ча жи­ти о Хри­сте Иису­се". Она воз­дви­га­ет хра­мы: свя­ти­те­ля Ни­ко­лая и Свя­той Со­фии в Ки­е­ве, Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы – в Ви­теб­ске, Свя­той Жи­во­на­чаль­ной Тро­и­цы – во Пско­ве. Псков с то­го вре­ме­ни на­зы­ва­ет­ся в ле­то­пи­сях До­мом Свя­той Тро­и­цы. Храм, по­стро­ен­ный Оль­гой над ре­кой Ве­ли­кой, на ме­сте, ука­зан­ном ей, по сви­де­тель­ству ле­то­пис­ца, свы­ше "Лу­чом Три­си­я­тель­но­го Бо­же­ства", про­сто­ял бо­лее по­лу­то­ра ве­ков. В 1137 го­ду свя­той князь Все­во­лод-Гав­ри­ил († 1138, па­мять 11 фев­ра­ля) за­ме­нил де­ре­вян­ный храм ка­мен­ным, ко­то­рый был пе­ре­стро­ен, в свою оче­редь, в 1З63 го­ду и сме­нен, на­ко­нец, до­ныне су­ще­ству­ю­щим Тро­иц­ким со­бо­ром.

И дру­гой важ­ней­ший па­мят­ник рус­ско­го "мо­ну­мен­таль­но­го бо­го­сло­вия", как на­зы­ва­ют неред­ко цер­ков­ное зод­че­ство, свя­зан с име­нем свя­той рав­ноап­о­столь­ной Оль­ги – храм Со­фии Пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей в Ки­е­ве, за­ло­жен­ный вско­ре по воз­вра­ще­нии ее из Ца­рь­гра­да и освя­щен­ный 11 мая 960 го­да. Этот день от­ме­чал­ся впо­след­ствии в Рус­ской Церк­ви как осо­бый цер­ков­ный празд­ник.

В ме­ся­це­сло­ве пер­га­мен­но­го Апо­сто­ла 1307 го­да под 11 мая за­пи­са­но: "В тот же день освя­ще­ние Свя­той Со­фии в Ки­е­ве в ле­то 6460". Да­та па­мя­ти, по мне­нию цер­ков­ных ис­то­ри­ков, ука­за­на по так на­зы­ва­е­мо­му "ан­тио­хий­ско­му", а не по об­ще­при­ня­то­му кон­стан­ти­но­поль­ско­му ле­то­ис­чис­ле­нию и со­от­вет­ству­ет 960 го­ду от Рож­де­ства Хри­сто­ва.

Свя­тая Оль­га неда­ром по­лу­чи­ла в Кре­ще­нии имя свя­той рав­ноап­о­столь­ной Еле­ны, об­рет­шей Чест­ное Дре­во Кре­ста Хри­сто­ва в Иеру­са­ли­ме. Глав­ной свя­ты­ней но­во­со­здан­но­го Со­фий­ско­го хра­ма стал Свя­той Крест, при­не­сен­ный но­вой Еле­ной из Ца­рь­гра­да и по­лу­чен­ный ею в бла­го­сло­ве­ние от Кон­стан­ти­но­поль­ско­го пат­ри­ар­ха. Крест, по пре­да­нию, был вы­ре­зан из цель­но­го кус­ка Жи­во­тво­ря­ще­го Дре­ва Гос­под­ня. На кре­сте бы­ла над­пись: "Об­но­ви­ся Рус­ская зем­ля Свя­тым Кре­стом, его же при­я­ла Оль­га, бла­го­вер­ная кня­ги­ня".

Свя­тая Оль­га мно­го сде­ла­ла для уве­ко­ве­че­ния па­мя­ти пер­вых рус­ских ис­по­вед­ни­ков име­ни Хри­сто­ва: над мо­ги­лой Ас­коль­да воз­двиг­ла Ни­коль­ский храм, где, по неко­то­рым све­де­ни­ям, са­ма бы­ла впо­след­ствии по­хо­ро­не­на, над мо­ги­лой Ди­ра – вы­ше­на­зван­ный Со­фий­ский со­бор, ко­то­рый, про­сто­яв пол­ве­ка, сго­рел в 1017 го­ду. Яро­слав Муд­рый на этом ме­сте по­стро­ил поз­же, в 1050 го­ду, цер­ковь свя­той Ири­ны, а свя­ты­ни Со­фий­ско­го Оль­ги­на хра­ма пе­ре­нес в ка­мен­ный храм то­го же име­ни – до­ныне сто­я­щую Со­фию Ки­ев­скую, за­ло­жен­ную в 1017 го­ду и освя­щен­ную око­ло 1030 го­да. В Про­ло­ге ХIII ве­ка об Оль­ги­ном кре­сте ска­за­но: "иже ныне сто­ит в Ки­е­ве во Свя­той Со­фии в ал­та­ре на пра­вой сто­роне". Раз­граб­ле­ние ки­ев­ских свя­тынь, про­дол­жен­ное по­сле мон­го­лов ли­тов­ца­ми, ко­то­рым го­род до­стал­ся в 1341 го­ду, не по­ща­ди­ло и его. При Ягай­ле в пе­ри­од Люб­лин­ской унии, объ­еди­нив­шей в 1384 го­ду Поль­шу и Лит­ву в од­но го­су­дар­ство, Оль­гин крест был по­хи­щен из Со­фий­ско­го со­бо­ра и вы­ве­зен ка­то­ли­ка­ми в Люб­лин. Даль­ней­шая судь­ба его неиз­вест­на.

Но сре­ди бо­яр и дру­жин­ни­ков в Ки­е­ве на­шлось нема­ло лю­дей, ко­то­рые, по сло­ву Со­ло­мо­на, "воз­не­на­ви­де­ли Пре­муд­рость", как и свя­тую кня­ги­ню Оль­гу, стро­ив­шую Ей хра­мы. Рев­ни­те­ли язы­че­ской ста­ри­ны все сме­лее под­ни­ма­ли го­ло­ву, с на­деж­дой взи­рая на под­рас­тав­ше­го Свя­то­сла­ва, ре­ши­тель­но от­кло­нив­ше­го уго­во­ры ма­те­ри при­нять хри­сти­ан­ство и да­же гне­вав­ше­го­ся на нее за это. Нуж­но бы­ло спе­шить с за­ду­ман­ным де­лом Кре­ще­ния Ру­си. Ко­вар­ство Ви­зан­тии, не по­же­лав­шей дать Ру­си хри­сти­ан­ство, бы­ло на ру­ку языч­ни­кам. В по­ис­ках ре­ше­ния свя­тая Оль­га об­ра­ща­ет взо­ры на за­пад. Ни­ка­ко­го про­ти­во­ре­чия здесь нет. Свя­тая Оль­га († 969) при­над­ле­жа­ла еще к нераз­де­лен­ной Церк­ви и вряд ли име­ла воз­мож­ность вни­кать в бо­го­слов­ские тон­ко­сти гре­че­ско­го и ла­тин­ско­го ве­ро­уче­ния. Про­ти­во­сто­я­ние За­па­да и Во­сто­ка пред­став­ля­лось ей преж­де все­го по­ли­ти­че­ским со­пер­ни­че­ством, вто­ро­сте­пен­ным по срав­не­нию с на­сущ­ной за­да­чей – со­зда­ни­ем Рус­ской Церк­ви, хри­сти­ан­ским про­све­ще­ни­ем Ру­си.

Под 959 го­дом немец­кий хро­нист, име­ну­е­мый "про­дол­жа­тель Ре­ги­но­на", за­пи­сы­ва­ет: "при­шли к ко­ро­лю по­слы Еле­ны, ко­роле­вы рус­сов, ко­то­рая кре­ще­на в Кон­стан­ти­но­по­ле, и про­си­ли по­свя­тить для се­го на­ро­да епи­ско­па и свя­щен­ни­ков". Ко­роль От­тон, бу­ду­щий ос­но­ва­тель Гер­ман­ской им­пе­рии, охот­но от­клик­нул­ся на прось­бу Оль­ги, но по­вел де­ло не спе­ша, с чи­сто немец­кой ос­но­ва­тель­но­стью. Лишь на Рож­де­ство сле­ду­ю­ще­го, 960 го­да, епи­ско­пом Рус­ским был по­став­лен Ли­бу­ций, из бра­тии мо­на­сты­ря свя­то­го Аль­ба­на в Майн­це. Но он вско­ре умер (15 мар­та 961 го­да). На его ме­сто был по­свя­щен Адаль­берт Трирский, ко­то­ро­го От­тон, "щед­ро снаб­див всем нуж­ным", от­пра­вил, на­ко­нец, в Рос­сию. Труд­но ска­зать, что слу­чи­лось бы, не про­мед­ли ко­роль так дол­го, но ко­гда в 962 го­ду Адаль­берт по­явил­ся в Ки­е­ве, он "не успел ни в чем том, за чем был по­слан, и ви­дел свои ста­ра­ния на­прас­ны­ми". Ху­же то­го, на об­рат­ном пу­ти "неко­то­рые из его спут­ни­ков бы­ли уби­ты, и сам епи­скоп не из­бе­жал смерт­ной опас­но­сти".

Ока­за­лось, что за про­шед­шие два го­да, как и пред­ви­де­ла Оль­га, в Ки­е­ве со­вер­шил­ся окон­ча­тель­ный пе­ре­во­рот в поль­зу сто­рон­ни­ков язы­че­ства и, не став ни пра­во­слав­ной, ни ка­то­ли­че­ской, Русь во­об­ще раз­ду­ма­ла при­ни­мать хри­сти­ан­ство. Язы­че­ская ре­ак­ция про­яви­лась на­столь­ко силь­но, что по­стра­да­ли не толь­ко немец­кие мис­си­о­не­ры, но и неко­то­рые из ки­ев­ских хри­сти­ан, кре­стив­ших­ся с Оль­гой в Ца­рь­гра­де. По при­ка­зу Свя­то­сла­ва был убит пле­мян­ник свя­той Оль­ги Глеб и раз­ру­ше­ны неко­то­рые по­стро­ен­ные ею хра­мы. Ра­зу­ме­ет­ся, здесь не обо­шлось без ви­зан­тий­ской тай­ной ди­пло­ма­тии: на­стро­ен­ные про­тив Оль­ги и встре­во­жен­ные воз­мож­но­стью уси­ле­ния Ру­си за счет со­ю­за с От­то­ном, гре­ки пред­по­чли под­дер­жать языч­ни­ков.

Про­вал мис­сии Адаль­бер­та имел про­мыс­ли­тель­ное зна­че­ние для бу­ду­ще­го Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, из­бе­жав­шей пап­ско­го пле­не­ния. Свя­той Оль­ге оста­ва­лось сми­рить­ся с про­ис­шед­шим и пол­но­стью уй­ти в де­ла лич­но­го бла­го­че­стия, предо­ста­вив браз­ды прав­ле­ния языч­ни­ку Свя­то­сла­ву. С ней по-преж­не­му счи­та­лись, к ее го­судар­ствен­ной муд­ро­сти неиз­мен­но об­ра­ща­лись во всех труд­ных слу­ча­ях. Ко­гда Свя­то­слав от­лу­чал­ся из Ки­е­ва, а он боль­шую часть вре­ме­ни про­во­дил в по­хо­дах и вой­нах, управ­ле­ние го­су­дар­ством вновь вру­ча­лось кня­гине-ма­те­ри. Но во­прос о Кре­ще­нии Ру­си был вре­мен­но снят с по­вест­ки дня, и это, ко­неч­но, огор­ча­ло свя­тую Оль­гу, счи­тав­шую Хри­сто­во бла­го­ве­стие глав­ным де­лом сво­ей жиз­ни.

Она крот­ко пе­ре­но­си­ла скор­би и огор­че­ния, ста­ра­лась по­мо­гать сы­ну в го­судар­ствен­ных и во­ен­ных за­бо­тах, ру­ко­во­дить им в ге­ро­и­че­ских за­мыс­лах. По­бе­ды рус­ско­го вой­ска бы­ли для нее уте­ше­ни­ем, осо­бен­но раз­гром дав­не­го вра­га Рус­ско­го го­су­дар­ства – Ха­зар­ско­го ка­га­на­та. Два­жды, в 965 и в 969 го­ду, про­шли вой­ска Свя­то­сла­ва по зем­лям "нера­зум­ных ха­за­ров", на­все­гда со­кру­шив мо­гу­ще­ство иудей­ских вла­сти­те­лей При­азо­вья и Ниж­не­го По­вол­жья. Сле­ду­ю­щий мощ­ный удар был на­не­сен по му­суль­ман­ской Волж­ской Бол­га­рии, по­том при­шла оче­редь Бол­га­рии Ду­най­ской. Во­семь­де­сят го­ро­дов по Ду­наю бы­ло взя­то ки­ев­ски­ми дру­жи­на­ми. Од­но бес­по­ко­и­ло Оль­гу: как бы, увлек­шись вой­ной на Бал­ка­нах, Свя­то­слав не за­был о Ки­е­ве.

Вес­ной 969 го­да Ки­ев оса­ди­ли пе­че­не­ги: "и нель­зя бы­ло вы­ве­сти ко­ня на­по­ить, сто­я­ли пе­че­не­ги на Лы­бе­ди". Рус­ское вой­ско бы­ло да­ле­ко, на Ду­нае. По­слав к сы­ну гон­цов, свя­тая Оль­га са­ма воз­гла­ви­ла обо­ро­ну сто­ли­цы. Свя­то­слав, по­лу­чив из­ве­стие, вско­ре при­ска­кал в Ки­ев, "при­вет­ство­вал мать свою и де­тей и со­кру­шал­ся, что слу­чи­лось с ни­ми от пе­че­не­гов". Но, раз­гро­мив ко­чев­ни­ков, во­ин­ству­ю­щий князь вновь стал го­во­рить ма­те­ри: "Не лю­бо мне си­деть в Ки­е­ве, хо­чу жить в Пе­ре­я­с­лав­це на Ду­нае – там се­ре­ди­на зем­ли мо­ей". Свя­то­слав меч­тал о со­зда­нии огром­ной Рус­ской дер­жа­вы от Ду­ная до Вол­ги, ко­то­рая объ­еди­ни­ла бы Русь, Бол­га­рию, Сер­бию, При­чер­но­мо­рье и При­азо­вье и про­стер­ла свои пре­де­лы до са­мо­го Ца­рь­гра­да. Муд­рая Оль­га по­ни­ма­ла, что при всем му­же­стве и от­ва­ге рус­ских дру­жин им не спра­вить­ся с древ­ней им­пе­ри­ей ро­ме­ев, Свя­то­сла­ва жда­ла неуда­ча. Но сын не слу­шал предо­сте­ре­же­ний ма­те­ри. То­гда свя­тая Оль­га ска­за­ла: "Ви­дишь, я боль­на. Ку­да хо­чешь уй­ти от ме­ня? Ко­гда по­хо­ро­нишь ме­ня, от­прав­ляй­ся ку­да за­хо­чешь".

Дни ее бы­ли со­чте­ны, тру­ды и скор­би по­до­рва­ли ее си­лы. 11 июля 969 го­да свя­тая Оль­га скон­ча­лась, "и пла­ка­ли по ней пла­чем ве­ли­ким сын ее, и вну­ки, и все лю­ди". По­след­ние го­ды, сре­ди тор­же­ства язы­че­ства, ей, ко­гда-то гор­дой вла­ды­чи­це, кре­стив­шей­ся от пат­ри­ар­ха в сто­ли­це пра­во­сла­вия, при­хо­ди­лось тай­но дер­жать при се­бе свя­щен­ни­ка, чтобы не вы­звать но­вой вспыш­ки ан­ти­хри­сти­ан­ско­го фа­на­тиз­ма. Но пе­ред смер­тью, вновь об­ре­тя преж­нюю твер­дость и ре­ши­мость, она за­пре­ти­ла со­вер­шать над ней язы­че­ские триз­ны и за­ве­ща­ла от­кры­то по­хо­ро­нить ее по пра­во­слав­но­му об­ря­ду. Пре­сви­тер Гри­го­рий, ко­то­рый был с нею в 957 го­ду в Кон­стан­ти­но­по­ле, в точ­но­сти вы­пол­нил ее за­ве­ща­ние.

Свя­тая Оль­га жи­ла, умер­ла и по­гре­бе­на бы­ла как хри­сти­ан­ка. "И та­ко по­жив­ши и доб­ре сла­вя­щи Бо­га в Тро­и­це, От­ца и Сы­на и Свя­то­го Ду­ха, по­чи в бла­зии ве­ре, скон­ча жи­тие свое с ми­ром о Хри­сте Иису­се, Гос­по­де на­шем". Как свой про­ро­че­ский за­вет по­сле­ду­ю­щим по­ко­ле­ни­ям, она с глу­бо­ким хри­сти­ан­ским сми­ре­ни­ем ис­по­ве­да­ла свою ве­ру о сво­ем на­ро­де: "Во­ля Бо­жия да бу­дет! Аще вос­хо­щет Бог по­ми­ло­ва­ти ро­ду мо­е­го Зем­ли Рус­кия, да воз­ло­жит на серд­це им об­ра­ти­ти­ся к Бо­гу, яко­же и мене Бог сие да­ро­ва".

Бог про­сла­вил свя­тую тру­же­ни­цу пра­во­сла­вия, "на­чаль­ни­цу ве­ры" в Рус­ской зем­ле, чу­де­са­ми и нетле­ни­ем мо­щей. Иа­ков Мних († 1072) через сто лет по­сле ее смер­ти пи­сал в сво­ей "Па­мя­ти и по­хва­ле Вла­ди­ми­ру": "Бог про­сла­ви те­ло ра­бы Сво­ей Оле­ны, и есть в гро­бе те­ло ее чест­ное, и нераз­ру­ши­мое пре­бы­ва­ет и до сих дней. Бла­жен­ная кня­ги­ня Оль­га про­сла­ви­ла Бо­га все­ми де­ла­ми сво­и­ми доб­ры­ми, и Бог про­сла­вил ее". При свя­том кня­зе Вла­ди­ми­ре, по неко­то­рым дан­ным, в 1007 го­ду, мо­щи свя­той Оль­ги бы­ли пе­ре­не­се­ны в Де­ся­тин­ный храм Успе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и по­ло­же­ны в спе­ци­аль­ном сар­ко­фа­ге, в ка­ких при­ня­то бы­ло класть мо­щи свя­тых на пра­во­слав­ном Во­сто­ке. "И ино чу­до слы­ши­те о ней: гроб ка­мен мал в церк­ви Свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы, ту цер­ковь со­здал бла­жен­ный князь Вла­ди­мир, и есть гроб бла­жен­ныя Оль­ги. И на вер­ху гро­ба окон­це со­тво­ре­но – да ви­де­ти те­ло бла­жен­ныя Оль­ги ле­жа­ще це­ло". Но не всем бы­ло яв­ле­но чу­до нетле­ния мо­щей рав­ноап­о­столь­ной кня­ги­ни: "Иже с ве­рою при­дет, от­во­рит­ся окон­це, и ви­дит чест­ное те­ло ле­жа­ще це­ло и ди­вит­ся чу­ду та­ко­во­му – то­ли­ко лет в гро­бе ле­жа­ще те­лу нераз­ру­шив­ше­му­ся. До­стой­но по­хва­лы вся­кой те­ло то чест­ное: в гро­бе це­ло, яко спя, по­чи­ва­ет. А дру­гим, иже не с ве­рою при­хо­дят, не от­во­рит­ся окон­це гроб­ное, и не ви­дет те­ла то­го чест­но­го, но толь­ко гроб".

Так и по кон­чине свя­тая Оль­га про­по­ве­до­ва­ла веч­ную жизнь и вос­кре­се­ние, на­пол­няя ра­до­стью ве­ру­ю­щих и вра­зум­ляя неве­ру­ю­щих. Бы­ла она, по сло­вам пре­по­доб­но­го Несто­ра Ле­то­пис­ца, "пред­те­ку­щая хри­сти­ан­ской зем­ли, аки ден­ни­ца пред солн­цем и аки за­ря пред све­том".

Свя­той рав­ноап­о­столь­ный ве­ли­кий князь Вла­ди­мир, воз­но­ся свое бла­го­да­ре­ние Бо­гу в день Кре­ще­ния Ру­си, сви­де­тель­ство­вал от ли­ца сво­их совре­мен­ни­ков о свя­той рав­ноап­о­столь­ной Оль­ге зна­ме­на­тель­ны­ми сло­ва­ми: "Бла­го­сло­ви­ти тя хо­тят сы­но­ве ру­стии, и в по­след­ний род внук тво­их".

См. так­же: "Пре­став­ле­ние бла­жен­ной кня­ги­ни Оль­ги, во Свя­том Кре­ще­нии Еле­ны" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.