Акафист святому благоверному князю Александру Невскому, в иноках Алексию

Составлен профессором Санкт-Петербургской духовной академии архимандритом Кириллом. Утвержден решением Св. Синода 28 июня 1853 года №12.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 12 сентября (30 августа ст. ст.); 06 декабря (23 ноября ст. ст.)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нному воево́де земли́ Росси́йския, све́тлому украше́нию Це́ркве Правосла́вныя, свято́му благове́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, похва́льная воспису́юще, я́ко ве́рою враги́, ви́димыя же и неви́димыя, победи́вшему, и в ве́ре свое́й, по рече́нию апо́столову, доброде́тель, в доброде́тели же ра́зум, в ра́зуме же воздержа́ние, в воздержа́нии же терпе́ние, в терпе́нии же благоче́стие, братолю́бие и любо́вь яви́вшему, со умиле́нием и ра́достию возопии́м:

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

И́кос 1.

Со а́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши ны́не Христу́, блаже́нне Алекса́ндре, моля́ся о любо́вию чту́щих тя́: те́мже, помина́юще, я́ко измла́да Христа́ возлюби́в, к небе́сным ду́хом прилепи́лся еси́, безпло́тных подража́в житию́, ублажа́ем тя́, вопию́ще:

Ра́дуйся, ко́рене благочести́ваго о́трасле пречестна́я; ра́дуйся, благове́рия пре́дков насле́дниче.

Ра́дуйся, доброде́телей отца́ боголюби́ваго подража́телю; ра́дуйся, кро́тости и благоче́стия ма́терняго прее́мниче.

Ра́дуйся, вождю́ к Небесе́м ста́да своего́ христолюби́ваго; ра́дуйся, в житии́ все́х рабо́в Бо́жиих дру́же и ревни́телей благоче́стия собесе́дниче.

Ра́дуйся, преподо́бных ли́ка богосве́тлаго соприча́стниче; ра́дуйся, ве́ры Христо́вы непобеди́мый испове́дниче.

Ра́дуйся, во́лею му́чениче, сликовству́яй ны́не со́нму му́чеников добропобе́дному; ра́дуйся, христиа́нскаго упова́ния и любве́ все́м на́м де́йственный пропове́дниче.

Ра́дуйся, уста́вов и чи́на церко́внаго благоле́пнаго ревни́телю; ра́дуйся, ве́рных ча́д Це́ркве и уго́дников Бо́жиих сонасле́дниче.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 2.

Ви́девше ле́поту лица́ и теле́снаго во́зраста твоего́, новогра́дстии лю́дие ра́довахуся и сла́вляху Бо́га, взира́юще на тя́; мы́ же, помина́юще светле́йшия па́че со́лнца доброде́тели твоя́, блаже́нне Алекса́ндре, просла́вившему тя́ Го́сподеви пои́м: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Разуме́л еси́, богому́дре Алекса́ндре, я́ко прехо́дит о́браз ми́ра сего́, еди́но же е́сть на потре́бу челове́ком, е́же благоугоди́ти Го́сподеви: сего́ ра́ди измла́да от любве́ к ми́ру и я́же в ми́ре уклони́лся еси́, вожделе́в же зде́ су́щими стяжа́ти небе́сная, я́ко ве́рный ра́б Го́споду во все́м житии́ неле́ностно послужи́л еси́. Те́мже вопие́м ти́:

Ра́дуйся, подви́жниче ве́ры, угожде́ние Бо́гу па́че всего́ предызбра́вый; ра́дуйся, подо́бне Авраа́му во все́м житии́ непоро́чно пред Бо́гом пожи́вый.

Ра́дуйся, Исаа́ково послуша́ние показа́вый; ра́дуйся, путе́м Иа́ковля смиренному́дрия ходи́вый.

Ра́дуйся, Ио́сифову чистоту́ и целому́дрие стяжа́вый; ра́дуйся, Моисе́ову любо́вь к лю́дем свои́м в себе́ яви́вый.

Ра́дуйся, я́коже Самуи́л, чи́ста себе́ от вся́каго любостяжа́ния соблюда́вый; ра́дуйся, кро́тостию Дави́довою враги́ своя́ победи́вый.

Ра́дуйся, Петро́вой пла́менней ве́ре поревнова́вый; ра́дуйся, с Па́влом и́гу Христо́ву себе́ порабо́тивый.

Ра́дуйся, богому́дрие Иоа́нново по́двигом поуче́ния в сло́ве Бо́жием сниска́вый; ра́дуйся, мно́гих святы́х доброде́тели в себе́ совокупи́вый.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 3.

Си́лою ве́ры стяжа́л еси́, блаже́нне Алекса́ндре, вы́сшее любому́дрие, его́же ра́ди, презира́я пло́ть, прилежа́л еси́ о души́ безсме́ртней: те́мже ублажа́юще тя́, я́ко стяжа́вша ны́не безсме́ртие, вопие́м просла́вльшему тя́ Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́яй всегда́ пред очи́ма свои́ма Го́спода, тре́звенно пожи́л еси́, блаже́нне Алекса́ндре, и вся́, я́же твори́л еси́, творя́ во сла́ву Бо́жию, угоди́л еси́ Бо́гу, Ему́же предстои́ши ны́не с ли́ки от ве́ка угоди́вших: те́мже, ра́дующеся о тебе́, зове́м ти́:

Ра́дуйся, и́стиннаго трезве́ния подви́жниче; ра́дуйся, спаси́тельнаго созерца́ния люби́телю.

Ра́дуйся, наста́вниче на́ш в по́двизе от ми́ра удале́ния; ра́дуйся, стяжа́телю соверше́ннаго да́ра бо́дрственнаго себе́ внима́ния.

Ра́дуйся, вся́каго безслове́снаго вожделе́ния тве́рдый противобо́рче; ра́дуйся, благоче́стия до́брый подви́жниче, преуспе́вый в ра́зуме и дея́нии.

Ра́дуйся, я́ко си́лою моли́твы препобеди́л еси́ диа́вольския искуше́ния; ра́дуйся, я́ко себе́ от греха́ огради́л еси́ после́дних воспомина́нием.

Ра́дуйся, я́ко возлюби́л еси́ душе́ю е́же о небе́сных помышле́ние; ра́дуйся, я́ко преуспе́л еси́ в неле́ностных, я́же к Бо́гу, моли́твенных предстоя́ниих.

Ра́дуйся, я́ко все́ житие́ свое́ освяща́л еси́ непреста́нным и́мене Бо́жия призыва́нием; ра́дуйся, я́ко угожда́л еси́ Го́сподеви вся́ким благоугожде́нием.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 4.

Бу́ри искуше́ний воздвиго́ша врази́ проти́ву тебе́, блаже́нне Алекса́ндре. Ты́ же препобеди́л еси́ сия́ си́лою благода́ти Христо́вы: те́мже ны́не к ти́хому приста́нищу прите́к, с ли́ки искуше́нных в ми́ре, победи́вших же ми́р, вопие́ши Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́ша Па́вла глаго́люща: «Вся́к подвиза́йся от все́х воздержи́тся», вся́ в уме́ты вмени́л еси́, блаже́нне Алекса́ндре, да Христа́ приобря́щеши; по́двигами же отверже́ния себе́ и ко благи́м дело́м принужде́ния стяжа́л еси́ свобо́ду сла́вы ча́д Бо́жиих: те́мже, ублажа́юще тя́, вопие́м ти́ такова́я:

Ра́дуйся, о́браз отверже́ния себе́ на́м показа́вый; ра́дуйся, ноше́нию креста́ в после́довании Христу́ на́с научи́вый.

Ра́дуйся, пло́ть со страстьми́ и похотьми́ ея́ попра́вый; ра́дуйся, житие́м твои́м суету́ ми́ра обличи́вый.

Ра́дуйся, вся́кое пристра́стие земно́е от себе́ отгна́вый; ра́дуйся, ра́зум сво́й в послуша́ние ве́ры плени́вый.

Ра́дуйся, во́лею свое́ю благо́е и́го за́поведей Христо́вых подъя́вый; ра́дуйся, се́рдце свое́ от вся́кия стра́сти душевре́дныя чи́сто сохрани́вый.

Ра́дуйся, себе́ Бо́гу всесоверше́нне преда́вый; ра́дуйся, чрез все́ житие́ свое́ Бо́гу послужи́вый.

Ра́дуйся, соверше́нием за́поведей любо́вь к себе́ Бо́жию стяжа́вый; ра́дуйся, насле́дие Ца́рствия благоугожде́нием Бо́гу улучи́вый.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 5.

Боготе́чною звездо́ю преше́л еси́ в ми́ре, блаже́нне Алекса́ндре, блиста́ющ сла́вою и доброде́телию: те́мже ны́не сия́еши на Небесе́х сла́вою ве́чною с ли́ки пра́ведник, с ни́ми же вы́ну воспева́еши Христу́: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше тя́, блаже́нне Алекса́ндре, николи́же во бране́х побежда́ема, всегда́ же побежда́юща, неве́рнии еди́наго и́мене твоего́ устраша́хуся; мы́ же, помина́юще испо́лненное ве́ры му́жество твое́, ублажа́ем тя́, глаго́люще:

Ра́дуйся, до́блественный в защи́ту ве́ры и Це́ркве вои́телю; ра́дуйся, своея́ земли́ му́жественный защи́тителю.

Ра́дуйся, наве́тов вра́жиих му́дрый разори́телю; ра́дуйся, ми́ра безпомо́щных си́льный огради́телю.

Ра́дуйся, во́инства све́йскаго на брега́х Не́вских сла́вный победи́телю; ра́дуйся, безопа́сности всея́ се́верныя страны́ земли́ Росси́йския охрани́телю.

Ра́дуйся, злы́х ко́зней инове́рия, подви́гших чужду́ю ра́ть на зе́млю на́шу, разруши́телю; ра́дуйся, зако́нов пра́вды богоукрепля́емый утверди́телю.

Ра́дуйся, Пско́ва, оте́чества святы́я О́льги, свободи́телю; ра́дуйся, ненави́девших ми́ра умири́телю.

Ра́дуйся, бу́йства неустро́енныя в ты́я дни́ Литвы́ укроти́телю; ра́дуйся, во все́х си́х бране́х христолюби́ваго во́инства своего́ му́дрый предводи́телю.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 6.

Пропове́дника кро́тости и терпе́ния яви́л еси́ себе́, блаже́нне Алекса́ндре, последи́ пресла́вных побе́д твои́х: те́мже и стяжа́л еси́ сугу́бый вене́ц от Царя́ Христа́, Ему́же предстои́ши ны́не, вопия́: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Провозсия́л еси́, блаже́нне Алекса́ндре, па́че му́жества, терпе́нием твои́м, его́ же стяжа́л еси́, взира́я на Нача́льника ве́ры и Соверши́теля Иису́са, И́же вме́сто предлежа́щия Ему́ ра́дости претерпе́ Кре́ст: те́мже, восхваля́юще тя́, усе́рдно вопие́м:

Ра́дуйся, до конца́ в по́двизех служе́ния Бо́гу претерпе́вый; ра́дуйся, терпе́нию Христо́ву ве́рно подража́вый.

Ра́дуйся, си́лу за́поведи Христо́вы, я́же о любви́ ко враго́м, прему́дре уразуме́вый; ра́дуйся, и согре́шшим проти́ву тебе́ изба́вленным тобо́ю лю́дем любо́вь и́стинную показа́вый.

Ра́дуйся, во искуше́нии от наро́да своего́ хи́трость лука́ваго прозре́вый; ра́дуйся, ми́рным отбы́тием свои́м из земли́ своея́ зло́бу врага́ попра́вый.

Ра́дуйся, и во все́м житии́ свое́м ухищре́ния сатаны́ проразуме́вый; ра́дуйся, зло́е благи́м, по апо́столу, вы́ну препобежда́вый.

Ра́дуйся, па́ки, в годи́ну ско́рби, в по́мощь оскорби́вшему тя́ Нову́граду предуспе́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди пла́менную любо́вь от наро́да своего́ себе́ сниска́вый.

Ра́дуйся, Бо́жия посеще́ния, боле́зни и лише́ния со упова́нием терпе́вый; ра́дуйся, сего́ ра́ди све́тлый вене́ц от Го́спода стяжа́вый.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 7.

Хотя́й провозсия́ти тебе́ все́ми доброде́тельми, блаже́нне Алекса́ндре, Влады́ка Христо́с призва́л е́сть тебе́ к служе́нию лю́дем твои́м во дни́ посеще́ния; ты́ же притяжа́л еси́ к терпе́нию смире́ние, его́же ра́ди ны́не превознесе́н еси́, предстоя́ Бо́гу с пе́снию: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Ди́вно бе́ ви́дети, ка́ко непобеди́мый вои́тель смире́нно преклоня́ет главу́ свою́ пред неве́рными, и́хже посла́ Госпо́дь на лю́ди Своя́ ра́ди гре́х и́х; ди́вно же е́сть и воспомяну́ти непобеди́мое смире́ние твое́, блаже́нне Алекса́ндре, и́мже и Го́сподеви благоугоди́л еси́, и лю́ди своя́ спа́сл еси́. Те́мже благода́рно вопие́м ти́:

Ра́дуйся, смире́ния Госпо́дня подража́телю; ра́дуйся, подоба́ющаго богопоста́вленным власте́м почита́ния учи́телю.

Ра́дуйся, вся́каго превозноше́ния противобо́рче; ра́дуйся, и́стиннаго послуша́ния подви́жниче.

Ра́дуйся, все́м на́м о́бразе ве́рнаго Бо́гу служе́ния; ра́дуйся, нача́льствующим наста́вниче в богоприя́тном лю́дем предстоя́нии.

Ра́дуйся, подвла́стных руководи́телю в богозапове́данном предержа́щим власте́м повинове́нии; ра́дуйся, я́ко мно́гажды ра́ди бла́га люде́й свои́х путеше́ствовал еси́ к безбо́жным, ни во что́же вменя́я я́же от ни́х испыта́ния.

Ра́дуйся, я́ко не устраши́лся еси́, призва́в Бо́га, приити́ к Ба́тыеви, исполня́я его́ веле́ние; ра́дуйся, я́ко мно́гащи восприя́л еси́ на себе́ стра́шный отве́т о неразу́мных наро́да своего́ воста́ниих.

Ра́дуйся, я́ко огради́л еси́ лю́ди твоя́ от зловре́днаго с неве́рными обще́ния; ра́дуйся, я́ко му́дре огради́л еси́ в земли́ свое́й оте́ческия до́блести и преда́ния.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 8.

Стра́нническое житие́ преше́л еси́ на земли́, блаже́нне Алекса́ндре, не ве́дый поко́я в труде́х свои́х и не имы́й зде́ пребыва́ющаго гра́да, но гряду́щаго взыску́яй; сего́ ра́ди ны́не, блаже́нне, всели́лся еси́ в ве́чных оби́телех, вы́ну поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Все́ю душе́ю послужи́в Го́споду и все́м житие́м свои́м благоугоди́в Ему́, просла́вился еси́ благоче́стием, его́же ра́ди и испове́дник яви́лся еси́ ве́ры Христо́вы, блаже́нне Алекса́ндре: помина́юще у́бо по́двиг испове́дничества твоего́, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, зло́бы неве́рных не устраши́выйся; ра́дуйся, тва́ри па́че Созда́вшаго не послужи́вый.

Ра́дуйся, со́лнцу и огню́ в ста́не безбо́жных не поклони́выйся; ра́дуйся, ве́ру свою́ во искуше́нии сохрани́вый.

Ра́дуйся, веле́нию безбо́жному не покори́выйся; ра́дуйся, тве́рдым пропове́дником ве́ры пред неве́рными себе́ яви́вый.

Ра́дуйся, с сугу́бою сла́вою, по испове́дании свое́м, в зе́млю свою́ возврати́выйся; ра́дуйся, во все́м житии́ ве́рным ве́ре отце́в пребы́вый.

Ра́дуйся, от ле́сти инове́рия прему́дре уклони́выйся; ра́дуйся, лука́вство пропове́дников лжеве́рия я́ве обличи́вый.

Ра́дуйся, тве́рдый защи́тник правове́рия яви́выйся; ра́дуйся, лжеслове́сие враго́в Правосла́вия сло́вом здра́вым препобеди́вый.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 9.

Всего́ себе́ повину́в Бо́гови, я́ко ра́б благи́й и ве́рный, послужи́л еси́ Ему́, блаже́нне Алекса́ндре, па́че све́рстник твои́х для земли́ твоея́ потруди́вся; те́мже и вни́ти сподо́бился еси́ в ра́дость Го́спода своего́, Ему́же предстои́ши ны́не, со А́нгелы поя́: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́йствующий язы́к не возмо́гл бы восхвали́ти дела́ твоя́, блаже́нне Алекса́ндре, я́же соверши́л еси́, полага́я по бра́тии ду́шу свою́; смире́нно у́бо помина́юще сицева́я исправле́ния твоя́, умиле́нную пе́снь прино́сим ти́, глаго́люще:

Ра́дуйся, братолю́бия христиа́нскаго преи́скренний ревни́телю; ра́дуйся, Моисе́овы и Па́вловы любве́ ко бра́тии подража́телю.

Ра́дуйся, за́поведей Христо́вых, я́же о любве́ ве́рный исполни́телю; ра́дуйся, и все́х на́с в любви́ к при́сным ди́вный наста́вниче.

Ра́дуйся, приме́ром свои́м па́че сло́ва яви́выйся стяза́ющихся о насле́дии бра́тий свои́х примири́телю; ра́дуйся, о бла́ге наро́да усе́рдно в житии́ свое́м пеки́йся.

Ра́дуйся, о́бщаго ми́ра во дне́х свои́х устрои́телю; ра́дуйся, изгна́ннаго стра́хом наше́ствий тата́рских наро́да своего́ собира́телю.

Ра́дуйся, безпомо́щных при́сный защи́тителю; ра́дуйся, ни́щих и а́лчущих пита́телю.

Ра́дуйся, си́рых си́льный покрови́телю; ра́дуйся, и ны́не все́х скорбя́щих и нужда́ющихся мо́щный пред Го́сподем предста́телю.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, ве́дый же, я́ко не иму́щему любве́ к Бо́гу ники́ими же по́двигами и доброде́тельми улучи́ти спасе́ние возмо́жно е́сть, стяжа́л еси́ вене́ц доброде́телей, я́же е́сть любо́вь к Бо́гу, Ему́же предстоя́ ны́не, ра́достно вопие́ши: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Царя́ Небе́снаго возлюби́в от всего́ се́рдца твоего́, и от всея́ души́ твоея́, и все́ю мы́слию твое́ю, прине́сл еси́ Ему́, блаже́нне Алекса́ндре, последи́ многоразли́чных приноше́ний ве́ры и усе́рдия, себе́ сама́го в же́ртву жи́ву, свя́ту, благоуго́дну; те́мже ублажа́юще тя́, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, в житии́ свое́м все́ми богоуго́дными де́лы Го́сподеви послужи́вый; ра́дуйся, обе́тами и́ночества свято́е житие́ свое́ увенча́вый.

Ра́дуйся, мно́ги хра́мы Бо́жии, безбо́жными разоре́нныя, обнови́вый; ра́дуйся, к просия́нию по́двигов по́стничества оби́тели святы́я созида́вый.

Ра́дуйся, подвиза́ющихся измла́да в благоче́стии ра́ди Бо́га возлюби́вый; ра́дуйся, а́нгельский о́браз и себе́ чи́стою душе́ю предызбра́вый.

Ра́дуйся, в коне́ц жития́ своего́ всего́ себе́ Бо́гу посвяти́вый; ра́дуйся, прия́тием схи́мы, с но́вым и́менем Алекси́я, всесоверше́нне себе́ Бо́гу преда́вый.

Ра́дуйся, обе́том де́вства чистоту́ се́рдца своего́ яви́вый; ра́дуйся, обе́том нестяжа́ния высоту́ ду́ха своего́ показа́вый.

Ра́дуйся, обе́том послуша́ния всеце́лое служе́ние свое́ Еди́ному Бо́гу во ве́ки утверди́вый; ра́дуйся, к венцу́ му́драго и блага́го кня́зя мзду́ и́нока притяжа́вый.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 11.

Пе́ние погреба́льное слеза́ми растворя́шеся у гро́ба твоего́, блаже́нне Алекса́ндре: лю́дие твои́ пла́кахуся о тебе́, со́лнце земли́ Ру́сския, в полу́дни заше́дшем, и рыда́ния прерыва́ху умиле́нную пе́снь и́х к Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́т сла́вы небе́сныя осия́ тя́ вско́ре, блаже́нне Алекса́ндре, утеша́я пла́чущия лю́ди твоя́: те́мже ви́дяще при гро́бе твое́м зна́мения и чудеса́, сы́нове росси́йстии досто́йне призыва́ху тя́, я́ко в моли́твах предста́теля; мы́ же, помина́юще ско́рое заступле́ние твое́, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий, в само́м погребе́нии прославле́ние от Бо́га получи́вый; ра́дуйся, ско́рый предста́телю на́ш, его́же призыва́ху отцы́ на́ши в ну́ждех и озлобле́ниих.

Ра́дуйся, в борьбе́ с тата́рами кня́зю Дими́трию Донско́му вспоможе́ние яви́вый; ра́дуйся, царю́ Иоа́нну на каза́нцы одоле́ние исхода́таивый.

Ра́дуйся, исцеле́ния многоразли́чныя все́м подава́яй; ра́дуйся, слепы́м зре́ние моли́твою твое́ю возвраща́яй.

Ра́дуйся, хромы́м, припа́дающим ко гро́бу твоему́, хожде́ние да́руяй; ра́дуйся, разсла́бленных неможе́ние врачу́яй.

Ра́дуйся, одержи́мым от бесо́в свобожде́ние подава́яй; ра́дуйся, безнаде́жных наде́ждою спасе́ния оживля́яй.

Ра́дуйся, в погу́бльших ра́зум разуме́ние возставля́яй; ра́дуйся, от гро́ба твоего́ многоразли́чныя чудотворе́ния при́сно источа́яй.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 12.

Благода́ть позна́вше, живу́щую в нетле́нных моще́х твои́х, лю́дие влади́мирстии с любо́вию прихожда́ху ко святе́й ра́це твое́й и, ра́достно лобыза́юще ю́, сла́вляху о тебе́ Бо́га, прославля́ющаго святы́я Своя́, со умиле́нием вопию́ще Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще доброде́тели и чудеса́ твоя́, ра́достию срета́ху и провожда́ху отцы́ на́ша святы́я мо́щи твоя́ преселя́хуся на но́вое ме́сто поко́ища в свята́го Петра́ гра́де; и мы́ ны́не, ра́дующеся о небе́сней сла́ве твое́й и обита́нии нетле́нных моще́й твои́х в богоизбра́ннем гра́де се́м, со о́неми вопие́м ти́:

Ра́дуйся, росси́йский Ио́сифе, на но́вое ме́сто упокое́ния пресели́выйся; ра́дуйся, все́х конце́в земли́ Росси́йския покрови́телю.

Ра́дуйся, Петро́ва гра́да благонаде́жное утвержде́ние; ра́дуйся, гра́да на́шего Небе́сный защи́тителю.

Ра́дуйся, се́верныя столи́цы неоцене́нное украше́ние; ра́дуйся, тезоимени́тыя тебе́ оби́тели сла́во и утвержде́ние.

Ра́дуйся, наро́ду ру́сскому здра́вие же и спасе́ние моли́твами твои́ми подава́яй; ра́дуйся, все́х, упова́ние на тя́ возложи́вших, богому́дрый учи́телю.

Ра́дуйся, и́ноком, я́ко и́нок, поле́зное, приме́ром жи́зни своея́, наставле́ние преподава́яй; ра́дуйся, мирски́м лю́дем, я́ко в ми́ре потруди́выйся, к доброде́телем общежи́тия руководи́телю.

Ра́дуйся, нетле́нием свои́м все́м на́м наде́жду воскресе́ния подава́яй; ра́дуйся, все́х на́с в напа́стех и ско́рбех побо́рниче, храни́телю и свободи́телю.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 13.

О святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! От благогове́йных серде́ц приноси́мую ти́, а́ще и недосто́йную, хвале́бную пе́снь сию́, приими́ от на́с, я́ко усе́рдную же́ртву серде́ц, лю́бящих тя́ и ублажа́ющих святу́ю па́мять твою́. Охраня́й все́х на́с моли́твами твои́ми: огради́ хода́тайствы твои́ми гра́д тво́й и вся́ лю́ди земли́ Росси́йския, да ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в в ны́нешнем ве́це, блаже́нство ве́чное насле́дим и ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми вы́ну сподо́бимся воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

Со а́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши ны́не Христу́, блаже́нне Алекса́ндре, моля́ся о любо́вию чту́щих тя́: те́мже, помина́юще, я́ко измла́да Христа́ возлюби́в, к небе́сным ду́хом прилепи́лся еси́, безпло́тных подража́в житию́, ублажа́ем тя́, вопию́ще:

Ра́дуйся, ко́рене благочести́ваго о́трасле пречестна́я; ра́дуйся, благове́рия пре́дков насле́дниче.

Ра́дуйся, доброде́телей отца́ боголюби́ваго подража́телю; ра́дуйся, кро́тости и благоче́стия ма́терняго прее́мниче.

Ра́дуйся, вождю́ к Небесе́м ста́да своего́ христолюби́ваго; ра́дуйся, в житии́ все́х рабо́в Бо́жиих дру́же и ревни́телей благоче́стия собесе́дниче.

Ра́дуйся, преподо́бных ли́ка богосве́тлаго соприча́стниче; ра́дуйся, ве́ры Христо́вы непобеди́мый испове́дниче.

Ра́дуйся, во́лею му́чениче, сликовству́яй ны́не со́нму му́чеников добропобе́дному; ра́дуйся, христиа́нскаго упова́ния и любве́ все́м на́м де́йственный пропове́дниче.

Ра́дуйся, уста́вов и чи́на церко́внаго благоле́пнаго ревни́телю; ра́дуйся, ве́рных ча́д Це́ркве и уго́дников Бо́жиих сонасле́дниче.

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Конда́к 1.

Избра́нному воево́де земли́ Росси́йския, све́тлому украше́нию Це́ркве Правосла́вныя, свято́му благове́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому, похва́льная воспису́юще, я́ко ве́рою враги́, ви́димыя же и неви́димыя, победи́вшему, и в ве́ре свое́й, по рече́нию апо́столову, доброде́тель, в доброде́тели же ра́зум, в ра́зуме же воздержа́ние, в воздержа́нии же терпе́ние, в терпе́нии же благоче́стие, братолю́бие и любо́вь яви́вшему, со умиле́нием и ра́достию возопии́м:

Ра́дуйся, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре.

Моли́тва.

Ско́рый помо́щниче все́х усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый на́ш пред Го́сподем предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны́, недосто́йныя, мно́гими беззако́нии непотре́бны себе́ сотво́ршия, к ра́це моще́й твои́х ны́не притека́ющия и из глубины́ се́рдца к тебе́ взыва́ющия; ты́ в житии́ свое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры бы́л еси́, и на́с в не́й те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ние тща́тельно проходи́л еси́, и на́с твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же призва́н е́сть, наста́ви. Ты́, победи́л полки́ супоста́тов, от преде́лов Росси́йских о́ных отгна́л еси́, и на на́с ополча́ющихся все́х ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты́, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́ и ны́не, пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный, на Небесе́х ца́рствуеши, исхода́тайствуй и на́м, смире́нно мо́лим тя́, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к Ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й на́м. Предстоя́ же со все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию, моли́ся о все́х правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т и́х Госпо́дь Бо́г Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А҆ка́ѳїстъ ст҃о́мꙋ бл҃говѣ́рномꙋ вели́комꙋ кнѧ́зю а҆леѯа́ндрꙋ не́вскомꙋ.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нномꙋ воево́дѣ землѝ рѡссі́йскїѧ, свѣ́тломꙋ ᲂу҆краше́нїю цр҃кве правосла́вныѧ, ст҃о́мꙋ бл҃говѣ́рномꙋ вели́комꙋ кнѧ́зю а҆леѯа́ндрꙋ не́вскомꙋ, похва̑льнаѧ восписꙋ́юще, ꙗ҆́кѡ вѣ́рою врагѝ, ви̑димыѧ же и҆ неви̑димыѧ, побѣди́вшемꙋ, и҆ въ вѣ́рѣ свое́й, по рече́нїю а҆пⷭ҇толовꙋ, добродѣ́тель, въ добродѣ́тели же ра́зꙋмъ, въ ра́зꙋмѣ же воздержа́нїе, въ воздержа́нїи же терпѣ́нїе, въ терпѣ́нїи же бл҃гоче́стїе, братолю́бїе и҆ любо́вь ꙗ҆ви́вшемꙋ, со ᲂу҆миле́нїемъ и҆ ра́достїю возопїи́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

І҆́косъ а҃.

Со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми предстои́ши ны́нѣ хрⷭ҇тꙋ̀, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, молѧ́сѧ ѡ҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀: тѣ́мже, помина́юще, ꙗ҆́кѡ и҆змла́да хрⷭ҇та̀ возлюби́въ, къ небє́снымъ дх҃омъ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ, безпло́тныхъ подража́въ житїю̀, ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, вопїю́ще:

Ра́дꙋйсѧ, ко́рене бл҃гочести́вагѡ ѻ҆́трасле пречестна́ѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃говѣ́рїѧ пре́дкѡвъ наслѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, добродѣ́телей ѻ҆тца̀ бг҃олюби́вагѡ подража́телю: ра́дꙋйсѧ, кро́тости и҆ бл҃гоче́стїѧ ма́тернѧгѡ прее́мниче.

Ра́дꙋйсѧ, вождю̀ къ нб҃се́мъ ста́да своегѡ̀ хрⷭ҇толюби́вагѡ: ра́дꙋйсѧ, въ житїѝ всѣ́хъ рабѡ́въ бж҃їихъ дрꙋ́же и҆ ревни́телей бл҃гоче́стїѧ собесѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, преподо́бныхъ ли́ка бг҃освѣ́тлагѡ соприча́стниче: ра́дꙋйсѧ, вѣ́ры хрⷭ҇то́вы непобѣди́мый и҆сповѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, во́лею мꙋ́чениче, сликовствꙋ́ѧй ны́нѣ со́нмꙋ мꙋ́ченикѡвъ добропобѣ́дномꙋ: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ᲂу҆пова́нїѧ и҆ любвѐ всѣ̑мъ на́мъ дѣ́йственный проповѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ста́вѡвъ и҆ чи́на цр҃ко́внагѡ бл҃голѣ́пнагѡ ревни́телю: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ ча̑дъ цр҃кве и҆ ᲂу҆го́дникѡвъ бж҃їихъ сонаслѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ в҃.

Ви́дѣвше лѣ́потꙋ лица̀ и҆ тѣле́снагѡ во́зраста твоегѡ̀, новогра́дстїи лю́дїе ра́довахꙋсѧ и҆ сла́влѧхꙋ бг҃а, взира́юще на тѧ̀: мы́ же, помина́юще свѣтлѣ́йшыѧ па́че со́лнца добродѣ́тєли твоѧ̑, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, просла́вившемꙋ тѧ̀ гдⷭ҇еви пои́мъ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Разꙋмѣ́лъ є҆сѝ, бг҃омꙋ́дрѣ а҆леѯа́ндре, ꙗ҆́кѡ прехо́дитъ ѻ҆́бразъ мі́ра сегѡ̀, є҆ди́но же є҆́сть на потре́бꙋ человѣ́кѡмъ, є҆́же бл҃гоꙋгоди́ти гдⷭ҇еви: сегѡ̀ ра́ди и҆з̾мла́да ѿ любвѐ къ мі́рꙋ и҆ ꙗ҆̀же въ мі́рѣ ᲂу҆клони́лсѧ є҆сѝ, вожделѣ́въ же здѣ̀ сꙋ́щими стѧжа́ти небє́снаѧ, ꙗ҆́кѡ вѣ́рный ра́бъ гдⷭ҇ꙋ во все́мъ житїѝ нелѣ́ностнѡ послꙋжи́лъ є҆сѝ. Тѣ́мже вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, подви́жниче вѣ́ры, ᲂу҆гожде́нїе бг҃ꙋ па́че всегѡ̀ пред̾избра́вый: ра́дꙋйсѧ, подо́бнѣ а҆враа́мꙋ во все́мъ житїѝ непоро́чнѣ пред̾ бг҃омъ пожи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, і҆саа́ково послꙋша́нїе показа́вый: ра́дꙋйсѧ, пꙋте́мъ і҆а́кѡвлѧ смиренномꙋ́дрїѧ ходи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, і҆ѡ́сифовꙋ чⷭ҇тотꙋ̀ и҆ цѣломⷣрїе стѧжа́вый: ра́дꙋйсѧ мѡѷсе́овꙋ любо́вь къ лю́демъ свои́мъ въ себѣ̀ ꙗ҆ви́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́коже самꙋи́лъ чⷭ҇та себѐ ѿ всѧ́кагѡ любостѧжа́нїѧ соблюда́вый: ра́дꙋйсѧ, кро́тостїю даві́довою врагѝ своѧ̑ побѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, петро́вой пла́меннѣй вѣ́рѣ поревнова́вый: ра́дꙋйсѧ, съ па́ѵломъ и҆́гꙋ хрⷭ҇то́вꙋ себѐ порабо́тивый.

Ра́дꙋйсѧ, бг҃омꙋ́дрїе і҆ѡа́нново по́двигомъ поꙋче́нїѧ въ сло́вѣ бж҃їемъ сниска́вый: ра́дꙋйсѧ, мно́гихъ ст҃ы́хъ добродѣ́тели въ себѣ̀ совокꙋпи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ г҃.

Си́лою вѣ́ры стѧжа́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, вы́сшее любомꙋ́дрїе, є҆гѡ́же ра́ди, презира́ѧ пло́ть, прилежа́лъ є҆сѝ ѡ҆ дꙋшѝ безсме́ртнѣй: тѣ́мже ᲂу҆блажа́юще тѧ̀, ꙗ҆́кѡ стѧжа́вша ны́нѣ безсме́ртїе, вопїе́мъ просла́вльшемꙋ тѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мѣ́ѧй всегда̀ пред̾ ѻ҆чи́ма свои́ма гдⷭ҇а, тре́звеннѡ пожи́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, и҆ всѧ̑, ꙗ҆̀же твори́лъ є҆сѝ, творѧ̀ во сла́вꙋ бж҃їю, ᲂу҆годи́лъ є҆сѝ бг҃ꙋ, є҆мꙋ́же предстои́ши ны́нѣ съ ли́ки ѿ вѣ́ка ᲂу҆годи́вшихъ: тѣ́мже, ра́дꙋющесѧ ѡ҆ тебѣ̀, зове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, и҆́стиннагѡ трезве́нїѧ подви́жниче: ра́дꙋйсѧ, спаси́тельнагѡ созерца́нїѧ люби́телю.

Ра́дꙋйсѧ, наста́вниче на́шъ въ по́двизѣ ѿ мі́ра ᲂу҆дале́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, стѧжа́телю соверше́ннагѡ да́ра бо́дрственнагѡ себѣ̀ внима́нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ́кагѡ безслове́снагѡ вожделѣ́нїѧ тве́рдый противобо́рче: ра́дꙋйсѧ, бл҃гоче́стїѧ до́брый подви́жниче, преꙋспѣ́вый въ ра́зꙋмѣ и҆ дѣѧ́нїи.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ си́лою моли́твы препобѣди́лъ є҆сѝ дїа́вѡльскїѧ и҆скꙋшє́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ себѐ ѿ грѣха̀ ѡ҆гради́лъ є҆сѝ послѣ́днихъ воспомина́нїемъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ возлюби́лъ є҆сѝ дꙋше́ю є҆́же ѡ҆ небе́сныхъ помышле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ преꙋспѣ́лъ є҆сѝ въ нелѣ́ностныхъ, ꙗ҆̀же къ бг҃ꙋ, моли́твенныхъ предстоѧ́нїихъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ всѐ житїѐ своѐ ѡ҆свѧща́лъ є҆сѝ непреста́ннымъ и҆́мене бж҃їѧ призыва́нїемъ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆гожда́лъ є҆сѝ гдⷭ҇ви всѧ́кимъ бл҃гоꙋгожде́нїемъ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ д҃

Бꙋ̑ри и҆скꙋше́нїй воздвиго́ша вразѝ проти́вꙋ тебѐ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре. ты́ же препобѣди́лъ є҆сѝ сїѧ̑ си́лою бл҃года́ти хрⷭ҇то́вы: тѣ́мже ны́нѣ къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ прите́къ, съ ли́ки и҆скꙋше́нныхъ въ мі́рѣ, побѣди́вшихъ же мі́ръ, вопїе́ши хрⷭ҇тꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́ша па́вла гл҃го́люща: всѧ́къ подвиза́йсѧ ѿ всѣ́хъ воздержи́тсѧ, всѧ̑ въ ᲂу҆ме́ты вмѣни́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, да хрⷭ҇та̀ прїѡбрѧ́щеши: по́двигами же ѿверже́нїѧ себѐ и҆ ко бл҃ги́мъ дѣлѡ́мъ принꙋжде́нїѧ стѧжа́лъ є҆сѝ свобо́дꙋ сла́вы ча̑дъ бж҃їихъ: тѣ́мже ᲂу҆блажа́юще тѧ̀, вопїе́мъ тѝ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́бразъ ѿверже́нїѧ себѐ на́мъ показа́вый: ра́дꙋйсѧ, ноше́нїю крⷭ҇та̀ въ послѣ́дованїи хрⷭ҇тꙋ̀ на́съ наꙋчи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, пло́ть со страстьмѝ и҆ похотьмѝ є҆ѧ̀ попра́вый: ра́дꙋйсѧ, житїе́мъ твои́мъ сꙋетꙋ̀ мі́ра ѡ҆бличи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ́кое пристра́стїе земно́е ѿ себѐ ѿгна́вый: ра́дꙋйсѧ, ра́зꙋмъ сво́й въ послꙋша́нїе вѣ́ры плѣни́вый.

Ра́дꙋйсѧ, во́лею свое́ю бл҃го́е и҆́го за́повѣдей хрⷭ҇то́выхъ под̾ѧ́вый: ра́дꙋйсѧ, срⷣце своѐ ѿ всѧ́кїѧ стра́сти дꙋшевре́дныѧ чи́сто сохрани́вый.

Ра́дꙋйсѧ, себѐ бг҃ꙋ всесоверше́ннѣ преда́вый: ра́дꙋйсѧ, чрез̾ всѐ житїѐ своѐ бг҃ꙋ послꙋжи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, соверше́нїемъ за́повѣдей любо́вь къ себѣ̀ бж҃їю стѧжа́вый: ра́дꙋйсѧ, наслѣ́дїе ца́рствїѧ бл҃гоꙋгожде́нїемъ бг҃ꙋ ᲂу҆лꙋчи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чною ѕвѣздо́ю преше́лъ є҆сѝ въ мі́рѣ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, блиста́ющь сла́вою и҆ добродѣ́телїю: тѣ́мже ны́нѣ сїѧ́еши на небесѣ́хъ сла́вою вѣ́чною съ ли́ки пра̑ведникъ, съ ни́миже вы́нꙋ воспѣва́еши хрⷭ҇тꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѣвше тѧ̀, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, николи́же во бранѣ́хъ побѣжда́ема, всегда́ же побѣжда́юща, невѣ́рнїи є҆ди́нагѡ и҆́мене твоегѡ̀ ᲂу҆страша́хꙋсѧ: мы́ же, помина́юще и҆спо́лненное вѣ́ры мꙋ́жество твоѐ, ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, глаго́люще:

Ра́дꙋйсѧ, до́блественный въ защи́тꙋ вѣ́ры и҆ цр҃кве вои́телю: ра́дꙋйсѧ, своеѧ̀ землѝ мꙋ́жественный защи́тителю.

Ра́дꙋйсѧ, навѣ́тѡвъ вра́жїихъ мꙋ́дрый разори́телю: ра́дꙋйсѧ, мі́ра безпомо́щныхъ си́льный ѡ҆гради́телю.

Ра́дꙋйсѧ, во́инства све́йскагѡ на бре́зѣхъ не́вскихъ сла́вный побѣди́телю: ра́дꙋйсѧ, безѻпа́сности всеѧ̀ сѣ́верныѧ страны̀ землѝ рѡссі́йскїѧ ѡ҆храни́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ѕлы́хъ ко́зней и҆новѣ́рїѧ, подви́гшихъ чꙋждꙋ́ю ра́ть на зе́млю на́шꙋ, разрꙋши́телю: ра́дꙋйсѧ, зако́нѡвъ пра́вды бг҃оꙋкрѣплѧ́емый ᲂу҆тверди́телю.

Ра́дꙋйсѧ, пско́ва, ѻ҆те́чества ст҃ы́ѧ ѻ҆́льги свободи́телю: ра́дꙋйсѧ, ненави́дѣвшихъ ми́ра ᲂу҆мири́телю.

Ра́дꙋйсѧ, бꙋ́йства неꙋстро́енныѧ въ ты̑ѧ дни̑ лїтвы̀ ᲂу҆кроти́телю: ра́дꙋйсѧ, во всѣ́хъ си́хъ бранѣ́хъ хрⷭ҇толюби́вагѡ во́инства своегѡ̀ мꙋ́дрый предводи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дника кро́тости и҆ терпѣ́нїѧ ꙗ҆ви́лъ є҆сѝ себѐ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, послѣдѝ пресла́вныхъ побѣ́дъ твои́хъ: тѣ́мже и҆ стѧжа́лъ є҆сѝ сꙋгꙋ́бый вѣне́цъ ѿ цр҃ѧ̀ хрⷭ҇та̀, є҆мꙋ́же предстои́ши ны́нѣ вопїѧ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Провозсїѧ́лъ є҆сѝ бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, па́че мꙋ́жества, терпѣ́нїемъ твои́мъ, є҆гѡ́же стѧжа́лъ є҆сѝ, взира́ѧ на нача́льника вѣ́ры и҆ соверши́телѧ і҆и҃са, и҆́же вмѣ́сто предлежа́щїѧ є҆мꙋ̀ ра́дости претерпѣ̀ крⷭ҇тъ: тѣ́мже восхвалѧ́юще тѧ̀, ᲂу҆се́рднѡ вопїе́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, до конца̀ въ по́двизѣхъ слꙋже́нїѧ бг҃ꙋ претерпѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, терпѣ́нїю хрⷭ҇то́вꙋ вѣ́рнѡ подража́вый.

Ра́дꙋйсѧ, си́лꙋ за́повѣди хрⷭ҇то́вы, ꙗ҆́же ѡ҆ любвѝ ко врагѡ́мъ, премꙋ́дрѣ ᲂу҆разꙋмѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, и҆ согрѣ́шшымъ проти́вꙋ тебѐ и҆зба̑вленнымъ тобо́ю лю́демъ любо́вь и҆́стиннꙋю показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, во и҆скꙋше́нїи ѿ наро́да своегѡ̀ хи́трость лꙋка́вагѡ прозрѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, ми́рнымъ ѿбы́тїемъ свои́мъ и҆з̾ землѝ своеѧ̀, ѕло́бꙋ врага̀ попра́вый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆ во все́мъ житїѝ свое́мъ ᲂу҆хищрє́нїѧ сатаны̀ проразꙋмѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, ѕло́е бл҃ги́мъ, по а҆пⷭ҇толꙋ вы́нꙋ препобѣжда́вый.

Ра́дꙋйсѧ, па́ки, въ годи́нꙋ ско́рби, въ по́мощь ѡ҆скорби́вшемꙋ тѧ̀ новꙋ́градꙋ пред̾ꙋспѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, сегѡ̀ ра́ди пла́меннꙋю любо́вь ѿ наро́да своегѡ̀ себѣ̀ сниска́вый.

Ра́дꙋйсѧ, бж҃їѧ посѣщє́нїѧ, болѣ̑зни и҆ лишє́нїѧ, со ᲂу҆пова́нїемъ терпѣ́вый: ра́дꙋйсѧ, сегѡ̀ ра́ди свѣ́тлый вѣне́цъ ѿ гдⷭ҇а стѧжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ з҃.

Хотѧ́й провозсїѧ́ти тебѣ̀ всѣ́ми добродѣ́тельми, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, влⷣка хрⷭ҇то́съ призва́лъ є҆́сть тебѐ къ слꙋже́нїю лю́демъ твои́мъ во днѝ посѣще́нїѧ: ты́ же притѧжа́лъ є҆сѝ къ терпѣ́нїю смире́нїе, є҆го́же ра́ди ны́нѣ превознесе́нъ є҆сѝ, предстоѧ̀ бг҃ꙋ съ пѣ́снїю: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Ди́вно бѣ̀ ви́дѣти, ка́кѡ непобѣди́мый вои́тель смире́ннѡ преклонѧ́етъ главꙋ̀ свою̀ пред̾ невѣ́рными, и҆́хже посла̀ гдⷭ҇ь на лю́ди своѧ̑ ра́ди грѣ̑хъ и҆́хъ: ди́вно же є҆́сть и҆ воспомѧнꙋ́ти непобѣди́мое смире́нїе твоѐ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, и҆́мже и҆ гдⷭ҇еви бл҃гоꙋгоди́лъ є҆сѝ, и҆ лю́ди своѧ̑ спа́слъ є҆сѝ: тѣ́мже бл҃года́рнѡ вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, смире́нїѧ гдⷭ҇нѧ подража́телю: ра́дꙋйсѧ, подоба́ющагѡ бг҃опоста́вленнымъ властє́мъ почита́нїѧ ᲂу҆чи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, всѧ́кагѡ превозноше́нїѧ противобо́рче: ра́дꙋйсѧ, и҆́стиннагѡ послꙋша́нїѧ подви́жниче.

Ра́дꙋйсѧ, всѣ̑мъ на́мъ ѻ҆́бразе вѣ́рнагѡ бг҃ꙋ слꙋже́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, нача́льствꙋющымъ наста́вниче въ бг҃опрїѧ́тномъ лю́демъ предстоѧ́нїи.

Ра́дꙋйсѧ, подвла́стныхъ рꙋководи́телю въ бг҃озаповѣ́данномъ предержа́щымъ властє́мъ повинове́нїи: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мно́гажды ра́ди бл҃га люде́й свои́хъ пꙋтьше́ствовалъ є҆сѝ къ безбѡ́жнымъ, ни во что́же вмѣнѧ́ѧ ꙗ҆̀же ѿ ни́хъ и҆спыта̑нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ не ᲂу҆страши́лсѧ є҆сѝ, призва́въ бг҃а, прїитѝ къ ба́тыеви, и҆сполнѧ́ѧ є҆гѡ̀ велѣ́нїе: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мно́гащи воспрїѧ́лъ є҆сѝ на себѐ стра́шный ѿвѣ́тъ ѡ҆ неразꙋ́мныхъ наро́да своегѡ̀ воста́нїихъ.

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆гради́лъ є҆сѝ лю́ди твоѧ̑ ѿ ѕловре́днагѡ съ невѣ́рными ѻ҆бще́нїѧ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ мꙋ́дрѣ ѡ҆гради́лъ є҆сѝ въ землѝ свое́й ѻ҆те́чєскїѧ дѡ́блести и҆ преда̑нїѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ и҃.

Стра́нническое житїѐ преше́лъ є҆сѝ на землѝ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, не вѣ́дый поко́ѧ въ трꙋдѣ́хъ свои́хъ, и҆ не и҆мы́й здѣ̀ пребыва́ющагѡ гра́да, но грѧдꙋ́щагѡ взыскꙋ́ѧй: сегѡ̀ ра́ди ны́нѣ, бл҃же́нне, всели́лсѧ є҆сѝ въ вѣ́чныхъ ѻ҆би́телѣхъ, вы́нꙋ поѧ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Все́ю дꙋше́ю послꙋжи́въ гдⷭ҇ꙋ, и҆ всѣ́мъ житїе́мъ свои́мъ бл҃гоꙋгоди́въ є҆мꙋ̀, просла́вилсѧ є҆сѝ бл҃гоче́стїемъ, є҆го́же ра́ди и҆ и҆сповѣ́дникъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вѣ́ры хрⷭ҇то́вы, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре: помина́юще ᲂу҆́бѡ по́двигъ и҆сповѣ́дничества твоегѡ̀, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ѕло́бы невѣ́рныхъ не ᲂу҆страши́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, тва́ри па́че созда́вшагѡ не послꙋжи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, со́лнцꙋ и҆ ѻ҆гню̀ въ ста́нѣ безбо́жныхъ не поклони́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рꙋ свою̀ во и҆скꙋше́нїи сохрани́вый.

Ра́дꙋйсѧ, велѣ́нїю безбо́жномꙋ не покори́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, тве́рдымъ проповѣ́дникомъ вѣ́ры пред̾ невѣ́рными себѐ ꙗ҆ви́вый.

Ра́дꙋйсѧ, съ сꙋгꙋ́бою сла́вою, по и҆сповѣ́данїи свое́мъ, въ зе́млю свою̀ возврати́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, во все́мъ житїѝ вѣ́рнымъ вѣ́рѣ ѻ҆тцє́въ пребы́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ ле́сти и҆новѣ́рїѧ премꙋ́дрѣ ᲂу҆клони́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, лꙋка́вство проповѣ́дникѡвъ лжевѣ́рїѧ ꙗ҆́вѣ ѡ҆бличи́вый.

Ра́дꙋйсѧ, тве́рдый защи́тникъ правовѣ́рїѧ ꙗ҆ви́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, лжеслове́сїе врагѡ́въ правосла́вїѧ сло́вомъ здра́вымъ препобѣди́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ ѳ҃.

Всего̀ себѐ повинꙋ́въ бг҃ови, ꙗ҆́кѡ ра́бъ бл҃гі́й и҆ вѣ́рный послꙋжи́лъ є҆сѝ є҆мꙋ̀, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, па́че све́рстникъ твои́хъ длѧ землѝ твоеѧ̀ потрꙋди́всѧ: тѣ́мже и҆ вни́ти сподо́билсѧ є҆сѝ въ ра́дость гдⷭ҇а своегѡ̀, є҆мꙋ́же предстои́ши ны́нѣ, со а҆́гг҃лы поѧ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті́йствꙋющїй ѧ҆зы́къ не возмо́глъ бы восхвали́ти дѣла̀ твоѧ̑, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, ꙗ҆̀же соверши́лъ є҆сѝ, полага́ѧ по бра́тїи дꙋ́шꙋ свою̀: смире́ннѡ ᲂу҆̀бо помина́юще сицева̑ѧ и҆справлє́нїѧ твоѧ̑, ᲂу҆миле́ннꙋю пѣ́снь прино́симъ тѝ, глаго́люще:

Ра́дꙋйсѧ, братолю́бїѧ хрⷭ҇тїа́нскагѡ преи́скреннїй ревни́телю: ра́дꙋйсѧ, мѡѷсе́овы и҆ па́вловы любвѐ ко бра́тїи подража́телю.

Ра́дꙋйсѧ, за́повѣдей хрⷭ҇то́выхъ, ꙗ҆̀же ѡ҆ любвѐ, вѣ́рный и҆сполни́телю: ра́дꙋйсѧ, и҆ всѣ́хъ на́съ въ любвѝ къ при̑снымъ ди́вный наста́вниче.

Ра́дꙋйсѧ, примѣ́ромъ свои́мъ па́че сло́ва ꙗ҆ви́выйсѧ стѧза́ющихсѧ ѡ҆ наслѣ́дїи бра́тїй свои́хъ примири́телю: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆ бла́зѣ наро́да ᲂу҆се́рднѡ въ житїѝ свое́мъ пекі́йсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆́бщаго ми́ра во дне́хъ свои́хъ ᲂу҆строи́телю: ра́дꙋйсѧ, и҆згна́ннагѡ стра́хомъ наше́ствїй тата́рскихъ наро́да своегѡ̀ собира́телю.

Ра́дꙋйсѧ, безпомо́щныхъ при́сный защи́тителю: ра́дꙋйсѧ, ни́щихъ и҆ а҆́лчꙋщихъ пита́телю.

Ра́дꙋйсѧ, си́рыхъ си́льный покрови́телю: ра́дꙋйсѧ, и҆ ны́нѣ всѣ́хъ скорбѧ́щихъ и҆ нꙋжда́ющихсѧ мо́щный пред̾ гдⷭ҇емъ предста́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ і҃.

Спастѝ хотѧ̀ дꙋ́шꙋ свою̀, вѣ́дый же, ꙗ҆́кѡ не и҆мꙋ́щемꙋ любвѐ къ бг҃ꙋ никі́ими же по́двигами и҆ добродѣ́тельми ᲂу҆лꙋчи́ти спасе́нїе возмо́жнѡ є҆́сть, стѧжа́лъ є҆сѝ вѣне́цъ добродѣ́телей, ꙗ҆́же є҆́сть любо́вь къ бг҃ꙋ, є҆мꙋ́же предстоѧ̀ ны́нѣ, ра́достнѡ вопїе́ши: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго возлюби́въ ѿ всегѡ̀ срⷣца твоегѡ̀ и҆ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ твоеѧ̀ и҆ все́ю мы́слїю твое́ю, прине́слъ є҆сѝ є҆мꙋ̀, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, послѣдѝ многоразли́чныхъ приноше́нїй вѣ́ры и҆ ᲂу҆се́рдїѧ, себѐ сама́го въ же́ртвꙋ жи́вꙋ, ст҃ꙋ, бл҃гоꙋго́днꙋ: тѣ́мже ᲂу҆блажа́юще тѧ̀, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, въ житїѝ всѣ́ми бг҃оꙋго́дными дѣ́лы гдⷭ҇еви послꙋжи́вый: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆бѣ́тами и҆́ночества ст҃о́е житїѐ своѐ ᲂу҆вѣнча́вый.

Ра́дꙋйсѧ, мно́ги хра́мы бж҃їи, безбо́жными разорє́нныѧ, ѡ҆бнови́вый: ра́дꙋйсѧ, къ просїѧ́нїю по́двигѡвъ по́стничества ѻ҆би́тєли ст҃ы́ѧ созида́вый.

Ра́дꙋйсѧ, подвиза́ющихсѧ и҆змла́да въ бл҃гоче́стїи ра́ди бг҃а возлюби́вый: ра́дꙋйсѧ, а҆́гг҃льскїй ѻ҆́бразъ и҆ себѣ̀ чи́стою дꙋше́ю пред̾избра́вый.

Ра́дꙋйсѧ, въ коне́цъ житїѧ̀ своегѡ̀ всего̀ себѐ бг҃ꙋ посвѧти́вый: ра́дꙋйсѧ, прїѧ́тїемъ схи́мы, съ но́вымъ и҆́менемъ а҆леѯі́а, всесоверше́ннѣ себѐ бг҃ꙋ преда́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆бѣ́томъ дѣ́вства чистотꙋ̀ се́рдца своегѡ̀ ꙗ҆ви́вый: ра́дꙋйсѧ, ѻ҆бѣ́томъ нестѧжа́нїѧ высотꙋ̀ дꙋ́ха своегѡ̀ показа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ѻ҆бѣ́томъ послꙋша́нїѧ всецѣ́лое слꙋже́нїе своѐ є҆ди́номꙋ бг҃ꙋ во вѣ́ки ᲂу҆тверди́вый: ра́дꙋйсѧ, къ вѣнцꙋ̀ мꙋ́драгѡ и҆ бл҃га́гѡ кн҃зѧ мздꙋ̀ и҆́нока притѧжа́вый.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе погреба́льное слеза́ми растворѧ́шесѧ ᲂу҆ гро́ба твоегѡ̀, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре: лю́дїе твоѝ пла́кахꙋсѧ ѡ҆ тебѐ, со́лнцѣ землѝ рꙋ́сскїѧ, въ полꙋ́дни заше́дшемъ, и҆ рыда̑нїѧ прерыва́хꙋ ᲂу҆миле́ннꙋю пѣ́снь и҆́хъ къ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣ́тъ сла́вы нбⷭ҇ныѧ ѡ҆сїѧ̀ тѧ̀ вско́рѣ, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, ᲂу҆тѣша́ѧ пла́чꙋщыѧ лю́ди твоѧ̑: тѣ́мже ви́дѧще при гро́бѣ твое́мъ зна́мєнїѧ и҆ чꙋдеса̀, сы́нове рѡссі́йстїи досто́йнѣ призыва́хꙋ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ въ моли́твахъ предста́телѧ: мы́ же, помина́юще ско́рое застꙋпле́нїе твоѐ, вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆го́дниче бж҃їй, въ само́мъ погребе́нїи прославле́нїе ѿ бг҃а полꙋчи́вый: ра́дꙋйсѧ, ско́рый предста́телю на́шъ, є҆го́же призыва́хꙋ ѻ҆тцы̀ на́ши въ нꙋ́ждѣхъ и҆ ѡ҆ѕлобле́нїихъ.

Ра́дꙋйсѧ, въ борьбѣ̀ съ тата́рами кн҃зю дими́трїю донско́мꙋ вспоможе́нїе ꙗ҆ви́вый: ра́дꙋйсѧ, цр҃ю̀ і҆ѡа́ннꙋ на каза́нцы ѡ҆долѣ́нїе и҆схода́таивый.

Ра́дꙋйсѧ, и҆сцѣлє́нїѧ многоразли̑чныѧ всѣ̑мъ подава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, слѣпы̑мъ зрѣ́нїе мл҃твою твое́ю возвраща́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, хрѡмы́мъ, припа́дающымъ ко гро́бꙋ твоемꙋ̀ хожде́нїе да́рꙋѧй: ра́дꙋйсѧ, разсла́бленныхъ неможе́нїе врачꙋ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆держи̑мымъ ѿ бѣсѡ́въ свобожде́нїе подава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, безнаде́жныхъ наде́ждою спасе́нїѧ ѡ҆живлѧ́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, въ погꙋ́бльшихъ ра́зꙋмъ разꙋмѣ́нїе возставлѧ́ѧй: ра́дꙋйсѧ, ѿ гро́ба твоегѡ̀ многоразли̑чныѧ чꙋдотворє́нїѧ при́снѡ и҆сточа́ѧй.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть позна́вше живꙋ́щꙋю въ нетлѣ́нныхъ мощѣ́хъ твои́хъ, лю́дїе влади́мїрстїи съ любо́вїю прихожда́хꙋ ко ст҃ѣ́й ра́цѣ твое́й и҆, ра́достнѡ лобыза́юще ю҆̀, сла́влѧхꙋ ѡ҆ тебѣ̀ бг҃а, прославлѧ́ющагѡ ст҃ы̑ѧ своѧ̑, со ᲂу҆миле́нїемъ вопїю́ще є҆мꙋ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще добродѣ́тєли и҆ чꙋдеса̀ твоѧ̑, ра́достїю срѣта́хꙋ и҆ провожда́хꙋ ѻ҆тцы̀ на́шѧ ст҃ы̑ѧ мо́щи твоѧ̑, преселѧ́хꙋсѧ на но́вое мѣ́сто поко́ища въ ст҃а́гѡ петра̀ гра́дѣ: и҆ мы̀ ны́нѣ, ра́дꙋющесѧ ѡ҆ небе́снѣй сла́вѣ твое́й и҆ ѡ҆бита́нїи нетлѣ́нныхъ моще́й твои́хъ въ бг҃оизбра́ннѣмъ гра́дѣ се́мъ, со ѻ҆́нѣми вопїе́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, рѡссі́йскїй і҆ѡ́сифе, на но́вое мѣ́сто ᲂу҆покое́нїѧ пресели́выйсѧ: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ концє́въ землѝ рѡссі́йскїѧ покрови́телю.

Ра́дꙋйсѧ, петро́ва гра́да бл҃гонаде́жное ᲂу҆твержде́нїе: ра́дꙋйсѧ, гра́да на́шегѡ небе́сный защи́тителю.

Ра́дꙋйсѧ, сѣ́верныѧ столи́цы неѡцѣне́нное ᲂу҆краше́нїе: ра́дꙋйсѧ, тезоимени́тыѧ тебѐ ѻ҆би́тели сла́во и҆ ᲂу҆твержде́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, наро́дꙋ рꙋ́сскомꙋ здра́вїе же и҆ спасе́нїе мл҃твами твои́ми подава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ ᲂу҆пова́нїе на тѧ̀ возложи́вшихъ бг҃омꙋ́дрый ᲂу҆чи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, и҆́нокѡмъ, ꙗ҆́кѡ и҆́нокъ, поле́зное примѣ́ромъ жи́зни своеѧ̀ наставле́нїе преподава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, мїрски̑мъ лю́демъ, ꙗ҆́кѡ въ мі́рѣ потрꙋди́выйсѧ, къ добродѣ́телємъ ѻ҆бщежи́тїѧ рꙋководи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нїемъ свои́мъ всѣ̑мъ на́мъ наде́ждꙋ воскресе́нїѧ подава́ѧй: ра́дꙋйсѧ, всѣ́хъ на́съ въ напа́стехъ и҆ ско́рбехъ побо́рниче, храни́телю и҆ свободи́телю.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ г҃і.

Ѽ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре! Ѿ бл҃гоговѣ́йныхъ серде́цъ приноси́мꙋю тѝ, а҆́ще и҆ недосто́йнꙋю, хвале́бнꙋю пѣ́снь сїю̀, прїимѝ ѿ на́съ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆се́рднꙋю же́ртвꙋ серде́цъ, лю́бѧщихъ тѧ̀ и҆ ᲂу҆блажа́ющихъ ст҃ꙋ́ю па́мѧть твою̀. Ѡ҆хранѧ́й всѣ́хъ на́съ мл҃твами твои́ми: ѡ҆градѝ хода́тайствы твои́ми гра́дъ тво́й, и҆ всѧ̑ лю́ди землѝ рѡссі́йскїѧ, да ти́хое и҆ безмо́лвное житїѐ пожи́въ въ ны́нѣшнѣмъ вѣ́цѣ, блаже́нство вѣ́чное наслѣ́димъ, и҆ кꙋ́пнѡ съ тобо́ю и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми вы́нꙋ сподо́бимсѧ воспѣва́ти бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

Се́й конда́къ глаго́летсѧ три́жды. Та́же і҆́косъ а҃-й и҆ конда́къ а҃-й.

І҆́косъ а҃.

Со а҆́гг҃лы и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми предстои́ши ны́нѣ хрⷭ҇тꙋ̀, бл҃же́нне а҆леѯа́ндре, молѧ́сѧ ѡ҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀: тѣ́мже, помина́юще, ꙗ҆́кѡ и҆змла́да хрⷭ҇та̀ возлюби́въ, къ небє́снымъ дх҃омъ прилѣпи́лсѧ є҆сѝ, безпло́тныхъ подража́въ житїю̀, ᲂу҆блажа́емъ тѧ̀, вопїю́ще:

Ра́дꙋйсѧ, ко́рене бл҃гочести́вагѡ ѻ҆́трасле пречестна́ѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃говѣ́рїѧ пре́дкѡвъ наслѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, добродѣ́телей ѻ҆тца̀ бг҃олюби́вагѡ подража́телю: ра́дꙋйсѧ, кро́тости и҆ бл҃гоче́стїѧ ма́тернѧгѡ прее́мниче.

Ра́дꙋйсѧ, вождю̀ къ нб҃се́мъ ста́да своегѡ̀ хрⷭ҇толюби́вагѡ: ра́дꙋйсѧ, въ житїѝ всѣ́хъ рабѡ́въ бж҃їихъ дрꙋ́же и҆ ревни́телей бл҃гоче́стїѧ собесѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, преподо́бныхъ ли́ка бг҃освѣ́тлагѡ соприча́стниче: ра́дꙋйсѧ, вѣ́ры хрⷭ҇то́вы непобѣди́мый и҆сповѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, во́лею мꙋ́чениче, сликовствꙋ́ѧй ны́нѣ со́нмꙋ мꙋ́ченикѡвъ добропобѣ́дномꙋ: ра́дꙋйсѧ, хрⷭ҇тїа́нскагѡ ᲂу҆пова́нїѧ и҆ любвѐ всѣ̑мъ на́мъ дѣ́йственный проповѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, ᲂу҆ста́вѡвъ и҆ чи́на цр҃ко́внагѡ бл҃голѣ́пнагѡ ревни́телю: ра́дꙋйсѧ, вѣ́рныхъ ча̑дъ цр҃кве и҆ ᲂу҆го́дникѡвъ бж҃їихъ сонаслѣ́дниче.

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Конда́къ а҃.

И҆збра́нномꙋ воево́дѣ землѝ рѡссі́йскїѧ, свѣ́тломꙋ ᲂу҆краше́нїю цр҃кве правосла́вныѧ, ст҃о́мꙋ бл҃говѣ́рномꙋ вели́комꙋ кнѧ́зю а҆леѯа́ндрꙋ не́вскомꙋ, похва̑льнаѧ восписꙋ́юще, ꙗ҆́кѡ вѣ́рою врагѝ, ви̑димыѧ же и҆ неви̑димыѧ, побѣди́вшемꙋ, и҆ въ вѣ́рѣ свое́й, по рече́нїю а҆пⷭ҇толовꙋ, добродѣ́тель, въ добродѣ́тели же ра́зꙋмъ, въ ра́зꙋмѣ же воздержа́нїе, въ воздержа́нїи же терпѣ́нїе, въ терпѣ́нїи же бл҃гоче́стїе, братолю́бїе и҆ любо́вь ꙗ҆ви́вшемꙋ, со ᲂу҆миле́нїемъ и҆ ра́достїю возопїи́мъ:

Ра́дꙋйсѧ, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре.

Моли́тва.

Ско́рый помо́щниче всѣ́хъ ᲂу҆се́рдно къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ, и҆ те́плый на́шъ пред̾ гдⷭ҇емъ предста́телю, ст҃ы́й бл҃говѣ́рный вели́кїй кн҃же а҆леѯа́ндре! При́зри ми́лостивнѡ на ны̀ недостѡ́йныѧ, мно́гими беззако́нїи непотре́бны себѐ сотво́ршыѧ, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ ны́нѣ притека́ющыѧ и҆ и҆з̾ глꙋбины̀ срⷣца къ тебѣ̀ взыва́ющыѧ: ты̀ въ житїѝ свое́мъ ревни́тель и҆ защи́тникъ правосла́вныѧ вѣ́ры бы́лъ є҆сѝ, и҆ на́съ въ не́й те́плыми твои́ми къ бг҃ꙋ мл҃твами непоколеби́ми ᲂу҆твердѝ. Ты̀ вели́кое возложе́нное на тѧ̀ слꙋже́нїе тща́тельнѡ проходи́лъ є҆сѝ, и҆ на́съ твое́ю по́мощїю пребыва́ти коегѡ́ждо, въ не́же призва́нъ є҆́сть, наста́ви. Ты̀ побѣди́лъ полкѝ сꙋпоста́тѡвъ, ѿ предѣ́лѡвъ рѡссі́йскихъ ѻ҆́ныхъ ѿгна́лъ є҆сѝ и҆ на на́съ ѡ҆полча́ющихсѧ всѣ́хъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ врагѡ́въ низложѝ. Ты̀, ѡ҆ста́вивъ тлѣ́нный вѣне́цъ ца́рства земна́гѡ, и҆збра́лъ є҆сѝ безмо́лвное житїѐ, и҆ ны́нѣ пра́веднѡ вѣнце́мъ нетлѣ́ннымъ ᲂу҆венча́ный на небесѣ́хъ ца́рствꙋеши, и҆схода́тайствꙋй и҆ на́мъ, смире́ннѡ мо́лимъ тѧ̀, житїѐ ти́хое и҆ безмѧте́жное, и҆ къ вѣ́чномꙋ ца́рствїю ше́ствїе неꙋкло́нное твои́мъ предста́тельствомъ ᲂу҆стро́й на́мъ. Предстоѧ́ же со всѣ́ми ст҃ы́ми престо́лꙋ бж҃їю, моли́сѧ ѡ҆ всѣ́хъ правосла́вныхъ хрⷭ҇тїа́нѣхъ, да сохрани́тъ и҆̀хъ гдⷭ҇ь бг҃ъ свое́ю бл҃года́тїю въ ми́рѣ, здра́вїи, долгоде́нствїи и҆ всѧ́комъ благополꙋ́чїи въ должа́йшаѧ лѣ́та, да при́снѡ сла́вимъ и҆ бл҃гослови́мъ бг҃а, въ трⷪ҇цѣ ст҃ѣ́й сла́вимаго, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́гѡ дх҃а, ны́нѣ и҆ при́снѡ и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Краткое житие благоверного князя Александра (в схиме Алексия) Невского

Свя­той бла­го­вер­ный ве­ли­кий князь Алек­сандр Нев­ский ро­дил­ся 13 мая 1221 г. в го­ро­де Пе­рея­слав­ле-За­лес­ском. Отец его, Яро­слав, в Кре­ще­нии Фе­о­дор, был млад­шим сы­ном Все­во­ло­да III Боль­шое Гнез­до. Мать св. Алек­сандра, Фе­о­до­сия Иго­рев­на, была дочерью Мстислава Удалого (Удатного). В 1227 г. князь Яро­слав по прось­бе нов­го­род­цев стал кня­жить в Нов­го­ро­де Ве­ли­ком. Он взял с со­бой сы­но­вей, Фе­до­ра и Алек­сандра.

На­чи­на­лось са­мое труд­ное вре­мя в ис­то­рии Ру­си: с во­сто­ка шли мон­голь­ские ор­ды, с за­па­да на­дви­га­лись ры­цар­ские пол­чи­ща. В этот гроз­ный час Про­мы­сл Бо­жий воз­двиг на спа­се­ние Ру­си свя­то­го кня­зя Алек­сандра – ве­ли­ко­го во­и­на-мо­лит­вен­ни­ка, по­движ­ни­ка и стро­и­те­ля зем­ли Рус­ской.

Вос­поль­зо­вав­шись на­ше­стви­ем Ба­тыя, пол­чи­ща кре­сто­нос­цев вторг­лись в пре­де­лы Оте­че­ства. Пер­вы­ми бы­ли шве­ды. Мно­же­ство ко­раб­лей по­до­шло к Неве под ко­ман­до­ва­ни­ем яр­ла Бир­ге­ра. Св. Алек­сандр, ему не бы­ло то­гда еще 20 лет, дол­го мо­лил­ся в хра­ме Свя­той Со­фии. Ар­хи­епи­скоп Спи­ри­дон бла­го­сло­вил св. кня­зя и во­ин­ство его на брань. Вый­дя из хра­ма, Алек­сандр укре­пил дру­жи­ну ис­пол­нен­ны­ми ве­ры сло­ва­ми: "Не в си­ле Бог, а в прав­де. Иные – с ору­жи­ем, иные – на ко­нях, а мы имя Гос­по­да Бо­га на­ше­го при­зо­вем!" С неболь­шой дру­жи­ной князь по­спе­шил на вра­гов. Но бы­ло чуд­ное пред­зна­ме­но­ва­ние: сто­яв­ший в мор­ском до­зо­ре во­ин ви­дел на рас­све­те 15 июля ла­дью, плы­ву­щую по мо­рю, и на ней св. му­че­ни­ков Бо­ри­са и Гле­ба в одеж­дах баг­ря­ных. Алек­сандр, обод­рен­ный, му­же­ствен­но по­вел с мо­лит­вой вой­ско на шве­дов. "И бы­ла се­ча ве­ли­кая с ла­ти­ня­на­ми, и пе­ре­бил их бес­чис­лен­ное мно­же­ство, и са­мо­му пред­во­ди­те­лю воз­ло­жил пе­чать на ли­цо ост­рым ко­пьем». За эту по­бе­ду на ре­ке Неве, одер­жан­ную 15 июля 1240 г., на­род на­звал св. Алек­сандра Нев­ским.

Опас­ным вра­гом оста­ва­лись немец­кие ры­ца­ри. В 1241 г. мол­ние­нос­ным по­хо­дом св. Алек­сандр вер­нул древ­нюю рус­скую кре­пость Ко­по­рье, из­гнав ры­ца­рей. В 1242 г. зи­мой он осво­бо­дил Псков, а 5 ап­ре­ля дал Тев­тон­ско­му ор­де­ну ре­ши­тель­ное сра­же­ние на льду Чуд­ско­го озе­ра. Кре­сто­нос­цы бы­ли пол­но­стью раз­гром­ле­ны. Имя св. Алек­сандра про­сла­ви­лось по всей Свя­той Ру­си.

За­пад­ные пре­де­лы Рус­ской зем­ли бы­ли на­деж­но ограж­де­ны, на­ста­ло вре­мя обез­опа­сить Русь с во­сто­ка. В 1242 г. св. Алек­сандр Нев­ский со сво­им от­цом Яро­сла­вом вы­ехал в Ор­ду. Свя­щен­ную мис­сию за­щит­ни­ков Рус­ской зем­ли Гос­подь увен­чал успе­хом, но на это по­тре­бо­ва­лись го­ды тру­дов и жертв. Князь Яро­слав от­дал за это жизнь. За­ве­щан­ный от­цом со­юз с Зо­ло­той Ор­дой – необ­хо­ди­мый то­гда для предот­вра­ще­ния но­во­го раз­гро­ма Ру­си – про­дол­жал кре­пить св. Алек­сандр Нев­ский. Обе­щав свою под­держ­ку, св. Алек­сандр дал воз­мож­ность Ба­тыю вы­сту­пить в по­ход про­тив Мон­го­лии, стать глав­ной си­лой во всей Ве­ли­кой Сте­пи. В 1252 г. мно­гие рус­ские го­ро­да вос­ста­ли про­тив та­тар­ско­го ига. Сно­ва воз­ник­ла угро­за са­мо­му су­ще­ство­ва­нию Ру­си. Св. Алек­сан­дру опять при­шлось ехать в Ор­ду, чтобы от­ве­сти от рус­ских зе­мель ка­ра­тель­ное на­ше­ствие та­тар. Св. Алек­сандр стал еди­но­власт­ным ве­ли­ким кня­зем всей Ру­си. В 1253 г. он от­ра­зил но­вый на­бег на Псков, в 1254 г. за­клю­чил до­го­вор о мир­ных гра­ни­цах с Нор­ве­ги­ей, в 1256 г. хо­дил в по­ход в фин­скую зем­лю. В тьму язы­че­ства св. Алек­сандр нес свет еван­гель­ской про­по­ве­ди и пра­во­слав­ной куль­ту­ры. Все По­мо­рье бы­ло про­све­ще­но и осво­е­но рус­ски­ми.

В 1256 г. умер хан Ба­тый. Св. князь в тре­тий раз по­ехал в Са­рай, чтобы под­твер­дить мир­ные от­но­ше­ния Ру­си и Ор­ды с но­вым ха­ном Бер­ке. В 1261 г. ста­ра­ни­я­ми св. Алек­сандра и мит­ро­по­ли­та Ки­рил­ла бы­ла учре­жде­на в Са­рае, сто­ли­це Зо­ло­той Ор­ды, епар­хия Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви.

На­сту­пи­ла эпо­ха ве­ли­кой хри­сти­а­ни­за­ции язы­че­ско­го Во­сто­ка, в этом бы­ло про­ро­че­ски уга­дан­ное св. Алек­сан­дром Нев­ским ис­то­ри­че­ское при­зва­ние Ру­си. В 1262 г. по его ука­за­нию во мно­гих го­ро­дах бы­ли пе­ре­би­ты та­тар­ские сбор­щи­ки да­ни и вер­бов­щи­ки во­и­нов – бас­ка­ки. Жда­ли та­тар­ской ме­сти. Но ве­ли­кий за­ступ­ник на­ро­да вновь по­ехал в Ор­ду и муд­ро на­пра­вил со­бы­тия со­всем в иное рус­ло: ссы­ла­ясь на вос­ста­ние рус­ских, хан Бер­ке пре­кра­тил по­сы­лать дань в Мон­го­лию и про­воз­гла­сил Зо­ло­тую Ор­ду са­мо­сто­я­тель­ным го­су­дар­ством, сде­лав ее тем са­мым за­сло­ном Ру­си с во­сто­ка. В этом ве­ли­ком со­еди­не­нии рус­ских и та­тар­ских зе­мель и на­ро­дов со­зре­ва­ло и креп­ло бу­ду­щее мно­го­на­цио­наль­ное Рос­сий­ское го­су­дар­ство, вклю­чив­шее впо­след­ствии в пре­де­лы Рус­ской Церк­ви по­чти все на­сле­дие Чин­гис­ха­на до бе­ре­гов Ти­хо­го оке­а­на.

Эта ди­пло­ма­ти­че­ская по­езд­ка св. Алек­сандра Нев­ско­го в Са­рай бы­ла чет­вер­той и по­след­ней. На об­рат­ном пу­ти, не до­ез­жая до Вла­ди­ми­ра, в Го­род­це, в мо­на­сты­ре князь-по­движ­ник пре­дал свой дух Гос­по­ду 14 но­яб­ря 1263 го­да, за­вер­шив мно­го­труд­ный жиз­нен­ный путь при­ня­ти­ем свя­той ино­че­ской схи­мы с име­нем Алек­сий. Свя­тое те­ло его по­нес­ли к Вла­ди­ми­ру, де­вять дней длил­ся путь, и те­ло оста­ва­лось нетлен­ным. 23 но­яб­ря при по­гре­бе­нии его в со­бор­ной церк­ви Рож­де­ствен­ско­го мо­на­сты­ря го­ро­да Вла­ди­ми­ра (ныне там уста­нов­лен па­мят­ник свя­то­му кня­зю; еще один па­мят­ник уста­нов­лен в го­ро­де Пе­ре­я­с­лав­ле-За­лес­ском) бы­ло яв­ле­но Бо­гом "чу­до див­но и па­мя­ти до­стой­но": свя­той сам про­тя­нул ру­ку за раз­ре­ши­тель­ной мо­лит­вой. По­чи­та­ние бла­го­вер­но­го кня­зя на­ча­лось сра­зу же по его по­гре­бе­нии. Ве­ли­кий князь Иоанн Иоан­но­вич (1353–1359) в сво­ем ду­хов­ном за­ве­ща­нии, пи­сан­ном в 1356 го­ду, оста­вил сво­е­му сы­ну Ди­мит­рию (1363–1389), бу­ду­ще­му по­бе­ди­те­лю Ку­ли­ков­ской бит­вы, "ико­ну Свя­тый Алек­сандр". Нетлен­ные мо­щи бла­го­вер­но­го кня­зя бы­ли от­кры­ты, по ви­де­нию, пе­ред Ку­ли­ков­ской бит­вой – в 1380 го­ду, и то­гда же уста­нов­ле­но мест­ное празд­но­ва­ние. Об­ще­цер­ков­ное про­слав­ле­ние св. Алек­сандра Нев­ско­го со­вер­ши­лось при мит­ро­по­ли­те Ма­ка­рии на Мос­ков­ском со­бо­ре 1547 г. К мо­лит­вам свя­то­го кня­зя, про­сла­вив­ше­го­ся обо­ро­ной Оте­че­ства, рус­ские пол­ко­вод­цы при­бе­га­ли и во все по­сле­ду­ю­щие вре­ме­на. 30 ав­гу­ста 1721 г. Петр I, по­сле про­дол­жи­тель­ной и из­ну­ри­тель­ной вой­ны со шве­да­ми, за­клю­чил Ништад­ский мир. Этот день ре­ше­но бы­ло освя­тить пе­ре­не­се­ни­ем мо­щей бла­го­вер­но­го кня­зя Алек­сандра Нев­ско­го из Вла­ди­ми­ра в но­вую, се­вер­ную сто­ли­цу, Пе­тер­бург, рас­по­ло­жив­шу­ю­ся на бе­ре­гах Невы. Вы­ве­зен­ные из Вла­ди­ми­ра 11 ав­гу­ста 1723 го­да, свя­тые мо­щи бы­ли при­ве­зе­ны в Шлис­сель­бург 20 сен­тяб­ря то­го же го­да и оста­ва­лись там до 1724 го­да, ко­гда 30 ав­гу­ста бы­ли уста­нов­ле­ны в Тро­иц­ком со­бо­ре Алек­сан­дро-Нев­ской Лав­ры, где по­чи­ва­ют и ныне. Ука­зом от 2 сен­тяб­ря 1724 го­да бы­ло уста­нов­ле­но празд­не­ство на 30 ав­гу­ста (в 1727 го­ду празд­не­ство бы­ло от­ме­не­но по при­чине не цер­ков­но­го ха­рак­те­ра, а вслед­ствие борь­бы груп­пи­ро­вок при цар­ском дво­ре. В 1730 го­ду празд­не­ство сно­ва бы­ло вос­ста­нов­ле­но).

Ар­хи­манд­рит Гав­ри­ил Бу­жин­ский (впо­след­ствии епи­скоп Ря­зан­ский, † 27 ап­ре­ля 1731 го­да) со­ста­вил спе­ци­аль­ную служ­бу на вос­по­ми­на­ние Ништад­ско­го ми­ра, со­еди­нив ее со служ­бой свя­то­му Алек­сан­дру Нев­ско­му.

Имя за­щит­ни­ка ру­бе­жей Рос­сии и по­кро­ви­те­ля во­и­нов из­вест­но да­ле­ко за пре­де­ла­ми на­шей Ро­ди­ны. Сви­де­тель­ство то­му – мно­го­чис­лен­ные хра­мы, по­свя­щен­ные свя­то­му Алек­сан­дру Нев­ско­му. Наи­бо­лее из­вест­ные из них: Пат­ри­ар­ший со­бор в Со­фии, ка­фед­раль­ный со­бор в Тал­лине, храм в Тби­ли­си. Эти хра­мы – за­лог друж­бы рус­ско­го на­ро­да-осво­бо­ди­те­ля с брат­ски­ми на­ро­да­ми.

Полное житие благоверного князя Александра (в схиме Алексия) Невского

Составление «Жития Александра Невского» относят к 80-м гг. XIII в. и связывают с именами Дмитрия Александровича, сына Александра Невского, и митрополита Кирилла, с монастырем Рождества Богородицы во Владимире, где было погребено тело князя. Здесь в XIII в. начинается почитание князя как святого и возникает первая редакция его жития.

Во имя Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия.

Я, худой и многогрешный, недалекий умом, осмеливаюсь описать житие святого князя Александра, сына Ярославова, внука Всеволодова. Поскольку слышал я от отцов своих и сам был свидетелем зрелого возраста его, то рад был поведать о святом, и честном, и славном житии его. Но как сказал Приточник: «В лукавую душу не войдет премудрость: ибо на возвышенных местах пребывает она, посреди дорог стоит, при вратах людей знатных останавливается». Хотя и прост я умом, но все же начну, молитвою святой Богородицы и помощью святого князя Александра.

Сей князь Александр родился от отца милосердного и человеколюбивого, и более всего — кроткого, князя великого Ярослава и от матери Феодосии. Как сказал Исайя-пророк: «Так говорит Господь: “Князей Я ставлю, священны ибо они, и Я веду их”». И воистину — не без Божьего повеления было княжение его.

И красив он был, как никто другой, и голос его — как труба в народе, лицо его — как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его — как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю Иудейскую. Однажды приготовился тот к осаде города Иоатапаты, и вышли горожане, и разгромили войско его. И остался один Веспасиан, и повернул выступивших против него к городу, к городским воротам, и посмеялся над дружиною своею, и укорил ее, сказав: «Оставили меня одного». Так же и князь Александр — побеждал, но был непобедим.

Потому-то один из именитых мужей Западной страны, из тех, что называют себя слугами Божьими, пришел, желая видеть зрелость силы его, как в древности приходила к Соломону царица Савская, желая послушать мудрых речей его. Так и этот, по имени Андреаш, повидав князя Александра, вернулся к своим и сказал: «Прошел я страны, народы и не видел такого ни царя среди царей, ни князя среди князей».

Услышав о такой доблести князя Александра, король страны Римской из Полуночной земли подумал про себя: «Пойду и завоюю землю Александрову». И собрал силу великую, и наполнил многие корабли полками своими, двинулся с огромной силой, пыхая духом ратным. И пришел в Неву, опьяненный безумием, и отправил послов своих, возгордившись, в Новгород к князю Александру, говоря: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою».

Александр же, услышав такие слова, разгорелся сердцем и вошел в церковь Святой Софии, и, упав на колени пред алтарем, начал молиться со слезами: «Боже славный, праведный, Боже великий, крепкий, Боже превечный, сотворивший небо и землю и установивший пределы народам, Ты повелел жить, не преступая чужих границ». И, припомнив слова пророка, сказал: «Суди, Господи, обидящих меня и огради от борющихся со мною, возьми оружие и щит и встань на помощь мне».

И, окончив молитву, он встал, поклонился архиепископу. Архиепископ же был тогда Спиридон, он благословил его и отпустил. Князь же, выйдя из церкви, утер слезы и сказал, чтобы ободрить дружину свою: «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним Песнотворца, который сказал: “Иные с оружием, а иные на конях, мы же имя Господа Бога нашего призываем; они повержены были и пали, мы же выстояли и стоим прямо”». Сказав это, пошел на врагов с малою дружиною, не дожидаясь своего большого войска, но уповая на Святую Троицу.

Скорбно же было слышать, что отец его, князь великий Ярослав, не ведал о нашествии на сына своего, милого Александра, и ему некогда было послать весть отцу своему, ибо уже приближались враги. Потому и многие новгородцы не успели присоединиться, так как поспешил князь выступить. И выступил против врага в воскресенье пятнадцатого июля, имея веру великую в святых мучеников Бориса и Глеба.

И был один муж, старейшина земли Ижорской, именем Пелугий, ему поручен был ночной дозор на море. Был он крещен и жил среди народа своего, бывшего язычниками, наречено же было имя ему в святом крещении Филипп, и жил он богоугодно, соблюдая пост в среду и пятницу, потому и удостоил его Бог видеть видение чудное в тот день. Расскажем вкратце.

Узнав о силе неприятеля, он вышел навстречу князю Александру, чтобы рассказать ему об их станах. Стоял он на берегу моря, наблюдая за обоими путями, и провел всю ночь без сна. Когда же начало всходить солнце, он услышал шум сильный на море и увидел один насад, плывущий по морю, и стоящих посреди насада святых мучеников Бориса и Глеба в красных одеждах, держащих руки на плечах друг друга. Гребцы же сидели, словно мглою одетые. Произнес Борис: «Брат Глеб, вели грести, да поможем сроднику своему князю Александру». Увидев такое видение и услышав эти слова мучеников, Пелугий стоял, устрашенный, пока насад не скрылся с глаз его.

Вскоре после этого пришел Александр, и Пелугий, радостно встретив князя Александра, поведал ему одному о видении. Князь же сказал ему: «Не рассказывай этого никому».

После того Александр поспешил напасть на врагов в шестом часу дня, и была сеча великая с римлянами, и перебил их князь бесчисленное множество, а на лице самого короля оставил печать острого копья своего.

Проявили себя здесь шесть храбрых, как он, мужей из полка Александра.

Первый — по имени Гаврило Олексич. Он напал на шнек и, увидев королевича, влекомого под руки, въехал до самого корабля по сходням, по которым бежали с королевичем; преследуемые им схватили Гаврилу Олексича и сбросили его со сходен вместе с конем. Но по Божьей милости он вышел из воды невредим, и снова напал на них, и бился с самим воеводою посреди их войска.

Второй — по имени Сбыслав Якунович, новгородец. Этот много раз нападал на войско их и бился одним топором, не имея страха в душе своей; и пали многие от руки его, и дивились силе и храбрости его.

Третий — Яков, родом полочанин, был ловчим у князя. Этот напал на полк с мечом, и похвалил его князь.

Четвертый — новгородец, по имени Меша. Этот пеший с дружиною своею напал на корабли и потопил три корабля.

Пятый — из младшей дружины, по имени Сава. Этот ворвался в большой королевский златоверхий шатер и подсек столб шатерный. Полки Александровы, видевши шатра падение, возрадовались.

Шестой — из слуг Александра, по имени Ратмир. Этот бился пешим, и обступили его враги многие. Он же от многих ран пал и так скончался.

Все это слышал я от господина своего великого князя Александра и от тех, кто участвовал в то время в этой битве.

Было же в то время чудо дивное, как в прежние дни при Езекии-царе. Когда пришел Сеннахириб, царь ассирийский, на Иерусалим, желая покорить святой град Иерусалим, внезапно явился ангел Господень и перебил сто восемьдесят пять тысяч из войска ассирийского, и когда настало утро, нашли только мертвые трупы. Так было и после победы Александровой: когда победил он короля, на противоположной стороне реки Ижоры, где не могли пройти полки Александровы, здесь нашли несметное множество убитых ангелом Господним. Оставшиеся же обратились в бегство, и трупы мертвых воинов своих набросали в корабли и потопили их в море. Князь же Александр возвратился с победою, хваля и славя имя своего Творца.

На второй же год после возвращения с победой князя Александра вновь пришли из Западной страны и построили город на земле Александровой. Князь же Александр вскоре пошел и разрушил город их до основания, а их самих — одних повесил, других с собою увел, а иных, помиловав, отпустил, ибо был безмерно милостив.

После победы Александровой, когда победил он короля, на третий год, в зимнее время, пошел он с великой силой на землю немецкую, чтобы не хвастались, говоря: «Покорим себе словенский народ».

А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и город освободил от безбожных немцев, а землю их разорил и пожег и пленных взял бесчисленное множество, а других перебил. Немцы же, гордые, собрались и сказали: «Пойдем, и победим Александра, и захватим его».

Когда же приблизились немцы, то проведали о них стражи. Князь же Александр приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро Чудское множеством тех и других воинов. Отец же Александра Ярослав прислал ему на помощь младшего брата Андрея с большою дружиною. И у князя Александра тоже было много храбрых воинов, как в древности у Давида-царя, сильных и крепких. Так и мужи Александра исполнились духа ратного, ведь были сердца их как сердца львов, и воскликнули: «О княже наш славный! Ныне пришло нам время положить головы свои за тебя». Князь же Александр воздел руки к небу и сказал: «Суди меня, Боже, рассуди распрю мою с народом неправедным и помоги мне, Господи, как в древности помог Моисею одолеть Амалика и прадеду нашему Ярославу окаянного Святополка».

Была же тогда суббота, и когда взошло солнце, сошлись противники. И была сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью.

А это слышал я от очевидца, который поведал мне, что видел воинство Божие в воздухе, пришедшее на помощь Александру. И так он победил врагов помощью Божьей, и обратились они в бегство, Александр же рубил их, гоня, как по воздуху, и некуда было им скрыться. Здесь прославил Бог Александра пред всеми полками, как Иисуса Навина у Иерихона. А того, кто сказал: «Захватим Александра», — отдал Бог в руки Александра. И никогда не было противника, достойного его в бою. И возвратился князь Александр с победою славною, и было много пленных в войске его, и вели босыми подле коней тех, кто называет себя «Божьими рыцарями».

И когда приблизился князь к городу Пскову, то игумены, и священники, и весь народ встретили его перед городом с крестами, воздавая хвалу Богу и прославляя господина князя Александра, поюще песнь: «Ты, Господи, помог кроткому Давиду победить иноплеменников и верному князю нашему оружием крестным освободить город Псков от иноязычников рукою Александровою».

И сказал Александр: «О невежественные псковичи! Если забудете это до правнуков Александровых, то уподобитесь иудеям, которых питал Господь в пустыне манною небесною и перепелами печеными, но забыли все это они и Бога своего, избавившего их от плена египетского».

И прославилось имя его во всех странах, от моря Хонужского и до гор Араратских, и по ту сторону моря Варяжского и до великого Рима.

В то же время набрал силу народ литовский и начал грабить владения Александровы. Он же выезжал и избивал их. Однажды случилось ему выехать на врагов, и победил он семь полков за один выезд и многих князей их перебил, а иных взял в плен, слуги же его, насмехаясь, привязывали их к хвостам коней своих. И начали с того времени бояться имени его.

В то же время был в Восточной стране сильный царь, которому покорил Бог народы многие, от востока и до запада. Тот царь, прослышав о такой славе и храбрости Александра, отправил к нему послов и сказал: «Александр, знаешь ли, что Бог покорил мне многие народы? Что же — один ты не хочешь мне покориться? Но если хочешь сохранить землю свою, то приезжай скорее ко мне и увидишь славу царства моего».

После смерти отца своего пришел князь Александр во Владимир в силе великой. И был грозен приезд его, и промчалась весть о нем до устья Волги. И жены моавитские начали стращать детей своих, говоря: «Александр едет!»

Решил князь Александр пойти к царю в Орду, и благословил его епископ Кирилл. И увидел его царь Батый, и поразился, и сказал вельможам своим: «Истину мне сказали, что нет князя, подобного ему». Почтив же его достойно, он отпустил Александра.

После этого разгневался царь Батый на меньшего брата его Андрея и послал воеводу своего Неврюя разорить землю Суздальскую. После разорения Неврюем земли Суздальской князь великий Александр воздвиг церкви, города отстроил, людей разогнанных собрал в дома их. О таких сказал Исайя-пророк: «Князь хороший в странах — тих, приветлив, кроток, смиренен — и тем подобен Богу». Не прельщаясь богатством, не забывая о крови праведников, сирот и вдов по правде судит, милостив, добр для домочадцев своих и радушен к приходящим из чужих стран. Таким и Бог помогает, ибо Бог не ангелов любит, но людей в щедрости Своей щедро одаривает и являет в мире милосердие свое.

Наполнил же Бог землю Александра богатством и славою и продлил Бог лета его.

Однажды пришли к нему послы от папы из великого Рима с такими словами: «Папа наш так говорит: “Слышали мы, что ты князь достойный и славный и земля твоя велика. Потому и прислали к тебе из двенадцати кардиналов двух умнейших — Агалдада и Ремонта, чтобы послушал ты речи их о законе Божьем”».

Князь же Александр, подумав с мудрецами своими, написал ему такой ответ: «От Адама до потопа, от потопа до разделения народов, от смешения народов до начала Авраама, от Авраама до прохождения израильтян сквозь море, от исхода сынов Израилевых до смерти Давида-царя, от начала царствования Соломона до Августа и до Христова Рождества, от Рождества Христова и до распятия Его и Воскресения, от Воскресения же Его и Вознесения на небеса и до царствования Константинова, от начала царствования Константинова до первого Собора и седьмого – обо всем этом хорошо знаем, а от вас учения не примем». Они же возвратились восвояси.

И умножились дни жизни его в великой славе, ибо любил священников, и монахов, и нищих, митрополитов же и епископов почитал и внимал им, как самому Христу.

Было в те времена насилие великое от иноверных, гнали они христиан, заставляя их воевать на своей стороне. Князь же великий Александр пошел к царю, чтобы отмолить людей своих от этой беды.

А сына своего Дмитрия послал в Западные страны, и все полки свои послал с ним, и близких своих домочадцев, сказав им: «Служите сыну моему, как самому мне, всей жизнью своей». И пошел князь Дмитрий в силе великой, и завоевал землю Немецкую, и взял город Юрьев, и возвратился в Новгород со множеством пленных и с большой добычею.

Отец же его великий князь Александр возвратился из Орды от царя, и дошел до Нижнего Новгорода, и там занемог, и, прибыв в Городец, разболелся. О горе тебе, бедный человек! Как можешь описать кончину господина своего! Как не выпадут зеницы твои вместе со слезами! Как не вырвется сердце твое с корнем! Ибо отца оставить человек может, но доброго господина нельзя оставить; если бы можно было, то в гроб бы сошел с ним!

Много потрудившись Богу, он оставил царство земное и стал монахом, ибо имел безмерное желание принять ангельский образ. Сподобил же его Бог и больший чин принять – схиму. И так с миром Богу дух свой предал месяца ноября в четырнадцатый день, на память святого апостола Филиппа.

Митрополит же Кирилл говорил: «Дети мои, знайте, что уже зашло солнце земли Суздальской!» Иереи и диаконы, черноризцы, нищие и богатые, и все люди восклицали: «Уже погибаем!»

Святое же тело Александра понесли к городу Владимиру. Митрополит же, князья и бояре и весь народ, малые и большие, встречали его в Боголюбове со свечами и кадилами. Люди же толпились, стремясь прикоснуться к святому телу его на честном одре. Стояли же вопль, и стон, и плач, каких никогда не было, даже земля содрогнулась. Положено же было тело его в церкви Рождества Святой Богородицы, в великой архимандритье, месяца ноября в 24 день, на память святого отца Амфилохия.

Было же тогда чудо дивное и памяти достойное. Когда было положено святое тело его в гробницу, тогда Севастьян-эконом и Кирилл-митрополит хотели разжать его руку, чтобы вложить грамоту духовную. Он же, будто живой, простер руку свою и взял грамоту из руки митрополита. И смятение охватило их, и слегка отступили они от гробницы его. Об этом возвестили всем митрополит и эконом Севастьян. Кто не удивится тому чуду, ведь тело его душа покинула и везли его из дальних краев в зимнее время!

И так прославил Бог угодника Своего.

Источник: Православие.ру

См. так­же: "Жи­тие свя­то­го бла­го­вер­но­го кня­зя Алек­сандра Нев­ско­го" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.