Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Акафист святому Феодосию, Печерскому чудотворцу

Память: 16 (3) мая, 27 (14) августа, 15 (2) сентября

Не утвержден для общецерковного использования.

Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Ѳеодо́сію, игу́мену Пече́рскому, чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са, и отъ ю́ности твоея́ призва́нный во и́ночество, о́бщаго въ Россíи житія́ первонача́льниче и вели́кій чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, умоли́ Го́спода Бо́га отъ вся́кихъ бѣ́дъ и грѣхо́вныхъ страсте́й изба́вити ны́, зову́щія ти́:

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Икосъ 1.

Ангелъ земны́й, и человѣ́къ небе́сный бы́лъ еси́, преподо́бне о́тче Ѳеодо́сіе, и, я́ко звѣзда́ у́тренняя, возсія́лъ еси́ на тве́рди Россíйкія Це́ркве, прогоня́я вся́ку тму́ грѣхо́вную свѣтоза́рнымъ твои́мъ житіе́мъ и уче́ніемъ, и приводя́ къ свѣ́ту Христо́ву мно́гія лю́ди. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ благохвале́нія сицева́я:

Ра́дуйся, гра́да Васи́льева свято́е порожде́ніе; ра́дуйся, гра́да Ку́рска до́брое воспита́ніе.

Ра́дуйся, отъ млады́хъ лѣ́тъ Христа́ премно́го возлюби́вый; ра́дуйся, Его́ ра́ди у́же желѣ́зное на тѣ́лѣ твое́мъ въ ю́ности носи́вый.

Ра́дуйся, усе́рдно примета́выйся ко хра́му Госпо́дню; ра́дуйся, служи́вый Це́ркви Бо́жіей отъ трудо́въ твои́хъ пра́ведныхъ.

Ра́дуйся, сиро́тствовавый отъ отца́ плотска́го, и въ сыновство́ причте́нный Отцу́ Небе́сному; ра́дуйся, мно́гія ско́рби и біе́нія отъ ма́тере твоея́, любве́ ра́ди Бо́жіей претерпѣ́вый.

Ра́дуйся, му́ченикъ самопроизво́ленъ бы́вый; ра́дуйся, свѣ́тлость са́на вре́меннаго ни во что́же вмѣни́вый.

Ра́дуйся, рука́ма твои́ма хлѣ́бы предложе́нія для олтаря́ Госпо́дня уготовля́вый; ра́дуйся, ду́шу твою́ въ хлѣ́бъ чи́стый, Пресвятѣ́й Тро́ицѣ принесы́й.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвши ма́терь твоя́, о́тче Ѳеодо́сіе, я́ко презира́лъ еси́ вся́ до́льная, и о го́рнихъ вы́ну помышля́лъ еси́ въ ю́ности твое́й, гнѣ́вашеся на тя́ зѣло́, и тща́шеся тя́ отъ служе́нія Го́сподеви отврати́ти, о́во моле́ніемъ, о́во преще́ніемъ и ра́нами: оба́че ничто́же успѣ́, укрѣпля́ющу тя́ Го́споду, Его́же ра́ди біе́нія и поноше́нія отъ ма́тере твоея́ ра́достно терпѣ́лъ еси́, и Ему́же во дни́ и въ нощи́ воспѣва́лъ еси́ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Разумѣ́въ до́брѣ, я́ко въ суетѣ́ мíра живя́, неудо́бно обрѣсти́ спасе́ніе, преподо́бне о́тче Ѳеодо́сіе, во гра́дъ Іерусали́мъ удали́тися возжелѣ́лъ еси́, да покло́нишися та́мо гро́бу Госпо́дню, и по́двиги духо́вными дости́гнеши Іерусали́ма небе́снаго; оба́че воспяще́нъ отъ ма́тере твоея́, па́ки во гра́дѣ оте́чествія твоего́ обита́ти принужде́нъ бы́лъ еси́. Помина́я такову́ю твою́ ре́вность о спасе́ніи душе́внѣмъ, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, па́че роди́вшія тя́ пло́тію, Го́спода возлюби́вый; ра́дуйся, ма́тернею любо́вію неуловле́нъ пребы́вый.

Ра́дуйся, служи́ти мíру отрекíйся; ра́дуйся, рабо́тати Еди́ному Бо́гу возжелѣ́вый.

Ра́дуйся, ри́зы ни́щетныя носи́вый; ра́дуйся, въ просфоропече́ніи нелѣ́ностно труди́выйся.

Ра́дуйся, въ хра́мъ Бо́жій на моли́тву усе́рдно приходи́вый; ра́дуйся, моли́тву непреста́нную возлюби́вый.

Ра́дуйся, въ мíрѣ не любя́ мірска́го пожи́вый; ра́дуйся, я́ко а́нгелъ Бо́жій въ дому́ ма́тере твоея́ пребыва́вый.

Ра́дуйся, ко Го́споду о́чи се́рдца твоего́ возводи́вый; ра́дуйся, свободи́ти тя́ плѣ́на грѣхо́внаго Бо́га усе́рдно проси́вый.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 3.

Си́ла Бо́жія укрѣпи́ тя, о́тче Ѳеодо́сіе, на по́двиги духо́вныя, и Бо́гу помога́ющу ти́, изше́лъ еси́ та́йно отъ до́ма ма́тере твоея́, и прите́клъ еси́ къ до́брому па́стырю, преподо́бному Анто́нію, во гра́дѣ Кíевѣ въ пеще́рѣ обита́вшему, умоля́я его́, да причте́тъ тя́ къ слове́сному своему́ ста́ду. То́йже прови́дѣвъ душе́вную твою́ добро́ту, прія́тъ тя́ съ любо́вію, и повелѣ́ преподо́бному Ни́кону облещи́ тя во святы́й а́нгельскій о́бразъ, да пое́ши съ ни́ми Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я любо́вь ве́лію ко Христу́, преподо́бне о́тче, любо́вію о Христѣ́ прилѣпи́лся еси́ къ преподо́бному Анто́нію, и взира́я на свято́е и богоуго́дное житіе́ его́ въ пеще́рѣ, тща́лся еси́ во все́мъ ему́ подража́ти, и вся́ словеса́ его́ слага́лъ еси́ въ се́рдцѣ твое́мъ. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, гра́дъ оте́честія твоего́ и до́мъ ма́тере твоея́, Христа́ ра́ди оста́вивый; ра́дуйся, въ пу́ть душеспаси́тельный ра́достно потекíй.

Ра́дуйся, во гра́дѣ Кíевѣ па́жить духо́вную обрѣты́й; ра́дуйся, въ пеще́рѣ преподо́бнаго Анто́нія приста́нище спасе́нія получи́вый.

Ра́дуйся, во а́нгельскій чи́нъ рука́ма преподо́бнаго Ни́кона облече́нный; ра́дуйся, съ постриже́ніемъ власо́въ главы́ твоея́, все́ плотско́е мудрова́ніе соверше́нно отложи́вый.

Ра́дуйся, въ ри́зу смире́нія одѣ́янный; ра́дуйся, въ санда́ліи послуша́нія обуве́нный.

Ра́дуйся, ку́коль незло́бія на ся́ возложи́вый; ра́дуйся, анала́въ Бо́жія зашище́нія воспрія́вый.

Ра́дуйся, ме́чь духо́вный въ руцѣ́ твое́й вы́ну имѣ́вый; ра́дуйся, и́менемъ Іису́совымъ враги́ неви́димыя отража́вый.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 4.

Бу́ри жите́йскія избѣжа́въ, о́тче преподо́бне, въ благооти́шіи пеще́рнѣмъ богоуго́дно подвиза́лся еси́, преподо́бнымъ Анто́ніемъ наставля́емь на вся́ку добродѣ́тель, ма́тере же твоея́ пла́чемъ не умоле́нъ бы́лъ еси́ въ мíръ возврати́тися, но моли́твою твое́ю ко Го́споду, и ма́терь твою́ ко и́ночеству приве́лъ еси́, зовы́й Бо́гу, умягчи́вшему се́рдце ея́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ поуче́нія душеспаси́тельная преподо́бнаго Анто́нія, о́тце Ѳеодо́сіе, благоговѣ́йно внима́лъ еси́ его́ глаго́ломъ и са́мымъ дѣ́ломъ исполня́лъ еси́ того́ словеса́, я́же ко спасе́нію и благоугожде́нію приведо́ша тя́, и бы́лъ еси́ благíй учени́къ блага́го учи́теля, досто́йный вои́стинну ублаже́ній таковы́хъ:

Ра́дуйся, во смире́ніи преуспѣ́вый; ра́дуйся, въ моли́твахъ во дни́ и въ нощи́ пребыва́вый.

Ра́дуйся, послуша́нія зерца́ло; ра́дуйся, трудолю́бія пра́вило.

Ра́дуйся, по́двиги духо́вными пло́ть твою́ ду́ху покори́вый; ра́дуйся, но́щи безъ сна́ провожда́вый.

Ра́дуйся, рука́ма твои́ма во́лну пря́вый; ра́дуйся, уста́ми твои́ми псалмы́ воспѣва́вый.

Ра́дуйся, въ це́рковь Бо́жію пре́жде всѣ́хъ на моли́тву приходи́вый; ра́дуйся, неподви́жно и благоумиле́нно въ не́й стоя́вый.

Ра́дуйся, тяготы́ бра́тій твои́хъ любвеоби́льно носи́вый; ра́дуйся, труды́ рукодѣ́лій за ни́хъ исполня́вый.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 5.

Боготе́чно ше́ствовалъ еси́ отъ си́лы въ си́лу, преподо́бне о́тче, и я́ко досто́йный сосу́дъ Бо́жія благода́ти, во іере́я освяще́нъ бы́лъ еси́, и игу́меномъ поста́вленъ бы́лъ еси́ пеще́рнѣй бра́тіи, избра́ніемъ тоя́, и благослове́ніемъ преподо́бнаго Анто́нія, съ ни́мже вку́пѣ ре́вностно подвиза́лся еси́ о спасе́ніи ду́шъ человѣ́ческихъ, и ны́нѣ сла́дцѣ пое́ши въ го́рнихъ оби́телехъ Тріѵпоста́сному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́димъ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, ре́вностно труди́вшагося въ созида́ніи оби́тели Пече́рскія, и уста́въ о́бщаго житія́ въ не́й утверди́вшаго богому́дренно, и́же бы́сть пото́мъ о́бразъ всѣ́мъ о́бщаго житія́ оби́телемъ россíйскимъ, тѣ́мже киновіа́рхъ россíйскій имену́ешися отъ вѣ́рныхъ, зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, преподо́бне, богому́дріемъ высо́кимъ преиспо́лненный; ра́дуйся, богоно́сне, да́ры Ду́ха Свята́го преукра́шенный.

Ра́дуйся, царя́ псалмопѣ́вца словеса́ о купножи́тіи бра́тскомъ возлюби́вый; ра́дуйся, общежи́тельный уста́въ въ оби́тели Пече́рстѣй учреди́вый.

Ра́дуйся, пе́рвый основа́телю киновíй россíйскихъ; ра́дуйся, вели́кій ревни́телю и́ноческаго о́бщаго житія́.

Ра́дуйся, вся́ о́бща имѣ́ти бра́тіи законоположи́вый; ра́дуйся, общежи́тельная пра́вила са́мъ во все́мъ вѣ́рно исполня́вый.

Ра́дуйся, во́ду нося́й, и дрова́ сѣкíй въ твое́мъ настоя́тельствѣ; ра́дуйся, трудолю́бію поуча́вый примѣ́ромъ твои́мъ всю́ бра́тію.

Ра́дуйся, ни́щія пита́вый, и стра́нники упокоева́вый; ра́дуйся, страннопріи́мницу и больни́цу въ оби́тели твое́й устро́ивый.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ боговѣща́нный бы́лъ еси́, о́тче Ѳеодо́сіе, не то́кмо и́нокомъ, но и лю́демъ мірски́мъ, кня́земъ и боля́ромъ, и всѣ́хъ поуча́лъ еси́ нелѣ́ностно добродѣ́телемъ христіа́нскимъ, братолю́бію, кро́тости, воздержа́нію и чистотѣ́. Мо́лимъ тя́, преподо́бне, предста́тельствомъ твои́мъ небе́снымъ испроси́ и на́мъ сíи боголюбе́зныя добродѣ́тели, да не порабо́тимся страсте́мъ грѣхо́внымъ, но благоче́стно да пое́мъ Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ я́ко звѣзда́ богосвѣ́тлая въ странѣ́ Россíйстѣй, преподо́бне о́тче, и мно́гія человѣ́ки приве́лъ еси́ въ огра́ду небе́сную уче́ніемъ твои́мъ святы́мъ: ты́ бо не то́кмо учи́лъ еси́, но и твори́лъ еси́ вся́ку добродѣ́тель, непогрѣши́тельно исполня́я вся́ за́повѣди Христа́ Бо́га. Тѣ́мже я́ко сотвори́вшаго, и научи́вшаго, восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, свѣ́тлостію житія́ твоего́ сія́вый мíру; ра́дуйся, уче́ньми твои́ми назида́вый во спасе́ніе мно́гія человѣ́ки.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, чу́ждый лицепрія́тія; ра́дуйся, наста́вниче богому́дрый, преиспо́лненный любве́ ко всѣ́мъ бли́жнимъ.

Ра́дуйся, си́льнымъ мíра пра́вду Бо́жію небоя́зненно возвѣща́вый; ра́дуйся, кня́земъ и вельмо́жамъ ко благоче́стію совѣ́тникъ бы́вый.

Ра́дуйся, невѣ́рныя іуде́и увѣ́ровати во Христа́ увѣщава́вый; ра́дуйся, ми́лостыню мно́гу ни́щей бра́тіи подава́вый.

Ра́дуйся, съ пла́кавшими пла́кавый; ра́дуйся, скорбя́щія утѣша́вый.

Ра́дуйся, вдо́въ и сиро́тъ засту́пниче; ра́дуйся, оби́димыхъ и гони́мыхъ защи́тниче.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 7.

Хотя́ Госпо́дь яви́ти лю́демъ, я́ко оби́тель Пече́рская, тобо́ю управля́емая, преподо́бне о́тче Ѳеодо́сіе, храни́ма е́сть Его́ благода́тію Боже́ственною, свѣ́тъ пречу́денъ въ нощи́ надъ не́ю возсія́, тате́мъ же окра́сти це́рковь въ не́й хотѣ́вшимъ, це́рковь ту́ отъ земли́ на возду́хъ вознесе́нную ди́вно показа́, и пѣ́ніе а́нгельское въ не́й слы́шано бы́ти сотвори́: да вси́ увѣ́дять, я́ко вели́къ еси́ уго́дникъ Бо́жій, и я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва твоя́ ко Го́споду, Ему́же воспѣва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ Ѳеодо́сія киновіа́рха яви́ Госпо́дь въ странѣ́ Россíйстѣй, преподо́бне о́тче, и тобо́ю просла́ви Ла́вру Пече́рскую, ма́терь оби́телей ру́сскихъ, въ не́йже отъ лѣ́тъ дре́внихъ подви́жничество и́ноческое процвѣте́, и мно́зи преподо́бніи Бо́гу благоугоди́ша, посредѣ́ кíихъ ты́, я́ко луна́ по́лная, свѣ́томъ добродѣ́телей и чуде́съ твои́хъ немерца́емо сія́еши, и всѣ́хъ подвиза́еши зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, ангелонра́вный человѣ́че; ра́дуйся, ди́вный о Го́сподѣ подви́жниче.

Ра́дуйся, вели́кій чудотво́рче; ра́дуйся, благомо́щный моли́твенниче.

Ра́дуйся, зла́то та́инственно отъ а́нгела получи́вый; ра́дуйся, тѣ́мъ зла́томъ бра́шно гла́дной бра́тіи твое́й купи́вый.

Ра́дуйся, оскудѣ́ніе вина́ и еле́я въ оби́тели твое́й чуде́сно воспо́лнивый; ра́дуйся, пра́здную жи́тницу по́лну муко́ю яви́вый.

Ра́дуйся, то́щій сосу́дъ ме́да преизлива́ющимся показа́вый; ра́дуйся, чудеса́ пресла́вна въ житіи́ твое́мъ соверши́вый.

Ра́дуйся, Бо́га просла́вивый по́двиги твои́ми; ра́дуйся, Бо́гомъ просла́вленный благода́тными да́ры.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 8.

Страннопріи́мство Авраа́мле возлюби́лъ еси́, о́тче Ѳеодо́сіе, въ темни́цѣ заключе́ннымъ хлѣ́бы посыла́лъ еси́ любвеоби́льно, помина́я словеса́ Христо́ва, я́ко въ лицѣ́ стра́нныхъ, и въ темни́цѣ сѣдя́щихъ, са́мъ Христо́съ благотворе́нія пріе́млетъ. Научи́ и на́съ, уго́дниче Бо́жій, тебѣ́ въ се́мъ подража́ти, и ми́лостынею Бо́гу угожда́ти, да возмо́жемъ благопрія́тно пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь на служе́ніе Бо́гу и бли́жнимъ твои́мъ себе́ вда́лъ еси́, Ѳеодо́сіе о́тче на́шъ, и до́брѣ па́слъ еси́ Бо́гомъ вруче́нное тебѣ́ слове́сное ста́до, немощны́я укрѣпля́я, па́дшія возставля́я, до́брѣ стоя́щія охраня́я, и бдя́ на стра́жѣ моли́веннѣй, да не похи́титъ вра́гъ неви́димый еди́ну отъ твои́хъ ове́цъ. О се́мъ тя́ хва́лимъ и зове́мъ:

Ра́дуйся, ве́лію вла́сть на ду́хи нечи́стыя отъ Го́спода получи́вый; ра́дуйся, хра́мину стужа́емую привидѣ́ніи діа́вольскими моли́твою твое́ю очи́стивый.

Ра́дуйся, мно́гія бѣснова́тыя, отъ мучи́тельства де́монскаго свободи́вый; ра́дуйся, вся́ привидѣ́нія и искуше́нія сатани́нская побѣди́вый.

Ра́дуйся, ученики́ твоя́ отъ сѣ́тей неви́димаго врага́ моли́твою твое́ю соблюда́вый; ра́дуйся, искуше́нный на мно́зѣ, искуша́емымъ помога́вый.

Ра́дуйся, человѣ́че Бо́жій, гра́ды и ве́си испо́лнивый сла́вою твои́хъ по́двиговъ; ра́дуйся, нестяжа́нія рачи́телю, никогда́же помышля́вый о потре́бахъ гряду́щаго дне́.

Ра́дуйся, вѣ́рою крѣ́пкою на Бо́га упова́вый; ра́дуйся, по вѣ́рѣ твое́й вся́ ну́жная отъ Бо́га изоби́льно получи́вый.

Ра́дуйся, благодаре́ніе Го́сподеви вы́ну о всѣ́хъ дарѣ́хъ Его́ возноси́вый; ра́дуйся, отъ малоду́шнаго ро́пота бра́тію твою́ бо́дренно охраня́вый.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 9.

Всѣ́мъ, тре́бующимъ по́мощи твоея́, усе́рдно благотвори́лъ еси́, преподо́бне о́тче, и зѣло́ милосе́рдствовалъ еси́ о ни́щихъ и убо́гихъ, я́ко бы́ти тебѣ́ вои́стинну о́комъ слѣпы́хъ, ного́ю хромы́хъ, руко́ю безпомо́щныхъ, и никто́же отхожда́ше отъ лица́ твоего́ неутѣ́шеннымъ. При́зри и на на́съ, уго́дниче Бо́жій, благосе́рдіемъ твои́мъ, и отъ ра́нъ грѣхо́вныхъ исцѣле́ніе на́мъ пода́ждь моли́твами твои́ми, да благода́рственно пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíи суему́дренныя посрами́шася житіе́мъ твои́мъ, Ѳеодо́сіе богому́дре, глаго́лющія бу́йство бы́ти подви́жничество духо́вное: се́ бо ви́димъ тя́ во пло́ти небеснопожи́вшаго, и а́нгельскія нра́вы на земли́ стяжа́вшаго. Тѣ́мже чудя́щеся твое́й ангелоподо́бнѣй свя́тости, ублажа́емъ тя́ благохвале́ніи си́ми:

Ра́дуйся, звѣздо́ у́тренняя, тму́ нече́стія въ странѣ́ Россíйстѣй разгна́вшая; ра́дуйся, забра́ло крѣ́пкое отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ.

Ра́дуйся, сто́лпе утвержде́нія святы́я Правосла́вныя вѣ́ры; ра́дуйся, боголѣ́пное украше́ніе Христо́вы Це́ркве.

Ра́дуйся, оте́чествія твоего́ земна́го покрови́телю небе́сный; ра́дуйся, пути́ спаси́тельнаго указа́телю неле́стный.

Ра́дуйся, воево́до изря́дный полка́ во́иновъ духо́вныхъ; ра́дуйся, ратобо́рче до́блій, побѣди́вый де́монскія полки́.

Ра́дуйся, обще́нія удосто́ивыйся со а́нгелы; ра́дуйся, Христу́ усе́рдно благоугожда́вый.

Ра́дуйся, милосе́рдія Христо́ва подража́телю; ра́дуйся, даро́въ духо́вныхъ добрѣ́йшій пода́телю.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 10.

Спаси́тельное приста́нище и хра́мъ Го́спода сла́вы, Вели́кую, небеси́ подо́бную, це́рковь Пече́рскую, по мно́зѣхъ зна́меніихъ и чудесѣ́хъ основа́лъ еси́, преподо́бне о́тче Ѳеодо́сіе, и са́мъ рука́ма твои́ма помога́лъ еси́ каменозда́телемъ ея́, вы́ну моля́ся ко Го́споду и Пресвятѣ́й Богоро́дице: «да бу́детъ сія́ це́рковь изря́дное жили́ще Бо́жія благода́ти, и да услы́шитъ Госпо́дь моли́твы люде́й Свои́хъ», съ вѣ́рою вопію́щихъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Царя́ Небе́снаго Христа́, вѣ́рный ра́бъ бы́лъ еси́ Ѳеодо́сіе богоно́сне, и Цари́цѣ Небе́снѣй, въ видѣ́ніи ди́внѣмъ во Влахе́рнстѣй це́ркви та́инственно предстоя́лъ еси́, вку́пѣ съ преподо́бнымъ Анто́ніемъ, егда́ Она́ каменозда́тели въ Кíевъ посыла́ше созида́ти Вели́кую Пече́рскую це́рковь, и боже́ственную ико́ну Своего́ Успе́нія и́мъ подаде́, въ благослове́ніе всегда́шнее твоея́ оби́тели, въ не́йже почита́ешися зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, зда́телю Вели́кія Пече́рскія це́ркве; ра́дуйся, основа́вый ю́ на мѣ́стѣ, освяще́ннѣмъ мно́гими чудесы́.

Ра́дуйся, слеза́ми моли́твенными основа́ніе ея́ ороси́вый; ра́дуйся, рука́ма твои́ма краеуго́льныя ка́мни ея́ положи́вый.

Ра́дуйся, изря́дный слуго́ Бо́жія Ма́тере; ра́дуйся, ди́вную ико́ну Ея́ Успе́нія ра́достно прія́вый.

Ра́дуйся, ико́ну сію́ благода́тную, съ че́стію вели́кою въ оби́тели твое́й поста́вивый; ра́дуйся, моли́твы усе́рдныя предъ не́ю приноси́вый.

Ра́дуйся, благоволе́ніемъ Богома́тере осѣне́нный; ра́дуйся, открове́ній Боже́ственныхъ отъ Нея́ удосто́енный.

Ра́дуйся, избра́нниче Сы́на Ея́ Христа́ Бо́га; ра́дуйся, таи́нниче Пресвяты́я Тро́ицы.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе немо́лчное приноси́лъ еси́ въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ Еди́ному Бо́гу, преподо́бне о́тче Ѳеодо́сіе, и до конца́ твоего́ не престава́лъ еси́ моли́твенно славосло́вити Го́спода, и та́ко въ моли́твѣ усе́рднѣй пре́далъ еси́ въ ру́цѣ Его́ ду́шу твою́, ю́же а́нгели святíи со сла́вою вознесо́ша въ оби́тели го́рнія, идѣ́же водвори́лся еси́ со уго́дники Бо́жіими, и ра́достно пое́ши а́нгеловъ и человѣ́ковъ Творцу́: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́томъ небе́снымъ озари́ся лице́ твое́, преподо́бне о́тче, блаже́нно почи́лъ еси́ сно́мъ сме́рти, и со слеза́ми мно́гими провожда́емь бы́лъ еси́ ко гро́бу отъ твои́хъ бра́тій и ча́дъ, пла́кавшихъ и рыда́вшихъ о твое́мъ съ ни́ми разлуче́ніи. Мы́ же, а́ки надгро́бную пѣ́снь, прино́симъ ти́ благохвале́нія такова́я:

Ра́дуйся, пра́ведно и богоуго́дно тече́ніе земно́е соверши́вый; ра́дуйся, вѣне́цъ нетлѣ́нія отъ руки́ Христо́вы получи́вый.

Ра́дуйся, я́ко па́мять твоя́ съ похвала́ми во святѣ́й Це́ркви почита́ется; ра́дуйся, я́ко успе́ніе твое́ отъ вѣ́рныхъ свѣ́тло торжеству́ется.

Ра́дуйся, сме́рть вкуси́вый, но тлѣ́нія не позна́вый; ра́дуйся, свѣ́тлостію лица́ твоего́ сла́ву твою́ небе́сную прояви́вый.

Ра́дуйся, въ пеще́рѣ со слеза́ми мно́гими отъ бра́тіи твоея́ погребе́нный; ра́дуйся, по осмина́десяти лѣ́тѣхъ нетлѣ́ненъ та́можде обрѣте́нный.

Ра́дуйся, въ Вели́кую Пече́рскую це́рковь со сла́вою пренесе́нный; ра́дуйся, свѣ́томъ небе́снымъ въ пренесе́ніи моще́й твои́хъ ди́вно возсія́вый.

Ра́дуйся, три́ дуги́ свѣтоза́рныя отъ пеще́ры къ Вели́цѣй Пече́рстѣй це́ркви протяже́нныя показа́вый; ра́дуйся, благоуха́ніе ди́вное отъ моще́й твои́хъ испусти́вый.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 12.

Благода́ти Бо́жіей прича́стна показа́ся свяще́нная ра́ка моще́й твои́хъ, преподо́бне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе: исцѣле́нія бо неду́жнымъ источа́етъ, и вся́ку я́зю въ лю́дехъ врачу́етъ, и́же съ вѣ́рою и любо́вію къ не́й притека́ютъ, моли́твенно призыва́я твое́ свято́е и́мя. Тѣ́мже покланя́емся мѣ́сту посме́ртнаго твоего́ поко́я, и лобыза́юще на не́мъ святолѣ́пное изображе́ніе лица́ твоего́, хвале́бно вопіе́мъ Бо́гу, Ди́вному во святы́хъ Свои́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще по́двиги и чудеса́ твоя́, преподо́бне о́тче Ѳеодо́сіе, мо́лимтися прилѣ́жно: моли́ся съ на́ми и о на́съ къ Всеми́лостивому и Человѣколю́бцу Бо́гу, да не оскудѣ́етъ въ на́съ вѣ́ра святооте́ческая, въ не́йже преуспѣ́лъ еси́ духо́вно, но да бу́демъ и мы́ подража́тели тебѣ́ въ пра́вой вѣ́рѣ и до́брыхъ дѣ́лѣхъ, и та́ко возмо́жемъ неосужде́нно вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, пречу́дное украше́ніе святы́я Вели́кія, небеси́ подо́бныя, Пече́рскія це́ркве; ра́дуйся, хра́мъ Богома́тере удобри́вый пресла́вными твои́ми чудесы́.

Ра́дуйся, гро́бъ тво́й святы́й зла́томъ и сребро́мъ чудотво́рно украси́вый; ра́дуйся, исцѣле́ній мно́жество отъ него́ источи́вый.

Ра́дуйся, боля́щихъ цѣли́телю; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, бѣ́дствующимъ на по́мощь ускоря́яй; ра́дуйся, всѣ́мъ, чту́щимъ тя́, заступле́ніе да́руяй.

Ра́дуйся, въ ча́съ сме́ртный всѣ́мъ на́мъ благонаде́жный помо́щниче; ра́дуйся, отъ наси́лія діа́вольскаго многомо́щный на́мъ защи́тниче.

Ра́дуйся, Ла́вры Пече́рскія крѣ́пкое огражде́ніе; ра́дуйся, по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ непосты́дное на́ше упова́ніе.

Ра́дуйся, Ѳеодо́сіе, и́ноческаго уста́ва въ Россíи учреди́телю.

Конда́къ 13.

О, вели́кій чудотво́рче! Услы́ши ми́лостиво сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое съ вѣ́рою и любо́вію, и помоли́ся ко Го́споду Бо́гу, да изба́витъ на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и зо́лъ, и муче́ній вѣ́чныхъ, и сподо́битъ вку́пѣ съ тобо́ю во Ца́рствіи небе́снѣмъ пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангелъ земны́й... и конда́къ 1-й: Избра́нный отъ Царя́ си́лъ...]

Моли́тва.

О, свяще́нная главо́, а́нгеле земны́й и человѣ́че небе́сный, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе, изря́дный слуго́ Пресвяты́я Богоро́дицы, во и́мя Ея́ свято́е оби́тель пречу́дну на гора́хъ Пече́рскихъ сооруди́вый, и въ не́й чуде́съ мно́жествомъ просія́вый! Мо́лимъ тя́ со усе́рдіемъ мно́гимъ, моли́ся за на́съ ко Го́споду Бо́гу, и испроси́ отъ Него́ вели́кія и бога́тыя ми́лости: вѣ́ру пра́ву, наде́жду спасе́нія несомнѣ́нну, любо́вь ко всѣ́мъ нелицемѣ́рну, благоче́стіе непоколеби́мое, ду́шъ и тѣле́съ здра́віе, жите́йскихъ потре́бъ дово́льство, и да не во зло́ обрати́мъ блага́я, да́руемая на́мъ отъ щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но въ сла́ву и́мени Его́ свята́го, и во спасе́ніе на́ше. Сохрани́, уго́дниче Бо́жій, предста́тельствомъ твои́мъ святы́мъ и умоли́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ. Соблюди́, преподо́бне чудотво́рче, оте́честіе твое́ земно́е, страну́ Правосла́вно-Россíйскую, ца́рствующія гра́ды ея́, гра́дъ тво́й, и Ла́вру твою́ невреди́мы отъ вся́каго зла́, и вся́ лю́ди притека́ющія на поклоне́ніе къ честно́му твоему́ гро́бу, и пребыва́ющія во святѣ́й оби́тели твое́й, осѣни́ небе́снымъ твои́мъ благослове́ніемъ, и отъ вся́кихъ зо́лъ и бѣ́дъ ми́лостивно изба́ви. Наипа́че же въ ча́съ кончи́ны на́шея покажи́ на́мъ многомо́щное твое́ покрови́тельство, да изба́вимся моли́твами твои́ми ко Го́споду, вла́сти лю́таго міроде́ржца, и сподо́бимся наслѣ́дити Ца́рство небе́сное. Яви́ на́мъ, о́тче, благосе́рдіе твое́, и не оста́ви на́съ, си́рыхъ и безпомо́щныхъ, да вы́ну славосло́вимъ Ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ніе, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь на преставленіе [3-го Мая], гла́съ 8:

Возвы́сився на добродѣ́тель, измла́да возлюби́въ мона́шеское житіе́, къ жела́нію до́блественнѣ дости́гъ, всели́лся еси́ въ пеще́ру и, украси́въ житіе́ твое́ поще́ніемъ и свѣ́тлостію, въ моли́твахъ, я́ко безпло́тенъ, пребыва́лъ еси́, въ Россíйстѣй земли́, я́ко свѣ́тлое свѣти́ло, просія́въ, о́тче Ѳеодо́сіе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Инъ тропа́рь, на пренесе́ніе моще́й [14-го Августа], гла́съ 8:

Правосла́вія наста́вниче, благоче́стія учи́телю и чистоты́, вселе́нныя свѣти́льниче, архіере́евъ богодухнове́нное удобре́ніе, Ѳеодо́сіе прему́дре, уче́ньми твои́ми вся́ просвѣти́лъ еси́, цѣвни́це духо́вная, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ на преставленіе [3-го Мая], гла́съ 3:

Звѣзду́ Россíйскую дне́сь почти́мъ, отъ восто́ка возсія́вшую и на за́падъ прише́дшую, всю́ же страну́ сію́ чудесы́ и добро́тою обогати́вшую и вся́ ны́ содѣ́яніемъ и благода́тію мона́шескаго уста́ва, блаже́ннаго Ѳеодо́сія.

Инъ конда́къ, на пренесе́ніе моще́й [14-го Августа], гла́съ 8:

Наслѣ́дникъ отце́въ бы́лъ еси́, преподо́бне, тѣ́хъ послѣ́дуя житію́ и уче́нію, обы́чаю и воздержа́нію, моли́твѣ же и предстоя́нію. Съ ни́миже, имѣ́я дерзнове́ніе ко Го́споду, проще́ніе согрѣше́ній и спасе́ніе испроси́ вопію́щимъ ти́: ра́дуйся, о́тче на́шъ Ѳеодо́сіе.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Ѳеодо́сіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Преп. Ѳеодосій, игум. Печерскій († 1074 г.)

Преп. Ѳеодосій, Печерскій чудотворецъ родился въ с. Василевкѣ, ок. Кіева, и въ дѣтствѣ переселился съ родителями въ Курскъ. Съ юныхъ лѣтъ онъ обнаружилъ непреодолимое влеченіе къ подвижничеству, ведя аскетическую жизнь въ родительскомъ домѣ. Онъ не любилъ игръ и нарядовъ, постоянно ходилъ въ церковь и со всѣмъ вниманіемъ слушалъ свящ. книги. На 14-мъ году своей жизни, лишившись отца, онъ остался подъ надзоромъ матери, страстно его любившей, и за свою склонность къ подвижничеству много испыталъ отъ нея скорбей. Разъ услышавъ евангельскія слова объ оставленіи родителей изъ любви къ Богу (Матѳ. 10, 37), юный Ѳеодосій тайно покинулъ родительскій домъ и постригся (въ 1032 г.) въ иноки на 24 г. своей жизни въ Кіево-Печерской обители, гдѣ скоро вся братія стала изумляться его подвигамъ. Въ 1054 г. преп. Ѳеодосій былъ поставленъ іеромонахомъ, а въ 1057 г. былъ избранъ игуменомъ. Слава объ его подвигахъ привлекла множество иноковъ въ обитель, въ которой онъ построилъ новую церковь и кельи и ввелъ студійскій общежительный уставъ. Предувѣдавъ заранѣе свою кончину, преп. Ѳеодосій мирно отошелъ ко Господу въ 1074 году, будучи 65 лѣтъ отъ рожденія. Мощи его были обрѣтены нетлѣнными въ 1091 году. Отъ преп. Ѳеодосія дошли до насъ 6 поученій, 2 посланія къ вел. кн. Изяславу и молитва за вся христіаны.

Источникъ: Акаѳисты русскимъ святымъ. / [Отв. ред. Наталія Николаевна Шумскихъ]. — Томъ 3-й: Н-Ѳ. — СПб.: Издательство «Титулъ», 1996. — С. 688-700.

Yandex Metrika