Акафист святому праведному Иоанну Кормянскому

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 31 мая (18 мая ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нный уго́дниче Христо́в, свя́те пра́ведне Иоа́нне, от чре́ва ма́тери на служе́ние Бо́гу избра́нне и юро́дивым ста́рцем служи́телем Це́ркви Госпо́дней предрече́нне, житие́м твои́м пра́ведником Бо́жиим уподо́бивыйся, те́мже и Госпо́дь обогати́ тя́ да́ром прозре́ния и исцеле́ния. Мы́ же, ча́да Це́ркви Правосла́вныя, с любо́вию да зове́м ти́:

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

И́кос 1.

А́нгельстии си́лы на небесе́ возра́довашася, а́ки предрече́нно еще́ во чре́ве ма́тери бы́ти тебе́ служи́телем Це́ркви Бо́жией, о́тче пра́ведне Иоа́нне. Те́мже просла́ви тя́ Госпо́дь в житии́ твое́м сла́вне, да́ром прозре́ния обогати́ тя́, исто́чник исцеле́ний соде́ла мо́щи твоя́ нетле́нная. Мы́ же, ве́дуще сла́ву Бо́жию в тебе́ на́м я́вльшуюся, да зове́м ти́ с ра́достию ве́лией:

Ра́дуйся, Це́ркви Правосла́вныя но́вая похвало́; ра́дуйся, Ца́рствия Бо́жия небожи́телю.

Ра́дуйся, да́ром прозре́ния одаре́нный; ра́дуйся, да́ром исцеле́ния обогаще́нный.

Ра́дуйся, да́льняя а́ки бли́жняя предви́девый; ра́дуйся, во́лю Бо́жию лю́дям веща́вый.

Ра́дуйся, служи́телем Це́ркви предрече́нный; ра́дуйся, Богоро́дицею просла́вленный.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 2.

Ви́де оте́ц тво́й пресви́тер зна́мение Бо́жие в рождестве́ твое́м, креща́я тя́ Иоа́нном нарече́ в че́сть апо́стола любве́, Го́споду же возгласи́ хвале́бную пе́снь со А́нгелы: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Бы́сть о́трочество твое́ в хра́ме Покро́ва Богоро́дицы прохожда́емо, Ея́ же те́плым засту́пничеством и води́тельством охраня́емо, а́ки птене́ц Бо́гу в же́ртву непоро́чну принесе́нный, та́ко и ты́, Го́сподом возлю́бленный, измла́да служи́ти Ему́ избра́нне, похва́льную пе́снь прино́сим и мы́ тебе́ такову́ю:

Ра́дуйся, Бо́гом измла́да избра́нне; Ра́дуйся, ста́рцу роди́телю послу́шен бы́вый.

Ра́дуйся, моли́твы ма́тери твоея́ пло́д до́брый яви́вый; Ра́дуйся, житие́ богоуго́дное роди́телей твои́х возлюби́вый.

Ра́дуйся, пло́д моли́твы и́х, а́ки цве́т расцве́тший; Ра́дуйся, наде́ждо и́х и весе́лие.

Ра́дуйся, труды́ ста́рческие и́м облегчи́вый; Ра́дуйся, ста́рость и́х упоко́ивый.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 3.

Избра́ тя́ Госпо́дь на служе́ние сла́вное, ви́дя души́ твоея́ чистоту́, поста́ви тя́ па́стырем Це́ркви Бо́жией и ста́до слове́сных ове́ц тебе́ вручи́, да пасе́ши его́ со усе́рдием, поя́ Го́споду пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Боже́ственная Благода́ть, немощна́я врачу́ющая и оскудева́ющая восполня́ющая, воспо́лнися в тебе́, сосу́де избра́нный Ду́ха Свята́го, пра́ведне о́тче на́ш Иоа́нне. Поста́ви тя́ свети́льника верху́ горы́ высо́кия, мы́ же, ви́дяще ди́вные дела́ Бо́жия, во умиле́нии зове́м ти́ та́ко:

Ра́дуйся, пресви́тере Бо́гом избра́нне; Ра́дуйся, свети́льниче, во тьме́ ве́ка возсия́вший.

Ра́дуйся, ста́до Христо́во от волко́в хи́щных упа́сший; Ра́дуйся, ча́да духо́вныя ко Христу́ приведы́й.

Ра́дуйся, па́стырю неле́ностный; Ра́дуйся, пра́ведному Иоа́нну Кроншта́дтскому подража́вый.

Ра́дуйся, ду́ха зло́бы от ста́да Христо́ва отгна́вый; Ра́дуйся, заблу́ждшия о́вцы взыска́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 4.

Ди́вный моли́твенник яви́лся еси́, о́тче пра́ведне Иоа́нне: не то́кмо во дни́, но и в но́щи предава́лся еси́ Го́сподеви в моли́тве, воспева́я со а́нгелы Ему́ хвале́бную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Ви́дяще тя́ щедрода́теля ве́лия, си́рыя и вдови́цы притека́ху к тебе́, о́тче, ты́ же одари́л еси́ и́х дара́ми коему́ждо на потре́бу, сме́рти гла́дныя и́х избавля́я, те́мже и мы́ мо́лим тя́: изба́ви и на́с от гла́да и нестрое́ния в бытии́ земне́м се́м: мы́ же благода́рно тебе́ воспое́м:

Ра́дуйся, к земны́м бла́гам пристра́стия не име́вый; Ра́дуйся, вдови́цу со ча́ды ея́ от гла́дныя сме́рти препита́вый.

Ра́дуйся, ни́щих одари́вый; Ра́дуйся, си́рых защити́вый.

Ра́дуйся, стра́нников прия́вый; Ра́дуйся, наги́х оде́явый.

Ра́дуйся, а́лчущих и жа́ждущих уте́шивый; Ра́дуйся, я́ко в темни́цех и больни́цех отве́рженных посети́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 5.

Богото́чный исто́чник яви́лся еси́, о́тче Иоа́нне, си́лою моли́твы твоея́ бе́сы отгоня́я, боля́щия исцеля́я, от греха́ на пу́ть пра́вый заблу́ждшия наставля́я, не оста́ви и на́с си́рых и убо́гих, но твои́ми моли́твами спаса́еми, и мы́ воспои́м хвале́бную пе́снь в Тро́ице сла́вимому Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дяще по́двиги Твоя́ земна́я, пресви́тере сла́вне Иоа́нне, Христо́с да́ром исцеле́ний тя́ одари́, да и мы́, ве́дуще в тебе́ сосу́д си́лы Бо́жией, преиспо́лненный вся́кия цельбы́ и благосты́ни, зове́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, исто́чниче исцеле́ний; Ра́дуйся, сосу́де Бо́гом избра́нный.

Ра́дуйся, враче́м безме́здным уподо́бивыйся; Ра́дуйся, боле́зни неисце́льныя исцели́вый.

Ра́дуйся, врача́ми оста́вленных не оста́вивый; Ра́дуйся, те́лу моему́ здра́вие дарова́вый.

Ра́дуйся, проще́ние грехо́в мои́х у Го́спода испроси́вый; Ра́дуйся, ду́шу мою́ от сна́ ле́ности воздви́гнувый.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 6.

Хотя́ уподо́битися стра́нником ми́ра сего́ в Ла́вру Ки́евскую после́довал еси́, та́мо благослове́ние от ста́рцев ея́ прия́л еси́, да житие́м свои́м преподо́бным подража́я, воспева́еши со пече́рскими святы́ми: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Но́ваго не́ба и но́выя земли́ в обетова́нии Христо́ве ожида́л еси́, да и на́с подража́ти тебе́ научи́л еси́: на вся́к де́нь Го́споду угожда́ти, в моли́тве неле́ностно пребыва́ти, в посте́ не разслабля́тися, в труде́ пло́ть умерщвля́ти и тебе́ воспева́ти:

Ра́дуйся, моли́твою не́бо и зе́млю соедини́вый; Ра́дуйся, в виде́нии ру́це ко Го́споду простира́вый.

Ра́дуйся, прише́ствие Богоро́дицы в хра́ме предви́девый; Ра́дуйся, хра́м в че́сть Покро́ва Ея́ сооруди́ти благослови́вый.

Ра́дуйся, ме́сто строи́тельства его́ указа́вый; Ра́дуйся, со пресви́теры его́ освяти́вый.

Ра́дуйся, в не́м же ме́сто сла́вно себе́ угото́вавый; Ра́дуйся, я́ко и ны́не телесе́м нетле́нным в не́м почива́еши.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 7.

Провозве́стник гряду́щаго испыта́ния яви́лся еси́, земли́ Росси́йстей слеза́ми и кро́вию омы́тися возвеща́л еси́, сле́зы те́плые пред Лице́м Бо́жиим пролива́л еси́, да премени́т Госпо́дь гне́в Сво́й на ми́лость над на́ми, воспева́я Ему́ ве́чную пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Егда́ прии́де ско́рбь на зе́млю на́шу, изба́ви тя́ Госпо́дь сего́ стра́шнаго виде́ния, призва́ тя́ в ра́йския оби́тели, ты́ же завеща́л еси́ на́м я́ко к живо́му к тебе́ приходи́ти и мольбы́ своя́ излива́ти пред тобо́ю. Мы́ же, исполня́я за́поведь твою́, во умиле́нии се́рдца зове́м ти́ та́ко:

Ра́дуйся, я́ко нетле́нием Госпо́дь тя́ просла́ви; Ра́дуйся, я́ко душе́ю пред Творцо́м предстои́ши.

Ра́дуйся, я́ко телесе́м с на́ми пребыва́еши; Ра́дуйся, я́ко ско́рбем и печа́лем на́шим вне́млеши.

Ра́дуйся, я́ко отра́ду боже́ственную на́м подае́ши; Ра́дуйся, я́ко и воздыха́ние на́ше слы́шиши.

Ра́дуйся, я́ко ра́дованию на́шему сора́дуешися; Ра́дуйся, я́ко ча́д свои́х не оставля́еши.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 8.

Ди́вно просла́ви Госпо́дь телесе́ твое́, пра́ведне о́тче на́ш Иоа́нне. Гро́б тво́й тле́нию земли́ не предаде́ся и телесе́ твое́, я́ко адама́нт драгоце́нный, в не́м сохрани́ся. Мно́гая ле́та па́мять твоя́ забве́на бы́сть, но Христо́с тя́ я́ко свети́льник на све́щницу поста́ви, да мра́к ми́ра сего́ озари́ши. Мы́ же Го́спода просла́вим пе́снию: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Вся́к во́зраст ста́р и мла́д просла́ви тя́, о́тче Иоа́нне, егда́ обре́теся нетле́нное телесе́ твое́ и мно́гая зна́мения и чудеса́ соверша́шася, боля́щии исцеля́шеся, слепы́е прозрева́ша, хро́мии хожда́ше. Мы́ же, ви́дяще в тебе́ исто́чник исцеле́ний, со слеза́ми воспева́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, пресви́терами сла́вно обрете́нный; Ра́дуйся, наро́дом правосла́вным почита́емый.

Ра́дуйся, слепы́м прозре́ние подаю́щий; Ра́дуйся, хромы́х исцели́вый.

Ра́дуйся, рассла́бленных жи́лами укрепи́вый; Ра́дуйся, то́ки кро́ве останови́вый.

Ра́дуйся, отча́янных во врачева́нии не оста́вивый; Ра́дуйся, в ско́рбех ду́шу мою́ уте́шивый.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 9.

Все́х приходя́щих ко гро́бу твоему́ не оставля́еши, коему́ждо на по́льзу души́ подае́ши и Го́спода умоля́еши: да прише́дшии к тебе́ в ско́рбех и печа́лех истоще́нни не оты́дут, но исто́чник утеше́ния в тебе́ обрету́т, Спа́су ду́ш на́ших воззову́т: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и богохва́льнии не возмо́гут досто́йно восхвали́ти пучи́ну чуде́с, чрез тя́ Бо́гом явле́нную. В виде́ниях со́ниих явля́ешися и ве́ру слабове́рных укрепля́еши, да с ра́достию и наде́ждою ко гро́бу твоему́ притека́ют и се́рдцем чи́стым тебе́ зову́т:

Ра́дуйся, я́ко ве́ра правосла́вная тобо́ю укрепи́ся; Ра́дуйся, я́ко любо́вь тобо́ю умно́жися.

Ра́дуйся, я́ко наде́жда на́ша оправда́ся; Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния.

Ра́дуйся, кимва́ле восклица́ния; Ра́дуйся, гу́сли сладкозву́чные.

Ра́дуйся, ковче́же позлаще́нный; Ра́дуйся, ка́меню драгоце́нный.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 10.

Све́т чуде́с но́вых излия́ Госпо́дь Вседержи́тель, егда́ бы́сть обре́тение нетле́ннаго телесе́ твоего́. Ди́вный о́гнь от ико́ны Цари́цы Небе́сныя на гро́б тво́й изы́де, мы́ же, ви́девше сла́вная чудеса́ сия́, ве́рою окре́пшею Отца́ Небе́снаго просла́виша: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Светопода́тель Госпо́дь, жела́я спасе́ния вся́кой пло́ти челове́ческой, проро́ки и апо́столы на про́поведь посыла́я, му́ченики и святи́тели венце́м нетле́нным венча́я. Та́ко и тя́, о́тче на́ш Иоа́нне, с преподо́бными в ли́ке пра́ведных просла́ви, а на́с научи́ тебе́ воспева́ти:

Ра́дуйся, до́брая ве́твь виногра́да Христо́ва; Ра́дуйся, лозо́ многоплодови́тая.

Ра́дуйся, ве́рныя ко Христу́ приведы́й; Ра́дуйся, заблу́ждшия не отри́нувый.

Ра́дуйся, мно́г пло́д духо́вный о Христе́ сотвори́вый; Ра́дуйся, пу́ть спасе́ния на́м указа́вый.

Ра́дуйся, я́ко же и са́м ко Христу́ путе́м те́сным сле́довавый; Ра́дуйся, я́ко и на́с на стезю́ пра́вды наста́вивый.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 11.

Пе́ние хвале́бное прино́сят ти́, о́тче пра́ведне Иоа́нне, обре́тшии спасе́ние твои́ми моли́твами от бе́д и скорбе́й и вся́ких напа́стей, да ку́пно с тобо́ю ра́достно пою́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рным све́том бы́сть житие́ твое́, о́тче пра́ведне Иоа́нне. Да и на́м гре́шным пу́ть ко спасе́нию указу́я, зарю́ о́бщаго воскресе́ния предвозвеща́я, малове́рныя уверя́я, ве́рныя подкрепля́я, те́мже ку́пно да зове́м ти́:

Ра́дуйся, па́стырю на́ш вселюби́мый; Ра́дуйся, защи́тниче на́ш от враго́в спасе́ния непреобори́мый.

Ра́дуйся, ко́зни диа́вольския моли́твою победи́вый; Ра́дуйся, Христа́ житие́м твои́м просла́вивый.

Ра́дуйся, Богоро́дицы избра́нниче нело́жный; Ра́дуйся, сослуже́ния А́нгельскаго удосто́ивыйся.

Ра́дуйся, в со́ниях на моли́тву к хода́тайству твоему́ призва́вый; Ра́дуйся, я́ко и мене́ гре́шнаго Благода́ти Бо́жия не лиши́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 12.

Благода́ть свы́ше ниспосли́ все́м на́м, притека́ющим с любо́вию к ра́це моще́й твои́х, и испроси́ у Го́спода проще́ние согреше́ний на́ших, боля́щим же и стра́ждущим исцеле́ние да́руй, да благода́рственно вси́ вопие́м ди́вному во святы́х Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Житие́ твое́ сла́вно Госпо́дь просла́ви, челове́ка небе́снаго и а́нгела земна́го на́м показа́вый. Мы́ же, ве́дуще мно́гая зна́мения у гро́ба твоего́ происходя́ща, мо́лим тя́, о́тче на́ш Иоа́нне, да твои́ми моли́твами укрепи́тся в на́с ве́ра правосла́вная, в не́й же на́ше спасе́ние, и тебе́ мы́ пое́м восхвале́ние:

Ра́дуйся, фимиа́м кади́льный Бо́гу прине́сший; Ра́дуйся, во иере́ех ему́ послужи́вый.

Ра́дуйся, тайнозри́телю Бо́жия благода́ти; Ра́дуйся, покрови́телю сиро́т и вдо́в.

Ра́дуйся, ересе́й искорени́телю; Ра́дуйся, пра́выя ве́ры насади́телю.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Госпо́дь просла́вися; Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Ве́ра Правосла́вная утверди́ся.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 13.

О преблаги́й уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный о́тче на́ш Иоа́нне, приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше а́ще недосто́йне тебе́ приноси́мое, но с любо́вию сыно́внею припа́дающе вопие́м ти́: изба́ви на́с от неду́га душе́внаго и боле́зни теле́сныя, да и мы́ в покая́нии пло́д до́бр Го́сподеви принесе́м и с тобо́ю в Ца́рствии Небе́снем Ему́ воззове́м: Аллилу́иа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1-й и Кондак 1.

И́кос 1.

А́нгельстии си́лы на небесе́ возра́довашася, а́ки предрече́нно еще́ во чре́ве ма́тери бы́ти тебе́ служи́телем Це́ркви Бо́жией, о́тче пра́ведне Иоа́нне. Те́мже просла́ви тя́ Госпо́дь в житии́ твое́м сла́вне, да́ром прозре́ния обогати́ тя́, исто́чник исцеле́ний соде́ла мо́щи твоя́ нетле́нная. Мы́ же, ве́дуще сла́ву Бо́жию в тебе́ на́м я́вльшуюся, да зове́м ти́ с ра́достию ве́лией:

Ра́дуйся, Це́ркви Правосла́вныя но́вая похвало́; ра́дуйся, Ца́рствия Бо́жия небожи́телю.

Ра́дуйся, да́ром прозре́ния одаре́нный; ра́дуйся, да́ром исцеле́ния обогаще́нный.

Ра́дуйся, да́льняя а́ки бли́жняя предви́девый; ра́дуйся, во́лю Бо́жию лю́дям веща́вый.

Ра́дуйся, служи́телем Це́ркви предрече́нный; ра́дуйся, Богоро́дицею просла́вленный.

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Конда́к 1.

Избра́нный уго́дниче Христо́в, свя́те пра́ведне Иоа́нне, от чре́ва ма́тери на служе́ние Бо́гу избра́нне и юро́дивым ста́рцем служи́телем Це́ркви Госпо́дней предрече́нне, житие́м твои́м пра́ведником Бо́жиим уподо́бивыйся, те́мже и Госпо́дь обогати́ тя́ да́ром прозре́ния и исцеле́ния. Мы́ же, ча́да Це́ркви Правосла́вныя, с любо́вию да зове́м ти́:

Ра́дуйся, Иоа́нне пресви́тере, чудотво́рче и цели́телю.

Моли́тва

О пресла́вный уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный о́тче на́ш Иоа́нне! Ны́не припа́дая к ра́це с цельбоно́сными моща́ми твои́ми, из глубины́ души́ тебе́ зове́м, о свя́тче Бо́жий, не отри́ни на́с, си́рых и убо́гих, во гресе́х рожде́нных и пло́д досто́йный покая́ния не прине́сших. Тебе́, я́ко име́ющему дерзнове́ние пред Го́сподем, со слеза́ми взыва́ем: исцели́ боле́зни на́ша теле́сныя, укрепи́ ду́ши на́ша малове́рныя. Умоли́ Го́спода дарова́ти на́м ра́дость покая́ния и жития́ на́шего исправле́ние. Испроси́ у Бо́га земли́ на́шей плодоро́дие, дожди́ ми́рны и возду́хи благорастворе́нны. Це́рковь на́шу твои́ми моли́твами незы́блемо огради́ от ересе́й и раско́лов. Оби́тель сию́ и хра́м се́й до сконча́ния ве́ка сохрани́, и по кончи́не жития́ на́шего во оби́тели Отца́ Небе́снаго на́с водвори́, да и мы́ та́мо ку́пно с тобо́ю и все́ми святы́ми просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бо́га Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го.

Ами́нь.

Краткое житие праведного Иоанна Кормянского

Свя­той Иоанн Гаш­ке­вич ро­дил­ся в 1837 го­ду в бе­ло­рус­ской де­ревне Шер­стин. Ко­гда мать но­си­ла его во чре­ве, один бла­жен­ный пред­ска­зал, что под серд­цем у нее из­бран­ный со­суд сла­вы Бо­жи­ей. С са­мо­го дет­ства Иоанн при­слу­жи­вал в ал­та­ре сво­е­му от­цу – сель­ско­му свя­щен­ни­ку, про­во­дил дол­гие ча­сы в го­ря­чей мо­лит­ве. В 18 лет он по­сту­пил в Мо­гилев­скую ду­хов­ную се­ми­на­рию, а по ее окон­ча­нии был на­прав­лен за­ко­но­учи­те­лем в цер­ков­но­при­ход­скую шко­лу. Же­нив­шись, свя­той Иоанн при­нял свя­щен­ный сан (1862) и стал слу­жить в род­ной де­ревне.

В 1876 го­ду по соб­ствен­ной прось­бе он был пе­ре­ве­ден в се­ле­ние Ого­род­ня Го­мель­ско­го уез­да. Все си­лы он це­ли­ком от­да­вал слу­же­нию Церк­ви и при­хо­жа­нам, не имел ни­ка­кой соб­ствен­но­сти.

По­сле рож­де­ния млад­ше­го сы­на, ко­гда Иоан­ну ис­пол­ни­лось 48 лет, он осу­ще­ствил свою меч­ту: по­се­тил Ки­е­во-Пе­чер­скую лав­ру. Там свя­той по­лу­чил бла­го­сло­ве­ние от стар­цев на мо­на­ше­ский об­раз жиз­ни и уже до смер­ти не вку­шал мяс­ной пи­щи, пре­да­вал­ся стро­го­му по­сту в сре­ду и пят­ни­цу, лишь по­сле ве­чер­не­го бо­го­слу­же­ния вку­шая просфо­ру и немно­го во­ды; во вре­мя дол­гих ноч­ных бде­ний он неустан­но чи­тал Иису­со­ву мо­лит­ву. Свя­той Иоанн лю­бил по­вто­рять сло­ва: «Ве­ра без дел мерт­ва» (Иак.2:20), – и сам по­да­вал при­мер люб­ви к ближ­не­му, по-оте­че­ски за­бо­тясь о вдо­вах и си­ро­тах.

Од­на­жды он от­дал бед­ной вдо­ве и ее пя­те­рым де­тям ко­ро­ву, от ко­то­рой кор­ми­лась его соб­ствен­ная се­мья. Ко­гда к нему при­во­ди­ли бес­но­ва­тых, те тут же па­да­ли ниц, как толь­ко свя­той Иоанн тво­рил над ни­ми крест­ное зна­ме­ние. Он без уста­ли при­зы­вал лю­дей к по­ка­я­нию, про­ро­че­ски пред­чув­ствуя, что бли­зит­ся мер­зость за­пу­сте­ния и вско­ре по­то­ки кро­ви оро­сят Рус­скую зем­лю. Пред­ска­зав день сво­ей кон­чи­ны, он мир­но ото­шел ко Гос­по­ду осе­нью 1917 го­да.

В 1950 го­ду ком­му­ни­сты со­жгли цер­ковь, в ко­то­рой он слу­жил, а на ее ме­сте устро­и­ли тан­це­валь­ную пло­щад­ку. Ко­гда уни­что­жа­ли фун­да­мент церк­ви, в нем об­на­ру­жи­ли гроб свя­то­го от­ца. Об­ре­те­ние его мо­щей и пе­ре­не­се­ние их в храм се­ле­ния Кор­ма со­сто­я­лись лишь 27 ав­гу­ста (9 сен­тяб­ря) 1997 го­да, по слу­чаю при­ез­да Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го Алек­сия II. То­гда бы­ло об­на­ру­же­но, что мо­щи свя­то­го угод­ни­ка нетлен­ны. С тех пор воз­ле них про­ис­хо­дит мно­же­ство чу­дес­ных ис­це­ле­ний.

Иеро­мо­нах Ма­ка­рий Си­мо­но­петр­ский. Си­нак­сарь: Жи­тия свя­тых Пра­во­слав­ной Церк­ви: В 6 т. /
Адап­тир. пер. с франц. – М.: Изд-во Сре­тен­ско­го мо­на­сты­ря, 2011

Полное житие праведного Иоанна Кормянского

Ро­дил­ся пра­вед­ный Иоанн в се­мье свя­щен­ни­ка Свя­то-По­кров­ской церк­ви д. Стре­шин Ро­га­чев­ско­го уез­да Мо­гилев­ской гу­бер­нии, то­же Иоан­на, Гаш­ке­ви­ча в ночь на 7 ок­тяб­ря (ст. ст.) 1837 го­да. Был кре­щен с име­нем Иоанн – «бла­го­дать Бо­жия» - в честь апо­сто­ла люб­ви Иоан­на Бо­го­сло­ва. Его бу­ду­щее слу­же­ние бы­ло пред­опре­де­ле­но Гос­по­дом и от­кры­то ро­ди­те­лям еще до его рож­де­ния. Од­на­жды, ко­гда мать бу­ду­ще­го пра­вед­ни­ка, как обыч­но, мо­ли­лась в хра­ме на служ­бе, к ней по­до­шел юро­ди­вый, низ­ко по­кло­нил­ся и про­из­нес про­ро­че­ские сло­ва: «Хо­тел бы я у него (ре­бен­ка) взять бла­го­сло­ве­ние, но не до­жи­ву».

С это­го дня ро­ди­те­ли зна­ли, что у них ро­дит­ся вто­рой сын и то­же станет свя­щен­ни­ком. (Их пер­ве­нец Ни­ко­лай так­же по­вто­рил судь­бу от­ца, окон­чил Мо­гилев­скую се­ми­на­рию и слу­жил свя­щен­ни­ком в го­ро­де Вет­ка). С ран­них лет (уже в 4 го­да) Иоанн вме­сте с бра­том по­мо­гал от­цу в хра­ме. По­слу­ша­ние, труд и мо­лит­ва, а так­же пре­да­ние се­бя в во­лю Бо­жию и под По­кров Ца­ри­цы Небес­ной с от­ро­че­ства ста­ли глав­ны­ми чер­та­ми от­ца Иоан­на.

По окон­ча­нии цер­ков­но­при­ход­ской шко­лы он успеш­но учит­ся в ду­хов­ном учи­ли­ще, а за­тем по­сту­па­ет в Мо­гилев­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию. В 1859 го­ду, по окон­ча­нии се­ми­на­рии, по Про­мыс­лу Бо­жию его на­прав­ля­ют за­ко­но­учи­те­лем в цер­ков­но­при­ход­скую шко­лу д. Ого­род­ня, где он зна­ко­мит­ся с де­ви­цей Ма­ри­ей, до­че­рью по­кой­но­го иерея Ни­коль­ской церк­ви Филип­па Тру­се­ви­ча. В 1862 го­ду по­сле празд­ни­ка Кре­ще­ния Гос­под­ня они вен­ча­ют­ся, а вско­ре, 24 фев­ра­ля, Прео­свя­щен­ней­ший Ев­се­вий (Ор­лин­ский), ар­хи­епи­скоп Мо­гилев­ский и Мсти­слав­ский ру­ко­по­ла­га­ет Иоан­на Гаш­ке­ви­ча во иереи и на­прав­ля­ет слу­жить в цер­ковь Рож­де­ства Бо­го­ро­ди­цы в д. Шер­стин Ро­га­чев­ско­го уез­да. Мо­ло­дой 25-лет­ний иерей Иоанн с ма­туш­кой Ма­ри­ей при­е­ха­ли на но­вое ме­сто в ка­нун Ве­ли­ко­го по­ста, и это сим­во­ли­че­ски от­ра­зи­ло их даль­ней­шую жизнь в мо­лит­вах и тру­дах, по­ка­я­нии и по­сте. За 14 лет в д. Шер­стин в се­мье Гаш­ке­ви­чей ро­ди­лось чет­ве­ро де­тей: трое сы­но­вей – Ми­ха­ил, Иг­на­тий, Си­ме­он (Ми­ха­ил и Си­ме­он ста­ли свя­щен­ни­ка­ми, Иг­на­тий – пса­лом­щи­ком) и дочь Та­тья­на (впо­след­ствии – учи­тель­ни­ца цер­ков­но­при­ход­ской шко­лы).

В кон­це 1876 го­да, по слу­чаю осво­бож­де­ния свя­щен­ни­че­ско­го ме­ста в д. Ого­род­ня Го­мель­ско­го уез­да, 39-лет­ний иерей Иоанн по­да­ет про­ше­ние о пе­ре­во­де в Ни­коль­скую цер­ковь. Про­ше­ние бы­ло удо­вле­тво­ре­но, и се­мья воз­вра­ти­лась в Ого­род­ню, те­перь уже на­со­всем. Храм, по­свя­щен­ный пе­ре­не­се­нию мо­щей свя­ти­те­ля Ни­ко­лая, ста­но­вит­ся ме­стом уси­лен­но­го мо­лит­вен­но­го по­дви­га от­ца Иоан­на. На этом ме­сте слу­же­ния в пол­ной ме­ре Гос­подь рас­крыл ду­хов­ные спо­соб­но­сти Сво­е­го из­бран­ни­ка.

На но­вом при­хо­де ба­тюш­ка при­ло­жил мно­го тру­дов по бла­го­устрой­ству хра­ма и при­над­ле­жа­щих ему по­стро­ек. Недви­жи­мой соб­ствен­но­сти он ни­ко­гда не имел до кон­ца сво­их дней, а про­жи­вал в цер­ков­ном до­ми­ке ря­дом с цер­ко­вью. Же­на Ма­рия в Ого­родне ро­ди­ла ему еще тро­их де­тей: дочь Ан­ну и сы­но­вей Пла­то­на и Иоан­на (то­же ста­ли свя­щен­ни­ка­ми). По­сле рож­де­ния млад­ше­го сы­на Иоан­на (в 48 лет) отец Иоанн-стар­ший ис­пол­нил свою меч­ту: по­се­тил Ки­е­во-Пе­чер­скую Лав­ру и по­лу­чил бла­го­сло­ве­ние от стар­цев на мо­на­ше­ский об­раз жиз­ни, и уже до смер­ти не вку­шал мяс­ной пи­щи, пре­да­вал­ся стро­го­му по­сту в сре­ду и пят­ни­цу, лишь по­сле ве­чер­не­го Бо­го­слу­же­ния вку­шая просфо­ру и немно­го во­ды. Ум свой ба­тюш­ка все­гда за­ни­мал Иису­со­вой мо­лит­вой, на­учая это­му сво­их сы­но­вей и ду­хов­ных чад. На Бо­го­слу­же­ние к нему при­хо­ди­ли лю­ди из раз­ных де­ре­вень, чтобы на­сла­дить­ся в хра­ме яв­ной бла­го­да­тью, ко­то­рая при­сут­ство­ва­ла там вме­сте с доб­рым пас­ты­рем.

Про­по­ве­дуя сло­во Бо­жие, отец Иоанн при­зы­вал всех к по­ка­я­нию: «Ско­ро Гос­подь изо­льет на нас ча­шу гне­ва Сво­е­го, ес­ли мы не по­ка­ем­ся, как ни­не­ви­тя­ны. Гря­ду­щее по­ко­ле­ние узрит в хра­мах мер­зость за­пу­сте­ния». Од­на­жды он ска­зал, что за кровь по­ма­зан­ни­ка Бо­жия Рос­сия про­льет мно­го кро­ви, и это пред­ска­за­ние его сбы­лось.

Мно­гим ба­тюш­ка по­мо­гал и сло­ва­ми со­ве­та, и мо­лит­ва­ми, и де­ла­ми, ча­сто по­вто­ряя сло­ва апо­сто­ла Иа­ко­ва: «Ве­ра без дел мерт­ва». За­по­ведь о люб­ви к Бо­гу и ближ­не­му отец Иоанн ис­пол­нил всей сво­ей жиз­нью. Это от­ме­ча­ли и при­хо­жане хра­ма, в ко­то­ром он на­сто­я­тель­ство­вал на про­тя­же­нии 36 лет, и ду­хов­ное на­чаль­ство. За го­ды сво­е­го слу­же­ния отец Иоанн ис­пол­нял от­вет­ствен­ные по­слу­ша­ния: три го­да под­ряд был ду­хов­ным сле­до­ва­те­лем в Бла­го­чи­нии, 12 лет – чле­ном Бла­го­чин­ни­че­ско­го со­ве­та; в 70 лет был воз­ве­ден в сан про­то­и­е­рея. Был на­граж­ден на­бед­рен­ни­ком, ску­фьей, ка­ми­лав­кой, зо­ло­тым на­перс­ным кре­стом, в 1906 го­ду – ор­де­ном Свя­той Ан­ны ІІІ сте­пе­ни, в 1912 го­ду – ор­де­ном свя­то­го рав­ноап­о­столь­но­го кня­зя Вла­ди­ми­ра IV сте­пе­ни. В том же го­ду отец Иоанн вы­хо­дит за штат по воз­рас­ту (75 лет) и со­сто­я­нию здо­ро­вья, усту­пив ме­сто свя­щен­но­слу­же­ния сво­е­му млад­ше­му сы­ну Иоан­ну.

Зем­ная жизнь свя­то­го пра­вед­но­го Иоан­на Гаш­ке­ви­ча, по­движ­ни­ка бла­го­че­стия на­шей зем­ли, окон­чи­лась осе­нью 1917 го­да. Ба­тюш­ка не до­жил до ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции, но пред­ска­зал ее. Еще он пред­ска­зал бу­ду­щее лю­дей, об­ра­щав­ших­ся к нему за со­ве­том, сво­их де­тей, судь­бу Свя­то-Ни­коль­ско­го при­хо­да. Так, он го­во­рил: «Умру – сол­ныш­ко све­тить бу­дет, день яс­ный. Век не ез­дил на ма­шине, а по смер­ти по­ка­та­ют. Бу­дут пры­гать на мне, да гроб креп­кий бу­дет». И, дей­стви­тель­но, в час кон­чи­ны ба­тюш­ки был яс­ный по­го­жий день. Сы­но­вья-свя­щен­ни­ки Си­ме­он, Иоанн, Ми­ха­ил и Пла­тон омы­ли до­ма те­ло стар­ца и пе­ре­нес­ли его в храм. Три дня про­ща­лись лю­ди со сво­им пас­ты­рем. Свя­то-Ни­коль­ская цер­ковь не за­кры­ва­лась ни днем, ни но­чью. Свя­щен­но­слу­жи­те­ли из ближ­них де­ре­вень при­бы­ли на по­гре­бе­ние со­бра­та во Хри­сте. Бы­ли со­вер­ше­ны две Ли­тур­гии, по­сле них – па­ни­хи­ды. На тре­тий день, при сте­че­нии ду­хо­вен­ства окру­ги и мно­же­ства на­ро­да, был со­вер­шен чин по­гре­бе­ния. Гроб с те­лом по­чив­ше­го ба­тюш­ки Иоан­на под звон ко­ло­ко­лов и пе­ние «По­мощ­ник и по­кро­ви­тель» об­нес­ли во­круг хра­ма и опу­сти­ли в мо­ги­лу, с пра­вой сто­ро­ны от ал­та­ря. Так про­то­и­е­рей Иоанн Гаш­ке­вич, до­стой­но за­вер­шив свой зем­ной путь, пе­ре­шел в Цар­ство Небес­ное.

В июле 1991 го­да его нетлен­ные мо­щи бы­ли об­ре­те­ны и пе­ре­не­се­ны в де­рев­ню Кор­ма и по­ло­же­ны в ка­мен­ном скле­пе за ал­тар­ной ап­си­дой По­кров­ской церк­ви. На этом ме­сте ста­ли со­вер­шать­ся мно­го­чис­лен­ные чу­де­са и ис­це­ле­ния.

9 сен­тяб­ря 1997 го­да мо­щи бы­ли из­вле­че­ны из-под спу­да и по­став­ле­ны в По­кров­ском хра­ме де­рев­ни Кор­ма. Став ме­стом па­лом­ни­че­ства, По­кров­ский при­ход в 2000 го­ду был пре­об­ра­зо­ван в Иоан­но-Кор­мян­ский жен­ский мо­на­стырь.

31 мая 1998 го­да про­то­и­е­рей Иоанн Кор­мян­ский (Гаш­ке­вич) был ка­но­ни­зи­ро­ван в ли­ке мест­но­чти­мых свя­тых Бе­ло­рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви.

30 но­яб­ря 2017 го­да Ар­хи­ерей­ский Со­бор Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви при­нял ре­ше­ние об об­ще­цер­ков­ном про­слав­ле­нии от­ца Иоан­на Кор­мян­ско­го.

Неко­то­рые слу­чаи чу­дес­ной по­мо­щи от­ца Иоан­на, за­пи­сан­ные в Кор­мян­ском мо­на­сты­ре ма­туш­кой Со­фией (в на­ча­ле мар­та 2006 го­да)

1. Лет пять на­зад при­ез­жа­ла в Кор­му ра­ба Бо­жия Лю­бовь из Ви­теб­ской об­ла­сти. У нее был за­пу­щен­ный рак гру­ди. Она очень позд­но об­ра­ти­лась к вра­чам, и, по их сло­вам, опу­холь ле­че­нию не под­да­ва­лась. Лю­бовь мо­ли­лась у мо­щей пра­вед­но­го ба­тюш­ки Иоан­на, при­об­ре­ла его икон­ку, освя­щен­ное мас­ло и ру­ка­вич­ку. При­е­хав до­мой, каж­дый день она ста­ла чи­тать тро­парь ба­тюш­ке Иоан­ну, сма­зы­вать боль­ное ме­сто мас­ли­цем от мо­щей и при­кла­ды­вать ру­ка­вич­ку. Через неде­лю на вра­чеб­ном осмот­ре об­на­ру­жи­лось, что опу­холь про­шла.

2. Крест­ная дочь Лю­бо­ви, уче­ни­ца де­вя­то­го клас­са, жи­ла в ин­тер­на­те и дру­жи­ла с юно­шей Ва­ди­мом, с ко­то­рым вме­сте учи­лась. Од­на­жды у Ва­ди­ма на ли­це и ру­ках по­яви­лась эк­зе­ма, при­чем кор­ка об­ра­зо­ва­лась та­кая, что вра­чи ни­чем не мог­ли ему по­мочь. Од­но­класс­ни­ки сме­я­лись и го­во­ри­ли ему: «Ес­ли ты вы­здо­ро­ве­ешь – мы по­ве­рим, что Бог есть». Узнав об этом, Лю­бовь пе­ре­да­ла Ва­ди­му мас­ло и ру­ка­вич­ку от мо­щей пра­вед­но­го Иоан­на Кор­мян­ско­го. Юно­ша стал мо­лить­ся ба­тюш­ке Иоан­ну, каж­дый день чи­тал ему тро­парь и кондак, сма­зы­вал освя­щен­ным мас­лом ли­цо и ру­ки, при­кла­ды­вал ру­ка­вич­ку. Через несколь­ко недель му­чив­шая его эк­зе­ма про­шла. 31 мая, в день ка­но­ни­за­ции от­ца Иоан­на Кор­мян­ско­го, Ва­дим при­нял Свя­тое Кре­ще­ние.

3. Из Го­ме­ля при­ез­жа­ла се­мья с дву­мя доч­ка­ми. У од­ной из них, че­ты­рех­лет­ней Ви­ки, бы­ла боль­ная пе­чень, и де­воч­ка ча­сто ле­жа­ла в боль­ни­цах. У мо­щей ба­тюш­ки Иоан­на ма­ма ска­за­ла ей: «До­чень­ка, ты по­про­си от­ца Иоан­на, чтобы он дал те­бе здо­ро­вья». И Ви­ка по-дет­ски по­про­си­ла: «Ба­тюш­ка Иоанн, ты ме­ня ис­це­лишь, лад­но? Хо­ро­шо, ба­тюш­ка Иоанн?» И по ве­ре ее Гос­подь по­слал ей ис­це­ле­ние.

4. Од­на­жды в Кор­му при­е­хал с се­мьей свя­щен­ник од­но­го из сель­ских при­хо­дов, отец Сер­гий. Его сын Илю­ша, лет пя­ти, был бо­лен эпи­леп­си­ей, не мог ни го­во­рить, ни хо­дить, и в храм ба­тюш­ка за­нес его на ру­ках. Они про­бы­ли в Кор­ме три неде­ли, слез­но мо­ли­лись у мо­щей, каж­дый день при­ча­ща­ли сы­на. И ре­бе­нок по­сте­пен­но на­чал хо­дить, го­во­рить – сна­ча­ла «ма­ма», а по­том и дру­гие сло­ва. Илью­ша ока­зал­ся жи­вым, по­движ­ным и смыш­ле­ным маль­чи­ком. За несколь­ко при­ез­дов в Кор­му он ис­це­лил­ся со­всем.

5. Из Го­мель­ской об­ла­сти при­е­ха­ла се­мья, в ко­то­рой бы­ла доч­ка лет че­тыр­на­дца­ти. В де­вя­том клас­се она за­бо­ле­ла эпи­леп­си­ей. Ро­ди­те­ли, нево­цер­ко­в­лен­ные лю­ди, об­ра­ща­лись и к вра­чам-пси­хи­ат­рам, и к «баб­кам». В ре­зуль­та­те «ле­че­ния» де­воч­ке ста­ло на­столь­ко пло­хо, что она по­сто­ян­но кру­ти­лась во­круг се­бя: ей ка­за­лось, что во­круг нее без­дна, она бо­я­лась в нее сва­лить­ся. В Кор­му се­мья при­е­ха­ла ве­че­ром. Так как к ис­по­ве­ди и при­ча­стию они бы­ли не го­то­вы, утром по­бы­ли на служ­бе, по­мо­ли­лись у мо­щей и уеха­ли. Через ме­сяц, при­е­хав вновь, рас­ска­за­ли, что на сле­ду­ю­щий день по­сле Кор­мы их дочь вы­здо­ро­ве­ла. Те­перь она за­ни­ма­ет­ся до­маш­ни­ми де­ла­ми, вя­жет, вы­ши­ва­ет – и опять ста­ла обыч­ным ре­бен­ком.

6. Пра­вед­ный Иоанн Кор­мян­ский по­мо­га­ет и в та­ких тя­же­лых неду­гах ду­ши, как пьян­ство, ку­ре­ние, нар­ко­ма­ния. Так, че­ло­век лет 30-ти по име­ни Ни­ко­лай дол­гое вре­мя был одер­жим стра­стью нар­ко­ма­нии. По мо­лит­вам ба­тюш­ки Иоан­на Гос­подь его ис­це­лил. Раб Бо­жий Алек­сандр вы­ле­чил­ся от пьян­ства, а од­на па­лом­ни­ца, мно­го лет ку­рив­шая, на­ко­нец, оста­ви­ла эту при­выч­ку.

7. Са­мый по­ра­зи­тель­ный слу­чай был рас­ска­зан на про­по­ве­ди ле­том 2004 го­да ар­хи­манд­ри­том (те­перь – епи­ско­пом Ту­ров­ским и Мо­зыр­ским) Сте­фа­ном. Из Мин­ска в Кор­му при­е­хал мо­ло­дой че­ло­век. Он был в силь­ней­шем от­ча­я­нии – по сло­вам вра­чей, жить ему оста­ва­лось лишь несколь­ко ме­ся­цев, так как про­ве­ден­ные неод­но­крат­но ана­ли­зы по­ка­зы­ва­ли на­ли­чие у него ви­ру­са СПИДа. Мо­ло­дой че­ло­век мо­лил­ся как мог, слез­но про­сил ба­тюш­ку Иоан­на о по­мо­щи. Вер­нув­шись в Минск, по­шел сда­вать ана­ли­зы. Ви­ру­са СПИДа в кро­ви боль­ше не бы­ло.