Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Акафист святому преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу

Составлен монахиней Еленой (Анненковой). Одобрен 23 марта 1904 года.

Память: 15 (2) января, 1 августа (19 июля)

Утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче на́ш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспева́ем ти́ похва́льная. Ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц избра́ тя́ изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко лу́ч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы́ же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дящи ма́ти твоя́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, те́плую любо́вь твою́ ко и́ноческому житию́, позна́ святу́ю во́лю Госпо́дню о тебе́, и Бо́гу, я́ко да́р соверше́н принося́щи, благослови́ тя на те́сный пу́ть и́ноческий святы́м кресто́м свои́м, его́же до конца́ жития́ твоего́ на пе́рсех носи́л еси́, зна́менуя ве́лию любо́вь твою́ к распе́ншемуся за ны́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же вси́ со умиле́нием зове́м: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум небе́сный тебе́ дарова́ся, свя́тче Бо́жий: от ю́ности твоея́ не престая́ помышля́ти о Небе́снем, оста́вил еси́ до́м о́тчий Ца́рствия Бо́жия ра́ди и пра́вды Его́. Сего́ ра́ди приими́ от на́с похвалы́ сия́:

Ра́дуйся, гра́да Ку́рска ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, роди́телей благочести́вых о́трасле пречестна́я.

Ра́дуйся, доброде́тели ма́тере своея́ унасле́дивый; ра́дуйся, благоче́стию и моли́тве е́ю науче́нный.

Ра́дуйся, на по́двиги от ма́тере кресто́м благослове́нный; ра́дуйся, благослове́ние сие́ я́ко святы́ню до сме́рти соблюды́й.

Ра́дуйся, любве́ ра́ди Го́спода до́м оте́ческий оста́вивый; ра́дуйся, вся́ кра́сная ми́ра сего́ ни во что́ же вмени́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́ла Вы́шняго от ю́ности твоея́ вои́стинну храня́ше тя́, преподо́бне: с высоты́ бо хра́ма спа́дша сохрани́ тя Госпо́дь неврежде́нна, и стра́ждущу ти́ лю́те Сама́ Влады́чица ми́ра яви́ся, с Небе́с исцеле́ние прине́сши, зане́ измла́да ве́рно служи́л еси́ Бо́гу, вы́ну взыва́я Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́я тща́ние о по́двизе и́ноческаго равноа́нгельнаго жития́, во гра́д святы́й Ки́ев поклоне́ния ра́ди преподо́бным Пече́рским прите́кл еси́, и от у́ст преподо́бнаго Досифе́а повеле́ние прии́м в пусты́ню Саро́вскую пу́ть сво́й упра́вити, ве́рою издале́ча облобыза́л еси́ ме́сто свято́е сие́, и та́мо всели́вся житие́ твое́ богоуго́дное сконча́л еси́. Мы́ же, дивя́щеся таково́му о тебе́ Бо́жию промышле́нию, со умиле́нием вопие́м ти́:

Ра́дуйся, мирски́я суеты́ отреши́выйся; ра́дуйся, Небе́снаго Оте́чества пла́менне возжела́вый.

Ра́дуйся, Христа́ все́м се́рдцем возлюби́вый; ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ восприе́мый.

Ра́дуйся, соверше́ннаго послуша́ния испо́лненный; ра́дуйся, святы́х за́поведей Госпо́дних блюсти́телю ве́рный.

Ра́дуйся, у́м тво́й и се́рдце в Бо́зе моли́твенно утверди́вый; ра́дуйся, сто́лпе благоче́стия непоколеби́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 4.

Бу́рю злы́х напа́стей утиша́я, проше́л еси́ ве́сь пу́ть те́сный и ско́рбный по́двига и́ноческаго, несы́й яре́м пусты́ннаго жития́, затво́ра и молча́ния, многоно́щнаго бде́ния, и та́ко, благода́тию Бо́жиею восходя́ от си́лы в си́лу, от дея́ния к боговиде́нию, пресели́лся еси́ во Оби́тели Го́рния, иде́же со А́нгелы пое́ши Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаще и ви́дяще свято́е житие́ твое́, преподо́бне о́тче Серафи́ме, вся́ бра́тия твоя́ удивля́хуся тебе́ и, приходя́ще к тебе́, поуча́хуся о словесе́х твои́х и по́двизех, сла́вяще Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х. И мы́ вси́ с ве́рою и любо́вию восхваля́ем тя́, преподо́бне о́тче, и вопие́м ти́ си́це:

Ра́дуйся, всего́ себе́ в же́ртву Го́сподеви принесы́й; ра́дуйся, на высоту́ безстра́стия возше́дый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́в добропобе́дный; ра́дуйся, Небе́снаго Домовлады́ки ра́бе благи́й и ве́рный.

Ра́дуйся, предста́телю о на́с пред Го́сподем непосты́дный; ра́дуйся, к Богоро́дице моли́твенниче на́ш неусы́пный.

Ра́дуйся, пречу́днаго благоуха́ния кри́не пусты́нный; ра́дуйся, благода́ти Бо́жия сосу́де непоро́чный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боже́ственный све́т осия́ жили́ще твое́, преподо́бне, егда́ боля́щу ти́ и на одре́ сме́ртнем лежа́щу, Сама́ Пречи́стая Де́ва, прише́дши к тебе́ со святы́ми апо́столы Петро́м и Иоа́нном, рече́: «Се́й е́сть от ро́да на́шего»,– и главе́ твое́й косну́ся. А́бие же исцеле́в, воспе́л еси́ благода́рне Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́дя вра́г ро́да челове́ча чи́стое и свято́е житие́ твое́, преподо́бне Серафи́ме, восхоте́ погуби́ти тя́: наведе́ бо на тя́ лю́ди злы́, и́же беззако́нно истяза́ху тя́ и е́ле жи́ва су́ща оста́виша; ты́ же, о́тче святы́й, я́ко а́гнец кро́ток, вся́ претерпе́л еси́, за оби́дящих тя́ Го́сподеви моля́ся. Те́мже мы́ вси́, таково́му твоему́ незло́бию дивя́щеся, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, в кро́тости и смире́нии твое́м Христу́ Бо́гу подража́вый; ра́дуйся, незло́бием твои́м ду́ха зло́бы победи́вый.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и теле́сныя храни́телю усе́рдный; ра́дуйся, пусты́нниче, дара́ми благода́тными преиспо́лненный.

Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, наста́вниче мона́хов преди́вный и богому́дрый.

Ра́дуйся, Святы́я Це́ркве похвало́ и ра́дование; ра́дуйся, оби́тели Саро́вския сла́во и удобре́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дует пусты́ня Саро́вская по́двиги и труды́ твоя́, богоно́сне уго́дниче Христо́в: де́бри бо и леса́ ея́ моли́твою облагоуха́л еси́, проро́ку Бо́жию Илии́ и Крести́телю Госпо́дню Иоа́нну подража́я, и яви́лся еси́ пусты́ни прозябе́ние многопло́дное дара́ми Ду́ха Свята́го, Его́же де́йствием мно́гая и пресла́вная соверши́л еси́, подвиза́я ве́рных воспева́ти благи́х Пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ в тебе́ но́вый богови́дец, Моисе́ю подо́бный, Серафи́ме блаже́нне: непоро́чно бо служе́ние олтарю́ Госпо́дню соверша́я, сподо́бился еси́ зре́ти Христа́, во хра́ме со Безпло́тными Си́лами гряду́ща. Сему́ Бо́жию о тебе́ благоволе́нию дивя́щеся, воспева́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, богови́дче пресла́вный; ра́дуйся, Све́том Трисия́нным озаре́нный.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю ве́рный; ра́дуйся, Ду́ха Свята́го жили́ще украше́нное.

Ра́дуйся, Христа́ со А́нгелы теле́сныма очи́ма лицезре́вый; ра́дуйся, в бре́ннем телеси́ ра́йскую сла́дость предвкуси́вый.

Ра́дуйся, Хле́бом Жи́зни насыще́нный; ра́дуйся, питие́м безсме́ртия напое́нный.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 7.

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти в тебе́, преподо́бне, Свое́ неизрече́нное к лю́дем милосе́рдие, показа́ тя я́ко вои́стину свети́ло богосве́тлое: де́лы бо и словесы́ твои́ми все́х приводи́л еси́ ко благоче́стию и любви́ Бо́жией. Те́мже сия́нием по́двигов твои́х просвеще́ни и хле́бом уче́ния твоего́ насыще́ни, тебе́ усе́рдно велича́ем и просла́вльшему тя́ Христу́ вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́ваго ви́дяще тя́ избра́нника Бо́жия, издале́ча притека́ху к тебе́ ве́рнии в ско́рбех и боле́знех; и си́х, беда́ми отягче́нных, не отри́нул еси́, источа́я целе́ния, да́руя утеше́ние, предста́тельствуя в моли́твах. Те́мже исхожда́ше во всю́ зе́млю Росси́йскую веща́ние чуде́с твои́х, и си́це тя́ сла́вляху духо́вная ча́да твоя́:

Ра́дуйся, па́стырю на́ш до́брый; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый и кро́ткий.

Ра́дуйся, врачу́ на́ш ско́рый и благода́тный; ра́дуйся, не́мощей на́ших цели́телю милосе́рдый.

Ра́дуйся, в беда́х и обстоя́ниих помо́щниче ско́рый; ра́дуйся, ду́ш смяте́нных умири́телю пресла́достный.

Ра́дуйся, гряду́щая я́ко настоя́щая прови́девый; ра́дуйся, прегреше́ний сокрове́нных обличи́телю прозорли́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до ви́дим на тебе́, преподо́бне: я́ко ста́рец сы́й немощны́й и притру́дный, ты́сящу дни́й и ты́сящу но́щий на ка́мени в моли́тве пребыва́л еси́. Кто́ дово́лен изрещи́ боле́зни и боре́ния твоя́, блаже́нне о́тче, я́же претерпе́л еси́, возде́я преподо́бнеи ру́це твои́ к Бо́гу, Амали́ка мы́сленнаго побежда́я и Го́сподеви поя́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь еси́ жела́ние, ве́сь сла́дость, Сладча́йший Иису́се! — та́ко в моли́твах взыва́л еси́, о́тче, в пусты́ннем безмо́лвии твое́м. Мы́ же, суето́ю помраче́ннии и во гресе́х все́ житие́ ижди́вшии, восхваля́юще любо́вь твою́ ко Го́споду, си́це вопие́м ти́:

Ра́дуйся, лю́бящим и чту́щим тя́ хода́таю спасе́ния; ра́дуйся, приводя́й гре́шников ко исправле́нию.

Ра́дуйся, молча́льниче и затво́рниче преди́вный; ра́дуйся, моли́твенниче о на́с усе́рдный.

Ра́дуйся, пла́менную любо́вь ко Го́споду показа́вый; ра́дуйся, огне́м моли́твы стре́лы вра́жия попали́вый.

Ра́дуйся, свеще́ неугаси́мая, моли́твою в пусты́ни пламене́ющая; ра́дуйся, свети́льниче, горя́й и светя́й дарова́нии духо́вными.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 9.

Все́ естество́ а́нгельское удиви́ся стра́нному зре́нию: ста́рцу бо, су́щу в затво́ре, Небесе́ и земли́ Цари́ца яви́ся, повелева́ющи, да откры́ет затво́р сво́й и да не возбрани́т лю́дем правосла́вным вни́ти к себе́, но да все́х пе́ти научи́т Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изрещи́ кре́пость любве́ твоея́, блаже́нне: преда́л бо еси́ себе́ на служе́ние все́м приходя́щим к тебе́, повеле́ние Богома́тере исполня́я, и бы́л еси́ недоумева́ющим сове́тник благи́й, уныва́ющим уте́шитель, заблужда́ющихся кро́ткое вразумле́ние, боля́щих вра́ч и цели́тель. Сего́ ра́ди вопие́м ти́:

Ра́дуйся, от ми́ра в пусты́ню всели́выйся, да доброде́тели приобря́щеши; ра́дуйся, из пусты́ни во оби́тель возврати́выйся, во е́же доброде́тели се́мена се́яти.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го благода́тию осия́нный; ра́дуйся, кро́тости и смире́ния испо́лненный.

Ра́дуйся, притека́вшим к тебе́ оте́ц чадолюби́вый; ра́дуйся, в словесе́х любве́ ободре́ние и утеше́ние и́м подава́вый.

Ра́дуйся, приходя́щия к тебе́ ра́достию и сокро́вищем именова́вый; ра́дуйся, за любо́вь твою́ святу́ю ра́достей Небе́снаго Ца́рствия сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спаси́тельнаго твоего́ по́двига, преподо́бне, дости́г сконча́ния, на моли́тве коленопреклоне́нно святу́ю ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии преда́л еси́, ю́же А́нгели святи́и вознесо́ша Горе́ ко Престо́лу Вседержи́теля, да со все́ми святы́ми предстои́ши во сла́ве невече́рней, воспева́я пе́снь хвале́бную святы́х Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ все́м святы́м и и́ноком отра́да, Пресвята́я Де́ва пред кончи́ною твое́ю яви́ся ти́, провозвести́вши бли́зкое твое́ к Бо́гу отше́ствие. Мы́ же, дивя́щеся таково́му посеще́нию Богома́тере, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, Небеси́ и земли́ Цари́цу лицезре́вый; ра́дуйся, явле́нием Бо́жия Ма́тере обра́дованный.

Ра́дуйся, ве́сть от Нея́ ко преселе́нию Небе́сному прие́мый; ра́дуйся, пра́ведною кончи́ною свя́тость жития́ твоего́ показа́вый.

Ра́дуйся, в моли́тве пред ико́ною Богома́тере умиле́нный ду́х тво́й Бо́гу преда́вый; ра́дуйся, неболе́зненным исхо́дом прорече́ния твоя́ испо́лнивый.

Ра́дуйся, венце́м безсме́ртия от руки́ Вседержи́теля увенча́нный; ра́дуйся, блаже́нство ра́йское со все́ми святы́ми, унасле́довавый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние непреста́нное Пресвяте́й Тро́ице вознося́, преподо́бне, все́м житие́м твои́м подви́жник вели́кий благоче́стия яви́лся еси́, заблу́ждшим на вразумле́ние, боля́щим душе́ю и те́лом на исцеле́ние. Мы́ же, благода́рни су́ще Го́сподеви за такову́ю ми́лость Его́ к на́м, вы́ну зове́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светопода́тельный свети́льник бы́в в житии́, богоблаже́нне о́тче, и по сме́рти твое́й возсия́л еси́ я́ко светоза́рное свети́ло Росси́йския земли́: источа́еши бо от честны́х моще́й твои́х то́ки чуде́с все́м, с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим. Те́мже мы́, я́ко моли́твеннику о на́с те́плому и чудотво́рцу, вопие́м ти́:

Ра́дуйся, мно́жеством чуде́с от Го́спода просла́вленный; ра́дуйся, любо́вию твое́ю всему́ ми́ру возсия́вый.

Ра́дуйся, любве́ Христо́вы ве́рный после́дователю; ра́дуйся, утеше́ние все́м тре́бующим твоея́ по́мощи.

Ра́дуйся, исто́чниче чуде́с неоскудева́емый; ра́дуйся, боля́щих и неду́жных исцели́телю.

Ра́дуйся, воды́ многоцеле́бныя кла́дязю неисчерпа́емый; ра́дуйся, я́ко вся́ концы́ земли́ на́шея любо́вию твое́ю объя́л еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́ть и ве́лие твое́ дерзнове́ние пред Бо́гом ве́дуще, тебе́, преподо́бне о́тче, мо́лимся: моли́ся те́пле ко Го́споду, да храни́т Це́рковь Свою́ Святу́ю от неве́рия и раско́ла, от бе́д и напа́стей, да пое́м тобо́ю благоде́ющему на́м Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще твое́ прославле́ние, ублажа́ем тя́, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника о на́с пред Го́сподем, уте́шителя и засту́пника, и с любо́вию возглаша́ем ти́ си́це:

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя похвало́; ра́дуйся, Оте́честву на́шему щи́т и огражде́ние.

Ра́дуйся, путеводи́телю, все́х к Небеси́ направля́яй; ра́дуйся, защи́тниче на́ш и покрови́телю.

Ра́дуйся, си́лою Бо́жиею мно́гая чудеса́ соде́явый; ра́дуйся, ри́зою твое́ю мно́гия неду́жныя исцели́вый.

Ра́дуйся, вся́ ко́зни диа́вольския победи́вый; ра́дуйся, зве́ри ди́вия кро́тостию твое́ю покори́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 13.

О преди́вный уго́дниче и вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче Серафи́ме, приими́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, в похвалу́ тебе́ возноси́мое, и, предстоя́ ны́не Престо́лу Царя́ ца́рствующих, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, моли́ся о все́х на́с, да обря́щем милосе́рдие Его́ в Де́нь Су́дный, в ра́дости пою́ще Ему́: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.

А́нгелов Творе́ц избра́ тя́ изнача́ла, да просла́виши житие́м твои́м пречу́дное и́мя Святы́я Тро́ицы: яви́лся бо еси́ вои́стинну а́нгел на земли́ и во пло́ти серафи́м; я́ко лу́ч пресве́тлый Ве́чнаго Со́лнца Пра́вды, просвети́ся житие́ твое́. Мы́ же, зря́ще прехва́льныя труды́ твоя́, с благогове́нием и ра́достию глаго́лем ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и благоче́стия; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и смире́ния.

Ра́дуйся, пресла́вное ве́рных велича́ние; ра́дуйся, прети́хое ско́рбным утеше́ние.

Ра́дуйся, прелюби́мое и́ноков похвале́ние; ра́дуйся, живу́щим в ми́ре преди́вное поможе́ние.

Ра́дуйся, Росси́йския держа́вы сла́во и огражде́ние; ра́дуйся, тамбо́вския страны́ свяще́нное украше́ние.

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Конда́к 1.

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́в, ско́рый помо́щниче и моли́твенниче на́ш, преподо́бне о́тче Серафи́ме! Велича́юще просла́вльшаго тя́ Го́спода, воспева́ем ти́ похва́льная. Ты́ же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких на́с бе́д свободи́, зову́щих:

Ра́дуйся, преподо́бне Серафи́ме, Саро́вский чудотво́рче.

Моли́тва пе́рвая.

О пречу́дный о́тче Серафи́ме, вели́кий Саро́вский чудотво́рче, все́м прибега́ющим к тебе́ скоропослу́шный помо́щниче! Во дни́ земна́го жития́ твоего́ никто́же от тебе́ то́щ и неуте́шен оты́де, но все́м в сла́дость бы́сть виде́ние ли́ка твоего́ и благоуве́тливый гла́с слове́с твои́х. К си́м же и да́р исцеле́ний, да́р прозре́ния, да́р немощны́х ду́ш врачева́ния оби́лен в тебе́ яви́ся. Егда́ же призва́ тя́ Бо́г от земны́х трудо́в к небе́сному упокое́нию, николи́же любо́вь твоя́ преста́ от на́с, и невозмо́жно е́сть исчи́слити чудеса́ твоя́, умно́жившаяся, я́ко зве́зды небе́сныя: се́ бо по все́м конце́м земли́ на́шея лю́дем Бо́жиим явля́ешися и да́руеши и́м исцеле́ния. Те́м же и мы́ вопие́м ти́: о прети́хий и кро́ткий уго́дниче Бо́жий, дерзнове́нный к Нему́ моли́твенниче, николи́же призыва́ющия тя́ отрева́яй! Вознеси́ о на́с благомо́щную твою́ моли́тву ко Го́споду си́л, да укрепи́т Держа́ву на́шу, да́рует на́м вся́ благопотре́бная в жи́зни се́й и вся́ к душе́вному спасе́нию поле́зная, да огради́т на́с от паде́ний грехо́вных и и́стинному покая́нию да научи́т на́с, во е́же безпреткнове́нно вни́ти на́м в ве́чное Небе́сное Ца́рство, иде́же ты́ ны́не в незаходи́мей сия́еши сла́ве, и та́мо воспева́ти со все́ми святы́ми Живонача́льную Тро́ицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Серафи́ме! При́зри от го́рния сла́вы на на́с смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к на́м благосе́рдием твои́м и помози́ на́м за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йны бы́ти твоего́ о на́с моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Е́й, свя́тче Бо́жий, услы́ши на́с моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию и не пре́зри на́с, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в ча́с кончи́ны на́шея помози́ на́м и заступи́ на́с моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми те́х си́ла, но да сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя́ бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, о́тче благосе́рдый: бу́ди на́м вои́стину ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ на́с к невече́рнему све́ту жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Yandex Metrika