Акафист святому пророку Божию Илие

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 02 августа (20 июля ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Кондак 1

Из­бра́н­ный Бо́­гом на обраще́ние Изра́иля от пре́­лес­ти Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю ца­ре́й законопреступных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́­зе Вседержи́теле, свя́тостию жи́з­ни и чу­де­сы́, восхище́нный с пло́­тию твое́ю на Не­бе­са́ и предыти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, по­хва́ль­ная воспису́ем ти, проро́че Бо́­жий Илие́; ты же, я́ко име́яй ве́­лие дерз­но­ве́­ние ко Го́с­по­ду, от вся́­ких нас зол и об­стоя́­ний мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми сво­бож­да́й, бла­го­че́ст­но те­бе́ во­пию́­щих:

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Икос 1

А́н­гел ре́вностию по Бо́­зе и чи́стым жи­ти­е́м тво­и́м, сый во пло́­ти, проро́че, был еси́: еще́ бо младе́нцу ти бы́в­шу оте́ц твой Сова́х ви́де све́тлыя А́н­ге­лы, бесе́дующия с то­бо́ю, огне́м тя повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прознаменова́ше пла́менную ре́в­ность твою́ по Бо́­зе, си́­лу сло­ве́с тво­и́х и жи­тие́, я́ко свет, не­по­ро́ч­ное. Се­го́ ра́­ди со удивле́нием зо­ве́м ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спа­се́­нию сыно́в Изра́илевых; ра́­дуй­ся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Бо­же́ст­вен­ныя и́с­ти­ны и бла­го­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, пресла́вным, бы́вшим на те­бе́, ви­де́­ни­ем роди́теля тво­его́ удиви́вый; ра́­дуй­ся, де́вственную чис­то­ту́ и безмо́лвие от ю́нос­ти воз­лю­би́­вый.

Ра́­дуй­ся, суету́ ми́­ра се­го́ и вся бла́га его́ пре­зре́­вый, ду́­шу же твою́ всеце́ло Го́с­по­ду посвяти́вый; ра́­дуй­ся, све́­том пре­му́д­ро­сти от Бо́­га озаре́нный и уче́нием бла­го­че́с­тия изде́тства напое́нный.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 2

Ви́­дя не­че́с­тие и развраще́ние во Изра́или, пре­сла́в­ный проро́че, зело́ ду́­хом тво­и́м скорбе́л еси́ и ре́вностию по сла́­ве Бо­жией воспламеня́лся еси́; я́ко сы́нове Изра́илевы ме́рзким и́долом поклони́шася, от Бо́­га же И́с­тин­на­го отступи́ша, Ему́­же вся не­бе́с­ная во́­ин­ства со стра́­хом во­пи­ю́т: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум свой зло́ю во́­лею омрачи́в, беззако́нный царь изра́ильский Аха́в, оста́­ви И́с­тин­на­го Бо́­га Вседержи́теля и покланя́шеся ме́рзкому и́долу Ваа́лу, ку́п­но же и в ца́рстве сво­е́м умно́жи идолопоклоне́ние и не­че́с­тие. Ты же, проро́че, ис­по́л­нен сый ве́лия ре́вности по Бо́­зе, дерз­но­ве́н­но обличи́л еси́ ца­ря́, возвести́в ему́, я́ко в наказа́ние ему́ и ца́рст­ва его́ три ле́та и ме́сяц шесть не бу́дет дождь, ни роса́, и глад ве́­лий бу́дет по всей зем­ли́. Дивя́шеся у́бо толи́цей ре́вности тво­е́й по Бо́­зе и ве́­лию дерз­но­ве́­нию, с лю­бо́­вию зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, небоя́зненный про­по­ве́д­ни­че и́с­ти­ны и кре́пкий по­бо́р­ни­че бла­го­че́с­тия; ра́­дуй­ся, ре́в­ност­ный не­че́с­тия обличи́телю.

Ра́­дуй­ся, к наказа́нию нека́ющихся гре́ш­ни­ков долготерпели́ваго Бо́­га преклони́вый; ра́­дуй­ся, сло́­вом тво­и́м не́­бо заключи́вый и плодоно́сную зе́м­лю непло́дну сотвори́вый.

Ра́­дуй­ся, триле́тный глад за не­че́с­тие люди́й от Го́с­по­да испроси́вый; ра́­дуй­ся, я́ко Всевы́шний Гос­по́дь да­ро­ва́ те­бе́ в Бо́­га Аха́ву, я́ко­же дре́в­ле Моисе́а фарао́ну.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 3

Си́­лою мо­ли́т­вы твоея́, пре­ди́в­ный проро́че, вои́стину заключи́ся не́­бо и не одожди́ три ле́та и ме́сяц шесть, и бысть глад ве́­лий по всей зем­ли́: да поне́ зно́ем и гла́дом томи́ми, нечести́вии лю́­дие пока́ются и обратя́тся ко Го́с­по­ду, со уми­ле́­нием зо­ву́­ще Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я ве́­лие благоволе́ние к те­бе́, проро́че, Гос­по́дь восхоте́ отлучи́ти тя от беззако́нных сыно́в Изра́иля, да не с ни́­ми те́рпиши глад и жа́жду, и по­ве­ле́ те­бе́ ити́ к пото́ку Хора́фову, иде́­же вра́нове пита́ху тя, при­но­ся́­ще хлеб и мя́со. Те́м­же при­но́­сим те­бе́ по­хва́ль­ная сия́:

Ра́­дуй­ся, пос­то́м и бде́­ни­ем вся зем­на́я и су́­ет­ная помышле́ния истреби́вый; ра́­дуй­ся, мо­ли́т­вою и богомы́слием ум твой в го́рняя впери́вый.

Ра́­дуй­ся, па­три­а́р­хов ве­ли­ча́­ние и про­ро́­ков кра­со­то́; ра́­дуй­ся, де́вственников по­хва­ло́ и пре­по­до́б­ных сла́­во.

Ра́­дуй­ся, свя­ти́­те­лей на­ста́в­ни­че и му́­че­ни­ков кре́­пос­те; ра́­дуй­ся, я́ко нече́стием и неве́рием ослепле́нных сыно́в Изра́илевых на путь и́с­ти­ны обрати́л еси́.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 4

Бу́ря ве́лия, раз­ру­ша́ю­щая го́ры, предыдя́ше, ег­да́ прибли́жашеся к те­бе́, проро́че, в Хори́ве Гос­по́дь, та́же яви́­ся трус, и не в тру́се Гос­по́дь, и по тру́се огнь, и не во огни́ Гос­по́дь, а по огни́ бысть глас хла́да то́нка, и ту яви́­ся те­бе́ Гос­по́дь, Его́­же прису́тствие ощути́в, покры́л еси́ лице́ твое́ ми́лотию, со стра́­хом и ра́­дос­тию зо­вы́й Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́шав не­чес­ти́­вый царь Аха́в повеле́ние твое́, о е́же собра́ти вся коле́на Изра́илева на го́ру Карми́льскую, и при­вес­ти́ на ту сту́дныя про­ро́­ки Ваа́ловы, а́бие посла́в, собра́ вся, и сам при­и́де та́­мо. Ты же, рев­ни́­те­лю сла́­вы Бо́­жия, хо­тя́ коне́чне посрами́ти ме́рзкия и́до­лы и просла́вити И́с­тин­на­го Бо́­га, повеле́л еси́ угото́вати две же́ртве, ог­ня́ же на ты́я не возгнеща́ти, рек: «И бу́дет Бог, И́же послу́шает огне́м, Той есть Бог». То слы́­шав­ше вси лю́­дие, ре́ша: «Добр глаго́л Илии́н, да бу́дет та́­ко». Мы же, ве­ли­ча́ю­ще тя, зо­ве́м:

Ра́­дуй­ся, ве­ли́­кий посла́нниче Ца­ря́ Не­бе́с­на­го и про­воз­ве́ст­ни­че свя­ты́х ве­ле́­ний Его́; ра́­дуй­ся, ада­ма́н­те, неодоли́мый в ре́вности и не­по­ко­ле­би́­мый сто́л­пе бла­го­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, си́ль­ный за­щи́т­ни­че и́с­ти­ны и тве́р­дый противобо́рниче вра­го́в Бо́­жи­их; ра́­дуй­ся, не­че́с­тия искорени́телю и на­са­ди́­те­лю бла­го­че́с­тия.

Ра́­дуй­ся, пла́менный рев­ни́­те­лю Бо­же́ст­вен­ныя сла́­вы; ра́­дуй­ся, я́ко и в после́дния дни ми́­ра и́ма­ши пропове́довати И́с­тин­на­го Бо́­га и облича́ти окая́ннаго анти́христа.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 5

Боготе́чную тя звезду́ погаси́ти мня́ше беззако́нная цари́ца Иезаве́ль: испо́лнившися бо на тя я́рости за погубле́ние сту́дных ея́ про­ро́­ков, хотя́ше уби́ти тя. Ожесточи́ся бо се́рд­це ея́ и не хотя́ше ве́ровати чудесе́м тво­и́м, проро́че, и позна́ти И́с­тин­на­го Бо́­га, пою́щи Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев­ше вси лю́­дие Изра́илевы, по мо­ли́т­ве тво­е́й, огнь от Го́с­по­да с Не­бе­се́ сше́дый на же́ртву твою́, все­хва́ль­не проро́че, и всю ю поже́гший, дрова́ же, и ка́­мень, и персть, и во́­ду потреби́вый, па­до́­ша на ли­́ца своя́, взыва́юще: «Вои́стину Гос­по́дь Бог, Той есть Бог». И ве́роваша лю́­дие Бо́­го­ви, сту́дныя же про­ро́­ки ты закла́л еси́. Сла́­вя­ще у́бо Всеси́льнаго чудоде́ющаго Бо́­га, те­бе́, уго́д­ни­ку Его́, гла­го́­лем си́­це:

Ра́­дуй­ся, преве́лие дерз­но­ве́­ние ко Вла­ды́­це вся́ческих стяжа́вый; ра́­дуй­ся, зна́мении и чу­де­сы́ Боже́ственную И́с­ти­ну утверди́вый.

Ра́­дуй­ся, пре́­лесть де́монскую посрами́вый, и́стинную же ве́­ру просла́вивый; ра́­дуй­ся, не­ве́р­ныя и́стинным богове́дением просвети́вый.

Ра́­дуй­ся, трикра́тным лия́нием на же́ртвенник воды́ та́й­ну Пре­свя­ты́я Тро́ицы яви́­вый; ра́­дуй­ся, я́ко все ес­тес­тво́ су́­щих те­бе́ повинова́ся, огнь же и вода́ те­бе́ служа́ху.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник и́с­тин­на­го богове́дения и бла­го­че́с­тия яви́л­ся еси́, проро́че, не то́кмо во Изра́или, но и в стра­не́ язы́честей, по́с­лан быв от Го́с­по­да в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це препита́тися, па́­че же да саму́ ту препита́еши в гла́де: име́я бо ве́­лию чудотворе́ния бла­го­да́ть, умно́жил еси́ муку́ и еле́й в дому́ ея́ не­ос­ку́д­но, до́ндеже пре́йде гла́дное вре́­мя, и трикра́тным дунове́нием, по мо­ли́т­ве тво­е́й, вос­кре­си́л еси́ уме́ршаго сы́­на ея́, поя́ чудоде́ющему Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́в ве́­лиею ре́вностию по Бо́­зе Вседержи́теле, зело́ скорбе́л еси́, проро́че, я́ко оста́виша заве́т Его́ сы́нове Изра́илевы, олтари́ Его́ раскопа́ша и про­ро́­ки изби́ша. Гос­по́дь же во уте­ше́­ние твое́ воз­вес­ти́ те­бе́, я́ко не весь Изра́иль от­сту­пи́ от Не­го́, но и́мать седмь ты́сящ сокрове́нных ра­бо́в Сво­и́х, и́же не преклони́ша коле́на своя́ Ваа́лу. Те́м­же, воспомина́юще ре́в­ность твою́ по Бо́­зе, по­е́м ти с благогове́нием си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ный слу­жи́­те­лю и бли́жний дру́­же Госпо́день; ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе и по­хва­ло́ бла­го­чес­ти́­вых па́стырей.

Ра́­дуй­ся, на­ста́в­ни­че спа­се́­ния и про­све­ще́­ние во тме седя́щих; ра́­дуй­ся, защи́тником и́с­ти­ны му́жество внуша́яй, в по́двизех же и страда́ниих за пра́вду их укрепля́яй.

Ра́­дуй­ся, я́ко серафи́мскою пла́менною лю­бо́­вию к Бо́­гу горе́л еси́; ра́­дуй­ся, я́ко и Гос­по́дь во всем послу́шаше те­бе́ и по проше́нию тво­ему́ вся творя́ше.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 7

Хо­тя́ Человеколю́бец Гос­по́дь яви́­ти ми­ло­се́р­дие Свое́ ка́ющимся гре́шником, по преше́ствии прорече́ннаго гла́днаго вре́мене, низпосла́ по мо­ли́т­ве тво­е́й, проро́че, и глаго́лом уст тво­и́х, на жа́ждущую зе́м­лю оби́льный и ми́рный дождь: сы́нове же Изра́илевы, сподо́бльшиися толи́кия ми́­лос­ти, во уми­ле́­нии се́рд­ца бла­го­да́р­ствен­но возо­пи́­ша Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вое не­чес­ти́­вый царь Аха́в к беззако́нием сво­и́м приложи́ злодея́ние, ег­да́ по­ве­ле́ уби́ти непови́ннаго Навуфе́я и восхи́ти виногра́д его́. Се­го́ ра́­ди, облича́я законопресту́пнаго ца­ря́, проре́кл еси́ ему́, проро́че, я́ко иде́­же умерщвле́н бысть Навуфе́й, та́­мо и его́ кровь свинии́ и пси поли́жут, и жену́ его́ Иезаве́ль снедя́т пси, и весь дом его́ истреби́тся. Ве́дуще у́бо мы сбы́вшееся стра́ш­ное сие́ прорече́ние, ужаса́емся, зо­ву́­ще:

Ра́­дуй­ся, оби́дящих и жестокосе́рдных гро́зный отмсти́телю; ра́­дуй­ся, си́­рых и напа́ствуемых кре́пкий зас­ту́п­ни­че.

Ра́­дуй­ся, не по­чи­та́ю­щих свя­ты́х пра́здников Пра­во­сла́вныя Це́рк­ве кара́телю; ра́­дуй­ся, проде́рзых ху́льников И́ме­не Бо́­жия низ­ло­жи́­те­лю.

Ра́­дуй­ся, сло́­вом обличе́ния, я́ко гро́мом, беззако́нныя поража́яй; ра́­дуй­ся, бу́дущая, я́ко нас­тоя́­щая, ве́дый и да́льняя, я́ко близ су́щая, прорица́яй.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 8

Стра́н­ное и преесте́ственное по­ка­за́ Гос­по́дь о те­бе́, проро́че, про­мыш­ле́­ние, ег­да́ по­ве­ле́ а́лчным и нечадолюби́вым вра́ном пита́ти тя в гла́де при пото́це Хора́фове, иде́­же непреста́нно пребыва́я в мо­ли́т­ве и богомы́слии, воспева́л еси́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь был еси́ смире́нием ве́лиим укра́­шен, проро́че Бо́­жий, се­го́ ра́­ди с го́рдостию прише́дших к те­бе́ двух пятдесятонача́льников с во́ины, да приведу́т те­бе́ к беззако́нному ца­рю́ Охо́зии, огне́м попали́л еси́, со смире́нием же прише́дшаго к те­бе́ А́вдия, и́же пита́ше ученики́ проро́ческия, поми́ловал еси́. Се­го́ ра́­ди при­но́­сим ти похва́льныя пе́сни сия́:

Ра́­дуй­ся, го́рдых смири́телю и кара́телю, смире́нных же по­кро́­ве и зас­ту́п­ни­че; ра́­дуй­ся, мздои́мных суде́й наказа́телю, пра́во же судя́щим по­мо́щ­ни­че.

Ра́­дуй­ся, правове́рному во́­ин­ству во бра́нех спобо́рниче, не­чес­ти́­вых же су­по­ста́т низ­ло­жи́­те­лю; ра́­дуй­ся, прему́дростию, я́ко броне́ю, облече́нный и пра́вдою, я́ко щито́м, огражде́нный.

Ра́­дуй­ся, ре́вностию по Бо́­зе я́ко ме­че́м вооруже́нный и пос­то́м, я́ко крила́ми, окриле́нный; ра́­дуй­ся, ве́­рою, я́ко шле́мом спа­се́­ния, покрове́нный и лю­бо́­вию, я́ко вен­це́м пресве́тлым, вен­ча́н­ный.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 9

Вся́­кое челове́ческое ес­тес­тво́ зело́ удивля́ется, ка́­ко ты, пре­чу́д­ный проро́че, шел еси́ четы́редесять дний, ни яды́й, ни пия́й, до горы́ Хори́ва, иде́­же спо­до́­бил­ся еси́ пресла́внаго яв­ле́­ния и пресла́дкия бесе́ды Го́с­по­да Вседержи́теля, поя́ Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 9

Ви­ти́я мно­го­ве­ща́н­ныя не­до­уме́­ют дово́льно ра­зу­ме́­ти и изъясни́ти, ка́­ко ты, великоимени́те Илие́, во пло́­ти сый челове́честей и подобостра́стен нам быв, восхи́щен еси́ с те́­лом тво­и́м на не́­бо, я́вльшейся те­бе́ колесни́це о́гненней с ко́ни о́гненными. Сла́­вя­ще у́бо просла́вльшаго тя Го́с­по­да и ди­вя́­ще­ся восхище́нию тво­ему́, бла­го­го­ве́й­но зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, пречу́дным воздержа́нием ве́тхаго че­ло­ве́­ка в се­бе́ умерт­ви́­вый; ра́­дуй­ся, огне́м Бо­же́ст­вен­ныя ре́вности вся́­кое веще́ственное помышле́ние в се­бе́ попали́вый.

Ра́­дуй­ся, преложе́нием тво­и́м на Не́­бо род челове́ческий возвесели́вый и жизнь ве́ч­ную уве́ривый; ра́­дуй­ся, че́стию и сла́­вою преесте́ственною от Бо́­га почте́нный и па́­че всех дре́в­них про­ро́­ков про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, от а́нгельских лико́в в селе́ниих не­бе́с­ных ра́­дост­но сре́тенный; ра́­дуй­ся, я́ко и́мя твое́ во всем ми́­ре почита́ется, и ре́в­ность твоя́ по Бо́­зе зело́ прославля́ется.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ Всеблаги́й Бог лю́­ди Изра́илевы от пре́­лес­ти Ваа́ловы, избра́ тя, ве­ли́­кий проро́че, во ору́дие во́ли Своея́ и облече́ тя Бо­же́­ствен­ною вла́стию и си́­лою, да обрати́ши не­ве́р­ныя, испра́виши беззако́нныя, просвети́ши омраче́нныя и научи́ши всех вопи́ти Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и за­ступ­ле́­ние бу́­ди нам, пресвя́те проро́че, мо́щным тво­и́м хо­да́­тай­ством утоля́я пра́ведный гнев Бо́­жий, поража́ющий нас, гре́ш­ных и непотре́бных, бездо́ждием и гла́дом, еще́ же тлетво́рными ве́тры и боле́зньми, да из­ба́вль­ше­ся от бед, бла­го­да́р­ствен­но по­е́м тя:

Ра́­дуй­ся, мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми не́­бо заключа́яй и отверза́яй, пло­до­но́­сие зем­ли́ и непло́дие от Бо́­га посыла́яй; ра́­дуй­ся, пред­ста́­тель­ством тво­и́м пред Бо́­гом дожди́ ми́рны и ро́су животво́рную на зем­на́я прозябе́ния низводя́й.

Ра́­дуй­ся, свире́пыя во́л­ны морски́я и стра́шныя бу́ри утиша́яй и гро́мами и мо́лниями по во́ле Бо­жией управля́яй; ра́­дуй­ся, тлетво́рныя ве́тры и смер­то­но́с­ныя я́з­вы, поража́ющия че­ло­ве́­ки же и скоты́, укро­ща́­яй.

Ра́­дуй­ся, си́­рых и вдо­ви́ц пи­та́­те­лю и щедрода́тельных люди́й покрови́телю; ра́­дуй­ся, я́ко не­чес­ти́­вых ху́льников и гони́телей пра́­выя ве́­ры поража́еши и ду­хо́в зло́бы от ра­бо́в Бо́­жи­их прогоня́еши.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 11

Пе́­ние уми­ле́н­ное при­ими́ от нас, проро́че Бо́­жий Илие́, я́ко­же при­я́л еси́ про­ше́­ние Елисе́ево, ег­да́ проси́ от те­бе́, да бу́дет дух, и́же в те­бе́, сугу́б в нем, и ег­да́, восхища́яся на Не́­бо, низпусти́л еси́ ему́ ми́лоть твою́, ю́же он взем, раздели́, я́ко­же и ты пре́ж­де, Иорда́нския во́ды, и бысть насле́дник де́йствовавшия в те­бе́ Бо́­жия бла­го­да́­ти: си́­це и нас по­кры́й ми́лотию твоея́ ми́­лос­ти от вся́­ких бед и об­стоя́­ний, да со благодаре́нием зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 11

Светоза́рное све­ти́­ло во Изра́или, все­хва́ль­не проро́че, был еси́, сия́я равноа́нгельным жи­ти­е́м тво­и́м и му́дростию, еще́ же необы́чною ре́вностию по Бо́­зе и чу­де­сы́ пресла́вными, просвеща́я лю́­ди и́стинным богове́дением и разгоня́я мрак идолослуже́ния. Те́м­же воспису́ем ти по­хва́ль­ная, пою́­ще:

Ра́­дуй­ся, лучеза́рная звез­до́, сия́­ни­ем сво­и́м озари́вшая всю вселе́нную; ра́­дуй­ся, светоно́сная свеще́, непреста́нно горя́щая и во тме седя́щих про­све­ща́ю­щая.

Ра́­дуй­ся, ду́­хом пре­му́д­ро­сти и ра́­зу­ма озаре́нный, ду́­хом сове́та и кре́­пос­ти ис­по́л­нен­ный; ра́­дуй­ся, ду́­хом ве́­де­ния и бла­го­че́с­тия про­све­ще́н­ный и ду́­хом стра́ха Бо́­жия напое́нный.

Ра́­дуй­ся, высо́кими доброде́тельми и пресла́вными чу­де­сы́ пре­ук­ра­ше́н­ный; ра́­дуй­ся, я́ко суды́ Бо́­жия на зем­ли́ исполня́л еси́, про­ро́­ки же и цари́ пома́зывал еси́.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 12

Бла­го­да́ть ве́лия дана́ ти бысть от Бо́­га, прехва́льне проро́че, я́ко в земне́й жи́з­ни тво­е́й проро́чествовал и соверша́л еси́ ди́в­ная чу­де­са́, та́же преесте́ственно восхи́щен был еси́ с пло́­тию твое́ю на не́­бо: по восхище́нии же тво­е́м ди́в­но предста́л еси́ на Фаво́ре Преобрази́вшемуся Го́с­по­ду и с ним бесе́довал еси́, и додне́сь не престае́ши чудоде́йствовати и источа́ти ми́­лос­ти и изцеле́ния усе́рд­но по­чи­та́ю­щим тя, Бо́­гу же ве́р­но во­пию́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще твою́ пла́менную ре́в­ность по Бо́­зе и равноа́нгельное жи­тие́, ди́в­ная же твоя́ и пре­сла́в­ная чу­де­са́ и преве́лие благоволе́ние к те­бе́ Го́с­по­да, вос­хва­ля́­ем тя, великоимени́те проро́че Илие́; оба́­че не могу́ще досто́йно изо­бра­зи́ти ве­ли́­чие и сла́­ву твою́, со уми­ле́­нием зо­ве́м ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, ковче́же Бо­же́ст­вен­ныя сла́­вы и всечестны́й хра́­ме Пре­свя­ты́я Тро́ицы; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че не­ве­че́р­ний церкве́й и бла­го­во́н­ный цве́­те рая́ Бо­же́ст­вен­на­го.

Ра́­дуй­ся, бла­го­чес­ти́­вых пусты́нников руководи́телю, де́вственников же на­ста́в­ни­че и укреп­ле́­ние; ра́­дуй­ся, я́ко гре́ш­ни­ков к по­кая­нию возбужда́еши и все­му́ ро́ду христиа́нскому жизнь ве́ч­ную хода́тайствуеши.

Ра́­дуй­ся, я́ко во све́т­лос­тех свя­ты́х не­из­ре́чен­ныя сла́­вы на­слаж­да́е­ши­ся и непреста́нно Го́с­по­да славосло́виши; ра́­дуй­ся, я́ко в конце́ време́н ве́лия зна́­ме­ния и чу­де­са́ и́ма­ши соверши́ти на утвер­жде́­ние люди́й во и́стинней ве́­ре и на об­ли­че́­ние анти́христа.

Ра́­дуй­ся, Илие́, ве­ли́­кий проро́че, Втора́го прише́ствия Хри­сто́­ва сла́в­ный предте́че.

Кондак 13

О пре­ди́в­ный и пре­сла́в­ный проро́че Бо́­жий Илие́, преве́лий рев­ни́­те­лю по Бо́­зе, дожди́ и бездо́жие, пло­до­но́­сие на зе́м­лю и непло́дие от Бо́­га посыла́яй! Услы́­ши сие́ ма́­лое, бла­го­го­ве́й­но при­но­си́­мое те­бе́ на́­ми мо­ле́­ние и тво­и́м те́п­лым ко Го́с­по­ду пред­ста́­тель­ством со­хра­ни́ нас от бездо́ждия, гла́­да и смертоно́сных бо­ле́з­ней, по­да́ждь же нам благорастворе́ние возду́ха и пло­до­но́­сие, и дух пра́­выя ве́­ры и бла­го­че́с­тия, да из­ба́вль­ше­ся от ве́ч­ных мук, спо­до́­бим­ся ра́йскаго бла­же́н­ства, пою́­ще Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1­й икос «А́н­гел ре́вностию...» и 1­й кондак «Из­бра́н­ный Бо́­гом...».

Мо­ли́т­ва

О прехва́льный и пре­чу́д­ный проро́че Бо́­жий Илие́, просия́вый на зем­ли́ равноа́нгельным жи­ти­е́м тво­и́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́с­по­де Бо́­зе Вседержи́теле, еще́ же зна́мении и чу­де­сы́ пресла́вными, та́же, по кра́йнему благоволе́нию к те­бе́ Бо́­жию, преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́­тию твое́ю на Не́­бо, сподо́бивыйся бе­се́­до­ва­ти с Преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́­ра и ны́­не в ра́йс­ких селе́ниих вы́­ну пре­бы­ва́яй и пред­сто­я́й Пре­сто́­лу Не­бе́с­на­го Ца­ря́! Услы́­ши нас, гре́ш­ных и непотре́бных, в час сей пред­стоя́­щих пред свя­тою твое́ю ико́­ною и усе́рд­но при­бе­га́ю­щих к хо­да́­тай­ству тво­ему́. Мо­ли́ о нас Человеколю́бца Бо́­га, да по­да́ст нам дух по­кая́­ния и со­кру­ше́­ния о гре­се́х на́­ших и всеси́льною Свое́ю бла­го­да́­тию да помо́жет нам оста́вити пу­ти́ не­че́с­тия, приспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, да укрепи́т нас в борьбе́ со страсть­ми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рд­це на́­ше дух сми­ре́­ния и кро́­тос­ти, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и це­ло­му́д­рия, дух ре́вности к Сла́­ве Бо­жией и спа­се́­нию бли́жних. Упраздни́ мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́­ра, па́­че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́­ка се­го́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́­ре, к уста́вом Свя­ты́я Це́рк­ве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и влас­те́м предержа́щим и низверга́ющий лю­де́й в бе́зд­ну не­че́с­тия, развраще́ния и по­ги́­бе­ли. От­вра­ти́ от нас, пречу́дне проро́че, пред­ста́­тель­ством тво­и́м пра́ведный гнев Бо́­жий и из­ба́­ви вся гра́­ды и ве́­си от бездо́ждия и гла́­да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и бо­ле́з­ней, от на­ше́ст­вия вра­го́в и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни. Ис­про­си́, проро́че Бо́­жий, от Го́с­по­да па́с­ты­рем на́­шим свя­ту́ю ре́в­ность по Бо́­зе, серде́чное попече́ние о спа­се́­нии пасо́мых, му́дрость в уче́нии и управле́нии, бла­го­че́с­тие и кре́­пость во искуше́ниих, судия́м ис­про­си́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́­лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко влас­те́м и усе́рдное ис­пол­не́­ние сво­и́х обя́занностей; да, та́­ко в ми́­ре и бла­го­че́с­тии пожи́вше в сем ве­це, спо­до́­бим­ся прича́стия ве́ч­ных благ в Ца́рст­вии Го́с­по­да и Спа́­са на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́, Ему́­же по­до­ба́­ет честь и по­кло­не́­ние со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и Пре­свя­тым Ду́­хом, во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва во вре́­мя бездо́ждия.

О ве­ли́­кий и пре­сла́в­ный проро́че Бо́­жий Илие́, ре́вности ра́­ди твоея́ по сла́­ве Го́с­по­да Бо́­га Вседержи́теля не терпе́вый зре́­ти идолослуже́ния и не­че́с­тия сыно́в Изра́илевых, облича́вый законопресту́пнаго ца­ря́ Аха́ва и в наказа́ние тех триле́тний глад на зе́м­лю Изра́илеву мо­ли́т­вою твое́ю от Го́с­по­да испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкия и́до­лы и отсту́пльше от непра́вд и беззако́ний, обратя́тся ко Еди́­но­му И́стинному Бо́­гу и ис­пол­не́­нию свя­ты́х Его́ за́­по­ве­дей, вдо­ви́­цу Саре́птскую в гла́де пречу́дно препита́вый и сы́­на ея́ уме́рша мо­ли́т­вою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствии же пронарече́ннаго вре́мене гла́­да, со́бранный на го́ру Карми́льскую наро́д изра́ильский в богоотсту́пстве и нече́стии укори́вый, та́же огнь мо­ли́т­вою на же́ртву твою́ с не­бе­се́ испроси́вый и чу́дом сим Изра́иля ко Го́с­по­ду обрати́вый, сту́дныя же про­ро́­ки Ваа́ловы посрами́вый и умерт­ви́­вый, по сих же мо­ли́т­вою па́­ки не́­бо разреши́вый и оби́льный дождь на зе́м­лю испроси́вый и лю́­ди Изра́илевы возвесели́вый! К те­бе́, пре­ди́в­ный уго́д­ни­че Бо́­жий, усе́рд­но при­бе­га́­ем, гре́ш­нии и смире́ннии, томи́ми бездо́ждием и зно́ем: ис­по­ве́­ду­ем, я́ко недосто́йни ес­мы ми́­лос­ти и благодея́ний Бо́­жи­их, досто́йни же па́­че лю́­тых преще́ний гне­ва Его́, ско́р­би же и ну́ж­ды и вся́­ких зол и бо­ле́з­ней. Не бо ходи́хом в стра́се Бо́жии и в путе́х за́­по­ве­дей Его́, но в по́хотех развраще́нных сер­де́ц на́­ших и вся́кий вид греха́ безчи́сленно сотвори́хом; без­за­ко́­ния на́­ша превзыдо́ша гла­ву́ на́­шу, и не́смы досто́йни яви́тися пред лице́ Бо́­жие и зре́­ти на не́­бо. Ис­по­ве́­ду­ем, я́ко и мы, я́ко­же дре́вний Изра́иль, отступи́хом от Го́с­по­да Бо́­га на́­ше­го, а́ще не ве́­рою, то беззако́ньми на́шими, и а́ще не покланя́емся Ваа́лу и други́м ме́рзким и́долом, то раболе́пствуем стра­сте́м и по́хотем на́­шим, служа́ще и́долу чревоуго́дия и сластолю́бия, и́долу корыстолю́бия и честолю́бия, и́долу го́рдости и тщесла́вия, и вслед хо́дим богопроти́вным иноплеме́нным обы́чаем и поги́бельному ду́ху вре́мене. Ис­по­ве́­ду­ем, я́ко се­го́ ра́­ди заключи́ся не́­бо и сотвори́ся а́ки ме́дяно, я́ко заключи́ся се́рд­це на́­ше от ми­ло­се́р­дия и и́с­тин­ныя люб­ве́ ко бли́жнему; се­го́ ра́­ди отверде́ земля́ и соде́лася безпло́дна, я́ко не при­но́­сим Го́с­по­ду на́­ше­му пло­до́в до́б­рых дел; се­го́ ра́­ди несть дождя́ и ро́сы, я́ко не и́ма­мы слез умиле́ния и животво́рной ро́сы Богомы́слия; се­го́ ра́­ди увяде́ всяк злак и трава́ се́льная, я́ко и́зсше в нас вся́­кое благо́е чу́вство; се­го́ ра́­ди омрачи́ся возду́х, я́ко ум наш омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рд­це на́­ше оскверни́ся беззако́нными похоте́ньми. Ис­по­ве́­ду­ем, я́ко и те­бе́, проро́че Бо́­жий, проси́ти мы недосто́йни ес­мы. Ты бо, подобостра́стен быв нам че­ло­ве́к, А́н­ге­лом в жи­тии тво­е́м упо­до́­бил­ся еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́­бо восхи́щен еси́, мы же сту́дными по́мыслы и дея́ньми на́шими безслове́сным ското́м уподо́бихомся и ду́­шу на́­шу я́ко плоть сотвори́хом. Ты пос­то́м и бде́­ни­ем удиви́л еси́ А́н­ге­лов и че­ло­ве́­ков, мы же, предаю́щеся невоздержа́нию и сластолю́бию, ското́м несмы́сленным уподобля́емся. Ты презе́льною ре́вностию о сла́­ве Бо­жией вы́­ну горе́л еси́, мы же небреже́м о сла́­ве на́­ше­го Творца́ и Го́с­по­да и стыди́мся испове́дывати достопокланя́емое И́мя Его́. Ты не­че́с­тие и злы́я обы́чаи искореня́л еси́, мы же ра́бствуем ду́ху ве́­ка се­го́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи ми́­ра па́­че за́­по­ве­дей Бо́­жи­их и уста́вов Свя­ты́я Це́рк­ве. И кий грех и непра́вду не сотвори́хом мы, окая́ннии? Истощи́хом беззако́ньми на́шими дол­го­тер­пе́­ние Бо́­жие. Те́м­же правосу́дный Гос­по́дь прогне́вася на нас и во гне́ве Сво­е́м наказа́ нас. Оба́­че ве́­ду­ще ве́­лие дерз­но­ве́­ние твое́ пред Го́с­по­дем и наде́ющеся на лю­бо́вь твою́ к ро́ду челове́ческому, дерза́ем моли́ти тя, прехва́льне проро́че: ми́лостив бу́­ди к нам, недосто́йным и непотре́бным. Умо­ли́ Великодарови́таго и Всеще́драго Бо́­га, да не до кон­ца́ прогне́вается на ны и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да низ­по́с­лет на жа́ждущую и изсо́хшую зе́м­лю дождь оби́льный и ми́рный, да да́­ру­ет ей пло­до­но́­сие и благорастворе́ние возду́ха. Преклони́ де́йственным тво­и́м хо­да́­тай­ством на ми́­лость Ца­ря́ Не­бе́с­на­го, а́ще не ра́­ди нас, гре́ш­ных и скве́рных, но ра́­ди избра́нных ра­бо́в Его́, не преклони́вших коле́на своя́ пред Ваа́лом ми́­ра се­го́, ра́­ди незло́бивых и несмы́сленных младе́нцев, ра́­ди безслове́сных ското́в и птиц не­бе́с­ных, стра́ждущих за на́­ша без­за­ко́­ния и истаева́ющих от гла́­да, зно́я и жа́жды. Ис­про­си́ нам тво­и́ми благоприя́тными мо­ли́т­ва­ми от Го́с­по­да дух по­кая́­ния и серде́чнаго умиле́ния, дух кро́­тос­ти и воз­дер­жа́­ния, дух люб­ве́ и терпе́ния, дух стра́ха Бо́­жия и бла­го­че́с­тия, да та́­ко, возврати́вшеся от стезе́й не­че́с­тия на пра́вый путь доброде́тели, хо́дим во све́­те за́­по­ве­дей Бо́­жи­их и дости́гнем обетова́нных нам бла­ги́х, бла­го­во­ле́­ни­ем Безнача́льнаго Бо́­га От­ца́, человеколю́бием Единоро́днаго Сы́­на Его́ и бла­го­да́­тию Всесвята́го Ду́­ха, ны́­не, и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Ґкafістъ с™0му прbр0ку и3ліи2

Кондaкъ №

И#збрaнный бGомъ на њбращeніе ї}лS t прeлести ваaловы, гр0зный њбличи1телю царeй законопрестyпныхъ, просіsвый плaменною рeвностію по бз7э вседержи1телю, с™остію жи1зни и3 чудесы2, восхищeнный пл0тію твоeю на нб7сA: и3 пред8ити и3мёzй втор0му пришeствію хrт0ву, похвaльнаz восписyемъ ти2, прbр0че б9ій и3ліE: тh же, ћкw и3мёzй вeліе дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ нaсъ ѕHлъ и3 њбстоsній мlтвами твои1ми свобождaй, бlгочeстнw тебЁ вопію1щихъ: Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Јкосъ №

ЃгGлъ рeвностію по бз7э и3 чи1стымъ житіeмъ твои1мъ, сhй во пл0ти, прbр0че, бhлъ є3си2: є3щE бо младeнцу ти2 бhвшу, nтeцъ тв0й совaхъ ви1дэ свётлыz ѓгGлы, бесёдующіz съ тоб0ю, nгнeмъ тS повивaющіz и3 плaменемъ питaющіz, є4же прознaменоваше плaменную рeвность твою2 по бз7э, си1лу словeсъ твои1хъ и3 житіE, ћкw свётъ, непор0чное. Сегw2 рaди со ўдивлeніемъ зовeмъ ти2 таков†z: Рaдуйсz, t вёчности пред8ызбрaнный въ служeніе сп7сeнію сhнwвъ ї}левыхъ. Рaдуйсz, t чрeва мaтернz предугот0ванный въ провозвёстника б9eственныz и4стины и3 бlгочeстіz. Рaдуйсz, преслaвнымъ, бhвшимъ на тебЁ, видёніемъ роди1телz твоегw2 ўдиви1вый. Рaдуйсz, дёвственную чcтотY и3 безм0лвіе t ю4ности возлюби1вый. Рaдуйсz, суетY мjра сегw2 и3 всS бlгA є3гw2 презрёвый, дyшу же твою2 всецёлw гDу посвzти1вый. Радуйсz, свётомъ премyдрости t бGа њзарeнный и3 ўчeніемъ бlгочeстіz и3здётства напоeнный. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ в7

Ви1дz нечeстіе и3 развращeніе во ї}ли, преслaвный прbр0че, ѕэлw2 дyхомъ твои1мъ скорбёлъ є3си2 и3 рeвностію по слaвэ б9іей воспламенsлсz є3си2: ћкw сhнwвэ ї}левы мeрзкимъ јдwламъ поклони1шасz, t бGа же и4стиннагw tступи1ша, є3мyже вс‰ нбcнаz в0инства со стрaхомъ вопію1тъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Рaзумъ св0й ѕл0ю в0лею њмрачи1въ, беззак0нный цaрь ї}льскій ґхаaвъ, њстaви и4стиннагw бGа вседержи1телz и3 покланsшесz мeрзкому јдwлу ваaлу, кyпнw же и3 въ цaрствэ своeмъ ўмн0жи їдwлопоклонeніе и3 нечeстіе. Тh же, прbр0че, и3сп0лненъ сhй вeліz рeвности по бз7э, дерзновeннw њбличи1лъ є3си2 царS, возвэсти1въ є3мY, ћкw въ наказaніе є3мY и3 цaрства є3гw2 три2 лёта и3 мёсzцъ шeсть не бyдетъ д0ждь, ни росA, и3 глaдъ вeлій бyдетъ по всёй земли2. Дивsщесz u5бw толи1цэй рeвности твоeй по бз7э и3 вeлію дерзновeнію, съ люб0вію зовeмъ ти2: Рaдуйсz, небоsзненный проповёдниче и4стины и3 крёпкій поб0рниче бlгочeстіz. Рaдуйсz, рeвностный нечeстіz њбличи1телю. Рaдуйсz, къ наказaнію некaющихсz грёшникwвъ долготерпэли1вагw бGа преклони1вый. Рaдуйсz, сл0вомъ твои1мъ нб7о заключи1вый и3 плодон0сную зeмлю непл0дну сотвори1вый. Рaдуйсz, трилётный глaдъ за нечeстіе людeй t гDа и3спроси1вый. Рaдуйсz, ћкw всевhшній гDь даровA тебЁ въ б0га ґхаaву, ћкоже дрeвлэ мwmсeа фараHну. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ G

Си1лою мlтвы твоеS, преди1вный прbр0че, вои1стину заключи1сz нб7о и3 не њд0жди три2 лёта и3 мёсzцъ шeсть, и3 бhсть глaдъ вeлій по всёй земли2, да понE зн0емъ и3 глaдомъ томи1ми, нечeстивіи лю1діе покaютсz и3 њбратsтсz ко гDу, со ўмилeніемъ зовyще є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G

И#мёz вeліе бlговолeніе къ тебЁ, прbр0че, гDь восхотЁ tлучи1ти тS t беззак0нныхъ сhнwвъ ї}лz, да не съ ни1ми тёрпиши глaдъ и3 жaжду, и3 повелЁ тебЁ и4ти къ пот0ку хорafову, и3дёже врaнwве питaху тS, приносsще хлёбъ и3 мsсо. Тёмже прин0симъ тебЁ похвaльнаz сіS: Рaдуйсz, пост0мъ и3 бдeніемъ всS земнaz и3 сyетнаz помышлeніz и3стреби1вый. Рaдуйсz, мlтвою и3 бGомhсліемъ ќмъ тв0й въ г0рнzz впери1вый. Рaдуйсz, патріaрхwвъ величaніе и3 прbр0кwвъ красото2. Рaдуйсz, дёвственникwвъ похвало2 и3 препод0бныхъ слaво. Рaдуйсz, с™и1телей настaвниче и3 мyченикwвъ крёпосте. Рaдуйсz, ћкw нечeстіемъ и3 невёріемъ њслэплє1нныхъ сhнwвъ ї}левыхъ на пyть и4стины њбрати1лъ є3си2. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ д7

Бyрz вeліz, разрушaющаz г0ры, предыдsше, є3гдA прибли1жашесz къ тебЁ, прbр0че, въ хори1вэ гDь, тaже kви1сz трyсъ, и3 не въ трyсэ гDь, и3 по трyсэ џгнь, и3 не во nгни2 гDь, ґ по nгни2 бhсть глaсъ хлaда т0нка, и3 тY kви1сz тебЁ гDь: є3г0же присyтствіе њщути1въ, покры2 є3си2 лицE твоE ми1лwтію, со стрaхомъ и3 рaдостію зовhй є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Слhшавъ нечести1вый цaрь ґхаaвъ повелёніе твоE, њ є4же собрaти всS колёна ї}лева на г0ру карми1льскую, и3 привести2 на ню2 стyдныz прор0ки ваaловы, ѓбіе послaвъ, собрA вс‰, и3 сaмъ пріи1де тaмw. Тh же, ревни1телю слaвы б9іz, хотS конeчнэ посрами1ти мeрзкіz јдwлы и3 прослaвити и4стиннагw бGа, повелёлъ є3си2 ўгот0вати двЁ жeртвы, nгнS же на тhz не возгнэщaти, рeкъ: и3 бyдетъ бGъ, и4же ѓще послyшаетъ nгнeмъ, т0й є4сть бGъ. То2 слhшавше вси2 лю1діе, решA: д0бръ глаг0лъ и3ліи1нъ, є3г0же глаг0ла да бyдетъ тaкw. Мh же, величaюще тS, зовeмъ: Рaдуйсz, вели1кій послaнниче цRS нбcнагw и3 провозвёстниче с™hхъ велёній є3гw2. Рaдуйсz, ґдамaнте, неwдоли1мый въ рeвности и3 непоколеби1мый ст0лпе бlгочeстіz. Рaдуйсz, си1льный защи1тниче и4стины и3 твёрдый противоб0рниче врагHвъ б9іихъ. Рaдуйсz, нечeстіz и3скорени1телю и3 насади1телю бlгочeстіz. Рaдуйсz, плaменный ревни1телю б9eственныz слaвы. Рaдуйсz, ћкw и3 въ послёдніz дни2 мjра и4маши проповёдывати и4стиннагw бGа и3 њбличaти њкаsннагw ґнтjхріста. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ є7

БGотeчную тS ѕвэздY погаси1ти мнsше беззак1оннаz цари1ца їезавeль: и3сп0лнившисz бо на тS ћрости за погублeніе стyдныхъ є3S прор0кwвъ, хотsше ўби1ти тS: њжесточи1сz бо сeрдце є3S и3 не хотsше вёровати чудесє1мъ твои1мъ, прbр0че, и3 познaти и4стиннагw бGа, пою1щи є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Ви1дэвше вси2 лю1діе ї}левы, по мlтвэ твоeй, џгнь t гDа съ нб7сэ сшeдый на жeртву твою2, всехвaльне прbр0че, и3 всю2 ю5 пожeгшій, дровA же, и3 кaмень, и3 пeрсть, и3 в0ду потрэби1вый, пад0ша на ли1ца своS, взывaюще: вои1стинну гDь бGъ т0й є4сть бGъ. И# вёроваша лю1діе бGови, стyдныz же прор0ки ты2 заклaлъ є3си2. Слaвzще u5бw всеси1льнагw, чудодёющагw бGа, тебЁ, ўг0днику є3гw2, глаг0лемъ си1це: Рaдуйсz, превeліе дерзновeніе ко вцdэ всsческихъ стzжaвый. Рaдуйсz, знaменіи и3 чудесы2 б9eственную и4стину ўтвэрди1вый. Рaдуйсz, прeлесть дeмонскую посрами1вый, и4стинную же вёру прослaвивый. Рaдуйсz, невёрныz и4стиннымъ бGовёдэніемъ просвэти1вый. Рaдуйсz, трикрaтнымъ ліsніемъ на жeртвенникъ воды2, тaйну прес™ыz трbцы kви1вый. Рaдуйсz, ћкw всE є3стество2 сyщихъ тебЁ повиновaсz, џгнь же и3 водA тебЁ служaху. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ ѕ7

Проповёдникъ и4стиннагw бGовёдэніz и3 бlгочeстіz kви1лсz є3си2, прbр0че, не т0кмw во ї}ли2, но и3 въ странЁ kзhчестэй, послaнъ бhвъ t гDа въ сарeпту сідHнскую къ женЁ вдови1цэ препитaтисz, пaче же да самY тY препитaеши въ глaдэ: и3мёz бо вeлію чудотворeніz бlгодaть, ўмн0жилъ є3си2 мукY и3 є3лeй въ домY є3S неwскyднw, дондeже прeйде глaдное врeмz, и3 трикрaтнымъ дуновeніемъ, по мlтве твоeй, воскреси1лъ є3си2 ўмeршагw сhна є3S, поS чудодёющему бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

Возсіsвъ вeліею рeвностію по бз7э вседержи1теле, ѕэлw2 скорбeлъ є3си2, прbр0че, ћкw њстaвиша завётъ є3гw2 сынHве ї}левы, nлтари2 є3гw2 раскопaша и3 прbрHки и3зби1ша. ГDь же во ўтэшeніе твоE возвэсти2 тебЁ, ћкw не вeсь ї}ль tступи2 t негw2, но и4мать сeдмь тhсzщъ сокровeнныхъ рабHвъ свои1хъ, и5же не преклони1ша колёна своS ваaлу. Тёмже, воспоминaюще рeвность твою2 по бз7э, поeмъ ти2 со бlгоговёніемъ сицев†z: Рaдуйсz, вёрный служи1телю и3 бли1жній дрyже гDень. Рaдуйсz, џбразе и3 похвало2 бlгочести6выхъ пaстырей. Рaдуйсz, настaвниче сп7сeніz и3 просвэщeніе во тмЁ седsщихъ. Рaдуйсz, защи1тникwмъ и4стины мyжество внушazй, въ п0двизэхъ же и3 страдaніихъ за прaвду и5хъ ўкрэплszй. Рaдуйсz, ћкw серафjмскою пл†менною любо6вію къ бGу горёлъ є3си2. Рaдуйсz, ћкw и3 гDь во всBмъ послyшаше тебЁ и3 по прошeнію твоемY всS творsше. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ з7

ХотS чlвэколю1бецъ гDь kви1ти млcрдіе своE кaющимсz грёшникwмъ, по прошeствіи проречeннагw глaднагw врeмене, низпослA по мlтвэ твоeй, прbр0че, и3 глаг0лwмъ ќстъ твои1хъ, на жaждущую зeмлю њби1льный и3 мjрный д0ждь: сынHве же ї}левы, спод0бльшіисz толи1кіz млcти, во ўмилeніи сeрдца бlгодaрственнw возопи1ша бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Н0вое нечести1вый цaрь ґхаaвъ къ беззак0ніемъ свои1мъ приложи2 ѕлодэsніе, є3гдA повелЁ ўби1ти непови1ннагw навуfez и3 восхи1ти віногрaдъ є3гw2. Сегw2 рaди, њбличaz законопрестyпнагw царS, прорeклъ є3си2 є3мY, прbр0че, ћкw и3дёже ўмерщвлeнъ бhсть навуfeй, тaмw и3 є3гw2 кр0вь сви1ніи и3 пси2 поли1жутъ, и3 женY є3гw їезавeль снэдsтъ пси2, и3 вeсь д0мъ є3гw2 и3стреби1тсz. Вёдуще u5бw мы2 сбhвшеесz стрaшное сіE проречeніе, ўжасaемсz, зовyще: Рaдуйсz, њби1дzщихъ и3 жестокосeрдныхъ гр0зный tмсти1телю. Рaдуйсz, си1рыхъ и3 напаствyемыхъ крёпкій застyпниче. Рaдуйсz, непочитaющихъ с™hхъ прaздникwвъ правослaвныz цRквэ карaтелю. Рaдуйсz, продeрзыхъ хyльникwвъ и4менэ б9іz низложи1телю. Рaдуйсz, сл0вомъ њбличeніz, ћкw гр0момъ, беззак0нныz поражazй. Рaдуйсz, бyдущаz, ћкw настоsщаz, вёдый и3 дaльнzz, ћкw бли1зъ сyщаz, прорицazй. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ }

Стрaнное и3 преестeственное показA гDь њ тебЁ, прbр0че, промышлeніе, є3гдA повелЁ ѓлчнымъ и3 нечадолюби1вымъ врaнwмъ питaти тS въ глaдэ при пот0цэ хорafwвэ, и3дёже непрестaннw пребывaz въ мlтвэ и3 бGомhсліи, воспёвалъ є3си2 бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Вeсь бhлъ є3си2 смирeніемъ вeліимъ ўкрaшенъ, прbр0че б9ій, сегw2 рaди съ г0рдостію пришeдшихъ къ тебЁ двyхъ пzтдесzтоначaльникwвъ съ в0ины, да привэдyтъ тебЁ къ беззак0нному царю2 nхозjи, nгнeмъ попали1лъ є3си2, со смирeніемъ же пришeдшагw къ тебЁ ѓвдіа, и5же питaше ўчени1ки прbр0ческіz, поми1ловалъ є3си2. Сегw2 рaди прин0симъ ти2 похвaльныz пёсни сіS: Рaдуйсz, г0рдыхъ смири1телю и3 карaтелю, смирeнныхъ же покр0ве и3 застyпниче. Рaдуйсz, мздои1мныхъ сyдей наказaтелю, прaво же судsщимъ пом0щниче. Рaдуйсz, правовёрному в0инству во брaнэхъ споб0рниче, нечести1выхъ же супостaтъ низложи1телю. Рaдуйсz, премyдростію, ћкw бр0нею, њблечeнный и3 прaвдою, ћкw щит0мъ, њграждeнный. Рaдуйсz, рeвностію по бз7э, ћкw мечeмъ, воoружeнный и3 пост0мъ, ћкw крилaми, њкрилeнный. Рaдуйсz, вёрою, ћкw шлeмомъ сп7сeніz, покровeнный и3 люб0вію, ћкw вэнцeмъ пресвётлымъ, вэнчaнный. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ f7

Всsкое чlвёческое є3стество2 ѕэлw2 ўдивлsетсz, кaкw ты2, пречyдный прbр0че, шeлъ є3си2 четыредесsть днjй, ни kдhй, ни піsй, до горы2 хwри1ва, и3дёже спод0билсz є3си2 преслaвнагw kвлeніz и3 преслaдкіz бесёды гDа вседержи1телz, поS є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

Вэт‡z многовёщанныz недоумeютъ дов0льнw разумёти и3 и3з8zсни1ти, кaкw ты2, великоимени1те и3ліE, во плоти2 сhй чlвёчестэй и3 подобострaстенъ нaмъ бhвъ, восхи1щенъ є3си2 съ тёломъ твои1мъ на нб7о, ћвльшейсz тебЁ колесни1цей џгненнэй съ к0ни џгненными. Слaвzще u5бw прослaвльшагw тS гDа и3 дивsщесz восхи1щенію твоемY, бlгоговёйнw зовeмъ ти2: Рaдуйсz, пречyднымъ воздержaніемъ вeтхагw чlвёка въ себЁ ўмертви1вый. Рaдуйсz, nгнeмъ б9eственныz рeвности всsкое вещeственное помышлeніе въ себЁ попали1вый. Рaдуйсz, преложeніемъ твои1мъ на нб7о р0дъ чlвёческій возвесели1вый и3 жи1знь вёчную ўвёривый. Рaдуйсz, чeстію и3 слaвою преестeственною t бGа почтeнный и3 пaче всёхъ дрeвнихъ прbр0кwвъ прослaвленный. Рaдуйсz, t ѓгGльскихъ ли1кwвъ въ селeніихъ нбcныхъ рaдостнw срётенній. Рaдуйсz, ћкw и4мz твоE во всёмъ мjрэ почитaетсz, и3 рeвность твоS по бз7э ѕэлw2 прославлsетсz. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ ‹

Сп7сти2 хотS всебlгjй бGъ лю1ди ї}левы t прeлести ваaловы, и3збрA тS, вели1кій прbр0че, во nрyдіе в0ли своеs и3 њблечE тS б9eственною влaстію и3 си1лою, да њбрати1ши невёрныz, и3спрaвиши беззак0нныz, просвэти1ши њмрачeнныz и3 научи1ши всёхъ вопи1ти бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

СтэнA и3 заступлeніе бyди нaмъ, прес™е прbр0че, м0щнымъ твои1мъ ходaтайствомъ ўтолsz прaвэдный гнёвъ б9ій, поражaющій нaсъ, грёшныхъ и3 непотрeбныхъ, безд0ждіемъ и3 глaдомъ, є3щE же тлетв0рными вётры и3 болёзньми, да и3збaвльшесz t бёдъ, бlгодaрственнw поeмъ ти2: Рaдуйсz, мlтвами твои1ми нб7о заключazй и3 tверзazй, плодон0сіе земли2 и3 непл0діе t бGа посылazй. Рaдуйсz, предстaтельствомъ твои1мъ пред8 бGомъ дожди2 ми1рны и3 р0су животв0рную на земнаS прозzбє1ніz низводsй. Рaдуйсz, свирBпыz в0лны морскjz и3 стрaшныz бyри ўтишazй и3 громaми и3 м0лніzми по в0лэ б9іей ўправлszй. Рaдуйсz, тлетв0рныz вётры и3 смертон0сныz ћзвы, поражaющіz чlвёки же и3 скоты2, ўкрощazй. Рaдуйсz, си1рыхъ и3 вдови1цъ питaтелю и3 щедродaтельныхъ лю1дей покрови1телю. Рaдуйсz, ћкw нечести1выхъ хyльникwвъ и3 гони1телей прaвыz вёры поражaеши и3 дyхwвъ ѕл0бы t рабHвъ б9іихъ прогонsеши. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ №i

Пёніе ўмилeнное пріими2 t нaсъ, прbр0че б9ій и3ліE, ћкwже пріsлъ є3си2 прошeніе є3лісeево, є3гдA проси2 t тебЁ, да бyдетъ дyхъ, и5же въ тебЁ, сугyбъ въ нeмъ, и3 є3гдA, восхищаsсz на нб7о, низпусти1лъ є3си2 є3мY млcть твою2, ю4же џнъ взeмъ, раздэли2, ћкоже и3 ты2 прeжде, їoрдaнскіz в0ды, и3 бhсть наслёдникъ дёйствовавшіz въ тебЁ б9іz бlгодaти: си1це и3 нaсъ покрhй млcтію твоеS млcсти t всsкихъ бёдъ и3 њбстоsній, да со бlгодарeніемъ зовeмъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Свэтозaрное свэти1ло во ї}ли, всехвaльне прbр0че, бhлъ є3си2, сіsz равноaгGльнымъ житіeмъ твои1мъ и3 мyдростію, є3щE же неwбhчною рeвностію по бз7э и3 чудесы2 преслaвными, просвэщaz лю1ди и4стиннымъ бGовёдэніемъ и3 разгонsz мрaкъ їдwлослужeніz. Тёмже восписyемъ ти2 похвaльнаz, пою1ще: Рaдуйсz, лучезaрнаz ѕвэздо2, сіsніемъ свои1мъ њзари1вшаz всю2 вселeнную. Рaдуйсz, свэтон0снаz свэщE, непрестaннw горsщаz и3 во тмЁ седsщихъ просвэщaющаz. Рaдуйсz, дyхомъ премyдрости и3 рaзума њзарeнный, дyхомъ совBта и3 крёпости и3сп0лненный. Рaдуйсz, дyхомъ вёдэніz и3 бlгочeстіz просвэщeнный и3 дyхомъ стрaха б9іz напоeнный. Рaдуйсz, выс0кими добродётельми и3 преслaвными чудесы2 преукрaшенный. Рaдуйсz, ћкw суды2 б9іz на земли2 и3сполнsлъ є3си2, прbрHки же и3 цари2 помaзывалъ є3си2. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ в7i

Бlгодaть вeліz данA ти2 бhсть t бGа, прехвaльне прbр0че, ћкw въ земнёй жи1зни твоeй прbр0чествовалъ и3 совершaлъ є3си2 ди1внаz чудесA, тaже преестeственнw восхи1щенъ бhлъ є3си2 съ пл0тію твоeю на нб7о, по восхи1щеніи же твоeмъ ди1внw предстaлъ є3си2 на fавHрэ преwбрази1вшемусz гDу и3 съ ни1мъ бесёдовалъ є3си2, и3 до днeсь не престаeши чудодёйствовати и3 и3сточaти млcсти и3 и3сцэлeніz ўсeрднw почитaющимъ тS, бGу же вёрнw вопію1щимъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Пою1ще твою2 плaменную рeвность по бз7э и3 равноaгGльное житіE, ди1внаz же твоS и3 преслaвнаz чудесA и3 превeліе бlговолeніе къ тебЁ гDа, восхвалsемъ тS, великоимэни1те прbр0че и3ліE, nбaче, не м0гуще дост0йнw и3з8oбрази1ти вели1чіе и3 слaву твою2, со ўмилeніемъ зовeмъ ти2 сицев†z: Рaдуйсz, ковчeже б9eственныz слaвы и3 всечтcнhй хрaме прес™hz трbцы. Рaдуйсz, свэти1льниче невечeрній цRквей и3 бlгов0нный цвёте рaz б9eственнагw. Рaдуйсz, бlгочести1выхъ пустhнникwвъ руководи1телю, дёвственникwвъ же настaвниче и3 ўкрэплeніе. Рaдуйсz, ћкw грёшникwвъ къ покаsнію возбуждaеши и3 всемY р0ду хrтіaнскому жи1знь вёчную ходaтайствуеши. Рaдуйсz, ћкw во свётлостехъ с™hхъ неизречeнныz слaвы наслаждaешисz и3 непрестaннw гDа славосл0виши. Рaдуйсz, ћкw въ концЁ времeнъ вeліz знaменіz и3 чудесA и4маши соверши1ти на ўтверждeніе людeй во и4стиннэй вёрэ и3 на њбличeніе ґнтjхріста. Рaдуйсz, и3ліE, вели1кій прbр0че, вторaгw пришeствіz хrт0ва слaвный п®тeче.

Кондaкъ Gi

Q, преди1вный и3 преслaвный прbр0че б9ій и3ліE, превeлій рeвнителю по бз7э, дожди2 и3 безд0ждіе, плодон0сіе на зeмлю и3 непл0діе t бGа посылazй. Ўслhши сіE мaлое, бlгоговёйнw приноси1мое тебЁ нaми молeніе и3 твои1мъ тeплымъ ко гDу предстaтельствомъ сохрани2 нaсъ t безд0ждіz, глaда и3 смертон0сныхъ болёзней, подaждь же нaмъ бlгорастворeніе воздyха и3 плодон0сіе, и3 дyхъ прaвыz вёры и3 бlгочeстіz, да и3збaвльшесz t вёчныхъ мyкъ, спод0бимсz рaйскагw бlжeнства, пою1ще бGу: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0летсz три1жды. Тaже и4косъ № и3 кондaкъ №.

Мlтва

Q, прехвaльный и3 пречyдный прbр0че б9ій и3ліE, равноaгGльнымъ житіeмъ твои1мъ на земли2 просіsвый, пламенёющею же рeвностію по гDэ бз7э вседержи1теле, тaже и3 знaменьми и3 чудесы2 преслaвными прослaвивыйсz, и3 въ конeцъ житіS твоегw2 на џгненнэй колесни1цэ съ пл0тію твоeю на нб7о преестeственнw восхищeнный, въ новBйшаz же лBта съ преwбрази1вшимсz на fавHрэ сп7си1телемъ мjра бесёдовати спод0бивыйсz, и3 нhнэ въ рaйскихъ селeніихъ всегдA пребывazй и3 предстоsй пrт0лу нбcнагw цRS! Ўслhши нaсъ грёшныхъ и3 непотрeбныхъ, пред8 с™0ю твоeю їкHною предстоsщихъ и3 ўсeрднw къ ходaтайству твоемY прибэгaющихъ. Моли2 њ нaсъ чlвэколю1бца бGа, да подaстъ нaмъ дyхъ покаsніz и3 сокрушeніz њ грэсёхъ нaшихъ, и3 всеси1льною своeю бlгодaтію да пом0жетъ нaмъ пути6 нечeстіz њстaвити, преспэвaти же во всsкомъ дёлэ блaзэ, и3 въ борьбЁ со страстьми2 и3 похотьми2 нaшими да ўкрэпи1тъ нaсъ: да всади1тъ въ сердцA н†ша дyхъ смирeніz и3 кр0тости, дyхъ братолю1біz и3 неѕл0біz, дyхъ терпёніz и3 цэломyдріz, дyхъ рeвности ко слaвэ б9іей и3 њ сп7сeніи своeмъ и3 бли1жнихъ д0брое попечeніе. Ўпраздни2 мlтвами твои1ми, прbр0че, ѕлы6z њбы6чаи мjра, пaче же поги1бельный и3 тлетв0рный дyхъ вёка сегw2, р0дъ хrтіaнскій t б9eственныz вёры и3 ўстaвwвъ с™hz цRкве tвращaющь, и3 къ роди1телємъ и3 властeмъ предержaщымъ непочитaніемъ прельщaющь, и3 тaкw вс‰ лю1ди въ бeздну нечeстіz и3 поги1бели повергaющь. Tврати2 t нaсъ предстaтельствомъ твои1мъ прaведный гнёвъ б9ій, и3 и3збaви вс‰ грaды и3 вє1си цaрства нaшегw t безд0ждіz и3 глaда, t трyса же и3 смертон0сныхъ ћзвъ и3 болёзней, t нашeствіz врагHвъ и3 междоус0бныz брaни. Пос0бствуй всерwссjйскому хrтолюби1вому в0инству во брaнехъ со враги6 нaшими. И#спроси2, прbр0че б9ій, t гDа пaстырємъ нaшымъ с™yю рeвность по бз7э, њ сп7сeніи пас0мыхъ попечeніе, во ўчeніи и3 ўправлeніи мyдрость, бlгочeстіе и3 во и3скушeніихъ крёпость: судіsмъ нелицепріsтіе и3 безкорhстіе и3спроси2, всBмъ же начaльствующымъ ми1лость и3 правосyдіе, подчинє1ннымъ же пок0рность и3 ўсeрдное њ послушaніи своeмъ рачeніе: да тaкw въ ми1рэ и3 бlгочeстіи пожи1вше въ сeмъ вёцэ, спод0бимсz причaстіz вёчныхъ бл†гъ во цrтвіи гDа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, є3мyже подобaетъ чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Житие пророка Илии Фесвитянина

Один из ве­ли­чай­ших про­ро­ков и пер­вый дев­ствен­ник Вет­хо­го За­ве­та. Он ро­дил­ся в Фе­свии Га­ла­ад­ской в ко­лене Ле­ви­и­ном за 900 лет до Рож­де­ства Хри­сто­ва. Ко­гда ро­дил­ся Илия, от­цу его Со­ва­ку бы­ло ви­де­ние, что бла­го­об­раз­ные му­жи бе­се­до­ва­ли с мла­ден­цем, пе­ле­на­ли ог­нем и пи­та­ли пла­ме­нем ог­нен­ным. С юных лет он по­се­лил­ся в пу­стыне и жил в стро­гом по­дви­ге по­ста и мо­лит­вы. При­зван на про­ро­че­ское слу­же­ние в цар­ство­ва­ние ца­ря Аха­ва-идо­ло­по­клон­ни­ка, ко­то­рый по­кло­нял­ся Ва­а­лу (солн­цу) и за­став­лял на­род ев­рей­ский де­лать то же. Гос­подь по­слал Илию к Аха­ву и по­ве­лел пред­ска­зать ему, что ес­ли он и его на­род не об­ра­тят­ся к ис­тин­но­му Бо­гу, то его цар­ство по­стигнет го­лод. Ахав не по­слу­шал­ся про­ро­ка, и в стране на­ста­ла за­су­ха и боль­шой го­лод. Во вре­мя го­ло­да Илия про­жил год в пу­стыне, ку­да ему во­ро­ны но­си­ли пи­щу, и бо­лее двух лет у од­ной вдо­вы в г. Са­реп­те. Через три с по­ло­ви­ною го­да Илия вер­нул­ся в Из­ра­иль­ское цар­ство и ска­зал ца­рю и все­му на­ро­ду, что все бед­ствия из­ра­иль­тян про­ис­хо­дят от­то­го, что они за­бы­ли ис­тин­но­го Бо­га и ста­ли по­кло­нять­ся идо­лу Ва­а­лу. Чтобы до­ка­зать за­блуж­де­ние из­ра­иль­тян, Илия пред­ло­жил сде­лать два жерт­вен­ни­ка – один Ва­а­лу, а дру­гой – Бо­гу, и ска­зал: «При­не­сем жерт­вы, и ес­ли огонь с неба сой­дет на жерт­вен­ник Ва­а­ла, зна­чит, он ис­тин­ный Бог, а ес­ли нет, то идол» (см. 3Цар.18,21-24). Сна­ча­ла сде­ла­ли жерт­вен­ник Ва­а­лу, на­бро­са­ли дров, за­ко­ло­ли бы­ка, а жре­цы Ва­а­ло­вы ста­ли мо­лить­ся сво­е­му идо­лу: «Ва­ал, Ва­ал, по­шли нам с неба огонь». Но от­ве­та ни­ка­ко­го не бы­ло, и огонь с неба на Ва­а­лов жерт­вен­ник не со­шел. Ве­че­ром Илия сде­лал свой жерт­вен­ник, по­ло­жил дро­ва, по­лил их преж­де во­дою и стал мо­лить­ся Бо­гу. И вдруг с неба упал огонь и по­па­лил не толь­ко дро­ва и жерт­ву, но и во­ду и кам­ни жерт­вен­ни­ка. Ко­гда на­род уви­дел это чу­до, то про­сла­вил ис­тин­но­го Бо­га и сно­ва в Него уве­ро­вал.

За свою пла­мен­ную рев­ность о Сла­ве Бо­жи­ей про­рок Илия был взят на небо жи­вым в ог­нен­ной ко­лес­ни­це. Сви­де­те­лем это­го чуд­но­го вос­хож­де­ния был про­рок Ели­сей. За­тем в Пре­об­ра­же­нии Гос­под­нем он явил­ся вме­сте с про­ро­ком Мо­и­се­ем и пред­стал пред Иису­сом Хри­стом, бе­се­дуя с ним на го­ре Фа­вор. По пре­да­нию Свя­той Церк­ви, про­рок Илия бу­дет Пред­те­чею Страш­но­го Вто­ро­го При­ше­ствия Хри­ста на зем­лю и во вре­мя про­по­ве­ди при­мет те­лес­ную смерть.

Про­ро­ку Илии мо­лят­ся о да­ро­ва­нии до­ждя во вре­мя за­су­хи.

См. так­же: "Жи­тие и чу­де­са свя­то­го про­ро­ка Илии" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.