Акафист в неделю Ваий (Вход Господень в Иерусалим. Вербное Воскресенье)

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 09 апреля (27 марта ст. ст.)

Не утвержден для общецерковного использования.

Конда́к 1.

Избра́нный Царю́ Го́рняго Сио́на, Кро́ткий, Спаса́яй и Пра́ведный Изба́вителю на́ш, Тебе́, в вы́шних на Херуви́мех носи́маго и пева́емаго от Серафи́м, зри́м ны́не на жребя́ возше́дшаго и в Иерусали́м к во́льней стра́сти гряду́щаго. Сего́ ра́ди покланя́емся неизрече́нному снисхожде́нию Твоему́ и с ва́иами и ве́твьми умиле́нно срета́ем Тя́, да и с де́ти евре́йскими воззове́м Тебе́:

Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

И́кос 1.

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки со стра́хом и тре́петом взира́ху с небе́сных высо́т на Твое́, Христе́ Спа́се, во Иерусали́м к во́льней стра́сти вхожде́ние и со апо́столы незри́мо сопровожда́ху Тя́, Царя́ своего́, и с де́ти евре́йскими оса́нна в вы́шних Тебе́ приноша́ху, и воспева́ху песнопе́ния сицева́я:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же на́ш, я́ко посети́л и сотвори́л еси́ избавле́ние лю́дем Свои́м; благослове́н еси́, Влады́ко Христе́, я́ко прише́л и дарова́л еси́ Кресто́м спасе́ние ча́дом Свои́м.

Благослове́н еси́, гряды́й Ада́ма из глубины́ а́да воззва́ти; благослове́н еси́, прише́дый Е́ве от дре́вния печа́ли свобо́ду дарова́ти.

Благослове́н еси́, благовеству́яй ми́р на Изра́иля и спасе́ние язы́ков; благослове́н еси́, возвеща́яй Заве́т Но́в в кропле́нии Кро́ви Своея́.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 2.

Ви́девше Тя́, Иису́се, Ма́рфа и Мари́я па́ки в Вифа́нию приидо́ста пре́жде шести́ дни́й бытия́ Па́схи, сотвори́ста Тебе́ ве́черю ту́, и бе́ Ла́зарь еди́н от возлежа́щих. Ма́рфа с усе́рдием служа́ше Тебе́, Пода́телю вся́ческих, Мари́я же благу́ю ча́сть избра́, благода́рна су́щи о воскреше́нии бра́та своего́, и прие́мши ли́тру ми́ра на́рда чи́ста многоце́нна, пома́за пречи́стеи но́зе Твои́ и отре́ власы́ свои́ми, с любо́вию от избы́тка се́рдца вопию́щи Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зума неуразуме́нааго во́льнаго Твоего́ на страда́ния прише́ствия не разуме́в Иу́да, и́же хотя́ше уже́ преда́ти Тя́, смути́ся, зря́ Мари́ино ми́ром пома́зание но́гу Твое́ю, Го́споди, и рече́: «Чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бы́сть? Можа́ше бо сие́ ми́ро про́дано бы́ти на трие́х стех пе́нязь и да́тися ни́щим». Сие́ же рече́, не я́ко о ни́щих печа́шеся, но я́ко та́ть бе́. Ты́ же, Го́споди, ве́дый, я́ко надлежи́т Ти́ ско́ро сме́рть претерпе́ти, оправда́л еси́ святу́ю жену́ сию́, глаго́ля: «Не де́йте ея́, да в де́нь погребе́ния Моего́ соблюде́т е́». Сего́ ра́ди, почита́юще во́льное ко стра́сти прише́ствие Твое́, вопие́м Тебе́ си́це:

Благослове́н еси́, Го́споди, Мари́ею на ве́чери на погребе́ние приугото́ванный; благослове́н еси́, Иису́се, Иу́дою в души́ еще́ в Вифа́нии на сме́рть осужде́нный.

Благослове́н еси́, в Вифа́нию прише́дый, в до́м ми́ра, да любо́вь и ми́ром пома́зание от Мари́и прии́меши; благослове́н еси́, во Иерусали́м Гряды́й на во́льную стра́сть, да па́ки любо́вь от святы́х же́н мироно́сиц всему́ ми́ру возвести́ши.

Благослове́н еси́, Ла́заря из ме́ртвых воздви́гнувый, да бу́дет с кре́постию прише́ствие Твое́; благослове́н еси́, Себе́ Сама́го от гро́ба возста́вити Гряды́й, да бу́дет со вла́стию вхожде́ние Твое́.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 3.

Име́яй вла́сть вои́стину Боже́ственную, Влады́ко Христе́, Ты́ во у́трий де́нь изше́д из Вифа́нии зело́ зау́тра и прибли́жася в Виффаги́ю, посла́л еси́ дво́ицу от учени́к Твои́х, глаго́люще и́ма: «Иди́та в ве́сь, я́же пря́мо ва́ма: и а́бие обря́щета осля́ привя́зано и жребя́ с ни́м, на не́же никто́же николи́же все́де от челове́к, и отреши́вша я́, приведи́те Ми́. И си́це кто́ рече́т ва́м, что́ твори́ти, рцы́те, я́ко Госпо́дь тре́бует я́». Ти́иже сия́ слы́шащи, зело́ дивля́хуся, возопи́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Изше́дша же ученика́, приведо́ста осля́ и жребя́ и возложи́ша на ня́ ри́зы своя́. Ты́ же, Бо́г Сы́й, на Херуви́мех носи́мый, я́ко Челове́к на жребя́ мла́до возсе́л еси́ на́с ра́ди, да я́ко Ца́рь кро́ток, в ми́ре сотвори́ши вхожде́ние Твое́ во гра́д отца́ Твоего́ Дави́да. Сего́ ра́ди срета́ем Тя́ сицевы́ми похвалы́:

Благослове́н еси́, в Вы́шних со Отце́м на Престо́ле седя́й, на жребя́ти о́сли се́сти изво́ливый; благослове́н еси́, на небесе́х от Го́рних Си́л покланя́емый, от дете́й на земли́ поклоне́ние прия́вый.

Благослове́н еси́, кре́постию ца́рствуяй ве́ки, со сла́вою во Иерусали́м Гряды́й; благослове́н еси́, на смире́нныя призира́яй, с кро́тостию во Своя́ прише́дый.

Благослове́н еси́, на жребя́ти безслове́снем возсе́дый, дре́внее безслове́сие разреши́ти хотя́й; благослове́н еси́, стра́нное обнища́ние до́лу прие́мый, на небеси́ горе́ Отцу́ и Ду́ху соседя́й.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 4.

Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми́ у́м, ка́ко досто́йно воспою́ ве́лие снисхожде́ния Твоего́ та́инство, Го́споди, я́ко име́я престо́л не́бо, Ты́ на жребя́ ху́до возше́л еси́, челове́ка взыску́я, хотя́ разреши́ти его́ дре́вняго безслове́сия, да сбу́дется рече́нное Заха́риею проро́ком, глаго́лющим: Ра́дуйся зело́, дщи́ Сио́ня, пропове́дуй дщи́ Иерусали́мля. Се́, Ца́рь Тво́й гряде́т к Тебе́, Пра́веден и Спаса́яй, То́й Кро́ток, все́д на подъяре́мника и жребца́ ю́на. Сего́ ра́ди прославля́ем с ми́ром на жребя́ти ше́ствие Твое́ во Иерусали́м, из глубины́ души́ вопию́ще Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шавше наро́д мно́г, прише́дый на пра́здник, я́ко гряде́ши, Го́споди, во Иерусали́м, собра́шася вку́пе во мно́жестве, и постила́ху ри́зы своя́ по пути́, друзи́и же ре́заху ве́тви от дре́в и постила́ху по пути́, и предходя́щии, и всле́д гряду́щии вопия́ху Тебе́, глаго́люще: Оса́нна Сы́ну Дави́дову. Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Благослове́нно гряду́щее ца́рство во и́мя Го́спода отца́ на́шего Дави́да. Оса́нна в вы́шних. Сего́ ра́ди и мы́ в предпра́зднственный де́нь се́й, нося́ще воскресе́ния зна́мения ве́тви древе́с, Тебе́, я́ко Победи́телю сме́рти, вопие́м:

Благослове́н еси́, Царю́ Изра́илев, ца́рство не от ми́ра сего́ взыска́ти прише́дый; благослове́н еси́, Сы́не Дави́дов, тро́сти сокруше́нный преломи́ти не восхоте́вый.

Благослове́н еси́, Па́стырю До́брый, заблу́ждшее овча́ обрести́ гряды́й; благослове́н еси́, А́гнче Незло́бивый, Себе́ Сама́го в же́ртву принести́ хотя́й.

Благослове́н еси́, Влады́ко тва́ри, от тва́ри Твоея́ с любо́вию срета́емый и с ве́твьми ублажа́емый; благослове́н еси́, Царю́ сла́вы, со сла́вою Ца́рскою от ученико́в провожда́емый и от дете́й прославля́емый.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 5.

Богосве́тлою красото́ю и кре́постию облече́н бы́в от ве́ка, Го́споди, гряде́ши со сла́вою в Сио́н, восхо́д на Елео́нскую го́ру соверша́я, да испо́лнится Нау́ма проро́ка предрече́ние: Се́ на гора́х но́ги Благовеству́ющаго и Возвеща́ющаго ми́р. Пра́зднуй, Иу́до, пра́здники твоя́, возда́ждь обе́ты твоя́. И па́ки испо́лнися Дави́да, пра́отца Твоего́, друго́е предрече́ние: Ви́дена бы́ша ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия Бо́га моего́, и́же во святе́м. Егда́ же прибли́зился еси́ уже́ к низхожде́нию с горы́ Елео́нския, все́ мно́жество учени́к нача́ша, ра́дующеся, хвали́ти Бо́га гла́сом ве́лиим, сугу́бо прославля́юще Тя́ о все́х чудесе́х, я́же ви́деша от Тебе́, глаго́люще: «Благослове́н гряды́й Ца́рь во и́мя Госпо́дне. Ми́р на земли́ и сла́ва в вы́шних.» Сего́ ра́ди и мы́ дне́сь, но́вый Изра́иль, я́же от язы́к Це́рковь, ра́дующеся возопие́м Тебе́ с ни́ми: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́девше фарисе́и, в наро́де су́щии, я́ко ликова́ния наро́дная зело́ умножа́ются, Тебе́, Го́споди, с горы́ низходя́щу, и я́ко гла́си ученико́в Твои́х зело́ ве́лии су́ть, вознегодова́ша и ре́ша Тебе́: «Учи́телю, запрети́ ученико́м Твои́м». Ты́ же, Го́споди, возгласи́л еси́ и́м: «а́ще си́и умолча́т, ка́мение возопие́т», я́коже предрече́ Авваку́м проро́к, глаго́ля: «Ка́мение из сте́н возопию́т, дре́во же отвеща́ти бу́дет и́м». Сего́ ра́ди и мы́, а́ще душа́ми и се́рдцы хла́дни есмы́, я́коже ка́мение, оба́че по сло́ву Твоему́ не умолчи́м хвалы́ Тебе́ возсыла́ти сицевы́я:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же на́ш, я́ко прише́л еси́ во Иерусали́м гре́шныя спасти́; благослове́н еси́, Христе́ Спа́се на́ш, я́ко возвести́л еси́ ве́рным Твои́м, я́ко бли́з к на́м еси́.

Благослове́н еси́, Сы́не Оте́чь, я́ко гряде́ши Кро́вию Креста́ Твоего́ небе́сная и земна́я примири́ти; благослове́н еси́, Сы́не Челове́чь, я́ко и́деши ве́лию любо́вь Отца́ Небе́снаго всему́ ми́ру возвести́ти.

Благослове́н еси́, Царю́ ца́рствующих, я́ко ца́рство Твое́ — Ца́рство все́х веко́в; благослове́н еси́, Влады́ко владе́ющих, я́ко влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 6.

Пропове́дницы Боже́ственныя си́лы Твоея́, Го́споди, бы́ша су́щии с Тобо́ю в Вифа́нии иуде́е, зане́ ти́и свиде́тельствоваху во Иерусали́ме, я́ко Ла́заря от гро́ба воздви́гл еси́. Сего́ ра́ди и сре́те Тя́ наро́д, я́ко слы́шаша Тя́ сие́ сотво́рша зна́мение. И глаго́лаху дру́г ко дру́гу: «Чесо́ жде́м и не исхо́дим на сре́тение Сы́ну Дави́дову с ва́иами от фи́ник, да испо́лнится Писа́ние: взы́ду на фи́никс, удержу́ ве́тви его́,— зане́ То́й е́сть фи́никс пра́вды, о Не́мже рече́ Дави́д: Пра́ведник, я́ко фи́никс процвете́т. Сего́ ра́ди с ве́твьми воспева́ху пе́рвее Тебе́ наро́ди: «Оса́нна», оба́че по́слежде с дреко́льми изыдо́ша на Тя́, я́ко на разбо́йника, не ве́дуще пе́ти: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́ во все́й сла́ве свое́й и красоте́ святы́й гра́д Бо́жий Сио́н, гра́д Вели́каго Царя́, егда́ прибли́зился еси́ к нему́, Го́споди, и уви́дел еси́ с высоты́ го́ры Елео́нския вся́ зда́ния церко́вная и ина́я строе́ния гра́дская, зело́ кра́сная. Тогда́, ви́дя Святы́й Гра́д, Го́споди, возпла́кался еси́ о не́м, я́ко Оте́ц чадолюби́вый, и с пла́чем ре́кл еси́: «А́ще бы разуме́л еси́ ты́, хотя́ в се́й де́нь тво́й, е́же к ми́ру твоему́, оба́че сие́ скры́ся от о́чию твое́ю». И а́бие предре́кл еси́, я́ко прии́дут дни́е, егда́ обложа́т Святы́й Гра́д врази́ и разбию́т его́ и ча́да его́, и не оста́вят ка́мень на ка́мени в не́м, поне́же не разуме́ вре́мени посеще́ния Твоего́. Мы́ же, ве́дуще Тя́, я́ко До́браго Па́стыря, скорбя́щаго о заблу́ждших овца́х Свои́х, вопие́м Ти́:

Благослове́н еси́, Па́стырю овца́м Вели́кий, овча́ поги́бшее взыска́ти прише́дый; благослове́н еси́, Архиере́ю гряду́щих бла́г, не́мощем на́шим спострада́ти восхоте́вый.

Благослове́н еси́, Но́ваго Заве́та Хода́таю, возжела́вый па́дшия лю́ди от ве́чныя сме́рти спасти́; благослове́н еси́, Судие́ Пра́веднейший, я́ко Пра́веден еси́ и пра́ви суди́ Твои́ о гра́де Твое́м.

Благослове́н еси́, Спа́се Всеми́лостивейший, я́ко Ми́лостив еси́ и ми́лости Твоея́ испо́лнь вся́ земля́.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 7.

Хотя́й изба́вити ро́д челове́чь от рабо́ты вра́жия, Иису́се, прише́л еси́ во Иерусали́м, да испо́лнится Писа́ние: яви́тся Бо́г бого́в в Сио́не. И возше́дшу Тебе́ та́мо, потрясе́ся ве́сь гра́д; мно́зи бо изыдо́ша на сре́тение Тебе́, восклица́юще велегла́сно: «Оса́нна Сы́ну Дави́дову», друзи́и же, удивля́ющеся, вопроша́ху: «Кто́ е́сть Се́й?» О безу́мнии ста́рцы, лжеиме́ннии учи́телие. Вся́ сто́гна гра́да пропове́дуют чудеса́ Твоя́, Го́споди, вся́ Иуде́я испо́лнена благодея́ньми Твои́ми, си́и же вопроша́ют: «Кто́ е́сть?» Ла́зарь едва́ воскре́се, и не ве́дят, кто́ исхити́ его́ от сме́рти; от двора́ Иаи́рова едва́ изше́л еси́, и не ве́дят, кто́ е́сть оживи́вый дще́рь его́? Ве́дят, оба́че не хотя́т воспе́ти Тебе́, я́ко Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Ди́вное показа́л еси́ смотре́ние Твое́, Иису́се, егда́ со сла́вою возше́л еси́ во Иерусали́м и а́бие, я́ко Архиере́й, посети́л еси́ святы́й хра́м согля́дати его́. В до́м Отца́ Твоего́ прише́л еси́ со вла́стию, и испо́лнися свята́го Авваку́ма проро́ка предрече́ние: Госпо́дь во свято́м хра́ме Свое́м: да молчи́т вся́ земля́ пред Лице́м Его́. И а́бие изгна́л еси́ во́н вся́ су́щия та́мо продаю́щия и купу́ющия, глаго́ля: «Хра́м Мо́й — хра́м моли́твы нарече́тся, вы́ же сотвори́сте его́ верте́п разбо́йником». И та́ко испо́лнися друго́е Писа́ние: Ре́вность до́му Твоего́ снеде́ Мя́. Мы́ же, убоя́вшеся такова́го пра́веднаго гне́ва Твоего́, Го́споди, еди́ное про́сим от Тебе́, е́же жи́ти в дому́ Твое́м во вся́ дни́ живота́ на́шего, зре́ти красоту́ Твою́ и посеща́ти хра́м святы́й Тво́й, да просла́вим Тебе́ си́це:

Благослове́н еси́, не в рукотворе́нных хра́мах живы́й на небеси́, в хра́м земны́й со сла́вою возше́дый; благослове́н еси́, селе́ние сла́вы Своея́ возлюби́вый на земли́, до́м моли́твы от жите́йских попече́ний огради́вый.

Благослове́н еси́, Го́споди Си́л, я́ко возлю́бленна селе́ния Твоя́, па́че селе́ний гре́шничих; благослове́н еси́, Царю́ сла́вы, я́ко лу́чше де́нь еди́н во дво́рех Твои́х, па́че ты́сящ во граде́х нечести́вых.

Благослове́н еси́, Ве́лий в Сио́не, я́ко стра́шно и свя́то и́мя Твое́; благослове́н еси́, живы́й во Иерусали́ме, я́ко свя́т хра́м Тво́й, ди́вен в пра́вде Твое́й.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 8.

Стра́нное и пресла́вное чу́до сотвори́л еси́, Христе́, егда́ внеза́пу прише́л еси́ в це́рковь Свою́ и та́мо приступи́вших к Тебе́ хромы́х и слепы́х исцели́л еси́, я́ко Светода́вец и Ми́лостивый Вра́ч, я́ко пра́вда пред Тобо́ю преды́дет, я́коже рече́ Дави́д. И та́ко все́м источи́л еси́ в вели́кий и предпра́зднственный де́нь се́й ра́дость, и́стину, све́т и живо́т, я́коже предрече́ Софро́ния проро́к, глаго́ля: Ра́дуйся, дщи́ Сио́нова, зело́; отъя́т Госпо́дь непра́вды твоя́, воцари́тся Госпо́дь посреди́ тебе́, и не у́зриши зла́ ктому́. Госпо́дь Бо́г тво́й в тебе́, и обнови́т тя́ в любви́ Свое́й тебе́ ра́ди, глаго́лет Госпо́дь, спасу́ утесне́нную и отринове́нную прииму́. Сего́ ра́ди и мы́, веселя́щеся в де́нь пра́здника посеще́ния Твоего́, воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь бы́л еси́ любо́вь, Сладча́йший Иису́се, сего́ ра́ди хвалу́ Тебе́ прино́сит возлю́бленный Изра́иль из у́ст ссу́щих и незло́бивых младе́нец: егда́ ста́рцы и учи́телие и́х богоху́льствуют, вопроша́юще: «Кто́ е́сть Се́й»,— младе́нцы богосло́вствуют, вопию́ще Тебе́: «Оса́нна Сы́ну Дави́дову»,— и с ва́ии и ве́твьми срета́ют во хра́ме прише́ствие Твое́, предвозвеща́юще ско́рое Твое́ из ме́ртвых воскресе́ние. Сподо́би же и на́м, одержи́мым го́рдостию, обрати́тися, я́ко незло́бивии де́ти, таковы́х бо е́сть ца́рствие небе́сное, да от чи́стаго се́рдца ку́пно с ни́ми принесе́м Тебе́ таковы́я похвалы́:

Благослове́н еси́, в вы́шних пева́емый от Серафи́м, от незло́бивых младе́нец воспева́ние прия́вый; благослове́н еси́, в го́рних носи́мый от Херуви́м, от чи́стых се́рдцем богоно́сно в се́рдце носи́мый.

Благослове́н еси́, ски́нию па́дшую Дави́дову возста́вити прише́дый, да на́шу вну́треннюю благообра́зную ски́нию па́ки просвети́ши; благослове́н еси́, хра́м Тво́й до́м моли́твы сотвори́вый, да на́с, бы́вших верте́пы душетле́нных разбо́йников, па́ки до́м чи́ст Ду́ха Свята́го сотвори́ши.

Благослове́н еси́, Ему́же ты́сящи ты́сящ слу́жат на небеси́ и пред Ни́мже тьмы́ те́м предстоя́т; благослове́н еси́, Ему́же со́нмы дете́й воспева́ху на земли́ и Его́же срета́ху тьмы́ наро́дныя.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 9.

Все́ со́нмище иуде́йское архиере́ев и кни́жников, ви́девше чудеса́, я́же сотвори́л еси́ во хра́ме, Иису́се, и о́троки, зову́щия: «Оса́нна Сы́ну Дави́дову»,— вознегодова́ша и ре́ша Тебе́: «Слы́шиши ли, что́ си́и глаго́лют?» Ты́ же ре́кл еси́ и́м: «Не́сте ли чли́ николи́же, я́ко из у́ст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хвалу́». Мы́ же, удивля́ющеся окамене́нию и жестосе́рдию серде́ц и́х, зло́бою да младе́нчествуем ны́не, да в простоте́ серде́чной воспое́м а́нгельскую пе́снь: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́и Боже́ственнии, а́ще и мно́го глаго́лют, но не возмо́гут возда́ти досто́йнаго благодаре́ния неизрече́нному снисхожде́нию Твоему́, Христе́, я́ко ны́не во́лею прише́л еси́ во Иерусали́м Кре́ст претерпе́ти. Сего́ ра́ди утаи́л еси́ от прему́дрых и разу́мных Свое́ Божество́ и откры́л еси́ е́ младе́нцем, и́же чи́стыми се́рдцы па́че оте́ц свои́х ощути́ша, я́ко Ты́ еси́ вои́стину Христо́с. Сподо́би и на́м душа́ми чи́стыми и нескве́рными усты́ испове́дати Боже́ственную сла́ву Твою́, пою́ще Тебе́ си́це:

Благослове́н еси́, явле́нием слове́с Твои́х просвеща́яй и вразумля́яй младе́нцы, просвети́ и вразуми́ на́ши мы́сли и се́рдца; благослове́н еси́, творе́нием чуде́с Твои́х свиде́тельствуяй Божество́ Свое́, откры́й о́чи мои́ уразуме́ти от зако́на Твоего́ чудеса́.

Благослове́н еси́, пасы́й Изра́иля, паси́ мя́ в кро́тости ду́ха на ме́сте зла́чне; благослове́н еси́, храня́й Иа́кова, всели́ мя́ в чистоте́ се́рдца на воде́ поко́йне.

Благослове́н еси́, Царю́ ми́ра, да возсия́ет во дне́х Твои́х пра́вда, до́ндеже оты́мется луна́; благослове́н еси́, Со́лнце Пра́вды, да просвети́тся све́т Тво́й во мно́жестве ми́ра, до́ндеже сия́ет со́лнце.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́й язы́ки, Христе́ Бо́же на́ш, Ты́ воздви́гл еси́ не́цыя от е́ллин, прише́дших поклони́тися в пра́здник, я́ко да ви́дят Тя́. Сего́ ра́ди ти́и приступи́ша к Фили́ппу, глаго́люще: «Хо́щем Иису́са ви́дети». То́йже вку́пе со Андре́ем глаго́ласта Тебе́. Ты́ же отвещава́еши и́м, я́ко ны́не уже́ прии́де ча́с, да просла́вится о се́м Сы́н Челове́ческий. Во Своя́ бо прише́л еси́ и Свои́ не прия́ша Тя́, и на сме́рть осуди́ша. Сего́ ра́ди, я́ко зе́рно пшени́чное не принесе́т плода́, а́ще па́д на зе́млю не у́мрет, та́ко же и Ты́ сме́ртию Свое́ю мно́г пло́д прине́сл еси́ во язы́цех, да испо́лнится Иса́йи проро́ка предрече́ние, я́ко явле́н бу́деши не и́щущим Тя́ и обре́тен не вопроша́ющими Тя́. Сего́ ра́ди, прииди́те, язы́цы, и ви́дите дне́сь Царя́ Небе́снаго, я́ко на престо́ле высо́це на жребя́ти ху́де во Иерусали́м входя́ща, да вси́ еди́ными усты́ и се́рдцем воспое́м Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Царю́ Преве́чный, кро́ткий, пра́ведный и спаса́яй Уте́шителю на́ш. Ты́ кро́тко прише́л еси́ в де́нь се́й во Иерусали́м, на кро́тком жребя́ти о́сли седя́, да ко́нское свире́пство разреши́ши на земли́. Сего́ ра́ди кро́тость Твоя́ разу́мна да бу́дет все́м челове́ком, и да ве́дают вси́, я́ко Ты́ взира́еши то́кмо на кро́ткаго, молчали́ваго, трепе́щущаго слове́с Твои́х. Сего́ ра́ди «да раскую́т мечи́ своя́ на ора́ла и ко́пия на серпы́, и да не навы́кнут ктому́ ра́товатися». Мы́ же «кро́тцы су́щи душе́ю и смире́нии нра́вом, благода́тию прии́мем кро́ткаго все́х Влады́ку, гряду́щаго горды́ню лука́ваго сокруши́ти», да в кро́тости ду́ха воспое́м Ему́ си́це:

Благослове́н еси́, на го́ру Сио́н возше́дый, да ми́р на Изра́иля благовести́ши; благослове́н еси́, Иерусали́му пропове́дуяй, да спасе́ние язы́ков возвести́ши.

Благослове́н еси́, прише́дый благовести́ти ни́щим ле́то Госпо́дне прия́тно, да вся́ сокруше́нныя се́рдцем исцели́ши; благослове́н еси́, восхоте́вый возвести́ти плене́нным отпуще́ние, да вся́ уничиже́нныя во отра́ду свободи́ши.

Благослове́н еси́, я́ко ко́кошь птенцы́ своя́ под криле́ собира́яй, да вся́ обремене́нныя грехми́ Кресто́м иску́пиши; благослове́н еси́, я́ко зе́рно пшени́чное в зе́млю па́дшее, ко погребе́нию гряды́й, да вся́ до глубины́ а́да па́дшия Воскресе́нием обнови́ши.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 11.

Пе́ние всеумиле́нное принесе́м Тебе́, Христе́, вку́пе с незло́бивыми младе́нцы, оса́нна Тебе́ воспе́вшими, с ни́миже и мы́ Тебе́ вопие́м: Бо́г Госпо́дь, и яви́ся на́м, да с ва́ии и ве́твьми соста́вим Тебе́ пра́здник свя́т, чи́ст и духо́вен, да па́ки сотвори́ши вхо́д во вну́тренния хра́мины ду́ш на́ших, я́коже обеща́лся еси́, глаго́ля: не оста́влю ва́с си́ры, но па́ки прииду́ к ва́м. А́ще кто́ лю́бит Мя́, возлюблю́ его́, и явлю́ся ему́ Са́м. И Оте́ц Мо́й возлю́бит его́, и к нему́ прии́дем и оби́тель у него́ сотвори́м. Благослове́нно да бу́дет вхожде́ние Твое́. Прииди́ и возся́ди на престо́л ума́ на́шего, я́коже пре́жде на жребя́, и воцари́ся в сердца́х на́ших, и разреши́ вся́ безслове́сия страсте́й на́ших, да с присноцвету́щими ва́иами чистоты́ па́ки, я́коже дре́вле де́ти, воспое́м Тебе́: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Све́том небе́сным просвети́ся дне́сь святы́й хра́м, егда́ посети́л еси́ его́, Иису́се, и очи́стил еси́ его́ от ку́плей земны́х, вку́пе же просвети́ся с ни́м и ве́сь Святы́й Гра́д, я́коже предрече́ Иса́йя: от Сио́на бо изы́де зако́н и сла́ва Госпо́дня из Иерусали́ма,— я́ко на страда́ния прише́л еси́, и све́т, ра́дость и любо́вь прине́сл еси́ Кресто́м Твои́м. Сего́ ра́ди ре́кл еси́ ученико́м пре́жде Своего́ Креста́: «Еще́ ма́ло вре́мя све́т в ва́с е́сть, ходи́те, до́ндеже све́т и́мате, да тьма́ ва́с не и́мет. Ве́руйте во све́т, да сы́нове све́та бу́дете». Сия́ ре́кл еси́, Го́споди, да и во страда́ниих Твои́х све́т ве́ры не уга́снет ученико́м Твои́м, и да не по́йдут во тьме́ неве́рия, не ве́дуще, ка́мо и́дут, да и вси́ пра́во в Тя́ ве́рующии с ве́рою возопию́т Тебе́:

Благослове́н еси́, Христе́, Све́те ми́ра, от ми́ра лука́ваго возненави́денный; благослове́н еси́, Иису́се, Со́лнце Пра́вды, от при́сных Твои́х присноблажи́мый и препросла́вленный.

Благослове́н еси́, Невече́рний и Ти́хий Све́те, на захожде́ние Свое́ во Иерусали́м прише́дый; благослове́н еси́, Живы́й во Све́те непристу́пном, заре́ю Воскресе́ния ве́сь ми́р просвети́ти гряды́й.

Благослове́н еси́, Сладча́йший и Присноживо́тный Све́те, в Сио́не явле́нный, да просвети́ши душе́вную тьму́ мою́; благослове́н еси́, Свети́льниче, светя́й и горя́й, во Иерусали́ме возжже́нный, да па́ки возжже́ши уга́сший свети́льник мо́й.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 12.

Благода́ть Твою́ пода́ждь на́м, Иису́се, я́коже пре́жде отроко́м евре́йским, оса́нна Тебе́ воспе́вшим и позна́вшим Твое́ Божество́. И ны́не в пречестны́я дни́ сия́, Го́споди, па́ки к на́м бли́з бу́ди, наипа́че же к призыва́ющим и́мя Твое́ в ду́хе кро́тости и ми́ра, смире́ния и любве́, сподо́би же и на́м ощути́ти благода́ть прише́ствия Твоего́, да и ми́р Бо́жий, превосходя́й вся́к у́м, соблюде́т сердца́ на́ша и вся́ разуме́ния на́ша о Тебе́, и та́ко просвети́вше ду́ши на́ша, во умиле́нии и с весе́лием возопие́м Тебе́, Заве́т Но́в завеща́ти прише́дшему на́м кропле́нием Кро́ве Своея́: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще Твое́ на во́льную стра́сть во Иерусали́м прише́ствие и неизрече́нное снисхожде́ние Твое́, Христе́, покланя́емся преднача́тию Креста́ Твоего́ и с де́ти евре́йскими веселя́щеся, с ва́иами и ве́твьми срета́ем Тя́, и соста́вльше пра́здник, прославля́ем Тя́, я́ко Ты́ еси́ вои́стину Месси́я Христо́с, прише́дый и име́яй па́ки со сла́вою приити́ суди́ти живы́х и ме́ртвых, не на жребя́ти о́сли седя́й, но я́ко Ца́рь царе́м и Госпо́дь госпо́дьствующим, Ему́же и́мя — Сло́во Бо́жие, име́яй всле́д Себе́ не о́троки, «оса́нна» пою́щия, но вся́ Во́инства Небе́сная, вопию́щия гла́сом гро́мов кре́пких: Аллилу́иа, спасе́ние, че́сть и сла́ва и си́ла Го́споду на́шему, я́ко воцари́ся Госпо́дь Вседержи́тель. Сие́ вели́кое ше́ствие Твое́ в Сио́н Го́рний, нисходя́щь с небесе́ от Бо́га, ве́рою ча́юще, прославля́ем в земны́й Сио́н на всеми́рное закла́ние вхожде́ние Твое́, пою́ще Тебе́ си́це:

Благослове́н еси́, Сы́не Оте́чь, сла́вою венча́вый челове́ка, те́рнием венча́тися гряды́й, да терноно́сное естество́ на́ше плодоно́сно сотвори́ши; благослове́н еси́, А́гнче Бо́жий, взе́мляй грехи́ ми́ра, да Кро́вию Свое́ю на́с, па́дших, па́че сне́га убели́ши.

Благослове́н еси́, Женише́ ду́ш и серде́ц на́ших, от черто́га Твоего́ исходя́й, да никто́же укры́ется от теплоты́ Твоея́; благослове́н еси́, Па́стырю До́брый, входя́й ны́не в Тво́й о́вчий дво́р, да никто́же исхи́тит на́с от руки́ Твоея́.

Благослове́н еси́, Учи́телю на́ш, Сио́на ра́ди не умолча́вый до кре́стныя Па́схи Твоея́, да дру́ги Своя́ до конца́ сло́вом и любо́вию на Ве́чери уте́шиши; благослове́н еси́, Спаси́телю на́ш, в червле́ны ри́зы напосле́док облещи́ся восхоте́вый, да на́с, я́ко неве́сту ри́зою спасе́ния и оде́ждею весе́лия украси́ши.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 13.

О Иису́се Христе́, А́гнче Бо́жий, пре́жде ве́к на закла́ние приугото́ванный, ны́не же во Иерусали́м на во́льную стра́сть гряды́й. Приими́ ма́лое сие́ с ва́иами и ве́твьми приноси́мое Тебе́ моле́ние на́ше, да в пречестны́я дни́ сия́ после́дуем стопа́м Твои́м в тишине́ и кро́тости ду́ха и во умиле́нии и чистоте́ се́рдца, и та́ко да пребу́дем с Тобо́ю и во все́ вре́мя земна́го стра́нствия на́шего. И сподо́би на́м неосужде́нно причасти́тися Боже́ственныя ра́дости Святы́я Па́схи Твоея́ зде́, на земли́, да и по прише́ствии в Небе́сный Иерусали́м наве́ки соедини́мся с Тобо́ю, со все́ми святы́ми пою́ще А́нгельскую пе́снь: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

И́кос 1.

Арха́нгелов и А́нгелов ли́ки со стра́хом и тре́петом взира́ху с небе́сных высо́т на Твое́, Христе́ Спа́се, во Иерусали́м к во́льней стра́сти вхожде́ние и со апо́столы незри́мо сопровожда́ху Тя́, Царя́ своего́, и с де́ти евре́йскими оса́нна в вы́шних Тебе́ приноша́ху, и воспева́ху песнопе́ния сицева́я:

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же на́ш, я́ко посети́л и сотвори́л еси́ избавле́ние лю́дем Свои́м; благослове́н еси́, Влады́ко Христе́, я́ко прише́л и дарова́л еси́ Кресто́м спасе́ние ча́дом Свои́м.

Благослове́н еси́, гряды́й Ада́ма из глубины́ а́да воззва́ти; благослове́н еси́, прише́дый Е́ве от дре́вния печа́ли свобо́ду дарова́ти.

Благослове́н еси́, благовеству́яй ми́р на Изра́иля и спасе́ние язы́ков; благослове́н еси́, возвеща́яй Заве́т Но́в в кропле́нии Кро́ви Своея́.

Благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Конда́к 1.

Избра́нный Царю́ Го́рняго Сио́на, Кро́ткий, Спаса́яй и Пра́ведный Изба́вителю на́ш, Тебе́, в вы́шних на Херуви́мех носи́маго и пева́емаго от Серафи́м, зри́м ны́не на жребя́ возше́дшаго и в Иерусали́м к во́льней стра́сти гряду́щаго. Сего́ ра́ди покланя́емся неизрече́нному снисхожде́нию Твоему́ и с ва́иами и ве́твьми умиле́нно срета́ем Тя́, да и с де́ти евре́йскими воззове́м Тебе́:

Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне, оса́нна в вы́шних.

Моли́тва.

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, в вы́шних со Отце́м на Престо́ле седя́й, вы́ну на крилу́ от Херуви́м носи́мый и пева́емый от Серафи́м, во дне́х же пло́ти Своея́ на жребя́ти о́сли се́сти изво́ливый, на́шего ра́ди спасе́ния, и от дете́й воспева́ние прия́вый, и во Святы́й гра́д Иерусали́м пре́жде шести́ дни́й бытия́ Па́схи на во́льную стра́сть прише́дый, да спасе́ши ми́р Кресто́м, погребе́нием и Воскресе́нием Твои́м. И я́коже тогда́ лю́дие, седя́щии во тьме́ и се́ни сме́ртней, прие́мше ве́тви древе́с и ва́иа от фи́ник, срето́ша Тя́, Сы́на Дави́дова, Тя́ испове́дующе, та́кожде и на́с ны́не, в предпра́зднственный де́нь се́й в подража́ние о́нех ва́иа и ве́тви в рука́х нося́щих, соблюди́ и сохрани́. И я́коже о́нии наро́ди и де́ти «оса́нна» Тебе́ приноша́ху, сподо́би и на́м во псалме́х и пе́ниих духо́вных душа́ми чи́стыми и нескве́рными усты́ просла́вити вся́ вели́чия Твоя́ в пра́здник се́й, и во всю́ Седми́цу стра́сти Твоея́, и неосужде́нно дости́гнути и причасти́тися Боже́ственныя ра́дости Святы́я Па́схи в пресве́тлыя дни́ Живоно́снаго Воскресе́ния Твоего́, да воспое́м и просла́вим Твое́ Божество́, вку́пе со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праздник Входа Господня в Иерусалим празднуется за неделю до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста.

«Вербное Воскресенье» – так обычно называют в народе праздник Входа Господня в Иерусалим. Православные христиане спешат в церковь с пучками пушистых верб. Нас охватывает радостное предчувствие: через неделю – Пасха! Но при чем здесь вербы, о которых ничего не знали евангельские герои? Каков вообще исторический смысл праздника?

Обратимся к евангельской истории

Ранняя весна 30 г. от Рождества Христова. В Иерусалим уже прибыл военный губернатор (прокуратор, точнее – префект) Иудеи Понтий Пилат, чтобы наблюдать за мятежными подданными. Скоро еврейская Пасха, и за шесть дней до нее Христос направляется к городским воротам, словно желая воссесть на принадлежащий Ему царский престол, впервые позволяя называть себя Царем. Это – последняя попытка обратить людей от политических заблуждений, указав истинный характер своего Царства «не от мира сего». Поэтому под Иисусом не боевой конь, но кроткий осел, символизирующий мир. А люди размахивают пальмовыми ветвями и кричат осанна! («спасай нас!»). Они ждут, что Он явит божественную силу, ненавистные римские оккупанты будут уничтожены – и придет вечное Мессианское Царство. Но Христос не будет истреблять римские легионы и изменять политическое устройство мира. Это бессмысленно, если нет обновления нравственного. Подобные попытки оборачиваются еще большей бедой.

«Вход Господень в Иерусалим»

Пройдет четыре дня, и неверные ученики в страхе разбегутся из ночного Гефсиманского сада, оставив связанного Учителя в руках стражи; а толпа, ныне приветствующая Мессию восторженными криками, будет в озлоблении вопить: «Распни, распни Его!» Он обманет ее надежды...

Подражая современникам Христа, мы тоже встречаем Его с зелеными ветвями в руках. Христиане Востока – с ветвями финиковых пальм, лавра, цветами. У жителей Севера они поневоле заменяются вербами – первыми зеленеющими деревьями. Они освящаются в канун праздника, на Всенощном бдении, после чтения Евангелия. В народе получили распространение различные «вербные» обычаи и обряды: хранить освященную в церкви вербу в течение года, украшать ей домашние иконы и ставить на подоконники, приносить на могилы родственников, окроплять вербной кистью, смоченной в святой воде, домашний скот, есть вербную кашу, сваренную с едва распустившимися почками ивы и ее сережками. «И тех же верб сквозные прутья, / И тех же белых почек вздутья / И на окне, и на распутье, / На улице и в мастерской...» (Б. Пастернак). В последнее время православный обычай приходить в храмы с вербами наблюдается у российских католиков.

В России XVII в. в этот день совершался красочный обряд «Шествия на осляти». Особенным великолепием он отличался во времена патриарха Никона (1652–1658) и царя Алексея Михайловича. Шествие начиналось от Царской площади у Покровского (Василия Блаженного) собора, в котором патриарх и царь облачались в шитые золотом и жемчугами ризы. На Лобном месте происходила раздача ветвей вербы и даже настоящих пальмовых ветвей, привозившихся из Персии. Затем, по сообщению гостя из Курляндии Якова Рейтенфельса, «царь, пешком, ведет лошадь (вместо осла), на которой сидит патриарх, за красный повод, в Кремль. Впереди же всех едет повозка, везомая лошадьми в великолепных попонах, на которых стоят искусственные деревья, обильно увешанные цветами и плодами. На ветвях их сидят несколько маленьких мальчиков, наряженных ангелами, и весело приветствующих пением осанна!».

Впереди царя шли стольники, а окружали его бояре, окольничие и думные дворяне. Патриарх во время шествия осенял народ крестом. За ним шли церковные иерархи в богатейших облачениях. Церемонию заключали гости. Шествие тихо приближалось к Спасским воротам. В это время начинался общий звон, как в Кремле, так и по всем многочисленным московским церквам, и продолжался до вступления царя и патриарха в Успенский собор. Гудел воздух над столицей, и благовест разносился на много верст вокруг!

В 1683 г. «осля» под патриархом вел одиннадцатилетний Петр Алексеевич; затем, до 1693 г. включительно, его водили оба брата-соправителя, Петр и Иван, после чего свидетельства о шествии исчезают. Повзрослевший Петр уничтожил это действо, считая его для себя унизительным, а вскоре упразднил и само патриаршество на Руси.

Минуло три века, изменились взаимоотношения Церкви и государства, и сейчас нет препятствий к совершению красочного «Шествия на осляти». Остается лишь открытым вопрос: кто поведет осла под патриархом?

Ю. Рубан

Битбунов Г.С. Вход Господень в Иерусалим. Событие праздника