Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон благодарственный Богу о заключении мира между державой Российской и короной Свейской.

Глас 2.

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, Сла́ва Тебе́.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Пе́снь по достоя́нию принести́ Тебе́, Влады́ко, недоумева́ем. Кто́ бо изрече́т ми́лости Твоя́, я́же яви́л еси́ на́м? Ты́ на́ше неве́жество от сокро́вища прему́дрости Твоея́ просвети́л еси́, Ты́ и научи́ со стра́хом и любо́вию благода́рственная Тебе́ воспе́ти.

Утвержде́ннии в Бо́зе Вара́к и Дево́ра, сопроти́вных во́инство изби́вше, пе́снь но́вую Бо́гу Победи́телю воспе́ша; си́х, Росси́е, побе́дными укра́шенная венца́ми, подража́ющая, пе́снь побе́дную Бо́гу воскли́кни, прославля́ющи сла́ву и си́лу Его́.

Ага́рь иногда́, изнемо́гши от зно́я, возопи́ ко Го́споду, е́йже А́нгел исто́чник показа́ воды́ теку́щия, да пию́щи, с ча́дом жива́ бу́дет. И Росси́я, изнемо́гши многоле́тным трудо́м, возопи́ ко Го́споду: да́ждь ми́ исто́чник ми́ра, от него́же напою́ ча́да моя́, и воспою́ Тя́, Го́спода, во ве́ки.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Лу́к сокруши́ся си́льных держа́вою Твое́ю, Христе́, и си́лою немощству́ющии препоя́сашася.

Обнови́ся ны́не, но́вый Изра́илю, благода́тию от все́х бла́г Пода́теля, И́же мы́шцею высо́кою проведе́ тя́ чрез мо́ре долголе́тныя бра́ни, и введе́ тя́ в зе́млю благослове́нную ми́ра сего́.

Ви́дите, язы́цы, и разуме́йте, я́ко с на́ми Бо́г, И́же в бра́ни бы́сть и побора́ше по на́с, смири́ ны́ пре́жде, да пресла́внее возвели́чит. Се́й у́бо Бо́г на́ш, о Не́мже в ми́ре и бра́ни, ве́рнии, утвержда́емся.

Возведи́ о́крест о́чи твои́, Росси́е, и ви́ждь, се́ бо распространи́шася преде́лы твоя́, приусугу́бишася от за́пада, се́вера и ю́га ча́да твоя́, и про́мыслу Вы́шняго по бра́нех в ми́ре воспо́й пе́сни твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися, положи́л бо еси́ любо́вь тве́рду кре́пости Твоея́, Го́споди.

Неизрече́нное и неисповеди́мое смотре́ние испове́дуем, раби́ Твои́, Влады́ко, благода́рными си́ми словесы́: ничто́же бо бо́лее за бла́гость Твою́ возда́ти мо́жем, я́ко от тьмы́ ко све́ту произве́л еси́, то́чию ма́лое сие́ приими́ от на́с благодаре́ние.

Где́ ны́не умышле́ния и сове́ти ва́ши, окре́стнии наро́ди, от дре́вних веко́в во еди́но согласу́ющиися, а́ки предви́дяще и зави́дяще бу́дущему Росси́и благополу́чию, позна́ние уче́ний и худо́жеств отвраща́ющии? Получи́ ны́не, е́же не хоте́сте, и славосло́вит Бо́га, сие́ е́й дарова́вшаго.

Вся́ тва́рь да ра́дуется с на́ми, да пое́т И́мени Го́спода Вы́шняго: соде́ла бо чу́до в на́с, вся́к у́м преиму́щее, хи́трая преврати́ наме́рения сопроти́вных, и и́миже хотя́ху на́с улови́ти, си́ми уловле́ни су́ть сетьми́. Мы́ же, изба́вльшеся, всера́достно Его́ велича́ем.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Но́щи преше́дшей, прибли́жися де́нь, и Све́т ми́ру возсия́, сего́ ра́ди хва́лят Тя́ а́нгельстии чи́ни и славосло́вят Тя́ вся́ческая.

Созида́й гра́ды твоя́ но́выя, Росси́е, утвержда́й ми́ром преде́лы твоя́: Госпо́дь с тобо́ю, Госпо́дь Помо́щник. Да́ждь у́бо сла́ву И́мени Его́, пресла́вно ны́не просла́вившаго тя́.

Не тужи́ ны́не, Росси́е, дни́ пре́жния и ле́та преше́дшая ско́рбная помина́ющи, егда́ бе́дствии а́ки потрясе́ся, от восто́ка, ю́га и се́вера смуща́емая, вну́трь же мяте́жными несогла́сии раздира́емая. Прогна́ Бо́г о́блак печа́ли твоея́, и све́том безсме́ртныя сла́вы озари́ тя́.

Я́ко взыска́ла еси́, Росси́е, Го́спода Бо́га твоего́ в де́нь ско́рби твоея́, сего́ ра́ди яви́ся тебе́ в чу́дных де́лех Свои́х, И́же изба́ви тя́ от кре́пких ру́к супоста́т твои́х и вене́ц ми́ра и благоволе́ния возложи́ на главу́ твою́.

Возвесели́теся с на́ми, вели́цыи кня́зи росси́йстии, ви́девше виногра́д се́й, ва́ми насажде́нный, ка́ко Бо́г Вы́шний, Ца́рь Ве́чный, его́ возрасти́ и опло́том ми́ра ве́чнаго огради́, и с на́ми благода́рственная Ему́ воспо́йте.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Гла́с глаго́л моле́бных от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав, от лю́тых мя́ изба́ви: Еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

Блаже́ни вси́, упова́ющии на Го́спода — я́ко гора́ Сио́н, не подви́жатся во ве́к: Госпо́дь бо прибе́жище и́м, Госпо́дь спасе́ние, в де́нь, во́ньже призову́т, посети́т и́х.

В де́нь печа́ли сы́ном гони́мый Дави́д, возопи́ ко Го́споду, и от бе́д изба́вил е́сть его́, и в Сио́не па́ки, от него́же изгна́н бы́сть, просла́ви Бо́га спаса́ющаго. Прогна́ сицеву́ю находя́щую ско́рбь от своего́ достоя́ния Всевы́шний Госпо́дь, отврати́вый отцегони́тельное кровопроли́тие, те́мже и мы́ ны́не Его́ в росси́йстем Сио́не просла́вим.

Даде́ ми́р преде́лом твои́м, Росси́е, Госпо́дь, да не бу́дет стужа́яй тебе́, ме́ч чужды́й да не устраша́ет тя́: Вы́шний бо огради́ кре́пкою руко́ю концы́ земли́ твоея́.

Конда́к, гла́с 8.

Укрепи́вый Дави́да на Голиа́фа, укрепи́л еси́ и во́инство Росси́йское, в простоте́ се́рдца служа́щее Ти́, и о и́мени Твое́м подвиза́ющееся, благодея́ния Твоя́ прославля́ющее, щедро́ты Твоя́ си́м дарова́л еси́, Христе́ Бо́же. Ты́ бо наде́жда на́ша, и спасе́ние, и непобеди́мая побе́да.

И́кос:

Са́м, Го́споди, созда́л еси́ прему́дрость, и ви́дел еси́ и исче́л ю́, и изли́л еси́ ю́ на вся́ дела́ Твоя́ со вся́кою пло́тию по щедро́там Твои́м, по дая́нию Твоему́ дарова́л еси́. Ты́ и ве́рныя лю́ди Твоя́ от сокро́вищ Свои́х умудри́вый, и́ми росси́йское во́инство во бра́нех прему́дро наста́вил еси́. Те́мже ны́не торже́ственными пе́сньми Твою́ прему́дрость воспева́ем и благодари́м Тя́, премно́гия на́м дарова́вшаго побе́ды.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Вети́и яви́шася о́троцы любому́дрейшии дре́вле, от богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху: Пребоже́ственный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Я́коже амаза́и ре́ша: о Дави́де, ми́р тебе́ и помо́щником твои́м; та́ко и ны́не бра́вшиися с на́ми глаго́лют: ми́р тебе́, держа́во Росси́йская, Бо́г тво́й Помо́щник тебе́. Ему́же зове́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Упоко́и преде́лы на́ша Госпо́дь си́л, да́вый ми́р достоя́нию Своему́; входя́щии и исходя́щии на мо́ре, без стра́ха и печа́ли коры́сти своя́ собира́йте, Бо́г бо на́ш отъя́т ско́рбь ра́тную, Ему́же зове́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Прииди́те, возвели́чим чу́дная дела́ Бо́жия: ка́ко смире́нных на́с вознесе́, ка́ко уничиже́нных просла́ви, ка́ко победи́тельным венце́м увенча́ и ми́ром огради́, и радостотво́рно возопии́м: Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Неизрече́нною му́дростию соста́вльшаго вся́ческая Бо́га Сло́ва и от не су́щих во е́же бы́ти приве́дшаго, благослови́те, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даде́, Госпо́дь научи́ пе́рсты на́ша на бра́нь, и ру́це на ополче́ние, торже́ственными на́с украси́в побе́дами, и благословля́ет ны́не лю́ди Своя́ ми́ром. Его́же благослови́м и превозно́сим во вся́ ве́ки.

О, непостижи́маго ума́ Твоего́, Влады́ко! Не́сть, и́же сопротивоста́нет во́ли Твое́й: и́хже бо предуста́вил еси́ просла́вити, вся́ ухищре́ния, на ни́х соплета́емая, отвраща́еши. Чудоде́йствие Твое́ сие́, на на́с собы́вшееся, ви́дим, и славосло́вяще, превозно́сим Тя́ во ве́ки.

Хоте́сте, окре́стнии наро́ди, от на́с утаи́ти иску́сство во́инское, мно́го о се́м труди́стеся, но не возмого́сте. Творя́й держа́ву мы́шцею Свое́ю Госпо́дь, низлага́яй си́льныя со престо́л и вознося́й смире́нныя, откры́ пред на́ми пра́вду Свою́, изъяви́ и научи́ ва́ми сокрыва́емая. Ему́же благода́рственная ны́не прино́сим и просла́вим во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: От земноро́дных кто́ слы́ша таково́е или́ кто́ ви́де когда́, я́ко Де́ва обре́теся, во чре́ве иму́щая и безболе́зненно Младе́нца поро́ждшая? Таково́е Твое́ чу́до, и Тя́, Чи́стая Богоро́дице, велича́ем.

Возведе́м у́мнеи о́чи се́рдца на́шего ко Всеси́льному Бо́гу на́шему и принесе́м моли́твы вседу́шныя и моле́ния приле́жная, я́ко посети́ на́с ми́лостию Свое́ю, яви́ на́м, смире́нным, вели́кую и бога́тую ми́лость, Его́же велича́ем.

Благоутро́бия неизсле́димая пучи́но, Влады́ко, прославля́ем чуде́сная дела́ Твоя́, я́вльшаяся на на́с и в ро́де на́шем: от ве́ка бо сокрове́нное Твое́ о на́с смотре́ние во дни́ сия́ я́вственно показа́л еси́, всеси́льною десни́цею Твое́ю безси́льных на́с совоздви́г, да благодари́м и велича́ем Тя́, Бо́га на́шего.

Славосло́вим Тя́ Бо́га Безнача́льнаго, Отца́ благоутро́бнаго в щедро́тах Твои́х, вся́ зла́я от на́с отврати́вшаго, побе́ды и одоле́ния на проти́вящихся на́м дарова́вшаго, торже́ственными венцы́ украси́вшаго, и во всежела́емый поко́й вве́дшаго, и от все́х злы́х на́с избавля́ющаго.

Yandex Metrika