Каноны Успению Пресвятой Богородицы

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 28 августа (15 августа ст. ст.)

Глас 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою, свяще́нная и сла́вная, Де́во, па́мять Твоя́ вся́ собра́ к весе́лию ве́рныя, /начина́ющей Мариа́ме, с ли́ки и тимпа́ны, Твоему́ пою́щия Единоро́дному: сла́вно я́ко просла́вися.

Да провожда́ют невеще́ственнии чи́нове небоше́ственное в Сио́н Боже́ственное те́ло Твое́, внеза́пу же сте́кшеся апо́стол мно́жество от коне́ц, Богоро́дице, Тебе́ предста́ша а́бие, с ни́миже, Чи́стая, Твою́ честну́ю, Де́во, па́мять сла́вим.

Побе́дныя по́чести взяла́ еси́ на естество́, Чи́стая, Бо́га ро́ждши, оба́че же, подо́бящися Творцу́ Твоему́ и Сы́ну, па́че естества́ повину́ешися есте́ственным зако́ном. Те́мже уме́рши, с Сы́ном востае́ши, ве́чнующи.

И́н. Гла́с 4.

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ успе́ние.

Де́вы отрокови́цы, с Мариами́ею проро́чицею пе́снь исхо́дную ны́не воскли́кните: Де́ва бо и еди́на Богома́ти ко прия́тию Небе́сному преставля́ется.

Досто́йно, я́ко одушевле́нное Тя́ Не́бо, прия́ша Небе́сная, Пречи́стая, Боже́ственная селе́ния, и предста́, све́тло укра́шена, я́ко Неве́ста, Всенепоро́чная, Царю́ и Бо́гу.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Соде́тельная и содержи́тельная все́х Бо́жия Му́дросте и Си́ло, непрекло́нну, недви́жиму Це́рковь утверди́, Христе́, еди́н бо еси́ Свя́т, во святы́х почива́яй.

Жену́ Тя ме́ртвенну, но па́че естества́ и Ма́терь Бо́жию ви́девше, Всенепоро́чная, сла́внии апо́столи ужа́сно прикаса́хуся рука́ми сла́вою облиста́ющей, я́ко богоприя́тное Селе́ние ви́дяще.

Пости́же ру́це досади́тельныя де́рзаго, усече́нием су́д нане́с, Бо́гу сохра́ншу че́сть одушевле́нному Киво́ту, сла́вою Божества́, в Не́мже Сло́во пло́ть бы́сть.

И́н.

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней па́мяти Твое́й венце́в сла́вы сподо́би.

От ме́ртвых чре́сл произве́дшися, естество́м подо́бна, Чи́стая, исхожде́ние разреши́, ро́ждши же су́щую Жи́знь, к Жи́зни преста́вися Боже́ственней и Ипоста́сней.

Ли́к Богосло́вов от коне́ц, свы́ше же А́нгел мно́жества к Сио́ну идя́ху всеси́льным манове́нием, достодо́лжно, Влады́чице, Твоему́ погребе́нию служа́ще.

Ипакои́, гла́с 8:

Блажи́м Тя́, вси́ ро́ди, Богоро́дице Де́во, в Тя́ бо Невмести́мый Христо́с Бо́г на́ш вмести́тися благоволи́. Блаже́ни есмы́ и мы́, предста́тельство Тя́ иму́ще: де́нь бо и но́щь мо́лишися о на́с и ро́ди христиа́нстии Твои́ми моли́твами утвержда́ются. Те́м, воспева́юще, вопие́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ре́чи проро́ков и гада́ния воплоще́ние прояви́ша от Де́вы Твое́, Христе́: сия́ние блиста́ния Твоего́ во све́т язы́ков изы́дет, и возгласи́т Тебе́ бе́здна с весе́лием: си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Ви́дите, лю́дие, и чуди́теся: Гора́ бо свята́я и я́вственная Бо́гу в Небе́сныя оби́тели превы́шше взе́млется, Не́бо земно́е в Небе́сное и нетле́нное селе́ние вселя́емо.

Жи́зни присносу́щныя и лу́чшия сме́рть Твоя́ бы́сть прехожде́ние, Чи́стая, от привре́менныя к Боже́ственней вои́стинну и непреходи́мей преставля́я Тя́, Чи́стая, в весе́лии Сы́на зре́ти Твоего́ и Го́спода.

Взя́шася две́ри Небе́сныя, и А́нгели воспе́ша, и прия́т Христо́с де́вства Своея́ Ма́тере сосу́д; Херуви́ми подъя́ша Тя́ с весе́лием, Серафи́ми же сла́вят, ра́дующеся.

И́н.

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий Сове́т, е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м усмотря́я, зовя́ше: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Чу́до бя́ше зре́ти Не́бо все́х Царя́ одушевле́нное, испражне́ния преходя́щее земна́я, я́ко чу́дна дела́ Твоя́! Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

А́ще и непости́жный Сея́ Пло́д, И́мже небеса́ бы́ша, погребе́ние прия́т во́лею, я́ко ме́ртв; ка́ко погребе́ния отве́ржется неискусобра́чно Ро́ждшая?

В преставле́нии Твое́м, Ма́ти Бо́жия, простра́ннейшее те́ло Твое́ и богоприя́тное а́нгельская во́инства свяще́нными кри́лы тре́петом и ра́достию покрыва́ху.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Бо́жию и неизрече́нную добро́ту доброде́телей Твои́х, Христе́, испове́м: от Присносу́щныя бо Сла́вы Соприсносу́щное и Ипоста́сное возсия́вый Сия́ние, из де́вственныя утро́бы су́щим во тьме́ и се́ни вопло́щся, возсия́л еси́ Со́лнце.

Я́ко на о́блаце, Де́во, апо́стольский ли́к носи́мь, к Сио́ну от коне́ц служи́ти Тебе́, О́блаку ле́гкому, собира́шеся: от Нея́же Вы́шний Бо́г су́щим во тьме́ и се́ни Пра́ведное возсия́ Со́лнце.

Тру́б богоприя́тнии язы́цы богосло́вных муже́й благогла́снейше Богоро́дице вопия́ху, исхо́дную возглаша́юще пе́снь Ду́хом: ра́дуйся, нетле́нный Исто́чниче Бо́жия живонача́льнаго и спаси́тельнаго все́м воплоще́ния.

И́н.

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о честне́м успе́нии Твое́м: Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, от земли́ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем и к безконе́чней жи́зни, все́м, воспева́ющим Тя́, спасе́ние подава́ющая.

Да возглася́т трубы́ богосло́вов дне́сь, язы́к же многовеща́нный челове́ческий ны́не да восхва́лит, да огласи́т же возду́х, безме́рным сия́я све́том, А́нгели да пою́т Пречи́стыя Де́вы успе́ние.

Сосу́д подоба́ше избра́нный, пе́нием Ти́ ве́сь удивля́емь, Деви́це, исхо́ден, ве́сь освяще́н Бо́гови, все́м богоприя́тен, и се́й и́стинно явля́емый, Богоро́дице Всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Морски́й пучиноро́дный ки́тов вну́тренний о́гнь – тридне́внаго Твоего́ погребе́ния проображе́ние, его́же Ио́на проро́к показа́ся. Спасе́н бо, я́ко и предпосла́ся, неврежде́н, вопия́ше: пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди.

Дае́т Тебе́ я́же Превы́ше естества́ Ца́рь все́х Бо́г: в рождестве́ бо Де́ву я́коже сохрани́, та́ко во гро́бе те́ло соблюде́ нетле́нно и спросла́ви Боже́ственным преставле́нием, че́сть Тебе́, я́ко Сы́н Ма́тери, да́руя.

Вои́стинну Тя́, я́ко све́тел све́щник невеще́ственнаго Све́та, кади́льницу злату́ю Боже́ственнаго У́гля, во Свята́я святы́х всели́, ру́чку и же́зл, скрижа́ль богопи́санную, ковче́г святы́й, трапе́зу Сло́ва жи́зни, Де́во, Рождество́ Твое́.

И́н.

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Из Тебе́ Жи́знь возсия́, ключи́ де́вства не руши́вши; ка́ко у́бо пречи́стое и живонача́льное Твое́ те́ло искуше́ния сме́рти бы́сть прича́стно?

Жи́зни бы́вши хра́м, жи́знь присносу́щную улучи́ла еси́: сме́ртию бо к животу́ премину́ла еси́, Я́же Жи́знь ро́ждши воипоста́сную.

Конда́к, гла́с 2:

В моли́твах Неусыпа́ющую Богоро́дицу и в предста́тельствах непрело́жное упова́ние гро́б и умерщвле́ние не удержа́ста: я́коже бо Живота́ Ма́терь к животу́ преста́ви во утро́бу Всели́выйся присноде́вственную.

И́кос:

Огради́ моя́ помышле́ния, Христе́ мо́й, и́бо Сте́ну ми́ра воспе́ти дерза́ю, Чи́стую Ма́терь Твою́, на столпе́ глаго́л укрепи́ мя и в тя́жких мы́слех заступи́ мя, Ты́ бо взыва́ющим и прося́щим ве́рою моле́ния исполня́еши. Ты́ мне́ у́бо да́руй язы́к прино́сен и по́мысл непосты́ден: вся́кое бо дая́ние сия́ния от Тебе́ низпосыла́ется, Светопода́телю, во утро́бу всели́выйся присноде́вственную.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Безсту́дней я́рости же и огню́ Боже́ственное жела́ние сопротивля́яся, о́гнь у́бо ороша́ше, я́рости же смея́шеся, богодохнове́нною слове́сною преподо́бных тривеща́нною цевни́цею противовеща́я мусики́йским орга́ном посреди́ пла́мене: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Богоде́ланныя скрижа́ли Моисе́й, пи́санныя Боже́ственным Ду́хом, я́ростию сокруши́, но сего́ Влады́ка Ро́ждшую неврежде́нну в Небе́сныя сохра́нь до́мы ны́не вну́трь всели́. С Не́ю игра́юще, вопие́м Христу́: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

В кимва́лех – усты́ чи́стыми, мусики́йски же – се́рдцем све́тлым, доброгла́сною трубо́ю – высо́кою мы́слию, Де́вы и Чи́стыя в наро́читый избра́нный де́нь преставле́ния, де́тельными пле́щуще рука́ми, вопие́м: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Богому́дрии, собери́теся, лю́дие: Бо́жия бо сла́вы Селе́ние от Сио́на преставля́ется к Небе́сному жили́щу, иде́же гла́с чи́ст пра́зднующих, гла́с несказа́ннаго ра́дования, и в весе́лии вопию́щих Христу́: препросла́вленный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

И́н.

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, /па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Ю́ноши и де́вы, Де́выя же и Богома́тере па́мять чту́ще, ста́рцы, и мона́си, ца́рие и судии́, по́йте: оте́ц на́ших Го́споди и Бо́же, благослове́н еси́.

Да востру́бят трубо́ю духо́вною го́ры Небе́сныя, да ра́дуются хо́лми, и да игра́ют Боже́ственнии апо́столи: Цари́ца к Сы́ну преставля́ется, с Ни́м ца́рствующи.

Всесвяще́нное преставле́ние Боже́ственныя Твоея́ и Нетле́нныя Ма́тере преми́рныя Вы́шних си́л совокупи́ чи́ны, весели́тися с су́щими на земли́, Тебе́ пою́щими: Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Пла́мень, ороша́ющ преподо́бныя, злочести́выя же попаля́ющ, А́нгел Бо́жий всемо́щный показа́ отроко́м, живонача́льный же исто́чник соде́ла Богоро́дицу, тлю́ сме́рти и живо́т точа́щу пою́щим: Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Глаго́лы после́доваху Боже́ственному Ковче́гу свяще́нному все́ мно́жество Богосло́вов в Сио́не: ка́мо и́деши ны́не, Ски́ние, – зову́ще, – Бо́га Жива́го? Не преста́й призира́ющи ве́рою пою́щим: Соде́теля еди́наго пои́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Я́коже, возде́вши ру́це, исхо́диши, Всенепоро́чная, ру́це, и́миже Бо́га носи́ла еси́ пло́тию, со дерзнове́нием, я́ко Ма́ти, рекла́ еси́ к Рожде́нному: я́же Ми́ да́л еси́, во ве́ки сохрани́, вопию́щия Тебе́: Соде́теля еди́наго пое́м, изба́вленнии, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

И́н.

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Па́мять Твою́, Чи́стая Де́во, Нача́ла же, и Вла́сти, и Си́лы, А́нгели, Арха́нгели, Престо́ли, Госпо́дьства, Херуви́ми сла́вят и стра́шнии Серафи́ми; челове́ческий же ро́д – пое́м и превозно́сим во вся́ ве́ки.

И́же стра́нно всели́выйся, Богоро́дице, в чи́стое чре́во Твое́, воплоща́емь, Се́й, всесвяще́нный ду́х Тво́й прие́м, у Себе́ упоко́и, я́ко должни́к Сы́н. Те́мже Тя́ пое́м, Де́во, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

О, вы́ше ума́ чуде́с Присноде́вы же и Богома́тере! Во гро́б бо все́льшися, показа́ ра́й. Ему́же предстоя́ще дне́сь, ра́дующеся, пое́м: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Побежда́ются естества́ уста́вы в Тебе́, Де́во Чи́стая: де́вствует бо рождество́ и живо́т предобруча́ет сме́рть; по рождестве́ Де́ва и по сме́рти жива́, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

Припе́в: А́нгели, успе́ние Пречи́стыя ви́девше, удиви́шася, ка́ко Де́вая восхо́дит от земли́ на Не́бо.

Дивля́хуся А́нгельския си́лы, в Сио́не смотря́юще своего́ Влады́ку, же́нскую ду́шу рука́ми нося́щаго, пречи́сто бо Ро́ждшей сыноле́пно провозглаша́ше: гряди́, Чи́стая, с Сы́ном и Бо́гом просла́влена бу́ди.

Опря́та ли́к апо́стольский богоприя́тное те́ло Твое́, со стра́хом зря́ще и гла́сом ве́лиим веща́юще: в Небе́сныя до́мы к Сы́ну восходя́щи, спаса́еши при́сно, Богоро́дице, насле́дие Твое́.

И́н.

Ирмо́с: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, /да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное преставле́ние Богома́тере, и да вопие́т: /ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Прииди́те в Сио́н, на Боже́ственную и ту́чную Го́ру жива́го Бо́га, возра́дуемся, Богоро́дицу зря́ще: к зело́ бо лу́чшей и Боже́ственней се́ни, я́ко Ма́терь, Сию́ во Свята́я святы́х Христо́с преста́ви.

Прииди́те, ве́рнии, ко гро́бу присту́пим Бо́жия Ма́тере и обы́мем, сердцы́ и устна́ми, очесы́ и лице́м чи́сто прикаса́ющеся и почерпа́юще исцеле́ний незави́стныя да́ры от исто́чника приснотеку́щаго.

Приими́ от на́с пе́снь исхо́дную, Ма́ти жива́го Бо́га, и светоно́сною Твое́ю и Боже́ственною осени́ благода́тию, во́инству – победи́тельная, христолю́бным лю́дем – ми́р, оставле́ние пою́щим и душа́м спасе́ние подаю́щи.

Свети́лен.

Апо́столи, от коне́ц совоку́пльшеся зде́, в Гефсимани́йстей ве́си погреби́те те́ло Мое́, и Ты́, Сы́не и Бо́же Мо́й, приими́ ду́х Мо́й.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Преꙋкраше́ннаѧ бжⷭ҇твенною сла́вою, свѧще́ннаѧ и҆ сла́внаѧ, дв҃о, па́мѧть твоѧ̀ всѧ̑ собра̀ къ весе́лїю вѣ̑рныѧ, начина́ющей марїа́мѣ, съ ли̑ки и҆ тѷмпа́ны, твоемꙋ̀ пою́щыѧ є҆диноро́дномꙋ: сла́внѡ ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Да провожда́ютъ невеще́ственнїи чи́нове нб҃оше́ственное въ сїѡ́нъ бжⷭ҇твенное тѣ́ло твоѐ, внеза́пꙋ же сте́кшесѧ а҆пⷭ҇лъ мно́жество ѿ конє́цъ, бцⷣе, тебѣ̀ предста́ша а҆́бїе: съ ни́миже, чⷭ҇таѧ, твою̀ честнꙋ́ю, дв҃о, па́мѧть сла́вимъ.

Побѣ̑дныѧ по́чєсти взѧла̀ є҆сѝ на є҆стество̀, чⷭ҇таѧ, бг҃а ро́ждши: ѻ҆ба́че же подо́бѧщисѧ творцꙋ̀ твоемꙋ̀ и҆ сн҃ꙋ, па́че є҆стества̀ повинꙋ́ешисѧ є҆сте́ствєннымъ зако́нѡмъ: тѣ́мже ᲂу҆ме́рши, съ сн҃омъ востае́ши вѣ́чнꙋющи.

И҆́нъ. Гла́съ д҃.

І҆рмо́съ: Ѿве́рзꙋ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, и҆ напо́лнѧтсѧ дх҃а, и҆ сло́во ѿры́гнꙋ цр҃и́цѣ мт҃ри, и҆ ꙗ҆влю́сѧ, свѣ́тлѡ торжествꙋ́ѧ, и҆ воспою̀ ра́дꙋѧсѧ тоѧ̀ ᲂу҆спе́нїе.

Дѣ̑вы ѻ҆трокѡви́цы съ марїамі́ею прⷪ҇ро́чицею пѣ́снь и҆схо́днꙋю ны́нѣ воскли́кните: дв҃а бо и҆ є҆ди́на бг҃ома́ти ко прїѧ́тїю нбⷭ҇номꙋ преставлѧ́етсѧ.

Досто́йнѡ ꙗ҆́кѡ ѡ҆дꙋшевле́нное тѧ̀ нб҃о, прїѧ́ша нбⷭ҇наѧ пречⷭ҇таѧ бжⷭ҇твєннаѧ селє́нїѧ: и҆ предста̀ свѣ́тлѡ ᲂу҆кра́шена, ꙗ҆́кѡ невѣ́ста всенепоро́чнаѧ, цр҃ю̀ и҆ бг҃ꙋ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Содѣ́тельнаѧ и҆ содержи́тельнаѧ всѣ́хъ бж҃їѧ мꙋ́дросте и҆ си́ло, непрекло́ннꙋ, недви́жимꙋ цр҃ковь ᲂу҆твердѝ, хрⷭ҇тѐ: є҆ди́нъ бо є҆сѝ ст҃ъ, во ст҃ы́хъ почива́ѧй.

Женꙋ́ тѧ ме́ртвеннꙋ, но па́че є҆стества̀ и҆ мт҃рь бж҃їю ви́дѣвше, всенепоро́чнаѧ, сла́внїи а҆пⷭ҇ли, ᲂу҆жа́снѡ прикаса́хꙋсѧ рꙋка́ми сла́вою ѡ҆блиста́ющей, ꙗ҆́кѡ бг҃опрїѧ́тное селе́нїе ви́дѧще.

Пости́же рꙋ́цѣ досади́тєльныѧ де́рзагѡ, ᲂу҆сѣче́нїемъ сꙋ́дъ нане́съ, бг҃ꙋ сохра́ншꙋ че́сть, ѡ҆дꙋшевле́нномꙋ кївѡ́тꙋ, сла́вою бж҃ества̀ въ не́мже сло́во пло́ть бы́сть.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Твоѧ̑ пѣсносло́вцы, бцⷣе, живы́й и҆ незави́стный и҆сто́чниче, ли́къ себѣ̀ совокꙋ́пльшыѧ, дꙋхо́внѡ ᲂу҆твердѝ, въ бж҃е́ственнѣй па́мѧти твое́й вѣнцє́въ сла́вы сподо́би.

Ѿ ме́ртвыхъ чре́слъ произве́дшисѧ, є҆стество́мъ подо́бна, чⷭ҇таѧ, и҆схожде́нїе разрѣшѝ: ро́ждши же сꙋ́щꙋю жи́знь, къ жи́зни преста́висѧ бжⷭ҇твеннѣй и҆ ѵ҆поста́снѣй.

Ли́къ бг҃осло́вѡвъ ѿ конє́цъ, свы́ше же а҆́гг҃лъ мно́жєства къ сїѡ́нꙋ и҆дѧ́хꙋ, всеси́льнымъ манове́нїемъ, достодо́лжнѡ, влⷣчце, твоемꙋ̀ погребе́нїю слꙋжа́ще.

Ѵ҆пакоѝ, гла́съ и҃:

Блажи́мъ тѧ̀ всѝ ро́ди, бцⷣе дв҃о, въ тѧ́ бо невмѣсти́мый хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ вмѣсти́тисѧ бл҃говолѝ. бл҃же́ни є҆смы̀ и҆ мы̀, предста́тельство тѧ̀ и҆мꙋ́ще: де́нь бо и҆ но́щь мо́лишисѧ ѡ҆ на́съ, и҆ ро́ди хрⷭ҇тїа́нстїи твои́ми моли́твами ᲂу҆твержда́ютсѧ. тѣ́мъ воспѣва́юще вопїе́мъ тѝ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Рѣ̑чи прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ гада̑нїѧ воплоще́нїе проѧви́ша ѿ дв҃ы твоѐ, хрⷭ҇тѐ: сїѧ́нїе блиста́нїѧ твоегѡ̀ во свѣ́тъ ꙗ҆зы́кѡвъ и҆зы́детъ, и҆ возгласи́тъ тебѣ̀ бе́здна съ весе́лїемъ: си́лѣ твое́й сла́ва, чл҃вѣколю́бче.

Ви́дите лю́дїе и҆ чꙋди́тесѧ: гора́ бо ст҃а́ѧ, и҆ ꙗ҆́вственнаѧ бг҃ꙋ, въ нбⷭ҇ныѧ ѻ҆би́тєли превы́шше взе́млетсѧ, нб҃о земно́е въ нбⷭ҇ное и҆ нетлѣ́нное селе́нїе вселѧ́емо.

Жи́зни присносꙋ́щныѧ и҆ лꙋ́чшїѧ сме́рть твоѧ̀ бы́сть прехожде́нїе, чⷭ҇таѧ, ѿ привре́менныѧ къ бжⷭ҇твеннѣй вои́стиннꙋ и҆ непреходи́мѣй, преставлѧ́ѧ тѧ̀, чⷭ҇таѧ, въ весе́лїи сн҃а зрѣ́ти твоего̀ и҆ гдⷭ҇а.

Взѧ́шасѧ двє́ри нбⷭ҇ныѧ, и҆ а҆́гг҃ли воспѣ́ша: и҆ прїѧ́тъ хрⷭ҇то́съ дѣ́вства своеѧ̀ мт҃ре сосꙋ́дъ: херꙋві́ми под̾ѧ́ша тѧ̀ съ весе́лїемъ, серафі́ми же сла́вѧтъ ра́дꙋющесѧ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Неизслѣ́дный бж҃їй совѣ́тъ, є҆́же ѿ дв҃ы воплоще́нїѧ тебє̀ вы́шнѧгѡ, прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆смотрѧ́ѧ, зовѧ́ше: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Чꙋ́до бѧ́ше зрѣ́ти, нб҃о всѣ́хъ цр҃ѧ̀ ѡ҆дꙋшевле́нное, и҆спражнє́нїѧ преходѧ́щее земна̑ѧ, ꙗ҆́кѡ чꙋ́дна дѣла̀ твоѧ̑: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

А҆́ще и҆ непости́жный сеѧ̀ пло́дъ, и҆́мже нб҃са̀ бы́ша, погребе́нїе прїѧ́тъ во́лею, ꙗ҆́кѡ ме́ртвъ: ка́кѡ погребе́нїѧ ѿве́ржетсѧ, неискꙋсобра́чнѡ ро́ждшаѧ;

Въ преставле́нїи твое́мъ, мт҃и бж҃їѧ, простра́ннѣйшее тѣ́ло твоѐ и҆ бг҃опрїѧ́тное, а҆́гг҃льскаѧ вѡ́инства свѧще́нными кри́лы, тре́петомъ и҆ ра́достїю покрыва́хꙋ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Бж҃їю и҆ неизрече́ннꙋю добро́тꙋ добродѣ́телей твои́хъ, хрⷭ҇тѐ, и҆сповѣ́мъ: ѿ присносꙋ́щныѧ бо сла́вы соприсносꙋ́щное и҆ ѵ҆поста́сное возсїѧ́вый сїѧ́нїе, и҆зъ дѣ́вственныѧ ᲂу҆тро́бы, сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни, вопло́щсѧ, возсїѧ́лъ є҆сѝ сл҃нце.

Ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́блацѣ, дв҃о, а҆пⷭ҇льскїй ли́къ носи́мь, къ сїѡ́нꙋ ѿ конє́цъ, слꙋжи́ти тебѣ̀, ѻ҆́блакꙋ ле́гкомꙋ собира́шесѧ: ѿ неѧ́же вы́шнїй бг҃ъ сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни пра́ведное возсїѧ̀ сл҃нце.

Трꙋ́бъ бг҃опрїѧ́тнїи ѧ҆зы́цы бг҃осло́вныхъ мꙋже́й бл҃гогла́снѣйше бцⷣѣ вопїѧ́хꙋ, и҆схо́днꙋю возглаша́юще пѣ́снь дх҃омъ: ра́дꙋйсѧ, нетлѣ́нный и҆сто́чниче бж҃їѧ живонача́льнагѡ и҆ спаси́тельнагѡ всѣ̑мъ воплоще́нїѧ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Оу҆жасо́шасѧ всѧ́чєскаѧ ѡ҆ честнѣ́мъ ᲂу҆спе́нїи твое́мъ: ты́ бо, неискꙋсобра́чнаѧ дв҃о, ѿ землѝ преста́виласѧ є҆сѝ къ вѣ́чнымъ ѻ҆би́телемъ, и҆ къ безконе́чнѣй жи́зни, всѣ̑мъ воспѣва́ющымъ тѧ̀ спасе́нїе подава́ющаѧ.

Да возгласѧ́тъ трꙋбы̑ бг҃осло́вѡвъ дне́сь: ѧ҆зы́къ же многовѣща́нный человѣ́ческїй ны́нѣ да восхва́литъ: да ѡ҆гласи́тъ же воздꙋ́хъ, безмѣ́рнымъ сїѧ́ѧ свѣ́томъ: а҆́гг҃ли да пою́тъ пречⷭ҇тыѧ дв҃ы ᲂу҆спе́нїе.

Сосꙋ́дъ подоба́ше и҆збра́нный, пѣ́нїемъ тѝ ве́сь ᲂу҆дивлѧ́емь, дв҃и́це, и҆схо́денъ, ве́сь ѡ҆сщ҃е́нъ бг҃ови, всѣ̑мъ бг҃опрїѧ́тенъ, и҆ се́й и҆́стиннѡ ꙗ҆влѧ́емый, бцⷣе всепѣ́таѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Морскі́й пꙋчиноро́дный ки́товъ внꙋ́треннїй ѻ҆́гнь, тридне́внагѡ твоегѡ̀ погребе́нїѧ проѡбраже́нїе, є҆гѡ́же і҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ показа́сѧ: спасе́нъ бо ꙗ҆́кѡ и҆ предпосла́сѧ неврежде́нъ вопїѧ́ше: пожрꙋ́ ти со гла́сомъ хвале́нїѧ, гдⷭ҇и.

Дае́тъ тебѣ̀, ꙗ҆́же превы́ше є҆стества̀, цр҃ь всѣ́хъ бг҃ъ: въ ржⷭ҇твѣ́ бо дв҃ꙋ ꙗ҆́коже сохранѝ, та́кѡ во гро́бѣ тѣ́ло соблюдѐ нетлѣ́нно, и҆ спросла́ви бжⷭ҇твеннымъ преставле́нїемъ, че́сть тебѣ̀ ꙗ҆́кѡ сн҃ъ мт҃ри да́рꙋѧ.

Вои́стиннꙋ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ свѣ́телъ свѣ́щникъ невеще́ственнагѡ свѣ́та, кади́льницꙋ златꙋ́ю бжⷭ҇твеннагѡ ᲂу҆́глѧ, во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ вселѝ: рꙋ́чкꙋ и҆ же́злъ, скрижа́ль бг҃опи́саннꙋю, ковче́гъ ст҃ы́й, трапе́зꙋ сло́ва жи́зни, дв҃о ржⷭ҇тво̀ твоѐ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Бж҃е́ственное сїѐ и҆ всечестно́е соверша́юще пра́зднество, бг҃омꙋ́дрїи, бг҃ома́тере, прїиди́те, рꙋка́ми воспле́щимъ, ѿ неѧ̀ ро́ждшагосѧ бг҃а сла́вимъ.

И҆зъ тебє̀ жи́знь возсїѧ̀, ключѝ дѣ́вства не рꙋши́вши: ка́кѡ ᲂу҆́бѡ пречи́стое и҆ живонача́льное твоѐ тѣ́ло и҆скꙋше́нїѧ сме́рти бы́сть прича́стно.

Жи́зни бы́вши хра́мъ, жи́знь присносꙋ́щнꙋю ᲂу҆лꙋчи́ла є҆сѝ: сме́ртїю бо къ животꙋ̀ преминꙋ́ла є҆сѝ, ꙗ҆́же жи́знь ро́ждши воѷпоста́снꙋю.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Въ моли́твахъ неꙋсыпа́ющꙋю бцⷣꙋ и҆ въ предста́тельствахъ непрело́жное ᲂу҆пова́нїе, гро́бъ и҆ ᲂу҆мерщвле́нїе не ᲂу҆держа́ста: ꙗ҆́коже бо живота̀ мт҃рь, къ животꙋ̀ преста́ви, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

І҆́косъ:

Ѡ҆градѝ моѧ̑ помышлє́нїѧ хрⷭ҇тѐ мо́й, и҆́бо стѣ́нꙋ мі́ра воспѣ́ти дерза́ю, чи́стꙋю мт҃рь твою̀, на столпѣ̀ глагѡ́лъ ᲂу҆крѣпи́ мѧ, и҆ въ тѧ́жкихъ мы́слехъ застꙋпи́ мѧ: ты́ бо взыва́ющымъ, и҆ просѧ́щымъ вѣ́рою, молє́нїѧ и҆сполнѧ́еши. ты̀ мнѣ̀ ᲂу҆́бѡ да́рꙋй ѧ҆зы́къ прино́сенъ, и҆ по́мыслъ непосты́денъ: всѧ́кое бо даѧ́нїе сїѧ́нїѧ ѿ тебє̀ низпосыла́етсѧ свѣтопода́телю, во ᲂу҆тро́бꙋ всели́выйсѧ приснодѣ́вственнꙋю.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Безстꙋ́днѣй ꙗ҆́рости же и҆ ѻ҆гню̀, бжⷭ҇твенное жела́нїе сопротивлѧ́ѧсѧ, ѻ҆́гнь ᲂу҆́бѡ ѡ҆роша́ше, ꙗ҆́рости же смѣѧ́шесѧ, бг҃одохнове́нною слове́сною прпⷣбныхъ тривѣща́нною цѣвни́цею, противовѣща́ѧ мꙋсїкі̑йскимъ ѻ҆рга́нѡмъ посредѝ пла́мене: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃одѣ̑ланныѧ скрижа̑ли мѡѷсе́й, пи̑санныѧ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ, ꙗ҆́ростїю сокрꙋшѝ: но сего̀ влⷣка. ро́ждшꙋю неврежде́ннꙋ въ нбⷭ҇ныѧ сохра́нь до́мы, ны́нѣ внꙋ́трь вселѝ. съ не́ю и҆гра́юще вопїе́мъ хрⷭ҇тꙋ̀: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ кѷмва́лѣхъ ᲂу҆сты̀ чи́стыми, мꙋсїкі́йски же се́рдцемъ свѣ́тлымъ, доброгла́сною трꙋбо́ю, высо́кою мы́слїю, дв҃ы и҆ чи́стыѧ въ наро́читый и҆збра́нный де́нь преставле́нїѧ, дѣ́тельными пле́щꙋще рꙋка́ми, вопїе́мъ: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃омꙋ́дрїи собери́тесѧ лю́дїе: бж҃їѧ бо сла́вы селе́нїе, ѿ сїѡ́на преставлѧ́етсѧ къ нбⷭ҇номꙋ жили́щꙋ, и҆дѣ́же гла́съ чи́стъ пра́зднꙋющихъ, гла́съ несказа́ннагѡ ра́дованїѧ, и҆ въ весе́лїи вопїю́щихъ хрⷭ҇тꙋ̀: препросла́вленный ѻ҆тцє́въ и҆ на́шъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Не послꙋжи́ша тва́ри бг҃омꙋ́дрїи па́че созда́вшагѡ, но ѻ҆́гненное преще́нїе мꙋ́жески попра́вше, ра́довахꙋсѧ пою́ще: препѣ́тый ѻ҆ц҃є́въ гдⷭ҇ь и҆ бг҃ъ, благослове́нъ є҆сѝ.

Ю҆́ношы и҆ дв҃ы, дв҃ыѧ же и҆ бг҃ома́тере па́мѧть чтꙋ́ще, ста́рцы и҆ мона́си, ца́рїе и҆ сꙋдїи̑ по́йте: ѻ҆тє́цъ на́шихъ гдⷭ҇и и҆ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Да вострꙋ́бѧтъ трꙋбо́ю дх҃о́вною го́ры нбⷭ҇ныѧ: да ра́дꙋютсѧ хо́лми, и҆ да и҆гра́ютъ бжⷭ҇твеннїи а҆пⷭ҇ли: цр҃и́ца къ сн҃ꙋ преставлѧ́етсѧ, съ ни́мъ ца́рствꙋющи.

Всесвѧще́нное преставле́нїе, бжⷭ҇твенныѧ твоеѧ̀ и҆ нетлѣ́нныѧ мт҃ре, премі́рныѧ вы́шнихъ си́лъ совокꙋпѝ чи́ны, весели́тисѧ съ сꙋ́щими на землѝ тебѣ̀ пою́щими: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Пла́мень ѡ҆роша́ющъ прпⷣбныѧ, ѕлочести̑выѧ же попалѧ́ющъ, а҆́гг҃лъ бж҃їй всемо́щный, показа̀ ѻ҆трокѡ́мъ, живонача́льный же и҆сто́чникъ содѣ́ла бцⷣꙋ, тлю̀ сме́рти, и҆ живо́тъ точа́щꙋ пою́щымъ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пои́мъ и҆зба́вленнїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Глаго́лы послѣ́довахꙋ бжⷭ҇твенномꙋ ковче́гꙋ свѧще́нномꙋ, всѐ мно́жество бг҃осло́вѡвъ въ сїѡ́нѣ: ка́мѡ и҆́деши ны́нѣ, ски́нїе, зовꙋ́ще, бг҃а жива́гѡ; не преста́й призира́ющи вѣ́рою пою́щымъ: содѣ́телѧ є҆ди́наго пои́мъ, и҆зба́вленнїи, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ꙗ҆́коже воздѣ́вши рꙋ́цѣ, и҆схо́диши, всенепоро́чнаѧ, рꙋ́цѣ, и҆́миже бг҃а носи́ла є҆сѝ пло́тїю, со дерзнове́нїемъ ꙗ҆́кѡ мт҃и рекла̀ є҆сѝ къ рожде́нномꙋ: ꙗ҆̀же мѝ да́лъ є҆сѝ, во вѣ́ки сохранѝ, вопїю́щыѧ тебѣ̀: содѣ́телѧ є҆ди́наго пое́мъ и҆зба́вленнїи и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́троки бл҃гочести̑выѧ въ пещѝ ржⷭ҇тво̀ бг҃оро́дичо спасло̀ є҆́сть: тогда̀ ᲂу҆́бѡ ѡ҆бразꙋ́емое, ны́нѣ же дѣ́йствꙋемое, вселе́ннꙋю всю̀ воздвиза́етъ пѣ́ти тебѣ̀: гдⷭ҇а по́йте, дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Па́мѧть твою̀, чⷭ҇таѧ дв҃о, нача̑ла же и҆ вла̑сти и҆ си̑лы, а҆́гг҃ли, а҆рха́гг҃ли, прⷭ҇то́ли, гдⷭ҇ьства, херꙋві́ми сла́вѧтъ, и҆ стра́шнїи серафі́ми: чл҃вѣ́ческїй же ро́дъ пое́мъ и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

И҆́же стра́ннѡ всели́выйсѧ, бцⷣе, въ чи́стое чре́во твоѐ воплоща́емь, се́й всесщ҃е́нный дх҃ъ тво́й прїе́мъ, ᲂу҆ себє̀ ᲂу҆поко́и: ꙗ҆́кѡ должни́къ сн҃ъ. тѣ́мже тѧ̀ пое́мъ, дв҃о, и҆ превозно́симъ во всѧ̑ вѣ́ки.

Ѽ вы́ше ᲂу҆ма̀ чꙋде́съ приснодв҃ы же и҆ бг҃ома́тере! во гро́бъ бо все́льшисѧ, показа̀ ра́й, є҆мꙋ́же предстоѧ́ще дне́сь, ра́дꙋющесѧ пое́мъ: гдⷭ҇а по́йте дѣла̀, и҆ превозноси́те є҆го̀ во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Побѣжда́ютсѧ є҆стества̀ ᲂу҆ста́вы въ тебѣ̀, дв҃о чⷭ҇таѧ: дѣ́вствꙋетъ бо ржⷭ҇тво̀, и҆ живо́тъ пред̾ѡбрꙋча́етъ сме́рть: по рождествѣ̀ дв҃а, и҆ по сме́рти жива̀, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

Припѣ́въ: А҆́гг҃ли, ᲂу҆спе́нїе пречⷭ҇тыѧ ви́дѣвше, ᲂу҆диви́шасѧ, ка́кѡ дв҃аѧ восхо́дитъ ѿ землѝ на нб҃о.

Дивлѧ́хꙋсѧ а҆́гг҃льскїѧ си̑лы, въ сїѡ́нѣ смотрѧ́юще своего̀ влⷣкꙋ, же́нскꙋю дꙋ́шꙋ рꙋка́ми носѧ́щаго: пречи́стѡ бо ро́ждшей, сынолѣ́пнѡ провозглаша́ше: грѧдѝ, чⷭ҇таѧ, съ сн҃омъ и҆ бг҃омъ просла́влена бꙋ́ди.

Ѡ҆прѧ́та ли́къ а҆по́стольскїй бг҃опрїѧ́тное тѣ́ло твоѐ, со стра́хомъ зрѧ́ще, и҆ гла́сомъ ве́лїимъ вѣща́юще: въ нбⷭ҇ныѧ до́мы къ сн҃ꙋ восходѧ́щи, спаса́еши при́снѡ, бцⷣе, наслѣ́дїе твоѐ.

И҆́нъ.

І҆рмо́съ: Всѧ́къ земноро́дный да взыгра́етсѧ, дх҃омъ просвѣща́емь, да торжествꙋ́етъ же безпло́тныхъ ᲂу҆мѡ́въ є҆стество̀, почита́ющее сщ҃е́нное преставле́нїе бг҃ома́тере, и҆ да вопїе́тъ: ра́дꙋйсѧ, всеблаже́ннаѧ бцⷣе, чⷭ҇таѧ приснодв҃о.

Прїиди́те въ сїѡ́нъ, на бжⷭ҇твеннꙋю и҆ тꙋ́чнꙋю го́рꙋ жива́гѡ бг҃а, возра́дꙋемсѧ, бцⷣꙋ зрѧ́ще: къ ѕѣлѡ́ бо лꙋ́чшей и҆ бжⷭ҇твеннѣй сѣ́ни, ꙗ҆́кѡ мт҃рь сїю̀ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ хрⷭ҇то́съ преста́ви.

Прїиди́те, вѣ́рнїи, ко гро́бꙋ пристꙋ́пимъ бж҃їѧ мт҃ре, и҆ ѡ҆б̾и́мемъ сердцы̀ и҆ ᲂу҆стна́ми, ѻ҆чесы̀ и҆ лице́мъ чи́стѡ прикаса́ющесѧ, и҆ почерпа́юще и҆сцѣле́нїй незави̑стныѧ да́ры ѿ и҆сто́чника приснотекꙋ́щагѡ.

Прїимѝ ѿ на́съ пѣ́снь и҆схо́днꙋю, мт҃и жива́гѡ бг҃а, и҆ свѣтоно́сною твое́ю и҆ бжⷭ҇твенною ѡ҆сѣнѝ бл҃года́тїю, во́инствꙋ побѣди́тєльнаѧ, хрⷭ҇толю̑бнымъ лю́демъ ми́ръ, ѡ҆ставле́нїе пою́щымъ, и҆ дꙋша́мъ спасе́нїе подаю́щи.

Свѣти́ленъ.

А҆пⷭ҇ли ѿ конє́цъ совокꙋ́пльшесѧ здѣ̀, въ геѳсїмані́йстѣй ве́си погреби́те тѣ́ло моѐ: и҆ ты̀, сн҃е и҆ бж҃е мо́й, прїимѝ дꙋ́хъ мо́й.

По совершении Господом спасения рода человеческого и вознесении Его на небо, пречистая и преблагословенная Дева Мария, Матерь Божия и Ходатаица нашего спасения, среди первых христиан жила довольно продолжительное время; Она исполнялась великой духовной радости, взирая на расширение по всей вселенной церкви Христовой и на распространение до пределов земли славы Сына и Бога Своего; в эти начальные дни жизни Церкви христианской Пресвятая Богородица воочию увидела исполнение Своих слов, что Ее будут ублажать все роды (Лк.1:18), – христиане, повсюду славившие Христа Бога, ублажали и Его Пречистую Матерь, тогда еще обитавшую на земле.

Пресвятая Богородица приблизилась к пречестному и славному успению Своему уже исполненная дней[1]; Она Сама желала скорее отойти от тела и войти к Богу. Душа Ее всегда была объята одним непрестанным желанием увидеть сладостное лицо Сына Своего, Сидящего одесную Отца на небесах (Евр.1:3); горя к Нему несравненно большею любовию, нежели Серафимы[2]. Матерь Божия, изливая из святых своих очей потоки слез, тепло молилась Господу, чтобы Он взял Ее из этой юдоли плача в горние[3] блаженные обители. Живя в доме святого Иоанна Богослова[4] на Сионе[5], Она часто удалялась отсюда на гору Елеонскую[6], – место вознесения на небо Сына Своего и Господа; здесь в одиночестве Она возносила Ему Свои усердные молитвы. И вот однажды во время такой уединенной молитвы Богоматери на горе Елеонской о том, чтобы Господь скорее послал Ей кончину и взял к Себе на небо, пред Нею предстал архангел Гавриил[7], служивший Пресвятой Богородице с первых дней Ее детства: он питал Ее во святом святых, принес Ей благую весть о рождении от Нее Сына Божия (Лк.1:27-38), неотступно охранял Ее во всё время жизни Ее на земле. Со светлым лицом передал небесный посланник Пресвятой Богородице радостные для Нее слова Господа, что вскоре, – по прошествии трех дней, – Она отойдет ко Христу Богу. Возвещая Пречистой Деве час смертный, архангел говорил Ей, чтобы Она не смущалась, а с радостью приняла его слова, ибо они призывают Ее в бессмертную жизнь к вечному Царю славы:

– Сын Твой и Бог наш, – говорил архангел, – с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время.

В знамение торжества Богородицы над смертью, то есть что над Нею не будет иметь власти смерть телесная, как не обладала Ею смерть душевная, и что Она, точно сном уснувши смертью на малое время, скоро, как пробудившись, восстанет и, отгнав от Себя смерть как от глаз дремоту, узрит при свете лица Господня бессмертную славу и жизнь, куда и отойдет при радостных кликах с веселием духовным, – в знамение всего этого архангел вручил Пресвятой Деве райскую ветвь: это была сияющая светом небесной благодати ветвь финиковой пальмы; ее должны были, как сказал архангел, нести пред одром Богоматери, когда пречестное и пречистое тело Ее будет несено для погребения. Преблагословенная Матерь Божия исполнилась несказанной радости и духовного восторга, ибо что могло быть для Нее радостнее и приятнее жительства на небе с Сыном Своим и Богом и блаженства при созерцании Его сладостного лика? Пав на колена, Она начала усердно благодарить Творца Своего:

– Я не была достойна, – молилась Пресвятая Богородица, – приять Тебя, Владыко, в утробу Мою, если бы Ты Сам не помиловал Меня, рабу Твою; Я соблюла вверенное Мне сокровище и посему имею дерзновение просить Тебя, Царь славы, чтобы Ты охранил Меня от области геенской[8]: если небо и ангелы трепещут пред Тобою, то тем более созданный из персти человек, не имеющий за собою никаких заслуг кроме дарованных Твоею же благостию; Ты, Господь и Бог, благословенный во веки.

Пречистая Владычица при исходе Своем из этой жизни желала видеть святых Апостолов, уже разошедшихся с евангельскою проповедью по вселенной; Она молила Господа и о том, чтобы в час кончины Своей Ей не видеть князя тьмы и ужасных слуг его, но чтобы Сам Сын Ее и Бог, исполняя Свое обещание, пришел и принял Ее душу в свои святые руки. Когда Владычица наша, преклоняя колена, возносила на горе Елеонской Творцу Своему молитвенные просьбы и благодарения, то молитва Ее сопровождалась таким чудесным явлением: масличные деревья, стоявшие на горе Елеонской, точно одушевленные, кланялись, вместе с Богородицей: когда Матерь Божия преклоняла колена, тогда и деревья пригибались книзу; когда Она восставала, тогда и они снова выпрямлялись; деревья, как рабы, служили Богородице, почитая Богоматерь.

По окончании молитвы Пресвятая Богородица возвратилась домой, и тотчас всё сотряслось от присутствия невидимой силы Божией, окружавшей Богоматерь, и от славы Господней, которою Она была осияваема. Лицо Ее, и всегда сияющее благодатию Божиею более, чем лицо Моисея, говорившего некогда с Богом на Синае (Исх.34:30), просветилось еще более несказанною славою. Преблагословенная Владычица начала готовиться к Своей кончине. Прежде всего Она сообщила о ней усыновленному Ей возлюбленному ученику Христову Иоанну и показала ему светящуюся райскую ветвь, завещая ему именно нести ее пред Своим одром; затем Пресвятая Дева сообщила о том же и прочим служившим Ей домочадцам. Потом Она повелела наполнить Свою горницу благоуханием, приготовить и зажечь в ней возможно более светильников, украсить как самую горницу, так и стоящий в ней одр, – словом, устроить всё нужное для погребения. Святой Иоанн Богослов тотчас послал к святому Иакову, брату Господню и первому епископу иерусалимскому, а также – ко всем родственникам и ближним, сообщая о скором – с точным обозначением дня – отшествии Матери Божией. Святой Иаков не замедлил известить всех христиан, живших не только в Иерусалиме, но и в окрестных городах и селениях, так что с епископом иерусалимским собрались ко Пресвятой Богородице все родственники и великое множество верующих обоего пола. Пречистая Владычица во всеуслышание поведала собравшимся слова, сказанные Ей архангелом о переселении Ее на небо и в подтверждение показала полученную от Своего благовестника райскую ветвь, которая, как солнечный луч, сияла светом небесной славы. Слыша из уст Самой Богородицы весть о скорой Ее кончине, окружавшие Ее верующие не могли удержаться от слез: весь дом наполнился плачем и рыданиями; все умоляли милосердую Владычицу, как общую всех Матерь, не оставлять их сиротами. Но Матерь Божия просила не плакать, а радоваться Ее кончине, так как, ставши ближе к Божию престолу, лицом к лицу взирая на Сына Своего и Бога и беседуя с Ним уста к устам, Она может по смерти с большим дерзновением умолять Его о милосердии и благости; при этом преблагословенная Богородица обещала не оставлять сиротами по Своем отшествии и не только их, но и весь мир: Она весь мир будет посещать, внимая его нуждам и помогая бедствующим. Утешительные слова Богородицы отерли слезы плакавших и утешили их печаль. Пречистая Владычица сделала затем завещание относительно двух Своих одежд, чтобы они отданы были двум бедным вдовицам, которые с усердием, получая от Нее пропитание, служили Ей. О Своем пречистом теле Матерь Божия завещала, чтобы оно было погребено в лежащем при горе Елеонской, недалеко от Иерусалима, Гефсиманском саду[9], где находилась гробница праведных родителей Ее, Иоакима и Анны, и Обручника Ее святого Иосифа; эти гробницы примыкали к простиравшейся между Иерусалимом и горой Елеонской долине Иосафатовой, бывшей местом общего погребения для бедных жителей Иерусалима.

Во время этих предсмертных распоряжений Пресвятой Богородицы внезапно послышался шум, по силе напоминавший раскаты грома, и облака окружили дом святого Иоанна Богослова – то, по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия. Святые Апостолы, видя друг друга, радовались и вместе с тем удивлялись, говоря:

– Что за причина, ради которой Господь собрал нас вместе?

К ним вышел святой Иоанн Богослов и с радостными слезами приветствовал их, сообщая при этом о скором преставлении Пресвятой Богородицы. Тогда святые Апостолы поняли, что Господь собрал их с различных концов вселенной для присутствия при блаженной кончине Пречистой Его Матери, чтобы они с честью предали погребению Ее пречистое тело. Весть о скорой кончине Матери Божией переполнила сердца святых Апостолов сильною скорбью. Войдя внутрь дома, они увидели Богородицу с радостным лицом сидящую на одре; святые Апостолы приветствовали Ее словами:

– Благословенна Ты от Господа, сотворившего небо и землю!

– Мир вам, братья, избранные Самим Господом! – отвечала Пречистая Владычица.

И потом спросила:

– Как вы прибыли сюда?

Святые Апостолы открыли Ей, что каждый из них был восхищен силою Духа Божия с места своей проповеди и принесен на Сион на облаке. Матерь Божия прославила Бога, услышавшего Ее молитву и исполнившего Ее сердечное желание – видеть при Своей кончине святых Апостолов.

– Господь, – говорила Она, обращаясь к ним, – привел вас сюда для утешения Моей души, которой предстоит, как требует того смертная природа, скорое разлучение с телом: уже приблизилось предопределенное Мне Моим Создателем время.

Они же в ответ на это с печалью говорили Ей:

– Во время Твоего пребывания на земле мы, Владычица, утешались, взирая на Тебя как на Самого Владыку и Учителя нашего, а теперь, лишаясь Твоего присутствия, как вынесем тяжелую скорбь, объявшую наши души? Но Ты отходишь в премирные обители по изволению рожденного Тобою Христа Бога, и мы не можем не радоваться решению Божию о Тебе, хотя вместе с тем не можем не оплакивать и своего сиротства, ибо более не увидим Тебя, Матерь и Утешительницу нашу.

При этих словах святые Апостолы обливались слезами.

– Не плачьте, – утешала их Пресвятая Богородица, – и Моей радости, друзья и ученики Христовы, не омрачайте своей скорбью, – лучше радуйтесь вместе со Мною, так как я отхожу к Сыну Моему и Богу. Тело Мое, которое Я Сама уготовала для погребения, предайте земле в Гефсимании, а затем опять возвращайтесь к возложенной на вас проповеди Евангелия; Меня же, если изволит Господь, и по Моем отшествии увидите.

Во время этой беседы Богоматери со святыми Апостолами прибыл и избранный Богом сосуд – святой Апостол Павел. Припав к ногам Пресвятой Богородицы, он отверз свои уста, восхваляя и ублажая Ее:

– Радуйся, – говорил святой Апостол, – Матерь Жизни и мое проповедание; если я до вознесения Господа Иисуса Христа не мог насладиться лицезрением Его здесь, на земле, то, взирая теперь на Тебя, думаю, что вижу как бы Его.

С Апостолом Павлом были и близкие его ученики Дионисий Ареопагит[10], Иерофей[11] и Тимофей[12]; присутствовали и остальные, из числа семидесяти, Апостолы, – все были собраны Святым Духом, чтобы сподобиться благословения Пречистой Девы Марии и своим присутствием содействовать большей торжественности Ее погребения. Пречистая Владычица каждого из святых Апостолов призывала к Себе по имени, восхваляя веру и подвиги при благовестии о Христе Иисусе; каждому Она желала вечного блаженства и молилась о мире всего мира.

Настал пятнадцатый день августа месяца, и приблизился ожидаемый всеми благословенный час – это был третий час дня – отшествия Пресвятой Богородицы. В горнице возжено было множество светильников; святые Апостолы возносили славословие Богу; пренепорочная же Дева возлежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине и ожидая пришествия к Себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, – Сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери. Увидев приближение Сына, Матерь Божия в великой радости воскликнула слова Своей песни:

"Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел Он на смирение Рабы Своей" (Лк.1:46-47).

И приподнявшись с одра, как бы пытаясь идти в сретение Сыну Своему, Она поклонилась Господу. Он же, приблизившись и с любовию взирая на Нее, говорил:

– Приди, Ближняя Моя, приди, Голубица Моя, приди, драгоценное Мое сокровище, и войди в обители вечной жизни.

Матерь Божия, поклонившись, отвечала:

– Благословенно имя Твое, Господи славы и Боже Мой, благоволивший избрать смиренную рабу Свою для служения таинству Твоему; помяни Меня, Царь славы, в вечном Твоем царствии; Тебе известно, что Я всем сердцем Моим возлюбила Тебя и соблюла вверенное Мне сокровище, и теперь приими в мире дух Мой и защити Меня от всяких козней темной сатанинской силы.

Господь утешил Ее исполненными любви словами, убеждая не бояться сатанинской силы, которая уже побеждена Ею; Он с любовью призывал Ее безбоязненно прейти от земли к небу.

"Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое" (Пс.107:2), – отвечала на это Пресвятая Дева.

И, затем, произнесши сказанные Ею некогда слова, – "да будет Мне по слову твоему" (Лк.1:38), снова возлегла на одре. Чувствуя неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и Господа, Матерь Божия, от любви к Нему преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу Свою в руки Господа; при этом Она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном: Тот, Кого Она зачала без нарушения девства и родила без болезни, приял и душу Ее от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались часто повторяемые ангелами слова приветствия Гавриилова Пресвятой Деве:

"Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами" (Лк.1:28).

С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины пресвятую душу Богоматери, на руках Господа грядущую в горние обители. Святые Апостолы, удостоившиеся видения, умиленными очами провожали Матерь Божию, как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы (Деян.1:9-12); они долго стояли, испытывая ужас и как бы находясь в забытьи. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу, со славою вознесшему на небо душу Своей Матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лицо преблагословенной Девы Марии сияло как солнце, и от пречистого тела Ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь, на земле, невозможно и найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело, лобызали его со страхом; от честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех прикасавшихся к нему. Болящие же получали исцеления: слепые прозревали, у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись – всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения к одру Божией Матери.

Среди этих событий, сопровождавших смерть Божией Матери, началось торжественное шествие с Ее пречестным телом для его погребения. Святой Апостол Петр вместе со святыми Апостолами Павлом и Иаковом, братом Божиим, став во главе, подняли вместе с другими святыми Апостолами из числа двенадцати одр Пресвятой Богоматери; святой же Иоанн Богослов нес впереди райскую ветвь, испускавшую сияние. Остальные же верующие со свечами и кадилами шли вблизи, окружая одр. Все воспевали исходные молитвословия: святой Апостол Петр начинал, а прочие стройно пели за ним псалом Давида: «во исходе Израилеве от Египта» (Пс.113), присоединяя к каждому стиху аллилуиа; по внушению Святого Духа воспевали и другие торжественные и благодарственные молитвы и псалмы. Торжественное шествие с пречистым телом Богоматери направлялось от Сиона чрез Иерусалим в Гефсиманию. Над одром и провожающими появился облачный круг, напоминавший венец и озаренный необыкновенно светлым сиянием. А в облаках, во всеуслышание, наполняя воздух, раздавалось дивное ангельское пение. Этот облачный венец плыл по воздуху над одром Божией Матери до самого места погребения; всё это время не прекращалось и ангельское пение. Но радостное шествие – вполне описать его не может слабый человеческий язык – было неожиданно прервано. Многие из неверовавших во Христа иудеев, услышав необычное пение и увидев торжественное шествие, покинули свои жилища и присоединились к нему: они также пошли за город, удивляясь той славе и чести, какие воздавались пречестному телу Матери Иисуса Христа. Узнав об этом, архиереи и книжники пришли в сильную ярость и послали слуг и воинов, подговорив также многих и из народа, чтобы они догнали шествие и разогнали его участников; вместе с тем они приказывали учеников Христовых убить, а тело Богоматери сжечь. Но когда послушная подстрекателям толпа, вооружившись точно на сражение, в ярости побежала вслед за сопровождавшими тело Пресвятой Богородицы и уже стала настигать их, внезапно облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан; преследовавшие слышали лишь пение, никого не видя за облаком. Святые ангелы, невидимо парившие над телом Богоматери и христианами, поразили злобных преследователей слепотою: одни из них разбили головы о городские стены; другие ощупывали их и, не зная, куда идти, искали проводников. В это время одному иудейскому священнику по имени Афоний случилось выйти в путь: видя святых Апостолов – облако по Божию повелению для большей славы Богоматери снова поднялось – и множество христиан со свечами и пением, окружавших тело Приснодевы Марии, Афоний переполнился завистью; в нем вспыхнула прежняя злоба к Господу нашему, и он сказал:

– Смотри, какой почет окружает тело Той, Которая родила льстеца, разорившего закон наших отцов!

Будучи очень силен, он с неистовою яростью подбежал через толпу христиан к одру, чтобы сбросить на землю тело Пречистой Владычицы нашей. Когда дерзкие руки священника коснулись одра, тотчас невидимый ангел рассек их посредине невещественным мечом Божия отмщения, и они повисли, не отрываясь от одра, сам же Афоний упал на землю, восклицая:

– Горе мне!

Уразумев свой грех, он стал каяться и говорить святым Апостолам:

– Помилуйте меня, рабы Христовы!

Святой Апостол Петр приказал остановиться несшим тело Богоматери и сказал Афонию:

– Вот ты получил, чего желал; знай, что Бог – отмщений Господь явил Себя (Пс.93:1), и мы не можем исцелить тебя от твоих ран; это может сделать только Сам Господь наш, на Которого вы неправедно восстали и, схватив, убили; но и Он не захочет даровать тебе исцеления, пока ты не уверуешь в Него всем сердцем и не исповедаешь устами, что Иисус есть истинный Мессия, Сын Божий.

Афоний воскликнул:

– Верую, что Он есть предвозвещенный пророками Спаситель мира – Христос; мы с самого начала увидели, что он есть Сын Божий, но, омраченные злобною завистью, не хотели открыто признать величия Божия и предали Его безвинно смерти; но Он силою Своего Божества в третий день воскрес, посрамив всех нас, его ненавистников: мы пытались путем подкупа стражи утаить Его воскресение, но ничего не могли сделать, так как слава об этом повсюду распространилась.

Когда Афоний говорил это, раскаиваясь в своем грехе, святые Апостолы и все верующие радовались радостью ангелов о кающемся грешнике: святой Апостол Петр повелел Афонию с верою приложить раны усеченных рук к висящим на одре, призывая имя Пресвятой Богородицы. Афоний исполнил это, и тотчас отсеченные руки присоединились к своему месту; они сделались совершенно здоровы, остался только знак отсечения, – точно красная ниточка, окружавший локоть. Афоний пал пред одром ниц, кланяясь рожденному от Пресвятой Богородицы Христу – Богу и ублажая многими похвалами Пречистую Матерь Его: он приводил из святого Писания пророчества, свидетельствующие как о Ней, так и о Христе, и все удивлялись вдвойне, видя чудесное исцеление усеченных рук Афония и слыша от него мудрые слова, которыми он прославлял Господа Иисуса и восхвалял Богородицу. Затем Афоний присоединился к святым Апостолам, следуя с прочими христианами в Гефсиманию за одром. Точно так же получили исцеление и те из пораженных слепотою, которые, сознавая свой грех, с раскаянием подходили с проводниками к честному одру и касались его с верою: они получали прозрение не только телесных, но и душевных очей. Милосердая Матерь всех, Пресвятая Владычица наша, как рождением Своим доставила радость всей вселенной, так и в успении Своем не восхотела никого опечалить: как благая Матерь благого Царя, Она и бывших врагов Своих милостиво утешила благодатными дарами Своими.

Но вот святые Апостолы со всем множеством христиан достигли Гефсиманского сада; когда поставили одр с пречестным телом, то снова поднялся плач среди христиан: все, лишаясь такого сокровища, рыдали о своем сиротстве; отдавая последнее целование, христиане припадали к телу Пресвятой Богородицы и целовали его, обливаясь слезами, так что только к вечеру могли положить пречестное тело во гроб; но даже и тогда, когда ко гробу был уже привален громадный камень, христиане не отходили от него, удерживаемые любовью к Богоматери. Святые Апостолы пробыли при гробе Пресвятой Богородицы, не покидая Гефсиманского сада, трое суток, днем и ночью воспевая псалмы. И во все это время в воздухе слышалось дивное пение небесных воинств, восхваляющих Бога и ублажающих Его пречистую Матерь.

По особенному устроению Божию один из Апостолов, святой Фома[13], не присутствовал на преславном погребении тела Пречистой Богородицы; он только на третий день явился в Гефсиманию. Святой Апостол Фома сильно скорбел и сокрушался, что не удостоился, как прочие святые Апостолы, последнего приветствия и благословения Пречистой Богородицы; он сильно плакал также и о том, что один только не видел Божественной славы, дивных таин и дел Божиих, явленных во время успения и торжественного погребения Богоматери. Святые Апостолы, сжалившись над ним, решили открыть гроб, чтобы святой Фома мог увидеть хотя бы мертвое тело преблагословенной Богородицы, поклониться ему и облобызать его и чрез это получить некоторую ослабу своей печали и утешение в огорчении. Но когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы. К вечеру они сели, чтобы немного подкрепиться пищею. У святых Апостолов во время трапезы был такой обычай: они оставляли среди себя незанятым одно место, полагая на нем в честь Христа, – как Его часть, – кусок хлеба. По окончании трапезы, вознося благодарение, они брали помянутую частицу хлеба, называемую частью Господа, и поднимали вверх, славя великое имя Пресвятой Троицы, затем, после слов «Господи Иисусе Христе, помогай нам!» съедали это кусок, как Божие благословение. Так поступали святые Апостолы не только тогда, когда все были вместе, но и когда каждый находился вдали друг от друга. Теперь же в Гефсимании, во время трапезы, они ни о чем другом не думали и не говорили, как о том, почему не нашлось во гробе пречистого тела Богоматери. И вот, когда, окончив трапезу, святые Апостолы начали воздвизать отложенную в честь Господа частицу хлеба, славя Пресвятую Троицу, вдруг услышали ангельское пение: поднявши глаза, они увидели на воздухе стоящую Пречистую Матерь Божию, окруженную множеством ангелов. Она была осияваема неизреченным светом и сказала им:

– Радуйтесь! Ибо Я с вами во все дни.

Святые Апостолы, исполнившись радости, вместо обычного «Господи Иисусе Христе, помогай нам», воскликнули:

– Пресвятая Богородица, помогай нам!

С этого времени они как сами уверовали, так и святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена Своим Сыном и взята с телом на небо. Снова войдя во гроб, святые Апостолы взяли оставленную плащаницу для утешения скорбящих и как неложное свидетельство восстания Богоматери из гроба. Не подобало скинии жизни быть во власти смерти и Породившей Создателя твари разделить участь тления с земною тварью. Законодатель явился исполнителем данного от Него закона, – сыновья да чтут родителей: Он почтил пренепорочную Матерь Свою, как Себя, – как Сам Он со славою воскрес в третий день и потом вознесся с пречистою плотью на небо, так и Матерь Свою воскресил со славою в третий день и взял к Себе в небесные селения. Об этом предсказывал и святой Давид, говоря: «стань, Господи, на место покоя Твоего, — Ты и ковчег могущества Твоего» (Пс.131:8). Его пророческие слова сбылись при воскресении Господа и воскрешении Им Своей Матери. Высеченный в камне пустой гроб Богоматери, как и Сына Ее, доселе сохранился и служит предметом благоговейного почитания верных.

Господь по особому смотрению Своему замедлил прибытие святого Фомы ко дню преставления Пречистой Богородицы, чтобы для него был открыт гроб, и Церковь таким образом уверилась в воскрешении Богоматери, подобно тому как ранее, чрез неверие того же Апостола, уверилась в воскресении Христовом (Ин.20:24-31). Так совершилось успение Пречистой и Преблагословенной нашей Богородицы и погребение Ее непорочного тела, Ее преславное воскрешение и торжественное уверение о взятии Ее на небо с плотью.

По окончании всех этих дивных чудес и таин Божиих, святые Апостолы, снова носимые облаком, возвратились каждый в ту страну, откуда взят был во время своей проповеди Евангелия.

Святой Амвросий, говоря о жизни Владычицы нашей на земле, так описывает дивные душевные качества Пресвятой Богородицы:

– Она Дева не только по плоти, но и по духу: смиренна сердцем и нетороплива в речи; слова Ее полны Божественной мудрости; Она почти постоянно в чтении святого Писания и неутомима в трудах; целомудренна в беседах, говоря с людьми, как пред Богом; никого никогда Она не обидела, желая всем добра; никем, хотя бы и убогим, не гнушаясь, ни над кем не смеясь, но всё, что ни видела, покрывала Своею любовью; из уст Ее никогда не исходило слова, не приносившего благодати; во всех делах Своих Она являла образ высочайшего девства. Внешний вид Ее был отображением внутреннего совершенства – благости и незлобия.

Так говорит святой Амвросий. Описание святости душевной и внешнего вида Богоматери встречаем также у Епифания и Никифора:

– Во всяком случае Она сохраняла досточтимую сановитость и постоянство; говорила очень мало, только о необходимом и добром, слова Ее были сладостны для уха; к каждому Она относилась с должным уважением; с каждым человеком вела соответствующую беседу, не смеясь, не возмущаясь, тем более не гневаясь. Рост Ее был средний; цвет лица, как цвет зерна пшеничного; волосы светло-русые и несколько златовидные; взгляд быстрый, проницательный; глаза, цветом напоминавшие масличный плод; брови немного наклоненные, темные; нос средний; уста, подобные цвету розы и сладкословесные; лицо не совсем круглое; руки и пальцы продолговатые; в Ней не было никакой гордости, во всем простота, без малейшего притворства; Она была чужда всякого потворства, являя, в то же время, пример высочайшего смирения. Одежды Ее были просты, без всяких искусственных украшений, как о том говорит сохранившийся доселе покров Ее главы, словом, во всем у Ней проявлялась проникавшая Ее Божественная благодать.

Так повествуют Никифор и Епифаний о душевном и телесном образе Пресвятой Богородицы во время жизни Ее на земле.

Теперь же о Матери Божией, водворившейся в небесных обителях и стоящей одесную престола Божия, могут поведать только небесные духи да души праведных, предстоящие Богородице и наслаждающиеся лицезрением как Бога, так и Пречистой Девы; они лишь могут сказать нам о Ней, как того требует Ее святость. Мы же, славя Отца, Сына и Святого Духа, Бога единого в Троице, славим по Бозе и Его Пречистую Матерь, и Ей, от всех родов славимой и блажимой во веки, поклоняемся усердно.

Об отдельных событиях из жизни Пресвятой Богородицы со дня Ее рождения писано в нарочитые праздники Ее: на Зачатие, Рождение, Введение во храм, Благовещение, также и на Рождество Христово и Сретение. А здесь, после повествования о Ее бессмертном успении, в пополнение истории Ее жизни, расскажем, где и как жила Владычица наша по Вознесении Христовом.

Святой Евангелист Лука в Деяниях Апостольских пишет, что, по отшествии на небо Господа, ученики Его возвратились с горы Елеонской в Иерусалим; войдя в горницу (где была тайная вечеря Христа), "все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса" (Деян.1:13-14). По вознесении Иисуса Христа Богородица была для учеников Его единственным утешением, радостью в печали и твердой учительницей веры. Ибо все слова и чудесные события, которые Матерь Божия слагала в Своем сердце (Лк.2:19), начиная от радостного благовещения Гавриила о бессеменном зачатии и нетленного рождения Христова из девической утробы и кончая годами младенчества Господня и временем жизни до крещения от Иоанна, – всё это Она открыла ученикам Своего Сына; как имевшая обильные откровения от Святого Духа и Сама бывшая свидетельницею всех чудесных действий, совершившихся в жизни Христовой до дня явления Господа миру, Матерь Божия укрепляла веру святых Апостолов подробным повествованием о жизни Спасителя до Его крещения. Все верующие, пребывая в помянутой горнице, неустанно молились, приготовляясь к принятию даров обещанного Господом от Отца Святого Духа. И во время сошествия, – в 11-й день по Вознесении Господнем, – Святого Духа на Апостолов в виде огненных языков (Деян.2:1-4), ниспосланный от Отца Утешитель (Ин.14:16) прежде почил на Пречистой Деве, и до сего бывшей достойным Его храмом, в котором Он пребывал неотступно. Дары Святого Духа излились на преблагословенную Деву в большем изобилии, нежели на святых Апостолов, подобно тому как больший сосуд может больше вместить в себе воды, и Пречистая Дева, сосуд самый богатый дарами Святого Духа, потому что Она выше Апостолов, пророков и всех святых, как и взывает к Ней Церковь: «Воистину Ты, Дева чистая, выше всех»; поэтому Она и даров Святого Духа вместила в себе более всех.

Матерь Божия жила в доме святого Иоанна Богослова, находившемся на самом высоком месте Иерусалима, – на горе Сион: с того самого времени, когда Господь сказал со креста Своей Матери, указывая на возлюбленного ученика: «Жено! се, сын твой», и ученику: «се матерь твоя» (Ин.19:26-27), Иоанн взял Пресвятую Деву к себе и действительно служил Ей как своей матери. По сошествии Святого Духа святые Апостолы не тотчас разошлись по вселенной с проповедью Евангелия, но еще долгое время пробыли в Иерусалиме, как это видно из Деяний Апостольских. Здесь повествуется, что, по убиении святого первомученика Стефана (7:59-60), настало «великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии» (Деян.8:1); ученики Христовы, защищаемые силою Божиею, пробыли в Иерусалиме около десяти лет, считая со времени вознесения Господня до дня, когда «царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло» (Деян.12:1). Правда, за описываемый промежуток времени святые Апостолы уходили на время в другие страны, как Петр и Иоанн вместе в Самарию (Деян.8:14-15), или один Петр – в Лидду, где исцелил страдавшего восемь лет расслабленного Энея (Деян.9:32-34), и Иоппию, где воскресил умершую Тавифу (Деян.9:36-43), Кесарию, где крестил Корнилия сотника (гл. 10), и Антиохию, где основал первый престол своего епископства; или, как Иаков, брат Иоанна, ходил в Испанию, но затем они опять возвращались в Иерусалим. В начале своей проповеди святые Апостолы желали служить, главным образом, спасению израильского народа, утверждая в то же время первую церковь в Иерусалиме, которая всех церквей мать, как воспевает святой Иоанн Дамаскин: «Радуйся, Сионе святый, мати церквей, Божие жилище: ты бо приял еси первый оставление грехов»; вместе с тем они желали как можно чаще видеть Матерь Божию и поучаться у Нее. Почитая Ее, как бы наместницу Христову, святые Апостолы взирали на пречестное и славное лицо Богоматери как лицо Самого Христа, и, слушая исполненные благости слова Приснодевы, они проникались несказанной духовной радостью, за сладостью Ее слов забывая горечь бед и несчастий. Поэтому многие из уверовавших во Христа из далеких стран приходили в Иерусалим, чтобы видеть Матерь Божию и слышать Ее, исполненную святой мудрости, беседу; что слава о Христе и Его Пречистой Матери, распространившись по всем концам вселенной, многих привлекала в Иерусалим к Пресвятой Деве, это ясно видно из послания святого Игнатия Богоносца[14] святому Иоанну Богослову из Антиохии:

– У нас, – пишет он, – находятся многие жены, желающие видеть Матерь Иисуса; они постоянно стремятся найти возможность прийти к вам и посетить Ее, припасть к груди, питавшей Господа Иисуса, и узнать от Нее некоторые тайны. У нас Она прославляется как Матерь Божия и Дева, исполненная благодати и добродетели; о Ней сообщают, что Она радостна в бедах и гонениях, не скорбит в нищете и недостатках, не только не гневается на причиняющих Ей обиды, но еще и благодетельствует им; при радостных событиях Она кротка, милосердна к бедным, оказывая им помощь, насколько может; враждующим же на нашу веру Она противостоит с твердостью: Она Учительница нашего нового благочестия и всем верным Наставница на всякое доброе дело; особенно любит смиренных, и Сама ко всем смиренна; все видевшие Ее превозносят. И сколь Она смиренна, когда законники иудейские и фарисеи смеются над Ней! Нам говорили люди, достойные полного доверия, что в Марии, Матери Иисусовой естество человеческое кажется, по причине Ее святости, соединенным с естеством ангельским. Всё это возбуждает в нас, слышащих, безмерное желание видеть небесное, – скажу так, – дивное и пресвятое чудо.

В другом послании тот же святой Игнатий Богоносец пишет снова святому Иоанну Богослову:

– Если откроется возможность, я думаю прийти к тебе, чтобы видеть собранных в Иерусалиме верных, и особенно Матерь Иисуса: о Ней говорят, что Она честна, приветлива и во всех возбуждает удивление, и все желают Ее видеть; да и кто не желает видеть Деву и беседовать с Родившею истинного Бога?

Из этих посланий святого Игнатия к Иоанну Богослову можно легко понять, с каким сильным желанием стремились святые увидеть одушевленную святыню Божию, Марию Пречистую Деву, и сподобившиеся видеть почитали себя счастливейшими. Воистину блаженны очи видевших Ее по Христе Спасителе и блаженны уши сподобившихся услышать из пречестных уст Ее слова, возрождающие к жизни духовной! Какую радость и благодать они получили!

Для того Господь и оставил на земле Свою Пречистую Матерь, чтобы Ее присутствием, руководством, поучениями и теплыми молитвами к Сыну и Богу воюющая Церковь умножалась, и утверждалась, и возрастала до дерзновения полагать жизнь свою за Господа. Матерь Божия всех укрепляла, всех утешала радостью о Святом Духе и за всех молилась. Когда святые Апостолы заключены были в темницу, Матерь Божия с умиленным сердцем молилась за них, – и к ним был послан Господом ангел, который ночью отворил двери темницы и вывел их вон (Деян.5:18-19). Когда святой первомученик Стефан был веден на смерть, Матерь Божия издали шла за ним, и когда святого Стефана стали побивать камнями (Деян.7:57-60) в долине Иосафатовой, при потоке Кедрон, Она вместе с Иоанном Богословом стояла вдали на одном холме, оттуда смотрела на его кончину и усердно молилась Богу, чтобы Господь укрепил страдальца и принял душу в Свои руки. Когда «Савл терзал церковь» (Деян.8:3), гоня верующих, Матерь Божия молилась о нем Господу с такими теплыми слезами, что превратила его из хищного волка в кроткого агнца, из врага в Апостола, из гонителя в ученика и учителя вселенной. И каких благодеяний не получила первенствующая Церковь от Пречистой Богородицы, как грудное дитя от своей матери? Какой благодати не почерпали из этого неоскудеваемого источника? Не без Ее забот и благодатного воздействия Церковь была воспитана и доведена до мужественного возраста, окрепла настолько, что и врата адовы ее не могут одолеть (Мф.16:18); чему и Сама Богоматерь радовалась, по слову Давида, как матерь веселящаяся о детях (Пс.112:9). Она видела, что церковные чада постоянно умножаются: так уже в начале через проповедь святого Апостола Петра обратилось 3000 (Деян.2:42), потом 5000 (Деян.4:4), а потом всё более и более. Святые Апостолы, возвращаясь с проповеди Евангелия в Иерусалим, также рассказывали Пресвятой Богородице о распространении Церкви Христовой по всей вселенной. Успех проповеди христианской исполнял Ее духовной радости и побуждал воссылать хвалу Сыну Своему и Богу.

Но вот Церковь постигло гонение Ирода: он убил мечом возвратившегося из Испании Иакова, брата Иоаннова, а затем задержал Петра и посадил его в темницу с намерением предать подобной же смерти (Деян.12:1-4), тогда, по чудесном освобождении святого Петра из уз темницы через ангела, настала нужда и самим Апостолам покинуть Иерусалим, чтобы избежать лютого гонения иудеев; они разошлись по вселенной, бросив жребий, кому и какая из них выпадает для проповеди страна. Но прежде чем разойтись, святые Апостолы составили Символ веры, чтобы повсюду согласно проповедовать и насаждать святую веру во Христа. Каждый удалился в свой жребий; в Иерусалиме остался один только брат Божий, святый Иаков, самим Господом поставленный епископом иерусалимским. Избегая гонения, удалился и святой Иоанн Богослов вместе с Матерью Божиею, Которой он был усыновлен: они покинули Иерусалим, уступая лютому гонению и мучительству, пока не ослабеет гнев иудеев: но, чтобы не терять времени напрасно, Матерь Божия и святой Евангелист Иоанн пошли во Ефес, куда Богослову выпал жребий. Это пребывание Пречистой Богоматери со святым Иоанном в Ефесе ясно подтверждается следующим: существует послание к константинопольскому клиру от отцов третьего вселенского собора, заседавшего в Ефесе против Нестория; в этом послании находится такое место: "Родоначальник злочестивой ереси Несторий, званный (на суд) святыми отцами и епископами собора в Ефесе, где некогда пребывали святой Иоанн Богослов и святая Дева, Богородица Мария, не дерзнул придти к ним, будучи обличаем своею злою совестью и сам себя отлучая; поэтому, после трикратного призыва, он осужден праведным судом святого собора и низложен от священного сана". Из этих слов о пребывании Богоматери с Евангелистом Иоанном в Ефесе видно, что Пресвятая Дева вместе с возлюбленным учеником Христовым действительно, покинув Иерусалим, некоторое время провела в Ефесе. И не только Ефес, но и другие города и страны, просвещенные светом Христова учения, посещала Матерь Божия: предание говорит, что Она была в Антиохии у святого Игнатия Богоносца, которому послала пред Своим посещением извещение о Своем путешествии: "Приду с Иоанном, чтобы видеть тебя и твою паству". Говорят также, что Пресвятая Богородица была на острове Кипре[15] у четверодневного Лазаря, проходившего там епископское служение, и – на горе Афонской. Об этом пишет Стефан, инок святогорский.

По вознесении на небо Господа нашего Иисуса Христа, святые Апостолы вместе с Матерью Божиею неразлучно пребывали на Сионе; здесь они ожидали Утешителя, как повелел им Господь, заповедавший не отлучаться от Иерусалима до получения обетованного Святого Духа (Лк.24:49). Ученики Христовы бросили жребий, кому именно из них и какая именно страна дана будет для проповеди Евангелия Божия; Пресвятая Богородица сказала:

– И я хочу принять участие в проповеди евангельской и желаю вместе с вами бросить свой жребий, чтобы получить страну, какую укажет Бог.

По слову Божией Матери святые Апостолы с благоговением и страхом метнули жребий, и Ей выпала жребием Иверская земля[16]. Пречистая Богородица с радостью приняла Свой жребий и тотчас, – по сошествии Святого Духа в виде огненных языков, – хотела идти в Иверскую страну, но ангел Божий сказал Ей:

– Теперь не отлучайся от Иерусалима, но до времени пребывай здесь, – страна, выпавшая Тебе, просветится в последние дни и Твое владычество утвердится там; по прошествии некоторого времени Тебе предстоит труд благовестия в земле, в какую направит Тебя Бог.

И пребывала Пречистая Богородица в Иерусалиме довольно продолжительное время.

Четверодневный Лазарь жил на острове Кипре; здесь он был рукоположен во епископа святым Апостолом Варнавою Он сильно желал видеть Пречистую Матерь Господа нашего, Которую давно уже не видел, но не смел придти в Иерусалим из боязни иудеев. Узнав это, Матерь Божия написала Лазарю послание: здесь Она утешала его и приказывала прислать за Нею корабль, чтобы Ей посетить его в Кипре; самому же Пресвятая Дева не велела ради Нее приходить в Иерусалим. Прочтя послание, Лазарь чрезвычайно обрадовался, удивляясь в то же время смирению Божией Матери; ни мало не медля, он отправил за Нею корабль вместе с ответным посланием. Преблагословенная Богородица вошла в корабль вместе с возлюбленным учеником Христовым Иоанном и с прочими, с благоговением сопровождавшими их, и все поплыли к Кипру. Но внезапно поднявшийся противный ветер загнал корабль в гавань, находившуюся близ Афонской горы; это и был тот кратковременный труд благовестия, о котором говорил Матери Божией ангел. Вся Афонская гора[17] была переполнена идолами: здесь было большое капище и святилище Аполлона, причем на этом месте совершались гадания, волхвования и другие бесовские действа. Все язычники очень почитали это место, как избранное богами; сюда стекались на поклонение со всей вселенной, и здесь получали ответ от гадалок на свои вопросы. И вот когда в пристань вошел корабль, на котором находилась Пресвятая Богородица, все идолы тотчас возопили:

– Все, прельщенные Аполлоном, сойдите с горы в Климентовой пристани для встречи Марии, Матери великого Бога Иисуса (так бесы, находившиеся в идолах, против своей воли, понуждаемые силою Божиею, возвестили истину, подобно возопившим некогда ко Господу в стране Гергесинской: "что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел Ты сюда прежде времени мучить нас" (Мф.8:29).

Слыша всё это, народ дивился, и поспешил на морской берег к помянутой пристани; увидев корабль и Матерь Божию, они с честью встретили Ее и спрашивали в своем собрании:

– Какого (Ты) родила Бога? И как Ему имя?

Пресвятая Богородица, открыв Свои божественные уста, возвестила народу всё подробно о Христе Иисусе. Все, павши на землю, поклонились родившемуся от Нее Богу и оказали великое почтение Родившей Его; уверовав, они крестились, ибо много чудес совершила здесь Матерь Божия. По крещении, Она поставила новопросвещенным начальником и учителем одного из сопровождавших Ее на корабле и, возрадовавшись духом, сказала:

– Это место да будет Моим уделом, данным Мне от Сына и Бога Моего.

После этих слов Пресвятая Богородица благословила людей, сказав опять:

– Благодать Божия да пребудет на этом месте и на живущих здесь, с верою и благоговением сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего, – всё необходимое для жизни они будут иметь в изобилии без тяжелого труда; им будет дарована жизнь небесная, и до скончания века не отступит от места сего милость Сына Моего; Я буду Заступницей месту сему и теплой Ходатаицей за него пред Богом.

Сказав это, Матерь Божия опять благословила народ и, войдя вместе с Иоанном и сопровождавшими Ее в корабль, отплыла в Кипр. Она застала Лазаря в сильной скорби, так как путешествие Пресвятой Богородицы было слишком продолжительно, и он боялся, не произошло ли замедление от бури: ему не были известны события, по смотрению Божию совершившиеся на Афонской горе. Своим прибытием Матерь Божия преложила его скорбь в радость; в дар ему Она привезла омофор и поручи, которые Сама сделала для него; Она рассказала ему всё, что произошло в Иерусалиме и на Афонской горе. И воссылали благодарность Богу за всё. Пробыв в Кипре не много времени, утешив тем христиан кипрской церкви и благословив их, Матерь Божия села на корабль и отплыла в Иерусалим. (До зде Стефан, инок святогорский).

Посетив помянутые страны, Пречистая Дева Мария снова поселилась в Иерусалиме в доме святого Евангелиста Иоанна; всесильная десница Божия сохраняла Ее от завистливых козней богоубийственной синагоги, не перестававшей враждовать против Сына Божия и верующих в Него. Конечно, озлобленные иудеи не оставили бы в живых Матери Иисусовой и каким бы то ни было образом погубили Ее: но особенное смотрение Божие осеняло одушевленный Кивот Божий, чтобы его не коснулась рука неверных. Некогда Сын Ее, Христос Бог наш, после проповеди в Назаретской синагоге, когда исполненные ярости иудеи повели Его на верх горы, чтобы оттуда сбросить вниз, невредимо прошел среди них: иудеи хотя и видели Его, но не могли возложить своих рук и даже коснуться Его, потому что сила Божия отбросила их назад и удерживала в таком положении, так как не пришло еще время страданий Сына Божия (Лк.4:29-30); то же самое явил Господь и над Пречистою Своею Материю, удерживая замышляемые иудеями козни и разоряя их совет против Нее: очень часто пытались иудеи схватить Божию Матерь и, предав мучениям, убить, но не могли ничего сделать. Среди столь сильной ненависти и вражды Пречистая Дева жила в Иерусалиме как овца среди волков и как крин среди тернов, часто повторяя, действительно сбывшиеся над Нею, слова праотца Своего Давида: "Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться" (Пс.26:1-3), ибо Ты, Сыне и Боже Мой, со Мною. – Пресвятую Богородицу посетил, чтобы поклониться Ей, святой Дионисий Ареопагит, обращенный ко Христу святым Апостолом Павлом в Афинах и неотступно сопутствовавший ему в течение трех лет. Он сильно желал видеть Божию Матерь и, поэтому, спустя три года после своего обращения, с благословения учителя своего, святого Апостола Павла, пришел в Иерусалим: увидев Пречистую Богородицу, он исполнился великой духовной радости. В послании своем к святому Апостолу Павлу, святой Дионисий Ареопагит так описывает свое посещение Божией Матери.

– Для меня, наш великий руководитель, было несомненно, – говорю как пред Богом, – что кроме Всевышнего Бога не может существовать ничего, столь исполненного божественной силы и дивной благодати, и однако человеческому уму невозможно постичь, что я видел благообразную и превосходящую святостью всех небесных ангелов всесвятейшую Матерь Господа нашего Иисуса Христа; это даровали мне благодать Божия и почесть лика апостольского, а также – неисповедимая благость и милосердие Самой милостивой Девы. Я снова исповедую пред всемогуществом Божиим, пред благодатию Спасителя и пред великою славою Девы, Матери Его, что когда я с Иоанном, первым среди евангелистов и пророков, который, живя по плоти, сияет как солнце на небе, введен был к благообразной и Пречистой Деве, то меня снаружи облистало великое божественное сияние, просветившее мою душу; при этом я ощутил столь дивное благоухание, что дух мой и тело едва были в состоянии вынести это проявление славы и предначатие вечного блаженства; от славы и Ее божественной благодати изнемогло сердце мое и дух мой. Свидетельствую Богом, пожившим в пречестнейшей девической утробе, что я признал бы Ее за истинного Бога и почтил бы Ее поклонением, подобающим только одному Богу, если бы новопросвещенная душа моя не сохраняла в себе твои божественные наставления и законы: никакая честь и слава людей, прославленных Богом, не может сравниться с тем блаженством, какое испытал я недостойный, в то время удостоившийся; это время было для меня временем величайшего блаженства. Благодарю превышнего и преблагого Бога моего, божественную Деву, великого среди Апостолов Иоанна, также и тебя, украшение церкви и начальника непобедимого, милостиво явивших мне столь великое благодеяние.

Из этого послания святого Дионисия Ареопагита ясно видим, какой божественной благодатью было осияваемо лицо Пречистой Владычицы нашей, во время жизни Ее на земле и – как просвещались души и какой духовной радости наполнялись сердца видевших Ее во плоти. К ней во множестве и отовсюду стекались новопросвещенные обоего пола; как истинная Матерь, Она всех принимала одинаково без лицеприятия, всем разливая щедроты Своей благодати, – болящим подавая исцеление, слабым здоровье, печальным утешение, и всем без исключения утверждение в вере, непоколебимость в надежде и божественную радость в любви, грешникам же исправление.

Во время жизни в доме святого Иоанна Пресвятая Дева часто посещала те места, которые возлюбленный Сын Ее и Бог освятил стопами Своих ног и пролитием Своей крови. Так Она посещала Вифлеем, где несказанно соблюдши Ее девство, от Нее родился Христос Бог, но особенно часто Матерь Божия приходила на места, где пострадал волею наш Господь. Матерняя любовь побуждала Ее проливать здесь обильные слезы, причем Она говорила:

– Здесь возлюбленный Сын Мой был бичуем, здесь увенчан терновым венцем, здесь шел, неся крест, здесь был распят.

При гробе же Богородица исполнялась неизреченного веселия и восклицала с радостными слезами:

– А здесь Он был погребен и в третий день воскрес со славою.

В дополнение к этому сообщают следующее. Некоторые ненавистники из иудеев донесли архиереям и книжникам, что Мария, Матерь Иисуса, каждый день ходит к Голгофе и при гробе, где был положен Сын Ее Иисус, преклоняет колена, плачет и воскуряет фимиам; тогда они поставили стражу, которая бы не допускала проходить этим местом никому из христиан. Отсюда видим, что уже в то время начался благочестный обычай посещать верными христианами святые места и здесь поклоняться Христу Богу, за нас пострадавшему волею: первый пример в этом отношении дала Сама Богородительница, Которой последовали и прочие святые жены и мужи. Итак, от архиереев и книжников, исполненных злобы и убийства, была поставлена стража, которой было приказано никого не допускать ко гробу Иисуса, а Матерь Его убить. Но Бог ослепил стражей, так что они не могли видеть пришествия на гроб Христа Иисуса Его Матери. И когда преблагословенная Дева, верная обычаю Своему, приходила ко гробу, стражи не могли увидеть как Ее, так и находившихся с Нею. Спустя долгое время, они покинули гроб и с клятвою уверяли архиереев и книжников, что они не видели никого, кто бы приходил ко гробу Иисуса. Пресвятая Богородица часто ходила также на гору Елеонскую, откуда вознесся на небо наш Господь: преклоняя колена, Она лобызала отпечатлевшиеся на камне стопы от ног Христовых. С сильными слезами молилась Матерь Божия при этом, чтобы Господь и Ее взял к Себе: конечно, Она несравненно более, чем святой Апостол Павел, имела "желание разрешиться и быть со Христом" (Флп.1:23), и часто повторяла слова Давида: "когда приду и явлюсь пред лице Божие! Слезы мои были для меня хлебом день и ночь" (Пс.41:3-4), когда увижу возлюбленного Сына Моего? когда приду к Нему сидящему одесную Бога Отца? (Мк.16:19) когда предстану пред престолом Его славы? когда насыщусь Его лицезрения? О, пресладкий Сын и Бог Мой! Время ущедрити Сион (ср. Пс.50:20), – время помиловать Меня, Твою Матерь, до сих пор скорбящую, не видя Твоего лица, в печальной юдоли этого мира; изведи из тела, как из темницы, Мою душу; как олень стремится к водному источнику, так душа Моя стремится к Тебе, Боже, чтобы насладиться, когда Мне явится Твоя слава (Пс.41:1). Пречистая Дева иногда оставалась на Елеонской горе довольно долгое время: при подошве горы находился гефсиманский сад и небольшое владение Зеведея, доставшееся по наследству святому Иоанну Богослову. В гефсиманском саду Господь наш пред вольною Своею страстью до кровавого пота молился, падая на колена и лицо Свое пред Отцом Небесным (Мф.26:36-44). Здесь на этом самом месте, возносила Свои теплые молитвы и Его Пречистая Матерь, также падая на колена и лицо и обливая землю слезами; здесь Она и была утешена Господом чрез Своего ангела, известившего Ее о скором Ее преставлении на небо. По свидетельству Георгия Кедрина, историка греческого, Пресвятой Богородице пред кончиною Ее ангел являлся два раза: первый раз за пятнадцать дней до успения, а второй за три дня; от ангела Матерь Божия получила райскую финиковую ветвь, которую пред одром Ее нес святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов. Некоторые, как например епископ сардийский Мелитон, сообщают, что возлюбленный ученик Христов до успения Богородицы удалился в Ефес и оттуда, подобно прочим Апостолам, но только раньше их, был восхищен облаком и принесен к погребению Божией Матери. Однако другие, например Метафраст и Софроний, без всякого колебания утверждают, что святой Иоанн Богослов никогда не отлучался от богоблагодатной Матери, Которой был усыновлен, но, как истинный сын, служил Ей, давая приют в своем доме до самой Ее кончины. Только изредка, на очень короткое время, он посещал окрестные местности (как видели выше из Деяний Апостольских: так святой Иоанн Богослов вместе с Апостолом Петром был в Самарии), но он делал это с согласия и по благословению Самой Божией Матери и немедленно снова возвращался к Ней в Иерусалим; а до его возвращения Пречистой Богородице служил святой Иаков, брат Божий, никогда не покидавший свою епископию – Иерусалим. Если же и согласиться с говорящими, что Иоанн Богослов, как и прочие святые Апостолы, был восхищен облаком, то, без сомнения, из ближайшей к Иерусалиму местности.

Торжественное празднование успения Пресвятой Богородицы 15 августа установлено в царствование благочестивого царя греческого Маврикия[18]. – Радостно празднуя всеславное преставление Божией Матери с земли на небо, воздадим славу Родившемуся от Нее и на небеса со славою приемшему Ее, – Христу Богу нашему, со Отцом и Святым Духом славимому во веки. Аминь.

Битбунов Г.С. Успение Пресвятой Богородицы. Событие праздника и его эортологическая динамика


Примечания

[1] Апологет II века Мелитон, епископ Сардийский, относит успение Пресвятой богородицы к 69 году Ее жизни, 55 от Рождества Христова и к 22 от вознесения Господня; Ипполит, епископ Римский (III век), годом успения Божией Матери называет 43 от Рождества Христова и 57 от Ее рождения; "отец церковной истории" Евсевий Памфил, епископ Кесарии Палестинской (ум. 340 г.) пишет, что годом успения Приснодевы был 63 Ее жизни, 48 от Рождества Христова и 15 от вознесения Спасителя, Епифаний, епископ Кипрский (ум. 403 г.), всех лет святого жития Богородицы насчитывает 72, причем, по его мнению, этот год был 57 от Рождества Христова. То же самое говорит и Георгий Кедрин, византийский писатель конца XI или начала XII века. Церковный историк (XIV века) Никифор Каллист приводит слова святого Евода, одного из семидесяти Апостолов, который годом успения Богородицы считает 59 Ее жизни и 44 от Рождества Христова. Св. Андрей Критский (ум. 712 г.) и св. Симеон Метафраст (X век) не определяют точно числа лет жизни Матери Божией и говорят лишь, что Она преставилась "в довольной старости".

[2] Серафимы – с еврейского пламенные, огненные существа. Св. пророк Исаия описывает их в Ис.6:1-3. Это видение пророка показывает, что серафимы – ближайшие к Богу, высшие духовные существа. В "Небесной Иерархии" св. Дионисия Ареопагита они занимают первое место среди чинов ангельских.

[3] Горний – вышний, небесный (Иез.41:7; Кол.3:3).

[4] Матерь Божия поселилась в доме св. Иоанна богослова со дня крестных страданий Господа Иисуса, как передает об этом сам возлюбленный ученик Христа (Ин.19:25-27).

[5] Сион в переводе с еврейского по одним значит открытое, палимое солнцем место, а по другим: высокое знаменитое место или крепость. Сион – юго-западная гора в Иерусалиме, на которой возвышается иерусалимская крепость.

[6] Елеонская или масличная гора получила свое название от растущих на ней в большом количестве маслин; она лежит к востоку от Иерусалима и часто упоминается в Священном Писании, особенно Нового Завета.

[7] Архангел – начальник ангелов (1Фес.4:16; Иуд.1:9).

[8] Геенна есть воспроизведение еврейского слова, означающего долина Еннома или "сынов Еннома"; под этой долиной разумеется глубокая, узкая горловина, где иудеи некогда, в период царей, приносили своих детей в жертву Молоху (4Цар.23:10; Иер.7:31). В позднейшие времена она служила местом для свалки всякого рода нечистот, причем для уничтожения последних здесь постоянно поддерживался огонь; поэтому долина Еннома сделалась символом места вечных мучений. В этом именно смысле, в смысле ада, и употребляется слово геенна в Новом Завете (Мф.5:29-30, 10:28, 18:9, 23:15; Мк.9:43,45; Лк.12:5; Иак.3:6).

[9] Гефсимания с еврейского "масличное точило" – место подножия Елеонской горы, знаменитое тем, что тут совершилось искупительное томление Спасителя и была принесена Им Его первосвященническая молитва (Мк.14:26,32; Лк.22:39; Ин.18:1); по преданию, восходящему к 4 веку, Гефсимания лежала в 50-ти саженях к востоку от моста через Кедрон.

[10] Св. Дионисий Ареопагит, член афинского ареопага, был, по свидетельству Деяний апостольских (Деян.17:34) обращен св. Апостолом Павлом. По словам церковного историка Евсевия он был первым афинским епископом и запечатлел свое служение, как говорит апология Аристида, мученическою смертью при Домициане в 96 г.

[11] Св. Иерофей тоже был членом афинского ареопага и также обращен в христианство св. Апостолом Павлом; им же он был поставлен во епископа афинского; св. Иерофей скончался в 1 веке.

[12] Св. Тимофей, уроженец Малой Азии, Дервии или Листры (Деян.16:1, 20:4; 2Тим.3:4); своим обращением ко Христу обязан проповеди св. ап. Павла, который, поэтому называет его своим сыном (1Кор.4:17; 1Тим.1:2); он был постоянным спутником св. Ап. Павла в его путешествиях с проповедью Евангелия (Рим.16:21; 1Кор.16:10; 1Фес.3:2). Рукоположенный впоследствии, по преданию самим Апостолом, во епископа Ефесской церкви, Тимофей свое 15-летнее епископское служение окончил мученическою смертью, по одним данным в царствование Домициана (81-96 гг.), по другим – Нервы (96-98 гг.): св. Тимофея побила камнями в один языческий праздник толпа язычников, раздраженная его обличительной проповедью.

[13] Св. Ап. Фома был родом галилеянин. По вознесении Господнем проповедовал Евангелие в Палестине, Месопотамии, Парфии и других странах восточных. В Индии проповедь свою запечатлел мученическою смертью в городе Мелипуре или Малипуре.

[14] Св. Игнатий был ученик Апостолов Петра и Иоанна Богослова; от ношения Христа в своем сердце именуется Богоносцем. После св. Евода он был 40 лет епископом антиохийской церкви (68-107 гг.), видел лики ангелов, попеременно поющих славу Божию и, по указанию сего видения, установил в церкви пение на два лика. В царствование Траяна был в оковах сослан в Рим и повержен на растерзание львам на амфитеатре римском 20 декабря 107 г. Кости его были собраны верующими и, как священное сокровище, принесены в Антиохию. От него осталось 7 посланий, проникнутых духом апостольским. Память его 20 декабря (день преставления) и 29 января (перенесение мощей).

[15] Остров на северо-восточном конце Средиземного моря.

[16] Нынешняя Грузия.

[17] Афонская гора (Афон) – узкий гористый полуостров, вдающийся в Архипелаг (Эгейское море), известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Иноческая жизнь здесь появилась в древнее время, хотя несколько позже, чем в Сирии и Палестине.

[18] Существует, достойное веры, сказание о том, что Ювеналий патриарх иерусалимский утверждал, на основании предания, пред императором Маркианом (450–457 гг.) достоверность распространившихся в то время сказаний о чудесном восшествии Богоматери с плотию на небо. Он даже прислал в Царьград погребальные пелены Богородицы, которые царица Пульхерия положила в построенном ею храме Богоматери во Влахернах в начале царствования Маркиана. Это предание об Ювеналии записано 2 июля в месяцеслове Василия X века, автор коего, если не сам император, то житель Царьграда, без сомнения знал на основании достоверных источников, о погребальных пеленах во Влахернском храме. Подробно же об этом говорит историк Никифор Каллист (XIV века). Понятно отсюда, что в Царьграде при Маркиане и Пульхерии совершалось празднество Успения Божией Матери, о котором наглядно говорили погребальные пелены ее…