Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Любечская»

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 20 мая (07 мая ст. ст.)

Глас 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Очи́стим чу́вствия и у́зрим в непристу́пней све́те Ма́терь Све́та, в ико́не Свое́й чудотво́рней чудесы́ пресла́вными сия́ющу и ду́ши на́ша озаря́ющу, да ра́дуемся, зову́ще: ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня.

Небеса́ у́бо да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, зря́щи чудеса́ ве́лия, ико́ною Присноде́вы быва́емая, да пра́зднует же гра́д Лю́беч све́тло чудотво́рныя ико́ны Богома́тери де́нь явле́ния, сию́ почита́я, я́ко сте́ну огражде́ния.

Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, Влады́чице, ве́чную Жи́знь ро́ждши – Христа́, Его́же я́ко Младе́нца на руку́ Твое́ю носи́ла еси́, я́коже Тя́ на ико́не Твое́й святе́й ви́дим, Де́во Всенепоро́чная.

Воскресе́ния ме́ртвых Вино́вника и Жизнода́вца ро́ждшая, Богоблагода́тная, е́же ра́дуйся от все́х родо́в христиа́нских слы́шиши, ико́ною же Твое́ю свято́ю ве́рныя утеша́еши и подвиза́еши вопи́ти Тебе́: ра́дуйся, Мари́е Всеблагослове́нная.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный Хра́ме, неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Ны́не гра́да Лю́беча лю́дие испо́лнишася ра́дости явле́нием чудотво́рныя ико́ны Твоея́, Богоро́дице, и пра́зднуют све́тло пра́здник Ея́ явле́ния, я́ко вои́стинну торжество́ Правосла́вия и е́ресей посрамле́ние Твое́ю си́лою, Влады́чице.

Ви́ждь, Чи́стая, правосла́вных собо́ры, на поклоне́ние чудотво́рному о́бразу Твоему́ гряду́щия. Ви́ждь и на́с, гре́шных, к многоцеле́бному о́бразу Твоему́ с любо́вию припа́дающих, грехо́в разреше́ния и жития́ исправле́ния прося́щих, и не лиши́ на́с Ма́терняго Твоего́ заступле́ния, Всенепоро́чная.

Тече́т струя́ чуде́с незави́стная от ико́ны Твоея́ чи́стыя, Богоро́дице Де́во, от нея́же ве́рнии исцеле́ние и утеше́ние прие́млют, моля́щеся те́пле, зо́л избавле́ние и ве́лию Твою́ ми́лость, Пречи́стая.

Все́ю душе́ю и мы́слию смире́нною чудеса́ Твоя́ сла́вим, Влады́чице, с любо́вию предстоя́ще чудотво́рней Твое́й ико́не, в не́йже зало́г благоволе́ния Твоего́ на́м дарова́ла еси́, Богоневе́сто. Те́мже неотсту́пна бу́ди от на́с Твое́ю ми́лостию.

Седа́лен, гла́с 2:

Моле́ния на́ша, со усе́рдием приноси́мыя Тебе́ пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, Богома́ти пречи́стая, ми́лостивно услы́ши и бу́ди на́м покро́в держа́вен и заступле́ние кре́пкое от вра́г ви́димых и неви́димых, предвари́ и от бе́д изба́ви на́с, Влады́чице Всеблага́я, еди́на, вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выми Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Се́ Пречи́стыя ра́б, преподо́бный Анто́ний, неви́димо гряде́т к на́м от Го́рних высо́т сопра́здновати с на́ми де́нь явле́ния чудотво́рныя ико́ны Богома́тери, е́юже оте́чествие его́ земно́е просла́вися чудесы́, в не́мже сла́вится и́мя Твое́, Мари́е Богоблагода́тная.

Избра́нник Тво́й, Госпоже́, на горе́ Пече́рстей оби́тель пресла́вну во и́мя Твое́ созда́ и огради́, преподо́бный Анто́ний, зде́ же, во оте́чествии его́ земне́м, просла́вися чудесы́ Тво́й о́браз святы́й, Твои́м благоволе́нием, Влады́чице.

Богооте́ц у́бо Дави́д пред се́нным ковче́гом скака́ше, игра́я, мы́ же, веселя́щеся о Твое́м заступле́нии, Де́во, Твою́ чудотво́рную ико́ну ра́достно окружа́ем и сию́ любе́зно лобыза́ем, зову́ще: Ты́ еси́ на́ше ра́дование, сла́ва и похвала́, Богоневе́сто.

Ре́ку исцеле́ний и исто́чник чуде́с ико́ну Твою́ святу́ю по достоя́нию имену́ем, Богоро́дице, е́юже гра́д Лю́беч све́тло красу́ется, стяжа́в в себе́ толи́кий да́р Твоея́ ми́лости, и благода́рно славосло́вит Твое́ ему́ заступле́ние.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия правосла́вно пою́щих Тя́.

Безме́рное милосе́рдие Твое́ познае́м, Влады́чице, в чудесе́х пресла́вных, от ико́ны Твоея́ быва́емых. Сего́ ра́ди че́ствуем ю́ с любо́вию и благогове́нием, и ра́бски пред не́ю Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, ра́дости на́шея Вино́внице и спасе́ния на́шего Хода́таице, Мари́е Благода́тная.

Присту́пим, ве́рнии, с любо́вию к чудотво́рному о́бразу Присноде́вы и поклони́мся ему́ со благогове́нием, се́ бо в не́м чуде́с си́лу проявля́ет Всеблага́я Влады́чица и вся́ спаса́ет, с ве́рою несомне́нною почита́ющих пречи́стаго ли́ка Ея́ подо́бие.

Неотсту́пна бу́ди, Влады́чице, по́мощию Твое́ю и заступле́нием на́м, смире́нным рабо́м Твои́м, и я́коже избра́ннику Твоему́, преподо́бному Анто́нию, ми́лость Твою́ яви́ла еси́, си́це и на́м, во оте́чествии его́ Тя́ пою́щим, покажи́ милосе́рдие Твое́ неисче́тное, в житии́ на́шем и при кончи́не на́с при́сно заступа́ющи.

Пева́емая чудеса́ Твоя́, во гра́де Лю́бечи бы́вшая, Богоотрокови́це Де́во, удивля́ют челове́ков помышле́ния, и ве́рныя влеку́т на поклоне́ние чудотво́рному Твоему́ о́бразу, в не́мже чуде́с си́лу пресла́вно прояви́ла еси́, Влады́чице, на спасе́ние на́ше и утвержде́ние.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния. Спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

При́зри ми́лостивно, Де́во, на лю́ди Твоя́, пред ико́ною Твое́ю честно́ю те́пле Тебе́ моля́щияся. Сохрани́ гра́д Тво́й от вся́каго зла́, потре́бная ему́ подава́ющи, снабдя́щи и покрыва́ющи Твоея́ по́мощи и заступле́ния и́щущия.

Спа́са Христа́ о на́с умоли́ти потщи́ся, Богоро́дице, Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи, простри́ к Нему́ ру́це Твои́ честни́и на умоле́ние, и́миже Его́ я́ко младе́нца носи́ла еси́, и спаси́ гра́д и лю́ди, на Тя́ упова́ющия.

Да изба́вимся от вся́ких злоключе́ний Твои́м предста́тельством, Богома́ти Влады́чице, чту́щия ве́рно Тво́й святы́й пра́здник, в не́мже чуде́с Твои́х мно́жество воспева́ем, и, Твои́ми ми́лостями крася́щеся, Тя́ еди́ну ско́ро Предста́тельствующую Помо́щницу имену́ем.

Пое́м Тя́ и покланя́емся Ти́, Богома́ти Де́во, с ве́рою и любо́вию пропове́дающе мно́гая и пресла́вная Твоя́ чудеса́, в Лю́бечи ико́ною Твое́ю чудотво́рною явле́нная. Ты́ же, я́ко Ми́лостива су́щи, я́коже дре́вле отце́м на́шим, си́це и на́м, смире́нным, щедро́ты Твоя́ да́руй, заступа́ющи и спаса́ющи на́с от вся́ких бе́д.

Конда́к, гла́с 8:

Притеце́м, ве́рнии, к многоцеле́бному о́бразу Засту́пницы на́шея, Богоро́дицы Мари́и, и, припа́дающе к нему́ с любо́вию, си́це рце́м: о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая, при́зри свы́ше благосе́рдием Твои́м на ны́, недосто́йныя, и моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго, яви́ на́м Твоя́ ми́лости и щедро́ты: в боле́знех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние, в беда́х ско́рую по́мощь на́м да́руй, и вся́ ны́ спаси́, на Тя́ упова́ющия, да зове́м Ти́: ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

И́кос:

А́нгела земна́го и челове́ка Небе́снаго, преподо́бнаго Анто́ния, умоле́нием и Твои́м неисче́тным милосе́рдием преклоня́ема, Влады́чице Преблага́я, услы́ши на́с, благоутро́бно похва́льныя пе́сни Тебе́ принося́щих и во умиле́нии глубо́цем зову́щих Ти́: ра́дуйся, Бо́га Отца́ Неве́сто Непоро́чная; ра́дуйся, Бо́га Сы́на Роди́тельнице Неискусобра́чная. Ра́дуйся, Бо́га Ду́ха Свята́го селе́ние избра́нное; ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы Таи́ннице Пречестна́я. Ра́дуйся, а́нгельских во́инств удивле́ние; ра́дуйся, челове́ческаго ро́да возвыше́ние. Ра́дуйся, Лю́беча похвало́; ра́дуйся, Росси́и сла́во. Ра́дуйся, наде́ждо ненаде́жных; ра́дуйся, врачевство́ боля́щих. Ра́дуйся, Утоли́тельнице печа́лей; ра́дуйся, ра́досте скорбя́щих. Ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

О́троки в пещи́ халде́йстей Изба́вльшаго пло́тию родила́ еси́, Де́во, и на руку́ Твое́ю я́ко Младе́нца Того́ носи́ла еси́, с Ни́мже и на ико́не Тя́ зри́м, Всепе́тая, хва́льным отце́в Бо́гом и препросла́вленным.

Все́х ве́рных собира́еши, Влады́чице, пе́ти Тебе́ немо́лчныя хвалы́ и чуде́с Твои́х мно́жество пропове́дати велегла́сно; Ты́ же, я́ко Милосе́рдая Ма́ти, не пре́зри и на́с, дне́сь славосло́вящих Тя́ и ро́ждшагося от Тебе́ хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Я́ко вои́стинну свяще́нный и ра́достный де́нь наста́ явле́ния свята́го и чудотво́рнаго о́браза Твоего́, Богома́ти Пречи́стая, в не́мже гра́д Лю́беч духо́вно весели́тся и воспева́ет Твоя́ чудеса́, мы́ же, покланя́ющеся Тебе́ пред всечестно́ю ико́ною Твое́ю, ра́достно созерца́ем на Не́й руко́ю Твое́ю держи́маго Предве́чнаго Младе́нца, хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Мона́хов росси́йских первонача́льника, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго, оте́чествие земно́е дне́сь, благоволе́нием Твои́м озаре́нное, Присноде́во Мари́е, со стра́хом и ра́достию пра́здник све́тел Тебе́ сотворя́ет, зовя́: Ты́ еси́ моя́ похвала́ и утвержде́ние, Ма́ти хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Се́й святы́й и светоно́сный де́нь торжества́ Богома́тери, в не́мже явле́ние многоцеле́бнаго Ея́ о́браза све́тло пра́зднуем, ве́рныя и боголюби́выя ду́ши созыва́ет моле́бныя похвалы́ Засту́пнице на́шей приноси́ти и ра́достно к Не́й вопи́ти: ра́дуйся, Богоро́дице, от все́х родо́в христиа́нских превозноси́мая во вся́ ве́ки.

Прииди́, правосла́вная Лю́бечская па́ство, и ви́ждь ве́лие благоутро́бие Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, в явле́нии ико́ны Ея́ тебе́ даро́ванное, от Нея́же чуде́с струи́ истека́ют, и зна́мения благода́тная соверша́ются, и все́м щедро́ты Ея́ подаю́тся, превознося́щим и́мя Ея́ свято́е во вся́ ве́ки.

Воззри́ на на́с ми́лостивно, Влады́чице, предстоя́щих Тебе́ с ве́рою и любо́вию и моля́щихся Тебе́ пред пречи́стым о́бразом Твои́м, его́же в Лю́бечи ди́вно яви́ла еси́ и чудесы́ мно́гими просла́вила еси́, си́ми Правосла́вную ве́ру утвержда́ющи и е́реси низлага́ющи, благонра́вныя же рабы́ Твоя́ подвиза́ющи превозноси́ти Тя́ во вся́ ве́ки.

Приими́ на́шу сле́зную моли́тву, Всеблага́я, и испроси́ на́м оставле́ние грехо́в, ми́рное житие́ и благу́ю кончи́ну от Го́спода: ве́мы бо, ве́мы вои́стинну, Де́во, я́ко вся́ возмо́жна Тебе́, а́ще то́кмо восхо́щеши. Те́мже со упова́нием кре́пким пое́м во сла́ву Твою́ и превозно́сим Тя́ во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная, и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Свети́ся, ра́дуйся, гра́де Лю́беч, се́ бо в Тебе́ заря́ чуде́с возсия́ – ико́на Пречи́стыя Де́вы; лику́йте Лю́бечстии лю́дие, обре́тшии зало́г несомне́нный благоволе́ния Богома́тери, Свое́ю ико́ною в ва́с чудоде́йствующей, и по до́лгу хвале́бными гла́сы Пречи́стую велича́йте.

О, Боже́ственнаго и вселюбе́знаго ли́ка Твоего́ подо́бие и безме́рных чуде́с от него́ излия́ние, Влады́чице, гра́д Лю́беч и всю́ па́ству его́ просвеща́ют духо́вно и щедро́тами Твои́ми обогаща́ют и́щущих Твоего́ заступле́ния: Ты́ бо еси́ вои́стинну кре́пкое на́ше упова́ние.

О Ма́ти и Де́во, ро́ждшая святы́х Святе́йшее Сло́во! Слове́с на́ших хвале́бных не пре́зри, и́миже чудеса́ ико́ны Твоея́ прославля́ти дерза́ем, смире́ннии, но моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго, на ми́лость к на́м преклони́ся и от вся́ких бе́д на́с изба́ви, да Тя́ непреста́нно велича́ем.

Да сохрани́ши, Влады́чице, гра́д и лю́ди пребыва́нием в ни́х чудотво́рныя ико́ны Твоея́ осене́нныя, да спасе́ши держа́ву Росси́йскую от вся́каго зла́го нестрое́ния и вра́г ви́димых и неви́димых. Мо́лим Тя́, Всеблага́я, сохрани́ ста́до Твое́ в Правосла́вии це́ло и спаси́ на́с, Тя́ благогове́йно велича́ющих.

Свети́лен:

Ико́ну Твою́ всечестну́ю гра́д Лю́беч, я́ко сокро́вище драго́е, стяжа́, от ле́т дре́вних чудесы́ просла́вленную, о Сла́дкая Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, пред не́юже Тебе́ покланя́ющеся, мо́лимся: бу́ди на́м покро́в недви́жим и Хода́таица спасе́ния.

Мно­го­чис­лен­ные чу­де­са, ко­то­рые про­сла­ви­ли Лю­беч­скую ико­ну Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­лу­чив­шую свое на­име­но­ва­ние от ме­стеч­ка Лю­беч, что в Чер­ни­гов­ском крае, бы­ли опи­са­ны свя­ти­те­лем Ди­мит­ри­ем Ро­стов­ским. Свя­той об­раз был яв­лен в ХI ве­ке.

В 1653 го­ду, ко­гда на Лю­беч ожи­да­лось на­па­де­ние по­ля­ков, ико­на бы­ла пе­ре­не­се­на в Ки­ев. В 1701 го­ду об­нов­лен­ный в столь­ном гра­де об­раз вер­ну­ли в Лю­беч­ский храм, освя­щен­ный в честь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва, а в Ки­ев­ском Со­фий­ском со­бо­ре был остав­лен точ­ный спи­сок с чу­до­твор­ной ико­ны, где он пре­бы­ва­ет и по­ныне.

В 1874 го­ду свя­тая ико­на бы­ла по­ме­ще­на в се­реб­ря­ную ри­зу, ис­кус­но сде­лан­ную на сред­ства, по­жерт­во­ван­ные жи­те­ля­ми ме­стеч­ка Лю­беч.

Уже в на­ши дни один из позд­них спис­ков чу­до­твор­ной Лю­беч­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, уте­рян­ный в страш­ные го­ды без­бо­жия, вер­нул­ся в мест­ный Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский храм. Сна­ча­ла об­раз пре­бы­вал в Свя­то-Тро­иц­ком ка­фед­раль­ном со­бо­ре, а за­тем, со­про­вож­да­е­мый боль­шим ко­ли­че­ством пра­во­слав­ных ве­ру­ю­щих, был пе­ре­не­сен в лю­беч­скую цер­ковь.

Ми­ро­то­чи­вый спи­сок чу­до­твор­но­го Лю­беч­ско­го об­ра­за Бо­жи­ей Ма­те­ри на­хо­дит­ся в Уман­ском Свя­то-Ни­ко­ла­ев­ском со­бо­ре. Пе­ред ико­ной, пе­ре­дан­ной мест­ной об­щине при воз­вра­ще­нии хра­ма в 1989 го­ду, каж­дую суб­бо­ту пе­ред все­нощ­ным бде­ни­ем слу­жит­ся мо­ле­бен с ака­фи­стом Бо­жи­ей Ма­те­ри.

Мно­же­ство ве­ру­ю­щих, при­те­ка­ю­щих к свя­то­му Лю­беч­ско­му об­ра­зу Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы с го­ря­чей мо­лит­вой ве­ры по­лу­ча­ли и по­лу­ча­ют чу­дес­ные ис­це­ле­ния и уте­ше­ние в скор­бях.