Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Шуйская-Смоленская»

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 18 апреля (05 апреля ст. ст.); 10 августа (28 июля ст. ст.); 15 ноября (02 ноября ст. ст.)

Глас 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Отве́рзти ми́ недоуме́нный у́м и язы́к на похвалу́ пречи́стаго Твоего́ и́мене не возбрани́, гре́х ра́ди мои́х, Всеблага́я Де́во, но и, Ма́ти, си́лу, ели́ко е́сть произволе́ние, да́ждь, да воспою́, ра́дуяся, Твоя́ чудеса́.

Отве́рзла еси́ дре́вле от о́браза Твоего́ честна́го и́ноку Шу́йския оби́тели Святы́я Тро́ицы Ни́кону осле́пшия о́чи, и то́й, исцеле́н, оты́де в монасты́рь сво́й, ра́дуяся, сла́вити та́мо и воспева́ти Твоя́ чудеса́.

Отверзе́ния осле́пшим очесе́м свои́м проси́вшая у Тебе́, Богома́ти, жена́ не́кая, и́менем Ма́рфа, а́бие на моли́тве пред ико́ною Твое́ю нача́ ви́дети я́сно и, исцеле́на, оты́де в до́м сво́й, ра́дуяся и прославля́я Твоя́ чудеса́.

Отве́рзи на́м душе́вныя о́чи, Богоро́дице и Ма́ти Све́та, слепото́ю грехо́вною неду́гующим, и во све́те повеле́ний Госпо́дних ходи́ти напра́ви на́с, да, ра́дующеся, воспева́ем Твоя́ к на́м ми́лости и чудеса́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, ли́к себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, се́рдцем и усты́ вознося́щия Ти́ гла́с хвалы́ и благодаре́ния, содева́еши все́х, и́же от Тебе́ исцеле́ний и вся́кия благода́ти сподобля́ются, и́хже не лише́ны бы́ти и прича́стия Ца́рства Сла́вы сподо́би.

Твои́х песносло́вцев а́бие услы́ша гла́сы, Влады́чице, и́нок Ю́рьевецкия оби́тели Боголе́п, егда́ на слу́жбе Бо́жией моля́шеся пред ико́ною Твое́ю о исцеле́нии от глухоты́, и отве́рзла еси́ слу́х его́. Тогда́ нача́т и́нок ра́достно припева́ти и́м: ли́к себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́, в Боже́ственней Твое́й сла́ве венце́в сла́вы сподо́би.

Твоя́ певцы́, Богоро́дице, показа́шася иногда́ архиепи́скоп Су́ждальский Стефа́н с про́чим духо́вным собо́ром, егда́ по прише́ствии свое́м во гра́д Шу́ю на свиде́тельствование чуде́с от Твоея́ ико́ны моле́бная пред не́ю воспе́ша: ты́я песносло́вцы Твоя́ и и́стину чуде́с те́х дозна́вшия блаже́нства ве́чнаго сподо́би.

Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, вознося́щия Ти́ гла́сы моле́ния и благохвале́ния, и с ни́ми вся́ ве́рныя от грехо́вных паде́ний огради́, в доброде́тели утверди́ и Небе́сныя сла́вы улучи́ти сподо́би.

Конда́к, гла́с 3:

Ма́ти Бо́жия Пресвята́я, стено́ христиа́ном, гра́да на́шего Шу́и покро́в и заступле́ние! Моли́твы ра́б Твои́х, ко ико́не Твое́й припа́дающих, приими́, во испове́дании Правосла́вныя ве́ры укрепи́, от вся́кия напа́сти и беды́ изба́ви, ско́рби земны́я, на ра́дость преложи́ и Сы́на Твоего́ моли́ гра́ду и лю́дем Твои́м в ми́ре спасти́ся.

Седа́лен, гла́с 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая, ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище, приле́жно вопие́м Ти́: Богоро́дице Влады́чице, предвари́ и от бе́д изба́ви на́с, Еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, прии́де Иису́с Пребоже́ственный нетле́нною дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, соше́д на зе́млю на́шего ра́ди спасе́ния и из Тебе́ проше́д, су́щую Тя́ Богоро́дицу вы́сшую все́х тва́рей показа́, те́мже в благогове́нии тре́петнем зове́м Ему́: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́, благоволи́, вочелове́чився, седе́ти я́ко Младе́нец на руку́ Твое́ю, о Богома́ти, си́м показу́я, я́ко Ты́ еси́ и ближа́йшее пред Ни́м предста́тельство о все́х, ве́рно чту́щих Тя́, Ему́ же зову́щих: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Седя́й во объя́тиях Твои́х Младе́нец Иису́с Пребоже́ственный нетле́нною дла́нию де́ржит пред Собо́ю сви́ток де́л челове́ческих, я́коже ви́дим на пречу́дней ико́не Твое́й, Влады́чице: из него́ же да бу́дут, мо́лимся, изъя́ты хода́тайством Твои́м грехи́ все́х, Сы́ну Твоему́ зову́щих: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Седя́щему на Престо́ле Божества́ Царю́ Сла́вы предстои́ши одесну́ю, Цари́це Небе́сная, помози́ на́м подража́ти Тебе́, да сподо́бимся ча́сти блаже́нства Твоего́ и воскли́кнем: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й, Ты́ бо, Неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й, в чудотво́рных ико́нех Твои́х явля́емей: Ты́ бо, Премилосе́рдая, да́ры целе́бныя и зна́мения подае́ши во времена́ благопотре́бна притека́ющим Ти́ с ве́рою, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Ужасо́шася гра́да Шу́и жи́телие наше́дшей на ня́ смертоно́сней я́зи ве́лией, но Ты́, Всеми́лостивая, прикло́ншися на моле́ние и́х, дарова́ла еси́ и́м от нея́ ско́рое избавле́ние новопи́санною ико́ною Твое́ю и успокое́ние сердца́м и́х низпосла́ла еси́, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Ужасо́шася свиде́телие чуде́с от Твоего́ пречу́днаго о́браза приводи́мым к нему́ бе́сным, сотряса́емым и лома́емым си́лою де́монскою, посе́мже и ра́довахуся, воо́чию ви́девше ты́я а́бие исцеле́ны Тобо́ю, и ку́пно с ни́ми моли́твы благодаре́ния приноша́ху Тебе́, Влады́чице, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Ужаса́юся опа́сно наве́та диа́воля, но, припа́дая к чудотво́рному о́бразу Твоему́, упова́ю Тобо́ю вра́жия прельще́ния изба́витися и умире́ния улучи́ти, е́же и потщи́ся дарова́ти ми́, Госпоже́ Богоро́дице, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, Богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Боже́ственное Твое́ истоща́ние, Иису́се, о́бразно живопису́ется на́м на ико́нех Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, иде́же зри́м Тя́, на руку́ Ея́ держи́ма я́ко Младе́нца: те́мже Тебе́, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га, сла́вим.

Боже́ственное и всечестно́е торжество́ чудотво́рныя ра́ди ико́ны Твоея́, Богоро́дице, егда́ святи́тель Стефа́н соверша́ше, тогда́ сие́ ознаменова́но бы́сть исцеле́нием от слепоты́ жены́ не́кия Ва́ссы, два́десять ле́т очи́ма не ви́девшия. О такове́м чудеси́ Твое́м ра́дующеся, от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество прославле́ния Твоея́, Богома́ти, ико́ны, па́мять твори́м все́х чуде́с, я́же Тобо́ю от нея́ соде́яшася, о ни́хже Тя́ благодаря́ще, от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, от тя́жких и лю́тых изба́ви ны́, ми́ра сподо́би, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, вся́ бо мо́жеши, Ма́ти Бо́жия су́щи, Ю́же велича́юще, от Тебе́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Конда́к, гла́с 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное, хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы, но предвари́ я́ко Блага́я на по́мощь на́с, ве́рно зову́щих Ти́, ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

И́кос:

Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже все́х Влады́ку я́ко Младе́нца прия́ла еси́ за мно́жество бла́гости: не оста́ви на́с, всегда́ наде́ющихся на Тя́, бо́дренною Твое́ю моли́твою, и неисче́тным сострада́нием уще́дри на́с, и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое́, во ве́ки источа́ющи: Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны́ бе́д и зо́л, но, я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя́.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии па́че Созда́вшаго, но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Не послужи́ти бого́м ины́м, ра́зве Тебе́, ниже́ покланя́тися вся́кому подо́бию и́х, законоположи́л еси́ дре́вле Изра́илю, Го́споди: се́ и мы́ Тебе́ Еди́ному слу́жим и Тебе́ Еди́ному пое́м: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Не послужи́ти тва́ри па́че Созда́вшаго запове́давый Госпо́дь повеле́ оба́че на киво́те заве́та два́ Херуви́ма извая́нна сотвори́ти, да покланя́ющеся и́м, Самому́ Ему́ сы́нове Изра́илевы покланя́ются; мы́ же Тебе́, Богоро́дице, я́ко одушевле́нному Бо́жию Киво́ту, от Херуви́м осеня́ему, покланя́ющеся, Творцу́ и Влады́це все́х пое́м: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Не послужи́ша тва́ри о́троцы евре́йстии па́че Созда́вшаго; не иска́ша и лю́дие Шу́йския по́мощи челове́ческия па́че Бо́жия, егда́ на́йде на ни́х смертоно́сие, тогда́ а́бие к Бо́гу со слеза́ми покая́ния обрати́шася и, избавле́ние получи́вше, воспе́ша: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Не послужи́ти, па́че же противустоя́ти уче́нием и обы́чаем ве́ка сего́ помози́ на́м, Богоро́дице, да не в коне́ц поги́бнем, и сохрани́ в на́с ве́ру отце́в на́ших, да всегда́ Творцу́ вопие́м: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

О́трока Иа́кова, лю́те бесну́ема, приведе́ннаго ко ико́не Твое́й, Богоро́дице, от де́монскаго мучи́тельства изба́вила еси́ я́ве, я́коже все́м, ви́девшим сие́, диви́тися зело́; изба́ви у́бо и на́с наве́тов и искуше́ний бесо́вских, да в ми́ре душе́внем при́сно пое́м, изба́вленнии: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те во вся́ ве́ки.

О́трока друга́го, Иоа́нна и́менем, и́же, разболе́вся зле́, хотя́ше умре́ти, Ты́, Преми́лостивая, моли́тв ра́ди и ве́ры роди́телей его́ ско́ро от боле́зни исцели́ла еси́, те́мже мо́лим Тя́: и на́с от вся́ких неду́гов уврачу́й, да благода́рне зове́м: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

О́троки иногда́ и ученики́ духо́внаго вертогра́да уче́ний мы́ бы́вше, моли́хомся пред о́бразом Твои́м, Богоотрокови́це, те́х ра́ди о́трочих моли́тв на́ших не оста́ви на́с покро́вом Свои́м и во вре́мя ста́рости и по кончи́не живота́ на́шего, да со о́троки евре́йскими и все́ми святы́ми зове́м: Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

О́троки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть: да спасе́т Оно́ и на́ши о́троки и де́ти, в пе́щи су́щия собла́знов неве́рия и развраще́ния, мы́ же во упова́нии на сию́ к ни́м и на́м Бо́жию ми́лость вопие́м: Го́спода по́йте де́ла и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Вся́к ро́д ве́рных благогове́йне чти́т свяще́ннаго ли́ка Твоего́ многоиме́нная изображе́ния, наипа́че зна́меньми Твоея́ благода́ти и ми́лости просия́вшия, от ни́хже и в пре́дняя Твои́х благодея́ний и даро́в не лише́ну бы́ти упова́я, вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Вся́к, слы́шай по́весть о изве́ствованных во гра́де Шу́е веще́х, я́коже преда́ше на́м я́же испе́рва самови́дцы, ка́ко в не́м во дни́ дре́вния заступле́нием Богома́тере от новопи́санныя ико́ны Ея́ всегуби́тельство сме́ртное преста́, и мно́гая ина́я чудеса́ соде́яшася, игра́нием ду́ха исполня́ется и вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Вся́ких даро́в благода́ти исто́чник яви́ла еси́, Влады́чице, не то́чию са́мую ико́ну Твою́ Шу́йскую, но и не́кия из спи́сков ея́ свяще́нных: се́ бо и в селе́нии Па́влове, е́же во о́бласти Нова́гра́да Низо́вския земли́, и во Яросла́вле гра́де, и во ины́х месте́х подо́бия тоя́ ико́ны ми́лостию Твое́ю чудоде́йственны показа́шася, те́мже и живу́щии та́мо ве́рнии благода́рне Тебе́ вопию́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Вся́кия ны́не мяту́щия страну́ Росси́йскую церко́вныя собла́зны и разделе́ния утоли́, Влады́чице, моли́твами Твои́ми, отсту́пльшия же от Правосла́вныя Це́ркве па́стыри и мирски́я лю́ди на пу́ть и́стины обрати́, да вси́ еди́но пребыва́юще, согла́сно Го́спода сла́вим и Тебе́ вопие́м: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Свети́лен:

Сла́дость А́нгелов, скорбя́щих ра́досте, христиа́н предста́тельнице, Де́во, Ма́ти Госпо́дня, заступи́вши ны́, спаси́ от ве́чнаго муче́ния.

Шуйская-Смоленская икона – поясное изображение Божией Матери с Младенцем Христом на руках. Спаситель сидит справа на левой руке Богоматери. Иконографической особенностью Шуйской иконы, отличающей ее от других икон Одигитрии, является характерное положение ручек и ножек Богомладенца: ступня правой ножки стоит на колене левой, пяточку Он поддерживает левой рукой. В правой руке Христа – свернутый свиток. Правой рукой Богоматерь поддерживает левую ножку Младенца.

Ис­то­рия по­яв­ле­ния чу­до­твор­но­го об­ра­за Бо­го­ма­те­ри Шуй­ской Смо­лен­ской свя­за­на с эпи­де­ми­ей чу­мы, по­ра­зив­шей го­род Шую в 1654 го­ду. Ска­за­ние об иконе со­об­ща­ет, что при­хо­жане церк­ви Вос­кре­се­ния пред­ло­жи­ли на­пи­сать но­вый об­раз Бо­го­ро­ди­цы Оди­гит­рии Смо­лен­ской «во из­бав­ле­ние от по­стиг­ших их бед и несча­стий». На­пи­са­ние но­вой ико­ны бы­ло по­ру­че­но ико­но­пис­цу Ге­ра­си­му Ти­хо­но­ви­чу Икон­ни­ко­ву в 1655 го­ду. Ико­ну раз­ме­ром 110,7 х 88,7 см по­ме­сти­ли в мест­ном ря­ду сле­ва от цар­ских врат ико­но­ста­са Вос­кре­сен­ско­го со­бо­ра в го­ро­де Шуе. Вско­ре бо­лезнь пре­кра­ти­лась, а от ико­ны про­дол­жа­ли со­вер­шать­ся чу­до­тво­ре­ния. Необыч­ность ико­но­гра­фии Ска­за­ние объ­яс­ня­ло пер­вым чу­дом, про­ис­шед­шим от ико­ны: несколь­ко раз, ко­гда ико­но­пи­сец пы­тал­ся сде­лать изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри Смо­лен­ской со­глас­но ико­но­пис­но­му под­лин­ни­ку, чу­дес­ным об­ра­зом из­ме­ня­лось по­ло­же­ние рук и ног мла­ден­ца Хри­ста. Не осме­ли­ва­ясь бо­лее ис­прав­лять уви­ден­ное, он счёл это чу­дом и яв­ным про­яв­ле­ни­ем Про­мыс­ла Бо­жия, и со­об­щил о слу­чив­шем­ся на­чаль­ству и го­ро­жа­нам. На­род был по­ра­жён и ис­пу­ган та­ким чу­дом, и с бла­го­го­ве­ни­ем про­слав­лял Бо­га. Ико­но­пи­сец до­пи­сал ико­ну та­кой, как она са­ма на­чер­та­лась. По ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча от 21 июля 1667 го­да и бла­го­сло­ве­нию пат­ри­ар­ха Иоаса­фа, в Шую бы­ла на­прав­ле­на ко­мис­сия с це­лью уста­нов­ле­ния под­лин­но­сти чу­дес. Ис­ти­на чу­дес бы­ла под­твер­жде­на и опи­са­на, а ико­на по­лу­чи­ла на­зва­ние „Смо­лен­ская-Шуй­ская Бо­го­ма­терь“. С это­го вре­ме­ни ико­на офи­ци­аль­но по­чи­та­ет­ся чу­до­твор­ной. В 1922 го­ду в Шуе чу­до­твор­ная Шуй­ская ико­на Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы бы­ла изъ­ята из хра­ма, и с тех пор ее ме­сто­на­хож­де­ние не из­вест­но.

Осо­бая ико­но­гра­фия чу­до­твор­но­го об­ра­за вос­хо­дит к бо­лее ран­не­му про­то­гра­фу, осо­бен­но рас­про­стра­нен­но­му в рус­ской ико­но­пи­си в XVI ве­ке. Од­ним из ран­них при­ме­ров яв­ля­ет­ся ико­на «Бо­го­ма­те­ри Оди­гит­рии Шуй­ской» тре­тьей чет­вер­ти XVI ве­ка из со­бо­ра Спас­ско­го мо­на­сты­ря в Му­ро­ме (со­бра­ние Му­ром­ско­го ис­то­ри­ко-ху­до­же­ствен­но­го му­зея).

Празд­но­ва­ние иконе со­вер­ша­ет­ся три­жды: 10 ав­гу­ста (28 июля по ста­ро­му сти­лю) – вме­сте с дру­ги­ми ико­на­ми «Оди­гит­рия», 15 но­яб­ря (2 но­яб­ря по ста­ро­му сти­лю) – в па­мять на­пи­са­ния ико­ны и на­ча­ла пре­кра­ще­ния эпи­де­мии чу­мы, во втор­ник Свет­лой сед­ми­цы – в па­мять пер­во­го за­фик­си­ро­ван­но­го чу­да, про­ис­шед­ше­го от ико­ны.

Ико­ны Рос­сии