Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Троеручица»

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 11 июля (28 июня ст. ст.); 25 июля (12 июля ст. ст.)

Глас 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Ди́вны Твоя́ чудеса́, Влады́чице Богоро́дице, Я́же исцели́ усе́ченную ру́ку десну́ю преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну, е́юже по исцеле́нии песнотворе́ние написа́ в прославле́ние и́мене Твоего́, и вси́, таково́му чудеси́ дивя́щеся, вопию́т: ра́дуйся, Преблагослове́нная, в боле́знех на́ших исцеле́ние.

Влады́чице Богоро́дице, извлеки́ мя́ из глубины́ напа́стей и бе́д, прибега́ю и а́з под кро́в Тво́й и заступле́ние, да не изы́ду посра́млен и лише́н ми́лости Твоея́, слезя́щий пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, на не́йже три́ руки́ изображе́ны в сла́ву Бо́га Вы́шняго.

О Богоблаже́нная и Многоимени́тая Де́во Ма́ти, исто́чник милосе́рдия и щедро́т, а́з име́ю к Тебе́ ве́ру ве́лию, наде́жду изве́стную и любо́вь серде́чную, отврати́ вся́кия напа́сти от ра́б Твои́х, сла́вим бо тричи́сленное и неразде́льное на ико́не пречи́стых ру́к Твои́х явле́ние, и́миже Ты́ Святу́ю Тро́ицу во еди́нстве прославля́еши.

Влады́чице Де́во, кто́ не удиви́тся всечестны́я Твоея́ ико́ны троеру́чному явле́нию, сла́достно бо зре́ти, ка́ко Ты́ прему́дро Триипоста́сное Божество́ прославля́еши, ско́ро услы́ши, Пречи́стая, моле́ние на́ше и защити́ руко́ю Твое́ю, ю́же тре́тию яви́ на́м на заступле́ние.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не вообра́жся, /препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

С высоты́ Афо́нския Горы́ повсю́ду блиста́ет бога́тство милосе́рдия Твоего́, Влады́чице Богоро́дице, от святы́я ико́ны, ю́же троеру́чно яви́ на прибе́жище ве́рным, мы́ же к Тебе́ воззопие́м: о Ма́ти и Де́во! изба́ви на́с от огня́, и меча́, и все́х бе́д, Преблагослове́нная.

Безме́рную Твою́ ми́лость на мне́ славосло́влю и велича́ю в пе́снех благода́рных чи́стым се́рдцем и усты́, я́ко изба́вила еси́ мене́ все́х напа́стей и бе́д и не допусти́ла еси́ поги́бнути до конца́. И а́з Тебе́, Влады́чицу Богоро́дицу, и чудеса́ о́браза Твоего́ велича́ти и прославля́ти не преста́ну во ве́ки.

Высота́ вели́ка Афо́нския Горы́, но явле́ние и чудеса́ ико́ны Твоея́ неизрече́нно превы́ше горы́, и благода́ть Бо́жия в не́й, я́ко мо́ре неизчерпа́емое, приходя́щим ве́рою: прие́млют бо утеше́ние и в напа́стех избавле́ние; пода́ждь, о Преблагослове́нная Де́во, и мне́, бе́дствующему, защище́ние ско́рое.

Ты́ еси́ все́х скорбя́щих прибе́жище, и оби́димых Засту́пница, и неруши́мый покро́в в беда́х стра́ждущих. Те́мже, припа́дая, вопие́м Тебе́, Де́во Пречи́стая: приими́ моле́ние на́ше, от всея́ души́ честну́ю и преиспо́лненную щедро́т ико́ну Твою́ почита́ющих.

Седа́лен, гла́с 5.

Я́ко возлюби́ла еси́ па́ству Твою́, Богоро́ждшая Ма́ти, благоволи́ дарова́ти е́й святу́ю пречестну́ю Свою́ ико́ну, на не́йже Прему́дрость Триипоста́сную в пречи́стых рука́х Свои́х прославля́еши, и подае́ши познава́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га, и мно́гая чудеса́ от ико́ны Твоея́ ве́рою и любо́вию Тя́ призыва́ющим явля́еши, и па́ству Свою́ огражда́еши, и подае́ши всему́ ми́ру спасе́ние и утвержде́ние.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Обнови́м сердца́ ве́рою, зря́ще во Афо́нстей Горе́ но́вое Влады́чицы Богоро́дицы троеру́чное явле́ние. Вся́к, недоумева́юще о се́м, то́кмо моля́щеся, Тебе́ вопие́т: о Ма́ти и Де́во, приими́ моле́ние на́ше и пода́ждь ми́лость и защище́ние, и испо́лни язы́к и сердца́ ве́рных досто́йнаго Ти́ хвале́ния.

Ра́достною трубо́ю Афо́н во вся́ концы́ земли́ глася́т: прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, ка́ко Пречи́стая Де́ва на ико́не в рука́х Свои́х явля́ет Тро́ичный ви́д Божества́, и́миже держи́т Любо́вь и Милосе́рдие, воспису́ем сугу́бо в сердца́х на́ших ра́достную пе́снь досто́йнаго Ея́ хвале́ния.

Я́ко сподо́бися преподо́бный Михаи́л Малеи́н благода́ть я́вно от Тебе́, Влады́чице Богоро́дице, улучи́ти, сподо́би и мене́, Всепречи́стая, зре́ти и разуме́ти, ка́ко Ты́ Святу́ю Тро́ицу на ико́не в рука́х Свои́х прославля́еши, да воспису́ю в се́рдце мое́м Тво́й о́браз и молю́ Тя́: отве́рзи язы́к мо́й и испо́лни его́ досто́йнаго Тебе́ хвале́ния.

Гряди́те, лю́дие, ко Афо́ну дне́сь, е́же принести́ моле́ние Присноде́ве Чи́стей Богоро́дице пред чу́дною Ея́ ико́ною, тричи́сленно и неразде́льно пречи́стыми рука́ми изобража́ющую еди́ную си́лу Божества́, на сию́ же враги́ на́ша зре́ти не мо́гут, мы́ же, ве́рнии, взира́юще на о́ную, вопие́м: отве́рзи на́м уста́ пе́ти пе́снь досто́йнаго Тебе́ хвале́ния.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия правосла́вно пою́щих Тя́.

Афо́нская Гора́ преиспо́лнися святы́нь, на не́йже яви́ся и просла́вися свята́я Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на, крася́щаяся излия́нием от нея́ благода́ти во исцеле́ние скорбя́щих, и вси́ таково́му чудеси́ дивя́тся, я́ко три́ пречи́стыя Твоя́ ру́ки на́м яви́.

Сия́ет добро́та, блиста́ют, я́ко со́лнечныя лучи́, от Твоея́ святы́я ико́ны разли́чная чудеса́, низпосли́ мне́, о Преблагослове́нная, покро́в и заступле́ние Твое́ от враго́в, губя́щих мя́, ти́и бо от руки́ Твоея́ поги́бнут, я́ко тре́тию на ико́не изъяви́ на́м на заступле́ние.

Пресла́вное чу́до зри́тся, Всенепоро́чная Де́во, на ико́не Твое́й: во о́браз Святы́я Тро́ицы ру́ки Своя́ яви́ и позна́ние подае́ши рабо́м Твои́м, я́ко двема́ держи́ши Держа́щаго вся́, тре́тиею же защища́еши во все́х напа́стех ве́рно прибега́ющих к Тебе́, мы́ же, ве́рнии, вопие́м: ра́дуйся, Засту́пнице на́ша Всенаде́жная.

О, неизме́римая глубина́ рождества́ Твоего́! О, неизрече́нное бога́тство милосе́рдия Твоего́! я́ко безме́рныя печа́ли и напа́сти в ра́дость на́м твори́ши, призыва́ющим Тя́ в ну́жде и обстоя́нии, пода́ждь же ми́лость Твою́ в стра́шный Де́нь Суда́ и испыта́ния де́л челове́ческих.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Во Афо́н ра́достно вси́ притеце́м зре́ти явле́ние ико́ны Влады́чицы Богоро́дицы, я́ко сла́вит Небе́снаго Творца́ в Тро́ице Трисо́лнечное естество́ и на́с Тро́йческому покланя́тися учи́т Божеству́ Е́йже, припа́дая, со слеза́ми вопие́м: о Де́во Пречи́стая, отве́рзи на́ша уста́ и испо́лни се́рдце вопи́ти Тебе́ пе́снь досто́йнаго хвале́ния.

Утеше́ние ве́лие обрето́х души́ мое́й в беда́х и напа́стех – прибега́ти к Тебе́, Богороди́тельнице, и а́з к цельбоно́сней Твое́й ико́не со слеза́ми вопию́: не пре́зри, Богоро́дице, сле́з и воздыха́ния моего́ и возведи́ от печа́лей в ра́дость, я́ко и Афо́н ра́достно ликовству́ет, иму́ще честны́й о́браз Тво́й троеру́чнаго явле́ния.

Влады́чице, ми́ра спасе́ние, ве́рных наде́жда, покро́в и заступле́ние, всеусе́рдно припа́дая к Тебе́, вопие́м: покажи́ на на́с, погиба́ющих, си́лу и благода́ть цельбоно́сныя святы́я ико́ны Твоея́, изба́ви на́с все́х напа́стей, да не преста́нем велича́ти Тебе́, Засту́пницу в печа́лех ве́рную.

О Всенепоро́чная Де́во! Боже́ственное прорече́ние у́ст Твои́х испо́лнися, е́же о рожде́нии преподо́бнаго Михаи́ла Малеина́ пре́жде предрекла́ еси́, ра́дуется вся́ земля́ о Боже́ственней си́ле Твое́й, весели́тся гла́с пра́зднующих непреста́нно, зря́ще Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную, ве́село воспева́юще: ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́.

Конда́к, гла́с 8.

Дне́сь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая, вси́ ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия, я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га, Его́же двема́ рука́ма объе́млеши, и тре́тиею от напа́стей и бе́д на́с изыма́еши и избавля́еши от все́х зо́л и обстоя́ний.

И́кос:

А́нгелов Творца́, и́стиннаго Све́та Христа́, неизрече́нно из Тебе́, Богома́ти, возсия́вшаго, на ико́не чуде́сне яви́ и тричи́сленным Свои́м изображе́нием пречи́стых ру́к Твои́х вся́ концы́ земли́ удиви́, те́мже благода́рственно дерза́ем вопи́ти Тебе́ си́це: ра́дуйся, по челове́честву двема́ рука́ма Сы́на и Бо́га объе́млющая; ра́дуйся, по Божеству́ тре́тиею руко́ю от напа́стей и бе́д на́с избавля́ющая; ра́дуйся, стра́ждущим в печа́лех помога́ющая; ра́дуйся, боле́зни вско́ре исцеля́ющая; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю защища́емся от враго́в си́льных, помышля́ющих на ны́ зла́я; ра́дуйся, сохраня́ющая от все́х зо́л и обстоя́ний.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

О Ма́ти Бо́га Вы́шняго, при́зри на моле́ние ве́рою к Тебе́ прибега́ющих: врази́ на мя́ ополчи́шася, изостри́ша ме́ч сво́й, уязви́ти мя́ хотя́ще. Ты́ же, я́ко Защи́тница на́ша, отыми́ поноше́ния челове́ческия и напра́сныя клеветы́, на Тебе́ наде́юся, Ты́ бо моя́ кре́пость и защище́ние.

Ненави́дящии мя́, творя́ще оби́ды, ниспуска́ют стре́лы лука́вствия, хотя́ще мя́ зело́ уязви́ти, а́з же, Пречи́стая Влады́чице, взира́я на ико́ну Твоего́ троеру́чнаго явле́ния, ю́же дарова́ на́м я́ко стра́жа на враги́, приношу́ Тебе́ моле́ние: защити́, Всепе́тая, руко́ю Твое́ю мене́, погиба́ющаго.

Влады́чице Богоро́дице, сокруши́ злы́я враго́в на мя́ по́мыслы и клеветы́ уста́ви, избавля́ющи непови́нныя от ско́рби, и́мамы бо, Пречи́стая Де́во, Твою́ ико́ну, благода́ти преиспо́лненную, враго́в устраша́ющую и ве́рно прибега́ющих к Тебе́ увеселя́ющую.

О Де́во Пречи́стая! Смири́ сердца́ злы́х челове́к, оби́дящих и ненави́дящих мя́, и вражде́бно кляну́щих загради́ уста́, да посра́мятся врази́ и у́зрят Твою́ сопроти́в борю́щую си́лу, се́ ми́лостивно Ты́ на́с посеща́еши и зало́г благода́ти – ико́ну Твою́ я́ко стра́жа на враги́ да́руеши.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Услы́ши моле́ние мое́, Влады́чице Всепе́тая, облегчи́ бре́мя бе́д мои́х и напа́стей, я́ко да возмогу́ возда́ти Тебе́ обе́ты, я́же в печа́ли глаго́лаша уста́ моя́, сла́влю бо толи́ко чуде́сное явле́ние святы́я ико́ны Твоея́, возведи́ мя́ руко́ю Твое́ю из глубины́ бе́д в ра́дость, воспева́юща и превознося́ща Тя́ во ве́ки.

О Преблагослове́нная Де́во! Егда́ приспе́ де́нь све́тлаго торжества́ – явле́ния пречу́днаго о́браза Твоего́, тогда́ Афо́нская Гора́ краси́тся, я́ко прие́млет многобога́тный да́р во огра́ду свою́ зари́ Боже́ственныя. О Де́во, озари́ сердца́ на́ша све́том Божества́, Его́же в рука́х Твои́х на ико́не прославля́еши, пою́щих и превознося́щих Тя́ во вся́ ве́ки.

У́жасом объя́ти бы́ша и недоумева́ша о се́м, ка́ко три́ руки́ на ико́не на́м яви́, но то́кмо ра́достно вопие́м: о Влады́чице Де́во, еди́ной Тебе́ сие́ досто́йно е́сть – двема́ рука́ма Сы́на и Го́спода держа́ти, а тре́тиею ве́рныя от бе́д избавля́ти, пою́щих и превознося́щих Тя́ во вся́ ве́ки.

Пою́т Тя́ вси́ земноро́днии и славосло́вят си́лы Небе́сныя, я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего, Ты́ бо, седя́щи на честне́м престо́ле бли́з Пресвяты́я Тро́ицы, во о́браз Ея́ и три́ руки́ на ико́не яви́, моли́ Ю́ о на́с, Пречи́стая, изба́витися на́м му́к, да возра́дуются вси́, пою́щии и превознося́щии Тя́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, /да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Безме́рно наслади́хся щедро́т и благодея́ний Твои́х а́з, Де́во Пречи́стая, и воспева́ю Тя́ благода́рственными пе́сньми пред ико́ною Твое́ю, на не́йже зри́тся чу́до чудесе́м: тре́тия пречи́стая рука́ Твоя́, на по́мощь и защище́ние Тя́ призыва́ющим.

В пе́снех благода́рных не преста́ну велича́ти Тя́, Всепречи́стая Де́во Богоро́дице, я́ко неисче́тныя щедро́ты низпосла́ла еси́, пропове́дуеши все́м чудеса́ цельбоно́сныя Твоея́ ико́ны, я́ко подае́ши в боле́знех исцеле́ние, в напа́стех избавле́ние, Ты́ бо еси́ покро́в все́м прибега́ющим.

Удиви́ла еси́ все́х вои́стинну, Пренепоро́чная Де́во, заступле́нием и покро́вом Твои́м, врази́ мои́ отступи́ша от мене́, вме́сто печа́ли ра́дость ми́ дарова́, и а́з ра́достно вопию́, я́ко цельбоно́сная Твоя́ ико́на ди́вная чудеса́ показа́, да вси́ ве́дуще, я́ко Ты́ еси́ Засту́пница все́м прибега́ющим.

Ви́ждь, Влады́чице Богоро́дице, неможе́ние мое́, недоумева́ю бо воспе́ти милосе́рдие Твое́ на мне́, пода́ждь обновле́ние се́рдцу моему́ досто́йно воспе́ти Тебе́ пе́снь, толи́ко чу́дному на ико́не пречи́стых тре́х ру́к Твои́х изображе́нию, Ты́ бо еси́ Нело́жная Засту́пница христиа́н.

Свети́лен.

Гора́ Афо́нская вопие́т: гряди́те, лю́дие, к неистощи́мому исто́чнику – цельбоно́сней ико́не Влады́чицы на́шея Богоро́дицы прия́ти щедро́т мно́жество, вси́ бо прибега́ющии получа́ют неисче́тно да́ры целе́бныя и вопию́т: вои́стинну Ты́ еси́, Де́во Благослове́нная, все́м кре́пость, держа́ва и защище́ние.

В VIII веке, во время иконоборчества, за ревностное почитание святых икон преподобный Иоанн Дамаскин († ок. 780; память 4 декабря) был оклеветан императором Львом III Исавром (717–740) перед Дамасским калифом в государственной измене. Калиф приказал отсечь кисть руки преподобного и повесить ее на рынке. К вечеру святой Иоанн, испросив у калифа отрубленную кисть, приложил ее к суставу и пал ниц перед иконой Божией Матери. Преподобный просил Владычицу исцелить руку, писавшую в защиту Православия. После долгой молитвы он задремал и увидел во сне, что Пречистая обращается к нему, обещая скорое исцеление. При этом Матерь Божия повелела ему без лени трудиться этой рукой. Пробудившись от сна, преподобный Иоанн увидел, что рука невредима. В благодарность за исцеление святой приложил к иконе сделанную из серебра руку, отчего икона и получила название "Троеручица". По преданию, преподобный Иоанн написал благодарственную песнь Матери Божией "О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь", которая является задостойником в литургии святого Василия Великого.

Святой Иоанн Дамаскин принял иночество в Лавре преподобного Саввы Освященного и передал туда чудотворную икону. Лавра даровала икону "Троеручицы" в благословение святителю Савве, архиепископу Сербскому († 1237; память 12 января). Во время нашествия турок на Сербию христиане, желая сохранить икону, поручили ее попечению Самой Матери Божией. Они возложили ее на осла, который без погонщика пришел на Афон и остановился перед Хилендарским монастырем. Иноки поставили икону в соборном храме. Во время разногласий при выборе настоятеля Матерь Божия благоволила Сама принять настоятельство, и Ее святая икона заняла игуменское место в храме. С тех пор в Хилендарской обители избирается только наместник, а иноки, по монастырскому обычаю, получают от святой иконы благословение на все послушания.

Список иконы XVII века является одной из основных реликвий Троянского монастыря в Болгарии.

В России икона «Троеручицы» пользуется большим почитанием. В 1661 году из Хиландарского монастыря для патриарха Никона был прислан список этой иконы для его Новоиерусалимского монастыря. С него в 1716 году был снят другой список, с тех пор пребывающий в московском храме Успения в Гончарах (Болгарское подворье). С заступничеством этой святыни связывают то, что храм сей никогда, даже во времена наилютейших гонений на веру, не закрывался и сохранил все свои колокола. Ныне в храме перед этим образом ежепятнично читается акафист. В изразцовом киоте на наружной западной стене храма Успения в Гончарах помещен еще один список, и перед ликом Божией Матери «Троеручицы» здесь слышатся неустанные моления.

Вместе с тем, приписывание на иконах Богородицы третьей руки как её собственной зачастую вызывало у людей естественное смущение. В рассуждении сего Святейший синод своим указом от 21 мая 1722 года постановил: повелевается о измышлениях от неискусных или злокозненных иконников, которые выдумали иконы противныя естеству, истории и самой истине, каковыя суть: образ мученика Христофора с песиею главою; образ Богородицы с тремя руками; <…> Чего для, впредь таких измышленных щудов на поругание святых первообразных лиц и во укорение святые церкви от инославных, не писать, а писать бы чинно и благообразно.

Один из списков иконы Божией Матери «Троеручица» находится в Спасо-Преображенском соборе города Чернигова, а в Москве — в храме Успения Пресвятой Богородицы в Гончарах, на Болгарском подворье.

Чудотворные списки с самого первоявленного афонского образа либо же с других списков «Троеручицы» находились также в московском храме Покрова в Голиках, в тульской Владимирской на Ржавце церкви, в Белобережской пустыни под Брянском, в воронежском Алексеевском Акатовом монастыре, в Ниловой пустыни на Селигере и в иных местах.