Канон Рождеству Пресвятой Богородицы (иной)

Припе́в: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 21 сентября (08 сентября ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре, пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.

Да ликовству́ет вся́ тва́рь, да весели́тся же и Дави́д, я́ко от коле́на и от се́мене его́ произы́де же́зл, Цве́т нося́щи Го́спода, Творца́ вся́ческих.

Свята́я Святы́х, во святе́м святи́лищи Младе́нец возлага́ется воспита́тися от руки́ А́нгеловы. Вси́ у́бо ве́рно спра́зднуим в рождестве́ Ея́.

Непло́ды неражда́ющая А́нна, но не безча́дна Бо́гу: се́ бо пронарече́ся от родо́в Чи́стая Де́ва Ма́ти. Те́мже естества́ израсти́ Зижди́теля в ра́бии о́бразе.

Тя́, незло́бивую А́гницу, А́гнца Христа́, Младе́нца от чре́ва Твоего́ приве́дшую в на́ше существо́, вси́ от А́нны рожде́нную Тя́ пе́сньми почита́ем.

Тро́ичен: Три́ Безнача́льна сла́влю, Три́ Свя́та пою́, Три́ Соприсносу́щна в Существе́ Еди́ном пропове́дую: Еди́н бо во Отце́, и Сы́не, и Ду́се славосло́вится Бо́г.

Богоро́дичен: Кто́ ви́де Отроча́, Его́же не все́я Оте́ц, млеко́м пита́емое? Или́ где́ ви́дена бы́сть Де́ва Ма́ти? И́стинно па́че ума́ обоя́, Богороди́тельнице Чи́стая.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Воспита́вшися во Свята́я Святы́х, Де́во Пречи́стая Богоро́дице, вы́шши яви́лася еси́ тва́ри, Зижди́теля пло́тию поро́ждши.

Благослове́нно чре́во твое́, целому́дренная А́нно, пло́д бо израсти́ла еси́ де́вства, Ю́же безсе́менно Пита́теля тва́ри ро́ждшую и Изба́вителя Иису́са.

Тя́ блажи́т, Присноде́во, вся́ тва́рь, от А́нны дне́сь ро́ждшуюся, от ко́рене Иессе́ева же́зл, пречи́ст цве́т, Христа́, израсти́вшую.

Тя́ вы́шшую всея́ тва́ри, Богоро́дице, показу́я, Чи́стая, Сы́н Тво́й, е́же от А́нны вели́чит Твое́ рождество́ и все́х весели́т дне́сь.

Тро́ичен: Тебе́ покланя́емся, О́тче Безнача́льне Существо́м, пое́м Безле́тнаго Сы́на Твоего́ и чте́м Соприсносу́щнаго Ду́ха Твоего́, я́ко Еди́наго Тро́е естество́м Бо́га.

Богоро́дичен: Светода́вца и Нача́льника жи́зни челове́ческия ро́ждшая, Чи́стая Богоро́дице, яви́лася еси́ сокро́вище жи́зни на́шея и две́рь непристу́пнаго Све́та.

Седа́лен, гла́с 4.

Де́ва Мари́я и Богоро́дица и́стинно, я́ко о́блак све́та, дне́сь возсия́ на́м, и от пра́ведных предгряде́т в сла́ву на́шу. Не ктому́ Ада́м осужда́ется, и Е́ва от у́з свободи́ся, и сего́ ра́ди зове́м, вопию́ще со дерзнове́нием еди́ней Чи́стей: ра́дость возвеща́ет рождество́ Твое́ все́й вселе́нней.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́.

Патриа́рх Иа́ков, прови́дев, Спа́се, вели́чия я́сно строе́ния Твоего́, вопия́ше Ду́хом, ко Иу́де глаго́ля та́йно: от ле́торасли возше́л еси́, Сы́не мо́й, возвеща́я Тя́ от Де́вы Бо́га.

Ны́не же́зл Ааро́нов, от ко́рене Дави́дова прозя́бший, ны́не Де́ва Чи́стая происхо́дит, и сликовству́ет Не́бо и земля́, и вся́ оте́чествия язы́ков, и А́нна и Иоаки́м та́инственно.

Ны́не да весели́тся Не́бо, да ра́дуется же земля́, и да лику́ет Иоаки́м и Дави́д: о́в у́бо я́ко роди́тель Тво́й, и́стинно ро́ждшия Бо́га, о́в же я́ко пра́отец Тво́й, пропове́дая Твоя́ вели́чествия, Чи́стая.

Сра́дуется Тебе́ дне́сь, богому́дренная А́нно, вселе́нная: Изба́вителя бо тоя́ Ма́терь процвела́ еси́, Ю́же от ко́рене прозя́бшую Дави́дова, же́зл си́лы на́м нося́щую, Цве́т Христа́.

Тро́ичен: Сла́влю Безнача́льна Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Единосу́щную Тро́ицу Несозда́нную, Е́йже предстоя́т Серафи́ми благогове́йно, зову́ще: Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Бо́же.

Богоро́дичен: Пребезнача́льное Нача́ло, нача́ло прие́млет из Тебе́, Богороди́тельнице, плотски́м вре́менем и пребыва́ет собезнача́льно, и вопло́щься Сло́во О́тчее, и Ду́ху соприсносу́щное, сохраня́я Боже́ственное досто́инство.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м, Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ ны́, Го́споди ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы, И́мя Твое́ имену́ем.

Пречи́стое Твое́ рождество́, Де́ва Непоро́чная, несказа́нное, и зача́тие неизглаго́ланно, и рожде́ние Твое́, Неве́сто неневе́стная: Бо́г бо бе́, ве́сь в мя́ облеки́йся.

Дне́сь да веселя́тся а́нгельстии чи́ни, пе́сньми да лику́ют су́щии из Ада́ма: роди́ся бо же́зл, Цве́т возрасти́вший Христа́, Еди́наго Изба́вителя на́шего.

Дне́сь Е́ва разреша́ется осужде́ния, разреша́ется же и непло́дство, и Ада́м дре́вния кля́твы, о рождестве́ Твое́м, Тобо́ю бо от тли́ изба́вихомся.

Сла́ва Тебе́, Просла́вльшему непло́дную дне́сь: роди́ бо же́зл присноцвету́щий от обеща́ния, от него́же прозябе́ Христо́с, Цве́т жи́зни на́шея.

Тро́ичен: Сла́ва Тебе́, О́тче Святы́й, Бо́же Нерожде́нне; сла́ва Тебе́, Сы́не Безле́тне, Единоро́дне; сла́ва Тебе́, Ду́ше Боже́ственный и Сопресто́льный, от Отца́ происходя́й и в Сы́не пребыва́яй.

Богоро́дичен: Бы́сть чре́во Твое́ Со́лнца носи́ло, пребы́сть чистота́ Твоя́, я́коже пре́жде, невреди́ма, Де́во, Христо́с бо Со́лнце, я́ко от черто́га жени́х, яви́ся из Тебе́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся, те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

Святу́ю Святы́х су́щу, целому́дреннии роди́тели Твои́, Чи́стая, возложи́ша Тя́ в хра́ме Госпо́дни воспита́тися че́стно и угото́ватися в Ма́терь Ему́.

Непло́ды и ма́тери, лику́йте, дерза́йте и игра́йте, безча́дныя: безча́дна бо непло́ды Богоро́дицу прозяба́ет, Я́же изба́вит от боле́зней Е́ву и кля́твы Ада́ма.

Слы́шу Дави́да, пою́ща Тебе́: приведу́тся де́вы во сле́д Тебе́, приведу́тся в хра́м Царе́в. И с ни́м Тя́ и а́з, Дще́рь Царе́ву, воспева́ю.

Пое́м свято́е Твое́ рождество́, чти́м и непоро́чное зача́тие Твое́, Неве́сто Богозва́нная и Де́во; сла́вят же с на́ми А́нгелов чи́ни и святы́х ду́ши.

Тро́ичен: В Тебе́ Тро́ическое та́инство пое́тся и сла́вится, Чи́стая: Оте́ц бо благоволи́, и Сло́во всели́ся в Тя́, и Боже́ственный Ду́х Тебе́ осени́.

Богоро́дичен: Злата́я кади́льница была́ еси́, О́гнь бо во утро́бе Твое́й всели́ся, Сло́во от Ду́ха Свя́та, и челове́ческим зра́ком в Тебе́ ви́деся, Богороди́тельнице Чи́стая.

Конда́к, гла́с 4:

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства и Ада́м и Е́ва от тли́ сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая, во святе́м рождестве́ Твое́м. То́ пра́зднуют и лю́дие Твои́, вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, внегда́ зва́ти Ти́: непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

И́кос:

Моли́тва ку́пно и воздыха́ние непло́дства и безча́дства Иоаки́ма же и А́нны благоприя́тное, и во у́ши Госпо́дни вни́де, и прозябе́ пло́д живоно́сен ми́ру. О́в бо моли́тву на горе́ творя́ше, о́ва же в саде́ поноше́ние ноша́ше, но с ра́достию непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Халде́йская пе́щь, огне́м распала́емая, ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием, о́троцы поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Пра́зднуем, Чи́стая, и ве́рно покланя́емся свято́му Твоему́ Рождеству́, пою́ще Сы́на Твоего́, И́мже изба́вихомся дре́вняго Ада́мова ны́не осужде́ния.

Ны́не А́нна весели́тся и вопие́т, хва́лящися: непло́ды су́щи, роди́х Бо́жию Ма́терь, Ея́же ра́ди осужде́ние Е́вино разреши́ся, и я́же в печа́лех боле́знь.

Ада́м свободи́ся, и Е́ва лику́ет, и вопию́т ду́хом к Тебе́, Богоро́дице: Тобо́ю изба́вихомся перворо́дныя кля́твы, я́вльшуся Христу́.

О, чре́во, вмести́вшее Бо́жие селе́ние! О, утро́бо, носи́вшая Небе́с ши́ршую, престо́л святы́й, мы́сленный киво́т свяще́ния!

Тро́ичен: Отца́ просла́вим, Сы́на и Ду́ха, во Еди́нстве Божества́, Тро́ицу Пресвяту́ю, Неразде́льную, Несозда́нную, и Соприсносу́щную, и Единосу́щную.

Богоро́дичен: Ты́ Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно, Ты́ естество́ обнови́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Мари́е, Ты́ Е́ву разреши́ла еси́ перворо́дныя кля́твы, Богороди́тельнице Чи́стая.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к, и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

Сотвори́вый пресла́вная непло́дней утро́бе, отве́рзый А́нны неражда́ющая ложесна́, и пло́д е́й да́в, Ты́ Бо́же Святы́й, Ты́ Сы́не Де́вы, Ты́ от Сея́ Пло́ть прия́л еси́, присноцвету́щия Де́вы и Богоро́дицы.

Затворя́яй бе́здну и отверза́яй ю́, вознося́й во́ду во о́блацех и дая́й до́ждь, Ты́, да́вый, Го́споди, от непло́днаго ко́рене прозя́бнути А́нны святы́я пречи́ст пло́д, и роди́ти Богоро́дицу.

Де́лателю мы́слей на́ших и Насади́телю ду́ш на́ших, Ты́, непло́дную зе́млю благопло́дну показа́вый, Ты́ дре́вле суху́ю родови́ту, благокла́сну, бразду́ плодоно́сну соде́лал еси́ А́нну святу́ю, пречи́ст пло́д израсти́ти, Богоро́дицу.

Прииди́те, вси́ у́зрим, я́ко от черто́га ма́ла, Бо́жий гра́д, ны́не ражда́емый, и́же от две́ри утро́бныя исхо́д иму́щую, вхо́д же не ве́дущу обще́ния: Еди́н Бо́г Зижди́тель Се́ю про́йде стезе́ю стра́нною.

Тро́ичен: О, Тро́ице Пресу́щная, Еди́нице Собезнача́льная! Тя́ пое́т и трепе́щет мно́жество А́нгел, Не́бо и земля́ и бе́здны ужаса́ются, челове́цы благословя́т, о́гнь рабо́тает, вся́ послу́шают Тебе́, Тро́ице Свята́я, со стра́хом, я́же в тва́ри.

Богоро́дичен: О, нове́йшаго слы́шания: Бо́г — Сы́н Жены́! О, безсе́меннаго Рождества́! Безму́жная Ма́ти и рожде́нное Бо́г! О, ужа́снаго виде́ния! О, зача́тия стра́ннаго Де́вы! О, несказа́ннаго Рождества́! И́стинно па́че ума́ вся́ и виде́ния.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние; на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Те́м Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.

Досто́йное, Богома́ти, Твоея́ чистоты́ рождество́ насле́довала еси́ чрез обеща́ние: иногда́ бо непло́дней богопрозябе́н пло́д вдала́ся еси́. Те́м Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.

Испо́лнися вопию́щаго проро́чество, глаго́лет бо: возста́влю ски́нию па́дшую свяще́ннаго Дави́да, в Тебе́, Чи́стая, прообрази́вшуюся, Ея́же ра́ди все́х челове́ков пе́рсть в Те́ло созда́ся Бо́жие.

Пелена́м покланя́емся Твои́м, Богоро́дице, сла́вим Да́вшаго пло́д пре́жде непло́дней и Отве́рзшаго ложесна́ неражда́ющей пресла́вно. Твори́т бо вся́, ели́ка хо́щет, Бо́г сы́й самовла́стен.

Я́ко да́р Тебе́, Богоро́дице, песнопе́ние, от А́нны ро́ждшейся, ве́рно дароно́сим: ма́тери Ма́терь, де́вы же Де́ву еди́ну, славосло́вяще, покланя́емся Тебе́, пое́м и сла́вим.

Тро́ичен: Чу́жде е́сть беззако́нным сла́вити Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на же и Свята́го Ду́ха, несозда́нное Вседержа́вство, Е́юже ми́р ве́сь содержи́тся ма́нием держа́вы Ея́.

Богоро́дичен: Вмести́ла еси́ во утро́бе Твое́й, Де́во Ма́ти, Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Царя́, Его́же пое́т вся́ тва́рь и трепе́щут вы́шнии чи́ни: Того́ моли́, Всечи́стая, спасти́ся душа́м на́шим.

Свети́лен:

От непло́дныя дне́сь А́нны цве́т произы́де — Богоро́дица, вся́ благово́ния Боже́ственнаго исполня́ющи концы́ ми́ра и ра́дости всю́ наполня́ющи тва́рь, Ю́же пою́ще, досто́йно восхваля́ем, я́ко су́щу земноро́дных превы́шшую.

Сла́ва, и ны́не: Ада́ме, обнови́ся, и Е́ва, возвели́чися, проро́цы, со апо́столы лику́йте и пра́ведными, о́бщая бо ра́дость возсия́ А́нгелов же и челове́ков, от пра́ведных дне́сь Иоаки́ма и А́нны, Богоро́дица Мари́я.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Сокрꙋши́вшемꙋ бра̑ни мы́шцею свое́ю, и҆ прове́дшемꙋ і҆и҃лѧ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, пои́мъ є҆мꙋ̀, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вителю на́шемꙋ бг҃ꙋ: ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Да ликовствꙋ́етъ всѧ̀ тва́рь, да весели́тсѧ же и҆ дв҃дъ, ꙗ҆́кѡ ѿ колѣ́на и҆ ѿ сѣ́мене є҆гѡ̀ произы́де же́злъ, цвѣ́тъ носѧ́щи гдⷭ҇а, творца̀ всѧ́ческихъ.

Ст҃а́ѧ ст҃ы́хъ, во ст҃ѣ́мъ ст҃и́лищи младе́нецъ возлага́етсѧ, воспита́тисѧ ѿ рꙋкѝ а҆́гг҃ловы: всѝ ᲂу҆́бѡ вѣ́рнѡ спра́зднꙋимъ въ ржⷭ҇твѣ̀ є҆ѧ̀.

Непло́ды неражда́ющаѧ а҆́нна, но не безча́дна бг҃ꙋ: сѐ бо пронарече́сѧ ѿ родѡ́въ чⷭ҇таѧ дв҃а мт҃и. тѣ́мже є҆стества̀ и҆зрастѝ зижди́телѧ, въ ра́бїи ѻ҆́бразѣ.

Тѧ̀ неѕло́бивꙋю а҆́гницꙋ, а҆́гнца хрⷭ҇та̀, младе́нца ѿ чре́ва твоегѡ̀ приве́дшꙋю въ на́ше сꙋщество̀, всѝ ѿ а҆́нны рожде́ннꙋю тѧ̀, пѣ́сньми почита́емъ.

Трⷪ҇ченъ: Трѝ безнача́льна сла́влю, трѝ свѧ́та пою̀, трѝ соприсносꙋ́щна въ сꙋществѣ̀ є҆ди́номъ проповѣ́дꙋю: є҆ди́нъ бо во ѻ҆ц҃ѣ̀, и҆ сн҃ѣ, и҆ дс҃ѣ, славосло́витсѧ бг҃ъ.

Бг҃оро́диченъ: Кто̀ ви́дѣ ѻ҆троча̀, є҆го́же не всѣ́ѧ ѻ҆те́цъ, млеко́мъ пита́емое; и҆лѝ гдѣ̀ ви́дѣна бы́сть дѣ́ва ма́ти; и҆́стиннѡ па́че ᲂу҆ма̀ ѻ҆боѧ̑, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Оу҆тверди́сѧ се́рдце моѐ во гдⷭ҇ѣ, вознесе́сѧ ро́гъ мо́й въ бз҃ѣ мое́мъ, разшири́шасѧ на врагѝ моѧ̑ ᲂу҆ста̀ моѧ̑, возвесели́хсѧ ѡ҆ спасе́нїи твое́мъ.

Воспита́вшисѧ во ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ, дв҃о пречⷭ҇таѧ бцⷣе, вы́шши ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ тва́ри, зижди́телѧ пло́тїю поро́ждши.

Бл҃гослове́нно чре́во твоѐ, цѣломꙋ́дреннаѧ а҆́нно, пло́дъ бо и҆зрасти́ла є҆сѝ дѣ́вства, ю҆́же безсѣ́меннѡ пита́телѧ тва́ри ро́ждшꙋю, и҆ и҆зба́вителѧ і҆и҃са.

Тѧ̀ блажи́тъ приснодв҃о всѧ̀ тва́рь, ѿ а҆́нны дне́сь ро́ждшꙋюсѧ, ѿ ко́рене і҆ессе́ева же́злъ пречⷭ҇тъ цвѣ́тъ, хрⷭ҇та̀ и҆зрасти́вшꙋю.

Тѧ̀ вы́шшꙋю всеѧ̀ тва́ри, бцⷣе, показꙋ́ѧ чⷭ҇таѧ, сн҃ъ тво́й, є҆́же ѿ а҆́нны вели́читъ твоѐ ржⷭ҇тво̀, и҆ всѣ́хъ весели́тъ дне́сь.

Трⷪ҇ченъ: Тебѣ̀ покланѧ́емсѧ, ѻ҆́ч҃е безнача́льне сꙋщество́мъ, пое́мъ безлѣ́тнаго сн҃а твоего̀, и҆ чте́мъ соприсносꙋ́щнаго дх҃а твоего̀, ꙗ҆́кѡ є҆ди́наго тро́е є҆стество́мъ бг҃а.

Бг҃оро́диченъ: Свѣтода́вца и҆ нача́льника жи́зни человѣ́ческїѧ, ро́ждшаѧ чⷭ҇таѧ бцⷣе, ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ сокро́вище жи́зни на́шеѧ, и҆ две́рь непристꙋ́пнагѡ свѣ́та.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Дв҃а марі́а и҆ бцⷣа и҆́стиннѡ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́блакъ свѣ́та дне́сь возсїѧ̀ на́мъ, и҆ ѿ пра́ведныхъ предгрѧде́тъ въ сла́вꙋ на́шꙋ. не ктомꙋ̀ а҆да́мъ ѡ҆сꙋжда́етсѧ, и҆ є҆́ѵа ѿ ᲂу҆́зъ свободи́сѧ, и҆ сегѡ̀ ра́ди зове́мъ, вопїю́ще со дерзнове́нїемъ є҆ди́нѣй чⷭ҇тѣй: ра́дость возвѣща́етъ ржⷭ҇тво̀ твоѐ все́й вселе́ннѣй.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Прⷪ҇ро́къ а҆ввакꙋ́мъ ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма, прови́дѣ, гдⷭ҇и, прише́ствїе твоѐ. тѣ́мъ и҆ вопїѧ́ше: ѿ ю҆́га прїи́детъ бг҃ъ. сла́ва си́лѣ твое́й, сла́ва снизхожде́нїю твоемꙋ̀.

Патрїа́рхъ і҆а́кѡвъ, прови́дѣвъ сп҃се, вели̑чїѧ ꙗ҆́снѡ строе́нїѧ твоегѡ̀, вопїѧ́ше дꙋ́хомъ, ко і҆ꙋ́дѣ глаго́лѧ та́йнѡ: ѿ лѣ́торасли возше́лъ є҆сѝ сы́не мо́й, возвѣща́ѧ тѧ̀ ѿ дв҃ы бг҃а.

Ны́нѣ же́злъ а҆арѡ́новъ ѿ ко́рене дв҃дова прозѧ́бшїй, ны́нѣ дв҃а чⷭ҇таѧ происхо́дитъ: и҆ сликовствꙋ́етъ нб҃о и҆ землѧ̀, и҆ всѧ̑ ѻ҆те́чєствїѧ ꙗ҆зы́кѡвъ, и҆ а҆́нна и҆ і҆ѡакі́мъ та́инственнѡ.

Ны́нѣ да весели́тсѧ нб҃о, да ра́дꙋетсѧ же землѧ̀, и҆ да ликꙋ́етъ і҆ѡакі́мъ и҆ дв҃дъ. ѻ҆́въ ᲂу҆́бѡ ꙗ҆́кѡ роди́тель тво́й, и҆́стиннѡ ро́ждшїѧ бг҃а: ѻ҆́въ же ꙗ҆́кѡ пра́ѻтецъ тво́й, проповѣ́даѧ твоѧ̑ вели́чєствїѧ, чⷭ҇таѧ.

Сра́дꙋетсѧ тебѣ̀ дне́сь бг҃омꙋ́дреннаѧ а҆́нно, вселе́ннаѧ: и҆зба́вителѧ бо тоѧ̀, мт҃рь процвѣла̀ є҆сѝ, ю҆́же ѿ ко́рене прозѧ́бшꙋю дв҃дова, же́злъ си́лы на́мъ носѧ́щꙋю цвѣ́тъ хрⷭ҇та̀.

Трⷪ҇ченъ: Сла́влю безнача́льна бг҃а, ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а и҆ ст҃а́го дх҃а, є҆диносꙋ́щнꙋю трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю, є҆́йже предстоѧ́тъ серафі́ми благоговѣ́йнѡ, зовꙋ́ще: ст҃ъ, ст҃ъ, ст҃ъ є҆сѝ бж҃е.

Бг҃оро́диченъ: Пребезнача́льное нача́ло, нача́ло прїе́млетъ и҆зъ тебє̀ бг҃ороди́тельнице, плотски́мъ вре́менемъ, и҆ пребыва́етъ собезнача́льно, и҆ вопло́щсѧ сло́во ѻ҆́ч҃ее, и҆ дх҃ꙋ соприсносꙋ́щное, сохранѧ́ѧ бжⷭ҇твенное досто́инство.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, гдⷭ҇и бж҃е на́шъ, стѧжѝ ны̀, гдⷭ҇и, ра́звѣ тебѐ и҆но́гѡ не вѣ́мы, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ.

Пречⷭ҇тое твоѐ ржⷭ҇тво̀, дв҃о непоро́чнаѧ, несказа́нное и҆ зача́тїе, неизглаго́ланно и҆ рожде́нїе твоѐ, невѣ́сто неневѣ́стнаѧ: бг҃ъ бо бѣ̀ ве́сь въ мѧ̀ ѡ҆блекі́йсѧ.

Дне́сь да веселѧ́тсѧ а҆́гг҃льстїи чи́ни, пѣ́сньми да ликꙋ́ютъ сꙋ́щїи и҆зъ а҆да́ма: роди́сѧ бо же́злъ, цвѣ́тъ возрасти́вшїй хрⷭ҇та̀ є҆ди́наго, и҆зба́вителѧ на́шего.

Дне́сь є҆́ѵа разрѣша́етсѧ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, разрѣша́етсѧ же и҆ непло́дство, и҆ а҆да́мъ дре́внїѧ клѧ́твы, ѡ҆ рождествѣ̀ твое́мъ: тобо́ю бо ѿ тлѝ и҆зба́вихомсѧ.

Сла́ва тебѣ̀, просла́вльшемꙋ непло́днꙋю дне́сь: родѝ бо же́злъ присноцвѣтꙋ́щїй ѿ ѡ҆бѣща́нїѧ, ѿ негѡ́же прозѧбѐ хрⷭ҇то́съ, цвѣ́тъ жи́зни на́шеѧ.

Сла́ва тебѣ̀, ѻ҆́ч҃е ст҃ы́й, бж҃е нерожде́нне: сла́ва тебѣ̀, сн҃е безлѣ́тне, є҆диноро́дне: сла́ва тебѣ̀, дш҃е бжⷭ҇твенный и҆ сопресто́льный, ѿ ѻ҆ц҃а̀ происходѧ́й, и҆ въ сн҃ѣ пребыва́ѧй.

Бы́сть чре́во твоѐ сл҃нца носи́ло: пребы́сть чистота̀ твоѧ̀ ꙗ҆́коже пре́жде невреди́ма, дв҃о: хрⷭ҇то́съ бо сл҃нце, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га жени́хъ, ꙗ҆ви́сѧ и҆зъ тебє̀.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ во́ды мѡрскі́ѧ, чл҃вѣколю́бче, волна́ми жите́йскими ѡ҆бꙋрева́юсѧ. тѣ́мже ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на, та́кѡ вопїю̀ тѝ: возведѝ ѿ тлѝ живо́тъ мо́й, бл҃гоꙋтро́бне гдⷭ҇и.

Ст҃ꙋ́ю ст҃ы́хъ сꙋ́щꙋ, цѣломꙋ́дреннїи роди́тели твоѝ, чⷭ҇таѧ, возложи́ша тѧ̀ въ хра́мѣ гдⷭ҇ни воспита́тисѧ че́стнѡ, и҆ ᲂу҆гото́ватисѧ въ мт҃рь є҆мꙋ̀.

Неплѡ́ды и҆ ма́тєри ликꙋ́йте, дерза́йте, и҆ и҆гра́йте безча̑дныѧ: безча́дна бо непло́ды бцⷣꙋ прозѧба́етъ, ꙗ҆́же и҆зба́витъ ѿ болѣ́зней є҆́ѵꙋ, и҆ клѧ́твы а҆да́ма.

Слы́шꙋ дв҃да пою́ща тебѣ̀: приведꙋ́тсѧ дѣ̑вы во слѣ́дъ тебє̀, приведꙋ́тсѧ въ хра́мъ цр҃е́въ, и҆ съ ни́мъ тѧ̀ и҆ а҆́зъ дще́рь цр҃е́вꙋ воспѣва́ю.

Пое́мъ ст҃о́е твоѐ ржⷭ҇тво̀, чти́мъ и҆ непоро́чное зача́тїе твоѐ, невѣ́сто бг҃озва́ннаѧ и҆ дв҃о, сла́вѧтъ же съ на́ми а҆́гг҃лѡвъ чи́ни, и҆ ст҃ы́хъ дꙋ́шы.

Трⷪ҇ченъ: Въ тебѣ̀ трⷪ҇ческое та́инство пое́тсѧ, и҆ сла́витсѧ чⷭ҇таѧ: ѻ҆ц҃ъ бо благоволѝ, и҆ сло́во всели́сѧ въ тѧ̀, и҆ бжⷭ҇твенный дх҃ъ тебѐ ѡ҆сѣнѝ.

Бг҃оро́диченъ: Злата́ѧ кади́льница была̀ є҆сѝ, ѻ҆́гнь бо во ᲂу҆тро́бѣ твое́й всели́сѧ, сло́во ѿ дх҃а ст҃а, и҆ человѣ́ческимъ зра́комъ въ тебѣ̀ ви́дѣсѧ, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

Конда́къ, гла́съ д҃:

І҆ѡакі́мъ и҆ а҆́нна поноше́нїѧ безча́дства, и҆ а҆да́мъ и҆ є҆́ѵа ѿ тлѝ сме́ртныѧ свободи́стасѧ пречⷭ҇таѧ, во ст҃ѣ́мъ ржⷭ҇твѣ̀ твое́мъ. то̀ пра́зднꙋютъ и҆ лю́дїе твоѝ, вины̀ прегрѣше́нїй и҆зба́вльшесѧ, внегда̀ зва́ти тѝ: непло́ды ражда́етъ бцⷣꙋ, и҆ пита́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ.

І҆́косъ:

Моли́тва кꙋ́пнѡ и҆ воздыха́нїе, непло́дства и҆ безча́дства, і҆ѡакі́ма же и҆ а҆́нны бл҃гопрїѧ́тное, и҆ во ᲂу҆́ши гдⷭ҇ни вни́де, и҆ прозѧбѐ пло́дъ живоно́сенъ мі́рꙋ. ѻ҆́въ бо моли́твꙋ на горѣ̀ творѧ́ше: ѻ҆́ва же въ садѣ̀ поноше́нїе ноша́ше, но съ ра́достїю: непло́ды ражда́етъ бцⷣꙋ, и҆ пита́тельницꙋ жи́зни на́шеѧ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Халде́йскаѧ пе́щь ѻ҆гне́мъ распалае́маѧ, ѡ҆роша́шесѧ дх҃омъ, бж҃їимъ предстоѧ́нїемъ, ѻ҆́троцы поѧ́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Пра́зднꙋемъ чⷭ҇таѧ, и҆ вѣ́рнѡ покланѧ́емсѧ ст҃о́мꙋ твоемꙋ̀ ржⷭ҇твꙋ̀, пою́ще сн҃а твоего̀, и҆́мже и҆зба́вихомсѧ дре́внѧгѡ а҆да́мова ны́нѣ ѡ҆сꙋжде́нїѧ.

Ны́нѣ а҆́нна весели́тсѧ, и҆ вопїе́тъ хва́лѧщисѧ: непло́ды сꙋ́щи, роди́хъ бж҃їю мт҃рь, є҆ѧ́же ра́ди ѡ҆сꙋжде́нїе є҆́ѵино разрѣши́сѧ, и҆ ꙗ҆́же въ печа́лѣхъ болѣ́знь.

А҆да́мъ свободи́сѧ, и҆ є҆́ѵа ликꙋ́етъ, и҆ вопїю́тъ дꙋ́хомъ къ тебѣ̀ бцⷣе: тобо́ю и҆зба́вихомсѧ перворо́дныѧ клѧ́твы, ꙗ҆́вльшꙋсѧ хрⷭ҇тꙋ̀.

Ѽ чре́во, вмѣсти́вшее бж҃їе селе́нїе. ѽ ᲂу҆тро́бо, носи́вшаѧ нб҃съ ши́ршꙋю. престо́лъ ст҃ы́й, мы́сленный кївѡ́тъ свѧще́нїѧ.

Трⷪ҇ченъ: Ѻ҆ц҃а̀ просла́вимъ, сн҃а, и҆ дх҃а, во є҆ди́нствѣ бж҃ества̀, трⷪ҇цꙋ прест҃ꙋ́ю, нераздѣ́льнꙋю, несозда́ннꙋю, и҆ соприсносꙋ́щнꙋю, и҆ є҆диносꙋ́щнꙋю.

Бг҃оро́диченъ: Ты̀ бг҃а є҆ди́на родила̀ є҆сѝ дв҃о пресла́внѡ: ты̀ є҆стество̀ ѡ҆бнови́ла є҆сѝ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, марі́е: ты̀ є҆́ѵꙋ разрѣши́ла є҆сѝ перворо́дныѧ клѧ́твы, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Покрыва́ѧй вода́ми превы́спрєннѧѧ своѧ̑, полага́ѧй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и҆ содержа́й всѧ̑, тѧ̀ пое́тъ со́лнце, тѧ̀ сла́витъ лꙋна̀, тебѣ̀ прино́ситъ пѣ́снь всѧ̀ тва́рь, ꙗ҆́кѡ содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Сотвори́вый пресла̑внаѧ непло́днѣй ᲂу҆тро́бѣ, ѿве́рзый а҆́нны неражда̑ющаѧ ложесна̀, и҆ пло́дъ є҆́й да́въ, ты̀ бж҃е ст҃ы́й, ты̀ сн҃е дв҃ы, ты̀ ѿ сеѧ̀ пло́ть прїѧ́лъ є҆сѝ присноцвѣтꙋ́щїѧ дв҃ы и҆ бцⷣы.

Затворѧ́ѧй бе́зднꙋ и҆ ѿверза́ѧй ю҆̀, возносѧ́й во́дꙋ во ѻ҆́блацѣхъ, и҆ даѧ́й до́ждь, ты̀ да́вый гдⷭ҇и, ѿ непло́днагѡ ко́рене прозѧ́бнꙋти а҆́нны ст҃ы́ѧ пречи́стъ пло́дъ, и҆ роди́ти бцⷣꙋ.

Дѣ́лателю мы́слей на́шихъ, и҆ насади́телю дꙋ́шъ на́шихъ, ты̀ непло́днꙋю зе́млю благопло́днꙋ показа́вый: ты̀ дре́вле сꙋхꙋ́ю, родови́тꙋ, благокла́снꙋ, браздꙋ̀ плодоно́снꙋ содѣ́лалъ є҆сѝ а҆́ннꙋ ст҃ꙋ́ю, пречи́стъ пло́дъ и҆зрасти́ти бцⷣꙋ.

Прїиди́те всѝ ᲂу҆́зримъ, ꙗ҆́кѡ ѿ черто́га ма́ла, бж҃їй гра́дъ ны́нѣ ражда́емый, и҆́же ѿ две́ри ᲂу҆тро́бныѧ и҆схо́дъ и҆мꙋ́щꙋю, вхо́дъ же не вѣ́дꙋщꙋ ѻ҆бще́нїѧ: є҆ди́нъ бг҃ъ зижди́тель се́ю про́йде стезе́ю стра́нною.

Трⷪ҇ченъ: Ѽ трⷪ҇це пресꙋ́щнаѧ, є҆ди́нице собезнача́льнаѧ! тѧ̀ пое́тъ и҆ трепе́щетъ мно́жество а҆́гг҃лъ, не́бо и҆ землѧ̀, и҆ бє́здны ᲂу҆жаса́ютсѧ, человѣ́цы благословѧ́тъ, ѻ҆́гнь рабо́таетъ, всѧ̑ послꙋ́шаютъ тебѐ трⷪ҇це ст҃а́ѧ со стра́хомъ, ꙗ҆̀же въ тва́ри.

Бг҃оро́диченъ: Ѽ новѣ́йшагѡ слы́шанїѧ: бг҃ъ, сы́нъ жены̀! ѽ безсѣ́меннагѡ ржⷭ҇тва̀: безмꙋ́жнаѧ мт҃и, и҆ рожде́нное бг҃ъ! ѽ ᲂу҆жа́снагѡ видѣ́нїѧ! ѽ зача́тїѧ стра́ннагѡ дв҃ы! ѽ несказа́ннагѡ ржⷭ҇тва̀! и҆́стиннѡ па́че ᲂу҆ма̀ всѧ̑, и҆ видѣ́нїѧ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Чꙋ́жде мт҃ремъ дѣ́вство, и҆ стра́нно дв҃амъ дѣторожде́нїе, на тебѣ̀, бцⷣе, ѻ҆боѧ̑ ᲂу҆стро́ишасѧ: тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ племена̀ земна̑ѧ, непреста́ннѡ велича́емъ.

Досто́йное бг҃ома́ти твоеѧ̀ чистоты̀ ржⷭ҇тво̀ наслѣ́довала є҆сѝ, чре́зъ ѡ҆бѣща́нїе: и҆ногда̀ бо непло́днѣй, бг҃опрозѧбе́нъ пло́дъ вдала́сѧ є҆сѝ. тѣ́мъ тѧ̀ всѧ̑ племена̀ зємна́ѧ непреста́ннѡ велича́емъ.

И҆спо́лнисѧ вопїю́щагѡ прⷪ҇ро́чество, глаго́летъ бо: возста́влю ски́нїю па́дшꙋю свѧще́ннагѡ дв҃да, въ тебѣ̀ чⷭ҇таѧ проѡбрази́вшꙋюсѧ, є҆ѧ́же ра́ди всѣ́хъ человѣ́кѡвъ пе́рсть, въ тѣ́ло созда́сѧ бж҃їе.

Пелена́мъ покланѧ́емсѧ твои́мъ бцⷣе, сла́вимъ да́вшаго пло́дъ пре́жде непло́днѣй, и҆ ѿве́рзшаго ложесна̀ неражда́ющей пресла́внѡ: твори́тъ бо всѧ̑, є҆ли̑ка хо́щетъ, бг҃ъ сы́й самовла́стенъ.

Ꙗ҆́кѡ да́ръ тебѣ̀ бцⷣе, пѣснопѣ́нїе, ѿ а҆́нны ро́ждшейсѧ вѣ́рнѡ дароно́симъ: ма́тєри, мт҃рь: дѣ̑вы же, дв҃ꙋ є҆ди́нꙋ: славосло́вѧще покланѧ́емсѧ тебѣ̀, пое́мъ и҆ сла́вимъ.

Трⷪ҇ченъ: Чꙋ́жде є҆́сть беззакѡ́ннымъ сла́вити безнача́льнꙋю трⷪ҇цꙋ, ѻ҆ц҃а̀, и҆ сн҃а же, и҆ ст҃а́го дх҃а, несозда́нное вседержа́вство: є҆́юже мі́ръ ве́сь содержи́тсѧ, ма́нїемъ держа́вы є҆ѧ̀.

Бг҃оро́диченъ: Вмѣсти́ла є҆сѝ во ᲂу҆тро́бѣ твое́й дв҃о ма́ти, є҆ди́наго ѿ трⷪ҇цы хрⷭ҇та̀ цр҃ѧ̀, є҆го́же пое́тъ всѧ̀ тва́рь, и҆ трепе́щꙋтъ вы́шнїи чи́ни: того̀ молѝ всечⷭ҇таѧ, спасти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Свѣти́ленъ:

Ѿ непло́дныѧ дне́сь а҆́нны цвѣ́тъ произы́де бцⷣа, всѧ̑ благово́нїѧ бжⷭ҇твеннаго и҆сполнѧ́ющи концы̀ мі́ра, и҆ ра́дости всю̀ наполнѧ́ющи тва́рь: ю҆́же пою́ще досто́йнѡ восхвалѧ́емъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́щꙋ земноро́дныхъ превы́шшꙋю.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ: А҆да́ме ѡ҆бнови́сѧ, и҆ є҆́ѵа возвели́чисѧ, прⷪ҇ро́цы со а҆пⷭ҇лы ликꙋ́йте и҆ пра́ведными: ѻ҆́бщаѧ бо ра́дость возсїѧ̀, а҆́гг҃лѡвъ же и҆ человѣ́кѡвъ, ѿ пра́ведныхъ дне́сь і҆ѡакі́ма и҆ а҆́нны бцⷣа марі́а.

О Рож­де­стве Бо­го­ро­ди­цы и о ее ро­ди­те­лях из­вест­но из апо­кри­фи­че­ско­го Про­то­е­ван­ге­лия Иа­ко­ва (II век). Там рас­ска­за­но, что у бла­го­че­сти­вой се­мей­ной па­ры из Иеру­са­ли­ма, Ио­а­ки­ма и Ан­ны, дол­гое вре­мя не бы­ло де­тей. Они очень стра­да­ли от это­го. И вот од­на­жды, ко­г­да они по­рознь мо­ли­лись о да­ро­ва­нии им ре­бен­ка, обо­им бы­ло ви­де­ние ан­ге­ла, воз­ве­стив­ше­го, что Гос­подь внял их мо­лит­вам и о их потом­стве бу­дут го­во­рить во всем ми­ре. По­сле это­го бла­го­ве­стия Ан­на за­ча­ла. Су­пру­ги да­ли обет по­свя­тить сво­е­го ре­бен­ка Бо­гу и, как бы­ло то­г­да в обы­чае, от­дать его в Иеру­са­лим­ский храм для слу­же­ния и вос­пи­та­ния до со­вер­шен­но­ле­тия. Че­рез де­вять ме­ся­цев Ан­на ро­ди­ла дочь, ко­то­рую на­з­ва­ли Ма­ри­ей.

Рождество Богородицы

святитель Димитрий Ростовский

Гос­подь, на не­бе­сах жи­ву­щий, вос­хо­тев явить­ся на зем­ле и по­жить с че­ло­ве­ка­ми, преж­де уго­то­вал на ней ме­сто се­ле­ния сла­вы Сво­ей – Пре­чи­стую Свою Ма­терь: ибо в обы­чае у ца­рей, ко­г­да они хо­тят прид­ти в ка­кой-ли­бо го­род, преду­го­тов­лять се­бе в нем для пре­бы­ва­ния па­ла­ту. И как па­ла­ты зем­ных ца­рей со­зи­да­ют­ся ис­кус­ней­ши­ми ма­сте­ра­ми из дра­го­цен­ней­ших пред­ме­тов, на воз­вы­шен­ней­шем ме­сте, пре­крас­нее и об­шир­нее всех иных жи­лищ че­ло­ве­че­ских, так име­ла со­з­дать­ся и па­ла­та сла­вы Ца­ря Не­бес­но­го. В Вет­хом За­ве­те, ко­г­да Бог вос­хо­тел жить в Иеру­са­ли­ме, Со­ло­мон1 со­з­дал Ему храм (3Цар.5-7 гл.; 2Пар.2-4 гл.) чрез ис­кус­ней­ше­го стро­и­те­ля Хи­ра­ма2, ко­то­рый был ис­пол­нен ху­до­же­ства, ра­зу­ма и зна­ния на вся­кое де­ло. Со­з­дал же Со­ло­мон храм из дра­го­цен­ней­ших ве­ществ, из пре­вос­ход­но­го кам­ня (3Цар.5:17-18), из бла­го­вон­ных де­ре­вьев: кед­ра и ки­па­ри­са (2Цар.6:9-10), при­во­зи­мых с Ли­ва­на3, и из чи­сто­го зо­ло­та, на воз­вы­шен­ней­шем ме­сте, на го­ре Мо­риа4. Храм был тем пре­крас­нее, что на сте­нах его бы­ли еще из­ва­я­ны изоб­ра­же­ния хе­ру­ви­мов, раз­лич­ных де­ре­вьев и пло­дов (3Цар.6:18-35, 7:18-22, 29-42). Про­стран­ством храм был столь ве­лик, что в нем мог­ло вме­стить­ся без тес­но­ты всё мно­же­ство лю­дей из­ра­ильских, и сни­зо­шла на не­го сла­ва Гос­под­ня во ог­не и об­ла­ке (3Цар.8:10-11). Од­на­ко храм сей был не­до­ста­то­чен для вме­ще­ния в се­бе Не­вме­сти­мо­го Бо­га. Со­ло­мон со­з­дал Ему храм, но Выш­ний не в ру­ко­тво­рен­ных хра­мах жи­вет. "Ка­кой дом со­зи­жде­те Мне, – го­во­рит Гос­подь, или ка­кое ме­сто для по­коя Мо­е­го?" (Деян.7:49). И вот Бог бла­го­из­во­лил, что­бы в на­ча­ле но­во­за­вет­ной бла­го­да­ти был со­з­дан не­ру­ко­тво­рен­ный храм – Пре­чи­стая, Пре­бла­го­сло­вен­ная Де­ва Ма­рия. Ка­ким же стро­и­те­лем со­з­дан был храм тот? Во­исти­ну – пре­муд­рей­шим, са­мою Пре­муд­ро­стью Бо­жи­ею, как го­во­рит Пи­са­ние: "Пре­муд­рость по­стро­и­ла се­бе дом" (Притч.9:1), а всё со­тво­рен­ное Пре­муд­ро­стью Бо­жи­ею пре­крас­но и со­вер­шен­но. А по­ели­ку Пре­муд­рость Бо­жия со­з­да­ла оду­шев­лен­ную па­ла­ту Сло­ва, – по­се­му со­з­дал­ся со­вер­шен­ный храм для со­вер­шен­но­го Бо­га, пре­свет­лая па­ла­та для пре­свет­ло­го Ца­ря, пре­чи­стый и не­о­сквер­нен­ный чер­тог для пре­чи­сто­го и не­сквер­но­го Же­ни­ха, не­по­роч­ное се­ле­ние для не­по­роч­но­го Агн­ца. Се­му – вер­ный сви­де­тель на не­бе, го­во­ря­щий к Ней: "Вся ты пре­крас­на, воз­люб­лен­ная моя, и пят­на нет на те­бе!" (Песн.4:7). И свя­той Да­мас­кин пи­шет: "Вся – чер­тог Ду­ха, вся – град Бо­жий, мо­ре бла­го­да­тей, вся – добра, вся – ближ­няя Бо­гу" (Сло­во 1 на Рож­де­ство Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы).

Из ка­ких же ве­ществ со­з­да­лась сия па­ла­та? Во­исти­ну – из дра­го­цен­ней­ших: ибо про­изо­шла, как от дра­го­цен­но­го кам­ня, из цар­ско­го ро­да, от Да­ви­да, ко­то­рый вло­жен­ным в пра­щу кам­нем, про­об­ра­зо­вав­шим ка­мень – Хри­ста, по­ра­зил Го­лиа­фа5 (1Цар.17:39-51); и, как из бла­го­вон­ных де­ре­вьев кед­ра и ки­па­ри­са, Де­ва Бо­го­ро­ди­ца ро­ди­лась из ро­да ар­хи­ерейско­го, при­но­ся­ще­го бла­го­вон­ные жерт­вы Бо­гу. Отец ее свя­той пра­вед­ный Ио­а­ким был сы­ном Вар­ла­фи­ра, ве­ду­ще­го свое про­ис­хож­де­ние от сы­на Да­ви­до­ва На­фа­на, а мать ее, свя­тая пра­вед­ная Ан­на, бы­ла до­че­рью свя­щен­ни­ка Мат­фа­на из пле­ме­ни Ааро­но­ва; та­ким об­ра­зом, Пре­чи­стая Де­ва по от­цу бы­ла ро­да цар­ско­го, а по ма­те­ри – ар­хи­ерейско­го. О, из сколь дра­го­цен­ней­ших ве­ществ, – ра­зу­мею пре­чест­ней­шее про­ис­хож­де­ние, – со­з­да­лась Ца­рю сла­вы оду­шев­лен­ная па­ла­та! И как в Со­ло­мо­но­вом хра­ме ка­мен­ные и де­ре­вян­ные зда­ния при­об­ре­та­ли осо­бен­ную цен­ность от чи­сто­го зо­ло­та, ко­то­рым бы­ли по­зо­ло­че­ны; так в рож­де­стве Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы бла­го­род­ства цар­ско­го и ар­хи­ерейско­го про­ис­хож­де­ния еще бо­лее заслу­жи­ло по­чте­ния от це­ло­муд­рия свя­тых Ее ро­ди­те­лей, ко­то­рое до­ро­же, "не­же­ли от зо­ло­та: она до­ро­же дра­го­цен­ных кам­ней; и ни­что из же­ла­е­мо­го то­бою не срав­нит­ся с нею" (Притч.3:15). Ибо Пре­свя­тая Де­ва ро­ди­лась от це­ло­муд­рен­ных ро­ди­те­лей, что вы­ше вся­ко­го бла­го­род­ства. О сем свя­той Да­мас­кин, об­ра­ща­ясь к свя­тым пра­вед­ным Бо­го­от­цам го­во­рит так: "О бла­жен­ные су­пру­ги, Ио­а­ким и Ан­на! Во­исти­ну по пло­ду чре­ва ва­ше­го вы яви­лись не­по­роч­ны­ми, по сло­ву Гос­под­ню: "По пло­дам их узна­е­те их" (Мф.7:16, 20). Вы устро­и­ли свою жизнь, как бла­го­у­год­но Бо­гу и как до­стой­но сие Рож­ден­ной от вас. Ибо, жи­вя це­ло­муд­рен­но и пра­вед­но, вы про­из­рас­ти­ли со­кро­ви­ще дев­ства, – ра­зу­мею Де­ву: преж­де рож­де­ства Де­ву, в рож­де­стве Де­ву, по рож­де­стве Де­ву, и все­гда Де­ву, еди­ную прис­но­дев­ству­ю­щую и умом, и ду­шою, и те­лом. По­до­ба­ло же, что­бы дев­ство, от це­ло­муд­рия рож­ден­ное, бы­ло при­не­се­но пло­тию Са­мо­му Еди­но­род­но­му Све­ту. О, дво­и­ца чи­стей­ших сло­вес­ных гор­лиц, Ио­а­ким и Ан­на! вы, со­б­люв це­ло­муд­рен­но за­кон при­ро­ды, бо­же­ствен­но спо­до­би­лись сверхъесте­ствен­ных да­ро­ва­ний, и ро­ди­ли ми­ру Де­ву Бо­жию Ма­терь. Вы, бла­го­че­сти­во и пра­вед­но по­жив в че­ло­ве­че­ском есте­стве, про­из­ве­ли Дщерь выс­шую ан­ге­лов и ны­не вла­ды­че­ству­ю­щую над ан­ге­ла­ми. О, пре­крас­ней­шая и слад­чай­шая Дщерь! О, крин, вы­рос­ший по­сре­ди тер­ния от бла­го­род­ней­ше­го цар­ско­го кор­ня! То­бою обо­га­ти­лось цар­ство свя­щен­ства"6. Си­ми сло­ва­ми свя­той Да­мас­кин яс­но по­ка­зы­ва­ет, от ка­ко­вых ро­ди­те­лей рож­де­на Бо­жия Ма­терь, из сколь дра­го­цен­ней­ших ве­ществ устро­е­на па­ла­та Ца­ря Не­бес­но­го.

На ка­ком же ме­сте бы­ла устро­е­на сия оду­шев­лен­ная па­ла­та? Во­исти­ну – на вы­со­чай­шем, ибо Цер­ковь да­ет о ней сле­ду­ю­щее сви­де­тельство: "истин­но вы­ш­ши всех еси Де­во чи­стая"7; но вы­ше – не ме­стом, а доб­ро­де­те­ля­ми и вы­со­тою Бо­жи­их да­ро­ва­ний. Ме­стом же, где ро­ди­лась пре­бла­го­сло­вен­ная Де­ва, был не­боль­шой го­род в зем­ле Га­ли­лейской, на­зы­ва­е­мый На­за­ре­том, за­ви­сев­ший от боль­шо­го го­ро­да Ка­пер­на­у­ма8, и жи­те­ли его бы­ли пре­зи­ра­е­мы, по­че­му и о Хри­сте бы­ло ска­за­но: "из На­за­ре­та мо­жет ли быть что доб­рое?" (Ин.1:46). Но Гос­подь, "Ко­то­рый, оби­тая на вы­со­те, при­к­ло­ня­ет­ся, что­бы при­зи­рать на не­бо и на зем­лю" (Пс.112:5-6), бла­го­из­во­лил, что­бы Его Пре­чи­стая Ма­терь бы­ла рож­де­на не в Ка­пер­на­у­ме, в сво­ей гор­ды­не до не­ба воз­нес­шем­ся, а в сми­рен­ном На­за­ре­те, "ибо что вы­со­ко у лю­дей, то мер­зость пред Бо­гом" (Лк.16:15), а пре­зи­ра­е­мое и уни­чи­жа­е­мое ими вы­со­ко и дра­го­цен­но у Не­го. Са­мое имя На­за­ре­та при сем изоб­ра­жа­ет вы­со­ту доб­ро­де­те­лей Пре­чи­стой Де­вы. Ибо как в Сво­ем рож­де­стве Гос­подь чрез Виф­ле­ем, что зна­чит: "дом хле­ба"9, тай­но про­об­ра­зо­вал то, что Он есть хлеб, сшед­ший с не­ба10 для ожи­во­тво­ре­ния и укреп­ле­ния лю­дей: так и в рож­де­стве Пре­чи­стой Сво­ей Ма­те­ри Он чрез На­за­рет изоб­ра­жа­ет воз­вы­шен­ные пред­ме­ты; ибо на­име­но­ва­ние "На­за­рет" озна­ча­ет цве­ту­щее, ограж­ден­ное, увен­чан­ное и со­кро­вен­ное ме­сто11: и всё сие яс­но предъи­зоб­ра­жа­ет Пре­свя­тую Де­ву. Она есть цвет, про­зяб­ший от не­плод­ной и заста­ре­лой утро­бы су­хо­го де­ре­ва, цвет не­у­вя­да­е­мый, прис­но­цве­ту­щий дев­ством, цвет бла­го­у­ха­ю­щий, ро­дя­щий бла­го­у­ха­ние Еди­но­го Ца­ря, – цвет, при­но­ся­щий плод – Хри­ста Бо­га Гос­по­да, един­ствен­ное яб­ло­ко бла­го­вон­ное. Она освя­ще­на бла­го­да­тью на­шед­ше­го на Нее и осе­нив­ше­го Ее Свя­то­го Ду­ха и есть свя­тей­шая всех свя­тых, как ро­див­шая "всех свя­тых свя­тей­шее сло­во"12. Она ис­клю­че­на из чис­ла греш­ных земно­род­ных, как чи­стая и не­по­роч­ная, и не только Са­ма чуж­да гре­ха, но и греш­ни­ков от­во­дит от без­за­ко­ний, как и взы­ва­ет к ней Цер­ковь: "ра­дуй­ся, сквер­ных изы­ма­ю­щая дел"13. Она увен­ча­на сла­вою и че­стью: увен­ча­на сла­вою, ибо про­из­рос­ла из цар­ско­го кор­ня; увен­ча­на че­стью, по­то­му что про­изо­шла из пле­ме­ни ар­хи­ерейско­го. Увен­ча­на сла­вою, по­то­му что про­изо­шла от це­ло­муд­рен­ных ро­ди­те­лей; увен­ча­на че­стью, по­то­му что по­чте­на бла­го­ве­ще­ни­ем и слу­же­ни­ем ар­хан­ге­ла. Увен­ча­на сла­вою, как Ма­терь Бо­жия; ибо что мо­жет быть слав­нее то­го, как ро­дить Бо­га? Увен­ча­на че­стью, как Прис­но­де­ва; ибо что мо­жет быть по­чет­нее, как пре­быть и по рож­де­стве де­вою? Увен­ча­на сла­вою, "слав­ней­шая се­ра­фим", как се­ра­фим­ски воз­лю­бив­шая Бо­га. Увен­ча­на че­стью, "чест­ней­шая хе­ру­вим"14, как пре­взо­шед­шая хе­ру­ви­мов муд­ро­стью и по­зна­ни­ем Бо­же­ства: "сла­ва и честь и мир вся­ко­му, де­ла­ю­ще­му доб­рое" (Рим.2:10), го­во­рит Апо­стол. Но най­дет­ся ли кто из земно­род­ных бо­лее доб­ро­де­тель­ный, чем Пре­чи­стая Де­ва? Она со­хра­ни­ла все за­по­ве­ди Гос­под­ни, ис­пол­ня­ла всю во­лю Гос­по­да, все на­став­ле­ния Его со­блю­ла, все сло­ва Его со­кры­ла в серд­це Сво­ем, ока­за­ла ближ­ним все де­ла ми­ло­сер­дия. По­се­му до­стой­но Она увен­ча­на, как тво­ря­щая все­бла­гое. Она же есть и не­кое хра­ни­ли­ще; ибо со­хра­ня­ла со­кро­ви­ще сво­е­го де­ви­че­ско­го це­ло­муд­рия столь тща­тель­но, что да­же ан­ге­лу не хо­те­ла вве­рить оное, по­то­му что, уви­дев ан­ге­ла, Она сму­ти­лась от слов его и раз­мыш­ля­ла, что бы зна­чи­ло сие при­вет­ствие (Лк.1:29). Всё сие На­за­рет про­об­ра­зо­вал в Пре­чи­стой Де­ве сво­им на­име­но­ва­ни­ем. И кто не ска­жет, как вы­со­ко воз­двиглась та па­ла­та Хри­сто­ва по доб­ро­де­те­лям и да­ро­ва­ни­ям Бо­жи­им? Она вы­со­ка, ибо да­ро­ва­на с не­ба, хо­тя ро­ди­лась на зем­ле от земно­род­ных; – с не­ба, ибо, как го­во­рят не­ко­то­рые из бо­го­про­све­щен­ных му­жей, ар­хан­гел Гав­ри­ил, бла­го­ве­стив­ший За­ха­рии о рож­де­нии Ио­ан­но­вом, бла­го­ве­стил Ио­а­ки­му и Ан­не о за­ча­тии Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и при­нес с не­ба Ей пре­бла­го­сло­вен­ное имя, го­во­ря не­плод­ной ма­те­ри: "Ан­на, Ан­на! ро­дишь ты Дочь пре­бла­го­сло­вен­ную, и на­ре­чет­ся имя Ей: Ма­рия". Итак Она, без со­м­не­ния, мо­жет быть на­зва­на гра­дом свя­тым, Иеру­са­ли­мом но­вым, схо­дя­щим с не­ба от Бо­га (Откр.21:2), ски­ни­ею Бо­жи­ею. Вы­со­ка сия Бо­жия ски­ния, ибо, ро­див Ца­ря Хри­ста, она воз­вы­си­лась па­че се­ра­фи­мов. О, вы­со­та, не­у­до­бо­вос­хо­ди­мая для че­ло­ве­че­ских по­мыс­лов!

А ка­ко­ва кра­со­та той мыс­лен­ной Хри­сто­вой па­ла­ты, – о сем по­слу­шай то­го же слад­ко­гла­го­ли­во­го Ио­ан­на Да­мас­ки­на, ве­ща­ю­ще­го о Ней сле­ду­ю­щее: "Она при­не­се­на Бо­гу, Ца­рю всех, оде­ян­ная бла­го­ле­пи­ем доб­ро­де­те­лей, как бы зо­ло­тою ри­зою, укра­шен­ная бла­го­да­тью Ду­ха Свя­то­го, и сла­ва Ее внут­ри Нее: ибо как для вся­кой же­ны сла­ва ее – муж, при­хо­дя­щий отв­не, так сла­ва Бо­го­ро­ди­цы внут­ри Ее, т.е. плод чре­ва Ее"15. И еще Да­мас­кин го­во­рит, об­ра­ща­ясь к Ней: "О, Де­во Бо­го­бла­го­дат­ная, свя­тая Цер­ковь Бо­жия, ко­то­рую ду­хов­но со­з­дал оный со­тво­рив­ший мир Со­ло­мон (Пре­муд­рый Тво­рец ми­ра) и все­лил­ся в Нее! Не зо­ло­том, не без­душ­ны­ми кам­ня­ми укра­ше­на Она, но, вме­сто зо­ло­та, си­я­ет Ду­хом, вме­сто до­ро­гих кам­ней име­ет мно­го­цен­ный би­сер – Хри­ста16. Та­ко­во укра­ше­ние той па­ла­ты, го­раз­до пре­крас­нее быв­ше­го в хра­ме Со­ло­мо­но­вом, в ко­то­ром бы­ли изоб­ра­же­ны по­до­бия хе­ру­ви­мов, де­ре­вьев и цве­тов. Но и в сей оду­шев­лен­ной Церк­ви, в Пре­чи­стой Де­ве, яс­но ви­ден об­раз хе­ру­вим­ский; ибо сво­им хе­ру­вим­ским жи­ти­ем Она не только срав­ня­лась с хе­ру­ви­ма­ми, но и пре­взо­шла их. Ес­ли Цер­ковь обык­ла иных свя­тых на­зы­вать хе­ру­ви­ма­ми, вос­пе­вая: "что вас на­ре­чем свя­тии; хе­ру­ви­мы, яко на вас по­чил есть Хри­стос"17, то тем па­че Де­ва Бо­го­ро­ди­ца есть хе­ру­вим, ибо в Ней Хри­стос по­чил те­лом Сво­им, и на пре­чи­стых ру­ках Ее Бог вос­сел, как на пре­сто­ле: Де­ва ста­ла пре­сто­лом хе­ру­вим­ским. Она име­ет в Се­бе по­до­бия и де­ре­вьев бла­го­пло­до­ви­тых, ду­хов­но со­де­лав­шись мас­ли­ною пло­до­ви­тою в до­му Бо­жи­ем и цве­ту­щим фи­ни­ком (Пс.55:10), по­че­му ны­не и име­ну­ет­ся са­дом жи­во­нос­ным, ко­г­да Цер­ковь вос­пе­ва­ет: "от не­плод­на­го ко­ре­не сад жи­во­но­сен из­рас­ти нам, Ма­терь Свою, иже чу­дес Бог"18. Всё сие го­во­рит­ся о кра­со­те Ее ду­хов­ной. Но Она не бы­ла ли­ше­на и кра­со­ты те­лес­ной, как о том сви­де­тельству­ют мно­гие учи­те­ли цер­ков­ные, что во всей под­сол­неч­ной не бы­ло и не бу­дет та­кой пре­крас­ной де­вы, ка­ко­ва бы­ла Де­ва Бо­го­ро­ди­ца, узрев Ко­то­рую, свя­той Ди­о­ни­сий Аре­о­па­гит19 хо­тел бы на­речь Бо­гом, ес­ли бы не знал Бо­га, от Нее рож­ден­но­го. Ибо Бо­же­ствен­ная бла­го­дать, ко­ей Она бы­ла ис­пол­не­на внут­ри, про­си­я­ва­ла и на Ее пре­свет­лом ли­це. Та­ко­вую преду­го­то­вал се­бе па­ла­ту на зем­ле Царь Не­бес­ный, – па­ла­ту пре­крас­ную ду­шою и те­лом, "при­го­тов­лен­ный как не­ве­ста, укра­шен­ная для му­жа сво­е­го" (Откр.21:2), – при­том па­ла­ту про­стран­ную: "чре­во Ее про­стран­нее не­бес со­де­ла"20, и вме­стил­ся в Ней "не­вме­сти­мый Хри­стос Бог".

Па­ла­ты цар­ские обык­но­вен­но стро­ят­ся об­шир­ны­ми, так что­бы они мог­ли вме­стить не только ца­ря, но и мно­же­ство пред­сто­я­щих слуг и при­хо­дя­щих к не­му ото­всю­ду лю­дей. Об­шир­ное се­ле­ние Сло­ва, Пре­чи­стая Де­ва, про­стран­но не только для Бо­га Сло­ва, как Ца­ря, но и для нас, при­те­ка­ю­щих ра­бов Бо­жи­их в Нее все­ля­ю­ще­му­ся: Бо­га вме­ща­ет во утро­бе, нас же в Сво­ем бла­го­у­тро­бии. Из­бран­ный со­суд Бо­жий, свя­той Апо­стол Па­вел, дви­жи­мый лю­бо­вью, го­во­рил к сво­им воз­люб­лен­ным ча­дам: "серд­це на­ше рас­ши­ре­но. Вам не тес­но в нас" (2Кор.6:11-12). Но у ко­го из свя­тых мо­жет найтись столь про­стран­ное бла­го­у­тро­бие, как Ма­ри­и­но о Бо­ге бла­го­у­тро­бие? Здесь вме­ща­ет­ся и це­ло­муд­рен­ный, и греш­но­му здесь не тес­но. Ка­ю­щий­ся име­ет в Ней свое ме­сто, и для от­ча­яв­ших­ся и не­ка­ю­щих­ся Она есть не­воз­бран­ное при­ста­ни­ще, по­доб­но то­му, как Но­ев ков­чег слу­жил при­ста­ни­щем не только чи­стым, но и не­чи­стым жи­вот­ным. В бла­го­у­тро­бии Ее без тес­но­ты вме­ща­ют­ся все скор­бя­щие, оби­ди­мые, ал­чу­щие, стран­ству­ю­щие, обу­ре­ва­е­мые, боль­ные: ибо не мо­жет не быть ми­ло­серд­ной та утро­ба, ко­то­рая ро­ди­ла нам бла­го­го Бо­га. Па­ла­ты ца­рей зем­ных охра­ня­ет мно­го во­ору­жен­ной ст­ра­жи, ко­то­рая не вся­ко­го, же­ла­ю­ще­го войти в них, впус­ка­ет, но удер­жи­ва­ет, вни­ма­тель­но рас­сле­дуя, от­ку­да и за­чем идет. А оду­шев­лен­ная па­ла­та Хри­сто­ва, хо­тя и окру­же­на хе­ру­ви­ма­ми и се­ра­фи­ма­ми и бес­чис­лен­ны­ми ли­ка­ми ан­ге­лов и всех свя­тых, но, тем не ме­нее, в две­ри Ее бла­го­у­троб­но­го ми­ло­сер­дия ни­кто не пре­пят­ству­ет войти, ес­ли бы кто се­го по­же­лал: ни ст­ра­жи не от­тал­ки­ва­ют, ни во­и­ны не от­го­ня­ют и не рас­сле­ду­ют, за­чем кто идет, но вся­кий вхо­дит в них бес­пре­пят­ствен­но с мо­ле­ни­ем и при­ем­лет дар по бла­го­по­треб­но­му про­ше­нию.

Итак, бу­дем при­бе­гать к ми­ло­сер­дию Рож­ден­ной от не­плод­ной утро­бы с та­ко­вым при­вет­стви­ем:

Ра­дуй­ся, все­не­по­роч­ная па­ла­та Ца­ря всех! Ра­дуй­ся, се­ле­ние Бо­га и Сло­ва, Ко­е­му со От­цом и Свя­тым Ду­хом, и Те­бе, До­че­ри От­ца, Ма­те­ри Сы­на, Не­ве­сте Свя­то­го Ду­ха, да бу­дет от нас смерт­ных честь и сла­ва во ве­ки. Аминь.


При­ме­ча­ния

1 Со­ло­мон – из­ра­ильский царь, млад­ший сын и пре­ем­ник ца­ря – псал­мо­пев­ца Да­ви­да, цар­ство­вал с ве­ли­кою сла­вою с 993 по 953 год до Р.Х. Он укре­пил гра­ни­цы го­су­дар­ства, по­да­вил внут­рен­ние сму­ты, за­вел ожив­лен­ную тор­гов­лю с со­сед­ни­ми го­су­дар­ства­ми. Век Со­ло­мо­на был са­мым бле­стя­щим для на­ук и ис­кусств. Сла­ва о его бо­гат­ствах и еще бо­лее о его муд­ро­сти рас­про­стра­ни­лась да­ле­ко за пре­де­лы цар­ства из­ра­ильско­го. Имя Со­ло­мо­на ста­ло впо­след­ствии си­но­ни­мом муд­ре­ца. Бо­го­вдох­но­вен­ные пи­са­ния его (кни­га Прит­чей, Ек­кле­си­аст, Песнь Пес­ней) на­все­гда оста­нут­ся учи­ли­щем муд­ро­сти и доб­ро­де­те­ли для всех лю­дей. – Ко­нец жиз­ни Со­ло­мо­на был омра­чен его па­де­ни­ем; но при са­мом за­ка­те дней сво­их он по­знал су­е­ту все­го зем­но­го.

2 С име­нем Хи­ра­ма в биб­лейской исто­рии из­вест­ны два ли­ца, оба имев­шие бли­жай­шее от­но­ше­ние к по­стро­е­нию хра­ма Иеру­са­лим­ско­го: 1) Тир­ский царь, на­хо­див­ший­ся в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с Со­ло­мо­ном, про­сла­вив­ший се­бя за­ме­ча­тель­ны­ми по­строй­ка­ми; он при­сылал Со­ло­мо­ну кед­ры и ки­па­ри­сы, плот­ни­ков и ма­сте­ров для по­стройки хра­ма, и 2) Тир­ский зод­чий, по про­ек­ту ко­то­ро­го бы­ли сде­ла­ны со­су­ды для хра­ма Со­ло­мо­но­ва. Здесь есте­ствен­нее ра­зу­меть се­го по­след­не­го. Он вла­дел ис­кус­ством и уме­ни­ем про­из­во­дить вся­кие из­де­лия – из зо­ло­та, се­реб­ра, ме­ди и же­ле­за, и из кам­ней и де­рев, и из пря­жи, и вис­со­на, и баг­ря­ни­цы. См. 3Цар.7:13-40 и 2Пар.2:13-14, 4:11, 16.

3 Ли­ван – гор­ный хре­бет в се­вер­ных пре­де­лах Па­ле­сти­ны на гра­ни­це меж­ду Иу­де­ею и Си­ри­ею, от­де­ля­ет от по­след­ней Фи­ни­кию, по все­му про­тя­же­нию ко­то­рой он тя­нет­ся; сла­вит­ся сво­и­ми пре­крас­ны­ми де­ре­вья­ми, осо­бен­но кед­ро­вы­ми, ки­па­ри­со­вы­ми и ду­бо­вы­ми.

4 Мо­риа – го­ра под­ле Иеру­са­ли­ма. Го­ра эта пред­став­ля­ет один из хол­мов, на ко­то­рых по­стро­ен Иеру­са­лим; ле­жит к се­ве­ро-во­сто­ку от Си­о­на.

5 В сем со­бытии свв. от­цы: Еф­рем Си­рин, Ав­гу­стин и др. ви­дят про­об­ра­зо­ва­тель­ные по от­но­ше­нию ко Хри­сту чер­ты: Да­вид умерт­вил Го­лиа­фа кам­нем, бро­шен­ным из пра­щи – "в об­ра­зе Хри­ста; Го­лиаф – в об­ра­зе диа­во­ла: диа­вол был по­ра­жен гла­го­лом Бо­жи­им и сми­ре­ни­ем, на­ко­нец на Гол­го­фе был со­кру­шен в ко­нец".

6 Сло­во св. Ио­ан­на Да­мас­ки­на на Рож­де­ство Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

7 Из служ­бы на Вве­де­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Ка­нон, ир­мос 9.

8 Ка­пер­на­ум – го­род на се­ве­ро-за­пад­ном бе­ре­гу Ген­ни­са­рет­ско­го озе­ра или Ти­ве­ри­ад­ско­го мо­ря, при­над­ле­жа­щий к Га­ли­лее, на гра­ни­це меж­ду ко­ле­на­ми Неф­фа­ли­мо­вым и За­ву­ло­но­вым. Он ле­жал на мы­се, не­да­ле­ко от впа­де­ния Иор­да­на в мо­ре. Во вре­мя зем­ной жиз­ни Спа­си­те­ля Ка­пер­на­ум от­ли­чал­ся цве­ту­щим бла­го­со­сто­я­ни­ем и бо­гат­ством. В вой­нах с рим­ля­на­ми Ка­пер­на­ум был со­вер­шен­но ра­зо­рен, и ны­не оста­ют­ся здесь только не­сколько ры­ба­чьих хи­жин и од­ни жал­кие раз­ва­ли­ны.

9 Виф­ле­ем – не­боль­шой, не­зна­чи­тель­ный го­ро­док в ко­ле­не Иу­ди­ном, не­да­ле­ко от Иеру­са­ли­ма, око­ло 2 ча­сов пу­ти к югу, на­зван­ный так, ве­ро­ят­но, по пло­до­ро­дию зем­ли, – ме­сто Рож­де­ства Хри­сто­ва.

10 По сло­ву Са­мо­го Спа­си­те­ля, ко­то­рый го­во­рил о се­бе: "Я хлеб жи­вый, сшед­ший с не­бес; яду­щий хлеб сей бу­дет жить во­век" (Ин.6:51).

11 На­за­рет, в пе­ре­во­де с ев­рейско­го, мо­жет озна­чать или от­прыск, от­расль, ветвь, ку­стар­ник, или ограж­ден­ное, со­кро­вен­ное ме­сто.

12 Ака­фист Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це, кондак 13.

13 Ака­фист, икос 5.

14 Из мо­лит­вы Бо­го­ро­ди­це "До­стой­но есть".

15 Сло­во на Рож­де­ство Бо­го­ро­ди­цы.

16 Там же.

17 Ок­то­их, му­че­ни­чен на сти­хов­не в пя­ток, гл. 8.

18 Служ­ба на Рож­де­ство Бо­го­ро­ди­цы, 1 сти­хи­ра на "Гос­по­ди воз­з­вах".

19 Ди­о­ни­сий Аре­о­па­гит – член Аре­о­па­га Афин­ско­го, об­ра­щен­ный к хри­сти­ан­ству ап. Пав­лом (Деян.17:34); был пер­вым еписко­пом Афин­ским и пи­сал по­сла­ния ко мно­гим ли­цам и церк­вам. Свое слу­же­ние он за­пе­чат­лел му­че­ни­че­скою кон­чи­ною око­ло 96 г. в цар­ство­ва­ние До­ми­ци­а­на. Па­мять его 3 ок­тяб­ря.

20 Ли­тур­гия св. Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, из песн. "О те­бе ра­ду­ет­ся".

* * *

Од­но из пра­во­слав­ных ли­тур­ги­че­ских пес­но­пе­ний спра­вед­ли­во утвер­жда­ет, что о Бо­го­ма­те­ри нам «удо­бее мол­ча­ние» (при­лич­нее мол­чать)! Это действи­тель­но так, по­это­му це­ло­муд­рен­ное по­вест­во­ва­ние ка­но­ни­че­ских Еван­ге­лий от­ме­ча­ет лишь не­ко­то­рые эпи­зо­ды Ее жиз­ни, да и то лишь в свя­зи с Сы­ном. Ни сло­ва не ска­за­но о рож­де­нии, юно­сти (до об­ру­че­ния Ио­си­фу), до­ста­точ­но про­дол­жи­тель­ной жиз­ни по­сле празд­ни­ка Пя­ти­де­сят­ни­цы (став­ше­го для нас Днем Свя­той Тро­и­цы), и, на­ко­нец, о бла­жен­ном успе­нии.

По­нят­ное че­ло­ве­че­ское лю­бо­пыт­ство, не же­ла­ю­щее ми­рить­ся с тем, что да­ле­ко не обо всем нам сле­ду­ет знать и го­во­рить, на­хо­дит се­бе от­ду­ши­ну в мно­го­чис­лен­ных апо­кри­фи­че­ских текстах, не во­шед­ших в Биб­лию, не име­ю­щих дог­ма­ти­че­ско­го ав­то­ри­те­та и со­дер­жа­щих не­ма­ло со­м­ни­тель­ных (мяг­ко выра­жа­ясь) опи­са­ний. Тем не ме­нее, не­ко­то­рые из них Цер­ковь воз­во­дит в ранг Свя­щен­но­го Пре­да­ния и фик­си­ру­ет в сво­ем ли­тур­ги­че­ском на­сле­дии. Один из та­ких па­мят­ни­ков – «Кни­га о рож­де­нии Ма­рии» – и ле­жит в ос­но­ве празд­ни­ка Рож­де­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

В пра­во­слав­ном ка­лен­да­ре это тор­же­ство при­над­ле­жит к раз­ря­ду дву­на­де­ся­тых бо­го­ро­дич­ных празд­ни­ков и от­ме­ча­ет­ся 8/21 сен­тяб­ря. Ра­зу­ме­ет­ся, нам не из­ве­стен ни точ­ный год, ни, тем бо­лее, исто­ри­че­ский день рож­де­ния Де­вы. Это про­изо­шло при­мер­но за два де­ся­ти­ле­тия до на­ча­ла эры от Рож­де­ства Хри­сто­ва, по ко­то­рой мы сей­час жи­вем. Но по­скольку рож­де­ние бу­ду­щей Ма­те­ри Гос­по­да сим­во­ли­че­ски от­кры­ва­ет исто­рию Но­вой, Хри­сти­ан­ской, эры, то ло­гич­но, что имен­но этот празд­ник по­ме­щен в на­ча­ло цер­ков­но­го го­да. Он выра­жа­ет аб­со­лют­ный смысл Дня Рож­де­ния Де­вы Ма­рии как со­у­част­ни­цы исто­рии на­ше­го Спа­се­ния.

Со­дер­жа­ние са­мо­го празд­ни­ка со­став­ля­ет дра­ма­тич­ная исто­рия по­след­них лет жиз­ни без­дет­ной по­жи­лой су­пру­же­ской че­ты, Ио­а­ки­ма и Ан­ны, при­над­ле­жав­шей к «мес­си­ан­ско­му ро­ду» иу­дейско­го ца­ря Да­ви­да. Она за­вер­ши­лась рож­де­ни­ем до­че­ри, чье бу­ду­щее ни­кто не мог пред­ви­деть.

Мес­си­ан­ские ожи­да­ния ев­ре­ев, до­стиг­шие в пе­ри­од рим­ской ок­ку­па­ции (с 63 г. до Р.Х.) сво­е­го апо­гея, выра­жа­лись для по­том­ков ди­на­стии ца­ря Да­ви­да в на­деж­де стать ро­ди­те­ля­ми Мес­сии-Осво­бо­ди­те­ля. Осталь­ные же на­де­я­лись на уча­стие их на­след­ни­ков в Его бу­ду­щем веч­ном Цар­стве. По­это­му бес­п­ло­дие рас­смат­ри­ва­лось не как фи­зи­че­ский не­до­ста­ток, но как на­ка­за­ние Бо­жие за яв­ные или тай­ные гре­хи. Не оста­вив­ший потом­ства бес­след­но ис­че­зал с ли­ца зем­ли и из люд­ской па­мя­ти.

Пре­да­ние по­вест­ву­ет, что Ио­а­ки­му, од­на­жды хо­тев­ше­му при­не­сти жерт­ву в Иеру­са­лим­ском хра­ме, бы­ло пуб­лич­но ука­за­но на его не­до­сто­ин­ство. Не­кий хра­мо­вый книж­ник по­до­шел к не­му и ска­зал: «Не над­ле­жит те­бе участ­во­вать в жерт­во­при­но­ше­ни­ях, пред­ла­га­е­мых Бо­гу, ибо не бла­го­сло­вил те­бя Бог и не дал те­бе потом­ство в Из­ра­и­ле!» «По­срам­лен­ный пе­ред на­ро­дом», ста­рец уда­лил­ся в пу­сты­ню к сво­им ста­дам, дав обет не воз­вра­щать­ся до тех пор, по­ка не по­лу­чит зна­ме­ния Свы­ше.

Оста­вав­ша­я­ся до­ма Ан­на, узнав о бес­че­стии, по­стиг­шем су­пру­га, вы­шла в сле­зах и смя­те­нии во двор и уви­де­ла сре­ди вет­вей лав­ро­во­го де­ре­ва гнез­до ед­ва опе­рив­ших­ся птиц. Этот зри­мый укор ее бес­п­ло­дию был по­след­ней кап­лей, пе­ре­пол­нив­шей ча­шу стра­да­ния не­счаст­ной жен­щи­ны. Ры­дая, Ан­на воз­вы­си­ла го­лос к Бо­гу: «Гос­по­ди Бо­же все­мо­гу­щий, дав­ший потом­ство и пло­до­ро­дие вся­кой тва­ри, и зве­рям, и зме­ям, и ры­бам, и пти­цам, дав­ший им ра­до­вать­ся на сво­их де­те­ны­шей! Я при­но­шу Те­бе бла­го­дар­ность, ибо Ты при­ка­зал мне од­ной быть ли­шен­ной ми­ло­стей бла­го­сти Тво­ей, ибо Ты зна­ешь, Гос­по­ди, тай­ну мо­е­го серд­ца, и я со­тво­ри­ла обет от на­ча­ла пу­ти мо­е­го, что ес­ли Ты дашь мне сы­на или дочь, я по­свя­щу их Те­бе в Свя­том хра­ме Тво­ем».

Мо­лит­ва бы­ла услы­ша­на, и явив­ший­ся ан­гел объявил ей о рож­де­нии бла­го­сло­вен­ной До­че­ри. Воз­бла­го­да­рив Бо­га, Ан­на по­спе­ши­ла в Иеру­са­лим, что­бы у Зо­ло­тых во­рот встре­тить Ио­а­ки­ма, по­лу­чив­ше­го од­но­вре­мен­но с ней та­кое же бла­го­ве­стие.

Ро­див­шу­ю­ся вско­ре дочь на­з­ва­ли име­нем, дан­ным ей ра­нее ан­ге­лом, – Ма­ри­ам (Ма­рия), что зна­чит «гос­по­жа» или «кня­ги­ня». Де­воч­ка, ис­про­шен­ная у Бо­га, долж­на бы­ла, по обе­ту ро­ди­те­лей, к Не­му и вер­нуть­ся, что­бы вос­пи­ты­вать­ся в об­ста­нов­ке осо­бой ри­ту­аль­ной чи­сто­ты при Иеру­са­лим­ском хра­ме, под­го­тав­ли­ва­ясь к сво­е­му един­ствен­но­му в че­ло­ве­че­ской исто­рии слу­же­нию. По­это­му в трех­лет­нем воз­расте со­сто­я­лось Ее це­ре­мо­ни­аль­ное «Вве­де­ние во Храм» (это те­ма сле­ду­ю­ще­го дву­на­де­ся­то­го бо­го­ро­дич­но­го празд­ни­ка).

Не­ожи­дан­ное и не­ска­зан­ное рож­де­ние Ма­рии от по­жи­лых ро­ди­те­лей по­вто­ря­ет чу­до рож­де­ния Ее да­ле­ко­го пред­ка Иса­а­ка у пре­ста­ре­лых Ав­ра­а­ма и Сар­ры и про­дол­жа­ет биб­лейскую те­му «ис­про­шен­ных» у Бо­га де­тей, ко­то­рым имен­но вви­ду это­го пред­сто­ит ве­ли­кое бу­ду­щее (Ио­сиф Пре­крас­ный, про­рок Са­му­ил, а не­за­дол­го до рож­де­ния Спа­си­те­ля – Ио­анн Кре­сти­тель). По­это­му Рож­де­ство Бо­го­ро­ди­цы – это празд­ник все­лен­ской ра­до­сти, как об этом и по­ет­ся в празд­нич­ном тро­па­ре (глас 4):

«Рож­де­ние Твоё, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва,
ра­дость воз­ве­сти­ло всей Все­лен­ной:
ибо из Те­бя вос­си­я­ло Солн­це прав­ды – Хри­стос Бог наш.
Он снял про­кля­тие и дал бла­го­сло­ве­ние;
Он уни­что­жил смерть и да­ро­вал нам веч­ную жизнь.»

В во­сточ­ной ико­но­гра­фии Рож­де­ства Бо­го­ма­те­ри ча­ще все­го изоб­ра­жа­ет­ся мо­мент под­не­се­ния но­во­рож­ден­ной Ма­рии к гру­ди ма­те­ри Ан­ны, ле­жа­щей на по­сте­ли в окру­же­нии по­ви­валь­ных ба­бок и до­мо­чад­цев. По­дроб­но ил­люстри­ру­ют исто­рию Рож­де­ства Ма­рии за­ме­ча­тель­ные в сво­ей чи­сто­те и на­ив­но­сти фрес­ки Дж­от­то ди Бон­до­не (ка­пел­ла Скро­ве­ньи в Па­дуе, 1304-1306 гг.).

Юрий Ру­бан,
канд. ист. на­ук, канд. бо­го­сло­вия


Ли­те­ра­ту­ра: Кни­га о рож­де­нии Бла­го­дат­ной Ма­рии и дет­стве Спа­си­те­ля, на­пи­сан­ная по-ев­рейски бла­жен­ней­шим еван­ге­ли­стом Мат­фе­ем и пе­ре­ве­ден­ная по-ла­тин­ски бла­жен­ным Иеро­ни­мом пре­сви­те­ром // Апо­кри­фи­че­ские ска­за­ния об Ии­су­се, Свя­том се­мействе и сви­де­те­лях Хри­сто­вых. М., 1999; Раш­ков­ский Е. Б. «С вы­со­ты Во­сто­ка...»: Дву­на­де­ся­тый празд­нич­ный цикл в пра­во­слав­ном бо­го­слу­же­нии. М., 1993, с.78-81; Ска­бал­ла­но­вич М. Н. Рож­де­ство Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. Ки­ев, 2004; Ру­бан Ю. Ра­дость всей Все­лен­ной // «Во­да жи­вая». С.-Пе­тер­бург­ский цер­ков­ный вест­ник. 2007. № 9.