Пе́снь 1.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Ка́ко восхва́лим ва́с, преподо́бнии Се́ргие, Ни́коне и вси́ чудотво́рцы, во оби́тели Тро́ицы Пресвяты́я подвиза́вшиися и ми́р ве́сь житие́м свои́м равноа́нгельным удиви́вшии?

Са́м сы́й до́брая о́трасль от блага́го ко́рене роди́телей твои́х, блаже́нных Кири́лла и Мари́и, во святе́й схи́ме сконча́вшися, Богому́дре Се́ргие, восприя́л еси́ на ра́мо многоско́рбный Кре́ст мона́шескаго жития́, не обину́яся после́дова Христу́.

Пусты́нное житие́ избра́в, насади́л еси́ духо́вный вертогра́д, Богоно́се о́тче Се́ргие, и воспита́л еси́ мно́жество и́ноков добронра́вных, и́миже просла́вися вели́кое И́мя Святы́я Тро́ицы.

Процвете́, я́ко фи́никс, оби́тель Живонача́льныя Тро́ицы мно́гими труды́ твои́ми, преблаже́нне о́тче Се́ргие, да спаса́ются зде́ ре́вностно ученицы́ твои́.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́га И́стиннаго, приими́ мольбы́ рабо́в Твои́х, и́щущих Твоего́ заступле́ния, Ты́ бо еси́ приста́нище необурева́емое правосла́вных христиа́н.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

В ча́с нощны́я моли́твы твоея́, Богохва́льне о́тче на́ш Се́ргие, бы́сть чу́дное явле́ние с Небесе́, зна́менующе бу́дущая о мно́жестве учени́к твои́х.

Ди́вныя пти́цы ра́йския, излете́вшия в луча́х све́та Небе́снаго, ви́дел еси́ в то́й ча́с, преподо́бне о́тче Се́ргие, и слы́шал еси́ гла́с, свы́ше глаго́лющ тебе́ гряду́щая о ученице́х твои́х.

Я́ко ке́др, и́же в Лива́не, умно́жишася сподви́жницы и ученицы́ твои́ и просла́вишася в доброде́телех, Се́ргие Богоблаже́нне, подража́юще твоему́ житию́.

Восприи́м ре́вность духо́вную, мно́ги по́двиги соверши́л еси́ и те́ми Пресвяту́ю Тро́ицу просла́вил еси́, те́мже ны́не наслажда́ешися на Небеси́, зря́ Тоя́ добро́ту неизрече́нную, Се́ргие вели́кий.

Богоро́дичен: Бо́га, воплоща́ема из Тебе́, зря́ще, Де́во, ужаса́хуся стра́хом и тре́петом Го́рния си́лы и я́ко су́щую Богоро́дицу Тя́ непреста́нно велича́ют.

Седа́лен, гла́с 4:

Приидо́сте в до́м Животворя́щия Тро́ицы, преподо́бнии отцы́, и обрето́сте безце́нный би́сер, Христа́, в пе́ниих, бде́ниих и поще́ниих мона́шескаго жития́ стяжа́вше благода́ть Его́, непреста́нно моли́те Всеми́лостиваго Спа́са о душа́х на́ших.

Богоро́дичен: Тебе́, Ма́ти Бо́жия, ро́ди родо́в пою́т, сла́вят и поклоня́ются, изба́ви на́с от вся́ких злы́х преткнове́ний вра́жиих, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Оста́вивше суету́ мирску́ю, возлюби́ли есте́ житие́ мона́шеское и до конца́ пре́дали есте́ себе́, я́ко о́вцы, послуша́нию и смире́нию, во о́браз Сладча́йшаго Христа́, Ни́коне и Михе́е Богоно́снии.

Ми́ра красоту́ презре́ли есте́ и всели́лися есте́ во оби́тель Ра́донежскую, процве́тшую, я́ко са́д ди́вный, многообра́зными ва́шими доброде́тельми, Васи́лие и Иа́кове, отцы́ всеблаже́ннии.

Воздержа́нием, коленопреклоне́нием и слеза́ми угаси́ли есте́ душепа́губныя стра́сти в себе́, отцы́ пресла́внии Они́симе и Елиссе́е, и просла́вили есте́ Христа́ в душа́х и телесе́х ва́ших.

Земны́я пре́лести отве́ргше, благода́тию Бо́жиею стори́цею преумно́женный пло́д духо́вный обрели́ есте́, научи́те у́бо и на́с пра́вилам ве́ры и о́бразу и́стиннаго жития́, преподо́бнии Си́моне архимандри́те и игу́мене Митрофа́не.

Богоро́дичен: Еди́н от Святы́я Тро́ицы воплоти́ся от Тебе́, Пречи́стая, да спасе́т ве́сь ро́д челове́ческий от рабо́ты вра́жия и ве́чнаго осужде́ния.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго, но обрати́ мя́ и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Мно́гими боле́зньми, непреста́нными моли́твами и духо́вным трезве́нием тьму́ бесо́вскую отгна́вше, собесе́дники А́нгелов яви́лися есте́, Исаа́кие и Мака́рие, отцы́ прехва́льнии.

Вои́стинну христоподража́тельне пожи́ли есте́, преподо́бнии отцы́ Си́моне и Илие́, пло́ть свою́ со страстьми́ и похотьми́ распя́вше, те́мже помози́те на́м, немощны́м, преодоле́ти сопроти́вныя си́лы лука́вых духо́в.

Возде́вше ру́ки горе́, сотвори́те усе́рдное моле́ние и хода́тайство пред Всеми́лостивым Спа́сом о все́х чту́щих ва́шу всечестну́ю па́мять, преподо́бнии Сильве́стре, Се́ргие и Па́вле, на реце́ Обно́ре подвиза́вшиися.

Те́плое предста́тельство ко Святе́й Тро́ице иму́ще, не забу́дите убо́гих рабо́в, с ве́рою призыва́ющих ва́с в ча́с лю́тыя напа́сти, святи́и Фео́доре и Па́вле Росто́встии и сро́дниче по пло́ти Се́ргиев, святи́телю о́тче Фео́доре.

Богоро́дичен: Все́ на́ше упова́ние на Тя́ возложи́хом, Де́во Мари́е, при́зри на ны́, лю́ди согреши́вшия, с ве́рою ча́ющия от Тебе́ заступле́ния и спасе́ния.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Прии́мше Госпо́дне благослове́ние и благода́тию Ду́ха Всесвята́го укрепля́емии, преподо́бнии отцы́ Иа́кове Железнобо́ровский и Григо́рие Голу́твинский, насади́ли есте́ оби́тели, я́ко духо́вныя исто́чники, на земли́ Росси́йстей.

Просла́влени бы́ша ва́шими по́двиги, отцы́ досточу́днии, Авраа́мие Га́лицкий и Мефо́дие Пе́шношский, пусты́ни непроходи́мыя, процве́тшия, я́ко кри́ни се́льнии, и источи́вшия ре́ки чуде́с.

Слеза́ми, посто́м и моли́твою созда́вше оби́тели святы́я на земли́, ны́не ве́чно ра́дуетеся во оби́телех Отца́ Небе́снаго, святи́и Са́вво Стромы́нский и Лео́нтие Ду́бенский, му́жие добропобе́днии.

Обогати́ли есте́ духо́вным сокро́вищем селе́ния своя́, и просла́вишася ва́шими доброде́тельми зе́мли Росто́вская и Обно́рская, Киржа́чская и Стромы́нская, Стороже́вская и Коло́менская и ины́я от преде́л мно́гих.

Богоро́дичен: Влады́чице Богоро́дице, отве́рзи на́м две́ри милосе́рдия Твоего́, Ты́ бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Конда́к, гла́с 8:

Прииди́те, вси́ концы́ оте́чества на́шего, просла́вим святы́й ли́к уго́дников Ра́донежских, я́ко зве́зды, украси́вших не́бо церко́вное по́двиги земна́го жи́тельства, те́х бо предста́тельством те́плым ко Го́споду мно́гия на́м ми́лости Его́ низпосыла́ются, бе́дствия отгоня́ются и злы́я стра́сти укроща́ются. И́хже всесвяту́ю па́мять ны́не пра́зднующе, та́ко возопии́м: ра́дуйтеся, Се́ргие и Ни́коне и вси́ Ра́донежстии чудотво́рцы, усе́рднии служи́телие Живонача́льныя Тро́ицы.

И́кос:

Мирску́ю че́сть и сла́ву презре́вше, еди́ному Христу́ вожделе́ли есте́ порабо́тати, преподо́бнии отцы́ на́ши Се́ргие, Ни́коне и вси́ святи́и, в земли́ Ра́донежстей и о́крест ея́ просия́вшии, зде́ досто́йно и пра́ведно Живонача́льней Тро́ице послужи́ли есте́. Те́мже и всели́ся в ва́с Ду́х Пресвяты́й и умудри́ позна́нием пачеесте́ственным, наста́вите у́бо на́с и́стинней ве́ре и житию́, да сподо́бимся неосужде́нно призыва́ти Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную. Те́мже, ублажа́юще ны́не ва́шу честну́ю па́мять, непреста́нно зове́м: ра́дуйтеся, отцы́ пресла́внии, учи́телие на́ши и служи́телие неотсту́пнии Святы́я Тро́ицы.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́. Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Дости́гше Го́рних черто́гов, та́мо со А́нгелы славосло́вите Го́спода Вседержи́теля, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Моли́теся непреста́нно за ны́, де́ти ва́ша духо́вная, с ве́рою пою́щая: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Зря́ще с Небесе́ на призыва́ющия ва́с в ско́рбех христиа́ны, возниспосли́те по́мощь пою́щим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Со Христо́м ца́рствуете несконча́емо, те́мже умоли́те Го́спода си́л спасти́ ны́, пою́щия: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Простри́ ру́це Твои́, Преблагослове́нная Де́во, к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, моля́щи усе́рдно, да поми́лует на́с, гре́шных, по вели́цей Свое́й ми́лости.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель Богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Досто́йно и пра́ведно на земли́ житие́ сконча́вше, Ца́рству нетле́нных бла́г приобщи́лися есте́, пою́ще: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Вельми́ прославля́ет ны́не ва́ше равноа́нгельное житие́ Це́рковь Христо́ва, воспева́ющи: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

До́брии и ве́рнии предста́ли есте́ на Небесе́х раби́ Христо́ви, я́ко умно́жили есте́ вруче́нныя ва́м тала́нты духо́вныя, те́мже благода́рне воспева́ете: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Насле́довавше блаже́нство неопи́санное, научи́те на́с досто́йно жи́ти во вся́ком благоче́стии и чистоте́, пою́щих: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Неусыпа́емую в моли́твах Засту́пницу обре́те Тя́, Непоро́чная Де́во, челове́ческий ро́д. Те́мже, ра́дующеся, пое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м Не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее Небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Я́ко иму́щии дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, Богоно́снии отцы́, ско́ро предвари́те ми́лостию свое́ю все́х чту́щих всечестну́ю па́мять ва́шу.

Услы́шите покая́нный гла́с моле́ния на́шего, да изба́вимся ва́шим кре́пким заступле́нием от мно́жества зо́л и прегреше́ний.

Исцели́те на́ша неду́ги и я́звы грехо́вныя, отцы́ Богохва́льнии, ва́м бо свы́ше даде́ся благода́ть врачева́ти боле́зни душе́вныя и теле́сныя.

Земля́ Росси́йская ны́не ликовству́ет, ублажа́ющи ва́шу пречестну́ю па́мять, отцы́ всесла́внии, те́мже приими́те на́шу пе́снь хвале́бную.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, Пречи́стая, пло́ть на́шу прие́мшаго, кро́вию Свое́ю на Кресте́ омы́вшаго от грехо́в па́дшаго Ада́ма, умоли́ у́бо Спа́са на́шего изба́вити на́с от ве́чныя сме́рти.

Свети́лен:

Никто́же мо́жет из земноро́дных изрещи́ подвиго́в ва́ших тяготу́ и уразуме́ти си́лу да́нныя ва́м от Бо́га благода́ти, те́мже при́зрите с высоты́ Небе́сныя, преподо́бнии отцы́, на на́с, и́щущих ва́шея благосе́рдныя по́мощи.

Сла́ва, и ны́не: Немо́лчно воспева́ем Тя́, Мари́е Богоневе́стная, а́нгельскими глаго́лы велича́юще: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.