Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святителю Герману Казанскому и Свияжскому

Память: 6 июля (23 июня), 8 октября (25 сентября), 19 (6) ноября

Глас 8.

Припев: Святи́телю о́тче Гéрмане, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ре огусти́л еси́, погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на, и лю́ди спа́сл еси́ немо́кренно, Го́споди, и вве́л еси́ я́ в го́ру святы́ни, вопию́щия: пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Иисусу: Иису́се, прославля́ющий святы́х Твои́х, озари́ потемне́нную мы́сль и омраче́нное на́ше чу́вство, да возвести́м хвалы́ святи́телю Твоему́ и, восхваля́я его́, восхва́лим Тя́, ди́внаго во святы́х.

Боже́ственная благода́ть избра́ тя́, святи́телю, да пока́жеши си́лу ея́ в очище́нии прирожде́нной все́м сына́м Ада́млим не́мощи естества́ и в благода́тней чистоте́ да послу́жиши ро́ду твоему́ во сла́ву Христа́ и спасе́ние ду́ш.

Простра́нный пу́ть мирска́го жития́ оста́вив, с отъя́тием власо́в земно́е пристра́стие отсе́кл еси́, и, к Го́рнему у́м и се́рдце твое́ устреми́в, де́лы глаго́лал еси́: Госпо́дь — кре́пость и упова́ние мое́.

Еди́ному Бо́гу всего́ себе́ возложи́в, Тому́ во дни́ и в нощи́ рабо́тал еси́, служа́ посто́м, всено́щным в моли́тве стоя́нием и вся́ким ско́рбным самолише́нием, зовя́ в кре́пости ду́ха: Госпо́дь — утеше́ние мое́.

Всеору́жием Креста́ низложи́в мы́сленных, вою́ющих на ду́шу враго́в, в благооти́шие безстра́стия дости́гл еси́ и, побе́дныя от вседе́тельныя руки́ восприя́в по́чести, спобо́рствуй и на́м изба́витися от плене́ния грехо́внаго и в приста́нище спасе́ния дости́гнути.

Богоро́дичен: Ви́дящи не́мощь мою́ теле́сную, смуще́ние душе́вное и озлобле́ние серде́чное, посеще́ния сподо́би Боже́ственнаго, Всенепоро́чная Де́во, и спаси́ мя́ моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся ро́г мо́й в Бо́зе мое́м, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Нощны́ми моли́твами и глубо́ким утренева́нием по любви́ ко Го́споду умертви́л еси́ пло́ти мудрова́ние. И ны́не из до́льних в небе́сныя возше́д оби́тели, не преста́й моли́тися о на́с, среди́ мирски́я ле́сти бре́нныя жи́зни пу́ть преходя́щих.

Мы́слию благоразсу́дною и жела́нием очище́нным преподо́бных жи́тельству ревнова́л еси́, сего́ ра́ди с благоугоди́вшими, преподо́бне, Го́споду насле́довал еси́ нетле́ние и жи́знь несконча́емую.

В челове́ческом естестве́ невеще́ственных жи́тельству от всея́ души́ твоея́ тща́лся еси́ подража́ти, отоню́дуже с невеще́ственными ли́ки сподо́бился еси́ престо́лу Бо́жию предстоя́ти.

Дви́жимый ре́вностию ду́ха, вели́ки по́двиги на земли́ соверши́л еси́, свя́те: небла́зненно бо протека́я пу́ть спасе́ния, ты́, в тве́рдости душе́вней, а́ки адама́нт, вся́ земна́я нивочто́же вмени́в, еди́наго Христа́ приобрести́ тща́лся еси́.

Низложи́л еси́ ополче́ния мы́сленных враго́в кре́пким твои́м воздержа́нием и непристу́пен яви́лся еси́ и́м чистото́ю ду́ха; моли́твами твои́ми отжени́ от на́с мра́чное злы́х духо́в нахожде́ние.

Богоро́дичен: Очи́сти, Чи́стая, нечи́стую ду́шу мою́ от мно́жества прегреше́ний, во глубину́ поги́бели попо́лзшуюся, и в ча́с сме́ртный огради́ мя́ от оглаго́лания де́монов и осужде́ния изба́ви.

Седа́лен, гла́с 7:

Благознамени́т пу́ть восхожде́ния твоего́, блаже́нне: из глубо́каго бо смире́нной и́ноческой жи́зни послуша́ния моле́нием Ста́рицкой бра́тии воззва́н бы́л еси́ к нача́льствованию. Возврати́вся же на пре́жний поко́й по любви́ к душе́вному поко́ю, па́ки из о́наго предержа́щим гла́сом воззва́н бы́л еси́ в новопросвеще́нную Каза́нскую па́ству для устрое́ния вели́кой оби́тели, от оби́тельнаго же благоустрое́ния воззва́н еси́ на престо́л святи́тельскаго благоуправле́ния. Упра́ви, святи́телю, и на́м полага́ти восхожде́ние в се́рдце по степене́м исправле́ния жи́зни и де́л.

Сла́ва: Во́ждь бы́в, преподо́бне, взыску́ющим спасе́ния своего́ путе́м жи́зни и́ноческой в чистоте́, послуша́нии и нестяжа́тельности, те́м предше́ствовал еси́ де́йственным приме́ром твои́м в сле́д Началовождя́ спасе́ния, путе́м креста́ и самоотверже́ния.

Богоро́дичен: Вели́ких дарова́ний, Де́во Богома́ти, Ты́ сподо́билася еси́, я́ко родила́ еси́ пло́тию Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца, во спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́, те́м и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бо́г. Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́!

Не да́л еси́ сна́ очесе́м твои́м и ве́ждом дрема́ния, до́ндеже де́нь благода́ти озари́ твое́ се́рдце и боговмести́мым соде́ла селе́нием Тро́ицы, Е́йже предстоя́, спаса́й гра́д и лю́ди твоя́.

Зва́ния небе́снаго прича́стник бы́в, нача́ток соста́ва ве́ры соблю́л и си́лы гряду́щаго ве́ка возвести́л еси́ лю́дем. И ны́не восхваля́ющих ве́рою твоя́ по́двиги просвеща́й повеле́ньми Влады́ки вся́ческих и сотвори́ досто́йны бы́ти насле́дия небе́снаго.

Труда́ми неосла́бными, а́лчбою и жа́ждою и всено́щным в моли́тве стоя́нием удруча́л еси́ пло́ть твою́, святи́телю, и ны́не преми́рно упокоева́ешися.

Ми́рно протека́л еси́, о́тче, пу́ть жи́зни твое́й стезе́ю и́ноческою, явля́я в себе́ о́браз смире́ния и уничиже́ния. Те́мже Призира́ющий на смире́нныя вознесе́ тя́ и в жи́зни вре́менней, и по кончи́не твое́й.

Сла́ва, Иисусу: Чи́ни а́нгельстии ужасо́шася ди́вному снизхожде́нию Твоему́, Сло́ве Бо́жий, зря́ще Тя́, Творца́ своего́, до ра́бия зра́ка снизше́дша. С ни́ми же и мы́, пе́рстнии, благода́рственно взыва́ем: сла́ва смотре́нию Твоему́, Человеколю́бче!

Богоро́дичен: Простира́ю ру́це, и преклоня́ю коле́на се́рдца, и припа́даю к Тебе́, Пречи́стая: воздви́гни мя́ с одра́ ле́ности, я́ко да отря́сши грехо́вное разслабле́ние, воспою́ благода́ть Твою́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Го́споди Бо́же на́ш, ми́р да́ждь на́м, Го́споди Бо́же на́ш, стяжи́ ны́, Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы, и́мя Твое́ имену́ем.

Оби́тель зи́ждяй в благооти́шное приста́нище взыску́ющих Бо́га, в отреше́нии от жите́йских попече́ний, ты́, блаже́нне, вку́пе и са́м себе́ денноно́щно созида́л духо́вным трезве́нием и боже́ственным раче́нием, во оби́тель Обетова́вшему приити́ со Отце́м Свои́м к лю́бящему и оби́тель в не́м сотвори́ти.

Созда́в хра́м в сла́ву и во успе́нии Свое́м на́с не Оставля́ющей, самаго́ себе́ чистото́ю тща́лся еси́ созида́ти в хра́м Ду́ху Свято́му, я́ко да и в веще́ственном и духо́вном хра́ме в ду́хе и и́стине соверша́ем благоприя́тное служе́ние Го́споду.

Огражда́я созида́емую тобо́ю оби́тель веще́ственным огражде́нием, огражда́л еси́ ю́ па́че бде́нными моли́твами, отража́я и собла́зны ви́димые и наве́ты духо́в неви́димых от духо́вных ча́д твои́х.

Науча́л еси́ преда́вшихся духо́вному води́тельству твоему́ и сло́вом Христо́вым, да ки́йждо взе́мши кре́ст сво́й, для благода́тнаго врачева́ния боле́зней и неду́гов естества́, в бо́дрости ду́ха ше́ствует в сле́д Подвигополо́жника, па́че же науча́л еси́ приме́ром христоподража́тельной жи́зни, явля́я всего́ до́браго и богоуго́днаго о́браз в само́м себе́.

Сла́ва, Иисусу: Овча́ е́смь Твоего́ ста́да, Спа́се, лежу́ пред врата́ми двора́ Твоего́, боле́зньми разсла́блен; я́ко Па́стырь До́брый, стру́пы моя́ обяжи́, гно́йныя ра́ны очи́сти и воздви́гни мя́ к пра́вому хожде́нию путе́м за́поведей предста́тельством святи́теля Твоего́.

Богоро́дичен: На́м, лю́бящим тя́, святи́телю, и любо́вию почита́ющим, и в хра́ме Пречи́стыя, тобо́ю созда́нном, лику́ющим, испроси́ моли́твами Ея́ исправле́ние, и прегреше́ний проще́ние.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся. Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

По святи́теле Гу́рии па́стыря тя́ и вождя́ Христо́с поста́ви Каза́нстей па́стве, его́же досто́йным прее́мником явля́я себе́ де́лы и словесы́, и жи́знь твою́ в такове́м же по́двизе ве́ры и преподо́бия сконча́л еси́. Вку́пе предстоя́ с ни́м престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Я́коже по чу́дном богови́дце Моисе́е ди́внаго дарова́ вождя́ лю́дем Свои́м Бо́г — Иису́са Нави́на, та́ко по первопресто́льнике Гу́рии новопросвеще́нному гра́ду Каза́ни яви́ тя́ Христо́с па́стыря ве́рна, и́же, церко́вная прие́м корми́ла и к трудо́м труды́ прилага́я, дея́нием и ра́зумом все́х ко Христу́ приводи́ти тща́лся еси́.

Ца́рским путе́м зако́на Христо́ва неукло́нно ше́ствовав, святи́телю, те́м же путе́м руководи́л еси́ ко спасе́нию не то́чию ча́д Правосла́вия, но и ага́рянский ро́д из мра́ка магомета́нства к све́ту Христо́ву приводи́л еси́, возводя́ из заблужде́ния в ве́ру спаси́тельную.

Я́ко свети́ло мы́сленное, просвеща́я луча́ми добро́т твои́х Каза́нскую па́ству и су́щия в не́й христоимени́тыя лю́ди в позна́нии Христа́, моли́, святи́телю, все́м во све́те Христо́вом узре́ти све́т спасе́ния.

Сла́ва, Иисусу: Ви́ждь души́ моея́, Спа́се, обурева́ние грехо́вное! Му́тныя пото́ки беззако́ний, наводни́в все́ существо́ мое́, внидо́ша да́же до потопле́ния ду́ха моего́, но я́ко повелева́яй ве́тром и мо́рю, к благооти́шному приста́нищу укроще́ния страсте́й мои́х моли́твами уго́дника Твоего́ упра́ви мя́.

Богоро́дичен: Проро́цы Тя́ я́сно провозвести́ша, Отрокови́це, Ма́терь Бо́жию апо́столи в ми́ре пропове́даша, му́ченицы испове́даша, святи́телие просла́виша, и мы́ вси́ Богоро́дицу Тя́ вои́стинну велича́ем.

Конда́к, гла́с 4:

Бо́дрствуя в моли́твах, послуша́ния до́брый рачи́тель бы́в, в терпе́нии стяжа́л еси́ ду́шу твою́, де́лы смиренному́дрия и кро́тости изря́дствуя, престо́л святи́тельства благове́рием и благоче́стием украси́л еси́, о́тче священнонача́льниче Ге́рмане, моли́ Христа́ Бо́га о все́м ста́де твое́м, я́ко па́ствы твоея́ утвержде́ние и су́щим по тебе́ святи́телем све́тлое украше́ние.

И́кос:

Пе́ние, приноси́мое тебе́ благогове́йною мы́слию, благосе́рдно приими́ от на́с, святи́телю, си́це кра́сныя следы́ жи́зни твое́й, а́ще и недосто́йно, хвала́ми зна́менающих: ра́дуйся, пра́ведных роди́телей честно́е прозябе́ние, и Волокола́мския оби́тели в и́ноческих по́двигах воспита́ние, и в ме́ру му́жа возраще́ние; ра́дуйся, в Ста́рицкой оби́тели положи́вый восхожде́ние к священнонача́лию и в гра́де Свия́жске благоле́пныя оби́тели основа́телю; ра́дуйся, первосвяти́телю Каза́нския па́ствы, Гу́рию досто́йный прее́мниче; ра́дуйся, оби́тели твоея́ сла́во, гра́да Свия́жска огражде́ние, па́ствы твоея́ благоле́пие и су́щим по тебе́ святи́телем хвала́ и изря́дное удобре́ние.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Халде́йская пе́щь, огне́м распала́емая, ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием, о́троцы поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Возлия́ся вода́ искуше́ния до души́ твоея́, и бу́ря гне́ва и гоне́ния возшуме́ о́крест тебе́, святи́телю, егда́ благоду́шно ре́кл еси́ сло́во и́стины пред царе́м, оба́че пребы́л еси́ непоколеби́м, апо́стольским сло́вом утвержда́я себе́: я́ко Бо́гу подоба́ет повинова́тися па́че, не́жели челове́ком в и́стине.

Небоя́зненно уста́ твоя́ отве́рзл еси́ в защи́ту непови́нности и правоты́ святи́теля Фили́ппа; а́ще же и не возмо́гл еси́ загради́ти бездве́рная уста́ зло́бы, оба́че, яви́в кре́пость в безтре́петном оправда́нии му́жа пра́веднаго, оста́вил еси́ веко́м приме́р свято́й ре́вности, с каково́ю глаго́лал еси́ и́стину пред царе́м Гро́зным.

Прича́стник бы́в, блаже́нне, скорбе́й мяте́жной жи́зни, я́ко са́м искуси́выйся, и на́с, искуша́емых, изба́ви ско́рбнаго обстоя́ния моли́твами твои́ми.

Тве́рд в пра́вде и и́стине бы́л еси́, святи́телю, не убоя́вся гне́ва царе́ва, неустраши́мо веща́л еси́ сло́во во оправда́ние святи́теля Фили́ппа. С ни́м предстоя́ Подвигополо́жнику в чи́не свиде́телей и́стины, моли́ся, да не отпаде́м в ско́рби от и́стины.

Сла́ва, Троице: Непостижи́мая Прему́дросте, неизсле́димая бла́госте, вседержа́вное могу́щество и вседе́тельное смотре́ние, Самосу́щная Светонача́льная Тро́ице, рабо́в Твои́х пе́ние приими́, вопию́щих: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ско́рый Тво́й покро́в, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабе́х Твои́х, и во́лны, Чи́стая, укроти́ су́етных помышле́ний, и па́дших на́с воздви́гни, Богоро́дице: ве́мы бо, ве́мы, Де́во, я́ко мо́жеши, ели́ка хо́щеши.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: А́нгели и небеса́, на Престо́ле сла́вы седя́щаго, и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго, благослови́те, по́йте, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Оправда́ния ри́зу соблю́д све́тлу, во све́тлости святы́я вше́л еси́ и венце́м нетле́ния венча́лся еси́; неле́пый зра́к прегреше́ний богоуго́дным хода́тайством твои́м совлецы́ с ве́тхаго на́шего челове́ка и чи́стыми покая́ния оде́ждами облеки́ но́ваго, я́ко облече́нный нетле́нною сла́вою но́ваго челове́ка и сия́ющий на небесе́х преподо́бнем и пра́вдою.

Свы́ше небе́сным предста́тельством до́лу цельбо́носным благоуха́нием моще́й твои́х озаря́я к тебе́ притека́ющих, низпосли́, святи́телю, по коего́ждо потре́бе благо́е и поле́зное.

Украси́в жи́знь твою́ непоро́чностию и святи́тельский престо́л до́блестями па́стырства о Христе́, предстоя́ престо́лу Архиере́я, проше́дшаго небеса́, моли́ся о исполне́нии проше́ний соверша́ющих любо́вию па́мять твою́.

Ве́дуще тя́, святи́телю, пода́теля исцеле́ний, к тебе́ возно́сим моли́твенный гла́с: уврачу́й многоле́тныя стра́сти ду́ш на́ших и от стре́л вра́жиих неврежде́нных сохрани́ под кро́в тво́й прибега́ющих, утвержда́я на ка́мени Боже́ственных за́поведей.

Сла́ва, Иисусу: Исто́чниче бла́гости и прему́дрости сокро́вище, Иису́се, яви́л еси́ от земны́х не́др нетле́нныя мо́щи Твоего́ уго́дника, моли́твами его́ исцели́ душе́вныя на́ши не́мощи по вели́цей Твое́й ми́лости.

Богоро́дичен: Нетле́нная Де́во и Ма́ти, на́с, тле́ющих в по́хотех преле́стных, от ле́сти тли́теля ра́зумов и серде́ц сохрани́ и стезе́ю новотворя́щаго покая́ния к нетле́нию душе́вному упра́ви.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние, на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Те́м Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.

Пра́ведно и благоче́стно пожи́в на земли́, в го́рних ны́не живе́ши оби́телех и, созерца́я Сла́ву Бо́жию, моли́ся о на́с, прегреше́ниями лише́нных Сла́вы Бо́жией.

В земно́й жи́зни сохрани́в душе́вную и теле́сную чистоту́, облече́нный благода́тию в све́тлость ея́, предстои́ши ны́не со а́нгелы Пресвяте́й Тро́ице: Е́йже не преста́й вопи́ти о проще́нии и очище́нии свы́ше грехо́в на́ших и измове́нии о́ных и́стинным на́шим покая́нием.

Пра́востию де́л, я́ко оде́ждою многоце́нною, оде́явся, живо́ю ве́рою и любо́вию, я́ко пресве́тлым венце́м, венча́лся еси́, святи́телю. Те́мже, в благоле́пии чистоты́ предстоя́ Спа́су все́х, моли́ся, да не яви́мся на суде́ Его́ бездерзнове́нны, на́ги и покры́ты студо́м осужде́ния.

Па́ству и гра́д тво́й огражда́й твои́ми моли́твами, я́ко тве́рдыми забра́лы, от вра́жеских наве́тов и обстоя́ний, взыва́я Христу́: я́же да́л ми́ еси́, сохрани́, да превозно́сят Тя́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва, Троице: О́тче Небе́сный — Трисия́ннаго Божества́ исто́чное нача́ло, Сы́не Бо́жий — Ипоста́сное зижди́тельное Сло́во О́тчее, Ду́ше Святы́й — из Существа́ Того́жде Безнача́льнаго Све́та Отца́ ве́чно исходя́щий и все́ освяща́ющий; Тро́ице Свята́я, поми́луй, спаси́ и соблюди́ на́с, на Тя́ всю́ наде́жду жи́зни и спасе́ния возлага́ющих.

Богоро́дичен: Умири́, Христе́, тезоимени́тое Твое́ жи́тельство мольба́ми Пречи́стыя Ма́тере Твоея́, оте́чество наше́, храни́ непоколеби́мо Це́рковь и Правосла́вие, да, утвержда́яся уста́ми и се́рдцем во благоче́стии, прославля́ем Тя́ со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом Твои́м во ве́ки.

Свети́лен, гла́с 4:

Во святи́телех благоче́стно пожи́в, лю́ди к богоразу́мию наста́вил еси́ и, до́бре Бо́гу угоди́в, от Него́ нетле́нием и чудесы́ просла́влен еси́. Сего́ ра́ди, святи́телю, мо́лим тя́: не забу́ди гра́д се́й, его́же возлюби́л еси́, и всю́ зе́млю на́шу, в не́йже те́ло твое́ предложи́л еси́, и моли́ просла́вившаго тя́ непреста́нно о все́х на́с.

Богоро́дичен: Влады́чице Небесе́ и земли́, иму́щая дерзнове́ние моли́тися о все́м ми́ре и о все́х, притека́ющих под благооти́шный кро́в Тво́й, моли́ со святи́телем Ге́рманом неизглаго́ланно Вопло́щшагося от Тебе́ милосе́рдия ра́ди, да прии́мет в сла́ву И́мени Своего́ ску́дную пе́снь на́шу и низпо́слет на́м благода́ть досто́йно пе́ти и моли́тися Ему́, Ди́вному во святы́х.

Yandex Metrika