Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святителю и исповеднику Луке, архиепискому Крымскому

Память: 18 (5) марта, 11 июня (29 мая)

Глас 8.

Припев: Святи́телю, о́тче Луко́, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Ди́вному Бо́гу вели́чия принесе́м и великоле́пно с на́ми, да воспое́т земля́ и не́бо я́сно сла́ву Его́.

Во дни́ гоне́ний тя́жких на Це́рковь Ру́сскую свяще́нный са́н во гра́де Ташке́нте небоя́зненно прия́л еси́, блаже́нне Луко́, и отсту́пники, нововведе́ния льсти́вая вводя́щия, му́жественне облича́л еси́, принося́ вели́чие Бо́гу и воспева́я сла́ву Его́.

Яви́лся еси́ па́стве твое́й, испове́дниче Христо́в, сто́лп непоколеби́мый и защи́тник кре́пкий, боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, Бо́га велича́я и воспева́я сла́ву Его́.

Вседержи́теля и Го́спода о на́с моли́, святи́телю Луко́, дарова́ти на́м оставле́ние прегреше́ний, да с тобо́ю ди́внаго Бо́га возвели́чим и воспое́м сла́ву Его́.

Богоро́дичен: Тя́ призыва́ющим, Богороди́тельнице Пречи́стая, яви́лася еси́ спаси́тельное приста́нище и покро́в. Те́мже любо́вию зове́м Ти́: Влады́чице, спаси́ ны́ и научи́ ди́вному Бо́гу вели́чия приноси́ти и воспева́ти сла́ву Его́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Уподо́би мя́, Христе́, у́мно горе́ Сио́нстей, возвы́сивый и утверди́вый в наде́жди о Тебе́ и иска́павый ро́су благода́ти, Человеколю́бче.

Егда́ в Сиби́рскую зе́млю изгна́н бы́л еси́, святи́телю, тогда́ мно́гия гра́ды ея́ апо́стольскими труды́ просвети́л еси́ и, теле́сныя неду́ги врачу́я, о лю́дех Бо́гу моли́лся еси́, да источи́т на ни́х ро́су благода́ти Своея́, я́ко Человеколю́бец.

Руко́ю твое́ю святи́тельскою о́чи слепы́м исцели́л еси́, врачу́ преди́вный, та́же и ду́ши и́х Све́том Христо́вым просвети́л еси́, моля́ся, да источи́т на ни́х Госпо́дь ро́су благода́ти Своея́, я́ко Человеколю́бец.

Твои́ми поуче́нии, святи́телю Луко́, я́ко до́брый па́стырь, указа́л еси́ лю́дем пу́ть в Ца́рство Небе́сное. Сего́ ра́ди сла́вою от Бо́га увенча́лся еси́, Его́же моли́, да низпо́слет и на́м ро́су благода́ти Своея́, я́ко Человеколю́бец.

Богоро́дичен: Люби́ти у́бо Тя́, Пречи́стая Богома́ти, и пе́сньми прославля́ти науча́ет на́с вели́кий Арха́нгел, сего́ ра́ди вопие́м Ти́, Богоневе́сто: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю; ра́дуйся, Ра́досте А́нгелов и все́х челове́ков.

Седа́лен, гла́с 8:

О́чи серде́чнеи ко Го́споду вы́ну име́я, испове́дник дерзнове́нный ве́ры Христо́вы яви́лся еси́, о́тче Луко́, и, си́лою слове́с боже́ственных полки́ безбо́жных отгоня́я, Кры́мскую па́ству му́дре упа́сл еси́. Те́мже по кончи́не в Небе́сныя оби́тели со сла́вою водвори́лся еси́, святи́телю блаже́нне. Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не: Тя́ Приста́нище и Сте́ну, Прибе́жище и Наде́жду, Покро́в и Заступле́ние те́плое и́мамы, к Тебе́ притека́ем и вопие́м приле́жно: спаси́, Богоро́дице, упова́ющия на Тя́ и от прегреше́ний изба́ви.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Все́л еси́ на ко́ни, апо́столи Твоя́, Го́споди, и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ и́х, и спасе́ние бы́сть ежде́ние Твое́ ве́рно пою́щим: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, Це́рковь Твою́, Христе́, утверди́ и напра́ви на пу́ть ми́ра, та́ко воздыха́л еси́, святи́телю о́тче Луко́, преподо́бнеи твои́ ру́це горе́ воздева́я.

Любо́вь Христо́ву в денноно́щных труде́х твои́х яви́л еси́, святи́телю: неду́жных безме́здно врачу́я, вдо́в и си́рых ми́лостивно пита́я, согреша́ющих кро́тко вразумля́я, уныва́ющих и отчаява́емых оте́чески утеша́я, о ни́хже и Же́ртву безкро́вную благогове́йно Бо́гу принося́.

Ни гла́д, ни мра́з, ни темни́чная заключе́ния, ни безче́стия, ни му́ки, ни са́мая сме́рть возмого́ша разлучи́ти тя́, святи́телю, от любве́ Христо́вы, ты́ бо, во изгна́нии сы́й и преде́лы земли́ Ру́сския обходя́, лю́дем ея́ о́браз па́стыря до́браго яви́л еси́ и, я́ко сто́лп непоколеби́мый пребыва́я, испове́дник ве́рен наре́клся еси́.

Богоро́дичен: Кре́пость на́ша Ты́ еси́, Пречи́стая Богома́ти, Твои́ми бо мольба́ми изба́вихомся вси́ от страсте́й и бе́д, обстоя́ний и неду́гов многообра́зных, Спа́су Христу́ зову́ще: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Повеле́ния Твоя́ просвеще́нием, Христе́ Бо́же, я́ко Бла́г, показа́л еси́, зане́, Светода́вче, от но́щи у́тренююще, сла́ву возсыла́ем.

Еди́ницу в Тро́ице, Триипоста́сное Божество́, богосло́вил еси́, Луко́ блаже́нне, и триеди́ный соста́в челове́ческаго естества́ писа́нии твои́ми изъясни́л еси́.

Егда́ испыта́ние ра́тное прии́де на зе́млю на́шу, тогда́ ты́, святи́телю, во враче́бнице гра́да Красноя́рска, враче́бное иску́сство прилага́я, мно́гия во́ины от неисце́льных ра́н исцели́л еси́ и к жи́зни возврати́л еси́.

Словеса́ похва́льная приими́ ны́не от на́с, недосто́йных ча́д твои́х, святи́телю Луко́, и моли́ Христа́ Бо́га, да изба́вит на́с шу́ияго стоя́ния и сподо́бит Небе́снаго Ца́рствия Своего́.

Богоро́дичен: Еди́на Чи́стая, Богороди́тельнице, не пре́зри моле́ний ра́б Твои́х, но уго́дника Твоего́ ра́ди принеси́ сия́ ко престо́лу Сы́на Твоего́, да спасе́т ду́ши на́ша.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Отве́ргл мя́ еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и ви́дех чудеса́ Твоя́, Го́споди.

Раздава́я после́дняя твоя́ и попече́ние о неиму́щих име́я, сироты́ и вдо́выя с любо́вию пита́л еси́, Ми́лостивому Спа́су подража́я.

Ду́хом ве́ры пламене́я, и́стинное благоче́стие ве́рным явля́л еси́, святи́телю Луко́, и, иере́и до́бре назира́я, к де́ланию па́стырскому те́х наставля́л еси́.

Не отре́клся еси́ креста́ Госпо́дня во многотру́днем житии́ твое́м, архиере́ю Бо́жий, и ны́не архипа́стырем на́шим моли́твами твои́ми помози́, да пра́во пра́вят сло́во Боже́ственныя И́стины.

Богоро́дичен: Отрокови́це Богоизбра́нная, Де́во Мари́е, восхваля́ем Тя́ вси́ и ве́рно взыва́ем: моле́ние на́ше приими́ и проше́ния ско́ро испо́лни.

Конда́к, гла́с 1:

Я́ко звезда́ всесве́тлая, в нощи́ безбо́жия доброде́тельми просия́л еси́ и, от гони́телей мно́го пострада́в, непоколеби́м ве́рою пребы́л еси́, враче́бною же му́дростию укра́шен, мно́гия лю́ди исцели́л еси́. Сего́ ра́ди с любо́вию вопие́м ти́: ра́дуйся, добропобе́дный испове́дниче, ра́дуйся, о́тче святи́телю Луко́, ра́дуйся, земли́ Ру́сския похвало́ и утвержде́ние.

И́кос:

Испове́данием тве́рдым Бо́га просла́вив, се́ятель духо́вных доброде́телей яви́лся еси́, Луко́ прехва́льне, и, я́ко архипа́стырь и учи́тель благоче́стия, нече́стия ре́вностный искорени́тель показа́лся еси́, жи́знь же в по́двизех и труде́х мно́гих соверши́в, вене́ц неувяда́емый от Го́спода прия́л еси́. Сего́ ра́ди с любо́вию вопие́м ти́: ра́дуйся, добропобе́дный испове́дниче, ра́дуйся, о́тче святи́телю Луко́, ра́дуйся, земли́ Ру́сския похвало́ и утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый и Небеса́ сло́вом утверди́вый, благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Ева́нгельски Христу́ после́довав, о́тче Луко́, еле́ем любве́ врачева́л еси́ лю́ди стра́ждущия и боля́щия и, сло́во Бо́жие возвеща́я, святи́тельски потруди́лся еси́, да прославля́ют ве́рная ча́да Сотво́ршаго вся́ Го́спода, воспева́юще: благослове́н еси́ во ве́ки, Бо́же оте́ц на́ших.

Па́стырь до́брый слове́сному ста́ду твоему́ бы́л еси́, святи́телю Луко́, ду́шу твою́ за него́ при́сно положи́ти гото́вый. Те́мже яви́лся еси́ оби́димым засту́пник непреобори́мый, пра́вды Бо́жия ревни́тель неустраши́мый, си́льных ми́ра сего́ кро́ткий обличи́тель, Го́споду воспева́я: благослове́н еси́ во ве́ки, Бо́же оте́ц на́ших.

Ра́довахуся лю́дие гра́да Симферо́поля, зря́ще тя́, о́тче Луко́, све́тлостию са́на святи́тельскаго облече́на и престо́лу благода́ти Бо́жия в моли́тве предстоя́ща. Ты́ же, по апо́столу, вся́ все́м бы́в, мно́гия ко Христу́ приве́л еси́, и́же ны́не Го́спода прославля́ют: благослове́н еси́ во ве́ки, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ра́дости Пода́тельнице, Богороди́тельнице Пречи́стая, ве́рою сла́вящия и от души́ пою́щия Тя́ ра́дости неизрече́нныя испо́лни и Све́та Невече́рняго сподо́би, Де́во Богоблагода́тная.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся́, Тя́ пое́т со́лнце, Тя́ сла́вит луна́, Тебе́ прино́сит пе́снь вся́ тва́рь, я́ко Соде́телю все́х во ве́ки.

И́мя твое́, святи́телю Луко́, я́коже благоуха́ние рая́ Бо́жия по все́й земли́ прославля́ется, услажда́я сердца́ ве́рующих и призыва́я благода́рне воспева́ти Соде́теля все́х во ве́ки.

Ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́, мо́лишися о лю́дех, тя́ призыва́ющих, на моли́тву же твою́ с ве́рою упова́ющих и благодаря́щих Соде́теля все́х во ве́ки.

О, иера́рше богому́дре, ты́, тече́ние жи́зни до́бре соверши́в, ве́ру Христо́ву в гоне́ниих и страда́ниих до́бре сохрани́л еси́, сего́ ра́ди ны́не вене́ц небе́сный от Пода́теля жи́зни обре́л еси́, ра́дуяся и воспева́я освяща́ющаго Соде́теля все́х во ве́ки.

Богоро́дичен: Ше́д путе́м за́поведей Сы́на Твоего́, Богома́ти, ве́сь ро́д челове́ческий Твои́м Рождество́м от пра́отеческаго паде́ния воста́ и кля́твы прама́терния изба́вися, воспева́я Соде́теля все́х во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бо́г Изра́илев, воздви́гнувый ро́г спасе́ния на́м в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́, в ни́хже посети́ на́с Восто́к с высоты́ и напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Ева́нгелие Христо́во пропове́дав, богому́дре святи́телю, служе́ние Бо́жие на земли́ страда́льчески соверши́л еси́ и, прия́тия Святы́х Та́ин Христо́вых сподо́блься, о Бо́зе ми́рно почи́л еси́.

Ны́не с Вы́шними во́инствы моли́, уго́дниче Христо́в, Человеколю́бца Бо́га, дарова́ти притека́ющим к тебе́ оставле́ние грехо́в и жития́ исправле́ние.

И по сме́рти, я́ко жи́в сы́й, благода́тию Бо́жиею с на́ми пребыва́еши, святи́телю Луко́, испове́дниче до́брый, укрепля́я на́с тве́рдо стоя́ти в Правосла́вней ве́ре и в доброде́тельней жи́зни наставля́я.

Богоро́дичен: Е́же ра́дуйся, со арха́нгелом зове́м Ти́, Чи́стая, я́ко Царя́ Небе́снаго родила́ еси́, Де́во Богоро́дице, и мо́лим Тя́: изба́ви ны́, рабы́ Твоя́, от ве́чныя сме́рти.

Свети́лен:

Свети́льник ве́ры и испове́дник тве́рдый яви́лся еси́, Луко́ пресла́вне. Пло́тию, а́ще и почи́л еси́, но ду́хом в Ца́рствии невече́рнем со Христо́м пребыва́еши и при́сно мо́лишися Ему́ о все́х, ве́рою и любо́вию тя́ почита́ющих.

Сла́ва, и ны́не: Вы́шних чинонача́лий Превы́шшая су́щи, на́с, ни́жних, не оста́ви, Пречи́стая Влады́чице, но при́сно с на́ми бу́ди и от вся́ких наве́тов вра́жиих свободи́.

Yandex Metrika