Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святителю Игнатию, епископу Ростовскому

Память: 10 июня (28 мая)

Глас 8.

Припев: Святи́телю о́тче Игна́тие, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла́ избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

О́тче Богому́дре, святи́телю Игна́тие, / отве́рзи ми́, недосто́йному, устне́ воспе́ти тя́ / и приими́, я́ко кади́ло, от убо́жества моего́, / е́же ти́ принесо́х, недосто́йный.

Воспое́м вси́ свяще́ннаго святи́теля Игна́тия, / почти́м засту́пника, и утвержде́ние гра́ду на́шему Росто́ву, / и храни́теля неусы́пна.

Спаси́тельным Христо́вым за́поведем после́довал еси́, прему́дре святи́телю Игна́тие: / вдови́цам и си́рым бы́л еси́ засту́пник / и гра́ду на́шему вели́кое защище́ние.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, Соде́теля и Спа́са поро́ждши все́м, пою́щим Тя́, / спаси́ от бе́д гра́д Тво́й Росто́в, / непреста́нно моля́щи Сы́на Твоего́ за ны́ и Бо́га на́шего.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, / жела́ний кра́ю ве́рных утвержде́ние, / еди́не Человеколю́бче.

Сокруши́ супоста́ты безбо́жныя, преподо́бне, моле́нием твои́м к Творцу́ и Бо́гу / и си́лу и́х, вооруже́нную на ны́, / пога́нская наше́ствия покори́ под но́ги ве́рному во́инству на́шему.

Ты́ прояви́л еси́, Влады́ко, после́днему ро́ду на́шему чудотво́рца святи́теля Игна́тия, / гра́ду Росто́ву утвержде́ние, / Це́ркви Твое́й и́стовое пра́вило, / иере́йскому же чи́ну наста́вника.

Прикосну́вшуся, свя́те, пречестна́го те́ла твоего́ Стефа́ну архимандри́ту, / пе́рсту ручно́му, к дла́ни прико́рчившуся от рожде́ния, / Бо́жиею благода́тию да́л еси́ простира́тися.

Богоро́дичен: Бу́ди ми́, Де́во, прибе́жище, и приста́нище, / и стена́ необори́ма, и Засту́пница, / Я́же Бо́га поро́ждши пло́тию, Пречи́стая, / Изба́вителя всеще́драго и Спа́са пою́щим Тя́, Богоневе́стная.

Седа́лен, гла́с 8.

Украша́яся прему́дростию ра́зума, / горды́ню низложи́л еси́ плотски́я тяготы́ / и бы́л еси́ оби́телище Ду́ха Пресвята́го, / непреме́нным простира́яся ра́зумом к Лю́бящему тя́. / Те́м, ре́вностию Боже́ственною разгара́яся, сла́вне, / си́рых, и убо́гих, и вдови́ц бы́л еси́ засту́пник, / гра́да же Росто́ва утвержде́ние, / яви́вся А́нгелом собесе́дник, святи́телю Игна́тие, / моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти, / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не: Небе́сную две́рь и киво́т, / пресвяту́ю го́ру, све́тлый о́блак воспои́м, / неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, Е́вы воззва́ние, / вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище, / я́ко спасе́ние в Не́й соде́лася ми́рови и оставле́ние дре́вних согреше́ний. / Сего́ ра́ди вопие́м Е́й: / моли́ся Сы́ну Твоему́ прегреше́ний оставле́ние дарова́ти / благоче́стно покланя́ющимся Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Благода́тию Богоно́сец нарица́емь вои́стинну, Игна́тие, / во Христа́ обле́клся еси́ жития́ ра́ди чистоты́ / и научи́л еси́ сла́вити в Тро́ице Еди́наго Бо́га.

Изба́ви ста́до твое́ от грехо́вныя бу́ри, Игна́тие святи́телю, бе́д же и скорбе́й, / приводя́ в приста́нище Боже́ственныя во́ли Его́.

Яви́лся еси́ вои́стинну Христо́в уго́дник, о́тче Игна́тие: / моля́ся не преста́й от напа́стей, и бе́д, и скорбе́й изба́вити ста́до твое́, / от ну́жды и печа́ли.

Богоро́дичен: Свяще́нно сла́вят Тя́ святи́тельстии собо́ри и все́х преподо́бных ли́цы: / Зижди́теля бо и́х я́ко Младе́нца на руку́ Твое́ю понесла́ еси́, Богоро́дице.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, / и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго? / Но обрати́ мя́ и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

О́крест стоя́ще ра́ки твоея́ святи́телю Игна́тие, / тя́ име́ем к Бо́гу хода́тая, и заступле́ние гра́да твоего́ Росто́ва, / и утвержде́ние необори́мо.

Ми́лостив бы́в убо́гим, ми́лость душе́вную испроси́, прехва́льне, / ми́лостыню стяжа́в, о́тче Игна́тие, / свещу́ све́тлу устро́ил еси́.

Жили́ще бы́в Пресвята́го Ду́ха вои́стинну, блаже́нне Игна́тие, / Того́ явле́нными Боже́ственными дарми́ до́бре обогати́лся еси́.

Богоро́дичен: Ми́ро та́йное Тя́ имену́ем, Пречи́стая, / я́ко ро́ждши Бо́га пло́тию, / источа́ющаго Боже́ственное ми́ро все́м, притека́ющим под кро́в Тво́й.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, / мно́га бо беззако́ния моя́, / и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, / к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, / Бо́же спасе́ния моего́.

Житие́ твое́ целому́дренно, священноявле́нне, соверши́в, пра́вдою украси́лся еси́, / и му́жеством смы́сла доброде́тели сочта́в себе́, / преблаже́нне святи́телю Игна́тие.

Сохрани́ гра́д тво́й Росто́в, преблаже́нне святи́телю Игна́тие, / от безбо́жных и чужеве́рных нахожде́ний и усо́бныя ра́ти, / моля́ся не преста́й Влады́це Христу́ о ста́де твое́м.

Ты́ у́бо по сме́рти, я́ко жи́в, / на погребе́нии твое́м прие́м сви́тки твои́ма рука́ма, / и́хже свяще́нники в животе́ твое́м освяти́л еси́ Бо́гу, / рече́ бо Госпо́дь: / прославля́ющаго Мя́ просла́влю.

Богоро́дичен: Превы́шши бы́сть Вы́шних си́л, Богоблагода́тная, / заче́ншая Сло́во Бо́жие неизрече́нно, вся́ческая сло́вом сотво́ршее, / от Отца́ пре́жде ве́к ро́ждшееся, / Того́, Чи́стая, ро́ждшая неизрече́нно.

Конда́к, гла́с 4.

Яви́ся дне́сь пресве́тлая па́мять твоя́, / святи́телю преблаже́нне Игна́тие, / в ми́ре све́тло сия́ющи и явля́ющи все́м Боже́ственное сия́ние.

И́кос:

Из чре́ва ма́терня освяще́ннаго святи́теля Госпо́дня / похва́лим ны́не вси́, преподо́бнаго Игна́тия, / гра́да Росто́ва утвержде́ние, / благода́тныя да́ры прии́мша Боже́ственныя сла́вы и в чудесе́х сла́внаго, / вси́, ве́рою те́плою притека́юще к ра́це моще́й его́. / Те́м и а́з, недосто́йный и гре́шный, наде́юся / моли́твами его́ ко Влады́це и Пречи́стей Его́ Ма́тери ми́лость прия́ти в Де́нь су́дный / соде́янных мно́ю зо́л и проще́ние получи́ти, / явля́ющи все́м Боже́ственное сия́ние.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы / в Вавило́не иногда́ / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Отве́рзи ми́ две́рь покая́ния, святи́телю Игна́тие, / да омы́ю скве́рну окая́нныя моея́ души́ / и те́ла моего́ вся́ чу́вства, / да приношу́ пе́снь Го́сподеви, све́тло зовя́: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Иму́ще тя́ твои́ раби́ засту́пника те́пла / и сте́ну необори́му, гра́да Росто́ва утвержде́ние, / не убои́мся супоста́тных враго́в, / но побежда́ем си́лою Христо́вою, взыва́юще: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Уста́вы оте́ческими утверди́л еси́, му́дре, / це́рковь Пречи́стыя Ма́тере Бо́жия, / и свяще́нства ле́потою преукра́шенно сохрани́л еси́, / и уче́ньми твои́ми наказа́л еси́ взыва́ти: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Спаси́тельное приста́нище, Богоро́дице Де́во, Тя́ иму́ще, / жите́йских бе́д и бу́ри избега́ем, / к приста́нищу тишины́ Твоея́ приходя́ще и Сы́ну Твоему́ вопию́ще: / оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася / и в купине́ огне́м Присноде́вы / Моисе́ови та́йну я́вльшаго, / Го́спода по́йте / и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Побежде́н бы́в враго́м прегреше́ньми мно́гими мо́лв жите́йских, / ве́рою прихожду́ и, я́ко Манасси́я, вопию́ Ти́, Христе́, / святи́теля моле́нием спаса́емь, зову́: / Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Вооружа́ются на ны́, смире́нныя лю́ди твоя́, / святи́телю пречестны́й Игна́тие, сы́нове Ага́рины, / но сокруши́ и́х неви́димою си́лою, / моле́нием твои́м ко Влады́це за при́сныя рабы́, пою́щия: / Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Моли́твы, преблаже́нне, и моле́ния творя́ща тебе́ / приле́жно к Бо́гу при́сно за рабы́ твоя́, / в печа́лех засту́пника и побо́рника иму́ще тя́ к Бо́гу, от все́х бе́д спаса́емся, / Го́спода пою́ще и превознося́ще Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Влады́чице, Де́во Чи́стая Препросла́вленная, / со святи́телем к Сы́ну Твоему́, Царю́, моли́ся приле́жно, / от вся́кия ну́жды и беды́ изба́витися гра́ду Твоему́ Росто́ву, / Тебе́, Госпоже́, ве́рою блажа́щу, и пою́щу, / и превознося́щу во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м Не́бо, / и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски / и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. / Те́м Тя́, Богоро́дицу, / А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Вельми́ ра́дуется о тебе́, честны́й о́тче, святи́телю Игна́тие, при́сный тво́й гра́д Росто́в, / име́я тя́ на вся́ко вре́мя помо́щника и засту́пника, / и ны́не не отходи́ от на́с, моли́твы творя́ за ны́ к Бо́гу, / я́ко да от безбо́жных ва́рвар на́с изба́виши, тя́ велича́ющих.

Я́ко блудни́ца, и мыта́рь, и разбо́йник вопию́ ти́ от се́рдца: / согреши́х, прости́ мя, Влады́ко, мно́гих мои́х злы́х прегреше́ний / и изба́ви от вся́каго зла́ святи́теля моле́нием Игна́тия, / я́ко да Твою́ ми́лость непреста́нно велича́ем.

Прииди́те, собере́мся, вси́ росто́встии наро́ди, / к блаже́нней ра́це преподо́бнаго Игна́тия / и со слеза́ми возопие́м к Бо́гу моля́щеся: / изба́ви, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и не да́ждь достоя́ния Твоего́ ро́ду исма́ильтескому, / я́ко да возвели́чим ми́лость Твою́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Мари́е Богоневе́сто, Влады́чице, / омраче́нное мое́ се́рдце с душе́ю мольба́ми Твои́ми просвети́ / и жи́зни ве́чныя сподо́би мя́, Госпоже́, / не помина́ющи мои́х безчи́сленных зо́л, / Сы́на и Бо́га Твоего́ моли́ за мя́, окая́ннаго, / и певцы́ Твоя́ сохрани́, Пречи́стая.

Свети́лен.

Чу́днаго и сла́внаго святи́теля, Игна́тия вели́каго, / прииди́те, пе́сньми свяще́нными да похва́лим, / я́ко росто́вцем па́стыря и а́нгельским чино́м сослуже́бника бы́вша.

Yandex Metrika