Канон святителю Нифонту, епископу Новгородскому

Припев: Святи́телю, о́тче Ни́фонте, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 21 апреля (08 апреля ст. ст.)

Глас 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Твоя́ десни́ца, Христе́ мо́й, да наста́вит мя́ в дне́шний де́нь пе́ти па́мять уго́дника Твоего́, стира́я запина́ющия ми́ враги́ и пу́ть, страстьми́ обветша́вший, во утро́бе мое́й обновля́я.

Благода́ть Паракли́та Твоего́ посла́в, Христе́, рабу́ Твоему́, призва́л еси́ в сле́д Тебе́ тещи́: и́же а́бие отве́ржеся ми́ра и возлюби́ зако́н Тво́й, пу́ть в любви́ Твое́й обновля́ющ.

Твое́ю мы́шцею наста́влен преподо́бный Тво́й, Го́споди, прии́де к безбу́рному приста́нищу в пречестну́ю Ма́тере Твоея́ Пече́рскую оби́тель, и бы́сть и́нок, и́ночествуя доброде́тельными нра́вы.

Просия́ дале́че доброде́тель твоя́, о́тче, ю́же ви́дяще, мно́зи велича́ху тя́, и прославля́ху Небе́снаго Отца́, да́вшаго тебе́ благода́ть сицеву́ю, ея́же и мы́ да не лиши́мся твои́ми, о́тче, исправле́нии.

Богоро́дичен: Бу́ди ми́ руководи́тельница, Богоневе́стная Де́во, руководя́щи на спасе́нную стезю́, и ду́шу мою́, страстьми́ обветша́вшую, обновля́ющи, Мари́е, Твои́ми щедро́тами.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Еди́н пу́ть пра́в ви́дя ве́рный ра́б Тво́й, е́же прия́ти в жи́зни се́й Кре́ст Тво́й и Тебе́, Влады́це своему́, после́довати, а́бие к Тому́ спе́шно поте́кл, те́м ны́не неизрече́нныя сла́вы Твоея́ насыща́ется, Человеколю́бче.

Еди́ному Бо́гу от чи́стаго се́рдца моли́твы твоя́ непреста́нно возсыла́я, немощна́го врага́ ко́зни разруши́л еси́, уби́в того́ копие́м ве́ры, те́м прия́л еси́, святи́телю, вене́ц сла́вы от Христа́ Человеколю́бца.

Бде́нием и посто́м горе́ возлете́в, не изводи́л еси́ ума́ своего́ до́лу к скоротеку́щим и сицевы́м дея́нием стяжа́л еси́ ви́дение Бо́жия сла́вы, ю́же и на́м улучи́ти моли́ Иису́са Человеколю́бца.

Та́ко просвети́ся житие́ твое́ пред челове́ки, я́ко ви́девше доброде́тели твоя́, о́тче, избра́ша тя́ на престо́л архиере́йский Новугра́ду, ему́же и бы́л еси́ па́стырь, Пастыренача́льнику приводя́ своя́ о́вцы, Иису́су Человеколю́бцу.

Богоро́дичен: Пастыренача́льника Ма́ти Чи́стая су́щи, заблу́ждшее мя́ овча́ на пу́ть пра́вый наста́ви и упра́ви живо́т мо́й, да, Тобо́ю упра́влен, сподо́блюся насы́титися сла́вы Иису́са Человеколю́бца.

Седа́лен, гла́с 4:

Ре́вностию зело́ о Правосла́вии подвиза́яся, умножа́л еси́ в па́стве твое́й сла́ву Бо́жию, и ны́не у́бо прославля́яся иде́же гла́с пра́зднующих непреста́нно; моли́ о чту́щих па́мять твою́, Ни́фонте, о́тче свяще́ннейший.

Сла́ва, и ны́не: Я́ко ро́ждшая сла́вы Го́спода, шу́ияго на́с безсла́внаго стоя́ния свобо́ждши, прича́стники сла́вы святы́х бы́ти сподо́би и просла́ви чту́щих Рождество́ Твое́, Чи́стая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Горо́ю высокоу́мия ходя́щих смири́л еси́, блаже́нне, не да́в междоусо́бныя бра́ни сотвори́ти, но благослови́л еси́ ми́ром, приве́д те́х ко спасе́нию и любви́ обновле́нию.

Словесе́м апо́стольским после́дуя, благовре́менно и безвре́менно настоя́л еси́, о́тче, все́ю си́лою завещава́я свои́м овца́м не удаля́тися от за́поведей Госпо́дних и от пра́вильных Це́ркве Его́ преда́ний, я́ко та́ су́ть на спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Де́рзость твою́, святи́телю, кто́ испове́сть? Глаго́лал бо еси́ о свиде́ниих Госпо́дних пред цари́, не стыдя́ся диади́мы, те́м бы́л еси́ вторы́й Предте́ча, облича́я дея́ния беззако́нныя.

Те́ло свое́ не Христу́, но блуже́нию беззако́нным бра́ком предаю́щих князе́й дерзнове́нно обличи́л еси́, апо́стольски повелева́я Це́ркви свое́й и всему́ кли́ру сицевы́х, безчи́нно ходя́щих, отмета́тися.

Богоро́дичен: Беззако́ннующа мя́ испра́ви и разсвире́певшия во мне́ стра́сти смири́, Богоро́дице, да Тобо́ю те́х свобо́дь бы́в, обря́щу отра́ду, Ты́ бо еси́ еди́на все́х на́с спасе́ние и обновле́ние.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ богоразу́мия, правосла́вно пою́щих Тя́.

Втора́го тя́ Фео́дора Студи́йскаго пое́т Це́рковь Росси́йская, блаже́нне, де́рзости ра́ди и испове́дания и призыва́ет к духо́вному весе́лию любо́вию, о́тче, хва́лящих тя́.

Ты́ непра́вильно ходя́щим сопротивоста́л еси́, преподо́бне, ника́коже соизволя́я без благослове́ния вселе́нскаго Константи́ня гра́да патриа́рха произвести́ на престо́л архиере́я и нече́стно да́ти во́лка в па́стыря овца́м, благоче́стно Христа́ сла́вящим.

Че́сти досто́ин еси́, свя́те, я́ко на че́сть святи́тельства главо́ю Кли́мента свята́го возводя́щим не соизво́лил еси́, па́че же обличи́в, с человекоуго́дники си́х собо́р осуди́л еси́.

И́стинный сы́н Восто́чнаго Вселе́нскаго престо́ла су́щи, сыно́м Росси́йским не соизволя́л еси́ от пе́рвенства своего́ отстава́ти, но достове́рно испове́дал еси́ то́ испе́рва рукописа́нием утвержде́но бы́ти, да изволе́нием приро́днаго па́стыря своего́, Константи́ня гра́да патриа́рха, все́ твори́мо бу́дет.

Богоро́дичен: Благослове́нием ро́д челове́ческий Венча́вшая, благослове́ния избра́нных на́с сподо́би и сла́ву Сладча́йшаго Сы́на Твоего́ зре́ти да́ждь правове́рно хва́лящим Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Обы́де тя́ зло́бою архиере́й, ненави́дяй пра́вды, не сообща́лся бо еси́ ему́, я́ко непра́ведно престо́л похи́тившу, но ты́, о́тче, не устраши́лся еси́ того́, име́яй наде́жду на Бо́га, И́же е́сть кре́пость немощны́х и исправле́ние.

Удержа́ти тя́, блаже́нне, не удержа́ннаго, покуша́яся, архиере́й, наусти́ кня́зя в заточе́ние тя́ посла́ти и удержа́ самаго́, язы́ка же твоего́ не удержа́, обличи́л бо еси́ того́, я́ко незако́нно престо́л похи́тивша.

Словеса́ твоя́ бы́ша ме́чь беззако́нным, и́мже посе́кл еси́ те́х неи́стовство, сего́ ра́ди и ненави́дяху тя́ и престо́ла отлучи́ша, но ты́ не малоду́шествовал еси́, о́тче, блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди наде́яся.

Обличе́ние твое́, святи́телю Ни́фонте, я́зва бы́сть нечести́вым, снеда́ше бо и́х я́ко законопресту́пных, и распыха́хуся сердцы́, скреже́щуще зубы́ зве́рски, хотя́ще тя́ растерза́ти.

Богоро́дичен: Обыдо́ша на́с мы́сленнии зве́ри, скреже́щуще зубы́, и ра́дуются о поги́бели на́шей, но Ты́, я́ко си́льна в кре́пости, Де́во, сокруши́ и́м че́люсти и на́с испра́ви проти́ву те́м ста́ти, Ты́ бо еси́ кре́пость немощны́м и исправле́ние.

Конда́к, гла́с 5:

Ре́вности дре́вних оте́ц в тве́рдом и́стинных догма́т хране́нии подо́бяся, крепкоу́мне Ни́фонте, не восхоте́л еси́ восхи́тившему самово́льне престо́л митропо́лии Кли́му сослужи́тель бы́ти, избра́нному же на се́ от все́х, поко́рся, священноле́пне с ни́м служи́л еси́ и, жи́знь свою́ сконча́в, обре́л еси́ безконе́чное Ца́рство Христо́во.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Ты́, о́тче блаже́ннейший, в оби́тели многочуде́сней, я́ко в Черто́зе небе́сном живы́й, ра́дуяся, благода́рственная воздава́л еси́ все́х Цари́це и Сладча́йшему Сы́ну Ея́, поя́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Дерзнове́нно ста́в, преподо́бне, Правосла́вия ра́ди, лиши́лся еси́ от законопресту́пных престо́ла своего́, но престо́л тебе́ гото́вяшеся во огра́де небе́сной, я́ко и́стинному свиде́телю пра́вды.

Ви́дя Пастыренача́льник о́вцы твоя́, укосне́нием твои́м смяте́нны, па́ки тя́ па́стыря и́м подае́т, и́бо зло́ творя́й пра́ведным судо́м Бо́жиим са́м зло́ сугу́бо прия́т и отлучи́вый тя́ престо́ла са́м отпаде́ престо́ла.

Христолюби́вый кня́зь Гео́ргий, Изясла́ва пра́ведно с престо́ла княже́ния изгна́в, со мно́гою че́стию отпусти́ тя́ на престо́л тво́й, на не́мже узре́вше тя́, о́вцы твоя́, преподо́бне, с ра́достию воспе́ша: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Пра́ведно низпа́дший ро́д челове́ческий от Бо́жия благода́ти возста́вила еси́ пречи́стым Рождество́м Твои́м, Богома́ти, сего́ ра́ди ра́достно пое́т Ти́ во вся́ ро́ды, Благослове́нная.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

В пещи́ искуше́ний и в пла́мени ласка́ния законопресту́пных егда́ тебе́ неопали́вшася слы́ша вселе́нский Константи́ня гра́да патриа́рх, ублажи́ му́жество твое́, о́тче, и причте́ тя́ к дре́вним испове́дником, с ни́миже ны́не пое́ши Го́спода во ве́ки.

Ви́дя твое́ дерзнове́ние, в кни́зе живы́х напи́сано, патриа́рх Константи́ня гра́да присла́ и свое́ к тебе́ напи́санное посла́ние, в не́мже ублажа́ше твою́ о Правосла́вии ре́вность, ю́же помина́юще, и сы́нове росси́йстии превозно́сят Го́спода во ве́ки.

Сугу́бым жела́нием распала́емь, святи́телю, спе́шно прише́л еси́ в гра́д Ки́ев, жела́я Богома́тери в оби́тели Пече́рской и преподо́бным отце́м поклони́тися, та́кожде от гряду́щаго архиере́я благослове́ние прия́ти. Те́мже ди́вно виде́ние ви́дети сподо́бился еси́, я́ко святы́й Феодо́сий глаго́ла тебе́: отсе́ле бу́деши с на́ми неразлу́чно, сла́вя и поя́ Го́спода во ве́ки.

Я́ко птене́ц, любя́ гнездо́, на хо́лме Пече́рском от Чи́стыя Голуби́цы созда́нное, любе́зно жела́л еси́ в не́м жи́ти неисхо́дно, а́ще же и привлече́ тя́ жела́ние сицево́е, но Бо́жий Про́мысл угото́вяше отше́ствие твое́ от вре́менных к ве́чным.

Богоро́дичен: Птене́ц е́смь, в Твое́й огра́де, Влады́чице моя́, рожде́нный, но низпадо́х, уловле́н бесо́вскими прило́ги, оба́че молю́ся: приведи́ мя́ па́ки во о́ну, да иде́же нача́ло, та́мо и кончи́ну прииму́ благу́ю и со святы́ми отцы́ превозношу́ си́лу Твою́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

О́бразом чу́днаго виде́ния извести́ тебе́, свя́те, все́х Влады́ка, я́ко и́маши по труде́х в поко́йная отыти́ места́, иде́же сла́вят немо́лчно Тро́ицу Пресвяту́ю а́нгельския си́лы, Ю́же и мы́ с ни́ми велича́ем.

В то́нок со́н низве́дся, возмне́лся еси́, о́тче, в це́ркви Пече́рской стоя́щи, простира́ти к Пречи́стей Богоро́дице мольбу́, да ви́диши лице́ блаже́ннаго Феодо́сия, и бы́сть, я́коже восхоте́л еси́.

По жела́нию твоему́, в виде́нии не́кто от бра́тий, пое́мь, преподо́бне, приведе́ тя́ ко блаже́нному Феодо́сию, его́же ра́достне узре́в, я́лся еси́ за но́зе и благослове́ния сподо́бился еси́. Жела́нием сего́ и мы́ одержи́ми, Тро́ицу Пресвяту́ю велича́ем.

О, сла́дкаго гла́са! О, до́браго целова́ния отца́ на́шего! Рече́ бо: отсе́ле бу́деши с на́ми, и показа́ ти́ сви́ток, в не́мже бе́ напи́сано: се́ а́з и де́ти мои́. Се́й гла́с и мы́ да услы́шим, мо́лимся Бо́жией Ма́тери, и при́сно Сию́ с тобо́ю, о́тче, велича́ем.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, сви́тче, Пресвята́я Де́во, в Тебе́ бо написа́ся пе́рстом Бо́жиим Предве́чное Сло́во. Ты́ же на́с напиши́ во сви́тце с рабы́ Твои́ми, вы́ну бо о се́м Тебе́ мо́лимся и пе́сньми Тя́ велича́ем.

Свети́лен:

А́нгельски на земли́ пожи́в, а́нгелом сожи́тель яви́лся еси́, преста́вився бо от ни́жних, к вы́шним отше́л еси́, иде́же предстоя́ Влады́це все́х Бо́гу, моли́ о чту́щих па́мять твою́, Ни́фонте блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не: Вы́шних чинонача́лий превы́шшая су́щи, на́с, ни́жних, не отступа́й, но при́сно с на́ми бу́ди, свобожда́ющи от вся́ких наве́тов, Твою́ бо кре́пкую о на́с по́мощь ви́дяще, никто́же воста́нет на ны́.

Он был епи­ско­пом Нов­го­род­ским и не поз­во­лил,
чтобы мит­ро­по­лит Ки­ев­ский был по­свя­щен
по­ми­мо бла­го­сло­ве­ния пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го;
пе­ред смер­тью ви­дел пре­по­доб­но­го Фе­о­до­сия,
обе­щав­ше­го ему ме­сто с со­бой.

Рев­ность по до­ме Тво­ем сне­да­ет ме­ня (Пс.68:10). Этой над­пи­сью сле­ду­ет от­ме­тить чест­ный гроб ве­ли­ко­го рев­ни­те­ля о пра­во­сла­вии рус­ском, бла­жен­но­го Ни­фон­та, ко­то­рый мно­го по­тру­дил­ся, чтобы рус­ские сы­ны не ли­ши­лись усы­нов­ле­ния Во­сточ­ной Церк­ви и вме­сте Са­мо­го Гос­по­да, Ко­то­ро­му имя – Во­сток (Лк.1:78). О по­дви­ге его узна­ем из сле­ду­ю­ще­го ска­за­ния.

Бла­жен­ный Ни­фонт был чер­но­риз­цем свя­то­го Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря во дни игу­ме­на Ти­мо­фея и мно­го под­ра­жал жи­тию ве­ли­ких пре­по­доб­ных от­цов, тру­дясь бо­го­угод­но в мо­лит­ве, бде­нии, по­сте и вся­ких доб­ро­де­тель­ных по­дви­гах.

Ко­гда же бла­жен­ный Иоанн, епи­скоп Нов­го­род­ский, по во­ле сво­ей оста­вил пре­стол, на ко­то­ром по­тру­дил­ся два­дцать лет, и, чув­ствуя из­не­мо­же­ние, ото­шел на без­мол­вие в мо­на­стырь, то­гда бла­жен­ный Ни­фонт, сияя лу­ча­ми мно­гих сво­их доб­ро­де­те­лей и да­ле­ким стра­нам, из­во­ле­ни­ем Бо­жи­им все­ми со­глас­но из­бран был на епи­скоп­ский пре­стол Нов­го­ро­да и по­свя­щен в Ки­е­ве прео­свя­щен­ным мит­ро­по­ли­том Ми­ха­и­лом – вто­рым это­го име­ни.

Итак, всту­пив на пре­стол свой и по­став­лен­ный как све­тиль­ник на свещ­ни­ке, он про­си­ял еще свет­лее ве­ли­кой рев­но­стью о бла­го­чин­ном устро­е­нии пра­во­сла­вия, мно­го за­бо­тил­ся об умно­же­нии сла­вы Бо­жи­ей и о жиз­ни вре­мен­ной и веч­ной сло­вес­ных сво­их овец. Преж­де все­го, умно­жая сла­ву Бо­жию, сво­им ста­ра­ни­ем за­ло­жил он по­сре­ди Нов­го­ро­да ка­мен­ную цер­ковь Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы и Бо­жи­ей по­мо­щью вско­ре со­ору­дил ее. Пре­столь­ную же цер­ковь Свя­той Со­фии в том же го­ро­де укра­сил всю, да­же с при­тво­ром, икон­ным пи­са­ни­ем, и весь верх ее по­крыл оло­вом. Со­хра­няя жизнь сло­вес­ных овец – и спер­ва вре­мен­ную, – пас­тырь этот имел та­кую при­выч­ную доб­ро­де­тель: ко­гда пра­во­слав­ные со­би­ра­лись на меж­до­усоб­ный бой, он вся­че­ски ста­рал­ся при­ми­рить их.

Так, услы­хал он од­на­жды, что ки­ев­ляне и чер­ни­гов­цы вос­ста­ли друг про­тив дру­га с мно­же­ством во­и­нов и хо­тят всту­пить в бой. И, взяв с со­бой вель­мож нов­го­род­ских, он при­шел к опол­чив­шим­ся и при по­мо­щи Бо­жи­ей при­ми­рил их. Так же и в про­чих меж­до­усо­би­ях бла­го­слов­лял он лю­дей ми­ром, со­хра­няя вре­мен­ную их жизнь.

Но осо­бен­но за­бо­тил­ся он о веч­ной жиз­ни сло­вес­ных овец сво­их. Он вспо­ми­нал Гос­под­ни сло­ва, ска­зан­ные о Бо­ге От­це: И Я знаю, что за­по­ведь Его есть жизнь веч­ная (Ин.12:50). И по­то­му изо всех сил убеж­дал он пра­во­слав­ных не уда­лять­ся от ис­пол­не­ния за­по­ве­дей Гос­под­них и от пре­да­ний и пра­вил Его Церк­ви, чтобы не уда­лить се­бя от веч­ной жиз­ни, а к уда­ля­ю­щим­ся и пре­сту­па­ю­щим за­кон от­но­сил­ся с него­до­ва­ни­ем, яс­но про­по­ве­дуя им, что они по­гиб­нут за без­за­ко­ние свое, на­ста­и­вал во вре­мя и не во вре­мя, об­ли­чал, за­пре­щал и мо­лил со вся­ким дол­го­тер­пе­ни­ем, как по­ве­лел апо­стол (2Тим.4:2).

Эту рев­ность доб­ро­го пас­ты­ря до­ка­за­ло преж­де все­го та­кое со­бы­тие. Ко­гда при бла­жен­ном нов­го­род­цы из­гна­ли кня­зя сво­е­го Все­во­ло­да Мсти­сла­ви­ча, при­шел к ним на кня­же­ние при­зван­ный ими Свя­то­слав Оль­го­вич и же­нил­ся на та­кой жен­щине, на ко­то­рой по пра­ви­лам цер­ков­ным ему не долж­но бы­ло же­нить­ся. То­гда бла­жен­ный этот ар­хи­ерей не толь­ко не за­хо­тел вен­чать его, но за­пре­тил все­му сво­е­му кли­ру при­сут­ство­вать при его вен­ча­нии как при без­за­кон­ном, ко­гда кня­зя вен­ча­ли при­шед­шие с ним свя­щен­ни­ки. И сме­ло об­ли­чал он кня­зя в за­ко­но­пре­ступ­ле­нии его, рев­нуя то­му, кто ска­зал в псал­ме: Бу­ду го­во­рить об от­кро­ве­ни­ях Тво­их пред ца­ря­ми и не по­сты­жусь (Пс.118:46).

Но хо­тя и та­кая рев­ность бы­ла ве­ли­ка, на­ста­ло вре­мя, и он явил несрав­нен­но боль­шую рев­ность, спа­сая от на­ру­ше­ния пра­вил са­му Рус­скую Цер­ковь, чем боль­ше все­го про­си­ял сла­вой этот на­став­ник пра­во­сла­вия. Это бы­ло так.

На­сту­пи­ла бла­жен­ная кон­чи­на прео­свя­щен­но­го мит­ро­по­ли­та Ки­ев­ско­го Ми­ха­и­ла, от ко­то­ро­го свя­той епи­скоп Ни­фонт при­нял ру­ко­по­ло­же­ние.

Ве­ли­кий же князь Ки­ев­ский Изя­с­лав Мсти­сла­вич из­брал на его ме­сто, на ар­хи­ерей­ский пре­стол Ки­ев­ской мит­ро­по­лии Кли­ма-фило­со­фа, чер­но­риз­ца, уже по­стри­жен­но­го в схи­му, и за­хо­тел, чтоб его ру­ко­по­ло­жи­ли, не по­сы­лая на бла­го­сло­ве­ние ко Все­лен­ско­му пат­ри­ар­ху Кон­стан­ти­но­поль­ско­му. И он для это­го со­брал со­бор епи­ско­пов Рус­ской Церк­ви, из ко­то­рых со­шлись сле­ду­ю­щие: Онуф­рий Чер­ни­гов­ский, Фе­о­дор Бе­ло­го­род­ский, Ев­фи­мий Пе­ре­я­с­лав­ский, Да­ми­ан Юрьев­ский, Фе­о­дор Вла­ди­мир­ский, свя­той Ни­фонт Нов­го­род­ский, Ма­ну­ил Смо­лен­ский, Иоаким Ту­ров­ский, Козь­ма По­лоц­кий.

На этом со­бо­ре свя­той Ни­фонт, епи­скоп Нов­го­род­ский, ни­как не до­пус­кал, чтоб са­ми епи­ско­пы рус­ские ре­ши­лись ру­ко­по­ло­жить се­бе мит­ро­по­ли­та без бла­го­сло­ве­ния Все­лен­ско­го сво­е­го пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. И он с до­сто­вер­но­стью и твер­до­стью утвер­ждал, что это про­тив­но пра­во­слав­но­му пре­да­нию свя­той Во­сточ­ной Церк­ви, ко­то­рая через Кон­стан­ти­но­поль­ский свой пре­стол про­све­ти­ла сы­нов Ру­си и сде­ла­ла нас сы­на­ми Во­сто­ка, по­се­тив­ше­го нас свы­ше, то есть сы­на­ми Бо­жи­и­ми; от­ту­да же да­ла Ки­е­ву и пер­во­го мит­ро­по­ли­та Ми­ха­и­ла через бла­го­сло­ве­ние при­род­но­го сво­е­го Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го. Вы­ска­зав это, доб­лест­ный ис­по­вед­ник му­же­ствен­но за­пре­щал сы­нам рус­ским через свое про­тив­ле­ние от­пасть от усы­нов­ле­ния Во­сточ­но­го и вме­сте Бо­жия. Ибо,– го­во­рил он,– гря­дет гнев Бо­жий на сы­нов про­тив­ле­ния (Кол.3:6). И ис­ти­ны ис­по­ве­да­ния это­го непо­движ­но дер­жа­лись пять рус­ских епи­ско­пов – Козь­ма По­лоц­кий, Иоаким Ту­ров­ский, Ма­ну­ил Смо­лен­ский, Ев­фи­мий Пе­ре­я­с­лав­ский и Фе­о­дор Бе­ло­го­род­ский. Но князь, не же­лая быть по­срам­лен­ным в сво­ем непра­виль­ном же­ла­нии, не по­слу­шал бла­жен­но­го и сде­лал то, что хо­тел, с про­чи­ми пре­льщен­ны­ми им епи­ско­па­ми. Итак, по при­ка­за­нию кня­зя и по со­ве­ту Онуф­рия, епи­ско­па Чер­ни­гов­ско­го, Клим был бла­го­слов­лен епи­ско­па­ми-че­ло­ве­ко­угод­ни­ка­ми гла­вой свя­то­го Кли­мен­та, па­пы Рим­ско­го, вме­сто бла­го­сло­ве­ния жи­во­го при­род­но­го пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­поль­ско­го, и сел не по пра­ви­лам на ар­хи­ерей­ском пре­сто­ле Ки­ев­ской мит­ро­по­лии. Он стал при­нуж­дать бла­жен­но­го епи­ско­па Ни­фон­та слу­жить с со­бой, но рев­ни­тель пра­во­сла­вия свя­той Ни­фонт ска­зал ему: “Так как ты не при­нял бла­го­сло­ве­ния от Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха Кон­стан­ти­но­гра­да, но через недо­стой­ное и неспра­вед­ли­вое по­хи­ще­ние са­на счи­та­ешь се­бя рав­ным ис­тин­но­му пас­ты­рю, меж­ду тем как ты – ис­тин­ный волк, то, как я не со­гла­шал­ся на твое по­свя­ще­ние, так и ныне не дол­жен слу­жить с то­бой и не бу­ду по­ми­нать те­бя при мо­ем слу­же­нии, по­то­му что ты не по­ми­на­ешь пат­ри­ар­ха, от пре­сто­ла ко­то­ро­го при­ня­ли мы на­ча­ло бла­го­сло­ве­ния”. То­гда Клим, не стер­пев прав­ды, силь­но стал гне­вать­ся на бла­жен­но­го и на­у­щать про­тив него кня­зя Изя­с­ла­ва и сво­их сто­рон­ни­ков по­слать его на за­то­че­ние или сде­лать ему ка­кое-ни­будь дру­гое зло. Но зло­ба не одо­ле­ла доб­ро­де­те­ли.

Князь Изя­с­лав за это де­ло не пу­стил бла­жен­но­го в Нов­го­род, на пре­стол его епи­ско­пии, но удер­жал в Пе­чер­ском мо­на­сты­ре, как в за­то­че­нии. А бла­жен­ный пре­бы­вал там в ве­ли­кой ра­до­сти и бла­го­да­рил Бо­га: и за то, что ли­шил­ся пре­сто­ла ра­ди пра­во­сла­вия, и что вер­нул­ся к без­молв­ной сво­ей жиз­ни со свя­ты­ми.

Ко­гда же хри­сто­лю­би­вый князь Ге­ор­гий Мо­но­ма­хо­вич по­бе­дил Изя­с­ла­ва Мсти­сла­ви­ча и при­нял Ки­ев­ское кня­же­ние, то­гда с ве­ли­кой че­стью от­пу­стил он бла­жен­но­го в Нов­го­род на пре­стол. Нов­го­род­цы же, ко­то­рые бы­ли из­ну­ре­ны и рас­се­я­ны, как ов­цы, не име­ю­щие пас­ты­ря (Мф.9:36), с невы­ра­зи­мой ра­до­стью при­ня­ли его.

То­гда Все­лен­ский пат­ри­арх Кон­стан­ти­но­гра­да, услы­шав обо всем этом про бла­жен­но­го, ко­то­рый так мно­го му­же­ства по­ка­зал ра­ди за­ко­нов цер­ков­ных, – при­слал ему по­сла­ние, убла­жая его за ве­ли­кий его ра­зум и кре­пость и при­чис­ляя его к древним свя­тым от­цам, ко­то­рые твер­до сто­я­ли за пра­во­сла­вие. Он же, про­чтя в гра­мо­те пат­ри­ар­шее бла­го­сло­ве­нье, утвер­ждал се­бя в еще боль­шей рев­но­сти. По­то­му и не ли­шил­ся он до­стой­но­го тру­дов его воз­да­я­ния от На­чаль­ни­ка пас­ты­рей Иису­са, как до­ка­за­ла его бла­жен­ная кон­чи­на, к по­вест­во­ва­нию о ко­то­рой мы пе­рей­дем.

Спу­стя неко­то­рое вре­мя по воз­вра­ще­нии сво­ем в Нов­го­род на пре­стол услы­шал бла­жен­ный епи­скоп Ни­фонт, что от Все­лен­ско­го пат­ри­ар­ха из Кон­стан­ти­но­гра­да идет в Русь мит­ро­по­лит Кон­стан­тин, чтобы низ­ло­жить Кли­ма, мит­ро­по­ли­та Ки­ев­ско­го, непра­виль­но по­свя­щен­но­го и воз­му­тив­ше­го пра­во­слав­ных, а са­мо­му взой­ти на пре­стол. То­гда, ис­пол­нив­шись ду­хов­ной ра­до­сти, он за­мыс­лил за раз сде­лать два де­ла: и при­нять бла­го­сло­ве­ние от свя­ти­те­ля, и в свя­той Пе­чер­ской оби­те­ли по­кло­нить­ся Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це и пре­по­доб­ным от­цам. С этой це­лью он опять при­был в Ки­ев и ожи­дал при­бы­тия мит­ро­по­ли­та, вы­ехав­ше­го уже из цар­ству­ю­ще­го гра­да, как он о том на­вер­ное знал. И он жил в свя­том Пе­чер­ском мо­на­сты­ре с ве­ли­ким усер­ди­ем к Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це и к пре­по­доб­ным от­цам. И вско­ре по­стиг­ла его там силь­ная бо­лезнь, пред­ва­рив­шая чест­ную пред Гос­по­дом смерть это­го пре­по­доб­но­го. То­гда он по­ве­дал бра­тии див­ное ви­де­ние, ко­то­рое он ви­дел за три дня до то­го, как за­бо­лел.

“Ко­гда, – рас­ска­зы­вал он, – по­сле утрен­не­го пе­ния я при­шел в ке­ллию, мне нуж­но бы­ло немно­го от­дох­нуть, и тот­час со­шел на ме­ня лег­кий сон. И я очу­тил­ся в этой свя­той Пе­чер­ской церк­ви, на ме­сте Ни­ко­лы Свя­то­ши, и мно­го мо­лил­ся я со сле­за­ми к Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це, чтоб уви­дать мне доб­ро­го стро­и­те­ля, и по смер­ти за­бо­тя­ще­го­ся об умно­же­нии доб­ро­де­те­лей в сво­ей оби­те­ли, пре­по­доб­но­го Фе­о­до­сия. В цер­ковь схо­ди­лось мно­го бра­тии, и один из них, по­дой­дя ко мне, ска­зал: “Хо­чешь ли ви­деть пре­по­доб­но­го от­ца на­ше­го Фе­о­до­сия?” Я от­ве­чал: “Да, же­лаю, ес­ли воз­мож­но, по­ка­жи ме­сто”. Он взял ме­ня и по­вел в ал­тарь, и там по­ка­зал мне свя­то­го Фе­о­до­сия. Я же, уви­дев его, по­спе­шил к нему с ра­до­стью, упал к но­гам его и по­кло­нил­ся ему до зем­ли. Он же, под­няв ме­ня, бла­го­сло­вил ме­ня и ска­зал мне: “Хо­ро­шо, что ты при­шел, брат мой и сын Ни­фонт; от­ныне ты бу­дешь с на­ми нераз­луч­но”. Он дер­жал в ру­ке сво­ей сви­ток и дал его мне, ко­гда я по­про­сил у него. Я разо­гнул его и про­чел, и в на­ча­ле бы­ло на­пи­са­но так: Вот я и де­ти, ко­то­рых дал мне Гос­подь (Ис.8:18). По­сле это­го ви­де­ния, – ска­зал бла­жен­ный Ни­фонт, – я при­шел в се­бя и те­перь знаю, что эта бо­лезнь есть по­се­ще­ние от Бо­га”.

Итак, по­болев три­на­дцать дней, уснул он с ми­ром в Гос­по­де, ме­ся­ца ап­ре­ля в 8-й день, в суб­бо­ту Свет­лой неде­ли. И по­ло­же­но бы­ло его те­ло с че­стью в пе­ще­ре пре­по­доб­но­го Фе­о­до­сия. Ду­хом же с тем же да­ро­име­ни­тым пре­по­доб­ным он пред­сто­ит пре­сто­лу Вла­ды­ки Хри­ста, где, нераз­луч­но на­сла­жда­ясь неиз­ре­чен­ны­ми небес­ны­ми кра­со­та­ми, да по­мо­лят­ся они и о нас, ча­дах сво­их, и по­хва­лят­ся, го­во­ря вме­сте: Вот мы и де­ти, ко­то­рых дал нам Бог. Ему, хва­ли­мо­му в нераз­дель­ной Тро­и­це, От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, по­до­ба­ет вся­кая сла­ва, честь и по­кло­не­ние, ныне и прис­но и в бес­ко­неч­ные ве­ки, аминь.

Ис­точ­ник: http://lavra.ua/

См. так­же: