Канон святой новомученице Татьяне Гримблит

Припев: Свята́я му́ченице Татиа́но, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 23 сентября (10 сентября ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Дне́сь па́мять му́ченицы пресла́вныя Татиа́ны на́с созва́, да восхва́лим, ве́рнии, доброде́тели и труды́ ея́ и, торжество́м духо́вне напита́вшеся, просла́вим Изба́вителя и Бо́га на́шего.

Благочести́ваго ко́рене о́трасль всечестна́я су́щи, му́ченице сла́вная, вся́цей доброде́тели от ю́ности навы́кла еси́ и, зако́на Бо́жия николи́же оставля́ющи, я́ко дре́во плодоно́сное при исхо́дищах во́д яви́лася еси́.

Глаго́л Христо́в, я́ко блаже́ни ми́лостивии, от младе́нства в се́рдце твое́м восприе́мши, до́брою стезе́ю ше́ствовала еси́, всечестна́я Татиа́но, заключе́нных за и́мя Христо́во утеша́ющи и от гла́да избавля́ющи.

Богоро́дичен: Тя́, благослове́нную в жена́х, арха́нгельским гла́сом велича́ем: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Ста́рца Саро́вскаго почита́ющи, во оби́тель Диве́евскую всели́тися возжела́ла еси́, свята́я, оба́че, во́лю Госпо́дню о себе́ позна́вши, к сме́рти и страда́нию угото́вилася еси́, пою́щи: утверди́ мене́ в любви́ Твое́й, еди́не Человеколю́бче.

Преподо́бнаго Гаврии́ла, доброде́тельми укра́шена, наста́вника ко спасе́нию обрела́ еси́, блаже́нная Татиа́но, и́же поуча́ше тя́ в по́двизе духо́внем пребыва́ти и в любви́ Госпо́дней утвержда́тися.

Святе́й Анастаси́и Узореши́тельнице в милосе́рдии подража́ющи, во у́зах и заточе́нии су́щим усе́рдно послужи́ла еси́, богозва́нная неве́сто Татиа́но, пою́щи: утверди́ мене́ в любви́ Твое́й, еди́не Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Рождество́м Твои́м, Де́во Пречи́стая, ро́д челове́ческий изба́вила еси́ служе́ния вра́жия и же́нское естество́ Тобо́ю почте́но бы́сть.

Седа́лен, гла́с 8:

Ка́я темни́ца не име́ тя́ ю́зницу, ки́й гра́д не и́мать тя́ засту́пницу, не то́кмо земля́ Моско́вская о тебе́ хва́лится, но и Зыря́нская с на́ми ликовству́ет, и Казахста́нская о тебе́ ра́дуется, и мно́зи ини́и гра́ды и ве́си свеселя́тся с на́ми в торжестве́ твое́м, помина́юще изгна́ния и прославля́юще страда́ния твоя́, Татиа́но, му́ченице христоимени́тая.

Богоро́дичен: Боголюби́вая Влады́чице, А́нгелов украше́ние и му́чеников сла́во, с ни́ми моли́ся обрести́ на́м ми́лость и разреше́ние от беззако́ний на́ших, помози́ тече́ние жи́зни на́шея до́бре соверши́ти и Ца́рствия Небе́снаго насле́дники яви́тися.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́.

Нра́в бла́г пра́ведных же́н Ма́рфы и Мари́и стяжа́вши, еди́ное на потре́бу обрела́ еси́ и ве́ру благи́ми де́лы украси́ла еси́, а́лчущих пита́ющи, стра́нных утеша́ющи и больны́х посеща́ющи, му́ченице сла́вная.

Доброде́телем безсре́бренников и чудотво́рцев подража́ющи, на служе́ние стра́ждущим устреми́лася еси́, Татиа́но терпеливоду́шная. Те́мже и на́ша теле́сныя и душе́вныя неду́ги исцели́ благоприя́тными твои́ми моли́твами.

Милосе́рдие твори́ти в житии́ твое́м возлюби́вши, вся́ име́ния твоя́ в ру́це ни́щих влага́ла еси́ и та́ко Бо́гу угоди́ла еси́. Те́мже мо́лим тя́: ча́сти челове́ка бога́та, оба́че немилосе́рда, изба́ви на́с и со все́ми святы́ми в не́дрех Авраа́мовых всели́тися Го́спода умоли́.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ Сы́на Бо́жия пло́тию, де́вство сохра́ньши, те́мже притека́ют к Тебе́, Пречи́стая Влады́чице, отрокови́цы, де́вство возлюби́вшия, и я́ве побежда́ют неви́димыя враги́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Де́вственных ли́к о тебе́, неве́сто Христо́ва, ны́не ра́дуется, собо́р му́чеников весели́тся и мно́жества благочести́вых в хра́ме взыва́ют: Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

От тесноты́ темни́чныя и смра́днаго заточе́ния, му́ченице честна́я, к простра́нней широте́ рая́ сла́дости прешла́ еси́ и святы́х све́тлость узре́ла еси́. Ны́не приле́жно с ни́ми моли́ся, дарова́ти на́м ми́р и ве́ры утвержде́ние.

О му́ченице добропобе́дная, ла́стовице кра́сная, голуби́це кро́ткая, го́рлице миролюби́вая! Ду́шу мою́ плодоно́сну покажи́ и нра́в жестокосе́рдый премени́, и ми́р душе́вный низпосли́ моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Ны́не ро́д челове́ческий возра́довася, печа́ль преста́ и ра́дость процвете́, я́ко Бо́г всели́ся во утро́бу Твою́, Пречи́стая, и ви́ден бы́сть Тобо́ю.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

И́стинною любо́вию, милосе́рдием и кро́тостию, терпе́нием и целому́дрием украси́вшися, оби́тель Ду́ха Свята́го себе́ соде́лала еси́, свята́я, на́с же, греха́ми отягче́нных, посети́ и наде́ждою на ми́лость Бо́жию обо́дри, моли́твами твои́ми.

Страда́ния и гоне́ния от безбо́жных претерпе́вши и си́лою Креста́ Христо́ва диа́вола победи́вши, Небе́снаго приста́нища дости́гла еси́, избра́ннице Христо́ва, иде́же неотъе́млемый ми́р обрела́ еси́.

Испове́дников Христо́вых в темни́цах утеша́ющи, нището́ю во́льною себе́ украси́ла еси́, свята́я Татиа́но, и, страда́ния ни во что́же вмени́вши, от сме́рти к Жи́зни прешла́ еси́.

Богоро́дичен: Тя́, Де́во, я́ко Ма́терь Бо́жию, ли́цы му́ченичестии велегла́сно прославля́ют, те́мже и свята́я Татиа́на, Сы́ну Твоему́ после́довавши, ку́пно с ни́ми ублажа́ет Тя́, Пречи́стая.

Конда́к, гла́с 2:

Сло́во Бо́жие се́рдцем твои́м восприе́мши, ми́ру распя́лася еси́, свята́я му́ченице Татиа́но, и, в служе́нии стра́ждущим Бо́гу угоди́вши, пло́д доброде́телей оби́лен пожа́ла еси́. Сего́ ра́ди бу́ди на́м хода́таица и умоли́ Созда́теля все́х, безпло́дие серде́ц на́ших исцели́ти, да принесе́м Ему́ плоды́ покая́ния, любо́вь, милосе́рдие и смире́ние.

И́кос:

Прииди́те, ве́рнии, духо́вне возвесели́мся в па́мяти святы́я му́ченицы Татиа́ны, и, прославля́юще по́двиги ея́, воспои́м та́ко: ра́дуйся, гра́да То́мска благо́е прозябе́ние; ра́дуйся, всея́ земли́ Ру́сския украше́ние. Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия пло́д благоприя́тный; ра́дуйся, ли́ка новому́чеников на́ших цве́т благоуха́нный. Ра́дуйся, жена́м мироно́сицам в ре́вности подража́вшая; ра́дуйся, мно́гия доброде́тели стяжа́вшая. Ра́дуйся, Татиа́но, му́ченице пресла́вная, о́браз милосе́рдия на́м показа́вшая.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ка́я темни́ца не име́ тя́ ю́зницу, страда́лице терпеливоду́шная? Ты́ бо, лю́тое неи́стовство мучи́телей безбо́жных му́жественне претерпева́ющи, смире́нием Христо́вым си́х победи́ла еси́. Ны́не же в ра́дости пое́ши: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ева́нгельскими глаго́лы святы́х ю́зников утеша́ла еси́, достохва́льная Татиа́но, и́мже боже́ственне поревнова́вши, вседу́шно пострада́ти за Христа́ возжеле́ла еси́. Ны́не же с ли́ки му́чеников в ра́дости пое́ши: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Мироно́сицы взе́мши чи́н, всечестна́я страда́лице, Христу́, на́с ра́ди во́лею обнища́вшему, усе́рдно послужи́ла еси́, егда́ вме́сто ми́ра, еле́ем милосе́рдия стра́ждущих и неду́жных ума́стила еси́. Ны́не же, Го́спода зря́щи, пое́ши: Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Вся́ жены́ богому́дрыя с весе́лием прославля́ют Де́ву Пречи́стую, и́стинную Ма́терь Бо́жию, и, благогове́йно предстоя́ща, Христа́ восхваля́ют во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сластьми́ ми́ра сего́ не прельсти́вшися, я́ко цве́т кра́сный, в де́встве процвела́ еси́ и му́ченическаго венца́ сподо́билася еси́, Татиа́но богому́драя, и та́ко, сугу́бый по́двиг на земли́ соверши́вши, ны́не с ли́ки А́нгельскими Христа́ прославля́еши.

Христа́ все́м се́рдцем возлюби́вши, Тому́ усе́рдно после́довала еси́, честна́я, и, скве́рны грехо́вныя избе́гши, я́ко голуби́ца, крило́ма доброде́телей в Небе́сный черто́г возлете́ла еси́, иде́же, веселя́щися, пе́снь побе́дную воспева́еши.

Доброде́тельми и по́двиги твои́ми Бо́гу угоди́ла еси́, Татиа́но достохва́льная, сего́ ра́ди То́й в ли́це му́чениц просла́ви тя́ и дерзнове́ние ве́лие дарова́ моли́тися при́сно о ве́рою и любо́вию чту́щих тя́.

Богоро́дичен: Ты́ Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно; Ты́ естество́ обнови́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Богороди́тельнице Чи́стая.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Свети́льник доброде́тели во мра́це беззако́ния возже́гши, му́дрым де́вам сопричи́слилася еси́, всечестна́я, и, в черто́г бра́чный возше́дши, Небе́сному Жениху́ Христу́ обручи́лася еси́. Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

От земны́х к небе́сным у́м впери́вши, сете́й вра́жиих избе́гла еси́, му́ченице Татиа́но, и крила́ми чистоты́ Ца́рствия Бо́жия дости́гла еси́, иде́же с безпло́тными си́лами Христа́ велича́еши.

Приими́, Триипоста́сный Бо́же, ма́лую пе́снь сию́, в па́мять святы́я Татиа́ны, добропобе́дныя му́ченицы Твоея́, сложе́нную. Ея́же моли́твами умягчи́ на́ша окамене́нная сердца́ и научи́ любви́ и милосе́рдию.

Богоро́дичен: Приими́, о Богома́ти, я́ко ми́ро, от любве́ приноси́мую пе́снь сию́, и принеси́ Сы́ну Твоему́, я́ко да́р, во оставле́ние грехо́в на́ших.

Свети́лен:

Я́ко му́драя де́ва, свети́льник души́ твоея́ еле́ем украси́вши, во сле́д Христа́ устреми́лася еси́, Татиа́но достоблаже́нная, и, Черто́га Небе́снаго дости́гши, Све́т Невече́рний лицезре́ти сподо́билася еси́. Укрепи́ и на́с, ма́ти всехва́льная, во све́те за́поведей Госпо́дних ходи́ти и де́лы свои́ми Бо́га прославля́ти.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Дне́сь па́мѧть мч҃нцы пресла́вныѧ татїа́ны на́съ созва̀, да восхва́лимъ, вѣ́рнїи, добродѣ́тєли и҆ трꙋды̀ є҆ѧ̀, и҆ торжество́мъ дꙋхо́внѣ напита́вшесѧ, просла́вимъ и҆зба́вителѧ и҆ бг҃а на́шего.

Бл҃гочести́вагѡ ко́рене ѻ҆́трасль всечтⷭ҇на́ѧ сꙋ́щи, мч҃нце сла́внаѧ, всѧ́цѣй добродѣ́тели ѿ ю҆́ности навы́кла є҆сѝ, и҆ зако́на бж҃їѧ николи́же ѡ҆ставлѧ́ющи, ꙗ҆́кѡ дре́во плодоно́сное при и҆схо́дищахъ во́дъ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ.

Глаго́лъ хрⷭ҇то́въ, ꙗ҆́кѡ бл҃же́ни млⷭ҇тивїи, ѿ младе́нства въ се́рдцѣ твое́мъ воспрїе́мши, до́брою стезе́ю ше́ствовала є҆сѝ, всечтⷭ҇на́ѧ татїа́но, заключе́нныхъ за и҆́мѧ хрⷭ҇то́во ᲂу҆тѣша́ющи и҆ ѿ гла́да и҆збавлѧ́ющи.

Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀ бл҃гослове́ннꙋю въ жена́хъ, а҆рха́гг҃льскимъ гла́сомъ велича́емъ: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́тнаѧ, гдⷭ҇ь съ тобо́ю.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Ста́рца саро́вскаго почита́ющи, во ѻ҆би́тель дивѣ́евскꙋю всели́тисѧ возжела́ла є҆сѝ, ст҃а́ѧ, ѻ҆ба́че во́лю гдⷭ҇ню ѡ҆ себѣ̀ позна́вши, къ сме́рти и҆ страда́нїю ᲂу҆гото́виласѧ є҆сѝ, пою́щи: ᲂу҆твердѝ менѐ въ любвѝ твое́й, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Прпⷣбнаго гаврїи́ла, добродѣ́тельми ᲂу҆кра́шена, наста́вника ко сп҃се́нїю ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ, бл҃же́ннаѧ татїа́но, и҆́же поꙋча́ше тѧ̀ въ по́двизѣ дꙋхо́внѣмъ пребыва́ти и҆ въ любвѝ гдⷭ҇ней ᲂу҆твержда́тисѧ.

Ст҃ѣ́й а҆настасі́и ᲂу҆зорѣши́тельницѣ въ млⷭ҇рдїи подража́ющи, во ᲂу҆́захъ и҆ заточе́нїи сꙋ́щымъ ᲂу҆се́рднѡ послꙋжи́ла є҆сѝ, бг҃озва́ннаѧ невѣ́сто татїа́но, пою́щи: ᲂу҆твердѝ менѐ въ любвѝ твое́й, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Бг҃оро́диченъ: Ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, дв҃о пречⷭ҇таѧ, ро́дъ человѣ́ческїй и҆зба́вила є҆сѝ слꙋже́нїѧ вра́жїѧ и҆ же́нское є҆стество̀ тобо́ю почте́но бы́сть.

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃:

Ка́ѧ темни́ца не и҆мѣ̀ тѧ̀ ю҆́зницꙋ, кі́й гра́дъ не и҆́мать тѧ̀ застꙋ́пницꙋ, не то́кмѡ землѧ̀ моско́вскаѧ ѡ҆ тебѣ̀ хва́литсѧ, но и҆ зырѧ́нскаѧ съ на́ми ликовствꙋ́етъ, и҆ казахста́нскаѧ ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ, и҆ мно́зи и҆ні́и гра́ды и҆ ве́си свеселѧ́тсѧ съ на́ми въ торжествѣ̀ твое́мъ, помина́юще и҆згна̑нїѧ и҆ прославлѧ́юще страда̑нїѧ твоѧ̑, татїа́но, мч҃нце хрⷭ҇тоимени́таѧ.

Бг҃оро́диченъ: Бг҃олюби́ваѧ влⷣчце, а҆́гг҃лѡвъ ᲂу҆краше́нїе и҆ мч҃нкѡвъ сла́во, съ ни́ми моли́сѧ ѡ҆брѣстѝ на́мъ млⷭ҇ть и҆ разрѣше́нїе ѿ беззако́нїй на́шихъ, помозѝ тече́нїе жи́зни на́шеѧ до́брѣ соверши́ти и҆ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ наслѣ̑дники ꙗ҆ви́тисѧ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Нра́въ бл҃гъ првⷣныхъ же́нъ ма́рѳы и҆ марі́и стѧжа́вши, є҆ди́ное на потре́бꙋ ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ и҆ вѣ́рꙋ бл҃ги́ми дѣ́лы ᲂу҆краси́ла є҆сѝ, а҆́лчꙋщихъ пита́ющи, стра́нныхъ ᲂу҆тѣша́ющи и҆ больны́хъ посѣща́ющи, мч҃нце сла́внаѧ.

Добродѣ́телемъ безсре́бренникѡвъ и҆ чꙋдотво́рцєвъ подража́ющи, на слꙋже́нїе стра́ждꙋщымъ ᲂу҆стреми́ласѧ є҆сѝ, татїа́но терпѣливодꙋ́шнаѧ. тѣ́мже и҆ на́шѧ тѣлє́сныѧ и҆ дꙋшє́вныѧ недꙋ́ги и҆сцѣлѝ бл҃гопрїѧ́тными твои́ми мл҃твами.

Млⷭ҇рдїе твори́ти въ житїѝ твое́мъ возлюби́вши, всѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ твоѧ̑ въ рꙋ́цѣ ни́щихъ влага́ла є҆сѝ и҆ та́кѡ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́ла є҆сѝ. тѣ́мже мо́лимъ тѧ̀: ча́сти человѣ́ка бога́та, ѻ҆ба́че немилосе́рда, и҆зба́ви на́съ и҆ со всѣ́ми ст҃ы́ми въ нѣ́дрѣхъ а҆враа́мовыхъ всели́тисѧ гдⷭ҇а ᲂу҆молѝ.

Бг҃оро́диченъ: Родила̀ є҆сѝ сн҃а бж҃їѧ пло́тїю, двⷭ҇тво сохра́ньши, тѣ́мже притека́ютъ къ тебѣ̀, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, ѻ҆трокови̑цы, дѣ́вство возлюби́вшыѧ, и҆ ꙗ҆́вѣ побѣжда́ютъ неви̑димыѧ врагѝ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Дѣ́вственныхъ ли́къ ѡ҆ тебѣ̀, невѣ́сто хрⷭ҇то́ва, ны́нѣ ра́дꙋетсѧ, собо́ръ мч҃нкѡвъ весели́тсѧ и҆ мно́жєства бл҃гочести́выхъ въ хра́мѣ взыва́ютъ: тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Ѿ тѣсноты̀ темни́чныѧ и҆ смра́днагѡ заточе́нїѧ, мч҃нце чтⷭ҇на́ѧ, къ простра́ннѣй широтѣ̀ раѧ̀ сла́дости прешла̀ є҆сѝ и҆ ст҃ы́хъ свѣ́тлость ᲂу҆зрѣ́ла є҆сѝ. ны́нѣ прилѣ́жнѡ съ ни́ми моли́сѧ, дарова́ти на́мъ ми́ръ и҆ вѣ́ры ᲂу҆твержде́нїе.

Ѽ мч҃нце добропобѣ́днаѧ, ла́стовице кра́снаѧ, голꙋби́це кро́ткаѧ, го́рлице миролюби́ваѧ! дꙋ́шꙋ мою̀ плодоно́снꙋ покажѝ и҆ нра́въ жестокосе́рдый премѣнѝ, и҆ ми́ръ дꙋше́вный низпослѝ мл҃твами твои́ми.

Бг҃оро́диченъ: Ны́нѣ ро́дъ человѣ́ческїй возра́довасѧ, печа́ль преста̀ и҆ ра́дость процвѣтѐ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ всели́сѧ во ᲂу҆тро́бꙋ твою̀, пречⷭ҇таѧ, и҆ ви́дѣнъ бы́сть тобо́ю.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведѝ мѧ̀.

И҆́стинною любо́вїю, млⷭ҇рдїемъ и҆ кро́тостїю, терпѣ́нїемъ и҆ цѣломꙋ́дрїемъ ᲂу҆краси́вшисѧ, ѻ҆би́тель дх҃а ст҃а́гѡ себѐ содѣ́лала є҆сѝ, ст҃а́ѧ, на́съ же, грѣха́ми ѡ҆тѧгчє́нныхъ, посѣтѝ и҆ наде́ждою на млⷭ҇ть бж҃їю ѡ҆бо́дри, мл҃твами твои́ми.

Страда̑нїѧ и҆ гонє́нїѧ ѿ безбо́жныхъ претерпѣ́вши и҆ си́лою крⷭ҇та̀ хрⷭ҇то́ва дїа́вола побѣди́вши, нбⷭ҇нагѡ приста́нища дости́гла є҆сѝ, и҆збра́ннице хрⷭ҇то́ва, и҆дѣ́же неѿе́млемый ми́ръ ѡ҆брѣла̀ є҆сѝ.

И҆сповѣ́дникѡвъ хрⷭ҇то́выхъ въ темни́цахъ ᲂу҆тѣша́ющи, нището́ю во́льною себѐ ᲂу҆краси́ла є҆сѝ, ст҃а́ѧ татїа́но, и҆ страда̑нїѧ нивочто́же вмѣни́вши, ѿ сме́рти къ жи́зни прешла̀ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀, дв҃о, ꙗ҆́кѡ мт҃рь бж҃їю, ли́цы мч҃нчестїи велегла́снѡ прославлѧ́ютъ, тѣ́мже и҆ ст҃а́ѧ татїа́на, сн҃ꙋ твоемꙋ̀ послѣ́довавши, кꙋ́пнѡ съ ни́ми ᲂу҆бл҃жа́етъ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃:

Сло́во бж҃їе се́рдцемъ твои́мъ воспрїе́мши, мі́рꙋ распѧ́ласѧ є҆сѝ, ст҃а́ѧ мч҃нце татїа́но, и҆ въ слꙋже́нїи стра́ждꙋщымъ бг҃ꙋ ᲂу҆годи́вши, пло́дъ добродѣ́телей ѻ҆би́ленъ пожа́ла є҆сѝ. сегѡ̀ ра́ди бꙋ́ди на́мъ хода́таица и҆ ᲂу҆молѝ созда́телѧ всѣ́хъ, безпло́дїе серде́цъ на́шихъ и҆сцѣли́ти, да принесе́мъ є҆мꙋ̀ плоды̀ покаѧ́нїѧ, любо́вь, млⷭ҇рдїе и҆ смире́нїе.

І҆́косъ:

Прїиди́те, вѣ́рнїи, дꙋхо́внѣ возвесели́мсѧ въ па́мѧти ст҃ы́ѧ мч҃нцы татїа́ны, и҆ прославлѧ́юще по́двиги є҆ѧ̀, воспои́мъ та́кѡ: ра́дꙋйсѧ, гра́да то́мска бл҃го́е прозѧбе́нїе: ра́дꙋйсѧ, всеѧ̀ землѝ рꙋ́сскїѧ ᲂу҆краше́нїе. ра́дꙋйсѧ, цр҃кве бж҃їѧ пло́дъ бл҃гопрїѧ́тный: ра́дꙋйсѧ, ли́ка новомч҃нкѡвъ на́шихъ цвѣ́тъ бл҃гоꙋха́нный. ра́дꙋйсѧ, жена́мъ мѷроно́сицамъ въ ре́вности подража́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, мнѡ́гїѧ добродѣ́тєли стѧжа́вшаѧ. ра́дꙋйсѧ, татїа́но, мч҃нце пресла́внаѧ, ѻ҆́бразъ млⷭ҇рдїѧ на́мъ показа́вшаѧ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ка́ѧ темни́ца не и҆мѣ̀ тѧ̀ ю҆́зницꙋ, страда́лице терпѣливодꙋ́шнаѧ; ты́ бо лю́тое неи́стовство мꙋчи́телей безбо́жныхъ мꙋ́жественнѣ претерпѣва́ющи, смире́нїемъ хрⷭ҇то́вымъ си́хъ побѣди́ла є҆сѝ. ны́нѣ же въ ра́дости пое́ши: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Є҆ѵа́нгельскими глагѡ́лы ст҃ы́хъ ю҆́зникѡвъ ᲂу҆тѣша́ла є҆сѝ, достохва́льнаѧ татїа́но, и҆̀мже бжⷭ҇твеннѣ поревнова́вши, вседꙋ́шнѡ пострада́ти за хрⷭ҇та̀ возжелѣ́ла є҆сѝ. ны́нѣ же съ ли̑ки мч҃нкѡвъ въ ра́дости пое́ши: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Мѷроно́сицы взе́мши чи́нъ, всечтⷭ҇на́ѧ страда́лице, хрⷭ҇тꙋ̀, на́съ ра́ди во́лею ѡ҆бнища́вшемꙋ, ᲂу҆се́рднѡ послꙋжи́ла є҆сѝ, є҆гда̀ вмѣ́стѡ мѵ́ра, є҆ле́емъ млⷭ҇рдїѧ стра́ждꙋщихъ и҆ недꙋ́жныхъ ᲂу҆ма́стила є҆сѝ. ны́нѣ же гдⷭ҇а зрѧ́щи, пое́ши: бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Всѧ̑ жєны̀ бг҃омꙋ̑дрыѧ съ весе́лїемъ прославлѧ́ютъ дв҃ꙋ пречⷭ҇тꙋю, и҆́стиннꙋю мт҃рь бж҃їю, и҆ бл҃гоговѣ́йнѡ предстоѧ́щѧ, хрⷭ҇та̀ восхвалѧ́ютъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Сластьмѝ мі́ра сегѡ̀ не прельсти́вшисѧ, ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ кра́сный, въ дѣ́вствѣ процвѣла̀ є҆сѝ и҆ мч҃нческагѡ вѣнца̀ сподо́биласѧ є҆сѝ, татїа́но бг҃омꙋ́драѧ, и҆ та́кѡ сꙋгꙋ́бый по́двигъ на землѝ соверши́вши, ны́нѣ съ ли̑ки а҆́гг҃льскими хрⷭ҇та̀ прославлѧ́еши.

Хрⷭ҇та̀ всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вши, томꙋ̀ ᲂу҆се́рднѡ послѣ́довала є҆сѝ, чтⷭ҇на́ѧ, и҆ скве́рны грѣхо́вныѧ и҆збѣ́гши, ꙗ҆́кѡ голꙋби́ца, крило́ма добродѣ́телей въ нбⷭ҇ный черто́гъ возлетѣ́ла є҆сѝ, и҆дѣ́же веселѧ́щисѧ, пѣ́снь побѣ́днꙋю воспѣва́еши.

Добродѣ́тельми и҆ пѡ́двиги твои́ми бг҃ꙋ ᲂу҆годи́ла є҆сѝ, татїа́но достохва́льнаѧ, сегѡ̀ ра́ди то́й въ ли́цѣ мч҃нцъ просла́ви тѧ̀ и҆ дерзнове́нїе ве́лїе дарова̀ моли́тисѧ при́снѡ ѡ҆ вѣ́рою и҆ любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ: Ты̀ бг҃а є҆ди́на родила̀ є҆сѝ, дв҃о, пресла́внѡ: ты̀ є҆стество̀ ѡ҆бнови́ла є҆сѝ ржⷭ҇тво́мъ твои́мъ, бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, сп҃се́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

Свѣти́льникъ добродѣ́тели во мра́цѣ беззакѡ́нїѧ возже́гши, мꙋ̑дрымъ дѣ́вамъ сопричи́слиласѧ є҆сѝ, всечтⷭ҇на́ѧ, и҆ въ черто́гъ бра́чный возше́дши, нбⷭ҇номꙋ женихꙋ̀ хрⷭ҇тꙋ̀ ѡ҆брꙋчи́ласѧ є҆сѝ. є҆го́же молѝ сп҃сти́сѧ дꙋша́мъ на́шымъ.

Ѿ земны́хъ къ нбⷭ҇нымъ ᲂу҆́мъ впери́вши, сѣте́й вра́жїихъ и҆збѣ́гла є҆сѝ, мч҃нце татїа́но, и҆ крила́ми чистоты̀ црⷭ҇твїѧ бж҃їѧ дости́гла є҆сѝ, и҆дѣ́же съ безпло́тными си́лами хрⷭ҇та̀ велича́еши.

Прїимѝ, трїѷпоста́сный бж҃е, ма́лꙋю пѣ́снь сїю̀, въ па́мѧть ст҃ы́ѧ татїа́ны, добропобѣ̑дныѧ мч҃нцы твоеѧ̀, сложе́ннꙋю. є҆ѧ́же мл҃твами ᲂу҆мѧгчѝ на̑ша ѡ҆каменє́ннаѧ сердца̀ и҆ наꙋчѝ любвѝ и҆ млⷭ҇рдїю.

Бг҃оро́диченъ: Прїимѝ, ѽ бг҃омт҃и, ꙗ҆́кѡ мѵ́ро, ѿ любвѐ приноси́мꙋю пѣ́снь сїю̀, и҆ принесѝ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ꙗ҆́кѡ да́ръ, во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ на́шихъ.

Свѣти́ленъ:

Ꙗ҆́кѡ мꙋ́драѧ дѣ́ва, свѣти́льникъ дꙋшѝ твоеѧ̀ є҆ле́емъ ᲂу҆краси́вши, во слѣ́дъ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆стреми́ласѧ є҆сѝ, татїа́но достобл҃же́ннаѧ, и҆ черто́га нбⷭ҇нагѡ дости́гши, свѣ́тъ невече́рнїй лицезрѣ́ти сподо́биласѧ є҆сѝ. ᲂу҆крѣпѝ и҆ на́съ, ма́ти всехва́льнаѧ, во свѣ́тѣ за́повѣдей гдⷭ҇нихъ ходи́ти и҆ дѣ́лы свои́ми бг҃а прославлѧ́ти.

Му­че­ни­ца Та­ти­а­на ро­ди­лась 14 де­каб­ря 1903 го­да в го­ро­де Том­ске в се­мье слу­жа­ще­го ак­циз­но­го управ­ле­ния Ни­ко­лая Грим­бли­та. Об­ра­зо­ва­ние Та­тья­на по­лу­чи­ла в Том­ской гим­на­зии, ко­то­рую она окон­чи­ла в 1920 го­ду. В этом же го­ду скон­чал­ся ее отец, и она по­сту­пи­ла ра­бо­тать вос­пи­та­тель­ни­цей в дет­скую ко­ло­нию «Клю­чи». Вос­пи­тан­ная в глу­бо­ко хри­сти­ан­ском ду­хе, же­лая по­дви­га и взыс­куя со­вер­шен­ства в ис­пол­не­нии за­по­ве­дей Гос­под­них, она, ед­ва окон­чив шко­лу, по­свя­ти­ла свою жизнь по­мо­щи ближ­ним. В 1920 го­ду за­вер­ши­лась на тер­ри­то­рии Си­би­ри граж­дан­ская вой­на и на­ча­лись ре­прес­сии про­тив на­ро­да, а вско­ре и са­ма Си­бирь с ее об­шир­ны­ми про­стран­ства­ми ста­ла ме­стом за­клю­че­ния и ссы­лок. В это вре­мя бла­го­че­сти­вая де­ви­ца и рев­ност­ная хри­сти­ан­ка Та­тья­на по­ста­но­ви­ла се­бе за пра­ви­ло по­чти все за­ра­ба­ты­ва­е­мые сред­ства, а так­же то, что ей уда­ва­лось со­брать в хра­мах го­ро­да Том­ска, ме­нять на про­дук­ты и ве­щи и пе­ре­да­вать их за­клю­чен­ным в Том­скую тюрь­му. При­хо­дя в тюрь­му, она спра­ши­ва­ла у адми­ни­стра­ции, кто из за­клю­чен­ных не по­лу­ча­ет про­дук­то­вых пе­ре­дач, – и тем пе­ре­да­ва­ла.
В 1923 го­ду Та­тья­на по­вез­ла пе­ре­да­чи нуж­да­ю­щим­ся за­клю­чен­ным в тюрь­му в го­род Ир­кутск. Здесь ее аре­сто­ва­ли, предъ­явив об­ви­не­ние в контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти, ко­то­рая за­клю­ча­лась в бла­го­тво­ри­тель­но­сти уз­ни­кам, но через че­ты­ре ме­ся­ца ее осво­бо­ди­ли. В 1925 го­ду ОГПУ сно­ва аре­сто­ва­ло Та­тья­ну Ни­ко­ла­ев­ну за по­мощь за­клю­чен­ным, но на этот раз ее осво­бо­ди­ли через семь дней. По­сле осво­бож­де­ния она по-преж­не­му про­дол­жа­ла по­мо­гать за­клю­чен­ным. К это­му вре­ме­ни она по­зна­ко­ми­лась со мно­ги­ми вы­да­ю­щи­ми­ся ар­хи­ере­я­ми и свя­щен­ни­ка­ми Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, то­мив­ши­ми­ся в тюрь­мах Си­би­ри.
Ее ак­тив­ная бла­го­тво­ри­тель­ная де­я­тель­ность все бо­лее при­вле­ка­ла вни­ма­ние со­труд­ни­ков ОГПУ и все бо­лее раз­дра­жа­ла без­бож­ни­ков. Они ста­ли со­би­рать све­де­ния для ее аре­ста, ко­то­рые в кон­це кон­цов све­лись к сле­ду­ю­щей ха­рак­те­ри­сти­ке по­движ­ни­цы, став­шей со вре­ме­нем все­рос­сий­ской бла­го­тво­ри­тель­ни­цей: «Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на Грим­блит име­ет связь с контр­ре­во­лю­ци­он­ным эле­мен­том ду­хо­вен­ства, ко­то­рое на­хо­дит­ся в На­рым­ском крае, в Ар­хан­гель­ске, в Том­ской и Ир­кут­ской тюрь­мах. Про­из­во­дит сбо­ры и пе­ре­сы­ла­ет ча­стью по по­чте, боль­шин­ство с ока­зи­ей. Грим­блит во всех ти­хо­нов­ских при­хо­дах име­ет сво­их близ­ких зна­ко­мых, через ко­то­рых и про­из­во­дят­ся сбо­ры».
6 мая 1925 го­да на­чаль­ник сек­рет­но­го от­де­ле­ния ОГПУ до­про­сил Та­тья­ну Ни­ко­ла­ев­ну о том, по­мо­га­ла ли она со­слан­но­му ду­хо­вен­ству и ко­му имен­но, а так­же через ко­го она пе­ре­сы­ла­ла по­сыл­ки в дру­гие го­ро­да. Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на от­ве­ти­ла:
– С 1920 го­да я ока­зы­ва­ла ма­те­ри­аль­ную по­мощь ссыль­но­му ду­хо­вен­ству и во­об­ще ссыль­ным, на­хо­дя­щим­ся в Алек­сан­дров­ском цен­тра­ле, Ир­кут­ской тюрь­ме и Том­ской и в На­рым­ском крае. Сред­ства мной со­би­ра­лись по церк­вям и го­ро­ду, как в де­неж­ной фор­ме, так и ве­ща­ми и про­дук­та­ми. День­ги и ве­щи по­сы­ла­лись мной по по­чте и с по­пут­чи­ка­ми, то есть с ока­зи­ей. С по­пут­чи­ком от­прав­ля­ла в На­рым­скую ссыл­ку по­сыл­ку ве­сом око­ло двух пу­дов на имя епи­ско­па Вар­со­но­фия (Вих­ве­ли­на). Фа­ми­лию по­пут­чи­ка я не знаю. Пе­ред Рож­де­ством мною еще бы­ла по­сла­на по­сыл­ка на то же имя, фа­ми­лию по­пут­чи­ка то­же не знаю. В Алек­сан­дров­ском цен­тра­ле я ока­зы­ва­ла по­мощь свя­щен­ни­кам, в Ир­кут­ской тюрь­ме епи­ско­пу Вик­то­ру (Бо­го­яв­лен­ско­му), в На­рым­ской ссыл­ке свя­щен­ни­кам По­по­ву и Ко­пы­ло­ву, епи­ско­пам Ев­фи­мию (Ла­пи­ну), Ан­то­нию (Быст­ро­ву), Иоан­ни­кию (Спе­ран­ско­му), Ага­фан­ге­лу (Пре­об­ра­жен­ско­му) и за­клю­чен­но­му ду­хо­вен­ству, на­хо­дя­ще­му­ся в Том­ских до­мах за­клю­че­ния, и ми­ря­нам; во­об­ще за­клю­чен­ным, не зная при­чин их за­клю­че­ния.
– Об­ра­ща­лись ли вы к ду­хо­вен­ству с прось­бой ока­зать со­дей­ствие по сбо­ру средств на за­клю­чен­ных и ссыль­ных, – спро­сил сле­до­ва­тель.
– Да, об­ра­ща­лась, но по­лу­ча­ла с их сто­ро­ны от­каз, – от­ве­ти­ла Та­тья­на, не же­лая впу­ты­вать в это де­ло ни­ко­го из зна­ко­мо­го ей ду­хо­вен­ства.
– Ко­го вы зна­е­те из лиц, про­из­во­див­ших по­ми­мо вас сбо­ры на за­клю­чен­ных и ссыль­ных?
– Лиц, про­из­во­див­ших по­ми­мо ме­ня сбо­ры, не знаю.
На сле­ду­ю­щий день ОГПУ вы­пи­са­ло ор­дер на ее арест, и она бы­ла за­клю­че­на в Том­ское ОГПУ.
18 мая след­ствие бы­ло за­кон­че­но и ОГПУ по­ста­но­ви­ло: «При­ни­мая во вни­ма­ние, что до­зна­ни­ем не пред­став­ля­ет­ся воз­мож­ность до­быть необ­хо­ди­мые ма­те­ри­а­лы для глас­но­го су­да, но ви­нов­ность... все же уста­нов­ле­на, а по­се­му до­зна­ние счи­тать за­кон­чен­ным и, со­глас­но при­ка­зу ОГПУ за № 172, та­ко­вое на­пра­вить в Осо­бое Со­ве­ща­ние при Кол­ле­гии ОГПУ для при­ме­не­ния... вне­су­деб­но­го на­ка­за­ния – адми­ни­стра­тив­ной ссыл­ки». Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на вме­сте с неко­то­ры­ми дру­ги­ми аре­сто­ван­ны­ми свя­щен­ни­ка­ми рас­смат­ри­ва­лась как «вдох­но­ви­тель­ни­ца ти­хо­нов­ско­го дви­же­ния в гу­бер­нии. С уда­ле­ни­ем их из гу­бер­нии зна­чи­тель­но по­ко­леб­лют­ся устои ти­хо­нов­ской ор­га­ни­за­ции». До­ку­мен­ты де­ла бы­ли пре­про­вож­де­ны в ОГПУ в Москве, а по­сле то­го, как здесь бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о ре­прес­си­ях про­тив аре­сто­ван­ных, 26 мар­та 1926 го­да Осо­бое Со­ве­ща­ние при Кол­ле­гии ОГПУ по­ста­но­ви­ло вы­слать Та­тья­ну Ни­ко­ла­ев­ну в Зы­рян­ский край на три го­да. 1 июля 1926 го­да Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на по эта­пу бы­ла до­став­ле­на в Усть-Сы­сольск.
15 июля 1927 го­да Осо­бое Со­ве­ща­ние при Кол­ле­гии ОГПУ по­ста­но­ви­ло вы­слать Та­тья­ну Ни­ко­ла­ев­ну эта­пом через всю стра­ну в Ка­зах­стан на остав­ший­ся срок. 15 де­каб­ря она при­бы­ла в Тур­ке­стан. 19 де­каб­ря 1927 го­да Осо­бое Со­ве­ща­ние по­ста­но­ви­ло осво­бо­дить ее, предо­ста­вив ей пра­во жить, где по­же­ла­ет. О том, что она осво­бож­де­на, со­труд­ни­ки ОГПУ в Тур­ке­стане со­об­щи­ли ей толь­ко 10 мар­та 1928 го­да, и 16 мар­та Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на вы­еха­ла в Моск­ву. Она по­се­ли­лась непо­да­ле­ку от хра­ма свя­ти­те­ля Ни­ко­лая в Пы­жах, в ко­то­ром слу­жил хо­ро­шо ей зна­ко­мый свя­щен­ник ар­хи­манд­рит Гав­ри­ил (Игош­кин). Та­тья­на ста­ла по­сто­ян­ной при­хо­жан­кой хра­ма Ни­ко­лы в Пы­жах, где она ста­ла петь на кли­ро­се. Вер­нув­шись из за­клю­че­ния, она еще ак­тив­ней по­мо­га­ла остав­шим­ся в ссыл­ках и на­хо­дя­щим­ся в тюрь­мах за­клю­чен­ным, мно­гих из ко­то­рых она те­перь зна­ла лич­но. По­се­ще­ния за­клю­чен­ных и по­мощь им ста­ли ее по­дви­гом и слу­же­ни­ем Хри­сту. По вы­ра­же­нию мно­гих свя­ти­те­лей, стя­жав­ших впо­след­ствии му­че­ни­че­ский ве­нец, она ста­ла для них но­вым Фила­ре­том Ми­ло­сти­вым. В по­дви­ге ми­ло­сер­дия и по­мо­щи, без­от­каз­но­сти и ши­ро­те этой по­мо­щи ей не бы­ло рав­ных. В ее серд­це, вме­стив­шем Хри­ста, ни­ко­му уже не бы­ло тес­но.
В на­ча­ле трид­ца­тых го­дов под­ня­лась оче­ред­ная вол­на без­бож­ных го­не­ний на Рус­скую Пра­во­слав­ную Цер­ковь, ко­гда бы­ли аре­сто­ва­ны несколь­ко де­сят­ков ты­сяч свя­щен­но­слу­жи­те­лей и ми­рян. Сот­ни их бы­ли аре­сто­ва­ны и в Москве, и сре­ди них 14 ап­ре­ля 1931 го­да бы­ла аре­сто­ва­на и Та­тья­на. Через несколь­ко дней сле­до­ва­тель до­про­сил ее. Она рас­ска­за­ла, что дей­стви­тель­но по­мо­га­ла ссыль­ным и за­клю­чен­ным, но толь­ко она, осо­бен­но вна­ча­ле, по­мо­га­ла всем за­клю­чен­ным, во­все не ин­те­ре­су­ясь, цер­ков­ные это лю­ди или нет, и да­же по по­ли­ти­че­ским ли они осуж­де­ны ста­тьям или по уго­лов­ным, для нее бы­ло важ­но толь­ко то, что они нуж­да­лись и не име­ли то­го, кто бы им по­мо­гал.
30 ап­ре­ля 1931 го­да Осо­бое Со­ве­ща­ние при­го­во­ри­ло Та­тья­ну Грим­блит к трем го­дам за­клю­че­ния в конц­ла­ге­ре, и она бы­ла от­прав­ле­на в Ви­шер­ский ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ла­герь в Перм­ской об­ла­сти. Здесь, в ла­ге­ре, она изу­чи­ла ме­ди­ци­ну и ста­ла ра­бо­тать фельд­ше­ром, что как нель­зя луч­ше со­от­вет­ство­ва­ло вы­бран­но­му ею по­движ­ни­че­ско­му пу­ти – без­за­вет­но­му слу­же­нию ближ­ним. В 1932 го­ду она бы­ла осво­бож­де­на с за­пре­том жить в две­на­дца­ти го­ро­дах на остав­ший­ся срок. Ме­стом жи­тель­ства она из­бра­ла го­род Юрьев-Поль­ский Вла­ди­мир­ской об­ла­сти. По­сле окон­ча­ния сро­ка в 1933 го­ду, Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на по­се­ли­лась в го­ро­де Алек­сан­дро­ве Вла­ди­мир­ской об­ла­сти и устро­и­лась ра­бо­тать фельд­ше­ром в боль­ни­це. В 1936 го­ду она пе­ре­еха­ла в се­ло Кон­стан­ти­но­во Мос­ков­ской об­ла­сти и ста­ла ра­бо­тать ла­бо­рант­кой в Кон­стан­ти­нов­ской рай­он­ной боль­ни­це.
Ра­бо­тая в боль­ни­це, и за­ча­стую мно­го боль­ше, чем ей по­ла­га­лось по ее обя­зан­но­стям, она по­чти все свои сред­ства, а так­же и те, что ей жерт­во­ва­ли для за­клю­чен­ных ве­ру­ю­щие лю­ди, от­да­ва­ла на по­мощь на­хо­дя­ще­му­ся в за­клю­че­нии ду­хо­вен­ству и пра­во­слав­ным ми­ря­нам, со все­ми ни­ми ве­дя ак­тив­ную пе­ре­пис­ку. В ее де­я­тель­но­сти для всех страж­ду­щих бы­ла ощу­ти­ма не толь­ко ее ма­те­ри­аль­ная под­держ­ка, но и под­держ­ка сло­вом – в пись­мах, ко­то­рые она по­сы­ла­ла. Для неко­то­рых она в иные пе­ри­о­ды ста­но­ви­лась един­ствен­ным кор­ре­спон­ден­том и по­мощ­ни­ком. Епи­скоп Иоанн (Па­шин) пи­сал ей из ла­ге­ря: «Род­ная, до­ро­гая Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на! Пись­мо Ва­ше по­лу­чил и не знаю, как Вас бла­го­да­рить за него. Оно ды­шит та­кой теп­ло­той, лю­бо­вью и бод­ро­стью, что день, ко­гда я по­лу­чил его, – был для ме­ня один из счаст­ли­вых, и я про­чи­тал его ра­за три под­ряд, а за­тем еще дру­зьям про­чи­ты­вал: вла­ды­ке Ни­ко­лаю и от­цу Сер­гию – сво­е­му ду­хов­но­му от­цу. Да! Доб­рое у Вас серд­це, счаст­ли­вы Вы, и за это бла­го­да­ри­те Гос­по­да: это не от нас – Бо­жий дар. Вы – по ми­ло­сти Бо­жи­ей – по­ня­ли, что выс­шее сча­стье здесь – на зем­ле – это лю­бить лю­дей и по­мо­гать им. И Вы – сла­бень­кая, бед­нень­кая – с Бо­жьей по­мо­щью, как сол­ныш­ко, сво­ей доб­ро­той со­гре­ва­е­те обез­до­лен­ных и по­мо­га­е­те, как мо­же­те. Вспо­ми­на­ют­ся сло­ва Бо­жии, ска­зан­ные уста­ми свя­то­го апо­сто­ла Пав­ла: “Си­ла Моя в немо­щи со­вер­ша­ет­ся”. Дай Гос­по­ди Вам си­лы и здо­ро­вья мно­го-мно­го лет ид­ти этим пу­тем и в сми­ре­нии о име­ни Гос­под­нем тво­рить доб­ро. Тро­га­тель­на и Ва­ша по­весть о бо­лез­ни[1] и даль­ней­ших по­хож­де­ни­ях. Как пре­муд­ро и ми­ло­серд­но устро­ил Гос­подь, что Вы, пе­ре­не­ся тя­же­лую бо­лезнь[2], изу­чи­ли ме­ди­ци­ну и те­перь, ра­бо­тая на по­при­ще ле­че­ния боль­ных, страж­ду­щих, од­новре­мен­но и ма­лень­кие сред­ства бу­де­те за­ра­ба­ты­вать, необ­хо­ди­мые для жиз­ни сво­ей и по­мо­щи дру­гим, и этой сво­ей свя­той ра­бо­той сколь­ко слез утре­те, сколь­ко стра­да­ний об­лег­чи­те... Ра­бо­та­е­те в ла­бо­ра­то­рии, в ап­те­ке? Пре­крас­но. Вспо­ми­най­те свя­то­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Пан­те­ле­и­мо­на Це­ли­те­ля и его ко­ро­боч­ку с ле­кар­ства­ми в ру­ках (как на об­ра­зах изо­бра­жа­ют) и о име­ни Гос­под­нем ра­бо­тай­те, тру­ди­тесь во сла­ву Бо­жию. Вся­кое ле­кар­ство, рас­сы­па­е­мое по по­рош­кам, раз­ли­ва­е­мое по склян­кам, да бу­дет ограж­де­но зна­ме­ни­ем Свя­то­го Кре­ста. Сла­ва Гос­по­ду Бо­гу!»
Ар­хи­епи­скоп Авер­кий (Кед­ров), на­хо­див­ший­ся в ссыл­ке в го­ро­де Бир­ске в Баш­ки­рии, пи­сал Та­тьяне Ни­ко­ла­евне: «По­лу­чил Ва­ше за­кры­тое пись­мо, а вслед за ним от­крыт­ку. За то и дру­гое при­но­шу Вам сер­деч­ную бла­го­дар­ность. Сла­ва Бо­гу – они по-преж­не­му пол­ны бод­ро­сти и све­та, креп­кой ве­ры и твер­до­го упо­ва­ния на про­мыс­ли­тель­ную дес­ни­цу Все­выш­не­го. Сла­ва Бо­гу! Да ни­ко­гда не ис­сякнет и не ума­лит­ся в ду­ше Ва­шей этот жи­во­нос­ный ис­точ­ник, ко­то­рый так об­лег­ча­ет здесь на зем­ле вос­при­я­тие жиз­нен­ных невзгод, несча­стий, уда­ров, неудач и разо­ча­ро­ва­ний. Не дли­нен еще прой­ден­ный путь Ва­шей бла­го­сло­вен­ной от Гос­по­да жиз­ни, а меж­ду тем сколь­ко бурь про­нес­лось над Ва­шей гла­вой. И не толь­ко над го­ло­вой: как острое ору­жие они про­шли и через Ва­ше серд­це. Но не по­ко­ле­ба­ли его и не сдви­ну­ли его с кра­е­уголь­но­го кам­ня – ска­лы, на ко­то­рой оно по­ко­ит­ся, – я ра­зу­мею Хри­ста Спа­си­те­ля. Не по­га­си­ли эти штор­мы в Ва­шем ми­лом серд­це яр­ко го­ря­щий и пла­ме­не­ю­щий огонь ве­ры свя­той. Сла­ва Бо­гу – ра­ду­юсь се­му и пре­кло­ня­юсь пред Ва­шим этим по­дви­гом непо­ко­ле­би­мой пре­дан­но­сти Твор­цу, пред те­ми бо­лез­нен­ны­ми скор­бя­ми, ис­пы­та­ни­я­ми, стра­да­ни­я­ми нрав­ствен­ны­ми, через ко­то­рые ле­жал Ваш путь к этой по­бе­де в Ва­шей ду­ше Хри­ста над Ве­ли­а­ром, неба над зем­лей, све­та над тьмой. Спа­си Вас Хри­стос и со­хра­ни, по­мо­ги Вам и впредь неустра­ши­мо и непо­ко­ле­би­мо сто­ять на бо­же­ствен­ной стра­же сво­е­го свя­то­го свя­тых...»
Боль­ше все­го из зем­ных мест Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на лю­би­ла Ди­ве­е­во, ку­да она при­ез­жа­ла ча­сто и где слу­жил ее ду­хов­ный отец про­то­и­е­рей Па­вел Пе­ру­ан­ский. В од­ном из пи­сем, на­пи­сан­ном 5 сен­тяб­ря 1937 го­да ар­хи­епи­ско­пу Авер­кию (Кед­ро­ву), еще на­хо­див­ше­му­ся в то вре­мя в ссыл­ке в го­ро­де Бир­ске, бес­по­ко­ясь о его судь­бе, так как ото­всю­ду ста­ли при­хо­дить из­ве­стия об аре­стах ду­хо­вен­ства и ми­рян, она пи­са­ла: «До­ро­гой мой Вла­ды­ка Авер­кий! Что-то дав­но мне нет от Вас ве­сточ­ки. Я бы­ла в от­пус­ке пол­то­ра ме­ся­ца. Ез­ди­ла в Ди­ве­е­во и Са­ров. Пре­крас­но про­ве­ла там ме­сяц. Див­но хо­ро­шо. Нет, в раю не сла­ще, по­то­му что боль­ше лю­бить невоз­мож­но. Да бла­го­сло­вит Бог тех лю­дей, яр­кая кра­со­та ду­ши ко­то­рых и те­перь пе­ре­до мной. Креп­ко по­лю­би­ла я те ме­ста, и все­гда ме­ня ту­да тянет. Вот уже тре­тий год под­ряд бы­ваю там, с каж­дым ра­зом все доль­ше. На­все­гда б я там оста­лась, да не бы­ло мне бла­го­сло­ве­ния на то. А на по­езд­ку во вре­мя от­пус­ка все бла­го­сло­ви­ли.
От­кли­кай­тесь, сол­ныш­ко ми­лое. А то я бес­по­ко­юсь, не слу­чи­лось ли с Ва­ми че­го недоб­ро­го. На­пом­ни­те мне гео­гра­фию. Да­ле­ко ли Бирск от Уфы? Пи­ши­те мне, я уже креп­ко со­ску­чи­лась о Вас, род­ной мой».
Ве­че­ром, в тот день, ко­гда Та­тья­на пи­са­ла это пись­мо, она бы­ла аре­сто­ва­на. Со­труд­ни­ки НКВД при­шли ее аре­сто­вы­вать, ко­гда она пи­са­ла оче­ред­ное пись­мо свя­щен­ни­ку в ссыл­ку, оста­но­вив ее на по­лу­сло­ве. Ухо­дя в тюрь­му, она оста­ви­ла за­пис­ку по­дру­ге, чтобы та обо всем про­ис­шед­шем уве­до­ми­ла ее мать. Со­хра­няя да­же в эти ми­ну­ты мир и спо­кой­ствие, Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на пи­са­ла: «Оль­га род­ная, про­сти! При­бе­ри все. По­лу­чи бе­лье от Ду­ни. Бе­лье при­бе­ри в ко­роб­ку, ко­то­рая под кро­ва­тью. По­стель и одеж­ду за­шей в меш­ки (меш­ка здесь два, но ты най­ди це­лые и чи­стые, в ко­то­рых мож­но бы­ло бы все по­слать ма­ме). Ко­гда ме­ня уго­нят от­сю­да, то толь­ко через де­сять дней по­шли все ма­ме, из­ве­стив ее сна­ча­ла о мо­ем аре­сте пись­мом. На­пи­шешь пись­мо, а по­том через па­ру дней шли ве­щи. День­ги на пе­ре­сыл­ку у те­бя бу­дут. День­ги по­сле де­ся­ти дней вслед за ве­ща­ми от­пра­вить ма­ме, она мне пе­ре­во­дить бу­дет и пе­ре­сы­лать что на­до. Ну, всех креп­ко це­лую. За все всех бла­го­да­рю. Про­сти­те. Я зна­ла, на­дев крест, тот, что на мне: опять пой­ду. За Бо­га не толь­ко в тюрь­му, хоть в мо­ги­лу пой­ду с ра­до­стью».
До­пра­ши­вал Та­тья­ну на­чаль­ник Кон­стан­ти­нов­ско­го рай­он­но­го от­де­ле­ния НКВД Су­да­ков.
– Об­ви­ня­е­мая Грим­блит, при обыс­ке у вас изъ­ята пе­ре­пис­ка с ука­за­ни­ем мас­сы адре­сов. Ка­кие вы име­е­те свя­зи с ука­зан­ны­ми ли­ца­ми и кто они по по­ло­же­нию? – спро­сил он.
– Шесть че­ло­век, ука­зан­ные в адре­сах, яв­ля­ют­ся свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми, и все они бы­ли в за­клю­че­нии и в эта­пах, а в дан­ное вре­мя они на­хо­дят­ся в за­клю­че­нии и в ми­ну­сах. Связь у ме­ня с ни­ми есть лишь пись­ма­ми. Осталь­ные адре­са мо­их род­ствен­ни­ков, ра­бо­та­ю­щих в Москве и в Алек­сан­дро­ве.
По­сле до­про­са за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка Кон­стан­ти­нов­ско­го НКВД Смир­ниц­кий до­про­сил в ка­че­стве сви­де­те­лей со­слу­жив­цев Та­тья­ны по Кон­стан­ти­нов­ской рай­он­ной боль­ни­це – вра­ча, мед­сест­ру и бух­гал­те­ров.
Они по­ка­за­ли: «Мне из­вест­но, что Грим­блит по­се­ти­ла боль­но­го, ле­жа­ще­го в гос­пи­та­ле, к ко­то­ро­му Грим­блит не име­ла ни­ка­ко­го от­но­ше­ния по ме­ди­цин­ско­му об­слу­жи­ва­нию. В ре­зуль­та­те на дру­гое утро боль­ной рас­ска­зал вра­чу, что ему всю ночь сни­лись мо­на­сты­ри, мо­на­хи, под­ва­лы и так да­лее. Этот факт на­во­дит ме­ня на мысль, что Грим­блит ве­ла с боль­ны­ми бе­се­ды на ре­ли­ги­оз­ные те­мы. На со­бра­нии со­труд­ни­ков боль­ни­цы по во­про­су о под­пис­ке на вновь вы­пу­щен­ный за­ем Грим­блит ни за, ни про­тив в пре­ни­ях не вы­сту­па­ла, но при го­ло­со­ва­нии за под­пис­ку на за­ем не го­ло­со­ва­ла».
«Грим­блит зи­мой 1937 го­да, си­дя у тя­же­ло боль­но­го в па­ла­те, в при­сут­ствии боль­ных и мед­пер­со­на­ла по­сле его смер­ти вста­ла и де­мон­стра­тив­но его пе­ре­кре­сти­ла. В раз­го­во­рах, срав­ни­вая по­ло­же­ние в тюрь­мах цар­ско­го строя с на­сто­я­щим, Грим­блит го­во­ри­ла: “При со­вет­ской вла­сти мож­но встре­тить без­об­раз­ных мо­мен­тов не мень­ше, чем преж­де”. От­ве­чая на во­про­сы о том, по­че­му она ве­дет скуд­ную жизнь, Грим­блит го­во­ри­ла: “Вы тра­ти­те день­ги на ви­но и ки­но, а я на по­мощь за­клю­чен­ным и цер­ковь”. На во­прос о но­си­мом ею на шее кре­сте Грим­блит неод­но­крат­но от­ве­ча­ла: “За но­си­мый мною на шее крест я от­дам свою го­ло­ву, и по­ка я жи­ва, с ме­ня его ни­кто не сни­мет, а ес­ли кто по­пы­та­ет­ся снять крест, то сни­мет его лишь с мо­ей го­ло­вой, так как он на­дет на­веч­но”. В 1936 го­ду при об­ра­ще­нии при­е­хав­ше­го од­но­го из за­клю­чен­ных Дмит­ла­га для но­чев­ки Грим­блит при встре­че с ним спро­си­ла, по ка­кой ста­тье он си­дит, и, по­лу­чив от­вет, что он си­дит по 58 ста­тье, с удо­воль­стви­ем усту­пи­ла для ноч­ле­га свою ком­на­ту, за­явив, что она для лю­дей, си­дя­щих по 58-ой ста­тье, все­гда го­то­ва чем угод­но по­мочь. У Грим­блит в пе­ри­од ее ра­бо­ты в боль­ни­це бы­ли слу­чаи ухо­да с ра­бо­ты в цер­ковь для со­вер­ше­ния ре­ли­ги­оз­ных об­ря­дов».
«Мне из­вест­но, что Грим­блит очень ре­ли­ги­оз­ный че­ло­век, ста­вив­шая ре­ли­гию вы­ше все­го. В день Пре­об­ра­же­ния в раз­го­во­ре со мной Грим­блит ска­за­ла: “Те­перь стал не на­род, а про­сто по­доб­но ско­ту. Пом­ню, как бы­ло рань­ше, ко­гда я учи­лась в гим­на­зии. Схо­дишь в цер­ковь, от­дох­нешь, и ра­бо­та спо­рит­ся луч­ше, а те­перь нет ни­ка­ко­го раз­ли­чия, но при­дет вре­мя, Гос­подь по­ка­ра­ет и за все спро­сит”. Мне так­же при­хо­ди­лась ча­сто от Грим­блит слы­шать сло­ва: “При­дет все же вре­мя, ко­гда тот, кто не ве­ру­ет, бу­дет по­сле ка­ять­ся и по­стра­да­ет за это, как стра­да­ем в дан­ное вре­мя мы, ве­ру­ю­щие”. Кро­ме то­го, Грим­блит ис­поль­зо­ва­ла свое слу­жеб­ное по­ло­же­ние для внед­ре­ния ре­ли­ги­оз­ных чувств сре­ди ста­ци­о­нар­ных боль­ных. На­хо­дясь на де­жур­стве, Грим­блит вы­да­чу ле­карств боль­ным со­про­вож­да­ла сло­ва­ми: “С Гос­по­дом Бо­гом”. И од­новре­мен­но кре­сти­ла боль­ных. Сла­бым же боль­ным Грим­блит на­де­ва­ла на шею кре­сты».
«От­но­си­тель­но вос­пи­та­ния де­тей в на­сто­я­щее вре­мя Грим­блит неод­но­крат­но го­во­ри­ла: “Что хо­ро­ше­го мож­но ожи­дать от те­пе­реш­них де­тей в бу­ду­щем, ко­гда их ро­ди­те­ли са­ми не ве­ру­ют и де­тям за­пре­ща­ют ве­ро­вать”. И, упре­кая ро­ди­те­лей, го­во­ри­ла: “Как вы от Бо­га ни от­во­ра­чи­ва­е­тесь, ра­но или позд­но Он за все спро­сит”. В 1936 го­ду моя де­вя­ти­лет­няя доч­ка рас­ска­зы­ва­ла мне, что Грим­блит ее вы­учи­ла кре­стить­ся, за что да­ла ей го­стин­цев».
По­сле до­про­сов сви­де­те­лей за­ме­сти­тель на­чаль­ни­ка НКВД Кон­стан­ти­нов­ско­го рай­о­на до­про­сил Та­тья­ну.
– Об­ви­ня­е­мая Грим­блит, не со­сто­я­ли ли вы и не со­сто­и­те ли в на­сто­я­щее вре­мя в ка­кой-ли­бо ре­ли­ги­оз­ной сек­те, ес­ли со­сто­и­те, то ка­ко­вы ее це­ли?
– Ни в ка­кой сек­те я не со­сто­я­ла и не со­стою.
– Об­ви­ня­е­мая Грим­блит, из ка­ких средств вы ока­зы­ва­ли по­мощь за­клю­чен­ным и не яв­ля­е­тесь ли вы чле­ном ка­кой-ли­бо ор­га­ни­за­ции, ста­вя­щей сво­ей за­да­чей ока­за­ние им по­мо­щи, а так­же внед­ре­ние ре­ли­гии в мас­сы?
– Я ни в ка­кой ор­га­ни­за­ции ни­ко­гда не со­сто­я­ла и не со­стою. По­мощь за­клю­чен­ным и ко­му мо­гу по­мочь я ока­зы­ваю из сво­их за­ра­бо­тан­ных средств. Внед­ре­ни­ем ре­ли­гии в мас­сы я ни­ко­гда не за­ни­ма­лась и не за­ни­ма­юсь.
– Ка­ко­ва при­чи­на ва­шей по­мо­щи в боль­шин­стве слу­ча­ев по­лит­за­клю­чен­ным, а так­же при­чи­на ве­де­ния ва­ми пе­ре­пис­ки ис­клю­чи­тель­но с по­лит­за­клю­чен­ны­ми?
– Яв­ля­ясь ре­ли­ги­оз­ным че­ло­ве­ком, я и по­мощь ока­зы­ва­ла толь­ко за­клю­чен­ным ре­ли­ги­оз­ни­кам, с ко­то­ры­ми встре­ча­лась на эта­пах и в за­клю­че­нии, и, вый­дя на сво­бо­ду, пе­ре­пи­сы­ва­лась с ни­ми. С осталь­ной же ча­стью по­лит­за­клю­чен­ных я ни­ко­гда не име­ла ни­ка­кой свя­зи.
– Как вы про­яв­ля­лись как ре­ли­ги­оз­ный че­ло­век от­но­си­тель­но со­вет­ской вла­сти и окру­жа­ю­ще­го вас на­ро­да?
– Пе­ред вла­стью и окру­жа­ю­щи­ми я ста­ра­лась про­явить се­бя чест­ным и доб­ро­со­вест­ным ра­бот­ни­ком и этим до­ка­зать, что и ре­ли­ги­оз­ный че­ло­век мо­жет быть нуж­ным и по­лез­ным чле­ном об­ще­ства. Сво­ей ре­ли­ги­оз­но­сти я не скры­ва­ла.
– Об­ви­ня­е­мая Грим­блит, при­зна­е­те ли вы се­бя ви­нов­ной в ве­де­нии ва­ми ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции за вре­мя служ­бы в Кон­стан­ти­нов­ской боль­ни­це?
– Ни­ка­кой ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции я ни­где ни­ко­гда не ве­ла. На фра­зы, ко­гда, жа­лея ме­ня, мне го­во­ри­ли: «Вы бы по­луч­ше оде­лись и по­ели, чем по­сы­лать день­ги ко­му-то», я от­ве­ча­ла: «Вы мо­же­те тра­тить день­ги на кра­си­вую одеж­ду и на слад­кий ку­сок, а я пред­по­чи­таю по­скром­нее одеть­ся, по­про­ще по­есть, а остав­ши­е­ся день­ги по­слать нуж­да­ю­щим­ся в них».
По­сле этих до­про­сов Та­тья­на бы­ла по­ме­ще­на в тюрь­му в го­ро­де За­гор­ске. 13 сен­тяб­ря 1937 го­да след­ствие бы­ло за­кон­че­но и со­став­ле­но об­ви­ни­тель­ное за­клю­че­ние. 21 сен­тяб­ря пе­ред от­прав­кой об­ви­ни­тель­но­го за­клю­че­ния на ре­ше­ние трой­ки со­труд­ник НКВД Идель­сон вы­звал Та­тья­ну на до­прос и, узнав, за что и ко­гда она аре­сто­вы­ва­лась рань­ше, спро­сил:
– Вы об­ви­ня­е­тесь в ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции. При­зна­е­те ли се­бя ви­нов­ной?
– Ви­нов­ной се­бя не при­знаю. Ан­ти­со­вет­ской аги­та­ци­ей ни­ко­гда не за­ни­ма­лась.
– Вы так­же об­ви­ня­е­тесь в про­ве­де­нии вре­ди­тель­ства, со­зна­тель­ном умертв­ле­нии боль­ных в боль­ни­це се­ла Кон­стан­ти­но­во. При­зна­е­те се­бя ви­нов­ной?
– Ви­нов­ной се­бя не при­знаю, вре­ди­тель­ской де­я­тель­но­стью ни­ко­гда не за­ни­ма­лась.
Про­чи­тав про­то­кол до­про­са, Та­тья­на под­пи­са­лась под фра­зой, окан­чи­ва­ю­щей про­то­кол: «За­пи­са­но с мо­их слов вер­но, мной лич­но про­чи­та­но».
22 сен­тяб­ря трой­ка НКВД при­го­во­ри­ла Та­тья­ну к рас­стре­лу. На сле­ду­ю­щий день она бы­ла от­прав­ле­на в од­ну из Мос­ков­ских тю­рем, где пе­ред каз­нью с нее бы­ла сня­та фо­то­гра­фия для па­ла­ча. Та­тья­на Ни­ко­ла­ев­на Грим­блит бы­ла рас­стре­ля­на 23 сен­тяб­ря 1937 го­да и по­гре­бе­на в без­вест­ной об­щей мо­ги­ле на по­ли­гоне Бу­то­во под Моск­вой.


Игу­мен Да­мас­кин (Ор­лов­ский)

«Му­че­ни­ки, ис­по­вед­ни­ки и по­движ­ни­ки бла­го­че­стия Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви ХХ сто­ле­тия. Жиз­не­опи­са­ния и ма­те­ри­а­лы к ним. Кни­га 7». Тверь. 2002. С. 128-136

См. также: Мученица Татиана (Гримблит). Жития новомучеников и исповедников XX века Московской епархии

Биб­лио­гра­фия

Ар­хив УФСБ РФ по Том­ской обл. Арх. № 11803-П.
ЦА ФСБ РФ. Арх. № Р-1086.
ГАРФ. Ф. 10035, д. П-78635.

При­ме­ча­ния

[1] Име­ет­ся в ви­ду арест – на услов­ном язы­ке пе­ре­пис­ки тех лет.
[2] Име­ет­ся в ви­ду пре­бы­ва­ние в за­клю­че­нии.

Ис­точ­ник: http://www.fond.ru