Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святой преподобной Александре Дивеевской (Мельгуновой)

Память: 26 (13) июня

Глас 8.

Припев: Преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Преподо́бную уго́дницу и ма́терь на́шу Алекса́ндру, первонача́льницу оби́тели Диве́евския, Бо́жия Ма́тере рабу́ избра́нную, ны́не за ны́ на Небесе́х моля́щуюся, Го́споди, сподо́би воспе́ти разу́мно.

Оби́тели Диве́евския первонача́льница яви́лася еси́, Алекса́ндро сла́вная, и, досто́йно послуша́ние Пресвяты́я Богоро́дицы испо́лнивши, Небе́сное Ца́рствие унасле́довала еси́. Помози́ и на́м доброде́тель послуша́ния стяжа́ти.

Воздержа́нием ди́вным и покая́нием сле́зным ду́шу твою́ очи́стивши и а́нгельскому житию́ поревнова́вши, хра́м Свята́го Ду́ха яви́лася еси́, преподо́бная Алекса́ндро.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице Де́во, па́че естества́ неизрече́нно ро́ждшая Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во, досто́йно в пе́снех велича́ем Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утвержде́й сло́вом Небеса́ и зе́млю основа́вый на вода́х мно́гих, утверди́ мя́ к пе́нию славосло́вия Твоего́, Го́споди.

Мирска́я и тле́нная возненави́девши, пло́ть свою́ изнури́ла еси́, ма́ти Алекса́ндро, те́мже и, моли́тву к Бо́гу при́сно вознося́щи, Того́ Еди́наго возлюби́ла еси́.

Просвеще́ние Ду́ха в се́рдце твое́м прие́мши, преподо́бная ма́ти, луча́ми доброде́телей страсте́й мглу́ я́ве отгна́ла еси́. Помози́ и на́м от омраче́ния страсте́й изба́витися.

Твоя́ моли́твы и труды́, я́ко кади́ло благово́нное, Влады́це и Богома́тери принесла́ еси́, преподо́бная, та́же и мно́ги хра́мы Бо́жия твои́м раче́нием и по́двиги воздви́гла еси́. Ны́не же вознеси́ моле́ние о благостоя́нии Це́ркве Ру́сския.

Богоро́дичен: Утвержде́ние, покро́в и прибе́жище бу́ди с ве́рою к Тебе́ прибега́ющим, Де́во Богороди́тельнице, и Бо́жию Ма́терь Тя́ испове́дающим.

Седа́лен, гла́с 3.

Бога́тство тле́нное и сла́ву мимотеку́щую в млады́х ле́тех оста́вивши, Небе́сное бога́тство и сла́ву ве́чную восприя́ла еси́, преподо́бная Алекса́ндро. Те́мже блажи́м свято́е твое́ преставле́ние и уми́льно вопие́м: помяни́ на́с у Престо́ла Бо́жия, ма́ти честна́я.

Богоро́дичен: Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, приими́ от на́с, рабо́в Твои́х, целова́ние Арха́нгелово: ра́дуйся, Ра́дость ми́ру ро́ждшая, ра́дуйся, Ма́нно Небе́сная, Хле́бом жи́зни на́с напита́вшая, ра́дуйся, Цари́це, в жена́х благослове́нная.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Та́йно проро́к предзря́ от Де́вы Тя́, Сло́ве, воплоща́ема, пе́сненно вопия́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Огне́м любве́ Бо́жия те́рние страсте́й попали́вши, глаго́лы ди́вныя Пресвяты́я Богоро́дицы о четве́ртом Ея́ жре́бии во вселе́нней услы́шати сподо́билася еси́. Те́мже и оби́тель Диве́евскую воздви́гла еси́.

Насажде́на в дому́ Бо́жия Ма́тере бы́вши, я́ко цве́ты кра́сныя, мно́гия доброде́тели израсти́ла еси́ и, во основа́ние оби́тели ка́мень ве́ры положи́вши, мно́гим и́нокиням пу́ть во оби́тели Небе́сныя указа́ла еси́.

Жезло́м доброде́тельныя твоея́ жи́зни мно́гия ду́ши в Ца́рствие Небе́сное упра́вила еси́, ма́ти Алекса́ндро, помози́ и на́м доброде́тели ева́нгельския стяжа́ти и жи́зни блаже́нныя вку́пе со все́ми святы́ми дости́гнути.

Богоро́дичен: Ты́ еси́, Блага́я, ве́рным утвержде́ние, от лю́тых избавле́ние и просвеще́ние ду́ш на́ших, и оби́тели Диве́евской стена́ и огражде́ние.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Те́сный пу́ть па́че простра́ннаго предпочла́ еси́ и, ра́дующися, мно́гия труды́ и боле́зни претерпе́ла еси́, преподо́бная Алекса́ндро. Укрепи́ и ны́ во обстоя́ниих жите́йских моли́твами твои́ми.

В пе́ниих и поще́ниих, моли́твах же и бде́ниих пожи́вши, преподо́бная, Христу́ уневе́стилася еси́ и о́браз и́ноческаго жития́ сестра́м оби́тели Диве́евския яви́ла еси́.

Житие́ твое́ пра́ведно и преподо́бно бы́сть, Алекса́ндро блаже́нная, те́мже, сугу́баго по́двига взыску́ющи, вели́кую схи́му пред кончи́ною прия́ти сподо́билася еси́.

Богоро́дичен: От вся́каго прило́га проти́вна и ско́рби, и от вра́г лю́тых рабы́ Твоя́ свободи́, Всенепоро́чная, Тя́ бо держа́вное Предста́тельство стяжа́хом.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Сла́ву ро́да твоего́ презре́вши и за́поведи ева́нгельския ре́вностне испо́лнивши, преподо́бная, Христа́ ра́ди обнища́ла еси́ и мно́гими доброде́тельми обогати́лася еси́.

Вели́каго подви́жника Саро́вскаго в ю́нем иеродиа́коне Серафи́ме предузре́ла еси́, Алекса́ндро му́драя, и попече́ние о оби́тели Диве́евской на него́ возложи́ла еси́. Помози́те и на́м, святи́и уго́дницы, насле́дники Ца́рствия Небе́снаго бы́ти.

По вся́ дни́ и но́щи Бо́гу благоугожда́ющи, в ча́с кончи́ны твоея́ Святы́я Та́йны Христо́вы восприя́ла еси́. Вознеси́, преподо́бная ма́ти, те́плыя моли́твы и о на́с ко Го́споду, да христиа́нскую кончи́ну улучи́ти сподо́бимся.

Богоро́дичен: Пала́та Царя́ Сла́вы и Престо́л огнезра́чный была́ еси́, Де́во, Херуви́м превы́шши и Серафи́м сла́внейши, те́мже вся́кое дыха́ние сла́вит Тя́, я́ко Ма́терь Христа́, Бо́га на́шего.

Конда́к, гла́с 3:

Воспои́м дне́сь, ве́рнии, преподо́бную ма́терь на́шу Алекса́ндру, ди́внаго уде́ла Пресвяты́я Богоро́дицы первонача́льницу, да ея́ моли́твами и предста́тельством Пречи́стыя Де́вы Госпо́дь пода́ст на́м грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.

И́кос:

Кто́ дово́лен досто́йно воспе́ти труды́ и боле́зни, по́двиги и поще́ния твоя́, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро? Оба́че благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами пода́ждь на́м ны́не благода́ть Свята́го Ду́ха, да просла́вим терпе́ние и смире́ние твоя́ и любо́вь нелицеме́рную воспое́м, и́миже врага́ всезло́бнаго посрами́ла еси́. Те́мже моли́ся ко Го́споду дарова́ти на́м грехо́в проще́ние и ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В нача́ле зе́млю основа́вый и Небеса́ Сло́вом утверди́вый, благослове́н еси́ во ве́ки, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Путе́м ше́ствующи, вводя́щим в Боже́ственный поко́й, уклони́лася еси́ се́тей де́монских, блаже́нная. Те́мже, Боже́ственною благода́тию покрыва́ема, вопия́ла еси́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Повеле́ние Цари́цы Небе́сныя исполня́ющи и чу́дную оби́тель Ея́ созида́ющи, вы́ну в моли́тве пребыва́ла еси́, вопию́щи: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ка́мень под главу́ твою́ полага́ющи и сле́з то́ки пролива́ющи, жесто́кое житие́ провожда́ла еси́, преподо́бная, и в ра́дости духо́вней воспева́ла еси́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Вся́ светоно́сна еси́, Де́во, Све́т незаходи́мый прие́мши, и просвеща́еши, Чи́стая, ве́рою Тебе́ вопию́щих: благослове́н, Пречи́стая, Пло́д чре́ва Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы, по́йте, свяще́нницы, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Му́ченице цари́це Алекса́ндре поревнова́ла еси́, богому́драя, и жи́знь твою́ в ру́це Бо́жии предала́ еси́, то́чию Еди́наго Христа́ ве́дущи и Сего́ ра́спята, пою́щи Его́ во вся́ ве́ки.

Да́р моли́твы чи́стыя, смире́ние и любо́вь соверше́нную име́ла еси́, богоблаже́нная. Моли́ся и на́м в доброде́тели сия́ облещи́ся и Го́спода воспева́ти во вся́ ве́ки.

За́поведем Христо́вым поревнова́вши, ни́щия, си́рыя и младе́нцы николи́же в беде́ оставля́ла еси́, досточу́дная, те́мже всели́лася еси́ во оби́тели Небе́сныя, иде́же с ли́ки же́н честны́х Го́спода прославля́еши во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Все́ упова́ние мое́ на Тя́ возложи́х, Влады́чице, не и́мам бо ины́я по́мощи ра́зве Тебе́. Те́мже пода́ждь ми́ бога́тую Твою́ ми́лость.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Неви́димаго зра́ком Боже́ственным прие́мшая, Неискусобра́чная Де́во и Ма́ти, пе́сньми Рождество́ Твое́ велича́ем.

Я́ко ве́лию в жена́х и избра́нницу Ма́тере Бо́жия, откры́ тя́ Бо́г преподо́бному Серафи́му, и́же и яви́ сугу́бое попече́ние о оби́тели Диве́евской. Те́мже ку́пно с ни́м моли́ся о ча́дех твои́х, блаже́нная.

Пред кончи́ною твое́ю, ма́ти преподо́бная, о́браз Каза́нския ико́ны Пресвяты́я Богоро́дицы на пе́рси твоя́ возложи́ла еси́ и та́ко с ми́ром ду́шу твою́ Бо́гу предала́ еси́.

Моли́ ми́лостиваго Бо́га, преподо́бная ма́ти на́ша Алекса́ндро, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, да и мы́ с тобо́ю сподо́бимся сла́вити Его́ во Ца́рствии Небе́снем.

Богоро́дичен: Спаси́, Пречи́стая Влады́чице, к Тебе́ прибега́ющия от беды́ и напа́стей, от греха́ и бу́ри страсте́й плотски́х, от волне́ний и обстоя́ний жите́йских, и бу́дущаго осужде́ния.

Свети́лен:

Егда́ у́бо честны́я мо́щи твоя́, преподо́бная ма́ти Алекса́ндро, обрето́шася, тогда́ благоуха́ние из гро́ба твоего́ изы́де и благода́ть ве́лия яви́ся, неду́ги исцеля́ющи и ду́хи лука́выя отгоня́ющи.

Сла́ва, и ны́не: Сла́во вселе́нныя, Пресла́вная Де́во, Бо́га Пресла́внаго сла́вно ро́ждшая, сла́вы сподо́би Боже́ственныя, я́ко Богоро́дицу при́сно Тя́ сла́вящия.

Yandex Metrika