Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви пе́снь но́вую, непроходи́мое бо оземлени́в Чермно́е, пешеше́ствовати сотвори́ сыно́м Изра́илевым, и сопроти́вныя враги́ покры́ мо́ре.

Всесвята́я Тро́ице, Бо́же и Соде́телю всего́ ми́ра, поспеши́ и напра́ви се́рдце, у́м и уста́ на́ша досто́йно воспе́ти ве́лию сла́ву до́бляго во́ина Твоего́, благове́рнаго адмира́ла фло́та Росси́йскаго, Фео́дора Непобеди́маго.

Помяне́м, бра́тия, ка́ко Бо́жией благода́тию благове́рный Фео́дор во гра́де Херсо́нстем ду́шу свою́ за бли́жних свои́х полага́ет и от смертоно́сныя боле́зни мно́гих спаса́ет и любо́вь ко злы́м и благи́м дело́м явля́ет.

Я́ко во́лны морски́я, на на́с воста́ша беззако́ния на́ша, я́ко корабле́ц в пучи́не, вси́ мы́ обурева́емся от прегреше́ний мно́гих; но в ти́хое приста́нище наста́ви на́с, Го́споди, покая́нием и предста́тельством благове́рнаго во́ина Фео́дора, и спаси́ на́с.

Богоро́дичен: Спаси́ на́с, Ма́ти И́стины, обурева́емых лю́те от страсте́й и от сатра́пов мы́сленных и ча́сто погружа́емых, и испра́ви на́с, Чи́стая, ко спасе́ния благоути́шному приста́нищу.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, И́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Да постыдя́тся и смяту́тся вси́ врази́ земли́ Ру́сския, се́ бо Бо́г благове́рнаго Фео́дора, я́ко ору́жие Свое́, очища́ет и уготовля́ет, и, я́ко фиа́л я́рости Своея́, соде́ловает и супроти́в ага́рян нечести́вых направля́ет.

О, во́ине Фео́доре, Моисе́ю подо́бяся, пса́ Магоме́та пропове́дников со все́ми корабли́ в пучи́не морсте́й, я́ко во́йско дре́вняго фарао́на иногда́, потопля́еши.

Воспря́нем от сна́ уны́ния, бра́тие, и помо́лимся ко благове́рному во́ину Фео́дору Непобеди́мому, да испро́сит душа́м на́шим от Го́спода му́жество во бране́х, долготерпе́ние и ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Уста́ви ду́ш на́ших свире́пыя бу́ри, Бо́же все́х Ще́дрый, мольба́ми ро́ждшия Тя́ Богоро́дицы, благове́рнаго во́ина Фео́дора и все́х святы́х Твои́х.

Седа́лен, гла́с 3:

Бу́ди ско́рый в беда́х уте́шитель, во бране́х предста́тель, во гра́дех и страна́х вся́ лю́ди неисче́тною ми́лостию покрыва́я, пра́ведне Фео́доре, моли́ся Христу́ Бо́гу о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не: Сло́ве Бо́жий, И́же рожде́йся от Де́вы Богоотрокови́цы, Тоя́ хода́тайствы свяще́нными и пра́веднаго Фео́дора Твоего́, Спа́се, вся́каго обстоя́ния и вся́кия ну́жды изба́ви ду́ши на́ша.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Разуме́х, Всеси́льне, Твое́ смотре́ние и со стра́хом просла́вих Тя́, Спа́се.

Помяни́, диа́воле, о́гнь, и́мже сожжена́ бы́сть Капуда́ния, и глубину́ морску́ю, в не́йже изги́бе ополче́ние твое́, и вострепещи́, окая́нный, е́зера о́гненнаго и жу́пельнаго, тебе́ угото́ваннаго на Де́нь Су́дный.

О, султа́не юро́дивый, фло́та твоего́ не́сть ктому́, се́ бо во́ин Фео́дор, я́ко ду́х бу́рен, не фарси́йския, оба́че магомета́нския корабли́ на По́нте Евкси́нстем сокруша́ет и могу́щество нечести́вых в ничто́ обраща́ет.

О, селе́ния исмаили́тска, о, ага́ряне злому́дреннии, воспла́чите и возрыда́йте, и позна́йте су́етство ве́ры магоме́товы, и преклони́теся пред Сотво́ршим ви́димое и неви́димое и Сы́ном Его́ Иису́с Христо́м, и Ду́хом Его́ Святы́м.

Богоро́дичен: Страсте́й волне́ние смуща́ет на́с и сластьми́ погружа́ет, Де́во Пренепоро́чная, ко́рмчию Христа́ ро́ждшая, ру́ку на́м по́мощи простри́ и спаси́ на́с.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Я́ко просвеще́ние на́ше сы́й, Христе́, просвети́ на́с, Защи́тителю жи́зни на́шея, сохрани́ ны́, наде́ющияся на Тя́.

О, ка́ко, нело́жный Бо́же, на о́стровех Керки́рских ору́жием благоволе́ния венча́еши до́бляго Фео́дора, да низложи́т безбо́жие га́лльское, да не пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма во ве́ки.

Положу́ на мо́ри ру́ку Его́ и на река́х десни́цу Его́: се́ бо, Го́споди Иису́се Христе́, от лица́ ве́рнаго раба́ Твоего́ благове́рнаго во́ина Фео́дора изсека́еши вся́ враги́ его́ и ненави́дящия его́ во Адриа́тстей пучи́не потопля́еши.

Го́споди, дне́сь на за́паде со́лнца врази́ Твои́ па́ки возшуме́ша и ненави́дящии Тя́ па́ки воздвиго́ша главу́, на лю́ди Твоя́ лука́вноваша, на Тя́ заве́т с диа́волом завеща́ша.

Богоро́дичен: Пречи́стая Влады́чице, ро́ждшая челове́ком ко́рмчию, Го́спода, страсте́й на́ших непостоя́нное и лю́тое утоли́ смуще́ние, и тишину́ пода́ждь сердца́м на́шим.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Го́споди Иису́се, ве́рный ра́б Тво́й, адмира́л Фео́дор Непобеди́мый, по́мощию Твое́ю вся́ опло́ты га́лльския разоря́ет и вся́ тве́рдыя и́х в стра́х и поноше́ние окре́стным язы́ком полага́ет и безбо́жие и́х в коне́ц уничтожа́ет.

Ра́дуйся, ни́щих и си́рых пита́телю и покрови́телю, ра́дуйся вдо́в защи́тниче, ра́дуйся ю́ности наста́вниче, боля́щих утеше́ние, плене́нных отра́до и на́м все́м моли́твенниче преди́вный.

О, во́ине Фео́доре! Услы́ши ны́, во и́стине тя́ призыва́ющия и прииди́ от Го́рних селе́ний к на́м, во гресе́х утопа́ющим, я́коже Христо́с сквозе́ ве́тр дыха́ющ и мра́з, и тьму́ нощну́ю ко ученико́м Свои́м, и помози́ на́м.

Богоро́дичен: Я́же от исто́чник источи́вшая во́ду оставле́ния, Пренепоро́чная, сердца́ на́ша напо́й, изсо́хшая вся́кими преступле́ньми.

Конда́к, гла́с 2:

Архистрати́же росси́йский, служи́телю наро́да Бо́жияго, ни́щих и угнете́нных свободи́телю, нечести́вых наказа́телю, поле́знаго на́м проси́ и ве́лия ми́лости, я́ко спобо́рник на́ш, пра́ведне Фео́доре.

И́кос:

Всечестну́ю па́мять почти́м уго́дника Христо́ва, вели́каго Фео́дора, хра́браго во́ина на сопоста́ты и ко́рмчаго благоути́шна, и ра́достными глаго́лы от се́рдца воззове́м к нему́, си́це вопию́ще: ра́дуйся, дела́ блага́я со тща́нием твори́вый; ра́дуйся, упра́вителю му́дрый и терпели́вый. Ра́дуйся, врачу́ усе́рдный и ми́лостивый; ра́дуйся, моли́твенниче те́плый и неутоми́мый. Ра́дуйся, воево́до пра́ведный и непобеди́мый; ра́дуйся, ра́бе Бо́жий, кро́ткий и человеколюби́вый. Ра́дуйся, враги́ злочести́выя смиря́яй и устраша́яй; ра́дуйся, и ны́не со А́нгелы и все́ми святы́ми за ны́ моля́йся. Ра́дуйся, во́ине Фео́доре, архистрати́же держа́вы Росси́йския.

Пе́снь 7.

О, чудесе́! Я́коже дре́вле Дави́д пред се́нным ковче́гом, та́ко и ты́, во́ине Фео́доре пред моща́ми ди́внаго во святы́х святи́теля Спиридо́на Тримифу́нтскаго главу́ свою́ преклоня́еши и кре́стным хо́дом и́стинное правове́рие на Керки́ре па́ки утвержда́еши.

О, ка́мение и го́ры, пади́те на мя́ и покры́йте мя́, — рече́ ересиа́рх лати́нский, услы́шав слу́х о во́ех твои́х, о, Фео́доре, в Ри́м ве́тхий входя́щих и супроти́в га́ллов зловре́дных, я́коже Гедео́н супроти́в Амали́ка иногда́, хра́бро ополча́ющихся.

Кто́ возмо́жет сказа́ти о милосе́рдии твое́м, о, благове́рный во́ине Фео́доре, блаже́н еси́ ты́, разумева́яй на ни́ща и убо́га, вои́стину в де́нь лю́т изба́ви и сохрани́ тя Госпо́дь.

Богоро́дичен: Во́д исто́чник моли́твенный, Тя́, Богороди́тельницу, ве́дуще вси́, источа́ющ ве́рным струи́ душа́м и телесе́м: те́мже Тя́ непреста́нно сла́вим.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Пе́снь Тебе́ прино́сим Безпло́тных, я́коже о́троцы в пещи́, и, пою́ще, глаго́лем: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Под коне́ц жи́зни твоея́ во окре́стностех оби́тели Санакса́рския водворя́ешися; зде́, рече́ши, поко́й мо́й, зде́ ти́хое приста́нище, зде́ вселю́ся во ве́к ве́ка.

Тече́ние твое́ сконча́л еси́, ве́ру соблю́л еси́, сего́ ра́ди Бо́г жи́знь твою́ бли́з моще́й преподо́бнаго Фео́дора Санакса́рскаго, сро́дника твоего́, скончава́ет и сосу́д тя́ избра́нный ко Ца́рству Небе́сному приуготовля́ет.

Уще́дрил еси́ Твое́ созда́ние, Влады́ко, очи́стил еси́ Твои́м благоутро́бием, души́ его́ вожделе́нное Оте́чество дарова́л еси́, те́ло же многотру́дное в Санакса́рских стена́х упоко́ил еси́.

Богоро́дичен: Вода́ми живото́чными, Де́во, напо́й иста́явшия ду́шы на́ша зно́ем грехо́вным, я́ко да кла́сы плодоно́сны возрасти́м, Чи́стая, Боже́ственнаго умиле́ния.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ра́дуйся, Пресвята́я Богоприе́мная Мари́е, ра́дуйся, Пречи́стая, па́дших основа́ние: в Тебе́ бо яви́ся дне́сь Влады́ка, о, чудесе́! обновля́яй истле́вшия и к Све́ту возводя́ невече́рнему, Отрокови́це.

О, во́ине Фео́доре! Ты́ дне́сь Престо́лу Бо́жию предстои́ши и Сла́ву Его́ открове́нным лице́м созерца́еши и та́йны сокрове́нныя и стра́шныя Дня́ Су́днаго разумева́еши.

О, во́ине Фео́доре! Помози́ на́м моли́твами твои́ми и укрепи́ на бра́нь супроти́в зве́ря, из мо́ря исходя́ща, си́лу зми́я дре́вняго иму́ща и престо́л сатаны́ содержа́ща и о́бласть ве́лию, да не поклони́мся ему́, ниже́ послу́жим.

Не отчаява́йтеся, — ре́кл еси́, о, Фео́доре: Сия́ бу́ри гро́зныя обратя́тся ко сла́ве Росси́и, — и ны́не помози́ стране́ и лю́дем на́шим предста́тельством всемо́щным, да ве́ра и любо́вь ко Оте́честву восторжеству́ют, да возсия́ет сла́ва но́вая Боголюбе́знаго ца́рства Ру́сскаго.

Богоро́дичен: Приими́, Влады́чице, моле́ния Твои́х ра́б и Сы́на Твоего́ умоли́, с пра́ведным Фео́дором, пода́ти на́м грехо́в проще́ние.

Свети́лен:

Слы́шана бы́сть во все́х страна́х превели́кая сла́ва твоя́, и тогда́ жены́ Ага́рянския страша́ху ча́да своя́ гро́зным твои́м и́менем. И ны́не, пра́ведне, враги́ на́ша неви́димо устраша́й, ополча́ющияся на христолюби́вое твое́ во́инство.

Сла́ва, и ны́не: Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы уго́дника Твоего́, пра́веднаго Фео́дора, вку́пе и на́ша, и изба́ви, Влады́чице, от ухищре́ний зло́бнаго врага́ ста́до Твое́.