Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святому преподобному Антонию, игумену Дымскому, чудотворцу

Память: 30 (17) января, 7 июля (24 июня)

Глас 2.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Зело́ че́стни на́м дру́зи Твои́, Ди́вне во святы́х Го́споди, те́мже Тебе́ воспева́юще и пою́ще в сердца́х свои́х, и и́х в пе́снех моле́бных восхваля́ем, Тя́ сла́вяще, прославля́ющаго святы́х Свои́х.

Пе́ние моле́бное усе́рдно приношу́ тебе́, о́тче богому́дре Анто́ние, моли́твами твои́ми помози́ ми́ досто́йно воспе́ти твоя́ по́двиги.

Всегда́шним к Бо́гу раче́нием и отверже́нием пло́ти и ми́ра, о́тче Анто́ние, Го́споду ве́рно послужи́л еси́, те́мже и досто́ин яви́лся еси́ услы́шати возжеле́нный гла́с Его́: благи́й ра́бе и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

Богоро́дичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цы расто́ргни и томя́щий мя́ гре́х, Присноде́во, низложи́, я́ко да воспева́ю Тя́ всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Просвети́ся све́т тво́й, преблаже́нне, пред челове́ки, те́мже, почита́юще до́брое житие́ твое́, сла́вим Отца́ на́шего, И́же на небесе́х, и тя́ по до́лгу велича́ем.

Плотска́го жела́ния, преподо́бне, отве́ргся и земны́я сла́вы и вражде́бныя Бо́гу дру́жбы с ми́ром оша́явся, и все́х во́лею отщети́лся еси́, и Христа́, Еди́наго все́х Спаси́теля, приобре́л еси́.

Прозре́в бу́дущая воздая́ния, зде́ маловре́менная, я́ко су́етная, о́тче, оста́вил еси́, сего́ ра́ди сугу́бая воздая́ния восприя́л еси́ во дво́рех небе́сных.

Богоро́дичен: Благоутро́бием Твои́м, Богороди́тельнице, вся́каго мя́ изми́ осужде́ния, к Тебе́ прибега́ющаго, и Тебе́ припа́дающа, и призыва́юща Твою́ по́мощь.

Седа́лен, гла́с 4:

Гряду́щаго гра́да взыску́я, ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная ни во что́же вмени́л еси́, блаже́нне, в пусты́ню безмо́лвия всели́вся, те́мже ны́не гра́да небе́снаго показа́лся еси́ граждани́н, в не́мже помяни́ и на́с, недосто́йных, ве́рно почита́ющих тя́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Пою́ Тя́, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся: до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго. Те́м мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя́, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Ты́ с чудотво́рцем Варлаа́мом, ны́не предстоя́ престо́лу Бо́жию, умоля́еши Бо́га о святе́й оби́тели, утвержде́нной рука́ми твои́ми, не отступа́я от на́с ду́хом свои́м, но при́сно огражда́я на́с моли́твами твои́ми.

Благо́е послуша́ние яви́л еси́ блаже́нному Варлаа́му, наста́внику твоему́, на́м оста́вль о́браз и́стиннаго мона́шескаго жития́, в не́мже утвержда́й на́с моли́твами твои́ми.

Зи́му и ва́р терпе́нием твои́м победи́л еси́, блаже́нне, и теплоту́ бо ве́ры и любве́ стяжа́л еси́, ея́же и на́м испроси́ у Го́спода моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Поми́луй, еди́на Богома́ти, поми́луй и сохрани́ ду́шу мою́ окая́нную, потопля́емую от бесо́в лука́выми де́лы и страстьми́, и пре́жде исхо́да моего́ сию́ очи́стити помози́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́л еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения приведе́ние и́мамы.

Не устраши́ тебе́, преподо́бне, долгота́ жесто́каго пути́, в о́нь же поше́л еси́, посыла́емь от преподо́бнаго Варлаа́ма, ниже́ уклони́лся еси́ от те́снаго пути́, вводя́ща в живо́т, в о́нь же вступи́л еси́, призыва́емь от Бо́га, те́мже досто́йно вше́л еси́ во дворы́ Госпо́дни послуша́нием и терпе́нием.

Кра́йнею не́навистию возненави́дел еси́, о́тче, тщесла́вия и мирски́я молвы́, пу́ть пра́вый позна́в, его́же вожделе́л еси́ уедине́ния ра́ди и безмо́лвия, и дости́гл еси́ духо́вныя ра́дости и ве́чнаго весе́лия.

Упова́нием бу́дущих бла́г, блаже́нне, укрепля́емь, плотско́е стремле́ние обузда́л еси́, своея́ пло́ти, о́тче, вра́г неми́лостив бы́л еси́, нетле́ние е́й хода́тайствуя.

Богоро́дичен: Упова́ние мое́ Ты́ еси́, Пречи́стая, спасе́ние и похвала́, те́мже прибега́ю к покро́ву Твоему́, не гнуша́йся мене́, грехи́ мно́гими и скорбьми́ ны́не поглоще́ннаго, но, предвари́в, спаси́ мя́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Гла́с глаго́л моле́бных от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав, от лю́тых мя́ изба́ви: еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

Но́щию, я́ко дне́м, бде́л еси́ и в житии́ свое́м не да́л еси́ сна́ очи́ма твои́ма, ни ве́ждома дрема́ния, до́ндеже сподо́бился еси́ ви́дети пра́ведных селе́ния, я́же угото́ва Бо́г лю́бящим Его́.

От младе́нчества возлюби́в Бо́га, младе́нческое незло́бие и чистоту́ стяжа́л еси́, и сего́ ра́ди позна́л еси́ та́йны Бо́жия, открыва́емыя младе́нцем, и угото́ванное и́м Ца́рство небе́сное насле́довал еси́.

Ра́ди безмо́лвия удали́лся еси́, преподо́бне, в пусты́ню, ча́я Бо́га, спаса́ющаго тя́ от малоду́шия и от бу́ри, и отту́ду ко гра́ду небе́сному преше́л еси́, иде́же е́сть благоугоди́вших Бо́гу жили́ще.

Богоро́дичен: Красоту́ мя́ ви́дети сподо́би сла́вы Твоея́, егда́ от пло́ти моея́ и́мам разлучи́тися, я́ко утвержде́ние мое́ еси́, Влады́чице, сла́ва и весе́лие.

Конда́к, гла́с 6:

Све́рстник и подража́тель преподо́бному Варлаа́му, послуша́ние к нему́ и́стинное стяжа́в, досто́ин яви́лся ему́ прее́мник, упа́сши до вре́мене ста́до его́, доброде́телем же его́ поревнова́в, в ту́южде ме́ру во́зраста дости́гл еси́, безмо́лвие пусты́нное возлюби́в, и уго́ден Го́сподеви показа́лся еси́, первонача́льник бы́в пусты́ни при е́зере Ды́мском, те́м ти́ вопие́м: с преподо́бным Варлаа́мом, о́тче Анто́ние, моли́ о на́с Бо́га, да да́ст на́м та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты́, о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

И́кос:

Ева́нгельскому словеси́ ра́достною душе́ю вня́л еси́, преподо́бне, душе́вный ра́зум впери́в к И́стинному Све́ту, душетле́нныя стра́сти до конца́ потреби́л еси́, смире́нным и безмо́лвным житие́м преди́вен бы́вый; сего́ ра́ди и пусты́ни первонача́льник яви́лся еси́, о́тче, к высоте́ го́рней сию́ управля́я, и те́пл хода́тай к Бо́гу о на́с показа́лся еси́, Его́же моли́ дарова́ти все́м на́м досто́йно послужи́ти Ему́, подо́бно тебе́, о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги и́х обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша и ороси́ я́ а́нгел: услы́шася уже́ у́ст ва́ших моли́тва.

Ни́щь ду́хом, по словеси́ Госпо́дню, бога́тство доброде́телей стяжа́л еси́, и́миже угоди́л еси́ Го́сподеви и Ца́рство небе́сное унасле́довал еси́.

Блаже́нства небе́снаго сподо́бился еси́, Анто́ние богому́дре, ти́х и пра́веден бы́в, кро́тости же ра́ди и сле́з неоску́днаго то́ка насле́дил еси́ зе́млю кро́тких и та́мо вкуша́еши ве́чнаго утеше́ния.

Анто́ния Вели́каго предста́тельству себе́ и ста́до свое́ вручи́л еси́, созда́в хра́м во и́мя его́, и а́нгельскому житию́ его́ поревнова́л еси́, те́мже и ча́сть его́ насле́довал еси́, ра́дуяся с ни́м в Ца́рствии небе́сном.

Богоро́дичен: Я́ко разбо́йник, взыва́ю Ти́: помяни́ мя́, Человеколю́бче; пла́чу, я́ко блудни́ца, и вопию́: ка́ющагося приими́ мя́, отча́яннаго, Богоро́дицы ра́ди, Многоми́лостиве.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше, треблаже́ннии ю́ноши, неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше, среди́ огня́ воспева́ху: осуществова́нная да пое́т Го́спода вся́ тва́рь и превозно́сит во вся́ ве́ки.

В безмо́лвии и кро́тости препроводи́л еси́ жи́знь свою́, о́тче, земна́я ра́ди небе́сных отве́ргнув, нетле́нная тле́нными искупи́в, те́м ны́не со все́ми, благоугоди́вшими Бо́гу, пое́ши и превозно́сиши Го́спода во вся́ ве́ки.

От страсте́й тиме́ния чи́ста тя́ обре́т, Всесвяты́й Ду́х всели́ся в тя́, те́мже и чуде́с дарова́ния тебе́ да́рует, Еди́н Сы́й ди́вный во святы́х Свои́х Бо́г на́ш, сла́вимый во ве́ки.

Не иски́й сла́вы челове́ческия, в пусты́ни скры́л еси́ до́блести твоя́, но не утаи́ся све́т доброде́телей твои́х, прославля́ющ Бо́га и ве́рных возбужда́ющ хвали́ти и превозноси́ти Его́, Хва́льнаго и Препросла́вленнаго, во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Наляцы́ и ца́рствуй, Иису́се, Царю́ ца́рствующих, Сы́не Бо́жий, правосла́вным царе́м на́шим спобо́рствуя и все́х окормля́я к Ца́рству безконе́чныя Твоея́ сла́вы моли́твами Ро́ждшия Тя́ неизрече́нно.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Оби́тель Пресвята́го Ду́ха, о Анто́ние, бы́л еси́, укра́шен разли́чными доброде́тельми, те́мже ны́не источа́еши ве́рным исцеле́ния, я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

Све́тлостию подвиго́в богоприя́тных просия́л еси́, о́тче, и восприя́л еси́ благода́ть моли́тися о на́с, вспомоществу́я ве́рным в по́двиге спасе́ния, я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

О на́с моле́ние ко Влады́це Христу́, о́тче Анто́ние, не преста́й простира́ти, я́ко оте́ц чадолюби́вый, и помога́я на́м, прибега́ющим к тебе́ и чту́щим тя́, я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

Богоро́дичен: Пощади́ мя́, Го́споди, пощади́, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру, и не осуди́ мене́ по дело́м мои́м, но ми́лостию Твое́ю спаси́ мя́ моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших.

Свети́лен.

Процве́л еси́, я́ко фи́никс Дави́дски, о́тче, и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го, И́же сла́вна тя́ ве́рным показа́, Ему́же о на́с непреста́нно моли́ся, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне Анто́ние.

Yandex Metrika