Канон святому преподобному Арсению Коневскому

Припе́в: Преподо́бне о́тче Арсéние, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 28 мая (15 мая ст. ст.); 25 июня (12 июня ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Соде́телю А́нгелов и све́та Пода́телю, Иису́се, Бо́же мо́й, у́м и се́рдце мое́ просвети́, да земна́го А́нгела – свята́го Арсе́ния воспою́, ра́дуяся сла́ве Твое́й.

Я́коже кри́н се́льный, красе́н бы́л еси́, Арсе́ние, в ю́ности доброде́тельми и я́ко избра́нный Бо́жий, по́лн сы́й любве́ и благода́ти, удали́лся еси́ от ми́ра.

Простра́ннаго пути́ бе́гая, пу́ть те́снаго жития́, по́двиги и труды́ по́стническия возлюби́л еси́, Богому́дре, и́миже вни́ти сподо́бился еси́ в ве́чный поко́й.

Богоро́дичен: Хва́лим, благослови́м, пое́м и велича́ем Тя́, Богоро́дице, я́ко рождество́м Твои́м от пре́лести ми́р изба́влен бы́сть и подаде́ся отпуще́ние грехо́в и спасе́ние душа́м на́шим.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́, ду́х мо́й.

Я́же на Горе́ оби́тель бы́сть тебе́, Арсе́ние, я́ко ле́ствица, на го́ру доброде́телей возводя́щая и Го́рняго ра́зума и мудрова́ния хода́тайственна.

Кро́ткому и смире́нному се́рдцем Го́споду Иису́су подража́я, смире́н мудрова́нием, кро́ток и послушли́в ты́ бы́л еси́, от Него́же и благода́ть тебе́, Арсе́ние, дарова́ся.

Я́коже Гедео́н иноплеме́нники, ты́ па́губныя стра́сти воздержа́нием победи́л еси́, досточу́дне, и ничто́же успе́ вра́г диа́вол, при́сно о́ными ра́тующий.

Богоро́дичен: Оскверне́но се́рдце и устне́ име́я, припа́даю, и лобыза́ю, Пречи́стая, о́браз Тво́й святы́й, и со слеза́ми молю́ Тя́, Влады́чице: росо́ю благода́ти и ду́шу и те́ло мое́ очи́сти.

Седа́лен, гла́с 5:

Ма́нием Боже́ственным, а́ще и нехотя́щаго, внеза́пу бу́ря ве́треная к сему́ о́строву на ладии́ обрати́ тя́, свя́те Арсе́ние, иде́же всели́вся, духо́в нечи́стых страхова́ния потреби́л еси́ и оби́тель созда́л еси́, в не́йже, я́ко ма́слина, плодови́т бы́л еси́ доброде́тельми и душепита́тельными словесы́. И ны́не во оби́телех Небе́сных Христа́ Бо́га моли́ от грехопаде́ний изба́вити ны́ и спасти́ ду́ши на́ша.

Богоро́дичен: Благоутро́бия исто́чниче, Ма́ти Госпо́дня, не пре́зри ны́, во глубину́ грехо́вную впа́дшия, но моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, е́же не погуби́ти на́с со беззако́ньми на́шими, но поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х неизрече́нное Твое́ смотре́ние и просла́вих, Сло́ве, снизхожде́ние Твое́.

А́ще и соверше́н бы́л еси́ в дея́нии и виде́нии, но сокро́вище духо́вных даро́в умно́жити жела́я, я́ко рачи́тельный купе́ц, поше́л еси́, Арсе́ние, от се́вера на восто́к.

Го́рняго Сио́на иски́й, я́ко жа́ждущий еле́нь на исто́чники водны́я, во Афо́нскую Го́ру ты́ ше́ствуеши, Богому́дре, и на́с научи́, мо́лим тя́, Го́рняя му́дрствовати, а не земна́я.

Во Афо́нстей Горе́, я́ко богоза́рный свети́льник, возсия́л еси́, Арсе́ние, доброде́тельми: по́двизи бо и труды́ твоя́ светови́дна и сла́вна тя́ сотвори́ша.

Богоро́дичен: Не оста́ви погружа́тися лю́тыми скорбьми́ ду́шу мою́, о Ра́досте, Ра́дость роди́вшая, Богоневе́сто! Но те́мныя скорбе́й о́блаки от се́рдца отжени́ и да́руй ми́ све́т и весе́лие.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди; и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Богоизбра́нному сосу́ду – Па́влу, труда́ми, Арсе́ние, ревну́я, са́м бы́л еси́, я́ко сосу́д зла́т, че́стен, богоизбра́н, Небе́сным ми́ром испо́лнен, благоуха́яй при́сно до́брыми де́лы и словесы́.

Свя́та и пра́ведна, духо́вных плодо́в испо́лнена и Небе́сным сокро́вищем ода́рствована, необита́емому о́строву дарова́ тя́ Бо́г, Арсе́ние, на прославле́ние И́мене Своего́ свята́го.

Е́же при исхо́де от Горы́ Святы́я проро́чески рече́ а́вва Иоа́нн, сие́ тобо́ю, о́тче, испо́лнися: оби́тель бо во стране́ се́верней устро́ил еси́ и хра́м ди́вен в че́сть Хра́му одушевле́нному.

Богоро́дичен: Взира́юще на святу́ю ико́ну Твою́, Влады́чице, зри́м вели́чие и сла́ву Твою́ и благоче́стно сла́вим Тя́, я́ко покро́в, заступле́ние и спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Проро́ческий гла́с во уме́ имы́й: се́, что́ добро́ или́ что́ красно́, но е́же жи́ти бра́тии вку́пе, – купножи́тие, еди́но се́рдце и ду́шу иму́щее, во оби́тели твое́й уста́вил еси́, му́дре, в назида́ние и спасе́ние ду́ш на́ших.

Я́ко избра́нный Бо́жий, святы́й и возлю́бленный, возлю́блен бы́л еси́, Арсе́ние, святы́м Евфи́мием, Богому́дрым па́стырем вели́каго Нова́града, и́же, во оби́тели твое́й бы́в, просла́ви Бо́га, святы́я Своя́ прославля́ющаго.

О́браз доброде́телей бы́л еси́ ста́ду твоему́, Богопросвеще́нный наста́вниче на́ш Арсе́ние, от вся́кия злы́я ве́щи удале́н: я́ко да изба́вишися от собла́зна, преткнове́ния и козноде́йства вра́жия.

Богоро́дичен: Хра́ме одушевле́нный, Богоро́дице Де́во, предста́тельством Твои́м мене́, жили́ще бесо́в и страсте́й, претвори́ во хра́м Ду́ху Пресвято́му, да воспою́, ра́дуяся, Твое́ Ма́тернее благоутро́бие.

Конда́к, гла́с 8:

Трисия́тельнаго Божества́ сия́нием просвети́в се́рдце твое́, преподо́бне, светови́ден ве́сь яви́лся еси́ доброде́тельми, я́ко и Го́ру Афо́нскую све́т трудолю́бия твоего́ озари́, иде́же святу́ю ико́ну Со́лнца и́стиннаго, Христа́, и Его́ Пречи́стыя Ма́тере в да́р прии́м, на о́стров Нева́ е́зера прише́д, оби́тель устро́ил еси́, всеблаже́нне. Те́м, ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́юще, ра́достно вопие́м: ра́дуйся, пресве́тлый свети́льниче, Арсе́ние, о́тче на́ш.

И́кос:

Ка́ко тя́ восхвали́ти, недоуме́ю? Ты́ са́м безпло́дный у́м мо́й, преподо́бне о́тче, сотвори́ благопло́ден и научи́ язы́к до́бре глаго́лати твоя́ по́двиги и труды́, и́миже восто́к и се́вер, я́ко луча́ми све́тлыми, озари́л еси́. Сего́ ра́ди ны́не ве́сь собо́р празднолю́бцев хва́лит тя́, вопия́: ра́дуйся, блага́го ко́рене Богоизбра́нное прозябе́ние; ра́дуйся, плодови́тая ма́слино вели́каго Нова́града. Ра́дуйся, зерца́ло в ю́ности благонра́вия; ра́дуйся, Христо́ва и́га рачи́телю всеизря́дный. Ра́дуйся, светоза́рное и́ноков удобре́ние; ра́дуйся, Горы́ Афо́нския посети́телю трудолю́бный. Ра́дуйся, чуде́с сокро́вищем, о́бразом Богома́тере, одарова́нный; ра́дуйся, в чудесе́х от Бо́га просла́вленный пресла́вно. Ра́дуйся, страхова́ний де́монских потреби́телю; ра́дуйся, обурева́емых на мо́ри спаси́тельное окормле́ние. Ра́дуйся, боля́щих безме́здное врачева́ние; ра́дуйся, притека́ющих к тебе́ исто́чник исцеле́ний. Ра́дуйся, Коне́вское пресве́тлое свети́ло, Арсе́ние, о́тче на́ш.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Мы́сленному куми́ру – греху́, води́мь сы́й Ду́хом Святы́м, ты́, о́тче, не послужи́л еси́, и от огня́ страсте́й невреди́ма тя́ сохрани́ Вседе́тель, пою́ща: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Не име́ша во труде́х поко́я ру́це твои́, Арсе́ние, ни у́м в тре́звенней моли́тве, ниже́ о́чи твои́ воздрема́ша когда́ от бде́ния, ни коле́на твоя́ изнемого́ста от поста́, я́ко Бо́га помо́щника себе́ име́л еси́, поя́ Ему́: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Оби́тель твоя́, Арсе́ние, от ску́дости и гла́да изба́вися, возвра́щшуся ти́ второ́е от Афо́нския Горы́. И ны́не, Даю́щаго пи́щу а́лчущим моли́, хле́б насу́щный дарова́ти пою́щим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Врачу́ ду́ш и теле́с, Христе́ Бо́же, моли́твами Тебе́ рожде́ния не́мощи на́ша уврачу́й, просвети́ и укрепи́ ны́ в за́поведех Твои́х, пою́щия: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Царя́ сла́вы Христа́, не иска́в сла́вы челове́ческия, на Небесе́х зре́ти лице́м к лицу́ сподо́бился еси́, Арсе́ние, во вся́ ве́ки.

Царя́ ца́рствующих Бо́га в Небе́снем Ца́рствии не преста́й моли́ти, Арсе́ние, на супоста́ты побе́ду и одоле́ние дарова́ти.

Царя́ Небе́снаго моли́, преподо́бне, дарова́ти ми́р Це́ркви, оби́лие бла́г земны́х, отпуще́ние грехо́в и спасе́ние душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Царю́ Небе́сных си́л, Иису́се Всеси́льне, моли́твами Ма́тере Твоея́ Пречи́стыя от обдержа́щих мя́ страсте́й изба́ви, я́ко Благоутро́бен.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными, ли́ки Тя́ велича́юще.

Я́ко избра́нный во́ин Христо́в, благоче́стно по́двиги соверша́я и те́снаго пути́ тече́ние скончава́я, упова́нием ты́ ра́довался еси́, Арсе́ние, о воздая́нии на Небесе́х.

Я́ко благи́й вои́стинну, от блага́го сокро́вища се́рдца своего́ словеса́ бла́га при исхо́де изне́сл еси́, Богому́дре, наказу́я ученики́ своя́ е́же благоугожда́ти Го́сподеви благоче́стием и доброде́телей де́ланием.

О, Боже́ственнаго раче́ния! Я́ко в ча́с исхо́да от земли́ святы́й Арсе́ний быва́ет прича́стник Боже́ственных Та́ин Христо́вых и а́бие ду́х сво́й в ру́це Его́, ра́дуяся, предае́т.

Богоро́дичен: От святы́я ико́ны Твоея́, Влады́чице, благода́тию озаря́еми, ра́достно вопие́м Ти́: ра́дуйся, исто́чниче воды́ живо́тныя, ра́дуйся, земноро́дных ра́досте, прибе́жище и спасе́ние ду́ш на́ших.

Свети́лен:

Я́коже зве́зды многосве́тлыя, доброде́тели твоя́, свети́льниче на́ш Арсе́ние, помышле́ния на́ша дне́сь озаря́ют и сердца́ ра́дости исполня́ют, я́же воспева́юще, тя́ при́сно ублажа́ем.

Богоро́дичен: Всесве́тлая заре́ у́мнаго Со́лнца, возсия́й ми́ све́т ра́зума, е́же пе́ти и сла́вити Твое́, Влады́чице, Ма́тернее о на́с смотре́ние.

Пре­по­доб­ный Ар­се­ний Ко­нев­ский ро­дил­ся в Нов­го­ро­де Ве­ли­ком. Он был ре­мес­лен­ни­ком, ков­цом по ме­ди. В 1373 го­ду по­сту­пил в Нов­го­род­ский Ли­сиц­кий мо­на­стырь, где при­нял мо­на­ше­ство с име­нем Ар­се­ний.

Один­на­дцать лет про­жил мо­ло­дой инок в оби­те­ли, про­хо­дя раз­лич­ные по­слу­ша­ния. Стре­мясь к еще бо­лее вы­со­ким ду­хов­ным по­дви­гам, пре­по­доб­ный Ар­се­ний ушел на Свя­тую Го­ру Афон. В од­ном из афон­ских мо­на­сты­рей он был 3 го­да, за­ни­ма­ясь из­го­тов­ле­ни­ем по­су­ды из ме­ди для афон­ских мо­на­хов; мно­го вре­ме­ни пре­по­доб­ный Ар­се­ний по­свя­щал мо­лит­ве.

Ко­гда на­ста­ло вре­мя воз­вра­ще­ния на Русь, игу­мен Иоанн бла­го­сло­вил его ико­ной Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, впо­след­ствии по­лу­чив­шей на­име­но­ва­ние Ко­нев­ской, и пе­ре­дал по­движ­ни­ку об­ще­жи­тель­ный устав. Даль­ней­ший по­двиг пре­по­доб­ный Ар­се­ний про­хо­дил на Ва­ла­а­ме. Ча­сто взы­вал инок ко Гос­по­ду, мо­лит­вен­но про­сил он ука­зать ме­сто для устро­е­ния но­вой оби­те­ли. И од­на­жды, ко­гда он на­хо­дил­ся в мо­ре, слу­чив­ша­я­ся бу­ря при­нес­ла его к ост­ро­ву Ко­не­вец, что на Ла­дож­ском озе­ре. Здесь по про­мыс­лу Бо­жию пре­по­доб­ный Ар­се­ний по­ста­вил крест и, остав­шись для по­дви­гов, по­стро­ил ча­сов­ню в 1393 го­ду. По­сле пя­ти­лет­не­го по­дви­га в ски­ту пре­по­доб­ный Ар­се­ний пре­об­ра­зо­вал его в 1398 го­ду по бла­го­сло­ве­нию Нов­го­род­ско­го ар­хи­епи­ско­па Иоан­на (1389–1415) в об­ще­жи­тель­ный мо­на­стырь, где по­стро­ил храм в честь Рож­де­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы.

Впо­след­ствии, при ар­хи­епи­ско­пе Си­меоне (1416–1421), угод­ник Бо­жий вновь по­се­тил Свя­тую Го­ру Афон, где ис­про­сил мо­литв и бла­го­сло­ве­ния для сво­ей оби­те­ли.

Остав­ши­е­ся без игу­ме­на бра­тия мо­на­сты­ря ста­ли пре­тер­пе­вать раз­лич­ные ли­ше­ния и хо­те­ли разой­тись. Но жив­ший непо­да­ле­ку ста­рец Иоанн по­сто­ян­но мо­лил­ся о них на вер­шине ост­ро­ва. Ма­терь Бо­жия яви­лась ему в сон­ном ви­де­нии и уте­ши­ла: «Ска­жи се­ту­ю­щим бра­ти­ям, что Ар­се­ний ско­ро до­ста­вит им вся­кое про­до­воль­ствие».

Дей­стви­тель­но, пре­по­доб­ный Ар­се­ний ско­ро воз­вра­тил­ся и при­вез все необ­хо­ди­мое. В 1421 го­ду по­сле раз­ли­ва Ла­дож­ско­го озе­ра бра­тия вы­нуж­де­ны бы­ли пе­рей­ти на но­вое ме­сто на том же ост­ро­ве. Под муд­рым ру­ко­вод­ством пре­по­доб­но­го Ар­се­ния оби­тель вновь ду­хов­но про­цве­ла. Нов­го­род­ские ар­хи­ереи не остав­ля­ли ино­ков оби­те­ли без сво­ей по­мо­щи.

Осо­бое усер­дие про­явил свя­ти­тель Ев­фи­мий II (1434–1458). В 1446 го­ду он по­се­тил оби­тель и, кро­ме щед­рых по­жерт­во­ва­ний, по­да­рил пре­по­доб­но­му Ар­се­нию свой кло­бук. Так, «еван­гель­ски под­ви­за­ясь», свя­той Ар­се­ний 12 июня 1447 го­да «воз­шел к гор­не­му тор­же­ству» на ру­ках лю­бя­щей бра­тии и был по­гре­бен в мо­на­стыр­ском хра­ме.

Пре­по­доб­ный Ар­се­ний по­чи­та­ет­ся как по­кро­ви­тель мо­ря­ков. Так, од­на­жды он спас от ги­бе­ли стар­ца Мо­и­сея с ры­ба­ка­ми. За­стиг­ну­тые бу­рей, ры­ба­ки мо­ли­лись Гос­по­ду; явив­ший­ся свя­той осе­нил их ман­ти­ей, и лод­ка бла­го­по­луч­но при­ста­ла к бе­ре­гу. Жи­тие пре­по­доб­но­го Ар­се­ния бы­ло на­пи­са­но в XVI ве­ке Ко­нев­ским игу­ме­ном Вар­ла­а­мом. В 1850 го­ду жи­тие бы­ло из­да­но вме­сте со служ­бой и по­хваль­ным сло­вом.