Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Иису́су: Поми́луй мя́, Всеси́льне Царю́, Человеколю́бче Спа́се, и не омерзи́ мене́ во отча́янии уны́ния, к Тебе́ бо молю́ся и припа́даю, я́ко Милосе́рдному Влады́це.

Преподо́бному: Преподо́бне ста́рче Бо́жий Арсе́ние, ты́, от ю́ности Христа́ возлюби́в и кре́ст взе́м, восле́д Его́ хожда́ше, и мно́га моле́ния ны́не за все́х возсыла́еши.

Мно́ги труды́ и по́двиги подъя́т в мирсте́м пребыва́нии, те́мже к Бо́гу тща́ние име́яше с ве́рою, преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́, да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния в де́нь стра́шнаго Его́ прише́ствия.

Богоро́дичен: Все́м еси́, Цари́це, Небе́снаго Царя́ Ма́ти, Христа́ Бо́га моли́, да изба́вит на́с от пре́лести вра́жия и от все́х его́ многоплете́нных сете́й, да спасе́мся, Пречи́стая, Твои́ми моли́твами.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Вели́ка тя́ стяжа́ во благоюро́дии твоя́ страна́, я́ко стра́нным прижи́тием на земли́ пожи́л еси́, преподо́бне о́тче Арсе́ние.

Приобре́л еси́ еди́наго Христа́ во многостяжа́тельней твое́й ку́пли и Тому́ прилепи́лся еси́ усе́рдно, пресла́вне блаже́нне Арсе́ние преподо́бне.

Бога́тство земно́е и сла́ву привре́менную ни во что́же вмени́в, жела́я дости́гнути Небе́снаго Ца́рствия, его́же и получи́л еси́ восприя́тие.

Богоро́дичен: Богороди́тельнице, Ты́ еси́ упова́ющим на Тя́ Блага́я Помо́щнице, помози́ мольба́ми Твои́ми к Сы́ну Своему́, Христу́ и Бо́гу на́шему, да изба́вимся от вся́кия я́звы Твои́м предста́тельством.

Седа́лен, гла́с 5:

О сме́рти роди́телей твои́х, в ми́ре сы́й, во мно́зе чистоте́ пребыва́я, Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́ и та́мо усе́рдно восприя́л еси́ и́ноческое пребыва́ние, преподо́бне о́тче Арсе́ние, моли́ Человеколю́бца Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Препе́тая Богоро́дице, приими́ мольбы́ к Тебе́ приходя́щих и моля́щихся Тебе́, да изба́вимся от собла́знов вся́каго обстоя́ния, молю́тися, Преблага́я Богороди́тельнице.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Прорече́ свое́ к Бо́гу отше́ствие, преподо́бне Арсе́ние, благове́рному госуда́рю Иоа́нну и сказа́ ему́ о преставле́нии свое́м: гото́в бу́ду отыти́ к Бо́гу.

По преставле́нии свое́м, преподо́бне о́тче Арсе́ние, и по отше́ствии в ве́чныя оби́тели многоразли́чная исцеле́ния подае́ши с ве́рою приходя́щим и прося́щим от тебе́ ве́лия ми́лости.

Егда́ честно́е и многотру́дное те́ло твое́ предаде́ся пе́рсти земне́й, стеко́шася Вели́каго Новагра́да архиепи́скоп и свяще́нный приче́т и ве́сь со́нм гра́дский, надгро́бныя пе́сни принося́ще.

Богоро́дичен: Царя́ ца́рствующаго Ма́ти, моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га, да изба́вимся от шу́ияго стоя́ния, мо́лимтися, Препе́тая Богороди́тельнице.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

В нощи́ уны́ния моего́ припа́даю ти́, преподо́бне, молю́тися, мо́щи твоя́ зря́ и гро́бу твоему́ каса́яся, пода́ждь, прему́дре, разреше́ние.

Многошве́нныя ри́зы стяжа́л еси́, блаже́нне Арсе́ние, та́коже и мно́га дарова́ния от Христа́ прия́л еси́ ко исцеле́нию боле́зней на́ших, молю́тися, да не отри́неши и мене́ тща́ и неисце́льна.

Ва́р со́лнечный и зи́мныя сту́дени ни во что́же вмени́в, то́кмо Еди́ному Христу́ Бо́гу прилепи́лся еси́ все́ю мы́слию свое́ю, и Того́ и́го взе́м, и по Не́м и́де, и бы́сть Ему́ учени́к.

Богоро́дичен: Моли́твенница те́плая, ку́пно и стена́, Ты еси́, Пречи́стая Богоро́дице, Тобо́ю избавля́емся вся́каго наи́тия вра́жия, спаси́ ны, Влады́чице, к Тебе́ притека́ющих.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Фарисе́йскаго киче́ния избе́г, преподо́бне, вся́ плотска́я мудрова́ния от себе́ до конца́ отри́нул еси́, посто́м и бде́нием к Бо́гу прибли́жився, моли́ о творя́щих па́мять твою́.

Процвете́ твое́ многотрудолю́бное те́ло, прему́дре Арсе́ние, те́плый хода́таю за рабы́ твоя́, приходя́щия ко гро́бу твоему́, и́бо и по сме́рти оби́льныя подае́ши цельбы́ от разли́чных скорбе́й.

Треволне́ния и миросуе́тия от себе́ отри́нув, Вели́каго Новагра́да дости́гл еси́, в не́мже те́ло свое́, я́ко не́кое неистощи́мое бога́тство, преподо́бне Арсе́ние, положи́л еси́.

Богоро́дичен: Всесвята́я Богороди́тельнице, Ты́ на́м помози́ и исцели́ неисце́льныя на́ша я́зи грехо́вныя. Мо́лимтися, Пречи́стая, да Тобо́ю исцеле́ние получи́м.

Конда́к, гла́с 4:

Тяжелоно́сныя во́лны тиме́ния отгна́, и вся́ плотска́я двиза́ния и по́хоти паля́щия ни во что́же вмени́в, взе́м кре́ст и по́йде всле́д Христа́, И́мже наставля́емь, лука́выя се́ти до конца́ раздра́ и под нога́ми предложи́, мо́лимтися, преподо́бне о́тче Арсе́ние, изба́ви на́с от належа́щих на ны́ собла́зн, ты́ бо еси́ Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние и су́щим в печа́лех ра́дость.

И́кос:

Ка́ко, преподо́бне о́тче, возмогу́ восхвали́ти тя́ от ма́лаго своего́ скудоу́мия и вели́ку похвалу́ принести́ к твоему́ преподо́бию, и кто́ твоя́, преблаже́нне, по́двиги и воздержа́ние мо́жет испове́дати, прему́дре о́тче Арсе́ние, небе́сный челове́че, земны́й а́нгеле, многосве́тлый свети́льниче и моли́твенниче к Бо́гу! К твоему́ многочуде́сному гро́бу приходя́щим и устна́ми прикаса́ющимся к цельбоно́сней твое́й ри́зе отира́еши о́чи и мно́гим подае́ши здра́вие телесе́м, а душа́м спасе́ние. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: ра́дуйся, я́ко подъя́л еси́ на земли́ вели́кия труды́ и по́двиги; ра́дуйся, я́ко сподо́бися в немерца́ющем све́те пребыва́ти, иде́же вси́ святи́и лику́ют в Небе́сных селе́ниих. Ра́дуйся, я́ко обеща́лся еси́ спосо́бствовати и моле́ние и мольбы́ приноси́ти за гра́д и лю́ди; ра́дуйся, Вели́кому Новугра́ду похвала́ и утвержде́ние и су́щим в печа́лех ра́дость.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ще́дра тя́ и ми́лостива к Бо́гу и ко Пречи́стей Богоро́дице за рабы́ твоя́ хода́тая стяжа́вше, мо́лим, преподо́бне Арсе́ние: изба́ви на́с от вся́каго премене́ния моли́твами твои́ми, свя́те.

Вели́кий Но́вград и́мать мо́щи твоя́ в себе́, я́ко не́кое многоце́нное сокро́вище, прему́дре Арсе́ние, и вся́ страна́ Ру́сская тебе́ похваля́ет, иму́щи такова́ к Бо́гу моли́твенника о душа́х на́ших.

Хода́тайствуй и моле́ние приноси́ за чту́щия тя́ и за вся́ правосла́вныя христиа́ны и гобзова́ния плодо́в земны́х и на враги́ побе́ду и одоле́ние испроси́, свя́те.

Богоро́дичен: На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Ю́же ми́ру Предста́тельницу показа́л еси́, оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Потща́вся избе́гнути су́етных прираже́ний, вда́л еси́ себе́ во мно́гия труды́ и, не пощадя́ своея́ пло́ти, пожи́л еси́, я́ко А́нгел на земли́, преподо́бне.

Добронра́вие и смире́ние стяжа́в от ю́ности, преподо́бне, суету́ ми́ра сего́ возненави́дел еси́, до́ндеже и пресели́ся в ве́чный поко́й.

Житие́м свои́м, преподо́бне Арсе́ние, потща́лся еси́ дости́гнути Вели́кий гра́д, Го́рний Иерусали́м, иде́же е́сть немерца́ющий све́т и неизрече́нная ра́дость, та́мо и весе́лие.

Богоро́дичен: По́мощи, я́же от Тебе́, тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние: на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Те́м Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем.

Любому́др яви́лся еси́ ко все́м, преподо́бне о́тче Арсе́ние, спаси́ на́с от вся́каго бесо́вскаго наи́тия и потщи́ся умоли́ти Бо́га за вся́ рабы́, упова́ющия на тя́ и и́мя твое́ призыва́ющия.

Ну́дим по́мыслом ко твое́й свя́тости принести́ похвалу́, а́ще и недосто́йный ра́б, но наде́юся на твое́ беззло́бие, преподо́бне Арсе́ние, да за мя́ умо́лиши Судию́ в де́нь стра́шнаго Его́ преще́ния изба́витися твои́ми моли́твами ве́чнаго о́наго муче́ния, да тя́ при́сно ублажа́ем.

Богоро́дичен: То́ка сле́з мои́х не отврати́ся, Богороди́тельнице, да и мы́, изба́вльшеся Тобо́ю, Госпоже́, шу́ияго стоя́ния, сподо́бимся, Влады́чице, одесну́ю предстоя́ти Сы́на Твоего́. Те́м Тя́ благоче́стно в пе́снех велича́ем.