Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

О Иису́се Сладча́йший, Све́те ми́ра! Да́ждь ми́ ра́зум и си́лу, да досто́йно с любо́вию воспою́ по́двиги уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Мисаи́ла Абала́кскаго.

Те́пле в моли́тве Го́сподеви предстоя́ и в послуша́нии роди́телем благоче́стию навы́кнув, к животу́ ве́чному устреми́лся еси́, сла́ву Бо́гови воспева́я.

Человеколю́бца Христа́ от ю́ности возлюби́в, при́сно о́ком серде́чным к Нему́ взира́л еси́. Те́мже, к ли́ку преподо́бных причте́н бы́в, ны́не на Небеси́ Изба́вителя и Бо́га воспева́еши.

Богоро́дичен: Ева́нгельския за́поведи исполня́ти мя́ наста́ви, молю́ Тя́, Пречи́стая Де́во, испра́ви мя́, заблу́ждшаго умо́м, и стра́сти пло́ти моея́ утоли́, да сла́влю Бо́га во ве́ки.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Преподо́бне о́тче Мисаи́ле, о́браз ве́рным явля́я, са́ном иере́йским почте́н бы́л еси́ и служе́ние непоро́чное Бо́гу и Це́ркви соверша́л еси́. Те́мже тя́ ны́не ублажа́ем.

Ра́дуйся, о́тче Мисаи́ле, ты́ бо, плотски́я стра́сти и прило́ги бесо́вския победи́в, я́ко лу́ч све́та Боже́ственнаго во оби́тели Абала́кской просия́л еси́.

Егда́ возложи́ша на тя́ бра́тия послуша́ние и́ноческое во оби́тели Абала́кстей, тогда́ со смире́нием и любо́вию и́м послужи́л еси́, Христу́ подража́я. Моли́ся и на́м в соверше́нном послуша́нии Бо́гу пребыва́ти.

Богоро́дичен: Про́мыслом Свои́м вся́ ко бла́гу направля́я, Госпо́дь Ма́терь Свою́ дарова́ в по́мощь и заступле́ние лю́дем земли́ Сиби́рския. Ея́же моли́твами, Иису́се Христе́, сподо́би и на́с пу́ть земна́го жития́ во благоче́стии соверша́ти и Ца́рствия Небе́снаго дости́гнути.

Седа́лен, гла́с 4.

О́тче преподо́бне Мисаи́ле, ко стяжа́нию Боже́ственныя благода́ти пу́ть тво́й направля́я, плотско́е мудрова́ние ду́хови покори́л еси́ и, и́ноческия обе́ты до́бре исполня́я, о́браз благоче́стия бра́тии яви́л еси́. Сего́ ра́ди тя́ усе́рдно прославля́ем.

Богоро́дичен: Де́во Богоро́дице, стена́ непобеди́мая на́м, христиа́ном, еси́, к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя́ Моли́твенницу. Те́м благодаря́ще вопие́м Ти́: ра́дуйся, Влады́чице, Ми́лостивая о на́с пред Бо́гом Засту́пнице.

Крестобогоро́дичен: О Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га, ору́жие про́йде Твою́ пресвяту́ю ду́шу, егда́ распина́ема во́лею ви́дела еси́ Сы́на и Бо́га Твоего́, Его́же, Преблагослове́нная, моля́щи не преста́й, проще́ние прегреше́ний на́м дарова́ти.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Служе́ние церко́вное ре́вностне соверша́я, насле́дник го́рняго Ца́рствия с Вы́шними Си́лами яви́лся еси́. Те́мже во благоче́стии укрепи́ все́х, чту́щих па́мять твою́.

Неуста́нно пред чудотво́рным о́бразом Бо́жия Ма́тере Абала́кским моли́лся еси́ и пло́д духо́вный в ми́ре, ра́дости и любви́ прине́сл еси́, Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго прославля́я.

Еди́ному и́стинному Бо́гу усе́рдне послужи́в, преподо́бне о́тче, да́ра благода́ти Ду́ха Свята́го сподо́бился еси́. Те́мже и ны́не все́м, призыва́ющим тя́, по́мощь благовре́менне подае́ши.

Богоро́дичен: Многопло́дная ни́ва духо́вная су́щи, Присноде́во, из бразды́ Кла́с спаси́тельный ми́ру израсти́ла еси́, всю́ тва́рь Пита́ющаго, Бо́га вся́ческих.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Иере́й благогове́йный архиере́йскаго до́ма бы́в, блаже́нне, со слеза́ми моле́ния Христу́ Бо́гу пред престо́лом возноси́л еси́. Помоли́ся и о на́с, свя́тче Бо́жий.

Со смире́нием послуша́ние исполня́я, ду́х ми́рен в се́рдцы стяжа́л еси́. Помози́ и на́м, о́тче, сего́ да́ра сподо́битися и земно́е по́прище до́бре соверши́ти.

А́нгельски на земли́ пожи́в, кро́тостию же и смире́нием Бо́гу угоди́в, о́браз благоче́стия лю́дем Тобо́льским яви́л еси́, на спаси́тельный пу́ть доброде́тели наставля́я.

Богоро́дичен: Исцели́ неду́гующаго ума́ моего́ омраче́ние, Врача́ ро́ждшая, Христа́, Всенепоро́чная Влады́чице, и стра́ждущую ду́шу благода́тию Бо́жиею озари́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Любо́вию Христо́вою уязви́вся, апо́стольски не́мощи бли́жних носи́л еси́, преподо́бне, вы́ну моля́ся ко Го́споду и не прилага́я се́рдца к попече́нию жите́йскому.

Еди́наго на потре́бу взыску́я, блаже́нне о́тче, к слу́жбе Бо́жией усе́рдне прилежа́л еси́ и же́ртву безкро́вную умо́м неколе́блемым за лю́ди приноси́л еси́.

Мона́шескаго жития́ усе́рдный рачи́тель бы́в, преподо́бне, а́нгельскому житию́ поревнова́л еси́ и ны́не с Небе́сными Си́лами мо́лишися о все́х, почита́ющих тя́.

Богоро́дичен: О Де́во Пречи́стая, Влады́чице, поми́луй, и изба́ви мя́ вся́каго лука́вствия, и озлобле́ния, и ве́чнаго муче́ния.

Конда́к, гла́с 3:

Лю́дие гра́да Тобо́льска почита́ют тя́, о́тче Мисаи́ле, я́ко па́стыря до́браго и моли́твенника неусы́пнаго, подви́жника терпели́внаго и наста́вника смире́ннаго, Це́ркви Христо́ве в житии́ свое́м усе́рдне послужи́вшаго, ны́не же во оби́телех Небе́сных моля́щагося о спасе́нии ду́ш на́ших.

И́кос:

И́ноческое житие́ возлюби́в, преподо́бне, мирска́я наслажде́ния отве́ргл еси́ и, я́ко свети́льник Бо́жия благода́ти просия́в, во благоче́стии мно́гия лю́ди утверди́л еси́. Те́мже помина́й на́с, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти́: ра́дуйся, земли́ Сиби́рския благода́тный свети́льниче; ра́дуйся, гра́да Тобо́льска пресла́вная похвало́. Ра́дуйся, оби́тели Абала́кския ре́вностный подви́жниче; ра́дуйся, преподо́бне о́тче Мисаи́ле, те́плый моли́твенниче о душа́х на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богослуже́бное пе́ние возлюби́в, ре́вностне и благогове́йно Бо́га сла́вил еси́, о́тче, и ны́не со А́нгелы пое́ши: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

От ю́ных ле́т мно́гия труды́ и по́двиги подъе́м и боле́зни теле́сныя претерпе́в, преподо́бне, ны́не в дому́ Бо́жием доброде́тельми духо́вными благоуха́еши, со А́нгелы поя́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Глаго́лы Бо́жия со усе́рдием лю́дем Тобо́льским пропове́дал еси́, Мисаи́ле блаже́нне, вся́ науча́я по во́ли Бо́жией жи́ти и воспева́ти: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Арха́нгельский гла́с вопие́м Ти́, Чи́стая: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, и Тобо́ю с на́ми, пою́щими: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

О насле́дниче Боже́ственных селе́ний! Ты́ доброде́тельно и чи́сто на земли́ пожи́л еси́. Те́мже со А́нгелы ны́не лику́ет ду́х тво́й.

Ма́терь Бо́жию усе́рдно почита́я, пред ико́ною Ея́ Абала́кскою моле́ние те́плое непреста́нно возноси́л еси́. И ны́не Цари́цу Небесе́ и земли́ со все́ми святы́ми прославля́еши.

На одре́ боле́зни блаже́нную кончи́ну прие́м, о́тче преподо́бне, в го́рняя селе́ния пресели́лся еси́, иде́же мо́лиши Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Богоро́дичен: Еди́наго Бо́га, сотво́ршаго небеса́ во́лею, Его́же не вмеща́ет не́бо, Богоро́дице, я́ко ши́ршая небе́с, вмести́ла еси́, слове́сное не́бо и одушевле́нное.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Го́споди, Иису́се Христе́, благода́тную по́мощь ще́дро источа́еши моли́твами преподо́бнаго Мисаи́ла все́м, ве́рою чту́щим святу́ю па́мять его́.

Ра́дуйся, земли́ Сиби́рския благода́тный свети́льниче, я́ко насле́довал еси́ оби́тели Небе́сныя. Те́мже и на́с моли́твами твои́ми сия́ улучи́ти сподо́би.

Еди́ну мы́сль име́я, е́же по́двигом до́брым Христа́ ра́ди подвиза́тися, око́вы страсте́й сокруши́л еси́. И на́с немощны́х от у́з грехо́вных разреши́ моли́твами твои́ми, Мисаи́ле блаже́нне.

Шу́ия ча́сти изба́ви на́с, Го́споди, на Стра́шнем Суди́щи Твое́м моли́твами преподо́бнаго Мисаи́ла и все́х святы́х, в земли́ Сиби́рстей просия́вших.

Богоро́дичен: Ны́не просвети́ сердца́ на́ша, Де́во Чи́стая, при́сно омрача́емая жите́йскими страстьми́, и не оста́ви на́с враго́м лука́вым в поноше́ние, да ра́достно сла́вим Тя́, Всепе́тая.

Свети́лен:

Естество́м челове́к бы́в, а́нгельски на земли́ пожи́л еси́ и, я́ко лу́ч со́лнечный, в стране́ Сиби́рстей возсия́л еси́, преподо́бне Мисаи́ле. Ны́не же, Све́т невече́рний созерца́я, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не: Моле́ньми немо́лчными ублажа́ем Тя́, Де́во Богоро́дице, я́ко Еди́наго от Тро́ицы родила́ еси́ Христа́ Жизнода́вца, Его́же моли́ спасти́ся все́м на́м.