Пе́снь 1.

Ирмо́с: Помо́щник и покрови́тель бы́сть мне́ во спасе́ние: Се́й мо́й Бо́г, и просла́влю Его́, Бо́г Отца́ моего́, и вознесу́ Его́: сла́вно бо просла́вися.

Исто́чник сладкотеку́щий, из у́ст твои́х, о́тче на́ш Паи́сие, Боже́ственнаго Уче́ния теку́щь, да услажда́ет при́сно помина́ющия Его́, и после́дующия твоему́ уче́нию.

Неисхо́дно в ке́ллии седя́, умо́м же все́х обходя́, разсужда́л еси́ разли́чныя ра́ны: мно́го разли́чных е́сть, и все́м цели́тельный и прия́тный пла́стырь прилага́л еси́, о́тче.

Начина́ющаго воспомина́ти твоя́ доброде́тели, не отста́ви, о́тче, от слове́снаго твоего́ ста́да, но огради́вши свои́ми моли́твами, сохрани́ невреди́ма от расхища́ющаго во́лка.

Богоро́дичен: Мо́лим тя́, Богоро́дице Присноде́во, сохраня́ти при́сно рабы́ Твоя́, и́хже отходя́й оста́вил е́сть Твоему́ хране́нию.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утверди́ Го́споди на ка́мени за́поведей Твои́х подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко Еди́н Свя́т еси́ и Госпо́дь.

А́ще и бо́лен бы́л еси́, и мно́гия ра́ны на те́ле име́л еси́, но многогно́йныя душе́вныя ра́ны исцели́л еси́ приходя́щих к тебе́: благи́м твои́м обы́чаем, и кро́ткими словесы́, о́тче Паи́сие.

Кре́пко боле́зновал еси́ те́лом, зане́ исходя́ глаго́лал еси́: уготовля́юся на сме́рть, егда́ исхожду́ в це́рковь, зане́ не ве́м, возвращу́ся ли здра́в, или́ на пути́ пости́гнет мя́ сме́рть.

При́сный е́сть обы́чай святы́х, ели́ко приближа́тися и́м к Бо́гу, толи́ко мно́жае глаго́лати: еще́ не оконча́х, еще́ не гото́в е́смь, до́ндеже всесоверше́нно ду́шу свою́ преда́ше в ру́це Бо́жии: те́мже и ты́, о́тче, а́ще и соверше́н бы́л еси́, но всегда́ гото́вился еси́, моли́, да спасу́ся твои́ми моли́твами.

Богоро́дичен: Свята́я святы́х Богоро́дице Де́во, моли́ся Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу на́шему, да подража́тели бы́вше и́м, насле́дим угото́ванное на́м от сложе́ния ми́ра, сла́вяще Тя́, Присноде́ву.

Седа́лен, гла́с 8.

Еди́ною в ле́то исхожда́л еси́ из ке́ллии твоея́, о́тче Паи́сие, обзира́л еси́ селе́ние ученико́в твои́х, е́здя, обзира́я и назна́менуя коего́ждо и́х ке́ллию со́лнцу заходя́щу, и со слеза́ми моли́лся еси́, вруча́я и́х Бо́гу и глаго́ля: Го́споди, огради́ сие́ ма́лое ста́до, и сохрани́ е́ от волко́в губя́щих е́.

Богоро́дичен: Я́ко Престо́л Царе́в и Свети́льник огне́м Божества́ сия́ющий ве́дуще Тя́, Де́во Чи́стая, и Две́рь, Е́юже Госпо́дь в ми́р вни́де и ве́сь ро́д челове́ческий обожи́, Его́же порфи́рою креще́ния облагода́тствовани бе́хом, да сы́нове све́та бу́дем. Те́мже Всепе́тая, венца́ тысящеле́тняго благоволе́ния Бо́жия, на́с сподо́бльшая, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слу́х Тво́й и убоя́хся: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Незло́бивый име́л еси́ нра́в и кро́ткое се́рдце, не прие́млющее зло́бы на открыва́ющих тебе́ сию́, о́тче на́ш Паи́сие: но я́коже от нея́, ко о́ным зло́сть забве́нию предая́, по́мощи же ру́ку ско́ро подая́, восхища́л еси́ от всева́ющаго ю́.

Сме́рть твоя́ честна́, но ско́ра и безве́стна: прише́дши не зело́ по́здно, но ско́ро и самовла́стно, восхи́тивши тя́, оста́вила е́сть на́с си́рых, и от пла́ча неуте́шных.

А́ще и зело́ оскорби́х и огорчи́х твое́ се́рдце: но уви́дев его́ незло́бие, припа́даю и молю́ тя: помяни́ и мене́, иде́же предста́л еси́ пред Бо́гом, да не отринове́н бу́ду и та́мо тебе́ и слове́снаго твоего́ ста́да.

Богоро́дичен: Со име́вшим на Тя́ упова́ние па́стырем на́шим моли́ся, Влады́чице, Сы́ну Твоему́ Христу́ Бо́гу на́шему, за ны́ оста́вшияся под Твои́м Покро́вом: да сподо́бит ны́ гре́шныя Ца́рствия Своего́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: От но́щи у́тренююща, Человеколю́бче, просвети́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повеле́ния Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.

Ча́да твоя́ убо́гая вси́ есмы́ оста́влена на земли́, о́тче Паи́сие, рыда́ем с боле́знию се́рдца: а́ще и ве́мы, я́ко неоску́дно мно́жае мо́лишися о на́с, но рыда́ем неуте́шно за неразлуче́ние на́ше.

Ско́рбное вре́мя приспе́, печа́льный ча́с: прии́де все́х Жа́тель объя́ти, вси́ в се́товании есмы́, никто́же хо́щет уте́шитися от на́с: а́ще и всего́ изоби́льни есмы́, но не мо́жем уте́шитися, я́коже с тобо́ю разлучи́вшиися от тебе́, о́тче Паи́сие.

А́ще бы́х ви́дел ча́с исхо́да твоего́, о о́тче Паи́сие, омыва́л бы́х слеза́ми но́зе твои́ моля́щеся, да егда́ предста́неши Бо́гу, испроси́ти те́лу моему́ здра́вие. Но и дне́сь до́бре ве́м, я́ко гла́с мо́й слы́шиши, и вся́ моя́ ви́диши, молю́ся ти́: испроси́ мне́ поле́зное у Бо́га.

Богоро́дичен: Ты́ ве́си Пречи́стая Богоро́дице, коли́ко окра́ден е́смь, в наде́жду спасе́ния моего́, от нечу́вствия и нераде́ния. Молю́ся ти́: победи́ амали́ки сия́, да, не окра́ден от ни́х, на́г предста́ну Сы́на Твоего́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Возопи́х все́м се́рдцем мои́м к ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя́ от а́да преиспо́дняго, и возведе́ от тли́ живо́т мо́й.

Пла́чем и а́ки ча́до отста́вшееся ма́терняго сосца́ вопие́м се́тующе и рыда́юще: о о́тче, где́ еси́, почто́ не нако́рмиши на́с ча́д свои́х, а́лчущих духо́вныя твоея́ пи́щи?

Егда́ ли стропти́ва ча́да твоя́ есмы́, или́ преогорчи́хом благоутро́бие твое́, я́ко оста́вил еси́ на́с, а́ки ма́ти ча́до, прише́дшу вре́мени на тве́рдейшу пи́щу, глаго́лющь: да пита́емся са́ми, помина́юще благоутро́бие твое́.

Жи́знь моя́ иждива́ется, дни́ моя́ преполови́шася, наде́жды окрада́емь е́смь, грехо́в мои́х ра́ди, и недоуме́ю: ка́ко и́мам отвеща́ти о де́лех мои́х. Но молю́ тя, о о́тче, помоли́ся Бо́гу, да возврати́т ми́ вре́мя к покая́нию.

Богоро́дичен: Преклоне́н мно́жества грехо́в и сля́чен е́смь от ни́х, вы́ю душе́вную и теле́сную приклоня́ю Тебе́ Влады́чице и молю́ Тя: Ты́ мя испра́ви.

Конда́к. Гла́с 4.

Ве́сел бы́л еси́ о́бразом, и приклоня́л еси́ у́ши прося́щим у тебя́ по́мощи, и простира́л еси́ ру́це на подъя́тие и́х. Те́мже тя́ мо́лим, моли́ спасти́ся душа́м на́шым.

И́кос:

Кто́ бы не удиви́лся, и кто́ бы не просла́вил жития́ твоего́, подо́бнаго дре́вним святы́м, о́тче на́ш Паи́сие, не мя́гкший бо адама́нта бы́л еси́, и не раствори́л вои́стинну о́нех, и́же о веельзеву́ле тмы́ изгоня́юща тя́ нареко́ша: но мы́, позна́вше по Бо́зе житие́ твое́, прославля́ем Бо́га, укрепи́вшаго тя́, принося́ще тебе́ такова́я: ра́дуйся, дре́вним святы́м ревни́телю: ра́дуйся, па́стырю на́ш до́брый: ра́дуйся, свети́ло пресве́тлое, сия́ющее во тме́ неве́дения: ра́дуйся, церко́вное украше́ние: ра́дуйся, я́ко подража́тель бы́л еси́ и Самому́ Христу́ незло́бием твои́м: ра́дуйся, о́тче на́ш Паи́сие.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ на́м: но не преда́ждь на́с до конца́, отце́в Бо́же.

Вои́стинну удиви́ла на́с сме́рть твоя́, о о́тче на́ш Паи́сие, не то́чию бо ча́да твоя́ растерза́вше сердца́ своя́, разбива́хуся по земли́: но и возду́х чу́дно шумя́щь, и а́ки бы пла́чущь явля́яся, показу́я на́м се́тования вре́мя.

Духо́внии отцы́ не́сшии тя́, о ко́ль восхоте́ли жа́ль удержа́ти, но кто́ можа́ше держа́ти, отве́рзше бо уста́, славосло́виша Бо́га: вся́кое сло́во изше́дшее из у́ст, влеча́ше с собо́ю мно́жество рыда́ний и исто́чник сле́з.

Мене́, преступи́вшаго твоя́ веле́ния, мене́ пренебрега́вшаго святу́ю твою́ во́лю, зави́стливаго и лука́внейшаго па́че все́х челове́к, мене́ исполня́ющаго свою́ во́лю, па́че же диа́волю, прости́, незло́биве о́тче, благи́м и кро́тким твои́м обы́чаем: и моли́ся Бо́гу дарова́ти ми́ вре́мя к покая́нию.

Богоро́дичен: Врата́ Непроходи́мыя, отве́рзи ми́ врата́, молю́ся, покая́ния и́стиннаго: и покажи́ ми стезю́ покая́ния Чи́стая, все́х Наста́внице.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Его́же во́инства небе́сная сла́вят, и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Чу́дную пои́стинне и вла́сть от Бо́га испроси́л при сме́рти твое́й, о о́тче! Е́юже все́х ужаси́л еси́: егда́ еди́н мертве́ц в це́ркви лежа́ше, други́й во гро́б полага́шеся, други́й в ке́ллии сверша́шеся: па́ки еди́наго сла́вою и здра́вием венча́л еси́, друга́го же на одре́ боле́зни полага́л еси́, та́ко вознося́щихся смири́л еси́, смире́нных же возвы́сил еси́, вла́стию тебе́ от Бо́га да́нною.

Кто́ не удиви́тся! И кто́ не прии́дет в размышле́ние! И кого́ пла́чь не обы́дет! И кому́ не водрузи́ся во пе́рвых зра́к чу́дный о́браза твоего́, о́тче Паи́сие, не реку́ а́ки око́стен: кре́пкий в се́рдце: но а́ки тве́рдь кре́пкая на воде́, ея́же никто́же от су́щих на не́й дви́гнути возмо́жет, ра́зве водрузи́вый ю́. Доброде́телем же кро́ткаго жития́ твоего́ кто́ не удиви́тся?

А́з еди́н во све́те твое́м ходи́х, и све́та твоего́ не чу́вствовах: а́з еди́н пи́щу твою́ сла́дкую ядо́х, и корми́теля своего́ не познава́х: а́з еди́н питие́ твое́ сла́дкое пи́х, и сла́дкаго исто́чника теку́щаго из у́ст твои́х не ощуща́х: а́з еди́на овца́ заблужда́ющая от твоего́ ста́да, па́стырю до́брый, не зло́бися на мене́, умоли́ Бо́га дарова́ти вре́мя к покая́нию.

Богоро́дичен: Волну́ема мя́ бу́рею грехо́вною вопию́ Ти, Влады́чице Чи́стая, Твои́м хода́тайством напра́ви ко спаси́тельному покая́нию, и ко всеути́шному приста́нищу: я́ко да уви́жу све́т спасе́ния, омрача́емый при́сно ле́ностию.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Безсе́меннаго зача́тия Рождество́ несказа́нное, Ма́тере безму́жныя нетле́нен Пло́д: Бо́жие бо Рожде́ние обновля́ет естества́. Те́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневе́стную Ма́терь, правосла́вно велича́ем.

Не мо́жет пои́стинне ви́девый житие́ твое́ замолча́ти доброде́телей его́! Кому́ бо нежела́телен бы́л еси́? Кому́ ру́ку по́мощи не пода́л еси́, о ко́м не сожале́л еси́? Чьего́ се́рдца не умягчи́л еси́, вои́стинну а́ще бы и адама́нта тверде́йший кто́ бы́л, и просте́йшаго бы худо́жества к сочине́нию не имя́ше, но ви́денное очесы́ и сде́ланное с ни́м, доведе́т его́ к похвале́нию доброде́телей твои́х, о́тче Паи́сие.

Сла́ва тебе́, о Пренебе́сный Царю́! Я́ко сподо́бил еси́ на́с в таково́й глубо́кой тме́, такова́го пресве́тлаго свети́льника ви́дети, сла́ва Тебе́, о неисчерпа́емыя ми́лости бе́здна! Я́ко показа́л еси́ на́м такова́го исто́чника, и́же дово́лне напои́л е́сть на́с сла́дкаго из у́ст свои́х теку́щаго жития́, напита́шася бо дово́льне, и напая́тися и́мут, не то́чию худо́жнии вити́и, но и прости́и и неве́жды пития́ твоего́, о́тче Паи́сие, а́ще то́чию не прохлади́т ки́йждо на́с горя́чести се́рдца твоего́.

Мене́ же о́тче ла́комаго, е́же с тобо́ю су́ща, не дово́льне насы́тил еси́ сла́дкаго твоего́ пития́, зане́же отве́ргл мя́ еси́ а́ки ма́ти ча́до угрыза́юща сосца́ твоя́, а дне́сь уже́ отню́д хла́дна: молю́ тя, согре́й мя́, да не лишу́ся и а́з сла́дкаго твоего́ пития́.

Богоро́дичен: Ему́же предстоя́т с тре́петом Небе́снии Чи́ни, Того́ родила́ еси́ Чи́стая соедини́вшагося челове́ком за бла́гость. Его́ же приле́жно моли́ уще́дрити рабы́ Твоя́.

Свети́лен:

Вре́мени бы́вшу лю́таго гоне́ния, и в кимва́л возгласи́вшым: я́ко ту́рки пред враты́ монасты́рскими, изше́л еси́ из ке́ллии твоея́, о́тче Паи́сие, обле́кшися в ма́нтию, и ста́л еси́ пред це́рковию собра́вшымся к тебе́ и ча́дом твои́м, а́ки птенце́м до ко́коша своего́, гото́в бы́л еси́ а́ки а́гнец на заколе́ние.

Богоро́дичен: Ма́терь Тя́ Бо́жию све́мы вси́ Де́ву вои́стинну, и по рождестве́ яви́вшуюся, любо́вию прибега́ющии к твое́й бла́гости: Тебе́ бо и́мамы гре́шнии предста́тельство, Тебе́ стяжа́хом в напа́стех спасе́ния еди́ну всенепоро́чную.