Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святому преподобному Сильвестру, игумену Обнорскому

Память: 8 мая (25 апреля)

Глас 6.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Сильвéстре, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Пода́ждь ми́ си́лу, Многоми́лостиве Го́споди, пе́сньми восхвали́ти просла́вленнаго Тобо́ю богоно́снаго отца́ Силве́стра, да бу́дет ми́ предста́тель пред непристу́пным вели́чеством Сла́вы Твоея́.

Мона́шествующих богодухнове́нное удобре́ние яви́лся еси́, преподо́бне, бра́тию сло́вом, со́лию растворе́нным, и де́лы благи́ми во благоче́стии утвержда́я.

Глаго́лал еси́, о́тче Силве́стре, бра́тии твое́й, я́ко а́ще стя́жеши по сме́рти дерзнове́ние ко Го́споду, хода́тай бу́деши о оби́тели твое́й. Те́мже, вене́ц сла́вы прии́м, моли́ся о недосто́йных рабе́х твои́х.

Богоро́дичен: Его́ же родила́ еси́ неизрече́нно, Сы́на и Бо́га, моли́ Де́во Всесвята́я, сохрани́тися достоя́нию Твоему́ от бе́д малове́рия и злы́х помысло́в шата́ния.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

За́поведь твою́ блюсти́ повелева́я, преподо́бне, наказа́л еси́ за́поведь преступи́вшаго, но, прии́м сего́ покая́ние, благосе́рде исцели́л еси́ слепо́тствовавшаго.

Богоно́снаго Се́ргия благослове́ние прии́м, блаже́нне, взыска́л еси́ пусты́ни, и о́браз бы́л еси́ дво́ице учени́к его́, и́же, стопа́м твои́м после́довавше, бли́з тебе́ водвори́шася и святоле́пныя оби́тели устро́иша.

Ско́рбию испо́лнил еси́ сердца́ бра́тии, жи́знь вре́менную оставля́я, Силве́стре, ны́не же ра́достию исполня́еши взира́ющих на нетле́нныя мо́щи твоя́.

Богоро́дичен: Милосе́рдия исто́чниче, Влады́чице Пресвята́я, бу́ди покро́в все́м, прибега́ющим к Тебе́ с ве́рою тве́рдою, наде́ждою несумне́нною и любо́вию чи́стою.

Седа́лен, гла́с 4:

Блаже́нства го́рняго взыску́я, вся́ кра́сная ми́ра сего́ оста́вил еси́, преподо́бне, ча́д твои́х духо́вных наказу́я, я́ко вся́ мирска́я прехо́дят, еди́но же пребыва́ет вы́ну сокро́вище благоче́стия.

Сла́ва, и ны́не: На престо́ле со Отце́м и Святы́м Ду́хом ве́чно ца́рствующаго неискусому́жно родила́ еси́, Присноде́во, Сы́на Бо́жия, те́м Тя́, я́ко Богома́терь, пе́сньми немо́лчными ублажа́ем.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Си́ла Христо́ва в тебе́ откры́ся, преподо́бне, бесо́в бо изгоня́еши, слепы́м зре́ние, глухи́м слы́шание, немощству́ющим исцеле́ние подае́ши.

Ду́хом горя́, Го́сподеви рабо́тая и то́ки сле́з источа́я, мно́зи благоче́стия плоды́ в пусты́ни Обно́рстей возрасти́л еси́, и́миже до дне́сь пита́ются к ра́це твое́й с ве́рою притека́ющии.

Труды́, бде́ние и сухояде́ние изнури́ша те́ло твое́, Силве́стре, оба́че свы́ше укрепле́н, Спа́са просла́вил еси́ взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Богоро́дичен: Помози́, Пресвята́я Богоотрокови́це, Благове́рному Импера́тору на́шему, да сотре́т си́лы сопроти́вных, и ца́рство Его́ ненаве́тно от злы́х и ми́ра испо́лнь соблюди́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Очесы́ у́мными во вся́ дни́ живота́ твоего́ на Го́спода воскре́сшаго взира́яй, в пусты́ни хра́м Воскресе́ния воздви́гл еси́, в не́м же святы́я мо́щи твоя́ почива́ющи, я́вственне преднапису́ют ме́ртвеннаго телесе́ на́шего во о́браз безсме́ртныя сла́вы облече́ние.

Кня́зи и боля́ре я́ простцы́ прихожда́ху к ме́сту селе́ния твоего́, Силве́стре, и от у́ст твои́х глаго́лы наказа́ния духо́внаго в сла́дость слу́шаху.

Прише́льцы иногда́, в пусты́ню прише́дша, зра́к тво́й, смире́ния и поще́ния испо́лнь, удиви́, и сего́ стяжа́л еси́, я́ко пе́рваго от учени́к твои́х.

Богоро́дичен: Пренепоро́чная Де́во, моли́твами Твои́ми пода́ждь на́м из пусты́ни Силве́стра досточу́днаго цве́ты доброде́телей благоуха́нныя вы́ну износи́ти.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Мо́ря жите́йскаго треволне́ний отбе́г, в пусты́ню прите́кл еси́, и ти́хое приста́нище обреты́й, в Бо́зе еди́ном живо́т тво́й полага́л еси́, преподо́бне.

Деви́цу иногда́, бе́сом лю́те му́чиму, чу́дным явле́нием твои́м исцели́л еси́, егда́ спя́щей бы́лие травно́е по́дал еси́. Те́м чу́до узре́вшии восхвали́ша тя́, преподо́бне.

Обе́т изрече́ еди́н от ве́рных ти́ хра́м созда́ти, иде́же мо́щи твоя́ святы́я почива́ху, его́же и созда́л е́сть. Те́мже от бе́д и скорбе́й изба́вил еси́ его́, блаже́нне.

Богоро́дичен: В хра́м тво́й, Влады́чице, сходя́щеся вопие́м Ти́: Ты́ еси́ покро́в ме́сту сему́ свято́му, иде́же Силве́стр богоно́сный жи́тельствоваше. Спаси́ у́бо ны́, зде́ покланя́ющияся Тебе́, и все́м христиа́ном бу́ди Помо́щница.

Конда́к, гла́с 6:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне, и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чи́сту и непоро́чну, Ду́ху Свято́му прине́сл еси́, и по сме́рти твое́й ста́до твое́ духо́вное соблюда́еши, и в боле́знех ско́ро посеща́еши. Те́мже мо́лим тя́, преблаже́нне, с ли́ки преподо́бных моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т Благове́рнаго Импера́тора на́шего [и́мярек], и пода́ст лю́дем в ми́ре глубо́це устро́итися, да зове́м ти́: ра́дуйся, Силве́стре, и́ноком духо́вный па́стырю и наста́вниче.

И́кос:

И́ноков вои́стину началово́ждь яви́лся еси́, богому́дре Силве́стре, смире́нию бо Христо́ву после́дуя, кре́ст Его́ на ра́мена подъя́л еси́, и терпе́нием, поще́нием и моли́твою ста́ду твоему́ о́браз бы́л еси́. Те́мже и бра́тия, я́ко отца́ и наста́вника тя́ почита́юще, зря́ще тя́ ко Го́споду отходя́ща, ско́рбию исполня́хуся; и́мже веща́л еси́ глаго́лы утеше́ния: потерпи́те, — глаго́ля, — ма́ло в ны́нешнем ве́це, бра́тия возлю́бленная, и венцы́ прии́мете от Христа́ Бо́га и Спа́са ду́ш на́ших. Его́же моли́, преподо́бне, ми́р ми́рови дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Изря́ден подвигополо́жник бы́л еси́, преподо́бне, во́ду на ра́менах твои́х нося́, и бы́лие еди́ное вкуша́я. Те́м просла́ви тя́ благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Не отхожда́ху лю́дие от ке́ллии твоея́, преподо́бне, словесе́м твои́м духоно́сным внима́юще, и восхваля́юще Го́спода, взыва́ху: благослове́н Бо́г тво́й и Бо́г оте́ц на́ших.

Чудесы́ мно́гими просла́ви тя́ Христо́с Бо́г на́ш, и́миже удивля́еми лю́дие всего́ ца́рствия Росси́йскаго, восклица́ют: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Та́йну хра́мов, зде́ красу́ющихся, уразуме́им, ве́рнии, и возглаго́лем: покры́й на́с, Богома́ти, честны́м Твои́м покро́вом, и помози́ моли́твами твои́ми, блаже́нне Силве́стре, да дости́гнем сла́внаго из ме́ртвых воскресе́ния и сре́тения Госпо́дня на возду́се.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Святы́я Це́ркве не отлуча́йтеся, — глаго́лал еси́ бра́тии твое́й, преподо́бне, наказу́я, я́ко да во хра́ме воспева́ют ве́рнии Го́спода и превозно́сят Его́ во ве́ки.

О́троцы блаже́ннии во огни́, я́ко зла́то в горни́ле, искуша́еми, Го́спода воспева́ху; си́це Силве́стр богому́дрый, огне́м терпе́ния искуша́емь и очища́емь, взыва́ше: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Проле́й мольбы́ к Сы́ну Твоему́, неизрече́нно милосе́рдому, да спасе́т ны́ от вся́каго зла́го обстоя́ния, Присноде́во Богоблагода́тная.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни а́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Незри́мый лю́дем в пусты́ни пребыва́л еси́, с Бо́гом неви́димым духо́вне бесе́дуя, Силве́стре блаже́нне, те́м и ангелоподо́бен бы́л еси́; сего́ ра́ди тя́ ублажа́ем.

Сла́вы от челове́к не ища́, от челове́к сокрове́н бы́л еси́, сокрове́нне в Бо́зе пребыва́я, но, я́ко сла́вою Бо́жиею просла́вленна, тя́ ублажа́ем.

Благосе́рдно приими́, богому́дре Силве́стре, пе́сни сия́, во сла́ву и́мене твоего́ сложе́нныя, и помоли́ся о мне́, гре́шнем рабе́ твое́м.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, бу́ди стена́ кре́пкая и огражде́ние все́м ве́рующим, да Тя́, я́ко Ма́терь Бо́га Сло́ва Премилосе́рдую, велича́ем.

Свети́лен:

В черто́г Го́спода сла́вы возше́д и оде́жду имы́й убеле́нну све́том доброде́телей, моли́ Христа́ Бо́га, преподо́бне, да да́рует все́м правосла́вным в ве́ре сконча́ти живо́т сво́й и облещи́ся в оде́жду нетле́ния.

Богоро́дичен: Ри́зу пода́ждь на́м све́тлу, Богома́ти, зла́том благи́х де́л преиспещре́нну, да прославля́ем вы́ну Твое́ благоутро́бие.

Yandex Metrika