Канон святому преподобномученику Афанасию Брестскому

Припев: Преподобному́чениче Афанáсие, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 02 августа (20 июля ст. ст.); 18 сентября (05 сентября ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Моисе́й иногда́, кре́стным зна́мением во́ды раздели́в, проше́д со изра́ильтяны сквозе́ Чермно́е мо́ре и земна́го обетова́ния дости́же, ты́ же, преподобному́чениче, крестоноше́нием пло́ть твою́ умертви́в, земли́ обетова́ния дости́гл еси́, в не́йже пра́вда живе́т.

Изба́вителю и Бо́гу на́шему воспева́еши ны́не пе́снь побе́дную, просвеще́н сы́й Боже́ственнаго и светоза́рнаго Спа́са благода́тию, омраче́нную ду́шу мою́ моли́твами твои́ми, свя́те Афана́сие, озари́, да пою́ Бо́гу моему́ сла́вно.

Я́ко свяще́нника, и я́ко испове́дника, и я́ко страда́льца за ве́ру Христо́ву украше́ннаго, чту́ще па́мять твою́, прехва́льне, пои́м Го́сподеви: сла́вно бо просла́вися во святы́х Свои́х.

Богоро́дичен: От ви́димых и неви́димых враго́в изба́ви мя́, Ро́ждшая все́х Влады́ку, и бу́рю страсте́й мои́х ути́ши, да пою́ Бо́гу моему́: сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний Кра́ю, ве́рных Утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

В Боже́ственней любви́ благода́тию Ду́ха Свята́го утвержде́н, благоче́стно пожи́л еси́, утвержда́я слове́сное ста́до твое́ на па́житех живоно́сных и в Небе́сную огра́ду мно́гия вве́л еси́.

На ка́мени ве́ры но́ги ве́рных твои́х водрузи́в, поколеба́л еси́ основа́ние сопроти́вных и спа́сл еси́ лю́ди твоя́ от порабоще́ния вра́жия.

Тверды́нею ве́ры себе́ украша́я, жела́ний кра́я дости́гл еси́ и Це́ркве Зижди́телю благоприя́тен яви́лся еси́.

Богоро́дичен: Недоуме́ют вси́ язы́цы, ка́ко Небе́снаго кру́га Верхотво́рец, в творе́ниих невмести́мый, в ложесна́ Твоя́ воплоща́емь всели́ся, Всенепоро́чная, на спасе́ние на́с, ве́рно воспева́ющих Тя́.

Седа́лен, гла́с 6:

Му́ки му́жественно претерпе́в, к неболе́зненней жи́зни себе́ уготовля́я, научи́л еси́ на́с терпе́нием стяжа́ти ду́ши на́ша. Те́мже дне́сь Христо́ва Це́рковь, пра́зднующи святу́ю па́мять твою́, све́тло ра́дуется.

Богоро́дичен: Преукраше́нная Боже́ственною сла́вою, Херуви́мов и Серафи́мов превы́шши еси́, Пренепоро́чная, те́мже Тя́ по до́лгу вси́ ро́ди ублажа́ют.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра о́тча и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. Весели́ся, пра́ведниче, о Го́споде, побе́ду ти́ на враги́ безпло́тныя дарова́вшем, Тому́ со дерзнове́нием вопие́ши: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, не оста́ви милосе́рдием Твои́м, Ще́дре, притека́ющих к Тебе́.

Споспешеству́ющу ти́ Влады́це, прия́л еси́ от Него́ за по́двиги твоя́ да́р неду́ги теле́сныя исцеля́ти и многоболе́зненныя стра́сти врачева́ти зову́щих Христу́ Бо́гу: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Рачи́тель Госпо́день измла́да бы́л еси́, ору́жие бо кре́стное на ра́мена взе́м, неукло́нно ше́ствовал еси́, пу́ть спасе́ния себе́ те́м уготовля́я. Се́го ра́ди ми́ра моли́твенник яви́лся еси́ пресве́тел, Богу́ поя́ пе́снь побе́дную.

Богоро́дичен: Песносло́вим Тя́, Влады́чице, Ра́дость всему́ ми́ру ро́ждшая, Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, пре́зрети беззако́ния досто́йно Ему́ вопию́щих: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Не да́л еси́ очесе́м твои́м сна́ и ве́ждом дрема́ния, у́тренююще взыва́я: Го́споди, посети́ Твои́ми щедро́тами Це́рковь Твою́, ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию.

Словесы́ твои́ми, му́дре, заблу́ждших облича́я, сою́зом ве́ры связа́л еси́ вруче́нное ти́ ста́до слове́сное и ны́не охраня́еши на́с от ве́тров тлетво́рных уче́ний, науча́я воспева́ти Го́сподеви: спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Блаже́нно житие́ твое́ на земли́ и кончи́на безсме́ртна, сего́ ра́ди нетле́нная бога́тства стяжа́л еси́, преподо́бне о́тче, и просвеща́еши притека́ющих к тебе́ чудесы́.

Богоро́дичен: Я́ко одушевле́нный черто́г, восприя́вший Царя́ ца́рствующих, и я́ко престо́л Влады́чень, Мари́ю Пренепоро́чную в пе́снех возвели́чим.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Печа́ль ве́лия обдержи́т мя́, поне́же лю́те окаля́х ду́шу грехми́ и оде́жду нетле́ния разори́х, ты́ же, свя́тче, наста́ви мя́, ка́ко умоли́ти Го́спода, да очи́стит мя́ от тли́ страсте́й мои́х.

Укрепле́н бы́в ра́зумом Боже́ственным, облича́л еси́ отмета́ющихся и́стинныя ве́ры Христо́вы, я́ко пребезу́мных. Те́мже Небе́сныя две́ри тебе́ отверзо́шася, блаже́нне, воспева́ющу Христа́ во вся́ ве́ки.

Сла́дости Небе́сныя и пресве́тлыя ра́дости испо́лнен еси́, предстоя́ Тро́ице Свято́й, Ду́хом очище́нный. Су́щия ны́ во тьме́ и се́ни сме́ртней моли́твами твои́ми не попусти́ а́ду прибли́зитися.

Богоро́дичен: Ма́ти Всепе́тая, ми́ру всему́ Искупле́ние от кля́твы зако́нныя роди́вшая, ны́не на́ша моле́ния прие́млющи, моли́ спасти́ся все́м на́м.

Конда́к, гла́с 4:

Мона́шескаго жития́ украше́ние и му́чеников красоту́ яви́л себе́ житие́м твои́м, Афана́сие, и, я́ко со́лнце пресве́тлое, лю́дем правосла́вным возсия́л еси́. Те́мже и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя́, да чту́ще пресве́тлую па́мять твою́, зове́м ти́: помина́й ста́до твое́ моли́твами твои́ми, преподо́бне.

И́кос:

Я́ко во́лнами во́д мно́гих, обурева́ется Це́рковь Правосла́вная, коле́блема ло́жными уче́нии и кова́рными ухищре́нии вра́г ея́. Ве́руем и упова́ем ку́пно с тобо́ю, преподобному́чениче, я́ко врата́ а́дова не одоле́ют е́й, и мо́лим тя́: испроси́ у Го́спода вели́кия ми́лости, да низпо́слет на́м в дни́ испыта́ний на́ших кре́пость ду́ха и тве́рдое стоя́ние во и́стине Правосла́вия, да не яви́тся кто́ из бра́тии на́шея сы́н поги́бели.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Муче́ния терпя́, опаля́емь веще́ственным огне́м, ду́шу твою́ огне́м невеще́ственным ороси́л еси́, я́коже трие́ о́троцы, посреде́ пла́мене взыва́я: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Я́ко росо́ю живоно́сною, смире́нием твои́м и безстра́стием пе́щь я́рости беззако́ннующих мучи́телей твои́х угаси́л еси́, преподобному́чениче: чудя́хуся бо, зря́ще тя́ посреде́ муче́ний моля́щася за враги́ твоя́.

Му́жеством му́ченическим чре́сла твоя́ препоя́сав и житие́м твои́м подви́жническим, я́ко ри́зою светоза́рною, себе́ украси́в, восте́кл еси́ на трапе́зу Госпо́дню, я́коже избра́нный, поя́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: я́коже бо купина́, ю́же ви́де Моисе́й, не сгара́ше опаля́ема, та́ко Де́ва неопа́льно пребыла́ еси́, Пра́вды Со́лнце во чре́ве заче́ншая. Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Неусы́пна тя́ и́мамы моли́твенника, во́лны страсте́й утиша́юща, печа́ли утоля́юща и лю́тых вся́ческих на́с избавля́юща, вопию́щих: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Мудрова́ния врага́ прего́рдаго в себе́ уби́в, уму́ Боже́ственному приобщи́лся еси́ житие́м твои́м чи́стым и ума́ све́тлостию, зовы́й непреста́нно: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Изря́днаго уго́дника Христо́ва пе́сньми благохва́льными почти́м, я́ко испо́лнена я́ве благода́ти и Боже́ственными сия́ньми преукра́шена, Изба́вителю Бо́гу вопию́ща: де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, веща́ Ти́ Арха́нгел Гаврии́л: из Тебе́ бо произы́де Отроча́ Предве́чно, за милосе́рдие неизрече́нное превозноси́мый отце́в Бо́г благослове́нный.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Коленопреклоне́нно непреста́нно поя́ неседа́льное Пречи́стей, взыва́л еси́: ра́дуйся, ми́ру Путеводи́тельнице, па́че А́нгел Небе́сных украше́нная, украси́ мя́ красото́ю Твое́ю, да несра́млен явлю́ся пред Го́сподем мои́м.

Дивя́ся твоему́ снизхожде́нию во дни́ ю́ности моея́, молю́ тя́, не оста́ви мене́, преподобному́чениче, во дни́ ста́рости моея́ и по сме́рти мое́й взыщи́ мене́, да моли́твами твои́ми очище́н, очесы́ духо́вными узрю́ черто́г Небе́сный в де́нь стра́шнаго суда́ Госпо́дня.

Помяни́ ны́не, свя́тче Бо́жий, и все́х ве́рою к тебе́ притека́ющих, и, от душе́вных страсте́й избавля́я, защити́ ны́ от бе́д и обстоя́ний, и спасе́ния Боже́ственнаго бу́ди на́м хода́тай.

Богоро́дичен: Стра́нное и пресла́вное чу́до ви́дим о Тебе́, Богоизбра́нная Влады́чице, я́ко ми́ра Вседержи́тель, Себе́ ума́лив, пло́ть от Тебе́ прие́млет и, пита́я Пло́тию Свое́ю пречи́стою, к животу́ ве́чному приво́дит лю́ди Своя́.

Свети́лен.

Страда́нием пе́рвое до́бре искуси́вся, второ́е же посто́м тече́ние боже́ственное соверши́в, на Небеса́ возше́л еси́, Христу́ предстои́ши, Афана́сие, о́тче преподо́бне, за на́с моли́ся те́пле, пою́щих тя́.

Богоро́дичен: Ра́дость неизрече́нную ро́ждши, Го́спода, ра́дости на́с Небе́сныя прича́стники сотвори́, все́х Тебе́ почита́ющих, Пречи́стая, благода́ть и́стинну, от души́ вопию́щих Ти́: не забу́ди Твоя́ рабы́, Благослове́нная Мари́е.

Краткое житие преподобномученика Афанасия, игумена Брестского

Пре­по­доб­но­му­че­ник Афа­на­сий был вы­ход­цем из пра­во­слав­ной се­мьи, воз­мож­но, при­над­ле­жав­шей к ре­мес­лен­но­му со­сло­вию. Учил­ся в Ви­лен­ской брат­ской шко­ле, по окон­ча­нии ко­то­рой стал учи­те­лем. Око­ло 1620 г. ли­тов­ский канц­лер Л. Са­пе­га на­зна­чил св. Афа­на­сия гу­вер­не­ром («ин­спек­то­ром») Яна Фа­у­сти­на Лу­бы, вы­ве­зен­но­го из Рос­сии в Поль­шу поль­ским шлях­ти­чем Бе­лин­ским, ко­то­рый пред­ста­вил его поль­ско­му пра­ви­тель­ству как сы­на Лже­д­мит­рия I и Ма­ри­ны Мни­шек (в дей­стви­тель­но­сти это был сын шлях­ти­ча Дмит­рия Лу­бы).

В 1627 г. игу­мен Свя­то-Ду­хо­ва мо­на­сты­ря Иосиф (Боб­ри­ко­вич) со­вер­шил по­стриг св. Афа­на­сия в мо­на­ше­ство. Свя­той под­ви­зал­ся в Ку­те­ин­ском ор­шан­ском и Ме­жи­гор­ском мо­на­сты­рях. В 1632 г. в Виль­но он был ру­ко­по­ло­жен во иеро­мо­на­ха и на­зна­чен на­мест­ни­ком игу­ме­на До­бой­ско­го мо­на­сты­ря под Пин­ском. Пе­ре­да­ча в 1636 г. мо­на­сты­ря иезу­и­там про­из­ве­ла силь­ное впе­чат­ле­ние на свя­то­го, имев­ше­го ви­де­ние се­ми адских ог­ней, в од­ном из ко­то­рых за пре­сле­до­ва­ние Пра­во­сла­вия му­чи­лись пап­ский нун­ций, ко­роль Си­гиз­мунд III и гет­ман Са­пе­га. По­се­лив­шись в Ку­пя­тиц­ком мо­на­сты­ре, он на­пи­сал «жа­лоб­ный лист» к Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це, где рас­ска­зал о при­тес­не­ни­ях, чи­ни­мых Пра­во­сла­вию со сто­ро­ны ка­то­ли­ков и уни­а­тов, и мо­лил Пре­чи­стую Де­ву о за­ступ­ни­че­стве. По­сле то­го как пись­мо бы­ло под­пи­са­но мно­ги­ми людь­ми, св. Афа­на­сий по­ло­жил его у чу­до­твор­ной Ку­пя­тиц­кой ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. В 1637 г. свя­той от­пра­вил­ся со­би­рать ми­ло­сты­ню на об­нов­ле­ние мо­на­стыр­ской церк­ви. Не имея вы­дан­но­го ко­ролев­ской кан­це­ля­ри­ей пас­пор­та, св. Афа­на­сий с огром­ны­ми труд­но­стя­ми су­мел до­брать­ся до Моск­вы и пе­ре­дал ца­рю Ми­ха­и­лу Фе­о­до­ро­ви­чу от­чет о сво­ем пу­те­ше­ствии, в ко­то­ром бы­ли крат­ко из­ло­же­ны об­сто­я­тель­ства, при­вед­шие его в Моск­ву, и опи­са­ны чу­де­са, слу­чив­ши­е­ся с ним во вре­мя стран­ство­ва­ния по мо­лит­вам к Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це через Ее Ку­пя­тиц­кую ико­ну. Свя­той ото­слал ца­рю спи­сок с ико­ны с по­же­ла­ни­ем во­дру­зить его «на хо­ро­гви во­ен­ные в по­мно­жене пра­во­слав­ной ве­ры». По­лу­чив бо­га­тую ми­ло­сты­ню от ца­ря, 16 июля 1638 г. он вер­нул­ся в Ку­пя­тиц­кий мо­на­стырь.

В 1640 г. св. Афа­на­сий стал игу­ме­ном брест­ско­го во имя прп. Си­мео­на Столп­ни­ка мо­на­сты­ря и на­чал ак­тив­ную де­я­тель­ность по вос­ста­нов­ле­нию прав брест­ско­го пра­во­слав­но­го брат­ства и воз­вра­ще­нию за­хва­чен­ных уни­а­та­ми хра­мов, про­воз­гла­шая всю­ду, что уния с Ри­мом про­кля­та «вечне». На сей­ме в Вар­ша­ве в сен­тяб­ре 1641 г. ему уда­лось до­бить­ся от ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV под­твер­жде­ния прав брат­ства, но канц­лер и под­канц­лер от­ка­за­лись за­ве­рить ко­ролев­ский при­ви­лей пе­ча­тя­ми, без че­го он не имел за­кон­ной си­лы, по­это­му свя­той в 1643 г. сно­ва при­е­хал в Вар­ша­ву на сейм. Боль­шое впе­чат­ле­ние на него про­из­ве­ли встре­чи с недо­воль­ны­ми уни­ей го­ро­жа­на­ми, при­е­хав­ши­ми в го­род из раз­ных мест Ре­чи Поспо­ли­той. Го­лос от ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы по­ве­лел св. Афа­на­сию при по­мо­щи Ку­пя­тиц­ко­го об­ра­за жа­ло­вать­ся ко­ро­лю на при­тес­не­ния, чи­ни­мые пра­во­слав­ным, и при­гро­зить Бо­жи­им гне­вом за на­саж­де­ние унии. На сей­ме он вы­сту­пил с жа­ло­бой на бес­прав­ное по­ло­же­ние пра­во­слав­ных в Поль­ше и раз­дал знат­ным чле­нам сей­ма спис­ки с Ку­пя­тиц­кой ико­ны, снаб­див их тек­стом, со­дер­жав­шим тре­бо­ва­ние ис­ко­ре­нить унию и «успо­ко­ить» пра­во­слав­ную ве­ру.

При­сут­ство­вав­шие на сей­ме пра­во­слав­ные иерар­хи и на­сто­я­те­ли боль­ших мо­на­сты­рей, ко­то­рые в тя­же­лые для Церк­ви вре­ме­на бы­ли за­ня­ты ис­клю­чи­тель­но лич­ны­ми де­ла­ми (в этой свя­зи свя­той упо­ми­на­ет ар­хим. Леон­тия (Ши­ти­ка), Мсти­слав­ско­го еп. Силь­ве­ст­ра (Ко­со­ва), Пе­ре­мышль­ско­го еп. Силь­ве­ст­ра (Гуле­ви­ча) и др.), опа­са­ясь непред­ска­зу­е­мых дей­ствий св. Афа­на­сия, по­са­ди­ли его под стра­жу. Свя­той, юрод­ствуя, вы­рвал­ся из тюрь­мы на ули­цу по­чти на­гим, имея на се­бе кло­бук и па­ра­манд, из­би­вал се­бя по­со­хом и вы­кри­ки­вал про­кля­тия унии. Пра­во­слав­ные епи­ско­пы су­ди­ли его и ли­ши­ли са­на. Суд мит­ро­по­ли­чьей кон­си­сто­рии в Ки­е­ве, в дол­гом ожи­да­нии ко­то­ро­го св. Афа­на­сий на­пи­сал объ­яс­ни­тель­ную за­пис­ку на «рус­ском» и ла­ты­ни, вклю­чив в нее текст, роз­дан­ный им на сей­ме 1643 г., оправ­дал свя­то­го. Ки­ев­ский мит­ро­по­лит свт. Петр (Мо­ги­ла) вос­ста­но­вил его в сане игу­ме­на и вер­нул в Брест.

По­сле то­го как св. Афа­на­сий услы­шал го­лос от Ку­пя­тиц­кой ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, по­веле­вав­ший ему еще раз про­сить ко­ро­ля об уни­что­же­нии унии, свя­той го­то­вил­ся вновь за­щи­щать Пра­во­сла­вие на сей­ме в 1645 г., но был аре­сто­ван в ка­че­стве за­лож­ни­ка за от­прав­лен­но­го в Моск­ву Яна Лу­бу. (Бу­дучи по де­лам брест­ско­го брат­ства в Кра­ко­ве в 1644 г., свя­той пе­ре­дал рус­ско­му по­слу пись­мо Лу­бы, неко­то­рые вы­ра­же­ния ко­то­ро­го за­ста­ви­ли рус­ское пра­ви­тель­ство воз­бу­дить де­ло о са­мо­зван­це и по­тре­бо­вать его вы­да­чи.)

Осво­бож­ден­ный по по­ве­ле­нию ко­ро­ля, свя­той был по­ме­щен в Ки­е­во-Пе­чер­ский мо­на­стырь. По­сле смер­ти мит­ро­по­ли­та Пет­ра (Мо­ги­лы) он вер­нул­ся в Брест. Несмот­ря на то что там св. Афа­на­сий не пред­при­ни­мал ак­тив­ных дей­ствий про­тив уни­а­тов, по­сле на­ча­ла ка­зац­ко­го вос­ста­ния в 1648 г., в об­ста­нов­ке но­во­го го­не­ния на пра­во­слав­ных со смер­тью ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва, он был лож­но об­ви­нен в свя­зях с ка­за­ка­ми. Хо­тя об­ви­не­ние не под­твер­ди­лось, за кри­ти­ку унии свя­той был бро­шен в тем­ни­цу и 5 сен­тяб­ря (по дру­гой вер­сии, 20 июля) 1648 г. по­сле от­ка­за от­речь­ся от пра­во­слав­ной ве­ры под­верг­нут же­сто­кой каз­ни. В мае 1649 г. мо­на­хи Си­мео­нов­ско­го мо­на­сты­ря отыс­ка­ли остан­ки св. Афа­на­сия со сле­да­ми му­че­ний, ко­то­рые да­ли по­вод пред­по­ло­жить, что свя­той был по­хо­ро­нен за­жи­во, и сна­ча­ла пе­ре­нес­ли их в Рож­де­ствен­ский мо­на­стырь, за­тем по­хо­ро­ни­ли в хра­ме во имя прп. Си­мео­на Столп­ни­ка.

По­чи­та­ние пре­по­доб­но­му­че­ни­ка на­ча­лось сра­зу по­сле его ги­бе­ли. 5 ян­ва­ря 1658 г. ар­хим. Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря Ин­но­кен­тий (Ги­зель) и ар­хим. Иосиф (Нелю­бо­вич-Ту­каль­ский) пи­са­ли ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу о том, что нетлен­ные остан­ки св. Афа­на­сия по­чи­ва­ют в Бре­сте. 20 июля 1666 г. там бы­ли от­кры­ты мо­щи свя­то­го. По при­ка­зу Пет­ра I гла­ва от мо­щей бы­ла пе­ре­не­се­на в Санкт-Пе­тер­бург.

В на­ча­ле XIX в. в мо­на­сты­ре сго­рел храм Си­мео­на Столп­ни­ка и про­пал ряд бу­маг, от­но­ся­щих­ся к св. Афа­на­сию. Мед­ная ра­ка с его мо­ща­ми рас­пла­ви­лась, но свящ. С. Ли­тов­ский с при­хо­жа­на­ми отыс­кал ча­сти­цы мо­щей, и они бы­ли по­ме­ще­ны на оло­вян­ном блю­де в ал­та­ре тра­пез­ной церк­ви. В 1823 г. мо­щи бы­ли пе­ре­ло­же­ны в де­ре­вян­ный ков­чег и по­став­ле­ны в церк­ви, в 1857 г. - по­ме­ще­ны в се­реб­ря­ный по­зо­ло­чен­ный ков­чег, по­жерт­во­ван­ный Н. А. По­ли­ва­но­вым в бла­го­дар­ность за чу­дес­ное ис­це­ле­ние сво­е­го сы­на по мо­лит­ве к свя­то­му. (В 1935 ков­чег был пе­ре­дан в ГИМ из Ан­ти­ре­ли­ги­оз­но­го му­зея ис­кусств в Дон­ском мо­на­сты­ре.) В 1894 г. над ков­че­гом бы­ла из­го­тов­ле­на сень с изо­бра­же­ни­ем свя­то­го. Осе­нью 1894 г. ча­сти­ца его мо­щей бы­ла по­жерт­во­ва­на в Лес­нин­ский жен­ский мо­на­стырь.

Полное житие преподобномученика Афанасия, игумена Брестского

«О, ес­ли бы вер­но взве­ше­ны бы­ли вопли мои, и вме­сте с ни­ми по­ло­жи­ли на ве­сы стра­да­ние мое! Оно, вер­но, пе­ре­тя­ну­ло бы пе­сок мо­рей!» (Иов.6,2-3) – мог бы вос­по­мя­нуть сло­ва мно­го­стра­даль­но­го Иова пре­по­доб­ный му­че­ник Афа­на­сий, игу­мен Брест­ский, сра­жав­ший­ся ме­чом ду­хов­ным за пра­во­слав­ную ве­ру, го­ни­мый и уби­ен­ный от­ступ­ни­ка­ми, сы­но­вья­ми лжи. 

Ве­ро­ят­но, на­чаль­ные зна­ния Афа­на­сий по­лу­чил в од­ной из брат­ских школ, где, на­учен­ные гре­че­ско­му и цер­ков­но­сла­вян­ско­му язы­ку, сло­ву Бо­жию и свя­то­оте­че­ским тво­ре­ни­ям, го­то­ви­лись вы­со­ко­об­ра­зо­ван­ные лю­ди, мо­гу­щие про­ти­во­сто­ять уни­ат­ско­му на­си­лию и ка­то­ли­че­ско­му про­зе­ли­тиз­му. Но об­ра­зо­ва­ние, по­лу­чен­ное в брат­ском учи­ли­ще, не вполне удо­вле­тво­ря­ло лю­бо­зна­тель­но­го юно­шу, и он про­шел обу­че­ние в Ви­лен­ской иезу­ит­ской кол­ле­гии, ку­да при­ни­ма­лись мо­ло­дые лю­ди всех хри­сти­ан­ских кон­фес­сий.

Служ­бу свою в ка­че­стве до­маш­не­го на­став­ни­ка мо­ло­дой уче­ный на­чал в до­мах пра­во­слав­ной и ка­то­ли­че­ской шлях­ты, но в 1620 го­ду жизнь его по­па­ла в иное рус­ло: Филип­по­ви­ча, по­ло­жи­тель­но за­ре­ко­мен­до­вав­ше­го се­бя бо­га­ты­ми зна­ни­я­ми, бла­го­нра­ви­ем и бес­спор­ном пе­да­го­ги­че­ским та­лан­том, при­гла­сил гет­ман Лев Са­пе­га, канц­лер Ве­ли­ко­го кня­же­ства Ли­тов­ско­го. Гет­ман по­ру­чил ему во­пи­та­ние неко­е­го «Дмит­ро­ви­ча», пред­став­лен­но­го Афа­на­сию рус­ским ца­ре­ви­чем Иоан­ном – яко­бы пле­мян­ни­ком умер­ше­го в 1598 го­ду Фе­о­до­ра Иоан­но­ви­ча, вну­ком Иоан­на IV Гроз­но­го от его млад­ше­го сы­на Ди­мит­рия, под име­нем ко­то­ро­го в 1604–1612 го­дах вы­сту­па­ло несколь­ко са­мо­зван­цев. Од­ним из та­ких «пре­тен­ден­тов» и был пред­став­лен отец уче­ни­ка Афа­на­сия, ко­то­ро­го по­ля­ки го­то­ви­ли на рос­сий­ский пре­стол: Ди­мит­рий-Ми­ха­ил Лу­ба, уби­тый в Москве во вре­мя мя­те­жа про­тив опол­че­ния Лже­д­мит­рия I. Же­на Ми­ха­и­ла Лу­бы Ма­рия умер­ла в за­клю­че­нии, а ма­ло­лет­не­го сы­на взял некто Вой­цех Бе­лин­ский, ко­то­рый при­вез ди­тя в Поль­шу и вы­да­вал за сы­на Ди­мит­рия и Ма­ри­ны Мни­шек, на са­мом де­ле по­ве­шен­но­го. Обо всем этом бы­ло объ­яв­ле­но на сей­ме пе­ред ко­ро­лем, по­ру­чив­шим вос­пи­та­ние Ива­на Ди­мит­ри­е­ви­ча Льву Са­пе­ге. Тот на­зна­чил со­дер­жа­ние «ца­ре­ви­чу» в шесть ты­сяч зло­тых в год из до­хо­дов Бре­ста и Брест­ско­го по­ве­та.

Семь лет слу­жил Афа­на­сий «ин­спек­то­ром» лже­ца­ре­ви­ча, при­хо­дя по­сте­пен­но к уве­рен­но­сти, что этот «некий ца­ре­вич мос­ков­ский», «некий Лу­ба», «и сам о се­бе не зна­ю­щий , что он та­кое», яв­ля­ет­ся оче­ред­ным са­мо­зван­цем. Уве­рен­ность эта с те­че­ни­ем вре­ме­ни уси­ли­ва­лась, осо­бен­но ко­гда со­дер­жа­ние Лу­бы умень­ши­лось до сот­ни зло­тых в год, а у са­мо­го гет­ма­на Са­пе­ги как-то вы­рва­лось: «Кто его зна­ет, кто он есть!»

Став неволь­ным со­участ­ни­ком по­ли­ти­че­ской ин­три­ги про­тив Мос­ков­ско­го го­су­да­ря, из­вест­но­го за­щит­ни­ка пра­во­сла­вия Ми­ха­и­ла Фе­до­ро­ви­ча Ро­ма­но­ва, сы­на рус­ско­го пат­ри­ар­ха Фила­ре­та, Филип­по­вич в 1627 го­ду оста­вил двор канц­ле­ра и уда­лил­ся в ке­ллию Ви­лен­ско­го Свя­то-Ду­хо­ва мо­на­сты­ря, где вско­ре при­нял по­стриг от на­мест­ни­ка Иоси­фа Боб­ри­ко­ви­ча. В ско­ром вре­ме­ни по его бла­го­сло­ве­нию Афа­на­сий про­шел по­слу­ша­ние в Ку­те­ин­ском мо­на­сты­ре под Ор­шей, ос­но­ван­ном недав­но, в 1623 го­ду Бог­да­ном Стет­ке­ви­чем и су­пру­гою его Еле­ной Со­ло­ме­рец­кой (В. Зве­рин­ский. Ма­те­ри­а­лы для ис­то­ри­ко-то­по­гра­фи­че­ско­го ис­сле­до­ва­ния. СПб. 1892 С. 172), а за­тем – в Ме­жи­гор­ской оби­те­ли под Ки­е­вом, у игу­ме­на Ком­мен­та­рия (упо­ми­на­ет­ся под 1627 го­дом) и бра­та Ки­ев­ско­го мит­ро­по­ли­та Иова Бо­рец­ко­го – Са­му­и­ла. Впро­чем, уже в 1632 го­ду Ме­жи­гор­ский игу­мен от­пу­стил Афа­на­сия в Виль­ну, где тот был ру­ко­по­ло­жен в сан иеро­мо­на­ха.

В сле­ду­ю­щем го­ду Афа­на­сий вновь по­ки­нул мо­на­стырь Свя­то­го Ду­ха и на­пра­вил­ся в ка­че­стве на­мест­ни­ка игу­ме­на Леон­тия Ши­ти­ка в Ду­бойн­ский мо­на­стырь под Пин­ском, так­же под­на­чаль­ный ви­лен­ской мо­на­ше­ской оби­те­ли, где и про­вел в за­бо­тах о бра­тии, по­стах и мо­лит­вах три го­да.

В 1636 го­ду ярый сто­рон­ник ка­то­ли­че­ско­го про­зе­ли­тиз­ма Аль­брехт Рад­зи­вилл, на­ру­шая из­дан­ные ко­ро­лем Вла­ди­сла­вом IV «Ста­тьи успо­ко­е­ния», си­лой из­гнал из Ду­бойн­ско­го мо­на­сты­ря пра­во­слав­ных на­сель­ни­ков, чтобы пе­ре­дать оби­тель иезу­и­там, ко­то­рые неза­дол­го до то­го ста­ра­ни­я­ми то­го же Аль­брех­та обос­но­ва­лись в Пин­ске. Афа­на­сий, бу­дучи не в си­лах про­ти­во­сто­ять маг­на­ту и удер­жать мо­на­стырь, со­ста­вил жа­ло­бу с по­вест­во­ва­ни­ем об учи­нен­ном без­за­ко­нии, но этот пись­мен­ный про­тест, под­пи­сан­ный мно­же­ством пра­во­слав­ных, не при­нес по­ло­жи­тель­ных ре­зуль­та­тов.

Из­гнан­ный из свя­той оби­те­ли, Афа­на­сий Филип­по­вич при­шел в Ку­пя­тиц­кий мо­на­стырь к игу­ме­ну Ил­ла­ри­о­ну Де­ни­со­ви­чу. Оби­тель эта бы­ла ос­но­ва­на в 1628 го­ду вдо­вою брест­ско­го каш­те­ля­на Гри­го­рия Вой­ны Апол­ло­ни­ей и ее сы­ном Ва­си­ли­ем Ко­птем при чу­до­дей­ствен­ной иконе Бо­жи­ей Ма­те­ри, на­пи­сан­ной внут­ри кре­ста, неко­гда со­жжен­ной та­та­ра­ми, а по­сле чу­дес­но явив­шей­ся по­сре­ди пла­ме­ни. Здесь, под свя­тым по­кро­вом «ма­лой раз­ме­ра­ми, но ве­ли­кой чу­де­са­ми» ико­ны, и про­жи­вал бла­жен­ный Афа­на­сий в сер­деч­ной друж­бе с ино­ком Ма­ка­ри­ем То­ка­рев­ским.

Этот Ма­ка­рий в 1637 го­ду при­вез от мит­ро­по­ли­та Пет­ра Мо­ги­лы уни­вер­сал, поз­во­ля­ю­щий сбор «ял­муж­ны» – по­да­я­ния на вос­ста­нов­ле­ние Ку­пя­тиц­кой мо­на­стыр­ской церк­ви. И вот по со­ве­ту бра­тии мо­на­сты­ря и бла­го­сло­ве­нию игу­ме­на в но­яб­ре 1637 го­да Афа­на­сий Филип­по­вич от­пра­вил­ся со­би­рать по­жерт­во­ва­ния. Для это­го он ре­шил­ся на до­ста­точ­но сме­лые дей­ствия: на­пра­вил­ся в Моск­ву, чтобы, со­би­рая по­жерт­во­ва­ния, ис­кать за­щи­ты пра­во­сла­вия у Мос­ков­ско­го ца­ря. Неза­дол­го пе­ред до­ро­гой ему бы­ло ви­де­ние, ко­то­ро­го спо­до­бил­ся и игу­мен оби­те­ли: в пы­ла­ю­щей пе­чи го­рел ко­роль Си­гиз­мунд, пап­ский нун­ций и гет­ман Са­пе­га. Это ви­де­ние Афа­на­сий счел бла­гим пред­зна­ме­но­ва­ни­ем ско­ро­го тор­же­ства пра­во­сла­вия. Непо­сред­ствен­но же пе­ред ухо­дом в Мос­ко­вию Афа­на­сий, мо­лясь в цер­ков­ном при­тво­ре, ви­дел сквозь окош­ко ико­ну Бо­го­ро­ди­цы и услы­шал ка­кой-то шум и го­лос от ико­ны «Иду и Я с то­бою!», а по­сле за­ме­тил и умер­ше­го за несколь­ко лет пе­ред тем диа­ко­на Нее­мию, про­мол­вив­ше­го: «Иду и я при Гос­по­же мо­ей!» Так, за­ру­чив­шись обе­то­ва­ни­ем чу­дес­но­го по­кро­ви­тель­ства Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, про­стив­шись с бра­ти­ей и по­лу­чив бла­го­сло­ве­ние игу­ме­на, Афа­на­сий от­пра­вил­ся в путь.

При­быв в Слуцк, он встре­тил­ся с неожи­дан­ны­ми труд­но­стям: ар­хи­манд­рит Са­му­ил Ши­тик от­нял у него мит­ро­по­ли­чий уни­вер­сал по той при­чине, что Филип­по­вич не имел пра­ва де­лать сбо­ры на тер­ри­то­рии, не от­но­ся­щей­ся к Луц­кой епар­хии. Ко­гда же в кон­це ян­ва­ря 1638 го­да кон­фликт был раз­ре­шен, Афа­на­сий со сво­им спут­ни­ком Вол­ко­виц­ким на­пра­вил­ся в Ку­тей­но про­сить игу­ме­на Ио­и­ля Тру­це­ви­ча, свя­зан­но­го с наи­бо­лее из­вест­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми рос­сий­ско­го ду­хо­вен­ства, по­со­дей­ство­вать в пе­ре­хо­де гра­ни­цы в Мос­ко­вию (над гра­ни­цей был уси­лен над­зор из-за то­го, что ка­за­ки, опа­са­ясь рас­пра­вы по­сле недав­не­го бун­та, бе­жа­ли из Ре­чи Поспо­ли­той в Рос­сию).

Взяв у игу­ме­на Ио­и­ля ре­ко­мен­да­тель­ные пись­ма, «кар­то­чек све­доч­ных о се­бе», – Филип­по­вич на­пра­вил­ся в Ко­пысь, Мо­гилев, Шклов и вновь воз­вра­тил­ся в Ку­те­ин­ский мо­на­стырь, где на­мест­ник Иосиф Сур­та ре­ко­мен­до­вал про­брать­ся в Мос­ков­ское цар­ство через Труб­чевск. Сбив­шись с до­ро­ги и ед­ва не уто­нув и Дне­пре, ограб­лен­ные и из­би­тые на од­ном из по­сто­я­лых дво­ров, пу­те­ше­ствен­ни­ки до­бра­лись, на­ко­нец, до Труб­чев­ска. Од­на­ко и здесь их жда­ла неуда­ча; князь Тру­бец­кой ка­те­го­ри­че­ски от­ка­зал­ся вы­дать им про­пуск, по­до­зре­вая в них ла­зут­чи­ков.

Вы­нуж­ден­ный воз­вра­тить­ся, Афа­на­сий по­се­тил по до­ро­ге Чов­ский мо­на­стырь, где один из стар­цев по­со­ве­то­вал ему сде­лал по­пыт­ку пе­рей­ти гра­ни­цу в рай­оне Нов­го­род-Се­вер­ско­го при со­дей­ствии та­мош­не­го во­е­во­ды Пет­ра Пе­се­чин­ско­го. Па­лом­ник с бла­го­дар­но­стью при­нял доб­рый со­вет и пе­ре­сек гра­ни­цу у се­ла Ше­пеле­во.

Од­на­ко на этом не за­кон­чи­лись труд­но­сти Афа­на­сия: по пу­ти в Моск­ву у него про­изо­шла раз­молв­ка с по­слуш­ни­ком Они­си­мом, по­те­ряв­шим на­деж­ду до­бить­ся по­став­лен­ной це­ли.

На­ко­нец, хо­до­ки при­шли к вра­там сто­ли­цы. В Москве они оста­но­ви­лись в За­моск­во­ре­чье, на Ор­дын­ке, где в мар­те 1638 го­да Афа­на­сий со­ста­вил за­пис­ку ца­рю, из­ла­гая свою мис­сию и ис­то­рию пу­те­ше­ствия в ви­де днев­ни­ка. В этой за­пис­ке Афа­на­сий по­ка­зал бед­ствен­ное по­ло­же­ние пра­во­слав­ной церк­ви в Ре­чи Поспо­ли­той, раз­вер­нув кар­ти­ну на­си­лий и над­ру­га­тельств над пра­во­сла­ви­ем, умо­лял рос­сий­ско­го го­су­да­ря за­сту­пить­ся за рус­скую ве­ру. Он так­же со­ве­то­вал ца­рю сде­лать на во­ин­ских хо­руг­вях изо­бра­же­ние Ку­пя­тиц­кой Бо­жи­ей Ма­те­ри, с по­мо­щью ко­то­рой уда­лось со­вер­шить столь труд­ное и небез­опас­ное пу­те­ше­ствие. За­пис­ка эта вме­сте с изо­бра­же­ни­ем чу­до­твор­но­го об­ра­за бы­ла пе­ре­да­на ца­рю. В ито­ге Афа­на­сий был при­нят в По­соль­ской из­бе, где, ви­ди­мо рас­ска­зал и о го­то­вя­щем­ся са­мо­зван­це. Уже в сле­ду­ю­щем го­ду в Поль­шу бы­ла по­сла­на ко­мис­сия во гла­ве с бо­яри­ном Ива­ном Пла­ки­ди­ным для вы­яв­ле­ния са­мо­зван­цев; до­не­се­ние гла­вы ко­мис­сии под­твер­ди­ло све­де­ния Афа­на­сия (Па­мят­ни­ки рус­ской ста­ри­ны. СПб. 1885. Т.8).

В Цве­то­нос­ное Верб­ное вос­кре­се­нье Афа­на­сий по­ки­нул Моск­ву с щед­ры­ми по­жерт­во­ва­ни­я­ми для Ку­пя­тиц­кой церк­ви, 16 июня при­был в Виль­ну, а в июле до­стиг пре­де­лов род­ной оби­те­ли.

В 1640 го­ду бра­тия Брест­ско­го Си­мео­но­ва мо­на­сты­ря, ли­шив­ша­я­ся игу­ме­на, по­сла­ла в Ку­пя­ти­цы про­ше­ние бла­го­сло­вить к ним игу­ме­ном Афа­на­сия Филип­по­ви­ча ли­бо Ма­ка­рия То­ка­рев­ско­го. Вы­бор пал на Афа­на­сия, ко­то­рый на­пра­вил­ся в Брест. Здесь он ока­зал­ся в са­мом цен­тре борь­бы пра­во­сла­вия с уни­ей, ибо Брест был го­ро­дом, в ко­то­ром по­яви­лось на свет и как ни­где боль­ше рас­про­стра­ни­лось «гре­ко-ка­то­ли­че­ство». Еще ра­нее все 10 пра­во­слав­ных хра­мов го­ро­да бы­ли пре­вра­ще­ны в уни­ат­ские, и толь­ко в 1632 го­ду пра­во­слав­но­му брат­ству уда­лось воз­вра­тить храм во имя Си­мео­на Столп­ни­ка с мо­на­сты­рем при нем, а в 1633 – цер­ковь в честь Рож­де­ства Бо­го­ро­ди­цы.

Уни­а­ты, од­на­ко, не пре­кра­ти­ли сво­их по­ся­га­тельств, и вско­ре игу­ме­ну Афа­на­сию при­шлось разыс­ки­вать «фун­да­ции» на пра­во­слав­ные хра­мы: бы­ло най­де­но и за­не­се­но в го­род­ские кни­ги маг­де­бур­гии шесть до­ку­мен­тов XV ве­ка, от­но­ся­щих­ся к брест­ско­му Ни­коль­ско­му брат­ству, объ­еди­няв­ше­му мо­на­сты­ри Рож­де­ства Бо­го­ро­ди­цы и Си­мео­на Столп­ни­ка. Най­ден­ные игу­ме­ном до­ку­мен­ты да­ва­ли ос­но­ва­ния к юри­ди­че­ско­му оформ­ле­нию прав Рож­де­ство-Бо­го­ро­дич­но­го брат­ства, и брест­ский по­движ­ник от­пра­вил­ся в сен­тяб­ре 1641 го­да в Вар­ша­ву на сейм, где по­лу­чил 13 ок­тяб­ря ко­ролев­ский при­ви­лей, под­твер­ждав­ший пра­ва брат­чи­ков и поз­во­ля­ю­щий при­об­ре­сти в Бре­сте ме­сто для по­строй­ки брат­ско­го до­ма.

Но при­ви­лей этот над­ле­жа­ло ра­ти­фи­ци­ро­вать у канц­ле­ра Аль­брех­та Рад­зи­вил­ла и под­канц­ле­ра Триз­ны, ко­то­рые от­ка­за­лись, да­же за 30 та­ле­ров, ко­то­рые мог пред­ло­жить им игу­мен, за­ве­рить при­ви­лей сво­и­ми пе­ча­тя­ми, ссы­ла­ясь на то, что «под клят­вою за­пре­ще­но им от свя­то­го от­ца па­пе­жа, чтобы бо­лее уж ве­ра гре­че­ская здесь не мно­жи­лась». Не смог­ли по­мочь игу­ме­ну Брест­ско­му и со­бран­ные на сей­ме пра­во­слав­ные епи­ско­пы, опа­сав­ши­е­ся, что в борь­бе за мень­шее мож­но по­те­рять боль­шее, вы­звав вол­ну но­вых пре­сле­до­ва­ний со сто­ро­ны вла­стей. Игу­мен Афа­на­сий, од­на­ко, укреп­лен­ный в право­те сво­е­го де­ла бла­го­сло­ве­ни­ем чу­до­твор­ной ико­ны, вновь сде­лал по­пыт­ку за­ве­рить дан­ный при­ви­лей, – и вновь без­успеш­но. То­гда он явил­ся на сейм и об­ра­тил­ся непо­сред­ствен­но к ко­ро­лю с офи­ци­аль­ной жа­ло­бой – «су­пли­кой», – тре­буя, «чтобы ве­ра прав­ди­вая гре­че­ская ос­но­ва­тель­но бы­ла успо­ко­е­на, а уния про­кля­тая уни­что­же­на и в ни­что об­ра­ще­на», угро­жая мо­нар­ху Бо­жи­ей ка­рой, ес­ли он не обуз­да­ет дик­тат Ко­сте­ла.

Об­ли­че­ние это, про­из­не­сен­ное 10 мар­та 1643 го­да, при­ве­ло ко­ро­ля и сейм в силь­ней­шее раз­дра­же­ние. Игу­ме­на Афа­на­сия аре­сто­ва­ли и за­клю­чи­ли вме­сте с со­рат­ни­ком его диа­ко­ном Леон­ти­ем в до­ме ко­ролев­ско­го при­врат­ни­ка Яна Же­ле­зо­в­ско­го на несколь­ко недель – до сей­мо­во­го разъ­ез­да. Ли­шен­ный воз­мож­но­сти ра­зьяс­нить при­чи­ны сво­е­го вы­ступ­ле­ния, игу­мен Брест­ский воз­ло­жил на се­бя по­двиг доб­ро­воль­но­го юрод­ства и 25 мар­та, на празд­но­ва­ние Бла­го­ве­ще­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, бе­жал из-под стра­жи и, встав на ули­це в кап­ту­ре и па­ра­ман­те, бия се­бя по­со­хом в грудь, при­на­род­но про­из­нес про­кля­тие унии.

Вско­ре он был схва­чен и вновь за­клю­чен под стра­жу, а по­сле окон­ча­ния сей­ма пре­дан цер­ков­но­му су­ду. Суд для успо­ко­е­ния вла­стей вре­мен­но ли­шил его иерей­ско­го и игу­мен­ско­го са­на и от­пра­вил в Ки­ев на за­вер­ши­тель­ное раз­би­ра­тель­ство кон­си­сто­рии. В ожи­да­нии окон­ча­тель­но­го по­ста­нов­ле­ния су­да пре­по­доб­ный Афа­на­сий под­го­то­вил объ­яс­ни­тель­ную за­пис­ку на ла­ты­ни, ибо пред­по­ла­гал­ся при­езд пра­ви­тель­ствен­но­го об­ви­ни­те­ля. Вда­ли от раз­дра­жен­ной Вар­ша­вы и вер­хов­ных вла­стей суд, про­хо­див­ший под пред­се­да­тель­ством рек­то­ра Ки­е­во-Мо­ги­лян­ской кол­ле­гии Ин­но­кен­тия Ги­зе­ля, по­ста­но­вил, что Афа­на­сий уже ис­ку­пил свой «грех» за­клю­че­ни­ем, и по­это­му ему предо­став­ля­ет­ся сво­бо­да и воз­вра­ща­ет­ся свя­щен­ни­че­ский сан. Мит­ро­по­лит Петр Мо­ги­ла под­твер­дил это ре­ше­ние и 20 июня от­пра­вил пре­по­доб­но­го в мо­на­стырь Си­мео­на Столп­ни­ка с по­сла­ни­ем, в ко­то­ром пред­пи­сы­ва­лось быть бо­лее осто­рож­ным и сдер­жан­ным в цер­ков­ных де­лах.

Так пре­по­доб­ный Афа­на­сий воз­вра­тил­ся в Брест, где и про­жил «в по­кое вре­мя нема­лое». По­кой этот был весь­ма от­но­си­тель­ным, ибо не пре­кра­ща­лись непре­рыв­ные на­па­де­ния на оби­тель иезу­ит­ских сту­ден­тов и уни­ат­ских свя­щен­ни­ков, оскорб­ляв­ших и да­же из­би­вав­ших пра­во­слав­ных ино­ков.

Рас­счи­ты­вая по­лу­чить под­держ­ку у но­во­го­род­ско­го во­е­во­ды Ни­ко­лая Са­пе­ги, счи­тав­ше­го­ся па­тро­ном Си­мео­но­ва мо­на­сты­ря, и в упо­ва­нии на то, что он по­мо­жет ис­хло­по­тать охран­ную гра­мо­ту для пра­во­слав­ных бе­ре­стей­цев, пре­по­доб­ный Афа­на­сий от­пра­вил­ся в Кра­ков, за­ни­ма­ясь од­новре­мен­но сбо­ром по­жерт­во­ва­ний для сво­ей оби­те­ли. К со­жа­ле­нию, под­держ­ки вель­мож­но­го во­е­во­ды най­ти не уда­лось, и пре­по­доб­ный на­пра­вил­ся к мос­ков­ско­му по­слу кня­зю Льво­ву, про­жи­вав­ше­му в то вре­мя в Кра­ко­ве и за­ни­мав­ше­му­ся рас­сле­до­ва­ни­ем о са­мо­зван­цах. Встре­тив­шись с ним, Афа­на­сий рас­ска­зал о сво­ем пу­те­ше­ствии в Моск­ву, а так­же со­об­щил мно­же­ство фак­тов о Яне-Фав­стине Лу­бе, предъ­явив од­но из его по­след­них по­сла­ний, опре­де­лен­ные фраг­мен­ты ко­то­ро­го да­ва­ли ос­но­ва­ния воз­бу­дить про­тив са­мо­зван­ца су­деб­ное рас­сле­до­ва­ние.

Вы­зван­ный из Кра­ко­ва в Вар­ша­ву пись­мом вар­шав­ско­го юри­ста Зы­чев­ско­го, ко­то­рый со­об­щал 3 мая 1644 го­да, что его уси­ли­я­ми гра­мо­та, по­ру­чен­ная Афа­на­си­ем к за­ве­ре­нию у канц­ле­ра, уже снаб­же­на необ­хо­ди­мы­ми пе­ча­тя­ми, и тре­бо­вал вы­ку­пить при­ви­лей за шесть ты­сяч зло­тых, пре­по­доб­ный Афа­на­сий без­от­ла­га­тель­но на­пра­вил­ся в сто­ли­цу. Но, ко­гда при про­вер­ке ока­за­лось, что при­ви­лей не вне­сен в ко­ролев­скую мет­ри­ку и, сле­до­ва­тель­но, не име­ет за­кон­ной си­лы, игу­мен от­ка­зал­ся вы­ку­пить фик­тив­ный до­ку­мент.

Вер­нув­шись в Брест из Вар­ша­вы, пре­по­доб­ный Афа­на­сий за­ка­зал в бер­нар­дин­ском мо­на­сты­ре ко­пию Ку­пя­тиц­кой ико­ны и по­ме­стил ее в сво­ей ке­лии; вдох­нов­лен­ный этим об­ра­зом, он при­сту­пил к сло­же­нию но­вой пуб­лич­ной жа­ло­бы, с ко­то­рой рас­счи­ты­вал вы­сту­пить на сей­ме 1645 го­да. Для это­го же он под­го­то­вил несколь­ко де­сят­ков ко­пий ру­ко­пис­ной «Ис­то­рии пу­те­ше­ствия в Моск­ву» с изо­бра­же­ни­ем Ку­пя­тиц­кой ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри.

Пла­нам Афа­на­сия не суж­де­но бы­ло сбыть­ся: за несколь­ко недель до от­кры­тия сей­ма, ле­том 1645 го­да он был аре­сто­ван и под кон­во­ем от­прав­лен в Вар­ша­ву в ка­че­стве за­лож­ни­ка за уве­зен­но­го в Моск­ву Лу­бу. Несмот­ря на еже­днев­ные до­про­сы и пыт­ки, обод­ря­е­мый сво­и­ми по­сле­до­ва­те­ля­ми, о чем сви­де­тель­ству­ет, к при­ме­ру, пись­мо неко­е­го Ми­ха­и­ла от 1 июня, игу­мен Брест­ский не пре­кра­тил пуб­лич­ной по­ле­ми­че­ской де­я­тель­но­сти и на­пи­сал «Но­ви­ны», в ко­то­рых по­ме­стил свой соб­ствен­ный ду­хов­ный стих, са­мо­сто­я­тель­но по­ло­жен­ный на му­зы­ку:

Да­руй по­кой Церк­ви Сво­ей, Хри­сте Бо­же,
Тер­пе­ти болт не вем, ес­ли хто з нас змо­же.
Дай по­мощ от пе­ча­ли,
Абысмы вце­ли зо­ста­ли.

В ве­ре свя­той непо­роч­ной в ми­лы ле­та,
Гды ж при­хо­дят страш­ные дни в ко­нец све­та.
Вы­лу­ча­еш, хто з нас, Пане,
По пра­ви­ци Тво­ей стане.

Зви­тя­жай же зрай­цов: пер­вой уни­а­тов,
Пре­по­зи­тов, так­же и их но­ми­на­тов,
Абы болш не ко­ло­ти­ли,
В по­кою лет ко­нец жи­ли.

Пот­лу­ми всех про­тив­ни­ков и их ра­ды,
Абы бол­шей не чи­ни­ли гне­ву и здра­ды
Ме­жы гре­ки и рым­ля­ны,
Гды то люд Твой ест вы­бра­ный.

Будь же сы­ном Пра­во­слав­ным, уни­а­те!
Ест по­ку­та жи­вым лю­дем, ми­лый бра­те!
Хри­стос то те­бе взы­ва­ет
И Пре­чи­стая че­ка­ет...

На про­тя­же­нии по­лу­го­да со­зда­вал неуто­ми­мый во­ин Хри­стов це­лый ряд ста­тей, на­зва­ния ко­то­рых го­во­рят за се­бя: «Фун­да­мент бес­по­ряд­ка Ко­сте­ла Рим­ско­го», «Со­вет на­бож­ный», «О фун­да­мен­те цер­ков­ном», «При­го­тов­ле­ние на суд». Со­ста­вил он и про­ше­ние ко­ро­лю Вла­ди­сла­ву, по­дан­ное 29 июня 1645 го­да. Не зная о судь­бе это­го по­сла­ния, игу­мен на­пи­сал еще од­ну, тре­тью «су­пли­ку» ко­то­рая бы­ла по­да­на од­ним из сто­рон­ни­ков пре­по­доб­но­го в ко­ролев­скую ка­ре­ту во вре­мя вы­ез­да мо­нар­ха.

Су­пли­ка эта об­ра­ти­ла на се­бя вни­ма­ние ко­ро­ля, но прось­ба об осво­бож­де­нии не име­ла ни­ка­ких по­след­ствий, несмот­ря да­же на то что 23 июля по­сол Гав­ри­ил Стемп­ков­ский уго­во­рил но­во­го Рос­сий­ско­го го­су­да­ря Алек­сия вы­пу­стить Лу­бу под по­ру­чи­тель­ство ко­ро­ля и па­нов. Впро­чем, ко­гда ко­ро­лю по­пы­та­лись пе­ре­дать ста­тью игу­ме­на Брест­ско­го «При­го­тов­ле­ние на суд», тот, вос­клик­нув «Не на­до, не на­до уже ни­че­го; ска­зал его вы­пу­стить!», не за­хо­тел при­нять игу­ме­на.

Вме­сте с тем ко­роль Вла­ди­слав пред­ло­жил мит­ро­по­ли­ту Пет­ру Мо­ги­ле вы­звать к се­бе пре­по­доб­но­го Афа­на­сия и по­сту­пить с ним так, как со­чтет нуж­ным. Но в то же вре­мя тю­рем­ные вла­сти под­стре­ка­ли уз­ни­ка к по­бе­гу, чтобы по­лу­чить фор­маль­ное ос­но­ва­ние для его убий­ства. Игу­мен не под­дал­ся на эту про­во­ка­цию, тер­пе­ли­во ожи­дал «по­ряд­но­го из тюрь­мы вы­пу­ще­ния» осо­бен­но ко­гда воз­ник слух, что его со­гла­сил­ся вы­слу­шать сам ко­роль. Ви­ди­мо, поз­же се­на­то­ры все же убе­ди­ли мо­нар­ха не встре­чать­ся с ли­шен­ным сво­бо­ды Брест­ским игу­ме­ном.

3 но­яб­ря 1645 го­да пре­по­доб­ный Афа­на­сий в со­про­вож­де­нии кон­воя был от­прав­лен в Ки­ев, где пре­бы­вал в кел­лии Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря. Здесь он «для ве­до­мо­сти лю­дям пра­во­слав­ным» тру­дил­ся над со­еди­не­ни­ем всех сво­их тру­дов в еди­ное про­из­ве­де­ние – «Диа­ри­уш». 14 сен­тяб­ря 1646 го­да, стре­мясь вновь за­явить о сво­ей неви­нов­но­сти и право­те, пре­по­доб­ный вновь ре­шил­ся на это в об­ра­зе юро­ди­во­го Пе­чер­ской мо­на­сыр­ской церк­ви. Объ­яс­няя позд­нее это дей­ствие, он на­пи­сал «При­чи­ны по­ступ­ку мо­е­го та­ко­вые в церкве свя­той Пе­че­ро-Ки­ев­ской чу­до­твор­ной на Воз­дви­же­ние Чест­но­го Кре­ста ро­ку 1646» – ста­тью, став­шую по­след­ней в его жиз­ни.

Спу­стя три с по­ло­ви­ной ме­ся­ца по­сле упо­мя­ну­тых со­бы­тий, 1 ян­ва­ря 1647 го­да скон­чал­ся мит­ро­по­лит Петр Мо­ги­ла. На по­гре­бе­ние мит­ро­по­ли­та при­е­ха­ли все пра­во­слав­ные епи­ско­пы Ре­чи Поспо­ли­той, сре­ди ко­то­рых был и Луц­кий иерарх Афа­на­сий Пу­зы­на. Уез­жая, он взял с со­бой пре­по­доб­но­го игу­ме­на Брест­ско­го в ка­че­стве ду­хов­но­го ли­ца, при­над­ле­жа­ще­го к его епар­хии, и по­сле на­стой­чи­вых про­ше­ний брест­ских брат­чи­ков от­пра­вил игу­ме­на в его мо­на­стырь.

Но недол­ги­ми бы­ли мир­ные вре­ме­на. В мар­те 1648 го­да на­ча­лось вос­ста­ние, во гла­ве ко­то­ро­го сто­ял Бог­дан Хмель­ниц­кий; еще через ме­сяц умер ко­роль Вла­ди­слав. В это вре­мя в Ре­чи Поспо­ли­той на­ча­ли дей­ство­вать чрез­вы­чай­ные – кап­ту­ро­вые – су­ды, и 1 июля 1648 го­да ка­пи­тан ко­ролев­ской гвар­дии Шум­ский сде­лал до­нос на пре­по­доб­но­го Афа­на­сия, ко­то­ро­го аре­сто­ва­ли сра­зу по­сле Бо­же­ствен­ной ли­тур­гии в Рож­де­ство-Бо­го­ро­дич­ной церк­ви.

Об­ви­ни­тель до­кла­ды­вал су­ду о пе­ре­сыл­ке игу­ме­ном неких по­сла­ний и по­ро­ха ка­за­кам Бог­да­на. Пре­по­доб­ный опро­те­сто­вал это за­яв­ле­ние, по­тре­бо­вав предо­став­ле­ния сви­де­тель­ских по­ка­за­ний со сто­ро­ны об­ви­не­ния. Обыск, про­ве­ден­ный в мо­на­сты­ре, не дал ре­зуль­та­тов. Ко­гда об этом бы­ло до­ло­же­но ин­спек­то­ру-об­ви­ни­те­лю, тот в серд­цах про­го­во­рил­ся: «Ей же, чтоб вас по­уби­ва­ло, что не под­бро­си­ли ка­ко­го вор­ка по­ро­ха и не ска­за­ли, буд­то здесь у чер­не­цов на­шли!» Впро­чем, неспо­соб­ные до­ка­зать соб­ствен­ную кле­ве­ту, об­ви­ни­те­ли вы­дви­ну­ли дру­гое, глав­ное свое об­ви­не­ние, и по нему ре­ши­ли, на­ко­нец, рас­пра­вить­ся с пра­вед­ни­ком, ко­то­рый «унию свя­тую оскорб­лял и про­кли­нал».

По­ни­мая, что ищут лишь по­во­да к его убий­ству, пре­по­доб­ный Афа­на­сий за­явил су­дьям: «За­тем ли, ми­ло­сти­вые па­но­ве, при­ка­за­ли мне в се­бя прид­ти, что я оскорб­лял и про­кли­нал унию ва­шу? – Так я на сей­ме в Вар­ша­ве пред ко­ро­лем... и се­на­том его пре­свет­лым го­во­рил и все­гда всю­ду го­во­рил по во­ле Бо­жи­ей. И пе­ред ва­ми те­перь утвер­ждаю: про­кля­та уния ва­ша...»

По­сле недол­го­го со­ве­ща­ния судьи объ­яви­ли игу­ме­на за­слу­жи­ва­ю­щим смерт­ной каз­ни. До по­лу­че­ния из Вар­ша­вы окон­ча­тель­ной санк­ции пре­по­доб­ный Афа­на­сий, за­ко­ван­ный в ко­лод­ки, был по­са­жен в цейх­гауз. Ко­гда же в Брест при­е­хал ка­то­ли­че­ский Луц­кий бис­куп Гем­биц­кий и канц­лер Ли­тов­ско­го кня­же­ства Аль­брехт Рад­зи­вилл, неслом­лен­ный игу­мен и в их при­сут­ствии за­явил, что уния про­кля­та Бо­гом. На это бис­куп от­ве­тил: «Бу­дешь язык свой зав­тра пе­ред со­бой в ру­ках па­ла­ча ви­деть!»

В ночь на 5 сен­тяб­ря в ка­ме­ру Афа­на­сия был по­слан сту­дент-иезу­ит, чтобы сде­лать по­след­нюю по­пыт­ку скло­нить к из­мене пра­во­сла­вию непо­ко­ле­би­мо­го игу­ме­на. По­пыт­ка эта не име­ла успе­ха, и то­гда с му­че­ни­ка сня­ли ко­лод­ки и по­ве­ли к брест­ско­му во­е­во­де Ма­саль­ско­му, ко­то­рый в раз­дра­же­нии бро­сил: «Име­е­те уже его в сво­их ру­ках, де­лай­те же с ним, что хо­ти­те!»

Из обо­за во­е­во­ды гай­ду­ки при­ве­ли му­че­ни­ка в со­сед­ний бор у се­ла Гер­ша­но­ви­чи, на­ча­ли пы­тать его ог­нем, при­нуж­дая от­речь­ся от пра­во­сла­вия, а по­сле при­ка­за­ли од­но­му из них за­стре­лить пре­по­доб­но­го. Этот гай­дук, ко­то­рый рас­ска­зал поз­же о ги­бе­ли му­че­ни­ка лю­дям, и сре­ди них – ав­то­ру по­ве­сти об уби­е­нии пре­по­доб­но­му­че­ни­ка, «ви­дя, что это ду­хов­ник и доб­рый его зна­ко­мый, сна­ча­ла по­про­сил у него про­ще­ния и бла­го­сло­ве­ния, а по­том в лоб ему вы­стре­лил и убил... по­кой­ный же, уже про­стре­лен­ный дву­мя пу­ля­ми в лоб на­вы­лет, еще, опер­шись на сос­ну, сто­ял неко­то­рое вре­мя в сво­ей си­ле, так что при­ка­за­ли столк­нуть его в ту яму. Но и там он сам по­вер­нул­ся ли­цом вверх, ру­ки на гру­ди на­крест сло­жил и но­ги вы­тя­нул...»

Лишь 1 мая, через во­семь ме­ся­цев по­сле это­го зло­дей­ства, ка­кой-то маль­чик се­ми или вось­ми лет по­ка­зал си­мео­нов­ской бра­тии ме­сто, где ле­жа­ло те­ло игу­ме­на. Зем­ля в том ме­сте не бы­ла освя­ще­на и при­над­ле­жа­ла иезу­и­там. Мо­на­хи вы­ко­па­ли те­ло и, ис­про­сив поз­во­ле­ния у пол­ков­ни­ка Фе­ли­ци­а­на Тыш­ке­ви­ча, пе­ре­нес­ли остан­ки пре­по­доб­но­му­че­ни­ка в мо­на­стырь, где по­греб­ли в хра­ме Си­мео­на Столп­ни­ка «на пра­вом кли­ро­се в скле­пи­ке».

Нетлен­ные мо­щи игу­ме­на Афа­на­сия, по­ло­жен­ные в мед­ной ра­ке, при­вле­ка­ли мно­же­ство бо­го­моль­цев, так что и са­мо су­ще­ство­ва­ние мо­на­сты­ря, весь­ма бед­но­го со дня его ос­но­ва­ния, под­дер­жи­ва­лось пре­иму­ще­ствен­но до­хо­да­ми от мо­леб­ных пес­но­пе­ний у мо­щей, про­слав­лен­ных чу­до­тво­ре­ни­я­ми.

Уже спу­стя де­сять лет по­сле му­че­ни­че­ской кон­чи­ны Брест­ско­го игу­ме­на, 5 ян­ва­ря 1658 го­да, Ки­е­во-Пе­чер­ский ар­хи­манд­рит Ин­но­кен­тий Ги­зель и Ле­щин­ский игу­мен Иосиф Нелю­бо­вич-Ту­каль­ский до­ло­жи­ли ца­рю Алек­сею Ми­хай­ло­ви­чу, что над мо­ща­ми пре­по­доб­но­го му­че­ни­ка Афа­на­сия неод­но­крат­но си­ял чу­дес­ный свет.

Па­мять о свя­том му­че­ни­ке с тех пор со­хра­ня­ет­ся в на­род­ной па­мя­ти. Вско­ре по­сле кон­чи­ны бы­ло на­пи­са­но ска­за­ние о ги­бе­ли его и сло­же­но цер­ков­ное пес­но­пе­ние в его честь; су­ще­ству­ют так­же тро­парь и кондак, на­пи­сан­ные ар­хи­манд­ри­том Мар­ки­а­ном 30 ав­гу­ста 1819 го­да. Ко­гда бы­ло уста­нов­ле­но офи­ци­аль­ное празд­но­ва­ние – неиз­вест­но, од­на­ко Афа­на­сий Брест­ский име­ну­ет­ся пре­по­доб­ным му­че­ни­ком, при­чис­лен­ным к ли­ку ки­ев­ских свя­тых, еще в «Ис­то­рии об унии» свя­ти­те­ля Ге­ор­гия Ко­нис­ско­го.

8 но­яб­ря 1815 го­да при по­жа­ре в Си­мео­нов­ской церк­ви рас­пла­ви­лась мед­ная ра­ка с мо­ща­ми свя­то­го Афа­на­сия, и уже на сле­ду­ю­щий день свя­щен­ник Са­му­ил Ли­сов­ский на­шел ча­сти­цы мо­щей му­че­ни­ка и по­ло­жил их на оло­вян­ном блю­де под ал­та­рем мо­на­стыр­ской тра­пез­ной церк­ви. В 1823 го­ду при при­ня­тии цер­ков­но­го иму­ще­ства но­вым на­сто­я­те­лем Ав­то­но­мом под­лин­ность их бы­ла за­сви­де­тель­ство­ва­на при­сяж­ны­ми по­ка­за­ни­я­ми се­ми брест­ских жи­те­лей, при­сут­ство­вав­ших при со­би­ра­нии ча­стиц мо­щей по­сле по­жа­ра. Вско­ре Мин­ский ар­хи­епи­скоп Ан­то­ний по прось­бе Ав­то­но­ма рас­по­ря­дил­ся «по­ло­жить мо­щи в ков­чег и хра­нить оные в церк­ви с бла­го­при­ли­чи­ем».

20 сен­тяб­ря 1893 го­да был воз­ве­ден храм во имя свя­то­го пре­по­доб­но­му­че­ни­ка Афа­на­сия Брест­ско­го в Грод­нен­ском Бо­ри­со­глеб­ском мо­на­сты­ре, а осе­нью сле­ду­ю­ще­го го­да ча­сти­ца его свя­тых мо­щей бы­ла пе­ре­не­се­на в Лес­нин­ский жен­ский мо­на­стырь.

Гос­подь про­сла­вил мно­го­чис­лен­ны­ми чу­до­тво­ре­ни­я­ми остан­ки Сво­е­го угод­ни­ка. В но­яб­ре 1856 го­да по­ме­щик По­ли­ва­нов, воз­вра­щав­ший­ся из-за гра­ни­цы, был вы­нуж­ден оста­но­вить­ся в Бре­сте по при­чине неожи­дан­ной бо­лез­ни сво­е­го де­ся­ти­лет­не­го сы­на. Ко­гда маль­чик был уже при смер­ти, отец про­сил свя­щен­ни­ка при­не­сти ков­че­жец с мо­ща­ми пре­по­доб­но­го Афа­на­сия. Ко­гда уми­ра­ю­щий ре­бе­нок при­кос­нул­ся к свя­тым мо­щам – он пол­но­стью ис­це­лил­ся. То­гда же свя­ты­ня бы­ла по­ло­же­на в по­зо­ло­чен­ную ра­ку, а в 1894 го­ду над ней бы­ла из­го­тов­ле­на сень с изо­бра­же­ни­ем свя­то­го Афа­на­сия. Еще од­но чу­до – ис­це­ле­ние смер­тель­но боль­но­го про­то­и­е­рея Ва­си­лия Со­ло­вье­ви­ча – про­изо­шло 14 мая 1860 го­да.

Ду­хов­ный по­двиг угод­ни­ка Бо­жия за­сви­де­тель­ство­ван в над­пи­си над его гро­бом:

О мат­ко моя Церк­ви Пра­во­слав­на,
В ко­то­рой прав­ди­ве меш­ка­ет Бог здав­на!
То­бем по­мо­гал ре­чью и сло­ва­ми
Я, Афа­на­сий. И все­ми си­ла­ми,
А най­вен­цей о том сво­е­го ста­ра­ня
3 Бо­ско­гом, власне, чи­нил роз­с­ко­за­ня,
Абы не бы­ла унея про­кля­тая
Тут, тол­ко ты од­на, Церк­ви свя­тая!
Те­пер му­си­лем юж так усту­пи­ти,
О крив­ду твою бу­дучи за­би­тый
От рук шля­хет­ских под час ко­зач­чиз­ни
В Бе­ре­стю Ли­тов­ском, на сво­ей от­чиз­ни.
Пред се ты, Церк­ви, ту­ши доб­ре со­бе!
Бог еще бу­дет Сам по­мо­чен то­бе!
Най­зрит з Сво­ей свя­той сто­ли­ци
До те­бе, бед­ной, ска­жо­ной вин­ни­ци.
Хто в серд­цу имя Хри­сто­во меть бу­де,
То­го Он в Цар­ствии Сво­ем не за­бу­де.
Он ми дал, жем стал в Вил­ни за­кон­ни­ком,
Тут игу­ме­ном, а впред свя­щен­ни­ком.
Тот же ми ка­зал и те­пер знать да­ва­ти,
Же юж при­шол час Си­он ра­то­ва­ти. Амин.

В вы­со­ких вдох­но­вен­ных чер­тах вос­кре­са­ет пе­ред на­ми этот свя­щен­ный об­раз ве­ли­ко­го по­бор­ни­ка Пра­во­сла­вия, не по­ща­див­ше­го ра­ди ве­ры и ближ­них сво­ей жиз­ни. Глу­бо­ко ре­ли­ги­оз­ный, без­за­вет­но пре­дан­ный ве­ре сво­их от­цов, он воз­му­ща­ет­ся ду­хом и вы­ра­жа­ет сло­вом и де­лом свой свя­щен­ный гнев про­тив при­тес­не­ния пра­во­слав­ных хри­сти­ан над­мен­ны­ми ла­ти­но-уни­а­та­ми. С твер­дой ве­рою в свое при­зва­ние Бо­гом он вы­сту­па­ет на борь­бу за сво­их угне­тен­ных со­бра­тьев. "Я не про­рок, а толь­ко слу­га Бо­га Твор­ца мо­е­го, по­слан­ный со­глас­но с вре­ме­нем, чтобы го­во­рить каж­до­му прав­ду... Он для то­го по­слал ме­ня, чтобы я на­пе­ред воз­ве­стил об ис­треб­ле­нии про­кля­той унии". Та­ки­ми бы­ли сло­ва твер­до­го, непре­клон­но­го и вдох­но­вен­но­го бор­ца за Пра­во­сла­вие, глу­бо­ко ве­ро­вав­ше­го в по­бед­ную си­лу ис­тин­но­го ис­по­ве­да­ния.

Все­це­лое утвер­жде­ние пра­во­сла­вия и окон­ча­тель­ное, пол­ное уни­что­же­ние унии – вот в чем ви­дел свя­той Афа­на­сий свою един­ствен­ную цель, за осу­ществ­ле­ние ко­то­рой он от­дал свою свя­тую жизнь. Кро­ме этой це­ли, для него не су­ще­ство­ва­ло иной, ибо он уже не жил сво­ею лич­ною жиз­нью. По­ко­ря­ясь во­ле Бо­жи­ей, он не за­ду­мы­вал­ся над опас­но­стя­ми, не взи­рал на пре­пят­ствия, чтобы ис­пол­нить свой свя­той долг. Сме­лые, оду­хо­тво­рен­ные ре­чи и пись­мен­ные хо­да­тай­ства, пуб­лич­ные жа­ло­бы на со­бра­ни­ях и доб­ро­воль­ное юрод­ство во Хри­сте – все эти сред­ства ис­пы­ты­ва­лись пре­по­доб­но­му­че­ни­ком Афа­на­си­ем для до­сти­же­ния и тор­же­ства за­вет­ной це­ли – утвер­жде­ния пра­во­сла­вия в ис­кон­но рус­ской зем­ле. Од­на­ко, от­вер­гая унию, он про­ни­кал­ся глу­бо­ким чув­ством брат­ско­го со­стра­да­ния и люб­ви к тем, кто стал жерт­вой уни­ат­ско­го вли­я­ния. Пра­вед­ность и ис­крен­ность в от­но­ше­нии к ближ­ним от­ли­ча­ли свя­то­го Афа­на­сия на про­тя­же­нии все­го по­дви­га. По су­ще­ству в оди­но­че­стве, окру­жен­ный яв­ны­ми и скры­ты­ми вра­га­ми, свя­той по­движ­ник оста­вал­ся незыб­ле­мым за­щит­ни­ком и стол­пом пра­во­сла­вия, укреп­ля­е­мый толь­ко свет­лой ве­рой в его тор­же­ство и ис­тин­ность. Не стра­ши­ла его му­че­ни­че­ская смерть, по­то­му что он про­ви­дел ис­пол­не­ние сво­е­го про­ро­че­ско­го пред­ска­за­ния: "Уния ис­чезнет, а пра­во­сла­вие за­цве­тет".