Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святым преподобным отцам Вассиану и Ионе Пертоминским

Память: 18 (5) июня, 25 (12) июня, 18 (5) июня, 25 (12) июня

Глас 2.

Припев: Преподо́бные отцы́ Вассиáне и Иóно, моли́те Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вшеся, прему́дрии, свети́ла яви́лися есте́ и просвеща́ете ве́рно светоно́сную ва́шу па́мять чту́щих.

Вы́ во все́м Творцу́ возложи́вше себе́ и вседухо́вное жела́ние излия́вше к Нему́, духо́вную благода́ть восприя́ли есте́.

Све́том благода́ти озаря́еми, преподо́бнии, ве́рою па́мять ва́шу торжеству́ющих просвети́те и от тьмы́ грехо́вныя моли́твами свои́ми изба́вите.

Богоро́дичен: Пло́тию Безпло́тнаго поро́ждши, Богороди́тельнице Пречи́стая, теле́сных на́с и душе́вных скве́рн омы́й окропле́нием Боже́ственныя Твоея́ моли́твы.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, Дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Напои́вше ду́ши сле́зными пото́ки, соде́ясте и́х, преподо́бнии, плодоно́сны и доброде́тели вся́кия износя́щи, пресла́внии.

Исцеле́ние содева́ют Боже́ственною благода́тию мо́щи ва́ша и отгоня́ют боле́зни челове́ческия, и укрепля́ют мудрова́ния и́х восхвали́ти труды́ ва́ша, всечестни́и.

Со враго́м дре́вле бо́ршеся воздержа́нием и ны́не кре́постию поста́вивше на него́ побе́ду, преподо́бнии, венцы́ сла́вы прия́ли есте́ от Го́спода.

Богоро́дичен: Из ложе́сн Твои́х, Де́во, вели́кое Со́лнце возсия́ пресла́вно, просвети́в земна́я, Его́же осия́ния преподо́бных ли́к прия́л е́сть.

Седа́лен, гла́с 4

Жите́йское мо́ре воздержа́нием без труда́ преплы́вше, ко приста́нищу мы́сленному безстра́стия приста́ли есте́, преподо́бнии отцы́ и Богому́дрии.

Богоро́дичен: Де́вство и рождество́ вы́ше естества́ и сло́ва в Тебе́, Богоро́дице, стеко́стася, я́ко Бо́га вопло́щшася породила́ еси́, Спа́са ду́ш на́ших.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, сла́вное Твое́ смотре́ние и просла́вих, Человеколю́бче, непостижи́мую Твою́ си́лу.

Я́ко Христо́во смире́ние возлюби́вше, вознесо́стеся безстра́стием и смири́ли есте́ вся́ бесо́вския горды́ни.

Возсия́вше, я́ко со́лнце, чуде́с луча́ми просвеща́ете, преподо́бнии, всю́ подсо́лнечную.

Кади́ло благоуха́ния Всеви́дцу, преподо́бнии, своя́ моли́твы принесо́сте, я́ко овня́ духо́вно.

Богоро́дичен: Блажи́т Тя́, Пречи́стая, преподо́бных ли́к и вся́ка душа́ ве́рных: Бо́жие бо Сло́во па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Еди́ной любви́ Христо́вой вы́ прило́жшеся душа́ми и потща́вшеся исполни́тели бы́ти Бо́жиим за́поведем, мно́гих чуде́с прия́сте благода́ть, пресла́внии.

Незло́биви и кро́тцы, вся́ зло́бы вра́жия погуби́сте, ми́лостиви до конца́ я́вльшеся: от Еди́наго же Ми́лостиваго прия́сте благода́ть и́стинную и спаси́тельную.

Зако́ном, и моли́твою, и посто́м всегда́ претерпева́сте, в безстра́стие оде́ястеся, плотски́й ра́зум смири́вше кре́постию Свята́го Ду́ха.

Богоро́дичен: Воспо́йте Го́сподеви пе́снь но́ву, возсия́вшему боголе́пно из чре́ва Неискусобра́чныя и Сию́ ве́рным показа́вшу тве́рдую наде́жду и похвалу́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Кропле́нием вели́ких по́двиг ва́ших, отцы́, победи́ли есте́ бесо́в ли́ца, распе́ншемуся на́с ра́ди Го́споду угожда́юще, преподо́бнии.

Благи́я нра́вы, отцы́, стяжа́ли есте́ и от Благода́теля Бо́га да́р прия́сте бога́тно, и сего́ подае́те тре́бующим, преподо́бнии.

Дарова́ний напо́лнистеся духо́вных, отцы́, и неприя́зненныя ду́хи повину́ли есте́, Вассиа́не и Ио́но Богому́дрии.

Богоро́дичен: Душе́вныя моя́ стра́сти исцели́, Я́же безстра́стия бы́вши исто́чник, просвети́вшая ли́ки преподо́бных оте́ц рождество́м Твои́м.

Конда́к, гла́с 2.

Я́ко сокро́вище бога́тно, ве́рным Боже́ственная благода́ть из морски́х не́др издаде́ мо́щи ва́ша, отцы́ преблаже́ннии, и в ме́сте пу́сте це́лы и невреди́мы обрето́шася пресла́вно, и та́ко ва́с ра́ди ны́не сла́вится Бо́г, Ему́же со дерзнове́нием предстоя́ще ны́не на Небесе́х, Вассиа́не и Ио́но досточу́днии, моли́теся непреста́нно о все́х на́с.

И́кос:

Премно́жеством доброде́телей ва́ших, преподо́бнии, я́ко са́д кра́сный, испо́лнь су́ще и, я́ко от рая́, процве́тше поще́нием и моли́твами, все́х благоуха́ете от вони́ мно́гих ва́ших трудо́в, и по́двигов, и по́тов преподо́бнических, в ни́хже проидо́сте благоиску́сно к безско́рбному животу́ и венце́м побе́дным увязо́стеся от руки́ Венцеда́теля, все́х Бо́га, Его́же моли́те непреста́нно о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: О́бразу злато́му, на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ору́жием ва́ших моли́тв, преподо́бнии, победи́вше бе́сы лука́выя, с Небесе́ благода́ть прия́ли есте́ исцеля́ти неду́ги и прогоня́ти ду́хи лука́выя от взыва́ющих: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пло́ти ва́ша повину́ли есте́, отцы́ му́дрии, ду́хови и воздержа́нием вся́цем пожи́сте в добродея́нии, прехва́льнии, иму́ще чи́сту со́весть и житие́ Небе́сное, воспева́юще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Путе́м и́стинным входя́ще в Боже́ственное поко́ище, уклони́стеся напа́стей бесо́вских, блаже́ннии, Боже́ственною покрыва́еми благода́тию, и вопию́ще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ору́жие, Чи́стая Деви́це, храня́щее пре́жде врата́ Еде́мская, плещи́ все́м дае́т, низложи́вшим по́стнически бори́теля врага́ и при́сно взыва́ющим: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В купине́ Моисе́ю Де́вы чу́до на Сина́йстей горе́ Прообрази́вшаго иногда́ по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сле́з ва́ших ка́пли угаси́ша о́гнь грехо́вный, ре́ку же чуде́с показа́ша все́м на́м, вся́кия стра́сти потопля́ющу притека́ющих к ва́м, пресла́внии отцы́.

Ве́ру и наде́жду неразори́му, и любо́вь и́стинну име́ли есте́, отцы́, и ми́лостивное прилежа́ние, терпе́ние бла́го и поуче́ние слове́с духо́вных, смиренному́дрство и соверше́нное беззло́бие.

Подвиза́стеся до́бре, и, победи́вше вся́ вра́жия де́йства, венча́стеся, му́дрии, и ко все́м преподо́бным причто́стеся, с ни́ми же ва́с чти́м и превозно́сим Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Спаси́ мя́, Ма́ти Бо́жия, спасе́нию нача́ло ми́рови я́вльшися, избавля́ющи мя́ молвы́ нечи́стых страсте́й и вся́кия проти́вныя ско́рби, да Тя́ сла́влю во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Се́ отве́рзеся ва́м, Богоно́снии отцы́, Ца́рство Небе́сное, сконча́вшим до́брое тече́ние, ви́дите бо, я́же ви́дят А́нгели, и воздая́ние трудо́в подае́т ва́м по́чести Бо́г, те́мже ублажа́ем ва́с.

Сокруше́нным се́рдцем Бо́гу угоди́вше и сокруши́вше бесо́в ко́зни, сокруше́нныя от ни́х испра́висте, Богоно́сцы, те́мже ублажа́ем ва́с ве́рно, кла́няющеся моще́м ва́шим, Богоблаже́ннии.

Вы́спрь к Бо́гу име́сте мы́сль, Богоно́снии отцы́ преподо́бнии, и земна́я оста́вили есте́, и Небе́сная восприя́сте трудо́в ра́ди ва́ших и воздержа́ния неосла́бнаго, сего́ ра́ди почита́ем ва́с.

Богоро́дичен: Пощади́ мя́, Го́споди, пощади́, егда́ хо́щеши суди́ти ми́, и не осуди́ мене́ во о́гнь, ни я́ростию Твое́ю обличи́ мя́, – мо́лит Тя́, Христе́, ро́ждшая Тя́ Де́ва, и А́нгельстии собо́ри, и преподо́бных соста́вы.

Свети́лен.

Процвели́ есте́, я́ко фи́никс дави́дски, отцы́, оби́тели яви́стеся Ду́ху Пресвято́му, и сла́вни вселе́нней показа́стеся, о на́с непреста́нно моли́те, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять ва́шу, преподо́бнии.

Богоро́дичен: Тя́ пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во, я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богороди́це, и но́сиши на Боже́ственную руку́ Пребога́тое Сло́во, непреме́нно и неизме́нно.

Yandex Metrika