Канон святым священномученикам Николаю и Иннокентию Новосибирским

Припев: Священному́ченицы Николáе и Инноке́нтие, моли́те Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 26 октября (13 октября ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Мно́гими содержи́ми напа́стьми, к ва́м прибега́ем, спасе́ния взыску́юще, о святи́и новому́ченицы и испове́дницы, от тя́жких и лю́тых обстоя́ний моли́те спасти́ся на́м.

Страсте́й и поро́ков безсту́дных смуща́ют наше́ствия, я́же мно́гими печа́льми сокруша́ют сердца́ на́ша; вы́ же, ве́рнии во́ини Христо́ви Нико́лае и Инноке́нтие, испроси́те на́м душе́вную чистоту́ и кре́пость, свяще́нную па́мять ва́шу соверша́ющим.

Лю́тая муче́ния за Христа́ претерпе́ли есте́, сла́внии новому́ченицы, к ва́м простира́ем смире́нная моле́ния, страда́ньми ва́шими в ве́ре укрепля́еми, испроси́те Оте́честву на́шему ми́р и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Пречи́стая Де́во Богоро́дице, с новому́ченики и все́ми святы́ми земли́ Сиби́рския умоли́ Всеблага́го Бо́га, да промышле́нием Боже́ственным поми́лует и спасе́т все́х на́с.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Ве́рных утвержде́ние су́ще, святи́и новому́ченицы, в ве́ре Христо́ве пребы́ли есте́, ко приста́нищу церко́вному окормля́юще все́х хотя́щих спасти́ся и от ересе́й и собла́знов обновле́нческих па́ству свою́ заступа́юще.

Мо́лим ва́с, дво́ице свяще́нная, разори́ти бу́рю но́вых собла́знов и сете́й многови́дных на́с изба́вити, благоче́стно па́мять ва́шу воспева́ющих.

Сокро́вище доброде́телей духо́вных испроси́те на́м, святи́и новому́ченицы, земна́я бога́тства и уте́хи привре́менныя Ца́рства ра́ди Христо́ва презира́ти науча́юще.

Богоро́дичен: Исцеле́ний неду́гов душе́вных и теле́сных про́сим от Тебе́, Пренепоро́чная Де́во, исцеле́ний бо неоску́дное сокро́вище Тя́ ве́мы, неиждива́емое.

Седа́лен, гла́с 3:

Кто́ ны разлучи́т от любве́ Бо́жия, Па́вел возгласи́ небоше́ственный, ни ско́рбь, ни теснота́, ни гоне́ния, ни сме́рть. Та́кожде и вы́, святи́и новому́ченицы, любо́вию, я́же ко Христу́ Бо́гу, укрепля́еми, Небе́снаго Ца́рствия дости́гли есте́, иде́же, со апо́столы веселя́щеся, ве́ру, любо́вию споспешеству́емую, и спасе́ние ве́чное испроси́те все́м на́м.

Богоро́дичен: Богоро́дице Де́во, упова́ние христиа́ном, покры́й, соблюди́ и спаси́ на Тя́ упова́ющих.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Бу́рею прегреше́ний обурева́еми, благода́тнаго утеше́ния про́сим от Христа́, тишины́ Пода́теля, ва́шими моли́твами, новому́ченицы земли́ Сиби́рския.

Наслажда́ющеся духо́вною ра́достию в па́мяти ва́шей, святи́и Нико́лае и Инноке́нтие, сла́ву возсыла́ем Бо́гу, просла́вльшему ва́с.

О́др боле́зни ко благоче́стию призыва́ет и не́мощи теле́сныя проси́ти от Бо́га исцеле́ния науча́ют. Вы́ же, святи́и новому́ченицы, боле́зни мно́гия за Христа́ претерпе́вше, здра́вие душе́вное и теле́сное испроси́те ва́с почита́ющим.

Богоро́дичен: Наде́жду на ми́лость Всецари́цы Богоро́дицы иму́ще, скорбе́й и боле́зней мно́гих избавля́емся, благода́рно за явле́нная и неявле́нная к на́м благодея́ния, я́ко всемо́щную Цели́тельницу, воспева́юще.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Нетле́нную ра́дость во све́те лица́ Бо́жия улучи́вше, сла́внии новому́ченицы, испо́лните сердца́ на́ша неизрече́нною ра́достию о Бо́зе, Спаси́теле на́шем.

Изба́вите на́с от бе́д и поги́бели ве́чныя, страда́льцы Христо́вы, и благода́ть, вся́кое земно́е мудрова́ние превосходя́щую, испроси́те те́плыми ва́шими к Бо́гу моли́твами.

Просвеще́ния благода́тнаго сподо́би на́с, Христе́, Све́те и́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго к Тебе́, Со́лнцу пра́вды, моли́твами новому́чеников, Тебе́ ра́ди пострада́вших.

Богоро́дичен: Исцели́ боле́зни многостра́стных ду́ш на́ших, Пренепоро́чная Богороди́тельнице, бла́гостию от Тебе́ Ро́ждшагося, и просвеще́ние душе́вное ско́ро пода́ждь на́м.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Ны́не сме́рть ва́м прибли́жися, вопия́ху гони́тели ва́ши, егда́ мно́зи лжесвиде́телие клевету́ на вы́ воздвиза́ху, святи́и Нико́лае и Инноке́нтие, вы́ же Христа́ не отреко́стеся, но враго́в злоде́йства му́жески попра́ли есте́, Па́сху хва́ляще ве́чную.

Ио́на проро́к возопи́ ко Го́споду, во чре́ве ки́тове моля́ся, прообразу́я погребе́ние и воста́ние Спа́сово тридне́вное, новому́ченицы же Це́ркве Ру́сския посреде́ вели́ких страда́ний моля́хуся, Па́сху сла́вяще ве́чную.

Бу́дите на́м кре́пкое прибе́жище, сла́внии страда́льцы Христо́вы Нико́лае и Инноке́нтие, от пото́па страсте́й и бе́д спаса́юще на́с.

Богоро́дичен: Спа́са ми́ру ро́ждшая, мо́лимся Тебе́, Скоропослу́шнице на́шей, спаси́ от бе́д рабы́ Твоя́, Богоро́дице, многопопече́нием су́етным потопля́емыя.

Конда́к, гла́с 8:

Ве́ру Христо́ву, я́ко щи́т, в се́рдце прие́мше, святи́и новому́ченицы, клеветы́ челове́ческия и лю́тых страда́ний не убоя́стеся, но посреде́ муче́ний Бо́га призва́сте, и ны́не ускори́те на по́мощь на́шу, я́ко присносла́внии.

И́кос:

А́нгелов подража́телие, новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие, со А́нгелы ны́не на Небесе́х ра́дующеся, пе́ние хвале́бное приими́те от на́с, па́мять ва́шу соверша́ющих, да ва́шими моли́твами прича́стницы жи́зни ве́чныя бу́дем. Те́мже, ны́не восхваля́юще ва́с, глаго́лем ва́м сицева́я: Ра́дуйтеся, я́ко ве́ру Христо́ву во у́зах и страда́ниих соблюдо́сте; ра́дуйтеся, я́ко смире́нием свои́м горды́ню гони́телей посрами́сте. Ра́дуйтеся, любо́вь ко Христу́, за ны́ пострада́вшему, ми́ру яви́вшии; ра́дуйтеся, се́ятели ненави́стныя ро́зни ми́ра сего́ обличи́вшии. Ра́дуйтеся, я́ко наде́жду на Христа́ непоколеби́му сохрани́ли есте́; ра́дуйтеся, я́ко иска́вшия погуби́ти ду́ши ва́ша и наде́ющияся на си́лу свою́ не́мощны яви́ли есте́. Ра́дуйтеся, я́ко во уничиже́нии ва́шем то́кмо о Кресте́ Христо́вом похвалу́ прия́сте; ра́дуйтеся, я́ко сораспе́ншеся Христу́, с Ни́м спросла́вистеся. Ра́дуйтеся, я́ко вся́к зо́л глаго́л Христа́ ра́ди претерпе́сте на земли́; ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на Небеси́. Ра́дуйтеся, Нико́лае и Инноке́нтие, сла́внии новому́ченицы.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Вавило́н, си́речь грехо́вное смеше́ние, спасе́нию ми́ра противобо́рствует, вы́ же, новому́ченицы, ве́рою Тро́ическою безбо́жие попра́вше, Бо́га призва́сте: потщи́ся на по́мощь на́шу, вся́ бо мо́жеши хотя́й.

За зако́ны оте́ческия в Вавило́не благочести́вии ю́ноши бе́дствия прия́ша, вы́ же, новому́ченицы земли́ Сиби́рския, за ве́ру святу́ю правосла́вную ве́лия страда́ния претерпе́ли есте́; ку́пно со все́ми святы́ми моли́те Изба́вителя Бо́га о воспева́ющих ва́с: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

За сокро́вища мирска́я и жи́знь привре́менную не премени́ли есте́ сокро́вища духо́вная, святи́и новому́ченицы Нико́лае и Инноке́нтие, но, враго́в ухищре́ния попра́вше, непреста́нно воспева́ли есте́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Богоро́дице Всепе́тая, теле́сныя не́мощи и душе́вныя неду́ги исцели́, Спа́са и Изба́вителя неду́гов ро́ждшая.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Егда́ испо́лнися ча́ша страда́ний новому́чеников земли́ на́шея, тогда́ призре́ Госпо́дь на Це́рковь Ру́сскую. И ны́не па́ки зри́м земно́е оте́чество на́ше хра́мы Бо́жиими и святы́ми оби́тельми украша́емо во спасе́ние на́с пою́щих: Изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́.

Страда́ния ва́ша честна́я прославля́юще, святи́и Нико́лае и Инноке́нтие, благода́рственная пе́ния воспева́ем ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу на́шему.

Тро́ичен: О Тро́ице Свята́я, Единосу́щная и Неразде́льная, спаси́ все́х на́с, па́мять новому́чеников Новосиби́рских све́тло пра́зднующих.

Богоро́дичен: Зря́щи поруга́ние свята́го уде́ла Твоего́, Богоро́дице Де́во, умоли́ Сы́на Своего́ су́д об Оте́честве на́шем преложи́ти на ми́лость. Те́мже и ны́не сохрани́ гра́ды на́ша, Засту́пнице усе́рдная, Твои́ бо есмы́ раби́, да не постыди́мся.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

То́ка моле́ний на́с, гре́шных, не отврати́теся, новому́ченицы сла́внии Нико́лае и Инноке́нтие, ва́ша по́двиги воспева́ющих и Бо́га непреста́нно прославля́ющих.

Ра́дости духо́вныя сердца́ на́ша испо́лните, святи́и новому́ченицы, грехо́вныя обы́чаи отгоня́юще и во благоче́стии наставля́юще.

Све́та Твоего́ заря́ми пресве́тлыми просвети́ на́с, Спа́се, ублажа́ющих новому́чеников Твои́х Никола́я и Инноке́нтия, со все́ми святы́ми, в земли́ Сиби́рстей просия́вшими, в ни́хже препросла́влен еси́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, земли́ Ру́сския Покро́ве, ра́дуйся, Сиби́рския страны́ Засту́пнице, ра́дуйся, градо́м и ве́сем на́шим огражде́ние.

Свети́лен:

Све́т Христо́в просвети́л е́сть страну́ Сиби́рскую, Христо́вых благове́стников пропове́данием. По́двигами же новому́чеников све́т Христо́в па́ки зе́млю на́шу осиява́ет и благода́ть Боже́ственная ве́рным подае́тся.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, сохрани́ под кро́вом Твои́м гра́д на́ш и вся́ гра́ды и ве́си Сиби́рския и всю́ зе́млю Ру́сскую, благода́рно заступле́ние Твое́ воспева́ющую.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Во́дꙋ проше́дъ ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Мно́гими содержи́ми напа́стьми, къ ва́мъ прибѣга́емъ, сп҃се́нїѧ взыскꙋ́юще, ѽ ст҃і́и новомч҃нцы и҆ и҆сповѣ̑дницы, ѿ тѧ́жкихъ и҆ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй моли́те сп҃сти́сѧ на́мъ.

Страсте́й и҆ поро́кѡвъ безстꙋ́дныхъ смꙋща́ютъ нашє́ствїѧ, ꙗ҆̀же мно́гими печа́льми сокрꙋша́ютъ сердца̀ на̑ша: вы́ же, вѣ́рнїи во́ини хрⷭ҇то́ви нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, и҆спроси́те на́мъ дꙋше́внꙋю чистотꙋ̀ и҆ крѣ́пость, сщ҃е́ннꙋю па́мѧть ва́шꙋ соверша́ющымъ.

Лю̑таѧ мꙋчє́нїѧ за хрⷭ҇та̀ претерпѣ́ли є҆стѐ, сла́внїи новомч҃нцы, къ ва́мъ простира́емъ смирє́ннаѧ молє́нїѧ, страда́ньми ва́шими въ вѣ́рѣ ᲂу҆крѣплѧ́еми, и҆спроси́те ѻ҆те́чествꙋ на́шемꙋ ми́ръ и҆ дꙋша́мъ на́шымъ ве́лїю млⷭ҇ть.

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ҇таѧ дв҃о бцⷣе, съ новомч҃нки и҆ всѣ́ми ст҃ы́ми землѝ сиби́рскїѧ ᲂу҆молѝ всебл҃га́го бг҃а, да промышле́нїемъ бжⷭ҇твеннымъ поми́лꙋетъ и҆ сп҃се́тъ всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе сꙋ́ще, ст҃і́и новомч҃нцы, въ вѣ́рѣ хрⷭ҇то́вѣ пребы́ли є҆стѐ, ко приста́нищꙋ цр҃ко́вномꙋ ѡ҆кормлѧ́юще всѣ́хъ хотѧ́щихъ сп҃сти́сѧ и҆ ѿ є҆ресе́й и҆ собла́знѡвъ ѡ҆бновле́нческихъ па́ствꙋ свою̀ застꙋпа́юще.

Мо́лимъ ва́съ, дво́ице сщ҃е́ннаѧ, разори́ти бꙋ́рю но́выхъ собла́знѡвъ и҆ сѣте́й многови́дныхъ на́съ и҆зба́вити, бл҃гоче́стнѡ па́мѧть ва́шꙋ воспѣва́ющихъ.

Сокро́вище добродѣ́телей дꙋхо́вныхъ и҆спроси́те на́мъ, ст҃і́и новомч҃нцы, земна̑ѧ бога̑тства и҆ ᲂу҆тѣ̑хи приврє́менныѧ црⷭ҇тва ра́ди хрⷭ҇то́ва презира́ти наꙋча́юще.

Бг҃оро́диченъ: И҆сцѣле́нїй недꙋ́гѡвъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ про́симъ ѿ тебє̀, пренепоро́чнаѧ дв҃о, и҆сцѣле́нїй бо неѡскꙋ́дное сокро́вище тѧ̀ вѣ́мы, неиждива́емое.

Сѣда́ленъ, гла́съ г҃:

Кто́ ны разлꙋчи́тъ ѿ любвѐ бж҃їѧ, па́ѵелъ возгласѝ нб҃оше́ственный, ни ско́рбь, ни тѣснота̀, ни гонє́нїѧ, ни сме́рть. та́кожде и҆ вы̀, ст҃і́и новомч҃нцы, любо́вїю, ꙗ҆́же ко хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, ᲂу҆крѣплѧ́еми, нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ дости́гли є҆стѐ, и҆дѣ́же, со а҆пⷭ҇лы веселѧ́щесѧ, вѣ́рꙋ, любо́вїю споспѣшествꙋ́емꙋю, и҆ сп҃се́нїе вѣ́чное и҆спроси́те всѣ̑мъ на́мъ.

Бг҃оро́диченъ: Бцⷣе дв҃о, ᲂу҆пова́нїе хрⷭ҇тїа́нѡмъ, покры́й, соблюдѝ и҆ сп҃сѝ на тѧ̀ ᲂу҆пова́ющихъ.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Бꙋ́рею прегрѣше́нїй ѡ҆бꙋрева́еми, бл҃года́тнагѡ ᲂу҆тѣше́нїѧ про́симъ ѿ хрⷭ҇та̀, тишины̀ пода́телѧ, ва́шими мл҃твами, новомч҃нцы землѝ сиби́рскїѧ.

Наслажда́ющесѧ дꙋхо́вною ра́достїю въ па́мѧти ва́шей, ст҃і́и нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, сла́вꙋ возсыла́емъ бг҃ꙋ, просла́вльшемꙋ ва́съ.

Ѻ҆́дръ болѣ́зни ко бл҃гоче́стїю призыва́етъ и҆ не́мѡщи тѣлє́сныѧ проси́ти ѿ бг҃а и҆сцѣле́нїѧ наꙋча́ютъ. вы́ же, ст҃і́и новомч҃нцы, болѣ̑зни мнѡ́гїѧ за хрⷭ҇та̀ претерпѣ́вше, здра́вїе дꙋше́вное и҆ тѣле́сное и҆спроси́те ва́съ почита́ющымъ.

Бг҃оро́диченъ: Наде́ждꙋ на млⷭ҇ть всецр҃и́цы бцⷣы и҆мꙋ́ще, скорбе́й и҆ болѣ́зней мно́гихъ и҆збавлѧ́емсѧ, бл҃года́рнѡ за ꙗ҆влє́ннаѧ и҆ неѧвлє́ннаѧ къ на́мъ бл҃годѣѧ̑нїѧ, ꙗ҆́кѡ всемо́щнꙋю цѣли́тельницꙋ, воспѣва́юще.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣтѝ на́съ повелѣ̑нїи твои́ми, гдⷭ҇и, и҆ мы́шцею твое́ю высо́кою, тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, чл҃вѣколю́бче.

Нетлѣ́ннꙋю ра́дость во свѣ́тѣ лица̀ бж҃їѧ ᲂу҆лꙋчи́вше, сла́внїи новомч҃нцы, и҆спо́лните сердца̀ на̑ша неизрече́нною ра́достїю ѡ҆ бз҃ѣ, сп҃си́телѣ на́шемъ.

И҆зба́вите на́съ ѿ бѣ́дъ и҆ поги́бели вѣ́чныѧ, страда́льцы хрⷭ҇тѡ́вы, и҆ бл҃года́ть, всѧ́кое земно́е мꙋдрова́нїе превосходѧ́щꙋю, и҆спроси́те те́плыми ва́шими къ бг҃ꙋ мл҃твами.

Просвѣще́нїѧ бл҃года́тнагѡ сподо́би на́съ, хрⷭ҇тѐ, свѣ́те и҆́стинный, просвѣща́ѧй и҆ ѡ҆сщ҃а́ѧй всѧ́каго человѣ́ка, грѧдꙋ́щаго къ тебѣ̀, сл҃нцꙋ пра́вды, мл҃твами новомч҃нкѡвъ, тебє̀ ра́ди пострада́вшихъ.

Бг҃оро́диченъ: И҆сцѣлѝ болѣ̑зни многостра́стныхъ дꙋ́шъ на́шихъ, пренепоро́чнаѧ бг҃ороди́тельнице, бл҃гостїю ѿ тебє̀ ро́ждшагѡсѧ, и҆ просвѣще́нїе дꙋше́вное ско́рѡ пода́ждь на́мъ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Мл҃твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведи́ мѧ.

Ны́нѣ сме́рть ва́мъ прибли́жисѧ, вопїѧ́хꙋ гони́тели ва́ши, є҆гда̀ мно́зи лжесвидѣ́телїе клеветꙋ̀ на вы̀ воздвиза́хꙋ, ст҃і́и нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, вы́ же хрⷭ҇та̀ не ѿреко́стесѧ, но врагѡ́въ ѕлодѣ̑йства мꙋ́жески попра́ли є҆стѐ, па́схꙋ хва́лѧще вѣ́чнꙋю.

І҆ѡ́на прⷪ҇ро́къ возопѝ ко гдⷭ҇ꙋ, во чре́вѣ ки́товѣ молѧ́сѧ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе и҆ воста́нїе сп҃сово тридне́вное, новомч҃нцы же цр҃кве рꙋ́сскїѧ посрѣдѐ вели́кихъ страда́нїй молѧ́хꙋсѧ, па́схꙋ сла́вѧще вѣ́чнꙋю.

Бꙋ́дите на́мъ крѣ́пкое прибѣ́жище, сла́внїи страда́льцы хрⷭ҇тѡ́вы нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, ѿ пото́па страсте́й и҆ бѣ́дъ сп҃са́юще на́съ.

Бг҃оро́диченъ: Сп҃са мі́рꙋ ро́ждшаѧ, мо́лимсѧ тебє̀, скоропослꙋ́шницѣ на́шей, сп҃сѝ ѿ бѣ́дъ рабы̑ твоѧ̑, бцⷣе, многопопече́нїемъ сꙋ́етнымъ потоплѧ́ємыѧ.

Конда́къ, гла́съ и҃:

Вѣ́рꙋ хрⷭ҇то́вꙋ, ꙗ҆́кѡ щи́тъ, въ се́рдце прїе́мше, ст҃і́и новомч҃нцы, клеветы̀ человѣ́ческїѧ и҆ лю́тыхъ страда́нїй не ᲂу҆боѧ́стесѧ, но посрѣдѐ мꙋче́нїй бг҃а призва́сте, и҆ ны́нѣ ᲂу҆скори́те на по́мощь на́шꙋ, ꙗ҆́кѡ присносла́внїи.

І҆́косъ:

А҆́гг҃лѡвъ подража́телїе, новомч҃нцы нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, со а҆́гг҃лы ны́нѣ на нб҃сѣ́хъ ра́дꙋющесѧ, пѣ́нїе хвале́бное прїими́те ѿ на́съ, па́мѧть ва́шꙋ соверша́ющихъ, да ва́шими мл҃твами прича̑стницы жи́зни вѣ́чныѧ бꙋ́демъ. тѣ́мже ны́нѣ восхвалѧ́юще ва́съ, глаго́лемъ ва́мъ сицева̑ѧ: ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ вѣ́рꙋ хрⷭ҇то́вꙋ во ᲂу҆́захъ и҆ страда́нїихъ соблюдо́сте: ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ смире́нїемъ свои́мъ горды́ню гони́телей посрами́сте. ра́дꙋйтесѧ, любо́вь ко хрⷭ҇тꙋ̀, за ны̀ пострада́вшемꙋ, мі́рꙋ ꙗ҆ви́вшїи: ра́дꙋйтесѧ, сѣ́ѧтєли ненави́стныѧ ро́зни мі́ра сегѡ̀ ѡ҆бличи́вшїи. ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ наде́ждꙋ на хрⷭ҇та̀ непоколеби́мꙋ сохрани́ли є҆стѐ: ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ и҆ска́вшыѧ погꙋби́ти дꙋ́шы ва́шѧ и҆ надѣ́ющыѧсѧ на си́лꙋ свою̀ не́мѡщны ꙗ҆ви́ли є҆стѐ. ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ во ᲂу҆ничиже́нїи ва́шемъ то́кмѡ ѡ҆ крестѣ̀ хрⷭ҇то́вомъ похвалꙋ̀ прїѧ́сте: ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ сораспе́ншесѧ хрⷭ҇тꙋ̀, съ ни́мъ спросла́вистесѧ. ра́дꙋйтесѧ, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ ѕо́лъ глаго́лъ хрⷭ҇та̀ ра́ди претерпѣ́сте на землѝ: ра́дꙋйтесѧ и҆ весели́тесѧ, ꙗ҆́кѡ мзда̀ ва́ша мно́га на нб҃сѝ. ра́дꙋйтесѧ, нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, сла́внїи новомч҃нцы.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше ѻ҆́троцы, въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Вавѷлѡ́нъ, си́рѣчь грѣхо́вное смѣше́нїе, сп҃се́нїю мі́ра противобо́рствꙋетъ, вы́ же, новомч҃нцы, вѣ́рою трⷪ҇ческою безбо́жїе попра́вше, бг҃а призва́сте: потщи́сѧ на по́мощь на́шꙋ, всѧ̑ бо мо́жеши хотѧ́й.

За зако́ны ѻ҆те́чєскїѧ въ вавѷлѡ́нѣ бл҃гочести́вїи ю҆́нѡши бѣ̑дствїѧ прїѧ́ша, вы́ же, новомч҃нцы землѝ сиби́рскїѧ, за вѣ́рꙋ ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю вє́лїѧ страда̑нїѧ претерпѣ́ли є҆стѐ. кꙋ́пнѡ со всѣ́ми ст҃ы́ми моли́те и҆зба́вителѧ бг҃а ѡ҆ воспѣва́ющихъ ва́съ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

За сокрѡ́вища мїрска̑ѧ и҆ жи́знь привре́меннꙋю не премѣни́ли є҆стѐ сокрѡ́вища дꙋхѡ́внаѧ, ст҃і́и новомч҃нцы нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, но врагѡ́въ ᲂу҆хищрє́нїѧ попра́вше, непреста́ннѡ воспѣва́ли є҆стѐ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Бцⷣе всепѣ́таѧ, тѣлє́сныѧ не́мѡщи и҆ дꙋшє́вныѧ недꙋ́ги и҆сцѣлѝ, сп҃са и҆ и҆зба́вителѧ недꙋ́гѡвъ ро́ждшаѧ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Є҆гда̀ и҆спо́лнисѧ ча́ша страда́нїй новомч҃нкѡвъ землѝ на́шеѧ, тогда̀ призрѣ̀ гдⷭ҇ь на цр҃ковь рꙋ́сскꙋю. и҆ ны́нѣ па́ки зри́мъ земно́е ѻ҆те́чество на́ше хра́мы бж҃їими и҆ ст҃ы́ми ѻ҆би́тельми ᲂу҆краша́емо во сп҃се́нїе на́съ пою́щихъ: и҆зба́вителю бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Страда̑нїѧ ва̑ша чтⷭ҇на̑ѧ прославлѧ́юще, ст҃і́и нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, бл҃года́рствєннаѧ пѣ̑нїѧ воспѣва́емъ ди́вномꙋ во ст҃ы́хъ свои́хъ бг҃ꙋ на́шемꙋ.

Трⷪ҇ченъ: Ѽ трⷪ҇це ст҃а́ѧ, є҆диносꙋ́щнаѧ и҆ нераздѣ́льнаѧ, сп҃сѝ всѣ́хъ на́съ, па́мѧть новомч҃нкѡвъ новосиби́рскихъ свѣ́тлѡ пра́зднꙋющихъ.

Бг҃оро́диченъ: Зрѧ́щи порꙋга́нїе ст҃а́гѡ ᲂу҆дѣ́ла твоегѡ̀, бцⷣе дв҃о, ᲂу҆молѝ сн҃а своего̀ сꙋ́дъ ѡ҆б̾ ѻ҆те́чествѣ на́шемъ преложи́ти на млⷭ҇ть. тѣ́мже и҆ ны́нѣ сохранѝ гра́ды на́шѧ, застꙋ́пнице ᲂу҆се́рднаѧ, твоѝ бо є҆смы̀ рабѝ, да не постыди́мсѧ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, сп҃се́ннїи тобо́ю, дв҃о чⷭ҇таѧ, съ безпло́тными ли̑ки тѧ̀ велича́юще.

То́ка моле́нїй на́съ грѣ́шныхъ не ѿврати́тесѧ, новомч҃нцы сла́внїи нїко́лае и҆ і҆нноке́нтїе, ва́шѧ по́двиги воспѣва́ющихъ и҆ бг҃а непреста́ннѡ прославлѧ́ющихъ.

Ра́дости дꙋхо́вныѧ сердца̀ на̑ша и҆спо́лните, ст҃і́и новомч҃нцы, грѣхѡ́вныѧ ѻ҆бы̑чаи ѿгонѧ́юще и҆ во бл҃гоче́стїи наставлѧ́юще.

Свѣ́та твоегѡ̀ зарѧ́ми пресвѣ́тлыми просвѣтѝ на́съ, сп҃се, ᲂу҆бл҃жа́ющихъ новомч҃нкѡвъ твои́хъ нїкола́а и҆ і҆нноке́нтїа, со всѣ́ми ст҃ы́ми, въ землѝ сиби́рстѣй просїѧ́вшими, въ ни́хже препросла́вленъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Ра́дꙋйсѧ, бцⷣе дв҃о, ра́дꙋйсѧ, землѝ рꙋ́сскїѧ покро́ве, ра́дꙋйсѧ, сиби́рскїѧ страны̀ застꙋ́пнице, ра́дꙋйсѧ, градѡ́мъ и҆ ве́семъ на́шымъ ѡ҆гражде́нїе.

Свѣти́ленъ:

Свѣ́тъ хрⷭ҇то́въ просвѣти́лъ є҆́сть странꙋ̀ сиби́рскꙋю, хрⷭ҇то́выхъ бл҃говѣ́стникѡвъ проповѣ́данїемъ. по́двигами же новомч҃нкѡвъ свѣ́тъ хрⷭ҇то́въ па́ки зе́млю на́шꙋ ѡ҆сїѧва́етъ и҆ бл҃года́ть бжⷭ҇твеннаѧ вѣ̑рнымъ подае́тсѧ.

Бг҃оро́диченъ: Мт҃и бж҃їѧ, сохранѝ под̾ кро́вомъ твои́мъ гра́дъ на́шъ и҆ всѧ̑ гра́ды и҆ вє́си сиби̑рскїѧ и҆ всю̀ зе́млю рꙋ́сскꙋю, бл҃года́рнѡ застꙋпле́нїе твоѐ воспѣва́ющꙋю.

Священномученики протоиерей Николай Ермолов и иерей Иннокентий Кикин

Свя­щен­но­му­че­ник Ни­ко­лай ро­дил­ся 11 но­яб­ря 1874 го­да в се­ле Сек­ре­тар­ка Бу­гуль­мин­ско­го уез­да Са­мар­ской гу­бер­нии в се­мье пса­лом­щи­ка Алек­сея Ер­мо­ло­ва.
По­сту­пив в Са­мар­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, Ни­ко­лай Ер­мо­лов окон­чил ее в 1897 го­ду и был опре­де­лен пса­лом­щи­ком и учи­те­лем в го­ро­де Бу­гуль­ме. В 1900 го­ду он был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка и слу­жил сна­ча­ла в Бе­ле­бес­ском уез­де Уфим­ской гу­бер­нии, а в 1906 го­ду был пе­ре­ве­ден в се­ло Бой­ки Бир­ско­го уез­да той же гу­бер­нии.
По­сле ре­во­лю­ци­он­ных со­бы­тий 1917 го­да в стране на­ча­лась граж­дан­ская вой­на. В 1919 го­ду вме­сте с от­сту­па­ю­щей Бе­лой ар­ми­ей отец Ни­ко­лай вме­сте с се­мьей от­пра­вил­ся в Си­бирь. В 1920 го­ду он был опре­де­лен на слу­же­ние в храм в се­ле До­ро­ни-но Бар­на­уль­ско­го уез­да. В 1924 го­ду отец Ни­ко­лай был на­зна­чен на­сто­я­те­лем Ни­коль­ской церк­ви се­ла Ор­дын­ско­го Но­во­си­бир­ской епар­хии. В этом хра­ме отец Ни­ко­лай про­слу­жил до дня сво­е­го аре­ста в 1937 го­ду. В 1928 го­ду отец Ни­ко­лай был удо­сто­ен са­на про­то­и­е­рея.
За усерд­ное слу­же­ние Церк­ви Хри­сто­вой и му­же­ствен­ное про­ти­во­сто­я­ние об­нов­лен­че­ско­му рас­ко­лу свя­щен­но­на­ча­лие на­зна­чи­ло его бла­го­чин­ным Ор­дын­ско­го окру­га.
Во вре­мя оче­ред­ной вол­ны бес­по­щад­ных го­не­ний на Рус­скую Пра­во­слав­ную Цер­ковь про­то­и­е­рей Ни­ко­лай Ер­мо­лов был аре­сто­ван 27 июля 1937 го­да и за­клю­чен сна­ча­ла в ка­ме­ру пред­ва­ри­тель­но­го за­клю­че­ния при Ор­дын­ском от­де­ле­нии ми­ли­ции, а по­том пе­ре­ве­ден в тюрь­му в го­ро­де Но­во­си­бир­ске.
— К ка­ко­му цер­ков­но­му те­че­нию вы при­над­ле­жи­те? — спро­сил сле­до­ва­тель.
— Я при­над­ле­жу к ста­ро­цер­ков­но­му те­че­нию, во гла­ве ру­ко­вод­ства ко­то­ро­го сто­ит по За­пад­но-Си­бир­ско­му краю ар­хи­епи­скоп Сер­гий (Ва­силь­ков). По СССР те­че­ние ста­ро­цер­ков­ни­ков воз­глав­ля­ет Мос­ков­ский и Ко­ло­мен­ский мит­ро­по­лит Сер­гий (Стра­го­род­ский).
— Пе­ре­чис­ли­те ва­ших близ­ких зна­ко­мых из цер­ков­но­слу­жи­те­лей.
— Имею близ­ких зна­ко­мых из слу­жи­те­лей куль­та: свя­щен­ни­ка се­ла Ка­мен­ка Ин­но­кен­тия Ки­ки­на, свя­щен­ни­ка Усть-Але­ус­ской церк­ви Пав­ло­ва и свя­щен­ни­ка Верх-Але­ус­ской церк­ви Гри­го­рия Ко­сы­ре­ва. В го­ро­де Но­во­си­бир­ске зна­ком с ар­хи­епи­ско­пом Сер­ги­ем (Ва­силь­ко­вым), его сек­ре­та­рем свя­щен­ни­ком Алек­сан­дром Ари­сто­вым...
— При ка­ких об­сто­я­тель­ствах вы с ни­ми по­зна­ко­ми­лись?
— Свя­щен­ни­ка Ин­но­кен­тия Ки­ки­на знаю с 1924 го­да с мо­мен­та мо­е­го вступ­ле­ния в обя­зан­но­сти свя­щен­ни­ка, я сде­лал к нему ви­зит, по­том он ко мне. Он ча­сто бы­ва­ет в Ор­дын­ске по цер­ков­ным де­лам и за­хо­дит ко мне. Я его так­же по­се­щаю два-три ра­за в год...
— След­ствию из­вест­но, что вы в 1920 го­ду за контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую де­я­тель­ность бы­ли аре­сто­ва­ны. Дай­те по­ка­за­ния по дан­но­му во­про­су.
— В 1920 го­ду в рай­оне се­ла Ко­лы­вань на­ча­лось вос­ста­ние, на­прав­лен­ное к свер­же­нию со­вет­ской вла­сти. Я в это вре­мя был в се­ле До­ро­ни­но в ста со­ро­ка ки­ло­мет­рах от Ко­лы­ва­ни. В этом контр­ре­во­лю­ци­он­ном вос­ста­нии про­тив со­вет­ской вла­сти я уча­стия не при­ни­мал, но аре­сто­ван был, а за что, для ме­ня не бы­ло из­вест­но. Все вре­мя аре­ста я был бо­лен и на­хо­дил­ся в боль­ни­це без до­про­са и был осво­бож­ден. — След­ствию из­вест­но, что вы при­вле­ка­лись за про­ти­во­дей­ствие ме­ро­при­я­ти­ям со­вет­ско­го пра­ви­тель­ства.
— В 1933 го­ду Ор­дын­ским сель­со­ве­том был на­ло­жен на ме­ня на­лог. Я дол­жен был в трех­днев­ный срок сдать го­су­дар­ству сто ки­ло­грамм мя­са. Но я это­го не вы­пол­нил и ме­ня аре­сто­ва­ли, про­си­дел два ме­ся­ца и был осво­бож­ден...
— След­ствию из­вест­но, что в 1919 го­ду вы бе­жа­ли с кол-ча­ков­ски­ми вой­ска­ми при их от­ступ­ле­нии. Дай­те по­ка­за­ния.
— Из се­ла Бой­ко­во Бой­кин­ско­го рай­о­на Баш­кир­ской рес­пуб­ли­ки я дей­стви­тель­но вы­ехал в мо­мент от­ступ­ле­ния кол­ча­ковских войск, бо­ясь то­го, чтобы пар­ти­зан­ские от­ря­ды не при­чи­ни­ли мне и мо­ей се­мье на­си­лия, и при­был в го­род Но­во­си­бирск в по­след­них чис­лах но­яб­ря 1919 го­да. Даль­ше я от­сту­пать не стал, по­то­му что в го­ро­де Но­во­си­бир­ске жил в это вре­мя мой брат...
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы яв­ля­е­тесь ру­ко­во­ди­те­лем контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции, со­здан­ной ва­ми из чис­ла цер­ков­ни­ков в Ор­дын­ском рай­оне. Дай­те по­ка­за­ния по это­му во­про­су.
— Ру­ко­во­ди­те­лем по­встан­че­ской контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции я не со­сто­ял и да­же об этой ор­га­ни­за­ции ни­че­го не знал и не слы­шал и контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­стью ни­ко­гда не за­ни­мал­ся.
— Вы вре­те. След­ствие тре­бу­ет от вас прав­ди­вых по­ка­за­ний.
— Я след­ствию даю прав­ди­вые по­ка­за­ния.
— В контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти и со­зда­нии контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции из чис­ла цер­ков­ни­ков вы изоб­ли­ча­е­тесь сви­де­тель­ски­ми по­ка­за­ни­я­ми.
— По­встан­че­ской контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции я; ни­ка­кой не знаю и по­это­му изоб­ли­ча­ю­щих сви­де­тель­ских по­ка­за­ний в от­но­ше­нии ме­ня быть не мо­жет, и про­шу вы­звать тех сви­де­те­лей, ко­то­рые ме­ня мо­гут изоб­ли­чить в контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти.
Через два дня до­прос был про­дол­жен. Сле­до­ва­тель за­чи­тал от­цу Ни­ко­лаю лже­сви­де­тель­ства про­тив него од­но­го из аре­сто­ван­ных вме­сте с ним свя­щен­ни­ков, ко­то­ро­го он хо­ро­шо знал. Но и это не сло­ми­ло от­ца Ни­ко­лая.
Меж­ду лже­сви­де­те­лем и от­цом Ни­ко­ла­ем на сле­ду­ю­щий день бы­ла устро­е­на оч­ная став­ка, на ко­то­рой отец Ни­ко­лай не при­знал воз­во­ди­мой на него лже­сви­де­те­лем и сле­до­ва­те­лем кле­ве­ты. Отец Ни­ко­лай не от­ри­цал, что встре­чал­ся со лже­сви­де­те­лем, раз­го­ва­ри­вал с ним о тя­же­лом по­ло­же­нии ду­хо­вен­ства при со­вет­ской вла­сти и «вы­ра­жал свое недо­воль­ство мест­ны­ми ор­га­на­ми со­вет­ской вла­сти, ко­то­рые ис­крив­ля­ют со­вет­ские за­ко­ны».
Су­ще­ство­ва­ние контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции, в со­зда­нии ко­то­рой об­ви­нял­ся отец Ни­ко­лай, а так­же об­ви­не­ние в рас­про­стра­не­нии ли­сто­вок ан­ти­со­вет­ско­го со­дер­жа­ния он ка­те­го­ри­че­ски от­верг.
Через два дня, 20 сен­тяб­ря, от­цу Ни­ко­лаю бы­ла устро­е­на оч­ная став­ка со сви­де­тель­ни­цей, ко­то­рая ого­во­ри­ла его в том, что он яко­бы го­то­вил под­жог па­ро­вой мель­ни­цы в кол­хо­зе «Си­бир­ское Крас­ное Зна­мя» и на­чаль­ной шко­лы в де­ревне Ир­мен­ка. Эти по­ка­за­ния лже­сви­де­тель­ни­цы отец Ни­ко­лай так­же ка­те­го­ри­че­ски от­верг. В этот же день со­сто­ял­ся еще один до­прос.
— Вы при­зна­е­те се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном вам об­ви­не­нии? — за­кон­чил до­прос сле­до­ва­тель.
— Ви­нов­ным се­бя в предъ­яв­лен­ном мне об­ви­не­нии со­вер­шен­но не при­знаю.
Вме­сте с про­то­и­е­ре­ем Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым был аре­сто­ван свя­щен­ник Ин­но­кен­тий Ки­кин.

Свя­щен­но­му­че­ник Ин­но­кен­тий ро­дил­ся 12 фев­ра­ля 1878 го­да в се­ле Уш­ков­ское-Чу­ма­ко­во Канн­ско­го уез­да Том­ской гу­бер­нии в се­мье свя­щен­ни­ка Ар­се­ния Ки­ки­на.
По­сле окон­ча­ния в 1899 го­ду Том­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии Ин­но­кен­тий Ки­кин 18 ав­гу­ста 1900 го­да был опре­де­лен во пса­лом­щи­ки. 3 де­каб­ря 1902 го­да он был на­зна­чен учи­те­лем под­го­то­ви­тель­ных клас­сов Том­ско­го ду­хов­но­го учи­ли­ща.
21 сен­тяб­ря 1910 го­да он был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка к Ни­коль­ской церк­ви се­ла Нижне-Ка­мен­ское Бар­на­уль­ско­го уез­да (ныне Ор­дын­ско­го рай­о­на Но­во­си­бир­ской об­ла­сти), где про­слу­жил до сво­е­го аре­ста в 1937 го­ду.
Со­труд­ни­ки НКВД ле­том 1937 го­да аре­сто­ва­ли груп­пу ду­хо­вен­ства Ор­дын­ско­го бла­го­чи­ния. Отец Ин­но­кен­тий был аре­сто­ван 28 июля 1937 го­да и за­клю­чен сна­ча­ла в ка­ме­ру пред­ва­ри­тель­но­го за­клю­че­ния при Ор­дын­ском от­де­ле­нии ми­ли­ции, а по­том пе­ре­ве­ден в тюрь­му в го­ро­де Но­во­си­бир­ске.
— Ска­жи­те, к ка­ко­му цер­ков­но­му те­че­нию вы при­над­ле­жи­те? — спро­сил сле­до­ва­тель.
— Я при­над­ле­жу к Ти­хо­нов­ско­му ста­ро­цер­ков­но­му те­че­нию.
— На­зо­ви­те с кем из свя­щен­но­слу­жи­те­лей вы име­е­те близ­кие свя­зи.
— Близ­кие свя­зи я имел со сле­ду­ю­щи­ми свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми: бла­го­чин­ным Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым...
— При ка­ких об­сто­я­тель­ствах вы с ни­ми по­зна­ко­ми­лись?
— ... со свя­щен­ни­ком Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым я по­зна­ко­мил­ся в 1924 го­ду в тот мо­мент, ко­гда был раз­лад в Ор­дын­ском при­хо­де. Он ме­ня счи­тал при­мкнув­шим к об­нов­лен­че­ско­му те­че­нию и по это­му во­про­су при­ез­жал в се­ло Ка­мен­ку для уста­нов­ле­ния мо­е­го цер­ков­но­го те­че­ния. С тех пор я с ним и зна­ком. С 1924 го­да я с ним встре­чал­ся до­воль­но ча­сто...
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы про­во­ди­ли со­бра­ние в церк­ви 27 июня се­го го­да с цер­ков­ным ак­ти­вом с це­лью сры­ва ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной бе­се­ды, про­во­ди­мой сель­ским ак­ти­вом.
— По­сле служ­бы со­бра­лись в сто­рож­ке с во­про­сом о ре­мон­те церк­ви. В этот же день про­во­ди­лась ан­ти­ре­ли­ги­оз­ная бе­се­да. Ко мне при­шла ста­руш­ка Апол­ли­на­рия Си­ни­цы­на и ска­за­ла, что бу­дут за­кры­вать цер­ковь, а по­то­му и де­ла­ют ан­ти­ре­ли­ги­оз­ную бе­се­ду. Я по­яс­нил, что это про­тив ре­ли­гии и вам на этом со­бра­нии бу­дут го­во­рить, что Бо­га нет. Вви­ду то­го, что вре­ме­ни боль­ше не бы­ло, я ска­зал им: «Сту­пай­те с Бо­гом на бе­се­ду».
— 30 июня бри­га­да кол­хоз­ни­ков про­из­во­ди­ла ре­монт церк­ви. Сколь­ко че­ло­век ра­бо­та­ло?
— Ра­бо­та по ре­мон­ту церк­ви про­хо­ди­ла неде­ли три, в сред­нем на каж­дый день при­хо­ди­ло ра­бо­тать че­ло­ве­ка по че­ты­ре, был день, 30 июня, ра­бо­та­ло че­ло­век де­вять, ра­бо­та­ли лю­ди и из со­сед­них де­ре­вень.
— Бы­ло ли по­ста­нов­ле­ние граж­дан о за­кры­тии церк­ви?
— По­ста­нов­ле­ние 90 про­цен­тов граж­дан о за­кры­тии церк­ви бы­ло зи­мой при­мер­но в де­каб­ре 1936 — фев­ра­ле 1937 го­да в мо­мент пе­ре­пи­си.
— По­че­му цер­ковь все же по­сле это­го не бы­ла за­кры­та?
— Я ду­маю, что цер­ковь не за­кры­ли и не ото­бра­ли по­то­му, что нуж­но бы­ло ее от­ре­мон­ти­ро­вать, а средств на ре­монт сель­со­вет не имел и на­де­ял­ся на сред­ства цер­ков­но­го со­ве­та, а по­сле ре­мон­та, сде­лан­но­го цер­ков­ным со­ве­том, отобрать. Недо­ста­ток средств у сель­со­ве­та ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тем, что клуб на­хо­дит­ся в за­пу­щен­ном со­сто­я­нии. Мой арест был необ­хо­дим, по­то­му что без ме­ня лег­че отобрать цер­ковь, так как те­перь сре­ди ве­ру­ю­щих не оста­лось че­ло­ве­ка, зна­ю­ще­го за­ко­ны. А для это­го и ме­ня аре­сто­ва­ли.
— Вы бы­ли про­тив за­кры­тия церк­ви?
— Со­вер­шен­но вер­но. Я был про­тив за­кры­тия церк­ви и по­ло­жил мно­го сил для это­го. Я ста­рал­ся про­из­ве­сти ре­монт и го­во­рил сво­е­му цер­ков­но­му со­ве­ту о том, что, ес­ли при­дет из кра­е­во­го ис­пол­ко­ма от­но­ше­ние о за­кры­тии, то мож­но еще хо­да­тай­ство­вать пе­ред ВЦИКом, ну а ес­ли из ВЦИКа при­дет по­ста­нов­ле­ние о за­кры­тии, то уже боль­ше хо­да­тай­ство­вать не пе­ред кем...
— Рас­ска­жи­те об ак­тив­ных чле­нах ва­шей об­щи­ны и как она ор­га­ни­зо­ва­лась?
— В на­ча­ле 1936 го­да по тре­бо­ва­нию рай­он­но­го ис­пол­ко­ма нуж­но бы­ло пред­ста­вить спи­сок ве­ру­ю­щих. По­сле бо­го­слу­же­ния я объ­явил мо­ля­щим­ся, что, ес­ли кто же­ла­ет быть чле­ном ре­ли­ги­оз­ной об­щи­ны, за­яви­те о сво­ем же­ла­нии лич­но мне, или по­дай­те за­яв­ле­ние. Та­ким об­ра­зом в де­рев­нях Ка­мен­ке, Хмелев­ке и Лес­ной бы­ли со­бра­ны под­пи­си 300 ве­ру­ю­щих. Кро­ме это­го су­ще­ству­ет два­дцат­ка, ко­то­рая сле­дит за по­ряд­ком и иму­ще­ством в церк­ви...
— Вы­хо­дит, вы ра­бо­ту про­во­ди­ли хо­ро­шо?
— Да, с ни­ми за­ни­мать­ся при­хо­ди­лось мно­го и ча­сто про­во­дить бе­се­ды на ре­ли­ги­оз­ные те­мы...
— След­ствию из­вест­но, что вы на ос­но­ве ре­ли­ги­оз­ных убеж­де­ний в церк­ви рас­про­стра­ня­ли контр­ре­во­лю­ци­он­ные ли­стов­ки и про­кла­ма­ции. Вы при­зна­е­те это?
— Не пом­ню в ка­ком го­ду, бы­ло это в Ни­ко­лин день 9 мая, в церк­ви по­сле окон­ча­ния бо­го­слу­же­ния я вы­шел да­вать на­ро­ду це­ло­вать крест. Вдруг вы­хо­дит незна­ко­мый мо­ло­дой че­ло­век и на­чи­на­ет гром­ко чи­тать ка­кую-то контр­ре­во­лю­ци­он­ную ли­стов­ку, яко­бы най­ден­ную в Иеру­са­ли­ме, на­пи­сан­ную зо­ло­ты­ми бук­ва­ми. По­сле это­го я об­ра­тил­ся к на­ро­ду и ска­зал, чтобы его не слу­ша­ли, и сра­зу же его уда­ли­ли.
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы яв­ля­е­тесь ак­тив­ным участ­ни­ком контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции. Дай­те по­ка­за­ния по дан­но­му во­про­су, — по­тре­бо­вал сле­до­ва­тель.
— Участ­ни­ком контр­ре­во­лю­ци­он­но­го дви­же­ния я не со­стою и не со­сто­ял, и ни­кто ме­ня в контр­ре­во­лю­ци­он­ную ор­га­ни­за­цию не вер­бо­вал.
— След­ствию из­вест­но, что вы во­вле­че­ны в контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую ор­га­ни­за­цию бла­го­чин­ным Ер­мо­ло­вым.
— Я бла­го­чин­ным Ер­мо­ло­вым в контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую ор­га­ни­за­цию во­вле­чен не был.
— Вы изоб­ли­ча­е­тесь по­ка­за­ни­я­ми об­ви­ня­е­мо­го по ва­ше­му де­лу свя­щен­ни­ком...
— С ним я зна­ком ма­ло...
— Вам да­ет­ся оч­ная став­ка с об­ви­ня­е­мым по ва­ше­му де­лу.
— Был при­гла­шен лже­сви­де­тель. Его по­ка­за­ния отец Ин­но­кен­тий не под­твер­дил. 20 сен­тяб­ря со­сто­ял­ся по­след­ний до­прос.
— Вы при­зна­е­те се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном вам об­ви­не­нии?
— Ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном мне об­ви­не­нии се­бя не при­знаю и боль­ше по де­лу по­ка­зать ни­че­го не мо­гу.
1 ок­тяб­ря 1937 го­да Трой­ка НКВД при­го­во­ри­ла обо­их свя­щен­ни­ков к рас­стре­лу.
Про­то­и­е­рей Ни­ко­лай Ер­мо­лов и свя­щен­ник Ин­но­кен­тий Ки­кин бы­ли рас­стре­ля­ны 26 ок­тяб­ря 1937 го­да в Но­во­си­бир­ске и по­гре­бе­ны в об­щей без­вест­ной мо­ги­ле.
Па­мять свя­щен­но­му­че­ни­ков Ни­ко­лая и Ин­но­кен­тия со­вер­ша­ет­ся в день их му­че­ни­че­ской кон­чи­ны 13 (26) ок­тяб­ря, а так­же в день празд­но­ва­ния Со­бо­ра но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских 25 ян­ва­ря (7 фев­ра­ля), ес­ли этот день сов­па­дет с вос­крес­ным днем, а ес­ли этот день не сов­па­дет с вос­крес­ным днем, то в бли­жай­шее вос­кре­се­нье по­сле 25 ян­ва­ря (7 фев­ра­ля), а так­же 10 (23) июня вдень празд­но­ва­ния Со­бо­ра Си­бир­ских свя­тых.

Ис­точ­ник: http://pstgu.ru/

Священномученики протоиерей Николай Ермолов и иерей Иннокентий Кикин

Свя­щен­но­му­че­ник Ни­ко­лай ро­дил­ся 11 но­яб­ря 1874 го­да в се­ле Сек­ре­тар­ка Бу­гуль­мин­ско­го уез­да Са­мар­ской гу­бер­нии в се­мье пса­лом­щи­ка Алек­сея Ер­мо­ло­ва.
По­сту­пив в Са­мар­скую Ду­хов­ную се­ми­на­рию, Ни­ко­лай Ер­мо­лов окон­чил ее в 1897 го­ду и был опре­де­лен пса­лом­щи­ком и учи­те­лем в го­ро­де Бу­гуль­ме. В 1900 го­ду он был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка и слу­жил сна­ча­ла в Бе­ле­бес­ском уез­де Уфим­ской гу­бер­нии, а в 1906 го­ду был пе­ре­ве­ден в се­ло Бой­ки Бир­ско­го уез­да той же гу­бер­нии.
По­сле ре­во­лю­ци­он­ных со­бы­тий 1917 го­да в стране на­ча­лась граж­дан­ская вой­на. В 1919 го­ду вме­сте с от­сту­па­ю­щей Бе­лой ар­ми­ей отец Ни­ко­лай вме­сте с се­мьей от­пра­вил­ся в Си­бирь. В 1920 го­ду он был опре­де­лен на слу­же­ние в храм в се­ле До­ро­ни-но Бар­на­уль­ско­го уез­да. В 1924 го­ду отец Ни­ко­лай был на­зна­чен на­сто­я­те­лем Ни­коль­ской церк­ви се­ла Ор­дын­ско­го Но­во­си­бир­ской епар­хии. В этом хра­ме отец Ни­ко­лай про­слу­жил до дня сво­е­го аре­ста в 1937 го­ду. В 1928 го­ду отец Ни­ко­лай был удо­сто­ен са­на про­то­и­е­рея.
За усерд­ное слу­же­ние Церк­ви Хри­сто­вой и му­же­ствен­ное про­ти­во­сто­я­ние об­нов­лен­че­ско­му рас­ко­лу свя­щен­но­на­ча­лие на­зна­чи­ло его бла­го­чин­ным Ор­дын­ско­го окру­га.
Во вре­мя оче­ред­ной вол­ны бес­по­щад­ных го­не­ний на Рус­скую Пра­во­слав­ную Цер­ковь про­то­и­е­рей Ни­ко­лай Ер­мо­лов был аре­сто­ван 27 июля 1937 го­да и за­клю­чен сна­ча­ла в ка­ме­ру пред­ва­ри­тель­но­го за­клю­че­ния при Ор­дын­ском от­де­ле­нии ми­ли­ции, а по­том пе­ре­ве­ден в тюрь­му в го­ро­де Но­во­си­бир­ске.
— К ка­ко­му цер­ков­но­му те­че­нию вы при­над­ле­жи­те? — спро­сил сле­до­ва­тель.
— Я при­над­ле­жу к ста­ро­цер­ков­но­му те­че­нию, во гла­ве ру­ко­вод­ства ко­то­ро­го сто­ит по За­пад­но-Си­бир­ско­му краю ар­хи­епи­скоп Сер­гий (Ва­силь­ков). По СССР те­че­ние ста­ро­цер­ков­ни­ков воз­глав­ля­ет Мос­ков­ский и Ко­ло­мен­ский мит­ро­по­лит Сер­гий (Стра­го­род­ский).
— Пе­ре­чис­ли­те ва­ших близ­ких зна­ко­мых из цер­ков­но­слу­жи­те­лей.
— Имею близ­ких зна­ко­мых из слу­жи­те­лей куль­та: свя­щен­ни­ка се­ла Ка­мен­ка Ин­но­кен­тия Ки­ки­на, свя­щен­ни­ка Усть-Але­ус­ской церк­ви Пав­ло­ва и свя­щен­ни­ка Верх-Але­ус­ской церк­ви Гри­го­рия Ко­сы­ре­ва. В го­ро­де Но­во­си­бир­ске зна­ком с ар­хи­епи­ско­пом Сер­ги­ем (Ва­силь­ко­вым), его сек­ре­та­рем свя­щен­ни­ком Алек­сан­дром Ари­сто­вым...
— При ка­ких об­сто­я­тель­ствах вы с ни­ми по­зна­ко­ми­лись?
— Свя­щен­ни­ка Ин­но­кен­тия Ки­ки­на знаю с 1924 го­да с мо­мен­та мо­е­го вступ­ле­ния в обя­зан­но­сти свя­щен­ни­ка, я сде­лал к нему ви­зит, по­том он ко мне. Он ча­сто бы­ва­ет в Ор­дын­ске по цер­ков­ным де­лам и за­хо­дит ко мне. Я его так­же по­се­щаю два-три ра­за в год...
— След­ствию из­вест­но, что вы в 1920 го­ду за контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую де­я­тель­ность бы­ли аре­сто­ва­ны. Дай­те по­ка­за­ния по дан­но­му во­про­су.
— В 1920 го­ду в рай­оне се­ла Ко­лы­вань на­ча­лось вос­ста­ние, на­прав­лен­ное к свер­же­нию со­вет­ской вла­сти. Я в это вре­мя был в се­ле До­ро­ни­но в ста со­ро­ка ки­ло­мет­рах от Ко­лы­ва­ни. В этом контр­ре­во­лю­ци­он­ном вос­ста­нии про­тив со­вет­ской вла­сти я уча­стия не при­ни­мал, но аре­сто­ван был, а за что, для ме­ня не бы­ло из­вест­но. Все вре­мя аре­ста я был бо­лен и на­хо­дил­ся в боль­ни­це без до­про­са и был осво­бож­ден. — След­ствию из­вест­но, что вы при­вле­ка­лись за про­ти­во­дей­ствие ме­ро­при­я­ти­ям со­вет­ско­го пра­ви­тель­ства.
— В 1933 го­ду Ор­дын­ским сель­со­ве­том был на­ло­жен на ме­ня на­лог. Я дол­жен был в трех­днев­ный срок сдать го­су­дар­ству сто ки­ло­грамм мя­са. Но я это­го не вы­пол­нил и ме­ня аре­сто­ва­ли, про­си­дел два ме­ся­ца и был осво­бож­ден...
— След­ствию из­вест­но, что в 1919 го­ду вы бе­жа­ли с кол-ча­ков­ски­ми вой­ска­ми при их от­ступ­ле­нии. Дай­те по­ка­за­ния.
— Из се­ла Бой­ко­во Бой­кин­ско­го рай­о­на Баш­кир­ской рес­пуб­ли­ки я дей­стви­тель­но вы­ехал в мо­мент от­ступ­ле­ния кол­ча­ковских войск, бо­ясь то­го, чтобы пар­ти­зан­ские от­ря­ды не при­чи­ни­ли мне и мо­ей се­мье на­си­лия, и при­был в го­род Но­во­си­бирск в по­след­них чис­лах но­яб­ря 1919 го­да. Даль­ше я от­сту­пать не стал, по­то­му что в го­ро­де Но­во­си­бир­ске жил в это вре­мя мой брат...
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы яв­ля­е­тесь ру­ко­во­ди­те­лем контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции, со­здан­ной ва­ми из чис­ла цер­ков­ни­ков в Ор­дын­ском рай­оне. Дай­те по­ка­за­ния по это­му во­про­су.
— Ру­ко­во­ди­те­лем по­встан­че­ской контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции я не со­сто­ял и да­же об этой ор­га­ни­за­ции ни­че­го не знал и не слы­шал и контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­стью ни­ко­гда не за­ни­мал­ся.
— Вы вре­те. След­ствие тре­бу­ет от вас прав­ди­вых по­ка­за­ний.
— Я след­ствию даю прав­ди­вые по­ка­за­ния.
— В контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти и со­зда­нии контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции из чис­ла цер­ков­ни­ков вы изоб­ли­ча­е­тесь сви­де­тель­ски­ми по­ка­за­ни­я­ми.
— По­встан­че­ской контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции я; ни­ка­кой не знаю и по­это­му изоб­ли­ча­ю­щих сви­де­тель­ских по­ка­за­ний в от­но­ше­нии ме­ня быть не мо­жет, и про­шу вы­звать тех сви­де­те­лей, ко­то­рые ме­ня мо­гут изоб­ли­чить в контр­ре­во­лю­ци­он­ной де­я­тель­но­сти.
Через два дня до­прос был про­дол­жен. Сле­до­ва­тель за­чи­тал от­цу Ни­ко­лаю лже­сви­де­тель­ства про­тив него од­но­го из аре­сто­ван­ных вме­сте с ним свя­щен­ни­ков, ко­то­ро­го он хо­ро­шо знал. Но и это не сло­ми­ло от­ца Ни­ко­лая.
Меж­ду лже­сви­де­те­лем и от­цом Ни­ко­ла­ем на сле­ду­ю­щий день бы­ла устро­е­на оч­ная став­ка, на ко­то­рой отец Ни­ко­лай не при­знал воз­во­ди­мой на него лже­сви­де­те­лем и сле­до­ва­те­лем кле­ве­ты. Отец Ни­ко­лай не от­ри­цал, что встре­чал­ся со лже­сви­де­те­лем, раз­го­ва­ри­вал с ним о тя­же­лом по­ло­же­нии ду­хо­вен­ства при со­вет­ской вла­сти и «вы­ра­жал свое недо­воль­ство мест­ны­ми ор­га­на­ми со­вет­ской вла­сти, ко­то­рые ис­крив­ля­ют со­вет­ские за­ко­ны».
Су­ще­ство­ва­ние контр­ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции, в со­зда­нии ко­то­рой об­ви­нял­ся отец Ни­ко­лай, а так­же об­ви­не­ние в рас­про­стра­не­нии ли­сто­вок ан­ти­со­вет­ско­го со­дер­жа­ния он ка­те­го­ри­че­ски от­верг.
Через два дня, 20 сен­тяб­ря, от­цу Ни­ко­лаю бы­ла устро­е­на оч­ная став­ка со сви­де­тель­ни­цей, ко­то­рая ого­во­ри­ла его в том, что он яко­бы го­то­вил под­жог па­ро­вой мель­ни­цы в кол­хо­зе «Си­бир­ское Крас­ное Зна­мя» и на­чаль­ной шко­лы в де­ревне Ир­мен­ка. Эти по­ка­за­ния лже­сви­де­тель­ни­цы отец Ни­ко­лай так­же ка­те­го­ри­че­ски от­верг. В этот же день со­сто­ял­ся еще один до­прос.
— Вы при­зна­е­те се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном вам об­ви­не­нии? — за­кон­чил до­прос сле­до­ва­тель.
— Ви­нов­ным се­бя в предъ­яв­лен­ном мне об­ви­не­нии со­вер­шен­но не при­знаю.
Вме­сте с про­то­и­е­ре­ем Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым был аре­сто­ван свя­щен­ник Ин­но­кен­тий Ки­кин.

Свя­щен­но­му­че­ник Ин­но­кен­тий ро­дил­ся 12 фев­ра­ля 1878 го­да в се­ле Уш­ков­ское-Чу­ма­ко­во Канн­ско­го уез­да Том­ской гу­бер­нии в се­мье свя­щен­ни­ка Ар­се­ния Ки­ки­на.
По­сле окон­ча­ния в 1899 го­ду Том­ской Ду­хов­ной се­ми­на­рии Ин­но­кен­тий Ки­кин 18 ав­гу­ста 1900 го­да был опре­де­лен во пса­лом­щи­ки. 3 де­каб­ря 1902 го­да он был на­зна­чен учи­те­лем под­го­то­ви­тель­ных клас­сов Том­ско­го ду­хов­но­го учи­ли­ща.
21 сен­тяб­ря 1910 го­да он был ру­ко­по­ло­жен во свя­щен­ни­ка к Ни­коль­ской церк­ви се­ла Нижне-Ка­мен­ское Бар­на­уль­ско­го уез­да (ныне Ор­дын­ско­го рай­о­на Но­во­си­бир­ской об­ла­сти), где про­слу­жил до сво­е­го аре­ста в 1937 го­ду.
Со­труд­ни­ки НКВД ле­том 1937 го­да аре­сто­ва­ли груп­пу ду­хо­вен­ства Ор­дын­ско­го бла­го­чи­ния. Отец Ин­но­кен­тий был аре­сто­ван 28 июля 1937 го­да и за­клю­чен сна­ча­ла в ка­ме­ру пред­ва­ри­тель­но­го за­клю­че­ния при Ор­дын­ском от­де­ле­нии ми­ли­ции, а по­том пе­ре­ве­ден в тюрь­му в го­ро­де Но­во­си­бир­ске.
— Ска­жи­те, к ка­ко­му цер­ков­но­му те­че­нию вы при­над­ле­жи­те? — спро­сил сле­до­ва­тель.
— Я при­над­ле­жу к Ти­хо­нов­ско­му ста­ро­цер­ков­но­му те­че­нию.
— На­зо­ви­те с кем из свя­щен­но­слу­жи­те­лей вы име­е­те близ­кие свя­зи.
— Близ­кие свя­зи я имел со сле­ду­ю­щи­ми свя­щен­но­слу­жи­те­ля­ми: бла­го­чин­ным Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым...
— При ка­ких об­сто­я­тель­ствах вы с ни­ми по­зна­ко­ми­лись?
— ... со свя­щен­ни­ком Ни­ко­ла­ем Ер­мо­ло­вым я по­зна­ко­мил­ся в 1924 го­ду в тот мо­мент, ко­гда был раз­лад в Ор­дын­ском при­хо­де. Он ме­ня счи­тал при­мкнув­шим к об­нов­лен­че­ско­му те­че­нию и по это­му во­про­су при­ез­жал в се­ло Ка­мен­ку для уста­нов­ле­ния мо­е­го цер­ков­но­го те­че­ния. С тех пор я с ним и зна­ком. С 1924 го­да я с ним встре­чал­ся до­воль­но ча­сто...
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы про­во­ди­ли со­бра­ние в церк­ви 27 июня се­го го­да с цер­ков­ным ак­ти­вом с це­лью сры­ва ан­ти­ре­ли­ги­оз­ной бе­се­ды, про­во­ди­мой сель­ским ак­ти­вом.
— По­сле служ­бы со­бра­лись в сто­рож­ке с во­про­сом о ре­мон­те церк­ви. В этот же день про­во­ди­лась ан­ти­ре­ли­ги­оз­ная бе­се­да. Ко мне при­шла ста­руш­ка Апол­ли­на­рия Си­ни­цы­на и ска­за­ла, что бу­дут за­кры­вать цер­ковь, а по­то­му и де­ла­ют ан­ти­ре­ли­ги­оз­ную бе­се­ду. Я по­яс­нил, что это про­тив ре­ли­гии и вам на этом со­бра­нии бу­дут го­во­рить, что Бо­га нет. Вви­ду то­го, что вре­ме­ни боль­ше не бы­ло, я ска­зал им: «Сту­пай­те с Бо­гом на бе­се­ду».
— 30 июня бри­га­да кол­хоз­ни­ков про­из­во­ди­ла ре­монт церк­ви. Сколь­ко че­ло­век ра­бо­та­ло?
— Ра­бо­та по ре­мон­ту церк­ви про­хо­ди­ла неде­ли три, в сред­нем на каж­дый день при­хо­ди­ло ра­бо­тать че­ло­ве­ка по че­ты­ре, был день, 30 июня, ра­бо­та­ло че­ло­век де­вять, ра­бо­та­ли лю­ди и из со­сед­них де­ре­вень.
— Бы­ло ли по­ста­нов­ле­ние граж­дан о за­кры­тии церк­ви?
— По­ста­нов­ле­ние 90 про­цен­тов граж­дан о за­кры­тии церк­ви бы­ло зи­мой при­мер­но в де­каб­ре 1936 — фев­ра­ле 1937 го­да в мо­мент пе­ре­пи­си.
— По­че­му цер­ковь все же по­сле это­го не бы­ла за­кры­та?
— Я ду­маю, что цер­ковь не за­кры­ли и не ото­бра­ли по­то­му, что нуж­но бы­ло ее от­ре­мон­ти­ро­вать, а средств на ре­монт сель­со­вет не имел и на­де­ял­ся на сред­ства цер­ков­но­го со­ве­та, а по­сле ре­мон­та, сде­лан­но­го цер­ков­ным со­ве­том, отобрать. Недо­ста­ток средств у сель­со­ве­та ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тем, что клуб на­хо­дит­ся в за­пу­щен­ном со­сто­я­нии. Мой арест был необ­хо­дим, по­то­му что без ме­ня лег­че отобрать цер­ковь, так как те­перь сре­ди ве­ру­ю­щих не оста­лось че­ло­ве­ка, зна­ю­ще­го за­ко­ны. А для это­го и ме­ня аре­сто­ва­ли.
— Вы бы­ли про­тив за­кры­тия церк­ви?
— Со­вер­шен­но вер­но. Я был про­тив за­кры­тия церк­ви и по­ло­жил мно­го сил для это­го. Я ста­рал­ся про­из­ве­сти ре­монт и го­во­рил сво­е­му цер­ков­но­му со­ве­ту о том, что, ес­ли при­дет из кра­е­во­го ис­пол­ко­ма от­но­ше­ние о за­кры­тии, то мож­но еще хо­да­тай­ство­вать пе­ред ВЦИКом, ну а ес­ли из ВЦИКа при­дет по­ста­нов­ле­ние о за­кры­тии, то уже боль­ше хо­да­тай­ство­вать не пе­ред кем...
— Рас­ска­жи­те об ак­тив­ных чле­нах ва­шей об­щи­ны и как она ор­га­ни­зо­ва­лась?
— В на­ча­ле 1936 го­да по тре­бо­ва­нию рай­он­но­го ис­пол­ко­ма нуж­но бы­ло пред­ста­вить спи­сок ве­ру­ю­щих. По­сле бо­го­слу­же­ния я объ­явил мо­ля­щим­ся, что, ес­ли кто же­ла­ет быть чле­ном ре­ли­ги­оз­ной об­щи­ны, за­яви­те о сво­ем же­ла­нии лич­но мне, или по­дай­те за­яв­ле­ние. Та­ким об­ра­зом в де­рев­нях Ка­мен­ке, Хмелев­ке и Лес­ной бы­ли со­бра­ны под­пи­си 300 ве­ру­ю­щих. Кро­ме это­го су­ще­ству­ет два­дцат­ка, ко­то­рая сле­дит за по­ряд­ком и иму­ще­ством в церк­ви...
— Вы­хо­дит, вы ра­бо­ту про­во­ди­ли хо­ро­шо?
— Да, с ни­ми за­ни­мать­ся при­хо­ди­лось мно­го и ча­сто про­во­дить бе­се­ды на ре­ли­ги­оз­ные те­мы...
— След­ствию из­вест­но, что вы на ос­но­ве ре­ли­ги­оз­ных убеж­де­ний в церк­ви рас­про­стра­ня­ли контр­ре­во­лю­ци­он­ные ли­стов­ки и про­кла­ма­ции. Вы при­зна­е­те это?
— Не пом­ню в ка­ком го­ду, бы­ло это в Ни­ко­лин день 9 мая, в церк­ви по­сле окон­ча­ния бо­го­слу­же­ния я вы­шел да­вать на­ро­ду це­ло­вать крест. Вдруг вы­хо­дит незна­ко­мый мо­ло­дой че­ло­век и на­чи­на­ет гром­ко чи­тать ка­кую-то контр­ре­во­лю­ци­он­ную ли­стов­ку, яко­бы най­ден­ную в Иеру­са­ли­ме, на­пи­сан­ную зо­ло­ты­ми бук­ва­ми. По­сле это­го я об­ра­тил­ся к на­ро­ду и ска­зал, чтобы его не слу­ша­ли, и сра­зу же его уда­ли­ли.
— След­стви­ем уста­нов­ле­но, что вы яв­ля­е­тесь ак­тив­ным участ­ни­ком контр­ре­во­лю­ци­он­ной по­встан­че­ской ор­га­ни­за­ции. Дай­те по­ка­за­ния по дан­но­му во­про­су, — по­тре­бо­вал сле­до­ва­тель.
— Участ­ни­ком контр­ре­во­лю­ци­он­но­го дви­же­ния я не со­стою и не со­сто­ял, и ни­кто ме­ня в контр­ре­во­лю­ци­он­ную ор­га­ни­за­цию не вер­бо­вал.
— След­ствию из­вест­но, что вы во­вле­че­ны в контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую ор­га­ни­за­цию бла­го­чин­ным Ер­мо­ло­вым.
— Я бла­го­чин­ным Ер­мо­ло­вым в контр­ре­во­лю­ци­он­ную по­встан­че­скую ор­га­ни­за­цию во­вле­чен не был.
— Вы изоб­ли­ча­е­тесь по­ка­за­ни­я­ми об­ви­ня­е­мо­го по ва­ше­му де­лу свя­щен­ни­ком...
— С ним я зна­ком ма­ло...
— Вам да­ет­ся оч­ная став­ка с об­ви­ня­е­мым по ва­ше­му де­лу.
— Был при­гла­шен лже­сви­де­тель. Его по­ка­за­ния отец Ин­но­кен­тий не под­твер­дил. 20 сен­тяб­ря со­сто­ял­ся по­след­ний до­прос.
— Вы при­зна­е­те се­бя ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном вам об­ви­не­нии?
— Ви­нов­ным в предъ­яв­лен­ном мне об­ви­не­нии се­бя не при­знаю и боль­ше по де­лу по­ка­зать ни­че­го не мо­гу.
1 ок­тяб­ря 1937 го­да Трой­ка НКВД при­го­во­ри­ла обо­их свя­щен­ни­ков к рас­стре­лу.
Про­то­и­е­рей Ни­ко­лай Ер­мо­лов и свя­щен­ник Ин­но­кен­тий Ки­кин бы­ли рас­стре­ля­ны 26 ок­тяб­ря 1937 го­да в Но­во­си­бир­ске и по­гре­бе­ны в об­щей без­вест­ной мо­ги­ле.
Па­мять свя­щен­но­му­че­ни­ков Ни­ко­лая и Ин­но­кен­тия со­вер­ша­ет­ся в день их му­че­ни­че­ской кон­чи­ны 13 (26) ок­тяб­ря, а так­же в день празд­но­ва­ния Со­бо­ра но­во­му­че­ни­ков и ис­по­вед­ни­ков Рос­сий­ских 25 ян­ва­ря (7 фев­ра­ля), ес­ли этот день сов­па­дет с вос­крес­ным днем, а ес­ли этот день не сов­па­дет с вос­крес­ным днем, то в бли­жай­шее вос­кре­се­нье по­сле 25 ян­ва­ря (7 фев­ра­ля), а так­же 10 (23) июня вдень празд­но­ва­ния Со­бо­ра Си­бир­ских свя­тых.

Ис­точ­ник: http://pstgu.ru/