Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Каноны святому преподобному Александру Куштскому

Память: 22 (9) июня

Глас 1.

Припев: Преподо́бне о́тче Алексáндре, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Го́рькия рабо́ты изба́влься Изра́иль, непроходи́мое про́йде, я́ко су́шу, врага́ зря́ потопля́ема, пе́снь я́ко Благоде́телю пое́т Бо́гу, чудоде́ющему мы́шцею высо́кою, я́ко просла́вися.

Лю́тыя рабо́ты вра́жия от младе́нчества возненави́дев, устреми́лся еси́ все́м жела́нием к Еди́ному Благоде́телю, преподо́бне прему́дре Алекса́ндре.

Лю́тыя вра́жия по́мыслы нивочто́же вмени́в, в богоуго́дие еди́ное у́м сво́й отлучи́л еси́, в не́мже без враще́ния кре́пце пребы́л еси́, Богоуго́дне Алекса́ндре.

Лю́тых звере́й зия́ния кре́постию се́рдца не устраши́ся, сего́ ра́ди, Боже́ственною по́мощию вооруже́н, в пусты́ни те́х, я́ко о́вцы, укроти́л еси́, му́же му́дре Алекса́ндре.

Богоро́дичен: Лю́тых му́к изба́ви на́с, Богоневе́сто, Твои́ми бо пречи́стыми моли́твами вся́ спаса́еши, я́ко Ма́ти Бо́жия су́щи.

И́н. гла́с 8.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Озаре́нием Свята́го Ду́ха озари́ на́с, благоче́стно любо́вию пе́сньми восхваля́ющия тя́, по́стником похвало́, и́нокующим сла́во, пусты́ни украси́теля и благоче́стия учи́теля похваля́ем тя́, Алекса́ндре.

От ю́ности жела́ние к Бо́гу возложи́в, к Нему́, ра́дуяся, возше́л еси́, име́я к Нему́ все́ свое́ помышле́ние, взыгра́ние пло́ти и страсте́й нахожде́ние воздержа́нием умертви́л еси́, Алекса́ндре прехва́льне.

Попра́в зми́я и того́ се́ти легко́ преше́л еси́, кры́лы благоче́стно впери́вся, живо́т бо, ра́дуяся, обре́л еси́ от са́да кре́стнаго, блаже́нне Алекса́ндре преподо́бне.

Богоро́дичен: Уста́ви помышле́ние и смуще́ние се́рдца моего́, Пречи́стая Де́во Ма́ти Бо́жия, к Сы́ну направля́ющи движе́ния.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ка́мень, его́же небрего́ша зи́ждущии, се́й бы́сть во главу́ у́гла: То́й е́сть Ка́мень, на не́мже утверди́ Це́рковь Христо́с, ю́же от язы́к искупи́.

Ка́мень – Христо́с – утверди́ се́рдце твое́ ко стра́ху Своему́, те́мже до́блестию жития́ твоего́ получи́л еси́ от Него́ несконча́емое блаже́нство.

Ка́мень ве́ры яви́ся, о́тче, и, ви́дев тя́, вся́ческая Све́дый сподобля́ет чуде́сных даро́в, я́коже Са́м рече́: прославля́ющия Мя́ просла́влю.

Ка́менну пло́ть свою́ показа́л еси́, о́тче, о не́йже неради́в бы́л еси́, но я́ко в чужде́м соста́ве нося́ ду́шу, во́лею я́звы терпя́, мня́ше ма́лы труды́ своя́, страда́ние, бде́ние же и моли́твы, сего́ ра́ди ра́дуешися во святы́х поко́их.

Богоро́дичен: Ка́мень Боже́ственный де́вства, ка́менно се́рдце мое́ в нераде́нии мя́ иму́ща умягчи́ ма́нием Твои́м Боже́ственным, Богоро́дице, еди́на бо еси́ по́мощию Твое́ю Боже́ственною вся́ мра́чная просвеща́еши.

И́н.

Ирмо́с: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ Све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Во све́те невеще́ственне, от печа́лей веще́ственных востече́ к Небе́сным и невеще́ственным чино́м, преподо́бне, моли́твами твои́ми на́с просвети́.

Воздержа́ния сла́дость иска́пав, отри́нув го́ресть страсте́й, те́мже па́че ме́да и со́та наслади́л еси́, о́тче, чу́вствия на́ша.

Возше́д на высоту́ доброде́телей, до́лу влеку́щая мудрова́ния оплева́л еси́ сла́сти, сла́дость показа́ся спасе́ния, о́тче преподо́бне, ста́ду твоему́ проси́ грехо́в оставле́ние.

Богоро́дичен: Прему́дрость и Сло́во О́тчее несказа́нно родила́ еси́, души́ моея́ лю́тую я́зву и серде́чную боле́знь утоли́, Пречи́стая.

И́н и́кос:

Хра́м Бо́гу я́ко вои́стинну себе́ соде́лав, о́тче, и Вы́шняго Иерусали́ма яви́ся граждани́н, Боже́ственными доброде́тельми твои́ми Безпло́тных че́сти сподо́бился, те́мже и чудеса́ твоя́, похвале́нию досто́йна, удивля́ют на́с и науча́ют тебе́ зва́ти такова́я: ра́дуйся, благочести́ваго отца́ о́трасль; ра́дуйся, ма́тере благогове́йны ве́твь. Ра́дуйся, целому́дрия сто́лпе, и́мже бесо́вская шата́ния искорени́шася; ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый. Ра́дуйся, я́ко увяди́л еси́ плотска́я мудрова́ния; ра́дуйся, пусты́ни до́брое прозябе́ние. Ра́дуйся, пра́ведным Боже́ственное наслажде́ние; ра́дуйся, я́ко презре́л еси́ теку́щих и тле́нных. Ра́дуйся, я́ко на Небеси́ со А́нгелы живе́ши; ра́дуйся, я́ко и́нокующим исправле́ния пра́вило. Ра́дуйся, исто́чниче чудесе́м богото́чный; ра́дуйся, честны́й сосу́де. Ра́дуйся, наста́вниче на́шего спасе́ния. Ра́дуйся, Алекса́ндре преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

И́н конда́к, гла́с 6:

Пусты́нный жи́телю, опусте́вшая ны́ от благотво́рных помышле́ний вра́жиими прило́гми, презе́льным твои́м к Бо́гу моле́нием сердца́ на́ша очи́сти, я́ко да благода́рственно вопие́м ти́: ра́дуйся, я́ко земны́м пустынножи́тельствием, Алекса́ндре, доше́д Небе́снаго Ца́рствия.

Седа́лен, гла́с 8:

Сто́лп целому́дрия высо́к яви́ся, Алекса́ндре, в Небе́сная главо́ю честны́х твои́х уставле́ний досяза́ше, и вну́тренними твои́ми твердостьми́ бе́сы устраша́еши, вне́шними красо́тами наде́ющихся на тя́ удивля́еши, моли́твы принося́ Христу́ Бо́гу.

И́н седа́лен, гла́с 8:

Красоты́ мирски́я от млады́х ногте́й, преподо́бне, возненави́дев, еди́наго Христа́ от се́рдца возлюби́л еси́ и, Тому́ все́ю душе́ю прилепи́вся, я́ко безпло́тен, на земли́ поживе́ с пло́тию, сла́ву же и бога́тство мимотеку́щее нивочто́же вмени́в, Небе́сное бога́тство восприя́л еси́ и сла́ву ве́чную. Те́мже ублажа́ем свято́е твое́ успе́ние и, в не́м торжеству́юще, вопие́м ти́: Богоблаже́нне о́тче на́ш Алекса́ндре, моли́ Христа́ Бо́га согреше́нием оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Я́ко Всенепоро́чная Неве́ста Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прия́телище я́ко су́ща Уте́шителя, Всепе́тая, беззако́нию мя́ су́ща скве́рно жили́ще и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от си́х злоде́йствия мя́ изба́вити, све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши, Светода́тельная, Нетле́нная, разжени́ о́блак страсте́й и Вы́шняго прича́стия сподо́би и Све́та Невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́: внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени – пока́жешися. Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Ду́ху Пресвято́му до́м показа́лся еси́, преподо́бне, сохраня́я вся́ Его́ повеле́ния, во все́х исправле́ниих твои́х, досточу́дне Алекса́ндре, воспева́я Христа́ Бо́га.

Ду́хом Святы́м дви́жим, изше́л еси́, му́дре, ме́ста бли́з жили́ща взыска́ти, от Него́же наставля́емь, обре́те со земны́м, нижа́йшим поко́ищем вы́шнее, Небе́сное Ца́рство, воспева́я Христа́ Бо́га.

Духо́вная и Боже́ственная му́дрствуя, ду́хи лука́выя под но́зе твои́ покори́л еси́, зако́ну Бо́жию уго́дник яви́ся, я́ко и ме́сто освяти́ся, иде́же лежи́т честно́е твое́ те́ло и все́м ве́рным исцеле́ния источа́ет.

Богоро́дичен: Ду́хи лука́выми прельща́ема мя́, Чи́стая, соблюди́, отгоня́я скве́рныя и́х нало́ги, запрети́ окая́нныя стези́ и́х, Цари́це и Влады́чице всего́ ми́ра, свободи́ мя́, Госпоже́, от рабо́ты и́х и греха́.

И́н.

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Душе́вное очища́я чу́вство и расширя́я Боже́ственными виде́нии, Боже́ственных дарова́ний сподо́бился еси́, блаже́нне, и к моще́м твои́м прикаса́ющимся, Алекса́ндре преподо́бне, подае́ши ско́рое исцеле́ние.

Зако́ну Бо́жию повину́яся, преподо́бне, к смотре́нию Безпло́тных и мы́сленных свое́ худо́жество упра́вил еси́, преходя́ вы́ну от сла́вы в сла́ву, от си́лы, о́тче, в си́лу.

Богоуго́дно пожи́в, пусты́ню, я́ко гра́д, сотвори́л еси́, Богоподо́бне, и душеполе́зный исто́чник исцеле́ний пролива́еши ве́рою притека́ющим к моще́м твои́м.

Богоро́дичен: Новора́сленный безсме́ртия ра́й и красе́н вои́стинну показа́ся, дре́во жи́зни в Тебе́ насажде́ся, Бо́га во чре́ве нося́щи, и ражда́еши, е́же все́м иска́пая спасе́ния наде́жду, ве́рно, Богоро́дице, испове́дующим Тя́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Све́тлый на́м возсия́й Све́т Присносу́щный, у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х, Влады́ко Человеколю́бче, Христе́, Бо́же на́ш.

К све́тлому и невеще́ственному потща́вся поко́ю, све́тлостию Боже́ственною на земли́ просвети́ся, ди́вен, прему́дре, показа́лся еси́, просвеща́я с ве́рою к тебе́ приходя́щих.

Све́тлых ра́ди по́двиг твои́х све́тлость в души́ стяжа́вшему, прииди́те, ве́рнии, принесе́м хвалу́ победи́телю вражде́бных полко́в, Алекса́ндру, на́шему предста́телю и от напа́стей вра́жиих изба́вителю.

Светоно́сный душе́ю, от Бо́га прие́мый светоно́сную си́лу цели́ти неду́ги и отгоня́ти бе́сы, и све́тлый яви́ся безме́здный вра́ч душа́м и телесе́м ве́рою притека́ющих к тебе́.

Богоро́дичен: Све́та Преми́рнаго Ма́ти, просвети́ ду́ши на́ша моли́твами Твои́ми, еди́на к Бо́гу па́че все́х дерзнове́ние иму́щи, те́мже ма́терним дерзнове́нием Твои́м я́ко Сы́на Твоего́, объе́мши, умоли́.

И́н.

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́, окая́ннаго, но обрати́ мя́ и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Угаси́в пла́мень страсте́й росо́ю по́двиг твои́х, о́тче блаже́нне Алекса́ндре, бога́тно вже́гл еси́ огне́м любве́, ве́ры и воздержа́ния свети́льник просвеще́ния и безстра́стия и сы́н дне́ яви́лся еси́.

Ве́ры гро́зд Боже́ственным де́ланием, о́тче, воспита́л еси́, и, в точи́лех поста́вив, возгнете́ боле́зньми поще́ния, и ча́шу напо́лнил еси́ духо́вную воздержа́ния, весели́ши сердца́ ста́ду твоему́.

До́блественне претерпе́в бие́ние неви́димых вра́г, показа́лся еси́ сто́лп непоколеби́м, утвержда́я ста́до твое́, я́ко па́лицею Боже́ственною, словесы́ свои́ми медото́чными, блаже́нне Алекса́ндре преподо́бне.

Богоро́дичен: Еди́на ро́ждши Де́ва, еди́на муженеиску́сная яви́ся, Всенепоро́чная, во утро́бе прие́мши Сло́во О́тчее Безнача́льное, Того́ млеко́м пита́ла еси́, Деви́це, чу́до стра́шно: де́вствуеши и зако́ны обновля́еши естества́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Отве́ргл мя́ еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и спа́сл еси́ мя́, Спа́се, от рабо́ты сме́ртныя, и разреши́л еси́ у́зы беззако́ний мои́х.

Отве́рже мяте́жи мирски́я и, вда́вся еди́ному Влады́це, Его́же кре́ст на ра́мо взе́м, распе́нся ми́рови, страстьми́ по́стническими посрами́л еси́ велиа́ра и спа́слся еси́ у Христа́ в Ца́рствии Небе́снем.

Отве́ргл еси́ душему́дренно главы́ своея́ власы́, отве́ргл еси́ и плотска́я взыгра́ния, отве́ргл еси́ и мы́сленный томле́ния, наноси́мая от бесо́в, и, укрепи́вся на ня́, бы́сть во́ин Небе́снаго Царя́ и Бо́га.

Отве́ргшихся целому́дрия и привлече́нных к многоцеле́бному твоему́ гро́бу, от бесо́вских у́з и чу́вственных разреша́еши си́лою Боже́ственнаго дарова́ния.

Богоро́дичен: Отве́рзи, Богоро́дице, Небе́снаго Ца́рствия две́ри ве́рою испове́дающим Тя́, еди́ну от ве́ка избра́нную Пречи́стую все́х Бо́га Ма́терь.

И́н.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, ни́з глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Исцеле́ний ре́ки источа́еши, стра́сти земноро́дных боже́ственно очища́еши, те́мже, ра́дующеся, ве́рою восхваля́ем твоя́ по́двиги, чу́дне.

От все́х Соде́теля десни́цею венча́лся еси́, преподо́бне Алекса́ндре, Небе́сный граждани́не, А́нгелов равностоя́телю.

Нетле́ннаго и Боже́ственнаго пребыва́ния и непости́жных наслажда́яся ны́не благи́х, А́нгелов собесе́дниче, Алекса́ндре Богому́дре, восхваля́ющих тя́ спаса́й.

Богоро́дичен: Бо́га ро́ждши, вся́кия тва́ри, Влады́чице, я́ко вои́стинну еди́на, Богоро́дице, превы́шши все́х яви́лася еси́.

Конда́к, гла́с 8:

И́же земна́я оста́вль, в пусты́ню всели́вся, Христо́вым стопа́м после́довал еси́, те́пле, и Того́, сла́вне, на ра́му свое́ю честны́й кре́ст взе́м, умертви́л еси́ пло́ти взыгра́ния труды́ по́стническими и жела́нием духо́вным, всеблаже́нне, те́мже зове́м ти́: ра́дуйся, Алекса́ндре, пусты́нный жи́телю.

И́кос:

Учи́телю кро́тости и смире́ния, предстоя́телю Престо́ла Христо́ва, при́зри на моля́щих ти́ ся́ от свяще́нных высо́т, услы́ши хва́лящих тя́, а́ще и недоуме́ем, но по ми́лости твое́й вонми́, возлю́бленне, я́ко ма́терь де́тская немова́ния, прии́м с ве́рою моля́щих тя́: приими́ моле́ния на́ша, честны́й на́ш учи́телю; приими́, освяще́нный па́стырю, прибе́жище на́ше и утвержде́ние; приими́, те́плый к Бо́гу моли́твенниче и нело́жный о на́с хода́таю, да благода́рственно вопие́м: ра́дуйся, Алекса́ндре, пусты́нный жи́телю.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху и благословля́ху, глаго́люще; благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И́же к Бо́гу положи́в по́мысл неизме́нный и бы́в нело́жный жела́тель безсме́ртнаго Живота́, пре́был еси́ в наде́жди Бо́жий, благословля́я и сла́вя Христа́: отце́в Бо́г, благослове́н еси́.

И́же в пусты́ни вся́ стра́сти теле́сныя умерщвля́я, и от вра́г озлобле́ния прие́мля, и искуше́ния вся́ терпя́, наде́жды ра́ди Боже́ственных и безконе́чных бла́г, во пло́ти, я́ко безпло́тен, яви́лся еси́, на свою́ пло́ть ра́тованием, и, Бо́гом спаса́емь, без ско́рби пре́был еси́.

И́же от Бо́га по́мощь на бори́тельная враги́ прие́мый, пода́ждь на́м по́мощь, я́ко да в благоугожде́нии свя́тости твоея́ яви́мся, и моли́твами твои́ми получи́м от Бо́га ми́лость.

Богоро́дичен: Я́же еди́на, Бо́га пло́тию ро́ждшая, к Сы́ну Твоему́ моли́твами оживи́ мя́, уме́ршаго грехми́, Пречи́стая Ма́ти Де́во.

И́н.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И́же к Бо́гу положи́в по́мысл непреста́нно моли́ти Его́, Алекса́ндре Богому́дре, о ста́де твое́м приле́жно моли́ся, тебе́ на моли́тву призыва́ющем, и плоды́ принося́щем, и любо́вию пою́щем: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Во зла́це Вы́шняго Ца́рствия ста́до твое́, о́тче, воспита́л еси́ и жезло́м свои́х уче́ний упасе́, пою́щия: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Вре́менная отложи́в, ве́чными украси́лся еси́, со А́нгелы лику́еши, я́ко а́нгельское пожи́в житие́, с ни́ми же пое́ши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Избавля́емся вси́ от страсте́й, и бе́д, и обстоя́ний, Бо́же, и неду́г многообра́зных моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бнаго Алекса́ндра, пою́ще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго показа́ о́браз огнеро́сная пе́щь дре́вле, о́гнь бо не опали́ ю́ныя де́ти, Христо́во явля́я безсе́менное от Де́вы Боже́ственное рождество́. Те́м, воспева́юще, воспои́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Чу́ден показа́в о́браз, преподо́бне о́тче, по́двиг доброде́телей твои́х, е́же к Бо́гу моле́ния со слеза́ми и воздыха́ниями, бде́ния же, и поще́ния, и трудо́в изволе́ния, рабо́ты же и вся́кия преоби́дения те́лу – вся́ бо, о́тче, вы́ше челове́ческаго терпе́ния во́лею претерпе́л еси́.

Чу́дна терпе́ния твоя́, чу́дна страда́ния, чу́дна во́льная твоя́ сокруше́ния пло́ти, те́мже и Христо́с ми́лостивно тя́ прия́т и ра́достна и поко́йна во Ца́рствии Свое́м устро́и; мо́лим тя́, о́тче честны́й: о на́с, рабе́х твои́х, помоли́ся.

Чуде́сный от Бо́га да́р прия́л еси́, о́тче Алекса́ндре, цели́ти неду́ги и отгоня́ти бе́сы, те́мже и ду́ши на́ша, от бесо́вских нало́г стра́ждущия, исцели́ е́же к Бо́гу, о́тче, бо́дренными твои́ми моли́твами.

Богоро́дичен: Чу́до еди́но в земны́х па́че все́х преесте́ственных чуде́с показа́ся, пло́тию бо Отрокови́ца Преве́чному естеству́ Ма́терь бы́сть и Боже́ственным естество́м пло́ть Ея́ без истле́ния сохрани́ся, и, по рождестве́ де́вствующи, все́м Небе́сным си́лам Госпожа́ и Цари́ца я́вльшися, моли́ Сы́на Твоего́ спасти́ ду́ши на́ша.

И́н.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сто́лп тя́ одушевле́н я́ко вои́стинну и о́браз воздержа́ния, о́тче, стяжа́вши, вси́ твою́, Алекса́ндре, почита́ем па́мять.

Собо́р ра́дуется и́ноческий и ли́к преподо́бных, с ни́миже и пра́ведных вене́ц досто́йно прия́л еси́.

Укра́шен доброде́тельми, в поко́ищи неизрече́нныя сла́вы возле́гл еси́, пе́снь воспева́я Христу́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Поглоще́нна боле́зньми и па́дшася, возста́ви мя́, Богома́ти, я́ко да Тя́ сла́влю во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Неизглаго́ланное Де́вы та́инство: Не́бо бо Сия́, и престо́л Херуви́мский и светоно́сный черто́г показа́ся Христа́ Бо́га Вседержи́теля. Сию́ благоче́стно я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Неизглаго́ланно, о́тче, е́же к Бо́гу изволе́ние жития́ твоего́, преподо́бне о́тче Алекса́ндре, а́ще бо и тщи́мся воспева́ти тя́, но превосше́ствия твоего́ ра́ди до́брых благодея́ний ни ма́ло стези́ каса́емся похвале́ния, но, о Богому́дре о́тче, са́м на́ша неразу́мия испра́ви.

Неизглаго́ланным твои́м, о́тче, к Бо́гу моле́нием, исто́чники сле́з и понужде́нием те́ла утверди́лся еси́ в преди́вных доброде́телех; все́х, я́же в ми́ре, удали́лся еси́, вся́ возненави́дев, и к Бо́гу прибли́жился еси́, Его́же моли́ о на́с, чту́щих тя́.

Неизглаго́ланная от Бо́га, преподо́бне, чудеса́ сотво́ршаго, ка́ко тя́ восхва́лим, иму́щаго и от саме́х похвале́ние А́нгел, но недоуме́нием ели́ко мо́жем хвали́ти тя́, почита́ем же и велича́ем, я́ко да Христа́ ми́лостиваго умо́лиши о на́с, чту́щих тя́.

Богоро́дичен: Неизглаго́ланно заче́нши без се́мене и несказа́нно ро́ждши без истле́ния, и в рождестве́ и по рождестве́, я́коже и пре́жде рождества́, Де́ва пребыва́еши, Богоро́дице Мари́е: Бо́г бе́ рожде́йся и ро́ждшую Тя́, я́ко Са́м ве́сть, сохрани́в, те́мже вся́к язы́к челове́ческий, па́че же а́нгельский, не мо́жет по достоя́нию похвали́ти Рождества́ Твоего́ Боже́ственнаго, Богома́ти Всепе́тая.

И́н.

Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу, О́гнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно, пе́сньми велича́ем.

В неду́ги па́дающим цели́тель от Бо́га показа́лся еси́, блаже́нне, и прогони́тель лука́вых духо́в, Богоно́се Алекса́ндре, те́м тя́ вси́ велича́ем.

Я́ко ле́тно жили́ще, зе́млю оста́вил еси́, о́тче, все́лься в зе́млю кро́тких, с ни́миже и ра́дуешися, Боже́ственным наслажда́яся сия́нием.

Неукло́нен в ве́ре приме́р и о́браз воздержа́ния иму́ще по́двиги твоя́, вои́стинну пе́сньми тя́ велича́ем.

Богоро́дичен: В Тя́ всели́ся, Богоро́дице Всенепоро́чная, Бо́г непрело́жно, И́же человекоуби́йцу низложи́, из Тебе́ роди́вся, и все́х на́с спа́сл е́сть.

Свети́лен:

Па́стырю до́брый, посеща́й моля́щихся тебе́ ве́рою и спаса́й твое́ ста́до, иму́щее тя́ те́пла предста́теля, и к Бо́гу хода́тая, и ско́раго побо́рника на враги́ на́ша.

Сла́ва: Пристра́стия мирска́го, я́ко от скве́рны, уклони́лся еси́, разу́мнаго Со́лнца светоза́рная луча́, возсия́ свети́льник многосве́тлый, пусты́нное воспита́ние и чистоты́ оби́телище, Христо́вы добро́ты я́сно взира́я, Его́же сия́нием у́м сво́й озари́ и сла́вою обогати́ся Небе́сною, Алекса́ндре сла́вне, мо́лим тя́ в ми́ре сохране́нным бы́ти па́мять твою́ почита́ющим.

Богоро́дичен: Спаси́ на́с, Благослове́нная Богоро́дице Де́во, да не поги́бнем от борю́щих на́с неви́димых вра́г, к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́мы пребыва́ем и, па́ки согреша́юще, и́мамы Тя́ тве́рду Моли́твенницу о душа́х на́ших.

Yandex Metrika