Канон на поклонение честным веригам святого апостола Петра

Припев: Святы́й апо́столе Пе́тре, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 29 января (16 января ст. ст.)

Глас 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Ли́цы изра́ильтестии, невла́жными стопа́ми по́нт Чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше, вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в не́й погруже́ны, с весе́лием поя́ху: пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Торжеству́ет, лику́ющи, вся́ Христо́ва Це́рковь ду́хом, благохва́лящи тя́ ве́рою и твоя́, апо́столе первопресто́льне, облобыза́ющи вери́ги честны́я от любве́, я́же носи́л еси́ свя́зан, связу́я мучи́теля.

Из глубины́ пре́лести ловя́, Пе́тре, челове́ки, я́ко ры́бы, приве́л еси́ тебе́ Избра́вшему от ры́барей и́стинно в верхо́внаго все́х ученико́в. Сего́ ра́ди вери́ги, я́же носи́л еси́, облобыза́ем.

Основа́нием ве́ры все́х ду́ши ве́рных назда́л еси́ и, хра́мы пре́лести, Пе́тре, низложи́в, созда́л еси́ Це́ркви, тя́ велегла́сно чту́щия всегда́ и вери́ги, я́же носи́л еси́.

Богоро́дичен: Ору́жия вся́ льсти́ваго врага́, Пречи́стая Де́во, соверше́нно оскуде́ша, отне́леже копие́м уязви́ся в Твою́ утро́бу нескве́рную всели́вшееся Сло́во. Его́же сладча́йшим ны́не уязви́тися жела́нием се́рдцу моему́, молю́ Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Ве́сь Све́ту соединя́яся чисте́йшему, Того́ Боже́ственными причаще́нии, све́т яви́лся еси́ вторы́й, Пе́тре, озаря́ющий ду́ши на́ша.

Зако́ны Христо́вы утверди́л еси́ и пребеззако́ннующия благозако́нию научи́л еси́, я́ко апо́столов верхо́вный, я́ко догма́тов основа́ние недви́жимо.

Язы́ком свяще́нным пропове́дал еси́ Бо́га, пострада́вшаго и на Кресте́ распе́ншагося. Сего́ ра́ди, Пе́тре, почита́ем связа́вшия тя́ вери́ги.

Богоро́дичен: Стоя́ше да́же до Тебе́ сме́рть неодержи́маго стремле́ния: Ты́ бо родила́ еси́ Исто́чник безсме́ртия, Богоро́дице Ма́ти Де́во.

Конда́к, гла́с 2.

Ка́мень Христо́с ка́меня ве́ры прославля́ет све́тло, ученико́в первопресто́льника: созыва́ет бо вся́ пра́здновати, Пе́тре, чудеси́ твоея́ честны́я вери́ги и подае́т согреше́ний проще́ние.

Седа́лен, гла́с 4.

Я́ко верхо́внаго му́дрых апо́столов и я́ко ключаря́ небе́снаго Ца́рствия восхваля́ем ве́рою тя́, апо́столе, и облобыза́ем чи́стою со́вестию, Пе́тре, я́же носи́л еси́, я́ко злоде́й, вери́ги, злоде́йства разруша́я вра́жия, от ни́хже изба́витися на́м помоли́ся.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Херуви́мов и серафи́мов превы́шши, небесе́ же и земли́ простра́ннейши и ви́димыя тва́ри и неви́димыя яви́лася еси́ преиму́щи неразсу́дным разсужде́нием: Его́же бо простра́нствия небеса́ не вмеща́ют, во Твое́й утро́бе вмести́ла еси́, Чи́стая, Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м.

Крестобогоро́дичен: Из Безнача́льнаго Отца́ Рожде́ннаго, напосле́док Тя́ пло́тию Ро́ждшая, на Кресте́ ви́сяща зря́щи, Христе́, — увы́ Мне́, любе́знейший Иису́се! — вопия́ше, — ка́ко сла́вимый я́ко Бо́г от а́нгелов, от беззако́нных ны́не челове́ков, Сы́не, хотя́, распина́ешися? Пою́ Тя́, Долготерпели́ве.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза, на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Вити́йствуя Влады́ки вели́чия, непокори́вых евре́ев сердца́ к ве́ре обрати́л еси́ боже́ственней, я́ко основа́ние ве́ры.

Ше́ствия твоя́ позна́на бы́ша на вода́х преоби́льною любо́вию Ходи́вшаго верху́ си́х, Пе́тре, и стези́ тебе́ боже́ственныя Сказа́вшаго.

Врачевство́ иму́ще неду́гов всеразли́чных, боже́ственныя вери́ги твоя́, блаже́нне, сия́ облобыза́ем ве́рою, тя́ почита́юще.

Богоро́дичен: Я́ко в пала́ту простра́нную, все́лься Ца́рь все́х во святу́ю Твою́ утро́бу, яви́ся воплоща́емь, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны́, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Отцу́ Собезнача́льнаго пропове́дал еси́ Сы́на открове́нием, всехва́льне, Боже́ственным и блаже́нства сподо́бился еси́ блаже́ннаго из у́ст.

Егда́ све́т узре́л еси́, возсия́вший на Фаво́ре, со́лнечныя покрыва́ющий лучи́, све́том су́щим от Све́та озари́лся еси́, Пе́тре, и ве́рныя просвети́л еси́.

Ме́ртва тридне́вновавша пропове́дал еси́ Христа́, Его́же ра́ди вери́ги носи́л еси́, Пе́тре. И́мже поклони́тися сподо́бившеся, благоче́стно тя́ чти́м.

Богоро́дичен: Отягоще́ннаго, Пречи́стая, бре́менем мно́гих грехо́в, облегчи́ мя́ ны́не носи́ти и́го, укрепля́ющи, Христо́во легча́йшее.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Стремгла́вное пресла́вно претерпе́л еси́ распя́тие, угото́вил еси́ к небе́сней стези́ но́ги твоя́, е́юже на́с ходи́ти, учениче́ Христо́в, укрепи́.

Всели́лся еси́ в жи́знь живу́щих и, вя́жемь ея́ ра́ди, у́зы велиа́ра сокруши́л еси́, связа́вшаго тя́. Сего́ ра́ди чти́м твоя́ вери́ги.

Моли́ Влады́ку, всеблаже́нне, тва́ри, низпосла́ти очище́ние, и ми́р, и ми́лость сла́вящим тя́, я́ко Того́ учени́к и́скреннейший.

Богоро́дичен: Умерщвле́ния ко́жных ри́з совлече́ся пра́отец: Зижди́тель бо в того́ облачи́тся от Твои́х крове́й, воплоти́вся па́че сло́ва, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 2.

Верхо́внаго и пе́рваго апо́столов, И́стины боже́ственнаго ученика́, Петра́ вели́каго восхва́лим и того́ ве́рою целу́ем вери́ги, прегреше́ний разреше́ние прие́млюще.

И́кос:

Сла́внаго и вели́каго Госпо́дня ученика́ досто́йно ки́й язы́к челове́ков похвали́ти возмо́жет? Его́же бо благосло́вне Боже́ственное Сло́во ублажи́, ки́й у́м восхва́лит? Оба́че, е́же кто́ по си́ле стя́жет, до́лжно е́сть Бо́гу приноси́ти, сие́ же и сотвори́ти покуша́юся. Но, о празднолю́бцы, благоче́стно первопресто́льнаго пе́сньми увенча́им, прегреше́ний разреше́ние прие́млюще.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Три́жды отве́рглся еси́ Христа́, те́мже вопроше́нием трикра́тным исцеля́ет твое́ согреше́ние, Пе́тре пресла́вне, и утвержде́ние показу́ет мно́гих коле́блющихся.

Я́ко у́зник Христо́в, сладча́йшим жела́нием у́зам разли́чным приобщи́лся еси́, те́мже и твои́м вери́гам, разреша́ющим стра́сти, Пе́тре, ве́рою покланя́емся.

Но́щь глубо́кую лю́таго многобо́жия реши́ши, вселе́нную проходя́, я́коже велича́йшее со́лнце, Пе́тре, Христо́в самови́дче, апо́столов сла́ва.

Сла́ва Христу́ бы́л еси́, Сего́ твои́ми удесы́ просла́вил еси́, Пе́тре пресла́вне. Те́мже тя́ сла́вим и связа́вшим тя́ вери́гам покланя́емся.

Богоро́дичен: Соше́дый на зе́млю, я́ко до́ждь, Де́во, богоразу́мием всю́ напои́ зе́млю и показа́ Тя́ а́нгелов все́х, Чи́стая, честне́йшую.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Изба́вителю все́х Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Земледе́льствуя сердца́, Пе́тре, жесто́кая, благопло́днейшая сия́ соверши́л еси́ Де́лателю тва́ри, ключи́ тебе́ боже́ственныя преда́вшему вяза́ти же и реши́ти согреше́ния.

Блажи́м тя́, Пе́тре, всегда́ и твоя́ целу́ем вери́ги, я́же, я́ко злоде́й, носи́л еси́, убива́я зло́бы нача́льника и связу́я у́зами твои́ми, апо́столе.

Неукло́нным твои́м ка́менем, Пе́тре, ве́ры соблюда́я Це́ркве исполне́ние, от среды́ собла́зны отжени́, Пе́тре, и ми́рное испроси́ се́й, блаже́нне, устрое́ние.

У́зами и стра́стию пречи́стою Связа́вшаго а́д и сме́рть све́тло пропове́дал еси́, сего́ ра́ди, всеблаже́нне, вери́ги твоя́ целу́юще, освяща́емся.

Тро́ичен: Я́коже чи́ни го́рнии, возопии́м трисвяты́ми гла́сы, Всевино́внаго Отца́ ны́не сла́вяще, и Сы́на, и Ду́ха, еди́но Существо́, еди́ну Си́лу и еди́но Де́йство.

Богоро́дичен: Мы́сленный Тя́ све́щник преднаписа́ проро́к, боже́ственную свещу́, Богороди́тельнице, нося́щий, просве́щшу пе́рвее омраче́нныя мно́гими зо́л омраче́ньми.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся: Бо́г из боку́ Твое́ю про́йде, я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́ и с челове́ки поживе́. Тя́, Богоро́дице, те́м вси́ велича́ем.

Ви́дети сподо́бился еси́ да́льная, ве́рно наде́емая тебе́, Пе́тре, и трудо́в по́чести от Бо́га Человеколю́бца, ра́дуяся, прие́млеши, Его́же пло́тию твое́ю стра́сть Боже́ственную изобрази́л еси́.

Я́ко боже́ственный ключа́рь Ца́рствия, сего́ отве́рзи вхо́ды ве́рно тя́ чту́щим на земли́ и честны́я твоя́ целу́ющим вери́ги, Пе́тре, и́миже свя́зан, носи́л еси́.

С Сы́ном сы́й на Фаво́ре, гла́са Оте́ческаго, Сего́ явля́юща, сподо́бился еси́ услы́шати: Боже́ственным бо Ду́хом, Пе́тре, твое́ се́рдце очища́емо пресла́вно озари́ся.

На́м, любо́вию тя́ чту́щим и вери́ги твоя́ целу́ющим, и́миже, Пе́тре, связа́лся еси́, очище́ние, и долго́в испроси́ разреше́ние, и Ца́рствия небе́снаго наслажде́ние.

Богоро́дичен: Све́та жили́ще была́ еси́, те́мже Све́том наста́ви мя́, Отрокови́це, омраче́на все́ми вра́жиими искуше́ньми, я́ко да ве́рою Тя́, Всечи́стая, велича́ю, Ма́ти Де́во.

Свети́лен.

Вери́гами свя́зана страсте́й мя́, окая́ннаго, разреши́, блаже́нне, я́коже иногда́ вери́ги разреши́ а́нгел Бо́жий и от темни́цы изве́д пресла́вно заключе́на тя́ в не́й, апо́столов верхо́вниче, блаже́ннейше Пе́тре.

Богоро́дичен: Де́во Всенепоро́чная, Ты́ позна́лася еси́ я́ко Ма́ти, я́ко Бо́га же и Челове́ка па́че естества́ ро́ждши, и спасе́ние бы́сть Рожде́ние Твое́ пою́щим любо́вию: сла́ва подоба́ет, и че́сть, и поклоне́ние Тро́ице Непристу́пней и Боже́ственней.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Ли́цы і҆и҃льтестїи невла́жными стопа́ми по́нтъ чермны́й, и҆ вла́жнꙋю глꙋбинꙋ̀ прогна́вше, вса́дники трїста́ты врагѝ ви́дѧще въ не́й погрꙋжє́ны, съ весе́лїемъ поѧ́хꙋ: пои́мъ бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Торжествꙋ́етъ ликꙋ́ющи всѧ̀ хрⷭ҇то́ва цр҃ковь дх҃омъ, благохва́лѧщи тѧ̀ вѣ́рою: и҆ твоѧ̑, а҆пⷭ҇ле первопресто́льне, ѡ҆блобыза́ющи вери̑ги честны̑ѧ ѿ любвѐ, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ свѧ́занъ, свѧзꙋ́ѧ мꙋчи́телѧ.

И҆з̾ глꙋбины̀ пре́лести ловѧ̀, пе́тре, человѣ́ки, ꙗ҆́кѡ ры̑бы приве́лъ є҆сѝ тебѐ и҆збра́вшемꙋ ѿ ры́барей, и҆́стиннѡ въ верхо́внаго всѣ́хъ ᲂу҆ченикѡ́въ: сегѡ̀ ра́ди вери̑ги, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ, ѡ҆блобыза́емъ.

Ѡ҆снова́нїемъ вѣ́ры всѣ́хъ дꙋ́шы вѣ́рныхъ назда́лъ є҆сѝ: и҆ хра́мы пре́лести, пе́тре, низложи́въ, созда́лъ є҆сѝ цр҃кви, тѧ̀ велегла́снѡ чтꙋ́щыѧ всегда̀, и҆ вери̑ги, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Ѻ҆рꙋ̑жїѧ всѧ̑ льсти́вагѡ врага̀, пречⷭ҇таѧ дв҃о, соверше́ннѡ ѡ҆скꙋдѣ́ша, ѿне́лѣже копїе́мъ ᲂу҆ѧзви́сѧ, въ твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ нескве́рнꙋю всели́вшеесѧ сло́во. Є҆гѡ́же сладча́йшимъ ны́нѣ ᲂу҆ѧзви́тисѧ жела́нїемъ се́рдцꙋ моемꙋ̀, молю́ тѧ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Лꙋ́къ си́льныхъ и҆знемо́же, и҆ немощствꙋ́ющїи препоѧ́сашасѧ си́лою: сегѡ̀ ра́ди ᲂу҆тверди́сѧ въ гдⷭ҇ѣ се́рдце моѐ.

Ве́сь свѣ́тꙋ соединѧ́ѧсѧ чистѣ́йшемꙋ, тогѡ̀ бжⷭ҇твенными причащє́нїи, свѣ́тъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ вторы́й, пе́тре, ѡ҆зарѧ́ющїй дꙋ́шы на́шѧ.

Зако́ны хрⷭ҇тѡ́вы ᲂу҆тверди́лъ є҆сѝ, и҆ пребеззако́ннꙋющыѧ благозако́нїю наꙋчи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ а҆по́столѡвъ верхо́вный, ꙗ҆́кѡ догма́тѡвъ ѡ҆снова́нїе недви́жимо.

Ѧ҆зы́комъ свѧще́ннымъ проповѣ́далъ є҆сѝ бг҃а пострада́вшаго, и҆ на крⷭ҇тѣ̀ распе́ншагосѧ: сегѡ̀ ра́ди, пе́тре, почита́емъ свѧза́вшыѧ тѧ̀ вери̑ги.

Бг҃оро́диченъ: Стоѧ́ше да́же до тебє̀ сме́рть неѡдержи́магѡ стремле́нїѧ: ты́ бо родила̀ є҆сѝ и҆сто́чникъ безсме́ртїѧ, бцⷣе мт҃и дв҃о.

Конда́къ, гла́съ в҃.

Ка́мень хрⷭ҇то́съ, ка́менѧ вѣ́ры прославлѧ́етъ свѣ́тлѡ, ᲂу҆ченикѡ́въ первопресто́льника: созыва́етъ бо всѧ̑ пра́здновати, пе́тре, чꙋдесѝ твоеѧ̀ честны́ѧ вери̑ги, и҆ подае́тъ согрѣше́нїй проще́нїе.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃.

Ꙗ҆́кѡ верхо́внаго мꙋ́дрыхъ а҆пⷭ҇лѡвъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ключарѧ̀ нбⷭ҇нагѡ црⷭ҇твїѧ восхвалѧ́емъ вѣ́рою тѧ̀, а҆пⷭ҇толе, и҆ ѡ҆блобыза́емъ чи́стою со́вѣстїю, пе́тре, ꙗ҆̀же носи́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, вери̑ги, ѕлодѣ̑йства разрꙋша́ѧ вра̑жїѧ: ѿ ни́хже и҆зба́витисѧ на́мъ помоли́сѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ: Херꙋві́мѡвъ и҆ серафі́мѡвъ превы́шши, нб҃се́ же и҆ землѝ простра́ннѣйши, и҆ ви́димыѧ тва́ри и҆ неви́димыѧ ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ преимꙋ́щи неразсꙋ́днымъ разсꙋжде́нїемъ: є҆гѡ́же бо простра́нствїѧ нб҃са̀ не вмѣща́ютъ, во твое́й ᲂу҆тро́бѣ вмѣсти́ла є҆сѝ, чⷭ҇таѧ: є҆го́же молѝ спасти́сѧ рабѡ́мъ твои̑мъ.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: И҆зъ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лѡвъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ́кѡвъ, сн҃е, хотѧ̀, распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Любвѐ ра́ди, ще́дре, твоегѡ̀ ѻ҆́браза, на крестѣ̀ твое́мъ ста́лъ є҆сѝ, и҆ раста́ѧшасѧ ꙗ҆зы́цы: ты́ бо є҆сѝ, чл҃вѣколю́бче, крѣ́пость моѧ̀ и҆ хвале́нїе.

Виті́йствꙋѧ влⷣки вели̑чїѧ, непокори́выхъ є҆вре́євъ сердца̀ къ вѣ́рѣ ѡ҆брати́лъ є҆сѝ бжⷭ҇твеннѣй, ꙗ҆́кѡ ѡ҆снова́нїе вѣ́ры.

Шє́ствїѧ твоѧ̑ позна̑на бы́ша на вода́хъ, преѻби́льною любо́вїю, ходи́вшагѡ верхꙋ̀ си́хъ, пе́тре, и҆ стєзѝ тебѣ̀ бж҃е́ствєнныѧ сказа́вшагѡ.

Врачевство̀ и҆мꙋ́ще недꙋ́гѡвъ всеразли́чныхъ, бж҃е́ствєнныѧ вери̑ги твоѧ̑, блаже́нне: сїѧ̑ ѡ҆блобыза́емъ вѣ́рою, тѧ̀ почита́юще.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ въ пала́тꙋ простра́ннꙋю все́льсѧ цр҃ь всѣ́хъ, во ст҃ꙋ́ю твою̀ ᲂу҆тро́бꙋ, ꙗ҆ви́сѧ воплоща́емь, всенепоро́чнаѧ влⷣчце.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣще́нїе твоѐ, гдⷭ҇и, низпослѝ на́мъ, и҆ ѿ мглы̀ прегрѣше́нїй разрѣши́ ны, бл҃же, тво́й ми́ръ да́рꙋѧй.

Ѻ҆ц҃ꙋ̀ собезнача́льнаго, проповѣ́далъ є҆сѝ сн҃а, ѿкрове́нїемъ, всехва́льне, бж҃е́ственнымъ, и҆ бл҃же́нства сподо́билсѧ є҆сѝ бл҃же́ннагѡ и҆зъ ᲂу҆́стъ.

Є҆гда̀ свѣ́тъ ᲂу҆зрѣ́лъ є҆сѝ возсїѧ́вшїй на ѳавѡ́рѣ, со́лнєчныѧ покрыва́ющїй лꙋчы̀, свѣ́томъ сꙋ́щимъ ѿ свѣ́та ѡ҆зари́лсѧ є҆сѝ, пе́тре, и҆ вѣ̑рныѧ просвѣти́лъ є҆сѝ.

Ме́ртва тридне́вновавша проповѣ́далъ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, є҆гѡ́же ра́ди вери̑ги носи́лъ є҆сѝ, пе́тре: и҆̀мже поклони́тисѧ сподо́бившесѧ, бл҃гоче́стнѡ тѧ̀ чти́мъ.

Бг҃оро́диченъ: Ѡ҆тѧгоще́ннаго, пречⷭ҇таѧ, бре́менемъ мно́гихъ грѣхѡ́въ, ѡ҆блегчи́ мѧ ны́нѣ носи́ти и҆́го ᲂу҆крѣплѧ́ющи хрⷭ҇то́во легча́йшее.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Возопѝ, проѡбразꙋ́ѧ погребе́нїе тридне́вное, прⷪ҇ро́къ і҆ѡ́на, въ ки́тѣ молѧ́сѧ: ѿ тлѝ и҆зба́ви мѧ̀, і҆и҃се, цр҃ю̀ си́лъ.

Стремгла́вное пресла́внѡ претерпѣ́лъ є҆сѝ распѧ́тїе, ᲂу҆гото́вилъ є҆сѝ къ нбⷭ҇нѣй стезѝ но́ги твоѧ̑: є҆́юже на́съ ходи́ти, ᲂу҆ченичѐ хрⷭ҇то́въ, ᲂу҆крѣпѝ.

Всели́лсѧ є҆сѝ въ жи́знь живꙋ́щихъ, и҆ вѧ́жемь є҆ѧ̀ ра́ди, ᲂу҆́зы велїа́ра сокрꙋши́лъ є҆сѝ, свѧза́вшагѡ тѧ̀: сегѡ̀ ра́ди чти́мъ твоѧ̑ вери̑ги.

Молѝ влⷣкꙋ, всеблаже́нне, тва́ри, низпосла́ти ѡ҆чище́нїе, и҆ ми́ръ и҆ ми́лость сла́вѧщымъ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ тогѡ̀ ᲂу҆чени́къ и҆́скреннѣйшїй.

Бг҃оро́диченъ: Оу҆мерщвле́нїѧ ко́жныхъ ри́зъ совлече́сѧ пра́ѻц҃ъ: зижди́тель бо, въ того̀ ѡ҆блачи́тсѧ ѿ твои́хъ крове́й, воплоти́всѧ па́че сло́ва, всенепоро́чнаѧ.

Конда́къ, гла́съ в҃.

Верхо́внаго и҆ пе́рваго а҆пⷭ҇толѡвъ, и҆́стины бжⷭ҇твеннаго ᲂу҆ченика̀, петра̀ вели́каго восхва́лимъ, и҆ тогѡ̀ вѣ́рою цѣлꙋ́емъ вери̑ги, прегрѣше́нїй разрѣше́нїе прїе́млюще.

І҆́косъ:

Сла́внаго и҆ вели́каго гдⷭ҇нѧ ᲂу҆ченика̀, досто́йнѡ кі́й ѧ҆зы́къ человѣ́кѡвъ похвали́ти возмо́жетъ; є҆го́же бо благосло́внѣ бжⷭ҇твенное сло́во ᲂу҆блажѝ, кі́й ᲂу҆́мъ восхва́литъ; ѻ҆ба́че є҆́же кто̀ по си́лѣ стѧ́жетъ, до́лжно є҆́сть бг҃ꙋ приноси́ти, сїе́ же и҆ сотвори́ти покꙋша́юсѧ: но ѽ празднолю́бцы! бл҃гоче́стнѡ первопресто́льнаго пѣ́сньми ᲂу҆вѣнча́имъ, прегрѣше́нїй разрѣше́нїе прїе́млюще.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: А҆враа́мстїи и҆ногда̀ въ вавѷлѡ́нѣ ѻ҆́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пѣ́сньми взыва́юще: ѻ҆ц҃ъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Три́жды ѿве́рглсѧ є҆сѝ хрⷭ҇та̀, тѣ́мже вопроше́нїемъ трикра́тнымъ и҆сцѣлѧ́етъ твоѐ согрѣше́нїе, пе́тре пресла́вне, и҆ ᲂу҆твержде́нїе показꙋ́етъ мно́гихъ коле́блющихсѧ.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́зникъ хрⷭ҇то́въ, сладча́йшимъ жела́нїемъ ᲂу҆́замъ разли̑чнымъ приѡбщи́лсѧ є҆сѝ: тѣ́мже и҆ твои̑мъ вери́гамъ, разрѣша́ющымъ стра̑сти, пе́тре, вѣ́рою покланѧ́емсѧ.

Но́щь глꙋбо́кꙋю лю́тагѡ многобо́жїѧ рѣши́ши, вселе́ннꙋю проходѧ̀, ꙗ҆́коже велича́йшее со́лнце, пе́тре, хрⷭ҇то́въ самови́дче, а҆пⷭ҇лѡвъ сла́ва.

Сла́ва хрⷭ҇тꙋ̀ бы́лъ є҆сѝ, сего̀ твои́ми ᲂу҆десы̀ просла́вилъ є҆сѝ, пе́тре пресла́вне. тѣ́мже тѧ̀ сла́вимъ, и҆ свѧза́вшымъ тѧ̀ вери́гамъ покланѧ́емсѧ.

Бг҃оро́диченъ: Соше́дый на зе́млю, ꙗ҆́кѡ до́ждь, дв҃о, бг҃оразꙋ́мїемъ всю̀ напоѝ зе́млю, и҆ показа́ тѧ а҆́гг҃лѡвъ всѣ́хъ, чⷭ҇таѧ, честнѣ́йшꙋю.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: И҆зба́вителю всѣ́хъ всеси́льне, посредѣ̀ пла́мене бл҃гоче́ствовавшыѧ, снизше́дъ ѡ҆роси́лъ є҆сѝ, и҆ наꙋчи́лъ є҆сѝ пѣ́ти: всѧ̑ дѣла̀, бл҃гослови́те, по́йте гдⷭ҇а.

Земледѣ́льствꙋѧ сердца̀, пе́тре, жестѡ́каѧ, благоплѡ́днѣйшаѧ сїѧ̑ соверши́лъ є҆сѝ, дѣ́лателю тва́ри, ключѝ тебѣ̀ бжⷭ҇твєнныѧ преда́вшемꙋ, вѧза́ти же и҆ рѣши́ти согрѣшє́нїѧ.

Бл҃жи́мъ тѧ̀, пе́тре, всегда̀, и҆ твоѧ̑ цѣлꙋ́емъ вери̑ги, ꙗ҆̀же ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й носи́лъ є҆сѝ, ᲂу҆бива́ѧ ѕло́бы нача́льника, и҆ свѧзꙋ́ѧ ᲂу҆́зами твои́ми, а҆пⷭ҇ле.

Неꙋкло́ннымъ твои́мъ ка́менемъ, пе́тре, вѣ́ры, соблюда́ѧ цр҃кве и҆сполне́нїе, ѿ среды̀ собла́зны ѿженѝ, пе́тре, и҆ ми́рное и҆спросѝ се́й, бл҃же́нне, ᲂу҆строе́нїе.

Оу҆́зами и҆ стрⷭ҇тїю пречи́стою свѧза́вшаго а҆́дъ и҆ сме́рть, свѣ́тлѡ проповѣ́далъ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди, всебл҃же́нне, вери̑ги твоѧ̑ цѣлꙋ́юще, ѡ҆свѧща́емсѧ.

Трⷪ҇ченъ: Ꙗ҆́коже чи́ни го́рнїи, возопїи́мъ трист҃ы́ми гла́сы, всевино́внаго ѻ҆ц҃а̀ ны́нѣ сла́вѧще, и҆ сн҃а и҆ дх҃а, є҆ди́но сꙋщество̀, є҆ди́нꙋ си́лꙋ и҆ є҆ди́но дѣ́йство.

Бг҃оро́диченъ: Мы́сленный тѧ̀ свѣ́щникъ преднаписа̀ прⷪ҇ро́къ, бж҃е́ственнꙋю свѣщꙋ̀, бг҃ороди́тельнице, носѧ́щїй, просвѣ́щшꙋ пе́рвѣе ѡ҆мрачє́нныѧ, мно́гими ѕѡ́лъ ѡ҆мраче́ньми.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Рождество̀ твоѐ нетлѣ́нно ꙗ҆ви́сѧ: бг҃ъ и҆зъ бокꙋ̀ твоє́ю про́йде, ꙗ҆́кѡ плотоно́сецъ ꙗ҆ви́сѧ на землѝ, и҆ съ человѣ́ки поживѐ. тѧ̀, бцⷣе, тѣ́мъ всѝ велича́емъ.

Ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ да̑льнаѧ, вѣ́рнѡ надѣ́ємаѧ тебѣ̀, пе́тре, и҆ трꙋдѡ́въ по́чєсти ѿ бг҃а человѣколю́бца, ра́дꙋѧсѧ прїе́млеши. Є҆гѡ́же пло́тїю твое́ю стрⷭ҇ть бж҃е́ственнꙋю и҆з̾ѡбрази́лъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ бжⷭ҇твенный ключа́рь црⷭ҇твїѧ, сегѡ̀ ѿве́рзи вхо́ды вѣ́рнѡ тѧ̀ чтꙋ́щымъ на землѝ, и҆ честны̑ѧ твоѧ̑ цѣлꙋ́ющымъ вери̑ги, пе́тре, и҆́миже свѧ́занъ носи́лъ є҆сѝ.

Съ сн҃омъ сы́й на ѳавѡ́рѣ, гла́са ѻ҆ч҃ескагѡ сего̀ ꙗ҆влѧ́юща сподо́билсѧ є҆сѝ ᲂу҆слы́шати: бжⷭ҇твеннымъ бо дх҃омъ, пе́тре, твоѐ се́рдце ѡ҆чища́емо, пресла́внѡ ѡ҆зари́сѧ.

На́мъ, любо́вїю тѧ̀ чтꙋ́щымъ и҆ вери̑ги твоѧ̑ цѣлꙋ́ющымъ, и҆́миже, пе́тре, свѧза́лсѧ є҆сѝ, ѡ҆чище́нїе, и҆ долгѡ́въ и҆спросѝ разрѣше́нїе, и҆ црⷭ҇твїѧ нбⷭ҇нагѡ наслажде́нїе.

Бг҃оро́диченъ: Свѣ́та жили́ще была̀ є҆сѝ, тѣ́мже свѣ́томъ наста́ви мѧ̀, ѻ҆трокови́це, ѡ҆мраче́на всѣ́ми вра́жїими и҆скꙋше́ньми: ꙗ҆́кѡ да вѣ́рою тѧ̀, всечⷭ҇таѧ, велича́ю, мт҃и дв҃о.

Свѣти́ленъ.

Вери́гами свѧ́зана страсте́й мѧ̀ ѡ҆каѧ́ннаго, разрѣшѝ, блаже́нне, ꙗ҆́коже и҆ногда̀ вери̑ги разрѣшѝ а҆́гг҃лъ бж҃їй, и҆ ѿ темни́цы и҆зве́дъ пресла́внѡ заключе́на тѧ̀ въ не́й, а҆пⷭ҇толѡвъ верхо́вниче, бл҃же́ннѣйше пе́тре.

Бг҃оро́диченъ: Дв҃о всенепоро́чнаѧ, ты̀ позна́ласѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ мт҃и, ꙗ҆́кѡ бг҃а же и҆ чл҃вѣ́ка па́че є҆стества̀ ро́ждши: и҆ спасе́нїе бы́сть рожде́нїе твоѐ пою́щымъ любо́вїю: сла́ва подоба́етъ, и҆ че́сть и҆ поклоне́нїе трⷪ҇цѣ непристꙋ́пнѣй и҆ бж҃е́ственнѣй.

Жизнь и труды апостолов – Святой апостол Петр

Апо­стол Петр, на­зы­вав­ший­ся преж­де Си­мо­ном, был сы­ном ры­ба­ка Ио­ны из Виф­са­и­ды Га­ли­лей­ской и бра­том апо­сто­ла Ан­дрея Пер­во­зван­но­го, ко­то­рый и при­вел его ко Хри­сту. Свя­той Петр был же­нат и имел дом в Ка­пер­на­у­ме. При­зван­ный Хри­стом Спа­си­те­лем за рыб­ной лов­лей на Ген­ни­са­рет­ском озе­ре, он все­гда вы­ра­жал осо­бен­ную пре­дан­ность и ре­ши­тель­ность, за что и удо­сто­ен был осо­бен­но­го при­бли­же­ния к Гос­по­ду вме­сте с апо­сто­ла­ми Иа­ко­вом и Иоан­ном Бо­го­сло­вом.

Силь­ный и пла­мен­ный ду­хом, он, есте­ствен­но, за­нял вли­я­тель­ное ме­сто в ли­ке Хри­сто­вых апо­сто­лов. Он пер­вый ре­ши­тель­но ис­по­ве­дал Гос­по­да Иису­са Хри­ста Хри­стом, то есть Мес­си­ей, и за что удо­сто­ил­ся на­име­но­ва­ния Ка­мень (Петр). На этом камне Пет­ро­вой ве­ры Гос­подь обе­щал со­здать Цер­ковь Свою, ко­то­рую вра­та адо­вы не одо­ле­ют.

Свое трое­крат­ное от­ре­че­ние от Гос­по­да на­ка­нуне Его рас­пя­тия апо­стол Петр омыл горь­ки­ми сле­за­ми рас­ка­я­ния, вслед­ствие че­го по­сле Сво­е­го вос­кре­се­ния Гос­подь вновь вос­ста­но­вил его в апо­столь­ском до­сто­ин­стве, трое­крат­но, по чис­лу от­ре­че­ний, по­ру­чив ему па­сти яг­нят и овец Сво­их. Со­глас­но пре­да­нию, апо­стол Петр каж­дое утро при зву­ке пе­ту­ха вспо­ми­нал свое ма­ло­душ­ное от­ре­че­ние от Хри­ста и на­чи­нал горь­ко пла­кать.

Апо­стол Петр пер­вый со­дей­ство­вал рас­про­стра­не­нию и утвер­жде­нию Церк­ви Хри­сто­вой по­сле со­ше­ствия Свя­то­го Ду­ха, про­из­не­ся силь­ную речь пе­ред на­ро­дом в день Пя­ти­де­сят­ни­цы и об­ра­тив 3000 душ ко Хри­сту. Спу­стя неко­то­рое вре­мя, ис­це­лив хро­мо­го от рож­де­ния, он вто­рой про­по­ве­дью об­ра­тил к ве­ре еще 5000 иуде­ев. Ду­хов­ная си­ла, ис­хо­див­шая от апо­сто­ла Пет­ра бы­ла на­столь­ко силь­на, что да­же тень его, осе­няя ле­жа­щих на ули­це боль­ных, ис­це­ля­ла их (Деян.5:15). Кни­га Де­я­ний с 1 гла­вы по 12 рас­ска­зы­ва­ет о его апо­столь­ской де­я­тель­но­сти.

Внук Иро­да Ве­ли­ко­го, Ирод Агрип­па Пер­вый, в 42 го­ду по­сле Р. X. воз­двиг го­не­ние про­тив хри­сти­ан. Он умерт­вил апо­сто­ла Иа­ко­ва Зе­ве­де­е­ва и за­клю­чил апо­сто­ла Пет­ра в тем­ни­цу. Хри­сти­ане, пред­ви­дя казнь апо­сто­ла Пет­ра, го­ря­чо за него мо­ли­лись. Но­чью слу­чи­лось чу­до: в тем­ни­цу к Пет­ру со­шел Ан­гел Бо­жий, око­вы спа­ли с Пет­ра, и он бес­пре­пят­ствен­но ушел из тем­ни­цы, ни­кем не за­ме­чен­ный. По­сле это­го чу­дес­но­го осво­бож­де­ния кни­га Де­я­ний упо­ми­на­ет о нем толь­ко еще раз при рас­ска­зе об Апо­столь­ском со­бо­ре.

Дру­гие све­де­ния о нем со­хра­ни­лись толь­ко в цер­ков­ных пре­да­ни­ях. Из­вест­но, что он про­по­ве­до­вал Еван­ге­лие по бе­ре­гам Сре­ди­зем­но­го мо­ря, в Ан­тио­хии (где ру­ко­по­ло­жил ап. Ево­дия). Апо­стол Петр про­по­ве­до­вал в Ма­лой Азии иуде­ям и про­зе­ли­там (языч­ни­кам, об­ра­щен­ным в иудей­ство), по­том – в Егип­те, где ру­ко­по­ло­жил Мар­ка в пер­во­го епи­ско­па Алек­сан­дрий­ской церк­ви. От­сю­да он пе­ре­шел в Гре­цию (Аха­ию) и про­по­ве­до­вал в Ко­рин­фе, по­том про­по­ве­до­вал в Ри­ме, Ис­па­нии, Кар­фа­гене и Бри­та­нии. Со­глас­но пре­да­нию, апо­стол Марк на­пи­сал свое Еван­ге­лие для рим­ских хри­сти­ан со слов апо­сто­ла Пет­ра. Сре­ди но­во­за­вет­ных свя­щен­ных книг есть два Со­бор­ных (окруж­ных) По­сла­ния апо­сто­ла Пет­ра. Пер­вое Со­бор­ное По­сла­ние апо­сто­ла Пет­ра об­ра­ще­но к «при­шель­цам, рас­се­ян­ным в Пон­те, Га­ла­тии, Кап­па­до­кии, Асии и Вифа­нии» – про­вин­ци­ях Ма­лой Азии. При­чи­ной на­пи­са­ния бы­ло же­ла­ние апо­сто­ла Пет­ра утвер­дить бра­тьев сво­их при воз­ник­но­ве­нии нестро­е­ний в этих об­щи­нах и го­не­ни­ях, по­стиг­ших их со сто­ро­ны вра­гов Кре­ста Хри­сто­ва. По­яви­лись сре­ди хри­сти­ан и внут­рен­ние вра­ги в ли­це лже­учи­те­лей. Поль­зу­ясь от­сут­стви­ем апо­сто­ла Пав­ла, они на­ча­ли ис­ка­жать его уче­ние о сво­бо­де хри­сти­ан­ской и по­кро­ви­тель­ство­вать вся­кой нрав­ствен­ной рас­пу­щен­но­сти.

Вто­рое Со­бор­ное По­сла­ние на­пи­са­но к тем же ма­ло­ази­ат­ским хри­сти­а­нам. В этом вто­ром По­сла­нии апо­стол Петр с осо­бой си­лой предо­сте­ре­га­ет ве­ру­ю­щих от раз­врат­ных лже­учи­те­лей. Эти лже­уче­ния сход­ны с те­ми, ко­то­рые об­ли­ча­ет апо­стол Па­вел в по­сла­ни­ях к Ти­мо­фею и Ти­ту, а так­же апо­стол Иуда – в сво­ем Со­бор­ном по­сла­нии. Лже­уче­ния ере­ти­ков угро­жа­ли ве­ре и нрав­ствен­но­сти хри­сти­ан. В то вре­мя ста­ли быст­ро рас­про­стра­нять­ся гно­сти­че­ские ере­си, впи­тав­шие в се­бя эле­мен­ты иудей­ства, хри­сти­ан­ства и раз­лич­ных язы­че­ских уче­ний. Это по­сла­ние на­пи­са­но неза­дол­го до му­че­ни­че­ской кон­чи­ны апо­сто­ла Пет­ра: «Знаю, что ско­ро дол­жен я оста­вить хра­ми­ну мою (те­ло), как и Гос­подь наш Иисус Хри­стос от­крыл мне».

К кон­цу жиз­ни апо­стол Петр сно­ва при­был в Рим, где и при­нял му­че­ни­че­скую кон­чи­ну в 67 го­ду через рас­пя­тие вниз го­ло­вой. Это со­бы­тие ху­до­же­ствен­но опи­са­но Ген­ри­хом Сен­ке­ви­чем в кни­ге «Ка­мо гря­де­ши, Гос­по­ди».

Сло­во бла­жен­но­го Ав­гу­сти­на, епи­ско­па Ип­по­ний­ско­го

В на­сто­я­щий день Цер­ковь Свя­тая бла­го­чест­но вос­по­ми­на­ет стра­да­ния свя­тых слав­ных и все­х­валь­ных апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла.

Свя­той Петр, рев­ност­ней­ший по­сле­до­ва­тель Иису­са Хри­ста, за свое вы­со­кое ис­по­ве­да­ние Его Бо­же­ства: "Ты еси Хри­стос, Сын Бо­га Жи­ва­го", – удо­сто­ил­ся от Спа­си­те­ля услы­шать в от­вет: "Бла­жен еси, Си­моне... Аз те­бе гла­го­лю, яко ты еси Петр, и на сем ка­ме­ни со­зи­жду Цер­ковь Мою" (Мф.16,16-18). На "сем ка­ме­ни" на том, что ты ска­зал: "Ты еси Хри­стос, Сын Бо­га Жи­ва­го", на этом ис­по­ве­да­нии тво­ем со­зи­жду Цер­ковь Мою. Ибо "ты еси Петр": от "кам­ня" Петр, а не от Пет­ра "ка­мень", точ­но так же, как от Хри­ста хри­сти­а­нин, а не от хри­сти­а­ни­на Хри­стос. Хо­ти­те знать, от ка­ко­го "кам­ня" апо­стол Петр так на­зван? – По­слу­шай­те апо­сто­ла Пав­ла: "Не хо­щу же вас не ве­де­ти, бра­тие, – го­во­рит апо­стол Хри­стов, – яко от­цы на­ши вей под об­ла­ком бы­ша, и вей скво­зе мо­ре про­и­до­ша: и вси в Мо­и­сеа кре­сти­ша­ся во об­ла­це и в мо­ри. И вси тож­де браш­но ду­хов­ное ядо­ша, и вси тож­де пи­во ду­хов­ное пи­ша: пи­я­ху бо от ду­хов­на­го по­сле­ду­ю­ща­го ка­мене: ка­мень же бе Хри­стос" (1Кор.10,1-4). Вот от ка­ко­го "Ка­ме­ни" Петр!

Гос­подь наш Иисус Хри­стос в по­след­ние дни зем­ной жиз­ни Сво­ей, в дни Сво­е­го слу­же­ния ро­ду че­ло­ве­че­ско­му, из­брал из сре­ды уче­ни­ков Сво­их две­на­дцать апо­сто­лов для про­по­ве­ди Сло­ва Бо­жия. Меж­ду ни­ми апо­стол Петр за свою пла­мен­ную рев­ность удо­сто­ил­ся за­ни­мать пер­вое ме­сто (Мф.10,2) и быть как бы пред­ста­ви­тель­ным ли­цом всей Церк­ви. По­это­му и ска­за­но ему, по пре­иму­ще­ству, по­сле ис­по­ве­да­ния: "и дам ти клю­чи Цар­ствия Небес­на­го; и еже аще свя­же­ши на зем­ли, бу­дет свя­за­но на Небе­сех; и еже аще раз­ре­ши­ши на зем­ли, бу­дет раз­ре­ше­но на Небе­сех" (Мф.16,19). Ибо эти "клю­чи" и пра­во "вя­зать и ре­шить" по­лу­чил не один че­ло­век, но Еди­ная Все­лен­ская Цер­ковь. А что дей­стви­тель­но Цер­ковь по­лу­чи­ла это пра­во, а не од­но ис­клю­чи­тель­но ли­цо, то об­ра­ти­те вни­ма­ние на дру­гое ме­сто Пи­са­ния, где Гос­подь то же са­мое го­во­рит и ко всем апо­сто­лам Сво­им: "При­и­ми­те Дух Свят", – и вслед за тем: "Им­же от­пу­сти­те гре­хи, от­пу­стят­ся им: и Им­же дер­жи­те, дер­жат­ся" (Ин.20,22-23); или: "ели­ка аще свя­же­те на зем­ли, бу­дут свя­за­на на Небе­си: и ели­ка аще раз­ре­ши­те на зем­ли, бу­дут раз­ре­ше­на на Небе­сех" (Мф.18,18). Так, Цер­ковь свя­зы­ва­ет, Цер­ковь раз­ре­ша­ет; Цер­ковь, ос­но­ван­ная на кра­е­уголь­ном Камне – Са­мом Иису­се Хри­сте (Еф.2,20), свя­зы­ва­ет и раз­ре­ша­ет. Да убо­ят­ся же и свя­зан­ные, и раз­ре­шен­ные: раз­ре­шен­ные, чтобы не под­пасть опять то­му же; свя­зан­ные, чтобы не остать­ся на­все­гда в том же со­сто­я­нии. Ибо "пле­ни­ца­ми сво­их гре­хов, – го­во­рит Пре­муд­рый, – кийж­до за­тя­за­ет­ся" (Притч.5,22); а кро­ме Свя­той Церк­ви, ни­где нель­зя по­лу­чить раз­ре­ше­ния.

И по Вос­кре­се­нии Сво­ем Гос­подь пре­по­ру­ча­ет апо­сто­лу Пет­ру па­сти ста­до Свое ду­хов­ное не по­то­му, что меж­ду уче­ни­ка­ми од­но­му толь­ко Пет­ру предо­став­ле­но бы­ло па­сти ста­до Хри­сто­во, но об­ра­ща­ет­ся Хри­стос глав­ным об­ра­зом к Пет­ру по­то­му, что Петр был пер­вым меж­ду апо­сто­ла­ми и как бы пред­ста­ви­те­лем Церк­ви; при­том, об­ра­ща­ясь в этом слу­чае к од­но­му Пет­ру, как к вер­хов­но­му апо­сто­лу, Хри­стос тем са­мым одоб­ря­ет един­ство Церк­ви. "Си­моне Ионин, – го­во­рил Гос­подь Пет­ру, – лю­би­ши ли Мя?" И апо­стол от­ве­чал: "Ей, Гос­по­ди: ты ве­си, яко люб­лю Тя"; и во вто­рой раз был так же спро­шен, и во вто­рой раз то же от­ве­чал; бу­дучи же спро­шен в тре­тий раз, ви­дя, что ему как бы не ве­рят, опе­ча­лил­ся. Но как мог не ве­рить ему Тот, Кто знал его серд­це? И по­то­му по­сле это­го Петр от­ве­чал: "Гос­по­ди, Ты вся ве­си; Ты ве­си, яко люб­лю Тя". "И гла­го­ла ему Иисус" во все три ра­за: "Па­си ов­цы Моя" (Ин.20,15-17). Кро­ме это­го, трое­крат­ное воз­зва­ние Спа­си­те­ля к Пет­ру и трое­крат­ное ис­по­ве­да­ние Пет­ро­во пред сво­им Гос­по­дом име­ло еще осо­бен­ную, бла­го­де­тель­ную для апо­сто­ла цель. Тот, ко­му да­ны бы­ли "клю­чи Цар­ствия" и пра­во "вя­зать и ре­шить", сам трое­крат­но свя­зал се­бя стра­хом и ма­ло­ду­ши­ем (Мф.26,69-75), и Гос­подь трое­крат­но же раз­ре­ша­ет его Сво­им воз­зва­ни­ем и его же ис­по­ве­да­ни­ем креп­кой люб­ви. А па­сти сло­вес­ное ста­до Хри­сто­во усво­е­но всем апо­сто­лам и пре­ем­ни­кам их. "Вни­май­те се­бе и все­му ста­ду, – взы­ва­ет апо­стол Па­вел к пре­сви­те­рам цер­ков­ным, – в нем же вас Дух Свя­тый по­ста­ви епи­ско­пы, па­сти Цер­ковь Гос­по­да и Бо­га, юже стя­жа Кро­вию Сво­ею" (Деян.20,28); и апо­стол Петр к стар­цам: "Па­си­те еже в вас ста­до Бо­жие, по­се­ща­ю­ще не нуж­дею, но во­лею, и по Бо­зе: ни­же непра­вед­ны­ми при­быт­ки, но усерд­но: не яко об­ла­да­ю­ще прит­чу, но об­ра­зи бы­вай­те ста­ду. И яв­ль­шу­ся Пас­ты­ре­на­чаль­ни­ку, прий­ме­те неувя­да­е­мый сла­вы ве­нец" (1Пет.5,2-4).

За­ме­ча­тель­но, что Хри­стос, го­во­ря Пет­ру: "па­си ов­цы Моя", – не ска­зал: "па­си ов­цы своя", – но па­си, бла­гий ра­бе, ов­цы Гос­под­ни. "Еда бо раз­де­ли­ся Хри­стос, еда Па­вел рас­пят­ся по вас, или во имя пет­ро­во или пав­ло­во кре­сти­сте­ся" (1Кор.1,13)? "Па­си ов­цы Моя". Ибо "вол­цы хищ­ни­цы, вол­цы тяж­цы, лжи­вии учи­те­ли и на­ем­ни­ки, не ща­дя­щии ста­да" (Мф.7,15, Деян.20,29; 2Пет.2,1; Ин.10,12), рас­хи­щая чу­жое ста­до и де­лая из до­бы­чи как бы соб­ствен­ное стя­жа­ние, ду­ма­ют, что они па­сут свое ста­до. Не та­ко­вы пас­ты­ри доб­рые, пас­ты­ри Гос­под­ни. "Пас­тырь доб­рый ду­шу свою по­ла­га­ет за ов­цы" (Ин.10,11), вру­чен­ные ему Са­мим Пас­ты­ре­на­чаль­ни­ком (1Пет.5,4). И апо­стол Петр, вер­ный сво­е­му при­зва­нию, по­ло­жил ду­шу свою за сло­вес­ное ста­до Хри­сто­во, за­пе­чатлев апо­столь­ство свое му­че­ни­че­ской смер­тью, ныне по все­му ми­ру про­слав­ля­е­мой.

И апо­стол Па­вел, бу­дучи преж­де Сав­лом, сде­лал­ся из хищ­но­го вол­ка крот­ким агн­цем; преж­де был вра­гом Церк­ви, по­том яв­ля­ет­ся апо­сто­лом; преж­де пре­сле­до­ва­те­лем ее, по­том про­по­вед­ни­ком. По­лу­чив от пер­во­свя­щен­ни­ков власть пред­став­лять всех во­об­ще хри­сти­ан во узах на казнь, он был уже на пу­ти, "ды­шал пре­ще­ни­ем и убий­ством на уче­ни­ков Гос­под­них" (Деян.9,1), жаж­дал кро­ви, но – "Жи­вый на Небе­сах по­смеял­ся ему" (Пс.2,4). Ко­гда он, "го­ня и озлоб­ляя" та­ким об­ра­зом "Цер­ковь Бо­жию" (1Кор.15,9; Деян.8,5), при­бли­жал­ся к Да­мас­ку, то­гда Гос­подь с Неба воз­звал к нему: "Сав­ле, Сав­ле, что Мя го­ни­ши?" – Я и здесь, Я и там, Я вез­де: здесь гла­ва Моя; там те­ло Мое. Не ста­нем удив­лять­ся это­му; мы са­ми – чле­ны Те­ла Хри­сто­ва. "Сав­ле, Сав­ле, что Мя го­ни­ши; же­сто­ко ти есть про­ти­ву рож­ну пра­ти" (Деян.9,4-5). Савл же, "тре­пе­ща и ужа­са­я­ся", возо­пил: "Кто еси, Гос­по­ди?" – "Аз есмь Иисус, – от­вет­ство­вал ему Гос­подь, – Его­же ты го­ни­ши". И Савл вне­зап­но пе­ре­ме­ня­ет­ся: "Что мя хо­ще­ши со­тво­ри­ти?" – вос­кли­ца­ет. И бысть к нему Глас: "Во­ста­ни и вни­ди во град, и ре­чет­ся ти, что ти по­до­ба­ет тво­ри­ти" (Деян.9:5-6). Тут Гос­подь по­сы­ла­ет Ана­нию: "Во­став по­ди на стог­ну" к че­ло­ве­ку, "име­нем Сав­лу", и кре­сти его, "яко со­суд из­бран Ми есть сей, про­не­сти Имя Мое пред язы­ки и ца­рь­ми и сы­на­ми из­ра­иле­вы­ми" (Деян.9:11,15,18). Со­суд этот дол­жен пре­ис­пол­нить­ся бла­го­да­тью Мо­ею. "От­ве­ща же Ана­ния: "Гос­по­ди, слы­шал от мно­гих о му­жи сем, ко­ли­ка зла со­тво­ри свя­тым Тво­им во Иеру­са­ли­ме: и зде имать власть от ар­хи­ерей, свя­за­ти вся на­ри­ца­ю­щия Имя Твое" (Деян.9:13-14). Но Гос­подь на­сто­я­тель­но по­веле­ва­ет Ана­нии: "Иди и взы­щи его, яко со­суд из­бран Ми есть: Аз бо ска­жу ему, ели­ка по­до­ба­ет ему о Име­ни Мо­ем по­стра­да­ти" (Деян.9:11,15-16).

И дей­стви­тель­но Гос­подь ука­зал апо­сто­лу Пав­лу, что долж­но бы­ло ему пре­тер­петь за Имя Его. Он на­став­лял его в по­дви­гах; не остав­лял во узах, око­вах, тем­ни­цах, ко­раб­ле­кру­ше­ни­ях; Сам со­стра­дал ему в его стра­да­ни­ях, Сам ру­ко­во­дил его к это­му дню. В один день со­вер­ша­ем па­мять стра­да­ния обо­их апо­сто­лов этих, ибо, хо­тя они по­стра­да­ли и в раз­ные дни, но по ду­ху и по бли­зо­сти стра­да­ний сво­их они со­став­ля­ют од­но. Петр пред­ше­ство­вал, Па­вел же вско­ре за ним по­сле­до­вал, – преж­де на­ри­цав­ший­ся Сав­лом, а по­том Пав­лом, пре­тво­рив­ший в ли­це сво­ем гор­дость в сми­ре­ние, как и са­мое имя его, то есть "ма­лый, немно­гий, мень­ший", по­ка­зы­ва­ет это. Что же по­сле это­го апо­стол Па­вел? Во­про­си­те его, он сам на это от­ве­ча­ет: "Аз есмь, – го­во­рит он, – мний апо­сто­лов: но па­че всех по­тру­дих­ся: не аз же, но бла­го­дать Бо­жия, яже со мною" (1Кор.15,9,10). Итак, бра­тья, празд­нуя ныне па­мять свя­тых апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла, вос­по­ми­ная чест­ные их стра­да­ния, воз­лю­бим их ис­тин­ную ве­ру, свя­тую жизнь, воз­лю­бим непо­вин­ность, стра­да­ния их и чи­сто­ту ис­по­ве­да­ния. Лю­бя в них эти вы­со­кие ка­че­ства и под­ра­жая их ве­ли­ким по­дви­гам, "во еже упо­до­би­ти­ся им" (2Сол.5,9), и мы до­стиг­нем то­го веч­но­го бла­жен­ства, ко­то­рое уго­то­ва­но всем свя­тым. Сте­зя жиз­ни на­шей преж­де бы­ла тя­же­лее, тер­ни­стее, труд­нее, но "то­ли­ким об­ле­жа­щим нас об­ла­ком сви­де­те­лей" (Евр.12,1), про­шед­ших по ней, со­де­ла­лась ныне для нас она и лег­че, и гла­же, и удо­бо­про­хо­ди­мее. Спер­ва про­шел по ней Сам "На­чаль­ник ве­ры и Со­вер­ши­тель" Гос­подь наш Иисус Хри­стос (Евр. 12, 2); за Ним по­сле­до­ва­ли Его неустра­ши­мые апо­сто­лы; по­том му­че­ни­ки, от­ро­ки, же­ны, де­вы и мног сонм сви­де­те­лей. Кто же дей­ство­вал в них и по­мо­гал им на этом пу­ти? – Тот, Кто ска­зал: "Без Мене не мо­же­те тво­ри­ти ни­че­со­же" (Ин.15,5).

Поклонение честны́м веригам святого апостола Петра

Око­ло 42 го­да апо­стол Петр по по­ве­ле­нию Иро­да Агрип­пы был за­клю­чен в тем­ни­цу за про­по­ведь о Хри­сте Спа­си­те­ле. В тем­ни­це он был свя­зан дву­мя же­лез­ны­ми це­пя­ми. Но­чью, на­ка­нуне су­да над ним, Ан­гел Гос­по­день снял с апо­сто­ла эти це­пи и чу­дес­но вы­вел его из тем­ни­цы (Де­ян.12,1-11). Хри­сти­ане, услы­шав о чу­де, взя­ли вери­ги (це­пи) и хра­ни­ли их как дра­го­цен­ность. Одер­жи­мые раз­ны­ми бо­лез­ня­ми, при­хо­дя к ним с ве­рою, по­лу­ча­ли ис­це­ле­ния. Вери­ги свя­то­го апо­сто­ла Пет­ра хра­ни­лись в Иеру­са­ли­ме до пат­ри­ар­ха Юве­на­лия, ко­то­рый по­да­рил их Ев­до­кии, су­пру­ге им­пе­ра­то­ра Фе­о­до­сия Млад­ше­го, а она в 437 и 439 го­дах пе­ре­нес­ла их из Иеру­са­ли­ма в Ца­рь­град. Од­ну ве­ри­гу Ев­до­кия по­сла­ла в Рим сво­ей до­че­ри Ев­док­сии, ко­то­рая по­стро­и­ла храм во имя апо­сто­ла Пет­ра и по­ло­жи­ла в нем ве­ри­гу. В Ри­ме бы­ли так­же и дру­гие вери­ги, в ко­то­рых на­хо­дил­ся апо­стол пе­ред сво­ей кон­чи­ной при им­пе­ра­то­ре Нероне.

16 ян­ва­ря вери­ги апо­сто­ла Пет­ра вы­но­сят­ся на по­кло­не­ние на­ро­ду.

См. так­же: