Канон святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому (первый)

Припев: Святи́телие Васи́лие Вели́кий, Григóрие Богослóве, Иоáнне Златоýсте, моли́те Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 12 февраля (30 января ст. ст.)

Глас 2.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Ко́е благодаре́ние, ко́е противовоздая́ние, подоба́ющее на́шим, челове́цы, принесе́тся от на́с благоде́телем, и́миже ко е́же до́бре бы́ти наставля́емся?

Вити́йстии язы́цы, и хи́трости, и кова́рства, и вся́ слове́с си́ла ны́не в вину́ да сподви́гнутся еди́ну и, честву́юще взаи́м, да почту́т.

Сво́йственнаго у́бо и́м не терпя́ху, дабы́ что́ стяжа́ти на земли́, небому́дреннии, храни́телие же яви́шася о́бщества и предста́телие, о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.

Богоро́дичен: Тя́, о́бщее любоче́стие, Всенепоро́чная, на́шего естества́, вси́ сла́вим, уста́ еди́ны бы́вше и еди́но согла́сие соверши́вше.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Труба́ вели́кая Це́ркве, свети́льник, просвеща́яй вселе́нную, пропове́дник, веща́нием объе́мляй вся́ концы́, великоимени́тый Васи́лий сподвиза́ет собра́ние сие́.

Све́тел от жития́ и веще́й, све́тел от слове́с и уче́ний, во все́х пресиява́я па́че все́х, я́коже друго́е па́че зве́зд со́лнце, многопе́тый Богосло́в дне́сь блажи́тся.

Се́ све́т ми́ра ми́ру све́тит, се́ земли́ со́ль зе́млю услажда́ет, се́ дре́во жи́зни безсме́ртия плоды́ предлага́ет, Златоу́стый святы́й. И́же умре́ти не хотя́щии, прииди́те, наслажда́йтеся.

Богоро́дичен: Вся́ от небытия́ в бытие́ Сотвори́вый и естество́ Да́вый коему́ждо бы́вших, То́йже и да́нная естества́ прелага́ти ве́сть, я́коже хо́щет. Отону́дуже и слы́шимо е́сть, я́ко и Де́ва ро́ждши, — кто́ не удиви́тся?

Седа́лен, гла́с 8.

Вели́кия свети́льники светоза́рныя, Це́ркве столпы́ неразори́мыя согла́сно да восхва́лим, и́же до́брых наслажда́ющиися и слове́с те́х, ку́пно и благода́ти: прему́драго Златоглаго́лива и Вели́каго Васи́лия с Григо́рием све́тлым Богосло́вом. К ни́мже и возопии́м, от се́рдца зову́ще: святи́телие тревелича́йшии, моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва: Прему́дрость прие́мше от Бо́га, я́ко апо́столи ини́и трие́ Христо́вы, сло́вом ра́зума составля́ете догма́ты, я́же пре́жде словесы́ просты́ми низлага́ху, ры́барие в ра́зуме си́лою Ду́ха, подоба́ше бо та́ко про́стей на́шей ве́ре составле́ние стяжа́ти. Отню́дуже вси́ вопие́м ва́м: моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Ду́шу мою́, Де́во, смире́нную, бу́рею жития́ искуше́ний ны́не я́ко кроме́ управле́ния бы́вшую, потопля́емую волна́ми, грехо́в бре́менем я́вльшуся преиспо́лнену и во дно́ а́дово приити́ бе́дствующу, предвари́, Богоро́дице, моли́тв Твои́х ми́лостию, тишину́ подаю́щи и бе́д изыма́ющи. Приста́нище бо Ты́ еси́ небу́рное, моля́щися Сы́ну Твоему́ и Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти ми́: Тя́ бо и́мам наде́жду, недосто́йный ра́б Тво́й.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни а́нгел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Разу́мливы от ни́жния му́дрости бы́вше, правле́ние, пресла́внии, от Боже́ственныя стяжа́сте, те́мже, я́ко рабы́ню, сию́ о́ной всему́дре покори́сте.

Любому́дрии, му́дрыя а́ще лю́бите, умудри́теся и глаго́лати научи́теся вси́, и́же словесе́м чудя́щиися, дея́ния опа́сству и виде́ния отту́ду обуча́ющеся.

Богоро́дичен: Я́ко по́зден до́ждь, напоследи́ бы́вый, у́тренний, во́д и веко́в Соде́тель, во чре́во Твое́ ука́нув, Всенепоро́чная, во вре́мя прохлажда́яй оскудева́ющия.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Ты́ исто́чник Твои́х дарова́ний испи́ти весьма́, Человеколю́бче, да́л еси́ святы́м, ума́лен ника́коже истоща́нием, ми́р же ве́сь упои́в и́же от чре́ва и́х боже́ственными пото́ки.

Что́ ми зла́то? Что́ ми бога́тство, и сла́ва, и могу́тство? Ды́мове, расходя́щиися по возду́ху: вся́ да исче́знут, вся́ да прено́сит ве́тр. Мне́ бога́тство еди́но многорачи́тельно — учи́телей тро́ица вити́йствующая.

То́чит река́ нетле́нную пи́щу и Боже́ственное питие́, то́чит а́лчущим безсме́ртное бра́шно и жа́ждущим нетле́нное питие́, вода́ жива́ во ве́ки и содержа́щая жи́вы пию́щия: вси́ многотеку́щия жи́зни насы́титеся.

Богоро́дичен: Име́яше кре́пость на ны́ зло́ба, но не в коне́ц: изнемо́же бо по Де́ве, в кре́пости Си́льнаго ро́ждшей, подъе́мшаго плотску́ю не́мощь и си́льнаго в зло́бе умертви́вша.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Бе́здна мя́ мно́га грехо́вная окружа́ет, и вопию́ Ти, проро́ка подража́яй: от тли́ мя́, Го́споди, возведи́.

Сво́йства в Тро́ице три́ сбогосло́вите: нерожде́ние Отца́, Сло́ва же рожде́ние и Ду́ха исхожде́ние Сама́го.

Дне́сь до́му сему́ светоявле́нное спасе́ние: два́ бо и три́ со́бранныя Христо́с, во и́мя Свое́ почеству́яй, посреде́ прису́тствует си́х.

Неиспы́танна земна́я глубина́ к небе́сной высоте́, но от земли́ святы́я вознесе́ вы́шше небе́с небе́сное жела́ние.

Богоро́дичен: Но́в Тя́ исто́чник, Де́во, и вину́ та́ин иму́ще, трие́ богоглаго́льницы но́выми предложе́ньми новоле́пное прили́чествует нарече́ние.

Конда́к, гла́с 2.

Свяще́нныя и боговеща́нныя пропове́дники, ве́рх учи́телей, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и упокое́ние: труды́ бо о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

И́кос:

Кто́ дово́лен своя́ устне́ разве́рзти и подви́гнути язы́к к ды́шущим огне́м си́лою Сло́ва и Ду́ха? Оба́че толи́ко рещи́ дерзну́: я́ко все́ преидо́ша челове́ческое естество́ си́и трие́ мно́гими и вели́кими дарова́ньми, дея́нием же и виде́нием, по обоему́ све́тлы превозше́дше. Те́мже зело́ вели́ких даро́в ты́я сподо́бил еси́, я́ко ве́рныя Твоя́ служи́тели, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Побежда́ется, блаже́ннии, и отбега́ет я́же пре́жде непостоя́нная де́рзость ересе́й: во́ск же, растаява́емый от лица́ огня́, любоде́ичное же вся́кое уче́ние показу́ется, ва́шим приража́ющееся огнедохнове́нным веща́нием.

Лжи́вых у́бо уклони́шася е́ллинских буесло́вий, увеще́ние же томи́тельство, е́же в челове́цех, еди́но избра́ша, под ни́мже и́стину си́и трие́ утверди́вше, си́це ве́сь со́нм ве́рных побежда́ют словесы́ и увещева́ют.

Богоро́дичен: В Тебе́ вся́ко прорече́ние воспочи́ и коне́ц прия́ше удивля́ющее глаго́лющия: из Тебе́ же светле́е и прорече́ний чудеса́ то́чат, Чи́стая, му́дрыя явля́юща сказа́тели.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Разумева́ем благоче́стно и прославля́ем единоче́стно Еди́но Естество́, безмерномо́щную Еди́ницу же и Тро́ицу, вся́ сия́ словесы́ пра́вящую лу́чшими. Та́ко бо сла́вити трие́ богоно́снии преда́ша, с ни́миже покланя́емся Ей во ве́ки.

Соедини́шася трие́ богопропове́дницы, соедини́вшии Тро́ицу и Неразде́льное во все́х соблю́дшии, Боже́ственным естество́м: еди́ну от Тоя́ восприя́ша неразде́льную сла́ву, в похвале́ние еди́но созыва́ющую превознося́щия Ю во ве́ки.

Богоро́дичен: Прие́м, е́же по на́м, возда́в же Свое́ Благоде́тель, соде́я то́кмо, не пострада́ же, Де́во: твори́т бо, но не в тле́ние устроя́ет, па́че же и стражда́ во́лею, стра́стию стра́сти реши́т, я́коже трие́ отцы́ на́с тайноуча́т.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Се́ ва́ше де́лание и па́ства, за ю́же велича́йшия боле́зни претерпе́сте, во еди́но соше́дшеся, ку́пно же три́ вы́ соприе́мше, о́бщую и́мать похвалу́ ва́ше сладча́йшее соедине́ние.

Не обоюдоо́стрый ме́чь благода́ть, но трео́стрый на ра́тников тоя́ предлага́ет: еди́н небокова́нен ме́чь, треми́ крепостьми́ изощре́н, при́сно побо́рствуяй по Трисия́нном Еди́ном Божестве́.

Ва́ше жи́тельство на небесе́х бя́ше, пресла́внии, и пло́ть нося́щих во ве́ки нескве́рну, в ни́хже всесоверше́нне ны́не живу́ще, су́щим на земли́ на́м пребыва́ющим вы́шняя моли́те и мы́слити, и де́яти.

Богоро́дичен: Тесни́т мя́ широта́ Твои́х вели́чий, Влады́чице, подавля́ющи сло́во от ча́стости, и пресла́вно ми́ случа́ется е́же недоумева́тися от благомо́щества, те́мже толи́ко Тя́ Возвели́чившаго сла́вим.

Свети́лен.

Три́ светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных лу́чь от Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы, преесте́ственно сме́шены, богоно́сныя восхва́лим отцы́.

Сла́ва: Све́та прия́телища, светолу́чныя мо́лнии, Васи́лия ны́не Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва, Златоу́стаго Иоа́нна, да восхва́лим вси́.

Богоро́дичен: Еди́нственное Божество́, О́тче, Сы́не и Ду́ше, мольба́ми Васи́лия, Григо́рия и Иоа́нна и Пречи́стыя Богоро́дицы да не отлучу́ся Твоея́ сла́вы.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Грѧди́те, лю́дїе, пои́мъ пѣ́снь хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, раздѣ́льшемꙋ мо́ре и҆ наста́вльшемꙋ лю́ди, ꙗ҆́же и҆зведѐ и҆з̾ рабо́ты є҆гѵ́пєтскїѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Ко́е бл҃годаре́нїе, ко́е противовоздаѧ́нїе подоба́ющее на́шымъ, человѣ́цы, принесе́тсѧ ѿ на́съ благодѣ́телємъ, и҆́миже, ко є҆́же до́брѣ бы́ти, наставлѧ́емсѧ;

Виті́йстїи ѧ҆зы́цы, и҆ хи́трѡсти, и҆ кова̑рства, и҆ всѧ̀ слове́съ си́ла, ны́нѣ въ винꙋ̀ да сподви́гнꙋтсѧ є҆ди́нꙋ, и҆ чествꙋ́юще взаи́мъ да почтꙋ́тъ.

Сво́йственнагѡ ᲂу҆́бѡ и҆̀мъ не терпѧ́хꙋ, дабы̀ что̀ стѧжа́ти на землѝ, нб҃омꙋ́дреннїи, храни́телїе же ꙗ҆ви́шасѧ ѻ҆́бщества и҆ предста́телїе: ѻ҆́бщихъ ᲂу҆́бѡ и҆ похва́лъ да сподо́бѧтсѧ.

Бг҃оро́диченъ: Тѧ̀ ѻ҆́бщее любоче́стїе, всенепоро́чнаѧ, на́шегѡ є҆стества̀ всѝ сла́вимъ, ᲂу҆ста̀ є҆ди̑ны бы́вше, и҆ є҆ди́но согла́сїе соверши́вше.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: На ка́мени мѧ̀ вѣ́ры ᲂу҆тверди́въ, разшири́лъ є҆сѝ ᲂу҆ста̀ моѧ̑ на врагѝ моѧ̑, возвесели́босѧ дꙋ́хъ мо́й, внегда̀ пѣ́ти: нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́коже бг҃ъ на́шъ, и҆ нѣ́сть пра́веденъ, па́че тебє̀, гдⷭ҇и.

Трꙋба̀ вели́каѧ цр҃кве, свѣти́льникъ, просвѣща́ѧ вселе́ннꙋю, проповѣ́дникъ, вѣща́нїемъ ѡ҆б̾е́млѧй всѧ̑ концы̀, великоимени́тый васі́лїй сподвиза́етъ собра́нїе сїѐ.

Свѣ́телъ ѿ житїѧ̀ и҆ веще́й, свѣ́телъ ѿ слове́съ и҆ ᲂу҆че́нїй, во всѣ́хъ пресїѧва́ѧ па́че всѣ́хъ, ꙗ҆́коже дрꙋго́е па́че ѕвѣ́здъ со́лнце, многопѣ́тый бг҃осло́въ дне́сь блажи́тсѧ.

Сѐ свѣ́тъ мі́ра мі́рꙋ свѣ́титъ, сѐ землѝ со́ль зе́млю ᲂу҆слажда́етъ: сѐ дре́во жи́зни безсме́ртїѧ плоды̀ предлага́етъ, златоꙋ́стый ст҃ы́й. И҆̀же ᲂу҆мре́ти не хотѧ́щїи, прїиди́те, наслажда́йтесѧ.

Бг҃оро́диченъ: Всѧ̑ ѿ небытїѧ̀ въ бытїѐ сотвори́вый, и҆ є҆стество̀ да́вый коемꙋ́ждо бы́вшихъ, то́йже и҆ да̑ннаѧ є҆стєства̀ прелага́ти вѣ́сть, ꙗ҆́коже хо́щетъ. ѿѻнꙋ́дꙋже и҆ слы́шимо є҆́сть, ꙗ҆́кѡ и҆ дв҃а ро́ждши, кто̀ не ᲂу҆диви́тсѧ;

Сѣда́ленъ, гла́съ и҃.

Вели̑кїѧ свѣти́льники свѣтоза̑рныѧ, цр҃кве столпы̀ неразори̑мыѧ согла́снѡ да восхва́лимъ, и҆̀же до́брыхъ наслажда́ющїисѧ, и҆ слове́съ тѣ́хъ, кꙋ́пнѡ и҆ благода́ти, премꙋ́драго златоглаго́лива, и҆ вели́каго васі́лїа, съ григо́рїемъ свѣ́тлымъ бг҃осло́вомъ: къ ни́мже и҆ возопїи́мъ ѿ се́рдца зовꙋ́ще: ст҃и́телїе тревелича́йшїи, моли́тесѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Сла́ва: Премꙋ́дрость прїе́мше ѿ бг҃а, ꙗ҆́кѡ а҆пⷭ҇ли и҆ні́и трїѐ хрⷭ҇тѡ́вы, сло́вомъ ра́зꙋма составлѧ́ете догма́ты, ꙗ҆̀же пре́жде словесы̀ просты́ми низлага́хꙋ, ры́барїе въ ра́зꙋмѣ си́лою дх҃а: подоба́ше бо та́кѡ про́стѣй на́шей вѣ́рѣ составле́нїе стѧжа́ти. Ѿню́дꙋже всѝ вопїе́мъ ва́мъ: моли́тесѧ хрⷭ҇тꙋ̀ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти пра́зднꙋющымъ любо́вїю ст҃ꙋ́ю па́мѧть ва́шꙋ.

Бг҃оро́диченъ: Дꙋ́шꙋ мою̀, дв҃о, смире́ннꙋю, бꙋ́рею житїѧ̀ и҆скꙋше́нїй, ны́нѣ ꙗ҆́кѡ кромѣ̀ ᲂу҆правле́нїѧ бы́вшꙋю, потоплѧ́емꙋю волна́ми, грѣхѡ́въ бре́менемъ ꙗ҆́вльшꙋсѧ преиспо́лненꙋ, и҆ во дно̀ а҆́дово прїитѝ бѣ́дствꙋющꙋ, предварѝ, бцⷣе, мл҃твъ твои́хъ млⷭ҇тїю, тишинꙋ̀ подаю́щи, и҆ бѣ́дъ и҆з̾има́ющи. Приста́нище бо ты̀ є҆сѝ небꙋ́рное, молѧ́щисѧ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆ бг҃ꙋ, прегрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти мѝ: тѧ́ бо и҆́мамъ наде́ждꙋ недосто́йный ра́бъ тво́й.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Прише́лъ є҆сѝ ѿ дв҃ы, не хода́тай, ни а҆́гг҃лъ, но са́мъ, гдⷭ҇и, вопло́щсѧ, и҆ спа́слъ є҆сѝ всего́ мѧ человѣ́ка. тѣ́мъ зовꙋ́ ти: сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Разꙋ̑мливы ѿ ни́жнїѧ мꙋ́дрости бы́вше, правле́нїе пресла́внїи ѿ бж҃е́ственныѧ стѧжа́сте: тѣ́мже ꙗ҆́кѡ рабы́ню сїю̀ ѻ҆́ной всемꙋ́дрѣ покори́сте.

Любомꙋ́дрїи, мꙋ̑дрыѧ а҆́ще лю́бите, ᲂу҆мꙋдри́тесѧ, и҆ глаго́лати наꙋчи́тесѧ всѝ, и҆̀же словесє́мъ чꙋдѧ́щїисѧ, дѣѧ́нїѧ ѻ҆па́сствꙋ и҆ видѣ́нїѧ ѿтꙋ́дꙋ ѡ҆бꙋча́ющесѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆́кѡ по́зденъ до́ждь напослѣдѝ бы́вый, ᲂу҆́треннїй, во́дъ и҆ вѣкѡ́въ содѣ́тель, во чре́во твоѐ ᲂу҆ка́нꙋвъ, всенепоро́чнаѧ, во вре́мѧ прохлажда́ѧй ѡ҆скꙋдѣва́ющыѧ.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Просвѣще́нїе во тмѣ̀ лежа́щихъ, спасе́нїе ѿча́ѧнныхъ, хрⷭ҇тѐ сп҃се мо́й, къ тебѣ̀ ᲂу҆́треннюю, цр҃ю̀ ми́ра, просвѣти́ мѧ сїѧ́нїемъ твои́мъ: и҆но́гѡ бо, ра́звѣ тебє̀, бо́га не зна́ю.

Ты̀ и҆сто́чникъ твои́хъ дарова́нїй и҆спи́ти весьма̀, чл҃вѣколю́бче, да́лъ є҆сѝ ст҃ы̑мъ, ᲂу҆ма́ленъ ника́коже и҆стоща́нїемъ, мі́ръ же ве́сь ᲂу҆пои́въ, и҆̀же ѿ чре́ва и҆́хъ бжⷭ҇твенными пото́ки.

Что́ ми зла́то; что́ ми бога́тство и҆ сла́ва, и҆ могꙋ́тство; ды́мове расходѧ́щїисѧ по воздꙋ́хꙋ: всѧ̑ да и҆сче́знꙋтъ, всѧ̑ да прено́ситъ вѣ́тръ. Мнѣ̀ бога́тство є҆ди́но многорачи́тельно ᲂу҆чи́телей тро́ица виті́йствꙋющаѧ.

То́читъ рѣка̀ нетлѣ́ннꙋю пи́щꙋ, и҆ бжⷭ҇твенное питїѐ: то́читъ а҆́лчꙋщымъ безсме́ртное бра́шно, и҆ жа́ждꙋщымъ нетлѣ́нное питїѐ: вода̀ жива̀ во вѣ́ки, и҆ содержа́щаѧ жи̑вы пїю́щыѧ: всѝ многотекꙋ́щїѧ жи́зни насы́титесѧ.

Бг҃оро́диченъ: И҆мѣ́ѧше крѣ́пость на ны̀ ѕло́ба, но не въ коне́цъ: и҆знемо́же бо по дв҃ѣ въ крѣ́пости си́льнаго ро́ждшей, под̾е́мшаго плотскꙋ́ю не́мощь, и҆ си́льнаго въ ѕло́бѣ ᲂу҆мертви́вша.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Бе́здна мѧ̀ мно́га грѣхо́внаѧ ѡ҆крꙋжа́етъ, и҆ вопїю́ ти, прⷪ҇ро́ка подража́ѧй: ѿ тлѝ мѧ̀, гдⷭ҇и, возведѝ.

Свѡ́йства въ трⷪ҇цѣ трѝ сбг҃осло́вите: нерожде́нїе ѻ҆ц҃а̀, сло́ва же рожде́нїе, и҆ дх҃а и҆схожде́нїе сама́гѡ.

Дне́сь до́мꙋ семꙋ̀ свѣтоѧвле́нное спасе́нїе: два́ бо и҆ трѝ сѡ́бранныѧ хрⷭ҇то́съ во и҆́мѧ своѐ почествꙋ́ѧй, посредѣ̀ присꙋ́тствꙋетъ си́хъ.

Неиспы́танна земна́ѧ глꙋбина̀ къ небе́сной высотѣ̀: но ѿ землѝ ст҃ы̑ѧ вознесѐ вы́шше небе́съ, небе́сное жела́нїе.

Бг҃оро́диченъ: Но́въ тѧ̀ и҆сто́чникъ, дв҃о, и҆ винꙋ̀ та̑инъ и҆мꙋ́ще, трїѐ бг҃оглагѡ́льницы, но́выми предложе́ньми новолѣ́пное прили́чествꙋетъ нарече́нїе.

Конда́къ, гла́съ в҃.

Свѧщє́нныѧ и҆ бг҃овѣща̑нныѧ проповѣ́дники, ве́рхъ ᲂу҆чи́телей, гдⷭ҇и, прїѧ́лъ є҆сѝ въ наслажде́нїе благи́хъ твои́хъ и҆ ᲂу҆покое́нїе: трꙋды́ бо ѻ҆́нѣхъ и҆ сме́рть прїѧ́лъ є҆сѝ па́че всѧ́кагѡ всепло́дїѧ, є҆ди́не прославлѧ́ѧй ст҃ы̑ѧ твоѧ̑.

І҆́косъ:

Кто̀ дово́ленъ своѧ̑ ᲂу҆стнѣ̀ разве́рзти, и҆ подви́гнꙋти ѧ҆зы́къ къ ды́шꙋщымъ ѻ҆гне́мъ си́лою сло́ва и҆ дꙋ́ха; ѻ҆ба́че толи́кѡ рещѝ дерзнꙋ̀: ꙗ҆́кѡ всѐ преидо́ша человѣ́ческое є҆стество̀ сі́и трїѐ, мно́гими и҆ вели́кими дарова́ньми, дѣѧ́нїемъ же и҆ видѣ́нїемъ, по ѻ҆боемꙋ̀ свѣ̑тлы превозше́дше. тѣ́мже ѕѣлѡ̀ вели́кихъ дарѡ́въ ты́ѧ сподо́билъ є҆сѝ, ꙗ҆́кѡ вѣ̑рныѧ твоѧ̑ слꙋжи́тели, є҆ди́не прославлѧ́ѧй ст҃ы̑ѧ твоѧ̑.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Бг҃опроти́вное велѣ́нїе беззако́ннꙋющагѡ мꙋчи́телѧ, высо́къ пла́мень вознесло̀ є҆́сть: хрⷭ҇то́съ же прострѐ бг҃очести̑вымъ ѻ҆трокѡ́мъ ро́сꙋ дх҃о́внꙋю, сы́й бл҃гослове́нъ и҆ препросла́вленъ.

Побѣжда́етсѧ, блаже́ннїи, и҆ ѿбѣга́етъ ꙗ҆́же пре́жде непостоѧ́ннаѧ де́рзость є҆ресе́й, во́скъ же растаѧва́емый ѿ лица̀ ѻ҆гнѧ̀, любодѣ́ичное же всѧ́кое ᲂу҆че́нїе показꙋ́етсѧ, ва́шымъ приража́ющеесѧ ѻ҆гнедохновє́ннымъ вѣща́нїємъ.

Лжи́выхъ ᲂу҆́бѡ ᲂу҆клони́шасѧ є҆́ллинскихъ бꙋесло́вїй, ᲂу҆вѣще́нїе же томи́тельство є҆́же въ человѣ́цѣхъ є҆ди́но и҆збра́ша: подъ ни́мже и҆́стинꙋ сі́и трїѐ ᲂу҆тверди́вше, си́це ве́сь со́нмъ вѣ́рныхъ побѣжда́ютъ словесы̀, и҆ ᲂу҆вѣщева́ютъ.

Бг҃оро́диченъ: Въ тебѣ̀ всѧ́ко прорече́нїе воспочѝ, и҆ коне́цъ прїѧ́ше ᲂу҆дивлѧ́ющее глаго́лющыѧ: и҆зъ тебє́ же свѣтлѣ́е и҆ прорече́нїй чꙋдеса̀ то́чатъ, чⷭ҇таѧ, мꙋ̑дрыѧ ꙗ҆влѧ́юща сказа́тели.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Въ пе́щь ѻ҆́гненнꙋю ко ѻ҆трокѡ́мъ є҆врє́йскимъ снизше́дшаго, и҆ пла́мень въ ро́сꙋ прело́жшаго бг҃а, по́йте, дѣла̀, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Разꙋмѣва́емъ благоче́стнѡ, и҆ прославлѧ́емъ є҆диноче́стнѡ, є҆ди́но є҆стество̀ безмѣрномо́щнꙋю, є҆ди́ницꙋ же и҆ трⷪ҇цꙋ, всѧ̑ сїѧ̑ словесы̀ пра́вѧщꙋю лꙋ́чшими: та́кѡ бо сла́вити трїѐ бг҃оно́снїи преда́ша, съ ни́миже покланѧ́емсѧ є҆́й во вѣ́ки.

Соедини́шасѧ трїѐ бг҃опроповѣ̑дницы, соедини́вшїи трⷪ҇цꙋ, и҆ нераздѣ́льное во всѣ́хъ соблю́дшїи, бжⷭ҇твеннымъ є҆стество́мъ: є҆ди́нꙋ ѿ тоѧ̀ воспрїѧ́ша нераздѣ́льнꙋю сла́вꙋ, въ похвале́нїе є҆ди́но созыва́ющꙋю превозносѧ́щыѧ ю҆̀ во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Прїе́мъ є҆́же по на́мъ, возда́въ же своѐ благодѣ́тель, содѣ́ѧ то́кмѡ, не пострада́ же, дв҃о, твори́тъ бо, но не въ тлѣ́нїе ᲂу҆строѧ́етъ: па́че же и҆ стражда̀ во́лею, стра́стїю стра̑сти рѣши́тъ, ꙗ҆́коже трїѐ ѻ҆тцы̀ на́съ тайноꙋча́тъ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Безнача́льна роди́телѧ сн҃ъ, бг҃ъ и҆ гдⷭ҇ь, вопло́щсѧ ѿ дв҃ы, на́мъ ꙗ҆ви́сѧ, ѡ҆мрачє́ннаѧ просвѣти́ти, собра́ти расточє́ннаѧ: тѣ́мъ всепѣ́тꙋю бцⷣꙋ велича́емъ.

Сѐ ва́ше дѣ́ланїе и҆ па́ства, за ю҆́же велича́йшыѧ болѣ̑зни претерпѣ́сте, во є҆ди́но соше́дшесѧ: кꙋ́пнѡ же трѝ вы̀ сопрїе́мше, ѻ҆́бщꙋю и҆́мать похвалꙋ̀ ва́ше сладча́йшее соедине́нїе.

Не ѻ҆боюдоѻ́стрый ме́чь, благода́ть, но треѻ́стрый на ра́тникѡвъ тоѧ̀ предлага́етъ: є҆ди́нъ нб҃окова́ненъ ме́чь тремѝ крѣпостьмѝ и҆з̾ѡщре́нъ, при́снѡ побо́рствꙋѧй по трисїѧ́нномъ є҆ди́номъ бжⷭ҇твѣ̀.

Ва́ше жи́тельство на нб҃сѣ́хъ бѧ́ше, пресла́внїи, и҆ пло́ть носѧ́щихъ во вѣ́ки нескве́рнꙋ: въ ни́хже всесоверше́ннѣ ны́нѣ живꙋ́ще, сꙋ́щымъ на землѝ на́мъ пребыва́ющымъ, вы̑шнѧѧ моли́те и҆ мы́слити, и҆ дѣ́ѧти.

Бг҃оро́диченъ: Тѣсни́тъ мѧ̀ широта̀ твои́хъ вели́чїй, влⷣчце, подавлѧ́ющи сло́во ѿ ча́стости, и҆ пресла́внѡ мѝ слꙋча́етсѧ є҆́же недоꙋмѣва́тисѧ, ѿ благомо́щества: тѣ́мже толи́кѡ тѧ̀ возвели́чившаго сла́вимъ.

Свѣти́ленъ.

Трѝ свѣтоза̑рныѧ свѣти́льники, па́че со́лнечныхъ лꙋ̑чь, ѿ свѣтонача́льныѧ трⷪ҇цы, и҆ трисо́лнечныѧ є҆ди́ницы, преесте́ственнѡ смѣ́шєны, бг҃онѡ́сныѧ восхва́лимъ ѻ҆тцы̀.

Сла́ва: Свѣ́та прїѧ́тєлища, свѣтолꙋ̑чныѧ мѡ́лнїи, васі́лїа ны́нѣ вели́каго, григо́рїа бг҃осло́ва, златоꙋ́стаго і҆ѡа́нна, да восхва́лимъ всѝ.

Бг҃оро́диченъ: Є҆ди́нственное бжⷭ҇тво̀, ѻ҆́ч҃е, сн҃е и҆ дш҃е, мольба́ми васі́лїа, григо́рїа и҆ і҆ѡа́нна, и҆ пречⷭ҇тыѧ бцⷣы, да не ѿлꙋчꙋ́сѧ твоеѧ̀ сла́вы.

При им­пе­ра­то­ре Алек­сее Ком­нине, ко­то­рый пра­вил с 1081 по 1118 г., в Кон­стан­ти­но­по­ле раз­го­рел­ся спор, раз­де­лив­ший на три ла­ге­ря му­жей, про­све­щен­ных в во­про­сах ве­ры и усерд­ных в стя­жа­нии доб­ро­де­те­лей. Речь шла о трех свя­ти­те­лях и вы­да­ю­щих­ся от­цах Церк­ви: Ва­си­лии Ве­ли­ком, Гри­го­рии Бо­го­сло­ве и Иоанне Зла­то­усте. Од­ни вы­сту­па­ли за то, чтобы пред­по­честь св. Ва­си­лия двум дру­гим, по­сколь­ку он су­мел объ­яс­нить тай­ны при­ро­ды как ни­кто дру­гой и был воз­не­сен доб­ро­де­те­ля­ми на Ан­гель­скую вы­со­ту. В нем, го­во­ри­ли его сто­рон­ни­ки, не бы­ло ни­че­го низ­мен­но­го или зем­но­го, он был ор­га­ни­за­то­ром мо­на­ше­ства, гла­вой всей Церк­ви в борь­бе с ере­ся­ми, стро­гим и тре­бо­ва­тель­ным пас­ты­рем от­но­си­тель­но чи­сто­ты нра­вов. По­это­му, де­ла­ли вы­вод они, св. Ва­си­лий сто­ит вы­ше св. Иоан­на Зла­то­уста, ко­то­рый по ха­рак­те­ру был бо­лее скло­нен про­щать греш­ни­ков.

Дру­гая пар­тия, на­про­тив, за­щи­ща­ла Зла­то­уста, воз­ра­жая про­тив­ни­кам, что про­слав­лен­ный епи­скоп Кон­стан­ти­но­по­ля ни­чуть не в мень­шей сте­пе­ни, чем свт. Ва­си­лий, был устрем­лен бо­роть­ся с по­ро­ка­ми, при­зы­вать греш­ни­ков к по­ка­я­нию и по­буж­дать на­род к со­вер­шен­ство­ва­нию по еван­гель­ским за­по­ве­дям. Непре­взой­ден­ный в крас­но­ре­чии, зла­то­устый пас­тырь оро­сил Цер­ковь на­сто­я­щей пол­но­вод­ной ре­кой про­по­ве­дей. В них он тол­ко­вал Сло­во Бо­жие и по­ка­зы­вал, как его при­ме­нять в по­все­днев­ной жиз­ни, при­чем ему уда­лось это сде­лать луч­ше, чем двум дру­гим хри­сти­ан­ским учи­те­лям.

Тре­тья груп­па ра­то­ва­ла за то, чтобы при­знать глав­ным свт. Гри­го­рия Бо­го­сло­ва за ве­ли­чие, чи­сто­ту и глу­би­ну его язы­ка. Они го­во­ри­ли, что свт. Гри­го­рий, луч­ше всех осво­ив­ший муд­рость и крас­но­ре­чие гре­че­ско­го ми­ра, до­стиг вы­со­чай­шей сте­пе­ни в со­зер­ца­нии Бо­га, по­это­му ни­кто из лю­дей не смог столь ве­ли­ко­леп­но из­ло­жить уче­ние о Свя­той Тро­и­це.

Та­ким об­ра­зом, каж­дая пар­тия за­щи­ща­ла од­но­го от­ца пе­ред дву­мя дру­ги­ми, и это про­ти­во­сто­я­ние за­хва­ти­ло вско­ре всех жи­те­лей сто­ли­цы. Во­все уже не по­мыш­ляя о по­чти­тель­ном от­но­ше­нии к свя­ти­те­лям, лю­ди пус­ка­лись в бес­ко­неч­ные спо­ры и пе­ре­бран­ки. Раз­но­гла­си­ям меж­ду пар­ти­я­ми не бы­ло вид­но ни кон­ца ни края.

То­гда од­на­жды но­чью три свя­ти­те­ля яви­лись во сне св. Иоан­ну Мав­ро­по­ду, мит­ро­по­ли­ту Ев­ха­ит­ско­му (па­мять 5 ок­тяб­ря), сна­ча­ла по од­но­му, а за­тем втро­ем. В один го­лос они ему ска­за­ли: «Как ты ви­дишь, мы все вме­сте на­хо­дим­ся ря­дом с Бо­гом и ни­ка­кие раз­молв­ки или со­пер­ни­че­ство нас не раз­де­ля­ют. Каж­дый из нас в ту ме­ру об­сто­я­тельств и вдох­но­ве­ния, ка­кая бы­ла ему да­ро­ва­на Свя­тым Ду­хом, пи­сал и учил то­му, что необ­хо­ди­мо для спа­се­ния лю­дей. Сре­ди нас нет ни пер­во­го, ни вто­ро­го, ни тре­тье­го. Ес­ли ты при­зы­ва­ешь имя од­но­го из нас, двое дру­гих так­же при­сут­ству­ют ря­дом с ним. По­се­му по­ве­ли тем, кто ссо­рит­ся, не со­зда­вать из-за нас рас­ко­лов в Церк­ви, по­сколь­ку при жиз­ни все свои уси­лия мы по­свя­ща­ли уста­нов­ле­нию един­ства и со­гла­сия в ми­ре. За­тем объ­еди­ни на­ши па­мя­ти в один празд­ник и со­ставь для него служ­бу, вклю­чив ту­да пес­но­пе­ния, по­свя­щен­ные каж­до­му из нас, со­об­раз­но ис­кус­ству и на­у­ке, ко­то­рые Гос­подь те­бе дал. Пе­ре­дай эту служ­бу хри­сти­а­нам, чтобы они празд­но­ва­ли ее каж­дый год. Ес­ли они бу­дут по­чи­тать нас та­ким об­ра­зом – еди­ны­ми пе­ред Бо­гом и в Бо­ге, то мы обе­ща­ем, что бу­дем хо­да­тай­ство­вать в на­шей об­щей мо­лит­ве об их спа­се­нии». По­сле этих слов свя­ти­те­ли под­ня­лись на небо, объ­ятые неска­зан­ным све­том, об­ра­ща­ясь друг к дру­гу по име­ни.

То­гда свт. Иоанн Мав­ро­под со­брал без про­мед­ле­ния на­род и со­об­щил об от­кро­ве­нии. Так как все ува­жа­ли мит­ро­по­ли­та за доб­ро­де­тель и вос­хи­ща­лись си­лой его крас­но­ре­чия, спо­рив­шие пар­тии при­ми­ри­лись. Все ста­ли про­сить Иоан­на немед­лен­но при­нять­ся за со­став­ле­ние служ­бы об­ще­го празд­ни­ка трех свя­ти­те­лей. Тон­ко про­ду­мав во­прос, Иоанн ре­шил от­ве­сти это­му празд­но­ва­нию трид­ца­тый день ян­ва­ря, чтобы слов­но скре­пить пе­ча­тью этот ме­сяц, в те­че­ние ко­то­ро­го вспо­ми­на­ют­ся все три свя­ти­те­ля по от­дель­но­сти.

Как по­ет­ся в мно­го­чис­лен­ных тро­па­рях из этой ве­ли­ко­леп­ной служ­бы, три свя­ти­те­ля, «зем­ная тро­и­ца», раз­ные как лич­но­сти, но еди­ные по бла­го­да­ти Бо­жи­ей, за­по­ве­да­ли нам в сво­их пи­са­ни­ях и при­ме­ром сво­ей жиз­ни по­чи­тать и про­слав­лять Пре­свя­тую Тро­и­цу – Бо­га Еди­но­го в трех Ли­цах. Эти све­тиль­ни­ки Церк­ви рас­про­стра­ни­ли по всей зем­ле свет ис­тин­ной ве­ры во­пре­ки опас­но­стям и пре­сле­до­ва­ни­ям и оста­ви­ли нам, их по­том­кам, свя­тое на­сле­дие. Через их тво­ре­ния мы мо­жем так­же до­стичь выс­ше­го бла­жен­ства и веч­ной жиз­ни в при­сут­ствии Бо­га вме­сте со все­ми свя­ты­ми.

На про­тя­же­нии ян­ва­ря мы празд­ну­ем па­мять мно­гих слав­ных иерар­хов, ис­по­вед­ни­ков и по­движ­ни­ков и за­вер­ша­ем его со­бор­ным празд­ни­ком в честь трех ве­ли­ких свя­ти­те­лей. Та­ким об­ра­зом Цер­ковь вспо­ми­на­ет всех свя­тых, ко­то­рые про­по­ве­до­ва­ли пра­во­слав­ную ве­ру сво­ей жиз­нью или в сво­их со­чи­не­ни­ях. Этим празд­ни­ком мы от­да­ем дань по­чте­ния всей со­во­куп­но­сти зна­ний, про­све­щен­но­сти, ума и серд­ца ве­ру­ю­щих, ко­то­рые они по­лу­ча­ют через сло­во. В ито­ге празд­ник трех свя­ти­те­лей ока­зы­ва­ет­ся вос­по­ми­на­ни­ем всех от­цов Церк­ви и всех при­ме­ров еван­гель­ско­го со­вер­шен­ства, ко­то­рые Свя­той Дух по­рож­да­ет во все вре­ме­на и во всех ме­стах, чтобы по­яв­ля­лись но­вые про­ро­ки и но­вые апо­сто­лы, про­вод­ни­ки на­ших душ на Небе­са, уте­ши­те­ли на­ро­да и пла­мен­ные стол­пы мо­лит­вы, на ко­то­рых и по­ко­ит­ся Цер­ковь, укреп­ля­ясь в ис­тине.

Со­ста­ви­тель – иеро­мо­нах Ма­ка­рий (Си­мо­но­петр­ский),
адап­ти­ро­ван­ный рус­ский пе­ре­вод – из­д-во Сре­тен­ско­го мо­на­сты­ря

Ис­точ­ник: http://www.pravoslavie.ru

См. так­же: "Со­бор трех ве­ли­ких все­лен­ских учи­те­лей Ва­си­лия Ве­ли­ко­го, Гри­го­рия Бо­го­сло­ва и Иоан­на Зла­то­усто­го" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.