Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому (первый)

Память: 12 февраля (30 января)

Глас 2.

Припев: Святи́телие Васи́лие Вели́кий, Григóрие Богослóве, Иоáнне Златоýсте, моли́те Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Ко́е благодаре́ние, ко́е противовоздая́ние, подоба́ющее на́шим, челове́цы, принесе́тся от на́с благоде́телем, и́миже ко е́же до́бре бы́ти наставля́емся?

Вити́йстии язы́цы, и хи́трости, и кова́рства, и вся́ слове́с си́ла ны́не в вину́ да сподви́гнутся еди́ну и, честву́юще взаи́м, да почту́т.

Сво́йственнаго у́бо и́м не терпя́ху, дабы́ что́ стяжа́ти на земли́, небому́дреннии, храни́телие же яви́шася о́бщества и предста́телие, о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.

Богоро́дичен: Тя́, о́бщее любоче́стие, Всенепоро́чная, на́шего естества́, вси́ сла́вим, уста́ еди́ны бы́вше и еди́но согла́сие соверши́вше.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Труба́ вели́кая Це́ркве, свети́льник, просвеща́яй вселе́нную, пропове́дник, веща́нием объе́мляй вся́ концы́, великоимени́тый Васи́лий сподвиза́ет собра́ние сие́.

Све́тел от жития́ и веще́й, све́тел от слове́с и уче́ний, во все́х пресиява́я па́че все́х, я́коже друго́е па́че зве́зд со́лнце, многопе́тый Богосло́в дне́сь блажи́тся.

Се́ све́т ми́ра ми́ру све́тит, се́ земли́ со́ль зе́млю услажда́ет, се́ дре́во жи́зни безсме́ртия плоды́ предлага́ет, Златоу́стый святы́й. И́же умре́ти не хотя́щии, прииди́те, наслажда́йтеся.

Богоро́дичен: Вся́ от небытия́ в бытие́ Сотвори́вый и естество́ Да́вый коему́ждо бы́вших, То́йже и да́нная естества́ прелага́ти ве́сть, я́коже хо́щет. Отону́дуже и слы́шимо е́сть, я́ко и Де́ва ро́ждши, — кто́ не удиви́тся?

Седа́лен, гла́с 8.

Вели́кия свети́льники светоза́рныя, Це́ркве столпы́ неразори́мыя согла́сно да восхва́лим, и́же до́брых наслажда́ющиися и слове́с те́х, ку́пно и благода́ти: прему́драго Златоглаго́лива и Вели́каго Васи́лия с Григо́рием све́тлым Богосло́вом. К ни́мже и возопии́м, от се́рдца зову́ще: святи́телие тревелича́йшии, моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва: Прему́дрость прие́мше от Бо́га, я́ко апо́столи ини́и трие́ Христо́вы, сло́вом ра́зума составля́ете догма́ты, я́же пре́жде словесы́ просты́ми низлага́ху, ры́барие в ра́зуме си́лою Ду́ха, подоба́ше бо та́ко про́стей на́шей ве́ре составле́ние стяжа́ти. Отню́дуже вси́ вопие́м ва́м: моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Ду́шу мою́, Де́во, смире́нную, бу́рею жития́ искуше́ний ны́не я́ко кроме́ управле́ния бы́вшую, потопля́емую волна́ми, грехо́в бре́менем я́вльшуся преиспо́лнену и во дно́ а́дово приити́ бе́дствующу, предвари́, Богоро́дице, моли́тв Твои́х ми́лостию, тишину́ подаю́щи и бе́д изыма́ющи. Приста́нище бо Ты́ еси́ небу́рное, моля́щися Сы́ну Твоему́ и Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти ми́: Тя́ бо и́мам наде́жду, недосто́йный ра́б Тво́й.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни а́нгел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Разу́мливы от ни́жния му́дрости бы́вше, правле́ние, пресла́внии, от Боже́ственныя стяжа́сте, те́мже, я́ко рабы́ню, сию́ о́ной всему́дре покори́сте.

Любому́дрии, му́дрыя а́ще лю́бите, умудри́теся и глаго́лати научи́теся вси́, и́же словесе́м чудя́щиися, дея́ния опа́сству и виде́ния отту́ду обуча́ющеся.

Богоро́дичен: Я́ко по́зден до́ждь, напоследи́ бы́вый, у́тренний, во́д и веко́в Соде́тель, во чре́во Твое́ ука́нув, Всенепоро́чная, во вре́мя прохлажда́яй оскудева́ющия.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Ты́ исто́чник Твои́х дарова́ний испи́ти весьма́, Человеколю́бче, да́л еси́ святы́м, ума́лен ника́коже истоща́нием, ми́р же ве́сь упои́в и́же от чре́ва и́х боже́ственными пото́ки.

Что́ ми зла́то? Что́ ми бога́тство, и сла́ва, и могу́тство? Ды́мове, расходя́щиися по возду́ху: вся́ да исче́знут, вся́ да прено́сит ве́тр. Мне́ бога́тство еди́но многорачи́тельно — учи́телей тро́ица вити́йствующая.

То́чит река́ нетле́нную пи́щу и Боже́ственное питие́, то́чит а́лчущим безсме́ртное бра́шно и жа́ждущим нетле́нное питие́, вода́ жива́ во ве́ки и содержа́щая жи́вы пию́щия: вси́ многотеку́щия жи́зни насы́титеся.

Богоро́дичен: Име́яше кре́пость на ны́ зло́ба, но не в коне́ц: изнемо́же бо по Де́ве, в кре́пости Си́льнаго ро́ждшей, подъе́мшаго плотску́ю не́мощь и си́льнаго в зло́бе умертви́вша.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Бе́здна мя́ мно́га грехо́вная окружа́ет, и вопию́ Ти, проро́ка подража́яй: от тли́ мя́, Го́споди, возведи́.

Сво́йства в Тро́ице три́ сбогосло́вите: нерожде́ние Отца́, Сло́ва же рожде́ние и Ду́ха исхожде́ние Сама́го.

Дне́сь до́му сему́ светоявле́нное спасе́ние: два́ бо и три́ со́бранныя Христо́с, во и́мя Свое́ почеству́яй, посреде́ прису́тствует си́х.

Неиспы́танна земна́я глубина́ к небе́сной высоте́, но от земли́ святы́я вознесе́ вы́шше небе́с небе́сное жела́ние.

Богоро́дичен: Но́в Тя́ исто́чник, Де́во, и вину́ та́ин иму́ще, трие́ богоглаго́льницы но́выми предложе́ньми новоле́пное прили́чествует нарече́ние.

Конда́к, гла́с 2.

Свяще́нныя и боговеща́нныя пропове́дники, ве́рх учи́телей, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и упокое́ние: труды́ бо о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

И́кос:

Кто́ дово́лен своя́ устне́ разве́рзти и подви́гнути язы́к к ды́шущим огне́м си́лою Сло́ва и Ду́ха? Оба́че толи́ко рещи́ дерзну́: я́ко все́ преидо́ша челове́ческое естество́ си́и трие́ мно́гими и вели́кими дарова́ньми, дея́нием же и виде́нием, по обоему́ све́тлы превозше́дше. Те́мже зело́ вели́ких даро́в ты́я сподо́бил еси́, я́ко ве́рныя Твоя́ служи́тели, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Побежда́ется, блаже́ннии, и отбега́ет я́же пре́жде непостоя́нная де́рзость ересе́й: во́ск же, растаява́емый от лица́ огня́, любоде́ичное же вся́кое уче́ние показу́ется, ва́шим приража́ющееся огнедохнове́нным веща́нием.

Лжи́вых у́бо уклони́шася е́ллинских буесло́вий, увеще́ние же томи́тельство, е́же в челове́цех, еди́но избра́ша, под ни́мже и́стину си́и трие́ утверди́вше, си́це ве́сь со́нм ве́рных побежда́ют словесы́ и увещева́ют.

Богоро́дичен: В Тебе́ вся́ко прорече́ние воспочи́ и коне́ц прия́ше удивля́ющее глаго́лющия: из Тебе́ же светле́е и прорече́ний чудеса́ то́чат, Чи́стая, му́дрыя явля́юща сказа́тели.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Разумева́ем благоче́стно и прославля́ем единоче́стно Еди́но Естество́, безмерномо́щную Еди́ницу же и Тро́ицу, вся́ сия́ словесы́ пра́вящую лу́чшими. Та́ко бо сла́вити трие́ богоно́снии преда́ша, с ни́миже покланя́емся Ей во ве́ки.

Соедини́шася трие́ богопропове́дницы, соедини́вшии Тро́ицу и Неразде́льное во все́х соблю́дшии, Боже́ственным естество́м: еди́ну от Тоя́ восприя́ша неразде́льную сла́ву, в похвале́ние еди́но созыва́ющую превознося́щия Ю во ве́ки.

Богоро́дичен: Прие́м, е́же по на́м, возда́в же Свое́ Благоде́тель, соде́я то́кмо, не пострада́ же, Де́во: твори́т бо, но не в тле́ние устроя́ет, па́че же и стражда́ во́лею, стра́стию стра́сти реши́т, я́коже трие́ отцы́ на́с тайноуча́т.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Се́ ва́ше де́лание и па́ства, за ю́же велича́йшия боле́зни претерпе́сте, во еди́но соше́дшеся, ку́пно же три́ вы́ соприе́мше, о́бщую и́мать похвалу́ ва́ше сладча́йшее соедине́ние.

Не обоюдоо́стрый ме́чь благода́ть, но трео́стрый на ра́тников тоя́ предлага́ет: еди́н небокова́нен ме́чь, треми́ крепостьми́ изощре́н, при́сно побо́рствуяй по Трисия́нном Еди́ном Божестве́.

Ва́ше жи́тельство на небесе́х бя́ше, пресла́внии, и пло́ть нося́щих во ве́ки нескве́рну, в ни́хже всесоверше́нне ны́не живу́ще, су́щим на земли́ на́м пребыва́ющим вы́шняя моли́те и мы́слити, и де́яти.

Богоро́дичен: Тесни́т мя́ широта́ Твои́х вели́чий, Влады́чице, подавля́ющи сло́во от ча́стости, и пресла́вно ми́ случа́ется е́же недоумева́тися от благомо́щества, те́мже толи́ко Тя́ Возвели́чившаго сла́вим.

Свети́лен.

Три́ светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных лу́чь от Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы, преесте́ственно сме́шены, богоно́сныя восхва́лим отцы́.

Сла́ва: Све́та прия́телища, светолу́чныя мо́лнии, Васи́лия ны́не Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва, Златоу́стаго Иоа́нна, да восхва́лим вси́.

Богоро́дичен: Еди́нственное Божество́, О́тче, Сы́не и Ду́ше, мольба́ми Васи́лия, Григо́рия и Иоа́нна и Пречи́стыя Богоро́дицы да не отлучу́ся Твоея́ сла́вы.

Yandex Metrika