Пе́снь 1.

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Предложи́вши я́ко многопи́ршественную дне́сь, боже́ственную па́мять свою́, вселе́нней все́й та́инственно Пелаги́я, повелева́ет напита́тися все́м сне́дей по́двигов ея́.

Жела́ние, е́же па́че вся́каго хоте́ния всели́вшееся в ду́шу твою́, честна́я, озари́ у́м и пла́мень Ду́ха, вже́г тебе́, просвети́ и страсте́й ти́ну попали́.

Мо́ря грехо́внаго волне́ния избе́гши, честна́я, к ти́хому приста́нищу Христо́ву, Пелаги́е, приста́ла еси́, те́м покая́нием твои́м насле́довала еси́ кро́тких зе́млю.

Богоро́дичен: Тишина́ су́щих в житии́, Чи́стая, вла́ющихся земны́х, Ты́, тве́рдая и кре́пкая анки́ра, и приста́нище, и окормле́ние еси́, всегда́ к Тебе́ руководя́щи и спаса́ющи.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Возлете́ла еси́ на небеса́, Христо́ва голуби́це, крила́ми воздержа́ния и боле́зньми мно́гими возвы́сившися.

Ти́ны стра́стныя ты́ злосмра́дное Христо́вою водо́ю омы́вши, честна́я, ми́ро, Пелаги́е, яви́лася еси́ Ему́.

Ору́жие врагу́ смертоно́сное и́стинно бы́сть, к Бо́гу твоя́, честна́я, разжже́нная любо́вь и жела́ние.

Богоро́дичен: Я́ко роса́ у́тренняя, весе́лие Твое́, Чи́стая, ка́плющи, страсте́й пе́щь Тебе́ пою́щим угаша́ет всегда́.

Седа́лен, гла́с 8.

Покая́ния росо́ю страсте́й угаси́вши пла́мень, тво́й живо́т возложи́ла еси́ Христу́ и Спа́су твоему́, и Его́ ра́ди ми́ра избе́гши, уедини́лася еси́ в пусты́ни, житие́ а́нгельское доше́дши. Те́м и кончи́ну со сла́вою вели́кою обре́тши от Бо́га почита́ему, позна́лася еси́ конце́м, Пелаги́е равноа́нгельная. Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: В напа́сти многоплете́нныя впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ Воплоще́нному безсе́менно моли́ся приле́жно о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти, воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Крестобогоро́дичен: А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́ непра́ведно воздви́жена, пла́чущися го́рько, взыва́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости, Бо́же Преблаги́й, Безгре́шне Го́споди. Е́йже ве́рно возопии́м: благоутро́бие покажи́, Де́во, на ны́, и согреше́ний оставле́ние да́руй, покланя́ющимся Того́ страда́нием.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко кади́ло пречестно́е, Пелаги́е, воздержа́ния у́глием всесожега́емо благово́ние была́ еси́ Христу́, Бо́гу на́шему, в воню́ те́кши ми́ра Его́.

Теле́сное благоле́пие, Пелаги́е, грехо́вныя ти́ны пре́жде бы́вшее, все́ преложи́ла еси́ в добро́ту нескве́рную, ея́же тво́й Жени́х восхоте́, Христо́с.

Ду́ха все́льшаяся, Пелаги́е, благода́ть в души́ твое́й, я́ко и́скра Сло́ва, пла́мень высо́к возжже́ ве́ры и гре́х извари́.

Богоро́дичен: Же́зл прозябла́ еси́, Богоро́дице, из Него́же цве́т мы́сленный возрасте́, Боже́ственнаго благово́ния испо́лнив вся́ческая, Христо́с Бо́г на́ш — ми́ро сы́й неистоще́нное честно́е.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Вода́ми та́инственными умасти́вшися Ду́ха, процвела́ еси́ в ве́ре доброде́телей благопло́дием и боле́зньми поще́ния.

Ты́, Го́споди, Све́т во тме́ лежа́щих челове́ков, Ты́ возсия́л еси́ в се́рдцы преподо́бныя, све́тлость боже́ственнаго разуме́ния.

Боле́зни твоя́, честна́я Пелаги́е, со слеза́ми се́емы, весе́лием и ра́достию оби́лия на небесе́х собра́шася.

Богоро́дичен: Удивле́на и́стинно благода́ть Твоя́ показа́ся, Пречи́стая, пресла́вно де́йствующи си́лы и чудеса́ по все́й земли́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Я́вльшейся невече́рней зари́ Христа́ Бо́га на́шего в души́ Пелаги́и, тмы́ кня́зь отгна́н бы́сть, и всели́ся Ду́ха благода́ть и ве́ра Его́.

Дре́вле уловле́нная зми́ем, се́ть ему́ показа́ся, си́лу его́ обдержа́щи и попира́ющи того́ лука́вствие си́лою Бо́жиею.

Жениха́ Христа́ возлюби́вши и Бо́га, доброде́тельми украси́лася еси́, и упещре́на труды́ боже́ственными, Черто́га Его́, Пелаги́е, сподо́билася еси́.

Богоро́дичен: Ви́дети, Богоро́дице, сла́ву Твою́ неизрече́нную дре́вле возжеле́ша боже́ственнии проро́цы вси́, но напосле́док на́м яви́лася еси́, лю́бящим Тя́, все́х пребо́льши.

Конда́к, гла́с 2.

Те́ло твое́ поста́ми изнури́вши, бде́нными моли́твами Творца́ умоли́ла еси́ о дея́ниих твои́х, я́ко да прии́меши соверше́нное оставле́ние, е́же и обрела́ еси́, ма́ти, я́ве, пу́ть покая́ния показа́вши.

И́кос:

Ели́цы в житии́ во гресе́х оскверни́стеся, прииди́те со мно́ю и, потща́вшеся, поревну́им покая́нию, слеза́м и подвиго́м преподо́бныя ма́тере на́шея Пелаги́и, да вско́ре от Бо́га проще́ние прии́мем, я́коже блаже́нная, еще́ жива́ су́щи, скве́рну отмы́ греха́ и прия́т от Бо́га соверше́нное проще́ние, пу́ть покая́ния показа́вши.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Пучи́на показа́лася еси́ боже́ственных исправле́ний ты́ и́стинно, всю́ вра́жию погрузи́вши в не́й кре́пость, те́м воспева́ла еси́: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

В пещи́ воздержа́ния те́ло и ду́шу боже́ственно, я́ко зла́то, чи́сто извари́вши, и пе́рвую добро́ту показа́ла еси́ светле́йшу, честна́я Пелаги́е, кра́йним воздержа́нием.

Ба́нею боже́ственною совле́кшися, ты́ и́стинно пе́рваго одея́ния страсте́й и тле́ющаго тя́ челове́ка, в но́ваго же, сла́вная, оде́яся, Христу́ сообразу́ющися.

Богоро́дичен: На престо́ле Оте́честем седя́й Сло́во Бо́жие, стра́нно в Тя́ всели́ся и стра́шно, Богоро́дице, и возведе́ на́ше смеше́ние, в Себе́ возвы́сив, я́ко Благоутро́бен.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Све́тятся лучи́ све́тло чуде́с твои́х, я́коже со́лнце, и жития́ твоего́ всю́ явля́ют све́тлость и сия́ющую в тебе́ боже́ственную ве́ру, и вопию́т: вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Неразреши́мым сою́зом ко Христу́ ве́рно привяза́вшися, прилепи́лася еси́ к Нему́ и неотлу́чна пребыла́ еси́ едине́нием любве́ Его́, Ему́же сочлени́лася еси́ мы́сленно, ве́рою Его́, Пелаги́е, неразлу́чне Тому́ пребы́вши.

Ра́зум прие́мши и́стинный в се́рдцы твое́м, я́ве ду́хом оста́вила еси́ всю́ жите́йскую суету́, те́м удиви́ла еси́ земны́я внеза́пным, честна́я, преложе́нием и небеса́ весе́лия испо́лнила еси́.

Богоро́дичен: Пою́т, Пречи́стая Де́во, вели́чия Твоя́ у́мная во́инства, пропове́дуют вси́ патриа́рси и проро́цы я́сно со апо́столы, та́коже и му́ченик ли́цы и преподо́бных все́ мно́жество: с ни́миже покланя́емся Тебе́.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Ви́дети восхоте́ла еси́ и́стинно Рачи́теля Христа́ добро́ту, Его́же ра́ди распя́лася еси́ ми́ру, и кра́сный цве́т теле́сный, преподо́бная, изсуши́ла еси́, и жите́йскую возненави́дела еси́ любо́вь.

Всю́ теле́сную тя́гость отло́жши, Пелаги́е, воздержа́нием и боле́зньми, к небе́сным оби́телем востекла́ еси́, в ни́хже люби́мыя тебе́ наслажда́ешися добро́ты, сла́вная.

Ны́не тебе́ почита́ющих любо́вию все́х, преподо́бная, назира́еши, и ле́тнюю соверша́ющих твою́ па́мять сию́, моли́ся Творцу́ и Созда́телю твоему́, прича́стником бы́ти и на́м сла́вы Его́.

Богоро́дичен: Пою́ Твою́ благода́ть, Де́во, велича́ю сла́ву Твою́: Ты́ бо просвеще́ние души́ моея́ еси́ и́стинно, и утеше́ние, и ско́рая помо́щница, и спасе́ние, и защище́ние.