Канон святой великомученице Анастасии Узорешительнице, Римляныне, Иллирийской

Припев: Свята́я великому́ченице Анастаси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 04 января (22 декабря ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Пе́ние возсле́м Бо́гу, роди́тися хотя́щему пло́тию из Де́вы в Вифлее́ме гра́де и в я́слех положи́тися Отроча́ти, я́ко младе́нцу, да спасе́т челове́ческий ро́д.

Еди́ныя вожделе́нныя Христо́вы, Анастаси́е сла́вная, добро́ты и́щущи, претекла́ еси́ добро́ты мирски́я тве́рдостию нра́ва и безсме́ртнаго насле́дия, му́ченице, сподо́билася еси́.

Но́щь ле́стнаго омраче́ния, просвеще́нием Ду́ха озаря́ема, честна́я, претекла́ еси́ смы́сленне и ны́не всели́лася еси́, иде́же е́сть Боже́ственное сия́ние Несозда́нныя Тро́ицы.

Богоро́дичен: Яви́ся неви́димый Бо́г, преесте́ственно ражда́емь, за благоутро́бие мно́гое из Тебе́, Де́во Ма́ти, обнища́в, бога́тый, я́ко да безсме́ртием челове́ческий ро́д обогати́т.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Пелена́ми повива́емый Младе́нец, неосяза́емый Госпо́дь, хо́щет ви́ден бы́ти, в я́слех возлежа́й; го́ры, взыгра́йте, и ра́достию Боже́ственною, хо́лми, облецы́теся, све́та исполня́еми.

Благоче́стным дерзнове́нием гони́телей притупи́ла еси́ разжже́нных глаго́л стре́лы, спаси́тельным Сло́вом обогати́вшися, Анастаси́е, и Боже́ственною любо́вию двиза́ния душе́вная упра́вивши.

То́чию,— му́ченице, вопия́ла еси́,— ищу́ Го́спода, к еди́ной Того́ любви́ ду́шу привяза́х, Сего́ осия́тися чисте́йшими бога́тно блиста́ньми иду́, обы́чая простото́ю.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Отрокови́це, руко́ю нося́щаго всю́ тва́рь во утро́бе но́сиши, воплоща́ема, Его́же и ражда́ема восклоня́еши в я́слех, младе́нца зри́ма Преве́чнаго.

Седа́лен, гла́с 1.

Я́ко неве́сту тя́ Христо́ву восхваля́ем, де́во, я́ко Фе́клу честну́ю досто́йно почита́ем. Те́мже и в па́мяти твое́й пролива́ются ре́ки исцеле́ний: ты́ бо прия́ла еси́ благода́ть, я́ко храня́щи за́поведи Госпо́дни си́лою Ду́ха.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Рече́ния уже́ исполня́ются проре́кших Боже́ственным Ду́хом: Де́ва бо и́дет в верте́пе роди́ти Всесоверше́ннаго.

Му́ченическое благосла́вие любо́вию взыска́вши, сего́ получи́ла еси́, тве́рдо пострада́вши несомне́нною во́лею, терпеливоду́шная.

Истка́нною от свы́ше благода́ти ри́зою и́стинно оде́ялася еси́ совлече́нием те́ла, страстоте́рпице му́ченице всехва́льная.

Богоро́дичен: Плотоно́сец происхо́дит от Твоего́ светоно́снаго ложесна́, Пречи́стая, Ца́рь Небе́сный, я́ко на престо́ле, в я́слех возлеги́й.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Возсия́ звезда́ Иу́дова от земли́ Халде́йския, дви́жущи на поклоне́ние звездосло́вцы, я́ко писа́ся.

Зако́нно подвиза́лася еси́, беззако́нныя победи́вши, му́ченице всесла́вная, си́лою Ду́ха.

Воскресе́ние Бо́жие образу́еши тезоимени́тством, враги́ проклина́ющи неви́димыя, всехва́льная.

Богоро́дичен: В верте́пе подзе́мнем роди́тися от Де́вы Христо́с гряде́т, да веселя́тся вся́ческая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Естество́, е́же от на́с Благоутро́бный прие́м, ви́димь е́сть я́ко Младе́нец, зи́ждай во чре́ве младе́нцы, и повива́ется, и в я́слех возлега́ет, и разреша́ет мои́х страсте́й многоплете́нныя плени́цы бла́гостию.

Святы́х му́ченик следя́щи терпели́вно Христа́ ра́ди по́двиги, и те́х потре́бам служа́щи, и гное́ния, преподо́бная, отира́ющи, обогати́лася еси́ пресве́тло, те́х сия́ющи благосла́вием.

Ка́пли врачева́ний излива́еши ту́чами Боже́ственных дарова́ний, и страсте́й ре́ки воспря́туеши, и помоществу́еши лю́те бе́дствующим, всесла́вная му́ченице Христо́ва, Боже́ственнаго Воскресе́ния тезоимени́тая.

Богоро́дичен: Исцеля́я челове́ческое естество́, дре́вним преступле́нием истле́вшее, без тли́ но́в ражда́ется Младе́нец и в Твои́х не́дрех, я́ко на престо́ле, седи́т, Безневе́стная, Оте́ческаго не оста́вль соседе́ния Божество́м.

Конда́к, гла́с 2.

Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии, к твоему́ хра́му притека́юще, прие́млют честна́я дарова́ния от живу́щия в тебе́ Боже́ственныя благода́ти, Анастаси́е: ты́ бо при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.

И́кос:

Воскресе́ния Христо́ва тезоимени́та су́щи, па́дша мя́ ны́не воскреси́ моли́твами твои́ми, от чуде́с твои́х ка́плю иска́павши, му́ченице, души́ мое́й и запале́ния лю́таго греха́ угаша́ющи. Ми́р бо спаса́еши от страсте́й многообра́зных всегда́, и́миже и а́з искуша́емь е́смь: ты́ бо, все́м вся́ подаю́щи, ми́ру то́чиши исцеле́ния.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Го́рнии ли́цы славосло́вят безпло́тных, на земли́ же покланя́емся, зря́ще, земни́и, на́м уподо́бльшагося и в я́слех возлежа́ща Тя́, Христе́, Бо́же вся́ческих.

О́гнь испепели́ла еси́ ле́стный, я́коже де́ти, пла́мени приобщи́вшися, пока́зоваше тепло́ раче́ние, Богому́драя, его́же к твоему́ стяжа́ла еси́ Влады́це и Жениху́.

Ту́чи пролива́еши врачева́ний, уставля́ющи пале́ние неду́гов, и лю́ди при́сно устроя́еши песнопе́ти: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Чу́до, мы́сль удивля́ющее, соверша́емое в Тебе́, Де́во Ма́ти: роди́ти и́маши Бо́га и в я́слех восклони́ти, Херуви́мом непристу́пнаго и невмести́маго естество́м.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ему́же предстоя́т горе́ ты́сящи и тьмы́ А́нгелов, верте́п но́сит ражда́емаго; Его́же пое́м дела́ непреста́нно, я́ко Го́спода.

Хра́м Тро́ицы показа́лася еси́ в Боже́ственных хра́мех, моли́твами и поще́нии, Анастаси́е, упражня́ющися, — благослови́те, — взыва́ющи, — дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Крепча́йшими словесы́ Хрисого́на, страстоте́рпице, укре́пльшися, и́долов немощно́е попра́ла еси́ суровство́, до́блественне пострада́вши.

Богоро́дичен: О, Боговмести́мая Отрокови́це! Роди́ши Младе́нца, Творца́ веко́в и неизме́ннаго Го́спода, в Вифлее́ме гра́де за неизрече́нную ми́лость.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Игра́йте, го́ры, в весе́лии, и ра́достию, хо́лми, препоя́шитеся: ны́не Де́ва приближа́ется роди́ти Го́спода.

Де́нь весе́лия приноша́ет ти́ тва́рь, Анастаси́е, па́мять прославля́ющи, Его́же просла́вила еси́, Сло́ва, твои́ми кровьми́.

Све́том чисте́йшим ны́не осия́ема, моли́твами твои́ми просвеща́тися свы́ше все́м на́м проси́, му́ченице благода́рная.

Богоро́дичен: Све́тло вся́ тва́рь ны́не да ра́дуется: Богоро́дица роди́ти гряде́т от Бо́га Бо́га Сло́ва, Челове́ка бы́вшаго.

Свети́лен.

Хрисого́ну чу́дному, в темни́це заключе́ну, Анастаси́е сла́вная, служи́ла еси́ и, сего́ словесе́м повину́вшися, в Бо́зе сконча́ла еси́ муче́ния тече́ние, от Него́же благода́ть исцеле́ний прие́мши, исцеля́еши неду́ги.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́дїе, чꙋ́дномꙋ бг҃ꙋ на́шемꙋ, свободи́вшемꙋ і҆и҃лѧ ѿ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́днꙋю пою́ще и҆ вопїю́ще, пои́мъ тебѣ̀ є҆ди́номꙋ влⷣцѣ.

Пѣ́нїе возсле́мъ бг҃ꙋ, роди́тисѧ хотѧ́щемꙋ пло́тїю и҆зъ дв҃ы, въ виѳлее́мѣ гра́дѣ, и҆ въ ꙗ҆́слехъ положи́тисѧ ѻ҆троча́ти, ꙗ҆́кѡ млⷣнцꙋ, да спасе́тъ человѣ́ческїй ро́дъ.

Є҆ди́ныѧ вожделѣ́нныѧ хрⷭ҇то́вы, а҆настасі́е сла́внаѧ, добро́ты и҆́щꙋщи, претекла̀ є҆сѝ добрѡ́ты мїрскі̑ѧ тве́рдостїю нра́ва, и҆ безсме́ртнагѡ наслѣ́дїѧ, мꙋ́ченице, сподо́биласѧ є҆сѝ.

Но́щь ле́стнагѡ ѡ҆мраче́нїѧ, просвѣще́нїемъ дх҃а ѡ҆зарѧ́ема, честна́ѧ, претекла̀ є҆сѝ смы́сленнѣ, и҆ ны́нѣ всели́ласѧ є҆сѝ, и҆дѣ́же є҆́сть бжⷭ҇твенное сїѧ́нїе несозда́нныѧ трⷪ҇цы.

Бг҃оро́диченъ: Ꙗ҆ви́сѧ неви́димый бг҃ъ, преесте́ственнѡ ражда́емь, за бл҃гоꙋтро́бїе мно́гое, и҆зъ тебє̀, дв҃о мт҃и, ѡ҆бнища́въ бога́тый, ꙗ҆́кѡ да безсме́ртїемъ человѣ́ческїй ро́дъ ѡ҆богати́тъ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Нбⷭ҇нагѡ крꙋ́га верхотво́рче, гдⷭ҇и, и҆ цр҃кве зижди́телю, ты̀ менѐ ᲂу҆твердѝ въ любвѝ твое́й, жела́нїй кра́ю, вѣ́рныхъ ᲂу҆твержде́нїе, є҆ди́не чл҃вѣколю́бче.

Пелена́ми повива́емый млⷣнцъ, неѡсѧза́емый гдⷭ҇ь, хо́щетъ ви́дѣнъ бы́ти въ ꙗ҆́слехъ возлежа́й: го́ры взыгра́йте, и҆ ра́достїю бжⷭ҇твенною хо́лми ѡ҆блецы́тесѧ, свѣ́та и҆сполнѧ́еми.

Благоче́стнымъ дерзнове́нїемъ гони́телей притꙋпи́ла є҆сѝ разжже́нныхъ глагѡ́лъ стрѣ́лы, спаси́тельнымъ сло́вомъ ѡ҆богати́вшисѧ, а҆настасі́е, и҆ бжⷭ҇твенною любо́вїю двиза̑нїѧ дꙋшє́внаѧ ᲂу҆пра́вивши.

То́чїю, мꙋ́ченице, вопїѧ́ла є҆сѝ: и҆щꙋ̀ гдⷭ҇а, къ є҆ди́ной тогѡ̀ любвѝ дꙋ́шꙋ привѧза́хъ, сегѡ̀ ѡ҆сїѧ́тисѧ чистѣ́йшими бога́тнѡ блиста́ньми и҆дꙋ̀, ѻ҆бы́чаѧ простото́ю.

Бг҃оро́диченъ: Неискꙋсобра́чнаѧ ѻ҆трокови́це, рꙋко́ю носѧ́щагѡ всю̀ тва́рь во ᲂу҆тро́бѣ но́сиши воплоща́ема, є҆го́же и҆ ражда́ема восклонѧ́еши въ ꙗ҆́слехъ, млⷣнца зри́ма превѣ́чнаго.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Ꙗ҆́кѡ невѣ́стꙋ тѧ̀ хрⷭ҇то́вꙋ восхвалѧ́емъ, дв҃о: ꙗ҆́кѡ ѳе́клꙋ честнꙋ́ю досто́йнѡ почита́емъ. тѣ́мже и҆ въ па́мѧти твое́й пролива́ютсѧ рѣ́ки и҆сцѣле́нїй: ты́ бо прїѧ́ла є҆сѝ бл҃года́ть, ꙗ҆́кѡ хранѧ́щи за́пѡвѣди гдⷭ҇ни си́лою дх҃а.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

Речє́нїѧ ᲂу҆жѐ и҆сполнѧ́ютсѧ, проре́кшихъ бжⷭ҇твеннымъ дх҃омъ: дв҃а бо и҆́детъ въ верте́пѣ роди́ти всесоверше́ннаго.

Мꙋ́ченическое бл҃госла́вїе любо́вїю взыска́вши, сего̀ полꙋчи́ла є҆сѝ тве́рдѡ пострада́вши, несомнѣ́нною во́лею, терпѣливодꙋ́шнаѧ.

И҆стка́нною ѿ свы́ше бл҃года́ти ри́зою и҆́стиннѡ ѡ҆дѣ́ѧласѧ є҆сѝ совлече́нїемъ тѣ́ла, страстоте́рпице мꙋ́ченице всехва́льнаѧ.

Бг҃оро́диченъ: Плотоно́сецъ происхо́дитъ ѿ твоегѡ̀ свѣтоно́снагѡ ложесна̀, пречⷭ҇таѧ, цр҃ь нбⷭ҇ный, ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ, въ ꙗ҆́слехъ возлегі́й.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, сп҃сѝ ны̀: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Возсїѧ̀ ѕвѣзда̀ і҆ꙋ́дова ѿ землѝ халде́йскїѧ, дви́жꙋщи на поклоне́нїе ѕвѣздосло́вцы, ꙗ҆́кѡ писа́сѧ.

Зако́ннѡ подвиза́ласѧ є҆сѝ, беззакѡ́нныѧ побѣди́вши, мꙋ́ченице всесла́внаѧ, си́лою дх҃а.

Воскрⷭ҇нїе бж҃їе ѡ҆бразꙋ́еши тезоимени́тствомъ, врагѝ проклина́ющи неви̑димыѧ, всехва́льнаѧ.

Бг҃оро́диченъ: Въ верте́пѣ подзе́мнѣмъ роди́тисѧ ѿ дв҃ы хрⷭ҇то́съ грѧде́тъ, да веселѧ́тсѧ всѧ́чєскаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Моли́твꙋ пролїю̀ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ томꙋ̀ возвѣщꙋ̀ печа̑ли моѧ̑, ꙗ҆́кѡ ѕѡ́лъ дꙋша̀ моѧ̀ и҆спо́лнисѧ, и҆ живо́тъ мо́й а҆́дꙋ прибли́жисѧ, и҆ молю́сѧ, ꙗ҆́кѡ і҆ѡ́на: ѿ тлѝ, бж҃е, возведѝ мѧ̀.

Є҆стество̀ є҆́же ѿ на́съ бл҃гоꙋтро́бный прїе́мъ, ви́димь є҆́сть ꙗ҆́кѡ млⷣнецъ, зи́ждай во чре́вѣ младе́нцы: и҆ повива́етсѧ, и҆ въ ꙗ҆́слехъ возлега́етъ, и҆ разрѣша́етъ мои́хъ страсте́й многоплетє́нныѧ плени̑цы бл҃гостїю.

Ст҃ы́хъ мч҃никъ слѣдѧ́щи терпѣли́внѡ хрⷭ҇та̀ ра́ди по́двиги, и҆ тѣ́хъ потре́бамъ слꙋжа́щи, и҆ гноє́нїѧ, преподо́бнаѧ, ѡ҆тира́ющи, ѡ҆богати́ласѧ є҆сѝ пресвѣ́тлѡ, тѣ́хъ сїѧ́ющи благосла́вїемъ.

Ка̑пли врачева́нїй и҆злива́еши тꙋ́чами бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй, и҆ страсте́й рѣ́ки воспрѧ́тꙋеши, и҆ помоществꙋ́еши лю́тѣ бѣ́дствꙋющымъ, всесла́внаѧ мꙋ́ченице хрⷭ҇то́ва, бжⷭ҇твеннагѡ воскресе́нїѧ тезоимени́таѧ.

Бг҃оро́диченъ: И҆сцѣлѧ́ѧ человѣ́ческое є҆стество̀, дре́внимъ престꙋпле́нїемъ и҆стлѣ́вшее, безъ тлѝ но́въ ражда́етсѧ млⷣнецъ: и҆ въ твои́хъ нѣ́дрѣхъ, ꙗ҆́кѡ на прⷭ҇то́лѣ сѣди́тъ, безневѣ́стнаѧ, ѻ҆ч҃ескагѡ не ѡ҆ста́вль сосѣдѣ́нїѧ бжⷭ҇тво́мъ.

Конда́къ, гла́съ в҃.

Во и҆скꙋше́нїихъ и҆ ско́рбехъ сꙋ́щїи, къ твоемꙋ̀ хра́мꙋ притека́юще, прїе́млютъ честна̑ѧ дарова̑нїѧ ѿ живꙋ́щїѧ въ тебѣ̀ бжⷭ҇твенныѧ бл҃года́ти, а҆настасі́е: ты́ бо при́снѡ мі́рꙋ то́чиши и҆сцѣлє́нїѧ.

І҆́косъ:

Воскрⷭ҇нїѧ хрⷭ҇то́ва тезоимени́та сꙋ́щи, па́дша мѧ̀ ны́нѣ воскресѝ моли́твами твои́ми, ѿ чꙋде́съ твои́хъ ка́плю и҆ска́павши, мꙋ́ченице, дꙋшѝ мое́й, и҆ запалє́нїѧ лю́тагѡ грѣха̀ ᲂу҆гаша́ющи. мі́ръ бо спаса́еши ѿ страсте́й многоѻбра́зныхъ всегда̀, и҆́миже и҆ а҆́зъ и҆скꙋша́емь є҆́смь: ты́ бо всѣ̑мъ всѧ̑ подаю́щи, мі́рꙋ то́чиши и҆сцѣлє́нїѧ.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѻ҆́троцы є҆вре́йстїи въ пещѝ попра́ша пла́мень дерзнове́ннѡ, и҆ на ро́сꙋ ѻ҆́гнь преложи́ша, вопїю́ще: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Го́рнїи ли́цы славосло́вѧтъ безпло́тныхъ, на землѝ же покланѧ́емсѧ, зрѧ́ще земні́и на́мъ ᲂу҆подо́бльшагосѧ, и҆ въ ꙗ҆́слехъ возлежа́ща тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, бж҃е всѧ́ческихъ.

Ѻ҆́гнь и҆спепели́ла є҆сѝ ле́стный, ꙗ҆́коже дѣ́ти пла́мени приѡбщи́вшисѧ: пока́зоваше тепло̀ раче́нїе бг҃омꙋ́драѧ, є҆го́же къ твоемꙋ̀ стѧжа́ла є҆сѝ влⷣцѣ и҆ женихꙋ̀.

Тꙋ́чи пролива́еши врачева́нїй, ᲂу҆ставлѧ́ющи пале́нїе недꙋ́гѡвъ, и҆ лю́ди при́снѡ ᲂу҆строѧ́еши пѣснопѣ́ти: бл҃гослове́нъ є҆сѝ, гдⷭ҇и бж҃е, во вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Чꙋ́до, мы́сль ᲂу҆дивлѧ́ющее, соверша́емое въ тебѣ̀, дв҃о мт҃и: роди́ти и҆́маши бг҃а, и҆ въ ꙗ҆́слехъ восклони́ти, херꙋві́мѡмъ непристꙋ́пнаго, и҆ невмѣсти́маго є҆стество́мъ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Бг҃оглаго́ливїи ѻ҆́троцы, въ пещѝ со ѻ҆гне́мъ пла́мень попира́юще, поѧ́хꙋ: благослови́те, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Є҆мꙋ́же предстоѧ́тъ горѣ̀ ты́сѧщы и҆ тмы̑ а҆́гг҃лѡвъ, верте́пъ но́ситъ ражда́емаго: є҆гѡ́же пое́мъ дѣла̀ непреста́ннѡ ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇а.

Хра́мъ трⷪ҇цы показа́ласѧ є҆сѝ въ бжⷭ҇твенныхъ хра́мѣхъ, моли́твами и҆ пощє́нїи, а҆настасі́е, ᲂу҆пражнѧ́ющисѧ, бл҃гослови́те, взыва́ющи, дѣла̀ гдⷭ҇нѧ, гдⷭ҇а.

Крѣпча́йшими словесы̀ хрѷсого́на, страстоте́рпице, ᲂу҆крѣ́пльшисѧ, і҆́дѡлѡвъ немощно́е попра́ла є҆сѝ сꙋровство̀, до́блественнѣ пострада́вши.

Бг҃оро́диченъ: Ѽ бг҃овмѣсти́маѧ ѻ҆трокови́це! роди́ши млⷣнца творца̀ вѣкѡ́въ, и҆ неизмѣ́ннаго гдⷭ҇а, въ виѳлее́мѣ гра́дѣ, за неизрече́ннꙋю ми́лость.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Вои́стиннꙋ бцⷣꙋ тѧ̀ и҆сповѣ́дꙋемъ, спасе́ннїи тобо́ю, дв҃о чи́стаѧ, съ безпло́тными ли́ки тѧ̀ велича́юще.

И҆гра́йте го́ры въ весе́лїи, и҆ ра́достїю хо́лми препоѧ́шитесѧ, ны́нѣ дв҃а приближа́етсѧ роди́ти гдⷭ҇а.

Де́нь весе́лїѧ приноша́етъ тѝ тва́рь, а҆настасі́е, па́мѧть прославлѧ́ющи, є҆го́же просла́вила є҆сѝ сло́ва твои́ми кровьмѝ.

Свѣ́томъ чистѣ́йшимъ ны́нѣ ѡ҆сїѧ́ема, моли́твами твои́ми просвѣща́тисѧ свы́ше всѣ̑мъ на́мъ просѝ, мꙋ́ченице благода́рнаѧ.

Бг҃оро́диченъ: Свѣ́тлѡ всѧ̑ тва́рь ны́нѣ да ра́дꙋетсѧ: бцⷣа роди́ти грѧде́тъ, ѿ бг҃а бг҃а сло́ва чл҃вѣ́ка бы́вшаго.

Свѣти́ленъ.

Хрѷсого́нꙋ чꙋ́дномꙋ въ темни́цѣ заключе́нꙋ, а҆настасі́е сла́внаѧ, слꙋжи́ла є҆сѝ: и҆ сегѡ̀ словесе́мъ повинꙋ́вшисѧ, въ бз҃ѣ сконча́ла є҆сѝ мꙋче́нїѧ тече́нїе, ѿ негѡ́же благода́ть и҆сцѣле́нїй прїе́мши, и҆сцѣлѧ́еши недꙋ́ги.

Свя­тая ве­ли­ко­му­че­ни­ца Ана­ста­сия Узо­ре­ши­тель­ни­ца († ок. 304) по­стра­да­ла во вре­мя прав­ле­ния рим­ско­го им­пе­ра­то­ра Дио­кли­ти­а­на (284–305). Ро­ди­лась в Ри­ме, в се­мье се­на­то­ра Пре­тек­ста­та. Отец был языч­ник, мать Фав­ста – тай­ная хри­сти­ан­ка, ко­то­рая по­ру­чи­ла вос­пи­та­ние ма­лень­кой де­воч­ки из­вест­но­му сво­ей уче­но­стью свя­то­му Хри­со­го­ну († ок. 304 г.; па­мять 22 де­каб­ря). Хри­со­гон учил Ана­ста­сию Свя­щен­но­му Пи­са­нию и ис­пол­не­нию За­ко­на Бо­жия. По окон­ча­нии уче­ния об Ана­ста­сии го­во­ри­ли как о муд­рой и пре­крас­ной де­ве. По­сле смер­ти ма­те­ри, не счи­та­ясь с же­ла­ни­ем до­че­ри, отец вы­дал ее за­муж за языч­ни­ка Пом­плия. Чтобы не на­ру­шить обет дев­ства и из­бе­жать су­пру­же­ско­го ло­жа, Ана­ста­сия по­сто­ян­но ссы­ла­лась на неиз­ле­чи­мую бо­лезнь и со­хра­ня­ла чи­сто­ту.

В тем­ни­цах Ри­ма в то вре­мя на­хо­ди­лось мно­го за­клю­чен­ных хри­сти­ан. В ни­щен­ской одеж­де свя­тая тай­но по­се­ща­ла уз­ни­ков, – умы­ва­ла и кор­ми­ла боль­ных, неспо­соб­ных дви­гать­ся, пе­ре­вя­зы­ва­ла ра­ны, уте­ша­ла всех, кто нуж­дал­ся в этом. Ее учи­тель и на­став­ник два го­да то­мил­ся в за­клю­че­нии. Встре­ча­ясь с ним, она на­зи­да­лась его дол­го­тер­пе­ни­ем и пре­дан­но­стью Спа­си­те­лю. Муж свя­той Ана­ста­сии, Пом­плий, узнав об этом, же­сто­ко из­бил ее, по­ме­стил в от­дель­ной ком­на­те и у две­рей по­ста­вил стра­жу. Свя­тая скор­бе­ла, что ли­ши­лась воз­мож­но­сти по­мо­гать хри­сти­а­нам. По­сле смер­ти от­ца Ана­ста­сии Пом­плий, чтобы за­вла­деть бо­га­тым на­след­ством, по­сто­ян­но ис­тя­зал же­ну. Свя­тая пи­са­ла сво­е­му учи­те­лю: «Муж мой... то­мит ме­ня как про­тив­ни­цу его язы­че­ской ве­ры в столь тяж­ком за­клю­че­нии, что мне ни­че­го не оста­ет­ся, как толь­ко, пре­дав дух Гос­по­ду, упасть мерт­вою». В от­вет­ном пись­ме свя­той Хри­со­гон уте­шал му­че­ни­цу: «Све­ту все­гда пред­ше­ству­ет тьма, и по­сле бо­лез­ни ча­сто воз­вра­ща­ет­ся здо­ро­вье, и по­сле смер­ти обе­ща­на нам жизнь». И пред­ска­зал ско­рую смерть ее му­жа. Через неко­то­рое вре­мя Пом­плия на­зна­чи­ли по­слом к пер­сид­ско­му ца­рю. По до­ро­ге в Пер­сию он уто­нул во вре­мя вне­зап­но на­чав­шей­ся бу­ри.

Те­перь свя­тая вновь мог­ла по­се­щать то­мив­ших­ся в тем­ни­цах хри­сти­ан, по­лу­чен­ное на­след­ство она упо­треб­ля­ла на одеж­ду, пи­щу и ле­кар­ства для боль­ных. Свя­то­го Хри­со­го­на от­пра­ви­ли в Ак­ви­лею (го­род в Верх­ней Ита­лии) на суд к им­пе­ра­то­ру Дио­кли­ти­а­ну, – Ана­ста­сия по­сле­до­ва­ла за сво­им учи­те­лем. Те­ло свя­то­го Хри­со­го­на по­сле его му­че­ни­че­ской кон­чи­ны по Бо­же­ствен­но­му от­кро­ве­нию бы­ло со­кры­то пре­сви­те­ром Зо­и­лом. Через 30 дней по­сле смер­ти свя­той Хри­со­гон явил­ся Зо­и­лу и пред­ска­зал о близ­кой кон­чине трех юных хри­сти­а­нок, жив­ших неда­ле­ко, – Ага­пии, Хи­о­нии и Ири­ны († 304; па­мять 16 ап­ре­ля). И по­ве­лел по­слать к ним свя­тую Ана­ста­сию. Та­кое ви­де­ние бы­ло и свя­той Ана­ста­сии. Она по­шла к пре­сви­те­ру, по­мо­ли­лась у мо­щей свя­то­го Хри­со­го­на, за­тем в ду­хов­ной бе­се­де укре­пи­ла му­же­ство трех дев пе­ред пред­сто­я­щи­ми им пыт­ка­ми. По­сле кон­чи­ны му­че­ниц она са­ма по­хо­ро­ни­ла их те­ла.

Свя­тая Ана­ста­сия ста­ла стран­ство­вать, чтобы вез­де, где толь­ко мож­но, слу­жить хри­сти­а­нам, за­клю­чен­ным в тем­ни­цах. Так она по­лу­чи­ла дар вра­че­ва­ния. Тру­да­ми и сло­ва­ми уте­ше­ния свя­тая Ана­ста­сия об­лег­ча­ла за­клю­че­ние мно­гих лю­дей, по­пе­че­ни­ем о те­лах и ду­шах страж­ду­щих раз­ре­ша­ла их от уз от­ча­я­ния, стра­ха и бес­по­мощ­но­сти, по­это­му и на­зва­на Узо­ре­ши­тель­ни­цей. В Ма­ке­до­нии свя­тая по­зна­ко­ми­лась с мо­ло­дой вдо­вой-хри­сти­ан­кой Фе­о­до­ти­ей, ко­то­рая по­мо­га­ла ей в бла­го­че­сти­вых тру­дах.

Ста­ло из­вест­но, что Ана­ста­сия – хри­сти­ан­ка, ее взя­ли под стра­жу и от­ве­ли к им­пе­ра­то­ру Дио­кли­ти­а­ну. Рас­спро­сив Ана­ста­сию, Дио­кли­ти­ан узнал, что она все свои сред­ства ис­тра­ти­ла на по­мощь нуж­да­ю­щим­ся, а зо­ло­тые, се­реб­ря­ные и мед­ные ста­ту­эт­ки пе­ре­ли­ла на день­ги и кор­ми­ла мно­гих го­лод­ных, оде­ва­ла на­гих, по­мо­га­ла немощ­ным. Им­пе­ра­тор при­ка­зал от­ве­сти свя­тую к вер­хов­но­му жре­цу Уль­пи­а­ну, чтобы тот скло­нил ее к жерт­ве язы­че­ским бо­гам или пре­дал же­сто­кой каз­ни. Жрец пред­ло­жил свя­той Ана­ста­сии сде­лать вы­бор меж­ду бо­га­ты­ми да­ра­ми и ору­ди­я­ми пыт­ки, по­ло­жен­ны­ми с двух сто­рон око­ло нее. Свя­тая, не ко­леб­лясь, ука­за­ла на ору­дия пыт­ки: «Ок­ру­жен­ная эти­ми пред­ме­та­ми, я ста­ну пре­крас­нее и угод­нее во­жде­лен­но­му Же­ни­ху мо­е­му – Хри­сту...» Преж­де, чем под­верг­нуть свя­тую Ана­ста­сию пыт­кам, Уль­пи­ан ре­шил осквер­нить ее. Но, как толь­ко при­кос­нул­ся к ней, ослеп, страш­ная боль сжа­ла ему го­ло­ву, и через неко­то­рое вре­мя он скон­чал­ся. Свя­тая Ана­ста­сия ока­за­лась на сво­бо­де и вме­сте с Фе­о­до­ти­ей про­дол­жа­ла слу­жить уз­ни­кам. Вско­ре свя­тая Фе­о­до­тия и три ее сы­на бы­ли пре­да­ны му­че­ни­че­ской смер­ти ан­фи­па­том (на­чаль­ни­ком об­ла­сти) Ни­ки­ти­ем в их род­ном го­ро­де Ни­кее († ок. 304; па­мять 29 июля и 22 де­каб­ря). Свя­тую Ана­ста­сию вто­рич­но за­клю­чи­ли в тем­ни­цу и 60 дней ис­тя­за­ли го­ло­дом. Каж­дую ночь му­че­ни­це яв­ля­лась свя­тая Фе­о­до­тия, одоб­ря­ла и укреп­ля­ла в тер­пе­нии. Ви­дя, что го­лод не при­чи­нил свя­той вре­да, иге­мон Ил­ли­рии при­ка­зал уто­пить ее вме­сте с осуж­ден­ны­ми пре­ступ­ни­ка­ми, сре­ди ко­то­рых был и го­ни­мый за ве­ру хри­сти­ан Ев­ти­хи­ан († ок. 304; па­мять 22 де­каб­ря). Во­и­ны по­са­ди­ли уз­ни­ков на ко­рабль и вы­шли в от­кры­тое мо­ре. Да­ле­ко от бе­ре­га они пе­ре­се­ли в лод­ку, а в ко­раб­ле сде­ла­ли несколь­ко про­бо­ин, чтобы он за­то­нул. Суд­но ста­ло по­гру­жать­ся в во­ду, но уз­ни­ки уви­де­ли му­че­ни­цу Фе­о­до­тию, управ­ляв­шую па­ру­са­ми и на­прав­ляв­шую ко­рабль к бе­ре­гу. 120 че­ло­век, по­ра­жен­ные чу­дом, уве­ро­ва­ли во Хри­ста – свя­тые Ана­ста­сия и Ев­ти­хи­ан кре­сти­ли их. Узнав о слу­чив­шем­ся, иге­мон при­ка­зал каз­нить всех но­во­кре­ще­ных. Свя­тую Ана­ста­сию рас­тя­ну­ли над ко­стром меж­ду че­тырь­мя стол­ба­ми. Так окон­чи­ла свой му­че­ни­че­ский по­двиг свя­тая Ана­ста­сия Узо­ре­ши­тель­ни­ца.

Те­ло свя­той оста­лось нев­ре­ди­мым, – по­хо­ро­ни­ла его бла­го­че­сти­вая хри­сти­ан­ка Апол­ли­на­рия. По окон­ча­нии го­не­ний она по­стро­и­ла над гро­бом свя­той ве­ли­ко­му­че­ни­цы Ана­ста­сии цер­ковь.

Честная глава и стопа святой Анастасии хранятся в монастыре её имени, расположенном в северной части Греции, недалеко от города Салоник.


См. так­же: