Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пе́снь возсле́м, лю́дие, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, пе́снь побе́дную пою́ще и вопию́ще: пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

Пе́ние возсле́м Бо́гу, роди́тися хотя́щему пло́тию из Де́вы в Вифлее́ме гра́де и в я́слех положи́тися Отроча́ти, я́ко младе́нцу, да спасе́т челове́ческий ро́д.

Еди́ныя вожделе́нныя Христо́вы, Анастаси́е сла́вная, добро́ты и́щущи, претекла́ еси́ добро́ты мирски́я тве́рдостию нра́ва и безсме́ртнаго насле́дия, му́ченице, сподо́билася еси́.

Но́щь ле́стнаго омраче́ния, просвеще́нием Ду́ха озаря́ема, честна́я, претекла́ еси́ смы́сленне и ны́не всели́лася еси́, иде́же е́сть Боже́ственное сия́ние Несозда́нныя Тро́ицы.

Богоро́дичен: Яви́ся неви́димый Бо́г, преесте́ственно ражда́емь, за благоутро́бие мно́гое из Тебе́, Де́во Ма́ти, обнища́в, бога́тый, я́ко да безсме́ртием челове́ческий ро́д обогати́т.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Пелена́ми повива́емый Младе́нец, неосяза́емый Госпо́дь, хо́щет ви́ден бы́ти, в я́слех возлежа́й; го́ры, взыгра́йте, и ра́достию Боже́ственною, хо́лми, облецы́теся, све́та исполня́еми.

Благоче́стным дерзнове́нием гони́телей притупи́ла еси́ разжже́нных глаго́л стре́лы, спаси́тельным Сло́вом обогати́вшися, Анастаси́е, и Боже́ственною любо́вию двиза́ния душе́вная упра́вивши.

То́чию,— му́ченице, вопия́ла еси́,— ищу́ Го́спода, к еди́ной Того́ любви́ ду́шу привяза́х, Сего́ осия́тися чисте́йшими бога́тно блиста́ньми иду́, обы́чая простото́ю.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Отрокови́це, руко́ю нося́щаго всю́ тва́рь во утро́бе но́сиши, воплоща́ема, Его́же и ражда́ема восклоня́еши в я́слех, младе́нца зри́ма Преве́чнаго.

Седа́лен, гла́с 1.

Я́ко неве́сту тя́ Христо́ву восхваля́ем, де́во, я́ко Фе́клу честну́ю досто́йно почита́ем. Те́мже и в па́мяти твое́й пролива́ются ре́ки исцеле́ний: ты́ бо прия́ла еси́ благода́ть, я́ко храня́щи за́поведи Госпо́дни си́лою Ду́ха.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Рече́ния уже́ исполня́ются проре́кших Боже́ственным Ду́хом: Де́ва бо и́дет в верте́пе роди́ти Всесоверше́ннаго.

Му́ченическое благосла́вие любо́вию взыска́вши, сего́ получи́ла еси́, тве́рдо пострада́вши несомне́нною во́лею, терпеливоду́шная.

Истка́нною от свы́ше благода́ти ри́зою и́стинно оде́ялася еси́ совлече́нием те́ла, страстоте́рпице му́ченице всехва́льная.

Богоро́дичен: Плотоно́сец происхо́дит от Твоего́ светоно́снаго ложесна́, Пречи́стая, Ца́рь Небе́сный, я́ко на престо́ле, в я́слех возлеги́й.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Возсия́ звезда́ Иу́дова от земли́ Халде́йския, дви́жущи на поклоне́ние звездосло́вцы, я́ко писа́ся.

Зако́нно подвиза́лася еси́, беззако́нныя победи́вши, му́ченице всесла́вная, си́лою Ду́ха.

Воскресе́ние Бо́жие образу́еши тезоимени́тством, враги́ проклина́ющи неви́димыя, всехва́льная.

Богоро́дичен: В верте́пе подзе́мнем роди́тися от Де́вы Христо́с гряде́т, да веселя́тся вся́ческая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя́.

Естество́, е́же от на́с Благоутро́бный прие́м, ви́димь е́сть я́ко Младе́нец, зи́ждай во чре́ве младе́нцы, и повива́ется, и в я́слех возлега́ет, и разреша́ет мои́х страсте́й многоплете́нныя плени́цы бла́гостию.

Святы́х му́ченик следя́щи терпели́вно Христа́ ра́ди по́двиги, и те́х потре́бам служа́щи, и гное́ния, преподо́бная, отира́ющи, обогати́лася еси́ пресве́тло, те́х сия́ющи благосла́вием.

Ка́пли врачева́ний излива́еши ту́чами Боже́ственных дарова́ний, и страсте́й ре́ки воспря́туеши, и помоществу́еши лю́те бе́дствующим, всесла́вная му́ченице Христо́ва, Боже́ственнаго Воскресе́ния тезоимени́тая.

Богоро́дичен: Исцеля́я челове́ческое естество́, дре́вним преступле́нием истле́вшее, без тли́ но́в ражда́ется Младе́нец и в Твои́х не́дрех, я́ко на престо́ле, седи́т, Безневе́стная, Оте́ческаго не оста́вль соседе́ния Божество́м.

Конда́к, гла́с 2.

Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии, к твоему́ хра́му притека́юще, прие́млют честна́я дарова́ния от живу́щия в тебе́ Боже́ственныя благода́ти, Анастаси́е: ты́ бо при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.

И́кос:

Воскресе́ния Христо́ва тезоимени́та су́щи, па́дша мя́ ны́не воскреси́ моли́твами твои́ми, от чуде́с твои́х ка́плю иска́павши, му́ченице, души́ мое́й и запале́ния лю́таго греха́ угаша́ющи. Ми́р бо спаса́еши от страсте́й многообра́зных всегда́, и́миже и а́з искуша́емь е́смь: ты́ бо, все́м вся́ подаю́щи, ми́ру то́чиши исцеле́ния.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Го́рнии ли́цы славосло́вят безпло́тных, на земли́ же покланя́емся, зря́ще, земни́и, на́м уподо́бльшагося и в я́слех возлежа́ща Тя́, Христе́, Бо́же вся́ческих.

О́гнь испепели́ла еси́ ле́стный, я́коже де́ти, пла́мени приобщи́вшися, пока́зоваше тепло́ раче́ние, Богому́драя, его́же к твоему́ стяжа́ла еси́ Влады́це и Жениху́.

Ту́чи пролива́еши врачева́ний, уставля́ющи пале́ние неду́гов, и лю́ди при́сно устроя́еши песнопе́ти: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Богоро́дичен: Чу́до, мы́сль удивля́ющее, соверша́емое в Тебе́, Де́во Ма́ти: роди́ти и́маши Бо́га и в я́слех восклони́ти, Херуви́мом непристу́пнаго и невмести́маго естество́м.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ему́же предстоя́т горе́ ты́сящи и тьмы́ А́нгелов, верте́п но́сит ражда́емаго; Его́же пое́м дела́ непреста́нно, я́ко Го́спода.

Хра́м Тро́ицы показа́лася еси́ в Боже́ственных хра́мех, моли́твами и поще́нии, Анастаси́е, упражня́ющися, — благослови́те, — взыва́ющи, — дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Крепча́йшими словесы́ Хрисого́на, страстоте́рпице, укре́пльшися, и́долов немощно́е попра́ла еси́ суровство́, до́блественне пострада́вши.

Богоро́дичен: О, Боговмести́мая Отрокови́це! Роди́ши Младе́нца, Творца́ веко́в и неизме́ннаго Го́спода, в Вифлее́ме гра́де за неизрече́нную ми́лость.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стину Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Игра́йте, го́ры, в весе́лии, и ра́достию, хо́лми, препоя́шитеся: ны́не Де́ва приближа́ется роди́ти Го́спода.

Де́нь весе́лия приноша́ет ти́ тва́рь, Анастаси́е, па́мять прославля́ющи, Его́же просла́вила еси́, Сло́ва, твои́ми кровьми́.

Све́том чисте́йшим ны́не осия́ема, моли́твами твои́ми просвеща́тися свы́ше все́м на́м проси́, му́ченице благода́рная.

Богоро́дичен: Све́тло вся́ тва́рь ны́не да ра́дуется: Богоро́дица роди́ти гряде́т от Бо́га Бо́га Сло́ва, Челове́ка бы́вшаго.

Свети́лен.

Хрисого́ну чу́дному, в темни́це заключе́ну, Анастаси́е сла́вная, служи́ла еси́ и, сего́ словесе́м повину́вшися, в Бо́зе сконча́ла еси́ муче́ния тече́ние, от Него́же благода́ть исцеле́ний прие́мши, исцеля́еши неду́ги.