Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святому мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, королю Сербскому

Память: 24 (11) ноября

Глас 8.

Припев: Святы́й му́чениче Стефа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Досто́йными похвала́ми воспе́ти пресла́внаго чудотво́рца у́м и смы́сл да́руй ми́, Христе́ Бо́же, я́ко да воспою́, ра́дуяся, па́мять пренесе́ния моще́й и обновле́ние киво́та его́.

Пе́сньми и пе́ньми духо́вными восхва́лим блаже́ннаго и честну́ю его́ и многоцеле́бную ра́ку, киво́т обстоя́ще, любе́зно облобыза́ем и си́це вопие́м: ра́дуйся, оби́тели твое́й пресве́тлый свети́льниче, славящей твое́ пренесе́ние.

Богому́дре Стефа́не, а́ще тя́ и напосле́док ле́т новопросвеще́нная Се́рбская страна́ возрасти́, но дре́вних че́сти сподо́бился еси́, дарова́ние чуде́с досто́йно прие́м.

Богоро́дичен: Зако́на кроме́ есте́ственнаго, Де́во, родила́ еси́ Законода́вца Бо́га, Челове́ка бы́вша, Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, на́ша беззако́ния презре́ти.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Во ве́сь ми́р про́йде сла́ва чуде́с твои́х, блаже́нне, и́миже просвети́л еси́ вселе́нную, от все́х напа́стей избавля́я при́сно.

Благочести́ваго и венцено́снаго Стефа́на, соше́дшеся, по достоя́нию восхва́лим, я́ко чуде́с пода́теля оби́льнаго и Го́споду моля́щася о все́х на́с.

Исто́чник чуде́с гро́б и киво́т тво́й яви́ся неисчерпа́емый, от него́же ре́ки исцеле́ний излива́еши ве́рно пренесе́ния твоего́ пра́здник творя́щим, блаже́нне.

Богоро́дичен: Ты́ еди́на на земли́ преесте́ственных благи́х Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, была́ еси́, те́м Ти́ – ра́дуйся – зове́м.

Седа́лен, гла́с 1.

Пренесе́ние от Зве́чана гра́да во святу́ю свою́ оби́тель в Деча́нах твои́х честны́х моще́й и обновле́ние прекра́снаго киво́та положе́ние на́м бы́сть пра́зднества све́тла, великому́чениче Христо́в, Стефа́не прехва́льне, тя́ хва́лим благоче́стно и ра́достно чти́м тя́, све́т незаходи́маго Со́лнца, ве́рным добро́ту, звезду́ многосве́тлую.

Богоро́дичен: Непоро́чная А́гница и нескве́рный черто́г, в до́м Бо́жий Богоро́дица Мариа́м с весе́лием вво́дится пресла́вно, Ю́же А́нгели Бо́жии дорино́сят ве́рно и вси́ ве́рнии блажа́т при́сно и благода́рственно пою́т Е́й непреста́нно ве́лиим гла́сом: на́ша сла́ва и спасе́ние Ты́ еси́, Всенепоро́чная.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Заре́ю трисо́лнечныя благода́ти сия́я, све́тле тво́й пра́здник творя́щих озари́, стра́шнаго омраче́ния де́монскаго изба́ви, Стефа́не, царю́ пресла́вне.

Источи́л еси́ ре́ки чуде́с, блаже́нне, ве́рных напая́ющия се́рдца и му́тныя во́ды многобо́жия изсуша́ющия.

Ца́рие, и кня́зи, и свяще́нницы, и́ноцы, и вельмо́жи, и ста́рцы, и младе́нцы, и ве́сь во́зраст, све́тло предыгра́йте, торжество́ пренесе́ния блаже́ннаго в пе́снех возвели́чите.

Богоро́дичен: Чи́ны А́нгельския удивля́ет, Богоро́дице, та́йны Твоея́ глубина́, бе́сы же смуща́ет Твоя́ ико́на, е́йже мы́ кла́няемся, чту́ще Тя́, Бо́жию Ма́терь.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Све́том Вы́шняго озаря́емь, му́чениче, мое́ се́рдце просвети́ и тьму́ грехо́вную отжени́, да, ра́дуяся, пою́ твое́ свято́е пренесе́ние и обновле́ние киво́та.

Возсту́пль на ле́ствицу доброде́телей, блаже́нне, чудотво́рец яви́лся еси́ по все́й земли́, Стефа́не, и сего́ ра́ди от Зве́чана, от твоея́ оби́тели Деча́нския и́ноцы, и вси́ собо́ри се́рбстии, и лю́дие тво́й прие́млют святы́я мо́щи твоя́.

Досточу́дне великому́чениче, торжество́ твое́ возсия́ в Се́рбстей земли́, блаже́нне, и ра́достно ве́рных весели́т собо́ры.

Богоро́дичен: Сы́й в зра́це Бо́жии Пребоже́ственнем, всели́ся во чре́во Твое́ и в зра́к Тво́й облече́ся Госпо́дь, Пренепоро́чная.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Отверзо́шася тебе́ две́ри еде́мския, и несказа́нен све́т и трисия́нен возсия́, блаже́нне, в неподви́жимем Ца́рствии Небе́снем, и пра́ведных весе́лие прия́л еси́, ра́дуяся.

Дне́сь собо́р се́рбский торжество́м, великому́чениче Стефа́не кра́лю, вселе́нную весели́т, созыва́юще ве́рных в честну́ю оби́тель твою́, в не́йже ны́не ра́достию совоку́пльшеся, тя́ мо́лим: ага́рянскаго наше́ствия изба́ви лю́ди твоя́, пресла́вне.

Сиро́т и вдо́в засту́пника и в беда́х непобори́маго помо́щника, пе́сньми Стефа́на в Деча́нех ублажи́м: пра́зднующих бо пренесе́ние моще́й его́ ве́село от бе́д избавля́ет и скорбе́й.

Богоро́дичен: Святы́й Иису́с всели́ся во утро́бу Твою́, во святы́х, Де́во, почива́яй и прославля́яй ве́рою и и́стиною Сего́, Отрокови́це, сла́вящия.

Конда́к, гла́с 8.

Я́ко звезду́ тя́ пресве́тлу, Це́рковь похваля́ет и почита́ет, от восто́ка возсия́вшую и на за́пад прише́дшую, всю́ бо страну́ Се́рбскую чудесы́ и добро́тою обогаща́еши и просвеща́еши, и ве́рою чту́щия пренесе́ние моще́й и обновле́ние честна́го киво́та, великому́чениче, царю́ Се́рбский Стефа́не, моли́ спасти́ оте́чество твое́ и вся́ правосла́вныя христиа́ны, притека́ющия к ра́це моще́й твои́х и ве́рно вопию́щия ти́: ра́дуйся, Стефа́не, му́чеников украше́ние.

И́кос:

Вели́кий чудотво́рец яви́лся еси́ Се́рбския земли́, царю́ Се́рбский, блаже́нне Стефа́не, неви́димо Христо́вы лю́ди посеща́я и исцеле́ния подава́я бога́тно. И мы́ дне́сь, се́рбский собо́р, в твое́й оби́тели, бога́тии и убо́зии, мона́си, свяще́нницы, све́тло торжество́ сотворя́ем, сте́кшеся на пра́здник прекра́снаго киво́та обновле́ния, и, к ра́це моще́й твои́х прикаса́ющеся, устна́ми и слеза́ми мольбу́ смеси́вше, си́це рце́м: ра́дуйся, Христо́в уго́дниче, лику́еши бо со А́нгелы; ра́дуйся, о́блаче ро́сный, ве́рных мы́сли ороша́яй; ра́дуйся, те́мных страсте́й прогони́телю; ра́дуйся, земли́ засту́пниче; ра́дуйся, в беда́х ско́рый помо́щниче; ра́дуйся, Стефа́не, му́чеником украше́ние.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Я́ко звезда́, сия́я красно́, блаже́нне, заре́ю доброде́телей мно́гим бы́сть просвеще́ние, те́м и на́с просвети́, вопию́щих ти́: ра́дуйся, Стефа́не благоче́стне.

Ны́не сте́кшеся от все́х стра́н и градо́в, и́ноцы, свяще́нницы, и кня́зи, и вельмо́жи, бога́тии и убо́зии, и вку́пе вси́, ра́дующеся, хвалу́ воздади́м Христу́ и уго́днику Его́, Стефа́ну пресла́вному.

Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цве́т, процве́л еси́, блаже́нне, исцеле́ния подава́еши притека́ющим в кро́в тво́й, му́дре и досточу́дне.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Я́ко у́тро, я́ко де́нь све́тлый, тво́й пра́здник яви́ся – пренесе́ние моще́й му́ченика от Зве́чана во свою́ оби́тель, просвеща́я сердца́ все́х, с ве́рою восхваля́ющих тя́, Стефа́не пресла́вне.

Де́нь спасе́ния и пра́здник весе́лия наста́, стеце́мся, ве́рнии, очи́стивше вку́пе ду́ши и телеса́, се́ бо на́с призыва́ет Стефа́н Боже́ственный.

Струя́ происхо́дит от ра́ки твоея́, Стефа́не, исцеле́ний вся́ческих, и омыва́ет скве́рны страсте́й, и гное́ний лю́тых очища́ет, и все́х ве́рных напая́ет се́рдца любо́вию, чту́щих тя́, пресла́вне.

Богоро́дичен: Све́том мя́ Твоего́ милосе́рдия, во тьме́ неразу́мия лежа́щаго, озари́, еди́на Светода́вца ро́ждшая, Изба́вителя и Бо́га, святы́х венча́вшаго.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с Безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Я́ко светоза́рное, блаже́нне, со́лнце возсия́в от за́пада, всю́ заря́ми благоче́стия Се́рбскую зе́млю просвети́л еси́ и отгна́л еси́ тьму́ глубо́кую ерети́чествующих, Стефа́не пресла́вне.

Святы́й тво́й пра́здник пренесе́ния и обновле́ния прекра́снаго киво́та, прикаса́ющеся моще́м, све́тло пра́зднуем, исполня́еши бо ра́дости и весе́лия восхваля́ющия тя́, Стефа́не великоимени́те.

Незаходи́маго све́та луча́ми во тьме́ су́щим сия́я, сла́вне, к просвеще́нию весе́лия наста́ви ны́, пою́щия тя́.

Блаже́нне Стефа́не! Ка́ко тя́ возмо́жем воспе́ти досто́йно? Не мо́жет бо язы́к челове́ческий глаго́лати твоя́ разли́чная исцеле́ния и мно́гая дарова́ния все́м челове́ком.

Богоро́дичен: Я́ко у́тро те́мным и блудя́щим, Де́во, возсия́ Пра́вды Со́лнце – Христо́с, Его́же на рука́х Твои́х носи́ла еси́, Чи́стая.

Свети́лен:

Свети́ло, на́м просия́вшее в после́днее вре́мя, просвети́ ны́, твоя́ певцы́, за пренесе́ние честны́х моще́й твои́х и обновле́ние прекра́снаго киво́та, святы́й великому́чениче Стефа́не, и моли́ за ны́ Го́спода, чту́щия торжество́ пра́здника твоего́.

Богоро́дичен: Еди́на Чи́стая и Нескве́рная, оскверне́на мя́ вся́кими паде́ньми лю́тыми, изба́ви лю́тыя му́ки и тьмы́ кроме́шныя.

Yandex Metrika