Акафистник

Помочь сайту
·
·
·
·

Канон святому преподобному Дометиану, епископу Мелитинскому

Память: 23 (10) января

Глас 1.

Припев: Преподо́бне о́тче Дометиа́не, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Воста́ния пло́ти, и страсте́й наше́ствия, богоприя́тне, и востаю́щую в души́ мое́й укроти́ бра́нь, в ми́рне, о́тче, устрое́нии соблюди́.

Жела́нием и любо́вию неукло́нною Вы́шней прему́дрости прикосну́вся, пло́ть покори́л еси́ и су́щая земна́я оттря́сл еси́, преподо́бне, и Бо́г и́стинно в прича́стии бы́л еси́.

Дометиа́н чу́дный, пома́лу от земли́ возвыша́емь, прии́де от си́лы худы́я к соверше́нней си́ле и восхожде́ния в се́рдцы положи́.

Богоро́дичен: Вода́ми омочи́в пло́ти, е́же прия́т Госпо́дь смеше́ние, от Твои́х соде́ла де́вственных крове́й челове́чество, ко ополче́нием проти́вным непобо́рно.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Еди́не Ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно в не вообра́жся, препоя́ши мя́ с высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й: одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

В кре́пости свое́й вра́г преве́тхий, твоея́ души́ не моги́й кре́пости поколеба́ти, ухищря́ет во вре́мя твоего́ разреше́ния та́йнами пти́ц худы́х низложи́ти.

Велехвале́нием свои́м пра́ведно изничто́жествуется приуязвле́нием зми́й окая́нный, и в ви́д пе́сиих му́х преврати́ся не́мощию множа́йшею, и под нога́ми лежи́т пра́ведных кра́сными, попира́емь.

Богоро́дичен: Из Тебе́ рожде́йся без се́мене Сы́н Преве́чный, Де́во Ма́ти, ми́р обнови́, сокрове́ннаго зми́я вода́ми в креще́нии Свое́м умертви́в Госпо́дь и тле́ния челове́ки изба́вив.

Седа́лен, гла́с 1.

Свяще́нства украша́емь, о́тче, пома́занием богода́нным, уясни́л еси́ сие́ боже́ственными добро́тами доброде́телей и боже́ственным ко Христу́ повинове́нием и, сконча́в твое́ тече́ние, на небесе́х вопие́ши со а́нгелы: сла́ва благоутро́бию Твоему́, Спа́се, сла́ва Ца́рствию Твоему́, сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Го́ру Тя́, благода́тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма, из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Зако́н благода́ти показа́л еси́ бы́ти се́нь, су́щим в зако́не Бо́жии евре́ем чту́щим, му́дре, и Ева́нгелие и́стиннаго богоявле́ния та́инство, Христу́ взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Облиста́в, я́ко звезда́ от восто́ка многосве́тлая, Це́рковь просвеща́еши, пропове́дая Христа́, му́дрыми показа́ньми всеблагоче́стно пра́вды Со́лнца, Тому́ взыва́я: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зло́бы вся́кия отто́ргнувся и любве́ вре́менныя, о́тче, со тща́нием, и просвети́л еси́ све́том оте́чества твоего́ концы́, му́дре, и си́м бога́тство одожди́л еси́ оби́льнейшим бога́тства коли́чеством.

Богоро́дичен: Сло́во, я́ко Бо́г сы́й Неви́димый, прии́м от Жены́ челове́чо естество́ ви́димо, соверша́ет и очища́ет в реце́, И́же греха́ чу́ждий, па́дшаго очища́я прегреше́ния.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́, и освети́вый кресто́м Твои́м ми́ра концы́, сердца́ просвети́ све́том Твоего́ богоразу́мия правосла́вно пою́щих Тя́.

Призре́ на зе́млю Влады́ка тва́ри, и сея́ поколеба́шася, богому́дре, основа́ния и лю́те сотрясо́шася, тебе́ же душе́внаго му́жества, о́тче, от моли́твы не уклони́.

Не терпе́л еси́ ху́лящих слы́шати, сла́вне, на Высоту́ и глаго́лати непра́вду безу́мныя, но те́х обрати́л еси́ па́стырским твои́м жезло́м и неду́жное исцели́л еси́.

Еди́но естество́ во Христе́ иму́щим пропове́дати, богоглаго́ливе, ника́коже попусти́л еси́ сло́жное, но те́х улови́л еси́ уче́ний твои́х мре́жею и к све́ту возве́л еси́.

Богоро́дичен: Услади́ во́д го́ресть со́лию Елиссе́й. Тво́й же, Богома́ти, Сы́н и Бо́г, кре́щся в воде́, греха́ го́ресть и боле́знь отъя́т.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Обы́де на́с после́дняя бе́здна, не́сть избавля́яй, вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́ш, Ты́ бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Изба́вишася, я́ко от се́ти, преподо́бне, сме́ртныя бе́дствующии лю́дие, и страсте́й мно́жество дале́че моли́твами твои́ми отгна́ся, и́бо са́ми пе́рвии тя́ име́ша засту́пника.

Потреби́л еси́ моли́твою, всему́дре, стремле́ние неду́га, к Де́ве и Ма́тери Изба́вителя ско́ро прите́к, не бо́ стерпе́л еси́, я́ко па́стырь сы́й, бе́дствующей па́стве пренебрега́тися.

Богоро́дичен: Ужасо́шася а́нгельстии чи́ни, зря́ще Неви́димаго, из Де́вы ро́ждшася пло́тию и невеще́ственно сла́вимаго, в реце́ крести́тися приходя́ща.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь разсмотря́ем, ве́рнии, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, ми́р обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́влен.

Нело́жное ве́рным соверши́ся обетова́ние проявле́нно: боже́ственный бо Дометиа́н благода́ти сподо́бися реши́ти неду́ги и отгоня́ти де́моны, хва́льнаго провозвеща́я Бо́га препросла́вленнаго.

На земли́ с на́ми бы́в и пло́тски пожи́в, подаде́ после́довавшим Ему́ и возлю́бльшим Его́ чудоде́йствия благода́ти, хва́льный отце́в Бо́г и препросла́вленный.

Злочести́выя низложи́ е́реси боже́ственный Дометиа́н Севи́рова уче́ния, и непрело́жную ве́ру и Правосла́вную боголе́пно назна́мена, хва́льнаго возвеща́я Бо́га и препросла́вленнаго.

Богоро́дичен: Оте́ческаго не отступи́ естества́ Боже́ственное Сло́во, вопло́щся из Де́вы: Ту́ю бо изве́стно соблюде́, пребы́вшу нескве́рну в рождестве́, и прие́млет е́же от Отца́ свиде́тельство Христо́с, препросла́вленный во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже в горни́ле, добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Превше́л еси́ ве́сь зако́н естества́ челове́ча, Бо́гу же прилепи́лся еси́, богоглаго́ливе, жела́ний Кра́йнейшему, поя́ Ему́: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Услы́шав Боже́ственныя за́поведи, расточи́л еси́ оби́льно бога́тство тре́бующим благопокоре́ния по́мыслом, вопия́, досточу́дне: благослови́те, вся́ дела́, Го́спода и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Исцеле́ний, Дометиа́не, неоску́ден бы́л еси́, источа́я пи́во, исто́чник, и пото́к сла́дости, и река́ ми́ра, вопию́щим: вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: В пещи́ Тя́ обра́зно прописа́ша о́троцы, Де́во, и в купине́ прообрази́ Моисе́й, и Дави́д зря́ Тя́, ро́ждшую Младе́нца безму́жно, Го́спода сла́вы, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Уста́вил еси́, о́тче, жела́ния любле́ний, удержа́в соверше́ннейшее, и прия́ша тя́ патриа́рхов селе́ния и пра́ведных и преподо́бных чи́ни, с ни́миже мо́лиши о на́с Вседержи́теля.

Имя́ше, я́коже име́ние че́стно, твое́ оте́чество, те́ло твое́ многострада́льное скры́вшее свои́ми не́драми, сла́вне, ма́терскими устреми́вшееся движе́ньми: тобо́ю бо наслажда́тися чужди́м не терпя́ше.

Гряди́ по́мощь бы́ти мне́ в напа́стех жития́ и обстоя́ниих, и утиши́ воздвиза́ющуюся бу́рю на мя́ страсте́й, и в ти́хо приведи́ приста́нище ве́тром, о́тче, моли́твы твоея́.

Богоро́дичен: Стоя́ше да́же до Тебе́ сме́рть, е́же по на́м бы́ти, за е́же спасти́ ны́, Пресу́щне Сы́не Бо́жий, благоволи́вшаго из безму́жныя Ма́тере, и вода́ми ны́ очи́стити, и огне́м Боже́ственным креще́ния.

Yandex Metrika