Канон святому преподобному Иосифу Песнописцу

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Гряди́те лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Пе́сненно песнопи́сца почти́м, и́же того́ медото́чныя пе́сни пою́ще, Ио́сифа, я́ко от пе́ний в пе́сни ве́чныя преста́вльшася.

Я́коже проро́к и апо́стол пропове́дание всю́ зе́млю освети́, та́ко и пе́ние твои́х усте́н, ми́р к сла́ве все́х Бо́га возставля́ет.

От младе́нства возложи́вся, Ио́сифе, Христу́, по́стнически пожи́л еси́, отону́дуже и дарова́ньми тя́ обогати́ боже́ственными, наде́ждею, и любо́вию, и ве́рою чи́стою.

Богоро́дичен: Тя́ проро́ческое дре́вле боже́ственное сло́во две́рь Бо́жию провозвести́ и го́ру святу́ю, Богоро́дице Де́во, боже́ственных страда́льцев удобре́ние.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утверди́ на́с в Тебе́, Го́споди, дре́вом умерщвле́й гре́х, и стра́х Тво́й всади́ в сердца́ на́с, пою́щих Тя́.

Чистоты́ любле́нием Бо́га умоли́л еси́ пода́ти помо́щники и, прие́м неоску́дныя отцы́ твоя́, получи́л еси́, о́тче, наде́жду твою́.

Любве́ и́стинныя показу́я позна́ние, и до́м, и дея́ние, и му́дрость, от Бо́га дарова́нная тебе́, я́коже две́рь Иов, все́м отве́рзл еси́.

Ва́рварскими рука́ми я́т бы́в, пребога́те, я́коже дре́вле во Еги́пет до́блий Ио́сиф, с ве́рою и чистото́ю да́р соблю́л еси́.

Богоро́дичен: Ра́й кра́сный, посреде́ име́яй Дре́во, Де́во, нетле́ния, Иису́са Христа́ Го́спода, позна́лася еси́, те́мже Тя́ ублажа́ем.

Седа́лен, гла́с 4.

Яви́лся еси́ кро́ток и молчали́в, смиренному́др, трепе́ща боже́ственных слове́с, твоего́ Влады́ки сло́во исполня́я, И́же на тя́, о́тче, призре́ и в вы́шнюю оби́тель всели́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен: Я́ко невозде́ланная, Де́во, лоза́, красне́йший Гро́зд прозябла́ еси́, источа́ющ на́м вино́ спасе́ния, все́х веселя́щее ду́ши же и телеса́. Те́мже я́ко вину́ Тя́ до́брых блажа́ще при́сно, со а́нгелом вопие́м Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Крестобогоро́дичен: Неискусобра́чная Чи́стая и Ма́ти Твоя́, Христе́, ви́дящи Тя́, ме́ртва ви́сяща на Кресте́, ма́терски пла́чущи, глаго́лаше: что́ Тебе́ воздаде́ евре́йский беззако́нный собо́р и неблагода́рный, и́же мно́гих и вели́ких Твои́х, Сы́не Мо́й, даро́в наслади́выйся? Пою́ Твое́ Боже́ственное снизхожде́ние.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ смотре́ния, и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Разсужде́ние разу́мно и мона́хов уме́ренное пра́вило Христо́с показа́ тя́, о́тче преподо́бне.

Смире́ния мо́ст твое́ показа́л еси́, богому́дре, житие́, преводя́щ ко и́стинней жи́зни.

Предвари́в, ублажи́ тя́ Влады́ка, о́тче, я́ко даю́ща во вре́мя сло́ва пшени́чное ме́рение.

Богоро́дичен: Све́т возсия́л еси́, Го́споди, су́щим в нощи́ и тме́ прегреше́ний, от Чи́стыя Де́вы во чре́ве носи́мь.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

И́хже на земли́ сы́й, святы́х воспе́л еси́ ве́рно, преподо́бне, с ни́ми сы́й ны́не, слы́ша пе́ния, ра́дуешися, сла́вя непреста́нно Го́спода.

К покая́нию и испове́данию, му́дре, вся́ привлача́, себе́ написа́л еси́ вся́ку вину́, моли́твы Бо́гу принося́ улучи́ти проще́ние.

Все́ житие́ твое́, святы́ми упражня́яся дея́ньми, я́ко и́стинен купе́ц, бы́л еси́, я́ко ка́мение че́стно, и словеса́, и дея́ния себе́ собира́я.

Богоро́дичен: Изба́ви ны́ от искуше́ний и бу́ри помышле́ний, Чи́стая, вся́каго гне́ва, вся́каго греха́, гла́да же, и па́губы, и ве́чнаго, Де́во, муче́ния.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Пестро́тным мно́жеством пе́сней твои́х, я́ко на тве́рди, Це́рковь Христо́ва, звездоявле́нно просия́вши, дрема́ние отгоня́ет душегу́бное.

Словесе́ твоего́ мольба́, преподо́бне, душе́ю скорбя́щим и те́лом, я́коже не́кая гу́ба, вся́кую очища́я печа́ль, яви́ся.

А́лчущим сло́ва спаси́тельнаго и теле́сными упита́вшимся озлобле́нии, сугу́бо, преподо́бне, исцеле́ние незави́стно пода́л еси́.

Богоро́дичен: На пути́ мя́ жития́ блудя́ща и в безпу́тия ча́сто впа́дающа грехми́, Влады́чице, на покая́ния стезю́ наста́ви.

Конда́к, гла́с 4.

Покая́ния исто́чник неисчерпа́емый, утеше́ния пода́тель неконча́емаго и умиле́ния пучи́на еси́, Ио́сифе, сле́зы на́м пода́ждь покая́ния боже́ственнаго, и́миже утеше́ние, зде́ пла́чущеся, обря́щем от Бо́га, твоея́ по́мощи прося́ще, свя́те.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Вети́и яви́шася о́троцы любому́дрейшии дре́вле, от богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху: Пребоже́ственный отце́в и на́ш Бо́же, благослове́н еси́.

Потща́лся еси́ и по сне́ сме́ртнем затворе́ны душе́вныя о́чи твоя́ не име́ти, пое́ши бо пе́сни с пою́щими: Пребоже́ственный оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Вене́ц муче́ния прия́л еси́, я́ко ублажи́в приле́жно ли́ки му́ченик неисче́тных. И немо́лчно, о́тче, пое́ши с ни́ми: Пребоже́ственный оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Исцеле́ние грехо́в вели́ких я́ко сы́й, е́же, прему́дре, испове́дание положи́ пою́щим, о́тче, пе́сни твоя́: Пребоже́ственный оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Све́та Твоего́, Богоро́дице Де́во, чи́стыми облиста́нии омрачи́вшуюся ду́шу мою́ лука́выми лю́те преступле́ньми све́том наста́ви, две́рь су́щи Све́та, я́ко да песносло́влю Тя́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Я́коже мимотеку́щую се́нь, ны́нешнюю пои́стинне жи́знь ве́дый, нетле́нную прия́ти подвиза́лся еси́, му́дре; сего́ ра́ди честны́я монастыри́ мно́жества назда́л еси́ душа́м на спасе́ние.

Кро́тким правоту́ и ду́хом ни́щаго име́яй, му́жество показа́л еси́ вся́ко, я́коже не еди́наго себе́ утвержда́ти, рабо́тати Зижди́телю, о́тче, но все́х, тебе́ зря́щих.

Незло́бие твое́ и излия́ние любве́ твоея́, треблаже́нне, о́браз поста́ви Человеколю́бца Христа́, к Нему́же непреста́нно пе́л еси́: превозно́сим во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: О, та́инства стра́шна! О, слы́шания ужа́снаго! Ка́ко Де́ва несказа́нным соедине́нием уподо́бльшагося на́м Сло́ва ражда́ет, пребыва́ющи, я́коже пре́жде рождества́, Чиста́ во ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Доброде́телей о́бразы, я́ко на скрижа́ли, написа́в чи́стей души́ твое́й, де́тельне все́м святы́м прине́сл еси́, сугу́бо ко́ейждо от доброде́телей пе́ния вне́с, достоприя́тно принося́ от де́л и похвале́ние.

А́нгельстии ли́цы, апо́стольский собо́р, Богоро́дица со Крести́телем, проро́ческое сосло́вие, свяще́нник чи́нове с по́стники, му́ченическая во́инства, Ио́сифе, противоме́рными похвала́ми тя́ ны́не венча́ют.

Слове́сное твое́ ста́до помина́ти не преста́й, но, я́коже жи́в, предста́тельствовал еси́, му́дре, си́це жи́знь нетле́нную подая́ бу́ди, теле́сных страсте́й и душе́вных изыма́я, о́тче, ко Христу́ моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: О на́с моля́щи Сы́на Твоего́ не преста́й, Де́во, Человеколю́бца Бо́га: Тя́ бо наде́жду стяжа́хом и Твои́м заступле́нием избавля́емся бе́д, и страсте́й, и прегреше́ний, и боле́зней, ве́рою Тя́ сла́вящии.