Канон святому преподобному Шио Мгвимскому, Иверскому

Припе́в: Преподо́бне о́тче Ши́о, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 23 февраля (10 февраля ст. ст.); 20 мая (07 мая ст. ст.); 22 мая (09 мая ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Внеза́пу дре́вле мо́ре Изра́иль, я́ко в пусты́ни, ного́ю пра́шною проше́д, вопия́ше: Го́сподеви Бо́гу на́шему, кре́пкому в бране́х, пои́м пе́снь но́вую.

Осени́ твое́ю благода́тию от сокро́вищ Госпо́дних, и́хже прия́л еси́ бога́тно, во е́же пло́д усте́н мои́х жела́нием ду́ха принести́ ти́, Ши́о.

Десни́ца Госпо́дня пома́за тя́, Его́же Ду́х даде́ ти́ жи́знь и наста́ви тя́ позна́ти испыта́ния та́инств Его́ и храни́ти за́поведи Его́, и́хже в свя́тости соблю́л еси́, Ши́о.

Я́коже А́вель, пе́рвыя плоды́ прине́сл еси́ Го́споду, ду́х и ра́зум со все́ю пра́вдою, да яви́шися побо́рник с пе́рвыми, треблаже́нный о́тче Ши́о.

Ны́не, обстоя́ще ра́ку моще́й твои́х, преподо́бне Ши́о, про́сим тя́ умоли́ти Бо́га, воздежи́ святы́я ру́це твои́ и вознеси́ Ему́ на́ша моле́ния.

Богоро́дичен: Сло́ва О́тчаго селе́ние, Мари́е, Тобо́ю бо Челове́ком Бо́г среди́ челове́ки яви́ся, Всесвята́я Богоро́дице, бу́ди ми́лостива к на́м, Тебе́ покланя́ющимся.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Утвержде́й, Сло́ве, Небеса́ сло́вом, утверди́ на́ш у́м и се́рдце, во е́же сла́вити Тя́, Спа́са ду́ш на́ших.

Ено́ха Бо́г просла́ви, и се́й преста́вися во сла́ве еди́ножды; ты́ же, ди́вне, ки́йждый де́нь преставля́лся еси́, сме́ртный ча́с во уме́ помышля́я, и сло́вом Бо́жиим спаса́лся еси́.

Я́коже Но́я, пра́ведна тя́ обре́те Бо́г и яви́ отца́ тя́ втора́го ми́ра, блаже́нне, И́же спасе́ лю́ди ковче́гом, и тогда́ уте́рянных подвиго́в Новозда́тель благовести́ тя́ ми́ру голуби́цею.

Си́мово благослове́ние и благу́ю ча́сть прия́л еси́, о Ши́о досто́йне, оте́ческим разделе́нием разда́л еси́ на́м, сыно́м твои́м, при́сно лику́ющим изоби́лием уче́ний твои́х, о́тче.

Упова́я на тя́, тве́рдаго моли́твенника и защи́тника, да не постыди́мся, дерзнове́ние бо и́маши пред Бо́гом, о сла́вный о́тче, приими́ я́ко же́ртву на́ша моли́твы и испроси́ у Христа́ Бо́га на́м ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Сла́внейшая все́х Ма́ти Бо́жия, Ра́досте ми́ра, принося́щия ве́рно же́ртву Бо́гу и испове́дующия Тя́ Богоро́дицу осени́ Твое́ю благода́тию и моли́твы на́ша испра́ви ко Го́споду.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х неизрече́нное Твое́ смотре́ние и просла́вих, Сло́ве, снизхожде́ние Твое́.

Я́коже Авраа́м, услади́лся еси́ хва́льным отше́льничеством, и Бо́г посети́ тя́, Ши́о, и обетова́ния Его́ удосто́ился еси́, и препо́дал еси́ Его́ благослове́ние умноже́нию пото́мства.

Я́коже Исаа́к, ди́вною си́лою свя́зан бы́сть ра́ди же́ртвы всесожже́ния Бо́гу, возве́л еси́ горе́ ра́зум тво́й, отню́дуже и получи́л еси́ му́дрость.

О́тче, предста́телю и моли́твенниче, непоколеби́мый Ши́о, вознеси́ моле́ния ча́д твои́х Ми́лостивому Бо́гу и испроси́ на́м ве́лию ми́лость.

Богоро́дичен: Вы́шшая небе́с Ты́ еси́, Всесвята́я Влады́чице, Ма́ти Бо́жия, ка́ко хвали́ти Тя́ земны́м язы́ком? То́кмо жела́нием хва́лим Тебе́, Де́во.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще к Тебе́, Человеколю́бцу, воспева́ем Тя́, Христе́ Бо́же, да́руй на́м ми́лости Твоя́.

Целому́дрие и свя́тость Ио́сифову услади́л еси́ и разшири́л еси́ попра́нием еги́петских су́етных страсте́й и раздели́л еси́ хле́б пра́вды, Ши́о.

Уподо́бися Моисе́ю любо́вию к бра́тии и ученико́м, егда́ умертви́л еси́ еги́петскую не́нависть и па́стве твое́й да́л еси́ пи́ти от исто́чника жи́зни, Богоподо́бне.

Бо́га узре́л еси́ в же́стости жи́зни, я́ко в купине́, и запеча́тал еси́ в се́рдцы свое́м Бо́гом пи́санную скрижа́ль, Богому́дре о́тче.

Богоро́дичен: от Тебе́ рожде́ннаго Христа́ Бо́га моли́ о на́с, Богома́ти, сохрани́ти лю́ди Твоя́, испове́дающия Тя́ и покланя́ющияся о́бразу Твоему́.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Я́ко Ио́ну проро́ка от ки́та возве́л еси́, Го́споди, изба́ви мя́ от лови́твы чужда́го и спаси́ мя́, Ще́дре, я́ко Многоми́лостив.

Ааро́н Боже́ственным огне́м небе́сным священножря́ше, ты́ же сугу́бо приноси́л еси́ Бо́гу пла́мень стра́ха Бо́жия, тобо́ю одушевле́нный, жела́нный Ши́о.

Финее́су уподо́бися, ре́вностию ко Христу́ испо́лненный, и порази́л еси́ копие́м жела́ния велиа́ра возста́вшая, велича́емый о́тче Ши́о.

По стопа́м Илии́ ше́ствуя и ре́вность того́ восприя́в, возлюби́л еси́ пусты́ню, я́ко то́й, порази́в служи́телей Ваа́ла, и пра́вде Госпо́дней сле́довал еси́.

Богоро́дичен: Упова́ние тве́рдое и непоколеби́мое Ты́ еси́ ве́рным, о Ма́ти Бо́жия, к Тебе́ прибега́ющия спаси́ от бе́д ны́нешних и гряду́щих.

Конда́к, гла́с 4:

Житие́ твое́ служе́нием Госпо́дним испра́вил еси́ и, взе́м кре́ст, оста́вил еси́ вся́ жите́йская, красото́ пусты́ни, преподо́бне Ши́о. Кого́ у́бо па́че тя́, и по сме́рти жи́ва су́ща страна́ И́верская почита́ет и мощми́ твои́ми, от гро́ба явле́нными услажда́ется, те́мже не преста́й моля́ся о на́с ко Го́споду.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Я́коже на Елиссе́я, сугу́бо на́йде на тя́ ду́х проро́чества и чудотворе́ния, вели́кий Ши́о, слуго́ Госпо́день.

Я́коже Дании́л, от ю́ности испо́лнися Ду́ха Бо́жия, И́же соде́ла тя́ судие́ю зако́на ду́ха ра́ди изнуре́ния пло́ти, и, я́ко то́й, и ты́ покори́ зве́ри.

Иереми́и и Иса́ии подража́л еси́, о́тче: о́вому – низхожде́нием в гро́б во́лею и ско́рбию жела́нною, о́вому же – досто́йным возвыше́нием.

Богоро́дичен: Вочелове́чся во́лею от Тебе́, спа́сл е́сть Госпо́дь всю́ вселе́нную, Мари́е, Всесвята́я Ма́ти Бо́жия, и дарова́ Тя́ на́м отра́ду, гре́шным, Всепе́тая.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Я́коже Самуи́л, Ду́хом бы́сть зри́м и царе́й пома́заше, о́тче, вооружи́выйся свои́м уче́нием и бо́дренными моли́твами, чудотво́рче Ши́о, Иве́рии свети́ло.

Дави́ду уподо́бися непоро́чностию и прямоду́шием и уби́ Голиа́фа страсте́й мета́нием камне́й смире́ния, Боговенча́нный Ши́о, и спа́сл еси́ от сме́рти твоя́ послу́шники.

Соломо́нову му́дрость обре́те, досто́йне, и Бо́гу моли́твенный хра́м созда́л еси́ в телесе́ свое́м, и красото́ю ду́ха твоего́ украси́л еси́, во е́же велича́ти Святу́ю Тро́ицу во ве́ки.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Помо́щнице и Покрови́тельнице моля́щихся Тебе́, услы́ши моле́ния на́ша, ра́б Твои́х, и принеси́ ко Христу́, да спасе́т на́с от бе́д, скорбе́й и страда́ний.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Чи́стую сла́вно почти́м, лю́дие, Богоро́дицу, О́гнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно, пе́сньми велича́ем.

Я́коже Иоа́нн Крести́тель, по стопа́м его́ ше́ствуя, яви́лся еси́ в пусты́ни А́нгел, пропове́дник покая́ния, омыва́я слеза́ми ду́ши, я́дом поро́ка поврежде́нныя, пра́вило доброде́телей, Ши́о.

Узре́ша вселе́нскаго наста́вника тя́, Христо́вым апо́столом и ученико́м подо́бна, безчи́сленное бо мно́жество люде́й призва́л еси́ рабо́тати Го́споду, па́дшия возставля́я, стоя́щия утвержда́я, и вся́ вку́пе приве́л еси́ Бо́гу.

Я́коже страстоте́рпец и му́ченик подвиза́лся еси́, о́тче, и украси́л еси́ ликостоя́ния преподо́бных, я́ко глава́ и́х, все́х осия́л еси́, Бо́жие достоя́ние, защи́тник все́м бу́ди, о Ши́о.

Богоро́дичен: О благода́тная Мари́е, Ма́ти Бо́жия, упова́ние все́х христиа́н, укрепи́ му́жеством ве́рныя проти́ву ага́рян и лю́ди Твоя́ и гра́д Тво́й спаси́ от вся́каго зла́.

Житие преподобного Шио (Симеона) Мгвимского

Пре­по­доб­ный Шио (Си­ме­он) Мгвим­ский (от груз. мгви́ме – пе­ще­ра – Пе­чер­ский) ро­дил­ся в Ан­тио­хии Сир­ской. Ро­ди­те­ли его бы­ли хри­сти­а­на­ми и вос­пи­ты­ва­ли сво­е­го сы­на как един­ствен­но­го на­след­ни­ка. Юно­ша по­лу­чил хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние, изу­чил Свя­щен­ное Пи­са­ние. Лю­бовь к Сло­ву Бо­жию так глу­бо­ко внед­ри­лась в серд­це мо­ло­до­го Шио, что он по­сто­ян­но дер­жал его в уме сво­ем и да­же все­гда но­сил при се­бе Еван­ге­лие, По­сла­ния апо­сто­ла Пав­ла и Псал­тирь. И уже в ран­ние го­ды был ода­рен спо­соб­но­стью тол­ко­ва­ния Сло­ва Бо­жия.

Узнав о свя­том по­движ­ни­ке Иоанне Зе­даз­ний­ском, Шио тай­но по­ки­нул ро­ди­тель­ский дом и на­пра­вил­ся к свя­то­му. Пре­по­доб­ный Иоанн воз­вра­тил юно­шу ро­ди­те­лям, пред­ска­зав, что и они ста­нут ино­ка­ми. Пред­ска­за­ние ско­ро ис­пол­ни­лось: Шио убе­дил их про­ве­сти оста­ток их жиз­ни в ино­че­стве, а сам, упо­тре­бив в поль­зу бед­ных и мо­на­сты­ря остав­ше­е­ся по­сле них иму­ще­ство, при­шел к пре­по­доб­но­му Иоан­ну, си­яв­ше­му в то вре­мя в Ан­тио­хии, и, по­лу­чив от него по­стри­же­ние в ино­че­ство, сде­лал­ся его уче­ни­ком.

Спу­стя 20 лет пре­по­доб­ный Шио в чис­ле 12 дру­гих из­бран­ных уче­ни­ков свя­то­го Иоан­на от­пра­вил­ся в Иве­рию (Гру­зию) для про­по­ве­ди Сло­ва Бо­жия.

По­слу­жив это­му де­лу рас­про­стра­не­ния ве­ры Хри­сто­вой, пре­по­доб­ный Шио по­же­лал жить от­шель­ни­ком. И по бла­го­сло­ве­нию ка­то­ли­ко­са Евла­лия и сво­е­го учи­те­ля пре­по­доб­ный Шио на­пра­вил свой путь на за­пад от Мц­хе­та в непро­хо­ди­мые де­бри лес­ные. Здесь, в пу­стыне, за­щи­щен­ной от­вес­ны­ми и со­вер­шен­но кру­ты­ми сте­на­ми пес­ча­ной го­ры от взо­ра люд­ско­го, Шио по­се­лил­ся в тес­ной пе­ще­ре, им са­мим вы­се­чен­ной в ска­ле, ед­ва до­ста­точ­ной, чтобы укрыть­ся в ней. И за су­ро­вый ас­ке­ти­че­ский по­двиг Шио удо­сто­ил­ся чуд­ных ви­де­ний. В ска­ле от­крыл­ся род­ник, ис­то­ча­ю­щий для от­шель­ни­ка во­ду, а с пи­щей при­ле­тал к нему го­лубь. Этот-то го­лубь, по из­во­ле­нию Бо­жию, опре­де­лив­ше­му не остав­лять под спу­дом бла­го­дат­ный све­тиль­ник, от­крыл лю­дям жи­ли­ще Шио.

Некто Ева­грий, знат­ный ца­ре­дво­рец, охо­тясь по обык­но­ве­нию за ре­кой Ку­рой, про­сле­дил за го­лу­бем, но­ся­щим пи­щу от­шель­ни­ку, и на­шел его, по­гру­жен­но­го в мо­лит­ву, с воз­де­ты­ми к небу ру­ка­ми. Он был так по­ра­жен встре­чей с этим укрыв­шим­ся от ми­ра че­ло­ве­ком, мо­лит­вен­но пред­сто­я­щим в пу­стыне пред ли­цем Еди­на­го Бо­га, что, пле­нив­шись этим, вне­зап­но со­знал и в се­бе от­ре­че­ние от все­го мир­ско­го и стал про­сить див­но­го от­шель­ни­ка взять его под свое ру­ко­вод­ство и под­ви­зать­ся в пе­ще­ре, все­це­ло пре­дав­шись Бо­гу.

С этих пор о Шио ста­ло из­вест­но и дру­гим лю­дям в окруж­но­сти, ко­то­рые ста­ли се­лить­ся близ него, и та­ким об­ра­зом со­бра­лось до 25 доб­ро­воль­ных пу­стын­но­жи­те­лей. На из­бран­ном по от­кро­ве­нию бла­жен­но­му Шио ме­сте вы­стро­и­ли они цер­ковь во имя об­раз­ца пу­стын­но­жи­те­лей – Иоан­на Кре­сти­те­ля. Мол­ва о свя­том по­движ­ни­ке рас­про­стра­ня­лась, и ме­сто его уеди­нен­ной жиз­ни и по­дви­га ста­ло пре­вра­щать­ся в оби­тель. Ко­гда царь Пар­сман VI на­ве­стил быв­ше­го лю­би­мо­го сво­е­го Ева­грия в пу­стыне, то с бла­го­го­ве­ни­ем от­нес­ся к по­движ­ни­ку Шио и по­да­рил ему зем­лю под мо­на­стырь, до­ста­вив зна­чи­тель­ные сред­ства для по­стро­е­ния хра­мов. Глав­ным из них был храм в честь Успе­ния Бо­жи­ей Ма­те­ри; вто­рой – в честь Рож­де­ства Иоан­на Кре­сти­те­ля, где впо­след­ствии и по­чи­ва­ли остан­ки пре­по­доб­но­го Шио. Все хра­мы бы­ли освя­ще­ны ка­то­ли­ко­сом Ма­ка­ри­ем. Та­ким об­ра­зом, пре­по­доб­ный Шио устро­ил оби­тель, ко­то­рая неко­гда вклю­ча­ла в се­бя мно­же­ство ино­ков и на­зы­ва­лась, по име­ни ос­но­ва­те­ля, Мгвим­скою (в 30 вер­стах от Ти­фли­са). Здесь на­ве­стил его быв­ший учи­тель его Иоанн Зе­даз­ний­ский и, по­го­стив три дня, имел от­ра­ду удо­сто­ве­рить­ся в вы­со­кой сте­пе­ни ду­хов­но­го со­вер­шен­ства но­вых ино­ков.

Но стрем­ле­ние к пол­но­му уеди­не­нию пре­об­ла­да­ло в ду­ше Шио. Он оста­вил ос­но­ван­ную им оби­тель, про­стил­ся с бра­ти­ей на­зи­да­тель­ней­шим сло­вом, оста­вил для них 160 пись­мен­ных по­ру­че­ний и, пре­рвав вся­кое со­об­ще­ние с ми­ром, об­рек се­бя на за­твор­ни­че­скую жизнь в тем­ной, глу­бо­кой пе­ще­ре. Пи­ща свя­то­му спус­ка­лась ту­да по ве­рев­ке. Кто мо­жет по­стичь и ис­чис­лять неска­зан­ные по­дви­ги это­го Ан­ге­ла в че­ло­ве­че­ском те­ле! Пре­дузнав по от­кро­ве­нию час кон­чи­ны и при­об­щив­шись Свя­тых Тайн, пре­по­доб­ный Шио 9 мая кон­чил свое зем­ное жи­тие. Те­ло ве­ли­ко­го за­твор­ни­ка при на­пут­ствен­ном пе­нии со­брав­ших­ся ино­ков бы­ло по­гре­бе­но в ос­но­ван­ной им оби­те­ли. Свя­тые мо­щи его и до­ныне слу­жат ограж­де­ни­ем оби­те­ли, ко­то­рая од­на из немно­гих уце­ле­ла по­сре­ди опу­сто­ше­ний Гру­зии.

Преподобный Иоанн Зедазнийский и 12 его учеников

Пре­по­доб­ный Иоанн Зе­даз­ний­ский и 12 его уче­ни­ков: Авив, епи­скоп Некрес­ский, Ан­то­ний Март­коб­ский, Да­вид Га­реджий­ский, Зе­нон Икалт­ский, Фад­дей Сте­панц­миндский, Исе, епи­скоп Цил­кан­ский, Иосиф, епи­скоп Алаверд­ский, Ис­и­дор Сам­та­вий­ский, Ми­ха­ил Улум­бий­ский, Пирр Брет­ский, Сте­фан Хир­ский, Шио Мгвим­ский – свя­тые си­рий­ские (кап­па­до­кий­ские) по­движ­ни­ки, ос­но­ва­те­ли гру­зин­ско­го мо­на­ше­ства, при­шед­шие в Гру­зию из Кап­па­до­кии в се­ре­дине VI ве­ка. Три­на­дцать свя­тых кап­па­до­кий­ских от­цов, ве­ро­ят­но, бы­ли гру­зи­на­ми, по­лу­чив­ши­ми ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние в зна­ме­ни­той Лав­ре свя­то­го Си­мео­на Столп­ни­ка и в дру­гих мо­на­сты­рях Си­рии и Ме­со­по­та­мии с це­лью вер­нуть­ся на ро­ди­ну и со­дей­ство­вать ее хри­сти­ан­ско­му про­све­ще­нию.

Свя­той Иоанн Зе­даз­ний­ский, гла­ва этих по­движ­ни­ков, по­лу­чил ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние в Ан­тио­хии. О ме­сте его рож­де­ния и о ро­ди­те­лях све­де­ний не со­хра­ни­лось. В мо­ло­дые го­ды он при­нял мо­на­ше­ство и пре­дал­ся уеди­нен­ной ас­ке­ти­че­ской жиз­ни, стя­жав впо­след­ствии уди­ви­тель­ную кро­тость, сми­ре­ние и дар чу­до­тво­ре­ния. Сла­ва о ду­хов­ных по­дви­гах при­влек­ла к нему мно­же­ство уче­ни­ков, из чис­ла ко­то­рых свя­той Иоанн Зе­даз­ний­ский из­брал по жре­бию 12 че­ло­век и, ис­пол­няя по­ве­ле­ние Бо­жи­ей Ма­те­ри, от­пра­вил­ся с ни­ми в Гру­зию. По до­ро­ге они по­лу­чи­ли бла­го­сло­ве­ние от свя­то­го Си­мео­на Столп­ни­ка Млад­ше­го († 596), а в Мц­хе­та, древ­ней сто­ли­це Гру­зии, пе­рей­дя "немо­к­ры­ми но­га­ми" ре­ку Ку­ру, бы­ли ра­дост­но встре­че­ны на­ро­дом, ца­рем Пар­сма­ном (542–557) и ка­то­ли­ко­сом-ар­хи­епи­ско­пом Евла­ви­ем (552–560). Ле­то­пис­цы по­вест­ву­ют, что свя­тые кап­па­до­кий­ские от­цы об­ра­ти­лись к встре­чав­шим их на гру­зин­ском язы­ке, а вой­дя в со­бор­ный храм Све­ти­ц­хо­ве­ли и про­стер­шись ниц пе­ред Жи­во­тво­ря­щим Стол­пом, сла­ви­ли и бла­го­да­ри­ли Бо­га. По бла­го­сло­ве­нию ка­то­ли­ко­са Евла­вия свя­той Иоанн вме­сте с уче­ни­ка­ми по­се­лил­ся на го­ре Зе­да­зе­ни (от­сю­да на­име­но­ва­ние свя­то­го Иоан­на – Зе­даз­ний­ский), где неко­гда бы­ло язы­че­ское ка­пи­ще и воз­вы­шал­ся идол. По­движ­ни­ки жи­ли в ша­ла­шах, пи­та­лись тра­ва­ми и ко­ре­нья­ми, по­сто­ян­но пре­бы­вая в мо­лит­ве и ду­хов­ных раз­мыш­ле­ни­ях. К ним при­те­ка­ло мно­же­ство боль­ных, по­лу­чав­ших ис­це­ле­ния по их мо­лит­вен­но­му пред­ста­тель­ству. По­сле из­бра­ния свя­тых Ави­ва и Исе епи­ско­па­ми свя­то­му Иоан­ну яви­лась во сне Бо­жия Ма­терь и по­ве­ле­ла ему по­слать сво­их уче­ни­ков по раз­ным ме­стам Гру­зии для про­по­ве­ди Сло­ва Бо­жия и пас­тыр­ско­го на­зи­да­ния. Вы­слу­шав на­став­ле­ния свя­то­го Иоан­на, од­ни уче­ни­ки от­пра­ви­лись в Ка­хе­тию (Зе­нон, а впо­след­ствии – Сте­фан), дру­гие в Кар­та­ли­нию (Пирр, Ми­ха­ил, Фад­дей и Ис­и­дор).

"Все они... учи­ли на­род, на­став­ля­ли его в ве­ре, уни­что­жа­ли мрак суе­ве­рия и ис­треб­ля­ли остав­ши­е­ся в гор­ных тес­ни­нах идо­ло­слу­же­ние и ка­пи­ща, вме­сто че­го воз­дви­га­ли свя­той крест и свя­тые хра­мы, устро­я­ли в на­ро­де граж­дан­ствен­ность..."

Свя­той Зе­нон, "столп слад­ко­го по­слу­ша­ния", за­вер­шив про­по­ведь в го­рах верх­ней Ка­хе­тии, ос­но­вал мо­на­стырь в Икал­то, где и был, по­сле ве­ли­ких по­дви­гов, по­гре­бен в со­бор­ном хра­ме в честь Неру­ко­тво­рен­но­го об­ра­за Спа­са.

Свя­той Фад­дей (по-гру­зин­ски Та­те) вна­ча­ле остал­ся в Мц­хе­та, устро­ив по по­ве­ле­нию свя­то­го Иоан­на мо­на­стырь у под­но­жия го­ры Зе­да­зе­ни для при­хо­дя­щих к учи­те­лю. По­сле смер­ти свя­то­го Иоан­на свя­той Фад­дей про­по­ве­до­вал в Кар­та­ли­нии, где ос­но­вал мно­го церк­вей, в том чис­ле храм в честь свя­то­го пер­во­му­че­ни­ка Сте­фа­на в го­ро­де Урб­ни­си. Впо­след­ствии он по­се­лил­ся в пе­ще­ре на го­ре Цле­ви близ го­ро­да Кас­пи, на вер­шине ко­то­рой так­же ос­но­вал храм в честь свя­то­го пер­во­му­че­ни­ка Сте­фа­на. В этой пе­ще­ре у ос­но­ва­ния хра­ма бы­ли по­гре­бе­ны мо­щи свя­то­го Фад­дея, "об­ра­за чи­стой прав­ды и ве­ры".

Свя­той Ис­и­дор, "вер­то­град доб­ро­де­те­ли", по­сле дол­гих апо­столь­ских по­дви­гов устро­ил мо­на­стырь в Сам­та­ви­си в честь Неру­ко­тво­рен­но­го об­ра­за Спа­са, где и по­чи­ва­ют его свя­тые мо­щи.

Свя­той Ми­ха­ил мно­го по­тру­дил­ся в утвер­жде­нии хри­сти­ан­ства в го­рах Верх­ней Кар­та­ли­нии и Осе­тии. Близ ме­стеч­ка Улум­би он ос­но­вал боль­шую оби­тель. В со­бор­ном хра­ме этой оби­те­ли, об­ра­щен­ной в XIX ве­ке в при­ход­скую цер­ковь, по­ко­ят­ся его свя­тые мо­щи.

Свя­той Пирр, "бо­же­ствен­ный об­раз пла­ча", ос­но­вал оби­тель на ле­вом бе­ре­гу ре­ки Два­нис­ц­ха­ли близ ме­стеч­ка Бре­ти. В хра­ме оби­те­ли бы­ли по­ло­же­ны его чест­ные мо­щи.

Свя­той Сте­фан, "вен­чан­ный си­лою и ве­де­ни­ем", по­сле дол­гих апо­столь­ских тру­дов в Ниж­ней Ка­хе­тии ос­но­вал оби­тель близ ме­стеч­ка Хир­сы. Он был по­гре­бен в со­бор­ном хра­ме в честь свя­то­го пер­во­му­че­ни­ка Сте­фа­на, с ле­вой сто­ро­ны ал­та­ря у жерт­вен­ни­ка.

Разо­слав сво­их уче­ни­ков, свя­той Иоанн Зе­даз­ний­ский оста­вил при се­бе диа­ко­на Илию и углу­бил­ся в мо­лит­вен­ные по­дви­ги.

Свя­той Иоанн су­мел про­ти­во­сто­ять коз­ням злых ду­хов, ко­то­рых из­гнал Име­нем Хри­ста из пре­де­лов Мц­хе­та. По мо­лит­ве свя­то­го Иоан­на на го­ре За­ден (Зе­да­зе­ни) за­стру­ил­ся ис­точ­ник це­леб­ной во­ды. По­лу­чив от­кро­ве­ние о сво­ей смер­ти, пре­по­доб­ный Иоанн при­звал к се­бе уче­ни­ков – свя­то­го диа­ко­на Илию и свя­то­го Фад­дея Сте­панц­миндско­го, ко­то­рым за­ве­щал по­хо­ро­нить его в тес­ной пе­ще­ре на го­ре, на ме­сте его по­дви­гов. При­ча­стив­шись Свя­тых Тайн, пре­по­доб­ный Иоанн уви­дел от­вер­стое небо и во­ин­ство бес­плот­ных Сил Небес­ных со мно­же­ством свя­тых. В ду­хов­ном вос­тор­ге он пре­дал свою пра­вед­ную ду­шу Гос­по­ду. Кон­чи­на свя­то­го Иоан­на по­сле­до­ва­ла меж­ду 557 и 560 го­да­ми, при ка­то­ли­ко­се Ма­ка­рии (553–569). Уче­ни­ки его, по­за­быв за­ве­ща­ние пре­по­доб­но­го, в со­про­вож­де­нии сон­ма ду­хо­вен­ства пе­ре­нес­ли те­ло свя­то­го в мо­на­стырь у под­но­жия го­ры За­ден (Зе­да­зе­ни) и по­ло­жи­ли его в осо­бом скле­пе.

Но зем­ля во­круг за­ко­ле­ба­лась, и со­тря­се­ния ее не пре­кра­ща­лись до тех пор, по­ка те­ло свя­то­го Иоан­на не бы­ло по­ло­же­но в пе­ще­ре на вер­шине го­ры, как за­ве­щал пре­по­доб­ный. В Х ве­ке при ка­то­ли­ко­се-ар­хи­епи­ско­пе Кли­мен­те (908–923) на юж­ной сто­роне этой пе­ще­ры бы­ла по­стро­е­на цер­ковь в честь Иоан­на Кре­сти­те­ля, так что свя­тые мо­щи Иоан­на Зе­даз­ний­ско­го ока­за­лись в ее при­де­ле, у жерт­вен­ни­ка. Они бы­ли про­слав­ле­ны мно­ги­ми зна­ме­ни­я­ми ми­ло­сти Гос­под­ней.

См. также: