Канон святому священномученику Анфиму Никомидийскому

Припев: Священному́чениче Анфи́ме, моли́ Бо́га о на́с.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 16 сентября (03 сентября ст. ст.)

Глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Двоплете́н благоче́стия архиере́йства и страда́ния прие́м вене́ц, от Христа́ ублажа́ешися, пресла́вне.

Тебе́, Первопа́стырю, священноде́йственник Тво́й, я́ко незло́биво и чи́сто а́гня, беззако́нных рука́ми приведе́ся.

Разори́л еси́, иера́рше, еретико́в тве́ржи, благочести́вым дерзнове́нием, пропове́дав Тро́ицу несозда́нную.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, Я́же воплоще́нное Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во па́че естества́ ро́ждши, пое́м Тя́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Яви́лся еси́ священному́ченик, священноде́йствуя пе́рвее, преподо́бне, Изба́вителю: пото́м же я́ко же́ртву себе́ сама́го священноде́йствовал еси́.

Бы́л еси́ не нае́мник, но ве́рнейший па́стырь, преподо́бне, твою́ кро́вь пролива́я, боголюбе́зне, за ста́до твое́.

Изря́дне упа́сл еси́ Влады́ки твоего́ ста́до, архиере́е, те́м на ме́сте зла́чне всели́лся еси́.

Богоро́дичен: Да́ждь на́м по́мощь мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая, прило́ги отрева́ющи лю́тых обстоя́ний.

Седа́лен, гла́с 1.

Кро́вь твоя́, му́дре, та́йно вопия́ше от земли́ к Бо́гу, я́ко А́велева, богому́дре: я́ве бо пропове́дал еси́ Тро́ицу Несозда́нную. Те́мже, Анфи́ме, па́стырски просия́в, отгна́л еси́ ересе́й зве́ри, я́ко храни́тель ве́ры.

Богоро́дичен: Пречи́стыя ру́ки Твоя́, Де́во Ма́ти, просте́рши, покры́й упова́ющия на Тя́ и Сы́ну Твоему́ зову́щия: все́м пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.

Крестобогоро́дичен: На дре́ве ви́дящи воздви́жена Сы́на Твоего́, Пречи́стая, утро́бою Ма́тернею растерза́ема, жа́лостно вопия́ла еси́: увы́ Мне́, ка́ко заше́л еси́, Све́те Мо́й Безле́тный?

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Волко́в собо́рища а́гнцы творя́ сло́вом, блаже́нне, умертви́лся еси́ те́лом, ду́х же пре́дал еси́ Го́споду.

Я́ко благово́нная и всечестна́я, Всецарю́ прия́тна же́ртва твоя́, и принося́щаго в богому́дрии, и приноша́емаго пребеззако́нными рука́ми.

Пома́зался еси́ у́бо, преподо́бне, свяще́нническою ма́стию пе́рвее, соверши́лся же еси́ второ́е страда́льческою твое́ю, о́тче, кро́вию.

Богоро́дичен: Очище́ние на́м да́руй неве́дений, я́ко Безгре́шен, и умири́ ми́р Тво́й, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя́.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны́, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Безкро́вну Же́ртву прине́сл еси́ Го́споду, сама́го же себе́ кро́вию плодоприне́сл еси́, Анфи́ме.

Ду́х тя́ Боже́ственный просвети́, иера́рше; те́м пресла́вную торжеству́ем па́мять твою́.

Боже́ственный у́бо тво́й язы́к иска́па спасе́ние, то́к же кро́ве твоея́ духо́вное ра́дование.

Богоро́дичен: Ути́ши непостоя́нную бу́рю страсте́й мои́х, Бо́га Ро́ждшая Ко́рмчию и Го́спода.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Ри́зу мне́ пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том, я́ко ри́зою, Многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́ш.

Крести́л еси́ водо́ю лю́ди и Святы́м Ду́хом, я́коже крести́лся еси́, крести́лся же еси́ и твое́ю, о́тче, кро́вию.

Я́ко розга́ Лозы́ жи́зненныя, избра́н и че́стен, мно́жайший израсти́л еси́ Влады́це твоему́ пло́д, всеблаже́нне.

Не преста́й, моле́ния творя́ ко Христу́, блаже́нне, о ста́де твое́м и кро́вь предложи́в моле́бную.

Богоро́дичен: Хра́м Тя́ Бо́жий, и киво́т, и черто́г одушевле́н, и две́рь небе́сную, Богоро́дице, ве́рнии, возвеща́ем.

Конда́к, гла́с 4.

Во свяще́нницех благоче́стно пожи́в и муче́ния пу́ть сконча́в, и́дольская угаси́л еси́ служе́ния, побо́рник бы́в твоему́ ста́ду, богому́дре. Те́мже тя́ и почита́ем ны́не, та́йно вопию́ще: от бе́д изба́ви на́с твои́ми моли́твами, приснопа́мятне Анфи́ме.

И́кос:

Пода́в мне́ зна́ние Боже́ственное, мра́к неве́дения от моего́ се́рдца отжени́ моли́твами твои́ми, я́ко да пою́ твою́ ве́рно святу́ю па́мять, в не́йже а́нгельстии ли́цы с му́ченическими дне́сь веселя́тся боже́ственне и челове́цы пе́сньми похва́льными твою́ главу́, я́коже цве́ты спле́тше, венча́ют досто́йно, прося́ще от тебе́ прия́ти согреше́ний оставле́ние и злы́х жития́ реше́ние, враго́в же ви́димых изба́витися и неви́димых твои́ми моли́твами, о́тче на́ш Анфи́ме.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Я́ко до́брая и я́ко ту́чная же́ртва твоя́ яви́ся, преблаже́нне Анфи́ме: Самому́ бо Влады́це кро́вию прине́слся еси́, принося́й безкро́вная, — отце́в, — вопия́, — Бо́же, благослове́н еси́.

Пасы́йся и упа́с, отобою́ду, о́тче, бога́тство собра́л еси́, и, сие́ снабде́в, соблю́л еси́ печа́тию страда́ния, поя́ Христу́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

В ве́рных це́ркви Триипоста́сное Естество́ богосло́вил еси́ и, пред се́ю, богоно́се, непра́ведных судо́м убива́емь, пе́л еси́: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: От де́вственнаго чре́ва вопло́щься яви́лся еси́ на спасе́ние на́ше. Те́мже, Твою́ Ма́терь ве́дуще Богоро́дицу, благода́рно взыва́ем: отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Священному́ченика благосла́внаго в па́мяти, ве́рнии, весели́теся, вопию́ще: Тя́ превозно́сим, Христе́, во ве́ки.

Иера́рха му́ченическим зря́ще благоле́пно укра́шена венце́м, Го́спода пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Тро́ицы уго́дника и кро́вь Тоя́ ра́ди излия́вшаго почти́м, Го́спода пою́ще и превознося́ще во вся́ ве́ки.

Богоро́дичен: Свеща́тельну Тя́ и златоза́рну всели́выйся в Тя́ Све́т Непристу́пный, Де́во, показа́ свещу́ во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́, Рождество́ Присноде́вы, в на́ше ве́рных спасе́ние, пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Ты́ у́бо овца́м па́стырь ве́рен показа́лся еси́, Па́стырю же овча́ приве́лся еси́ на же́ртву и сугу́бу прия́л еси́ сла́ву, те́м тя́ честву́юще ублажа́ем.

Ты́ начерта́ния воздержа́нием, преблаже́нне, благоче́стия шары́ себе́ вообрази́в, и́стинно по Бо́жию о́бразу ду́шу твою́ показа́л еси́, блаже́нне.

Твоя́ преда́ния, о́тче, невре́дна соблюда́юще и страда́ние честву́юще, благоче́стно Тро́ицу во Еди́ном Божества́ Естестве́ пе́сньми непреста́нно блажи́м.

Богоро́дичен: Противля́ющихся, Христе́, Твое́й Це́ркви мы́шцы сокруши́ Богоро́дицы ра́ди и ве́рныя лю́ди твоя́ утверди́, да Тя́ непреста́нно велича́ем.

Свети́лен.

Ли́к приведи́ дне́сь ле́тный ве́сь, Никомиди́йский, ра́дуяся, гра́де, до́браго па́стыря твоего́, и взыгра́й, назира́теля име́яй, соблюда́юща тя́, вре́да вра́г вы́шша.

Богоро́дичен: Со апо́столы моли́, Богоро́дице, Твоего́ Сы́на и Го́спода поми́ловатися все́м пою́щим Тя́, и сла́вящим, и во ико́нах Тя́ честву́ющим, и покланя́ющимся досто́йно, и любо́вию облобыза́ющим.

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Пои́мъ гдⷭ҇еви, прове́дшемꙋ лю́ди своѧ̑ сквозѣ̀ чермно́е мо́ре, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нъ сла́внѡ просла́висѧ.

Двоплете́нъ благоче́стїѧ а҆рхїере́йства и҆ страда́нїѧ прїе́мъ вѣне́цъ, ѿ хрⷭ҇та̀ ᲂу҆блажа́ешисѧ пресла́вне.

Тебѣ̀ первопа́стырю, свѧщеннодѣ́йственникъ тво́й ꙗ҆́кѡ неѕло́биво и҆ чи́сто а҆́гнѧ, беззако́нныхъ рꙋка́ми приведе́сѧ.

Разори́лъ є҆сѝ, і҆ера́рше, є҆ретїкѡ́въ тве́ржы, благочести́вымъ дерзнове́нїемъ, проповѣ́давъ трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю.

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ҇таѧ бцⷣе, ꙗ҆́же воплоще́нное, присносꙋ́щное и҆ пребжⷭ҇твенное сло́во, па́че є҆стества̀ ро́ждши, пое́мъ тѧ̀.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ свѧщенномч҃никъ, свѧщеннодѣ́йствꙋѧ пе́рвѣе, прпⷣбне, и҆зба́вителю: пото́мъ же ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ себѐ сама́го свѧщеннодѣ́йствовалъ є҆сѝ.

Бы́лъ є҆сѝ не нае́мникъ, но вѣ́рнѣйшїй па́стырь, прпⷣбне, твою̀ кро́вь пролива́ѧ, бг҃олюбе́зне, за ста́до твоѐ.

И҆зрѧ́днѣ ᲂу҆па́слъ є҆сѝ влⷣки твоегѡ̀ ста́до, а҆рхїере́е, тѣ́мъ на мѣ́стѣ ѕла́чнѣ всели́лсѧ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Да́ждь на́мъ по́мощь мольба́ми твои́ми, пречⷭ҇таѧ, прило́ги ѿрѣва́ющи лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй.

Сѣда́ленъ, гла́съ а҃.

Кро́вь твоѧ̀, мꙋ́дре, та́йнѡ вопїѧ́ше ѿ землѝ къ бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ а҆́велева, бг҃омꙋ́дре: ꙗ҆́вѣ бо проповѣ́далъ є҆сѝ трⷪ҇цꙋ несозда́ннꙋю. тѣ́мже, а҆нѳі́ме, па́стырски просїѧ́въ, ѿгна́лъ є҆сѝ є҆ресе́й ѕвѣ́ри, ꙗ҆́кѡ храни́тель вѣ́ры.

Бг҃оро́диченъ: Пречⷭ҇тыѧ рꙋ́ки твоѧ̑ дв҃о мт҃и, просте́рши, покры́й ᲂу҆пова́ющыѧ на тѧ̀, и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ зовꙋ́щыѧ: всѣ̑мъ пода́ждь, хрⷭ҇тѐ, ми́лѡсти твоѧ̑.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: На дре́вѣ ви́дѧщи воздви́жена сн҃а твоего̀, пречⷭ҇таѧ, ᲂу҆тро́бою мт҃рнею растерза́ема, жа́лостнѡ вопїѧ́ла є҆сѝ: ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, ка́кѡ заше́лъ є҆сѝ, свѣ́те мо́й безлѣ́тный;

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бжⷭ҇тво̀.

Волкѡ́въ собѡ́рища, а҆́гнцы творѧ̀ сло́вомъ, бл҃же́нне, ᲂу҆мертви́лсѧ є҆сѝ тѣ́ломъ, дꙋ́хъ же пре́далъ є҆сѝ гдⷭ҇ꙋ.

Ꙗ҆́кѡ благово́ннаѧ и҆ всечⷭ҇тна́ѧ, всецр҃ю̀, прїѧ́тна же́ртва твоѧ̀, и҆ приносѧ́щагѡ въ бг҃омꙋ́дрїи и҆ приноша́емагѡ пребеззако́нными рꙋка́ми.

Пома́залсѧ є҆сѝ ᲂу҆́бѡ, прпⷣбне, свѧще́нническою ма́стїю пе́рвѣе: соверши́лсѧ же є҆сѝ второ́е страда́льческою твое́ю, ѻ҆́ч҃е, кро́вїю.

Бг҃оро́диченъ: Ѡ҆чище́нїе на́мъ да́рꙋй невѣ́дѣнїй, ꙗ҆́кѡ безгрѣ́шенъ, и҆ ᲂу҆мирѝ мі́ръ тво́й, бж҃е, моли́твами ро́ждшїѧ тѧ̀.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Оу҆́тренююще, вопїе́мъ тѝ, гдⷭ҇и, спаси́ ны: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, ра́звѣ тебє̀ и҆но́гѡ не вѣ́мы.

Безкро́внꙋ же́ртвꙋ прине́слъ є҆сѝ гдⷭ҇ꙋ, сама́го же себѐ кро́вїю плодоприне́слъ є҆сѝ, а҆нѳі́ме.

Дх҃ъ тѧ̀ бжⷭ҇твенный просвѣтѝ, і҆ера́рше: тѣ́мъ пресла́внꙋю торжествꙋ́емъ па́мѧть твою̀.

Бжⷭ҇твенный ᲂу҆́бѡ тво́й ѧ҆зы́къ и҆ска́па спасе́нїе, то́къ же кро́ве твоеѧ̀, дꙋхо́вное ра́дованїе.

Бг҃оро́диченъ: Оу҆ти́ши непостоѧ́ннꙋю бꙋ́рю страсте́й мои́хъ, бг҃а ро́ждшаѧ ко́рмчїю и҆ гдⷭ҇а.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Ри́зꙋ мнѣ̀ пода́ждь свѣ́тлꙋ, ѡ҆дѣѧ́йсѧ свѣ́томъ ꙗ҆́кѡ ри́зою, многомлⷭ҇тиве хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ.

Крⷭ҇ти́лъ є҆сѝ водо́ю лю́ди и҆ ст҃ы́мъ дх҃омъ, ꙗ҆́коже крⷭ҇ти́лсѧ є҆сѝ: крⷭ҇ти́лсѧ же є҆сѝ и҆ твое́ю, ѻ҆́ч҃е, кро́вїю.

Ꙗ҆́кѡ розга̀ лозы̀ жи́зненныѧ, и҆збра́нъ и҆ че́стенъ, мно́жайшїй и҆зрасти́лъ є҆сѝ влⷣцѣ твоемꙋ̀ пло́дъ, всеблаже́нне.

Не преста́й молє́нїѧ творѧ̀ ко хрⷭ҇тꙋ̀, бл҃же́нне, ѡ҆ ста́дѣ твое́мъ, и҆ кро́вь предложи́въ моле́бнꙋю.

Бг҃оро́диченъ: Хра́мъ тѧ̀ бж҃їй и҆ кївѡ́тъ, и҆ черто́гъ ѡ҆дꙋшевле́нъ, и҆ две́рь нбⷭ҇нꙋю, бцⷣе, вѣ́рнїи возвѣща́емъ.

Конда́къ, гла́съ д҃.

Во сщ҃е́нницѣхъ бл҃гоче́стно пожи́въ, и҆ мꙋче́нїѧ пꙋ́ть сконча́въ, і҆́дѡльскаѧ ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ слꙋжє́нїѧ, побо́рникъ бы́въ твоемꙋ̀ ста́дꙋ, бг҃омꙋ́дре: тѣ́мже тѧ̀ и҆ почита́емъ ны́нѣ та́йнѡ, вопїю́ще: ѿ бѣ́дъ и҆зба́ви на́съ твои́ми мл҃твами, приснопа́мѧтне а҆нѳі́ме.

І҆́косъ:

Пода́въ мнѣ̀ зна́нїе бжⷭ҇твенное, мра́къ невѣ́дѣнїѧ ѿ моегѡ̀ се́рдца ѿженѝ моли́твами твои́ми, ꙗ҆́кѡ да пою̀ твою̀ вѣ́рнѡ свѧтꙋ́ю па́мѧть, въ не́йже а҆́гг҃льстїи ли́цы съ мч҃ническими дне́сь веселѧ́тсѧ бжⷭ҇твеннѣ, и҆ человѣ́цы пѣ́сньми похва́льными твою̀ главꙋ̀ ꙗ҆́коже цвѣ́ты спле́тше вѣнча́ютъ досто́йнѡ, просѧ́ще, ѿ тебє̀ прїѧ́ти согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе, и҆ ѕлы́хъ житїѧ̀ рѣше́нїе: врагѡ́въ же ви́димыхъ и҆зба́витисѧ и҆ неви́димыхъ, твои́ми моли́твами ѻ҆́ч҃е на́шъ а҆нѳі́ме.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀, вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Ꙗ҆́кѡ до́браѧ, и҆ ꙗ҆́кѡ тꙋ́чнаѧ же́ртва твоѧ̀ ꙗ҆ви́сѧ, пребл҃же́нне а҆нѳі́ме: самомꙋ́ бо влⷣцѣ кро́вїю прине́слсѧ є҆сѝ, приносѧ́й безкрѡ́внаѧ, ѻ҆тцє́въ вопїѧ̀, бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пасы́йсѧ и҆ ᲂу҆па́съ, ѿѻбою́дꙋ, ѻ҆́ч҃е, бога́тство собра́лъ є҆сѝ, и҆ сїѐ снабдѣ́въ, соблю́лъ є҆сѝ печа́тїю страда́нїѧ, поѧ̀ хрⷭ҇тꙋ̀: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Въ вѣ́рныхъ цр҃кви трїѷпоста́сное є҆стество̀ бг҃осло́вилъ є҆сѝ, и҆ предъ се́ю, бг҃оно́се, непра́ведныхъ сꙋдо́мъ ᲂу҆бива́емь, пѣ́лъ є҆сѝ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Бг҃оро́диченъ: Ѿ дѣ́вственнагѡ чре́ва вопло́щьсѧ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ на спасе́нїе на́ше. тѣ́мже твою̀ мт҃рь вѣ́дꙋще бцⷣꙋ, благода́рнѡ взыва́емъ: ѻ҆тцє́въ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Цр҃ѧ̀ нбⷭ҇наго, є҆го́же пою́тъ вѡ́и а҆́гг҃льстїи, хвали́те и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Свѧщенномꙋ́ченика благосла́внаго въ па́мѧти, вѣ́рнїи, весели́тесѧ вопїю́ще: тѧ̀ превозно́симъ хрⷭ҇тѐ во вѣ́ки.

І҆ера́рха мꙋ́ченическимъ зрѧ́ще благолѣ́пнѡ ᲂу҆кра́шена вѣнце́мъ, гдⷭ҇а пое́мъ, и҆ превозно́симъ во вѣ́ки.

Трⷪ҇цы ᲂу҆го́дника, и҆ кро́вь тоѧ̀ ра́ди и҆злїѧ́вшаго почти́мъ, гдⷭ҇а пою́ще, и҆ превозносѧ́ще во всѧ̑ вѣ́ки.

Бг҃оро́диченъ: Свѣща́тельнꙋ тѧ̀ и҆ златоза́рнꙋ, всели́выйсѧ въ тѧ̀ свѣ́тъ непристꙋ́пный, дв҃о, показа̀ свѣщꙋ̀, во всѧ̑ вѣ́ки.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Проѧвле́нное на горѣ̀ законополо́жникꙋ во ѻ҆гнѝ и҆ кꙋпинѣ̀ ржⷭ҇тво̀ приснодв҃ы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́нїе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Ты̀ ᲂу҆́бѡ ѻ҆вца́мъ па́стырь вѣ́ренъ показа́лсѧ є҆сѝ, па́стырю же ѻ҆вча̀ приве́лсѧ є҆сѝ на же́ртвꙋ, и҆ сꙋгꙋ́бꙋ прїѧ́лъ є҆сѝ сла́вꙋ. тѣ́мъ тѧ̀ чествꙋ́юще ᲂу҆блажа́емъ.

Ты̀ начерта́нїѧ воздержа́нїемъ, преблаже́нне, благоче́стїѧ шары̀ себѣ̀ воѡбрази́въ, и҆́стиннѡ по бж҃їю ѻ҆́бразꙋ, дꙋ́шꙋ твою̀ показа́лъ є҆сѝ, бл҃же́нне.

Твоѧ̑ преда̑нїѧ, ѻ҆́ч҃е, неврє́дна соблюда́юще, и҆ страда́нїе чествꙋ́юще, благоче́стнѡ трⷪ҇цꙋ во є҆ди́номъ бжⷭ҇тва̀ є҆стествѣ̀ пѣ́сньми непреста́ннѡ блажи́мъ.

Бг҃оро́диченъ: Противлѧ́ющихсѧ, хрⷭ҇тѐ, твое́й цр҃кви, мы̑шцы сокрꙋшѝ бцⷣы ра́ди, и҆ вѣ̑рныѧ лю́ди твоѧ̑ ᲂу҆твердѝ, да тѧ̀ непреста́ннѡ велича́емъ.

Свѣти́ленъ.

Ли́къ приведѝ дне́сь лѣ́тный ве́сь нїкомиді́йскїй ра́дꙋѧсѧ, гра́де, до́брагѡ па́стырѧ твоегѡ̀, и҆ взыгра́й, назира́телѧ и҆мѣ́ѧй соблюда́юща тѧ̀, вре́да вра̑гъ вы́шша.

Бг҃оро́диченъ: Со а҆пⷭ҇лы молѝ, бцⷣе, твоего̀ сн҃а и҆ гдⷭ҇а, поми́ловатисѧ всѣ̑мъ пою́щымъ тѧ̀ и҆ сла́вѧщымъ, и҆ во і҆кѡ́нахъ тѧ̀ чествꙋ́ющымъ, и҆ покланѧ́ющымсѧ досто́йнѡ, и҆ любо́вїю ѡ҆блобыза́ющымъ.

Жития священномучеников Анфима, епископа, и с ним Феофила, диакона, мучеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия

Свя­щен­но­му­че­ник Ан­фим, епи­скоп Ни­ко­ми­дий­ский, и с ним дру­гие му­че­ни­ки по­стра­да­ли во вре­мя го­не­ния на хри­сти­ан при им­пе­ра­то­рах Дио­кли­ти­ане (284–305) и Мак­си­ми­ане (284–305). Пре­сле­до­ва­ния хри­сти­ан осо­бен­но обост­ри­лись по­сле то­го, как в Ни­ко­ми­дий­ском им­пе­ра­тор­ском двор­це слу­чил­ся по­жар. Языч­ни­ки об­ви­ни­ли хри­сти­ан в умыш­лен­ном под­жо­ге и про­яви­ли по от­но­ше­нию к ним неслы­хан­ную же­сто­кость. Так, в од­ной толь­ко Ни­ко­ми­дии в день Рож­де­ства Хри­сто­ва бы­ло со­жже­но в хра­ме до два­дца­ти ты­сяч мо­ля­щих­ся. Од­на­ко эти бес­че­ло­веч­ные дей­ствия не устра­ши­ли хри­сти­ан: они твер­до ис­по­ве­до­ва­ли свою ве­ру и при­ни­ма­ли му­че­ни­че­скую смерть за Хри­ста. Так, стра­даль­че­ски скон­ча­лись в то вре­мя свя­тые До­ро­фей, Мар­до­ний, Ми­гдо­ний, Петр, Ин­дис и Гор­го­ний. Од­ни из них бы­ли усе­че­ны ме­чом, дру­гие – со­жже­ны, за­сы­па­ны зем­лей или утоп­ле­ны в мо­ре. Зи­нон, во­ин, за сме­лые об­ли­че­ния им­пе­ра­то­ра Мак­си­ми­а­на был по­бит кам­ня­ми, а за­тем обез­глав­лен. То­гда же по­гиб­ла от рук языч­ни­ков быв­шая жри­ца, свя­тая де­ва Дом­на, и свя­той Ев­фи­мий, ко­то­рые за­бо­ти­лись о том, чтобы те­ла свя­тых му­че­ни­ков бы­ли по­гре­бе­ны. Епи­скоп Ан­фим, управ­ляв­ший Ни­ко­ми­дий­ской цер­ко­вью, по прось­бе паст­вы скры­вал­ся в се­ле­нии неда­ле­ко от Ни­ко­ми­дии. От­ту­да он об­ра­щал­ся к хри­сти­а­нам с по­сла­ни­я­ми, в ко­то­рых убеж­дал их твер­до дер­жать­ся свя­той ве­ры и не стра­шить­ся му­че­ний. Од­но из его пи­сем, по­слан­ное с диа­ко­ном Фе­о­фи­лом, бы­ло пе­ре­хва­че­но и пе­ре­да­но им­пе­ра­то­ру Мак­си­ми­а­ну. Фе­о­фил был под­верг­нут до­про­су и умер под пыт­ка­ми, так и не от­крыв сво­им му­чи­те­лям ме­сто­пре­бы­ва­ние епи­ско­па Ан­фи­ма. Через неко­то­рое вре­мя Мак­си­ми­а­ну все же уда­лось узнать, где на­хо­дит­ся свя­той Ан­фим, и он по­слал за ним от­ряд во­и­нов. На пу­ти по­встре­чал­ся сам епи­скоп. Во­и­ны не узна­ли свя­то­го, но он по­звал их к се­бе, уго­стил обе­дом, а за­тем от­крыл, что он и есть тот, ко­го они ищут. Во­и­ны не зна­ли, что де­лать, хо­те­ли оста­вить свя­то­го и ска­зать им­пе­ра­то­ру, что не на­шли его. Епи­скоп Ан­фим не тер­пел лжи и не со­гла­сил­ся на это. Во­и­ны уве­ро­ва­ли во Хри­ста и при­ня­ли Свя­тое Кре­ще­ние. Но при этом свя­ти­тель все же за­ста­вил их ис­пол­нить при­ка­за­ние пра­ви­те­ля. Ко­гда епи­скоп Ан­фим явил­ся к ца­рю, тот при­ка­зал при­не­сти ору­дия каз­ни и по­ло­жить пе­ред ним. "Неуже­ли ты, царь, ду­ма­ешь устра­шить ме­ня ору­ди­я­ми каз­ни? – спро­сил свя­ти­тель. – Нет, не устра­шишь то­го, кто сам же­ла­ет уме­реть за Хри­ста! Казнь устра­ша­ет толь­ко ма­ло­душ­ных, для ко­то­рых вре­мен­ная жизнь до­ро­же все­го". То­гда царь рас­по­ря­дил­ся же­сто­ко му­чить свя­то­го и усечь ме­чом. Епи­скоп Ан­фим до по­след­не­го вздо­ха ра­дост­но сла­вил Бо­га, за Ко­то­ро­го спо­до­бил­ся по­стра­дать († 302).

См. так­же: "Жи­тие и стра­да­ние свя­то­го свя­щен­но­му­че­ни­ка Ан­фи­ма, епи­ско­па Ни­ко­ми­дий­ско­го, и с ним мно­гих" в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.